Maahanmuuttokeskustelu ja Pohjoismaiden itsemurha

Psykologian professori ja lukuisa juutalaisaiheisia kirjoja kirjoittanut tutkija Kevin MacDonald puhui Red Ice Radion haastattelussa siitä, miksi Pohjoismaiden maahanmuuttopolitiikasta on tullut täysin järjetöntä.MacDonald puhui hiljattain Ruotsissa samoista aiheista.

MacDonaldin mukaan eurooppalaisten kansojen välillä on perinnöllisiä eroja, jotka voivat selittää sitä, miksi esimerkiksi Ruotsilla on suoranainen pakkomielle täyttää kaupungit ei-valkoisilla siirtolaisilla. Monissa Pohjoismaiden valtioissa ja etenkin Skandinaviassa nykyväestö polveutuu metsästäjä-keräilijöistä.

Metsästäjä-keräilijöiden sosiaalinen ympäristö perustui pieniin ja tiiviisiin heimoihin, ei laajoihin hierarkkisiin yhteiskuntarakenteisiin. Pohjoismaiden metsästäjä-keräilijät elivät erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa selviytyminen ja ravinnon saanti eivät olleet itsestäänselvyyksiä. Kun he loivat liittolaisuuksia, eivät he valinneet yhteistyökumppaneitaan sukulaisuuden vaan pätevyyden perusteella. Kylmässä ja karussa Pohjolassa selviäminen oli omien suosimista tärkeämpää.

MacDonaldin mukaan eteläisemmässä Euroopassa maanviljelijäkansojen perintötekijät ovat yleisempiä. Tämä on selvitetty esimerkiksi vertaamalla eri aikoina eläneiden eurooppalaisten luurankoja. Eteläisemmän Euroopan kulttuurit painottavat laajaa yhteiskunnallista järjestäytymistä, selviä hierarkioita ja verilinjan merkitystä. Kulttuuri kannustaa tukemaan ”omia” (sekä lähisukulaisia että maanmiehiä) aina mieluummin kuin geneettisesti kaukaisempia.

 

Yksilökeskeinen Pohjola – yhteisökeskeinen Etelä

Toisin sanoen Pohjoismaissa ollaan yksilökeskeisempiä ja etelämmässä ryhmäkeskeisempiä. Pohjoismaissa ”tasa-arvo” on paljon tärkeämpää kuin etelämmässä. Koska pohjoismaalaiset eivät tunne keskenään perinnöllisistä syistä kovin vahvaa yhteenkuuluvuutta, tehdään Ruotsissa liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin lähes missään muualla. Syy ei ole kuitenkaan yksinään syntyperäisten ruotsalaisten, vaan maahanmuuttopoliittisen muutoksen takana vaikutti vahva juutalaistaustaisten aktivistien lobbausliike, kuten MacDonald on aiemmin kirjoittanut. Geenimme ovat tehneet meistä pohjoismaalaisista erityisen haavoittuvaisia tällaiselle lobbaustoiminnalle.

Metsästäjä-keräilijäkulttuuri kuoli kaikkialla Euroopassa, kun indoeurooppalaiset maanviljelijäkansat levisivät pohjoismaihin asti. Sotureiden tuoma hierarkkinen järjestelmä korvasi tasa-arvoon ja paikallisuuteen perustuneen edeltäjän. MacDonaldin teesi on, että yksilökeskeinen metsästäjä-keräilijäkulttuuri on nyt palaamassa Eurooppaan maahanmuuton myötä. Yhteiskunta hajoaa lukuisiksi pieniksi heimoiksi, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta keskenään. ”Tasa-arvosta” on tullut jo korkein poliittinen dogma ja nationalismia torjutaan lainsäädännöllä.

Tervetuloa Suomeen. Meille mahtuvat kaikki.
Tervetuloa Suomeen. Meille mahtuvat kaikki.

 

Puritaanit muuttivat Euroopan kulttuurin

Mielenkiintoista on, että MacDonaldin mukaan kulttuurinmuutos Euroopassa alkoi 1700-luvun englantilaisen puritaaniliikkeen myötä. Puritaaniliike haastoi indoeurooppalaisen sotilaallisille, hierarkkisille ja isänmaallisille arvoille perustuneen kulttuurin ja toimi lähtölaukauksena kehitykselle, joka on johtanut 2000-luvun monikulttuuriseen kaaokseen. Puritaanit olivat alkujaan lähtöisin Euroopan pohjoisosista, mutta liike levisi tehokkaasti muun muassa taitavan politikoinnin ja puritaanien korkean syntyvyden vuoksi. He levittivät pohjoismaisen tasa-arvoajattelun myös sellaisiin kulttuuripiireihin, joissa sotilaalliset arvot olivat aiemmin vallinneet hyvin voimakkaina.

Kuten Magneettimedian lukijat tietävät, puritaanit kumosivat juutalaisten porttikiellon Englantiin. Puritaanit sallivat juutalaisten palata Eurooppaan ja perustaa yksityisen keskuspankkijärjestelmän, joka on nykyisten talouskatastrofien ja taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden perusta. Euroopan taloudelliset, kulttuurilliset ja rodulliset ongelmat ovat siis kaikki osa samaa kehityskulkua.

MacDonaldin mukaan puritaani- ja metsästäjä-keräilijäkulttuurille ominaisen ajattelutavan voimistuminen on tuhoisaa Euroopan kannalta. Moralismi ja tasa-arvo on nostettu korkeimmiksi arvoiksi, kun taas isänmaallisia arvoja poljetaan. Suomalaisuutta ei enää määritellä syntyperän vaan sen perusteella, keille sokeaan tasa-arvoon sitoutunut poliittinen järjestelmä päättää myöntää kansalaisuuden.

 

Moraali ja poliittinen korrektius korkeimpina arvoina

”Moraali” on nykyään niin vahva argumentti, että kaikki keskustelu esimerkiksi rotujen välisistä perinnöllisistä eroista voidaan tukahduttaa, koska aiheesta puhuminen on ”moraalitonta”. Esimerkiksi keskusrikospoliisi alkoi uhkailla Tatu Vanhasta, kun tämä julkaisi tutkimustuloksia rotujen älykkyyseroista.

Voimakas moralismi on myös kirjoitettu perimäämme. Koska metsästäjä-keräilijäkulttuureissa moraali oli verisidettä tärkeämpi arvo, ”moraalittomat” suljettiin yhteisön ulkopuolelle eivätkä he siksi voineet jatkaa perintötekijöitään. Koska Pohjoismaat ovat siis geneettisistä syistä suoranaista moraalinvartijoiden sydänmaata, pelkäävät kansalaiset kuollakseen esimerkiksi ”rasistin” tai ”antisemitistin” leimaa eivätkä he siksi uskalla puhua tärkeistä poliittisista kysymyksistä.

”Moraalittomuus” on merkinnyt esi-isillemme geneettistä umpikujaa, minkä vuoksi Kevin MacDonald toteaa, että poliittisesti korrektissa keskustelukulttuurissa on kyse alkukantaisesta kuolemanpelosta.

Viimeisin esimerkki itsetuhoisuuteen asti menevästä poliittisen korrektiuden kulttuurista nähtiin Suomessa, kun video helsinkiläisessä K-kaupassa riehuneista mustista rikollisista vuosi julkisuuteen. Turvakameran kuvaamalla videolla valkoinen naismyyjä laittaa kaksi afrikkalaista ryövääjää ojennukseen kaasulla, kun nämä yrittävät pelkurimaisesti paeta rikospaikalta. Kauppojen kassoilla työskentelevät nuoret naiset joutuvat jatkuvasti Suomessa vaaratilanteisiin, joten videon naisesta olisi pitänyt tehdä sankari.

Julkinen keskustelu on nyt kuitenkin poliisin johdolla mennyt siihen, toimiko alakynnessä ollut nainen lainvastaisesti, kun hän ei antanut mustien rötöstellä rauhassa. Kesko vaati, että video poistettaisiin julkisuudesta – turvakameranauhahan voisi liittää kauppaketjun rasismikohuun!

Julkisuudessa on oltu huolissaan esimerkiksi afrikkalaisten rikollisten yksityisyydensuojasta. Videon verkkoon ladannut henkilö on Suomen lain mukaan saattanut syyllistyä jopa kunnianloukkaukseen mustia vastaan. Näin suomalainen yhteiskunta kohtelee niitä kantasuomalaisia, jotka vahingossakaan loukkaavat monikulttuurisuuden opinkappaleita.

 

E. S.

 

Lue myös:

Psykologiset syyt valkoisten syrjäyttämiselle
Kritiikin kulttuuri: Evolutiivinen analyysi juutalaisten osallisuudesta 1900-luvun älymystön ja politiikan liikkeisiin
Video: kanadalaisfilosofi ruotii orjuutta, juutalaisia ja valkoisten asemaa
Juutalaistaustainen aktivisti: ”Valkoisten kuoleminen sukupuuttoon on hyvä asia!”

6 kommenttia

 1. Olen vahvasti eri mieltä MacDonaldin kanssa siitä, MIKSI ainakin esim. Suomessa ja Ruotsissa harjoitetaan järjetöntä maahanmuuttopolitiikkaa. Syyksi MacDonald sanoo moraalin. Itse sonoisin, että päinvastoin ihmisten valtaenemmistön moraali on pääosin tai melkein kokonaan rapautettu: kommunistisen Frankfurt-koulukunnan ja siihen perustuvan kulttuurimarksismin moraalinrapautus-tekniikat. Ekspertteinä siinä ovat olleet ja ovat ennenkaikkea entiset taistolais-kommunistiset toimittajat Tampereen punayliopistosta. He ovat levittäytyneet yhteiskunnassa laajalle eri vaikutuskanaviin. Yksi näistä tekniikoista on suuren maahanmuuton käyttäminen kansallisvaltioiden tuhoamiseen. Tämä onnistuu helpommin kun ihmiset ensin on aivopesty ’monikultturismi-rikastuksen’ ihmeitä tekevään vaikutukseen.

  Kansallisvaltioiden tuhoaminen kuuluu myös mm. Bilderberg-supertyrannia-agendaan. Suomalaisia Bilderberg-maanpettureita:
  ”Bilderbergiin Suomesta Alexander Stubb, Leena Mörttinen ja Matti Apunen!
  Marionettien vuosittainen aivopesusessio alkamassa…”, http://mvlehti.net/2015/06/08/bilderbergiin-suomesta-alexander-stubb-leena-morttinen-ja-matti-apunen/
  ”Ahtisaari, Wahlroos, Niinistö…
  Nämä suomalaiset ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin”, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml

  He ovat käyneet kuulemassa ohjeistusta Bilderberg-kokouksissa, joissa ohjeistuksen antajiin kuuluvat sellaiset ihmiskunnan arkkiviholliset kuten Rockefeller, NWO-pääarkkitehti ja juutalainen sotarikollien H.Kissinger sekä läntistä velkahuijaus-rahajärjestelmää hallitseva johtava sionisti Rotschild.

  Vallanpitäjämme ovat asettaneet Yle-propagandakoneensa aivopesutoimintaa johtamaan BILDERBERGIT, päätoimittja Jääskeläisen ja toimitusjohtaja ja Kivisen. Näillä puolestaan on alaisinaan mm. entisiä taistolaiskommunisti-toimittajia ja puna-telaketju-feministejä mädättämässa suomalaisia. Priorisoituihin mädätys-aiheisiin kuuluu monikulttuuri-aivopesu eri muodoissaan. Tästä mädätystoiminnasta on ansiokkaasti raportoinut http://ylewatch.blogspot.com

  Monikulttuuri- ja muuta kulttuurimarksistista mädätystoimintaa johtaa vallanpitäjiemme Yle-propagandakoneen ohella ennenkaikkea NWO-rikollisten pää-propagandatorvi Suomessa, Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda ja ruotsinkielisellä puolella myös HBL (Yle5:n ohella).

  Kommunistisesta Frankfurt-koulukunasta ja siihen perustuvasta kultturimarksistisesta mädätyksestä on kirjoittanut hyvän artikkelin Markus Jansson: ” Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?”, http://markusjansson.blogspot.fi/2015/05/kulttuurimarxismi-mika-se-on-ja-miksi.html

  Britti-patriootti David Noakesin (www.eutruth.org.uk/) mukaan Euroopan Unioni soveltaa KOMMUNISTISEN Frankfurt-koulukunnan moraalinrapautus-tekniikoita hämmästyttävällä teholla ja menestyksellä! (Itävaltalainen politiikan tutkija Karl Steinhauserhan nimesi kirjansa jo yli 20 vuotta sitten ”EU – huomispäivän Super-Neuvostoliitto”!)

  Plusääni(26)Miinusääni(1)
 2. Tarkoittaako tutkija siis sitä, että me suomalaiset olemme niin alkukantaisia barbaareja, ettemme olisi ikinä kyenneet luomaan järjestäytynyttä valtiomuotoista yhteiskuntaa ilman ulkopuolisten apua? Tai no huomaahan tuon vain saamelaisten tilannetta vilkaisemalla…

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Vaalit olivat – koirat haukkuvat ja karavaani kulkee – kuten ennenkin:

  ”Miksi Petteri Orpo valehtelee??!! Miksi Yle valehtelee??!!
  Suomi ”taipui” laittomien siirtolaisten levittämiseen ympäri Euroopan, vaikka enemmistö EU-maista vastusti!! VMP!!

  Suomi ei noussut vastustamaan turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamista eilisessä EU:n sisäministerikokouksessa. Sisäministeri Petteri Orpon mukaan jäsenmaiden enemmistö oli vastuun jakamisen kannalla, uutisoi Yle.
  Tämä on valhetta! Die Welt uutisoi samasta asiasta näin:

  “EU:n sisäministerit kokoontuivat Luxemburgiin keskustelemaan, miten pakolaiset voitaisiin jakaa tasaisemmin EU-maiden välillä. Vain kymmenen maata tuki suunnitelmaa”, uutisoi Die Welt.

  Die Weltin mukaan siis vain kymmenen EU:n 28 jäsenmaasta kannatti taakanjakoa ja näistäkin osa vastusti ehdotusta nykyisenkaltaisena vaatien siihen kiristyksiä…”, http://mvlehti.net/2015/06/17/miksi-petteri-orpo-valehtelee-miksi-yle-valehtelee/

  Plusääni(11)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat