Moskovan kansainvälinen turvallisuuskonferenssi ja siihen liittyvät huomiot

Moskovan kymmenennellä kansainvälisellä turvallisuuskonferenssilla vastustettiin aggressiivista unipolaarista maailman järjestystä ja suosittiin rauhanomaista sekä yhteistyökykyistä multi-polaarista maailmaa. 

15. elokuuta 2022 pidetty Moskovan kansainvälinen turvallisuuskonferenssi toimi osaltaan keskustelun pohjana sille, että maailman poliittinen tilanne on muuttunut nopeasti hahmottamaan moninapaisen maailmanjärjestyksen suuntaviivoja. Moninapaisesta kansainvälisestä kehityksestä voitaisiin mainita esimerkiksi taannoin toteutunut Venäjän ja Syyrian yhteinen hanke, jossa käytiin dialogia liittyen globaaliin turvallisuuteen ja usean suurvallan vaikutukseen ohjautuvan maailmaan liittyen, jossa pyrittäisiin edistämään valtioiden ja sivilisaatioiden yhteistä turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Itä-Euroopassa ja Itä-Aasian alueilla on paljon maita ja kansoja, mitkä panostavat vapauteen ja itsenäisyyteen sekä perinteisten kulttuuriarvojen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. 

Toimittajan erikoishuomautukset ja selitykset ovat hakasuluissa kursivoituna []. 

[Mutta puolestaan yksinapaisen maailmanjärjestyksen tarkoituksena on pääsääntöisesti edistää vain voimakkaimman valtion maailman valtapolitiikkaa, mitä Yhdysvallat muiden muassa on tavoitellut ja tavoittelee. Nykyään Yhdysvaltojen johtaman liittouman ja yleensä länsivaltojen vallitseva oppirakennelma on liberalismi, jolla pyritään kieltämään suvereniteetti, autonomia, valtiollinen itsenäisyys sekä vielä kumoamaan sivilisaatiot, uskonnot, etniset ryhmät, alkuperäiset kulttuurit ja korvaten ne väkivaltaisella liberaalilla ideologialla, ”ihmisoikeuksien” käsitteellä, rajoihin johtavalla individualismilla, sukupuoli- ja transsukupuolisuuspolitiikalla, materialismilla ja teknologisella edistyneisyydellä, joka on kohotettu ylimpään arvoonsa (tekoäly). Liberalismin tavoitteena on lakkauttaa kansallisvaltiot ja luoda länsimaisiin normeihin sekä sääntöihin perustuva maailmanhallitus.

Jäljempänä esitämme ajatuksia siitä, miksi Moskovan kansainvälinen turvallisuuskonferenssi on todellakin tarpeellinen?  

Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman yhtenä tavoitteena on sellaisten valtioiden ja sivilisaatioiden nujertaminen, mitkä ovat itsenäisiä, ja ovat onnistuneet luomaan omavaraisuudellaan riippumattoman taloudellisen systeemin sekä kansallisen valuutta järjestelmän, missä on itsenäinen valtion omistama valuutta ja sen luonti oikeudet. Yhdysvaltojen johtama liittouma vihaa myös sellaisia valtioita, jotka itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa lisäksi pitävät yllä aitoa kulttuuriperinnettään ja siihen kuuluvia arvoja, ja eivätkä alistu vastaanottamaan länsimaista rappeutunutta monikulttuurisuutta, arvoliberalismia ja seksuaalivallankumousta. Transatlanttinen liittouma, joka edustaa unipolaarista eli yksinapaista maailmanjärjestystä, vastustaa jyrkästi esimerkiksi BRICS-maiden pyrkimystä vapautua dollarin valta-asemasta. Yhdysvaltoihin ja Israeliin kytkeytyvä tietty erittäin voimakas kansainvälinen eliitti tai paremminkin mafia haluaa nujertaa Venäjän, ja asettaa sinne Yhdysvaltojen kontrolloiman nukkehallitsijan. Tästä syystä nyt kuumeisesti Yhdysvaltojen johtama liittouma pyrkii horjuttamaan Venäjää sisäisesti ja lietsomaan siellä vallankumousta suistaakseen Vladimir Putinin virastaan ja korvatakseen hänet presidentillä, joka noudattaisi Atlanttisen akselin intressejä vapauttamalla Venäjän kansallisen varallisuuden ja luonnon varat läntisten suurpääoma imperiumien hallintaan. Ja luonnollisesti vielä maustamalla Venäjän perinteiset kulttuuriarvot LGBT-liikkeiden “vapauden” ja “rakkauden” “oikeuksilla”. 

Transatlanttisen liittouman pyrkimykset kulminoituvat nykyisin Ukrainassa. Tästä voidaan esittää tiivistäen seuraavaa: 

Todennäköisesti transatlanttinen uusliberalistinen maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä Tyynenmeren akselille. Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on se turvautunut voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta.   

[Yllä olevassa kappaleessa transatlanttisella uusliberalistisella maailmanjärjestyksellä tarkoitetaan Yhdysvaltojen johtaman liittouman globaalia valtapolitiikkaa. Poliittisesti tähän viittaa myös atlanttinen vyöhyke. 

Poliittisesti Tyynenmeren akseli tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi Venäjää, Itä-Aasiaa ja BRICS-maita yleensä.

Zbigniew Brzezinski on hyvin kiteyttänyt Yhdysvaltojen globaalin hegemonia pyrkimyksen, ja näin hän siitä kirjoittaa:  

“Mikäli Yhdysvaltain alkuun panema NATOn itälaajentuminen epäonnistuisi, se tuhoaisi Yhdysvaltain hegemonian, pirstoisi yhdentyvän ja laajentuvan Euroopan käsitteen, masentaisi keskieurooppalaiset ja saattaisi laukaista Venäjän piilevät geopoliittiset tai imperialistiset pyrkimykset Keski-Euroopassa.” 

Venäjästä ei ole ollut uhkaa Keski-Euroopalle, mutta Yhdysvalloista ja sen muista tietyistä NATO-liittolaisista on ollut uhkaa Venäjälle.

Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten globaali valtapolitiikka ilmenee jäljempänä esitetyssä: 

Tässä yhteydessä on syytä vielä esittää, että Venäjä aloitti erikoisoperaatioonsa Ukrainassa tämän vuoden alussa. Venäjä oli pakotettu erikoisoperaatioon sillä Ukraina sekä suunnitteli että oli valmistautunut hyökkäämään Krimille, mutta Venäjä  ehti ensin. Mainittu Venäjän erikoisoperaatio Ukrainassa on edelleen käynnissä. Tämä Ukrainan hyökkäyksen suunnittelu Krimille paljastuu juutalaisen presidentin Volodymyr Zelenskin 24. maaliskuuta 2021 antamasta presidentillisestä määräyksestä (№117/2021). Määräyksessä esitettiin toimeenpantavaksi Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustusneuvoston päätöksellä ”strategiasta Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin sataman uudelleen haltuun ottamiseksi sekä väliaikaisesti miehitetyn alueen uudelleen integroimisesta” Ukrainaan.  

Juutalaisliittouman hallitsema Ukraina oli siis antanut tietynkaltaisen  sodanjulistuksen Venäjälle. Tästä oli viitteitä jo vuonna 2018.  

Ukrainan juutalaishallinto aiheutti itse Yhdysvaltojen ja EU:n  tukemana sen, että Venäjän täytyi  käynnistää erikoisoperaatio Ukrainassa. Muistamisen arvoista on, että tuhoisat sotaoperaatiot Ukrainassa olisi vältetty, mikäli Ukraina olisi lopettanut, murhaavan terrorin Donetskin ja Luganskin kansantasavaltoja vastaan, luopunut presidentillisestä määräyksestä Krimin suhteen ja ilmoittanut kieltäytyvänsä mahdollisesta NATO-jäsenyydestä.   

Yhteenveto 

Mainittu konferenssi toimii muiden muassa keskustelufoorumina moninapaisen kansainvälisen kehityksen puolesta, missä yksi suurvalta ei pystyisi sanelemaan valtioiden vaurastumisen ehtoja, vaan kullakin valtiolla olisi oikeutensa hyvinvointiin ja vaurastumiseen omista yksilöllisistä ominaisuuksistaan riippuen. Tällöin valtiot toimisivat omista vahvuuksistaan käsin säilyttäen omien perittyjen kulttuuriarvojensa rikkaudet. Unipolaarisen maailman järjestyksen vastakohtana olevan moninapaisen maailman järjestyksen tavoitteena parhaimmillaan olisi valtioiden ja sivilisaatioiden välinen globaali rauhan tila ja hedelmällinen yhteistyö yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Tähän nähdäkseni Venäjä, muiden BRICS-maiden ohella pyrkii vaikuttamaan. 

Mainittakoon myös, että transatlanttisen liittouman, joka ajaa myös Dollari-hegemoniaa, taistelee verisesti kaikkia niitä valtioita vastaan, jotka tavoittelevat itsenäisyyttä, oman kulttuuriarvojensa säilyttämistä ja taloudellisen riippumattomuuden suomaa omavaraisuutta. Myös Suomi on ajautunut Yhdysvaltojen johtaman imperialismin torppariksi. Suomi on alistunut myös Brysselin syrjäiseksi maakunnaksi. Nämä edellä mainitut entiteetit vaikuttavat Suomeen “orjuuttavasti” sekä talousjärjestelmän että sotilaallisen järjestelmän kautta. Yhdysvallat vaikuttaa kuitenkin maahamme jälkimmäisen järjestelmän kautta enemmän. Suomi on nyt uskollinen läntisille rappeutuneille arvoille ja ennen muuta puolustuksellisesti transatlanttiselle liittoumalla. Lisäksi maamme järkkymättömän uskollisuuden tiettyjen länsivaltojen koalitiolle sinetöi Suomen kauhistuttavan valtava velkaantuminen globaalille velkarahajärjestelmälle. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Address to participants and guests of the 10th Moscow Conference on International Security • President of Russia (kremlin.ru) 

Alexander Dugin: Valtio-sivilisaatio – europeantimes.news 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №117/2021 — Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua) 

8 kommenttia

 1. Sanoja, sanoja, sanoja ja jotkut haluavat uskoa niihin. Totuutta ei ole, mutta on peitetarina, kuten politiikkassa tapaa olla.

  Plusääni(4)Miinusääni(4)
 2. MAAILMANPOLITIIKKAA
  Juutalaiset ovat onnistuneet luomaan USA:sta maailman suurimman sotilasvaltion, joka uhkaa koko maailman kansoja. USA:lla on yli 700 tukikohtaa ympäri maailmaa ja Suomen kokoomuspuolue haluaa, että sellainen tulisi myös Suomeen, sillä NATO ei ole mitään muuta kuin USA:n nyrkki, jota USA käyttää hyväkseen kansainvälisessä politiikassaan. USA on sodillaan tappanut yli 20 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeisissä sodissaan. Tällaisen rikollisen valtion alamaiseksi suomalaiset typerät poliitikot ovat Suomea viemässä. USA on juutalaisten johtama rikollisvaltio, jonka avulla juutalaiset uskovat saavuttavan maailmanherruuden. Venäjä ja Kiina ja yleensä BRICS-maat ovat planeettamme pelastus. Moninapainen maailma on ratkaisu tähän ongelmaan. Juutalaiset ovat soluttaneet ns. länsimaat vapaamuurarijärjestöllä, jota he ohjaavat. Saastainen LBGT-agenda ja perhearvojen tuhoaminen ovat heidän tavoitteenaan. Maahanmuutto-agendan tarkoitus on ihmisrotujen sekoittaminen ja tekeminen ihmisistä Siionin Viisaiden kuuliaisia orjia. Tähän tähtää myös rikollinen Covid-rokotusohjelma, jonka tarkoitus on väestön vähentäminen ja ihmisten geneettinen muuntelu juutalaisten orjiksi. Covid-huijaus on yksi ihmiskunnan hirvittävimpiä rikoksia. Kaiken tarkoituksena on maailmanhallituksen perustaminen, jossa juutalaiset pitäisivät yllä säälimätöntä valtaa. Suomella on kriittinen aika vielä pelastua, jos irtaudumme EU:sta ja eurosta, lopetamme isäntämaasopimuksen sekä keskeytämme NATO-hakemuksen. Suomen tulee myös hylätä Venäjä-pakotteet ja luoda uudestaan hyvät suhteet Venäjään. Suomen valtamedia propagoi uutta maailmanjärjestystä ja yrittää globalistien valtaan saattamista sensuroimalla terveitä mielipiteitä maailman tilanteesta. Nyt on isänmaallisten suomalaisten aika nousta barrikadeille. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(15)Miinusääni(4)
  1. Kaikki kansat, jotka alistuvat USA:n käsikassaroiksi muuttuvat rikollisiksi ja terroristeiksi, Aluksi nämä kansat ovat ylimielisiä ja voitonvarmoja. Vihaa USA:n vastustajaa vastaan kiihotetaan erilaisilla mielenhallintatekniikoilla. Muslimien tapauksessa teemana voi olla jihadistinen kiihkoilu mielikuvituskalifaatin puolesta. Ukrainalaisille on puolestaan luvattu Venäjästä ja venäläisyydestä täysin vapaa natsivaltio, joka tosin oikeasti olisi kasaarien ohjaama NWO-valtio. Venäjän vastustajista tulee lopulta täysin mielisairaita fanaattisia terroristeja. Eräskin sellainen räjäytti hengiltä Darya Duginan Moskovassa.

   CIA:n tai MI6:n laatimat mielenhallintakoneistot toimivat sekä mikro- että makrotasolla kokonaisia kansakuntia lumoten tai yksittäisiä terroristeja ja tappajia ohjelmoiden. Taustalla voi olla sellaisia massapsykologian tutkimuslaitoksia kuten Tavistock Institute. Osa ohjelmista voi olla perua Natsi-Saksan aikaisista ihmiskokeista, joiden tuloksia on siirretty USA:n tiedusteluyhteisön käyttöön operaatio ’Paperclip’in avulla. Eräs pahamaineinen ohjelma on kulkenut ’MK-Ultra’-nimikkeellä. Psykologisen trauman tuottaminen on näille ohjelmille tyypillistä. Massoja pelotellaan ja yksilöiden psyyke hajotetaan ja kenties ohjelmoidaan johonkin spesifiseen tehtävään. Nykyaikana mielenhallinnan vastaanottavuutta saatetaan tehostaa erilaisin teknologisin implantein.

   Vastaava koneisto pyörii idässäkin, mutta ei niin laajalla volyymilla. Koneisto on erittäin tehokas ja erittäin vaarallinen ja se muovaa ihmisistä epäinhimillisiä tappajia ja robotteja, joilla ei ole muita kuin negatiivisia traumaperäisiä tunteita kuten viha ja katkera kostonhimo tai nöyryyttämisen ja alistamisen himo. Näiden puolelle nyt Suomi USA:n provosoimassa Ukrainan kriisissä asettuu. Suomi on siis itsekin ihmiskunnan vihollinen, oman kansansa piikittäjä, alistaja, kiusaaja ja riistäjä. Virallinen Suomi uhkaa koko ajan kansalaisiaan epähumaaneilla muutosohjelmilla kuten ’the Great Reset’. Katkera viha Venäjää ja venäläisiä vastaan on eräs osa näitä ohjelmia. Jo yksin tämä sabotoi Suomelta kaikki menestymisen mahdollisuudet itsenäisenä maana.

   Plusääni(15)Miinusääni(6)
   1. MK Ultra tai muutkaan mielenhallintaohjelmat eivät ole mitään Natsi-Saksan peruja vaan juutalaisuutta. Juutalainen Sidney Gottlieb oli MK Ultran johtaja. Kansallissosialistien ei tarvinnut aivopestä ketään kannattajakseen, pelkkä totuuden puhuminen riitti.

    Ja Benjaminille; On myös väärin luulla Kiinaa joksikin maailman pelastajaksi Venäjän ohella. Kummatkin ajavat kontrolliyhteiskuntaa joka Kiinassa on jo käytössä sosiaalisen luottoluokituksen muodossa ja karanteenileireineen. Sinulle on useaan otteeseen mainittu täällä siirtokuntasaksalaisista jotka todennäköisimmin tulevat pelastamaan maailman. Milloin Magneettimedia tekee jutun siitä?

    http://imperialgermans.com/

    http://entityart.co.uk/ufology-explained-the-german-breakaway-group-psyops-disinfo-antarctica-reptilians-aliens-u-boats-nazi-ufos-technology-flying-saucers/

    https://totuusbloki.wordpress.com/2013/09/15/kiinan-juutalainen-historia/

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
  2. BK, asiaa puhut, mutta molemmat mainitsemasi puolueet ovat kontrolloitua oppositiota. Aitoa oppositiota ei ole eikä tule. Niin kauan, kun tuolla suurimmassa looshissa toisin sanoen eduskuntatalossa tehdään päätökset. Vapaamuurareita ainakin vapauden puolesta-liikkeessä itse johtajan mukaan. Myös Ano haiskahtaa epäilyttävältä. Just saying. Pitäkää silmät auki. Vihollinen on lähempänä kuin uskoisimmekaan.

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
   1. Siis onko Kristoffer Weiss sanonut että mukana on vapaamuurareita? Itse kyllä olen sen huomannut etenkin Olli Tammilehdon osalta, mutta mihin oma väitteesi perustuu ja onko lähdettä? Ja VKK ajaa myös tasavaltaista järjestelmää joka on rappareiden suosikki valtiomuoto. Mutta sen avulla voi ehkä hieman näperrellä asaioita kunnes isompi muutos toivottavasti tulee siirtokuntasaksalaisten taholta. Eikös Juha Kärkkäinen kuitenkin ole ihan julkisen tiedonkin mukaan ollut taustapiruna hyväksymässä puolueohjelmaakin?

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Siinä hyvä esimerkki Suomen hallituksen varauksettomasta uskollisuudesta Amerikan johtamalle läntiselle yhteisölle.

  https://yle.fi/uutiset/3-12588784

  Suomen ja Venäjän välit vaan huononee ajan kuluessa. Kauankohan kestää ennen kuin tämä Suomalaisten idealisoima Amerikka tulee siihen tulokseen, että suomalaisia voisi käyttää ukrainan kaltaisena välikappaleena Venäjää vastaan ukrainalaisten tavoin? Tämä Suomen valtion naurettava läntisen arvoyhteisön idealisointi antaa vähän pelon aiheitta siihen. Suomalaiset poliitikotkin on sanoneet tekevänsä Nato jäsenyyden suhteen sen minkä Ruotsi tekee, miksei suomalaiset lopeta toisten seuraamista vaan tekee sen mikä on hyvä Suomen turvallisuudelle, ottaen huomioon esimerkiksi muiden kanssa sen seikan ettei Ruotsilla ole noin 1000 km rajaa Venäjän kanssa.

  Plusääni(9)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat