Kuninkaankäsky

Kuolemantuomiot laillistetaan välittömästi.

Maassa riehuva virallinen lääketieteellinen rikollisuus lopetetaan ja rikolliset tuomitaan. Viruksia tai sairaaksi tekeviä bakteereja ei ole olemassa. Rikollisuus, joka perustuu väitteeseen, että viruksia tai sairaaksi tekeviä bakteereja on olemassa, hävitetään tällä kuninkaankäskyllä. Kaikki lääketieteen lääkkeet ja rokotteet ovat myrkkyjä, ja niiden käyttö lopetetaan.

Kaikki lääkärit pidätetään välittömästi, ja ensimmäisenä toimena heidät laitetaan käsirautoihin, etteivät ehdi määrätä kenellekään myrkkyjä (lääkkeitä, sädehoitoa tai rokotteita). Pahimmat näistä valehtelijoista ja kansanmyrkyttäjistä teloitetaan, loput toimitetaan kuritushuoneeseen tai vankilaan.

Kansan myrkyttämisiin lääkkeitä jakamalla osallistuneet hoitajat tuomitaan vankilaan tai ohjataan viiden vuoden uudelleenkoulutukseen keskitysleireihin. Rokotuksia antaneet hoitajat ja muut henkilöt teloitetaan.

Lääketiede hävitetään välittömästi maasta. Suomalaisten kehojen on annettava itse parantaa itsensä. Vammojen hoitamiseen osoitetaan omat tilat kaikkialle maahan.

Lääketieteellinen tutkimus kielletään vankeustuomion uhalla. Ihmiskeho parantaa itse itsensä, ja sitä on tuettava ilman myrkyttäjien ja kehonraiskaajien puliveivauksia ja valheita.

Lääketieteellinen koulutus lopetetaan välittömästi kaikkialla maassa osana prosessia, jossa hankkiudutaan eroon ihmisten lääketieteellisestä myrkyttämisestä ja silpomisesta.

Psykiatrit tuomitaan mielen ja kehon raiskaajina ja ihmisten mustamaalaajina kuritushuoneeseen eliniäksi. Suurimmat myrkyttäjät ammutaan. Kaikki mielenterveyspotilaat vapautetaan myrkkyjen eli ”lääkkeiden” kahleista kokonaan, ja heidän mielensä ja kehonsa annetaan rauhassa parantaa itse itsensä. Heidän annetaan luonnollisella tavalla sopeutua muuhun yhteiskuntaan tarvittaessa tukea, kannustusta ja mahdollista lepoa antaen. Heidän mielensä ja kehojensa terve toiminta palautetaan terveellisellä, myrkyttömällä ravinnolla, auringonvalolla, ilolla, kevyellä liikunnalla ja työpaikoilla.

Suomi irrotetaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden näkyvästä päämajasta, Yhdistyneistä kansakunnista (YK), ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden terveysalan päämajasta, Maailman terveysjärjestöstä (WHO). Ne henkilöt, jotka ovat pitäneet tai pitävät Suomea kyseisissä rikollisjärjestöissä tai jotka ovat olleet tai ovat jollakin tavalla jäseninä, edustajina tai työntekijöinä niissä, ammutaan kansanvihollisina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrätään ihmisten myrkyttäjänä ja sairaiksi tekijänä välittömästi lopetettavaksi. THL:n henkilökunta toimitetaan minun, Suomen Kuninkaan, eteen esittämään minulle toivomuksensa siitä, millä tavalla he toivovat minun henkilökohtaisesti toteuttavan heidän kuolemantuomionsa. Teloitan heidät kaikki omakätisesti. THL:n rakennus räjäytetään maan tasalle.

”Altistusten” jäljittäjät määrätään etsimään ja hävittämään jokainen roska Suomen maaperältä, ja heidät määrätään ilmoittamaan asettamalleni roskanhallintaministerille, jos he huomaavat jonkun etsijätoverinsa laiskottelevan. Laiskottelijat toimitetaan asettamani oravanpyöräministerin järjestämiin oravanpyörälaitoksiin, joissa puuhaa ja perässäjuoksemista riittää.

Näytteidenottajat, jotka erityisvalmisteisilla näytteenottopuikoilla (päät erityistä piikkiainesta, jossa piikkien päät ovat kudokseen tarttuvia koukkuja; seassa pieniä metallinkappaleita) toimittavat nenäontelon takaosaan aivojen viereen ja siitä aivoihin pieniä metallinkappaleita (tri Andrew Kaufmanin kuvaus), hirtetään.

Myrkyttämisiin (lääkkeet, rokotteet) niitä suosittelemalla, edistämällä, vaatimalla, rahoittamalla tai laillistamalla osallistuneet ministerit teloitetaan välittömästi suurimpien kaupunkien toreilla julkisesti. Heidän omaisuutensa, rahansa ja lahjuksensa toimitetaan kokonaisuudessaan köyhille. Kaikki kansanedustajat toimitetaan kansanvihollisina ja kansanmyrkyttäjinä kuritushuoneeseen eliniäksi.

Kaikki virologit ja mikrobiologit teloitetaan.

Maakunnalliset ja kunnalliset terveysviranomaiset toimitetaan viiden vuoden uudelleenkoulutukseen keskitysleireihin. Törkeimmät kansanviholliset hirtetään kotipaikkakuntansa torilla.

Elossa olevat presidentit sidotaan lipputankojen päihin asennettuihin istuimiin, ja lääkkeillä, leikkauksilla, sädehoidoilla tai rokotteilla vahingoitetut saavat heitellä heidän päihinsä yhtä monta kiveä kuin Suomessa on lääkkeillä, leikkauksilla, sädehoidoilla tai rokotteilla ihmisiä vahingoitettu tai tapettu (tapettujen puolesta kiviä heittävät heidän omaisensa). Koska kivien heittämiseen menee monta vuotta, asettamani kivenheittoministeri asettaa erityiset osumien laskijat laskemaan osumien määriä.

Apteekit lakkautetaan ja apteekkarit ja farmaseutit ammutaan kansanmyrkyttäjinä.

Lääketehtaat suljetaan, ja niiden rakennukset ja laitteisto räjäytetään maan tasalle. Myrkkyjen (lääkkeiden, rokotteiden) valmistajat hirtetään.

Valviran ja Fimean valvontahenkilöstö tuomitaan valvonnan laiminlyöjinä elinkautiseen vankeuteen, pääjohtajat ammutaan.

Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen virastojen henkilökunnat teloitetaan laiminlyöntien vuoksi. He ovat sallineet koko kansan viralliset myrkyttämiset ja silpomiset.

Kaikki lääketieteelliset tutkijat ja asiantuntijat otetaan kiinni ja tuomitaan kuritushuoneeseen, rokotusasiantuntijat kuitenkin hirtetään.

Nykyiset ns. valtavirtaiset (kansanviholliset) tiedotusvälineet (myös paikallislehdet) lakkautetaan ja niiden toimitilat hävitetään. Päätoimittajat tuomitaan kuritushuoneeseen, muu henkilökunta viideksi vuodeksi uudelleenkoulutukseen keskitysleireihin.

Kaikki rokotukset maassa kielletään kuolemantuomion uhalla. Rokotteiden (Suomessa nyt ainakin nenärokotteiden) suunnittelijat ja valmistajat toimitetaan vankeuteen ja heidän toimitilansa tuhotaan.

Suomalaiset, jotka ovat rokotuttaneet (myrkyttäneet) lapsensa, tuomitaan kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja sen jälkeen kolmen vuoden uudelleenkoulutukseen keskitysleireihin. Jos he ovat suorittaneet myös lastenmurhia (abortteja), heidät teloitetaan välittömästi pahoinpitelijöinä ja murhaajina.

Suomeen tuodaan ulkomailta miehiä, koska Suomessa ei ole miehiä (70% on vinkuvia sikoja, 20% naukuvia katteja ja 10% kiekuvaäänisiä velttoja homoja).

Vuodepaikoilla erilaisissa laitoksissa ja muuten erilaisissa vanhustenhoitolaitoksissa olevat iäkkäät suomalaiset vapautetaan lääkitysten ja rokotusten pakkopaidasta, jolloin heidän voimansa ja ilonsa palautuvat ja he voivat jatkaa mahdollisimman suuressa määrin tervehtyneinä elämäänsä. Heille järjestetään tanssiaisia, joissa he voivat iloita elämästä ja olemassaolosta. Kaikki vanhusten lääkitys kielletään vankeustuomion uhalla.

Lasten lääkitsemisestä määrätään vankeustuomio ja rokottamisesta kuolemantuomio. Lasten kehot parantavat itse itsensä, jos sen annetaan tapahtua. Lasten on annettava olla lapsia ja iloita ja riemuita elämästään ja olemassaolostaan terveinä. Kouluista on poistettava kaikki elektromagneettinen säteily ja digitaaliset laitteet, samoin kaikki lääkityksiä tai rokotuksia tyrkyttävät terveyshirviöt, kouluterveydenhoitajat. Kouluruoan on oltava terveellistä. Maidon on oltava pastöroimatonta raakamaitoa. Myös raakaa lihaa on lapsille tarjottava, koska se on terveellistä. Rasvaa ruoassa on oltava riittävästi, jotta ylipaino saadaan kuriin ja sen riski minimoitua. Kouluopetus uudistetaan täydellisesti, ja turmelusta tai aivopesua opettavat opettajat ja heidän esimiehensä vangitaan tai suljetaan kuritushuoneisiin. Lasten opetuksen on oltava tervettä, ja minä, Kuningas, tulen itse valvomaan kouluissa paikan päällä pistokokeina, että lapsia opetetaan oikein terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa, ilman lääkityksiä, ilman rokotteita, ilman terveyshirviöitä, rakkaudella ja rauhallisuudella ja ymmärtämyksellä. Opettajien on oltava kypsiä aikuisia, etenkin miehiä, koska heillä on turvallinen auktoriteetti, johon lapset voivat luottaa. Vähintään 80% opettajista on oltava miehiä, jotka ovat kypsiä aikuisia. Itse pidän silmällä, etteivät heikkoluonteiset, luonnevikaiset, kavalat, piiloaggressiiviset, sisäisesti myrkylliset ja elämänhysteeriset naiset pääse liiaksi riehumaan ja turmelemaan lasten opetusta ja kasvatusta omalla perverssillä muka-kasvatuksellaan ja muka-opettamisellaan, jonka lapset vaistoavat teennäiseksi ja jota he alkavat vihata.

Suomalaisia kehotetaan luopumaan virusten ja sairaaksi tekevien bakteerien pelosta, koska niitä ei ole olemassa (bakteereja on tietenkin olemassa, mutta ne eivät ole sairautta aiheuttavia; ne ovat kehon omia hyödyllisiä siivoojia, jotka syövät kuolevaa ja kuollutta kudosta ja toimittavat sen pois kehosta). Suomalaisille kerrotaan virallisesti, että lääkäreitä tai lääkkeitä tai rokotteita ei tarvita, koska ihmiskeho korjaa ja parantaa aina itse itsensä, jos sen sallitaan tehdä se.

Kukaan ei saa ryhtyä mainittuihin rangaistustoimiin omatoimisesti. Niitä voivat panna toimeen vain maan Kuningas, minä, ja ne viranomaiset, jotka minä siihen valtuutan.

Kuninkaankäskyn tarkoitus on vapauttaa kansalaiset lääketieteellisistä myrkyistä ja kansan myrkyttämiseen perustuvasta lääketieteestä ja lääkärikunnasta. Sen minä, Kuningas, teen voimatoimin. Ketään, yhtään ketään, ei saa myrkyttää tai silpoa. Lapsiin ei saa kukaan kajota. Vanhuksiin ei saa kukaan kajota. Kehenkään ei saa kukaan kajota.

Maahan perustetaan kuninkaantoimisto, johon jokainen kansalainen voi tehdä ilmoituksen kokemastaan tai omaisensa kokemasta vääryydestä, ja tulen pitämään huolen, että oikeus aina toteutuu ja väärintekijät saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Toisaalta vääristä, petollisista tai ilkeämielisistä ilmoituksista rangaistaan ilmoituksen tekijää julkisesti.

Osoitteet kuninkaallisiin havaintoihin ja perusteisiin (artikkelit + kommentit) löytyvät peräkkäin lueteltuina seuraavan linkin takana olevan artikkelin kommentista 13.10.2021 at 11.13:

Velvoitan kansalaiset levittämään tätä kuninkaankäskyä kaikkien tietoisuuteen.

Vesa-Ilkka Laurio

Kuningas

46 kommenttia

 1. SATIIRISSA RIPAUS TOTUUTTA
  Laurion satiirissa on hiven totuutta. Lääketiede on mennyt pieleen vuosikymmeniä, koska se perustuu lääkefirmojen etuun ja yksinomaan sairauksien kemialliseen parantamiseen. Järkevämpää on kehon oman immuunipuolustuksen kehittäminen, mikä torjuu tauteja. Tästä huolimatta lääketiede on myös mennyt eteenpäin esim. kirurgian alalla ja kuvantamislaitteiden alalla. Nykyinen lääketiede ei ole 100 % väärässä, vaan on myös kehittänyt tehokkaita lääkkeitä, kuten antibiootit. Mutta esimerkiksi psyykenlääkkeet ovat turhia, joista hyötyvät vain lääkkeiden valmistajat. Mutta syyt tähän lääketieteen epäonnistumiseen ovat viime kädessä aikamme uskonnoissa. Kun ihminen ei ole Jumalan johtamana, vaan oman itsekkyytensä johtamana, hän aina eksyy. Nykyuskonnot eivät johda totuuteen, vaan ovat vain helvetillisen virtauksen vastaanottimia. Esim. kristinuskon pahin virhe on se, että luullaan Jeesuksen ottavan pois syntimme, vain kun uskomme häneen. Todellisuudessa ihminen saa syntinsä anteeksi vain parannusta tekemällä. Parannukseen kuuluu itsetutkistelu omien syntien havaitsemiseksi, tunnustaminen ne Herralle, pyytämällä niitä anteeksi Herralta sekä uuden synnittömän elämän aloittaminen. Synnit on luokiteltu täydellisesti Kymmenessä Käskyssä. Kun ihminen parannuksen jälkeen noudattaa Kymmentä Käskyä, hän pelastuu. Jeesus: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(12)
  1. B.K erehtyy.
   Kirurgia eli ihmisten silpominen on enimmäkseen turhaa. Iso osa leikkauksista on turhia, paitsi joissain hätätapauksissa. Antibiootit ovat vain kehon myrkyttämistä ja kuvantamistekniikat ovat insinöörien ansiota. Ihminen ei tarvitse immuunipuolustusta mitään kehon ulkopuolista mikroskooppista hyökkääjäotusta vastaan.

   Pitäisi siis osata erottaa se mistä puhutaan. Nuo kehittyneet teknisluonteiset toimenpiteet (joita artikkelin kirjoittajakin haluaa säilytettävän) eivät oikeastaan edes ole lääketiedettä (esim. ensiapu, traumatologia).

   Plusääni(17)Miinusääni(5)
 2. Helvetin hyvä artikkeli lisää tälläisiä! Viha voittaa rakkauden kun se suunnataan oikein!

  Plusääni(17)Miinusääni(7)
 3. Toivottavasti aktiivinen katumus lieventää tuomiota, sillä itse syyllistyn pariin kohtaan. Samaa mieltä.

  Plusääni(6)Miinusääni(6)
 4. Suosittelen kuningasta käyttämään itsestään me-muotoa, kuten arvovaltaisen hallitsijan kuuluu.

  Nuo ankarat, lopulliset rangaistukset hieman mietityttävät, vaikka kidutusta ei ilmeisesti ole tarkoitus käyttää. Niihin tuomitut kun ovat hekin manipuloinnin ja indoktrinaation uhreja.

  Mutta on totta, ettei pelkuruus ja typeryys poista vastuuta oikeusvaltiossa. Sivusta seuraaminen ja hiljaa oleminen tekevät syyllisen yhtä lailla.

  Toivottavasti tämä todellinen kuningashake etenee ja maahan saadaan taas oikeamielinen järjestys.

  Plusääni(12)Miinusääni(3)
  1. Olen jo puoli vuotta sitten informoinut todisteet mukaan liittäen heille kaikille, ettei koronavirusta tai mitään viruksia ole olemassa. Koska yksikään heistä ei ole muuttanut tuhoisaa toimintaansa, he ovat kaikki muuttuneet rikollisiksi. Mihinkään ”manipulointiin” tai ”indoktrinaatioon” vetoaminen ei auta. He tietävät rikollisuuteensa, ja he ovat tietoisesti rikollisia, koko kansan tuhoajia. Suomen lainkin mukaan rikollisille kuuluu rangaistus.

   Ei mitään kidutusta. Ei mitään vihaa (sehän olisi syntiä Jumalan edessä). Vain oikeus. Vain laki. Minä Kuninkaana säädän oikeudenmukaiset lait, kuten tekstistäni näkyy. Lakia toteutetaan ilman kidutusta, ilman vihaa.

   Esivallasta ja sen ”miekasta” (kuolemantuomioista) täällä: Room. 13:1-5.

   Käskyni perustuu oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen, ei rikollisten suojeluun. Se perustuu myös rakkauteen, kansalaisten suojeluun. Suomi tuhoutuu siksi, ettei maassa ole kuria ja oikeutta, vielä vähemmän miehiä, joilla on selkäranka toteuttaa tervettä kuria ja oikeutta. Toivoisin, että heitä olisi tai heitä tulisi.

   Plusääni(15)Miinusääni(5)
   1. Kyllä meitä on, mutta olemme sen verran realisteja, ettemme ryhdy toimeen yksinämme. Tiedostamme myös riskin asian avoimesta keskustelusta, sillä keskustiedustelu tietää toki tarkalleen kuka kirjoittaa ja mitä, vaikka kuinka nimimerkkiä käytämmekin. Emme me silti pelkää kuolemaa tai vankilaa, koska mitään menetettävää ei meillä ole. Pelkäämme vain sitä, että emme onnistu kansakunnan vapauttamisessa, ja siltähän tilanne näyttää. Muutoksen mahdollisuuden olisi oltava realistinen ja siihen tarvittaisiin ainakin muutama sata miestä. Tietenkään emme alistu suoraan mihinkään nykyisiin pakotteisiin, vai suostummeko sittenkin? Siis tietenkin kuolemme ennenkuin annamme panna kasvoillemme orjarätin, mutta silti samaan aikaan maksamme veroja ja noudatamme ainakin toisinaan nopeusrajoituksia. Emme tee sitä siksi, että luulisimme orjadiktatuuria hyväksi, vaan oman mukavuutemme takia. Tuulimyllyjä vastaan taisteleminen on turhaa, ellei meillä ole riittävän suurta joukkoa rinnallamme. Jos sellainen joukko joskus olisikin, se olisi saatava sitten ymmärtämään, ettei niitä tuulimyllyjä ole edes olemassa, vaan peitset on suunnattava aivan muuhun suuntaan. Montako miestä sitten lopulta olisi, joiden rohkeus riittäisi ymmärtää valheiden koko syvyys, jotta todellinen vihollinen voitaisiin tunnistaa? Enkä tarkoita tässä missään hyökkäystä, vaan ainoastaan puolustusta. Jotta voi puolustautua, pitää tuntea vihollinen. Ja joudun toteamaan, ettei yksikään kohtaamani kirjoittaja tai puhuja ole vielä osoittanut ymmärtävänsä valheen koko syvyyttä.

    Ymmärrämme, että jos Suomessa saataisiinkin muutos aikaiseksi, tekisi globalistikoneisto ympärillämme kaiken voitavansa sen vapauden ja viisauden kaatamiseksi. Ulkomaat ja koko maailmanhallinnon kaikki taustaorganisaatiot mobilisoitaisiin avoimeen sotaan niin valheella kuin väkivallallakin meitä vastaan mikäli onnistuisimme saavuttamaan Suomessa tuon mainitsemasi kurin ja järjestyksen.

    On hyvin mahdollista, että jonkinlainen vastarintaliike vielä syntyykin. Mutta jos sellainen syntyy, olen 99.9% varma, että kyse on silloin kontrolloidusta oppositiosta kuten aina ennenkin. Meitä ”kapinallisia” ei ole opetettu johtamaan ja ottamaan tilannetta haltuun, emmekä edes ymmärrä täysin kaikkia niitä menetelmiä, joita meitä vastaan käytetään. Olemme jokainen myös valheiden orjia, koska emme suostu luopumaan niistä kaikkein rakkaimmista valheista. Puhtain totuus jonka jokainen periaatteessa voisi saavuttaa on sen myöntämistä, ettei mitään tiedä. Mutta ylpeys on kivampaa, vaikka sen hedelmät ovat pelkkää myrkkyä täynnä.

    Voimmeko edes löytää yhteistä säveltä kaiken tämän ympäröivän pahuuden vastustamiseen, kun samalla olemme kaikki eri mieltä jostain asioista? Voimmeko voittaa saastaisen sydämemme perusteettoman ylpeyden ja keskittyä siihen mitä täytyy tehdä? Voimme toki sanoa, että riidelkäämme sitten kun vihollinen on kukistettu. Mutta onko meillä käytännössä edes halua sellaiseen yhteistyöhön? Eikö olisikin paljon helpompaa keskittyä erimielisyyksiin, koska silloin ei tarvitsisi ottaa riskiä että vahingossa voisimme voittaa tämän taistelun? Pelkäämmekö lopulta sittenkin eniten sitä, ettemme enää olisikaan uhreja vaan avoimesti itse vastuussa kaikesta? Uskaltaisimmeko oikeasti onnistua vastarinnassamme?

    Plusääni(7)Miinusääni(3)
    1. Mies on vain se, jonka sydämessä asuu kaikkivaltias Jumala, ei enää saatana (joka asuu kaikkien Kristuksessa pelastumattomien sydämissä). Kun Jumala on sydämen uskon kautta tullut sydämiin asumaan, hän vaikuttaa ja ohjaa sydämestä käsin kaiken ihmisessä. Ja hän synnyttää sydämen rukouksen, jonka Jumala on luvannut kuulla.

     On siis oltava sydämen kristitty, itselleen kuollut ja Jumalalle elävä kristitty. Häntä Jumala johtaa, ja hän voi voittaa kaikki viholliset, vaikka vihollisella olisi miljoona-armeija. Mikään ei voita Jumalaa.

     Miehellä tarkoitan siis kristittyä, jonka selkärankana on Voittaja, Jumala. Jos kansa on sydämen kristittyjä, Jumala kuulee rukoukset ja niin saadaan voitto mistä tahansa vihollisesta. Jumalan tarvitsee sanoa vain sana, ja vihollinen tuhoutuu.

     Jotta saataisiin kristittyjä, on julistettava Jumalan sanaa, jossa vaikuttaa Jumala itse, Pyhä Henki. Jumala voi vaikuttaa voiton tietenkin myös pienen joukon tai armeijan avulla, jos Kristuksessa Jumalalta apua pyydetään.

     Suomi on tuhoutumassa oman jumalattomuutensa vuoksi, ei minkään vihollisen vuoksi. Vihollinen on vain Jumalan OIKEUTETTU, ANSAITTU rangaistus, jonka perimmäinen tarkoitus on ajaa parannukseeen ja pelastumiseen.

     Sotiminen ja voitto on siis parannuksenteko Jumalan edessä (parannus = sydämen hätä eli sydämen katumus + sydämen usko Kristuksen sijaissovitukseen) + se, mitä siitä seuraa: rukous, hyvät, Jumalasta kumpuavat teot, rakkaus, jatkuva katumus.

     Siis: kaikki todellinen voima, voittava voima = elävä Jumala yksin. Vain hän. Hänen luokseen tie on Jeesus Kristus, Vapahtaja:

     Joh. 14:6: ”Minä (Jeesus) olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

     Se, että saatana riehuu nyt maailmassa kaikkialla ja tuhoaa kaiken, johtuu ihmiskunnan epäuskosta, jumalattomuudesta. Ihmiset ovat kääntäneet Jumalalle (Kristukselle) selkänsä, ja niinpä Jumalakin on kääntänyt ihmisille selkänsä. Saatanalle jää siis kaikki tila toimia maaillmassa. Kyseessä on Jumalan sallimus. Rangaistus. Ero Jumalasta.

     Kaikki, mitä nyt tapahtuu, on itse ansaittua, eikä siinä ole mitään epäoikeudenmukaisuutta. Jeesus Kristus on sydämissä hylätty, ja siksi kaikki tuhoutuu. Ainoa voima, joka sitoo saatanan, on evankeliumi, Jeesus Kristus. Se on Suomessa hylätty, eikä Jumala auta saatanalaumoja vaan antaa saatanan tuhota heidät, ja lopulta kaikki ovat ikuisessa helvetissä.

     Mies on se, joka on Jumalan asunto. Mikään vinkuminen, naukuminen tai kiekuminen ei auta. Se vain hukuttaa. Sellaista on säälittävää katsella.

     Plusääni(9)Miinusääni(5)
     1. Onko sinulle aivan vieras ajatus, että sinulla itselläsi olisi vielä isoja askeleita otettavana matkallasi kohti totuutta. Elin nimittäin itse juuri siinä todellisuudessa mitä nyt julistat. Minulle tie totuuteen kävi kristinuskon kautta, joten Israelin Jumala ja kaikki hänen eri muunnelmansa tulivat minulle erittäin tutuiksi. Tutkin ja julistin, julistin ja tutkin, kunnes viimein tajusin. Väkevä eksytys ja suuri Babylon paljastivat itse itsensä suoraan Raamatussa, eikä suurin haaste suinkaan ollut saavuttaa riittävää viisautta nähdä asia, vaan ainoastaan saavuttaa riittävä rohkeus.

      Jos en mitään muuta lopulta olisi oppinutkaan niin ainakin sen, että perille löytäneenä ihminen on kaikkein vakavimmin eksyneenä ja toivottomimmin harhassa. Asia on niinkuin ilmestyskirjan naisen, jonka oli vaikea synnyttää. Jos hän vaivoin saattoikin lapsen maailmaan, niin pedon kita oli jo etukäteen valmiina ottamaan vauvan vastaan, ja söi sen suuhunsa. Kaikki lankeavat johonkin vihollisen lukuisista ansoista, eikä juuri kukaan nouse ansasta enää ylös. Minä nousin ja nyt en enää tarvitse opinkappaleita enkä kirjoituksia. Tietysti edelleen erehdyn, mutta siitä juuri tiedän, etten ole enää kokonaan eksyksissä.

      Varmuus on ansoista kaikkein suurin ja varmuuden mahdollistaa ainoastaan ylpeys. Ylpeys taas, onko se ollenkaan voitettavissa? Joskus tuntuu, että se on jo ennalta määrätty tiettyjen ihmisten osaksi, heidän tuomiokseen. Jos joku ylpeydestä luopuu, luopuuko hän todella, vai oliko ylpeys silloin hänelle vain verho, jolla sopeutua ympäristöön? Oli niin tai näin, mikään ei ole niin sitkeää kuin ylpeys. Siinä luullakseni on ihmiskunnan tuomio: vapaaehtoinen sokeus kaikelle sille, mikä omassa itsessä kaipaisi muutosta. Kuitenkin vain itseään voi ihminen muuttaa. Ja niin vihollinen voittaa; vihollinen joka asuu sydämessä ihmisen omasta halusta.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Nimimerkille totuus. Kyse on sydämestä. Ihminen ei etsi ja löydä Jumalaa. Jumala etsii ja löytää ihmisen. Ei ihminen itse mitään voi. Jumala löysi minut sanansa välityksellä. Se iski sydämeen, tappoi minut ja tahtoni ja teki minut eläväksi ja antoi minulle Jumalan tahdon. En minä koskaan ole mitään askeleita ottanut. Jumalan Henki yksin vaikuttaa minussa jatkuvan pyhityksen. Minä kuolen koko ajan ja tulen siten yhä elävämmäksi.

      Jumalan sana (Pyhä Henki siinä) vaikuttaa uskon ja tuo Pyhän Hengen sydämeen. Pyhä Henki pyhittää kristittyä läpi elämän: vanha ihminen (saatana sydämessä) kuolee ja uusi (Jumala sydämessä) syntyy koko ajan. Pyhitys on hyviä töitä ja rakkautta, jotka eivät nouse ihmisestä vaan hänen sydämessään asuvasta Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki kristityssä vaikuttaa sydämessä jatkuvan rukouksen.

      Kristinusko ei ole ihmisen omia tekoja. Kaikki siinä on yksin Jumalan tekoja. Kristinusko tappaa ihmisen kokonaan, koska synnin palkka on kuolema. Kristinusko tekee ihmisen ikuisesti eläväksi, Jumalan lapseksi.

      Plusääni(9)Miinusääni(0)
     3. Vesa-Ilkka, kiitos ystävällismielisestä vastauksestasi. Ymmärrän tuon mistä puhut todella erittäin hyvin, koska tosiaan elin ennen tuossa aivan samassa todellisuudessa. Itse näen tärkeimmäksi sen, ettemme aja toisiamme erillemme, koska se on tämän fyysisen ja lihallisen vihollisenkin voitto, jos tappelemme keskenämme. Olen valmis seisomaan taistelussa rinta rinnan ihan minkä hyvänsä ideologian edustajien kanssa, kunhan seisomme ja kaadumme taistelussa samaa vihollista vastaan. Vihollinen yrittää eristää meitä, yhdistykäämme me sen sijaan. Joukossa on voimaa.

      Tässä taistelussamme yksi suurista ansoista on siinä, että alistumme kääntämään toisenkin posken kun piikkiä ja diktatuuria tarjotaan. Kenties aito messias joskus tulee avuksemme, mutta sitä ennen vastuu on meillä itsellämme. Siinä on minun näkökulmastani katsoen tuo tarvittava mieheys; siinä, että uskallamme taistella emmekä odota jonkun muun tekevän sitä meidän puolestamme, olkoon sitten ihminen tai Jumala.

      Plusääni(3)Miinusääni(1)
 5. Täällä hehkutetut antibiootit ovat totaalisen haitallisia. Niillä vain yritetään tappaa jotain joka on jo ihmisessä, eli bakteereja, joista ko. artikkelin kirjoittaja ihan oikein sanoo, ”ne eivät ole sairautta aiheuttavia”.

  Antibiootit estävät ja hidastavat kehon luonnollista puhdistusprosessia (detoksifikaatio), joita me hölmöt kutsutaan sairaudeksi. Koska antibiootit ovat pääosin myrkkyä – ne vain lisäävät elimistön myrkkykuormitusta, eli toksisuutta. Seuraa sairaus eli toksemiakriisi. Antibiootit siis vain pidentävät jo alkanutta paranemisprosessia. Lisäksi antibiootit häiritsevät ihmisen omaa hyödyllistä bakteeristoa (mikrobiomia).

  Bakteerien yms. tekemä puhdistusprosessi ei tapa sinua, se on naurettava ajatus, mikä tappaa sinut, ovat nuo myrkylliset lääkkeet (kuten antibiootit ja rokotteet), jotka paitsi pysäyttävät puhdistusprosessin myös lisäävät uusien myrkky- ja roskakertymien määrää.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/07/14/toksemia/

  Mitä luultavimmin, useimpien kroonisten sairauksien syynä ovat rokotteiden apuaineet, eli adjuvantit – ei geenit. Kaikki sairautta aiheuttavien geenien tutkimuksiin laitettu taloudellinen panostus on siten täydellisen turhaa. Huti. Jopa rikollista, koska se tutkiskelu on tavallaan rokotevalmistajien puoskaroinnin jälkien peittelyä.

  Moni ei tiedä, että ennen rokotuksia – ei ollut ruoka-aine allergioita. On jo kauan tiedetty, että injektoimalla vaikka vain rokotteiden turvallisina pidettyjä ainesosia ihon alle – saadaan aikaan allergiaherkkyys, ja seuraavilla injektioilla sitä samaa ainetta jo vakavampi haitta tai jopa kuolema. Tätä mekanismia kutsutaan nimellä anafylaktinen reaktio tai ANAFYLAKTINEN PROSESSI. Eräs Charles Richet sai 1913 Nobelin palkinnon tästä ”tärkeästä tieteellisestä havainnosta” : https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/06/21/anafylaksia/
  https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/richet/lecture/

  Eli sanotaan mitä sanotaan – on kuitenkin selvää, että turvallista ja haitatonta rokotetta ei ole olemassa.

  Plusääni(16)Miinusääni(6)
  1. BAKTEERIT JA VIRUKSET SAIRASTUTTAVAT
   Väite, että sairaudet olisivat vain ”elimistön puhdistautumisprosessia”, ei pidä paikkaansa. Ihminen voi puhdistautua esim. paastolla, mutta monen sairauden syy on bakteereissa ja viruksissa. Että kaikki olisi vain puhdistusmisprosessia on ayurveda-filosofiaa, joka on 5000 vuotta vanhaa teoriaa.
   Vaikka antibiootteja käytetään väärin, ovat ne kuitenkin tärkeitä parantumisen metodeja monissa sairauksissa. Uskomus, että virukset ja bakteerit eivät aiheuta sairauksia, on ehdottomasti väärä. Vaikka nykylääketiede on monessa suhteessa hakotiellä, ei se ole kaikessa väärässä. Terveet elämäntavat ja terveellinen ravinto ynnä D-vitamiinin nauttiminen pitävät monet virussairaudet loitolla. Mutta siitä huolimatta, jotkut sairastuvat. Myös monet lääkkeet ovat hyödyllisiä. Esim. hydroksiklorokiini ja ivermektiini ovat pelastanut tuhansia ihmisiä kuolemasta covid-taudin vakavampaan muotoon. Jos he olisivat uskoneet ayurveda-filosofiaan, he olisivat kuolleet. Nykylääketiede on monessa suhteissa väärässä, mutta ei kaikessa. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(8)Miinusääni(11)
   1. Voisitko nyt viimein ystävällisesti osoittaa jotain todisteita väitteellesi, jonka mukaan mikrobit aiheuttavat sairautta. Käsittääkseni olet tuota väitettä toistellut täällä erittäin ahkerasti, mutta minulta on mennyt ohi mikä on se faktapohja tuon näkemyksesi taustalla. Lisäksi olisi mielestäni hyödyllistä, jos kertoisit miksi koet asian niin tärkeäksi. Minkä vuoksi on mielestäsi niin tärkeää, että näidenkin sivujen lukijat uskoisivat samalla tavalla kuin Yleisradion ja WHO:n seuraajat? Ja haluan vielä korostaa, että nämä ovat täysin aitoja kysymyksiä. Aidosti koen tärkeäksi, että selventäisit näitä asioita.

    Plusääni(11)Miinusääni(4)
    1. FAKTOJA
     En ole Yleisradion tai WHO:n valhepropagandaan uskova. Tietoni virusten ja bakteerien vaikutuksista perustuvat vuosikymmenien kautta tulleisiin havaintoihin, että monet sairaudet aiheutuvat niistä. Katson, että nykyinen koronahuijaus on niin vaarallinen asia, ettei kannata lähteä hyökkäämään virusteoriaa vastaan, vaikka teoria olisikin väärä. Kyseessä on ihmiskunnan historian ehkä pahin rikos, johon ovat syyllistyneet Siionin Viisaat ja heidän hännystelijänsä. Sitä paitsi yksikin todistettu epidemia, joka johtuu viruksista kumoaa Stefan Lankan teoriat, jotka perustuvat ayurveda-filosofiaan. Tällainen virusepidemia oli esim. vuonna 1958, jolloin minäkin sairastin ja yli puolet luokastani sairastui koulussa. Laurion omaksuma teoria, että virukset ja bakteerit eivät levitä sairauksia on huuhaata. Vaikka olen rokotevastainen, luotan esim. nobelisti, virologi Luc Montaignerin käsityksiin, jotka valtamedia on sensuroinut. Tuhannet virologit eivät voi olla täysin väärässä, vaan Stefan Lankan todistukset ovat vääriä. Nykylääketiede on liian paljon lääkeyhtiöiden voittojen varassa. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
     http://koronarealistit.com/
     https://vapaudenpuolesta.fi/
     https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
     http://sinikkatyynela.blogspot.com/
     https://www.elinahytonen.fi
     https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
     http://stopworldcontrol.com
     BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
     Herran Toisen Tulemisen Kirkko

     Plusääni(7)Miinusääni(9)
     1. Minä luotan näihin ao. asiantuntijoihin jotka ovat jo kauan sanoneet samaa kuin Dr. Stefan Lanka, eli mikään virus, ei aiheuta sairautta. Ei ole tartuntatauteja. Ei Lanka siis suinkaan ole yksin tämän asiain kanssa.

      Dr. Kary Mullis
      Dr. Nancy Turner Banks
      Dr. Peter Duesberg
      Dr. David Rasnick
      Dr. Rodney Richards
      Dr. Christl Meyer
      Dr. Ettiene de Harven
      Dr Eleni Papadopulos-Eleopulos
      Dr. Val Turner
      Dr. Claus Koehnlein
      Dr. Harvey Bialy
      Dr. Henry Bauer
      Dr. Heinrich Kremer
      Dr. Heinz Sanger
      Dr. Alfred Hassig
      Dr. Andrew MANIOTIS
      Dr. David Crowe
      Dr. Marco Ruggiero
      Dr. Alessio Pisani
      Dr. Juliane Sacher
      Dr. Joseph Sonnabend
      Dr. T.C. Fry
      Dr. Robert O. Young

      Pitääkin selvittää mitä Luc Montagnier on oikeasti väittänyt. En luota yhtään tiettyjen kirjoittelijoiden sanomisiin täällä. Lähes kaikki väitteet mitä ihmisen terveyteen tulee – ovat tarkemmin asioita tutkiskeltuani osoittautuneet aika omituisiksi. Osa niistä suorastaan haitallisiksi; esim. hydroksiklorokiini ja ivermektiini -nimisten parasiittimyrkyn mainostaminen hoitokeinona on aika vastuutonta. Myrkyttämällä ei ole koskaan parannettu yhtäkään sairautta. Oireiden poisto ei ole paranemista. Se on väkivaltaista paranemisen estämistä. Ei kehoa ole luotu lääkkeitä ja Big Pharmaa varten!

      Plusääni(7)Miinusääni(1)
    2. Joskus antibiootit voivat olla hyödyllisiä kun jokainen voi todeta, että niitä syömällä voi nopeastikin parantua tietystä sairaudesta tai tulehdustilasta. Itsekin olen sen kokenut. Toki nekin voisi korvata vaikka klooridioksidilla tai otsoniterapialla jotka ovat täysin vailla haittavaikutuksia oikein käytettynä. Ne tukevat kehon omaa paranemiskykyä sen lisäksi, että klooridioksidilla etenkin on suoraa antimikrobista tehoa.

     Ja sukupuolitaudit ovat merkittävin todiste mikrobien tartuttavuuden puolesta. Nämä Stefan Lankan siteeraajat eivät ole vielä osoittaneet mitään selitystä miten sukupuolitaudit tarttuvat jos ei jonkun mikrobin kautta. Tietty joku energeettinen ”tarttuminen” voi olla mahdollista myös, mutta se on vielä vaikeampaa todistaa kuin mikrobi. Miksi on useita erilaisia sukupuolitauteja jos olisi kyse vain geneerisestä puhdistusreaktiosta? Kuppa, Tippuri Herpes jne. Miksi välillä tulee Kuppa ja välillä Herpes jos keho puhdistaa ihan samoja myrkkyä joita normielämssä kertyy? Ja miksi monet elävät läpi elämänsä ilman mitään noista vaikka altistuvat samoille toksiineille kuin niitä sairastavatkin? Miksi nuo puhkeavat sukupuoliyhteyteen liittyen? Paljon kysymyksiä joihin Lanka ei ole antanut uskottavaa selitystä.

     Mutta Ayurveda on ihan hyvä järjestelmä myös, joten en lähtisi sitä syyttämään. Mutta siihen ei käsittääkseni kuulu ajatus puhdistusreaktiosta sairauden takana vaan epätasapainotila. Tietyt bakteeri infektiot ovat seurausta tuon tasapainotilan häiriintymisestä. Esim. Ayurvedassa käytetty Neem yrtti omaa samoja ominaisuuksia kuin Ivermektiini. Joten sitäkin voi käyttää koronaan. Ja Intian Arjalaiset elivät tuhansia vuosia sen opin varassa. Ja elinaikaodote oli todennäköisesti aika samoissa kuin nykyään. Niin kuin Rooman keisareillakin, elleivät tulleet murhatuiksi tai joutuneet muuten onnettomuuteen tms.

     Plusääni(4)Miinusääni(3)
     1. Nimenomaan. Itse olen karkottanut kaksi kertaa keuhkoputkentulehduksen antibiooteilla. Viimeksi oli kolmen tehotabletin kuuri ja huomasi melkein kuin kutinan, kun ne hyökkäsivät bakteerien kimppuun. Olo alkoi oarabtua muutamassa tunnissa. Edelliseää kerralla taas viikon sietämisen jälkeen tauti hävisi parissa päivässä

      Plusääni(2)Miinusääni(6)
     2. Pitääkö hinkata? Vatkata toisen (siis muun kuin totutun oman aviopuolison) eritteissä? Mieli mustana (mieli vaikuttaa kehoon ja sen kemiaan) huoruudessa ja irtosuhteissa?

      Bakteerit ovat aina paikalla sen vuoksi, että ne siivoavat pois vahingoittunutta kudosta, syövät kuolevaa ja kuollutta kudosta ja parantavat sillä tavalla. Ne ovat aina vauriopaikalla tai muun (esim. myrkyllisen vaikutuksen) vaikutuksen paikalla selvittämässä sotkuja. Ne ovat kuin palomiehiä, jotka ovat aina tulipalopaikalla, mutta vain idiootti sanoo palomiehiä tulipalon sytyttäjiksi, koska he ovat tulipalopaikalla.

      Ihmiskehossa on bakteereja (kehon siivousjoukkoja) kymmenen kertaa enemmän kuin soluja. Antibiootti on elämäntappaja (anti = vastaan, bios = elämä), ja niillä tuhotaan koko kehoa, koska antibiootit tappavat bakteereja ja myös ihmisen omia soluja.

      Bakteerien toimintaa liittyy hyvin terveellinen kuumeen nousu (energiamäärää lisätään, lima saadaan juoksevammaksi ja helpommaksi poistaa kehosta), tulehdus (verta tulee runsaasti paikalle ja sen mukan tarvittava happi), yskä (roskat ulos), nuha, voimattomuus (voimat ovat terveessä paranemisprosessissa). Kaikki oireet ovat aina paranemisen merkkejä, vaikka suomalainen vastustaa niitä hampaat irvessä ja kaikilla mahdollisilla myrkyillä. Suomalainen ei kestä oman kehonsa parantumistoimintaa. Suomalainen ei luota omaan kehoonsa. Hän luottaa antibiotteihin, säteilyttämisiin, myrkkyihin, pois leikkaamiseen, ja loppu ruoto jää ruumisarkkuun. Vielä ruumisarkussakin suomalainen ylistää lääketehtaita ja niiden myrkkyjä.

      Kun bakteerit tuhotaan antibiooteilla tai muilla tavoilla, tuhotaan paranemisprosessi, tuhotaan tervehtyminen. Oireet siis katoavat osaksi tai kokonaan, mutta varsinainen sairaustila ja perimmäinen syy jää taustalle olemaan. Oireiden poisto = paranemisen estäminen = itsensä kroonisen sairauden tilaan tuomitseminen, pienimuotoinen oman kehonsa tappaminen. Ainoa, mikä jää jäljelle, on sairaalloinen elämä ja idiotia.

      Bakteerit ovat osa meitä. Ne parantavat meidät. Oire on aina merkki siitä, että nyt keho on parantamassa itseään. Normaalijärkinen ihminen antaa sen tapahtua, tukee sitä, ja asettuu lepoon, että se voi optimaalisesti tapahtua. Ei kehoa ole luotu lääkkeitä ja Big Pharmaa varten!

      Oireiden poisto ei ole paranemista. Se on väkivaltaista paranemisen estämistä, valetoiminta. Oire = paraneminen. Suomessa idiotiaa ei tuhoa mikään, ei edes hetkeksi. Ei edes antibiootti (anti = vastaan, bios = elämä).

      Mikseivät nimimerkit syö antibioottia aamusta iltaan perusruokanaan? Pääsisitte kaikista bakteereista? En neuvo sitä, sillä kuolisitte. Tappaisitte itsenne.

      Sairaus on suomalainen ihminen itse, ei ”virus” tai ”bakteeri”.

      Kaiken kaikkiaan tämä on sääli. On hyvin valitettava asia, että Suomessa on demokratia, jumalattomuuden ja idiotian virallinen tyrannia. Kaikki syöksyvät suoraa päätä, kaikin voimin, tuhoon, fyysiseen, henkiseen, hengelliseen tuhoon, kaikkeen tuhoon, kuten nähdään.

      Tämä on idiotian tyrannia. Sitä on suomalaisuus.

      Mitä täällä hyödyttä kirjoittaa?

      Plusääni(13)Miinusääni(4)
     3. Minulla on antibiooteista erittäin paljon henkilökohtaista kokemusta ja vaikka toki tiedostan, ettei sillä ole mitään tieteellistä näyttöarvoa, niin muistan aina ihmetelleeni miksei antibiooteista tuntunut koskaan olevan minulle mitään hyötyä. Kuitenkin toistuviin ”keuhkoinfektioihin” niitä söin, koska muutakaan lääkettä en vaivaan keksinyt. Sitten jossain vaiheessa tajusin muutamia asioita lääketieteestä ja lopetin lääkkeiden käytön. Mitään viivettä asiassa ei sitten ollutkaan, saman tien loppuivat kaikki ”keuhkoinfektiot” täysin ja kokonaan. Ei lääkkeitä -> ei oireita.

      Jos antibiootit johonkin auttavat, kenties niin on. Minulle ne muutamat kymmenet syödyt kuurit eivät tuoneet helpotusta, mutta sairautta kylläkin. Niin kutsuttuja jälkitauteja (fiksu jo ymmärtääkin mistä niissä on kyse), vatsavaivoja, nivelkipuja ja kymmeniä muita vaivoja. Eikä noita vaivoja sitten enää tullut kun lääkkeiden syöminen loppui. Edelleen, jos antibiooteista KUITENKIN olisikin jollekin jotain hyötyä, niin mikä prosessi tuon hyödyn aikaansaa? Parantaako bakteerien tappaminen sairauden vai poistaako se ainoastaan oireet? (Minun historiassani se ei koskaan tuntunut poistavan oireita vaan paranemisprosessi oli saman mittainen myös silloin jos en hakenut antibioottikuuria).

      Mitä tulee sitten sukupuolitauteihin, niin sehän onkin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Kuten monella muullakin terveyden alalla, asiassa tarvittaisiin aitoa ja puolueetonta tutkimusta. Ja kun nyt on nähty lääketieteen korruption syvyys, niin tietenkin tutkimus pitäisi suorittaa ilman taustavaatimusta siitä, että asiat on selitettävä vallitsevan teoreettisen mallin mukaan. Asia on siis tutkittava. MUTTA. Tässähän lähdetään nyt kokonaan väärille urille: hypätään varsinaisen ongelman YLI ja suoraan seuraavaan asiaan. Ongelmakohta josta kiistellään on mikrobiteoria: onko se totta vai ei. Tämä kysymys tulee ensin ratkaista, ja sen jälkeen voimme tehdä hypoteeseja sairauden mahdollisista aiheuttajista.

      Siis: Jos ratkaistava ongelma on se, pitääkö mikrobiteoria paikkansa, niin ensin on vastattava tähän kysymykseen. Ei niin, että vastauksen alustavasti näyttäessä negatiiviselta siirrytään oikoteitse suoraan kysymään: ”Mutta entäs sukupuolitaudit”? Ymmärrämme ensinnäkin, että mikrobiteoria ja tartuntateoria ovat kaksi eri asiaa. Tartuntateoria voisi päteä, vaikka mikrobiteoria ei (asia ei näin kenties ole, mutta tieteellisen tarkastelun kannalta on tehtävä ero näiden käsitteiden välillä). Jos siis totuus aidosti kiinnostaa, on oltava tarkkana siitä mitä asiaa tarkastellaan. Mutta toki jos totuus ei kiinnosta, vaan sen sijaan olevinaan ovelasti ajetaan agendaa, niin asiahan on eri.

      Erään lähimmäisen kanssa olen käynyt hankaliakin keskusteluja, kun puhe on ollut siitä onko viruksia olemassa vai ei. Nimittäin tämä keskustelukumppani on jostain syystä rinnastanut virukset itse sairauteen. Siis jotenkin siihen tapaan, että kun olen kertonut ettei viruksia ole, niin hänen on ollut tätä vaikea uskoa, koska on ollut joskus flunssassa. Olen sitten yrittänyt selventää asiaa, että eihän sitä flunssaa kukaan ollut kiistämässä, vaan ainoastaan sen viruksen. Ongelmana on, että joillekin ihmisille asioiden täsmällisyys ei ole yhtä tärkeää. Periaatteessa voisi olla tarttuvuutta ilman bakteerin tai viruksenkin vaikutusta. Itse en tarttuvuutta julista, koska olen ”koronan” aikana herännyt huomaamaan, että koko tartuntailmiön todisteet ovat erittäin hatarat. Sentään jotain anekdoottitodisteita voi olla (toisin kuin viruksille), mutta niitä tarkastellessa huomaa, ettei tartunta ole suinkaan ainoa tai edes loogisin mahdollinen selitys.

      Ajatellaanpa vaikka esimerkkiä, jossa talossa asuu kuusi ihmistä. Yhtäkkiä yksi näistä saa kovan ”vatsataudin”. Muutaman tunnin päästä kaksi muutakin saa kovan ”vatsataudin” ja lopulta siis kolme on ”sairaana”. Samaan aikaan tehdään havainto, että kolmella muulla ei ole mitään oireita, jolloin siis entisen normaalin logiikalla päättelemme heidän olevan terveenä. Tässä vaiheessa moni jo ajattelee, että tarttuva vatsatauti on kyseessä ja kenties virus on sen aiheuttanut. Mutta mitä jää huomaamatta?

      1. Pitäisi tietysti kysyä mikä sairastutti ensimmäisen näistä kuudesta. Entä jos hän ei ollutkaan tavannut ketään muuta sairastunutta tätä ennen, kuinka silloin käy virushypoteesin?

      2. Jos kaksi seuraavaa sairastunutta sai tartunnan siltä ensimmäiseltä, meillä on nyt kaksi erilaista sairauden syntymekanismia. Kaksi sai tartunnan, yksi sai taudin jollain muulla tavalla. Tai jos oletamme, että hänkin sai tartunnan, niin mistä ellei kukaan muu missään lähimailla ollut sairas?

      3. Jos yksi sairastui muuten kuin tartunnan saaneena, miksi muiden olisi pitänyt sairastua tartunnan kautta? Miksei samalla mekanismilla kuin se ensimmäinen? Jos tuo ensimmäinen ei ollut tavannut ketään sairasta, niin ehkä sitten jonkun ”oireettoman kantajan”? Tai ehkä virus lymyili vaikka kaupan tiskillä, muttei jostain syystä onnistunut sairastuttamaan ketään muuta?

      4. Jos sairaus tarttui siitä yhdestä niihin kahteen toiseen, niin eikö se tarttunutkaan niihin kolmeen, jotka eivät sairastuneet? No mutta, ehkä näillä olikin vain vahvempi vastustuskyky? Mutta jotta hypoteesi olisi perusteltu, pitäisi kai olla tiedossa jokin sellainen, mitä vastaan vastustuskyky sitten toimisi. Kolmella oli oireita, mutta tiedettiinkö oireiden aiheuttaja? Oliko tartunta todistettu?

      5. Jos sairaus tarttuu, niin tarttuuko terveys? Jos virus tarttuu, niin tarttuuko vastustuskyky? Jonkun mielestä päättömiä kysymyksiä, mutta mietitäänpä todisteita. Sen perusteella, että ensin sairastuu yksi ja sitten kaksi lisää, päättelet kyseessä olleen tartunnan. No, kolme muuta ei kuitenkaan sairastunut. Entäs kun ne kolme sairastakin kohta paranivat, niin kävikö nyt sitten niin, että toisen kolmen terveys yhtäkkiä tarttui heihin? Hullu ajatusko? Mieti todisteita. Mitä todisteita oli viruksesta, yhtään sen enempää kuin terveysviruksesta joka tekikin tarttuessaan terveeksi?

      6. Virusta ei voi nähdä edes mikroskoopilla (tutki asia, tämä koskee myös erikoismikroskooppeja). Sitä ei voi haistaa, ei maistaa, ei kuulla jne. Ei ole testiä, joka edes virallistiedon mukaan todellisuudessa havaitsisi varsinaisen, kokonaisen viruksen. Miksi oletamme siis sen olevan olemassa? Kenties siksi, että uskomme tartuntaan? Mutta sittenkin tartunnan voisi aiheuttaa jokin muu sellainen entiteetti, jota ei ole mahdollista havaita. Vaikkapa hattivatti?

      7. Onko käyty läpi oireiden mahdolliset HAVAITTAVISSA OLEVAT aiheuttajat? Mitä sairastuneet söivät ja joivat? Hengittivätkö he saastunutta ilmaa? Olivatko he vilustuneet, tms. tms. Kysyimmekö edes mahdollisia yhdistäviä tekijöitä selittäjäksi? Suoritimmeko vertailevaa tutkimusta siitä miten olosuhteet poikkesivat sairastuneiden ja terveiden kohdalla? Hyppäsimmekö sittenkin suoraan siihen päätelmään mikä on mediassa suosittu?

      8. Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta tarkoitus lienee jo selvä: analysoidaan asia ilman ennakko-odotuksia ja kootaan faktat. Vasta sitten voidaan muodostaa hypoteeseja, eikä niiden tarvitse myötäillä mitään poliittista agendaa.

      Plusääni(8)Miinusääni(0)
     4. On kuitenkin esitetty, että antibiooteilla olisi pelastettu lukemattomia haavoittuneita sotilaita niiden keksimisen jälkeen (”penisilliini”). Juuri kukaan ei ole missään kyseenalaistanut tätä asiaa.

      Lisäksi siis kolmella antibioottikuurilla paranetaan tunnetusti helicobakteerin aiheuttamaa vatsahaavaa. Esim. Antti Isotalo jr. parantui aikoinaan näin, kun asiaa ei edes vielä yleisesti tunnettu ja antibiootit olivat eri aiheesta määrätyt.

      Vastaavia esimerkkejä eri aiheista antibioottien tehosta ja hyvistä vaikutuksista on paljon. Eipä niitä muuten olisi aivan ylettömästi ja liikaa syötetty kotieläimille ahneus mielessä.

      Plusääni(2)Miinusääni(4)
     5. Tshang, ei kai kellekään ole epäselvää, että kaikenlaisia väitteitä antibiooteistakin on esitetty. Saman tyylisiä väitteitä, kuin vaikkapa rokotteista. Kun julistetaan juhlavasti miten rokotteilla saatiin polio kuriin, niin todellisuus sitten olikin se, että poliorokote itsessään aiheutti poliota. Väitteiden ja todellisuuden välillä on aikas iso ero. Sen vuoksi minäkin peräänkuulutan todisteita väitteille. Ja toistan vielä kysymyksen siitä, että jos on havaittu jokin hyöty antibiootin käytöstä, tarkoittaako se sitä, että sairaus parani? Tiedettiinkö sairauden syy ja millä perusteella, ja mikä oli se mekanismi, jonka avulla hyöty saavutettiin? Kenties sanot, että bakteeri oli aiheuttaja, mutta minkä todistusaineiston varaan tuon väitteen rakennat?

      Maailmassa on lukemattomia ihmisiä, jotka tänäkin päivänä uskovat rokotejumalaan täysin ja kokonaan, mutteivät koskaan ole tutustuneet yhteenkään kokeelliseen tutkimukseen, jossa niiden hyödyt ja haitat on selvitetty. Sama koskee antibiootteja.

      Minun puolestani jokainen saa olla asioista ihan mitä mieltä tahansa, mutta jos jokin asia esitetään totena/faktana, niin silloin tarvitaan todisteita, eivätkä anekdootit tietenkään täytä tieteellisen todisteen vaatimuksia.

      Plusääni(7)Miinusääni(1)
     6. Kyllä se on todistettu. Helikobakteerinen vatsahaava parannetaan nykyisin antibiooteilla. Ilman niitä se on parantumaton eli elimistö ei kykene parantamaan tautia.

      Myös bakteeriperäiset keuhkokuumeet paranevat usein tehokkaasti antibiootilla. En usko tämänkään väittämän olevan huuhaata. Amtibiooteista on apua.

      Plusääni(3)Miinusääni(4)
     7. Tshang, tulee sellainen olo, ettet käy tätä keskustelua rehellisellä asenteella. Jos olet sitä mieltä, että jokin asia on todistettu, niin missä on tuo todiste? Ymmärräthän toki ettei väite tai mielipide ole todiste.

      Bakteeriperäinen, niinkö? Minkä perusteella? Entä se, ettei jokin vatsahaava parantunut ilman antibiootteja; kuinka niin? Oliko tutkijoilla verrokkiryhmässä joukko vatsahaavapotilaita eivätkä nuo lääkitsemättömät parantuneet?

      Omat vatsahaavani ovat muuten ihmeellisesti parantuneet kaikki ilman mitään lääkitystä.

      Plusääni(4)Miinusääni(2)
     8. Väität siis, että kaikki helikovatsahaavojen parannukset ovat kukkua? Kuitenkin monet ovat parantuneet ja selkeästi antibioottikuureilla. Kuten keuhkokuumeet. Mielestäni vaikutat kuin joltain heränneeltä tässä asiassa. No uskovaiset valehtelevat viattomasti. He uskovat puhuvansa totta tai haluavat uskoa. Minusta kuljet laput silmilläsi.

      Omat katarrini ovat vaatinet happolääkitykset. Testattiin, että ei ollut helikoa

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
     9. Tshang, laput silmillä kulkijat eivät ole niitä, jotka elämänsä varrella ovat joutuneet muuttamaan koko maailmankatsomuksensa. Jos mennään laput silmillä, niin mikään ei muutu. Itse olen joutunut muuttamaan jossain vaiheessa melkein kaikki käsitykseni tietyistä tärkeistä asioista, koska totuus oli minulle rakkaampi kuin silmälaput, jotka pyrkivät pitämään minut sallitulla tiellä.

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. En lue Laurion kirjoitusta satiirina, vaan ohjelmana, jonka hieman toisessa muodossa toteuttaa Herra Jeesus Kristus alaisinaan vainoissa koetellut ja pyhitetyt ihmiset. Myrkyttäjät ja koronaterroristit heitetään tuliseen järveen kärsimään ikuista rangaistusta elleivät kadu ja tule parannukseen. Tätä ennen mahdollisesti toteutetaan maanpäällinen kurinpalautusohjelma, joka voi olla hyvinkin Laurion esittämän kaltainen. Suomeen perustettavan teokratian sijaishallitsijana voi toimia joku Kristuksen uskollinen palvelija. Maanpäällinen valta luovutetaan uskoville tuhanneksi vuodeksi. Tätä ennen uskovien on käytävä läpi maailmanhistorian hirvein terrorin aika, jota kykyinen koronaterrori jo ennakoi. Näin todetaan Saatanan valtakauden totaalinen konkurssi ja mahdottomuus.

  ”Hän, joka todistaa tämän, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian.” Aamen, tule, Herra Jeesus!
  Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.” (Ilm. 22:30-21).

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
 7. Tekoäly – Suunnitelma ihmiskunnan valtaamiseksi

  ”Cyrus Parsa väittää, että kun ”rokotteen” avulla kehoon on rakennettu käyttöliittymä ja käyttöjärjestelmä, sielu poistetaan ja jäljelle jää tyhjiö, joka helpottaa muukalaisdemonisen entiteetin lataamista kehoon, jota se sitten hallitsee.”

  (Vastuuvapauslauseke – Pablo on pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tämä materiaali on palkkatasoni yläpuolella, mutta postitan sen, koska se on myös mielenkiintoisinta tietoa, johon olen tänään törmännyt. Pyydän asiantuntevampia lukijoita ottamaan kantaa).

  Pablo
  (henrymakow.com)

  Työskenneltyäni lainvalvonnan ja tiedustelun eri osa-alueilla 47 vuoden ajan voin yksiselitteisesti todeta, että tämä kampanja on luonnoton ja epäinhimillinen, koska yksikään ilmiantaja tai loikkari, noin 3-4 tuhannesta ihmisestä, joilla on vähintäänkin arviolta intiimiä ja yksityiskohtaista sisäpiiritietoa, ei ole kertonut sisäpiirin kertomuksesta, joka koskee näennäistä kansanmurhaa, jota toteutetaan lähes jokaisessa maailman maassa, eli siellä, missä niin kutsuttuja rokotusohjelmia on toteutettu.

  Tämä ylittää kognitiivisen dissonanssin, Tukholman syndrooman, ohjelmoinnin, hypnoosin, muunlaisen mielenhallinnan ja propagandan / petoksen / vaikuttamisoperaatioiden, lahjonnan ja korruption sekä muiden pelon ja psykoosien vaikutukset.

  Rahajälki on ilmeinen, mutta se ei ole todiste siitä, että kyseessä on näennäisesti tarkoituksellinen kansanmurha. Myöskään spekulointi eugeniikasta ja väestökadosta tai kansanmurhasta, jota jotkut kansanmurhan suunnittelijat ovat kirjoittaneet kirjoihin, ei ole vain aihetodiste, joka ei yksinään riittäisi edes syytteen nostamiseen, saati sitten oikeudenkäyntiin.

  Ei yhtään sisäpiirin loikkaria. Mitään ei ole koskaan maailmanhistoriassa pidetty niin salassa ilman loikkareita … joten katson okkulttista ja teologista. Aihetodisteita, valokuvamaisia todisteita satanismista on toki olemassa, erityisesti Britannian merkittävimmästä pankkiirisuvusta.

  parsa2.jpgNyt tutkin Cyrus Parsan väitteitä – muukalais-demonisia. Normaalisti sitä pidettäisiin outona tai haukkumishulluna, mutta se hulluus, jota viranomaistoiminnassa tapahtuu, erityisesti B2:n (pöhöttynyt pelle Boris Johnson) ja pääkadaverin (tiputteleva Joe Biden) osoittama hulluus, saattaa olla enemmän kuin sopusuhtainen.

  Cyrus Parsa (vas.) on vakaasti sitä mieltä, että rokotteen nanoteknologia monistuu ja pääsee lähes jokaiseen kehon soluun, ottaa haltuunsa ja sitten eliminoi alkuperäisessä muodossaan osan aivoista, jotka ihmisen luonnollisella aivojen alueella on joissakin teologisissa piireissä katsottu olevan ensisijainen alue, joka on luotu Jumalan kuvaksi ihmisruumiissa. Sitten hän väittää, että ”rokotteen” avulla kehon sisälle rakennetun käyttöliittymän ja käyttöjärjestelmän avulla sielu poistetaan ja jäljelle jää tyhjiö, joka helpottaa vieraan demonisen olennon lataamista kehoon, jota se sitten hallitsee. Tähän liittyy jonkin verran kvanttifysiikkaa, kuten hänen oikeudessa esitetyssä jutussaan todetaan.

  Se selittäisi varmasti sen, miksi poliiseja ja asevoimia ruiskutetaan pakottamalla. Aluksi ihmettelin, miten koko ohjelma pannaan täytäntöön, kun niin monet poliisit ja sotilaat kärsivät haittavaikutuksista, mutta jos he toimivat eräänlaisena ulkoisesti ohjattavana biokoneena, normaaleja moraalisia rajoituksia ei sovelleta. Lisäksi täydessä sotatilalainsäädännössä poliisien* suorittamat teloitukset paikan päällä voivat tapahtua muutamassa minuutissa mitättömien syytteiden perusteella, ja ”oikeudenkäynti”, jonka suorittaa tarkastuspisteen alipäällikkö, on Parsan teorian mukainen.

  Lyhyt lisäys, jossa Parsa esiintyy Stew Petersin ohjelmassa: ”AI-järjestön perustaja: Nano Tech Vaccines are Extinction Agenda.” ”Nano Tech Vaccines are Extinction Agenda”.

  Mielenkiintoisia aikoja, joskin järkyttävän pahoja, ja varsinkin nyt Australiassa ja Kanadassa.

  * Sodassa tai täydessä sotatilassa poliisit aseistetaan smgs:llä ja ne tekevät tällaisia kauheita asioita; ainakin näin meille kertoi kaksi koulutuskersanttia vuonna 1975 poliisikokelaan luokassa, jossa olin. En ole kuullut aiheesta sen jälkeen, mutta tiedän miten häikäilemättömiä kaikki poliitikot voivat olla.
  ——————-

  Aiheeseen liittyen – Parsan oikeusjuttu Googlea vastaan

  ————Cyrus A Parsa – Suuri nollaus.

  https://www.henrymakow.com/2021/10/do-covid-vaccines-replace-the-soul.html?_ga=2.172206756.660940649.1633899030-1848001920.1619893228

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Paljosta, mitä täällä nyt on kirjoitettu, käy ilmi, ettei näistä asioista viimeisten 10 kuukauden aikana kirjoittamaani (pääosin suomennoksia) ole lainkaan luettu (kirjoituksiini ja kommentteihini olen kyllä antanut osoitteet). Silti täällä poukkoillaan totuutta vastaan kuin suuretkin asiantuntijat. Tiedän, että tuollainen käyttäytyminen on perisuomalaista, mutta silti se jaksaa ihmetyttää. Ikään kuin millään kirjoittamallani (tai kenenkään muunkaan kirjoittamalla) ei olisi mitään merkitystä. Tärkeintä näyttää olevan ajantasaisesti – heti kun tulee jotenkin otollinen aika ja sopiva rako – sylkäistä omat syljet tänne kaikkien silmille. Tietää ja oppia ei haluta. Toki aina seassa on oikeita ihmisiäkin, ja siitä kyllä kiitän.

  Täällä on julistettu väärin, että sairaaksi tekeviä bakteereja ja viruksia on olemassa, että sen vuoksi on olemassa ”immuunipuolustus”, että antibiootit ovat tärkeitä ”lääkkeitä” ja ”parantumisen metodeja”, että virusteoriaa vastaan ei kannata lähteä hyökkäämään, vaikka teoria olisikin väärä (!), että antibiootit voivat olla hyödyllisiä ja niitä syömällä voi nopeastikin parantua sairaudesta tai tulehdustilasta, että sukupuolitaudit ovat merkittävin todiste mikrobien tarttuvuuden puolesta,

  Täällä on myös kysytty: ”Miksi on useita erilaisia sukupuolitauteja jos olisi kyse vain geneerisestä puhdistusreaktiosta? Kuppa, Tippuri Herpes jne. Miksi välillä tulee Kuppa ja välillä Herpes jos keho puhdistaa ihan samoja myrkkyä joita normielämässä kertyy? Ja miksi monet elävät läpi elämänsä ilman mitään noista vaikka altistuvat samoille toksiineille kuin niitä sairastavatkin? Miksi nuo puhkeavat sukupuoliyhteyteen liittyen?”

  Täällä on vielä todettu: ”Itse olen karkottanut kaksi kertaa keuhkoputkentulehduksen antibiooteilla. Viimeksi oli kolmen tehotabletin kuuri ja huomasi melkein kuin kutinan, kun ne hyökkäsivät bakteerien kimppuun. Olo alkoi parantua muutamassa tunnissa. Edellisellä kerralla taas viikon sietämisen jälkeen tauti hävisi parissa päivässä.”

  Eilen kirjoitin pikaisesti muutaman kommentin, mutta noiden yllä mainittujen esitysten johdosta tuon esiin vielä seuraavaa.

  Ei ole olemassa sukupuolitauteja. Sairautta aiheuttavien bakteerien tai virusten olemassaolosta ei kerta kaikkiaan ole olemassa minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Esimerkiksi herpesrakkuloista ei ole koskaan osoitettu, että syy niihin olisi jokin virus.

  Elimistön aineenvaihdunnassa syntyy koko ajan kuona-aineita (myrkkyjä), joita keho koko ajan poistaa normaaleja väyliä (virtsatiet, suolisto) pitkin. Jos veren myrkkypitoisuus nousee eli syntyy toksemia (myrkkyverisyys), silloin keho käyttää usein myrkkyjen poistoväylänä myös ihoa. Myrkkyjä tulee kehosta ulos hien (myös genitaalialueen hien) mukana, ja joskus myrkkyjä ihon kautta ulos työnnettäessä syntyy ihottumia, kutinaa, ärsytystä, rakkuloita (ns. rokkotaudit), pustuloita jne. Ns. herpesrakkuloiden kautta elimistö siis puskee kehon myrkkyjä ulos.

  Ne ihon alueet, jotka ovat lämpimimpiä, ovat luonnollisimpia alueita, joiden kautta myrkkyjen poisto tapahtuu. Kun otetaan huomioon vuodenaika, vaatetuksen määrä ja lämpötila, sukupuolielinten ja pakaroiden alue saattaa hyvinkin olla lämpimin ihon alue. Silloin myrkkyjen poisto tapahtuu sitä kautta, ja se voi ilmetä esim. mainittuina ”herpesrakkuloina.” Joskus poisto tapahtuu myös suun kautta, ja silloin suun alueella esiintyy rakkuloita.

  Kyseessä ei ole genitaalialueeseen nimenomaan liittyvä asia, vaan kyseessä on aivan tavallinen myrkkyjen poisto, ja keho vain yksinkertaisesti tahtoo eroon myrkyistä jotakin kautta (ja se tapahtuu helpoimmin ihon lämpimistä kohdista).

  Mahdollisia syitä siihen, että seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyy kirvelyä, ovat esimerkiksi eritteet ja myrkyt (myös liian korkeaksi noussut veren myrkkypitoisuus, jolloin myrkkyjenpoisto aktivoituu) ja mahdollisesti käytetyt pesuaineet. Kondomien lateksi ja siittiöitä tappavat aineet voivat aiheuttaa ärsytystä, jolloin genitaalialueelle ilmestyy läiskiä ja ihottumaa. Vaatetus (kemiallinen käsittely ja antibakteeriset aineet) voi aiheuttaa ihon ja limakalvojen ärsytystä, ja etenkin polyesterin on sanottu aiheuttavan ärsytystä; seksuaalisessa kanssakäymisessä tällainen valmis ärsytys saattaa tuntua voimakkaammin.

  Myös partnerin vaihtuminen voi aiheuttaa ärsytysreaktion, kun limakalvot kohtaavat vierasta eritettä ja vieraan ympäristön.

  Tiedetään myös, että genitaalialueen ns. ”herpestä” esiintyy myös ihmisillä, jotka eivät ole koskaan olleet seksuaalisuhteessa (esimerkiksi lapsilla ja nunnilla), joten ”herpes” (rakkulat) ei ole ”sukupuolitauti.”

  Allopaattinen lääketieteellinen mafiamme luonnollisesti pyrkii voittojen maksimoimiseksi luokittelemaan ihon eri alueilla esiintyvät myrkynpoistoilmiöt erillisiksi ”sairauksiksi”, joihin voidaan määrätä eri ”lääkityksiä”. Niinpä genitaalialueella puhutaan kupasta, tippurista ja herpeksestä, ja näitä kutsutaan ”sukupuolitaudeiksi.”

  Nämä kolme ”sukupuolitautia” eivät ole koskaan olleet tauteja, joilla olisi omat erityiset oireensa. Niissä voi olla samoja oireita, ja yksittäisten ”tautien” oireet ovat vaihdelleet eri aikoina. Ne eivät ole spesifisiä tauteja vaan yhtä ja samaa myrkynpoistoa eri ilmenemismuodoissaan.

  Kuppa muistuttaa ns. ”HIV-virusta” siinä, että siinä on kelvottoman testin avulla saatu oireettomiakin (lapsiakin) ”sairaiksi” ja heille on aloitettu lääkitys. Lääkityksenä on ollut elohopeaa, lyijyä tai arsenikkia sisältäviä ”lääkkeitä”, jotka ovat aiheuttaneet ne kaikki ”kupan oireet.” Kun kehitetään riittävän vahingollinen ”lääke”, joka tappaa, voidaan jopa sanoa, että kuppa aiheutti kuoleman. Kuten monet tietävät, yksi kupan hoitoon tarkoitetun elohopealääkkeen vaikutus on hulluus, joka on siis itse asiassa elohopeamyrkytys. Lapsia on luokiteltu ”kuppaisiksi” myös sillä perusteella, että tauti muka on perinnöllinen.

  Sitten antibiooteista. Kuten niiden nimi ”elämäntuhoajat” (anti = vastaan, bios = elämä) osoittaa, niiden tarkoitus on tappaa, ja ne tappavat bakteereja. Lisäksi ne ovat elimistölle myrkyllisiä, ja elimistö myös tunnistaa ne myrkyiksi ja pyrkii poistamaan ne kehosta kuten muutkin myrkyt.

  Kuitenkaan myrkyttämällä ja tappamalla ei voi parantaa mitään. Kehon voi parantaa vain keho itse.

  Bakteerit, joita antibiooteilla tapetaan, ovat elimistölle hyvä ja elintärkeä asia, ja ilman niitä kuolemme. Ilman bakteereja ruoansulatuksemme esimerkiksi ei toimisi. Ne henkilöt siis, jotka puhuvat bakteereja tappavien antibioottien puolesta, ovat paha ja hyvin vahingollinen asia elämän ja terveyden kannalta ja kaikkien kannalta.

  Bakteerit ovat elimistömme siivousjoukko, ja kun ne poistavat elimistöstä kuolevaa ja kuollutta ainesta, ne synnyttävät tässä hyvässä toiminnassaan oireita, esimerkiksi kuumetta, yskää ja nuhaa, joten oireet ovat merkki siitä, että keho on parantamassa itseään. Silloin on syytä tukea kehon toimintaa, juoda vettä ja asettua lepäämään, kunnes parantumisprosessi on ohi ja oireet itsestään loppuvat.

  Henkilöt, jotka esimerkiksi täällä tahtovat tappaa antibiooteilla bakteereja ja ehkäistä siten noita hyviä oireita, joita he nähtävästi luulevat ”sairaudeksi”, itse asiassa pysäyttävät parantumisprosessin. He tappavat bakteerit ja estävät siten koko paranemisen. He luulevat bakteerien kuolemaa ja oireiden poistumista paranemiseksi, ja he jopa sanovat, että antibiootit toimivat ja ovat hyödyllisiä parantumisen metodeja. Kauemmas totuudesta ei voi päästä. Oire ei ole sairaus. Oire on paraneminen.

  Oireet ovat kehon tapa päästä eroon myrkyistä, ja jos oireet tukahdutetaan tappamalla niitä aiheuttavat bakteerit, estetään kehon normaali toiminta ja myrkyt jäävät kehoon ja niitä kertyy kertymistään, jolloin edessä on vielä rajumpien oireiden kierre ja kroonisen sairauden tila.

  On idioottimaista tuhota antibiooteilla kehon puhdistusjärjestelmä, bakteerit. Silloin vahingoitetaan kehon elämäntoimintaa, itse elämää. Syntyy siis lisää sairauksia, joihin määrätään uusia lääkkeitä (ja uusia sivuvaikutuksia), jotka edelleen nostavat myrkkyjen määrää ja lisäävät sairautta, johon taas määrätään uusia lääkkeitä jne.

  Lopuksi muutama sana alussa mainitsemieni täällä esitettyjen lausuntojen johdosta.

  Ei ole olemassa ”immuunipuolustusta”, koska ei ole viruksia tai bakteerejakaan, joita vastaan pitäisi olla ”immuuni.” Kehossa on vain itsensä parantamisen kyky, ja siihen kuuluvat myös ns. imusolmukkeet, ns. imusuonet, globuliinit, valkosolut jne.

  Virusteoriaa vastaan tulee hyökätä, koska se on tieteellisesti todistettu vääräksi (Stefan Lanka) ja koska mikrobiteorian ja virusteorian pohjalta maatamme ja kansaamme ollaan rajulla tavalla tuhoamassa.

  Erilaisia sukupuolitauteja ei ole olemassa, eikä ylipäätään mitään sukupuolitauteja ole olemassa, koska niitä aiheuttavia viruksia tai bakteereja ei ole olemassa. Ns. sukupuolitaudit ovat vain lääketieteellisen mafian ja lääketehtaiden luokituksia, jotka ovat sitä, että saman ilmiön (paranemisen, myrkkyjen poiston) eri oireille tai oirekokonaisuuksille annetaan omia spesifisiä nimiä, vaikka kyseessä on vain yksi asia. Myrkkyjen poisto aiheuttaa erilaisia oireita aina sen mukaan minkä elimen kautta se tapahtuu (maksa, munuaiset, iho ja sen eri kohdat, keuhkot, mikä tahansa kehon aukko).

  Jos ”kaksi kertaa karkotetaan keuhkoputkentulehdus antibiooteilla ja olo muutamassa tunnissa parantuu”, silloin tuhotaan parantavat bakteerit, estetään parantuminen eli myrkkyjen poisto ja tuomitaan oma keho toistuviin ja entistä pahempiin oireisiin ja krooniseen sairaustilaan. Itse sairaus, myrkkyverisyys, jää hoitamatta ja ennalleen, ja se pahenee koko ajan. Myrkyttämällä ja tappamalla parantajat ei voi parantua tai parantaa. Keho parantaa itse itsensä, ja sen tulee antaa tapahtua rauhassa ilman väkivaltaisia väliinsyöksyjä ja ymmärtämättömiä tulkintoja.

  On olemassa vain yksi ainoa sairaus: myrkkyverisyys eli toksemia. Kaikki oireet ovat paranemista, sitä, että keho toimittaa ulkopuolelleen elimistön myrkkyjä,

  Lääketiede on massiivinen petos

  ”Sairauksien” hoitoon ei tarvita lääkäreitä, lääkkeitä, rokotteita, lääketehtaita, terveyskeskuksia, sairaaloita, maakunnallisia terveysviranomaisia, isoja terveydenhoitobudjetteja, THL:ää tai Maailman terveysjärjestöä. Tarvitaan vain terveet elämäntavat ja terveellinen ravinto – normaali elämä. Terveys on kehon normaalitila.

  Tapaturmat, vammat ja muut teknisluonteiset asiat tietenkin ovat eri asia. Niiden hoitamista varten täytyy olla olemassa koko maan kattava traumatologisten keskusten verkko.

  Ns. ”sukupuolitaudeista” jonkin verran tässä videossa, jossa haastatellaan kirjan ”What Really Makes You Ill?” tekijöitä David Parkeria ja Dawn Lesteriä,

  https://odysee.com/@David_Parker_and_Dawn_Lester:5/Killah_Priest_Interview:8

  (ks. kaksi kohtaa, toinen alkaa videon kohdasta 1:28:10 ja toinen kohdasta 1:47:50).

  Plusääni(13)Miinusääni(3)
  1. Kaikki bakteerit eivät ole samanlaatuisia. On ns. aerobisia ja anaerobisia bakteereita. Toiset viihtyvät happirikkaassa ympäristössä ja toiset hapottomassa joille happi on tuhoisaa. Tähän perustuu myös happihoidot joihin otsoniterapia ja klooridioksidi kuuluvat. Eli useimmiten, siis voittopuolisesti, haitallisa patogeenisia bakteereja ovat anaerobiset ja ”hyviksiä” aerobiset. Mutta ei sata nolla, on tapauksia joissa se on myös toisinpäin. Antibioottien huono puoli on siinä että niitä liikaa syödessä myös noita hyviksia voi tuhoutua liikaa vaikka niillä voi hätätilassa auttaa kehoa noiden patogeenisten bakteerien eliminoimisessa. Niiden haitallisten bakteerien kertymisen joka johtaa infektioon voi nähdä kokonaisvaltaiselta kannalta tasapainotilan järkkymisenä joka on saanut ne valloilleen. Antibiootit ovat yksi tapa, mutta ei ainoa. Valitettavasti normi terveyskeskuslääkäri tuppaa sanomaan, että mitään muuta keinoa ei ole ja jää kokonaisvaltainen lähestymistapa kokonaan pois joka voi johtaa tilan uusiutumiseen ja kuurikierteeseen.

   Mutta esim. klooridioksidin ylivertaisuus on sen kyvyssä valikoida kohteensa hapetus stressin sietokyvyn mukaan tai ionikanavien volttimäärän mukaan joka määrittää solukalvon läpäisyvyyden. Alentuneen hapetus stressin omaavat anaerobiset patogeeniset bakteerit joutuvat siis sen uhreiksi kun taas hyödylliset aerobiset bakteerit ja muutenkin terveet solut ovat sen vaikutuksille resistenttejä kun käytetty konsentraatio on oikea.

   https://theuniversalantidote.com/

   https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage-gated_ion_channel

   https://mmsforum.io/goto/attacks-responses/25603-jim-humble-responds-to-sarah-vaughter-s-mms-criticism-at-owndoc-com#55445

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. TÄYTTÄ PUPPUA
  Stefan Lanka -uskovainen Vesa-Ilkka Laurio selittää esim. kupan ja tippurin myrkytyksiksi, vaikka niiden aiheuttamat bakteerit ovat olleet tiedossa jo kymmeniä vuosia. Vesa-Ilkan ideologia perustuu harhaluulolle, että virukset ja bakteerit eivät levitä tauteja. Tätä harhaluuloa kaupatakseen hän yrittää selittää sairastumisen olevan vain paranemisprosessia. Aivan samoin kuten Vesa.Ilkka esittää sovitusoppia kristinuskon peruskivenä, hän keksii suorastaan naurettavia selityksiä esim. sukupuolitaudeille. Vesa-Ilkan usko on tehnyt hänet sokeaksi. ”Erilaisia sukupuolitauteja ei ole olemassa, eikä ylipäätään mitään sukupuolitauteja ole olemassa, koska niitä aiheuttavia viruksia tai bakteereja ei ole olemassa. Ns. sukupuolitaudit ovat vain lääketieteellisen mafian ja lääketehtaiden luokituksia, jotka ovat sitä, että saman ilmiön (paranemisen, myrkkyjen poiston) eri oireille tai oirekokonaisuuksille annetaan omia spesifisiä nimiä, vaikka kyseessä on vain yksi asia.” (lainaus Vesa-Ilkan tekstistä). Nyt on kuitenkin niin, että tuhannet ihmiset kuolisivat, jos he eivät saisi pätevää lääkitystä. Esim. hydroksiklorokiinillä ja ivermektiinillä olisi pystytty ehkäisemään tuhansia kuolemia vaikeassa koronataudissa. Lääketiede on monilta osin väärässä palvellessaan lääkevalmistajien etuja, mutta se ei ole kaikessa väärässä. Nyt on menneillään suuri sota koronahuijausta vastaan eikä aikaa ja vaivaa kannata uhrata jonkun Stefan Lankan höyrypäisille teorioille. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(9)
  1. ”Stefan Lanka -uskovainen Vesa-Ilkka Laurio selittää esim. kupan ja tippurin myrkytyksiksi, vaikka niiden aiheuttamat bakteerit ovat olleet tiedossa jo kymmeniä vuosia. Vesa-Ilkan ideologia perustuu harhaluulolle, että virukset ja bakteerit eivät levitä tauteja.”

   Vesku on oikeassa – tässäkin;

   ”Erilaisia sukupuolitauteja ei ole olemassa, eikä ylipäätään mitään sukupuolitauteja ole olemassa, koska niitä aiheuttavia viruksia tai bakteereja ei ole olemassa. Ns. sukupuolitaudit ovat vain lääketieteellisen mafian ja lääketehtaiden luokituksia,”

   Lähteitä näille löytyy, kirjoista voisi mainita vitality of fasting, toxemia explained, materia medica, organon.

   Hoitoina toimivat paasto, luomuruoka (kun paasto on ohi), ja luonnonlääkkeet.

   Plusääni(3)Miinusääni(3)
  2. Mielenkiintoinen tämä virus ja bakteeri asia.

   Mutta tämä ”Benjamin Kivilohkare” kun sanoo, että sovitusoppi olisi harhaluuloa niin joko hän ei tiedä mitään todellisesta kristinopista tai haluaa sen tarkoituksella vesittää jollakin farisealaisella ja kirjanoppineiden hapatuksella, että omilla teoilla voisin autuutta ansaita (mikä on Jumalan edessä kauhistus) niin pidän häntä enemmän juutalaisena kuin kristittynä millääntavalla. Siinähän makselet itse syntivelkaasi ikuisesti kun tämä lyhyt armonaika loppuu.

   Plusääni(3)Miinusääni(5)
   1. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    http://sinikkatyynela.blogspot.com/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Kommentistani oli jäänyt osa pois!
    OMAT TEOT RATKAISEVAT PELASTUMISEN
    Jumala: ”mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni” (2 Moos. 20: 6) ja ” ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17).
    Jeesus ei ota pois syntejä ennen kuin ihminen on tehnyt parannuksen. Parannukseen kuuluu itsetutkistelu omien syntien havaitsemiseksi, rukoileminen Herraa Jeesusta Kristusta antamaan anteeksi ja uuden Kymmenen Käskyn mukaisen elämän aloittaminen. Kun ihminen toimii näin, hän pelastuu. Pelastumisessa tarvitaan siis myös ihmisen puolelta aktiivisuutta eli tekoja. Nykyinen kristinusko on pahasti väärässä väittäessään, että Jeesus pelkällä uskolla antaisi synnit anteeksi. Jeesus on Jumala itse: Poika tarkoittaa Jumalallista Totuutta, Isä Jumalallista Rakkautta ja Pyhä Henki Jumaluuden virtausta. Ei ole kolmea jumalaa, vaan Jumala on Yksi. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    http://sinikkatyynela.blogspot.com/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
  3. Liian innokas ”vastauskonpuhdistus” voi kääntyä itseään vastaan. Olen seurannut USA:n korona-skeneä ja siellä k-rokote-vastaisia kernaasti pyritään mustamaalaamaan foliohatuiksi. Esimerkiksi vastikään siellä kuoli tunnettu litteän maan teorioiden puolustaja Robert Skiba. Tämän kuolema uutisoitiin otsikoissa, joissa yhdistettiin rokote-vastaisuus ja litteän maan teorioiden kannattaminen. Toki litteän maan kannattajilla on sananvapaus levittää hulluja ajatuksiaan, mutta on syytä tiedostaa, että kiistanalaisia ja naurettavina pidettyjä teorioita voidaan käyttää hyväksi nykyisessä informaatiosodassa. Ehkä nyt ei ole paras aika levittää huimia teorioita tieteellisinä tosiasioina, koska tieteen maailmankuva on varsin kapea. On tolkutonta väittää, etteivät virukset tai bakteerit aiheuta tauteja ennen kuin asiasta voidaan järjestää perusteelliset ja asiantilaa selventävät tutkimukset. Eli kyseessä on hypoteesi, jonka toteennäyttäminen on kesken. Stefan Lankan tutkimuksilla ei päästä vielä alkua pidemmälle. Tällä hetkellä tieteellinen ’apparaatti’ ei edes salli moisten tutkimusten järjestämistä vaadittavassa laajuudessa. Valtavirtainen tiede on kaapattu erilaisten agendojen edistämiseen.

   Mutta Laurion esittämä poliittinen ohjelma on ehdottoman kannatettava.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat