Maanpetturit juhlivat Suomen ”itsenäisyyspäivää”

Virallinen Suomi ja valtavirtainen tiedonvälitys hokevat fraasia ”Suomen 101 vuotta” jatkuneesta ”itsenäisyydestä”. Maanpetturit piehtaroivat itsenäisyyden itsepetoksessa viettäen vuosittain 6/12 ilveileviä juhlaseremonioitaan. Narsistisen hekuman maljat läikkyvät täyteläisyyttään, vaikka Suomen vallanpitäjien toiminta täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkit. Poliittiset maanpetturit siirtävät vimmatulla innolla Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia kasvottoman monikansallisen pankkiirieliitin ja ylikansallisten talousmahtien hyödyksi ohittaen kotimaisen yhteiskunnan julkisten palveluiden vaatimukset ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihanteet.

(Kaikki kuvat Linnan juhlista eivät ole ajantasaisia.)

 

Bildresultat för Linnan juhlat 2018 kuvat

Linnassakin juhlitaan

Linnan juhlien satiirinen pelleily jatkuu, vaikka juutalaisten multimiljonäärien värväämästä1 elintasopakolaisten joukosta osa raiskaa riettaalla julmuudellaan suomalaisia naisia ja lapsia (Oulussa 10 vuotiaan lapsen raiskaus on vielä rikokseen epäilyn nimikkeellä: tutkinta on kesken). Lisäksi vailla omaa ulkopolitiikkaa oleva Suomen poliittinen johto on varautunut pettämään Venäjää läntisen koalition antamilla kylmän sodan loppuvaiheen strategisilla lupauksilla.   Suomi on omaksunut täysin asenteellisen suhtautumisen Venäjään heittäytyen varauksettomasti Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalition jalkojen juureen2. Isäntämaasopimus, tiivistyvä Nato-kumppanuus ja Yhdysvaltojen puolustuskoneiston ”invaasio” Suomen vesi-, ilma- ja maaperällä ovat tuhonneet Suomen taloudellisen kehittymisen ja ulkopoliittisen turvallisuuden mahdollisuudet suhteessa Venäjään.

Kuva

Mitkä ovat itsenäisen valtion tunnusmerkit?

Itsenäiseltä valtiolta vaadittavia tunnusmerkkejä on useita, mitkä monet ovat täysin ulkoisia, eivätkä tee valtiosta esiintymisellään itsenäistä. Osa tunnusmerkeistä on kuitenkin välttämättömiä itsenäisyydelle, ja näitä ovat:

Oma raha, valuuttapolitiikka, keskuspankkijärjestelmä, oma perustuslaki, valtiovalta hallintoelimineen, kansalliset perusoikeudet, oma lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta oikeuslaitoksineen, kansallinen itsemääräämisoikeus suvereniteettina, taloudellinen riippumattomuus ja kauppapolitiikka; oma verotusoikeus ja sosiaalipolitiikka, täysvaltaisuus, riippumaton poliittinen entiteetti ja oikeus itse määrätä ulkopoliittisista suhteistaan.

Tarkastellaan muutamia kohtia yllä olevasta:

Oma raha, keskuspankkijärjestelmä

 Oma raha on itsenäisen valtion tunnusmerkki. Suomella ei ole omaa rahaa, sillä Suomen markka korvattiin euroseteleillä ja -kolikoilla vuonna 2002. Suomen ottaessa käyttöönsä euron, sitouduttiin euroalueen taloudellisille vaikutuksille, myös Euroopan talouskriiseille.

Koska Suomi on Euroopan unionin jäsenmaa, ja kuuluu Euroopan raha-, ja talousalueeseen EMU:un, ei maalla voi olla itsenäistä keskuspankkijärjestelmää, joka niin ikään on yksi itsenäisen valtion instituutioista. Huomion arvoista on, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) merkittävimpänä tehtävänä on määritellä ja realisoida yhteisön rahapolitiikkaa. EKPJ:n perussäännön 12 artiklan mukaisesti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto välittää kansallisia keskuspankkeja sitovia suuntaviivoja sekä toteuttaa tarvittavat päätökset EKPJ:n tehtävien suorittamiseksi. 3 Suomella ei ole siis itsenäistä keskuspankkijärjestelmää.

Perustuslaki

Suomen omaa perustuslakia on väkivaltaisesti kohdeltu. Se on ujutettu EU:n perustuslain alaisuuteen. Suomessa ei siis ole kirkkaasti omaa lainvoimaista perustuslakia.

Eduskunta hyväksyi perustuslain muutoksen vuonna 2011. Siinä Suomen EU-jäsenyys kirjattiin perustuslain ensimmäiseen pykälään. Tällä muutoksella ikään kuin taottiin muotti, joka pyrkii vakuuttamaan Suomen laillisuudesta Unionin jäsenmaana, ja kuitenkin itsenäisenä valtiona. Väittämät siitä, että Suomi olisi muka laillisesti Euroopan unionin jäsenmaa ja samalla itsenäinen valtio, ovat ristiriidassa toisensa suhteen. Suomi ei voi olla samaan aikaan sekä itsenäinen valtio että Unionin jäsenmaa. Lisäksi edellä mainittu muutos antaa Unionin perustuslaille arvovaltaisen tunnustuksen Suomen perustuslain ylitse.

Edelleen Suomessa puuttuu riippumaton Perustuslakituomioistuin, joka estäisi Perustuslain rikkomisen, ja siten valvoisi sen noudattamista kaikissa virka-, lainkäyttö, sekä lainsäädäntöön kuuluvissa toimissa.

Lainsäädäntö, tuomioistuinlaitos ja ulkopolitiikka

Valtiollinen itsenäisyys vaatii muista valtioista riippumatonta lainsäädäntövaltaa, jota tukee itsenäinen tuomioistuinlaitos sekä oma ulkopolitiikka. EU:n jäsenmaana Suomi ei ylety näihin määritelmiin.

Yllä olevaa voidaan perustella sillä, että Unionin jäsenmaana EU:n lainsäädäntö on jäsenmaiden lakien yläpuolella. EU:n tuomioistuimen päätökset jättävät varjoonsa suomalaisten tuomioistuinten päätökset. Suomi on kytkeytynyt Unionin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Suomessa ei ole omaa ulkopolitiikkaa. Tämän voi jokainen huomata: Suomi on epäröimättä ja antaumuksellisesti nöyrtynyt Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalition ”puolustusdoktriiniin” rukousaamiaisten tahdissa.

EU:n tuomioistuimen käytäntö ilmoittaa, että:

 EU:n tuomioistuin voi antaa ratkaisuja tuomioistuimessa nostettujen suorien kanteiden johdosta. Jäsenvaltiota vastaan voidaan nostaa kanne, jos se rikkoo velvollisuuksiaan EU:ssa. Jos EU:n tuomioistuin toteaa jäsenvaltiota vastaan nostetun kanteen johdosta, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä jonkin EU-oikeuden mukaisen velvollisuuden, jäsenvaltion on toteutettava tuomion edellyttämät toimenpiteet.

Jos EU:n tuomioistuin antaa tuomion esimerkiksi jäsenvaltiota vastaan ja vastaavanlainen lainsäädäntö on myös toisessa jäsenvaltiossa, tulee myös toisessa jäsenvaltiossa harkittavaksi, onko sen lainsäädäntö mahdollisesti ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Euroopan unioni määrää 80 prosenttia lainsäädännöstämme.

Tästä esimerkkinä se kuinka Puolaa estettiin uusimasta oikeuslaitostaan: EU-tuomioistuin määräsi Puolan jäädyttämään lain, jolla olisi madallettu korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikää.

Mainitsemisen arvoista on vielä sekin kuinka Bryssel-Helsinki linjan suomalainen läpinäkymätön lobbaustehtailu nujertaa osaltaan Suomen lainsäädännöllistä valtaa. Superlobbariksi nimetty Anders Blom paljastaa vuonna 2016, että Suomessa muhii tietynkaltainen rakenteellinen korruptio, joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että päättäjät ovat täysin halvaantuneita etujärjestöjen sekä sisäpiirilobbareiden edessä. On siis olemassa alituinen kamppailu parlamentarismin ja korporatismin välillä, minkä kotimainen pyöröovi-ilmiö kutoo sujuvasti yhteen.4 Kuka enää uskoisi suomalaiseen demokratiaan?

Kaarlo Tuori, OTT, professori, emeritus kirjoittaa:

Viestintätoimistoja ja ammattilobbareita ei mikään julkisuus kahlitse. Sote-valmistelun päättymättömiltä tuntuvat kiemurat ovat kärjekkäin ilmentymä lainvalmistelun uudesta tavasta ja kulttuurista. Vielä 30 vuotta sitten olisi ollut itsestään selvää, että uudistus valmistellaan laajapohjaisessa komiteassa, eikä valmisteluprosessissa olisi ollut sijaa ammattilobbarien tai yksityisten yritysten välittömälle vaikutukselle. Tulostakin olisi syntynyt, eikä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja koko kuntakenttää olisi saatettu jo toista vuosikymmentä jatkuneeseen epävarmuuden tilaan. 5

Suomen lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta häiriintyvät jo siksi, että maan parlamentarismissa lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta ovat kytkettyjä toisiinsa. Vallan kolmijako-oppi ei siis toimi Suomessa. Vallan kolmijako-oppilla tarkoitetaan Montesquieun mukaan sitä, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta oli erotettava toisistaan.

Kolmijako-oppi on julkaistu Montesquieun pääteoksessa Lakien henki, jota olivat aiemmin jo hahmotelleet Niccolò Machiavelli, John Locke ja James Harrington. Tosin Montesquieun Ranskan monarkiaa kritisoivat kirjoitukset ovat merkittävimpiä V K- oppia määritteleviä töitä.6

Suomen itsenäistymisen jälkeisenä vuonna 1919, otettiin maassa käyttöön V K-oppi, joka mitätöityi luovuttaessa alkuperäisestä mallista, kytkemällä lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta kiinteästi toisiinsa.7 Yhtenäinen Suomen ”perustuslaki” astui voimaan 1. maaliskuuta 2000.

Taloudellinen riippumattomuus

Rahoitusmarkkinoiden globalisoitumisen yleistyessä suomalaisyritykset ovat kiihtyvällä tahdilla ajautuneet ulkomaalaiseen omistukseen. Ulkomaiset omistajat eivät ole läheskään aina kiinnostuneita uusista investoinneista vaan pelkästään nopeista voitoista. Nämä ”sijoittajat” ovat keinottelijoita, jotka voivat nostaa yhtiön ”kannattavuutta” vähentämällä henkilökuntaa ja myymällä osakkeensa eteenpäin. Luonnollisesti kotimaista yritystoimintaa virvoittavat aidot sijoittajat. Yksityistäminen on täydessä vauhdissa.

Nykyinen hallitus on yhtiöittänyt innokkaasti. Esimerkiksi postin on jaettu kahteen yhtiöön, valtio on ilmeisesti toteuttanut aikomuksensa luopua myös enemmistöosuudesta lentoyhtiö Finnairista, valtion enemmistöomistuksessa oleva energiayhtiö Fortum myi vuonna 2014 sähkönsiirrosta vastaavan yhtiönsä Carunan ja niin edelleen. Näitä yhtiöittämisiä sekä yksityistämisiä riittää nykyisessä Suomessa loputtomiin.

Suomen poliittiset päättäjät, nuo globaalien pankkiirien marionetit, ovat asettaneet  laillistettujen pankkirosvojen edun, Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.8 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Täysin selvää on, että Suomi ei ole ollut enää vuosikymmeniin taloudellisesti riippumaton maa, vaan sen voitot jakaantuvat kasvottomille pääomanimperiumin osakkaille, ja Suomeen jätetään kustannukset, pirullista, vai mitä?

Täysvaltaisuus

Lakikirjoittajan opas esittää valtion täysivaltaisuuden viittaavan valtion sisäiseen ja ulkoiseen suvereenisuuteen. Sen mukaan sisäisellä suvereenisuudella tarkoitettaisiin valtion sisäistä valtiovaltaa, joka olisi korkein oikeudellinen muiden yläpuolella oleva valta. Ulkoisella suvereenisuudella halutaan ymmärtää valtion vapautta päättää itsenäisesti suhteistaan toisiin valtioihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Yllä olevasta kirjoituksesta, ennen muuta alaotsikosta Lainsäädäntö, tuomioistuinlaitos ja ulkopolitiikka ilmenevät selvästi, että Suomi ei ole täysvaltainen valtio, eikä siten täytä sisäisen eikä ulkoisen suvereenisuuden vaatimuksia.

 

Sortovuosina Suomi oli jossakin määrin itsenäisempi kuin nykyisin

Piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteisiin on lisääntynyt viime vuosina, arvioi Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.

Hänen mukaansa nykyinen suhtautuminen oikeusvaltion merkittävimpiin periaatteisiin ja niistä lipsuminen muistuttaa sortovuosien poliittista ajattelutapaa.
Asia ponnahti pinnalle oikeuskansleri Jaakko Jonkan HS:lle antaman haastattelun siivittämänä. Haastattelussa Jonkka painotti sitä, kuinka jopa ylimmän laillisuusvalvojan eli oikeuskanslerin näkemykset jäävät ilman mitään huomiota lainvalmistelussa.

Sortovuosina perustuslaista pidettiin kiinni lähinnä vain silloin, kun se tuki jotakin poliittista tarkoitusta. Valitettavasti nykyisin on palattu samaan ajattelutapaan: perustuslaki on vain väline johonkin poliittisen päämäärään ja tarvittaessa se voidaan sivuuttaa, Kekkonen sanoo

Sortovuosien Suomi oli itsenäisempi

Yleisradiolla vuonna 2015 esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma alleviivasi suomalaisten elävän tiedostamattaan maassaan poliittisen diktatuurin alaisuudessa.

Kuisma vertasi Euroopan unioniin kuuluvan Suomen tilannetta sadan vuoden takaisiin sortovuosiin.

”Keisarillisella Suomella oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, joita ei enää ole.”

Venäläisiä sotilaita Unioninkadulla 17.4. 1917. Kuva: Museovirasto 65325.
Venäläisiä sotilaita Unioninkadulla 17. 4. 1917.

Kuisman mukaan 1800-luvun keisarinaikaa on maalailtu turhan synkeäksi, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Suomen vapausasteet olivat silloin suunnilleen samaa luokkaa poliittisesti kuin nyt osana EU:ta. Toisaalta Venäjän vallan aikana meillä oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, jotka puuttuvat nykyisin kokonaan!

Ne asiat, jotka koettiin sortona sortokauden aikana, olivat täysin samoja kuin politiikan reunaehdot, jotka nyt hyväksymme automaattisesti. Silloin sortokautena Suomessa vastustettiin niin sanottua yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä, joka on täysin rinnastettavissa nykytilanteeseen Euroopan unionin määrätessä 80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä.

 

Kaiken uudistava vallankumous on välttämätön

Oma raha ja sen paino-oikeus sekä itsenäinen talouspolitiikka talousdemokratian reformina olisivat mullistavan vallankumouksellisia tekoja positiivisessa mielessä. Mutta olisiko oma valuutta pelkästään jo vallankumous? Ei, sillä ennen kuin oma raha saadaan käyttöön, joudutaan tekemään vallankumous vapaustaisteluna, sillä kansainvälisen harvainvallan lakeijat eivät vapaaehtoisesti luovu etuuksistaan. Niinpä olemme teoreettisesti ajatellen pakotetut taistelemaan saavuttaaksemme itsenäisyyden ja vapauden.

Selvää on, että Suomen ei tule itsenäistyä vain taloudellisesti vaan myös kulttuurellisesti. Unionista, eurosta, isäntämaasopimuksesta tulee erota, ja ottaa käyttöönsä puolueettomuuspolitiikka. Elintasopakolaiset karkotetaan pois maasta, ja ”turvapaikanhakijoilta” suljetaan rajat. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa, ”turvapaikanhakijoiden” rikollisuudesta sekä röyhkeydestä johtuen kantaväestön ja tunkeutujien välille puhkeavia verisiä yhteen ottoja. Ikävänä skenaariona tämä episodi tulisi ainakin palvelemaan tiedon leviämistä, jonka mukaan Suomi ei olisi enää turvallinen maa.

Jalostuneessa valtiomuodossa ei valtion johto ja virkakoneisto nauti ehdotonta auktoriteettia vaan se toimii kansaa varten ja on kansan palveluksessa. Nykyisessä yhteiskuntamallissa kansa on valjastettu palvelemaan kasvotonta globaalia eliittiä, jota raukkamaisesti nuolee myös Suomen poliittinen johto. Tässä toteutuu suoraan demoninen yhteiskuntamalli, jossa globaalien pääpirujen alaisuudessa mielistelevät pienemmät pirut, jotka sijoittuvat yksityisten maiden hallituksiin, ja niitä valvovien eduskuntien tai parlamenttien hierarkioihin.

Suomen pelastuksena on vaikea nähdä muuta kuin nopea ja tehokas politiikan muutos, jonka seurauksena kaikki poliittiset puolueet hajotettaisiin, vanha valtio poistettaisiin ja tilalle perustettaisiin uusi poliittinen rakenne ja itsenäinen valtiojärjestelmä.

Jo John Locken mukaan kerran valittu ylin valtiovalta voidaan tarvittaessa myös kumota. Locken mielestä huono, itsekäs ja tyrannimainen esivalta menettää laillisuutensa ja se voidaan oikeutetusti panna viralta, tarvittaessa jopa väkivallan avulla eli vallankumous on tietyissä tilanteissa oikeutettu.9

Locken mukaan hallinto voi olla oikeutettu vain, jos sille annetaan hallittavien suostumus ja se suojelee elämän, vapauden sekä omaisuuden luonnollisia oikeuksia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Locken Yhteiskuntasopimuksen mukaan Suomen hallituksella ja eduskunnalla ei ole oikeutta johtaa maata.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Andras Gergely (30.10.2015). Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe
 2. Björn Wahlroos. UP. Miksi liittyä Natoon? Saatavilla: http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1690/miksi_liittya_natoon/
 3. Suomen Pankki. Vatapuolisopimus. Saatavina: https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/ohjeet_ja_saannot/vastapuoli/documents/fi_vastapuolisopimus_pohja.pdf
 4. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty Lobbausparatiisin kauppiaat. Into
 5. Tuori, Kaarlo (2018). Perustuslakivalvonta ja oikeuden kehittäminen – ylin lainkäyttö valtiovallan kolmijaon rajoilla. Saatavina:  https://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/muitajulkaisuja/Qy39j9PaR/TuoriLM012018.pdf
 1. Otavan suuri ensyklopedia 1979. Osa 6, ISBN 951-1-05122-9, artikkeli Montesquieu, s. 4 395–4 396
 2. Pasi Saukkonen – Veli-Pekka Hautamäki: Suomen poliittinen järjestelmä -verkkokirja, alaluku 3.8, kohta Vallanjako-oppi tarkastelun lähtökohtana 2006. Helsingin yliopisto.
 1. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.
 2. Locke, Johan (1689). Second Treatise of Government. Suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

 

Viittaukset

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/touko-aallon-paalle-kaynyt-mies-mtv-uutisille-asiasta-on-tehty-sovinto-hs-nain-tapaus-eteni/7196020#gs.E56Ftig

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tata-et-nahnyt-televisiosta-hjallis-harkimo-kujeili-kameroiden-takana-linnan-juhlissa-kuvaa-ihan-omaa-juttuaan/7194924#gs.gPK60FE

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sannin-esitys-linnan-jatkoilla-sai-somekansan-hamilleen-mitahan-v-ttua/7195416#gs.ECclZZI

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oulun-poliisi-varoittaa-ulkomaalaistaustaiset-miehet-houkutelleet-alaikaisia-tyttoja-kanssaan-kontaktiin-pahimmillaan-johtaneet-vakaviin-seksuaalirikoksiin/7191192#gs.OWvDpng

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oulussa-raiskattu-lapsi-hieman-yli-10-vuotias-suomalaistytto-epailtyja-tekoja-ja-tekijoita-useita/7189598#gs.2ZoaJPs

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kansanedustaja-julkaisi-tylyn-listan-raiskausuutisista-vaatii-reagointia-poliisin-mukaan-seksuaalirikosten-maarassa-kasvua/7191160#gs.6QUJmwU

https://www.verkkouutiset.fi/usan-armeijan-strykerit-saapuvat-suomeen-komentaja-islle-ainutlaatuinen-tilaisuus-49544/

http://eu-opas.finlex.fi/1-eu-oikeus-osana-suomen-oikeusjarjestysta/1-6/

https://yle.fi/uutiset/3-10466370

http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/tapahtumakalenteri/documents/mika_arola.pdf

http://toimistot.te-palvelut.fi/hame/yksityisten-tyollistymispalveluiden-tuottajat

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001909711.html

https://yle.fi/uutiset/3-9707226

http://lainkirjoittaja.finlex.fi/2-valtiojarjestyksen-perusteet/2-2/

http://www.hs.fi/haku/?search-term=jukka+kekkonen

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005011266.html

http://www.hs.fi/haku/?search-term=jaakko+jonkan

http://areena.yle.fi/1-2922052

13 kommenttia

 1. Suomesta ei itsenäistä saada vaikka maan ’kerma’ sitä kuinka juhlisi. Faktat ovat faktoja ja osoittavat ettei maa ole itsenäinen. Ne on erinomaisessa artikkelissa selkeästi tuotu esiin.
  Aika lailla vajaapäinen pitää olla jos kuvittelee ne luettuaan että olisimme itsenäinen valtio.
  Ihan tulee mieleen oikea Pöpilä jossa moni hoidokki kuvittelee tai uskoo olevansa yhä vapaa vaikka vapauden riistäneet pakkohoidon paperit on tehty muualla.

  Kun ajattelee sitä joukkoa joka alentaa itsensä tällaiseen juhlintaan, jossa juhlitaan ’myytyä’, asiaa jota ei ole reaalisena olemassa, niin realiteetit hukanneeksi pelleksi siinä on vajottu. Kaipa ei sitten ole mitään menetettävää jos/kun on varaa tällaiseen juhlintaan?
  Toinen puoli tietysti on, että pitää näkyä ja olla esillä koska muuten ei muka ole mitään ellei näy mediassa; siitäkin huolimatta että nykymedian julkkikset ovat enemmän surullisen hahmon ritareita, joiden ansiolista on kyseenalainen.
  Se on narsismia, siis pienuutta tai itsetunnon vajetta koska hyvän itsetunnon omaava ei sellaista kaipaa vaan pikemminkin karttaa tai pakenee tällaista media-julkisuutta ettei tule leimatuksi heikon itsetunnon omaavaksi.

  Vaikea on löytää mitään hyvää ja kritiikin kestävää positiivista syytä olla mukana tällaisessa juhlinnassa. Eri asia jos juhlittaisiin jotain pesunkestävää ja kaikille yhteistä; sellaista jonka koko kansa voisi aidosti jakaa ja osoittaa olevansa valmis yhä veteraanien lailla maansa puolustamiseen ja sen johdon tukemiseen.
  Tämä on pelkkää eliitin teatteria ja surujuhlaa ellei jopa itsenäisyyden häväistystä.

  Plusääni(21)Miinusääni(0)
  1. Näitä ’näkkejä’ taisi olla juhlissa enemmänkin. Niitähän maan eliitti nyt on tulvillaan.

   ” YK:n ihmisoikeusjulistuksesta puhuessaan Näkki nosti esiin Kiinan islaminuskoisten uiguurien aseman. Sen sijaan Näkki ei kertonut, että islamilaiset maat eivät ole allekirjoittaneet YK:n julistusta vaan laatineet oman Kairon julistuksensa, joka on alisteinen islamilaiselle laille, sharialle.

   Näkin tapa raportoida toi jälleen mieleen neuvostoajan, jolloin Suomen Yleisradion uutisointi oli alisteinen Neuvostoliitolle.Jo kertaalleen aiemmin Ylessä työskennelleen Näkin raportin teki erityisen huvittavaksi se, että hän kritisoi Yleisradion punaista (sosialistista) ja yksisilmäistä henkeä vuonna 2011 ilmestyneessä kirjassaan ”Hepoa Tallinnaan” . Monen muun kuplaan uponneen toimittajan tavoin Näkki ei huomaa makaavansa itse eurososialistisessa kuplassa, jonka suomalaisista edustajista hän ihailee erityisesti Alexander Stubbia.

   Surullista on, että valtaosa suomalaisista ei edelleenkään ymmärrä olevansa kroonisen manipulaation kohde. Johtuuko suomalaisten alamaisasenne ja jopa tyhmyydeltä vaikuttava kritiikittömyys mediamaailmaa ja poliittista eliittiä kohtaan pitkällisestä alistamisen historiasta, jota kansakunta on kokenut sekä läntisen että itäisen naapurin taholta?

   Eikö olisi jo aika heittää pois orjuuden kahleet ja suoristaa selkä, kuten virolainen Laulavan vallankumouksen sankari Tõnis Mägi laulaa kappaleessaan Koit, jonka soidessa GCM-sopimusta vastaan eilen protestoineet virolaiset saivat jälleen kokea tunteita nostattavia hetkiä Tallinnan Vapauden aukiolla.” (Heikki Porkka)
   https://beta.oikeamedia.com/o1-91700

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. Autonomian aika soi Suomenkansalle kansallisen identiteetin. sanoo:

  Kiitos! Jälleen kerran selkeästi esitettyä tosiasiaa maamme ja kansamme alennustilasta.
  Tämä jatkuvan koulutuksen autuaaksi tekevä stoori joka on ”juntaten” väsyttämällä iskostettu jokaisen naivistin alitajuntaan, on kasvattanut kansastamme herraa pelkäävän ja siihen luottavan hölmöläislauman. (ei suoranaisesti kielletä itsenäisestä ajattelusta, vaan opetetaan kehittymään ajattelemattomaksi kaiken valmiiksi tarjoillun omaksuvaksi tolloksi)
  Tälle YLE:n ja muidenkin valheita tuottavaan lehdistöön uskovien, linnanjuhlia seuraavien laumasielujen ajatusmaailmaa on helppo ohjata keksityin kauhukuvin maatamme kohdistetuvaa uhkaa torjumaan saapuvien NATON pelastusjoukkojen autuudella, vaikka tämä kaikki on juuri päin vastoin tasan toisin päin, elikkä – Joseph Goebbelsin sanoin ”Kun valhetta toistetaan riittävän monta kertaa, se muuttuu totuudeksi”-
  Mutta myös on tuleva aika jolloin näittenkin maanpettureitten ”kupit kumotaan” ja kansan ”silmät aukeavat”, silloin ei maanpettureitten laatimat perustuslakiamme halventavat muutokset ole sitovia.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 3. Yliopistoista on tullut globalistien propaganda organisaatioita. Kuinkahan moni maamme itsenäisyyden tuhoajista on saanut tämän koulutuksen?
  Ainakin Linnassa itsenäisyyden menetystä juhlineet kuulunevat tähän joukkoon.

  Universities Have Become Globalists Propaganda Organizations
  By wmw_admin on December 11, 2018

  Via Paul Craig Roberts.org – Dec 10, 2018

  Universities as massive Western, globalist propaganda tools

  Hanne Herland — hannenabintuherland.com Dec 5, 2018

  Historian and philosopher of science Thomas S. Kuhn garnered attention in the 1960s when he showed how subjective much of the research at universities really is. The dominant worldview strongly influences the opinions of professors and students alike.
  Professors and intellectuals who should defend fearless speech instead become puppets of an academic elite, rather than being critical voices, posing questions to those in power. If critical voices are silenced and open discussions cease, scientific research itself glides into an apathetic self-confirming state. This becomes, as Harvard professor Harvey Mansfield puts it, a subtle form of tyranny, a soft despotism.
  http://www.hannenabintuherland.com/news/universities-as-massive-globalist-propaganda-tools-in-the-west-hanne-herland-in-the-leading-american-conservative-world-net-daily/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180333

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. Tuo keltatukkainen talipallo on hieno esimerkki nykyidolista: puhevikainen, typerä, sairaalloisen lihava, lahjaton jne.

  Nykyään riittää ”taidoksi” ja ”lahjakkuudeksi” se, että osaa tehdä vaikkapa ”suuääniä” (katsokaa ASMR-videot) tai naputella kirjan kantta sormilla (katsokaa ed.). Kuka tahansa osaa tehdä ääniä suullaan tai naputella sormillaan.

  Isoa meteoriittia odotellessa. Eiköhän tämä ollut tässä.

  ‼ NYT JOTAAN RAJAA NOIHIN CAPTCHA-KYSYMYKSIIN — KYMMENEN SAIN ÄSKEN TEHDÄ ‼

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 5. Jean Raspailin 1973 romaanin Pyhimysten leiri kuvaa länsimaisen sivilisaation tuhoutumista kolmanteen maailmaan suuntautuvan massamuutoksen kautta. Fiktio usein ennakoi tapahtumia reaalimaailmassa, ja jotkut sanovat, että Yhdistyneiden kansakuntien siirtolaisuussopimus on resepti, jotta juuri tämä tapahtuisi.

  Yhdysvallat ja kymmenen Euroopan maata ovat jo päättäneet jättäytyä sopimuksesta, samoin kuin Chile ja Brasilia. Ranska ja Saksa ovat kuitenkin valmiita yhteistyöhön sopimuksen kanssa, ja tämä on herättänyt lähes avoimia kapinoita joidenkin vanhempien ranskalaisten sotilaskomentajien keskuudessa.

  Ottaen huomioon Ranskan siviilihäiriöiden nykyinen tila tämä on viimeinen asia, mitä presidentti Macron tarvitsee virkansa menettämiseen .

  Jean Raspail’s 1973 novel The Camp of Saints, depicts the destruction of the Western civilisation through mass immigration from the Third World. Fiction often foreshadows events in the real world and some would say that the United Nations Migration Pact is a recipe for precisely this to happen.

  The U.S. and ten European countries have already chose to opt out of the pact, as have Chile and Brazil. However, France and Germany are ready to cooperate with the agreement and this has prompted near open revolt among some senior French military commanders.

  Given the current spate of civil unrest in France this is the last thing President Macron needs, as it could spell the end of his premiership. Ed.
  The Camp of the Saints
  By Paul Craig Roberts – paulcraigroberts.org Dec 14, 2018
  Jean Raspail’s novel is unfolding before our eyes.
  The Russians and Chinese do not need to do anything about Europe and the US. The West is self-destructing at a rapid pace.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180525
  The War Against Globalism
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/13/war-against-globalism.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Oksettavaa miten paikallislehdet ja pikkukunnat käyvät kilpaa siitä kuka on ”suvaitsevaisin” ja rakastaa eniten Lähi-itää ynnä Afrikkaa. Rahaa ja palkintoja ei muuten tipu, sillä juutalainen hallitsee rahavirtoja ja eivät he taatusti anna kunnille tai lehdille rahaa, jotka mainostavat olevansa valkoisen suomalaisen asialla!

  Mutta 400 000 € eli 2 400 000 markkaa maksavia panssariautoja myös varaa ostella, sillä tuollaiseen turhuuteen koukkunokka avaa hanat kyllä. Meinaavatko esim. käynnissä olevan pedofilia-raiskausaalloon kukistaa noilla? Ties vaikka ISIS-pojilla on panssarinläpäiseviä luoteja konekivääreitä suhteilla hommattuinna Suomessakin?

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 7. En puutu kutsuttuun jengiin sen enempää, kuin että isänmaallisia siellä taisi olla alle 50.
  Loppu oli pelkkää saastaa, yleisvaarallista jätettä sekä myrkkyä.
  Jos joku olisi halunnut, voisivat sekä Suomi että suomalaiset voida PALJON paremmin. Toivottavasti Sven ja Eugen eivät satuttaisi itseään. Sokuritkin rouskutti!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Näin nämä markkinavoimien lakeijat keräävät itselleen faneja ja firmalleen tuottoa. Kaikessa on ison rahan maku ja lapset menevät halpaan.
  Koko F1 on pelkkää ison rahan shouta.
  Ja välillä piipahdetaan juhlimaan Linnaan.

  Suomalaislapset eivät olleet uskoa silmiään – Valtteri ja Emilia Bottas yllättivät sairaalan lastenosaston koskettavalla tavalla: ”Nostatti kyynelet silmiin”
  Tänään klo 18:20
  Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosaston potilaat olivat ällikällä lyötyjä, kun maailmanlaajuisesti seurattu F1-kuski Valtteri Bottas ja hänen Emilia-vaimonsa saapuivat yllättäen jouluvierailulle.
  https://www.iltalehti.fi/formulat/a/8f7faa89-29e7-438a-8f6f-fc8c0e6a8a98

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. F-1=mielenmyrkytystä. Turhaa energian ja ajan haaskausta. Suomalaiselle ”miehelle” jotakin ”tekemistä” sunnuntaikrapulaan.

   Maksaako sponsori mainospaikasta tallille vai toisin päin?

   Ennen oli Camel Boots, nyt on enrgiajuoma Red Bull. En kyllä tiedä kuka tuota MYRKKYÄ juo… Taitaa omistajina olla kuitenkin ne tupakka- ja alkoholiverstaat ja niiden takana sitten GE eli One World® -touhua kaikki tyynni.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 9. Tämä kirje sopisi kaikkien Linnassa juhlijoiden lukea. Löytyy linkin kommentti osastosta.
  Ohessa kirjeeni Sauli Niinistölle

  ”Legendaarinen YIT:n toimitusjohtaja TAUNO MÄKINEN opasti meitä nuorempia diplomi-insinöörejä: ”Pitää puhua aina päälle, eikä perseelle”. Päällä Tane tarkoitti Kekkosta. Nyt kansakunnalla ei vain ole enää päätä, jolle puhua.
  https://vastavalkea.fi/2018/11/16/miten-venalaiset-saataisiin-kimppuumme/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Tuntuuko, että velkaantuminen on karannut käsistä?
  Nouseeko pulssisi joka kerta postia läpikäydessä ja uusia laskuja pelätessä? Ei hätää, et ole ainoa. Voit saada apua hankalaan tilanteeseen vain muutaman minuutin työllä!
  Näin voit saada taloutesi tasapainoon
  Tule pankkiin ja ota lisää velkaa. Niin helppoa se on.
  Ja sitten olet meidän velkaorja — heh – heh

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat