Maailman talousmahdit ja globaalin talouden omistussuhteet

Länsimaiden rakentamalle kansainväliselle talousjärjestelmälle on löytynyt haastaja, erikoisesti tiettyjen BRIC-maiden joukosta, kuten esimerkiksi Venäjä, Kiina ja kasvuvauhdissa oleva Intia. Maailma näyttää ainakin näennäisesti olevan luisumassa kahteen eri leiriin USA vetoiseen länteen ja toisaalta BRIC-maiden ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) muodostamaan blokkiin. Tässä globaalissa asetelmassa maailmantalouden omistussuhteet näyttelevät tärkeää roolia, joten näiden omistussuhteiden paljastaminen tulisi olla tutkivan journalismi tärkeimpiä tehtäviä.

Ennen maailman talouden omistussuhteiden tarkastelua on syytä luoda silmäys maailman taloudellisiin ja poliittisiin eturyhmittymiin.

Amerikan Yhdysvaltojen kutomassa integraatioverkostossa käytetään lankoina vapaakauppasopimuksia, esimerkiksi TTIP:tä. Tällä verkolla pyritään rajaamaan sekä Atlantin että Tyynenmeren ympäristö. Tämä taitaa olla yleisesti havaittavissa? Lännelle on kehittynyt ainakin näennäinen haastaja, joka tunnetaan BRICS-maina, joita ovat viisi kehittyvää maata: Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.1

Onko maailma jakautunet jälleen kahteen leiriin, läntiseen ja kehittyvien maiden ryhmiin? Tässä ilmeisen näennäisessä vastakkainasettelussa Suomi on onnettomuudekseen valinnut EU:n ja vapaakauppasopimusten liehittelijänä kiinteät taloudelliset ja poliittiset suhteet Yhdysvaltojen kanssa auttaen osaltaan Venäjän eristämispolitiikasta Euroopasta. Ei tule olemaan Suomen etu, että lännen ja idän ristiriidat kulminoituvat Suomen itärajalle.

Esitetään maailman talouden omistussuhteet

Aivan aluksi on syytä huomata, että nykyisin valtioilla ei ole kansainvälisessä taloudenjärjestelmässä sitä valtaa kuin ehkä aikaisemmin. Pelottavinta on hegemonian luisuminen valtioilta yrityksille, ei pienille, vaan ylikansallisille korporaatioille, joita ei näytästä omistavan kukaan, ja joita kuitenkin omistaa tietyt yritys- ja sijoittajaryppäät. Korporaatioiden ja pääoma imperiumien globaalivalta talousjärjestelmissä(kin) ei suinkaan tule vähenemään vapaakauppasopimuksien, kuten TTIP:n astuttua voimaan.

Kyllä suuret yritykset ovat globaalin taloussysteemin vallankäytön huipulla. Tämä hegemonia pohjautuu valtioiden sopimuksissa sopimiin normeihin ja säännöstöihin. Esimerkiksi jo vuonna 2012 noin 80 prosenttia käytiin kansainvälisten eli monikansallisten yritysten2 sisäisissä globaaleissa tuotantoketjuissa.3

Vuoden 2011 sveitsiläisen tutkimuksen mukaan vain 737 yhtiötä hallitsee yhteensä 80 prosenttia kaikkien monikansallisten yritysten arvosta. Tästä yhtiöiden ryppäästä erottuu vielä 147 yhtiötä, jotka hallitsevat 40 prosenttia kaikkien monikansallisten firmojen arvosta. Tutkimukseen oli valittu yli 40 000 kansainvälistä yritystä, joiden joukossa omistamiset keskittyivät parille prosentille.4

Koska yritykset omistavat toinen toisiaan, niin ne hallitsevat toistensa kautta itseään, tai päinvastoin.

 

Tarkemmin omistus-suhteista; kumulatiivinen hallinta

Sivustolla The network of global corporate control (s. 33/36) olevassa taulukossa (Table S1.) näemme 50 suurinta kansainvälistä osakkeenomistajaa ilmoitettuna omistusosuuksien suuruusjärjestyksessä. Taulukko osoittaa teollisuusmaiden aseman kumulatiivisena verkkona.

Monikansallisia yhtiöitä tulee hyödyntämään vapaakauppasopimukset, kuten TTIP-sopimus.
Monikansallisia yhtiöitä tulee hyödyntämään vapaakauppasopimukset, kuten TTIP-sopimus.

Taulukosta on havaittavissa se, että maailmantaloutta hallitsee monikansallisten yhtiöiden eliitti. Tästä johtuen valtioiden väliset erot kansantuotteen muodostumisessa näyttelee vain yhtä osa-aluetta, ja kansantuotteessa ylikansallisten taloussuhteiden verkosto olisi keskeisimpänä tekijänä. Monikansallisten yhtiöiden pelikenttä on maailmanlaajuinen, mutta näiden yhtiöiden omistus sijoittuu etupäässä länteen.4

Maailmantalouden omistussuhteet paljastuessaan kertovat korutonta kieltään siitä, ketkä suvut ja mitkä yhtiöt sijoittuvat kansainvälisen taloudellisen ja poliittisen hegemonian huipulle.

Mainitulla listalla kansainvälinen keinottelu pankki Goldman Sachs (nro 18) sijoittuu 25 prosentti osuudelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että GS omistaisi maailmantaloudesta 25,64 prosenttia, vaan sitä, että GS ja sitä ennen listalla mainitut yhtiöt yhdessä hallitsevat tuota 25,64 prosenttia. Näin listaa ilmeisesti luetaan.

Miltei listan huippupäästä katsottuna aina pienempään suuntaan löydämme sieltä investointipankin Brandes Investment Partners L.P:n, jonka perusti vuonna 1974 Yhdysvaltalainen Charles Brandes,5 jonka tarkempaa taustaa ei löydy hakemallakaan. Miehestä kylläkin löytyy julkaisuja muiden muassa juutalaisissa liikemaailman julkaisuissa.6

Brandes Investment Partners keskittyy ilmoituksensa mukaa arvoinvestointiin ja C. Brandesin oppi-isänä liikemaailman filosofiaan oli juutalainen Benjamin Graham; syntymänimeltään Benjamin Grossbaum.7

Investointipankki Lehman Brother Holdingsin olivat perustaneet vuonna 1850 Montgomeryssä, Alabamassa, sinne muuttaneet baijerinjuutalaiset Lehmanin veljekset. Yhtiö hakeutui konkurssiin vuonna 2008. Yhtiötä myytiin paloina; esimerkiksi ”Brittipankki” Barclays ilmoitti 17. syyskuuta 2008 ostavansa Lehmanin Pohjois-Amerikan pankkitoiminnan, New Yorkin päämajan ja kaksi tietojenkäsittelykeskusta New Jerseyssä.8

Ihmettelyä herättää se, että vaikka tiedettiin Lehmanin ”romahtamisesta”, silti ruotsalainen Swedbank oli lainannut sille 1,3 miljardia dollaria (noin 8,5 miljardia kruunua),9 suomalainen Front Capital oli myynyt sadoille asiakkaille yhteensä yli 30 miljoonan euron arvosta Lehman Brothersin liikkeelle laskemia indeksilainoja.10 Kaiken kukkuraksi Saksan valtion omistama KfW siirsi pankille 300 miljoonaa euroa, vielä sen jälkeen, kun tieto pankin ”konkurssista” oli julkaistu.11

Lehman oli tietysti Israel-myötämielisen eliitin kontrollissa. Koska ”sortuvalle” yhtiölle tuputettiin rahaa Euroopan Unionin tietyistä rahoituslaitoksista, lienee selvää, että EU:n tietyt valtiot ja rahoituslaitokset ovat tämän samaisen Israel-myönteisen hegemonian vaikutuspiirissä. Erikoisesti tämä väittämä pätee myös Yhdysvaltoihin.

Osan Lehman Brotherista ostaneessa Brandes Investment Partnersissa toimii esimerkiksi johtajana Tushar Morzaria ja ei–virkaatekevänä (Non-executive) johtajana Reuben Jeffery III, joka oli toiminut Rockefeller & Co:n, Rockefeller Financial Servicesin johtajana sekä oli Goldman Sachsin palveluksessa.12

Morzaria oli ollut aikaisemmin talousjohtajana investointipankki JP Morganilla ja erilaisissa tehtävissä muiden muassa ”brittiläisessä” investointipankissa SG Warburgissa.13

JP Morganin (listalla nro 6) pääjohtajat ovat sionisteja14 ja keinottelupankin Warburgin perustajia ovat saksanjuutalainen Warburgien suku. Paul Warburg perusti kieroudella 1900-luvun alkupuoliskolla Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmän, johon sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle sionistien yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli. 15

Lisäksi Goldman Sachsin perusti 1869 Yhdysvalloissa ”saksanjuutalainen”16 siirtolainen Marcus Goldman.17 Goldman Sachsilla on toimistoja maailman johtavissa talouskeskuksissa, kuten New Yorkissa, Chicagossa, Los Angelesissa, Bangaloressa, Frankfurtissa, Zürichissä, Pariisissa, Lontoossa, Hongkongissa, Milanossa, Sydneyssä, Tokiossa ja Torontossa.18

Juutalainen19 Robert Rubin oli Goldman Sachsin johtotehtävissä 26 vuotta, ennen kuin siirtyi Citigroupin johtoon. Lisäksi Rubin oli Clintonin valtiovarainministerinä.

Syytä on mainita, että juutalaisten Lloyd Blankfeinin20 ja Gary Cohnin21 johtama Goldman Sachs –pankki on yksityinen yritys, joka on kehittynyt maailman tehokkaimmiksi poliittisiksi voimiksi.22

Goldman Sachsin lonkerot ulottuvat kaikkialle, missä se vainuaa isonrahan liikkuvan, jättäen jälkeensä elottomiksi imettyjä valtioita ja kansakuntia.23

Deutsche Bank ajautui taloudelliseen kriisin sen sijoittaessa valtavia summia Italian valtion velkakirjoihin. Nämä sijoitukset ovat tappiollisia, sillä italialaiset pankkiirit ovat myöntäneet asiakkailleen huonoja ja petollisia lainoja, jotka ovat osittain Italian pankkikriisin syynä.24

 

Johtopäätökset

Yllä olevassa luvussa esitetty listan analysointi 50 huippu yrityksen listasta viittaa syksyllä 2011 New Scientistissä julkaistuun sveitsiläisten tiedemiesten tutkimukseen pankkien ratkaisevasta hallinnasta maailman taloudessa. 25

Tutkimuksen mukaan pankit muodostavat kartelleja ja kontrolloivat globaalia taloutta.

Top-50:n yrityksen lista muodostuu tunnetuista nimistä pankki- ja sijoitusmaailmasta. Pankki- ja rahoitusjärjestelmä näyttää muodostavan yhden tehokkaasti toimivan kokonaisuuden. 25

Tämä on todellakin pelottavaa, kun huomioimme niiden (yritysten) innokkuuden globaalin ja hallituksiin suuntautuvan politiikan vaikuttajina.

Nämä yritykset muodostavat jättimäisen kartellin, sillä ne omistavat lähes kaiken, jopa isoimmat teollisuudenalan yritykset: Lääketeollisuus, ruoka, öljy, aseteollisuus, tietotekniikka, viestintä, ja niin edelleen. Kokonaisuus on yksi jättiläismäinen monopoli, jota hallitaan ylhäältä alaspäin. 25

Maailman talouden omistussuhteiden seikkaperäinen tutkimus tulisi paljastamaan ilmeisen häkellyttävän tiedon siitä, mitkä pienet eturyhmät varsinaisesti hallitsevat ylikansallista pankki- ja talousjärjestelmää. Pahinta on, että hallitseva vaikutus ulottuu kansainväliseen politiikkaan sodan ja rauhan kysymyksissä, vapaakauppasopimuksiin ja niin edelleen.

Ilmeisesti juuri yllä mainituista syistä johtuen, pääsy maailmantalouden omistussuhteiden dokumentteihin länsimaissa on lainsäädännöllä estetty.

Jo tässä artikkelissa Top-50 yrityksen listan penkominen antaa viittauksen siihen, mikä eturyhmä tai eliitti vaikuttaa ratkaisevasti globaalin pankki- ja taloussysteemin taustalla. Jäljet viittaavat siihen samaan ideologiaan, jota Israelin johtajisto edustaa.

Koska kaikki yritykset omistavat itsensä ja vielä toisiaan, silloin päädytään siihen, että yllä mainittu eliitti omistaa ja vaikuttaa lähes kaikkeen siihen mikä on heille taloudellisesti ja hegemoniallisesti arvokasta.

Kylmä sotta oli ja meni. Onko nyt tulossa jotakin vastaavanlaista vastakkainasettelua?
Kylmä sotta oli ja meni. Onko nyt tulossa jotakin vastaavanlaista vastakkainasettelua?

Mielenkiintoinen kysymys on myös kuinka globaalit pankki- ja talousjärjestelmät tulevat suhtautumaan maailman laajuiseen vallan siirtymään? Yhdysvallat ovat muodostaneet läntisen taloudellisen voimatekijän, jota vastaan on nousemassa esimerkiksi Kiinan ja Intian vahvistuvat taloudet. Onko taloudellinen valtakeskittymä siirtymässä lännestä Keski- ja Kaakkois-Aasian?26

Nythän Yhdysvallat yrittävät synnyttää kiinteimpiä suhteita neljän demokratian, Australian, Intian, Japanin ja USA:n välille. Toisaalta myös Kiina yrittää saada diplomaattiset suhteen Intiaan maiden rajakiistoista huolimatta.27 Yhdysvalloilla tässä on taka-ajatuksena suojamuurin ja vastustavan kilven muodostaminen Kiinaa vastaa.

Mikäli ylikansalliset pankkieliitit ja jättiläiskorporaatiot näkevät edukseen Yhdysvaltojen pyrkimysten tukemisen työntyä kasvavilla Keski- ja Kaakkois-Aasian talousalueille, asettuu nämä pääoma imperiumit silloin USA:n ja Euroopan puolelle. Kyseinen eliitti luonnollisesti sponsoroi aina sitä puolta, joka hyödyttää heitä itseään eniten, tai vastakkainasettelun molempia osapuolia. Ainakin näennäisesti länttä vastassa on BRICS- ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) maat.

Lue myös: Rinnakkaisjulkaisu.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. South Africa (6.8.2016). Saatavilla: http://www.southafrica.info/global/brics/brics-080411.htm#.V6XtQDUpo7Q
 2. UECD 2008, 12; UNCTAD 2015
 3. UNCTAD 2013, 23, 135, 160.
 4. Vitali ym. (2011), 31, 33. The network of global corporate control. Saatavilla: https://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf

5.      Brandes Investment Partners: https://www.brandes.com/

6.      Jewish Business News (7.9.2015). Divorce of a Billionaire (Cont’d). Saatavilla: http://jewishbusinessnews.com/2015/09/07/divorce-of-a-billionaire-contd/

7.      Graham, Benjamin; Chatman, Seymour Benjamin (1996). The Memoirs of the Dean of Wall Street, pp. 63–64; The times of Israel. Grego, Gabriel (12.8.2014). The Jewish Origins of Value investing. Saatavilla: http://blogs.timesofisrael.com/the-jewish-origins-of-value-investing/

8.      Yle (17.9.2008). Barclays ostaa Lehman Brothersin ydinosat. Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/barclays_ostaa_lehman_brothersin_ydinosat/5852547

9.      DN. Swedbank har fordringar i Lehman.

10.  YLE (15.9.2008). Sadoilla suomalaisilla Lehman Brothersin indeksilainoja. Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/sadoilla_suomalaisilla_lehman_brothersin_indeksilainoja/5852012

11.  Spiegel (18.8.2008). The World from Berlin: ’Certain Mistakes Just Can’t Be Allowed to Happen’. Saatavilla: http://www.spiegel.de/international/germany/the-world-from-berlin-certain-mistakes-just-can-t-be-allowed-to-happen-a-578924.html

12.  Barclays. Reuben Jeffery III. Saatavilla: https://www.home.barclays/about-barclays/leadership-team/reuben-jeffery-iii.html

13.  Barclays. Tushar Morzaria. Saatavilla: https://www.home.barclays/about-barclays/leadership-team/tushar-morzaria.html

14.  Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/quote/JPM/holders?ltr=1

15.  Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

16.  Fisher, Breton (2010). When Money Was in Fashion: Henry Goldman, Goldman Sachs and the Founding of Wall Street. New York: Palgrave Macmillan.

17.  Creswell, Julie; White, Ben (27.8.2008). New York Times. Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman. Saatavilla: http://www.nytimes.com/2008/09/28/business/28lloyd.html?_r=1&partner=rssnyt&emc=rss&oref=slogin

18.  Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan.

19.  New York Times (15.1.2007). Paid Notice – Deaths RUBIN, SYLVIA SEIDERMAN – Paid Death Notice – NYTimes.com; http://www.dignitymemorialjewish.com/riverside-gordon-memorial-chapels-2/en-us/index.page

20.  Moore, James (24.4.2010). Independent. Lloyd Blankfein: The prince of casino capitalismSaatavilla: http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/lloyd-blankfein-the-prince-of-casino-capitalism-1953015.html

21.  Lightening S.M. (12.3.2015). Jewish Business News. Watch: Goldman Sachs CEO Gary Cohn Says Mark Cuban Is Wrong on Bursting Tech Bubble, but Is He? Saatavilla: http://jewishbusinessnews.com/2015/03/12/watch-goldman-sachs-ceo-gary-cohn-says-mark-cuban-is-wrong-on-bursting-tech-bubble-but-is-he/

22.  Zero Hedge (31.5.2015). How Little It Cost Coldman to Bride American’s Track Senatorns To Fast Obama’s TTP Bill. Saatavilla: http://www.zerohedge.com/news/2015-05-30/how-little-it-cost-bribe-senates-fast-tracking-obamas-tpp-bill

23.  Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

24.  NEP (29.6.2016). The EU’s Failed Neo-Liberal Policies and BREXIT: http://neweconomicperspectives.org/2016/06/eus-failed-neo-liberal-policies-brexit.html

25.  Coghlan, Andy ja MacKenzie, Debora (19.10.2011) Revealed – the capitalist network that runs the world. Saatavilla: https://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed–the-capitalist-network-that-runs-the-world

26.  Tammen, Ronald ym. (2000). Power Transition Strategies for the st Century. Washington, DC: CQ Press.

27.  Parmar, Sarabjeet Singh (2014). US Pivot to Asia – Pacific: Implications for the Indian Ocean Region.

7 kommenttia

 1. Eihän meillä ole mitään ”hätää”. Onhan meillä Sipilä, Soini ja Stubido/Orpo. Nuo armoitetut keinottelijat ja Suomen syöjät. Kuin Lihansyöjäbakteerit, jotka syövät Suomen kansan omaa lihaa.
  Ns. *”Pelin politiikka” aikoinaan oli kuoripoikien pikku kolttosia nykyajan rinnalla.

  *Vekko Vennamo (SMP)

  Plusääni(21)Miinusääni(0)
 2. Globaali (sionisti/soinisti)eliitti ei lepää ennen kuin kaikkien valkoisten kansojen talous on tuhottu. Tämä on itsetarkoitus. Hyvä valtio on vain sellainen valtio, joka velkaantuu sionisteille. Pahinta on, jos yksikin valtio pärjää ilman lisääntyvää velkaa.

  Maanpetturit sitten torneissaan laskevat, kuinka ”velan suhde bruttokansantuotteeseen” on pieni/suuri/keskinkertainen. Pelkkä ajatuskin siitä, että valtio/kunnat ei velkaannu, on suorastaan natsistinen.

  Toisaalta haetaan ”valonpilkahduksia” taloudesta. Pysyvä, oikeastaan ainoa, ”valonpilkahdus” on ”kotimaan kysyntä”. Tämä tarkoittaa yleensä, kuten nyt, sitä, että valtio ja kunnat ottavat lisää velkaa kyetäkseen maksamaan (kansan velaksi) eliitille jatkuvasti hyvää palkkaa, paljon vapaata ja paljon verovapaita etuja.

  Lisäksi ”valonpilkahdus” näkyy, tietenkin, siinä, kun ”pakolaiset/maahanmuuttajat” elätetään, tietenkin, velaksi. Tämä loistaa tunnelin toisessa päässä, kaukana, kaukana, valona kansalle. Kun jaksat tuon tunnelin läpi kahlata niin kyllä muuttuu valoisaksi.

  Nyt jo parikymmentä vuotta on ollut jatkuva ”kriisi”. Itse asiassa EU on synonyymi sanalle KRIISI. EU = KRIISI.

  Ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen ei taloudessa ole ollut mitään positiivista. Teollisuus on jo kohta kokonaan saatu ajettua upporikkaaseen Kiinaan, aivan kuin kiinalaisen teollisuuspohatan kohtalo nyt kertakaikkiaan on rikastua ja meidän kohtalomme nyt kertakaikkiaan on köyhtyä. Se on kuin luonnonvoima, jolle ei voi mitään. Meidän PITÄÄ köyhtyä, me EMME VOI enää pärjätä. Tämä on itsestäänselvyys.

  Parhaimmillaankin me voimme ehkä velkaantua hieman hitaammin ja ehkäpä joku teollisuudenala voi automaation avulla menestyä vielä jonkin aikaa.

  Näin se on, jos kuuntelee guruja:

  Jos kaikesta luopuu ja alkaa tekemään työtä muutamalla sadalla eurolla niin ehkä, mahdollisesti, voi jonkin aikaa säilyttää työpaikkansa.

  Mutta mystisesti tämä sama ”normaali” ei lainkaan koske niitä työpaikkoja, joista on vähiten hyötyä.

  Naisasiaunioni saa rahansa, Migri saa rahansa, jokainen erilainen ”valtuutettu” saa aina rahansa. Jokainen ”komissaari” on palkkansa arvoinen, kaikki ministerien ”avustajat” ovat korvaamattomia. Jokainen pakolaisten parissa työskentelevä on korvaamaton ja ansaitsee aina palkkansa. Sanalla sanoen: Maanpetturin ei tarvitse tinkiä, hänellä ei ole huolta työpaikasta, hänne panoksensa on korvaamaton. Meppi Brysellissä on Jeesuksesta seuraava tässä maailmassa.

  Mutta jos tehdas suljetaan niin se ”on pakko”, kun ”globalisaatio”. Mutta ”globalisaatio” ei ole koskaan missään vähentänyt herrojen tarvetta. Päinvastoin, YLE palkkaa koko ajan ihmisiä lisää selittämään meille, kuinka koskaan milloinkaan ei ainakaan voisi olla paremmin kuin nyt. Tämä työpaikkojen kato on uusi ”normaali”. Paitsi ei heille, heille uusi ”normaali” on enemmän palkkaa vähemmästä työstä.

  Heidän työnsä onkin tuhota kansan työpaikat. Se työ on tärkeätä, sitä tarvitaan, siitä ei voi tinkiä, siitä ei ole ”pakko”luopua.

  Vain kansan työpaikat ovat toisarvoisia, yhdentekeviä.

  Herra(kansa) tarvitsee rahansa. Me olemme heille vain pölyä.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 3. Maailma on jo nyt niin kieroutuneessa tilassa, että selityksiä on melkein pakko hakea yliluonnollisina pidettävistä tekijöistä. Juutalaisten yliedustus länsimaiden taloudellisen ja poliittisen järjestelmän ajamisessa nykyiseen kaaokseen ja syvään moraaliseen rappioon on huomattava. Ei ole ihme, että antisemitismi saa jalansijaa tiedostavissa piireissä. Juutalaisuus ei sinänsä ole mikään pimeyden uskonto, mutta siihen liittyy suuri taipumus langeta kehnojen henkivaltojen vaikutuspiiriin. Tästä on annettu lukemattomia esimerkkejä ainakin Raamatussa. Suurin juutalaisten arvostelija on Vanhan Testamentin Jahve itse. Myös Jeesus on varoittanut mm. Saatanan synagoogasta, joka saattaa olla tämä nykyäänkin juutalaisuuteen liittyvän pimeän puolen ilmentymä. Ei ole mahdotonta, että Anti-Kristus tulee nousemaan juutalaisesta taustasta. Kolmannen Jerusalemin temppelin rakentaminen on läntisten salaseurojen harrastamien mysteerien rituaalinen huipennus, jonka Anti-Kristus tulisi näinollen kruunaamaan. Eipä ole siis ihme, että sionismiin liittyy vahva pimeä puoli, vaikka en itse kannata lainkaan koko juutalaisen kansan syyllistämistä.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
  1. Jahve-YHVH-Jehova on juutalaisten psykopaattinen epäjumala joka Talmudin mukaan kysyy rabbeilta neuvoa ja jota rabbit muutenkin vievät kuin litran mittaa: sellainen ”jumala” ei arvostele valittua kansaansa. Ehei.
   Kristittyjen Jumala Jeesus on isänsä El (a.k.a. Toru-El, Dagan-El, Dagon-El, ”Daniel”) poika Eshmun (a.k.a. Ecooc, jonka Tartessoksen keltit omaksuivat karthagolaisilta muodossa Esus). Tämä El oli auringonjumala, jota vastasi Egyptissä Amen-Ra; siksi kristityt päättävät rukouksensa nominiin ”Amen”, joka taatusti ei ole heprean sana ”totisesti” kuten juutalaiset valehtelevat kristityille!
   Juutalaiset kirkkoisät väärensivät polyteistisen Isä-Poika-Äiti -kolmikon Isä-Poika-Pyhä Henki -kolmiyhteyksiseksi ”Jumalpääksi” (Godhead) luodakseen ns. monoteismin, jossa jumalattaret oli pyyhitty pois ja muut jumalat oli muutettu enkeleiksi tai paholaisiksi. Islam ei ole yhtään sen parempi: Islam on pelkkä arabialaisten versio hindujen Shiva-kultista. Juutalaisten sionismi puolestaan on Shivan sodanjumalapojan Seyon a.k.a. Kartikeyan kultti.
   Myös juutalaisten epäjumalan Jahve-YHVHin isä oli samainen El kanaanilaisten ja foinikialaisten mytologiassa, jota itse pidän huomattavasti luotettavampana lähteenä teologisissa kysymyksissä kuin juutalaisten sepustuksia tai juutalaisuuden vaikutuksen mädättämää kirkkoa kaikkine lahkoineen.
   Eshmun (Yeshu-Jeesus) ja Jahve ovat foinikialaisten ja kanaanilaisten mytologiassa veljiä eivätkä poika ja isä kuten juutalaisten kirkkoisien valheiden vuoksi kristityt ovat uskoneet alkukirkon ajoista lähtien.
   Kanaanilais-juutalaisten Jahve-YHVH-Jehova on sama ukkosjumala kuin foinikialaisten Molok Baal, jolle kanaanilaiset ja foinikialaiset polttouhrasivat esikoisensa. Vain tämän Molok Baalin Valitulla Kansalla juutalaisilla oli poikkeuslupa korvata esikoispoikansa kultasekeleillä tai polttamalla oman esikoispoikansa sijasta goyimin poika (jota kutsuttiin kiertoilmaisulla karitsa, koska goyimhan tarkoittaa lampaita): Leviticus 18:21 kieltää juutalaisia uhraamasta omia poikiaan Molokille, muttei uhraamasta tyttöjään tai toisten kansojen (goyimien) tyttöjä ja poikia Molokilleen. Kannattaa pitää mielessä että juutalaisten kaikki kirjoitukset ovat monimerkityksellistä ja saivartelevaa pilkunviilausta ja sanojenhalontaa jossa kaikin mahdollisin keinoin pyritään kategorisesti maksimoimaan juutalaisten etu goyimien kustannuksella aina kaikissa asioissa. Juutalaisuudessa ei edes ole teologiaa, koska koko juutalaisuus on pelkkää lakisemantiikkaa.
   Juutalaisten kirkkoisien vaikutuksen vuoksi kristityt ovat hyväksyneet itsensä lampaiksi ja sionistiset paimenpiispansauvojen heiluttajat omiksi paimenikseen: Bä-ä-ä Bä-ä-ä Bä-ä-ä!
   Foinikialainen auringonjumalan poika ja parannustaitojen jumala Jeesus-Eshmun-Esus kauhistuisi jos näkisi sen, millaiseksi rappeutuneeksi juutalaisuuden jatkeeksi juutalaiset kirkkoisät Hänen kirkkonsa ja uskon Häneen taannuttivat.
   Oikealla aidolla Kristinuskolla ei ole mitään yhteyttä juutalaisuuteen saati islamiin.
   Tässä Jehovan todistajilla on siis todellisen itsetutkiskelun paikka–Jehova (eli Molok Baal) on jumalaksi viheliäisin rutto mitä maailmaa on koskaan riivannut, se todellinen Saatana.
   Juutalaiset olivat dravidialais-elamilaisia ennen vuotta 1207 jolloin faarao Merneptah tuhosi Israelin siemenen (sperman eli mieskunnan) sukupuuttoon; vuosien 1207-1050 välillä kanaanilaisten israelilaisjalkavaimot jälleensynnyttivät Israelin kanaanilaisiksi. Tässä on selitys miksi kanaanilaistuneet israelilaiset omaksuivat jälleen ukkosjumala Baalin palvonnan: ”jälleen” siksi, että jo elamilaiset israelilaiset palvoivat ukkosjumala Shiva-Rudra-Enliliä. Ukkoskultti on aina ollut auringon perivihollinen kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa ympäri maailmaa.
   Anti-Kristus, siis Auringon Voidellun (Cer-Us = Voideltu Herra) Vastustaja, tulee varmasti nousemaan juutalaisten eli ukkosjumala Baal-Jahve-Jehovan palvojien keskuudesta.
   Sionismin tarkoituksena on rakentaa 3. temppeli Jehovalle Jerusalemiin — kaikkine seuraamuksineen.
   Voitte varsin helposti verifioida joka ikisen väitteeni esim. Wikipedian (tuon juutalaisten ja sionistien käsikassaran) artikkeleita käyttäen, joten minua ei näissä asioissa tarvitse uskoa.

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
   1. m.v. Auringon palvojana ja Kristuksen miehenä sanoisin, että Eshmun-Esus tosiaan kauhistuu, kun näkee minkälaiseksi rappioksi Hänen kirkkonsa on taannutettu. Kaiketi Hän tiesi odottaa, että ns. kristityt puhuvat Hänestä ainoastaan sivulauseissa uhrattavana Karitsana tiellä Kaikkivaltiaan kartanoon.

    Uudessa Testamentissa kaikki vaan tahtoo kääntyä katolleen, hän joka on itsensä pelastetuksi ylentänyt, hänet alennetaan. Tai Kristuksen mies, joka on ikänsä Kristuksen jalanjälkiä seurannut kävelee pitkin pöpelikköä ja tulee viimein merkillisen näyn eteen. On näköjään kuoppa kaivettu – vai hauta – keneköhän – onkos täällä jorpakossa ketään muita kuin minä? Tie, Totuus ja Elämä ovat tulleet päätepisteeseensä tässä ulottuvuudessa. Aika siten kääntää katse taaksepäin, tai jonka taaksensa jättää, sen edestään löytää katollaan, eli jota edeltään etsii, sen takaa tukijoukosta löytää.

    Maasta olet sinä tullut, ei pidä paikkaansa. Auringosta olet sinä tullut, ja kun kaikki tavanomaisesti katolleen kääntyy, ottaa Äiti Maa sinut kohtuunsa viimeisenä päivänä. Ja mitä sen jälkeen, ei ole älyä eikä valtuuksia edes ajatella koko asiaa paitsi, että Mestarin haltuun kaikki.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Juutalaisoligarkit Venäjällä ja Kiinassa ja muissa BRICS-maissa omistavat kaiken ja heillä on kaikki valta. Lännen juutalaiseliitti omistaa kaiken ja hallitsee kaikkea Lännessä. Myös ristiinomistusta on eli Venäjän juutalaiseliitti omistaa paljon Lännestä ja vastoinpäin. Jos todella jotain tapahtuu toiselle osapuolelle, todellisuudessa vain ei-juutalaiset kärsivät. Ja kriisiaikoina on aina ollut paras apaja siirtää valtavia omaisuusmassoja paikallisten ja um. juutalaisten käsiin. Esim. Saksan superinflaatio 1923 ja suuret talouslamat 1900-luvulla, jotka olivat tarkoin suunniteltuja ja kontrolloituja. Kun maailmantalous on taskussa, sillä voi pelata mielin määrin.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat