”Natsi”-pelko

Olli Nevalainen esittää kirjoituksessaan kuinka valtamedia ja poliittinen eliitti käyttävät hyväkseen ”natsikorttia” ja Venäjä-fobiaa harhauttaen ihmisiä näkemästä muiden muassa milloin Euroalueen velkakriisin karmeita seurauksia ja toisaalta Suomelle vaarallista Naton laajentumista sekä asevarustelua. Kirjoituksessa käytetty ”natsi” on Hollywoodin omainen loukkaava nimitys kansallissosialismista, joka kuitenkin jalostuneen henkisenmielen mukaan voisi olla edistyksellinen yhteiskunnan rakentaja. Kansallissosialismi ajaa kansalistaetua, jonka edistymiseen parhaillaan osallistuu kansa kokonaisuudessaan.

Kansallissosialismista löytyy edistyksellisiä periaatteita

Todettakoon, että aikamme viihdemaailman formalisoimalla ”natsi”-hirviöllä ei ole mitään tekemistä kansallissosialististen arvojen kanssa, jossa nuorisoa ei kasvatettu vihan ja sortamisen ihannoitiin, vaan arvostamaan oikeudenmukaisuutta, itsehillintää ja hyveitä. Niinpä oikein sovellettuna kansallissosialismiin kuuluvat yhteisen edun asettaminen ennen yksilön etua, valtion kokonaisuuden ajattelu itsekkyyden sijaan sekä kaikkien oikeuta saada ansionsa mukaan.

Kansallissosialistisia elementtejä voidaan hyvin soveltaa poliittiseen järjestelmään.

Kansallissosialismiin kuuluvat esimerkiksi sääntelevä valtiovalta, työnarvon antikapitalistinen korostus ja tavoitteena rajoittaa plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansalliseen talouselämään. Suunnitelmatalous, keynesiläinen elvyttäminen julkisessa rakentamisessa ja talousdemokratian reformi olisivat tervetulleita rakenteita yhteiskuntajärjestelmässä. Muun muassa nämä poliittiset rakenteet olisivat suojana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita sekä ulkomaisia finanssikeinottelijoita vastaan.

On muistettava, että kansallissosialismin ei tarvitse merkitä rodullista ylivertaisuutta oletettuun Saksan arjalaisuuden malliin, vaan pitää oikeutena säilyttää kulttuurinsa ja etnisyytensä.

Magneettimedian toimitus

”Natsi”-pelko

”Natsi”-pelko on vallannut Euroopan. Useissa ellei useimmissa eurooppalaisissa valtioissa ovat kansallismieliset puolueet nousseet kellareistaan parlamentteihin. Yksi EU:n mahtavimmista jäsenmaista on päättänyt erota Unionista ja Ranskan Marine Le Pen uhkasi jo vuosia sitten murtaa EU:n ytimen eli Saksan ja Ranskan liiton.

Media ja poliittinen eliitti lietsovat kuitenkin pelkoa milloin Venäjästä ja milloin ”natseista”. Venäjä-fobialla johdetaan huomio pois Naton laajentumisesta ja asevarusteluista. Kun Venäjästä tehdään suuri mörkö, ei omia laajentumishalua tarvitsekaan enää oikeuttaa: mörkö antaa oikeutuksen.

”Natsi”-pelko toimii aivan samalla tavalla. ”Natsi”-pelko tekee ongelman niistä, jotka ovat huomanneet todellisten ongelmien olemassaolon.

Todellisia ongelmia on liikaa.

Monet Euroalueen maat kompuroivat vieläkin Euroalueen velkakriisin jäljiltä, ei kyseistä kriisiä ole vielä tyydyttävästi ratkaistu. Se on vieläkin noussut aika-ajoin uutisiin, kun jokin pankki ”yllättäen” ilmoittaa vakavista vaikeuksista, kun joltakin euromaalta ovat raha lopussa tai kun komissiolta tulee kirje, jossa sanotaan: ”te käytätte liikaa rahaa, leikatkaa enemmän”, kuten Sipilän hallituksen ajoilta muistamme. Sellaista valtioita ei euroalueella olekaan, jossa leikkauksia jo ei olisi tehty, sillä hyvinvointivaltiosta aiheutuu komission mukaan liian suuria kustannuksia.

Velkakriisin turvin koko EU:ssa on voitu panna toimeen valtavia rakennemuutoksia, joilla hyvinvointivaltiota ja taloudellista riippumattomuutta jatkuvasti riisutaan. Elvyttäviä vaikutuksia leikkauksilla ei ole ollut. Uusia työpaikkoja syntyy vähän mutta yt-neuvottelujen seurauksena työttömiä tulee aina vain uusia. Siksi yhteiskunta jakautuu. Toisilla on edelleen hyvät työpaikkansa, toisilla taas laskujen maksaminen on niin vaikeaa, että on pakko suostua vaikka palkattomaan työhön, työkokeiluun, harjoitteluun tai mitä moninaisimmille kursseille, että vuokra tulisi maksettua. Työssäkäyvien asema on hieman parempi, mutta monen ansiot jäävät niin pieniksi, että kaikki taloudellinen riippumattomuus on myös heidän osaltaan saavuttamattomasti.

Toisilla köyhyys määrittää elämää, todellisuutta ja käsitystä yhteiskunnasta. Toisilta köyhyyden kokemus puuttuu kokonaan.

Kumpikaan puolisko jakautuvasta yhteiskunnasta ei ole vastuussa tilanteesta. Sen ovat aiheuttaneet kansainväliset pankit, komissaarit, Brysselin lobbaajat tai jotkin eliitit jossakin. Talouden kriisi johtuu poliittisesta kriisistä. Poliittinen järjestelmä ei monelle näyttäydy hyväksyttävänä tai legitiiminä vaikka se nimellisesti onkin demokraattinen. Kansalliset parlamentit ovat puoluejärjestelmän ja median vankeina, mutta ennen kaikkea toimittavat ne virkamiesmäisesti suomalaisten vihaamien pikkuherrojen, lakeijoiden ja pehtorien virkaa.

Näin muodostuu vankka pohja ajatukselle: ”jos teemme päätökset itse, voimme ratkaista nämä herrojen sotkut”.

Tästä herrat eivät pidä. Olipa itsenäisyyttä kannattavilla ihmisillä tekemistä rasismin kanssa tai ei, on heidät kätevä yhdistää ”natseihin”, joista Hollywood-tarustojen mukaisesti on muovattu pahuuden ruumiillistumia. Itsenäisyys murtaisi kansainvälisten eliittien vallan. Siksi media ja poliitikot huutavat ”natseista”, joiden stigmaa oikein sovellettu kansallissosialismi ei tunne.

Pakolaisvyörytys vahvistaa talouden ja politiikan kriisiä. Lisäksi se nostaa toisen elementin taloudellisen ja poliittisen itsenäisyyden rinnalle: kansallisuusaatteet. Kaikki kansat tai heimot ovat jossakin määrin sekoituksia toisistaan, mutta ne ovat silti syntyneet pitkällisten prosessien seurauksena ja niillä on perinteisesti ollut vahva kytkös johonkin alueeseen, yhteisöön ja yhteisiin kokemuksiin. Laajat pakolaisvyörytykset murtavat entisestään sitä yhteenkuuluvuutta, jota Suomessa ja Euroopassa vielä tunnetaan. Kun puhutaan miljoonista maahanmuuttajista ja väestöpohjan muutoksesta useilla prosenttiyksiköillä, joissakin maissa kymmenillä prosenttiyksiköillä, on tällöin kyse väkivaltaisesta kansojen murtamisesta. Onnistuessaan se irrottaa ihmiset paikallisista kytköksistään sekä poistaa kulttuurisen ja geneettisen monimuotoisuuden.

Monet ihmiset eivät syystä tai toisesta pidä tällaisesta. Eivät he välttämättä pidä syyrialaisia itseään huonompina, mutta haluavat ehkä säilyttää sekä syyrialaisen että lappalaisen erityislaadun maailmassa eivätkä odota ihaillen tulevaisuutta, jossa kaikki ihmiset ovat tummia ja jossa vaaleaverikköjä ei enää löydy muuta kuin biologisista näytteistä laboratorioissa.

Poliittisen ja taloudellisen kriisin ohella tämä kansojen ja heimojen moninaisuutta uhkaava ilmiö voimistaa kaipuuta: ”haluamme päättää itse omasta elämästämme”.

Se että myös pakolaistilannetta selittävät kansainvälisten eliittien ja amerikkalaisten sotajoukkojen toimet viimeksi Syyriassa mutta sitä ennen muualla Lähi-idässä ja Afrikassa, vain vahvistaa itsenäisyyden kaihoa ja vihaa kansainvälisiä eliittejä kohtaan. Pakolaiset itse eivät kanna vastuuta tilanteestaan, mutta silti kansojen ja heimojen tuhoaminen ei ole ratkaisu heidän ongelmiinsa.

Pahinta kaikessa on, että eliittien jatkuva piittaamattomuus ilmaston todellisiin saastuttajiin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Ranskaan, Italiaan Saksaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tämä piittaamattomuus voi synnyttää katastrofin ja siten lisätä runsaasti pakolaisuutta.

Pakolaisuudelle antaa suotuisat mahdollisuudet myös kansainvälisten rahoituslaitosten kurjuuden maksimointi kolmansissa maissa.

Välttämättä kaukana ei ole aika jolloin satojen miljoonien ihmisten vyöry etsii parempaa elintilaa Euroopasta. Tämä tulisi merkitsemään lopullisesti kansojen ja heimojen tuhoa, mutta tuossa tilanteessa (jos esim. luonnonkatastrofi realisoituisi) vaaleaverikköjen säilyminen maailmankartalla on huolista vähäisin. Tuolloin on liian myöhäistä yrittää ratkaista ongelmia irtautumalla kansainvälisten eliittien kuristusotteesta ja tekemällä yhteistyötä itsenäisten valtojen välillä. Silloin kuin ihmiskuntaa ja muita heimoja uhkaa loppu, ei enää voi puolustaa Suomea ja suomalaisuutta.

Kansainvälisten eliittien kannalta tuollainen uhkakuva voi jopa olla suotuisa. Pyritäänkö ilmastonlämpenemisen muodostamalla uhalla maalailemaan myös yllä mainittua uhkakuvaa, puuttumalla vain mitättömiin asioihin kuten esimerkiksi suomalaisten punaisen lihan syöntiin.

Näitä todellisia ongelmia ei käsitellä mediassa eivätkä poliitikot niistä kanna huolta. Huolta kannetaan ”natseista”. ”Natsipelko” yhdistetään kaikkiin poliittista ja taloudellista itsenäisyyttä puolustaviin sekä kansallisuuksien ja heimojen moninaisuutta kannattaviin ihmisiin ja varsinkin niihin, jotka tavoittelevat positiivista muutosta.

Lisäksi ”rasismi” yhdistyy liian helposti nationalismiin. Yhtäältä natsifobia tietoisesti yhdistäessään nationalismin ja ”rasismin” voi painostaa tällaiseen yhdentymiseen. Toisekseen sivistyksen puute ja perustarpeiden täyttämiseen keskittyvän elämän luoma näköalattomuus luo pohjaa nationalismin muuttumista syrjiväksi. Terveessä nationalismissa ei tietenkään ole mitään moitittavaa. Kolmanneksi on itsekkyys niin yleinen piirre ihmisissä riippumatta siitä, ovatko he osa eliittejä, eliittien lakeijoita tai vähäosaisia, että vihamielisyys herroja kohtaan yhdistyy tältäkin osin helposti vihamielisyyteen toisia ihmisiä ja pakolaisia kohtaan, varsinkin kun pakolaiset itse eivät ole sen parempia, ja omalla toiminnallaan ovat antaneet hälyttävästi sijaa moitteille, vakavalle paheksunnalle rikosseuraamuksiin saakka. Tulee tietysti huomata, että rajojensulkeminen elintasopakolaisilta tai ”turvapaikanhakijoilta” ei ole rasismia, vaan tervettä nationalismia ja isänmaallisuutta. Se on järkeviin yhteiskunnallisiin arvoihin perustuvaa realismia.

Mutta, kun aistillinen rasismi yhdistyy nationalismiin, menettää nationalismi jaloutensa ja poliittisen voimansa. Siitä tulee vastenmielinen ilmiö, jota aina tarkastellaan natsifobian luoman harhan vallassa.

Ja herrat hymyilevät tyytyväisinä.

Olli Nevalainen

Lähteet

Magneettimedia toimituksen käyttämä lähde:

Faith and Action (1938).  Saatavuus: https://archive.org/details/FaithAndAction

“Natsi”-pelko kirjoituksen lähde:

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180301STO98928/kasvihuonekaasupaastot-eu-ssa-ja-maailmalla-infografiikka

15 kommenttia

 1. Itseäni enemmän pelottaa esim. Suomen ”perustuslain” 118 § … kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  MIhin tätä ”laki” todellisuudessa aiotaan käyttää ? Luodaanko Suomesta täydellinen KASTIJÄRJESTELMÄ ?

  Tätä kastijärjestelmää on KÖYTETTY jo ainakin yhden kerran :

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnasa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata. Suomeksi varastaa jo 3 miljardia pienyrittäjien omaisuutta ”lailla 444/2012”. ( historiallinen tosiasia. )

  Porissa 2015 ”poliisi” ei edes kirjannut diaariin tätä tekemääni julkista rikosilmoitusta !

  Suomessa siis vastakin pankki-vakuutus-sektori saa LAHJOA kasnanedustajia ja puolueita mielensä mukaan : Iltalehti 19.2. 2013 ”MIljoonien rahavirrat puolueille.”…. rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä” … PL 118 § ja laki 444/2012 mm.

  Vihapuhe eli TOTUUDEN julkituominen yritetään kieltää vaalien aikana; ja muutenkin .

  Esimerkiksi archive.is-pilvipalvelu on MAKSETTU hiljaiseksi vaalien ajaksi … archive.is/kimmoleaks.fi … mitä sieltä löytyy ? archive.today/kimmoleaks.fi … julksia eduskunnan tietoja !

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 2. Suomi taitaa olla Euroopan velkaisin maa. Valtionvelka ei ole huippua (60% kansantulosta), mutta kun mukaan lasketaan asuntovelat ym. velat, suomalaisten velka jo hipoo 200%. Pankit ovat hankkineet vallan, lainaamalla rahaa, jota ei ole olemassakaan. Näin politikka on antanut vallan pankeille.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 3. Valtamedia on nykyajan paras satusetä. Vaikkei montakaan asiaa ole yhtä hyvin onnistuttu meille valehtelemaan kuin ww2 niin on niitä muitakin.
  ”It might not be entirely correct to claim that the story of World War II was that Franklin Roosevelt sought to escape his domestic difficulties by orchestrating a major European war against the prosperous, peace-living Nazi Germany of Adolf Hitler…. But I do think that picture is probably somewhat closer to the actual historical reality than the inverted image more commonly found in our textbooks, kirjoittaa Ron Unz.
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-how-hitler-saved-the-allies/

  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history
  —-
  ”The history of Israel and Judea that we have today was written as justification for that proto-Zionist enterprise, which implied the usurpation of the name and heritage of the ancient kingdom of Israel by the Judea’s.
  The central piece of that narrative is the glorious kingdom of Solomon…
  Solomon had “seven hundred wives of royal rank and three hundred concubines” (11:3) and “received gifts from all the kings in the world, who had heard of his wisdom” (5:14).
  We know today that Solomon’s kingdom is a complete fabrication, a mythical past projected as the mirror image of a desired future, a fictitious justification for the prophecy of its “restoration”.(UNZ)
  http://www.unz.com/article/zionism-crypto-judaism-and-the-biblical-hoax/

  Saako tuon juutalaisten historian ’Solomon hoax’n paljastajakin pian viharikos syytteen ja päätyy holokaustin kieltäjän tavoin jopa vankilaan? Unz juutalaisine juurineen tuskin on innokas vankilaan menija?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Tuo nyt on niin huuhaata tuo väite sodasta New Dealin epäonnistumisen vuoksi. Ei FDR ollut missään kotimaisissa ongelmissa tai siis ne ongelmat oi luotu tarkoituksella. Koko lama oli täysin keinotekoinen juttu ja sitä pidettiin tahallaan yllä, jotta maa olisi saatu mullistettua ja kommunistiseksi, kuten siis tapahtuikin. Hädän nojalla FDR saattoi heti alkajaisiksi vaatia ihmisiltä heidän kultaesineensä. FDR teki velkaa tahallaan ja kurjisti kansaa. Hänen miehensä nauttivat ruoan ja muun sadon tuhoamisesta silloin, kun lapsai kuoli puutteeseen. Kun sota saatiin, rahahanat todellakin avattiin ja talous laitettiin raiteilleen. Velkaa siinäkin tosin tehtiin.

   FDR ja co. suunnittelivat sotaa jo ennen Hitleriä, koska I maailmansota ei ollut saanut aikaan riittävän sopivaa tulosta ja koska fasismi oli tuhottava ja koska maaila oli saatava bolshevisoitua. USA oli myös eristäytynyt. Antisemitismin vastaisia näytösoikeudenkäyntejä suunniteltiin jo I msodan jälkeen ja puhuttiin juutalaisten menetyksistä. Kaikki jäi tuolloin tulevaisuuteen. Saksaa ja Eurooppaa ei ollut täysin alistettu.

   Tuo sodan hankkiminen työttömyyden ym. vuoksi on puolirevarien ja vihollisagenttien harhaanjohtamista ja laimeaa ininää

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. World War II: The Foundational Lie of Our Era
  Historian David Irving has dedicated his life to uncovering the truth of WWII and bringing it to the public. Early in his career, he was renowned for his works on Hitler and Churchill. But ever since he questioned the conventional story of the Holocaust, he has been persona non grata. It’s time to set the story straight.

  Paul Craig Roberts
  https://russia-insider.com/en/history/world-war-ii-foundational-lie-our-era/ri27041

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. The Ritual Talmudic Execution and Torture Methods of the Bolsheviks Were Satanic
  Mike Walsh
  Real history rather than victors spin teach us that atrocities are committed regardless of occupiers’ nationality, their ideals or ethnicity.

  However, there is proven to be just one ethnic-religious ideology that’s gratuitous and hideous depravities cause the crimes of all others to pale into relative insignificance.
  Lithuanian refugee Zite Kaulius wrote in The Advocate, Newark, April 1964: “The Germans were angels compared to the Communists. “Persecuted Christians came out of hiding. My father who had been arrested was released by the Germans. He came home with his hands raw. The Communists had tortured him by plunging his hands into boiling water until his skin came off like gloves.”
  To properly understand satanic depravities practiced by Talmudic Jews one is advised to simply refer to the teachings of the Talmud.

  https://russia-insider.com/en/history/ritual-talmudic-execution-and-torture-methods-bolsheviks-were-satanic/ri25529

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. ”Pahinta kaikessa on, että eliittien jatkuva piittaamattomuus ilmaston todellisiin saastuttajiin, … tämä piittaamattomuus voi synnyttää katastrofin ja siten lisätä runsaasti pakolaisuutta.”

  ”Välttämättä kaukana ei ole aika jolloin satojen miljoonien ihmisten vyöry … tuossa tilanteessa (jos esim. luonnonkatastrofi realisoituisi) vaaleaverikköjen säilyminen maailmankartalla on huolista vähäisin. … Silloin kuin ihmiskuntaa ja muita heimoja uhkaa loppu, ei enää voi puolustaa Suomea ja suomalaisuutta.”

  ”Pyritäänkö ilmastonlämpenemisen muodostamalla uhalla maalailemaan myös yllä mainittua uhkakuvaa… Näitä todellisia ongelmia ei käsitellä mediassa eivätkä poliitikot niistä kanna huolta.”

  Eihän mediassa mistään muusta vouhkatakaan, kuin tästä ”ilmastonmuutoksesta”.

  Mikä on tekstin pointti, lähteä eliitin luoman ilmastouskonnon sekoiluun mukaan?

  Sadat miljoonat tulevat vyörymään lähivuosikymmeninä, mutta ei sentään minkään hiilidioksidin takia vaan Afrikan väestön räjähdyksen seurauksena 1MDR >> 2MRD vuoteen 2050 mennessä. Jättäkää tuo ilmastovouhka suosiolla.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Taukoamattomalla valtamedia-propagandalla suureen ilmastohuijaus-uskoon aivopestyt fanaatikot/hyödylliset idiootit voisivat saada aikaan vahingon sijasta jotain hyödyllistäkin, jopa käänteentekevää kohdistamalla fanaattisen raivonsa pelkästään sitä mm. öljyoligarkeista koostuvaa ’Wall Street/City of London’-cabalia vastaan, joka jo yli sadan vuoden ajan on estänyt PÄÄSTÖTTÖMÄN ja melkein ilmaisen energian käyttöönoton, ks.
   ”NIKOLA TESLA, MAXWELL, EDISON, JP MORGAN, THE LAWS OF PHYSICS AND FREE ENERGY”:
   https://www.hopegirlblog.com/wp-content/uploads/2016/02/Peoples-Free-Energy-Show-Slide-Ep-One-History-is-Written-By-the-Winners.pptx

   Tässä on yksi esimerkki hyvin lukuisten vastaavanlaisten joukosta, millaisin menetelmin em. ’cabal’ pitää öljyyn/hiileen pohjautuvan tosiasiallisen energia-monopolin hallussaan:

   ”Inventor of ‘Free Energy’ Electrical Generator: “I’ve Been Poisoned Several Times””,
   https://www.collective-evolution.com/2018/07/02/inventor-of-a-closed-path-homopolar-electrical-generator-ive-been-poisoned-several-times/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Milloinkahan yliopistoissa alettaisiin opettaa James Clerk Maxwell’in yhtälöitä alkuperäisessä täydellisessä muodossaan eikä nykyisenä, aikoinaan cabalin toimesta ’tyngäksi’ typistetyttynä kokoelmana (ks. em. PowerPoint-esityksestä erityisesti sivuja 14-17)?

  Ks. myös ” “Maxwell’s” vector equations taught in university are actually Heaviside’s truncated equations, and are only a simplified version of what Maxwell originally wrote.”,
  http://www.cheniere.org/references/maxwell.htm

  ””TAKING THE RED PILL” THE REAL MATRIX, PART 1″, https://www.newswithviews.com/Yates/steven.htm
  Suomeksi käännettynä: https://magneettimedia.com/todellinen-matrix-osa-1/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Joseph Goebbels’ 1945 Editorial on the Influence of Jewish Elites in the US, UK and Russia
  Joseph Goebbels
  Published on January 21, 1945 in Das Reich, a leading German weekly newspaper.

  One could not understand this war if one did not always keep in mind the fact that International Jewry stands behind all the unnatural forces that our united enemies use to attempt to deceive the world and keep humanity in the dark. It is, so to speak, the mortar that holds the enemy coalition firmly together, despite its differences of class, ideology, and interests.
  Capitalism and Bolshevism have the same Jewish roots, two branches of the same tree that in the end bear the same fruit.
  International Jewry uses both in its own way to suppress the nations and keep them in its service. How deep its influence on public opinion is in all the enemy countries and many neutral nations is plain to see that it may never be mentioned in newspapers, speeches, and radio broadcasts.

  Tämä oli pieni alkupätkä, lisää voit lukea linkistä jos osaat englantia.
  https://russia-insider.com/en/joseph-goebbels-1945-editorial-influence-jewish-elites-us-uk-and-russia/ri27100

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Linkki ylläolevaan Veli N kommenttiin tässä.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=188747

  The Political Poetry of Alexander Dugin, Russia’s Globalist Bashing, Christian Nationalist Ideologue
  Kevin Barrett
  Dugin tiukkana: jos puolustat globalistien liberaalia hegemoniaa olet vihollinen.
  Since Jews and globalists are extremely powerful in the West, while Muslims are powerless—and permanently demonized by the 9/11 mind-control operation—only a minority of New Right thinkers and activists has the courage and intellect to avoid falling into the Islamophobic trap set by the Zionists.
  One of those rare courageous and brilliant individuals, and the most important thinker of the European New Right, is Russian political philosopher Alexander Dugin, founder of Eurasianism.
  https://russia-insider.com/en/political-poetry-alexander-dugin-russias-globalist-bashing-christian-nationalist-ideologue/ri27097

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Dugin on väärä valinta. Jotain kansallisbolshevismia ajaa ja holohoax on mukana kuvassa. Ja tuo Eurasianismi merkitsee ajatusta kaukaasialaisten ja aasialaisten rotusekoituksesta ja yhteisestä Venäjä vetoisesta imperiumista. Richard Spencer on Duginisti pupetti myös kun vaimonsa kääntelee noita kirjoja.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Sampo Ahto hämmästeli Sari Näreen lausumia tuoreessa Sotilasaikakauslehdessä. Heti perään hän kuitenkin itse valehteli saatanallisesti aivan Näreen lailla. Sari kertoo kirjassaan, että Hitler olisi saanut idean keskitysleireihin valkosuomalaisilta. Sampo Ahto väitti Hitlerin itse sanoneen (tai tainneensa sanoa) kopioneensa keskitysleirit englantilaisilta buurisodista. Nyt on kuitenkin niin, että tosiasiassa Hitler puhui asiasta esim. puheessaan 1940. Satuin juuri heti lehden luettuani kuulemaan asiasta podcastistä Mein Kampf -projektista, jossa hänen puhettaan luettiin ääneen. Asia liittyi tietenkin Saksan vastaisiin syytöksiin. Hitler käytännössä kiisti leiriensä olleen samanlaisia, vaan kertoi näissä olleen olennaisen eron englantilaisten leireihin nähden. Englantilaisten leireissä tapettiin pääasiassa nälkään näännyttämällä buurinaisia ja lapsia. Heitä murhattiin näin 1/5 koko buuriväestöstä. Hitler kertoi siis omien leiriensä olleen humaaneja verrattuna englantilaisten tuhoamisleireihin. Ahdolla oli otsaa väittää Hitlerin luultavasti myös ottaneen mallia idästä, mutta häveliäästi ei voinut mainostaa tätä. Tosiasiassa Hitlerin leirit erosivat tietenkin kuin yö ja päivä niin idämn kuin englantilaisten leireistä. Hitlerin leireillä oli joka päivä saatavilla marmeladia ym.s ja ruoka oli kunnollista ja riittävää. Venäjältä vaihdettu kommarivanki luuli ensimmäisenä päivänään Saksan leirillä, että oli joku juhlapäivä, kun ruoka oli niin tavattoman runsasta ja monipuolista (mm. marmeladia). Tietenkään idän leireillä tai buurien murhaleireillä ei ollut uima-altaita, eokuvateattereita, monenlaista viihdetoimintaa ja urheilua vangeille näiden vapaa-aikanaan.
  Tässä taas nähtiin, kuinka niin Näreen ja muiden kommunistien kuin esim. Ahdon isäntä on täysin sama taho ja juuri tämä olikin holokaustittaja ja vastannut lähes kaikista viime vuosisatojen kansanmurhista. Demokratia ja liberalismi ja kommunismi toisaalla olivat ja ovat saman kolikon eri puolia ja kummallakin onkin lähes samat valheet myös. Demokratiassa kaikki surutta valehtelevat vastoin parempaa tietoaan holokaustien uhrit syyllisiksi olemattomiin holokausteihin ja toisaalta syylliset uhreiksi. Demokratia on tie kommunismiin tai oikeastaan jo sitä. Salaa kaikki onkin jotain hypertotalitarismia, jossa ihmiset ovat joko kusetettuja tai sitten valehtelevia rottia. Ahto kyllä tietää asioiden oikean laidan esim. tässä asiassa. Ahdon ja Näreen isäntä onhallitseva globaali eliitti, joka murhasi 6 miljoonaa irlantilaista 1800-luvulla nälällä (alunperin puihuttiin juuri tässä yhteydessä holokaustista), buurit ja monta kansaa imperiumin alueella ja joukkotuhontaa sadoin mljoonin uhrein, sitten perustamansa Neuvostoliiton kautta ja muiden kommunistihallintojen ym. ym.
  Minulle oli kyllä selvää jo aiemmin, että Saksa jo keisariaikana paheksui buurisodan tapahtumia ja myös kansallissosialistit, kuten myös valkoiset nationalistit ym. ovat sittemmin nimenomaan puhuneet näistä englantilaisten kauhuteoista. Sittemmin Englannin propaganda siis väitti jo I maailmansodassa saksalaisista yhtä ja toista. Oli siten heti lehden luettuani sellainen olo, että tuon roskalehden lukeminen loppui siihen. Mainiosti muuten Hitler tuossa puheessaan ivasi Raamattu kainalossa esiintyneen Chamberlainin tekopyhyyttä ja saatanallisuutta. Hän piti miellyttävämpänä sitä, että Churchill esitti kainostelematta sodan tavoitteena olleen Saksan täydellinen tuhoaminen.
  Vastaavasti lähes joka teeveeohjelmassa on joku valhe. Etenkin brittisarjoissa. Esim. viime viikolla Gentlyn tutkimuksissa puolalainen nainen oli muka nähnyt natsien tappaneen vanhempansa silmiensä edessä. Tämä ei ole uskottavaa. Vaikka vanhemmat olisivat olleet partisaanirikollisia tai saksalaissiviilien murhaajia, saksalaiset eivät tehneet tuollaista oikeutettua tappamista lastens ilmien edessä. Epäoikeutettua tappamista saksalaiset eivät tehneet. Heillä olisi ollut mahdollisuus tai ehkä jopa eräänlainen kosto-oikeus, jos ajatellaan asioita vallitsevan käsityksen suhteen, jossa muka saksalaisiin kohdostuneet hirmuteot olisivat oilleet muka kosto ja siten jopa jotenkin oikeutettua. Mutta saksalaiset eivät tehneet mitään, vaan heidän miehitys oli lempeää. Vain rikoksista rangaistiin ja kv. sääntöjen mukaan. Saksalaiislla ei olisi vallitsevan käsityksenmukaan ollut oikeutta repressaaleihin, vaikka kaikki muut niitä käyttivät ja käyttävät ja monta luokkaa ankarammin. Mutta puolalaiset murhasivat saksalaisissiviilejä jo ennen Saksan hyökkäystä ja sen aikana, ennen kuin voitiin väittää edes olleen mityään ”kostettavaa”. Ja nimenomaan saksalaiset tapettiin usein lähes järjestelmällisesti. Lapsetkin useimmiten ja kaikki tietenkin kaikkien silmien edessä mitä barbaarisimmilla tavoilla.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat