Manipuloiva media – keinoja ei kaihdeta

Tavat, joilla huomiota ohjaillaan, ovat melko yksinkertaisia. Median eniten käyttämiä keinoja ovat vaikeneminen, sävyttäminen, asettelu/asemointi, kuvituksen avulla manipulointi, piilottaminen, harhauttaminen sekä kohuttaminen.

Kun media vaikenee, se ei yksinkertaisesti kerro, ei edes vihjaa asiaan. Sävyttäminen taas on tapa, jolla toimittaja kirjoittaa; myötätuntoa herättävä, ilkkuva, asiallinen, syyllistävä tai tosiasioita sekaannuttava jolla vaikutetaan lukijan asenteisiin.

Asettelulla ja asemoinnilla tarkoitetaan jutun sijoittamista lehdessä tärkeälle tai ei-tärkeälle paikalle; on olemassa runsaasti tietoa siitä, mille kohdalle sivua lukijan katse ensinnä osuu. Tämä näkyy selkeästi mainospaikkojen hinnoittelussa.

Manipuloitaessa kuvituksen avulla, esimerkiksi kerrottaessa ihmisryhmästä, joista jotakuta halutaan ”nostaa”, ”nostikas” sijoitetaan lehden sivun asemoinnissa parhaalle paikalle, mieluiten hieman isompana kuin muut tai niin, että nostikkaan kuva on otettu lähempää kuin muiden kuvat. Lähikuvalla luodaan vaikutelma lähestyttävyydestä, intiimiydestä. Nostikas tuodaan katsojan lähelle. Kuvan valinnalla voidaan vaikuttaa; onko kuvatun ilme ystävällinen vai luotaantyöntävä, tekeekö se kohteen naurettavaksi vai lisääkö se uskottavuutta. Myös ”laskeminen” toimitetaan tällä metodilla, kun jotakuta halutaan syystä tai toisesta mustamaalata. ”Laskemista” ja piiloviestintää on esimerkiksi tapa julkaista henkilön kuva sumeana, epämääräisenä.

Muuan keino on piilottaminen. Piilotettaessa asiasta kyllä uutisoidaan (tällöin voidaan myöhemmin vedota siihen että ”kyllähän siitä kerrottiin”, vrt. Lissabonin sopimus) mutta se piilotetaan lehteen. Artikkeli on pieni, huomaamattomassa paikassa ja mahdollisesti – jopa todennäköisesti – myös tylsästi tai harhaanjohtavasti otsikoitu. Muu lehti täytetään ministerien seksiskandaaleilla ja muulla ei-merkityksellisellä materiaalilla. Mitä isommat turhake-otsikot, sen todennäköisemmin kulissien takana tapahtuu jotain, johon olisi syytä kiinnittää tarkasteleva katse.

Keinovalikoimaan kuuluu oleellisena osana harhauttaminen, jolloin puhe ohjataan aidanrakentamisesta seiväsmateriaaliin (vrt. Vanhasen lautakasa-jupakka) eli huomio pyritään kiinnittämään sivuseikkoihin. Harhautettaessa kerrotaan osatotuus, ei koko asiaa. Missään tapauksessa sitä ei kerrota objektiivisesti.

Kohuttaminen on tehokas väline. Kohuttamisella pyritään hoitamaan kaikki yllä luetellut viisi kohtaa yhdellä kertaa.

Vielä jää keinoksi erilaisten tilastojen julkaiseminen ja asiantuntijamielipiteet. Tilastoja julkaisemalla pyritään usein antamaan halutunlainen kuva yleisestä mielipiteestä. Tilaston saa näyttämään kysymyksen asettelulla mitä tahansa.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat