Naton 50 000 sotilaan vahvuinen sotaharjoitus Venäjää vastaan

Venäjästä maalaillaan valtamedian kautta aiheetonta Venäjä-uhkaa, näin jatkamalla länsiliittoutuman kriisinhallinnan prosessia. Niinpä aivan lähiaikoina, Venäjän rajojen tuntumassa, toteutuu jättiläismäinen sotaharjoitus, jossa NATO siirtää 50 000 sotilasta Pohjois-Eurooppaan.

 

NATON ”puolustusjoukon” yhteisharjoitus

Yhdysvaltalaisvetoinen NATO TRJE18-sotaharjoitus, jonka on määrä alkaa 25. lokakuuta 2018 aivan kirjaimellisesti Venäjän nenän alle, ensi kertaa sitten toisen maailmansodan perustuu täydelliseen petokseen sotaoperaation todelliseen tarkoitukseen nähden.

Näihin sotaharjoituksiin osallistuu 50 lentokonetta, 70 sota-alusta sekä noin 10 000 sotilasajoneuvoa ja miehistöä ainakin kolmestakymmenestä yhdestä NATO-maasta.

NATON pääsihteeri, norjalainen Jens Stoltenberg kuvailee mainittua massiivista sotilasoperaatiota ainoastaan puolustukselliseksi, mikä läpinäkyvyydellään korostaa jopa venäläisiä tarkkailijoita seuraamaan sitä. ”Harjoitusten” tavoitteena on stimuloida vallitsevien kohteiden puolustusta kuvitteellista vihollista vastaan. Nämä harjoitusalueet keskittyvät Norjaan, Suomeen ja Ruotsiin, joten selvää lienee, että kuvitteellinen kohde on täsmälleen se, minkä rajan tuntumassa harjoitukset tapahtuvat.

NATON pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Lisäksi Stoltenberg korostaa, että aluevalintaan sisältyy  tarve testata NATO-joukkojen yhteistoimintaa kylmissä olosuhteissa. Luonnollisesti tämäkin on vain tekosyy, sillä kylmiä olosuhteita löytyy sellaisistakin alueista, jotka eivät esimerkiksi kärjistäisi tahallaan Suomen ja Venäjän suhteita, jotka ovat maallemme erittäin tärkeitä, sillä sijoitummehan ihan Venäjän rajan tuntumaan.

Kaikista typerintä on Suomen osallistua tämän kaltaiseen sotaharjoitukseen, vaikka se on ilmoitettu tapahtuvan Norjassa, sillä Rovaniemen lentokentälle, jonne Naton ilma-aluksia on sijoitettuna, on  lyhimmillään matkaa 150 kilometriä Venäjän rajasta.

Harjoitusalueena on Keski- ja Itä-Norjan lisäksi Islanti, Atlantti ja Itämeri sekä Suomen ja Ruotsin ilmatila.

NATO-sotaharjoitusten todellinen tarkoitus

Yhtenä tärkeänä syynä tämän vuoden NATO-harjoitusten toteuttamiseen on kasvavassa kamppailusta Venäjän kanssa strategisesti tärkeän arktisen alueen hallitsemiseksi.

Arktinen alue sisältää arvokkaita luonnonvaroja, ja Venäjä on arktisista toimijoista merkittävin.  Ukrainan konfliktin seurauksena Venäjä sai riesakseen lännen asettamia sanktioita, joten Venäjän intressit arktiselle alueelle suuntautuvat tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Venäjälle Arktinen alue mahdollistaisi maan energiatuotannon lähitulevaisuudessa.

Pihla Pitkänen tarkastelee Helsingin yliopiston pro gradu –tutkielmassaan  esimerkiksi Yhdysvaltojen arktisia intressejä Obaman hallinnon aikana.

Pitkäsen mukaan Obaman hallinnon keskeisimpiä intressejä arktisella alueella olivat analyysin perusteella ilmastonmuutoksen torjuminen, vapaan merenkulun ja ilmatilan käytön turvaaminen, vastuullinen ja kestävä arktisen alueen kehittäminen, Yhdysvaltojen taloudellinen kehitys, turvallisuusintressien edistäminen, alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen sekä Arktisen neuvoston toimintaan perustuvan kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Koska Yhdysvallat edustavat valtioterrorismia,1 eivät muut syyt sen mielenkiinnosta arktiseen alueeseen voi olla uskottavia kuin vapaaseen merenkulkuun, ilmatilan käytön turvaamiseen sekä Yhdysvaltojen taloudelliseen kehitykseen tähtäävät tekijät.

Yhdysvaltojen ”puolustusdoktriinin” valtioterroristiseen luonteeseen sisältyy pyrkimys kaikkien niiden valtioiden nujertaminen, jotka tavoittelevat taloudellista omavaraisuutta, itsenäistä rahapolitiikkaan ja irrottautumista dollarin sekä kansainvälisen pankkiirimafian köyhdyttävästä vaikutuksesta.

Energialähteitä

Poliittisesti Arktis on kehittymässä entistä tärkeämmäksi kohteeksi. Norjan edustalla sijaitsevalla Barentsinmerellä ovat suuret öljy- ja kaasuvarannot. Lisäksi alueella on hyvät edellytykset kehittyä merkittäväksi vesi- ja tuulivoiman hyödyntäjäksi sekä pitemmällä aikavälillä mahdollisesti myös aaltovoiman tuottajaksi. Erityisesti Barentsinmeren kaasusta olisi potentiaalia koko Euroopan merkittävänä energianlähteenä. Arktisella alueella sijaitsee runsaasti vielä suhteellisen käyttämättömiä luonnonvaroja, kuten metsiä, kaloja, riistaa sekä mineraaleja.

Juutalaisen eliitin eli Israel lobbyn poliittisessa ja taloudellisessa vaikutuksessa rimpuileva jättiläisvaltio USA on kiinnittänyt huomionsa arktisen alueen luonnonrikkauksiin. Näiden valtaamiseksi käytetään NATO:n kautta Suomea, kuten Ruotsia ja Norjaa astinlautana asian edistämiseksi. Suomen poliittisia pölkkypäitä käytetään armottomasti hyväksi arktisen alueen tulevaisuuden kolonialismissa uskottelemalla suomalaisille vallanpitäjille koituvan jotakin ”turvallisuus-hyötyjä” maa- vesi- ja ilmatilansa luovuttamisesta Yhdysvaltojen keulakuvana toimivan Naton häväistäväksi.

Muitakin syitä sotaharjoitukselle on tietysti olemassa, kuten esimerkiksi mahdolliset hyödyt kansainväliselle pankkiirimafialle ja aseteollisuudelle. Tämä tilanne realisoituu silloin, kun harjoitukset muuttuvat todellisuudeksi.

Myös Yhdysvaltojen johtoisen lännen sortuminen Aasian talousveturien jalkoihin innostaa Yhdysvaltoja etsimään ulospääsyä tilanteesta myös arktisten ratkaisujen kautta.

 

NATO TRJE 18 –sotaharjoitus muistuttaa II maailmansodan tilannetta

Kuten II maailmansodan alussa länsimaat himoitsivat Ruotsin malmikenttiä, ja Suomi jätettiin syötiksi Stalinille, samoin nykyisin Suomea käytetään Yhdysvaltojen astinkivenä arktisten rikkauksien ja poliittisten hyötyjen saavuttamiseksi.  Jälleen kerran Suomi, kotimaisten vihollisten ansiosta, on joutumassa suurvaltojen myrskynsilmään, ja altistumaan ansaitulle Venäjän vihalle.

 

Battle of Norway.jpg
Taistelu kuvia Norjassa vuonna 1940.

 

Yleisessä tiedossa on Saksan Norja-invaasio 9.4.1940. Tämä tapahtui hiuksen hienosti ennen ranskalais-brittiläistä maihinnousua Narvikissa verukkeena Suomen auttaminen sen taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Kuitenkin Ranskan ja Iso-Britannian perimmäisenä tarkoituksena oli ottaa haltuunsa Ruotsin malmikentät sekä avata Skandinaviassa rintama käynnissä olevan suursodan välttämiseksi ja sen sijoittumiseksi muualle kuin Ranskaan. Harhaanjohtavasti on vallitsevan tiedon mukaan kuviteltu, että ranskalais-brittiläinen operaatio sai Stalinin suoraan solmimaan rauhan Suomen kanssa 12.3.1940. Nimittäin Stalin halusi välttää sodan länsivaltojen kanssa. On luultu tämän pelastaneen Suomen muuttumisen Neuvosto-Suomeksi.2

Kuitenkin Vilho Tahvanaisen todistusaineiston mukaan Englanti ja Ranska sekä Neuvostoliitto operoivat yhteisymmärryksessä, huolimatta Hitlerin & Stalinin sotasopimuksesta (elokuussa 1939). Tarkoituksenaan heillä oli hyödyntää miehitettyjä Pohjoismaita ja Baltiaa sotatoimien tukikohteina ratkaisevalle liittoutumalle Hitlerin lyömiseksi. Itse asiassa Ranskalla ja Englannilla oli päämääränään jättää Suomi Neuvostoliiton kynsiin. Näin menetellen Suomesta ei olisi ollut haittaa Ranskan ja Britannian Skandinavian operaatiolle. Tämä asiantila on ollut kätkettynä visusti sodan puhjettua ja laajasti aina nykyisyyteen saakka.2

 

”Venäjän uhkaa” käytetään hyväksi

Kuinka on mahdollista, että Suomen vallanpitäjät uskovat länsiliittouman suoltamaa mustamaalauskampanjointia Venäjää vastaan, minkä mukaan Venäjästä olisi muodostunut sotilaallinen uhka.

Venäjän aggressiiviseen mustamaalaukseen sisältyy myös Krimin palaaminen Venäjän yhteyteen eli liittyminen Venäjään. Tässä ei ole mitään ihmettelemistä, sillä Krim on ollut osa Venäjää satojen vuosien ajan. Sitä paitsi Yhdysvallat ja sen läntiset liittolaiset ovat suurimmassa vastuussa Ukrainan kriisistä.

Arktinen alue vaatisi länneltä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta ei sotilaallista vastakkainasettelua.

Erikoisesti Suomen tulisi harjoittaa Venäjän kanssa saumatonta yhteistyötä niin poliittisesti, taloudellisesti kuin myös hienovaraisen sotilaallisesti. Näin menetellen Suomella olisi mahdollisuudet neutraaliin ulkopolitiikkaan ja ulkopoliittisesti olisimme turvassa.

Venäjä ei ole hyökännyt Suomen kimppuun hyökkäyssodassa ainakaan 290 vuoteen, paitsi silloin kuin Suomen valtias Ruotsi hyökkäsi ensin tai osana suurta eurooppalaista sotaa. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota.

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen vuonna 1939, kun se ei pääsyt sopimukseen rajanoikaisusta Suomen kanssa. Tällöinkään hyökkääjänä ei ollut venäläiset, joiden geneettinen pohja on sama kuin suomalaisilla,3 vaan Neuvostoliittoa hallitseva juutalainen mafia,4 jota myös Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäinen pääsihteeri Josif Stalin täysvaltaisesti edusti.

Myös nykyinen Venäjä on osittain ”juutalaisen” eliitin kontrollissa.5

 

Mutta, kun Yhdysvallat ja Venäjä eivät sodi keskenään

Tuleeko tässä ristiriitaa, kun tiedetään, että Yhdysvallat ja Venäjä, joita hallitsee samaa hengenheimolaisuutta oleva ”juutalainen” eliitti, eivät tule suurvaltoina nykyisellään sotimaan keskenään. Mutta miksi sitten nyt kauhuksemme huomaamme NATO-joukkojen, jota Yhdysvallat johtaa, pian keskittyvän Venäjän rajantuntumaan ihan ”Venäjän porteille”?

Itse asiassa Yhdysvallat eivät tule sotimaan suoraan Venäjän kanssa, sillä nämä maailman voimakkaimmat ydinasevaltiot eivät ryhdy välittömään sotaan toisiaan vastaan. Kyseiseen sotaharjoitukseen osallistuu sotilaita 31 Nato-maasta ja Suomi on isäntämaasopimuksensa kautta joutumassa Naton sotakaluston linnoitusvyöhykkeeksi.

Yhdysvallat uhraavat siten muita maita intressiensä alttarille.

Koska kumpaakin suurvaltaa sekä Venäjää että Yhdysvaltoja hallitsee ”juutalainen” eliitti6,7,8,9 10,11,12 ja 13, on mahdollista, että mainittu eliitti on juonitellut sopimukset, jossa taistelevina osapuolina olisivat vastakkain Venäjä, ja tietyt Nato-maat sekä uhrina tietysti pieni, mutta globaalille eliitille erittäin hyödyllinen Suomi.

Siten hyötyjinä, kuten yllä jo sanottiin, olisivat ”juutalainen eliitti”, joka vaikuttaa aseteollisuuteen sekä kansainväliseen rahoitusmaailmaan11,12,13.

Yhdysvalloissa sijaitseva Arms Control Association myy aseita liittolaisilleen sekä Israelin liittolaisille Lähi-idässä, kuten myös Yhdysvallat aseistaa juutalaisvaltiota. Tuskin tämä olisi mahdollista ilman eliitin vaikutusta.

Asekaluston ja miehistön liikehdintä Euroopassa, kuten nyt pohjoismaissa naamioidaan Euroopan turvallisuusstrategiaksi, vastareaktioksi Venäjää vastaan, sillä Venäjä muka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, ja muodostaa uhan Euroopalle. Kuitenkin Venäjän mollaaminen on vallanpitäjien, sotilasasiantuntijoiden ja niitä tukevan valtamedian esittämää vääristelyä ja pelkkää sotapropagandaa.

Kuitenkin kyseinen propaganda näyttää imeytyvän hyvin tiettyyn osaan väestöstä, jotka saavat kiihotusta Venäjä-fobialleen, ja järjettömälle vihalleen itäistä naapuriamme kohtaan.

 

Valtamedia ei ole puhunut mitään Nato-sotaharjoituksista

Eikö valtamedian ja verovaroin ylläpidettävien medioiden yksi tärkeimmistä tehtävistä olisi uutisoida tällaisista sotilasoperaatioista, sillä altistuuhan Suomi ja sen väestö välilliseen hengenvaaraan Suomen poliittisen maanpetturilauman salliessa NATO-joukkojen aggressiivisen käytöksen maaperällään. Tällaista valtiopetollisuutta, julkeaa maanpetturuutta, ja ääretöntä halveksivaa röyhkeyttä omaa maataan ja sen kansalaisia kohtaan emme helpolla löydä Suomen historiasta, minkä poliittiselle typeryydelle ei löydy vertailukohdetta.  Tällaiset päättäjät ja niitä nuoleva media eivät ansaitse minkäänlaista kunnioitusta vaan ankarimman mahdollisen tuomion.

Nykyisin media yrittää tehdä kaikkensa, että ihmiset degeneroituisivat eläimentasolle ja vielä alemmaskin.

Tähän pyritään juuri tällä elämiselle tärkeiden tietojen pimittämisellä tai niiden uutisoimisella harhaanjohtavasti.

Sitä vastoin valtamedia ylläpitää mielenkiintoa arkipäiväiseen hölynpölyyn sekä keskittyy hedonismin ylläpitoon. Näiden julkaisujen korkeimpana tehtävänä tuntuu olevan, jonkun ihmisen rohkeiden kuvien ja takapuolen ihmettely. Kuinka höperöinä ihmisiä oikein pidetään, vai onko todella jo tapahtunut pahemman luokan henkinen taantuminen?

 

Lopuksi

Kuten jo yllä mainittiin, Suomen pitäisi harjoittaa Venäjän kanssa kitkatonta yhteistyötä niin poliittisesti, taloudellisesti kuin myös hienovaraisesti sotilaallisesti. Näin menetellen Suomella olisi mahdollisuudet neutraaliin ulkopolitiikkaan ja turvallisuus olisi taattu. Toisin sanoen löyhässä yhteistyössä Venäjän kanssa, olisimme täysin turvassa niin idältä kuin länneltä.

Bildresultat för Jääkärienparaati 1918 kuva

Lisäksi meidän tulisi päästä eroon nykyisestä Suomen poliittisesta mafiasta, eduskunnasta, hallituksesta ja kaikista poliittisista puolueista. Valtio kokonaisuudessaan tulisi kuolettaa pois, ja tilalle luoda uusi valtiojärjestelmä.

Suunta tulee olla täysin selvillä – Suomi irti EU:sta, luovutaan eurosta yms. haitallisista liittymistä, valtiolle tulee varata rahanluontioikeus, talousreformin käytäntöön, elintasopakolaiset palautetaan lähtömaihinsa, tiedotusvälineet kansallistetaan, opetus- ja koulutusjärjestelmä uudistetaan, arvoliberalistit ja muu poliittinen mafia tulee saamaan palkkionsa ja niin edelleen. Tähän, kun vielä yhdistyy E. Swedenborgin kautta ilmestynyt Taivaallinen Oppi, silloin henkisen ja aineellisen Suomen itsenäisyyden aamun sarastus on alkava.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://thefreethoughtproject.com/nato-troops-russian-border/

http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/144442/Alava%20Jonna.pdf?sequence=1

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/193647

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/dosentti-pertti-multanen-radio-deissa-ihmisoikeudet-ovat-usein-vain-pelkka-savuverho-jonka-taustalla-ovat-suurvaltojen-itsekkaat-edut/

https://www.norden.org/sites/default/files/session_documents/477070053A_1553_FI.pdf/A_1553_FI.pdf

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault

http://countrystudies.us/russia/4.htm

https://en.globes.co.il/en/article-regulator-approves-elbit-imi-merger-1001250683

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/usa-myy-yha-enemman-aseita-lahi-itaan-asiantuntijat-huolissaan/5055450#gs.=alCyWc

http://www.novahierosolyma.fi/

 1. Smith, Brandon | Alt-Market (6.12.2017): Why The Globalists Need A War, And Soon http://alt-market.com/articles/3329-why-the-globalists-need-a-war-and-soon
 2. Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee
 3. Geeni tutkimus Kommersant (26.9.2005). Лицо русской национальности. Saatavilla: https://www.kommersant.ru/doc/611986
 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky; MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla; Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.
 2. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/ ; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/; Gaaze, Konstantin (2014).
 1. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä.
 2. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.
 3. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/
 4. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/
 5. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540
 6. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 7. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan
 8. Saatavilla: Goldman-secret-greece-loan

43 kommenttia

 1. Naton todelliset kasvot tulisi kansan tuntea.
  Minne Suomi pommittaa?
  Konkaritoimittaja Pentti Sainion uutuuskirja Minne Suomi pommittaa? julkaistiin maanantaina 8.10. kello 16 Kaisa-talon Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki). Pentti Sainion kanssa aiheesta keskustelee everstiluutnantti (evp) Tuomo Hirvonen.
  Suomalaiset harjoittelevat sotaa amerikkalaisten kanssa Itämerellä. Suomi auttaa ja rahoittaa Yhdysvaltain sotatoimia Lähi-idässä. Ilmavoimat hankkii Hornet-hävittäjiin pitkän kantaman risteilyohjuksia, jotka on tarkoitettu hyökkäykseen. Missä niitä aiotaan käyttää, kysyy tietokirjailija Pentti Sainio uudessa kirjassaan Minne Suomi pommittaa?
  Teos kertoo päättäjien vaikuttimista, aseteollisuuden vehkeilystä, miljardikaupoista ja suurvaltojen suunnitelmista. Se tarkastelee lähihistorian ratkaisuhetkiä, joissa päätöksiä on tehty salassa
  https://intokustannus.fi/kirja/minne-suomi-pommittaa/
  Kansan rahaa palaa Nato-ja nwo-eliitin leikkeihin mutta sitä ei riitä oman maan pitämiseen kunnossa. Maa saa rappeutua ja kansa degeneroitua.
  Ja kuka se meidän ulkopolitiikasta kantaakaan vastuun?

  Näihin nwo-sionistien käynnistämiin ja ylläpitämiin sotiin tappokone Natoa tarvitaan. Joten kannattaa unohtaa puheet ’rauhan turvaamisesta’ kun isis on liittouman itse luoma ’vihollinen’ jonka avulla päästään käymään sotaa ja laajentamaan omaa reviiriä muita ryöstämällä ja tappamalla.
  IL-raportti Naton lentotukikohdasta Välimereltä: ”Liittolaisinemme olemme tappaneet yli 50 000 Isis-taistelijaa”
  Iltalehti pääsi ainoana suomalaisena uutismediana tutustumaan brittien Kuninkaallisten ilmavoimien Akrotirin sotatukikohtaan Kyproksella.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201809072201187533_ul.shtml

  Naton globaaliset kasvot … kaikessa tässä Nato on saatanallisen nwo-eliitin aseellisena tukena sen laajentaessa reviiriään ja sen pyrkimyksissä maailmanherruuteen.
  Guy Carr: Globalists are Satanists
  ”Stop trying to save the human race. The vast majority aren’t worth the time or the trouble. Most of them will be better off if they are forced to live under a totalitarian dictatorship; they will then get what the government decides is good for them.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=123117
  https://www.henrymakow.com/2015/10/Guy-Carr-Globalists-are-Satanists%20.html
  Faktaa Natosta
  https://store.globalresearch.ca/store/the-globalization-of-nato/

  Voi kysyä onko tämän rappion ja perikadon puolustaminen meille todella tärkeää?
  Väestön degeneroituminen ei ole myytti
  https://www.kansalainen.fi/vaeston-degeneroituminen-ei-ole-myytti/
  Todellisuudessa maamme nwo- ja Nato-eliitti ei välitä lainkaan suurimmasta osasta kansaa ja sallii kansalta kerättyjen verojen suruttoman käytön tappokone Naton käymiin jatkuviin hyökkäyssotiin ja on vaarantanut maamme puolueettomuuden tehden meistä Venäjän ohjusten maalitaulun sotatilanteessa jota Nato provosoi.
  Lopuksi vielä tämä: USA:ssa kansa jo parkuu sionistien ja heidän ’rappari’lakeijoiden pihdeissä jotka ottavat kaiken itselleen ja myös maamme oma hallitus on tällä hetkellä suurin turvallisuusuhka omalle maallemme.
  Jews have stolen everything.
  https://www.darkmoon.me/2018/why-people-hate-the-jews/#more-105974
  https://www.darkmoon.me

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Koska Nato on kaikessa tässä mukana niin tämä sopii tämän artikkelin kommentiksi.
   By Prof. James Petras
   Viime viikkoina Valkoinen talo on omaksunut nykymaailman murhaavien hallitusten tavat. Presidentti Trump on ystävystynyt Saudi-Arabian ”Kuoleman prinssi” Mohammad bin Salman kanssa ja ylistää Israelia, ja hänen hengellinen ohjaaja Benjamin Netanyahu juhlii sapattia murhaten viikoittain satoja aseettomia palestiinalaisia, erityisesti nuoria.
   Nämä ovat presidentti Trumpin ”luonnollisia liittolaisia”. He jakavat hänen arvonsa ja etunsa samalla, kun kukin ylläpitää erityistä tapaaansa hävittää vastustajat ja eri mieltä olevat.
   Nykyään Valkoinen talo on yksin ilman sellaisia liittolaisia, jotka jakavat ja puolustavat hänen unipolaarista valtakuntaansa.
   Ihmiskunnan enemmistö kuitenkin vaatii sodan ja sanktioiden politiikan hylkäämistä. Amerikan uudelleenrakentaminen vaatii voimakkaan ruohonjuuri-liikkeen rakentamista Wall Streetin tai sotateollisuuden vallan hillitsemiseksi. Ensimmäinen vaihe on murtaa molemmat osapuolet kotona ja kolmas osapuoli (jota Nato edustaa) ulkomailla.
   Trump’s Alliance with Body-Choppers, Death Squads and Child Killers: Saudi Arabia, Brazil and Israel
   In recent weeks the White House has embraced the contemporary version of the world’s most murderous regimes. President Trump has embraced the Saudi Arabian “Prince of Death” Mohammad bin Salman
   President Trump grovels, grunts and glories before Israel, as his spiritual guide Benjamin Netanyahu celebrates the Sabbath with the weekly murders and maiming of hundreds of unarmed Palestinians, especially youngsters.
   These are President Trump’s ‘natural allies’. They share his values and interests while each retains their particular method of disposing of the cadavers of adversaries and dissenters.
   Today the White House stands alone without allies who will share and defend his unipolar empire. The mass of humanity requires a break with the policies of wars and sanctions. To rebuild America will require the construction, from the ground-up, of a powerful popular movement not beholden to Wall Street or war industries. A first step is to break with both parties at home and the triple alliance abroad.
   https://www.globalresearch.ca/trumps-alliance-with-body-choppers-death-squads-and-child-killers-saudi-arabia-brazil-and-israel/5657201

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. The world is enveloped in a blanket of perpetual conflict. Invasions, occupation, illicit sanctions, and regime change have become currencies and orders of the day. One organization – the North Atlantic Treaty Organization (NATO) – is repeatedly, and very controversially, involved in some form or another in many of these conflicts led by the US and its allies.
    The Globalization of NATO
    “The Globalization of NATO by Mahdi Darius Nazemroaya is simply magnificent, erudite and devoid of the ethnocentrism to which one has become so accustomed from Western authors. The book deals with what doubtless are the most important and relevant issues of the day for all those committed to saving life and protecting Mother Earth from rampant human irresponsibility and crime.
    https://store.globalresearch.ca/store/the-globalization-of-nato/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Haluaisin hieman oikaista viimeistä lausetta ”maamme oma hallitus on tällä hetkellä suurin turvallisuusuhka omalle maallemme.” mikä on hyvä pointti, mutta korvaisin sanan ”hallitus” sanalla ”eduskunta” vaikka hallitus onkin täydellinen katastrofi jo itsessään.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Markku… Onko tämäkin uskonnollinen julkaisu, niin kuin oikea mediakin? Sen ”jumalan siunausta” paskan lukemisen jo lopetinkin.
  Alkaa vaan se USKOTTAVUUS hävitä tästäkin julkaisusta.
  Yksikin raamatullinen/jeesus/jumala viittaus vielä niin en lue enää koskaan tätä mediaa, enkä kyllä suosittele muillekaan!

  Huonossa jamassa on meidän mediat…

  Plusääni(2)Miinusääni(15)
   1. Ainut media jota pystyy enää tosissaan lukea, mutta minulle nuo viittaukset uskomus-oppeihin on puukon iskuja naamaan. Uskonnot on hidastanut meidän kehitystä tällä planeetalla niin paljon että ihan masentaa hyvän kirjoituksen päätteeksi lukea kirjoittajan olevan kuitenkin vain toiveikas uskovainen.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. Itse näkisin asian toisin. Vaikka uskonsotia on ollut ja parast’aikaa on (juutalainen talmudismi vastaan islam) niin silti niiden kokonaisvaikutus on positiivinen. Esim. ilman kristinuskon Euroopan kehitykselle antamaa henkistä panosta tilanne olisi muuta ja nyt näemme kuinka tuhoamalla sen arvomaailmaa ja rahan palvonnan noustessa johtavaan asemaan kulttuuri rappeutuu.
     Viittaan alempana olevaan kommenttiin Tutkitaan

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
    2. Moderni ”kulttuuri” on Luciferin salaliitto kristillistä sivistystä vastaan.
     Samoin kuin kehomme tarvitsevat ruokaa, myös sielumme tarvitsevat totuuden, rohkeuden, hyvyyden, kauneuden ja rakkauden merkityksellisiä ja inspiroivia malleja. Sataninen kultti (kabbalismi), joka ohjaa nykyaikaista kulttuuria, määrittelee ihmiskunnan sieluttomaksi eläimiksi hyödyntääkseen sitä.

     Elokuva ”Miksi kauneus on tärkeä asia” (yllä likissä) osoittaa, että näemme nälkää hengellisesti. Sielujamme ruokitaan vääryydellä, ruhjotaan, väkivalta ja seksuaalinen kuritus kukoistavat. Olemme nälkäisiä.

     Tämä näkyy kun katsoo nykypäivän musiikkia, kirjallisuutta tai elokuvia. Se on juuri sitä mitä voi odottaa sellaisessa yhteiskunnassa, jota johtaa saatanallinen kultti, jossa mainitseminen Jumalasta on kielletty, koska ateistit saattavat loukkaantua; jossa uskovilla ei ole oikeuksia. (Hyökkäys on myös älyllistä, he salaavat tietoa ja hallitsevat diskursseja.)
     Jonathan Stonehouse kirjoitti: ”Se panee minut ajattelemaan, että monet ovat nyt oikeuttaneet vapauden normalisoidakseen kaiken, mitä aiemmin pidettiin moraalisesti vastenmielisenä. Totuus on, että rakennamme maailmaa, jossa enemmistö on jokaisen himon ja mieltymyksen orja, puhumattakaan pimeästä ja kauhistuttavasta toiveesta, jonka aiheinen mielikuvitus voi synnyttää. Se on eräänlainen ”vapaus”, ilman sitä en voi hyvin. ”
     Todellinen kulttuuri perustuu henkisten ihanteiden (kuten totuuden, oikeudenmukaisuuden, hyvyyden ja kauneuden) jalostamiseen. Elämäntapa rappion perustana on yhteiskunnan demoralisointi ja tuhoaminen horjuttamalla näitä ihanteita ja hemmottelemalla meidän alhaisia impulsseja.
     Henry Makow Ph.D.
     Moderni ”kulttuuri” on Luciferin salaliitto kristillistä sivistystä vastaan.
     Jumala on hyvä. Kun ihminen tekee itsensä Jumalaksi, hyvästä tulee sitä mitä voimakkain mies tai ryhmä haluaa. Hyvä on paha ja paha tulee hyväksi. Tämä tapahtuu tänään.
     Näin fariseukset hylkäsivät Kristuksen, koska hän opetti, että Jumala on rakkaus ja kaikki ihmiset ovat yhtäläiset Jumalan silmissä.
     ”Kristuksen ilmestyminen oli kansallinen katastrofi juutalaisille, etenkin johtajille”, kirjoittaa Leon de Poncins.
     Oli paljon ryhmiä, jotka halusivat olla Jumala, mutta jotkut konservatiivit uskovat, että kulttuurin vastaisuutemme voidaan jäljittää juutalaisten näkökulmasta heidän ”valitun” rooliin.
     Alunperin juutalaisilla oli käsitys Jumalasta yleisenä moraalisena voimana. (Tämä on juutalaisuus, jonka tunnistan.) Ilmeisesti vuonna 79 eKr. oli sisällissota ja fariseukset olivat voitokkaita. He julistivat Babylonian Talmudin ylivallan yli Tooran (Vanhan testamentin ensimmäiset viisi kirjaa).
     Talmud opettaa, että Jumala valitsi juutalaiset johtamaan ihmiskuntaa. Käytännössä tämä tekee heistä Jumalan ja antaa heille oikeuden määritellä todellisuus uudelleen. Se on tehnyt heistä luciferilaisia.
     VAPAAMUURARIT JA JUDAISMI
     Epäilen, että fariseus-juutalaisten masonismi voisi olla kansainvälisten pankkiirien väline, keino vahvistaa valtaansa. Nämä pankkiirit ja heidän liittolaiset ovat luoneet uuden maailmanjärjestyksen, joka välittää vähän demokraattisia periaatteita. He ovat Jumala.
     Nathan Rothschild (1777-1836) sanoi: ”En välitä siitä, millainen nukke asetetaan Englannin valtaistuimelle hallitakseen Imperiunia. Iso-Britannian rahan määräysvallassa oleva mies valvoo Britannian valtakuntaa ja hallitsen Britannian rahaa.”
     Juutalaisen messsiamin lisäksi vapaamuurarius on ollut pankkiirin työkalu. Se oli tärkeä väline kristillisten monarkioiden tuhoamisessa Saksassa, Itävallassa ja Venäjällä sekä katolisen kirkon heikkenemisessä.
     https://www.henrymakow.com/000403.html
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=9272

     Just as our bodies need food, our souls also have needs, for meaning and inspiring models of truth, courage, goodness, beauty, and love. The satanic cult (Cabalism) that controls modern culture defines humanity as soulless animals, better to exploit and cull us.
     The film “Why Beauty Matters“ (above) shows that we are being starved spiritually. Our souls are fed a diet of dysfunction, ugliness, violence and sexual depravity. We are being starved.
     To confirm this, just look at contemporary music, literature or films. It’s what you’d expect in a society run by a satanic cult, where mention of God is forbidden because atheists might be offended. Where believers have no rights? (The attack is also intellectual. They suppress information and control discourse.)
     A reader, Jonathan Stonehouse wrote: “It staggers me to think that there are many who now associate freedom with the normalization of everything formerly regarded as morally repugnant, when the truth is we’re building a world in which the majority will be slaves to every whim and fancy, not to mention dark and abhorrent desire, the human imagination can conceive. That’s a form of ‘freedom’ I can well do without.”
     True culture is based on refining our animal instincts in terms of spiritual ideals (like truth, justice, goodness and beauty.) Modern anti-culture is based on demoralizing and destroying society by disparaging these ideals and indulging our basest impulses.
     by Henry Makow Ph.D.
     Modern ”culture” is a product of the Luciferian conspiracy against Christian Civilization.
     God is Good. When man makes himself God, good becomes whatever the most powerful man or group wants. Good becomes evil and evil becomes good. This is happening today.
     Thus the Pharisees rejected Christ because he taught that God is Love and all men are equal in the sight of God.
     ”The advent of Christ was a national catastrophe for the Jewish people, especially for the leaders,” Leon de Poncins writes.
     There were a lot of groups who wanted to be God but some conservatives believe our anti-culture can be traced to the Jewish view of their ”chosen-ness.”
     Originally Jews had a conception of God as a Universal Moral Force. (This is the Judaism I identify with.) Apparently, in 79 BC there was a Civil War and the Pharisees were victorious. They proclaimed the supremacy of the Babylonian Talmud over the Torah (the first five books of the Old Testament.)
     The Talmud teaches that the Jews are chosen by God to lead mankind. In practice, this makes them God and gives them the right to redefine reality. It has made them Luciferians.
     FREEMASONRY AND JUDAISM
     I suspect that the Messianism of the Pharisee Jews may be an instrument of international bankers, a way to consolidate their power. These bankers and their allies are creating a New World Order that cares little for democratic principles. They will be the Gods.
     Nathan Rothschild (1777-1836) said: ”I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the Empire. The man who controls Britain’s money supply controls the British Empire and I control the British money supply.”
     In addition to Jewish Messianism, Freemasonry has been the bankers’ tool. It was instrumental in the destruction of the Christian monarchies in Germany, Austria and Russia and the decline of the Catholic Church.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
     1. Moni kysyy miksi juutalaisia pitää koko ajan arvostella.
      Vastaus on helppo: vain ja ainoastaan siksi koska he ovat tuhoamassa muita ja ottamassa koko maailmaa haltuunsa. Talmudististen sionistirabbien alistama kansa saa siksi kärsiä vaikkei suurin osa siitä olisikaan rabbeja tukemassa näiden koko maailman valloitushankkeessa.
      Ja koska tämä hanke kytkeytyy juutalaisten Talmudiin, joka on heidän uskontonsa, niin tämän pakanallisen rabbi-uskonnon tutkiminen on ensisijaisen tärkeää maailmanrauhan ja sotien estämisen kannalta. Monet juutalaiset kuten mm. Atzmon, Unz, Sand, Makow, Chosudovsky, Finkelstein ym. ovat tämän oivaltaneet ja joutuneet sionistien hampaisiin mutta silti he rohkeasti puolustavat totuutta ja hyvyyttä.
      Harold Rosenthalin sanoin: ”Useimmat juutalaiset eivät halua myöntää sitä, mutta jumalamme on Lucifer … ja me olemme hänen valittuja ihmisiä. Lucifer on hyvin elossa.”
      Rabi-kirjailijan mukaan: ”Kristinusko on olennaisesti huolissaan ihmisen pelastuksen kannalta. Juutalaisuutta kiinnostaa vain Israelin ’oman huoneen’ pelastus, joka yksin voi luvata pelastuksen maailmankaikkeuden 7-kymmenelle kansakunnalle.” (Anatomie du Judasime Francaise, s. 203-204)
      In the words of Harold Rosenthal, ”Most Jews do not like to admit it, but our god is Lucifer…and we are his chosen people. Lucifer is very much alive.”
      According to the author ”Rabi”: ”Christianity is essentially preoccupied with the individual salvation of man. Judaism only contemplates the salvation of the House of Israel, which alone can permit the salvation of seventy nations of the universe.” (Anatomie du Judasime Francaise, pp.203-204)
      https://www.henrymakow.com/000403.html

      Tapaa kymmenen yritys-jumalaa jotka auttavat Israelia tuhoamaan Gazalaisten protestit
      ”Israelin armeija perustuu kansainvälisten yhtiöiden verkostoon, joka toimittaa kaikki ampuma-aseet ja kyynelkaasun näiden välityksellä, joilla se suorittaa Gazan mielenosoittajien joukkomurhat. Nämä yritykset tukevat tietoisesti sotarikollisia ja osallistuvat valtio-orgaaniseen murhaan. ”- Tom Anderson, tutkija
      NEW YORK – Israelin sotilaat ampuivat aseettomia palestiinalais-mielenosoittajia Iso Paluu-marssin aikana maaliskuussa, ja niiden tappava toiminta riippuu useista toimeksiantajista ja toimittajista, joista monet ovat Israelin ulkopuolisia yrityksiä.

      Meet Ten Corporate Giants Helping Israel Massacre Gaza Protesters
      “The Israeli military relies on a network of international companies, supplying everything from sniper rifles to tear gas, to carry out its massacres of protesters in Gaza. These companies are knowingly supporting war crimes, and are complicit in state-orchestrated murder.” — Tom Anderson, researcher for Corporate Occupation
      https://www.mintpressnews.com/meet-ten-corporate-giants-helping-israel-massacre-gaza-protesters/250617/#.W8SCIizKT4M.mailto

      Gilad Azmon: olemme kaikki palestiinalaisia ja ellemme toimi niin palestiinalaisten kohtalo odottaa pian meitä.

      Sionistien raakuus ja julmuus on pohjatonta
      Saving the Holy Land
      …”a land in which human beings kill each other”
      Kairos is Greek meaning ‘a critical moment in time’.
      The Kairos people said they had “reached a dead end in the tragedy of the Palestinian people. The decision-makers content themselves with managing the crisis rather than committing themselves to the serious task of finding a way to resolve it.”
      While the separation wall divides Palestinian neighbourhoods, Jerusalem continues to be emptied of its Palestinian citizens, Christians and Muslims. Their identity cards are confiscated, which means the loss of their right to reside in Jerusalem. Their homes are demolished or expropriated. Jerusalem, city of reconciliation, has become a city of discrimination and exclusion, a source of struggle rather than peace.
      “We ask our churches and theological institutions to challenge how the Bible has been used to justify oppression and injustice…. We support Palestinians in their non-violent resistance to Israeli injustice and oppression. We endorse their call for boycott, disinvestment and sanctions (BDS) and other forms of non-violent direct action. We call on Christians to put pressure on governments and the European Union to demonstrate a commitment to justice for Palestinians and security for all people.”
      https://www.veteranstoday.com/2018/10/16/saving-the-holy-land/
      https://www.gilad.co.uk/writings/2018/10/14/insightfulness-and-palestine

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    3. Kaikki sivilisaatiot perustuvat rotu-identiteettiin ja uskonnolliseen myyttiin. Uskonnottomuus vie tuhoon ja on kommunismia. Valitettavasti Oikea Media on ns.sionisti-kristittyjen äänitorvi jossa virheellisesti palvotaan juutalaisia vaikkeivät he edes omien sanojensa mukaan ole sukua Raamatun Israelilaisille. Juutalaiset ovat rappioon johtavan maallistumisen takana myös jo Ranskan vallankumouksen myötä.

     https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/12/03/ramsay-the-nameless-war/

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Tuohan on aika mielenkiintoinen ilmaisu,että uskottavuus menee jos julkaisu on uskonnollinen.

   Eikö tappiin asti viety uskottavuus jo lähentele fundamentaalista uskonnollisuutta?

   Todellinen uskominen on sitä,että kun ymmärtää että asia totta ja oikein,niin vasta sitten uskoo siihen.

   Jos taas ymmärryksessään näkee,että asia on pahaa ja väärää,niin silloin hänen tahtonsa ei suosi sitä.Jne.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. Jews have stolen everything. Like their lying, thieving, murderous, homosexual “forefather” Jacob, they’ve stolen our national birthright and inheritance, trading it for a sickening bowl of egalitarian viscera, cheap Chinese tripe and a putrid miasma of other perverse pottage.

  They’ve stolen our faith.

  They’ve stolen our future.

  They’ve stolen the Aryan values bequeathed to us by our forefathers.

  They’ve stolen our health, welfare and happiness, replacing them with debilitating pharmaceuticals that drive us mad.

  Most of all, they’ve stolen our happiness. Our sense of well being, with the constant confusion of phony “progress” that has torn up our neighborhoods to the point that we can no longer recognize or feel comfortable living in them.

  They’ve stolen our media — every last bit of it.

  They’ve stolen our wealth with their Federal Reserve.

  They’ve stolen our sunshine with their deadly chemtrails.

  They’ve stolen our pure water, befouling it with deadly chemicals.

  They’ve stolen our children, sacrificing them on their media’s altar in howling bloodlust.

  They’ve stolen our truths, our justice, our American way; mocking our loss with a televised, cardboard, comic book character.

  The Jews have stolen our past; and those who have stolen our past, have stolen the future also.

  All the Jews have left us with is this: a miserable, tenuous existence—and soon they shall finish stealing our lives as well. Then they shall wallow through their global, Jewish pigsty like the “effendi” pigs they are, with the remaining mud-race slaves to serve them.

  One can only pray to a Jewish god (((they))) cannot steal our souls. If there ever was a reason to hate a race, it’s the people of hate — the Jews.

  If you happen to be a lying, thieving, conniving, murdering, Jewish psychopath, the future looks bright – very bright.

  If you happen to be anyone else, your future looks dim. Very dim. Jew’s have stolen everything, so what is left for them to steal?

  When did success ever stop a thief? With each succeeding generation, the Jews’ power has grown ever stronger.

  The Russians did not stop the Jews.

  The Germans did not stop the Jews.

  Kings and queens have not stopped the Jews.

  Presidents have not stopped the Jews.

  Congress has not stopped the Jews,

  Liberals have not stopped the Jews.

  Conservatives have not stopped the Jews.

  If YOU don’t stop the Jews — no one will!

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Vai osuuko lopulta omaan nilkkaan? Muutama ote artikkelista joka pohtii kuviota juutalaisuus vastaan kristinusko.
   Christ vs. Antichrist: A Debate
   Is Christianity a ‘Jewish plot’ designed to weaken Christians and turn them into wimps? 
   This provocative and stimulating discussion between J.B. Campbell, founder of the militia movement in America, and an anonymous writer known as ‘Sardonicus’, took place in the Comments section of the Darkmoon site.
   J.B. CAMPBELL:  That the Jews are the only humans and we are mere animals is the basis of Judaism. This makes coexistence between us impossible. Or it would have been so but for the creation of Christianity. Christianity allows our exploitation and control by Jews. It also protects Jews from us.
   SARDONICUS:…your attack on Christianity is philosophically bankrupt. You know very well that the Jews hate Christianity more than anything. You walk in lockstep with the Talmudic Jews in Israel who spit on Christians. … Do tell me, Mr Campbell, how many militant supporters are you going to get if you alienate the vast numbers of Christians around you? You expect to recruit fine, upstanding atheists, nihilists and neopagans to fight the Jews for you?
   Tolstoy was a Christian. Dostoevsky was a Christian. Pascal was a Christian. You despise them and think them “cowardly” and misguided for believing in the “Jewish” slave religion? Who are you to tell them that your own half-baked anti-Christian views are the correct ones?
   J.B. CAMPBELL:  All religion is mind-control. The priest-class telling people how to think and even how to live their lives in ways that benefit the controllers. The priests serve the government by keeping the people under control. Above that is the super-class that runs the government. The super-class is apparently a Judeo-Masonic cult. … Christianity is by definition impotent and worse than useless. It has been our undoing because the role model surrendered to be tortured to death, and this is the central part of his perfection.
   Jews hate everyone and are in a permanent state of war with everyone. You say they hate Christianity. They don’t hate it – it’s their primary weapon against us. They hate us and drove us into this faith that weakens us and removes our will not only to win but just to survive. Christians are taught to disregard political outrages against them and look forward to living with Jesus in the great bye-and-bye.

   LASHA DARKMOON  (in summary) : Thousands of Christ haters have railed against Christianity for the last two thousand years. … Not one of these anti-Christians has made the slightest impression on the mind of the already committed Christian. … No one could have been more vitriolic in his denunciations of Christianity than Nietzsche. Did the great German philosopher succeed in destroying Christianity with his over-the-top fulminations? No, he failed dismally. … I shall be writing a rejoinder to J.B. Campbell’s attack on Christianity soon in which I will attempt to point out the flaws in his argument. Though I am not an orthodox Christian, I believe strongly that Christianity is a force for good in the world, and that attacking those who are honestly in search of Divine Reality is not only counterproductive but can have evil consequences. 
   Today the world has 2.1 billion Christians in it. We even hear that Christianity is now spreading like wildfire to China, and that China will soon have more Christians in it than any other Western country, including the United States. Incredible, isn’t it?
   https://www.darkmoon.me/2018/christ-vs-antichrist-a-debate/

   Tähän omana kommenttina että kristinuskon ortodoksinen muoto valloittaa Venäjää ja on siellä kansan enemmistön uskonto. Vatikaani ei hallitse Venäjää.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Mukavasti livahti muuten asiallisen tekstin mukaan tyypillistä kristinuskonvastaista valejuutalaisten propagandaa. Eipä ole yllättävää, että tällainen Hollywood-tekele ”arjalaisineen” ja karkeine ja valheellisine kristinuskonvastaisine palopuheineen tulee juuri Amerikasta. Talmud löyhkää tänne asti.

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
  3. Ei Jacob ollut juutalaisten esi-isä, vaan israelin…sanaa juutalainen et löydä mistään vanhemmista teksteistä.Israel on on maanviljelijäkansa, mahtava laivanrakentajakansa ja jne…juutalaiset ei ole koskaan viljellyt mitään ja tuskin edes veistänyt kanoottia…

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Hämy kysyy yllä: ”Markku… Onko tämäkin uskonnollinen julkaisu, niin kuin oikea mediakin?”
  Totta on ettei Oikeamedia salli itsenseensä kohdistuvaa kritiikkiä mikä ilmenee hyvin siinä ettei kommentointi ole sallittua. Silloin on helppo olla omasta mielestään Oikeamedia.

  Politiikan ja uskonnon kiinteä suhde on kiistaton tosiasia käytännössä. Vaikka kuinka painotamme että niitä ei saisi sotkea toisiinsa niin se ei käytännössä kuitenkaan toteudu vaan päinvastoin uskonto näyttää ohjaavan politiikkaa jopa hyvinkin vahvasti.
  Laurent Gueynot toteaa kirjassaan From Yahweh to Zion että hän insinöörinä kiinnostui 9-11 iskusta ja alkaessaan tutkia sitä tarkemmin päätyi siihen että kyse oli aivan muusta kuin virallinen teoria antaa ymmärtää. Sen jälkeen hän kiinnostui siitä kenellä olisi motiivi moiseen hirmutekoon ja sitä kautta ajautui tutkimaan juutalaista uskontoa jossa tuhoavuus on keskeisessä asemassa ja maailmanherruus perimmäinen tavoite.
  Kun nyt kiistatta ja monien pätevien asiantuntijoiden voimin on voitu osoittaa että maailmassa on eliitti joka toteuttaa pakanallista NWO-agendaa niin voi kysyä mistä ja keneltä se on saanut valtuudet hankkeelleen? Tässä ei voida sulkea pois juutalaisten Jumalaa ja rabbien opetuksia, joita suuruudenhullut psykopaatit hyödyntävät toimissaan. Heillä on siis lupa ’ylhäältä’, he ovat nostaneet itsensä ’Jumalan valituiksi’. Näin politiikka ja uskonto väistämättä nivoutuvat yhteen.
  Myös kristinuskoon ja islamiin kuuluu käsky viedä oppinsa sanoma kaikkialle. Siksi nekään eivät voi olla nivoutumatta politiikkaan. Tällä hetkellä ne ovat kuitenkin häviöllä ja kumpikin yritetään tuhota nwo-eliitin toimesta jossa juutalaisten Talmudismi (uskonnoksi naamioitunut rabbien oppi) on voitolla ja joka jossakin muodossaan halutaan saattaa koko maailman ’uskonnoksi’.
  Israelin pääministeri ja innokas nwo-agendaa ajava Netanyahu on ilmoittanut, ettei hän edes tarvitse muuta ohjenuoraa maansa johtamiseen kuin Talmudin pakanalliset opit, joissa korostuu viha muuta ihmiskuntaa ja muita uskontoja kohtaan ja jotka siksi ylläpitävät sitä vihan ja tuhon kierrettä joka tarvitaan ylläpitämään sotia (fyysisiä ja taloudellisia) joilla maailmaa vallataan omiin käsiin. Hyvä esimerkki tästä ovat palestiinalaiset, jotka on häädetty vuosituhansien takaisilta mailtaan ja asuinsijoiltaan ja halutaan tuhota kokonaan.

  On eri asia saarnata jotain uskonnon oppia kuin tutkia sitä. Tutkiminen on tärkeä asia koska jotta politiikka voisi olla tervettä pitää sen olla – kun se kuitenkin aina tavalla tai toisella on – liitossa sellaisen opin kanssa joka ei suosisi vain jotain tiettyä despoottista ryhmää (ole sille ylhäältä annettu ja ’pyhä’, koskematon) ja edistä sen petollisia hankkeita vaan on kaikkien parasta, yhteistä hyvää, ajavaa.
  Tässä paljastavassa tutkimuksessa kristinusko on moraaliltaan omassa sarjassaan ja voisi sanoa kehittynein koska sen oppi perustuu Jumalaan joka kuuluu kaikille, jonka edessä olemme kaikki samanarvoisia, ei esim. kuten juutalaisten Yahweh vain juutalaisille ja joka korostaa heidän paremmuutta ja ylemmyyttä leimaten muita jopa elukan tasolle ja antaen luvan heidän hyväksikäyttöön.
  Varmaan juuri tämän ominaisuuden avulla kristinuskoon nojaava läntinen kulttuuri on voinut hitaasti rakentua siihen korkeaan eettiseen muotoon ja arvoihin mitä se on ollut vuosisatojen ajan ja sen varassa ja tukemana Eurooppa on voinut rakentaa demokraattista kehitystään mikä ilman tällaista moraalista selkärankaa ei olisi ollut mahdollista.
  Vaikka nwo-eliitistä suuri osa edustaa ateismia tai rahan jumalaa niin myös sen voi katsoa olevan uskonto koska siinä uskotaan rahaan ja materiaan. Jokaiselle kuitenkin lienee selvää ettei rahan varaan rakentuva politiikka voi olla muuta kuin pakanuutta henkisessä mielessä, ottamista jakamisen sijasta.
  Ja historia on täynnä esimerkkejä kuinka sen varaan perustettu kulttuuri nopeasti rappeutuu, kohtalo joka nyt odottaa länsimaita kun kulttuurin uskonnollinen perusta tuhotaan. Näemme sen jo tänään monenlaisena sekasortona ja kaaoksena sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Kulttuuri ilman kehittynyttä uskontoa ja sen arvoja on kuin puutarha ilman puutarhuria. Se villiintyy nopeasti.

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
  1. Hyvä ja tarpeellinen kommentti. Uskonnon ja politiikan erottamista vaativat ovat mielestäni harhaisia ja kuvittelevat, että ihminen tai ihmisyhteisö voisi selvitä pitkälle ilman yhteisömoraalille arvovaltaa luovaa uskonnollista perustaa — toisin sanoen ilman uskoa siihen, että Jumala on olemassa, rankaisee pahantekijöitä ja palkitsee itselleen uskolliset. Vasemmisto yritti periä kristinuskosta pelkän moraaliopin ilman Jumalaa ja nyt on nähty, kuinka siinä projektissa on onnistuttu.

   Olen itse sen verran avarakatseinen tai realisti, etten vaatisi kaikilta kristinuskon omaksumista. Muilla uskonnoilla, myös juutalaisuudella, on hyviä ja terveitä oppeja tarjottavanaan. Moraaliopin tasolla buddhalaisuus on lähes kristinuskon vertainen. Vain vasemmistolainen ateismi tai avoin saatanan- tai epäjumalien palvonta vievät kansat varmaan tuhoon.

   Uskontojen mainetta tahraa uskonnollisten instituutioiden tarjoama näkyvyys, valta-asema ja toimeentulo, minkä vuoksi ne muodostuvat itsekkäiden ja pahojen voimien temmellyskentiksi. Silti niiden ytimessä kulkee myös runsaasti tervettä oppia ja pyhiä kirjoituksia kuten Raamattu. Uskoisin, että turmelemalla uskonnollisia instituutioita Saatana pyrkii saattamaan kansat hämmennyksiin ja pois terveiden opetusten ääreltä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Tämä ei sovi juutalaisille talmudisteille, joilla on ’oma rabbien raamattunsa’, joka mitätöi Mooseksen antamat lait ja käskyt sekä Jeesuksen opin mutta kristitylle tämä on hyvin ylevää luettavaa.
    Kun Israel ’laillistui juutalaiseksi’ se hylkäsi Paavalin ristin teologian ja valitsi Talmudin opin.
    Paavalin julistuksen ydintä ovat ns. ristin teologia (1 Kor. 2) j…
    Kristukseen uskovat elävät kohtalonyhteydessä Herraansa, he ovat Kristuksessa (2 Kor. 4:14, Gal. 2:19, Fil. 3:21).
    Pelastus on jo nyt todellisuutta, lopullista täyttymystä kuitenkin vielä odotetaan (Room. 8:22,26).
    Tässä on uskon lepo ja jännitys. Kristukseen uskoville on annettu ”maistiaisiksi” tulevasta kirkkaudesta Hengen pantti, arraboon (etumaksu, täydellinen hinta maksetaan perillä, ja Jumala on se, joka maksaa velallisille! Room. 8:16, Ef. 1:13-14 ym. ).
    Pyhitys ilmenee ”samalla kertaa vanhurskas ja syntinen”-linjalla: itsessään Kristukseen uskovat ovat vielä syntisiä, mutta Kristuksessa he ovat täysin vanhurskaita, sillä ”Kristus on meidän pyhityksemme” (1 Kor. 1:30, Room. 7-8, Gal. 5:17 ym. ).
    Lain tehtävä on ennen kaikkea tutkaimen tavoin ”kurittaa” meitä Kristuksen yhteyteen (Gal. 3:23-24).
    Samalla se on kuin peili, josta näemme todelliset kasvomme (Room. 3:19-20).
    Kristukseen uskova ei palvele Jumalaa orjan tavoin pelossa, ei palkollisen tavoin palkan toivossa vaan lapsen tavoin iloisin ja vapain sydämin (Gal. 4:3-7, 5:1-4).
    Uskon yhteys Kristukseen synnyttää Hengen hedelmiä, kun taas erossa hänestä ilmenevät lihan teot (Gal. 5:16-23).
    https://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/UTn_yleisluennot/Room1-16JTH.htm
    Paavalin elämä
    http://lukio.palkane.fi/raamattunet/paavelam.html

    Juutalaisvaltio laillistui ”luonteeltaan juutalaiseksi”


    Sanot: ”myös juutalaisuudella, on hyviä ja terveitä oppeja tarjottavanaan.”
    Niitä kyllä saa hakea suurennuslasilla sillä juutilaisten jumala on vain heidän etujaa puolustava jumala. Miten sellainen voisi olla muille siunaukseksi?

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
   2. Mikäli et huomannut, nimimerkki ”Tutkitaan” tavalliseen tapaan pilkkaa Raamatun ja näin ollen tämän maailman ainoata todellista Jumalaa, Jahwea. ”Tutkitaan” on juuri näitä saatanoita, jotka hämmentävät ja saastuttavat maailman kansoja. Sujuvasti hänellä aina livahtaa valheita totuuden sekaan. Näin nämä eksyttäjät toimivat. Jostain jumalasta ”Tutkitaan” puhuu, mutta pilkkaa Isä Jahwea. Kenestä ”Tutkitaan” sitten puhuu? Onko tämä taas jotain gnostilais-kabbalistista saivartelua, josta ei kukaan täysjärkinen saa selkoa?

    Plusääni(0)Miinusääni(2)
    1. Ei ole kysymys Jahven pilkkaamisesta vaan sionistirabbien Jahve-tulkinnan tutkimisesta. He ovat muokanneet Jahven itselleen sopivaksi psykopaatiksi jonka haluavat koko maailman jumalaksi.
     Heidän Jahvensa on vain heidän oma Jahve joka viis välittää muista kuin heistä. Et näytä oikein olevan perillä asioista mutta innokas puolustamaan sionisteja.
     Lue niitä jotka ovat asioita syvemmin tutkineet!
     Entä mikseivät nämä ’todelliset tai oikeat juutalaisesi’ nouse laajemmin kapinaan sionisti- jafariseusrabbeja vastaan vaan alistuvat ja pilaavat juutalaisten maineen?
     Tätäkö puolustat?:
     Onko kahdeksannen päivän ympärileikkaus (Abrahamin liitto julman ja kostavan Yahwen kanssa; Circumcision is the only commandment of the Abrahamic Covenant:), joka on jahvelaisen papiston arvossa pitämä ja otettu käyttöön noin kaksikymmentäkolme vuosisataa sitten, eräänlainen rituaalinen trauma, joka on korvannut ihmisuhrit ja suunniteltu orjuuttamaan henkisesti miljoonia ihmisiä? Onko se ”juutalaisten vankilan” perimmäinen lukko (kuten ranskalainen toimittaja Jean Daniel kutsuu sitä omasta kokemuksesta)?
     Voisiko se, että ympärileikkauksen trauma (alitajuntaan iskostunut kastraatiopelko) on luonut erityisen alttiuden, ennalta ohjelmoidun paranoian, joka heikentää heidän kykyä reagoida rationaalisesti tiettyihin tilanteisiin ? Kannatta lukea linkin artikkeli, josta tuo oli pieni ote.
     https://russia-insider.com/en/circumcision-source-jewish-angst-genital-mutilation-and-psychic-trauma/ri24861

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
  2. Juutalainen käsi maailmansodassa, osa 2
   THOMAS DALTON
   Woodrow Wilson näytti olevan ensimmäinen amerikkalainen presidentti, joka oli valittu juutalaisen lobbyn täydellä tuella, ja hän vastasi asettamalla useita juutalaisia ​​johtaviin tehtäviin. Heitä pidettiin myös ratkaisevina vaikuttajina Wilsonin sotapäätöksessä huhtikuussa 1917.
   Britannian puolella pääministeri David Lloyd George, joka oli kristitty sionisti ja juutalaisten ideologinen maanmies, oli yhtä innokas tukemaan heidän tavoitteitaan. Yhdistynyt kuningaskunta kannatti juutalaisten tukemista marraskuussa 1917 annetun Balfour-julistuksen kautta, joka lupasi sionistien kotimaaksi Palestiinan; se oli heidän palkkansa siitä, että he olivat tuoneet USA:n mukaan konfliktiin noin seitsemän kuukautta aikaisemmin.
   Lopuksi, ja kuten aina, oli saatavana rahaa. Warin Industries Boardin tukiessa Wilsonia, juutalaisella rahoittajalla Bernard Baruchilla oli erinomainen valta ohjata sotilasmenoja; voimme olla varmoja siitä, että hänelle mieluisat asiakkaat hyötyivät. [1]
   Kuten Baruch totesi kongressille, ”minulla oli luultavasti enemmän valtaa kuin ehkä kenelläkään muulla sodassa; epäilemättä tämä on totta.” Katso osa 1 hänen täydellisestä todistuksestaan.
   Ehkä Nebraska-senaattori George Norris sanoi sen parhaiten. Puheessaan liittyen Wilsonin sotaa koskevaan julistukseen Norris huudahti, että amerikkalaisia ​​petettiin ”melkein yksimielisellä vaurauden yhdistelmällä, jolla on suora taloudellinen kiinnostus osallistumisesta ​​sotaan”. Lisäksi ”suuri määrä maan suurista sanomalehdistä ja uutistoimistoista on ohjattu ja valittu suurimpaan propagandaan, jonka maailma on koskaan tuntenut, muokatakseen asenteita sodan hyväksi.
   ”Tiivistäen hänen puheensa, Norris sanoi tämän:” Menemme sotaan kun kulta käskee. ”[2]
   Mainittu Chalbergissä (1995: 71-73).
   Rahoitus, media, ”kulta” juutalaiset edut menestyivät monilla rintamilla. – Lopuksi, ja kuten aina, rahaa oli tehtävä. Kun Warin Industries Boardin tuki meni Wilsonille, juutalaisella rahoittaja Bernard Baruchilla oli ylimääräinen valta johtaa sotilasmenoja; voimme olla varmoja siitä, että hänen asiakkaansa hyötyivät. [1]
   The Jewish Hand in the World Wars, Part 2
   THOMAS DALTON
   Woodrow Wilson was shown to be the first American president elected with the full backing of the Jewish lobby, and he responded by placing several Jews into leading roles in his administration. They were also seen as having decisive influence at the time of Wilson’s declaration of war in April 1917. On the British side, Prime Minister David Lloyd George was a Christian Zionist and ideological compatriot of the Jews, and equally eager to support their aims. Britain leveraged Jewish support through the Balfour Declaration of November 1917, which promised the Zionists a homeland in Palestine; it was their reward for their having brought the US into the conflict some seven months earlier.
   Finally, and as always, there was money to be made. Running the War Industries Board for Wilson, Jewish Financier Bernard Baruch had extraordinary power to direct military spending; we can be sure that his preferred clients benefitted.[1]
   As Baruch stated to Congress, “I probably had more power than perhaps any other man did in the war; doubtless that is true.” See Part 1 for his full testimony.
   But perhaps Nebraska Senator George Norris said it best. Speaking in opposition to Wilson’s call for a war declaration, Norris exclaimed that Americans were being deceived “by the almost unanimous demand of the great combination of wealth that has a direct financial interest in our participation in the war.” Furthermore, “a large number of great newspapers and news agencies of the country have been controlled and enlisted in the greatest propaganda that the world has ever known, to manufacture sentiment in favor of war.” Summarizing his case, Norris said this: “We are going into war upon the command of gold.”[2]
   Cited in Chalberg (1995: 71-73).
   Finance, media, ‘gold’—Jewish interests prospered on many fronts. — Finally, and as always, there was money to be made. Running the War Industries Board for Wilson, Jewish Financier Bernard Baruch had extraordinary power to direct military spending; we can be sure that his preferred clients benefitted.[1]
   As Baruch stated to Congress, “I probably had more power than perhaps any other man did in the war; doubtless that is true.” See Part 1 for his full testimony.
   http://www.unz.com/article/the-jewish-hand-in-the-world-wars-part-2/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  3. Ron Unz – Epärehellisyys, tekopyhyys, muiden viha ja juonittelu Juutalaisten uskonnossa
   Unz on perehtynyt asioihin kuten tämä tietorikas artikkeli osoittaa josta muutama ote.
   ”… vallitsevan Talmud-opin mukaan mustat afrikkalaiset on perinteisesti sijoitettu jonnekin ihmisten ja apinoiden välille todellisessa luonnossaan, ja varmasti kaikki rabbit, jopa liberaalit, ovat tietoisia tästä uskonnollisesta opistaan.”

   ”… hallitsevan median uutiset ja viihde ovat menestyksellisesti luoneet useimpien amerikkalaisten (myös suomalaisten) henkisen allergisen reaktion juutalaisille herkkiin aiheisiin, mikä johtaa kaikenlaisiin kysymyksiin, joita pidetään ehdottomina tabuina. Juutalaiset eliitit eristäytyvät melkein kaikesta julkisesta tarkastelusta, juutalaisten ylimielisyys ja käyttäytyminen voivat kasvaa täysin ilman rajoja. ”

   ”… Näyttää siltä, ​​että huomattava määrä aškenasi ​​juutalaisia on ​​perinteisesti pitänyt kristittyjen verta voimakkaita maagisia ominaisuuksia omaavana ja pitänyt sitä erittäin arvokkaana osana tietyissä tärkeissä rituaaleissa uskonnollisissa juhlamenoissan.”

   ”Suurin osa näistä epäedullisista tosiasioista, jotka ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kääntäneet ymmärrykseni todellisuudesta, eivät olisi voineet tulla tietooni ilman Internetin kasvua … Mutta moni muu on varmasti tuntenut suuria osia tästä tärkeästä tarinasta kauan ennen, ja havainnut sen hyvin vakavat seuraukset, joita näillä asioilla voi olla yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Miksi julkinen keskustelu on ollut niin vähäistä? ”

   Uskonto, joka perustuu ”rakasta naapuriasi” -periaatteeseen, voi tai ei olla käytännössä toteutettavissa, mutta uskonnosta, joka perustuu ”Vihaa naapuriasi”, voi olla odotettavissa pitkän aikavälin kulttuurisen aaltoilun vaikutuksia, jotka ulottuvat kauas uskovien yhteisön ulkopuolelle. Jos lähes kaikki juutalaiset tuhannen tai kahden tuhannen vuoden ajan opetettiin tuntemaan vihaa kaikkia ei-juutalaisia kohtaan ja myös kehittämään valtavan kulttuurisen epärehellisyyden infrastruktuuri peittääkseen tämän asenteen, on vaikea uskoa, ettei tällaisella valitettavalla historialla olisi ollut väistämättä vaikutusta nykyiseen maailmaamme tai aikaisempaan lähimenneisyyteen.

   The Dishonesty, Hypocrisy, Hatred of Others, and Subterfuge in the Jewish Religion
   ” … according to mainstream Talmudic doctrine, black Africans are traditionally placed somewhere between people and monkeys in their intrinsic nature, and surely all rabbis, even liberal ones, would be aware of this religious doctrine.”
   ” … our dominant media organs of news and entertainment have successfully conditioned most Americans to suffer a sort of mental allergic reaction to topics sensitive to Jews, which leads to all sorts of issues being considered absolutely out of bounds. And with America’s very powerful Jewish elites thereby insulated from almost all public scrutiny, Jewish arrogance and misbehavior remain largely unchecked and can increase completely without limit.”
   ” … It appears that a considerable number of Ashkenazi Jews traditionally regarded Christian blood as having powerful magical properties and considered it a very valuable component of certain important ritual observances at particular religious holidays.”
   ”Most of these disheartening facts that have so completely upended my understanding of reality over the last decade could not possibly have come to my attention until the rise of the Internet, … But many other people surely must have known large portions of this important story long before that, and recognized the very serious consequences these matters might have for the future of our society. Why has there been so little public discussion?
   A religion based upon the principal of “Love Thy Neighbor” may or may not be workable in practice, but a religion based upon “Hate Thy Neighbor” may be expected to have long-term cultural ripple effects that extend far beyond the direct community of the deeply pious. If nearly all Jews for a thousand or two thousand years were taught to feel a seething hatred toward all non-Jews and also developed an enormous infrastructure of cultural dishonesty to mask that attitude, it is difficult to believe that such an unfortunate history has had absolutely no consequences for our present-day world, or that of the relatively recent past.
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
   https://russia-insider.com/en/politics/dishonesty-hypocrisy-hatred-others-and-subterfuge-jewish-religion/ri24157
   Since their religious traditions regarded slavery as the natural and appropriate lot of all non-Jews, both ideological and practical factors combined to apparently make them some of the leading slave-traders of Medieval Europe, though this is hardly emphasized in our histories.

   Tämä kommentti todisteeksi siitä kuinka oleellisesti uskonto kytkeytyy politiikkaan. Ja juuri siksi sen tutkiminen on tärkeää.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  4. All politics are ultimately rooted in identity, and all identities are ultimately political.
   Reply to Jordan Peterson on the Jewish Question — from His Heroes
   ANDREW JOYCE
   Muutama ote uskonnon ja politiikan kytkennöistä:
   ”Solzhenitsyn, in Two Hundred Years Together, provides many examples where Jews were given equal opportunities based on ability and became over-represented in several key areas of public life. The most widespread and justified concerns, however, where not about how these over-representations were achieved, but about the potential consequences of Jewish over-representations in aspects of Russian life. In one example from 1870, Solzhenitsyn discusses the introduction of municipal reforms:
   Initially it was proposed to restrict Jewish representation among town councillors and in the municipal executive councils by fifty percent, but because of objections by the Minister of Internal Affairs, the City Statute of 1870 had reduced the maximal share to one third; further, Jews were forbidden from occupying the post of mayor. It was feared that otherwise Jewish internal cohesion and self-segregation would allow them to obtain a leading role in town institutions and give them an advantage in resolution of public issues. [emphasis added]
   Solzhenitsyn was also acutely aware of the role of revenge in Jewish political choices and actions.
   “Dostoevsky, more than all the great authors of 19th-century Russia, derived his inspiration from real life, even from the front pages of the newspaper, to the point where the critics of his day felt that this excessive realism harmed his work.”
   In fact, Dostoevsky, reflecting arguments that were common in post-Enlightenment Europe, argues that it would be suicidal for Western civilization to abandon its religious, ethnic, and historical identities (White “identity politics”) in favor of modern fads (he names socialism, but one could as easily substitute Peterson’s dubious strain of liberalism). … [Jews] maintain their own close-knit identity. If the Jews are given equal legal rights in Russia, but are allowed to keep their ‘State within a State,’ they would be more privileged than the Russians. The consequences of this situation are already clear in Europe. … What if there were only three million Russians and there were eighty million Jews? How would they treat Russians and how would they lord it over them? What rights would Jews give Russians? Wouldn’t they turn them into slaves? Worse than that, wouldn’t they skin them altogether? Wouldn’t they slaughter them to the last man, to the point of complete extermination? … When only anarchy remains, the Yid will be in command of everything. For while the Jew goes about preaching socialism, he will stick together with his own.
   Offering Jews full citizenship rights would be beneficial for Jews because they would still operate as a cohesive group in a nominally individualist society. This goes to the heart of Peterson’s liberal/individualist ideology. It can only work if everyone adopts it. When cohesive, ethnically networked and highly competent groups with their own interests remain in a nominally individualist society, they easily dominate the individualists and are able to shape the culture to conform to their interests. These interests need not, and often are not (e.g., policy toward Israel, mass immigration of non-White ethnic groups), the same as the interests of the individualists. …. http://www.unz.com/article/reply-to-jordan-peterson-on-the-jewish-question-from-his-heroes/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Naton 45 000 sotilaan vahvuinen sotaharjoitus on vakava uhka, kun taas Venäjän 300 000 ukon pippalot ovat vain harmitonta hauskanpitoa?

  Venäjän miljoona ukkoa naapurin rajan pinnassa on normaalia, mutta naapurin 10 000 ukkoa rajan toisella puolella ovat vakava uhka Venäjälle?

  Njet ponijmaj, tovaritsh.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Sotket kaksi asiaa. Oman maan puolustaminen ei ole rinnastettavissa sitä vastaan kohdistuvaan hyökkäykseen. Huonosti olet perillä asioista.
   Me olemme nyt sitomassa itsemme hyökkäävän osapuolen sotakiimaan. Lienee aika luonnollista että Venäjä panostaa sitä enemmän maansa puolustamiseen mitä suurempi on ulkoinen uhka. Eikö se ole terveen maan merkki? Venäjä ei toiseksi ole imperialistinen kuten USA/Israel/Nato-koaliitio on. Sen kanssa olisi helppo rakentaa rauhaa mutta me emme niin tee. Miksi emme tee?

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Trident Juncture 2018 tarkoittaa uutta käynnistystä: Naton suurille sotapeleille Venäjän rajojen lähellä ei näy koskaan loppua
  45 000 osallistujaa yli 30 maasta, mukaan lukien Ruotsi ja Suomi, jotka tähän asti toimivat pääosin neutraalina Naton ja Venäjän välillä
  Suomi osallistuu merkittävästi tähän harjoitukseen, joka perustuu simuloituun 5 artiklan skenaarioon, jonka joukot toimivat kotiseudullaan Ruotsissa ja Norjassa. Se myös johtaa ja järjestää Itämeren pohjoisrannikolla 18 (NOCO18), joka on yhteydessä Trident Junctureen. Suomi lähettää noin 2 000 sotilasta TRJE18: lle. Tämän voiman koko on verrattavissa johtavien Naton jäsenten antamiin määriiin. Esimerkiksi Saksa lähettää 4 000 sotilasta, Yhdistynyt kuningaskunta – 3500, Ranska – 3 000, Kanada – 2 000, Tanska – 1 000, Italia – 1 500, Espanja – 1 000 ja Alankomaat – 1 500. Yhdysvaltain osuus on 12 000 sotilasta, ja ensisijainen isäntä lähettää 6 500 sotilasta. Viime vuonna Trident Junctureen osallistui vain noin 160 suomalaista joukkoa. Kolme vuotta sitten harjoitus pidettiin etelässä, ei pohjois-Euroopassa.

  Ruotsi, toinen Naton ei-aktiivinen osallistuja, lähettää noin 2 200 sotilasta ja neljä Gripen-taistelukonetta, jotka toimivat Norjassa. Ennen TRJE: n alkua, Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Suomen joukot harjoittavat omia harjoituksiaan Ruotsissa. Sekä Suomi että Ruotsi osallistuvat Naton vastavoimiin.

  Toistaiseksi molemmat Skandinavian kansat ovat luopuneet pitämästä 5 artiklan harjoituksia. Trident Juncture 2018 on dramaattinen muutos tässä politiikassa, jota Venäjä arvioi huolellisesti.

  Trident Juncture 2018 Is About to Kick Off: NATO’s Big War Games Near Russia’s Borders Never End
  45,000 participants from over 30 nations, including Sweden and Finland which until now mainly feigned neutrality between NATO and Russia
  Finland will contribute significantly to this exercise that is based on a simulated Article 5 scenario, with its troops operating in their home region, in Sweden and Norway. It will also lead and host the naval exercise Northern Coasts 18 (NOCO18) in the Baltic Sea, which is linked to Trident Juncture. Finland is sending about 2,000 troops to TRJE18. The size of that force is comparable to the contributions made by leading NATO members. For example, Germany is sending 4,000 troops, the UK — 3,500 troops, France – 3,000, Canada — 2,000, Denmark — 1,000, Italy — 1,500, Spain — 1,000, and the Netherlands — 1,500. The US contribution will be 12,000 soldiers, and the primary host is sending 6,500 servicemen. There were only about 160 Finnish troops participating in the last Trident Juncture held in 2015. Three years ago, the drill was held in southern, not northern Europe.

  Sweden, another non-NATO active participant, is sending about 2,200 troops, along with four Gripen fighters that will be based in Norway. Before the TRJE kicks off, US, Swedish, and Finnish forces will conduct their own exercises in Sweden. Both Finland and Sweden participate in NATO’s Response Force.

  Until now, both Scandinavian nations have shied away from holding Article 5 exercises. The Trident Juncture 2018 is a drastic shift in that policy, which is being carefully evaluated by Russia.

  https://www.strategic-culture.org/news/2018/10/11/trident-juncture-2018-about-kick-off-nato-big-war-games-near-russia-borders-never-end.html
  https://russia-insider.com/en/trident-juncture-2018-kicks-natos-big-war-games-near-russias-borders-never-end/ri25072

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Suomen ”rooli” on pankkirien rooli: Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  PL 118 § ( kastijärjestelmä); laki 444/2012 miljardien varstaminen… archive.is/kimmoleaks.fi

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. Kiuaksen sionistinen islam-viha eli perussuomalaisuus joutaakin tulla sensuroiduyksi

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Miksi emme irtaannu EU:n pakkovallasta vaan tuemme järjen vastaisesti oman maamme globalisteja (NWO- , ’deep-state’- ja Nato-mafiaa) jotka eivät kykene muuhun kuin terrorismin luomiseen, kansallisvaltioiden tuhoamiseen ja oman diktatuurinsa luomiseen, joka käy jatkuvaa sotaa ihmiskuntaa ja vapautta vastaan?

  Lähi-idässä olisi rauha ellei Usaa johtaisi Trumpin sionistiklaani, joka myös toimii Naton ylimpänä komentajana. Ja koko maailma olisi jotain muuta kuin tänään kun tärkeimmäksi asiaksi nousisi rauha ja rinnakkaiselo.
  Meilläkään ei olisi haittamaahanmuuttoa ja pakolaisongelmaa kun ihmisiä autettaisiin heidän kotimaissaan ja tuhoisat vain Israelin ja Usan sionistien hankkeita edistävät sodat ja Kalergi-hankkeet loppuisivat.
  Laajemmin voi kysyä miksi maailma antaa sionistien jallittaa itseään psykopaattisen terrorin ehdoilla? Aika normaalia on että jos joku ryhmä alkaa ottaa liikaa valtaa itselleen niin se pannaan aisoihin mutta sionistit on jätetty rauhaan. Miksi? Tuntuu vaikealta uskoa että tuo terrori voisi mitenkään edetä koko maailman orjuuttamiseen asti mikä heillä on tavoitteena, siitäkin huolimatta että vapaamuurarit heitä tukevat.
  Ja onneksi näyttää siltä että vihdoin viimein on tapahtumassa heräämistä ja maailman vastarinta nwo-eliitin alhaisia ja moraalittomia hankkeita vastaan kasvaa päivä päivältä

  The Truth About the Deep State
  By wmw_admin on September 19, 2018
  by Jake Morphonios — Blackstone Intelligence Network Sept 16, 2018
  This 30 minute video is a good primer to share with friends and family who think YOU are a crazy “conspiracy theorist”. The information in this video is detailed and methodical. It explains what the “deep state” is and how it operates – including real examples from known US politicians who are part of the Deep State. Share this video with your friends and family.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176533

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Ydinsodan jälkeen sen aloittaneet menevät ikuiseen tuleen, me muut paratiisiin.
   Jos joku kansakunta päättää hyökätä Venäjää vastaan ydinaseilla, se saattaa lopettaa elämän maan päällä; mutta toisin kuin hyökkääjät, venäläiset ovat varmasti menossa taivaaseen, presidentti Vladimir Putin on sanonut.

   ”Jokaisen aggressorin pitäisi tietää, että rangaistus on väistämätöntä ja hänet tuhotaan ja koska meistä tulee hänen aggressionsa uhri, menemme taivaaseen marttyyrina, he vain putoavat kuolemaan, eivät edes ehdi katua,” Putin sanoi Sotshin Valdai-klubin istunnossa.
   Hän lisäsi, että Venäjän ydinvoimat ei ole räätälöity ennaltaehkäisevään iskuun, ja että ne toimivat vastaiskun pohjalta tarkoituksena estää ulkoa tuleva hyökkäys.

   Putin: After a Nuclear Armageddon, We’ll Go to Heaven; Those Who Nuked Us Will Go to Hell
   Not the most uplifting words ever to come from Putin’s mouth
   If any nation decides to attack Russia with nuclear weapons, it may end life on Earth; but unlike the aggressors, the Russians are sure to go to heaven, President Vladimir Putin has said.
   ”Any aggressor should know that retribution will be inevitable and he will be destroyed. And since we will be the victims of his aggression, we will be going to heaven as martyrs. They will simply drop dead, won’t even have time to repent,” Putin said during a session of the Valdai Club in Sochi.
   He added that Russia’s nuclear forces are not tailored for a pre-emptive strike, and exist as a second-strike capability meant to deter an attack by a foreign nation.

   https://russia-insider.com/en/putin-after-nuclear-armageddon-well-go-heaven-those-who-nuked-us-will-go-hell/ri25113

   Putin on myös todennut aiemmin, ettei Venäjä halua ja koe mielekkääksi olla enää olemassa sellaisessa maailmassa jossa se ei voi itse hoitaa asioitaan, ei kenenkään orjana tai juoksupoikana, ja on valmis mieluummin tuhoutumaan ydinsodassa jossa kaikki tuhoutuvat.
   Aika selvää tekstiä sille joka aikoo iskeä Venäjän kimppuun. Siis myös meille.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Sionistien omistama valta- ja valhemedia on iskostanut kansaamme massiivisen russofobian jolla ei ole reaalista perustaa.
    Lännen median jatkuvasti mustamaalaama ja ortodoksiseen uskoon itsekin kääntynyt Putin on varsin selkeästi tuonut julki ettei Venäjä ole – kuten sionistien hallitsema NL aikoinaan oli – imperialistinen vaan tekee rakentavaa yhteistyötä ja teot todistavat tämän puolesta.
    On eri asia olla imperialistinen kuin pitää puoliaan ja taistella olemassaolonsa puolesta ja tukea niitä jotka tätä taistelua käyvät kuten Venäjä tekee. Tämän asian me olemme valitettavasti unohtaneet ja siksi jo menettäneet päätösvallan omiin tärkeisiin asioihimme.
    Siksi on täysin hyödytöntä pyörittää suurta ja kallista näennäisdemokratian hallintojärjestelmää kansan verorahoilla kun kuitenkin kaikki tehdään Eu-mafian määräämällä tavalla oman päätösvallan koko ajan kaventuessa.
    Pitäisi ensin itsenäistyä, ottaa päätösvalta ja rahan hallinta omiin käsiin siten ettemme ole kenenkään ulkopuolisen tahon lypsylehmiä ja velkaorjia.
    Hävettää olla tällaisen maan kansalainen joka ei pidä itse huolta itsestään.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
    1. ”Jussi Niinistöä pidetään isänmaallisena ja kehutaan hänen hoitaneen ministerin postinsa hienosti, vaikka hänen sotakiihkoiset aloitteensa ja puheensa muistuttavat 30-luvun muiluttajien voimapoliittista uhoamista. Sauli Niinistön suosiota ihastelevat monet vasemmistolaisetkin, kun miljonäärien omistamat valtamediat ovat hänet ensin meille tarjoilleet mainostemppujensa ryydittäminä.

     Meistä jokaisesta pitäisi löytyä sen verran epäilevää Tuomasta, että emme lankeaisi kuvittelemaan, että entiset finanssipankkiirit muka olisivat parhaita tavallisten kansalaisten asioiden hoitajia poliittisissa viroissaan presidentteinä tai kaupunginjohtajina.”
     https://vastavalkea.fi/2018/10/20/valtamedian-luotettavuudesta/

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Mitä USA:n tukikohtiin värivallankumouksen Suomessa tulee, asiahan on hoidettu jo Sauli Niinistön johdolla solmimalla NATOn isäntämaasopimus. Tällä perustuslakia rikkoen solmitulla sopimuksella kaikki Suomen maa-, ilma- ja vesialueet on luovutettu USA:n ja NATOn sotilaalliseen käyttöön niiden niin halutessa.Tätä valtiosopimuksena kirjattua sopimusta ei käsitelty perustuslain edellyttämällä tavalla eduskunnassa, eikä eduskunta voinut näin ollen – Ruotsin valtiopäivillä hyväksytyn vastaavan sopimuksen tavoin – lisätä edellytykseksi Suomen oman kutsun joukkojen ja aseiden maahantulolle, enempää kuin kiellon ydinaseiden tuomiselle maahamme.

  Onko tämä Sauli Niinistön sopimuspaperi samaa luokkaa kuin Rytin vuoden 1944 paperi, joka ei kestä(nyt) perustuslaillista käsittelyä? Muutamat suomalaiset asiantuntijat ovat useampaankin kertaan huomauttaneet, että suomalaiset voivat uskoa, että muut uskovat kun Suomi sanoo, että eipäs ollakaan enää mukana. Tämä ei ole enää realistista silloin, kun ensimmäiset pommit alkavat putoilla. Suomen rooli on silloin täydellä varmuudella ajopuun rooli.
  https://vastavalkea.fi/2018/10/27/suomessa-kaynnissa-hiljainen-ja-vereton-varivallankumous/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Venäjällä on hyvä olla jokin vastavoima. Muuten homma lähtee lapasesta, kuten Ukrainassa kävi.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 12. Jos sinua kiinnostaa mikä Nato on ja mitä varten se on niin tässä perusteellista psykologista tietoa avaamaan silmiäsi ja avartamaan tajuntaasi:
  Psychoanalysing NATO: Projection
  Wikipedia defines projection as
  Psychological projection is a theory in psychology in which humans defend themselves against their own unconscious impulses or qualities (both positive and negative) by denying their existence in themselves while attributing them to others. For example, a person who is habitually intolerant may constantly accuse other people of being intolerant. It incorporates blame shifting.
  Another source calls it a ”defence mechanism”:
  Psychological projection involves projecting undesirable feelings or emotions onto someone else, rather than admitting to or dealing with the unwanted feelings.
  The Russian threat NATO created
  NATO expansion is all projection: NATO expands to meet the threat its expansion creates. NATO justifies itself by pretending to solve the problems it creates: Canada/Libya leads to Libya/Mali leads to Canada/Mali. When the documents about the broken expansion promise were published, we saw that NATO’s own ”false memory syndrome” had been projected onto Moscow.
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/07/03/psychoanalysing-nato-projection.html

  Psychoanalysing NATO: Gaslighting
  The expression comes from the movie Gaslight in which the villain manipulates her reality to convince his wife that she is insane.
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/07/17/psychoanalysing-nato-gaslighting.html

  Psychoanalysing NATO: Confirmation Bias
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/11/09/psychoanalysing-nato-confirmation-bias.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat