Mitä kansallissosialismi on?

Kansallissosialismin ymmärtämiseksi meidän on ymmärrettävä, että sen aatteelliset juuret juontuvat paljon politiikkaa pidemmälle. Kansallissosialismi on maailmankuva ja elämäntapa.

Kansallissosialismi tarkoittaa ajattelutavan muutosta; liberaalista, porvarisoituneesta ja konformistisesta ajattelutavasta paluuta siihen, jolla on todellista merkitystä. Esimerkkinä voi käyttää perinteistä eurooppalaista arvopohjaa, josta moderni maailma on vieroittanut monet kansat. Euroopan henkinen selkäranka on murrettu, ja meidät on opetettu halveksumaan arvoista tärkeimpiä, kuten perhettä ja kansaa.

Kansallissosialisti hylkää liberaalin ajatusmallin hedonismintäytteisestä elämästä, kuten hän hylkää luokkaristiriidat kansan yhdistämisen edessä.

Kansallissosialismin kivijalkana on rotu. Kuten historiakin jo näyttää, on yhteiskunnan kantavana voimana ollut yllättävän usein sen yhtenäinen verilinja. Rotua on pyrittävä kehittämään jatkuvasti, ja siksi kansallissosialismi hylkääkin liberaalin tasa-arvoisuuden ajatuksen. Kansallissosialismi pyrkii yhteisöön, jossa vahvat ja viisaat kehotetaan yhteiskunnassa etenemisen lisäksi tekemään jälkikasvua sen sijaan, että nämä yksilöt ajavat itsensä loppuun työurallaan ja jättävät suvun jatkamisen kokonaan pois. Historia on suosinut aina yhteiskuntaa, joka ei taannu vaan jatkuvasti kehittyy. Kuten ideologian on kehityttävä ajan hermolla pysyäkseen, on rodun kehityttävä jatkuvasti kansan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Nykyinen yhteiskuntamalli ei kuitenkaan palvele kansan vaan globaalin eliitin etua, joten kansallissosialistin on vastustettava tätä järjestelmää. Eliitti tulee kuitenkin pitämään vallasta kiinni, ja siksi vallankumouksellisuus on ainoa ratkaisu kuin myös uuden rodulle perustuvan järjestyksen luominen. Vallankumous voi tapahtua vain ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoin. Siksi myös Vastarintaliike toimii kaduilla luoden pohjaa liikkeelle, joka pystyy saamaan kansan tuen puolelleen ja joka voi lopulta kaataa rappeutuvan, materialistisen kapitalismin.

Taloudellisesti kansallissosialismi on ainut oikea oppositio. Marxilaiset sosialistit ovat useasti vaatineet kapitalistien päitä vadille, mutta he eivät ole ikinä kyseenalaistaneet ongelman ydintä, pankkiireita. Siinä, missä kapitalismi ja vasemmistolaiset riitelevät siitä, mistä leikataan lisääntyvän valtionvelan vaikutusten pienentämiseksi, haluaa kansallissosialismi kitkeä koko ongelman pois, kansallistaa pankit ja näin valjastaa rahan palvelemaan kansaa eikä kapitalistisen mallin mukaan päinvastoin. Täystyöllisyyttä pystyttäisiin tavoittelemaan tuottamalla hyödykkeistä niin paljon omassa maassamme kuin mahdollista sekä tuomalla ulkomailta vain ne raaka-aineet, joita emme itse saa. Näin lähestyisimme autarkiaa ja pysyisimme mahdollisten globaalien kriisien ulkopuolella.

Emme voi myöskään olettaa, että kansallissosialismi korostaisi tiettyä yhteiskuntaluokkaa kuten työväenluokkaa, koska tämä johtaisi lopulta kansan luokkajakaumiin. Vaikka sosialismista tulee monelle mieleen työväen edun ajaminen, on kansallissosialismin sosialismi nimensä mukaista kansan sosialismia. Se ei ole punaista eikä marxilaista vaan pikemminkin yksilön kykyjä kunnioittavaa, jokaiselle työn ja toimeentulon turvaavaa sosialismia, joka pohjautuu ennemmin oikeudenmukaisuudelle kuin sokealle tasa-arvolle, joka tylpistää yhteiskunnan keihäänkärkiyksilöt ja taannuttaa lopulta kehityksen.

Kansallissosialismiin kietoutuu myös tiukasti ajatus luonnon ja eläinkunnan arvostamisesta. Suurlihantuottamot, jossa eläimiä kohdellaan täysin ilman minkäänlaista arvostusta, ovat epäeettisiä. On panostettava luomutiloihin, joissa eläimiä kohdellaan asianmukaisella tavalla ja ilman kärsimystä ja joissa niille annetaan elämisen arvoinen elämä. Eläintä ei saa nähdä pelkästään hyödykkeenä vaan elävänä ja tuntevana olentona, joka ei ansaitse turhaa kärsimystä vain ihmisen edun takia. Täten myös turkistarhaamot on kiellettävä epäeettisinä laitoksina.

Lopuksi voimme sanoa, että kansallissosialismi on myös luonnon filosofia. Se korostaa luonnonlakeja, suojellakseen kuitenkin heikompia, jos siihen on tarvis. Kansallissosialismi painottaa vahvuutta ja viisautta kuuluisuuden sijaan. Se korostaa terveitä roolimalleja ja kansallista yhtenäisyyttä sirpaleisen kulttuurin ja individualismin sijasta, ja mikä tärkeintä, se korostaa rotua keinotekoisen pääoman sijaan!

 

Julkaistu alunperin Kansallisessa Vastarinnassa.

54 kommenttia

 1. ”Kansallissosialismin kivijalkana on rotu.”

  Juuri siksi senkin sorttinen sosialismi on ahterista. On oikein puuttua talouden epäkohtiin – kuten rahan tyhjästä luomiseen – tai koko mätään yhteiskuntajärjestelmään, joka pyrkii vain vahvistamaan ja vakiinnuttamaan rikollisten valtaa ja näiden varallisuutta.

  Epäkohtien poistaminen vaatii tietenkin suunnattomia ponnistuksia, koska vallankahvassa eivät luovu suosiolla saavuttamastaan ja he valjastavat korruptoituneet viranomaiset puolustamaan itseään.

  Mikään diskriminointi, rotuun, sukupuoleen, tai muuhunkaan, ei yksinkertaisesti kuulu oikeusvaltioon. Valtion ei myöskään tule määritellä mitään ihmisten sosiaalisia suhteita tai rajoittaa niitä, kunhan yksilönoikeuksia ei loukata. Yksilönvapauksiksi katson esimerkiksi lapsen oikeuden omiin vanhempiinsa ja oikeuden kasvaa yhtäläisin oikeuksin muiden kanssa sellaisessa yhteiskunnassa, joka tähtää jatkuvuuteen.

  Ihmisten vapaa liikkuvuus on sinänsä hyvä asia, mutta käsite on mahdoton ellei sitä jollain tapaa tarkenna – ja sen myötä aseta erinäisiä ehtoja. Täytyy lähteä siitä, että maan asioista päättävien täytyy olla maan kansalaisia ja heidän lojaliteettinsa maata ja kansaa kohtaan tulee olla ehdotonta, toki yhdellä poikkeuksella. Kristityn lojaliteetti kuuluu ensisijaisesti Jumalalle. Lähimmäistäkin tulee rakastaa, muttei itseä enempää, vaan yhtä paljon. Se mitä se käytännössä tarkoittaa, jakaa tietenkin mielipiteitä. Joka tapauksessa on äärimmäisen tärkeää, että lojaalius Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan menee natsivouhotuksen yli. Mikäli ette tajua sitä, ette saa aikaan mitään hyvää.

  Demokratiassa on aina sijaa poikkipuolisille näkemyksille, mutta se ei kestä diskriminointia eikä korruptiota. Nyky-yhteiskunnasta pitäisi poistaa molemmat, mutta natsienkin tulisi luopua diskriminoinnista. Suuri yleisö tuntee natsit juuri tuosta diskriminointitaipumuksesta.

  Plusääni(2)Miinusääni(40)
  1. Siispä puututtakoon, jos esim. juutalaiset vehkeilevät ja juonittelevat ja harjoittavat vihaoppia ja rotuuun perustuvaa syrjintää ja muuta vääryyttä. Miksi yhteiskunta ei saisi puuttua tällaiseen? Saksalaisethan vain katsoivat, että esim. talouselämä ei ole muukalaisten hallussa eikä varsinkaan vihamielisen vihollisklikin, jolla on pahat aikeet. Estetiin vihamielisen blokin blokkikäyttäytyminen ja se, että ei-saksalaiset päättäisivät saksalaisten asioista.

   Plusääni(37)Miinusääni(2)
   1. Mikä teitä oikein vaivaa?

    Olin täysin samaa mieltä tästä:
    ”Siispä puututtakoon, jos esim. juutalaiset vehkeilevät ja juonittelevat ja harjoittavat vihaoppia ja rotuuun perustuvaa syrjintää ja muuta vääryyttä. Miksi yhteiskunta ei saisi puuttua tällaiseen?”

    Silti sinun kirjoituksesi peukutetaan hyväksi, minun huonoksi. Ettekö ymmärtäneet, kun kirjoitin:
    ”On oikein puuttua talouden epäkohtiin – kuten rahan tyhjästä luomiseen – tai koko mätään yhteiskuntajärjestelmään, joka pyrkii vain vahvistamaan ja vakiinnuttamaan rikollisten valtaa ja näiden varallisuutta.”

    Valtion tehtävä on huolehtia kansansa hyvinvoinnista.

    Plusääni(6)Miinusääni(5)
   1. JEESUS SUOMEN KUNINKAAKSI! JEESUS SUOMEN JOHTAJAKSI! OIKEA JEESUS ON OIKEA JUUTALAINEN! JEESUS ON YSTÄVÄMME! PAKANUUS ON HÄVIÄVÄ USKONTO! OLKOON JEESUS AINOA JOHTAJAMME JA JOHTOTÄHTEMME! HALLELUJAA! AAMEN!

    Plusääni(1)Miinusääni(3)
   2. Era. Tiedoksi. En ole juutalainen. Olen kristitty. En ole agitaattori. En usko kansallissosialismiin, enkä muuhunkaan sosialidemokratiaan. Tutkin sitä ”aatetta” edelleen. Jos sen sosialismin jättää pois, niin moni asia ehkä OK.

    Plusääni(1)Miinusääni(2)
    1. Hyvä, Erkki. Kunnon tasavalta on paras valtiomuoto, mitä on keksitty. Demokratiat ja muut sosialistiset entöpraissit johtavat perversseihin elämänmuotoihin ja silmittömään murhaamiseen mielipuolisen raivon ja matalaotsaisuuden vallassa.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
 2. Tyrsky, rotuerojen tunnustaminen ei ole ”diskriminointia” vaan ainut tapa ennaltaehkäistä roturistiriidoista syntyvää aitoa syrjintää ja väkivaltaa.

  Plusääni(47)Miinusääni(1)
   1. Nimim. Suomalainen,

    toivottavasti kykysi ymmärtää ironiaa herättää sinussa muitakin ajatuksia kuin pelkästään tietoisuuden siitä, että sinulle vittuillaan ja että sinua pidetään tyhmänä.

    Haluan, että tajuat kuinka on viime kädessä täysin sinun oma asiasi kenen kanssa menet naimisiin eikä siihen ole muilla nokan koputtamista. Ehkä sen liiton myötä yhteiskunta ei välttämättä mene parhaaseen mahdolliseen suuntaan, mutta yhteiskunta on ihmisiä eivätkä ihmiset yhteiskuntaa varten.

    Jos siis tajuat, että on asioita jotka ovat omiasi, niin vastaavasti ymmärtänet muillekin kuuluvan saman oikeuden yksityisasioihin. Siinä vaiheessa asetelma kuitenkin muuttuu oleellisesti, kun kotimaiset ja ulkomaiset yksityistahot sekä yhteisöt alkavat manipuloimaan suomalaista yhteiskuntaa – ja juuri sehän on jo päässyt tapahtumaan. Nämä tahot kehittävät kriisit ulkomailla ja sysäävät sitten kriisien seurauksena synnytetyt pakolaisaallot tänne. Täällä ko. tahot manipuloivat mieliä ja ruokkivat mielikuvia, että on velvollisuutemme auttaa hätää kärsiviä. Tavallaan he ovat oikeassa, mutta vain tuolta osin. Meidän tulee auttaa hätää kärsiviä, mutta myös itseämme. Paljastetaan pahan juonet, mutta liittoudutaan näiden kanssa, jotka on luoksemme lähetetty.

    Jos kerran keskitysleireiksi kutsutuilla leireillä ei massamurhattu ihmisiä vaan heidän työpanoksensa valjastettiin sotatoimiin, miksi nyt sitten pitäisi asettua sellaisia ihmisiä vastaan, jotka kanssamme ovat aivan samasta siionistisesta järjestelmästä kärsiviä?

    Täällä kehuttiin taannoin jotakin Hitler-dokumenttia. Siinä Hitler sanoi, että kansallissosialismi on kommunismia ilman juutalaisia. Se on hämmentävä kommentti. Siinä tavallaan myönnetään, että kommunismi on ideologisesti oikein, paitsi että se on juutalaisuuden läpikorruptoimaa. En näe, että kansalliset rajat olisivat mikään ratkaisu mihinkään yhä globalisoituvammassa maailmassa. En siten myöskään voi ajatella rasismia minään muuna kuin keinotekoisena tapana luokitella ihmisiä ja ihmisyyttä.

    Paikallishallinto eri muodoissaan on toki tarpeellinen tulevaisuudessakin, mutta jos kerran kansakuntien viholliset osaavat tehdä yhteistyötä yli valtakuntien rajojen, niin miksi emme mekin? Ei pidä heittäytyä ääliöksi kuten tuo PeLeX, joka taitaa kylläkin olla trolli (on liian huono mainos).

    Plusääni(0)Miinusääni(13)
    1. Ihmisen elämässä kaikki on paikallista, livet är lokalt.

     Ns. globalisaatio on eliitin käsite ja sillä ajetaan paikallisuuden tuhoa. Tottakai ns. kansainvälinen eliitti (lue: juutalaiset ja heidän lakeijansa) ajaa globalisaatiota, koska globalisaation avulla erilaisilla säädöksillä ja sopimuksilla päästään ihmisten paikalliseen elämään kuin varkain ja rikollisesti ilman, että ihmiset voivat sanoa siihen mitään. Esimerkkinä ”kansainväliset pakolaissopimukset” ja mm. TTIP-sopimus.

     Monikulttuurisuus on hieno asia, jos se on paikallista niin kuin sen kuuluu olla. Suomi on Suomi, koska siellä asuu suomea puhuvia ihmisiä, jotka identifioituvat suomalaisiksi ja haluavat puolustaa suomalaista ihmistä j suomalaisen ihmisen identiteettiä.

     Globaali eliitti haluaa hävittää identiteetin, koska identiteetti antaa voimaa vastustaa rikollista eliittiä.

     Mikä on hienoa siinä, että globalisaation tavoite on, että kaikkialla on samanlaista, kaikkialla elää samanlaisia ihmisiä, samanlaisissa taloissa, katsellen samanlaisia ohjelmia samanlaisista televisioista, ajatellen samanlaisia ajatuksia, lukien samanlaisia kirjoja, kumartaen samanlaisia johtajia.

     Kautta aikojen matkustelu on ollut kiehtovaa, koska matkan kohde on muuta kuin kotimaa. Aivan normaali realiteetti.

     Mutta silti vähemmän tärkeätä.

     Valkoiset kansat tukehtuvat globalisaatioon ja kuolevat pois, koska globaalissa massamaahanmuutossa heille ei jää enää tilaa, heitä ei ole tarpeeksi.

     Miksi me emme saa välittää omasta kansastamme? Mikä kiima ajaa meidänkin ihmisiämme välittämään vain muista? Mikä ihan tarkalleen ottaen on pahaa siinä, että haluaa oman ryhmänsä, oman kansansa parasta?

     Juutalaiset toimivat aina näin, johdonmukaisesti kaikkialla ja kaikkina aikoina, mutta he saarnaavat minua natsiksi ja rasistiksi, jos teen vain täsmälleen samoin kuin he. Siksi, juuri siksi, vihaan heitä säälimättömästi. Koska he ovat valehtelijoita, kaksinaamaisia , keltamaksaisia kojootteja tässä suhteessa. He kieltävät meiltä identiteetin, ryhmähengen ja samalla vahvistavat omaansa meidän kustannuksellamme. Se on väärin, siinä kaikki.

     Ja lopuksi, globaalissa maailmassa, eliitin maailmassa, ajattelevalle ihmiselle jää vain kansallismielisyys, koska se on ainoa voima näitä kansainvälisiä identiteetin ja kansojen verta imeviä hirviöitä vastaan.

     Swidut siitä, mitä joku siitä ajattelee ja jos joku pahoittaa mielensä, be my guest.

     Plusääni(16)Miinusääni(0)
     1. ”vihaan heitä säälimättömästi”

      Tajuatko ampuvasi tuolla agendaasi jalkaan sikäli kuin agendasi todellakin on pahan vastustaminen kuten väität? Juuri tuollainen itseänsä ja muka-agendojansa rampauttava argumentointi kavaltaa trollin.

      Kukaan hyvää oikeasti haluava ei vaahtoa vihastansa ja väitä oikeutetuksi tehdä pahaa, vieläpä ilman mitään sääliä. Tarjoat pahan tilalle pahaa, siinä kaikki mitä sinulla on.

      Kaltaisesi tyypit karkottavat asialliset ihmiset, sen potentiaalin, joka oikeasti voisi kiinnostua epäkohtien korjaamisesta ja olisi kykenevä tekemäänkin asioille jotain. Toivon, että sinut bannataan.

      Plusääni(1)Miinusääni(12)
     2. tyrsky:”Kukaan hyvää oikeasti haluava ei vaahtoa vihastansa ja väitä oikeutetuksi tehdä pahaa, vieläpä ilman mitään sääliä. Tarjoat pahan tilalle pahaa, siinä kaikki mitä sinulla on.”

      Ei vaan juuri oikeutetusta vihasta on kyse. Vääryyden vastustamisessa viha on mitä luonnollisin tunne. Se on yhtä luonnollinen tunne kuin kaikki muutkin tunteet, joille on aikansa ja paikkansa. Moni lääke on keksitty inhosta sairauksia kohtaan.

      Sitä vastoin rakkauden ja hyvyyden nimissä on tehty hirvittäviä julmuuksia läpi historian. Viimeisin ja parhaillaan menossa oleva hyvyyden kaapuun kiedottu pahuus, on tämä matuinvaasio.

      Plusääni(16)Miinusääni(0)
     1. Itsenäisen maanviljelijän ajatus on yksi keskeisimpiä ideologian kulmakiviä. Kolhoosi ja kaiken omaisuuden takavarikointi juutalaisille (tai valtiolle) on täysin vastakkainen kansallissosialismiin nähden. Ym.

      Plusääni(15)Miinusääni(0)
 3. Kansallissosialismi on ainoa tie kestävään tulevaisuuteen.

  Massojen siirtäminen korkean syntyvyyden alueelta esim. Suomeen takaa vain toivottoman tulevaisuuden kaikille.

  Jos ”rotujen diskriminointi” on niin pahasta niin miksi juutalaisvaltio tekee juuri sitä eikä mitään muuta?

  Plusääni(34)Miinusääni(0)
 4. Lisään vielä:

  Natsi on hyvä. Rasisti on hyvä. Kategorisesti.

  Miksi?

  Koska ajattelevalle, rehelliselle ihmiselle ei jää muita vaihtoehtoja. Kaikki muut kieltäytyvät näkemästä totuutta. Esim. maahan nyt ”muuttavilla” mustilla on keskimääräinen älykkyysosamäärä esim. somaleilla tasolla 68, joka olisi suomalaisessa koulussa vakavan jälkeenjääneisyyden merkki. Jos joku on sitä mieltä, että meidän on uhrattava koko kansamme tulevaisuus siihen, että koulutamme vakavasti jälkeenjääneitä ihmisiä kortistoon ja sosiaalituen varassa elämiseen, hän on yksinkertaisesti ääliö.

  Eli minä olen pakostakin nykykäsityksen mukaan rasisti, koska tunnistan faktat. Tälle ei kertakaikkiaan voi mitään. Ja jos tämä mustien loputon auttaminen on universaali velvollisuus niin voin hyväksyä sen vain, jos sitä tehdään tasapuolisesti ja universaalisti eli Kiinaan, Israeliin, Koreaan, Argentiinaan, Hongkongiin, Singaporeen 68-tason mustia elämään kantaväestön kustannuksella. Minulla ei ole minkäänlaista moraalista tai muutakaan velvollisuutta uhrata kansani tulevaisuutta ääliöiden elättämiseen.

  Jos olen natsi, koska puolustan omaa kansaani niin olen tottakai natsi ja se siitä. Jos hyvän ihmisen määritelmä on natsi niin sitten hyvät ihmiset ovat kaikki natseja ja ovat ylpeitä siitä.

  Jos idiootit ja oman kansansa vihaajat haluavat identifoitua ei-natseina niin mikäs siinä, mutta minä olen kuin olenkin silloin natsi, koska en halua muuttaa maatamme keskiaikaiseksi Kongoksi, jossa toimii vain Kalashnikov-kulttuuri. Tervemenoa vain esim. Burundiin tutustumaan siihen oikeaan Afrikkaan, Machete- ja Kalashnikov-Afrikkaan.

  Tosiasia on, että arabit ja afrikkalaiset tulevat valkoisiin maihin, koska he eivät pääse aasialisten luokse ja juutalaiset eivät heitä ota. Ja valkoisilla ei ole minkäänlaisia, ei siis minkäänlaisia, velvollisuuksia auttaa yhtäkään arabi- tai mustatolloa.

  Olen rasisti. Ja natsi. Ja ylpeä siitä.

  Plusääni(38)Miinusääni(1)
 5. Maailmanhistorian opetus on kuitenkin vielä tänäkin päivänä ns. keskikouluissa

  hullulla kannalla. Ainoastaan harvat opettajat käsittävät, ettei nimenomaan

  historianopetuksen päämääränä voi ikipäivänä olla ulkoluku ja historiallisten

  aikamäärien ja tapahtumien kasaaminen muistiin, ettei ole tärkeää, tietävätkö

  pojat täsmälleen, milloin se tai se taistelu tapahtui, milloin joku

  sotapäällikkö syntyi tai milloin joku (useimmissa tapauksissa varsin mitätön)

  hallitsija sai esi;isiensä kruunun päähänsä. Ei toki, Herra varjelkoon, se ei

  ole tärkeintä, se merkitsee perin vähän. Historian lukeminen merkitsee sitä,

  että koetetaan etsiä ja löytää ne voimat, jotka syinä ja aiheina johtavat niihin

  vaikutuksiin jotka sitten näemme silmiemme edessä historiallisina tapahtumina.

  -Hitler, Taisteluni.

  Plusääni(27)Miinusääni(0)
 6. Vasta juutalaisuuden tuntemus yksin tarjoaa avaimen

  sosiaalidemokratian salaisten ja niin ollen todellisten tarkoitusperien

  tuntemiseen. Joka tuntee tuon kansan, sen silmistä putoavat tuon puolueen

  päämääriä ja tarkoituksia kaihtavat pettävät verhot, ja tyhjien

  yhteiskunnallisten iskulauseiden usvasta ja huuruista paljastuvat marxilaisuuden

  irvistelevät kasvot.

  -Hitler, Taisteluni.

  Plusääni(28)Miinusääni(1)
 7. Olen jo pari vuotta tiennyt olevani natsi, ja olipa hienoa lukea tuo kirjoitus, koska ajattelen ja koen asiat täsmälleen noin.
  En ole ollut vielä kovin kiinnostunut tästä Vastarintaliikkeestä, mutta täytyy ilmeisesti käydä heidän sivuillaan tutustumassa lisää. Olen vielä niin kiinni Saksassa ja Hitlerissä, voisi ehkä alkaa nähdä suomalaista kansallissosialismia.
  Olin ollut 13 vuotta kasvissyöjä, joka sekin vain vahvisti tietoisuuttani siitä, kuinka sisälläni sykkii aito natsi-sydän.

  Nuo täysin korruptoituneet, rikolliset maailmanvaltiaat, suuret ja miksei pienemmätkin maailmanpankit ja koko pankkijärjestelmä on kertakaikkiaan tuhottava. Ne pyörittävät heikkoja poliitikkoja ja hallituksia mielensä mukaan ja köyhdyttävät vuosi vuodelta koko kansantalouden, eikä mitkään rahavirrat, järjetön verotus, sakottamiset, maksut, viimeistenkin rahojen nyhtäminen, tule koskaan riittämään.
  Ja aina keksitään uusia ”hätätiloja” jotta saadaan miljoonat, kymmenet miljoonat, kaikki kansalaiset, köyhät ja keskituloiset, ”talkoisiin”.
  Niin kuin on keksitty tämä pakolaiskriisi, joka on tekemällä tehty huijaus.
  Ja tuolla päämajoissa ollaan tehtailemassa kyllä uusia kriisejä tarpeen vaatiessa, jotka tarvitsevat ihan sen kaiken rahan, mitä vain ihmisiltä saadaan revittyä.

  Plusääni(22)Miinusääni(2)
 8. Sosialismi kapitalismi kommunismi. -Ismi kuin -ismi. Valheita kaikki. Keinoja hallita ihmismassoja ja saada ne liikkeelle.

  Plusääni(1)Miinusääni(13)
  1. Perinteiset luonnolliset arvot tuhoutuivat jo syntiinlankeemuksessa Paratiisissa. Onneksi oikea juutalainen, Jumalan Poika, Jeesus Kristus on Voittaja! Ollaan kaikki Voittajan puolella! Pekkakin lopulta oli…

   Ns. kansallissosialismi ja muukin kommunismi on jo kokeiltu. Eivät toimineet! Eiköhän olla kristittyjä kaikki?
   Sionismikaan ei toimi…

   Kaikki sosialismi on ajattelevan ihmisen mielestä HYVIN HYVIN arvelluttavaa!

   Plusääni(0)Miinusääni(10)
 9. http://keskustelu.mvlehti.net/index.php?topic=21983.msg106396#msg106396

  ”Tästä voimmeikjn päätellä, että Sioni on vihollisemme. Kuten Hirvisaaret ja SUomen Sisut ja Halla-ahot. He ovat huijjaus. He ilmoittavat vihaavansa eniten kansallissosialismia. Tämä merkitsee, että he kannattavat suurkonsernien valtaa, minkä Halla-aho on jo ilmoittanut TTIP-kannatuksellaan suoraan. Tämä on vain bolshevismia ja siis nämä ovat globaalin eliitin puolella. Tämä sama eliitti halua amurhata suomalaiset ja tuhota SUomen. Valeoppositio”

  Nimenomaan kaikki Suomen Sisut ja Soinit ovat vihollisia. He ovat kansallissosialismia vastaan ja suurkonsernien ja pankkien asialla. Siis juuri mamuttajien ja Suomen ryöstäjien. Halla-aho kannatti vihapuhelakeja ja nyt TTIP-sopparia. Kuten PS-puolue kokonaan.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
  1. Kansallissosialismia voikin aivan mainiosti kutsua kansallismielisyydeksi.

   Juutalaisten ja yleensäkin kulttuurimarxistien eniten kammoama asia onkin (muiden kuin juutalaisten) kansallismielisyys.

   Juutalaisten käsittämätön valta yli koko valkoisen maailman näkyy parhaiten ja räikeimmin siinä, että juutalaiset linnoittautuvat muurien ja aitojen taakse Israelissa ja samalla huutavat kovimmin meille, kuinka meidän täytyy avata rajamme. Jos joku ei tätä tunnista ja tunnusta niin ihminen on joko tietämätön (tollo) tai ostettu maanpetturi. Kuten siis helposti näemme, koko johtava eliitti on ostettu ja suuri osa ihmisistä ei ajattele näitä asioita, koska media on juutalaisten tai lakeijoiden käsissä.

   Olen valmis keskustelemaan tästä asiasta aivan koska tahansa kenen kanssa tahansa. Israel on lyhykäisyydessään täydellinen esimerkki juutalaisten kaksinaismoralismista, joka on räikeämpää kuin mikään ihmiskunnan historiassa.

   Ja missään koskaan heitä ei ahdisteta tässä asiassa. Se on totaalisen käsittämätöntä ja jos joku ihmettelee vihaa tässä asiassa niin ihmettelen kyseisen henkilön logiikkaa.

   Me elämme kirjaimellisesti farisealaisten rahanvaihtajien maailmassa. Maailmassa, jossa vastenmielisimmät valehtelijat saarnaavat rehellisille ihmisille hyvyydestä. Vihaan sitä, loputtomasti ja säälimättömästi.

   Ja swidun piste. 🙂

   Plusääni(17)Miinusääni(0)
   1. ”Ja missään koskaan heitä ei ahdisteta tässä asiassa. Se on totaalisen käsittämätöntä ja jos joku ihmettelee vihaa tässä asiassa niin ihmettelen kyseisen henkilön logiikkaa. Me elämme kirjaimellisesti farisealaisten rahanvaihtajien maailmassa. Maailmassa, jossa vastenmielisimmät valehtelijat saarnaavat rehellisille ihmisille hyvyydestä. Vihaan sitä, loputtomasti ja säälimättömästi.”

    Älä vihaa. Heidät tuomitaan. He hukkuvat helvettiin:

    ”jotka (so. juutalaiset) tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen määräänsä asti” (1. Tess. 2:15-16);

    ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt. 23:33);

    ”Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ’Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra” (Room. 12:19; ajalliseksi rankaisijaksi Jumala on asettanut esivallan).

    Me ELÄMME fariseusten ja valehtelijoiden maailmassa. Elämmepä maailmassa, jonka ruhtinas on perkele (asuu kaikkien luonnollisten ihmisten sydämissä). Sinäkin olet perkeleen orja, jos et ole pelastunut Kristuksessa.

    Mutta tämä maailma tuhoutuu, aivan pian:

    ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:10-13).

    Tulee uusi maa ja uudet taivaat. Siellä ei ole fariseuksia eikä valehtelijoita.

    On tie (Jeesus, syntien anteeksiantamus) pois heti tästä maailmasta Jumalan yhteyteen:

    ”Jos te (kristityt) maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa” (Matt. 15:19);

    ”Minä (Jeesus) olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6).

    Siirry oikeaan maailmaan, jossa on sisäinen rauha, vaikka ulkonaisesti onkin ahdistus. Pian ahdistus loppuu. Jeesus Kristus ilmestyy, tämä maailma palaa, fariseukset ja valehtelijat heitetään helvettiin ja omilleen Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat.

    Nämä tapahtumat tapahtuvat aivan pian. Et saa vihallasi siirrettyä perkelettä yhtään mihinkään vaan kuolet vihaasi, joka on synti (tapat sydämessäsi ihmisiä – se on murha). Vihastua saa mutta ei vihata. Viha on merkki siitä, että sydämessä asuu perkele.

    Se on perkeleen myrkynsyljentää.

    Tule kristityksi, ja silloin Jumala kuulee rukouksesi. Hän auttaa. Hän lohduttaa. Hän johtaa. Kun sinussa on Kristus, olet turvassa kaikelta.

    Jos haluat yhteiskunnallisia muutoksia, neuvo ja auta esivaltaa. Julista evankeliumia, että kansa tulisi parannukseen ja Jumala poistaisi vitsauksen nimeltä huono esivalta.

    Huono esivalta, joka ei rankaise pahantekijöitä, on Jumalan rangaistus, esim. Job 34:29-30 sanoo (itse alkutekstistä tarkastamani suomennos):

    ”Jos hän (Jumala) peittää kasvonsa, kuka kansojen ja ihmisten keskuudessa voi nähdä häntä, kun jumalaton ihminen hallitsee kansan paatumuksen vuoksi.”

    Viimeinen lause on hepreasta nykykirjaimin (jos jotakuta asia kiinnostaa): mimmelok aadaam chaanef mimmoqeshej aam – kun (tai koska) jumalaton ihminen hallitsee paatuneen kansan vuoksi.

    Tulee kulkea oikeaa tietä. Ei kiroilla ja vihata.

    Kiroilu ja vihaaminen PAHENTAA NYKYTILANNETTA. Levittää perkelettä, häntä, josta fariseukset ja valehtelijat ovat.

    Plusääni(11)Miinusääni(3)
    1. On pakko myöntää että aiemmin pidin sinun puheita huuhaana. Nyt Kristuksen löytäneenä tiedän, että turha vihaaminen ja pyristeliminen on TURHAA. Kolmas maailmansota tulee, halusitte tai ette. Sisällissota tulee halusitte tai ette. Talousromahdus tulee halusitte tai ette. ANTICHRISTUS tulee myös halusitte tai ette, ja sitä myöten myös PEDON MERKKI. JEESUS TULEE MYÖS HALUSITTE TAI ETTE!

     Pidän magneettimediaa osittain hyvänä julkaisuna, mutta kaiken vihan sijaan magneettimedian pitäisi julistaa JUMALAN SANAA JA TOTUUTTA. Purkamalla raamattua, kannustamalla ihmisiä raamattuun, JEESUKSEEN. Antamalla vinkkejä ja rohkeutta kertoa JEESUKSESTA JA PELASTUKSESTA. Antaa esimerkkejä, kuinka Jumalan Sana tuhoaa evoluutioteoriat, väärät profeetat, valtion johtajat ja tiedemiehet.

     KAIKILLE ihmisille Jumalan Siunausta, ja VOIMAA TUTKIA TOTUUTTA!!!

     Plusääni(1)Miinusääni(4)
  2. Hirvisaari on hyvä, koska on kristiveli! Ja Halla-Aho, soveltuvin osin. Nykyinen ns. kansallissosialismi on ikävä kyllä epäsuomalaista! Siksi kansan keskuudessa heikkkoa ja heikoksi myös on jäävä. Sori siitä, sveduhihhulit!

   En voi kannattaa epäsuomalaista aatetta! Aitosuomalaiskansalliset, nouskaa, ja näyttäkää naurettavaksi tämä ulkoa tuotu, ns.kansallissosialismi-paska! Esi isiemme muiston häpäisyä!
   Tämänkö takia veteraanimme taistelivat?

   Alas muualtatuotu svenska skit! Pohjoismainen yhteistyö muuten OK!

   Plusääni(2)Miinusääni(18)
   1. Erkki on alusta lähtien ollut persuketku ja huijjari silmissäni. Hänhän on myös holohoaxeri. Jos kansa on perseestä ja aivopesty paskaksi, ei se merkitse sitä, että pitäisi olla joku paska aate ja antaa kaikki juutalaisille. Hirvisaari on selvä juutalainen. Samoin Halla-aho. Konsernikapitalistien miehiä

    Plusääni(14)Miinusääni(0)
 10. Itse näkisin, että kansallissosialismi ilmentyy tällä hetkellä parhaiten Venäjällä. Syyriassa tapahtuvaan metakkaan Putin on puuttunut, niin kuin Hitler puuttui Suomen Talvisotaan.

  http://mvlehti.net/2016/03/02/miksi-media-ei-kerro-syyta-kannykkatehtaan-siirtymiseen-suomeen-turing-phones-finland/

  Meillä on aina löytynyt ystävä idästä, etelästä tai lännestä. Nyt näyttäisi löytyvän idästä, jos tanssiin uskalletaan kammarin perältä lähteä 🙂

  Plusääni(1)Miinusääni(9)
  1. Tämä on mielenkiintoinen näkemys. Tosin on monia, jotka aiheellisesti epäilevät venäläisten ja Venäjän asemaa juutalaisten hallitsemassa maailmassa.

   Kun kävin Baltia/Ukraina-kiertueella työn puolesta tässä viikko pari sitten niin silmiin pistävää oli maiden valkoisuus ja se on kuin onkin arvo sinänsä eli pidän Venäjää sittenkin parempana vaihtoehtona juuri kansan kansallismielisyyden takia. Mutta toisaalta rautainen on juutalaisen ote Venäjästä ja se on tietenkin paha.

   Maailma on vain niin kammottavassa jamassa, että valkoisen kansan toivo on, niin tai näin, viimeisissä aidosti valkoisissa maissa. Ja Itä-Eurooppa on viimeinen aidosti valkoinen alue maailmassa. Siksi Itä.

   Plusääni(12)Miinusääni(1)
 11. PeLex, kiitos rakentavasta kommentista. Kirjoitit myös:

  ”Mutta toisaalta rautainen on juutalaisen ote Venäjästä ja se on tietenkin paha.”

  Näinhän oli myös Hitlerin Saksassa, tai Jeesuksen Jerusalemissa. Kiintoisaa on historiassa, että mitä on oikeasti tapahtunut silloin, kun vapaamuurarit on täydellisesti karkoitettu?

  Sota on aina seudulla kohta tapahtunut. Maltti on valttia, mutta mies toimii kun asia on selvä. Ämmät vinkuu tuulen kera.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 12. Israelkin on KANSALLISSOSIALISTINEN, moshaveineen ja kibutzeineen! Suomalaisen vartalolle ei sovi mikään sosialismi! Vapautemme löytyy ikivihreistä metsistämme! Täällä ei mitään Gauleitereita eikä politrukkeja tarvita! Eikä vieraita aatteita! ELÄKÖÖN VAPAA KANSALLINEN SUOMI!!!

  Plusääni(4)Miinusääni(11)
  1. ” Vapautemme löytyy ikivihreistä metsistämme!”

   Olen siitä täysin samaa mieltä.

   Suomessa jo vuosikymmenet valtaapitäneet täysin selkärangattomat maanpetos- ja muut rikollisketkut ovat ovat valmistelemassa vielä jäljellä olevan kansallisomaisuutmme myyntiä kansainvälisille keinottelijoille (tietysti polkuhintaan, käytännössä lahjoittamista – kunhan asian kulissientakaiset pääjunailijat pääsevät politrukkeina Brysselin lihapatojen antimista nauttimaan tai saavat muhkeat ’provisiot’ veroparatiisiin pimeälle pankkitililleen). Tähän valmistelutyöhön kuuluu metähallituslain muuttaminen. En tiedä pystytäänkö sillä tämän rikoksen valmistelua estämään, mutta voihan ainakin sanoa jotain tehneensä asian hyväksi allekirjoittamalla seuraavan metsähallituslain pysäytysadressin: http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/

   Tähän samaan rikolliseen suunnitelmaan kuuluu jo asiakirjan-väärentäjä ja politrukin viralla palkitun Kataisen hallituksen aikaansaama vesilain muutos. Siihen liittyen blogisti ja todellinen tutkiva-journalisti Riikka Söyring kirjoitti monta ansiokasta artikkelia kuten seuraavat:

   ”Suomen hallitus yksityistämässä Suomen pohjavesiä monikansallisille yrityksille”, http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28137-suomen-hallitus-yksityistamassa-suomen-pohjavesia-monikansallisille-yrityksille

   ”Vesilaki”uudistukset” tänään 16.2 2010 Eduskunnan käsittelyssä”,
   http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28629-vesilakiuudistukset-tanaan-162-2010-eduskunnan-kasittelyssa

   ”Vesikauppavyyhti laajenee”, http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28789-vesikauppavyyhti-laajenee

   Tutkiva-journalisti Seppo Konttinenhan jo joitakin vuosia sitten kokosi selvitystensä tuloksia kirjaansa ”Kansallisomaisuuden ryöstö”. (Rikollisten vallanpitäjien läpimädäksi sylikoiraksi korruptoituneesta valtamediastahan tutkiva journalimismi on jo aikoja sitten hävinnyt – tilalla on sensurointia/salaamista, vääristelyä ja valehtelua. On suorastaan surkuhupaisaa tämän TODELLISEN VALE-median aloittama kampanja ”valemediaa” vastaan, joksi TOTUUTTA-kertovia internetin sensuroimattomia sivustoja vääristellen sanotaan. – ”The business of the New York journalist is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of Mammon; to sell his race and his country for his daily bread. We are tools and vassals of rich men behind the scenes. We are intellectual prostitutes.’ – John Swinton, Editor of the New York Tribune, to the New York Press Association, on February 26 1936) – Swintonin sanontahan epäilemättä pätee lähes koko läntiseen valtamediaan, Suomi mukaanluettuna.)

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. Israel ei ole mikään kansallissosialismi, vaan huutalaista sairasta bolshevismia edustava paskakasa. Demokratia on ollut aina samaa juutalaishuijjausta. Nimenomaan gaileiterit tarvitsemme ja demokratiahomoilun lopettamista. Juuri se on vieras aate. Kansallissosialismi ei ole mikään ”vieras aate”, vaan tervettä’ kansallismielisyyttä ja juutalaismenon lopettamista. Juutalaisrahasta luopumista jne. Siis ainoa normaali tilanne, kun muu on juutalaiskommunismia

   Plusääni(13)Miinusääni(0)
 13. Kansallissosialismi on sitä, että vaikka saunaillassa kädet vähän menisivät toisen saksanmakkaralle, niin siitä ei puhuta seuraavana aamuna 😉

  Plusääni(3)Miinusääni(11)
 14. http://keskustelu.mvlehti.net/index.php?topic=22065.msg107781#msg107781

  ”Juutalainen Halla-aho on Brysselissä hinaamassa TTIP-sopparia Israelin iloksi Eurooppaan. Halla-aho oli osa Persu-tuhomafiaa, valheilla valtaan, kun vallassa, ajetaan judeo-mafian asioita läpi…”

  Toisessa kommentissa muualla tuolla sivustolla todettiin, että laajat osat kansasta tuntuvat odottavan uutta puoluetta, joka vastaisi heidän toiveisiinsa. He ovat kyllästyneet äänestämään ryhmiä, jotka ”ovat edes jonkun verran oikeassa” tai ”joilla nyt on edes mahdollisuuksia päästä hallitukseen” tai ”joiden riveissä sentään on rehellisiä ja hyvää tarkoittavia tyyppejä”. Ei. Jos riveissä on hyvoä tyyppejä, he ovat tyhmiä, sillä äänet ja toiminta menee hukkaan. Maltillisia lupauksia ja ”vakavasti otettavia” eli juutalaisten pillin mukaan tanssaavia lupailijoita on nähty. Hyvien asioiden aavistukset osoittautuivat petoksiksi ja kangastuksiksi. Osan oli luonut media, vaikka PS-puolueen johto puhui aivan avoimesti kaikista juutalaisista projekteistaan ja nuoleskeli suvakkeja minkä ennätti.

  Koko systeemi on juutalainen ja pylörii juutalaisen kansan eduksi. Kansa on kyllästynyt tilanteeseen, jossa sitä ajetaan tuhoon eikä yksikään puolue aja yhtään sen tahdon mukaisia asioita, vaan vain juutalaisen vihollisen tuhoprojekteja ja ne jokainen vain petkuttavat ja harhauttavat ja mädättävät kansaa. Yksikään näistä käytännössä juutalaispuolueista ei aja asioita kansan haluamaan suyuntaan, vaan siis toimii juutalaisten määräysten mukaan ja juutalaiseliitin tahdon mukaisesti. Kuinka pitkään tätä voi jatkua? Kansa kuitenkin varmasti käsittää, että enää ei ole aikaa odottaa uusia vaaleja. Varsinkin, kun juutalaiset laskevat äänet eli pienpuolueita ei edes äänestämällä saa isoksi. Kaikki tajuavat, että valta on vaihdettava vuoden sisällä, sillä pian valtionjohdolla on armeija mamuja puolellaan, jotka väkivaltakoneistojen avulla estävät kaiken vastarinnan ja tulevat tiukahduttamaan kaiken toisinajattelijan. Ne tappavat toisinajattelijat ja myöhemmin loput suomalaiset, kun he ovat jääneet vähemmistöksi.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Onhan se todella naurettavaa, että koneisto pyörii täysin toiseen suuntaan kuin kansakunta tahtoisi ja että kansan tahtoa ei kuunnella yhtään. Esim. mamutusta ei kukaan halua ja sitli se toteutetaan. Ha tämähän on alastonta tuhoamista. Kansakunnalta ryöstetään kaikki ja kaikki leikataan mamuille ja kansainvälisille rikollisille. PS-puolue ajaa avoimesti Israelin globaalia hirmuvaltaa ja kommunismia muiden puolueiden tapaan. Kansakunta on nyt sen tosiasian edessä, että jos nyt ei toimita, heidän lapsiltaan viedään tulevaisuus ja lpsenlapsiltaan elämä. Tukemalla nykyistä systeemiä kaikki annetaan pois. Kaikki puolueet ovat huijjaus. Kansan on aika perustaa ja tukea ryhmiä, jotka ajavat 100 % sen haluamia asioita ja totuutta ja rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Miksi ihmeessä jotain kompromisseja tai ”maltilisuutta”? Kenen hyväksi? Miksi yleensä kunnioittaisimme käsityksiä siitä, mikä on sopivaa tai ”äärimmäisyysajatelua”, kun nämä käsitykset ovat juutalaisten ohjaaman yhteiskunnan johdon ja median opetamia harhoja.

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
  2. Raakkelin kaksi kommenttia ovat jumalaton esitys. Jumalaa ei näy missään. Jumalaan vetoamisen sijaan Raakkeli vetoaa kansan tahtoon, että maahan saataisiin uusi puolue ja uusia ryhmiä ajamaan kansan tahtoa. Hän vaatii kansaa ”toimimaan” ja ”vaihtamaan vallan” vuoden sisällä uusia vaaleja odottamatta, ja tämä merkitsee kapinaan nousemista ja kapinaan yllyttämistä.

   Syynä Raakkelin vaatimuksiin on se, että kansaan kohdistuu nykyisin seuraavanlaisia negatiivisia asioita: judeo-mafian projektit, mamutus, Israelin globaali hirmuvalta, kommunismi, vihollisen tuhoprojektit, kansan tuhoaminen, ryöstäminen, petkuttaminen ja mädättäminen, kansan vastarinnan ja toisinajattelun tukahduttaminen, tulevaisuuden ja elämän vieminen lapsilta ja kansan tappaminen.

   Raakkeli on sitä mieltä, että kansa haluaa totuutta ja rehellisyyttä.

   Well, kansan tahto on tähänkin asti toteutunut sataprosenttisesti, koska kansa on maan ylimmän lain määräyksellä maan yksinvaltias, jopa hirmutyranni: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Kansa itse siis yksin on vastuussa maan tilasta – nykytilanteen aiheuttaja. Valtiovaltaahan hoidetaan kahdella tavalla: a) aktiivisesti, säätämällä lakeja, rakentamalla yhteiskunnan puitteet, säätämällä rahajärjestelmä, hallintorakenteet, kontrollirakenteet, oikeuslaitos jne, ja b) passiivisesti, olemalla puuttumatta asioihin, sallimalla asioiden tapahtua. Molemmissa tapauksissa vastuu on yksin kansalla. Kansa myös on muodostanut aikojen saatossa poliittisia puolueita edustajikseen ja äänestää niitä. Erityisesti ns. hengellisissä piireissä ja ylväistöeliitin piirissä kansa palvonut juutalaisia ”Jumalan valittuna kansana” ja heidän toimiaan ”Jumalan toimina.”

   Jos siis kansa nousisi esivaltaa vastaan, se nousisi itseään vastaan. Kansa on yhtä kuin esivalta perustuslain määräyksellä (valtiovalta = kansa). Jos kansa on kyvytön hoitamaan laillista tyranniaansa, se on elinkyvytön ja joutuu oikeutetusti vihamielisten tahojen orjuuteen tai jopa näiden tuhoamaksi. Kyvyttömäksi kansa voi tulla vain yhdellä tavalla: hylkäämällä Jumalan ja hänen apunsa ja siten suututtamalla hänet.

   Suomi on jumalattomuudellaan joutunut Jumalan vihan alle ja siksi tuhoutuu. Mikään ei tapahdu Jumalan tietämättä ja hänen aiheuttamattaan tai sallimattaan. Jumala on parhaillaan tuhoamassa tätä jumalatonta ja julkisyntistä kansaa, joka kaikilla tasoilla riekkuu Jumalaa vastaan ja repii Jumalalta silmiä päästä suu vaahdossa.

   Siksi kansan tahto ei auta. Yksin Jumalan yhteyteen palaaminen auttaa, sillä kaikki todellinen apu tulee Jumalalta. Hän on kaikki, ja hän ylläpitää kaikkea:

   ”Sillä hänessä (Jumalan Pojassa) luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol. 1:16-17).

   Samainen Jumalan Poika on tie Jumalan yhteyteen:

   ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6).

   Jeesus Kristus on syntien anteeksiantamus, juridinen sovitus Jumalan edessä (hän sovitti syntimme Jumalan edessä uhraamalla itsensä meidän pu9lestamme). Jumala itse astui kuolemaan pelastaakseen meidät! Mutta se ei kansalle kelpaa.

   No niin, kansalla on siis lain mukaan kaikki valta jo nyt. Siis myös vastuu. Ja mikähän tämä kansa on? Se on perkeleen kansa, koska se on lihallisten himojensa vaahdossa työntänyt Jumalan pois aivan kaikkialta ja pilkkaa myrkyllisesti Jeesusta Kristusta, Vapahtajaa ja Apua. Kun siis puhutaan Suomen kansasta, puhutaan perkeleen kansasta. Kaikki valta on niin ollen perkeleellä. Koska Suomessa on kansanvalta, Suomessa on perkeleen hirmutyrannia. Kun Raakkeli vetoaa kansan tahtoon, hän vetoaa perkeleen tahtoon. Muuta hän ei halua. Siksi hän ei mainitse Jumalaa tai Jeesusta Kristusta kummassakaan kommentissaan.

   Kansa ei halua totuutta ja rehellisyyttä, vaikka Raakkeli niin väittää. Kansa haluaa valhetta, vaikka pukisikin sen ”totuuden” kaapuun. Kansa näet EI halua missään nimessä tehdä parannusta (= katumus + usko Kristuksen sijaissovitukseen), jotta perkele (ja siis valhe) kaikkoaisi sydämestä ja Jumala (totuus) tulisi tilalle. Sellainen on kansalle kauhistus! Kansa on valheellinen, epärehellinen:

   ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. – – totuudessa hän (siis perkele) ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44);

   ”Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niin kuin kirjoitettu on: ’Että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään’” (Room. 3:4).

   Kansa on esimerkiksi muuttanut Jumalan sanan kirkon kansankirkoksi eli siis perkeleen sanan kirkoksi. Se on nykyisin täynnä valhetta (valheoppi) ja riettautta (homojen, maanpetosten, lastenmurhien, vihollisten jne. sallimista ja palvontaa). Siellä harjoitetaan Jumalan sanan vastaista naispappeutta (1. Kor. 14:33-37; 1. Tim. 2:11-15; 3:2). Vuoden 1992 raamatunsuomennoksessa ydinkohdat (vanhurskauttamisoppi) on vesitetty.

   Kansa on poistanut/poistamassa evankeliumin julistuksen kaikkialta, ja niin Suomen kansa on työntämässä itsensä ja kaikki helvettiin. Evankeliumin opetus on lopetettu kouluissa, ja niin kansa työntää lapsensa ikuiseen helvettiin. Tämä on hirmuinen murha Jumalan edessä! VALTAVA RIKOS!

   Kansa murhaa lapsia liukuhihnalta aborteissa (jo 700 000 murhattu aborttilakien voimaantulon jälkeen). Murhaajalle (kansalle) kuuluu kuolemantuomio, 1. Moos. 9:6. Kansa harjoittaa homoseksuaalisuutta ja on laillistanut sen. Homoseksuaaleille ja homoseksuaalisuuden hyväksyjille kuuluu kuolemantuomio, 3. Moos. 20:13; Room. 1:26, 27, 32.

   Koska oikean kristinuskon julistus on suurella vimmalla hävitetty maasta, kansa kokonaisuudessaan on – syntiinlankeemuksen peruina – synnin ja perkeleen orja. Kaikki Suomessa sikiää perkeleestä ja palvoo perkelettä (esim. lihallisia himoja, syntejä ja jumalanpilkkaa). Aivan kaikki siis, mitä kansa ajattelee, sanoo tai tekee, on syntiä:

   ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

   Kansan palkka on siis kuolema:

   ”Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).

   Se ”negatiivinen”, mikä maahan ja kansaan (kuten koko Eurooppaan) nykyisin kohdistuu ja mitä Raakkeli yllä kuvaa, on siis Jumalan rangaistustoimi. Niillä hän haluaa ravistella kansan parannuksentekoon, jolloin kansa saisi yhteyden Jumalaan ja Jumala alkaisi kuulla rukoukset (katumattomia syntisiä hän ei kuule, Joh. 9:31) ja kansa saisi avun. Huono esivalta on Jumalan rangaistus kansan syntien vuoksi. Jos kansa tekisi parannuksen ja panisi synnit pois, Jumala poistaisi tuon vitsauksen ja antaisi lujan, miehisen esivallan, joka rankaisee pahoja (Room. 13. luku alkujakeet) eikä puolusta heitä (kuten nykyisin). Maassa on kansaa vastaan toimiva esivalta kansan jumalattomuuden ja paatumuksen vuoksi. Hyvä esivalta saadaan vain tulemalla parannukseen Jumalan edessä.

   Jos kansa ei tule parannukseen, Jumala tuhoaa sen kuten hän tuhosi Sodoman ja Gomorran ja miltei koko muinaisen ihmiskunnan vedenpaisumuksessa. Kansan tuhoutuminen on oikeutettu. Tällaisella kansalla ei ole alkeellisintakaan olemassaolon oikeutta. Maailma on olemassa vain sitä varten, että evankeliumin julistuksen myötä syntyisi uusia kristittyjä Jumalan ikuiseen valtakuntaan. Ja maassa ei oikeaa evankeliumia julisteta eikä uusia kristittyjä synny, maa tuomitaan ja se hävitetään maan päältä. Tapahtuu oikeus.

   ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14);

   ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:10-13).

   Totean vielä, että esivaltaa vastaan nouseminen (kapina) on vastoin Jumalan sanaa:

   ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

   Jos esivaltaa vastaan noustaan kapinaan, silloin noustaan kapinaan Jumalaa vastaan ja aiheutetaan itselle tuomio. Ainoa tilanne, jossa esivaltaa ei tarvitse totella, on se, että esivalta käskee toimimaan vastoin Jumalan sanaa:

   ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Ap. t. 5:29).

   Esivaltaa saa kyllä arvostella, moittia ja neuvoa, heille nuhteeksi:

   ”Hän vuodattaa ylenkatsetta ruhtinasten päälle” (Job 12:21).

   Totuus on ainoastaan Jumala ja hänen sanansa:

   ”sinun sanasi on totuus” (Joh. 17:17).

   Tiedän toki, että kansalla on omat totuutensa ja totuudenpuhujansa, mutta kirjoitan silmissäni ne muutamat, jotka saattavat ottaa todellisen totuuden vastaan sydämissään;

   ”Jos te pysytte minun (Jeesuksen) sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:31-32).

   Lopuksi:

   Vihollisia ja rikollisia vastaan Jumala on asettanut esivallan (sen lait, myös kuolemantuomiot ja puolustussodat):

   ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. – – hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. – – jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:1, 3, 4).

   Esivaltaa vastaan kapinoiminen on kielletty (kuten yllä jo todettiin).

   Yksityisen koston Jumala kieltää:

   ”Älä tapa” (viides käsky);

   ”Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ’Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra’” (Room. 12:19).

   Ainoa apu tulee Jumalalta. Tie Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus.

   Kaikki muu on perkeleestä ja vie tuhoon.

   Joona 3. luku:

   ”Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: ’Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun’. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: ’Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään’. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: ’Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet – raavaat ja lampaat – maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.’ Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.”

   Plusääni(6)Miinusääni(2)
 15. Näkisin, että kansa ei kykene yhteistoimintaan. Se on lamaantunut. Se ei luota maanmiehiinsä ja osa ei edes ymmärrä, että ainoa toivo on juurikin hylätä valeoppositiot ja nimenomaan sisut ja persut ja muut maailman rahaeliitin asialla olevat ryöstäjät ja seurata kansallissosialismin tapaisia juttuja ja muutenkin lopetaa valehtelu esim. Hitleristä ym. Myös vasemmistolaisuus on hylättävä. Kansa on halvaannutettu siten, että koneistot tuovat leivän ja toimeentulon ja siksi ollaan niiden orjia ja koska se on aivopesty olemaan luottamatta kanssakulkijoihinsa ja topttelemaan vain maan johtoa. Se ei osin myöskään ole kärryillä siitä, kuka on kuka tässä yhteiskunnassa eli kokonaiskuvio on osalla hämrän peitossa. Jos kansakunta pystyisi toimimaan, petturit olisi jo hoideltu ja vaadittu kaikessa toimintaa kestäväksi ja oikeudenmukaiseksi ja mielekkääksi. Nyt se sallii ryöstää ja tuhota itsensä.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. No, jos kansa ei kykene maansa kohtaloa koskevassa asiassa yhteistoimintaan, on lamaantunut, ei luota maanmiehiinsä, ei ymmärrä hylätä valeoppositioita, on halvaannutettu, on koneiston orja, on aivopesty, ei ole kärryillä yhteiskunnasta, ei pysty toimimaan ja sallii ryöstää ja tuhota itsensä, niin siitä näkyy, mihin kansan valta johtaa ja mitä kansan valta on. Se on kyvyttömyyttä, epäluottamusta, yhteiskunnallista idiotiaa, avuttomuutta, orjuutta, taitamattomuutta, vastuuttomuutta ja eunukkimaisuutta.

   Siksi olen kutsunut kansaa nartuiksi (myös kakaroiksi tai avuttomiksi lapsiksi kansaa voisi kutsua). Miehet ovat ensimmäisen luokan narttuja. Naispuoliset ovat toisen luokan narttuja.

   On siis vitsi, että perustuslain 2§ säätää: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle.” Heh. (tässä kohtaa mieleen nousi yllättäen ajatus, että ajaako Raakkeli kuitenkin todellisuudessa Jumalan asiaa eikä jumalattoman kansan asiaa?).

   Kun kansa on kuvatunkaltainen, kansalle ei missään tapauksessa saa antaa valtiovaltaa tai minkäänlaista yhteiskunnallista vastuuta. Kansa on täydellisen kyvytön, täysin pihalla, täysin vailla ymmärrystä yhteiskunnallisissa asioissa.

   On myös väärin luulla, että kansa välittäisi mistään yhteiskunnallisista asioista sikäli kuin vastuuseen tulee. Kansa välittää vain sirkushuveista ja leivästä, ja kun niitä riittää, muusta ei ole väliä. Ja jos ei riitä, silloinkin vain huudetaan ja herjataan, ei muuta. Ei kansaa kiinnosta, mikä on valeoppositiota ja mikä ei. Ei kansaa kiinnosta rahajärjestelmät, kansallissosialismit tai hitlerit. Kansa kyttää vain himojaan, viinaa, leipää, sukupuolielintään ja viihdettä.

   Koska valta on maassa perkeleellä, se on myös perkeleen seurauksilla.

   Ei perkeleen lapsista koostuva kansa koskaan pysty mihinkään yhteistoimintaan missään oikeassa ja rehellisyyttä vaativassa asiassa (sellaisessa kuin yhteiskunnallisessa vastuussa). Perkeleen joukkiot pystyvät yhteistoimintaan vain rikosten ja syntien suorittamisessa, silloinkin vain rikosten ja syntien suorittamisen ja toteuttamisen ajan. Esimerkkeinä lastenmurhat (aborttien laillistaminen ja laillistamisen ylläpitäminen), homous, kirkon tuhoaminen, kristinuskon hävittäminen, jumalanpilkka, huoraaminen, juopottelu, kiroilu, esivaltaa vastaan kapinointi, vanhempia vastaan kapinointi, esimiehiä vastaan kapinointi, yhteiskunnan hävittäminen, kommunismi (= kaikki politiikka), tappelu, teeskentely, jumaliseksi tekeytyminen, pettäminen, juonittelu, valehtelu.

   Suomen kansa on pelkkä irvokas ja saastainen fiasko. Jos se nyt ryhtyy kaappaamaan valtaa itseltään itselleen, niin siitä syntyy vielä suurempi fiasko.

   Se, miksi kansa nyt liikehtii, johtuu siitä, että Jumalan viha on saavuttanut sellaiset mitat, että hän on päättänyt rangaista tätä jumalatonta perkeleen orjien joukkiota. Ehkä Jumala on päättänyt tuhota sekä kansan että tämän maan. Kansaa ottaa päähän, että sen perkeleenpesältä alkavat seinät sortua. Jos kansa nousee rankaisijaansa vastaan, se nousee Jumalaa vastaan, ja saa siitä tuomion, Room. 13:2.

   Noustessaan nyt itse Jumalaa vastaan kansa häviää kuin tuhka tuuleen. Eikä kukaan muista sitä. Ikuisuuden kansa viettää helvetissä perkeleen kanssa.

   ”jumalattomain tie hukkuu” (Ps. 1:6);

   ”Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat MENEVÄT YHÄ PITEMMÄLLE JUMALATTOMUUDESSA” (2. Tim. 2:16);

   ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa” (Room. 1:18).

   Lopuksi tyrmään ajatuksen siitä, että kansa saisi ryöstettyä vallan itseltään itselleen:

   ”Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki – – kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa” (Snl. 8:15-16, 36);

   ”Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo” (Dan. 4:22);

   Seuraavassa Jeesus toteaa, että esivalta (tässä Pilatus) on Jumalalta:

   ”Niin Pilatus sanoi hänelle (Jeesukselle): ’Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?’ Jeesus vastasi: ’Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ELLEI SITÄ OLISI ANNETTU SINULLE YLHÄÄLTÄ’” (Joh. 19:10-11).

   Esivallan miekan osuessa itseensäkin Jeesus tunnusti, että esivallan miekka on Jumalasta.

   Suomen kansa tuhoaa itseään yhä enemmän, jos se alkaa riehua omassa voimassaan. Sääli. Siihen yhteistoimintaan kansa kyllä pystyy, vuodattamaan verta ympäriinsä yhtenä suurena verenhimoisena petona. Itse asiassa siihen kaikki nykyisin tähtää.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
    1. Loppuosan jätin pois, koska sillä ei ole mitään merkitystä tässä.

     Ja jos loppuosa halutaan näkyviin, se on esitettävä oikein. Jae Joh. 19:11 kuuluu kokonaisuudessaan näin:

     ”Jeesus vastasi: ’Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi’.”

     Ja Jeesuksen jättivät Pilatuksen käsiin juutalaiset, ylimmäinen pappi Kaifas ja ylipapit (Joh. 18:28, 35).

     Jeesus tuomitsee sydämen mukaan. Pilatuksen synti oli se, että hän antoi Kristuksen ristiinnaulittavaksi, vaikkei löytänyt hänestä mitään syytä; Pilatus myös yritti saada Kristuksen vapaaksi. Kaifaan, ylipappien ja juutalaisten synti oli suurempi, koska heidän sydämensä pahuus oli suurempi kuin Pilatuksen, kun he luovuttivat Kristuksen pakanoiden käsiin tapettavaksi. Heidän syntinsä ansaitsi ajallisen ja ikuisen tuhoutumisen.

     Ristinkuoleman Jeesus ansaitsi sijaisenamme. Hän kantoi syntimme, joiden palkka on kuolema, Room. 6:23. Siksi Pilatuksen yritykset päästää Kristus vapaaksi eivät onnistuneet. Asia oli jo korkeammassa kädessä.

     Plusääni(5)Miinusääni(1)
    2. V-I, mielestäni loppuosalla on merkitystä. Kristuksella kaikki Valta oli eikä Pilatuksella. Pilatuksella oli käsissään ainoastaan Kaikkivaltiaan Laki fyysisen elämän rajallisuudesta ja perkeleen väkivalta määrätä ajankohta fyysisen elämän päättymiselle. Kristuksen kuolema osoittaa, että Kaikkivaltias ei puutu tämänpuoleiseen menoon, vaikka perkele riehuisi suu ja perse vaahdossa.

     UT ei tee kovin selkeää eroa vallan ja lain välillä. Kaikkivaltias on Valta, joka määrittelee Lain. Kristus on Poika, joka nosti Lain kaiken maallisen perkeleenvallan yläpuolelle. Sanotaan, rakasta vihollistasi? Hyvä huomio saattaisi olla, että jokaisella sodalla on alun lisäksi myös loppu ja silloin useimmiten ainakin teknisesti voidaan toista osapuolta pitää voittajana. Jostain kumman syystä voittajaosapuoli tuppaa pitämään häviäjää suurempana vihollisenaan antautumisen jälkeen kuin sodan aikana. No se on sitä perkeleenvaltaa.

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
 16. Natsit on ihan homomiesten nökösiä Hugo Boss puvuissaan. Ss

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat