MAAILMAN OMISTAJAT

Artikkelin pohjana on tohtori Joseph Mercolan kirjoitus, The Same Shady People Own Big Pharma and the Media, globalresearch-sivustolla 29. heinäkuuta 2021.  

Maailman suurimmat sijoitusyhtiöt omistavat melkein kaikki suuret yritykset ja nämä sijoitusyhtiöt omistavat miljardööriperheet, joista vaikutusvaltaisin on juutalainen Rothschild-suku. Juutalaisten valta on satumainen, sillä he omistavat myös maailman mediasta ja pankkilaitoksesta suuren osan. Tässä artikkelissa käsitellään lähinnä lääketeollisuuden ja valtamedian liittoa. Laatinut Benjamin Kivilohkare.  

Big Pharman ja valtamedian omistavat suurelta osin kaksi omaisuudenhoitoyhtiötä: BlackRock ja Vanguard. Lääkeyritykset ajavat COVID-19-vastauksia – jotka kaikki ovat toistaiseksi pikemminkin vaarantaneet kansanterveyden kuin optimoineet – ja valtavirran tiedotusvälineet ovat olleet halukkaita rikoskumppaneita levittämään propagandaansa, väärää virallista narratiivia, joka johtaa yleisön harhaan ja herättää pelkoa ja valheita. 

Vanguard ja BlackRock ovat Time Warnerin, Comcastin, Disneyn ja News Corpin kaksi suurinta omistajaa. Ne ovat neljä kuudesta mediayrityksestä, jotka hallitsevat yli 90 prosenttia Yhdysvaltain mediamaailmasta. 

BlackRock ja Vanguard muodostavat salaisen monopolin, joka omistaa lähes kaiken muun, mitä voit ajatella. Kaiken kaikkiaan he omistavat 1600 amerikkalaista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 9,1 biljoonaa (biljoona on 10 potenssiin 12) dollaria. Kun siihen lasketaan mukaan maailman kolmanneksi suurin omistaja, State Street, niiden yhteenlaskettu omistus kattaa lähes 90 prosenttia kaikista S&P 500 -yrityksistä. 

Vanguard on BlackRockin suurin osakkeenomistaja. Toisaalta Vanguardilla itsessään on ainutlaatuinen rakenne, joka tekee sen omistajuudesta vaikeampaa erottaa, mutta monet maailman vanhimmista ja rikkaimmista perheistä voidaan liittää Vanguardin rahastoihin. 

Mitä yhteistä on The New York Timesilla ja useimmilla muilla vanhoilla medioilla Big Pharman kanssa? Vastaus: Ne ovat suurelta osin BlackRockin ja Vanguard Groupin, maailman kahden suurimman omaisuudenhoitoyrityksen, omistuksessa. Lisäksi käy ilmi, että nämä kaksi yritystä muodostavat salaisen monopolin, joka omistaa lähes kaiken muun, mitä voit ajatella.  

”Maailman suurimpien yritysten osakkeet ovat samojen institutionaalisten sijoittajien omistuksessa. He kaikki omistavat toisensa. Tämä tarkoittaa, että ”kilpailevat” tuotemerkit, kuten Coke ja Pepsi, eivät ole varsinaisesti kilpailijoita, koska niiden osakkeet omistavat täsmälleen samat sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot, vakuutusyhtiöt, pankit ja joissain tapauksissa valtiot. 

Pienet sijoittajat ovat suurten sijoittajien omistuksessa. Ne ovat vielä suurempien sijoittajien omistuksessa. Tämän pyramidin näkyvällä huipulla on vain kaksi yritystä, joiden nimet olemme usein nähneet… Ne ovat Vanguard ja BlackRock. 

Näiden kahden yrityksen voima on mielikuvituksesi ulkopuolella. He eivät vain omista suuren osan lähes kaikkien suurten yritysten osakkeista, vaan myös näiden yritysten sijoittajien osakkeista. Tämä antaa heille täydellisen monopolin. Bloombergin raportin mukaan molemmilla yhtiöillä on vuonna 2028 yhteensä 20 biljoonan dollarin sijoituksia. Tämä tarkoittaa, että he omistavat melkein kaiken.”  

Keitä ovat Vanguard? 

Sana vanguard eli ”etujoukko” tarkoittaa ”etuasemaa taisteluun etenevässä armeijassa tai laivastossa” ja/tai ”johtavaa asemaa suuntauksessa tai liikkeessä”. Molemmat ovat osuvia kuvauksia vanguardista globaalina hirviönä, jonka omistavat Great Resetiä edistävät globalistit. Vanguard siten muodostaa ytimen vaurauden ja omistuksen siirtoon monien käsistä harvojen käsiin. 

Mielenkiintoista on, että Vanguard on BlackRockin suurin osakkeenomistaja maaliskuusta 2021 lähtien. Vanguardilla itsellään sen sijaan on ”ainutlaatuinen” yritysrakenne, mikä tekee sen omistajuudesta vaikeampaa erottaa. Sen omistavat sen eri rahastot, jotka puolestaan ovat osakkeenomistajien omistuksessa. Näiden osakkeenomistajien lisäksi sillä ei ole ulkopuolisia sijoittajia, eikä sillä ole julkista kauppaa. Kuten esitellyssä videossa kerrotaan:  

Eliitti, joka omistaa Vanguardin, ei ilmeisesti pidä valokeilassa olemisesta, mutta ei tietenkään voi piiloutua siltä, joka on valmis kaivamaan. Oxfamin ja Bloombergin raportit sanovat, että 1 % maailmasta omistaa yhdessä enemmän rahaa kuin muut 99 %. Vielä pahempaa, Oxfam sanoo, että 82 % kaikesta ansaitusta rahasta vuonna 2017 meni tähän 1 %:iin. 

Toisin sanoen näillä kahdella sijoitusyhtiöllä, Vanguardilla ja BlackRockilla, on monopoli kaikilla toimialoilla maailmassa, ja ne puolestaan ovat maailman rikkaimpien perheiden omistamia, joista osa on kuninkaallisia ja jotka ovat olleet hyvin rikkaita ennen teollista vallankumousta” 

Vaikka kaikkien Vanguardin varojen seulominen yksittäisten osakkeenomistajien ja siten Vanguardin omistajien tunnistamiseksi kestäisi, nopea tarkastelu viittaa siihen, että Rothschild Investment Corp. ja Edmond De Rothschild Holding ovat kaksi tällaista sidosryhmää. Pidä Rothschildin nimi mielessäsi, kun luet eteenpäin, sillä se tulee esille myöhemmin. Tunnistetaan myös italialaisen Orsinin perheen, amerikkalaisen Bushin perheen, brittiläisen kuninkaallisen perheen, du Pontin perheen, Morganit, Vanderbiltit ja Rockefellerit Vanguardin omistajiksi. 

BlackRock/Vanguard omistavat Big Pharman 

Yksinkertaisesti Wall Streetin mukaan helmikuussa 2020 BlackRock ja Vanguard olivat GlaxoSmithKlinen kaksi suurinta osakkeenomistajaa 7 % ja 3,5 % osakkeista. Pfizerillä omistus on käänteinen, ja Vanguard on suurin sijoittaja sekä BlackRock toiseksi suurin osakkeenomistaja. 

Muista, että osakeomistussuhteet voivat muuttua milloin tahansa, koska yritykset ostavat ja myyvät säännöllisesti, joten älä jää kiinni prosenteista. Tärkeintä on, että BlackRock ja Vanguard, erikseen ja yhdessä, omistavat tarpeeksi osakkeita kulloinkin, jotta voimme sanoa, että he hallitsevat helposti sekä Big Pharmaa että keskitettyä vanhaa mediaa. Miksi tällä on väliä? Sillä on merkitystä, koska lääkeyritykset ohjaavat COVID-19-vastauksia – jotka kaikki ovat tähän mennessä pikemminkin vaarantaneet kuin optimoineet kansanterveyttä – ja valtavirran tiedotusvälineet ovat olleet halukkaita rikoskumppaneita levittämään propagandaansa eli väärää virallista kertomusta, joka on ja edelleen johtaa yleisön harhaan ja lisää valheisiin perustuvaa pelkoa

Jotta meillä olisi mahdollisuus korjata tämä tilanne, meidän on ymmärrettävä, ketkä ovat keskeiset toimijat, mistä haitalliset sanelut tulevat ja miksi näitä vääriä kertomuksia ylipäätään luodaan. 

Kuten Global Justice Now’n joulukuussa 2020 julkaisemassa raportissa ”The Horrible History of Big Pharma” todetaan, emme yksinkertaisesti voi antaa lääkeyhtiöiden – ”joilla on pitkä kokemus yritysten voittojen priorisoimisesta ihmisten terveyden edelle” – jatkaa COVID-19-vastausten sanelua. 

Kuka omistaa maailman? 

 
Global Justice Now’n joulukuussa 2020 julkaisemassa raporttissa seurataan ”Big Pharma:n kauheaa historiaa”: Siinä tarkastellaan maailman seitsemän suurimman lääkeyrityksen häpeällistä historiaa, jotka nyt kehittävät ja valmistavat lääkkeitä ja geenipohjaisia ”rokotteita” COVID-19:ää vastaan. Valtamedia on puolestaan auttanut tukahduttamaan tietoa helposti saatavilla olevista vanhemmista lääkkeistä, jotka on osoitettu olevan päteviä infektiota vastaan. 

BlackRock/Vanguard omistaa median 

Mitä tulee The New York Timesiin, toukokuussa 2021 BlackRock on toiseksi suurin osakkeenomistaja 7,43 prosentilla kaikista osakkeista, heti suurimman osuuden (8,11 %) omistavan The Vanguard Groupin jälkeen. The New York Timesin lisäksi Vanguard ja BlackRock ovat myös Time Warnerin, Comcastin, Disneyn ja News Corpin kaksi suurinta omistajaa. Ne ovat neljä kuudesta mediayrityksestä, jotka hallitsevat yli 90 prosenttia Yhdysvaltain mediamaailmasta. 

Sanomattakin on selvää, että jos hallitset näitä monia uutispisteitä, voit hallita kokonaisia  

kansakuntia huolellisesti suunnitellun ja organisoidun keskitetyn, journalismiksi naamioidun propagandan avulla

Jos pääsi pyörii jo, et ole yksin. Pyöreitä ja tiiviisti toisiinsa kudottuja suhteita on vaikea kuvata lineaarisesti. Yritysomistuksen maailma on labyrinttimainen, jossa jokainen näyttää jossain määrin omistavan kaikki. 

Pääsanoma on kuitenkin se, että kaksi yritystä erottelee pään ja kaulan yli kaikkien muiden, ja ne ovat BlackRock ja Vanguard. Yhdessä ne muodostavat piilotetun monopolin globaaleihin omaisuusomistuksiin, ja keskitettyyn mediaamme kohdistuvan vaikutuksensa ansiosta heillä on valta manipuloida ja hallita suurta osaa maailman taloudesta ja tapahtumista sekä maailman näkemyksistä. 

Ottaen huomioon, että BlackRock ilmoitti vuonna 2018, että sillä on ”sosiaalisia odotuksia” yrityksiltä, joihin se sijoittaa, sen mahdollista roolia Great Resetin keskeisenä keskuksena ja ”build back better” -suunnitelmaa ei voida jättää huomiotta. 

Lisätään näihin tietoihin, jotka osoittavat, että se ”heikentää kilpailua omistamalla osakkeita kilpailevissa yrityksissä” ja ”hämärtää rajoja yksityisen pääoman ja valtion asioiden välillä tekemällä tiivistä yhteistyötä sääntelijöiden kanssa”, ja olisi vaikea nähdä, kuinka BlackRock/Vanguard ja heidän globalistiset omistajansa saattavat pystyä edistämään Great Resetiä ja niin sanottua ”vihreää” vallankumousta, jotka molemmat ovat osa samaa varallisuusvarkausjärjestelmää. 

BlackRock ja Vanguard omistavat maailman 

Tämä väite tulee entistä selvemmäksi, kun ymmärrät, että tämän kaksikon vaikutus ei rajoitu Big Pharmaan ja mediaan. Tärkeää on, että BlackRock tekee myös tiivistä yhteistyötä keskuspankkien kanssa ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdysvaltain keskuspankki, joka on yksityinen taho, ei liittovaltion. Se lainaa rahaa keskuspankille, toimii sen neuvonantajana ja kehittää keskuspankin ohjelmistoja. 

 

Kaikkiaan BlackRock ja Vanguard omistavat noin 1600 amerikkalaista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 9,1 biljoonaa dollaria. Kun siihen lasketaan mukaan maailman kolmanneksi suurin omistaja, State Street, heidän yhteenlaskettu omistusosuutensa kattaa lähes 90 % kaikista S&P 500 -yrityksistä. 

BlackRock/Vanguard omistaa myös pitkän listan osakkeita muista yrityksistä, mukaan lukien Microsoft, Apple, Amazon, Facebook ja Alphabet Inc. Kuten alla olevasta BlackRockin ja Vanguardin omistusverkoston kaaviosta on esitetty vuoden 2017 artikkelissa, nämä kolme yritystä omistavat yrityksiä, joita olisi lähes mahdotonta luetella. 

Kaikkiaan BlackRock ja Vanguard omistavat noin 1600 amerikkalaista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 9,1 biljoonaa dollaria. Kun siihen lasketaan mukaan maailman kolmanneksi suurin omistaja, State Street, heidän yhteenlaskettu omistusosuutensa kattaa lähes 90 % kaikista S&P 500 -yrityksistä.  

Maailmanlaajuinen monopoli, josta harvat tietävät mitään 

Vaccine Victims Share Adverse Reactions, Loss of Loved Ones (mercola.com)

Voit kiusoitella BlackRockin ja Vanguardin yleistä vaikutusta globaaleilla markkinoilla katsomalla tämän artikkelin (englanninkielisessä versiossa) yläosassa olevaa 45 minuuttia kestävää videota. Se tarjoaa laajan yhteenvedon Vanguardin ja BlackRockin omistamien yritysten piilomonopoliverkostosta ja niiden roolista Great Resetissä. 

Kuinka voimme sitoa BlackRockin/Vanguardin – ja niitä omistavat globalistiperheet – Great Resetiin? Julkista tunnustusta lukuun ottamatta meidän on tarkasteltava näiden globalistien omistamien suuryritysten välisiä suhteita ja pohdittava vaikutusta, joka niillä voi olla näiden suhteiden kautta. Kuten Lew Rockwell totesi: 

”Kun Lynn Forester de Rothschild haluaa Yhdysvaltojen olevan yksipuoluevaltio (kuten Kiina) eikä halua äänestäjien henkilöllisyyslakeja hyväksyttävän Yhdysvalloissa, jotta voidaan tehdä enemmän vaalipetoksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mitä hän tekee? 

Hän pitää neuvottelupuhelun maailman 100 parhaan toimitusjohtajan kanssa ja käskee heitä julkisesti tuomitsemaan ”Jim Crown” Georgian korruptionvastaisen lain hyväksymisen ja hän käskee velvollisuudentuntoisia toimitusjohtajiaan boikotoimaan Georgian osavaltiota, kuten näimme Coca-Colasta. ja Major League Basebalistal ja jopa Hollywood-tähti Will Smithistä. 

Tässä neuvottelupuhelussa näemme Great Resetin, Agenda 2030:n ja uuden maailmanjärjestyksen sävyjä. YK haluaa varmistaa, kuten World Economic Forumin perustaja ja puheenjohtaja Klaus Schwab, että vuonna 2030 köyhyys, nälkä, saastuminen ja sairaudet eivät enää vaivaa maapalloa. 

Tämän saavuttamiseksi YK haluaa, että eliittien megayhtiöt jakavat länsimaiden verot ja luovat aivan uuden yhteiskunnan. YK sanoo, että tätä hanketta varten tarvitsemme maailmanhallituksen – nimittäin YK:n itsensä.” 

Kuten olen tarkastellut monissa aiemmissa artikkeleissa, näyttää aivan selvältä, että COVID-19-pandemia suunniteltiin tuomaan tämä uusi maailmanjärjestys – suuri nollaus – ja artikkelin (englanninkielisen) yläosassa oleva 45 minuutin video tekee hyvää työtä selittää kuinka tämä tehtiin. Ja kaiken ytimessä, ”sydämessä”, jota kohti kaikki globaalit varallisuusvirrat virtaavat, löydämme BlackRockin ja Vanguardin. 

Loppuhuomiot 

Lisään yllä olevaan. Teksti kertoo, kuinka laaja on Blackrockin ja Vanguardin valta maapallolla, ja ne ovat juutalaisen eliitin eli Siionin Viisaiden käytettävissä. Siitä voi ymmärtää, miksi YK ja WEF ovat koronahuijauksen avustajia, sillä niitä rahoittavat juutalaisten omistavat yhtiöt. Juutalaisilla on myös kymmenien biljoonien varat lahjoa korkeita virkamiehiä, mikä nähtiin holokaustihuijauksessa. Ilman Siionin Viisaiden päämäärien tuntemista ei voi ymmärtää kansainvälistä politiikkaa. Juutalaisen politiikan tunnuslauseen esitti tohtori Max Mandelstammin avajaispuheessaan Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Juutalaisten pyrkimyksiä tulee jokaisen valveutuneen kansalaisen vastustaa, sillä heidän tarkoituksenaan on helvetin luominen maan päälle, jossa juutalaiset olisivat herroja Talmudin mukaisesti. 

Koronahuijaus on pitkälle onnistunut, koska se on Siionin Viisaiden ohjaama. Juutalaisia vastaan taistelemme parhaiten levittämällä oikeaa tietoa holkaustihuijauksesta:  

Islam Radio ja koronahuijauksesta. 

Benjamin Kivilohkare, hum.kand., miles Domini 

Viitteet englanninkielisessä versiossa: 

Joseph Mercola (29.7.2021). GlobalResearch. The Same Shady People Own Big Pharma and the Media. Saatavina: https://www.globalresearch.ca/same-shady-people-own-big-pharma-media/5747748  

Joseph Mervola (26.11.2021). Saatavina: Vaccine Victims Share Adverse Reactions, Loss of Loved Ones (mercola.com)  

Radio Islam. Saatavuus: https://islam-radio.net/finish/index.htm#rev 

Videot 

BlackRock – The company that owns the world? – YouTube  

Vaccine Victims Share Adverse Reactions, Loss of Loved Ones (mercola.com)  

11 kommenttia

 1. Ja tosiasiassa monet VALTIOT ovat suoraan tämän monopolin OHJAUKSESSA: Suomen osalta TODISTEET julkaistiin 19.2. 2013 Iltalehdessä: ”Niljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  No millaista ”lainsäädäntöä” sitten on OSTETTU ?

  Suomen ”perustuslain” 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa. ( lähde julkinen lakitietokanta Finnlex )

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. ”Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata ”. Eläkerahastoja siis varastettiin 1,3 – 3 miljardia euroa ”lailla 444/2012”; archive.today/kimmoleaks.fi

  Näiden yhtiöiden keinovalikoimaan kuulluu myös ”lainsäädäntövallan” OSTAMINEN !

  Ja sitä Suomessa TARVITTIIN mm. ”koronan” yhteydessä: Perustuslain tarkastuskomitean mietintö 9 / 201 sivulta 90 lukien: poikkeuslakia TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan julistaa myös kansainvälisen elimen ( YK ; WHO ) ILMOITTAMAN pandemian seurauksena !

  Suomessa siis VALTIOPETOKSELLA; joka saatiin PUOLUELAHJONNALLA muutettiin ”perustuslaki” 2011 covid – yhteensopivaksi koronapassin ja poikkeusololain osalta !

  Median ”yhteensovittaminen” aloitettiin 2005 hallituksen tilaamalla Media ja demokratia Suomessa / kriittinen näkökulma – tutkimuksella ( oikeusministeriön julkaisut 11/2005 )

  Mukana mm- seuraavat lauseet : ”Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE”; pienten mutta merkittävien mediatukien käyttö !

  Kun Suomessa oli päämediana VALTIOLLINEN media; sen haltuunotto vaati suunnattomasti SUUNNITTELUA ja LAHJONTAA ( Iltalehti 19.2. 2013 ).

  MTV 3 voitiin vain OSTAA !

  YLE:n osalta pn todistettavissa kyseessä olleen RIKOLLINEN ja SUUNNITELMALLINEN toimita Suomen kansan vahingoksi !

  Ja kansa vieläpä MAKSAA tämän kaiken YLE-veron muodossa !

  Näistä asioista on Kansalaistorilla jätetty JULKINEN rikosilmoitus ; Tokentube Kimmo Leino puhuu, joten myös POLIISI näyttää Suomessa LAHJOTUN mukaan tähän kaikkeen; koska rikostutkinnan saralla mitään ei ole tapahtunut !

  Tältä pohjalta ymmärtää hyvin ”kivijohtajien” ; käytän heitä jatkossa nimitystä MUSTASURMAAJAT ; eivät halua paistatella julkisuuden valokeilassa …. ilman Maailman poliisivoimien LAHJONTAA rikostutkinnat olisi aloitettu jo aikapäiviä sitten .

  Mustasurmaajien ja heidän rikoskumppaneidensa rikostutkinnan esteeksi jo 2005 Suomessa asettui LAILLISUUSVALVOJA !

  EOA päätös 876/2/05 … poliisilla ei oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  …hallintomenettelyssä saatuja todisteita ei ITSEKRIMINOINTISUOJAN takia voida käyttää oikeudessa.

  Mustasurmaajien rikostutkinnan eston PL 118 § esiaste siis todellisuudessa luotiin jo 2005 ”laillisuusvalvojan” toimesta Suomen osalta !

  Viisaat veljet eli mustasurmaajat ovat vuosisatoja kehittäneet MAAILMAN hallintaa ja MAAILMAN hallitusta yksiin käsiin !

  Suomen ”perustuslaki” on tähän MUKAUTETTU jo vuosikymmen sitten salassa !

  Suomen osalta onneksi on pidetty niin kiirettä, että RIKOLLISELTA toiminnalta ei ole ehditty välttyä, joten kansalla on vielä mahdollisuus; jos TIETO tästä kaikesta saadaan kaikelle kansalle jaettua !

  Sotilasvalan vannoneita pyydän ryhtymään toimiin TIEDON jakamiseksi tästä kaikelle kansalle; olemme PL 2011 mukaisessa SOTATILASSA juuri nyt kansalaisrajoituksineen !

  2 000 ihmisen mielenosoitus Helsingissä pelästytti mustasurmaajien apulaiset; joten poikkeusoloja tiukennettiin … he jo PELKÄÄVÄT kaiken paljastumista; joten LAHJOTTU media suoltaa aivan p…kaa kansalasille ties kuinka monennesta ”variantista” ja Austaraliassa kansalle on jo varattu 14 piikkiä !

  Plusääni(24)Miinusääni(2)
 2. finance.yahoo.com

  Tuolta voi kuka tahansa käydä tarkistaa osakkeen omistukset. Kirjoittakaa hakuun vaikka coca cola co tai Pepsico ja kattokaa välilehdeltä ”holders” top10 osakkeenomistajat.

  Just näytin ystävälle eilen noita omistuksia ja se ei suostunut uskomaan tätä asiaa. Ihmisillä on kummat defenssit rakennettu kun ne ”suojelee” sinua pitämään kiinni omasta maailmankuvasta kynsin ja hampain vaikka se olisi kuinkanhullunkurinen tahansa.

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
 3. Luin juuri kirjan Rahaeliitin salainen maailma. Kirjassa ei sanottu mitään noista suuryhtiöistä ja miksi, se selvisikin kirjaa lukiessa. Kirjan ovat laatineet toimittajakunnan jäsenet, joilla on ollut omaa ideologiaa ja rahoituskin on ollut jostain saatava. Kirja paljastaa paljon, miten rahoja voidaan kätkeä offsore yhtiöiden avulla. On aivan selvää, että johtavat poliitikot voivat ansaita pimeille tileilleen miljoonia tekemällä haluttuja päätöksiä.
  Kirja käsittelee etupäässä Venäjää ja Kiinaa, joiden johtavilla poliitikoilla tai näiden lapsilla voi olla pimeitä tilejä. Länsimaista ei mainita mitään paitsi Trumpista, jota mustamaalataan tai maalitetaan, kuten nykyään sanotaan, tehokkaasiti. BlackRock ja Vanguard jäävät kirjassa täysin sivuun, joten näyttää, että nämä yhtiöt ovat rahoittaneet toimittajajoukkoa, jonka tutkimuksilla kirjan tieto on saatu kasaan.

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
 4. Suomen osalta edes julkista lainsäädäntötietoa ei ole Finnlexin kautta saatavilla, kuten laki vaatii !

  Esimerkiksi perustuslain 118 §:n osalla linkit Perustuslain tarkastuskomitean mietintöön 9/2010 eivät toimi .

  Kyse näyttää olevan tahallisesta PEITTELYSTÄ varsinkin poikkeuslain muutoksen osalta .

  Mutta Rikoslakimuutos He 55/2007 pohjalta on vielä suurempi salaisuus; varsinkin sen jälkeen tehtyn ”sopimuksen” eli Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN osalta !

  Sopimus kuuluu suurinpiirtein näin: Suomi MAKSAA ja pitää sotarikosoikeudenkäyntejä, kunhan Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”.

  Sopimus siis allekirjoitettiin 2008, mutta ensimmäinen lehtiviittaus siihen oli muistaakseni 17.11. 2021 Aamulehdessä :”Liberia-sotarikosoikeudenkäynti jatkuu taas Tampereella.”

  Siinä toimittaja kertoi sotarikosepäillyn TUODUN Suomen todistajansuojeluunM Suomen solmiman sopimuksen nojalla !

  Tästä ”sopimuksesta” näiden lähes 15 vuoden aikana YKSIKÄÄN toimittaja EI ole syvällisempää dokkaria tehnyt; saati hankkinut sopumuskopiota käsiinsä !

  Mustasurmaajat pelkäävät tämän OIKEUSLAITOSLAHJONNAN laittavan sen lumipallon pyörimään, joka hautaa mustasurmaajat kokonaan alleen .

  Nimittäin, jos lahjonta saadaan puretuksi KAIKKI aikanaan tulee julki julkisten oikeudenkäyntien myötä; ja Suomen kansa voi ”päättäjiltä” henkilökohtaisesti vaatia VARASTETTUA miljardiomaisuutta takaisin ; samaten Suomen ”oikeusjärjestelmä” ”laillisuusvalvojineen” voidaan haastaa oikeuteen PETOKSISTA ja vallan ottamisesta perusteettomasti omiin käsiin !

  Juuri tästähän EOA päätöksessä 876/2/05 on kyse … laillisuusvalvoja PÄÄTTI; että poliisi ei saa tutkia rikoksia. Samanlaisen ”päätöksen” eli VALTIOPETOKSEN eduskunta teki vasta 2011 perustuslakimuutoksella !

  Rikostutkinnan jarruja 2005 – 2011 oli siis vain laillisuusvalvontajärjestelmä; joka kansainvälisen lain mukaan oli pitänyt jutut lähettää eteenpäin; eikä salata !

  Tällainen rikos näin POIKKEUSLAIN aikana on sellainen, että siitä voidaan tuomita kuolemaan sotarikosoikeudenkäynnissä !

  Tämä heidän julistamansa poikkeusolot siis ovat kaksiteräinen miekka !

  Heillä on vielä oikeuslaitos lahjottuine tuomareineen ja poliiseineen; mutta kuinka kauan ?

  Kannattaisiko poikkeusolot lopettaa vai vetävätkö kulissia; kunnes pää ei enää roiku hartioilla ?

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 5. Olen seurannut tätä juutalaista Mercolaa pitkään ja hän on my mind man.

  Mitä itse asiaan tulee, näinhän se on, suurpääoma ja jättiyritykset ovat kaapanneet vallan (coup e’tat), jenkit puhuvat korpokratiasta, yhtiövallasta, jota maailman suurin lääkejätti Pfizer hyvin edustaa tänä korona-aikana.

  On muuten mielenkiintoista, että kapitalismin (nyk. finanssikapitalismi) kritiikkiä ei näillä sivuilla näy, vaikka se ”hyvä” kapitalismi, joka hyödytti kaikkia, on jo ollut ja mennyt. Valtavat pääomat ja valta keskittyvät harvojen käsiin eikä siinä nähdä mitään ongelmaa. Todella outoa, kun samaan aikaan vannotaan demokratian (kansanvallan) nimeen.

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
  1. Economics of the New Cold War and US ”Super Imperialism”
   MICHAEL HUDSON • MAY 12, 2021

   … Todellinen eksistentiaalinen uhka ei ole kaupan kilpailu; eikä se ole tekniikka. Eksistentiaalinen uhka on ajatus taloudesta, joka perustuu täysin koronkiskomis-järjestelmään. Nykymaailmassa pankit toimivat kuten maanomistajat feodaalikaudella (1800-luvulla) ja se on suurin ongelma.
   https://www.unz.com/mhudson/economics-of-the-new-cold-war-and-us-super-imperialism/
   https://michael-hudson.com/2021/04/americas-neoliberal-financialization-policy-vs-chinas-industrial-socialism/

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. Kyllähän nuo talousasiat on jo perattu täällä aikoja sitten. Vuosia sitten. Mutta kuten sanottu talouden kilpailu ja jonkun sortin säädelty teollisuuskapitalismi ei ole suurin ongelma(ei välttämättä ongelma ollenkaan, vaan voi tuottaa hyvinvointia) vaan finanssikapitalismi ja korkonkiskonta ja rajaton pörssiomistajuus jossa ei ole sidonnaisuuksia omaan kansaan. Esim Arnold Leesen ajatuksia on Magneettimedia julkaissut.

   Myös distributismia on käsitelty. Kansallissosialistinen tai fasistinen tai monarkistinen ajattelu ei ole rahakeskeistä eli materialistista ytimessään. Kuten marxilainen sosialistinen materialismi. Kunhan sen luonti oikeus yhteiskunnallisiin tarpeisiin on yhteisessä hallussa olevalla elimellä(eli valtiollisella) niin silloin siihen ei sen enempää tarvitse keskittyä. Yksityiset pankit voivat luotottaa yrityksiä ja saada tuottonsa voitoista, ei koroista.

   Ja ei demokratia ole mikään absoluuttinen arvo. Se pitää ensin määritellä oikein. Erään määritelmäm mukaan se tarkoittaa demonien valtaa. Siis tämä oli jo Antiikin ajoilta oleva tulkinta. Ajatus että jokaisessa on sisäinen demoni jolle se valta pitäisi (muka) antaa, sen sijaan että se olisi todellisella hengen aristokratialla. Täällä on joskus mainittu myös Leon Degrellen kirja Hitler, Democrat. Siinä on parempaa määritelmää nykykontekstissa. Myös monarkistinen systeemi voi tuottaa hyvinvointia paremmin kuin nykyinen ”demokratia”. Joten käsittääkseni Magneettimedia ei siis ole missään vaiheessa väittänyt olevansa sellaisen demokratian puolella joka ajaa demonista valtaa.

   Rahan ja koronkiskonnan tyrannia

   Distributismi – vaihtoehto kapitalismille ja sosialismille osa I

   Distributismi – vaihtoehto kapitalismille ja sosialismille osa II

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon Kiina ja Venäjä omistavat. Erityisesti Kiinan valtion omistus kiikkostaa joka ei ole yksityisissä käsissä kun Kiina on maailman johtava talousmaa.
  Varmaan BlackRock ja Vanguard tekevät kaikkensa päästäkseen käsiksi sen omistamiin yrityksiin ja yrittävät kaapata ne itselleen mutta tiettävästi se ei ole onnistunut koska Kiina haluaa säilyttää valtiokapitalismin eikä salli yksityisten yritysten kaappaavan valtion omistamia yrityksiä. Näin olen ymmärtänyt.
  Myös Venäjällä on katto siinä kuinka paljon ulkomaalaiset voivat omistaa.
  Kiina on tehnyt uskomattoman suorituksen ja noussut maailman ykköseksi melkein kaikissa asioissa. Maan vahvuus on siinä että kansa on yhtenäinen ja sitä johtavat voimat jotka ymmärtävät että kokonaisuus (kansa) on aina enemmän kuin yksilö. Oligarkit eivät siksi ole voineet ottaa valtaa itselleen kuten lännen finanssikapitalismissa. Aivan kuten Venäjän vahvuus on siinä ettei se anna itsekkäiden ja omaa etuaan ajavien ’viidensien kolonnien’ hajottaa ja pirstoa maataan niin on myös Kiinan kohdalla.
  Mikäli oikein muistan vuonna 2013 Venäjällä hyväksyttiin laki, jolla rajoitettiin ulkomaalaisten omistus kaikenlaisissa tiedotusvälineissä (kirjat, internet-sivustot, televisio, sanomalehdet jne…) 20 prosenttiin. Pian lain hyväksymisen jälkeen he pystyivät kieltämään internet-pornografian.
  20 prosentin lain selkäranka on se, että ”ulkomaalaiset” tarkoittaa myös niitä, joilla on kaksoiskansalaisuus.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Henrymakow.com – Joulukuu 21, 2021
  ”Juutalainen uskonto on eettinen uskonto”, edesmennyt korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginzberg sanoi kerran. Olisi järkevää, että ”juutalainen valtio” heijastaisi tätä korkeaa vaatimustasoa…. Israelin liiketoimintakäyttäytyminen vahvistaa pahimmat juutalaisstereotypiat. Israelissa kultainen sääntö on: ”Vedä toista kaveria turpaan, ennen kuin hän vetää sinua turpaan.” Jos (israelilaiset) juutalaiset kohtelevat toisiaan näin, kuvitelkaa, miten he kohtelevat goyimeja.
  by Saul – (henrymakow.com) from Nov 13, 2013
  Olemme kuulleet lauseen ”kaikki on reilua rakkaudessa ja sodassa”. No, Israelin liike-elämässä vain voitolla on merkitystä.
  Tätä tarkoittaa yleinen hepreankielinen sanonta ”shitat matzliach”, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”kun on kyse menestyksestä, kaikki käy”.
  Petos ja vääränlainen informaatio ovat israelilaisen liiketoimintamallin tunnusmerkkejä riippumatta siitä, harjoitetaanko sitä kotimaassa vai ulkomailla. Kirjaimellisesti kaikki on sallittua, kunhan vain saadaan voittoa. Israelilainen yhteiskunta on niin tottunut tämäntyyppiseen käytökseen, ettei asiakkaan tai asiakkaan huijaamisesta kiinnijäämisestä näytä olevan mitään seuraamuksia. Jos ”myyjä” jää kiinni, hän vain kohauttaa olkapäitään – ”Kaikki tekevät niin” – ja ostaja vastaa hymyillen: ”Jäit kiinni!”. Liiketoiminta jatkuu.
  Ulkomaalaisten on syytä olla tietoisia siitä, että israelilaisen silmissä olet ”frier”, mikä tarkoittaa imijää.
  Muut kuin israelilaiset ovat yksinkertaisesti helppoja kohteita petollisille liiketoimintakäytännöille, koska Israelin ulkopuolella, ”sivistyneemmässä” maailmassa, ihmiset pitävät kultaista sääntöä itsestäänselvyytenä. ”Tee toisille niin kuin haluat heidän tekevän sinulle.” Toisin sanoen, kohtele liikekumppaneita ja asiakkaita oikeudenmukaisesti.
  Mutta Israelissa kultainen sääntö on erilainen – se tarkoittaa: ”Vedä toista kaveria turpaan, ennen kuin hän vetää sinua turpaan”. Tämä on ”shitat matzliach” sen alkeellisimmassa muodossa. Kaikki israelilaiset tietävät, mitä termi ”frier” tarkoittaa, ja monet käyttävät sitä vapaasti ulkomailta tuleviin vähemmän fiksuihin ihmisiin. Kyllä, kaikissa maissa on huijareita, mutta Israelissa se on taito ja elämäntapa.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=84272

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat