MAAILMANHISTORIAN SUURIN HUIJAUS

Olemme nähneet monta kansainvälistä huijausta, kuten holokaustin, ilmastovouhotuksen ja koronahuijauksen. Mitään näitä ei vaikuttavuudessaan voi kuitenkaan verrata historiamme suurimpaan huijaukseen, jonka tekivät kristilliset, maallistuneet kirkot 1700-luvulla, nimittäin Herran Jeesuksen Toisen Tulemisen hylkäämisen. Jumala on Sana ja Sanassa on kirjaimellisen merkityksen lisäksi sisäiset merkitykset, jotka tuolloin 1700-luvulla paljastettiin. Nämä merkitykset kuitenkin kristillisten kirkkojen taholta hylättiin. Nämä merkitykset paljasti Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, ruotsalainen tiedemies Emanuel Swedenborg, joka kirjoitti ja painatti teologiset teoksensa, joissa nämä sisäiset merkitykset paljastettiin. Nämä teokset ovat Ilmestyskirjassa mainittu ”iankaikkinen evankeliumi” (Ilm. 14: 6), joka siis tuli maan päälle Swedenborgin teosten avulla.

 

MUUTAMA SANA EMANUEL SWEDENBORGISTA 

Emanuel Swedenborg (1688-1772) oli kuuluisa ruotsalainen tiedemies, luterilaisen piispan poika, joka kunnostautui etevänä tiedemiehenä ja kirjoitti parin hyllymetrin verran tieteellisiä teoksia. Hän kunnostautui matemaatikkona, fyysikkona, kemistinä, geologina, metallurgina, mineralogina, anatomina, fysiologina, kosmologina ja ennen kaikkea filosofina ja teologina. Niinkin nykyaikaiset keksinnöt kuin lentokone, sukellusvene ja konekivääri löytyvät hänen luonnoksistaan. Hän hallitsi yhdeksää kieltä ja useita eri ammatteja. Stanfordin yliopiston psykologit ovat arvioineet hänen älykkyysosamääräkseen peräti 205 eli hän oli yksi maailmanhistorian älykkäimmistä ihmisistä. 

Emanuel Swedenborg (1688–1772) oli ruotsalainen tiedemies ja yleisnero, joka kunnostautui mm. matemaatikkona, fyysikkona, kemistinä, anatomina, fysiologina, filosofina ja teologina.

56-vuotiaana hän kuitenkin lopetti loistavan tieteellisen uransa, sillä Jumala ilmestyi hänelle näyssä vuonna 1745 ja kertoi valinneensa hänet paljastamaan ihmisille Raamattuun sisältyvän salaisen, spirituaalisen merkityksen. Lisäksi hänen piti kirjoittaa henkimaailmasta, taivaasta ja helvetistä sekä uudesta kristillisestä teologiasta. Tähän kaikkeen Swedenborg ryhtyi valtavalla työkyvyllään ja laati 27 vuotta eli kuolemaansa asti yli kaksi hyllymetriä latinaksi kirjoitettua tekstiä.  

Swedenborg kertoo, että hänen teoksensa ovat Herran Toinen Tuleminen: Herra antoi hänelle kyvyn ymmärtää Raamatun spirituaalisen merkityksen sekä seurustella kuolleiden ihmisten eli henkien ja enkeleiden kanssa. Swedenborgin teokset ovat ensimmäinen kokonaisesitys Suomessa Uuden Jerusalemin opista ynnä henkimaailmasta, taivaasta ja helvetistä sekä nykyisten kristillisten kirkkojen rappiotilasta. Se kertoo myös uudestisyntymisen menetelmän, jolla ihminen pääsee Jumalan ja taivaan yhteyteen ja voi kehittää henkistä älykkyyttään rajattomasti.  

Swedenborg lähetti kirjojaan johtaville kirkonmiehille ja yliopistoihin Euroopassa, mutta hänen kirjoituksiaan ei hyväksytty. Tämä ei ollut ihme, sillä hän paljasti, että sekä katolinen kirkko että reformoidut kirkot olivat tuhoutuneet ja lakanneet olemasta yhteydessä Jumalaan ja taivaaseen, minkä Ilmestyskirja ennustaa. Kristillisten kirkkojen johtajat hylkäsivät Swedenborgin teokset aivan kuten juutalaisten johtajat hylkäsivät Herran ensimmäisen tulemisen. 

Swedenborg ei perustanut mitään uskonnollista yhteisöä, hän vain kirjoitti ja julkaisi. Hän kuitenkin ennusti, että hänen teoksilleen tullaan myöhemmin perustamaan Ilmestyskirjassa mainittu Uusi Jerusalem, joka on kaikkien kirkkojen kruunu ja viimeinen aito kirkko planeetallamme. Se hävittää kaikki muut uskonnot ja pysyy itse olemassa ikuisesti, kuten Raamatussa ennustetaan. Swedenborgin teologian pohjalle on perustettu mm. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa pieniä kirkkoja, jotka kuitenkaan tämän kirjan kirjoittajan mielestä eivät ole vielä se ikuinen ja lopullinen Uusi Jerusalem, minkä Swedenborg ennusti. Syyn tähänkin Swedenborg ennustaa kirjassaan Apocalypsis Explicata (Ilmestyskirja Selitettynä, nro 764). Herran Toinen Tuleminen tapahtui siis ruotsalaisen tiedemiehen välityksellä. Olisiko nyt niin, että Raamatussa ennustettu Uusi Jerusalem alkaisi Suomesta? 

Emanuel Swedenborg oli ruotsalaisen piispan poika, joka oli syvästi kristillinen lapsuudestaan asti. Hänen elämänohjeensa, joita hän tarkasti noudatti, olivat seuraavat: 

1. Luettava ja mietiskeltävä ahkerasti Jumalan Sanaa. 2. Oltava tyytyväinen Jumalan Kaitselmuksen ohjauk­seen. 3. Käyttäydyttävä sopivasti ja pidettävä omatunto puhtaana. 4. Toteltava määräyksiä, suoritettava uskollisesti työt ja muut velvollisuudet sekä oltava hyödyksi yhteis­kun­nalle. 

Swedenborgin ajattelun kehittymisen todellinen syy oli siinä, että hän yhä lähemmin hakeutui Jumalan johdatukseen, josta kaikki tosi älykkyys on lähtöisin. Prin­cipia-teoksensa ensimmäisessä luvus­sa ”Keinoista, jotka johtavat to­delliseen filosofiaan ja todellisesta filoso­fista” on kohta, joka sopisi ohjeeksi myös nykyajan filosofeille ja tiede­miehille:  

”Ilman äärimmäistä omistautumista Ylimmälle Olen­nolle ei kukaan voi olla täydellinen ja todella oppi­nut filosofi. To­dellinen filoso­fia ja Jumaluuden hal­veksunta ovat vastakohtia. Äärettömän Olennon kunnioitusta ei voi koskaan erottaa filo­sofiasta. Joka kuvittelee olevansa viisas, vaikka hänen viisau­tensa ei opeta häntä tunnustamaan Jumalallista ja Ääretöntä Olentoa, eli joka luulee omistavansa viisautta ilman tietoa Jumaluudesta, ei omaa lain­kaan viisautta.”  

Kukapa nykyajan filosofi ajattelisi näin. Mutta eivätpä nykyajan filosofit näe­kään kieli­peliensä ulko­puolelle. 

Swedenborg ei odottanut, että hänen teoksiaan olisi ymmärretty. Turhaan ei Swedenborg valinnut Oeconomia-teoksensa motoksi seuraavia Senecan lauseita: 

”Ainoastaan harvoja palvelemaan on syntynyt mies, joka ajattelee vain oman aikansa ihmisiä. Tuhansia vuosia ja monia sukupolvia on vielä edessä. Luo kat­seesi heihin, vaikka hiljaisuus lepääkin oman aikasi yllä. Kerran tulevat ne, jotka ajattelevat puolueettomasti.” 

Vuonna 1745, kun Swedenborg oli 56-vuotias, Jeesus ilmestyi hänelle ja määräsi hänet kirjoittamaan uudesta teologiasta. Kamreeri Carl Robsahmille antamassaan selonteossa Swedenborg kertoi mm. seuraavan: 

”Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä mie­hen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Juma­la, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merki­tyk­sen, ja että Hän itse selittäi­si minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avau­tui myös henkinen maailma ‑ taivas ja helvetti ‑ niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden to­dellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämän­tiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maal­lisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioi­den parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näkö­ni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maa­ilmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.” 

Tämän ilmestyksen jälkeen Swedenborgin kauan kestänyt to­tuuden ‑ sielun ‑ etsintä päättyi. Tämän jälkeen hän ei ollut enää totuudenetsijä, vaan valais­tunut opettaja, joka tyynesti ja kirkkaasti toi esiin luke­mattomia uusia totuuksia. 

Swedenborg luki Raa­matun mo­neen kertaan alkukielillä. Hän teki yli kaksi tuhatta sivua laa­jan hakemiston Raamattuun, kirjoitti laajan selitysteoksen Van­­haan Testamenttiin sekä piti tarkkaa päivä­kirjaa henkisistä kokemuksistaan. Hän ei kertonut kenelle­kään ylhäältä tullutta tehtäväänsä, vaan huolehti toimistaan kaivos­lautakunnassa en­tiseen tapaansa. Kukaan ei huomannut hä­nessä mitään muu­tosta, vaikka hän päivittäin seurustelikin henkien ja enkelien kanssa. Hän oli yhtä rauhallinen ja koh­telias aatelismies kuin aiemmin, ja hänen henkiset voima­varansa olivat pikemminkin lisään­tyneet. Näin jatkui kaksi vuotta, jonka jälkeen hän pyysi eron virastaan kaivos­lautakunnassa voidakseen omistautua kokonaan uudelle tehtä­väl­leen. Hän saikin eron ja lisäksi puol­ta palkkaa vastaavan eläkkeen. 

Swedenborg kirjoitti tämän jälkeen yhtäjaksoisesti 27 vuotta teologiset teoksensa, jotka sisältävät Uuden Kirkon eli Uuden Jerusalemin teologian, selostuksen henkimaailmasta, taivaasta ja helvetistä, ihmisen uudestisyntymisen prosessista, Jumalallisesta Kaitselmuksesta jne. Hänen teologiset teoksensa käsittävät yli kaksi hyllymetriä latinaksi kirjoitettuja teoksia. Nämä teokset ovat todellinen aarreaitta ihmiskunnan historiassa ja ne ovat tuo Ilmestyskirjassa mainittu ”iankaikkinen evankeliumi. 

Nyt kuitenkin sekä katolinen kirkko että reformistiset kirkot eivät hyväksyneet Swedenborgin teoksia lähinnä siitä syystä, että ne paljastivat näiden kirkkojen rappion. Swedenborg lähetti teoksiaan useille kirkoille Euroopassa, mutta niistä vaiettiin ja ne julistettiin harhaoppisiksi. Mutta myöhemmin 1800-luvulla näitä teoksia alettiin kääntää englanniksi ja myös muille kielille. Swedenborg tavoitti vain pienen totuudenetsijäin piirin Euroopassa ja Amerikassa.  

Swedenborgin kautta tullut Jumalallinen Ilmoitus poik­keaa aiem­mista ilmoituksista siinä, että uskoa ei enää aseteta ymmärryksen ylä­puolelle, vaan että tieto Jumalasta, henki­maailmasta sekä taivaasta ja helvetistä voidaan käsittää ym­märryksen avulla kuten esim. logiikan lait. Tällöin teo­logiasta tulee tiede sanan korkeimmassa merkityksessä. Swe­den­­borgin mukaan tänä aikakautena ihminen ei pääse Jumalan yhteyteen sokean uskon, vaan valaistuneen ymmärryksen avulla. Jumala voi kui­tenkin valaista ihmisen ymmärryksen vain silloin, kun ihminen pyrkii joka päivä elämään Ju­malallisten lakien eli Kymme­nen Käskyn mukai­sesti. Syntiä jatkuvasti tekevän ihmisen ymmärrystä Jumala ei voi va­laista, koska ihmisen pahuudet ja vääryydet muodostavat tällöin esteen. 

Vanhan Testamentin profeetat saivat Jumalallisen Il­moi­tuksen suora­naisena saneluna. Swedenborgin kautta tullut il­moitus on toisenlainen: Jumala itse kohotti Swedenborgin ymmärryksen vastaanottamaan ilmoi­tusta. Edellinen ilmoitus on luonteeltaan mekaa­nista ja verrattavissa auto­maat­ti­­kirjoi­tukseen. Jälkim­mäinen ilmoitus edellyttää aktiivisempaa Ju­ma­lan ja ihmisen yhteistyötä ja on siten korkeamman tasoi­nen. Edellinen ilmoitus voi tulla myös kehittymättö­män tai pahan ihmisen välityksellä. Jälkimmäinen ilmoitus edellyttää, että ihminen on puhdistunut ja että hänen ymmärryksensä on valaistu. 

Teoksessaan Vera Christiana Religio Swedenborg kirjoittaa (nro 779):  

”Koska Herra ei voi ilmaista itseään henkilökohtaisesti, kuten yllä on esitetty, ja koska Hän kuitenkin on en­nustanut tulevansa ja perusta­vansa Uuden Kirkon, joka on Uusi Jerusa­lem, niin seuraa tästä, että Hän tekee sen sellaisen ihmisen välityksellä, joka ei ainoastaan kykene ym­märryksellään vastaanottamaan tämän Uuden Kirkon oppia, vaan joka myös voi julkaista sen painetussa muo­dossa. Todistan totuudessa, että Herra itse ilmes­tyi minul­le, palvelijalleen, ja lähetti minut tähän tehtä­vään. Hän myös avasi henkisen näköni ja johdat­ti minut henkiseen maailman sallien minun nähdä taivaat ja helvetit sekä myös keskustella enkelien ja henkien kanssa, ja tätä on kestänyt monta vuotta. Vakuutan myös, että kutsumukseni ensimmäisestä päivästä lähtien en ole saanut mitään tämän Kirkon oppeja koskevaa keneltäkään enkeliltä, vaan yksin Herralta lukiessani Sanaa.” 

Emanuel Swedenborg kuoli 29. maaliskuuta 1772 Lontoossa tar­kal­leen ennustamanaan päivänä ja hetke­nä. Lontoon ruot­salaisen seu­ra­kunnan pastori Arvid Ferelius oli usein kes­kustellut Swedenborgin kanssa ja oli läsnä myös Sweden­borgin kuolinvuoteen ääres­sä. Ferelius oli kerran huo­maut­tanut Swedenborgille, että ihmiset yleensä luulevat hänen luo­neen uuden teologiansa vain hankkiakseen itselleen mainetta ja kunniaa, joten, kun hänellä nyt ei enää ole mi­tään odo­tettavaa tältä maailmalta, hänen olisi paras­ta kertoa totuus ja peruuttaa mahdolliset erehdyksen­sä. Fereliuksen mukaan Swedenborg oli tällöin kohot­tautunut vuoteeltaan ja lausunut:  

”Niin totta kuin te nyt näette minut edessänne, yhtä totta on kaikki mitä olen kirjoittanut. Olisin voinut kertoa paljon enemmän, jos se olisi sallittu. Kun tulette ikui­suu­teen, olette huomaava kaiken sel­lai­seksi, kuin olen kertonut, ja meillä tulee olemaan paljon ker­rottavaa toisillemme.” 

Swedenborg haudattiin Lontoon ruotsalaisen seura­kunnan hau­taus­maahan. Hautauksen yhteydessä hänen pääkallonsa varas­tettiin ja tilalle asetettiin toisen ihmisen kallo. Swe­den­borgin ruumis siirrettiin myö­hemmin Uppsalan katedraaliin. Sweden­borgin kallo löytyi yllättäen vuon­na 1978 eräältä keräilijältä, ja se haudattiin Uppsalan sarkofagiin 3. touko­kuuta 1978. 

Swedenborg ei perustanut mitään uskonnollista orga­nisaatiota, mutta hän ennusti teologialleen perus­tettavan Uu­den Kirkon tulevan myö­hemmin. Sweden­borgin tehtävänä oli vain kirjoittaminen ja julkai­semi­nen. Hän painatti kaikki teok­set omalla kustannuk­sellaan eikä pannut useimpiin niistä edes tekijän nimeä. Viimeiseen teokseensa Vera Christi­ana Religio hän kirjoitti Herran nimenomaisesta käskystä sekä ni­mensä että myös arvonsa: Emanuel Swedenborg, Herran Jee­suksen Kristuksen palvelija. 

Swedenborgin teosten hylkääminen on kristittyjen kirkkojen huijaus, joka on myös maailmanhistorian suurin huijaus, sillä ne ovat ihmiskunnalle tie Jumalan tuntemiseen. 

SWEDENBORGIN TEOSTEN VASTAANOTTO 

”Nämä asiat, jotka on sanottu tässä teoksessa Taivaasta, Henkien maailmasta ja Helvetistä, tulevat olemaan hämäriä niille, jotka eivät ole spirituaalisten totuuksien tietämisen ilossa; mutta selviä niille, jotka ovat siinä ilossa; erityisesti niille, jotka ovat totuuden mieltymyksessä totuuden itsensä vuoksi, eli jotka rakastavat totuutta, koska se on totta: sillä kaikki mitä rakastetaan, astuu valon kanssa mielen ajatukseen, etenkin kun rakastetaan totuutta, koska kaikki totuus on valossa.”  

 
Swedenborg: De Coelo et de Inferno, nro 603. 

 
Swedenborgin teologinen tuotanto on tavattoman laaja. Nyky­aikaisina painoksina se käsittää yli kaksi hyllymetriä. Swe­denborg ei ole koskaan saavut­tanut suurta kansansuosiota, vaan hänen teoksensa ovat tavoittaneet vain pienen totuu­denetsijäin piirin. Hän ei itse koskaan perustanut mitään seu­rakuntaa teostensa ympärille. Hän katsoi tehtäväkseen ainoas­taan kirjoittamisen ja julkaisemisen. Eräässä teokses­saan hän kuitenkin huomauttaa, että Uusi Kirkko tullaan perustamaan muualla, ja että hänen teoksensa tulevat olemaan sille hyö­dyksi. Swedenborg ei myös­kään vaatinut, että kaikkien tulisi hyväksyä hänen teoksensa 

 
Swedenborg lahjoitteli teoksiaan useille eurooppa­laisille yli­opistoille sekä johtaville kirkonmiehille. Niitä ei kuitenkaan ymmärretty, vaan ne hylättiin merkityksettöminä. Jotkut har­vat tajusivat niiden sisällön ja ryhtyivät kääntämään niitä omalle kielel­leen. Tällaisia henkilöitä oli erityisesti Englan­nissa, ja tätä nykyä onkin kaikki Swedenborgin teok­set käännetty englanniksi. 

 
Swedenborgin teoksilla on tosiaan se merkillinen luonne, että ne vaikuttavat toisiin puoleensavetävästi ja toisiin luotaan­työntävästi. Koska suurin osa nyky­ajan ihmisistä on aistillisia materialisteja, vain hyvin harvat ymmärtävät Swedenborgin teok­sia. Swedenborgin teosten pohjalle on kuitenkin perustettu seura­kuntia, aluksi Englannissa ja Amerikassa. Tällä hetkellä pieniä swedenborgilaisia seurakuntia on vähän joka puolella maa­palloa. Eniten swedenborgilaisia on Afri­kassa. Swedenborg itse kir­joit­ti, että tietyt afrikka­laiset alkuasukasheimot ovat kaikkein vastaanottavai­simpia hänen opetuksilleen (Conti­nuatio de Ultimo Judicio, nrot 73‑78). Yllättävältä voi monesta tuntua se, että Swedenborg piti eräitä aikansa afrikkalaisia heimoja eu­rooppalaisia henkisesti kehittyneempinä. Henkistä kehittynei­syyttä ei Swedenborgin mukaan osoita älyllinen kulttuuri tai tieteiden taso, vaan se, kuinka suuressa määrin Jumalallisia lakeja sovel­letaan käytännön elämään. Pla­neettamme henkinen tila on kuitenkin Swedenborgin ajoista vielä huonon­tunut, ja myös afrikkalaiset ovat tulleet yhä aistilli­semmiksi. 

 
Epäilemättä swedenborgilaiset seurakunnat olivat saa­neet alkunsa yksilöllisten valaistuskokemusten kautta. 1700­-lu­vun lopussa ja 1800‑luvun alussa Swedenborg vetosi moniin älykkäisiin henkilöihin. Tuolloin Swedenborgin kannattajat olivat useimmiten lukeneistoa, erittäin suuri osa heistä oli lääkäreitä, mikä varmaan johtui Swedenborgin yh­tey­destä anatomiaan ja fysiologiaan. Perustetut seura­kunnat rappeutuivat myöhemmin vähitellen, kun sosiaalinen elämä tuli niissä uskonnollista elämää tärkeämmäksi. Suurin osa papeista ei ollut ymmärtänyt uudestisyntymisprosessin perus­lakeja eikä osan­nut antaa tarvittavaa opetusta. Osa papeista vääris­teli Taivaallista Oppia omilla päätelmillään. Sweden­borg kyllä ennustaakin tällaisen kehityksen teokses­saan Apoca­lypsis Explicata (nro 764). 

 
Swedenborg painottaa voimakkaasti, että vain sellaiset ihmiset kuuluvat todelliseen henkiseen kirk­koon, jotka sovel­tavat omassa yksityiselämässään Jumalallisia lakeja eli elävät Kymmenen Käskyn mukaisesti. Pelkällä muodollisella seura­kuntaan kuulu­misella ei ole mitään merkitystä. Uuden Kirkon teologiaa voi siis käyttää väärin kuten mitä tahansa teologiaa. Teologian väärinkäyttöä on mm. se, ettei opetuksia sovelleta käytännön elämään. Uskonto pelkästään älyllisenä asiana on ihmiselle hyödytöntä. 

 
Parhaiten Swedenborgin teologian soveltamisessa ovat ehkä onnistuneet tietyt afrik­kalaiset alkuasukasheimot sekä eräät salajärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin vapaa­muurarijärjestössä on kauan vaikuttanut kolmen swedenborgilaisen asteen järjestelmä: ensimmäisessä asteessa opiskellaan Swedenborgin teoksia, toisessa asteessa nautitaan swedenborgilainen ehtoollinen ja otetaan osaa jumalanpalve­luksiin, kolmannessa asteessa täytyy jäsenen elää sweden­borgilaisessa avioliitossa. Nämä asteet pyrkivät vastaa­maan kol­mea eri taivasta ja niitä vastaavia kirkkoja eli luon­nollista, henkistä ja taivaallista. Vapaamuurarijärjestö sinänsä on kui­tenkin pahan palveluksessa ja sitoo valoillaan jäseniään pahoihin tarkoituksiin. 

 
Swedenborgin teokset ovat vaikuttaneet moneen huo­mattavaan ajattelijaan. Siitä huolimatta eivät kaikki tällaiset henkilöt kuitenkaan ole ottaneet Uuden Kirkon oppeja uskonnokseen. Ruotsalainen kirjailija August Strindberg löysi Swedenborgin teokset elämänsä ehtoolla. Hän kirjoittaa:  

 
”Swedenborgin teokset ovat mittaamattoman laajat, ja hän on antanut vastauksen kaikkiin kysymyksiini, kuinka kiperiä ne sitten ovat olleetkin” (Legendoja).  

 
August Strindberg tunnustautui myös Swedenborgin opetuslapseksi kirjassaan ”En blå bok”. 

Brittirunoilija Coventry Patmore osuu oikeaan lauseessaan  

 
”Tuhanteen vuoteen meillä on ollut vain yksi ainoa psykologi ja ihmisen fysiologian tuntija – ainakin, joka on julkaissut tietonsa ‑ nimit­täin Swedenborg” (G. Trobridge: Sweden­borg, Life and Teaching). 

 
Ralph Emerson kuvaa Swedenborgia teokses­saan ”Suuria miehiä” osuvasti:  

 
”Hän on yksi kirjalli­suuden mam­muteista ja mastodonteista, eivätkä hänen suu­ruuttaan kyke­ne mittaamaan edes tavallisten oppinei­den tieteelliset seurat. Hänen val­tava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakun­tia.”  

August StrindberginEmersonin ja Patmoren lisäksi mm. Goethe, Balzac ja Henry James vanhempi ovat omak­suneet paljon Swedenborgin aja­tuksia. Goethen teok­sessa ”Faust näkyy selvästi Arcana Coeles­tian vaiku­tus. Balzac oli tunnetusti Swedenborgin ihai­lija ja kutsui Swedenborgia ”Pohjolan Buddhaksi”. Balzacin ro­maa­nin ”Louis Lambert” päähenkilö kuvaa Sweden­borgin teolo­giaa seuraavasti:  

 
”Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkeal­le kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yh­teyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.”  

 
Myös Dostojevskiin Sweden­borg on tehnyt voimakkaan vai­kutuksen. Rikos ja rangaistus ‑romaanissa voi havaita selviä viitteitä vastaavaisuuksien ymmärtämisestä. Aihetta on käsitel­lyt Czeslaw Milosz esseessään ”Dostojevski ja Sweden­borg”. 

 
Swedenborgin kirjallinen tyyli on kiihkottoman asial­lista. Hän ei pyri tekemään vaikutusta tyylillisil­lä keinoilla. Henry James kirjoittaakin:  

 
”Hänen sanansa ovat täynnä totuut­ta yksitoikkoisuuteen asti” (Substance and Shadow)
.  

Vali­tettavasti vain harvat nykyajan psykologeista ovat pereh­tyneet Swedenborgin teoksiin. Kuitenkin amerikkalainen kliininen psykologi Wilson Van Dusen osoittaa vuonna 1975 ilmes­tyneessä Swedenborgin filosofiaa käsittelevässä kirjassaan (The Presence of Other Worlds), että Swedenborg selittää esim. psykoottiset harhat paremmin kuin mikään uuden ajan psykiatrinen suuntaus. 

 
On selvää, että koska Swedenborgin teologian ymmär­täminen vaatii yksilöllistä valaistumista, siitä ei koskaan voi tulla nykyisten uskontojen kaltaista joukkosuggestiota. Nykyi­sin Swedenborgin teologiaan törmäävät lähinnä sellaiset ih­miset, jotka jo varsin kauan ovat etsineet lopullista totuutta. Usein nämä ihmiset ovat noin 25‑30 vuoden ikäisiä. Esi­merkkinä swedenborgilaisesta valaistumisesta otan englantilai­sen St. Johnin kirkkoherran John Clowesin Manches­teristä. Hän oli valaistumisensa aikoihin (v. 1773) hoitanut neljä vuot­ta virkaansa ja etsinyt monta vuotta todellista selkeyttä teo­logiassa. Hänestä tuli myöhemmin useiden Swedenborgin teosten kääntä­jä. Erään ystävänsä kehotuksesta Clowes oli hankki­nut itselleen Swedenborgin juuri ilmestyneen teoksen Vera Chris­tiana Religio. Teos ei kuitenkaan ollut kiinnostanut häntä, vaan se oli saanut maata monta kuukautta hänen kirjastossaan. Eräänä päivänä hän kuitenkin tuli avanneeksi sen ja huomasi kirjassa sanat ”Divinum Humanum” (Jumalallinen Ihminen), joka on Swedenborgin teologian peruskäsitteitä ja tarkoit­taa Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalallista Ihmi­syyttä. Clowes oli tuol­loin lähdössä erään ystävänsä luo maaseudulle; hän sulki kirjan hieman ihmeissään oudosta termistä ja lähti matkaan. Seuraavana aamu­na herätessään hän näki häikäisevän valon ja valon keskellä sanat ”Divinum Humanum”. Hän ei muista­nut tuolloin nähneensä sanoja aiemmin ja piti koko näkyä aisti­harhana. Näky ei kuitenkaan poistunut hänen mielestään, vaan vielä seuraavana aamunakin hän näki nuo sanat, nyt jopa aiempaa kirkkaampana. Silloin hän muisti, että nuo sanathan olivat siitä kirjasta, jota hän ennen matkalle lähtöään oli vilkais­sut. Hän hyvästeli heti ystävänsä ja lähti kotimatkal­le lukeakseen kotona tarkemmin tuosta käsitteestä ”Divinum Humanum”. Nopeasti hän luki läpi koko teoksen. Se, miten teos vaikutti häneen, käy ilmi hänen omista muistiin­pa­noistaan: 

 
”Ei mikään kieli voi kuvata sitä iloa, jota tunsin lu­kiessani ensi kerran läpi teoksen Vera Christiana Religio … Oli kuin ilahtuneeseen ymmärrykseeni olisi virrannut jatkuvasti uutta virkistävää valoa avaten sen mietiskelemään viisauden syvimpiä salaisuuksia sel­laisella tavalla ja niin todistusvoimaisesti, etten ollut sellaista aiemmin kokenut.” 

 
Swedenborgilaisella valaistumisella ei ole mitään yhteyttä itämaisten uskontojen valaistumiskokemuksiin, joilla ei ole yhteyttä Jumalaan. Kuitenkin juuri zeniä länsimaihin välittänyt D. L. Suzuki (k. 1966) on kääntänyt Swedenborgia japaniksi. Suo­malainen lääkäri P. A. Koskenhovi käänsi suomeksi Sweden­borgin teoksen ”De Coelo et ejus Mirabilibus, et de Inferno” (Taivas, sen ihmeet ja helvetti, Hyvinkää 1940) sekä teoksen ”De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti” (Uusi Jerusalem ja sen taivaallinen oppi, Hyvinkää 1938). Lisäk­si Koskenhovi käänsi G. Trobridgen teoksen ”Sweden­borg, Life and Teaching” (Swedenborgin elämä ja opetukset, Salo 1941). C. G. Swan käänsi Swedenborgin teoksen ”Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma” (Elämän oppi Uutta Jerusale­mia varten, Helsinki 1908). Kaikki nämä käännökset ovat valitettavasti puutteellisia eikä enää saatavilla. Nova Hierosolyma ry on julkaissut Swedenborgin teokset ”Aviorakkaus” (Helsinki 2011) ja ”Taivas ja helvetti” (Helsinki 2016). 

 

Ikonissa Konstantinus Suuri ja kirkkoisät pitelevät Nikean uskontunnustusta. Kuva: Wikipedia.org Nicae Icon.jpg


Vaikka Swedenborgin teokset ovat niin järisyttävä tapahtuma kuin kristittyjen odottama Herran Toinen Tuleminen, ei tätä seikkaa juuri huomioida. Nykyajan kristittyjen johtajat ovat hylänneet Jeesuksen, aivan kuten juutalaisten johtajat hylkäsivät Herran Ensimmäisen Tulemisen. Kristilliset kirkot perustavat edelleen uskonsa Nikean ja Athanasioksen uskontunnustuksiin, jotka ovat ihmisjärjen tuotteita eivätkä Jumalasta, eikä niillä saa yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. Uuden Jerusalemin oppi on kuitenkin ikuinen ja Herran Toisen Tulemisen Kirkko säilyy maan päällä ikuisesti ja on kaikkien kirkkojen kruunu. Danielin kirjan 2. luvun kuvapatsas kuvaa planeettamme kaikkia kirkkoja, minkä patsaan kivilohkare murskaa ja kivestä syntyy Uusi Kirkko maan päälle. Kivilohkare tarkoittaa Jumalallista Totuutta: 

 
”Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löytynyt jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.” (Dan. 2: 34, 35). ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistamaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta – ei ihmiskäden voimasta – ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava.” (Dan. 2: 44, 45). 
 

 
Nykyajan kristittyjen pahin virhe on se, että he luulevat pelastuvansa, kunhan vain uskovat Jeesukseen. Nyt kuitenkin Jumala vaatii ihmiseltä myös vuorovaikutusta eli tekoja. Ja tärkein teko on se, että ihminen tekee parannuksen eli tutkii itseään ja tunnustaa syntinsä Jumalalle sekä elää sen jälkeen Kymmenen Käskyn mukaista elämää. Nykyajan kristityt eivät sovella elämäänsä Kymmentä Käskyä eivätkä tee parannusta, joten heidän ikuinen paikkansa on helvetissä. Mutta Swedenborgin kautta tullut uusi elämänoppi pelastaa kaikki sitä noudattavat. 

 
Elämme vaarallista aikaa, jossa juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat pyrkivät toteuttamaan Talmudin valheelliset ennustukset eli maailmanvaltauksen ja ihmiskunnan muuttamisen orjalaumaksi. Kun vastustamme koronahuijausta on se kuin hieman avaisimme taivasta. Kun omaksumme Swedenborgin kautta tulleen taivaallisen opin, on taivas kokonaisuudessaan meille auki ja ymmärrämme maailmanhistorian suurimman huijauksen ja myös muut huijaukset. Maailmanhistorian suurin huijaus se on siksi, koska se estää yhteyden Jumalaan ja taivaaseen. 

 
Koronahuijaus on todella vaarallinen, koska sillä yritetään piikittää kaikki kansat, jotta heistä tulisi kasvottomia orjia. Kasvomaskit, sulkutilat, sensuuri, rokotepassit ja vaarallinen piikitys ovat askeleita totaaliselle orjuudelle. Näitä vastaan meidän aitojen kristittyjen tulee taistella. 

Benjamin Kivilohkare, hum. kand., miles Domini 

Nova Hierosolyma ry: https://novahierosolyma.fi/

37 kommenttia

 1. ”Elämme vaarallista aikaa, jossa juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat pyrkivät toteuttamaan Talmudin valheelliset ennustukset eli maailmanvaltauksen ja ihmiskunnan muuttamisen orjalaumaksi.”

  Tuota aikaa on eletty siitä asti kun juutalainen rotu on syntynyt. Sen sisällä on käyty Raamatun kertoma taistelu hyvän ja pahan välillä jonka fariseukset ja Talmud-rabbit ovat voittaneet tuhoamalla muinaisen Essealaisten ja Jerusalemin Jeesus lahkon ja ottaneet vallan omiin käsiinsä tavoitteenaan koko maailman valtaaminen.
  Erityisen vahvana tuo ’vaarallinen aika’ näkyy Saksan ja Euroopan kohtalossa. Anti-semitismi kukoisti Saksassa jo paljon ennen kansallissoisialismin valtaan nousua ja sitä sopii hyvin kuvaamaan tämä pitkä ja perusteellinen artikkeli jossa kuvataan Richard Wagnerin asennetta rahasta itselleen Jumalan tehneisiin juutalaisiin.
  Jokainen voi itse DeepL kääntäjän avulla lukea sen ja tehdä omat johtopäätöksensä asiasta, myös Hitlerin toimista Saksan vapauttamiseksi juutalaisten ikeestä.
  …Yhdessä kolmesta lyhyestä viittauksesta Wagneriin Mein Kampfissa Hitler pohtii varhaisia kokemuksiaan Wagnerin oopperoiden katsomisesta: ”Olin lumoutunut. Nuoruuden innostukseni Bayreuthin mestaria kohtaan ei tuntenut rajoja. Uudestaan ja uudestaan minut houkuteltiin kuuntelemaan hänen oopperoitaan, ja vielä nykyäänkin minusta tuntuu suurelta onnenpotkulta, että nämä vaatimattomat esitykset pienessä provinssikaupungissa valmistivat tietä ja mahdollistivat sen, että pystyin myöhemmin arvostamaan parempia esityksiä.”[D15] Historian ”suurmiesten” joukossa, joita Hitler mainitsi Mein Kampfissa, olivat Luther, Fredrik Suuri ja Wagner. Hän ylisti Wagneria ”teoreetikon, organisoijan ja johtajan yhdistelmänä samassa persoonassa”, jota hän piti ”tämän maan harvinaisimpana ilmiönä”. Ja juuri tämä yhdistelmä tuottaa suuren miehen.”[D16].
  https://www.deepl.com/Translator
  https://www.unz.com/article/evil-genius-constructing-wagner-as-moral-pariah/
  Vaikka Hitler mainitsee tuossa Lutherin niin jostain syystä hän ei mainitse Swedenborgia. Oliko Swedenborg kenties liian anti-semitistinen puolustaessaan sielun kuolemattomuutta (se ei kuulu Juutalaiseen uskoon) ja vielä selkeämmin kertoi saman kuin Luther ja Wagner tekivät?

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
  1. Hitlerin antisemitismin vakavuutta voi epäillä monestakin syystä. Juutalainen Göbbels on yksi syy. Yhteistyö sionistien kanssa toinen. Yrittäessään vapauttaa maansa heidän luomista ongelmista ja hyväksikäytöstä hän edisti kuitenkin sionistien Israel-agendaa Palestiinassa itse sitä ehkä ymmärtämättään. On sanottu että mikäli hän olisi voittanut sodan hän olisi jopa voinut nousta suureen arvoon Israelissa. Koko holokausti saattoi olla enemmän yhteistyöprojekti ja puhdas farssi josta hyötyivät vain nwo-sionistit?
   On tärkeää tuoda esiin sionistien pakonomainen vallan tarve ja nwo-agenda ja heidän luonteeseen kuuluvat ominaisuudet ja tavat jotta ihmiset ovat tietoisia minkälaisen joukon vallan alle he joutuvat antaessaan vallan nwo-sionisteille ja heidän globalisti lakeijoille luoda oma globaali kommunistinen (trotskilainen) imperiuminsa. Siksi ’wagnerien’, ’solzenitsien’, ’namatianuksien’ ja ’makowien’ artikkelit ovat tärkeitä. Ne kertovat meille millainen joukko tuota uutta imperiumia tulisi hallitsemaan:
   https://www.theoccidentalobserver.net/2021/05/30/namatianus-and-the-sullen-jew/
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242113
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=244686
   https://www.henrymakow.com/2021/11/marilyn-and-the-jews.html?_ga=2.219342494.688576618.1633215244-346964864.1627224119

   Vaihtoehtona tälle nwo-globalistien imperiumille on heidän vihaama Konfutsen viisauksia kunnioittava kiinalainen ’Xi:n sosialismi, kiinalaisin piirtein’ – valtiokapitalismi joka on osoittanut vahvuutensa Kiinassa ja SCO maissa. Siinä koko perusrakenne on täysin erilainen sekä yhteisötasolla että taloudessa. Se rakentuu toisenlaisen ihmis- ja maailmankuvan varaan kuin globalistien ’schwabilainen sosialismi’ (=’talmud-kommunismi’) jossa heimon oma etu on tärkein. Siinä pääpaino kaikessa on koko kansan yhteisen hyvän korostaminen: kansa on enemmän kuin yksilö jonka tehtävä on palvella kansaa. ja näyttää ilmeiseltä että lopullinen globaalitason vääntö käydään juuri näiden kahden välillä jonka perikatoon ajautumassa oleva länsi ilmeisesti tulee häviämään – kuten NL aikoinaan.
   https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238804.shtml
   https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238282.shtml
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Toisin kuin globalistien ’schwabilainen sosialismi’ (=’talmud-kommunismi’) kiinalaisen sosialismin malli on myös varsin kristillinen mikä epäilemättä lisää maailman kiinnostusta sitä kohtaan.
    Hyvänlaatuista ja valtiolle vaaratonta uskonnon harjoittamista ei estetä eikä esim. kristittyjä ja kristinuskoa vainota kuten meillä lännessä. Silti Kiina on tässäkin asiassa kristinuskon vastaisen sionisti-median propagandan hampaissa.
    Historian Jeesuksen jälkiä kulkevan kristityn kannalta poliittinen tilanne Kiinassa on siis hyvä. Kuten Johannes Lehman, Intiassa toimineen kristityn lähetystyöntekijän poika, kirjassaan Raportti Jeesuksesta kuvaa, kristinuskon varhainen alkumuoto on vahvasti sosialistinen, Essealainen. Ja historian Jeesuksen 10 käskyn opissa voi nähdä myös paljon samankaltaisuutta Konfutsen ajatusten kanssa. Teologien ja Vatikaanin siitä luoma tekopyhä synninpäästö muunnelma sen sijaan tuskin kiinalaisia kiinnostaa ja olisi kummallista jos maata hallitseva puolue sitä mainostaisi.
    Konfutselaisuuden ikiaikaiset eettiset puitteet tarjoavat opasteita, joiden avulla voidaan selviytyä usein ankarasta elämän todellisuudesta erittäin kilpailukykyisessä yhteiskunnassa. Puolue on havainnut hyödylliseksi myös korostaa konfutselaisuuden ajatuksia, jotka vastaavat sen etuja, kuten kuuliaisuus ja hyvän johtajan kunnioittaminen.
    https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/
    Maan hallitus on tukenut konfutselaisten temppelien ja instituuttien uudelleen perustamista. Se on myös sponsoroinut konfutselaisuutta käsitteleviä konferensseja ja jopa järjestänyt puolueen virkamiehille luentoja konfutselaisuuden opetuksista.
    https://theconversation.com/theres-a-religious-revival-going-on-in-china-under-the-constant-watch-of-the-communist-party-164211

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Killer Cure
     LINH DINH • NOVEMBER 6, 2021
     https://www.unz.com/ldinh/killer-cure/
     Ron Unz on kirjoittanut laajasti Covidista amerikkalaisena bioaseena, joka on suunnattu Kiinaan, joten jos olemme samaa mieltä Ronin kanssa, ja minä olen samaa mieltä, eikö ole todennäköistä, että Covidin loi myös tämä rikollinen hallitus vaimentamaan ja pakottamaan kotirintamaa?
     Mikä pahempaa, sitä käytetään poliittisena, taloudellisena ja biologisena aseena mahdollisimman suurta osaa ihmiskuntaa vastaan. Tietenkin myös amerikkalaisia raadellaan.
     Meitä on liikaa, eliitti on sanonut jo vuosikymmeniä. Tämä kauan ryöstetty planeetta on pelastettava, ainakin heidän superjahdeilleen ja Learjeteilleen.
     Turhat syöjät pois!

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
 2. Raamatun tulkintaan ei tarvita ihmeellisiä taivaallisia ilmestyksiä. Vaaditaan vain vakaa usko Jumalan Sanan luotettavuuteen ja hieman ymmärrystä tulkita Raamatun symbolikieltä. Otetaanpa ajankohtainen esimerkki kohdasta 3. Moos. 1-7:

  1 Herra puhui Moosekselle: 2 ”Sano israelilaisille: Jos joku israelilainen tai Israelissa asuva muukalainen uhraa lapsiaan Molokille , hänet on surmattava. Maan kansa kivittäköön hänet. 3 Minä käännyn sitä miestä vastaan ja hävitän hänet kansansa keskuudesta, koska hän on uhrannut lapsiaan Molokille ja siten saastuttanut minun pyhäkköni ja häpäissyt minun pyhän nimeni. 4 Jos maan kansa sulkee silmänsä sen miehen teoilta eikä surmaa häntä, vaikka hän uhraa lapsiaan Molokille, 5 minä itse käännyn sitä miestä ja hänen sukuaan vastaan. Minä hävitän heidät kansansa keskuudesta, hänet ja kaikki ne, jotka häntä seuraten kulkevat haureellisesti Molokin jäljessä. 6 Jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen ja lähtee haureellisesti seuraamaan niitä, minä käännyn sitä ihmistä vastaan ja hävitän hänet kansansa keskuudesta. 7 Pyhittäytykää siis ja olkaa pyhät, sillä minä olen Herra , teidän Jumalanne.”

  Raamatussa kivittäminen on Jumalan ilmoittama tapa, jolla epäpyhä ja Jumalan tahdon vastainen poistetaan seurakunnasta. Myös kohdasta Dan. 2: 34 havaitaan, että kivilohkare tuhoaa epäjumalaa esittävän patsaan. Ilmestyskirjassa syntisten päälle sataa tulta ja tulikiveä. Kivi ei edusta pelkästään pahan poistamista, vaan se voi olla luja kallio, jolla seurakunnan rakennus seisoo. Jeesus Kristus on itse se kulmakivi, jolle seurakunta rakentuu. Eräämaavaelluksella Mooses pystyi muuttamaan kallion vesilähteeksi, josta janoinen kansa voi juoda.

  Lainattu kohta 3. Mooseksen kirjasta ei jätä epäselvyyttä. Big Pharmalle tai aborttiteollisuudelle lapsiaan uhraavat on lupa hävittää pois kansasta. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, niin koko kansa tai ainakin sen osa joutuu tuomiolle. Jumalan tuomio on siten kohtaava Jumalasta luopunutta Suomen kansaa. Vain harvat pelastautuvat uskon varassa.

  Plusääni(5)Miinusääni(5)
 3. BK kutsuu kristittyjä perkeleenpalvojiksi ja kristinuskoa ”kammottavaksi harhaopiksi” (tuolla artikkelin ”Aforismeja korona-Suomesta” kommenteissa). Kristittyjen ikuinen paikka on hänen mukaansa helvetissä, ja hän jatkaa: Kun ihminen uskoo Jumalaan ja elää kymmenen käskyn mukaista elämää, hän pelastuu eli pääsee fyysisen ruumiin kuoltua taivaaseen.

  Aivan kaikki maailman sadat tai tuhannet uskonnot uskovat ”Jumalaan”, ts. omaan käsitykseensä Jumalasta ja omiin erilaisiin ”swedenborgeihinsa”, mutta tuollainen yleinen usko johonkin epämääräiseen Jumalaan ei pelasta ketään. Kaikki harhaopit ja pakanauskonnot ”uskovat Jumalaan”, vieläpä ne tietävät ns. luonnollisen lain eli kymmenen käskyä, kuitenkaan vailla kykyä sydämissään noudattaa niitä (kaikkien ihmisten sydämissä asuu luonnostaan perkele syntiinlankeemuksen seurauksena). Ihmiset tietävät ilman mitään oppeja tai uskontoja ”lain teot” luonnostaan, mutta eivät kykene noudattamaan niitä sydämissään: ”Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä” (Room. 2:14-16).

  Kun Jumala vaatii kymmenen käskyn noudattamista, hän tarkoittaa sydäntä, ei ulkonaista ulkokultailua, johon pahinkin valehtelija ja murhaajakin pystyy. Aivan kaikki, mitä sellainen ihminen, joka ei ole uudestisyntynyt sydämen uskossa Kristuksen sijaissovitukseen, ajattelee, sanoo ja tekee, on syntiä Jumalan edessä: ”Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

  Ilman uskoa Kristuksen sijaissovitukseen ihminen hukkuu ikuiseen helvettiin, koska sovitusta synneistä ei ole sydämessä otettu vastaan: ”Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16) – – ”Joka ei usko, SE ON JO TUOMITTU, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (Joh. 3:18).

  Juuri kristityt, joita BK kutsuu perkeleenpalvojiksi, noudattavat Jumalan käskyjä SYDÄMISSÄÄN (ja siksi myös ulkonaisesti), koska heidän kuultuaan tai luettuaan Jumalan sanaa (oikeaa Jumalan sanaa, Raamattua), jonka Pyhä Henki on apostolien ja profeettojen kautta kirjoittanut (2. Piet. 1:21; 2. Tim. 3:16), heidän sydämiinsä on sanassaan vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta syntynyt usko Kristuksen sijaissovitukseen, josta Raamattu kertoo, ja sama PYHÄ HENKI heidän sydämissään on alkanut vaikuttaa heissä kaikki ajatukset, sanat ja teot, jotka ovat hyviä tekoja, koska ne syntyvät Pyhästä Hengestä, eivät enää perkeleen ulkokultailusta. Kun sanassaan vaikuttava Pyhä Henki tulee sydämeen ja vaikuttaa siellä uskon, silloin perkele joutuu kaikkoamaan pois sydämestä ja ihminen uudestisyntyy ja tulee kykeneväiseksi sydämessään noudattamaan kymmentä käskyä. Vain Jumala on HYVÄ, ei ihminen. ”On ainoastaan yksi, joka on hyvä” (Matt. 19:17).

  Usko on siis sitä, että Jumala itse (Pyhä Henki) on sydämessä. Jumalaan liittyminen on sielun YLÖSNOUSEMUS, ja sehän on sama kuin pelastuminen. Ilman Jumalaa sydämessä kukaan ei koskaan tee todellisia hyviä tekoja tai noudata kymmentä käskyä, koska perkele hallitsee luonnollisen ihmisen sydäntä ja perkele pystyy vain ulkokultailemaan, pettämään.

  On täysin selvää, ettei BK:n opin mukaan kukaan tarvitse mitään raamattuja, swedenborgin kirjoja tai oppeja tai kirkkoja, koska hänen opissaan yksinkertaisesti tekeydytään hyviksi ja ryhdytään omin voimin noudattamaan ulkonaisesti kymmentä käskyä, ovathan kymmenen käskyt teot jo valmiiksi kirjoitetut kaikkien ihmisten sydämiin (Room. 2:15) ilman mitään oppeja, kirjoja tai kirkkoja. Miksei BK yksinkertaisesti vain ryhdy hyväksi ja julista, että hän on hyvä. Mihin hän jeesuksia, jumalia, kirkkoja, raamattuja, swedenborgeja jne. tarvitsisi? Nehän ovat vain tiellä, turha lasti.

  Vain kristitty on hyvä, koska yksin kristityn sydämessä asuu Jumala, joka kristityssä vaikuttaa kaiken: ajatukset, sanat ja teot. Kristitty ei ole enää perkeleen vallassa. Kaikki muut ihmiset ovat pahoja, 1. Joh. 5:19.

  BK:n uskonto on absoluuttisen turha ja kristityt (Jumalan lapset) perkeleenpalvojiksi kirotessaan itse perkeleestä. Raamatunkin swedenborgilaisuus tuhoaa täydellisesti, joko pyyhkäisemällä kokonaan pois tai selittämällä pois muka uusilla merkityksillä.

  Kun ihmisiä johdetaan pois Jeesuksen Kristuksen sijaissovituksesta, silloin ihmiset johdetaan ikuiseen helvettiin. Kyseessä on massamurha.

  Herää, BK!

  Plusääni(6)Miinusääni(9)
  1. PELASTUS SWEDENBORGIN MUKAAN
   Myös pakanat ja kaikki, jotka uskovat Jumalaan tai korkeampaan voimaan ja yrittävät elää tekemättä pahaa toiselle ihmiselle siksi, että se on vastoin Jumalan lakeja, pelastuvat eli pääsevät taivaaseen. Ainoastaan synnintekijät joutuvat helvettiin. Sellaiset kristityt, jotka elävät Kymmenen Käskyn elämää ja uskovat Jumalan Kolminaisuuteen siten, että Jeesus on Jumalan inkarnaatio ja että Isä on sisäinen näkymätön Jumaluus eli Jeesuksen sielu, Poika Hänen Jumalallinen ruumiinsa ja Pyhä Henki on tästä Jumaluudesta lähtevä virtaus, pääsevät korkeampiin taivaisiin. Vesa-Ilkka Laurion usko on tyypillistä psykologista suggestiota, joka ei johda taivaaseen. Swedenborg on yli kaikkien profeetoiden ja apostolien, sillä hän puhdistui Jumalan avulla ja kykeni vastaanottamaan Jumalallista virtausta uudestisyntyneellä ymmärryksellään toisin kuin profeetat ja apostolit, joiden ymmärrys oli uudestisyntymätön. Herra johdatti Swedenborgia lapsuudesta asti ja koulutti hänet vastaanottamaan Jumalallista sanomaa valaistuneella älyllä eli ymmärryksellä. Swedenborg kirjoitti viimeiseen teokseensa nimensä ja arvonsa – Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Nykyajan kristityistä harvat pääsevät taivaaseen. Eniten planeetaltamme pääsee taivaiseen muslimeja ja muita, jotka eivät tee syntiä. Kaikki lapset kuitenkin pääsevät taivaaseen.
   Benjamin Kivilohkare, miles Domini, pontifex primus

   Plusääni(8)Miinusääni(6)
   1. On selvää, että Jumalan luoma universumi ja toimintakenttä on paljon laajempi kuin mitä Raamatussa on ilmoitettu. ”Paljon muutakin Jeesus teki. Jos niistä kirjoitettaisiin kohta kohdalta, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.” (Joh. 21:25).

    Perinteinen kolminaisuusoppi tai Kristuksen kaksi-luonto-oppi ovat hataralla ihmisymmärryksellä muodostettuja ajatusrakennelmia. Niiden avulla suljetaan pois harhaoppeja, mutta ei pystytä eikä edes pyritä selkeästi määrittelemään Jumalan olemusta. Ne ovat kuitenkin Raamatun ilmoituksen mukaisia. Ne ovat kelvanneet suurille ihmisjoukoille kautta koko pitkän kirkon historian. Muslimit uskovat yksipersoonaiseen Jumalaan ja kieltävät Jeesuksen olevat jumala ja Jumalan persoona. Kelpaako tällainen usko Jumalalle, on yksin Jumalan päätettävissä. Sijaissovitus jää pois, koska pelkän profeetan veri ei pelasta ketään.

    Raamattu tukee useassa kohdassa monipersoonaista Jumalaa. Esimerkiksi Ilm. 21. 22-23: ”Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, ja Karitsa. 23 Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa.”
    Tässä kohdassa on näkyvässä hahmossa ilmoitettu Isä Jumala sekä Poika Jeesus Kristus. Pyhä Henki ei ilmesty erillisessä hahmossa, sillä ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.” (Joh. 3:8). Pyhä Henki on tuulen kaltainen näkymätön hahmo. Se lähtee ensisijaisesti Isästä ei Pojasta, kuten läntinen kirkko uskoo. Tästä aiheutui suuri skisma lännen ja idän kirkkojen välille vuonna 1054 ja läntiset kirkkokunnat ajautuivat myöhemmin rappioon ja hajaannukseen. Idän kirkkojen näkemykset ovat hieman lähempänä Lähi-Idän yksipersoonaisia jumala-oppeja korostaessaan Isän Jumalan ensisijaista asemaa.

    Valtavirtainen kristillisyys pitää Kymmenen Käskyn mukaista elämää pelastuksen seurauksena ei sen syynä. Ihmisen teot itsessään ovat Jumalan edessä merkityksettömiä. Toki hyvät teot ovat tärkeitä, koska rakentavat inhimillistä yhteiskuntaa. Ilman uskoa Jumalan ehdottomaan moraaliauktoriteettiin ja tuomiovaltaan hyvät työ jäävät vaille motiivia ja niistä luovutaan maallistumisen edetessä. Tilalle tulevat maallisia ja inhimillisiä voittoja tarjoavat demonit ja demonijumaluudet kuten Molok tai eräs ”Pfizer”.

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
 4. TRUMP ON JUUTALAISTEN PERSEENNUOLIJA
  Trumpin politiikasta kertoo partsaani.com seuraavasti:

  Trump hakee juutalaisjärjestöiltä tukea 2024 vaaleihin – ”Israel kirjaimellisesti omistanut kongressin!”
  Trump vakuuttelee juutalaisille, että hänen vaalivoittonsa tulisi lisäämään juutalaisten valtaa vielä merkittävästi.
  Valeopposition johtohahmo Donald Trump valmistautuu asettumaan ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Tukea kampanjalleen Trump hakee luonnollisesti Amerikan juutalaislobbylta.
  Trump osallistuu Repulican Jewish Coalition (RJC) painostusjärjestön konferenssiin, jossa republikaanipuolueen edustajat sitoutuvat palvelemaan rikkaita juutalaisia saadakseen vastineeksi suuria rahasummia vaalikampanjoitaan varten. RJC arvioi, että konferenssiin osallistuu noin 700 ihmistä.
  Jewish Telegraphic Agency (JTA) lehden mukaan RJC:n suhde Trumpiin on ”mutkikas”, koska järjestö tukisi mieluummin ”internationalistisia” eli globalistisia republikaaneja. Koska Trump on kuitenkin edelleen erittäin suosittu äänestäjien keskuudessa, joutuvat juutalaislobbaajat mitä ilmeisimmin hyväksymään hänet yhteistyökumppanikseen.
  ”Israel kirjaimellisesti omistanut kongressin”
  JTA:n mukaan RJC toisaalta rakastaa Trumpin politiikkaa Lähi-idässä, sillä hän tuki edellisellä presidenttikaudellaan avokätisesti Israelin sotilaallista rasismia. Trump esimerkiksi julisti palestiinalaisille ja syyrialaisille kuuluvia alueita juutalaisalueiksi ja jopa murhautti Iranin toiseksi tärkeimmän valtiomiehen, Qassem Suleimanin, Israelin vaatimuksesta.
  RJC:n kokous tullaan järjestämään äärisionististen juutalaismiljardöörien Sheldon ja Miriam Adelsonin kasinoimperiumiin kuuluvassa luksuskiinteistössä. Sheldon Adelson kuoli aiemmin tänä vuonna, mutta hänen vaimonsa Miriam jatkaa Yhdysvaltojen politiikan korruptoimista uhkapeleillä kartutetulla omaisuudellaan.
  Ei ole yllättävää, että Trump hakee tukea juuri juutalaisilta. Hiljattain Trump totesi radiossa, että Israel on ”kirjaimellisesti omistanut Yhdysvaltojen kongressin” vuosien ajan, vaikka hänen mukaansa demokraattipuolue on nyt ”lakkauttanut” Israelin ylivallan Yhdysvaltojen politiikassa. Trump kuitenkin lupasi juutalaisille palauttavansa Israelin ylivallan, mikäli hänet valitaan presidentiksi.
  Myös demokraatit palvelevat juutalaisia
  Trumpin lausuntoa demokraateista pidettiin kummallisena. Hänen mukaansa erityisesti maahanmuuttajataustaiset republikaanipoliitikot Ilhan Omar ja Alexandria Ocasio-Cortez olisivat nujertaneet sionistien ylivallan kongressissa. Todellisuudessa juutalaislobby on nöyryyttänyt sekä Omaria että Ocasio-Cortezia julkisesti, kun nämä ovat pyrkineet haastamaan Israelin ylivallan.
  Juutalaiset pakottivat Omarin pyytämään julkisesti anteeksi 2019 sen jälkeen, kun hän totesi, että juutalaisella lobbausjärjestö AIPAC:lla on liikaa poliittista valtaa. Ocasio-Cortezia puolestaan nöyryytettiin tänä syksynä, kun hän valmistautui vastustamaan hanketta, jossa Yhdysvaltojen hallitus pyrki lahjoittamaan miljardi dollaria veronmaksajien rahaa juutalaisvaltion ohjusjärjestelmän kehittämiseen. Juutalaiset pakottivat Ocasio-Cortezin perumaan päätöksensä äänestää hanketta vastaan.
  Israel hallitsee toisin sanoen myös nykyistä demokraattipuolueen nimissä olevaa hallintoa. Trump kuitenkin vakuuttelee juutalaisille, että hänen vaalivoittonsa tulisi lisäämään juutalaisten valtaa vielä merkittävästi.
  Lähteet: Jewish Telegraphic Agency (1, 2), NPR, The New York Times”

  Nyt monet rokotevastaiset ja muuten fiksut amerikkalaiset ovat pitäneet Trumpia pelastajana. Ikävä kyllä Trump on pahempi juutalaisten perseennuolija kuin Biden. Tämä myös todistaa, että juutalaiset hallitsevat suvereenisti USA:n politiikkaa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(3)
 5. TÖRKEÄÄ VÄÄRISTELYÄ
  Nyt kun kuolleisuus koronapiikityksistä alkaa nousta monissa maissa, ovat koronahuijarit keksineet keinon alentaa kuolinlukuja, He ovat määränneet uuden säännön eli sairaalaan otetut potilaat kategorisoidaan seuraavasti: Yhden piikityksen ottaneet katsotaan rokottamattomiksi kolme viikkoa piikin saamisesta, ja kahden piikityksen saaneista katsotaan rokottamattomiksi toisen piikin ottamisesta viikon ajan. Tällä tavoin suuri osa rokotetuista katsotaan rokottamattomiksi. Tällä silmänkääntötempulla saadaan tilastot näyttämään korkeita kuolleisuuslukuja rokottamattomille, sillä juuri rokotusta seuranneina päivinä tapahtuu useimmat vakavat sairastapaukset ja kuolemat.
  Nyt on niin, että THL:n ja STM:n johtajat ja muut asiantuntijat, jotka ovat systemaattisesti valehdelleet koronasta, pelkäävät paljastumistaan ja rangaistustaan, jonka he tulevat saamaan. Koko maailmaa käsittävä koronahuijauksen vastainen liike voimistuu päivä päivältä ja vastaavasti koronavalheen puolustajat tiukentavat otettaan. Tämä näkyy parhaiten Australiassa, missä on jo siirrytty UMJ-diktatuuriin, jossa kaikki kansalaisoikeudet on kumottu. Kehotankin kaikkia itsenäisesti ajattelevia kansalaisia liittymään koronahuijauksen vastaiseen liikkeeseen seuraamalla vaihtoehtomedioita ja osallistumalla mielenosoituksiin. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 6. Swedenborg kanavoi tietonsa demoneilta, kuten moni muu ”kristitty” mystikko. Se oikea totuus löytyy Raamatusta itsestään, siihen ei tarvita swedenborgeja tai ketään muutakaan ”Raamatunselittäjää”. Saatana demoneineen vihaa Jumalaa ja Raamattua ja pyrkii siksi kaikin keinoin vääristämään Raamatun sisältöä näiden demoneita kanavoivien helppoheikkien kautta.
  Raamattu myös kertoo, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri, ja siitähän tässä on koko ajan ollut kyse. Pankkiirit ja lääketehtaat tekevät ennätystulosta koronahysterialla. Pääministerikin teki oikein kunnon tilin viime vuonna, kun alkoi avoimesti flirttailla Saatanan synagoogan kanssa ja totella sen antamia ohjeita.

  Plusääni(8)Miinusääni(7)
 7. Koska täällä viitataan (BK + kommenteissa W. R.) Danielin kirjan 2. luvun ilmaukseen ”kivilohkare”, niin sitä on syytä hieman selvitellä. Tuo ”kivilohkare” tarkoittaa Jumalan lähettämää Messiasta, Jeesusta Kristusta, joka pystyttää Jumalan iankaikkisen valtakunnan (Dan. 2:44; 7:27).

  On väärin, että kukaan syntiinlankeemuksessa turmeltuneen ihmiskunnan jäsen tai nurkkakunta omisi tuon sanan ”kivilohkare” itseään tarkoittavaksi ja korottaisi itseään sen avulla.

  Sana ”kivilohkare” esiintyy Danielin 2. luvussa kahdessa jakeessa, jakeessa 34 ja jakeessa 45. Tarkemman kuvan saamiseksi pyydän lukemaan Danielin 2. luvun Raamatusta.

  Baabelin kuningas Nebukadnessar oli nähnyt unen, ja hän oli levoton, koska hän ei tiennyt, mitä se tarkoitti. Hän etsi henkilöä, joka ilmoittaisi hänelle sekä hänen unensa että sen selityksen. Daniel ja hänen toverinsa rukoilivat Jumalaa, ja Jumala ilmoitti kuninkaan unen ja sen selityksen Danielille yöllisessä näyssä (jae 19). Kuningas oli nähnyt ison kuvapatsaan, jonka vuoresta (jae 45), so. Jumalasta, irtautunut kivilohkare, so. Messias Jeesus Kristus, murskasi. Daniel selittää kuninkaalle:

  ”Sinun sitä (kuvapatsasta) katsellessasi irtautui kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne” (jae 34).

  Toinen kohta, jae 45, on tämä:

  ”niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta – ei ihmiskäden voimasta – ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava.”

  Daniel selittää kuninkaalle, että kuvapatsaan metallit, kulta, hopea, vaski ja rauta + savi, tarkoittavat tämän maailman valtakuntia (jakeet 38, 39, 40), eivät ”planeettamme kaikkia kirkkoja” (BK) tai ”epäjumalia” (W. R.), kuten täällä on väärin ja Raamattua väärennellen väitetty. Kuvapatsaan kulta (pää) tarkoittaa Babyloniaa, hopea (rinta ja käsivarret) Persiaa, vaski (vatsa ja lanteet) Kreikkaa ja rauta + savi (sääret ja jalat) Rooman valtakuntaa. Se, että kivilohkare iski kuvapatsaan jalkoihin (rautaa ja savea) tarkoittaa, että Messias (kivilohkare) ilmestyy Rooman valtakunnan aikana, ja niin tapahtui. Kuvapatsaan (maailman valtakuntien) murskautuminen jatkuu koko ajan (akanat, jotka tuuli vie, jae 35), mutta kivilohkareesta eli ”kivestä” (jae 35) tulee suuri vuori, joka kuvaa Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan valtakunnan, siis kristikunnan ja kristinuskon, jatkavaa kasvua.

  Molempien jakeiden ilmaus ”ei ihmiskäden voimasta” tähdentää, että kyseessä on yksin Jumalan toimenpide, ilman ihmisen tekoja. ”Kivilohkare” (Jeesus Kristus) tulee suoraan Jumalasta, ja Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Alkukielellä tuo ilmaus kuuluu: ”hakattiin (t. louhittiin) kivi, joka ei ollut (hakattu) käsin.” Verbi ”hakata” voi tarkoittaa ”hakata niin, että kuolee”, ”temmata pois”, 1. Kun. 3:25-26; Jes. 53:8, ja se voidaan tulkita harmoniassa jakeiden kanssa, joissa puhutaan ”lävistämisestä”, esim. Ps. 22:16-17; Sak. 12:10, ja joissa viitataan Kristuksen ristiinnaulitsemiseen.

  Jae 2:44 ilmoittaa siis, että pystytetään Jumalan iankaikkinen valtakunta, joka ”on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun.” Sitä, kivilohkareen eli Jeesuksen pystyttämää valtakuntaa, kuninkaan näkemä uni tarkoitti. Jakeen 35 mukaan ”kivestä tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan”, ja tässä tarkoitetaan Messiaan valtakuntaa (kristikuntaa), joka leviää kautta maailman.

  Danielin 2. luku ilmoittaa siis, että kivilohkare (Messias) tulee vuoresta (Jumalasta) ja että kivilohkareesta tulee vuori. Raamattu puhuu Jumalasta ”Israelin kalliona”, joka auttaa (1. Moos. 49:24-25), ”pelastuksen kalliona” (5. Moos. 32:15; 2. Sam. 22:2-3, 32, 47; Jes. 44:8; 43:11; Ps. 18:3, 32; 71:3; Ps. 89:27). Toisaalta Raamattu puhuu Messiaasta (Jeesuksesta Kristuksesta) ”pelastuksen kalliona”, Jes. 28:16; Sak. 3:9; 4:7; Ps. 118:21-22; Matt. 21:42; Ap. t. 4:11-12; Room. 9:33; 1. Piet. 2:6-7.

  Sana ”kivilohkare” tarkoittaa siis Raamatussa Sovittajaamme, Lunastajaamme, Pelastajaamme ja Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, joka ristillä sovitti meidät Jumalan kanssa. Ketään muuta ”kivilohkaretta” (”Jeesusta”) Raamattu ei tunne (Ap. t. 4:12; 10:43; Joh. 14:6; 11:25).

  Sana ”kivi” tarkoittaa Raamatussa myös luonnollisen (Kristuksessa pelastumattoman) ihmisen sydäntä, jossa siis syntiinlankeemuksen seurauksena asuu perkele. Luonnollisen ihmisen sydän on ”kivisydän” (Hes. 11:19; 36:26), ”kova” (Jes. 46:12; Sak. 7:12; Matt. 19:8; Mark. 10:5; Room. 2:5), ”paatunut” (Matt. 13:15; Joh. 12:40; Mark. 3:5).

  Toisaalta Jeesus haudattiin kalliohautaan (Matt. 27:60).

  Ihminen pelastuu niin, että hänen kivisydämensä AUKEAA, kun hän evankeliumin sanan voimasta uskoo Jeesuksen nousseen ylös suljetusta kalliohaudastaan, uskoo siis sen, että Jeesus nousi ylös kuolleista ja että sen vuoksi kaikki ihmiset tulevat nousemaan ylös kuolleista. Kun Jeesuksen kalliohauta aukeaa, ihmisen kivisydän aukeaa.

  Raamattu sanoo:

  ”Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui” (Ap. t. 16:14) – – ”että Jumala avaisi meille sanan oven” (Kol. 4:3; ks. myös Ilm. 3:7-8) – – ”sydämemme on avartunut – – avartukaa tekin” (2. Kor. 11, 13) – – ”sinä avarrat minun sydämeni” (Ps. 119:32).

  Kivisydämen (perkeleen asunnon) avaa lihasydämeksi (Jumalan asunnoksi, Hes. 11:19) Jumalan sana: ”Eikö minun sanani ole niin kuin vasara, joka kallion murtaa? (Jer. 23:29) – – ”kalliot halkeilevat hänen edessään” (Naahum 1:6).

  On siis uskottava sydämissä, että kuolleet nousevat ruumiillisesti ylös haudoistaan (tai missä ruumiit ovatkin):

  1. Kor. 15:20: ”Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.”

  1. Kor. 15:35-38, 42-44: ”Mutta joku ehkä kysyy: ’Millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat?’ Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole! Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. – – Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa; kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.”

  Ap. t. 26:23: ”että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta…” (ks. myös Kol. 1:18; Ilm. 1:5).

  1. Piet. 1:3: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.”

  Joh. 5:28-29: ”hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen (Jumalan Pojan) äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.”

  Ap. t. 24:15: ”ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.”

  Dan. 12:2: ”ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.”

  Joh. 6:39-40: Ja minun lähettäjäni (Isän) tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

  1. Tess. 4:16: ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.”

  2. Kor. 1:9: ”(että luottaisimme) Jumalaan, joka kuolleet herättää.”

  Joh. 5:21: ”Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.”

  Fil. 3:20-21: ”(Taivaista) me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi.”

  Apostoli Paavali varoittaa vääristä evankeliumeista:

  ”Minua kummastuttaa se, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut” – – Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? – – Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia – – Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa – – Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja – – Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta” (Gal. 1:6-12; 3:1-3, 10, 24-26; Room. 3:28; Ef. 2:8-9).

  Joka peukaloi Jumalan sanaa, se joutuu tilille Jumalan edessä ja hukkuu valehtelijana:

  ”Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi” (Snl. 30:5-6).

  Vääriä Kristuksia on liikkeellä, ja heistä Jeesus varoittaa:

  ”Silloin Jeesus vastasi heille ja sanoi: ’Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: Minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta” (Matt. 24:4-5).

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
  1. TEOT RATKAISEVAT
   ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja – – Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta” (Room. 3:28 ja Ef. 2: 8-9). Näihin kahteen kohtaan perustuvat reformistiset elämänopit. Nyt on kuitenkin niin, että apostolien teot ja kirjeet eivät sisällä sisäisiä merkityksiä, vaan ovat kirkolliskokousten lisäyksiä ja eivät kuulu Raamattuun, johon kuuluvat ainoastaan neljä evankeliumia ja Ilmestyskirja Uudesta Testamentista, sillä vain niillä on sisäiset merkitykset. Sisäisten merkityksien avautumista kuvaa Matt. 24: 30: ”ja he näkevät Ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” Taivaan pilvet tarkoittavat Sanan kirjaimellista merkitystä ja voimalla ja kirkkaudella tarkoitetaan Sanan spirituaalista ja taivaallista merkitystä, jotka ovat Herran Toinen Tuleminen Sanan sisäisten merkityksien avautumisena, joka tapahtui Emanuel Swedenborgin kynän kautta. Paavalin ”ilman lain tekoja” nykyajan kristityt uskovat merkitsevän, ettei Kymmentä Käskyä tarvitse noudattaa. Paavali ja muuta apostolit olivat yksinkertaisia ihmisiä, jotka ottivat tulkintansa omasta päästään ja ovat usein virheellisiä. Emanuel Swedenborg oli Jumalan itsensä valaisema, joka otti kirjoitustensa tekstin Sanasta lukiessaan sitä valaistuneella ymmärryksellä. Vanhassa Testamentissa sisäisiä merkityksiä ei ole seuraavissa kirjoissa: Ruut, Ensimmäinen ja toinen aikakirja, Esra, Nehemia, Ester, Job, Sananlaskut, Saarnaaja ja Korkea Veisu. Muut kirjoitukset sisältävät sisäiset merkitykset ja ovat siten Jumalan Sanaa. Koko Raamattu julistaa, että ihminen pelastuu tehdessään vilpittömällä mielellä hyviä tekoja ja joutuu helvettiin tehtyään pahoja tekoja. Ihminen, joka on tehnyt pahoja tekoja, saa kuitenkin ne anteeksi tehdessään parannuksen. Ilman parannusta ei kukaan pelastu. Paavali erehtyi raskaasti. Jeesus: ”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” (Matt. 4: 17) ja ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.”. Kirkolliskokoukset ovat olleet perkeleen asialla tehdessään ryhmäpäätöksiä, joihin Vesa-Ilkka Lauriokin uskoo. Ihmisen ja Jumalan välinen liitto vaatii molemminpuolisia tekoja. Kun ihminen elää Jumalan Käskyjen mukaan tulee Jumala häntä vastaan ja pelastaa hänet taivaaseen. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.ossitiihonen.com/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(7)Miinusääni(4)
   1. Vaikka itse pidän historian Jeesusta henkilönä, joka näytti miten Jumala tahtoo meidän elävän, on Swedenborgilaisuus kehittyneempi ja oikeudenmukaisempi kristinuskon tulkinta kuin sairasta pakanallista uhrioppia(sovitusoppi on jäänne pakanauskonnoista) toitottava luterialinen/katolilainen usko. Sovitusoppi on Paavalin harhaa ja tämä maailma olisi paljon parempi paikka ilman tuollaisia ”kun raha kirstuun kilahtaa niin sielu taivaaseen vilahtaa”-oppeja tai muita ohituskaistoja, jossa pahoille ihmisille annetaan käytännössä lupa elää miten piittaamattomasti tahansa ja aiheuttaa valtavasti kärsimystä kanssaihmisilleen kunhan muistaa kuolinvuoteellaan ”tulla uskoon”. Oikeudenmukaisuus on tuollaisesta kaukana samoin kuin siinä, että ihmiset, jotka eivät maailmassa ole koskaan kuulleetkaan Jeesuksesta ”sovitustöineen” ,eivät pääsisi Taivaaseen vaikka eläisivät kuten historian Jeesus opetti tai ainakin pyrkisivät elämään.

    Plusääni(4)Miinusääni(4)
  2. VÄÄRÄÄ KRISTINOPPIA
   Nykyajan kristityt perustavat oppinsa kirkolliskokousten ryhmäpäätöksiin, jotka eivät ole Jumalasta, vaan ihmisen omasta älystä, joka ei ole Jumalan valaisema. Jo Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 ryhdyttiin vääristämään apostolista uskoa hyväksymällä käsitys kolmesta jumalasta. Sen jälkeen kirkolliskokoukset ovat lisänneet oppeihinsa kaikenlaisia vääryyksiä, kuten sovitusopin. Jeesus oli Jumalan inkarnaatio eli itse Jumala, joka kukisti helvetit ja antoi ihmisille mahdollisuuden pelastua eli päästä taivaaseen tekemällä parannuksen synneistä. Se oli Jumalan pelastus eli vapahtaminen synnistä. Jeesus otti vastaansa kiusauksia helvetistä ja kukisti helvetit, jotka virtasivat maailmaan estäen uudestisyntymistä. Ristinkuolema oli Jeesuksen viimeinen kiusaus, jossa hän riisui maallisen ruumiinsa ja puki ylleen Jumalallisen ruumiin. Ei ole myöskään mitään ruumiin ylösnousemusta, vaan ihminen nousee ylös henkimaailmaan ruumiin kuollessa ja elää ikuisesti joko taivaassa tai helvetissä. Jumala itse ilmestyi Emanuel Swedenborgille ja käski hänen ryhtyä kirjoittamaan Sanan sisäisistä merkityksistä sekä henkimaailmasta, taivaasta ja helvetistä. Jumala itse koulutti Swedenborgin tähän työhön avaamalla hänen ymmärryksensä. Apostolien teot ja kirjeet, joihin mm. Vesa-Ilkka Laurio perustaa uskonsa, ovat hyödyttömiä. Neljä evankeliumia ja Ilmestyskirja ovat oikeaa Jumalan Sanaa, johon tulee usko pelastua ynnä elämiseen Kymmenen Käskyn mukaisesti.
   Kaikki, jotka uskovat Jumalaan eli johonkin korkeampaan ja elävät tekemästä pahaa lähimmäiselleen, koska se on vastoin Jumalaa, pääsevät taivaaseen samoin kuin kaikki kuolleet lapset. Mutta ne, jotka ymmärtävät Jeesuksen roolin eli oikean Jumalallisen Kolminaisuuden yhdessä Jeesuksessa, pääsevät korkeampiin taivaisiin. Hyvin harvat kristityt pääsevät taivaaseen, mutta monet muista uskonnoista. Joka rakastaa totta sentähden, että se on totta ja joka tekee hyvää senttähden että se on hyvää, pääsee taivaaseen. Swedenborg on yli kaikkien profeetoiden ja apostolien, koska hän luopui itsekkyydestä ja palveli Jumalaa koko sydämmestään. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.ossitiihonen.com/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(1)Miinusääni(5)
 8. Teologiset oppikeskustelut ovat hyvästä, koska ne auttavat kutakin osapuolta ymmärtämään myös omaa uskoaan. Uskonnon suhteen emme elä maailmassa, jossa kaikki pyritään ahtamaan väkisin yhteen ja samaan muottiin ja keskustelua sallitaan. Koronassa ja politiikassa tilanne on paljon huonompi. 100% rokoteohjelmakattavuus on vallanpitäjien ilmeinen tavoite ja valtiokoneistojen ja suuryritysten virittämä saartorengas rokottamattomien ympärillä kiristyy kiristymistään. Myös tämän takia omien uskonnollisten näkemysten ja jumala-suhteen terästäminen on paikallaan. Maallinen pelastautuminen tuntuu päivä päivältä epätodennäköisemmältä.

  Itselleni oli jo korona-kampanjan alussa (maaliskuu 2020) varsin selvää, että 100% kattavuus tullaan viemään läpi keinolla millä hyvänsä. Tämä vie vääjäämättä siihen, että rokottamattomat tulee nitistää hengiltä ja näin pois väestölaskennan piiristä. Muuten 100% eri onnistu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokainen 100% kattavuutta vaativa on massamurhaaja tai massamurhan kannattaja. Universumin mittakaavassa tällä on myös vakavat karmalliset seuraamukset. Ikävä kyllä, pahuuden, murhaamisen ja valehtelun tielle ajautuneet ovat käyttäytymisessään erityisen fanaattisia ja pyrkivät saamaan aikaan mahdollisimman paljon tuhoa ennen omaa lopullista kukistumistaan.

  Jäljellä oleva aika on hyvä käyttää sekä fyysiseen että hengelliseen valmistautumiseen. Oman jumalasuhteen vahvistaminen on tietenkin paras keino kohdata ilmeisen varma synkkä maallinen tulevaisuus ja kääntää se pelastus-sanomaksi Raamatun ilmoituksen mukaan. Maapallo on ihmis- ja demonikunnan aiheuttaman syntikuorman ankarasti raskauttama ja se tulee luoda uudeksi joka tapauksessa. Loppu tulee, vaikka koronahulluus jonkun ihmeen kautta väistyisikin. Itse uskon, että henkinen energia tule käyttää hengelliseen valmistautumiseen ja jättää koronahulluuden ja sen tuottaman mielisairaan politiikan vastustaminen sikseen. Itse asiassa koronistien hulluudelle voi jopa nauraa ja käyttää sen tuottama viihdearvo hyväksi. Ahdistuminen ei auta mitään, koska nämä 100% murhaajat nitistävät meidät ja itsensä jossain vaiheessa joka tapauksessa. Tärkeintä on kohdata loppu pystyssäpäin ja turvautua tässä Jumalan apuun. Myös jonkilainen yliluonnollisen suojaus Jumalan taholta on mahdollista. Mielisairaita ei voida näissä olosuhteissa parantaa ja heidän hulluutensa seuraaminen ahdistuneena vain häiritsee omaa henkistä työtä.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. TAISTELUN AIKA
   W.R. kirjoittaa: ”Itse uskon, että henkinen energia tule käyttää hengelliseen valmistautumiseen ja jättää koronahulluuden ja sen tuottaman mielisairaan politiikan vastustaminen sikseen.” Olen eri mieltä. Meidän täytyy taistella kahdella rintamalla. Toisaalta meidän täytyy puhdistautua sisäisesti rukoilemalla ja toisaalta meidän tulee taistella koronahuijausta vastaan levittämällä oikeaa tietoa ja saada siten puolellemme pimeydessä olijoita heidän pelastamisekseen. Meidän on tutkittava omia syntejämme, pyydettävä Jumalalta anteeksi syntejämme ja elettävä Kymmenen Käskyn mukaisesti. Näin puhdistumme sisäisesti. Mutta koronahuijauksen vastainen taistelu on välttämätöntä, jotta voimme vielä pelastaa pimeydessä olevia. Suosittelen jokaista liittymään kannattajajäseneksi VKK:hon ja lukemaan vaihtoehtomedioita etenkin mvlehti.net -sivustoa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.ossitiihonen.com/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
  2. Mielenkiintoinen kommentti. Jokainen joka voi ottakoon avun Ylhäältä mutta se joka ei voi on nyt pulassa. Voiko täältä maan pinnalta odottaa enää mitään apua?
   Itä on ainoa jonne katseen voi kääntää sillä länsi tuhoutuu ilman muuta tai on jo puoliksi tuhottu ja saattaa viedä koko planeetan mennessään. Kuitenkin Venäjällä ja Kiinalla on niin vahva aseistus ettei niitä voi valloittaa tuhoamatta itseään ja siihen lännen perverssi ja mieleltään sairas satanistinen super-eliittii tuskin on valmis. Nuo maat ovat myös henkisesti terveitä ja immuuneja lännen pornografialle ja viidensille kolonnille joten niiden hajottaminen sisältä käsin tuskin onnistuu. Siksi on perusteltua ja realistista uskoa että maanpäällinen apu ihmiskunnan pelastaviin ongelmiin löytyy vain sieltä suuren ja syvän perikadon jälkeen.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. Itä tai Venäjä on säilyttänyt länttä paremmin järkensä moraaliasioissa. Putin lyttää WOKE-kulttuurin täysin ja näkee selvästi lännen moraalisen rappion. Länsi on toimissaan kiero eikä tunnusta omia rötöksiään. Kuitenkin länsimedia jaksaa jatkuvasti syyttää Idän ”diktaattoreita” kaikista ongelmista ja kahnauksista lännen ja idän blokkien välillä. Putin on kaikkeen mahdolliseen kelpaava syntipukki ja oli aikoinaan syyllinen jopa siihen, että Trump voitti presidentin vaalit 2016. Hybridioperaatiot ja järjenköyhä syyttely- ja sanktiodiplomatia eivät voi pidemmällä aikavälillä johtaa muuhun kuin kansoja vahingoittaviin välienselvittelyihin. Lännen typerät johtajat voivat syyttelyllä kiinnittää huomion pois omista virheistään ja siirtää sen idän ”diktaattoreihin”.

    Koronassa Venäjä on antautumassa samoihin hölmöyksiin kuin länsi. Näitä ovat ylikorostunut tiedottaminen taudista ja hoitotoimenpiteinä sulkutilat, maskit ja pikakehitellyt kyseenalaiset rokotteet ja näihin pakottaminen. Putin on lausunnoissaan sanonut arvostavansa valinnanvapautta, mutta on vaikea sanoa, kuinka laajasti pakottavaa ja tottelemattomia rankaisevaa politiikkaa on otettu Venäjällä käyttöön. On selvä, että myös Venäjän hallintoa neuvovat taustalla juutalaiset, sionistit ja vapaamuurarit, joilla on yliluonnollisen vahva ote hallintoihin ja ne saadaan toteuttamaan demonista maailmanlopun politiikkaa kaikkialla.

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
    1. ”…myös Venäjän hallintoa neuvovat taustalla juutalaiset, sionistit ja vapaamuurarit, joilla on yliluonnollisen vahva ote hallintoihin ja ne saadaan toteuttamaan demonista maailmanlopun politiikkaa kaikkialla.”
     Usan kohdalla tilanteesta saa hyvä käsityksen kun lukee tämän artikkelin.
     Jack Ruby: Israelin savuava ase
     LAURENT GUYÉNOT – 13. MARRASKUUTA 2021
     https://www.unz.com/article/jack-ruby-israels-smoking-gun/

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. ILMESTYSKIRJAN PETO
  Ensiksikin on sanottava, että Ilmestyskirja samoin kuin koko Raamattu ei käsittele maallisia asioita vaan henkisiä eli spirituaalisia ja korkeimmassa merkityksessään yksinomaan Herraa. Mutta vasta kun Herra paljasti Sanan sisäiset merkitykset Emanuel Swedenborgin avulla, voidaan Raamatun profetiat selittää. Ilmestyskirja puhuu pedon merkistä (13:17, 14: 9, 14:11, 16:2 ja 19:20). Peto on reformististen kirkkojen oppi ”usko ilman lain tekoja”. Joka vain uskoo, eikä tutki sydämessään onko asia oikein eikä toimi lähimmäisenrakkaudesta, on ihminen, joka on ottanut otsaansa ja käteensä pedon merkin. Se tarkoittaa käytännössä myös ihmistä, joka uskoo maallisiin auktoriteetteihin tutkimatta, ovatko ne oikeassa. Nythän juuri tapahtuu koronahuijauksessa, että ihmiset uskovat auktoriteetteihin, jotka saavat oppinsa suoraan perkeleeltä (juutalaiset eli lihaksi tullut perkele). Oppi ”usko ilman lain tekoja” on siis sokeaa uskoa auktoriteetteihin. Niitä, jotka pelastuvat, tarkoitetaan niitä, jotka eivät hyväksy koronahuijausta, eli käytännössä kaikki, jotka ymmärtävät koronahuijauksen ja taistelevat sitä vastaan. Ihmiskunta on nyt jakautumassa kahteen leiriin: koronauskovaiset ja koronan huijauksen tuntevat. Viimeksi mainituille avautuu myöhemmin myös Raamatun sisäinen eli spirituaalinen merkitys ja niistä muodostuu uusi uskonto maan päälle, mikä perustuu Swedenborgin kautta tulleelle Jumalalliselle ilmoitukselle. Elämme siis lopun aikaa, jolloin Ilmestyskirjan 21. ja 22. luku toteutuu. Symbolisesti korona eli kruunu tarkoittaa petoa eli auktoriteettiuskoa ja Uusi Kirkko, joka myös on kruunu hyvässä merkityksessä, tarkoittaa Swedenborgin teoksille syntyvää kirkkoa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
 10. LUTERILAINEN KIRKKO KANNATTAA KORONAHUIJAUSTA
  Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo otti 18.10.2021 voimakkaasti kantaa koronarokotteiden puolesta, mikä on OK, ja hänen oikeutensa. Piispan ulostulossa hämmästytti kuitenkin hänen jyrkät mielipiteensä rokottamattomia vastaan, kuten että ”rokottamaton ihminen toimii tieteenvastaisesti ja osoittaa ymmärtämättömyyttä”.
  Laajasalo kirjoitti myös: ”Kiistattoman lääketieteellisen näytön perusteella paras ja tehokkain tapa suojata lähimmäisiä kulkutaudista seuraavalta kärsimykseltä, kurjuudelta ja kuolemalta on ottaa itse rokote.” Sitten piispa lisäsi: ”Paljon vakavampaa on se, että rokotteesta kieltäytyvä ihminen toimii itsekkäästi, moraalittomasti eikä välitä toisten ihmisten kärsimyksestä tai kuolemasta.”
  Tällaisia sokeita ”jumalan” palvelijoita ovat luterilaiset papit, jotka osallistuvat valheellisen myrkkypiikin mainostamiseen. Luterilainen kirkkomme on muutenkin täysin perkeleen hallinnassa, minkä osoittaa sen Israel- ja juutalaismyönteisyys. Kehotankin kaikkia luterilaiseen kirkkoon kuuluvia eroamaan pikaisesti kirkosta.

  Luterilainen usko tekee ihmisestä sokean ja estää häntä pääsemästä taivaaseen. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
  1. Kaikkihan sen tietävät, etteivät kansankirkkomme vallanahneet johtajat välitä lainkaan Raamatun sanomasta. Jeesus paransi sairaita ilman farmasian tuotteita ja sama Jumalan parantava voima siirtyi uskon kautta myös apostolien käyttöön. Jeesus ei epäröinyt hakeutua spitaalisten tai muiden sairaiden pariin parantamaan heitä, vaikka monia tauteja pidettiin tarttuvina. On ennennäkemättömän härskiä, että piispan tasoinen mies alkaa erotella kirkkokansaa terveisiin ja ”spitaalisiin” omien harhaluulojensa perusteella. Tämä osoittaa vakavaa arvistelukyvyn puutetta sekä maallisissa että hengellisissä asioissa. On toki mahdollista, että piispa on sisäpiiriläinen luciferistisissa salaseuroissa ja johtaa kansaa harhaan aivan tietoisesti.

   Mutta mitäpä muuta rappiokirkon johtajalta voisikaan odottaa. Lumottujen ihmisten houreisiin on turha kiinnittää huomiota. On Raamatun ilmoituksen mukaista, että lopun aikoina kansat vajoavat eksytyksiin. On valitettavaa, että järkensä ja uskonsa säilyttäneet joutuvat vainon alaisiksi, mutta tämäkin on Raamatun ilmoituksen mukaista. Jumala ikään kuin pakottaa uskovat etsimään voimaa, turvaa ja lohdutusta aidosta uskosta Häneen ja Hänen Sanaansa. Puolivillainen usko ei enää kelpaa eikä tepsi vainoa vastaan. Huomion kiinnittäminen Jumalaan ja hyviin asioihin on parempi vaihtoehto kuin ahdistua kadotukseen joutuvien hulluudesta. Joidenkin mielestä tämä on ’hopium’in eli väärän toivon tarjoamista. On olemassa maita, joissa myös politiikka tarjoaa toimivan väylän ulos ahdingosta. Suomi ei taida lukeutua näihin, koska kansa on täysin arvostelukyvytöntä ja erityisesti sen johtajat.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 11. Historian yksi suurimmista huijauksista on kyllä kyseessä, mutta kirjoittaja sen paremmin kuin väittelijät kommenttikentässä eivät nyt näe metsää puilta. Vihjeeksi voisi mainita vaikka omassa silmässä olevan hirren huomaamisen ennen toisten ihmisten silmässä olevaa roskaa. Nythän on niin, että vain aniharva ihminen maailmassa haluaa huomata kaikki hirret omassa silmässä. Sillä tavalla ihminen olevinaan tietämättään kahlitsee itsensä hyvinkin laaja-alaiseen sokeuteen, koska hirsi peittää näkökentän niin suurilta osin. Siten totuudesta on mahdollista nähdä vain joitain yksityiskohtia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Makow taas valistaa meitä tyhmempiä:
  Brittiläinen imperiumi ilmensi V-muurarien sionistista salaliittoa
  Vuoteen 1864 mennessä vapaamuurari-juutalainen keskuspankkikartelli oli jo keskittänyt maailman varallisuuden omiin käsiinsä. Brittiläinen imperialismi oli juutalaisten pankkiirien imperialismin naamio, kuten NWO on nykyäänkin.
  ”Tämä Lontoon rahakorttelin rahavalta on ainoa suuri, ylivertainen imperialismi, joka on olemassa maan päällä.” NWO pähkinänkuoressa?
  Juutalaisen pääoman imperialismi – helmikuusta 2019 alkaen.
  kirjoittanut Henry Makow PhD.
  L.B. Woolfolkin vuonna 1889 julkaistu kirja ”The Red Dragon” viittaa siihen, että brittiläinen (ja amerikkalainen) imperialismi sai alkunsa juutalaisten pankkiirien ja heidän vapaamuurari liittolaistensa tarpeesta muuttaa tyhjästä luomansa raha (luottojen hallinnan ansiosta) todelliseksi rikkaudeksi eli maailmanomistukseksi.
  Kun nämä pankkiirit hankkivat luottomonopolin Englannissa vuonna 1694, heistä tuli hirviö, joka on nyt kaapannut ihmiskunnan. Lontoossa toimiva pankkikartelli on kirjaimellisesti ahminut koko planeetan, eikä se tyydy ennen kuin se omistaa kaiken ja orjuuttaa ihmiskunnan henkisesti ja hengellisesti, ellei jopa fyysisesti. Tämä on pähkinänkuoressa Uusi Maailmanjärjestys.
  Tänään brittiläinen, amerikkalainen ja sionistinen imperialismi ilmentävät pankkiirien agendaa ”maailmanhallituksesta” uskonnon, kansakunnan, rodun ja perheen tuhoamisen kautta. Tämä imperialismi ei ilmaise tavallisten englantilaisten, amerikkalaisten tai juutalaisten, jotka ovat itse joutuneet uhriksi, etuja tai toiveita.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=120572

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. MAAILMANHALLITUS
   ”Tänään brittiläinen, amerikkalainen ja sionistinen imperialismi ilmentävät pankkiirien agendaa ”maailmanhallituksesta” uskonnon, kansakunnan, rodun ja perheen tuhoamisen kautta. Tämä imperialismi ei ilmaise tavallisten englantilaisten, amerikkalaisten tai juutalaisten, jotka ovat itse joutuneet uhriksi, etuja tai toiveita.” Hyvin sanottu. Ja kaiken ytimenä on Siionin Viisaat eli noin 300 johtavaa juutalaista. Vain juutalaisilla on uskontona maailmanvaltaus. Monet tavalliset juutalaiset ovat tietämättömiä tästä, mutta kuitenkin tiukan paikan tullen tottelevat Siionin Viisaita, kuten esim. vuonna 1933, jolloin Siionin Viisaat julistivat Sodan Saksalle, jota sotaa käydään tänäkin päivänä. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.ossitiihonen.com/
   http://sinikkatyynela.blogspot.com/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 13. Täällä vaikuttavien swedenborgilaisten oppi ei ole kristinuskoa, vaikka he jostakin syystä käyttävät kristinuskon käsitteitä. Heidän oppinsa (julistettu harhaopiksi n. v. 1770) on hyökkäys kristinuskoa ja Vapahtajaamme ja Lunastajaamme Jeesusta Kristusta vastaan, yritys tuhota raamatullinen pelastumisemme tie täydellisesti. Sellainen hyökkäys ei ole Jumalasta vaan sielunvihollisesta.

  Olen aiemmin monessa kohdassa käsitellyt swedenborgilaisuutta, esimerkiksi näiden artikkeleiden kommenteissa:

  Mikä on Talmudin henki?

  Nykyrokotteet – koko ihmiskunnan geenit ollaan pakottamassa muokkaukseen!

  VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

  Swedenborgin oppi on uusplatonilais-gnostista mystiikkaa (muistuttaa myös läheisesti juutalaista kabbalaa), joka sellaisena voitaisiin jättää rauhaan, mutta koska Swedenborg ja hänen seuraajansa (täällä etenkin Benjamin Kivilohkare, BK) pyrkivät yhdistämään pakanallisen oppinsa kristinuskoon (raamatunkohtia ”selitellään” ja joitakin opinkohtia yritetään perustella Raamatulla), siihen on puututtava, koska se saattaa eksyttää syntiensä kanssa kamppailevia ihmisiä pois Jeesuksen Kristuksen syntien anteeksiantamuksen evankeliumista ja siten työntää heitä kadotukseen.

  Swedenborgin oppi on pakanallista ihmistekojen oppia, ei Kristuksen sijaissovituksen oppia. Oppinsa ruotsalainen Swedenborg sai näyistään, ei Raamatusta. Swedenborgilaisuus hylkää Raamatun (puolet Raamatusta hylätään, ja loppuosalle annetaan aivan uudet, ”sisäiset” merkitykset). Kuitenkaan ihmisten kuviteltu ”sisäinen” sana ei voi olla Raamatun sanaa korkeampi. Sellaiset ilmestykset eivät koskaan nouse Pyhästä Hengestä, sillä Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen kautta:

  ”ja minun (apostoli Paavalin) puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan” (1. Kor. 2:4-5); ”koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on…” (2. Tim. 3:15-16); ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:20-21).

  Kaikki, jotka erottavat Pyhän Hengen vaikutuksen Raamatusta, tekevät yksityisistä ilmoituksista teologian (jumaluusopin) perustan. Heitä kutsutaan hurmahengiksi, kiihkoilijoiksi, intoilijoiksi jne. Raamattu kutsuu heitä omassa viisaudessaan paisuneiksi (1. Tim. 6:3-4).

  Raamattu osoittaa, ettei Jumala anna enää uusia opillisia ilmoituksia apostolien jälkeen:

  ”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden (Jeesuksen opetuslasten) edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun” (Joh. 17:20; tulee uskoa ”heidän sanaansa”, ei myöhempiin ilmestyksiin) – – ”te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:20; kirkko perustuu apostolien ja profeettojen sanalle, ei myöhemmille ilmestyksille; ”apostolisia” ovat apostolien tekstit ja niiden tekstit, jotka apostolit ovat valtuuttaneet kirjoittamaan Pyhässä Hengessä).

  Raamatusta käy siis selville, että Swedenborgin näkyjen on täytynyt nousta perkeleestä.

  Swedenborgilaisuus kieltää Raamatun kolminaisuusopin, perisyntiopin, opin persoonallisesta perkeleestä, opin taivaasta ja helvetistä (niiden sanotaan olevan vain mielentiloja), opin Jeesuksen sijaissovituksesta, opin yksin uskosta vanhurskautumisesta (pelastumisesta) ja opin ruumiillisesta ylösnousemuksesta ja sanoo Kristuksen paluun ja tuomiopäivän jo tapahtuneen (henkimaailmassa; siksi Swedenborg kuulemma tuli ilmoittamaan Raamatun oikean merkityksen ja perustamaan ”tuomitun kirkon” tilalle oikean kirkon). Swedenborgilaisuus on kokonaan kristinuskon ulkopuolella.

  BK kertoo artikkelissaan, että Swedenborg keskusteli kuolleiden ihmisten eli henkien ja enkeleiden kanssa.

  Swedenborg todella oli vainajahenkien kanssa keskustelija (tai ainakin hän väitti niin). Hänen mukaansa hyvät enkelit ja pahat henget ovat kuolleita ihmisiä, jotka ovat siirtyneet henkimaailmaan. Hän väitti, että hänen näyssä kohtaamansa Kristus oli antanut hänelle kyvyn päästä yhteyteen henkimaailman hahmojen kanssa. Hän kertoi keskustelleensa henkimaailmassa eri planeetoilta kotoisin olevien henkien kanssa, myös sellaisten henkilöiden kuin Lutherin (jonka hän sanoi käännyttäneensä oppiinsa), Melanchtonin (Lutherin työtoverin) ja Calvinin kanssa. F. Hammerichin Kristillisen kirkon historia, osa 3, kertoo sivulla 507 erään suomalaisen (todennäköisesti Henrik Gabriel Porthanin) kohtaamisesta Swedenborgin kanssa. Odottaessaan eteisessä tämä suomalainen kuuli sisältä Swedenborgin huoneesta latinankielistä keskustelua. Sitten ovi avautui ja ovella Swedenborg hyvästeli kumartaen näkymätöntä henkivierastaan, jonka hän kertoi ko. suomalaiselle olleen Vergilius. He olivat keskustelleet muinaisjäännöksistä ja klassisesta kirjallisuudesta. Suomalainen oli hämmästynyt tällaisesta perin juurin. Swedenborg on siis joko täysiverinen huijari tai mieleltään pahasti järkkynyt.

  Swedenborg lienee saanut tällaisen ”harrastuksen” isältään, sillä tämä oli harhaoppinen pietisti, joka puuhaili enkeleiden ja henkien kanssa.

  Swedenborgin henkimaailmassa kohtaamat enkelit kuulemma opettivat häntä tuntemaan Raamattua kuvaannollisesti (Fabricius: Kirkkohistoria kansalle, s. 517-518). Tätä salaista oppia Swedenborg sitten alkoi julistaa. Itse asiassa hän kutsui sitä jopa Kristuksen toiseksi tulemukseksi, koska noiden salaoppien avulla oli määrä perustaa uusi ”kirkko”, uusi Jerusalem, joka olisi oikea ja viimeinen kirkko.

  On selvää, että Swedenborgin kohtaamien henkien on täytynyt olla pahoja ja saastaisia henkiä, joista Uusi testamenttikin puhuu. Vanha testamentti varoittaa:

  ”Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi” (3. Moos. 19:31); ”Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa” – – ”Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:6, 27); ”Älköön keskuudessasi olko ketään, joka – – kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi” (5. Moos. 18:10-12).

  Ja Swedenborg ilmoittaa, että Kristus oli ohjannut hänet näiden henkien pariin!

  Tutkin sitten, mitä BK tässä artikkelissaan ja kommenteissaan kirjoittaa.

  Aivan aluksi hän väittää, että Swedenborgin teologisten teosten (siis em. ”Kristuksen toisen tulemisen” ja Sanan ”sisäisten merkitysten”) hylkääminen on historiamme suurin huijaus. Tästä näkyy, kuinka syvästi BK on hukkunut tuohon swedenborgilaisuuden suohon, joka siis itse asiassa nousee perkeleestä (perkele toden totta osaa tekeytyä ”valkeuden enkeliksi”, vaikkapa näyissä, 2. Kor. 11:14).

  Perkeleen opetusten hylkääminen ei ole ”historiamme suurin huijaus” vaan osa oikeiden kristittyjen normaalia jokapäiväistä toimintaa. Swedenborgin oppi julistettiin harhaopiksi, jonka levittäminen kiellettiin.

  BK jatkaa: ”Nämä teokset ovat Ilmestyskirjassa mainittu ’iankaikkinen evankeliumi’ (Ilm. 14:6), joka siis tuli maan päälle Swedenborgin teosten avulla.”

  Ilm. 14:6+7 sanoo: ”Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin (jakeissa 8 ja 9 tulee vielä toinen ja kolmas enkeli), jolla oli IANKAIKKINEN EVANKELIUMI julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä: ’Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet’.”

  ”Keskitaivaalla” (kr. mesouraneemati) on se kohta ylhäällä, jossa aurinko on korkeimmillaan. Jumalan tuomio tulee hänen taivaallisen kunniansa täydessä loisteessa, kuten aurinko loistaa keskellä taivasta. Tuo ”iankaikkinen evankeliumi” on siis sekä evankeliumi että tuomio, Jumalan kunnia.

  Aina on hyvä katsoa kontekstia. Edeltävät jakeet 1-5 puhuvat Karitsasta (ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta), joten BK:n kohta viittaa Kristuksen toiseen tulemukseen ja silloin tapahtuvaan tuomioon, jossa Jumalan ihmiset pääsevät lopullisesti eroon lohikäärmeestä, hänen kahdesta pedostaan ja niiden joukoista – AUTUAAT ovat kuolleet, joka kuolevat Herrassa (jae 13). Siis: kun ”iankaikkista evankeliumia” julistetaan kaikille kansoille, jotta ihmiset tulisivat tuohon ”jumalanpelkoon” syntiensä ja tulevan tuomion vuoksi, niin sellaisen julistuksen päämääränä on kaikkien katumus ja pelastuminen Kristuksen hankkiman syntien anteeksiantamuksen ilmoittamisen kautta. ”Ikuinen evankeliumi” voi tarkoittaa vain Jumalan ikuista sanomaa, niin tuomiota kuin armoa, Jeesuksen Kristuksen persoonan ja pelastavan työn perusteella. Tällaisen ikuisen sanoman loppukohta on Kristuksen toinen tuleminen, jolloin hän SEKÄ rankaisee pahantekijöitä ETTÄ vapauttaa uskovat seuraajansa.

  ”Jumalan pelkääminen”, ”kunnian antaminen Jumalalle” ja ”Jumalan kumartaminen” ovat seuraus ”iankaikkisen evankeliumin” julistamisesta hänen tulevan tuomionsa valossa.

  Tuossa BK:n esiin nostamassa luvussa todetaan myös, että Karitsan kanssa olevat oli ”ostettu maasta” (jae 3) ja ”ostetut ihmisistä” (jae 4).

  Tästä ”ostamisesta” Raamattu sanoo: ”sinä (Karitsa) olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista” (Ilm. 5:9) – ”Sillä te olette kalliisti ostetut” (1. Kor. 6:20) – – ”meillä on lunastus hänen verensä kautta” (Ef. 1:7) – – ”(olette lunastetut) Kristuksen kalliilla verellä” (1. Piet. 1:18-19) – – ”kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut” (2. Piet. 2:1).

  BK kertoo artikkelissaan myös Jumalan antaneen Swedenborgin tehtäväksi kirjoittaa myös ”uudesta kristillisestä teologiasta.” Swedenborgin teologiset teokset sisältävät hänen mukaansa ”Uuden kirkon eli Uuden Jerusalemin teologian.” Vielä hän kirjoittaa kommentissaan 13.11.2021 at 15.08, että Raamatun sisäisistä eli spirituaalisista merkityksistä ”muodostuu UUSI USKONTO maan päälle, mikä perustuu Swedenborgin kautta tulleelle jumalalliselle ilmoitukselle.” Kahdessa kommentissaan BK kirjoittaa: ”Swedenborg on yli kaikkien profeetoiden ja apostolien.”

  Uuden kirkon uusi teologia ja uusi uskonto, joka menee ohi ja yli Raamatun profeettojen ja apostolien, tarkoittaa tietenkin sitä, ettei swedenborgilaisuudella ole yhtään mitään tekemistä Raamatun opin, kristillisen kirkon tai kristillisen opin kanssa. Swedenborgilaisuus on antikristillinen ja raamatunvastainen liike.

  Kommentissaan 12.11.2021 at 14.40 BK ilmoittaakin, että Uuteen testamenttiin kuuluvat vain neljä evankeliumia ja Ilmestyskirja ja että Vanhan testamentin kirjoista 10 ei kuulu Raamattuun. Raamatun 66 kirjasta swedenborgilaisuus poistaa 32 kirjaa (UT:sta 22 kirjaa, VT:sta 10 kirjaa).

  Swedenborgilaisuus laskee Raamattuun kuuluviksi 34 kirjaa, mutta kaikki nekin siksi, että niissä on aivan uudet ”sisäiset merkitykset”, toiset kuin ne, jotka Raamatussa lukevat. BK kirjoittaa: ”Muut kirjoitukset sisältävät sisäiset merkitykset ja ovat siten Jumalan sanaa.” Nuo salaiset ”sisäiset” merkitykset ovatkin siis noiden jäljelle jätettyjen 34 Raamatun kirjan sisältö, joten kun Raamatusta poistetaan suoraan 32 kirjaa ja lopuille 34 kirjalle annetaan aivan uudet merkitykset, Raamatusta ei jää yhtään mitään jäljelle.

  Syvältä vaikuttaa swedenborgilaisten (tai ainakin BK:n) viha kristinuskoa, Raamattua ja kristittyjä kohtaan. He kutsuvat Raamatun varsinaisen merkityksen varaan rakentuvan kristinuskon antamaa tuomiota varsinaisen Raamatun pois selittävälle swedenborgilaisuudelle maailmanhistorian suurimmaksi huijaukseksi, vaikka harhaoppien tuomitseminen nimenomaan on kirkon tehtävä. Swedenborgilaisten ”Uusi Jerusalem” kuulemma ”hävittää kaikki muut uskonnot”, siis myös, kuten on nähty, kristinuskon.

  Swedenborgilaisesta teologiasta tulee BK:n mukaan tiede (toisaalla hän kutsuu sitä filosofiaksi), jossa ”uskoa ei enää aseteta ymmärryksen yläpuolelle.” Hän kutsuu kristillistä uskoa Kristuksen sijaissovitukseen, raamatullista, Pyhän Hengen synnyttämää uskoa siis, ”sokeaksi uskoksi.” Hän kutsuu nykyisiä uskontoja, siis myös raamatullista kristinuskoa, ”joukkosuggestioksi.” Hän kirjoittaa: ”Nykyajan kristittyjen pahin virhe on se, että he luulevat pelastuvansa, kunhan vain uskovat Jeesukseen.”

  Edelleen hän kirjoittaa: ”Kristilliset kirkot perustavat edelleen uskonsa Nikean ja Athanasioksen uskontunnustuksiin, jotka ovat ihmisjärjen tuotteita eivätkä Jumalasta, eikä niillä saa yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen.” Kommentissaan 14.11.2021 at 18.13 hän kirjoittaa: ”VÄÄRÄÄ KRISTINOPPIA. Nykyajan kristityt perustavat oppinsa kirkolliskokousten ryhmäpäätöksiin, jotka eivät ole Jumalasta, vaan ihmisen omasta älystä, joka ei ole Jumalan valaisema. Jo Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 ryhdyttiin vääristämään apostolista uskoa hyväksymällä käsitys kolmesta jumalasta. Sen jälkeen kirkolliskokoukset ovat lisänneet oppeihinsa kaikenlaisia vääryyksiä, kuten sovitusopin.”

  Kristillisen kirkon kirkolliskokoukset ja uskontunnustukset ”ihmisjärjen tuotteita eivätkä Jumalasta, eikä niillä saa yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen”? ”Väärää kristinoppia”? ”Eivät Jumalasta vaan ihmisen omasta älystä, joka EI OLE Jumalan valaisema”? ”Ryhdyttiin vääristämään apostolista uskoa”? ”Lisänneet oppeihinsa kaikenlaisia vääryyksiä, kuten sovitusopin”?

  Siis sovitusoppiko, meidän pelastumisemme, muka VÄÄRÄ!!! BK julistaa koko kristinuskon ytimen, Jeesuksen sovitusteon ristillä, vääryydeksi!! Raamattu sanoo: ”Hän (Jeesus Kristus) on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien” (1. Joh. 2:2) – – ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh. 4:10) – – ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa” (2. Kor. 5:19).

  BK kirjoittaa: ”Jo Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 ryhdyttiin vääristämään apostolista uskoa hyväksymällä käsitys kolmesta jumalasta.”

  Tosiasiassa Nikeassa pyrittiin vain saamaan tunnustuksen muotoon Raamatun ilmoittamia totuuksia. Siitä Nikeassa oli kyse (areiolaisuuden harhan oikaisemiseksi). Nikean tunnustus syntyi Raamatun sanan nojalla v. 325. Myöhemmin tunnustukseen lisättiin Pyhää Henkeä koskeva kohta, ja lopullisesti Nikean tunnustus valmistui n. 50 vuoden kuluttua Nikean kokouksesta (osallistujia n. 220).

  Nikean uskontunnustus sanoo: ”Me uskomme yhteen Jumalaan”. Athanasioksen uskontunnustus sanoo: ”Yhteinen kristillinen uskomme on tämä: ”Me palvomme yhtä Jumalaa.” On valehtelemista sanoa, että Nikeassa ”hyväksyttiin käsitys kolmesta jumalasta.” Nikea toteaa: ”Me uskomme yhteen Jumalaan.”

  Swedenborgilaisten viha kristinuskoa, Raamattua ja kristittyjä kohtaan, jopa suoranainen rienaaminen, oikein pursuaa swedenborgilaisuudesta. BK kirjoittaa: ”Nykyajan kristityt eivät sovella elämäänsä Kymmentä Käskyä eivätkä tee parannusta, joten heidän ikuinen paikkansa on helvetissä.”

  Kristittyjen paikka helvetissä?

  Ilmi käy, ettei BK ymmärrä kristinuskosta yhtään mitään. Koko tämä artikkeli ja siinä olevat BK:n kommentit julistavat ihmisten omia tekoja (= pakanuutta), joiden avulla muka pelastutaan. Mitään Vapahtajaa ja Lunastajaa ei tarvita. Muutama lause: ”(Ihminen pääsee Jumalan yhteyteen) valaistuneen ymmärryksen avulla. Jumala voi kuitenkin valaista ihmisen ymmärryksen vain silloin, kun ihminen pyrkii joka päivä elämään Jumalallisten lakien eli Kymmenen Käskyn mukaisesti.” – – ”vain sellaiset ihmiset kuuluvat todelliseen henkiseen kirkkoon, jotka soveltavat omassa yksityiselämässään Jumalallisia lakeja eli elävät Kymmenen Käskyn mukaisesti” – – ”Nyt kuitenkin Jumala vaatii ihmiseltä myös vuorovaikutusta eli tekoja. Ja tärkein teko on se, että ihminen tekee parannuksen eli tutkii itseään ja tunnustaa syntinsä Jumalalle sekä elää sen jälkeen Kymmenen Käskyn mukaista elämää” – – ”TEOT RATKAISEVAT. Koko Raamattu julistaa, että ihminen pelastuu tehdessään vilpittömällä mielellä hyviä tekoja ja joutuu helvettiin tehtyään pahoja tekoja. Ihminen, joka on tehnyt pahoja tekoja, saa kuitenkin ne anteeksi tehdessään parannuksen. Ilman parannusta ei kukaan pelastu. Paavali erehtyi raskaasti. Jeesus: ’Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle’.” (Matt. 4:17) ja ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” Kirkolliskokoukset ovat olleet perkeleen asialla tehdessään ryhmäpäätöksiä, joihin Vesa-Ilkka Lauriokin uskoo. Ihmisen ja Jumalan välinen liitto vaatii molemminpuolisia tekoja. Kun ihminen elää Jumalan Käskyjen mukaan, tulee Jumala häntä vastaan ja pelastaa hänet taivaaseen.” – – ”Kaikki, jotka uskovat Jumalaan eli johonkin korkeampaan ja elävät tekemättä pahaa lähimmäiselleen, koska se on vastoin Jumalaa, pääsevät taivaaseen – – Joka rakastaa totta sentähden, että se on totta, ja joka tekee hyvää sentähden että se on hyvää, pääsee taivaaseen.” – – Meidän on tutkittava omia syntejämme, pyydettävä Jumalalta anteeksi syntejämme ja elettävä Kymmenen Käskyn mukaisesti. Näin puhdistumme sisäisesti.”

  Mielenkiintoista tuossa pakanuuden julistuksessa on se, että BK löytää sille perusteluita kahdesta raamatunkohdasta, näistä:

  ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle” (Matt. 4:17);

  ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19:17).

  Ensin jakeesta Matt. 4:17:

  Alkukielessä (kreikka) tuo ”tehdä parannus” on metanoeoo, joka tarkoittaa ”ajatella toisin”, ”tehdä parannus”, ”katua”, ja kaikkialla Matteuksen evankeliumissa tuo ilmaus tarkoittaa siirtymistä epäuskosta uskoon, ei vain ulkonaisesti siistimpää elämää (näin toteaa kirja Jeffrey A. Gibbs: Matthew 1:1-11:1, Concordia Commentary, s. 152 käsitellessään Johannes Kastajan täsmälleen samanlaista lausetta kohdassa Matt. 3:2).

  Evankeliuminsa alkupuolella Matteus oli puhunut ”Jeesuksesta, joka on vapahtava kansansa heidän synneistänsä” (Matt. 1:21) ja Jeesuksen konfliktista saatanan kanssa (Matt. 4:1-11). Jeesus itse toteaa Johannes Kastajan hänelle antamasta kasteesta: ”näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus” (Matt. 3:15). Tuo jae Matt. 4:17 on Jeesuksen julkisen työn alkupiste, ja hän siis tuli vapauttamaan ihmiset – pelastamaan heidät. Jakeen loppuosa ”sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle” viittaa viimeiseen päivään, joka jo eräässä muodossa on tullut Jeesuksessa. Jumalan kuninkaalliset teot saivat alkunsa, ja täyttymys tapahtuu viimeisenä päivänä.

  Matt. 4:17:n ”tehdä parannus” tarkoittaa siis ihmisen epäuskon muuttumista uskoksi, ja sen voi saada aikaan sydämessä vain Jumala, ei ihminen. Se tarkoittaa maailmaan tulleen Jeesuksen vastaanottamista sydämessä. Silloin perkele joutuu kaikkoamaan sydämestä ja tilalle astuu Jumala itse. Se on parannus, ja se on Jumalan teko. Parannus on sydämen katumus (käskyjen vaikutus) + sydämen usko (evankeliumin vaikutus).

  Sitten jae Matt. 19:17:

  Tämä jae liittyy Jeesuksen ja erään rikkaan miehen kohtaamiseen (jakeet 16-26). BK tahtoo osoittaa, että käskyjä noudattamalla pelastuu, mutta merkillisesti tuo rikas mies, jolle Jeesus nuo sanat osoittaa, itse kertoo jo noudattaneensa niitä eikä kuitenkaan pelastuneensa: ”Kaikkia niitä (käskyjä) minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu?” Jakeessa 19:16 tuo mies kutsuu Jeesusta opettajaksi, mikä on poikkeavaa, koska opetuslapset ja muut vastaavissa tilanteissa kutsuvat häntä Herraksi, ja on todennäköistä, että mies piti Jeesusta vain yhtenä juutalaisena opettajana muiden joukossa. Hän ei siis ollut täysin vilpittömällä mielellä. Koko tarinassa hän keskittyy vain itseensä ja omiin tekoihinsa, ei Jeesukseen (Vapahtajaan).

  Sitten tarina muuttuu, kun Jeesus ei vastaakaan ”opettajana” vaan Herrana ja jopa kutsuu rikkaan miehen opetuslapsekseen: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.” Rikas mies kuitenkin poistui paikalta. Miehen jumala oli raha, ja siitä hän ei halunnut luopua.

  Jeesus sanoi sitten opetuslapsille, että helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästyivät tästä, koska he luulivat, että rikkaus on Jumalan suosion merkki, ja he kysyivät Jeesukselta: ”Kuka sitten voi pelastua?” (jae 25). Jeesus vastasi: ”IHMISILLE SE ON MAHDOTONTA, MUTTA JUMALALLE ON KAIKKI MAHDOLLISTA” (jae 26). Jeesus sanoo tässä BK:n raamatunkohdassa, että ihminen ei voi teoillaan pelastaa itseään. Kamelinkin on helpompi mennä neulansilmän läpi. BK käyttää väärää perustelua väitteelleen.

  Jeesuksen sanat osoittavat suoraan, ettei tuo rikas mieskään, väitteestään huolimatta, ollut koskaan todellisesti (sydämessä) noudattanut yhtäkään käskyä. Ihminen voi noudattaa käskyjä sydämessään vain silloin, kun uskon myötä Pyhä Henki tulee hänen sydämeensä asumaan (1. Kor. 3:16; 6:19). Silloin Pyhän Hengen voimasta ihmisen tahtokin muuttuu Pyhän Hengen tahdoksi, ja ihminen alkaa todellisesti tehdä hyviä tekoja ja todellisesti noudattaa käskyjä. Teot tekee Pyhä Henki hänessä, sillä vain Jumala voi tehdä hyviä tekoja. Jumalattoman ihmisen ulkonaiset teot ovat ulkokultailua, ja niistä tulee vain Jumalan viha, jos niiden avulla halutaan pelastua.

  BK:n swedenborgilaisuus on ”hyvine tekoineen” pelkkää ulkokultailua.

  Hieman perusteellisempi selvitys tuosta raamatunkohdasta Matt. 19:17 täällä:

  https://www.magneettimedia.com/korruptoitunut-suomi-saatiot-ja-suomen-ruotsalainen-kansanpuolue/ (kommenttini 5.11.2020 at 10.09).

  Mutta swedenborgilainen viha kristinuskoa, Raamattua ja kristittyjä kohtaan, jopa suoranainen rienaaminen, jatkuu. BK kirjoittaa: ”Vesa-Ilkka Laurion usko on tyypillistä psykologista suggestiota, joka ei johda taivaaseen” – – ”Paavali ja muut apostolit olivat yksinkertaisia ihmisiä, jotka ottivat tulkintansa omasta päästään ja ovat usein virheellisiä” – – ”Kirkolliskokoukset ovat olleet perkeleen asialla tehdessään ryhmäpäätöksiä, joihin Vesa-Ilkka Lauriokin uskoo” – – ”Apostolien teot ja kirjeet, joihin mm. Vesa-Ilkka Laurio perustaa uskonsa, ovat hyödyttömiä” – – ”ILMESTYSKIRJAN PETO – – Peto on reformististen kirkkojen oppi ’usko ilman lain tekoja’. Joka vain uskoo eikä tutki sydämessään onko asia oikein eikä toimi lähimmäisenrakkaudesta, on ihminen, joka on ottanut otsaansa ja käteensä pedon merkin” – – ”Luterilainen usko tekee ihmisestä sokean ja estää häntä pääsemästä taivaaseen.”

  Jos BK vihaa Raamattua ja kristinuskoa, niin onko hänellä lellikkejä (oman oppinsa lisäksi)? Kristittyjen paikkahan on hänen mukaansa helvetissä. BK kirjoittaa: ”Parhaiten Swedenborgin teologian soveltamisessa ovat ehkä onnistuneet tietyt afrik¬kalaiset alkuasukasheimot sekä eräät salajärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin vapaa¬muurarijärjestössä on kauan vaikuttanut kolmen swedenborgilaisen asteen järjestelmä” – – ”Myös pakanat ja kaikki, jotka uskovat Jumalaan tai korkeampaan voimaan ja yrittävät elää tekemättä pahaa toiselle ihmiselle siksi, että se on vastoin Jumalan lakeja, pelastuvat eli pääsevät taivaaseen” – – ”Eniten planeetaltamme pääsee taivaaseen muslimeja ja muita, jotka eivät tee syntiä” – – ”Hyvin harvat kristityt pääsevät taivaaseen, mutta monet muista uskonnoista.”

  BK:n oppi tiivistettynä: Kuka tahansa, joka ryhtyy ulkokultailemaan hyviä tekoja, pelastuu.

  Sitten joitakin hajahuomioita. Swedenborgilaiset ilmoittavat odottamansa Uuden Kirkon tai Uuden Jerusalemin syntyvän tähän maailmaan. BK kirjoittaa tähän tapaan: ”Hän (Swedenborg) kuitenkin ennusti, että hänen teoksilleen tullaan myöhemmin perustamaan Ilmestyskirjassa mainittu Uusi Jerusalem, joka on kaikkien kirkkojen kruunu ja viimeinen aito kirkko PLANEETALLAMME. Se hävittää kaikki muut uskonnot ja PYSYY ITSE OLEMASSA IKUISESTI, kuten Raamatussa ennustetaan. – – Uuden Jerusalemin oppi on kuitenkin ikuinen ja Herran Toisen Tulemisen Kirkko SÄILYY MAAN PÄÄLLÄ IKUISESTI – – Viimeksi mainituille (koronan huijauksen tunteville) avautuu myöhemmin myös Raamatun sisäinen eli spirituaalinen merkitys, ja niistä muodostuu uusi uskonto MAAN PÄÄLLE.

  Raamattu kuitenkin ilmoittaa näin:

  ”Mutta hänen (Jumalan) lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:13) – – Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan” (Jes. 65:17-18) – – ”Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne (Jes. 66:22) – – ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu.” (Ilm. 21:1-2) – – ”Taivas ja maa katoavat” (Matt. 24:35) – – ”taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate” (Jes. 51:6).

  BK tahtoo perustaa Uuden Jerusalemin tämän maan päälle ikuisiksi ajoiksi, mutta Raamatun mukaan tämä maa katoaa ja Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat, ja ne ovat Uusi Jerusalem. Ei Jumala missään sano luovansa ”Uutta Kirkkoa.” Hän luo uuden maan ja uudet taivaat, Uuden Jerusalemin.

  BK kirjoittaa: ”Danielin kirjan 2. luvun kuvapatsas kuvaa planeettamme kaikkia kirkkoja”, mutta niin ei ole. Kyseinen kuvapatsas kuvaa maailman valtakuntia: Babylonian valtakuntaa, Persian valtakuntaa, Kreikan valtakuntaa ja Rooman valtakuntaa, ks. jakeet 38, 39, 40, 41, 42, 44.

  Tämä on Raamatun oppi:

  ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja – – Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta” (Room. 3:28 ja Ef. 2:8-9).

  Ihmisen sydän on syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaan paha ja syntinen (esim. Matt. 15:19, Room. 3:9-18). Sydämissä asuu perkele, ja ihmiset ovat luonnostaan perkeleen orjia. Ihminen ei niin ollen voi oman tahtonsa tai tekemisensä voimalla muuttaa sydäntään hyväksi, koska tuo hänen oma tahtonsa on perkeleen tahto (”Sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä”, Room. 14:23). Ulkokultailu ei tee sydämestä hyvää, so. Jumalan asuntoa. Koska ihminen on siis syntiinlankeemuksen jälkeen ollut ja on kyvytön auttamaan itseään Jumalan edessä, Jumala tuli itsessään, Jeesuksessa Kristuksessa, pelastamaan meidät kantamalla kaikkien meidän kaikki synnit ristillä (synnin palkkahan on kuolema, Room. 6:23). Työn täydellisyys näkyy siitä, että Jeesus nousi kuolleista, mikä on vanhurskauttamisemme sinetti (hänhän oli lunastustyössään sijaisemme).

  Raamattu sanoo: ”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor. 5:18-21) – – ”Sillä jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut”(Room. 5:10).

  Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä, 2. Tim. 3:15-16; 2. Piet. 1:20-21. Pyhä Henki siis vaikuttaa sanassaan, niin lain (käskyjen) sanassa kuin evankeliumin sanassa. Lain sanaan liittyessään Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä kauhistumisen ja syvän pelästymisen syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi, ja tuo omantunnon hätä on nimeltään sydämen katumus. Evankeliumin sanaan liittyessään Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen (hän sovitti itsessään meidän kaikkien syntimme, ja se tulee vain uskoa). Sydämen katumus + sydämen usko ovat yhdessä parannus, herääminen, uudestisyntyminen. Kun Pyhä Henki sanaansa liittyneenä vaikuttaa tuollaista, perkele joutuu kaikkoamaan pois sydämestä ja Jumala itse astuu tilalle. Näin ihminen uudestisyntyy ja perkeleen lapsesta tulee Jumalan lapsi. Pyhä Henki jää sydämeen asumaan, ja hänen vaikutuksestaan ihminen alkaa sydämestään (todellisesti, Jumalan hyväksymällä tavalla) tehdä hyviä tekoja ja rakastaa. Tämä lisääntyy jatkuvasti, ja sitä sanotaan pyhittymiseksi Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan. Kun ihmisestä tulee tällä tavalla kristitty, hän automaattisesti, itsestään, tekee hyviä tekoja. Niiden perusteella hän ei siis kuitenkaan pelastu, sillä hän pelastuu uskon kautta Jeesuksen sijaissovitukseen, ja sen uskon siis vaikuttaa evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki. Ihminen siis ensin vanhurskautuu (pelastuu), kun hänen sydämessään syttyy uskon kipinä, ja sitten hän alkaa pyhittyä, kun Pyhä Henki hänessä koko ajan vaikuttaa. Kaiken vaikuttaa Jumala itse. Kristitty on Jumalan asunto (1. Kor. 3:16; 6:19; 2. Kor. 6:16; Joh. 14:23).

  Jumalan käskyjen tarkoitus ei siis ole se, että niitä ulkonaisesti noudattamalla pelastuttaisiin. Kuten yllä todettiin, niiden tarkoitus on synnyttää sydämessä epätoivo ja hätä syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi (synnintunto siis): ”sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20). Laki siis pelästyttää ihmisen, sillä kun Jumala esimerkiksi sanoo: ”Älä varasta”, niin hän sanoo jokaiselle: ”Sinä varastat” (ainakin sydämessä), ja se on hirvittävää, siinä on suora helvetin uhka. Pelästynyt sydän tarttuu suurella riemulla evankeliumin sanan tarjoamaan lohtuun (Jeesuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä), ja niin ihminen pelastuu.

  Kun uskon myötä sydämeen tulee asumaan itse Jumala, silloin tapahtuu sielun ylösnousemus (sehän on Jumalan luona olemista). Viimeisenä päivänä sitten ruumiin ylösnousemuksessa ruumiskin liittyy Jumalaan ja sieluun, ja niin ihminen elää ikuisesti Jumalan yhteydessä sekä ruumiin että sielun puolesta, katoamattomana, kokonaisena, ehjänä ja autuaana suuressa ilossa ja riemussa. Ruumis on sama kuin täällä maan päällä, kuitenkin hengellisessä muodossa (1. Kor. 15:44), kuten Jeesuksella hänen ylösnousemuksensa jälkeen.

  Olkoon tämä kommenttini nuhtelukirjoitus BK:lle ja muille swedenborgilaisille, että tulisivat uskossaan terveiksi ja pelastuisivat: ”Nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi” (Tiit. 1:13) – – ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden” (Jaak. 5:19-20) – – ”Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä minun päähäni, siitä minun pääni älköön kieltäytykö” (Ps. 141:5).

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
  1. Koko keskustelu on monelle jonninjoutava koska se johtaa siihen harhaan että uskovainen omaa totuuden ytimen. Mitä ylimielisyyttä.

   Totuus ja kaikki mitä ihminen ”sielullaan’ hakee ylittää tekstit, opit ja nimet kuten Jeesus. Se elää ja vetää itseensä yli ajan.
   Tämä jeesustelun aikakin on terveessä mittakaavassa ollut murto-osa silmänräpäyksestä.

   Se, jos henkisyys puhkeaa tai on puhkeamatta täyteen kukkaan yksilössä, ei ole riippuvaista mistään mentaalikonstruktioista, kuten kaikki jeesustelut, toorastelut ja muhastelut. Mentaalikonstruktiot voivat olla kumpi vain – este tai apu kypsymiseen – ja voivat toimia molemmin tavoin samanaikaisesti.
   Se mikä suhteellisesti katsoen toimii yhden tapauksessa, ei kuitenkaan toimi kaikille.

   Siksi nämä ovat asioita joista lähinnä suoraa kokemusta vailla olevat kiistelevät toistensa kanssa ja profetoivat toinen toisilleen muurahaisen ja kirpun perspektiivistä.

   Ne harvat ketkä ovat luonnostaan kotkia, yksinkertaisesti vain lentävät korkealla. Koska ne heittäytyivät ja luottivat. Siihen joka kannatti heitä luonnostaan.
   Ne pysyvät hiljaa lentoteorioista, sillä sellaisiin keskittymällä ne edelleen vain istuisivat kuivien oksasykkyröiden päällä, ei toteuttaen sitä mitä ovat syntyneet toteuttamaan.

   Plusääni(5)Miinusääni(1)
 14. SWEDENBORG OLI OIKEASSA
  Vesa-Ilkka Laurion pitkä vuodatus osoitti vain, että hän ei ymmärrä lainkaan sitä, että Jumala itse ilmestyi Swedenborgille ja käski häntä kirjoittamaan teoksensa, joita on noin pari hyllymetriä. Vesa-Ilkka on nykyisen eli tuhoutuneen kristinuskon opetuslapsi, joka erehtyy joka sanassa. Swedenborgin oppi on yksinkertainen: usko että Jeesus oli Jumalan inkarnaatio ja tee parannus ja elä Kymmenen Käskyn mukaista elämää siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä. Näin eläessäsi pelastut eli pääset fyysisen ruumiin kuoltua taivaaseen. Vesa-Ilkan usko on aivan tavallista nykyajan kristinuskoa, jolla ei ole yhteyttä Jumalaan tai taivaaseen, vaan helvettiin. Swedenborgin pääteos on Vera Christiana Religio (Todellinen kristinuskonto), joka selittää teologiset kysymykset Jumalan johdatuksella. Swedenborg on profeettoja ja apostoleja ylempänä, koska hän ei ottanut vastaan tietoa maallisella älyllä van spirituaalisella älyllä, jonka hän sai Jumalalta. Nykyajan kristityistä harvat päätyvät taivaaseen. Syy tähän on sovitusoppi, johon he uskovat. He uskovat, että Jeesus on jo ottanut pois heiltä synnit, kun he vaan uskovat Jeesukseen. Pakanat ja muiden uskontojen soveltajat pääsevät taivaaseen ennen kristittyjä. Swedenborg puhdisti kristinuskon, joten hänen teoksiaan kannattaa todella lukea. Lue esim. https://novahierosolyma.fi/. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(4)
 15. LAURION ”KRISTINUSKO”
  En puutu Laurion saastaisiin kirjoituksiin muuten kuin ainoastaan pariin kohtaan. Laurio kirjoittaa: ”Syvältä vaikuttaa swedenborgilaisten (tai ainakin BK:n) viha kristinuskoa, Raamattua ja kristittyjä kohtaan.” En vihaa oikeata kristinuskoa, en Raamattua enkä oikeita kristittyjä. Nykyinen kristinusko on helvetistä, jota vihaan. Raamattua kunnioitan siltä osin kuin se on Jumalan Sanaa, eikä kirkolliskokousten vääriä lisäyksiä. En vihaa ketään ihmistä, olipa hän kristitty tai joku muu, jos hän elää uskontonsa mukaisesti. En ylipäätään vihaa ketään ihmistä. Lähimmäisenrakkaus on minun elämäni moottori. Ehkä minun on syytä kertoa, miten minusta tuli ”swedenborgilainen” eli harras kristitty. Eräänä yönä 1973 tajuntani avautui ja tiesin vuorenvarmasti, että Jumala on olemassa. Olin sitä ennen ollut ateisti ja kommunistisen puolueen jäsen. Otin esiin Raamatun ja näin siinä Ilmestyskirjassa olevan salaisen merkityksen. Tämän jälkeen aloin tutkia uskontoja, mystiikkaa, zeniä ja itämaisia uskontoja löytääkseni selityksen kokemukselleni. Luin valtavan määrän kirjoja näistä aiheista. Sitten vuonna 1975 löysin Swedenborgin teoksen ”Taivas ja helvetti” ja siinä oli selitetty tuo yöllinen kokemukseni eli se oli sprituaalinen valaistumiskokemus. Tämän jälkeen olen opiskellut Swedenborgin teoksia 46 vuotta ja opiskelen yhä. Jokaisella ihmisellä on sisäinen ihminen, mutta tämä avautuu vain harvoilla. Raamattu on kirjoitettu niin, että sillä on kaksi sisäistä merkitystä, jotka avautuvat ihmiselle, joka rakastaa totta, siksi, että se on totta ja tekee hyvää siksi, että se on hyvää. Danielin kirjan 2. lukua Laurio tulkitsee väärin. Siinä oleva patsas ei kuvaa maallisia valtoja, vaan spirituaalisia asioita, kuten koko Raamattu. Kultainen pää kuvaa muinaisinta kirkkoa tällä planeetalla, hopeinen rinta ja käsivarret kuvaa muinaista kirkkoa, sen vatsa ja lanteet israelilaista kirkkoa ja sen jalat ja sääret kristillistä kirkkoa. Kivilohkare kuvaa Herraa Hänen Ihmisyytensä nähden ja se, että Herra murskaa tuon kuvapatsaan tarkoittaa, että Herra luo Uuden Kirkon, joka perustaa toimintansa Swedenborgin teoksille ja Jumalan Sanaan. Herra ei tule ruumiillisessa muodossa, vaan henkisesti, kun totuus paljastuu. Koko Raamattu, lukuunottamatta tiettyjä kirkolliskokousten lisäyksiä, kuvaa henkisiä asioita eikä maallisia asioita. Swedenborg kirjoitti vielä Ilmestyskirjan henkisen merkityksen, joka käsittelee siis kristillistä kirkkoa, sen tuhoa ja Uuuden Kirkon syntyä. Laurio tulkitsee kaikki omalla ymmärryksellään, joten hän erehtyy. Raamattu avautuu vain spirituaalisesti valaistuneelle. Valaistumisen saa elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti, koska ne ovat myös Jumalan käskyjä, ja uskomalla Jeesukseen Jumalan inkarnaationa. Laurion tapaiset ”kristityt” häpäisevät Raamattua yrittämällä tulkita sitä ilman valaistumista. Laurio erehtyy sokeassa uskossaan Raamattuun samoin kuin hän erehtyy sokeassa uskossaan, että ei ole olemassa viruksia. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Profeetta Daniel itse selittää kuninkaan unen täysin selväsanaisesti. Kuvapatsas esittää maallisia valtakuntia ja peitellysti myös niitä henkivoimia, joiden alaisuudessa kukin valtakunta toimii:
   ”Sinä, kuningas, olet kuninkaiden kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian. 38 Hän on antanut sinun käteesi ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja myös kedon eläimet ja taivaan linnut. Hän on asettanut sinut kaikkien niiden valtiaaksi; SINÄ OLET SE KULTAINEN PÄÄ.” (Dan. 2:37-38). Babylon ja sen kuningas Nebukadnessar on patsaan kultainen pää.

   ”Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halpa-arvoisempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta. Se on vaskea ja se hallitsee koko maata.” (Dan 2:38)

   Näiden valtakuntien on yleisesti katsottu olevan Persian valtakunta ja sen jälkeen Makedonian eli helleenien valtakunta. Näitä valtakuntia hallitsevat enkeliruhtinaat, joista Danielin kirja myös puhuu enkelilähettilään suulla:

   ”Niin hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun luoksesi? Nyt minä palaan sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun olen hänestä selvinnyt, katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.” (Jaavan = Kreikka). (Dan. 10:20).

   Neljäs valtakunta on Rooman valtakunta. Moni raamatunselittäjä katsoo, että Rooman valtakunta tai sen henkivoimat eri muodoissaan ovat hallinneet maata aina antiikin ajoista nykypäivään saakka. Sillä on selvä yhtymäkohta paavinvaltaan, Vatikaaniin ja roomalaiskatoliseen kirkkoon. Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta hallitsi keskiajalla Italiaa ja Saksaa. Roomalainen oikeus on ollut länsimaisten oikeusjärjestelmien perusta, kunnes kommunistit alkoivat sitä murentaa 1900-luvulla. Ilmestyskirjan tulkitsijat katsovat, että kuvapatsaan kymmenen varvasta edustavat Lopun Ajan kymmentä eri hallintoaluetta, joista anti-kristillinen Uusi Maailmanvalta koostuu. Tämä valtakunta on totalitaristinen ja kommunistinen eikä sielä ole niitä kansalaisoikeuksia, joita roomalainen oikeuskäsitys puolustaa. Valtio ja Anti-kristus ja Saatana ovat siellä jumalia. Tämä globalistinen kommunistivaltio on juuri parhaillaan rakentumassa ja sen voi kuka hyvänsä havaita siitä, että tasavaltaisia perustuslakeja ollaan hävittämässä pois.

   Kuninkaan näyn loppuosassa kuvataan saven ja raudan sekoittumista kuvapatsaan varpaissa:

   ”Se taas, että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, merkitsee, että osa siitä valtakunnasta on luja, osa hauras. 43 Se, että näit ruukkusaven seassa rautaa, merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät liity lujasti toisiinsa, niin kuin ei rautakaan sekoitu saveen.” (Dan. 2:42-43).

   Tämän näyn kohdan voi ymmärtää monella eri tapaa. Toisaalta se kuvaa Lopun Ajan valtakunnan epäinhimillisyyttä ja toisaalta sitä, kuinka savi eli ihminen pyrkii sekoittumaan rautaan eli teknologiaan. Tällaiseen sekoittamiseen pyrkivät nykyaikainen tieto- ja geeniteknologiat (geeni = ihmissiemen), joiden ihanteena on transhumanismi teknologian avulla. ”Kivilohkareen” eli Jeesuksen paluu ajoittuu ajankohtaan, jolloin tällaiset teknologiat ovat kehitteillä aivan konkreettisesti ja uhkaavat tuhota koko ihmissuvun.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. RAAMATUN SELITTÄMINEN
    Ei kukaan voi selittää oikein Raamatun tapahtumia, ellei ole saanut ymmärrystä Jumalalta. Kuten joka ihmisellä sanat merkitsevät hieman erilaisia asioita, niin myös Raamatun eli Jumalan Sanan merkitykset sisältävät jotain, jonka vain Jumala ymmärtää. Ja Jumala ymmärtää jokaisella sanalla jotain ikuista ja ääretöntä, jotka ovat piilossa Sanan ulkoisessa muodossa. Kaikki maallisella ymmärryksellä tehdyt Raamatun selitykset ovat vääriä, sillä Jumalan Sanaa voi ymmärtää vain ihminen, jonka ymmärryksen Jumala on avannut. Lukuisat ihmiset ovat yrittäneet ymmärtää Raamatun kirjoituksia, mutta kukaan ei ole onnistunut. Vasta, kun Jumala avasi Emanuel Swedenborgin ymmärryksen, kykeni ihminen ymmärtämään Sanan totuudet, jotka kirjaimellinen merkitys kätkee.
    Emanuel Swedenborg paljasti Sanan sisäisen eli spirituaalisen merkityksen täydellisesti vain 1. ja 2. Mooseksen kirjan sekä Ilmestyskirjan kohdalta. Monen muun Raamatun kohdan hän myös selitti. Raamattu paljastuu sisäisten merkityksiensä johdosta valtavaksi tiedon lähteeksi. Spirituaalinen merkitys tarkoittaa spirituaalisia asioita ja taivaallinen merkitys ainoastaan itse Herraa. Jokainen, joka ei ole saanut valaistusta Jumalalta, erehtyy yrittäessään keksiä Sanalle merkityksiä. Näin ovat syntyneet monet uskonnot, joilla ei siis ole yhteyttä Jumalaan eikä taivaaseen. Lue esim. https://novahierosolyma.fi/. https://novahierosolyma.fi/ LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.ossitiihonen.com/
    http://sinikkatyynela.blogspot.com/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
 16. Suomalainen patologian huipputohtori vetoaa poliittiseen johtoon koronarokotusten lopettamiseksi
  https://mvlehti.net/2021/11/19/suomalainen-patologian-huipputohtori-vetoaa-poliittiseen-johtoon-koronarokotusten-lopettamiseksi/#comment-19176

  Patologin näkökulmasta Covid-19-rokotus ei ole niin turvallinen, että sen ottamista voisi suositella, kirjoittaa lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen eduskuntaryhmien johtajille lähettämässään kirjeessä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat