Netanjahu: ”Talmudista Israelin laki!”

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu jatkaa jyrkällä linjallaan. Nyt sionisti vaatii, että maan lainsäädäntö muutetaan vastaamaan rasistisen ja pedofiliaa oikeuttavan Talmudin kirjoituksia.

Viime viikolla Netanjahu ilmoitti, että Israelin rotupolitiikkaa on terävöitettävä. Israelin on oltava ”vain juutalaisen kansan – eikä kenenkään muun – valtio”, pääministeri linjasi. Netanjahun asenne yllätti jopa vuosikymmenet sionistien väkivaltaa seuranneet politiikan asiantuntijat.

Netanjahu nosti Talmud-kysymyksen esille Likud-puolueensa kokouksessa. Esimerkiksi juutalaisten uskonnollisesta heprealaisesta kalenterista tahdotaan nyt tehdä Israelin virallinen kalenteri. Netanjahun mukaan perustuslakia on uudistettava niin, että se pohjautuu kokonaan Talmudin opeille.

Ehdotus on rohkea, sillä Talmud sisältää paljon materiaalia, joka on erittäin jyrkässä ristiriidassa nykyaikaisen ihmisoikeusajattelun kanssa. Magneettimedian julkaisemassa käännösartikkelissa ”Suuri raiskaavien rabbien salailu” käsitellään Talmudin suhtautumista raiskauksiin ja pedofiliaan:

 • Talmudin julistus sanhedrin 69b:ssä sanoo: ”Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että (seksuaalinen) yhtyminen 9-vuotiaaseen poikaan on todellinen yhtyminen, mutta sitä nuorempaan ei ole.”
 • Sanhedrin 69b sanoo, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä juutalaisille (sanhedrin 52b).
 • ”Aikuisen miehen yhtyessä pikkutyttöön sillä ei ole merkitystä, sillä tytön ollessa alle kolme vuotta (ja yhden päivän) on se kuin tökkäisi sormella silmään” (Ketubot 116). Alaviitteessä tarkennetaan, että ”kuin kyyneleet tulevat silmään uudestaan ja uudestaan, samoin palaa alle 3-vuotiaan tytön neitsyys.”

Maailmalla ja myös Suomessa sionistit kutsuvat Israelia ”Lähi-idän ainoaksi demokratiaksi”. Kuinka esitetyt lainaukset, Talmudin arvomaailma ja Netanjahun rasistiset kommentit palestiinalaisista ovat sovitettavissa demokratiaan?

 
Blacklisted News

18 kommenttia

 1. Nuo pedofiliajutut ivät oikeastaan ole mitään verrattuna Talmudin aggressiivisuuteen ei-juutalaisia kohtaan. Sitäpaitsi pedofilia on kuitenkin marginaali-ilmiö. Ei-juutalaisten vastainen viha ja väkivalta taas ovat koko ihmiskuntaa uhkaava vaara. Itse asiassa tässä taidetaan julistaa JWO täydelliseksi. He katsovat voittaneensa ei-juutalaiset jo. He taas eivät isolta osaltaan edes tajua olleensa koko ajan sodassa kansainvälistä juutalaisuutta vastaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Juutalaisuuden opinkappaleet
  Juutalaisuuden edustajat eivät juurikaan kulje julistamassa “ilosanomaansa” kuten monen muun uskonnon edustajat. Juutalaisuuden peruskirja ja ylin auktoriteetti (juutalaisille Jumalan sanaa) Talmud on jäänyt monelle tuntemattomaksi, ja sitä on vaikea saada käsiinsä. Sen vuoksi juutalaisuuteen ei ole ollut mahdollista kovin paljon perehtyä, ja tietomme siitä on jäänyt vajaaksi. Sen vuoksi on aiheellista tuoda esiin Talmudin ja siihen läheisesti liittyvän muun rabbiinisen kirjallisuuden opillisia periaatteita. Niitä löytyy kyllä internetistä riittävässä määrin, mutta ne ovat vieraskielisiä eivätkä niin ollen auta suurta osaa suomalaisia. Olen siksi kääntänyt niitä ja tuon niitä julki tässä myös suomenkielisinä. Lähteinäni ovat olleet pääasiassa I. B. Pranaitisin “Christianus in Talmude Iudaeorum” (engl. “The Talmud Unmasked“), Elizabeth Dillingin “The Jewish Religion – Its Influence Today” sekä Christian News Encyclopedia I-V.
  Ei-juutalaisista (kristityt mukaan lukien):
  1. Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.
  2. Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja.
  3. Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, jonka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta.
  4. Shene Lukohoth Haberith: Vaikka maailman kansat ulkonaisesti muistuttavat juutalaisia, he ovat varsinaisesti vain apinoita ihmisiin verrattuna.
  5. Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset ovat kansaa, joka on kuin aaseja – orjia, jotka katsotaan isännän omaisuudeksi.
  6. Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.
  7. Niddah 45a: Rabbien mukaan naiset eivät voi tulla raskaaksi ennen kuin he saavuttavat 12 vuoden ja yhden päivän iän. Kysyttäessä, kuinka oli mahdollista, että ei-juutalainen tyttö oli tullut raskaaksi kuuden vuoden iässä, rabbi vastasi, että ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.
  8. Berakoth 58a: Eräs rabbi ruoski juutalaista, koska tämä oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä ei-juutalaisen kanssa. Juutalainen meni roomalaisten luo, jotka sitten kysyivät rabbilta, miksi hän oli tehnyt niin. Rabbi kertoi roomalaisille, että rangaistu juutalainen oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä naaraspuolisen aasin kanssa. Roomalaiset vapauttivat rabbin sen jälkeen kun profeetta Elia oli tullut alas taivaasta ja sanonut, että rabbi puhuu totta. Tämän jälkeen rangaistu juutalainen kutsui rabbia valehtelijaksi. Rabbi vastasi, ettei hän valehdellut, koska kaikki ei-juutalaiset ovat aaseja. Juutalainen lähti roomalaisten luo, mutta rabbi tappoi hänet, ja syystä.
  9. Ketuboth 3b Tos.; Sanhedrin 74b Tos.: Ei-juutalaisen siemen(neste) on eläimen siemenen veroinen. Kristityn yhdyntä elukan yhdyntä.
  10. Choschen Hammishpat 227: “Raamattu sanoo: ‘Älä huijaa lähimmäistäsi’, mutta ei-juutalaiset eivät ole lähimmäisiämme vaan, kuten sanottu, pahempia kuin koirat.”
  11. Iore Dea 337,1: ”Surunvalitteluita ei tule esittää kenellekään tämän palvelijoiden (ei-juutalaisia) kuoleman johdosta. Tulee sanoa vain ’Tuokoon Jumala takaisin kadottamasi’, kuten sanomme miehelle, joka on kadottanut lehmän tai aasin.”
  12. Keritoth 6b: On kiellettyä vuodattaa pyhää voiteluöljyä muiden ihmisten kuin papeiksi vihittävien Aaronin ja hänen poikiensa päälle (sukupolvesta sukupolveen; 2. Moos. 30:30-32). Mutta rabbit päättivät, että on sallittua vuodattaa sitä lehmien ja ei-juutalaisten päälle, koska nämä eivät ole ihmisiä.
  13. Baba Mezia 114b: 4. Moos. 19:16 määrää, että joka koskee kuolleen ihmisen hautaan, se olkoon saastainen seitsemän päivää. Kuitenkaan ei-juutalaisten hautoihin koskeminen ei saastuta, koska ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä. Vain juutalaiset ovat ihmisiä; muut ovat eläimiä (perusteluna rabbi Simon ben Yohain mukaan Hes. 34:31: ”Te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset”).
  14. Emek Hammelech 23a: Ei-juutalaisten sielut tulevat kuolemasta ja kuoleman varjosta.
  15. Rosh Hashanah 17a: Ei-juutalaisten sielut menevät helvettiin.
  16. Abodah Zarah 36b: Ei-juutalaisten tyttäret ovat saastaisuuden tilassa syntymästään lähtien, ja avioliitto heidän kanssaan on kielletty.
  17. Oholoth, Misnah 6,7: Ei-juutalaisten kivet, vuoret, maat ja talot ovat saastaisia.
  18. Abodah Zarah 35b: Ei-juutalaisten maito, leipä ja öljy ovat kiellettyjä.
  19. Abodah Zarah 67b: Ei-juutalaisten keittovälineet antavat ruokaan pahan maun.
  20. Abodah Zarah 72b: Jos ei-juutalainen koskee viiniin, se ei kelpaa enää juutalaisten käyttöön.
  21. Abodah Zarah 70a: Varkaat, joiden rodullista taustaa ei tiedetty, murtautuivat erään juutalaisen rakennukseen ja koskivat viiniin. Koska juutalainen ei tiennyt, kuka oli koskenut viiniin, hän ei ollut varma, oliko viini saastunut ei-juutalaisen kosketuksesta. Rabbit päättivät, että koska suurin osa varkaista kaupungissa oli juutalaisia, viini ei ollut saastunut.
  22. Erubin 7,1, Tos.: Kun katsoo ei-juutalaisen taloon, näkee karjalauman.
  23. Leb. Tob 46,1: Ei-juutalaisten talot ovat elukkojen taloja.
  24. Hagiga 13a: On kiellettyä opettaa ei-juutalaisille lakia.
  25. Jektut Chadash 171,3: On kiellettyä paljastaa (Talmudin) lakia.
  26. Sanhedrin 59a; Abodah Zarah 8-6; Hagiga 13: Ei-juutalainen, joka tutkii lakia, ja juutalainen, joka auttaa häntä siinä, ansaitsee kuoleman (perustelu: laki on juutalaisten perintöä, ei ei-juutalaisten).
  27. Libbre David 37: Jos juutalaista pyydetään selittämään jotain osaa rabbiinisista kirjoista, hänen tulee antaa vain väärä selitys. Joka ei noudata tätä määräystä, se tapetaan. – – “Jos ei-juutalaiselle kerrotaan mitään meidän uskonnollisista teksteistämme, se on samaa kuin kaikkien juutalaisten tappaminen, sillä jos ei-juutalaiset tietäisivät, mitä me heistä opetamme, he tappaisivat meidät avoimesti.”
  28. Szaalot Uts-zabot, Iore Dea 17: Juutalaisen tulee ja täytyy tehdä väärä vala, kun ei-juutalainen kysyy, onko juutalaisten kirjoissa mitään, mikä on ei-juutalaisia vastaan.
  29. Sanhedrin 104a: Jumala pahastuu, jos juutalaiset osoittavat vieraanvaraisuutta ei-juutalaisia kohtaan.
  30. Abodah Zarah 20a: On kiellettyä antaa ei-juutalaiselle lahjaa, mutta se voidaan myydä hänelle.
  31. Baba Bathra 54b: Ei-juutalaisten omaisuus on kuin erämaa; joka tulee sinne ensin, saa sen.
  32. Sanhedrin 58b: Ei-juutalainen, joka viettää lepopäivää, ansaitsee kuoleman.
  33. Sanhedrin 57b: Ei-juutalaisen teloittamiseksi vain yhden henkilön todistus riittää, vaikka sukulaisen.
  34. Baba Kama 113b; Baba Mezia 24a: Jos ei-juutalainen kadottaa jotakin, juutalainen saa pitää sen, vaikka tietäisikin omistajan.
  35. Sanhedrin 76b: Joka palauttaa ei-juutalaiselle kadonneen esineen, joutuu Jumalan kirouksen alaiseksi.
  36. Baba Mezia 24a: Jos enemmistö jollakin alueella on ei-juutalaisia, juutalainen saa pitää kadonneen esineen. Jos enemmistö on juutalaisia, täytyy yrittää etsiä omistaja.
  37. Sanhedrin 57a: Jos ei-juutalainen ryöstää juutalaisen, hänen täytyy maksaa tälle takaisin. Mutta jos juutalainen ryöstää ei-juutalaisen, juutalainen saa pitää saaliin. Samoin jos ei-juutalainen tappaa juutalaisen, ei-juutalainen on tapettava. Mutta jos juutalainen tappaa ei-juutalaisen, juutalainen on vapaa.
  38. Abodah Zarah 8,5: Jos ei-juutalainen tappaa ei-juutalaisen tai juutalaisen, hän on vastuullinen, mutta jos juutalainen tappaa ei-juutalaisen, hän ei ole vastuullinen.
  39. Baba Kama 113a: On luvallista pettää ja huijata, jos oikeutta käydään ei-juutalaista vastaan.
  40. Iore Dea 16,11: Ei-juutalainen ei kelpaa missään asiassa todistajaksi.
  41. Choschen Hammishpat 34,18: Ei-juutalainen ja orja eivät voi todistaa oikeudessa.
  42. Choschen Hammishpat 22,2: Ei-juutalainen ei saa tuomita juutalaista (juutalainen ei saa hakea oikeutta ei-juutalaiselta tuomarilta).
  43. Choschen Hammishpat 348: Juutalainen saa ryöstää ei-juutalaisen: hän saa huijata tätä laskussa, jos on todennäköistä, ettei tämä huomaa sitä.
  44. Abodah Zarah VIII, 5, Tos.: Ei-juutalaiselta on kielletty varastaminen, ryöstäminen, naisorjien ottaminen jne. ei-juutalaiselta tai juutalaiselta; juutalainen saa toimia näin ei-juutalaisen suhteen.
  45. Sanhedrin 57a: Ei-juutalaisen täytyy maksaa palkkaa juutalaiselle, mutta juutalaisen ei tarvitse maksaa palkkaa ei-juutalaiselle.
  46. Baba Kama 37b: Jos ei-juutalaisen härkä puskee israelilaista härkää, ei-juutalaisen täytyy maksaa vahingot täysimääräisinä. Mutta jos israelilaisen härkä puskee ei-juutalaista härkää, israelilainen ei ole velvollinen maksamaan mitään.
  47. Baba Kama 38a: Ei-juutalaiset ovat Israelin lain suojan ulkopuolella. Jumala on jättänyt heidän rahansa Israelin vapaasti käytettäviksi.
  48. Abodah Zarah 26d Tos.; Kiddushin 66c; Soferim XV, sääntö 10: Parhaimmatkin ei-juutalaisista tulee tappaa.
  49. Sanhedrin 52b: Aviorikos ei ole kielletty, kun sen tekee alaikäinen tai kun se tehdään alaikäisen henkilön vaimon kanssa tai ei-juutalaisen henkilön vaimon kanssa, koska Mooses kieltää aviorikoksen vain “lähimmäisen vaimon” kanssa, ja ei-juutalaiset eivät ole lähimmäisiä.
  50. Abodah Zarah 26a: Israelilaisen naisen ei tule auttaa ei-juutalaista vaimoa lapsen synnyttämisessä, koska ei-juutalainen lapsi kasvatetaan epäjumalanpalvelijaksi. Ei-juutalaisen naisen ei tule antaa auttaa israelilaista naista synnytyksessä, sillä hän voi yrittää tappaa lapsen. Samat rajoitukset koskevat rintaruokintaa.
  51. Abodah Zarah 22a,b; Jebamoth 103a,b: Ei-juutalaisilla on taipumus eläimiin sekaantumiseen, irstauteen ja murhaamiseen. Ei-juutalaiset ovat seksuaalisuhteessa mieluummin lehmien kuin omien vaimojensa kanssa. Käärme yhtyi Eevaan ja siirsi häneen ja koko ihmiskuntaan himon (jota israelilaisilla ei Siinain puhdistuksen jälkeen ole).
  52. Abodah Zarah 2.1: Eläintä ei tule laittaa ei-juutalaisten talliin, koska ei-juutalaiset ovat taipuvaisia sekaantumaan eläimiin.
  53. Abodah Zarah 22a: Ei-juutalaiset ovat murhaajia, heistä on pysyttävä erossa.
  54. Gad. Shas. 2:2: Juutalainen saa tehdä väkivaltaa ei-juutalaiselle tytölle, mutta hän ei saa mennä tämän kanssa naimisiin.
  55. Nedarim 20b; Choschen Hammishpat 348: Juutalainen voi tehdä ei-juutalaiselle naiselle, mitä haluaa. Hän saa kohdella tätä kuin lihanpalaa.
  56. Jebamoth 100b: Ei tule ottaa vaimoksi ei-juutalaista, ettei lapsesta tule hänen seuraajansa (lapsi seuraa lain mukaan äitiään).
  57. Abodah Zarah 25b: Rabbien päätöksiä siitä, miten tiellä tulee kävellä ei-juutalaisten kanssa; oltava varuillaan heidän suhteensa.
  Kristityistä (koko läntisestä maailmasta) erityisesti:
  58. Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.
  59. Zohar III, 227b: Ainoa tarvittava uhri on se, että poistamme epäpuhtaat (= kristityt) keskuudestamme.
  60. Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.
  61. Zohar I 219b: Kristittyjen johtajat epäjumalanpalvelijoita, heidät on tapettava.
  62. Sanhedrin 46a: Rabbi M. sanoi, että Nooan perillinen, joka kiroaa Jumalan Nimen (Jahve) käyttämällä sen korviketta (Jeesus Kristus), on syyllinen ja hänelle tulee langettaa kuolemantuomio.
  63. Hilkoth Akum X,7: Missä juutalaiset ovat niskan päällä, siellä ei saa jättää yhtäkään epäjumalanpalvelijaa (= kristittyä) henkiin.
  64. Abodah Zarah 26a,b: Kristityt voidaan heittää kaivoon ja jättää sinne.
  65. Orach Chaiim 480 Hagah: “Aja, Jumala, ne, jotka eivät usko sinuun, pois vihassasi ja murskaa heidät kappaleiksi. Tuo pikaisesti kaikki epäuskoiset syytettyjen penkille. Tuhoa hetkessä kaikki valtakuntasi viholliset. Kitke arvottomat kansat kokonaan pois, hajota ja tuhoa ne. Tuhoa heidät! Tuhoa heidät heti, heti tällä hetkellä!”
  66. Hilkoth Akum X,2: Kristinuskoon kääntyneet juutalaiset tulee tappaa ja heitä on vainottava loppuun asti.
  67. Iore Dea 158,2, Hagah: Luopiot, jotka kääntyvät kristittyjen mielitekoihin ja palvontamenoihin, tulee surmata.
  68. Choschen Hammishpat 388,15: Ne, jotka antavat israelilaisten rahoja kristityille, on tapettava.
  69. Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.
  70. Zohar I, 160a: Juutalaisten täytyy aina yrittää pettää kristittyjä. Juutalaisten täytyy vapautua heistä ja tulla heidän hallitsijoikseen.
  71. Zohar I, 25a: Epäjumalanpalvelijat (kristityt) on pyyhittävä pois maan päältä. Heidän muistonsa on hävitettävä.
  72. Pesahim 49a: On sallittua tappaa kristittyjä paastopäivinä, ei tarvita rukouksia.
  73. Choschen Hammishpat 425,5: Ne, jotka eivät usko Tooraa, tulee surmata. Jolla on voimia tappaa heidät, tappakoon heidät avoimesti miekalla; ellei ole voimia, petkuttakoon heidät eri tavoin kuolemaan. (Maimonides, Hilkoth teschubhah III,8, sanoo, että kristityt [ja muut] kieltävät Tooran lain) – – Myös juutalaiset, jotka kääntyvät kristinuskoon, on tapettava.
  74. Zohar I, 219b: “On varmaa, että vankeutemme jatkuu, kunnes epäjumalia palvelevien ei-juutalaisten (= kristittyjen) hallitsijat on tuhottu.”
  75. Obadiam (rabbi Kimchi): Puhuessaan viimeisinä päivinä tapahtuvasta Edomin tuhosta profeetat tarkoittivat Roomaa (siis kristittyä maailmaa), Jes. 34:1. Kun Rooma on tuhottu, Israel saa vapauden.
  76. Tseror Hammor (rabbi Abraham): Heti kun Rooma (länsimaat, kristitty maailma) on tuhottu, israelilaisille koittaa vapaus.
  77. Zohar II, 43a: Aasi tarkoittaa ei-juutalaista, joka on ostettava vapaaksi….Mutta jos hän kieltäytyy tulemasta vapaaksi ostetuksi, silloin hänen kallonsa on murskattava; – – heidät tulee ottaa pois elävien kirjoista, sillä heistä on sanottu: “Joka tekee syntiä minua vastaan, sen minä otan pois Elämän kirjasta.”
  78. Zohar I, 38b, 39a: Neljännen taivaan palatseissa ovat ne, jotka ovat surreet Siionia ja Jerusalemia, ja kaikki ne, jotka ovat tuhonneet epäjumalanpalvelijakansoja (= kristittyjä kansoja). Ne, jotka ovat tappaneet epäjumalia palvelevia ihmisiä (= kristittyjä), puetaan purppuravaatteisiin, että heidät tunnettaisiin ja heitä voitaisiin kunnioittaa.
  79. Iore Dea 148: Juutalaista kehotetaan aina pitämään piilossa viha, joka hänellä on kristittyjä kohtaan.
  80. Choschen Hammishpat 156,5 Hagah: On luvallista pettää kristittyjä ja ottaa heidän rahansa, sillä kristittyjen varallisuutta on pidettävä yhteisenä omaisuutena, joka kuuluu sille, joka sen ensimmäisenä ottaa.
  81. Choschen Hamishpat 183,7: Juutalainen saa pitää, mitä kristitty maksaa erehdyksessä liikaa. Juutalaisten täytyy jakaa keskenään se, mitä he huijaamalla veloittavat liikaa kristityiltä.
  82. Choschen Hamishpat 266,1: Jos juutalainen löytää kristityn kadottamaa omaisuutta, hän saa pitää sen.
  83. Iore Dea 157,2 Hagah: Jos juutalainen voi pettää kristittyjä tekeytymällä kristillisten oppien kannattajaksi, hän saa ryhtyä petokseen.
  84. Abodah Zarah 54a: Kristityiltä ja luopioilta saa kiskoa korkoa.
  85. Abodah Zarah 2a, Tos.: Kauppaa käytävä kristittyjen kanssa, koska heillä on rahaa maksaa.
  86. Iore Dea 159,1: On sallittua lainata rahaa kristityille ja kiskoa heiltä korkoa.
  87. Baba Kama 113a: Juutalainen saa valehdella ja vannoa väärän valan oikeudessa saadakseen kristityn tuomituksi.
  88. Iore Dea 335,43: Juutalainen, joka myy maatilan kristitylle, tulee karkottaa.
  89. Iore Dea 154,2: Kaupankäyntiä ei saa opettaa kristityille.
  90. Baba Kama 113b: Jumalan nimi ei tule häväistyksi, kun kristityille valehdellaan; kristittyjä saa huijata.
  91. Kallah 1b: Juutalainen voi antaa väärän valan hyvällä omallatunnolla.
  92. Shabbuoth Hagahoth 6d, rabbi Ascher: Juutalainen voi antaa väärän valan käyttämällä viekkaita sanoja.
  93. Abodah Zarah 16b,17a: Juutalaisten tulee pysyä erossa kristityistä.
  94. Iore Dea 153,2: Kristityt ovat murhaajia; heistä on pysyttävä erossa.
  95. Orach Chaiim 20,2: Kristitylle ei saa myydä päällystakkia, jossa on naruja; hän voi tiellä tappaa niillä juutalaisen.
  96. Orach Chaiim 20,2: Kristityt naamioituvat tappaakseen juutalaisia.
  97. Gittin 62a: Juutalaisten pysyttävä poissa kristittyjen kodeista pyhäpäivinä.
  98. Iore Dea 148,10: Juutalainen ei saa vastata kristityn tervehdykseen; sen estämiseksi tervehdittävä ensin.
  99. Abodah Zarah 20a: Älä koskaan ylistä kristittyjä, ettei sen luultaisi olevan totta.
  100. Iore Dea 112,1: Vältettävä syömistä kristittyjen kanssa, ruokkii tuttavallisuutta.
  101. Abodah Zarah 35b: Älä juo maitoa, jonka kristitty on lypsänyt.
  102. Iore Dea 178,1: Kristittyjen tapoja ei saa jäljitellä, ei edes kampausta.
  103. Iore Dea 120,1: Kristityiltä ostetut astiat pestävä perusteellisesti.
  104. Hilkoth Maakaloth: Kristityt ovat epäjumalanpalvelijoita, joiden kanssa ei tule olla tekemisissä.
  105. Abodah Zarah 76c: Jeesuksen seuraajien (kristittyjen) juhlat ovat epäjumalanpalvelusta.
  106. Eben Haezar 44,8: Kristittyjen ja juutalaisten väliset avioliitot mitättömiä.
  107. Abodah Zarah 17a: Kristityt ovat liitossa helvetin kanssa; kristinusko pahempaa kuin insesti.
  108. Aboth V, 21: Jumalattoman Kristuksen opetuslapset perivät helvetin (Ps. 55:24).
  109. Abodah Zarah 17a: Rabbi Eleazar b. Dordia ei jättänyt käymättä yhdenkään maailman porton luona (viimeisen luokse päästäkseen hän kulki seitsemän joen yli), mutta hän sai anteeksi, koska ei ollut syyllistynyt siihen anteeksiantamattomaan syntiin, että olisi hyväksynyt kristinuskon.
  110. Iore Dea 146, 15: Kristittyjen epäjumalankuvat (esim. ristit) tuhottava ja niistä on puhuttava halveksivasti.
  111. Zohar II, 64b: Ihmisiä, jotka palvovat epäjumalia, kutsutaan lehmiksi ja aaseiksi, kuten on kirjoitettu: “minulla on lehmä ja aasi…” (näitä epäjumalanpalvojia ovat kristityt, kuten Maimonides sanoo [Perusch 78c]: Kristityt, jotka seuraavat Jeesusta, ovat, huolimatta siitä, että heidän opissaan on vaihtelua, kaikki epäjumalanpalvelijoita).
  112. Zohar II, 64b: Rabbi Abba sanoo: Jos epäjumalanpalvojat (= kristityt) yksin harjoittaisivat sukupuoliyhteyttä, maailma lakkaisi olemasta. Niinpä opetuksemme on, että juutalainen ei saa antaa tilaa noille häpeämättömille ryöstäjille. Sillä jos he lisääntyvät suurissa määrin, meidän on heidän vuokseen mahdoton jatkaa olemassaoloamme. He synnyttävät imettäväisiä, jotka ovat koiria (kristittyjen lisääntymistä täytyy siis estää).
  113. Jebamoth 61a: Juutalaiset ovat ihmisiä; epäjumalanpalvelijat (kristityt) eivät ole ihmisiä.
  114. Zohar I, 28b: “Käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä” (1. Moos. 3:1). “Kedon eläimistä”, se on: maan epäjumalanpalvelijoista (= kristityistä), sillä he ovat sen muinaisen käärmeen jälkeläisiä, joka vietteli Eevan.
  115. Abodah Zarah 15b; 22a: Kristityt sekaantuvat eläimiin.
  116. Zohar I, 131a: Epäjumalanpalvelijat (= kristityt) saastuttavat olemassaolollaan maailman, koska heidän sielunsa tulee saastaiselta puolelta.
  117. Zohar I, 46b, 47a: Ja hän loi jokaisen elävän olennon, ts. israelilaiset, koska he ovat Korkeimman Jumalan lapsia, ja heidän pyhät sielunsa tulevat hänestä. Mutta mistä epäjumalanpalvojien (= kristittyjen) sielut tulevat? Vasemmalta puolelta, mikä tekee heidän sieluistaan saastaisia. He ovat sen vuoksi kaikki saastaisia, ja he saastuttavat kaikki, jotka joutuvat tekemisiin heidän kanssaan.
  118. Sabbath 145b: Kristityt epäpuhtaita, koska he syövät epäpuhtaita ruokia.
  119. Abodah Zarah 22b: Kristityt epäpuhtaita, koska he eivät olleet Siinain vuorella.
  120. Iore Dea 198,48: Puhtaat juutalaiset naiset saastuvat tavatessaan kristittyjä.
  121. Orach Chaiim 57, 6a: Kristittyjä säälittävä enemmän kuin sairaita sikoja.
  122. Ketuboth 110b: Psalminkirjoittajan kerrotaan vertaavan kristittyjä epäpuhtaisiin eläimiin.
  123. Abodah Zarah 27b: On kiellettyä tulla kristityn parantamaksi.
  124. Iore Dea 81,7 Ha: Kristittyjä imettäjiä vältettävä, koska he ovat vaarallisia.
  125. Iore Dea 156,1: Kristittyä parturia ei saa käyttää, ellei ole juutalaisia ystäviä mukana (pelätään, että kristitty saattaa murhata).
  126. Iore Dea 153,1: Kristitty hoitaja johtaa lapset harhaoppiin.
  127. Iore Dea 155,1: Vältettävä kristittyjä lääkäreitä, joita lähiseutu ei tunne.
  128. Pesahim 25a: Vältettävä lääketieteellistä apua kristityiltä.
  129. Abodah Zarah 27b: Parempi kuolla käärmeenpuremaan kuin hakea apua kristityltä.
  130. Maimonides, Mishnah Torah, 2,4,11; Iore Dea 158,1: Juutalaiset lääkärit eivät saa pelastaa kristityn elämää, ellei pelastamatta jättäminen synnytä vihamielisyyttä juutalaisia kohtaan.
  131. Iore Dea 150,2: Ei saa kumartua epäjumalankuvan (ristin, krusifiksin) lähellä edes nostaakseen rahan maasta tai poistaakseen tikun jalasta, ettei näyttäisi siltä, että palvoo Jeesusta.
  132. Abodah Zarah 14b: Uskonnollisia tavaroita ei saa myydä kristityille.
  133. Iore Dea 151,1: Kristityille ei saa myydä vettä kastetta varten.
  134. Abodah Zarah 78: Kristittyjen kirkot ovat paikkoja, joissa palvellaan epäjumalia.
  135. Iore Dea 142,10: On pysyttävä fyysisesti etäällä kirkoista.
  136. Iore Dea 142,15: Ei saa kuunnella kirkkomusiikkia tai katsella epäjumalia (Kristuksen kuvia).
  137. Iore Dea 143,1: Kirkon lähellä olleita tuhoutuneita taloja ei saa rakentaa uudelleen; juutalaisen talo ei saa olla lähellä kirkkoa.
  138. Iore Dea 139,1: Vältettävä esineitä, joita kristityt ovat käyttäneet jumalanpalveluksissaan.
  139. Abodah Zarah 2a: Kristittyjen juhlapäiviä kutsutaan onnettomuuden päiviksi.
  140. Abodah Zarah 78c: Kristittyjen paastopäivät halveksittavia, turhia ja pahoja.
  141. Abodah Zarah 6a: Kristilliseen joulunviettoon ei saa osallistua.
  142. Hilkoth Akum, IX: Pääsiäistä ja joulua ei saa viettää.
  143. Maimonideen Hilkoth Akum X,1: Kristittyjä ei saa sääliä, sillä on sanottu: “Älä osoita armoa heitä kohtaan” (5. Moos. 7:2). Siksi jos kristitty on vaikeuksissa tai hukkumassa, häntä ei saa auttaa. Jos kristitty on kuolemanvaarassa, häntä ei saa pelastaa.
  144. Iore Dea 158,1: Kristittyjä ei saa pelastaa hengenvaarasta. – – Veden varaan joutunutta ei saa pelastaa, ellei hän tarjoa rahaa.
  145. Rosh Hashanah 17a: Kristityt ja ne, jotka pilkkaavat rabbeja, lähetetään helvettiin ikuisiksi ajoiksi.
  146. Sanhedrin 99a: Kun Messias tulee, hän tuhoaa kristityt.
  147. Sabbath 116a: Kristilliset kirjat (mm. Uusi testamentti) tulee polttaa; Uusi testamentti on kuin tyhjä paperi. – – Missään olosuhteissa ei saa mennä kristityn taloon. – – Kristittyjen vihaamiseen käsketty Ps. 139:21:ssä.
  148. Sabbath 46a (Jerus. Talmud): Harhaoppisten (= kristittyjen) kirjat, jotka synnyttävät vihamielisyyttä, epäsopua ja riitaa Israelin ja Jumalan välille, täytyy kaikki tyynni polttaa.
  149. Sabbath 116a: Evankeliumit ovat tyhjän paperin perätön väite ja tyhjän paperin synti.
  150. Sanhedrin 90a, 100b: Jotka lukevat ei-kanonisia kirjoja (Uutta testamenttia), niillä ei ole mitään osuutta tulevaan elämään.
  Jeesuksesta:
  151. Jebamoth 49a: Jeesus oli aviorikoksen tuloksena syntynyt äpärä.
  152. Kallah 1b: Jeesus oli avioton lapsi, joka oli siitetty kuukautisten aikana.
  153. Sanhedrin 67a; Abodah Zarah II; Sabbath XIV: Jeesus oli Pandira-nimisen sotilaan poika.
  154. Sanhedrin 106a,b: Maria oli huora; Jeesus oli paha mies.
  155. Orach Chaiim, 113: Vältettävä osoittamasta kunnioitusta Jeesusta kohtaan.
  156. Sotah 47a; Sanhedrin 107b: Jeesus erotettiin seurakunnasta, koska hän ajatteli vietellä naisen, ja suruissaan ja sekavana hän alkoi palvoa tiiliskiveä. Jeesus oli noita, joka vietteli, turmeli ja tuhosi Israelin.
  157. Sanhedrin 105a,b: Jeesus harjoitti haureutta aasinsa kanssa.
  158. Sanhedrin 106b: Kuinka vanha Jeesus oli? – – murhamiehet ja petturit eivät pääse puoleen ikäänsä (Ps. 55:24), ja niin hän oli 33- tai 34-vuotias.
  159. Sanhedrin 90a: Jeesuksella ei osuutta tulevaan maailmaan (koska lausui ääneen Jumalan nimen).
  160. Hilkoth Melakhim IX, 4 (Maimonides): On selvää, ettei hän (Jeesus) ollut se Messias, jota laki käskee meidän odottaa – – Hän tuhosi Israelin ja sai aikaan jäljelle jääneiden hajaannuksen ja nöyryytyksen, niin että lakia muutettiin ja suurin osa maailmaa vieteltiin palvelemaan toista Jumalaa.
  161. Sabbath 104b: Jeesus oli noita ja hullu. Maria oli aviorikoksen tekijä.
  162. Sanhedrin 43a: Jeesus syyllistyi noituuteen ja luopumukseen; hän ansaitsi teloituksen. Jeesuksen opetuslapset ansaitsivat kuoleman.
  163. Sanhedrin 105a,b: Jeesus ontui toista jalkaansa, toinen silmä oli sokea, hän teki taikuuksia miehisen elimensä avulla.
  164. Abodah Zarah 17a: Jeesuksen sanotaan opettaneen, että portonpalkalla voidaan rakentaa käymälä ylimmäiselle papille.
  165. Sanhedrin 106a: “Voi häntä, joka tekee itsestään elävän Jumalan nimen kautta” (Jeesuksen ylösnousemus kirotaan).
  166. Sanhedrin 104b: Rabbi Eleazar: Stadan poika (Jeesus) harjoitti taikuutta leikkaamalla sen (Jumalan nimen kaavan; nimeä ei saanut lausua ääneen) lihansa sisään (ihon alle). Muut: Hän on hullu, eikä meitä kiinnosta, mitä hullut tekevät.
  167. Sanhedrin 43a; 67a: Pääsiäisiltana Jeesus hirtettiin. 40 päivän ajan ennen teloitusta airut julisti: Hänet tullaan kivittämään, koska hän on harjoittanut noituutta ja vietellyt Israelin luopumukseen.
  168. Sanhedrin 45a, 52a,b, 106a: Kuvaa kolmea niistä neljästä menetelmästä (kivittäminen, polttaminen, kaulan katkaiseminen, kuristaminen), joilla Jeesus tapettiin. Kivitettäessä raskas kivi pudotettiin Jeesuksen rinnan päälle niin että se murskaantui. Poltettaessa Jeesus laskettiin lantaan kainaloita myöten, sitten hänen kaulansa ympärille kiedottiin kangas, jonka päitä vedettiin sen jälkeen vastakkaisiin suuntiin, niin että suu aukesi. Sulaa lyijyä kaadettiin suusta sisään, niin että sisälmykset paloivat (näin tahdottiin polttaa sielu). Kuristaminen samalla systeemillä (kiristämällä lujasti kankaan päitä). Kaula katkaistiin miekalla.
  169. Toledoth Jesu kertoo, että Jeesusta ei voitu ristiinnaulita puuhun, koska hän oli taikonut kaikki puut, niin että ne katkesivat. Lopulta hänet ristiinnaulittiin isoon kaalinvarteen. – – Tyhjästä haudasta Toledoth Jesu kertoo, että “Judas puutarhuri” (Juudas Iskariot) oli ottanut ruumiin haudasta käyttääkseen sitä tukkeena, ettei vesi tulvi hänen puutarhaansa. Kun sitten Juudas palautti ruumiin, Israelissa syntyi riemu, kun Jeesus ei ollutkaan noussut ylös, ja kristityt joutuivat häpeään.
  170. Zohar III, 282: Jeesus kuoli kuin elukka, ja hänet haudattiin siihen saastaiseen kasaan, johon heitetään kuolleitten koirien ja aasien ruumiit ja johon on, kuin koirat, haudattu Eesaun pojat (kristityt) ja Ismaelin pojat (muslimit), myös Jeesus ja Mohammed, sekä ympärileikkaamattomat ja saastaiset.
  171. Gittin 57a: Jeesus lähetettiin rabbien moittimisen vuoksi helvettiin, jossa häntä rangaistaan keittämällä häntä kiehuvassa ulosteessa. Jeesus luettiin yhdeksi niistä kolmesta suurimmasta “Israelin synnintekijästä” (Jeesus, Bileam, Tiitus), jotka Israel on koskaan tuntenut.
  Pelastumisesta:
  172. Sanhedrin 11.1: Kaikki israelilaiset ovat vanhurskaita, ja he perivät ikuisen elämän.
  173. Gittin 7a: Se, joka luopuu osasta omaisuuttaan, ei joudu helvettiin.
  174. Berakoth 4b: Joka lausuu psalmin 145 kolme kertaa päivässä, saa ikuisen elämän.
  175. Pesahim 113a: Israelin maassa asuminen antaa ikuisen elämän.
  176. Kiddushin 40a,b: Pelastuminen omien tekojen perusteella.
  177. Erubin 41b: Ne, jotka kärsivät suuresta köyhyydestä tai joilla on suolistosairaus tai jotka kärsivät roomalaisten vainoista tai joilla on paha vaimo, eivät joudu helvettiin.
  178. Pesahim 113b: Se, joka pysyy naimattomana tai ei pidä raamatunlausekoteloita tai ei pidä kenkiä, ei voi päästä taivaaseen.
  179. Zohar I, 25b: Joka tekee hyvää kristityille, se ei nouse ylös kuolleista.
  180. Zebahim 88b: Pappien vaatteet sovittivat Israelin synnit.
  Israelin suuruudesta:
  181. Sabbath 57: Kaikki israelilaiset ovat hallitsijoita.
  182. Sanhedrin 11.1: Kaikki israelilaiset ovat vanhurskaita, ja he perivät ikuisen elämän.
  183. Megilla 31b: Israelilaisten ei tarvitse uhrata uhreja syntiensä vuoksi; heidän tarvitsee vain lukea uhreista saadakseen anteeksiantamuksen.
  184. Baba Bathra 10b: Israelin teot ovat vanhurskaita, ei-juutalaiset sen sijaan kykenevät vain syntiin.
  185. Hullin 91b: Juutalaisilla on enkeleitä suurempi arvo.
  186. Sanhedrin 39a: Rabbi keisarille: me ympärileikatut emme voi tulla teidän kaltaisiksenne, antakaa siis ympärileikkauttaa itsenne ja tulkaa meidän kaltaisiksemme.
  187. Hagiga 15b: Juutalainen on hyvä synneistään huolimatta.
  188. Hagiga 27a: Yksikään rabbi ei voi koskaan joutua helvettiin, koska tuli ei vahingoita tulen henkiä. Myöskään Israelin syntiset eivät voi joutua helvettiin, sillä jopa israelilaisilla synnintekijöillä on yhtä paljon hyviä tekoja kuin on granaattiomenassa siemeniä.
  189. Jebamoth 49b: Profeetta Jesaja kuoli, koska hän kutsui Israelia “kansaksi, jolla on saastaiset huulet”.
  190. Berakoth 7a: Mooses pyysi, että Jumalan Henki lepäisi vain israelilaisten päällä, ja Jumala suostui hänen pyyntöönsä.
  191. Berakoth 58a: Ensimmäisen ihmisen täytyi nähdä paljon vaivaa elantonsa puolesta. Rabbi sen sijaan nousee aamulla ylös ja näkee kaiken itselleen valmiiksi laitetuksi.
  192. Kiddushin 82a: Rabbi: Eläimillä ja linnuilla ei ole ammattia, ja silti ne saavat ravintonsa vaivatta. Ja ne on tehty palvelemaan minua, ja minut on tehty palvelemaan Luojaani. Vielä enemmän siis minun tulee saada ravintoni ilman vaivannäköä.
  193. Jebamoth 79a: Israelilaiset ovat armollisia, kainoja ja hyväntahtoisia.
  194. Kiddushin 49b: Israelilaisilla on 90% kaikesta viisaudesta. Loput 10% on levitetty ei-juutalaisten keskuuteen.
  195. Megilla 15b: Jumala rakastaa Israelia, koska israelilaiset opiskelevat lakia (Mutta Talmudin mukaan juutalaisilta on kielletty lain opettaminen ei-juutalaisille ja ei-juutalaisilta on kielletty sen oppiminen kuolemanrangaistuksen uhalla).
  196. Sanhedrin 58b: Ei-juutalainen, joka lyö juutalaista, ansaitsee kuoleman. Juutalaisen lyöminen on Jumalan silmissä loukkaus Jumalan Henkeä vastaan.
  197. Sanhedrin 37a: Joka tuhoaa yhden ainoan israelilaisen, se on sama kuin jos hän olisi tuhonnut koko maailman.
  198. Berakoth 59a: Maanjäristykset syntyvät, kun Israelin kärsiessä Jumalan kyyneleet putoavat valtamereen.
  199. Sanhedrin 58b: Aivan kuten maailma ei voi olla olemassa ilman tuulta, niin se ei voi olla olemassa ilman Israelia.
  200. Jebamoth 63a: Kaikki siunaukset, jotka ei-juutalaisten osaksi tulevat, tulevat heidän osakseen vain siksi, että Jumala ottaa tällöin huomioon Israelin.
  201. Ketuboth 111a: Messias on ilman metaforaa juutalainen kansa (juutalaiset itsessään ovat Messias).
  202. Sanhedrin 98b: Juutalaisilla yllin kyllin syötävää Messiaan päivinä. “Tulee olemaan vaikeaa sysätä syrjään ei-juutalaiset aiheuttamatta paljon kärsimystä – – runsauden vuosista nauttivat israelilaiset.”
  203. Sanhedrin 67b: Rabbit kykenevät luomaan vasikoita: “tutkimalla luomisen lakeja” he loivat vasikan ja söivät sen. Myös eräs nainen muutettiin aasiksi. Isä Qarnas niisti nenää ja kaivoi sieraimistaan silkkipalloja.
  204. Sanhedrin 65b: Rabbi loi kerran yhden ihmisen. Halutessaan rabbit voivat luoda maailman.
  205. Hagiga 3 a,b: Pyhin sanoo juutalaisille: Te olette tehneet minut maailman ainoaksi hallitsijaksi; sen vuoksi minäkin teen teidät maailman ainoiksi hallitsijoiksi.
  Juutalaista viisautta:
  206. Ketuboth 10b: Taateleiden syöminen tekee kelvottomaksi tekemään laillisia päätöksiä. Taateleiden syömisellä omat ajat.
  207. Gittin 69a,b: Ulkohuoneen varjosta otetulla maalla on lääketieteellinen arvo (syödään hunajaan sekoitettuna), samoin valkoisen koiran ulosteella (nuhaan; hartsiin sekoitettuna).
  208. Gittin 69b; Pesahim 112b: Epilepsia johtuu siitä, että seisotaan alasti lampun edessä tai ollaan seksuaalisuhteessa valot päällä.
  209. Abodah Zarah 12b: Shabriri (sokeuden demoni) karkotetaan toistamalla sen nimeä ja jättämällä joka kerta yksi kirjain pois siten “kutistaen” sitä; tällöin sen aiheuttama sokeus paranee.
  210. Gittin 70a: Naudanlihan ja nauriin syöminen aiheuttaa kuumetta, jos sen jälkeen nukutaan kesäkuutamossa.
  211. Horajoth 13a,b: Jos syödään jotain sellaista, mitä hiiret ovat saastuttaneet, tullaan unohtavaisiksi. Samaa vaikuttavat myös oliivien syöminen ja vaatteiden laittaminen pään alle. Rabbit parantavat unohtavaisuutta mm. paistetuilla kananmunilla (ilman suolaa) ja juomalla oliiviöljyä.
  212. Moed Katan 18a: Jos leikattuja sormien kynsiä ei haudata maahan, syntyy keskenmenoja.
  213. Berakoth 61a: Jokaisella on kaksi munuaista, toinen herättää hyviä tekoja ja toinen pahoja tekoja.
  214. Baba Kama 16a: Seitsemän vuoden jälkeen hyeenat muuttuvat lepakoiksi. Vielä pidemmän ajan kuluttua ne muuttuvat orjantappuroiksi ja demoneiksi.
  215. Erubin 61a: Vieraissa kaupungeissa koirat eivät hauku seitsemään vuoteen.
  216. Erubin 65a: Joka rentoutuu viinituvassa, sillä on jotain Luojan mielenlaadusta (1. Moos. 8:21: “Herra tunsi suloisen tuoksun”).
  217. Baba Bathra 73b: Jotkut antiloopit kasvavat vuorten suuruisiksi ja jotkut sammakot linnoitusten kokoisiksi (rabbien silminnäkijäkertomuksia).
  218. Bekoroth 57b: Jättiläispuu oli 16 kuormavaunun levyinen. Yksi linnunmuna peitti alleen 16 kaupunkia ja 300 setripuuta.
  219. Kilaim 32a (Jerus. Talmud): Miksi Jaakobille oli niin tärkeää tulla haudatuksi Kaanaan maahan? Yhden rabbin mukaan kohdan Ps. 116:9 (“saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa”) on katsottava sisältävän Tyyron/Kesarean seudut, koska siellä oli hyvinvointia. Toisen rabbin mukaan ko. kohdassa tarkoitetaan sellaista maata, jonka kuolleet nousevat ensimmäisinä ylös Messiaan aikana (Jes. 42:5). Miten siis käy Israelin rabbien siinä tapauksessa, jäävätkö he huonompaan asemaan? Rabbi Imi sanoi, että Jumala tekee maahan reikiä, ja niitä pitkin ruumiit kierivät Pyhään maahan ja heti, kun ne ovat sinne saapuneet, niiden sielut yhtyvät niihin.
  220. Sabbath 156a: Huonotuulisuus johtuu siitä, että on syntynyt maanantaina; rikkaus ja irrallisten sukupuolisuhteiden harjoittaminen johtuvat siitä, että on syntynyt tiistaina; ne, jotka häpäisevät sapatin syntymällä silloin, tulevat kuolemaan sapattina.
  221. Ketuboth 5a: Neitsyen tulee pitää häät viikon 4. päivänä ja tulla maatuksi 5. päivänä, koska tuona päivänä kaloille annettiin siunaus (1. Moos. 1:22).
  222. Sukkah 29a: Jos tiettyjen rabbien kuolemaa surraan sopimattomalla tavalla, syntyy auringonpimennyksiä; jos pikkukarjaa kasvatetaan Israelissa, syntyy kuunpimennyksiä.
  223. Pesahim 111a: Kuljettaessa koirat, naiset ja palmupuut eivät saa joutua kahden miehen väliin eivätkä muut saa kulkea koirien, naisten tai palmupuiden välistä. Erityistä vaaraa syntyy, jos naisilla on kuukautiset tai jos he istuvat tienristeyksissä (epäily noituudesta).
  224. Pesahim 112a: Demoninen vaara syntyy, jos vettä juodaan keskiviikkoiltoina tai sapatti-iltoina.
  225. Sabbath 41a: Rabbien päätös pyhästä virtsaamisesta.
  226. Joma 19b, 20a: Sovituspäivänä voi tehdä syntiä. Herra sanoo naisten raiskaamisesta: “Synti väijyy ovella” (1. Moos. 4:7). Entä mitä saatana sanoo: Elia: “Saatanalla ei ole sovituspäivänä mitään valtaa, koska sanan ‘saatana’ kirjainluku on 364, ja silloin 364 päivänä saatanalla on valta valittaa mutta ei sovituspäivänä, joka on puuttuva 365. päivä.
  227. Kiddushin 71b: Rabbit pohtivat, ovatko he lähtöisin Siionissa raiskatuista naisista (Valit. 5:11) ja onko niin, että kun ei-juutalainen makaa juutalaisen naisen, syntynyt lapsi on kelvollinen. Vai ovatko he niistä, ”jotka makaatte norsunluusohvilla ja venytte leposijoillanne” (Aamos 6:4)? Rabbi Josse sanoo jälkimmäisistä: “Nämä ovat niitä, jotka makailevat alasti ja virtsaavat sohvaltaan käsin; menevätkö he etunenässä pakkosiirtolaisuuteen (Aamos 6:7: ’silloin lakkaavat venyjäin ilonhuudot’)?” Mutta rabbi Abahu sanoo: “Nämä ovat niitä, jotka syövät ja juovat yhdessä sohvat vieri vieressä ja vaihtavat vaimojaan ja heidän makuusijansa löyhkäävät (hepreassa verbi merkitsee sekä “venyä” että “löyhkätä”) jatkuvien spermanvuodatusten takia, jotka heillä ovat loputtomia.”
  228. Pesahim 110a: Jos on syöty tai juotu parillisista astioista tai kupeista, kirous vältetään niin, että tartutaan vasemmalla kädellä oikean käden peukaloon ja oikealla kädellä vasemman käden peukaloon ja sanotaan: “Te ja minä olemme kolme”. Jos kuitenkin kuullaan sanottavan: “Te ja minä olemme neljä”, on sanottava: “Te ja minä olemme viisi” jne.
  229. Jebamoth 60b: Kuinka rabbit tiesivät, että Gileadin Jaabeksesta löydetyt 400 naista olivat neitsyitä (Tuom. 21:12)? Rabbi Kahanan selitti: “Heidät laitettiin istumaan viinitynnyrin suuaukon päälle, ja niillä, jotka eivät olleet neitsyitä, viinin tuoksu levisi ruumiin läpi ja se voitiin haistaa suusta (hengitysilmasta); sen sijaan neitsyillä viinin tuoksu ei mennyt läpi.”
  230. Moed Katan 17a; Baba Mezia 114a,b: Jos joku joutuu pahan mielijohteen valtaan, hänen tulee mennä sellaiseen kaupunkiin, jossa häntä ei tunneta, ja tehdä syntinsä siellä, ettei Jumala tule häväistyksi.
  231. Sabbath 6a (Jerus. Talmud): On sallittua lähettää tuomareille lahjoja, että heidät saataisiin taivutettua antamaan suotuisia tuomioita.
  232. Berakoth 60b (Jerus. Talmud): Kaikki valheet ovat hyviä; lakia koskevat valheet ovat kuitenkin huonoja.
  233. Abodah Zarah 3b: Kuvaa Jumalan toimia päivän mittaan, mm. lain opiskelua ja merihirviön (leviataanin) kanssa leikkimistä.
  234. Gittin 57a,b: Sodan kauheuksia: verijokia; vuodatettua verta käytetään lannoitteena seitsemän vuotta; 940 000 israelilaista tapettiin yhden kiven päällä.
  235. Gittin 57b: Roomalaiset tappoivat neljä miljardia israelilaista Betharin kaupungissa (jotkut rabbit sanovat 40 miljoonaa). (Palestiinassa oli tuolloin tuskin miljoona israelilaista).
  236. Gittin 58a: Roomalaiset kietoivat kääröihin ja polttivat elävältä Betharissa 64 miljoonaa israelilaista koululaista.
  237. Midrash Rabbah: Rooman keisari Hadrianus tappoi 800 miljoonaa juutalaista Betharin kaupungissa. “He tappoivat asukkaita, kunnes hevoset kahlasivat veressä sieraimia myöten, ja verivirta kuljetti mukanaan isoja kiviä ja värjäsi meren 6 kilometrin päähän. Hadrianuksella oli 30 km x 30 km suuruinen puutarha, ja he kasasivat Betharissa surmatuista aidan sen ympärille.”
  Naisista:
  238. Baba Bathra 16b: Tytön syntyminen on surullinen tapahtuma.
  239. Menahoth 43b, 44a: Juutalaisen miehen tulisi kiittää Jumalaa siitä, ettei tämä tehnyt häntä naiseksi tai ei-juutalaiseksi.
  240. Aboth 1.5: Ei ole hyvä puhua naisille, ei edes omalle vaimolle.
  241. Berakoth 43b: Oppineiden ei tule puhua naisille kaduilla.
  242. Kiddushin 80b: Naiset ovat kevytmielisiä.
  243. Erubin 18b: On synnillistä kävellä naisen takana tiellä.
  244. Kiddushin 81a: Jos joku kävelee naisen takana tiellä, hän joutuu helvettiin.
  245. Sotah 20a: On paha asia opettaa naiselle lakia.
  246. Kiddushin 29b: On kiellettyä opettaa lakia naiselle.
  247. Gittin 91a: On lupa ottaa vaimosta avioero, jos hän polttaa pohjaan päivällisen tai jos näkee kauniimman tytön.
  248. Ketboth 72a,b: Naisesta voidaan ottaa avioero, jos hän paljastaa päänsä tai käsivartensa julkisuudessa tai puhuu ääneen seksuaaliasioista.
  Seksuaaliasioista:
  249. Sanhedrin 55b: On sallittua olla sukupuoliyhteydessä kolmen vuoden ja yhden päivän ikäisen tytön kanssa (tämä on Talmudissa hyvin suosittu aihe, siitä puhutaan mm. kohdissa Jebamoth 12a, 57b, 60b, Abodah Zarah 37a, Ketuboth 39a); tuon ikäinen tyttö voidaan yhdynnällä ottaa vaimoksi. Ei-juutalaisen proselyyttitytön pappi voi ottaa vaimoksi alle kolmevuotiaanakin.
  250. Ketuboth 11b: Sukupuoliyhteys alle kolme vuotta vanhan tytön kanssa “ei ole mitään”.
  251. Jebamoth 55b: Sukupuoliyhteys naimisissa olevan sukulaisnaisen kanssa ei ole aviorikos niin kauan kuin miehinen elin on veltto; sukupuoliyhteys kuolleen naisen kanssa on ilmeisesti sallittua (näissä tapauksissa ei hedelmöittymismahdollisuutta; samasta syystä saa käyttää hyväksi parantumattomasti sairaita).
  252. Jebamoth 56b: Jos papin vaimo raiskataan, pappi ei saa enää yhtyä häneen, muuten seuraa raipparangaistus.
  253. Jebamoth 59b: Vaikka pappi ei voi mennä naimisiin porton kanssa (3. Moos. 21:7), hän voi mennä naimisiin naisen kanssa, joka harjoittaa eläimiin sekaantumista. Vaikka porton palkkaa ei saa antaa Jumalalle (5. Moos. 22:18), niin kuitenkin sellaisen porton palkka, jolle maksetaan eläimiin sekaantumisesta, voidaan hyväksyä.
  254. Sanhedrin 58b: Ei-juutalainen voi olla luonnottomissa seksuaalisuhteissa toisen ei-juutalaisen vaimon kanssa syyllistymättä syntiin.
  255. Sanhedrin 54b, 55a: Jos mies on homoseksuaalisessa suhteessa alle yhdeksän vuoden ikäisen pojan kanssa, he eivät syyllisty homoseksuaalisuuteen.
  256. Sanhedrin 69b: Sukupuoliyhteys alle kahdeksan vuotta vanhan pojan kanssa ei ole haureutta.
  257. Nedarim 20b: Mikä tahansa luonnoton seksuaaliakti on sallittu juutalaiselle vaimonsa kanssa.
  258. Nedarim 20a: Se, että pari keskustelee yhdyntänsä aikana, aiheuttaa kuuroutta.
  259. Sabbath 86a: Rabbiininen laki käskee juutalaisia harjoittamaan seksuaalista kanssakäymistä vain pimeässä.
  260. Ketuboth 61b: Seksuaaliaktien määrä riippuu ammatista.
  261. Gittin 70a: Jos heti matkan jälkeen ollaan sukupuoliyhteydessä, lapsista tulee heikkoluonteisia. Ellei kävellä ainakin kilometriä WC:ssä käynnin jälkeen ennen yhdyntää, lapsille tulee epilepsia (näin karkotetaan WC:n demoni). Seksin harjoittaminen seisten aiheuttaa kouristuksia, istuen spasmeja, nainen päällä ripulia.
  262. Jebamoth 53b, 54a: Käsittelee lankomiehen vastuuta, jos hän putoaa katolta erektiotilassa veljensä vaimon päälle ja vahingossa tapahtuu yhdyntä (jos aikomus oli oman vaimon kanssa mutta kävi näin, miten menetellä?).
  263. Jebamoth 59a,b: Luonnoton yhdyntä ei tee naista kelpaamattomaksi ylipapin vaimoksi. Jos lattiaa kontallaan siivotessa tapahtuu yhdyntä koiran kanssa, se ei tee naista kelvottomaksi, sillä sellainen yhdyntä katsotaan pelkäksi haavaksi, kun immenkalvo repeää “tapaturmaisesti” eikä siitä syystä tällaista yhdyntää katsota yhdynnäksi lainkaan.
  264. Jebamoth 12b, 13a: Kun ei tiedetä, onko tyttö puberteetissa vai ei tai onko hän synnyttänyt vai ei, tutkitaan, löytyykö kahta häpykarvaa; rabbit suorittavat tämän tutkimuksen.
  265. Jebamoth 12b: 11-vuotias tyttö saa käyttää ehkäisyyn imeytysainetta.
  Talmudin raamatunselityksiä:
  266. Berakoth 6a: Jumala pitää raamatunlausekoteloita (Jes. 62:8: Herra on vannonut oikean kätensä ja väkevyytensä käsivarren [= ”raamatunlausekotelon”] kautta”).
  267. Berakoth 31b, 32a: Elia ja Mooses syyttivät Jumalaa, että hän aiheutti israelilaisten lankeamisen syntiin; Jumala myönsi, että he olivat oikeassa (Miika 4:6; Hoosea 2:8).
  268. Sebuoth 9a: Vanhan testamentin uudenkuun kaurisuhri sovittaa Jumalan tekemän synnin (4. Moos. 28:15).
  269. Sanhedrin 107a: Daavid oli seksuaalisessa kanssakäymisessä kaikkien 18 vaimonsa kanssa, vaikka oli sairas (Ps. 6:7: “vesille – – kastelen”).
  270. Nazir 23b; Jebamoth 103a,b: Siisera oli seksuaalisuhteessa Jaaeliin seitsemän kertaa, kun tämä tappoi hänet (Tuom. 5:26-27, jossa kerrotaan, että Jaael löi vaarnan Siiseran pään läpi ja sitten 7 eri verbillä kuvataan Siiseran kuolemaa: jalkainsa juureen vaipui, kaatui jne.; siitä luku 7).
  271. Jebamoth 63a: Aadam harjoitti seksiä kaikkien Eedenin puutarhan eläinten kanssa (1. Moos. 2:23: “Tällä kertaa on nyt luu…[KR33: Tämä on nyt luu…]).
  272. Sanhedrin 82b: Simri oli seksuaalisuhteessa Kosbiin 424 kertaa yhden päivän aikana, kunnes tästä tuli kuin veden täyttämä oja. Hänen häpynsä oli 60 cm laaja (Snl. 30:31).
  273. Sabbath 149b: Babylonian kuningas Nebukadnessar arpoo, kuka hänen vangitsemistaan maailman kuninkaista on nyt vuorossa hänen ryhtyäkseen homoseksuaaliseen aktiin tämän kanssa. Muut kuninkaat lepäsivät tällä välin (Jes. 14:18). Arpa osui Sidkiaan, ja Nebukadnessarin miehisen elimen kerrotaan kasvaneen 300 kyynärän (180 metrin) mittaiseksi ja se heilui vangittujen kuninkaiden edessä (Jes. 14:12; Habakuk 2:16: “sillä sanottu on: ‘sinä ravitset itsesi häpeällä, et kunnialla: niinpä juo sinäkin ja paljasta ympärileikkaamattomuutesi [he’orel]‘”; sanan ‘orel [he on artikkeli] numeroarvo on 300, ja siitä kyynäröitten lukumäärä). Tämä kohta otettu englanninkielisestä sensuroimattomasta Talmudin Soncino-laitoksesta (kopiona Christian News Encyclopedia V, s. 3743).
  274. Berakoth 10a: Selitettävänä kohta Ps. 103:1-2: (jae 1) “Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. (jae 2) Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt”. Rabbi: Kun Daavid oli äitinsä kohdussa, puhkesi hän laulamaan Ps. 103:1:n sanat. Kun hän imi äitinsä rintoja ja katseli niitä ja niiden nännejä, puhkesi hän laulamaan Ps. 103:2:n sanat. Rabbi Abahu: Jakeen sanat “mitä hyvää” tarkoittavat sitä, että Jumala on asettanut nuo rinnat ymmärryksen seutuun (sydämen viereen). Rabbi Jehudan mukaan ne tarkoittavat sitä, että Daavid ei katso hävyn seutuun, ja rabbi Mathanan mukaan sitä, ettei hän ime likaisesta paikasta.
  275. Kiddushin 72b: Hes. 8:16: “Herran temppelin ovella oli 25 miestä. Heillä oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot itään päin, ja päin itää he kumarsivat aurinkoa.” Rabbien mukaan selät olivat siis länttä kohti ja siksi “selät Herran temppeliin päin” tarkoittaa, että he paljastivat takapuolensa ja pieraisivat Korkeinta kohti.
  276. Gittin 31b: Itätuulen puhaltaessa nainen saa keskenmenon ja hänen kehossaan oleva siemenneste kuivuu (Hoosea 13:15: “Vaikka hän veljiensä seassa on hedelmällinen, on itätuuli tuleva – – hänen kaivonsa kuivuu [= siemenneste kuivuu], hänen lähteensä ehtyy [= keskenmeno]).
  277. Erubin 21b: Israelilaiset naiset kertovat miehilleen “ovistaan”, ts. kertovat heille kuukautisajoistaan (Korkea Veisu 7:13).
  278. Jebamoth 18b (Jerus. Talmud): Nainen ei voi tulla raskaaksi samalla kertaa kahdesta miehestä. Kuitenkin 1. Sam. 17:4 sanoo: “Filistealaisten joukosta tuli kaksintaistelija”. Hän oli siis lähtöisin sadasta filistealaisesta esinahasta. Rabbi Mathnain mukaan tästä ollaan yksimielisiä, kysymys on vain, kuinka siemen on koottu.
  279. Jebamoth 63b: Juutalainen, joka ei harjoita suvun jatkamista, katsottava verenvuodattajan veroiseksi (1. Moos. 9:6-7: “Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava – – MUTTA te olkaa hedelmälliset…”).
  280. Berakoth 10a: Joka ei harjoita suvun jatkamista, se tulee kuolemaan tässä maailmassa eikä ole elävä tulevassa maailmassa (Jes. 38:1: “Sinä kuolet etkä enää parane”).
  281. Berakoth 63b, 64a: Oobed-Edomin vaimo ja kahdeksan miniää synnyttivät kaikki kuusi lasta synnytyksissään (1. Aikak. 26:5,8).
  282. Sanhedrin 64a,b: Lasten uhraaminen Moolokille sallittua (3. Moos. 18:21; 20:3-4; 5. Moos. 18:10).
  283. Sanhedrin 86a: Sanat “Älä varasta” (2. Moos. 20:15) tarkoittavat vain ihmisryöstöä.
  284. Sanhedrin 56a: Jumalanpilkasta rangaistaan vain jos pilkkaaja lausuu Jumalan Nimen (3. Moos. 24:16).
  285. Sanhedrin 85b: Jos joku lyö isäänsä tai äitiään aiheuttamatta haavaa, hän ei syyllisty syntiin (2. Moos. 21:15).
  286. Sanhedrin 66a: Joka kiroaa isänsä tai äitinsä, ei ole syyllinen, ellei hän käytä Jumalan Nimeä kirouksessaan (2. Moos. 21:17).
  287. Sanhedrin 76b, 78a: Ihminen ei ole syyllinen murhaan, jos hän saa myrkkykäärmeen tappamaan jonkun; käärme tulee tappaa murhasta, ihminen on vapaa (2. Moos. 21:12).
  288. Sanhedrin 77a: Jos joku sitoo naapurinsa ja tämä kuolee nälkään, tai jos hän sitoo ihmisen leijonan eteen, joka tappaa tämän, hän ei ole syyllinen murhaan (2. Moos. 21:12).
  289. Sanhedrin 77a,b: Jos joku sitoo jonkun ja tämä kuolee kuumuuteen tai kylmyyteen, tai jos joku ampuu nuolella jotakuta, jolla on parantavaa voidetta kädessään, ja joku sitten kaataa tuon voiteen pois, hän ei ole syyllinen murhaan (2. Moos. 21:12).
  290. Sanhedrin 78a: Jos kymmenen miestä lyö jotakuta kepeillä niin, että tämä kuolee, he ovat kaikki syyttömiä murhaan (2. Moos. 21:12).
  291. Sanhedrin 79a; Makkoth 7b: Jos israelilainen aikoo tappaa ei-juutalaisen mutta tappaakin sen sijaan israelilaisen, hän ei ole syyllinen; samoin: jos hän aikoi tappaa jonkun tietyn israelilaisen mutta tappoikin toisen, hän on syytön (2. Moos. 21:12).
  292. Jebamoth 63a: Maanviljelys on alhaisin ammatti (Hes. 27:29: “alas haaksistansa astuvat – – astuvat maihin”; perusteena sanat “alas – – astuvat”).
  293. Nedarim 32a: Ympärileikkaus teki Aabrahamista täydellisen, ja se on korkein käskyistä ja ilman sitä maailma lakkaisi olemasta (1. Moos. 17:1-2; 2. Moos. 34:27; Jer. 33:25).
  294. Joma 22b, 23a: Jumala rankaisi Saulia, koska tämä ei kostanut vihollisilleen; kukaan ei voi olla todellinen oppinut, ellei hän kosta: “ellei ole kostonhimoinen ja pitkävihainen kuin käärme” (1. Sam. 10:27; 3. Moos. 19:18).
  295. Sanhedrin 92a: On kiellettyä armahtaa sellaista, jolla ei ole tietoa (ymmärrystä) (Jes. 27:11: “Se ei ole ymmärtäväistä kansaa; sen tähden sen tekijä ei sitä armahda”).
  296. Sotah 41b: Tässä maailmassa on lupa mielistellä pahantekijöitä ja sanoa “houkkaa jaloksi” ja “petollista yleväksi” (Jes. 32:5, joka rabbien mukaan puhuu tulevasta maailmasta, ei tästä; tässä maailmassa siis mielistely on sallittua).
  297. Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset, jotka asuvat Israelissa, tulevat saamaan ikuisen elämän (Jes. 42:5: “antanut hengen niille, jotka siellä vaeltavat”; 1. Moos. 22:5: “jääkää tähän aasin kanssa”; ei-juutalaiset ovat aaseja).
  298. Pesahim 113b: Vihollisen vihaaminen on sallittua, siihen on jopa käsketty (2. Moos. 23:5; Snl. 8:13).
  299. Erubin 18a: Jumala teki Aadamille kahdet kasvot (Ps. 139:5).
  300. Sanhedrin 59b: Kalat kykenivät vetämään vaunuja (1. Moos. 1:28).
  301. Berakoth 14a: Jos ei näe unta seitsemään päivään, se on osoitus siitä, että henkilö on paha (Snl. 19:23).
  302. Ketuboth 111b, 112a: Israel oli kirjaimellisesti maidon ja hunajan maa; järvet ja joet olivat maitoa ja hunajaa (2. Moos. 3:8).
  303. Sabbath 119b: Jerusalem tuhottu vain sen vuoksi, että rabbeja halveksittiin (2. Aikak. 36:16).
  304. Nedarim 51b: Joona 2:1 sanoo: “Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan”. Kuitenkin jakeessa 3 Joona huutaa: “huusin ahdistuksissani Herraa”. Epäilemättä siis suuri kala on sylkäissyt Joonan ulos ja pieni kala on nielaissut hänet.
  305. Pesahim 25 a,b: Miksi 5. Moos. 6:5:ssä sanotaan sekä “kaikesta sielustasi” että “kaikesta voimastasi”. Näin tehdään siksi, että monelle ihmiselle ruumis on tärkeämpi kuin raha, ja heille sanotaan “kaikesta sielustasi”; monelle taas raha on tärkeämpi kuin ruumis, ja heille sanotaan “kaikesta voimastasi”.
  306. Baba Mezia 117a: Kun yläkerrasta valuu (välikaton läpi) vettä alakertaan ja vesi aiheuttaa vahinkoa, niin rabbi Eleaj, joka puhuu rabbi Josen nimissä, on sitä mieltä, että alakerran väki on korjausvastuussa. Perusteluna 1. Moos. 39:1:n sanat “Ja Joosef vietiin alas Egyptiin”, koska sanasta “Jose” tulee mieleen “Joosef” ja koska kohdassa on sana “alas”.
  307. Sotah 21b: Kun ihminen tulee viisaaksi, hän tulee samalla viekkaaksi (Snl. 8:12).
  308. Kiddushin 40a: Jos on aikonut suorittaa velvollisuuden mutta on tullut este eikä ole voinut suorittaa sitä, kirjoitukset (rabbien mukaan) katsovat hänen suorittaneen sen. – – Pahoja aikomuksia Herra ei laske teoiksi (Ps. 66:18) – – Aikomukset, joista seuraa hedelmä, Herra laskee teoiksi, mutta aikomuksia, joista ei seuraa hedelmä, hän ei laske teoiksi (Jer. 6:19). – – On parempi, että ihminen tekee synnin salaa kuin että Taivaallinen Nimi tulee häväistyksi (Hes. 20:39).
  309. Berakoth 54b: Jättiläinen Ogin päähän putosi vuori (hänen kantaessaan ja koettaessaan heittää sitä), jolloin hänen hampaansa katkesi (Ps. 3:8).
  310. Nedarim 38a: Mooses oli hyvin suurikokoinen ja hyvin vahva (Talmud sanoo Berakoth 54b:ssä, että Mooses oli 10 kyynärää eli 6 metriä pitkä). (2. Moos. 40:19; 26:16; 5. Moos. 9:17).
  311. Sanhedrin 107b: Ennen Aabrahamia ei ollut vanhuutta; Aabraham pyysi Jumalaa lähettämään vanhuuden maan päälle, niin että ihmiset kykenisivät erottamaan Aabrahamin ja Iisakin toisistaan (1. Moos. 24:1).
  Talmudin auktoriteetti:
  312. Aboth 1.1: Jumala antoi suullisen rabbiinisen lain (= Talmudin) Moosekselle Siinain vuorella.
  313. Gittin 60b: Jumala teki liiton Israelin kanssa vain suullisen lain (= Talmudin) nojalla.
  314. Sanhedrin 88b: Talmud tärkeämpi kuin Raamattu: “Rabbien opetukset ovat sitovampia kuin Tooran opetukset, niin että Raamatun lakeja voidaan rikkoa.”
  315. Mizbeah V: Mikään ei ole Talmudin yläpuolella.
  316. Erubin 13b: Kilpailevat rabbikoulut Hillel ja Shammai ovat molemmat oikeassa niissäkin kohdissa, joissa ne ovat eri mieltä. Kun niiden säädökset poikkeavat toisistaan, molemmat ovat Jumalan mukaan Jumalan sanaa (absoluuttista totuutta ei siis ole olemassa).
  317. Jebamoth 20a: Raamattu sanoo, että rabbien päätöksiä täytyy noudattaa.
  318. Jebamoth 20a: Ne, jotka tottelevat rabbeja, ovat pyhiä; ne, jotka eivät tottele, ovat pahoja.
  319. Sabbath 40a: Se, joka ei ole kuuliainen rabbeille, on rikollinen Israelissa.
  320. Rosh Hashanah 25a: Rabbineuvoston säädöksiä ei saa kyseenalaistaa, ja niillä on yhtä suuri auktoriteetti kuin Mooseksen säädöksillä.
  321. Baba Mezia 33a: Raamatun tutkiminen on Jumalalle yhdentekevä asia; Talmudin tutkiminen on ansiollinen asia. Ne, jotka lukevat Vanhan testamentin kirjoituksia, harjoittavat tietyssä määrin hyvettä, mutta eivät kovin paljon; ne, jotka tutkivat Mishnaa (Talmudin lakiosaa), harjoittavat hyvettä, josta he saavat palkinnon; ne, jotka tutkivat Gemaraa (Talmudin selitysosaa), harjoittavat korkeinta hyvettä.
  322. Soferim XV, 7: Pyhä kirjoitus (Vanha Testamentti) on kuin vettä, Mishna kuin viiniä ja Gemara kuin aromaattinen viini.
  323. Hagiga 10a: Raamatun tutkiminen Talmudin tutkimisen jälkeen tuottaa ongelmia.
  324. Baba Bathra 12a: Rabbit ovat suurempia kuin (Raamatun) profeetat.
  325. Choschen Hammishpat 46, 34: Jos joku siirtyy juutalaisuudesta muuhun uskontoon, se on sama kuin ryöstäjäksi tuleminen.
  326. Baba Mezia 86a: Kiista taivaassa Jumalan ja rabbiryhmän välillä ratkeaa, kun eräs suuri rabbi maan päällä äänestää Jumalan puolesta.
  327. Baba Mezia 59b: Jumala sekaantuu rabbien väittelyyn, ja eräs rabbi voittaa hänet loogisin perustein. Jumala julistaa rabbin väittelyn voittajaksi.
  328. Erubin 21b: Rabbien käskyt ovat tärkeämpiä kuin Raamatun käskyt. Se, joka rikkoo rabbien käskyjä vastaan, on ansainnut kuoleman ja häntä rangaistaan helvetissä keittämällä häntä kiehuvassa ulosteessa.
  329. Berakoth 8b (Jerus. Talmud): Rabbien sanat ovat tärkeämpiä kuin profeettojen sanat.
  330. Berakoth 4b: Rabbien käskyjen rikkomisesta seuraa kuolemanrangaistus.
  331. Nazir 35b (Jerus. Talmud): Joka ei liity oppineiden seuraan, on ansainnut kuoleman.
  332. Iore Dea 158,2 Hag: Luopiot, jotka kääntyvät kristinuskoon, tapettava.
  333. Baba Bathra 75a: Ne, jotka pilkkaavat rabbeja, ovat hulluja, jotka ansaitsevat kuoleman.
  Luotettavuudesta:
  Eräs hämmästyttävä piirre juutalaisuudessa on se, että se itse säätää itsensä epäluotettavaksi. Juutalaisten synagogissa luetaan sovituspäivän juhlallisuuksien alkajaisiksi ns. Kol Nidre (“kaikki lupaukset”)-rukous:
  Kaikkia lupauksia, sitoumuksia, valoja – – jotka saatamme luvata, vannoa, joihin voimme sitoutua tai jotka saattaisivat sitoa meitä tästä sovituspäivästä seuraavaan sovituspäivään (vuoden päästä), me kadumme. Pidettäköön niitä sitomattomina, anteeksiannettuina, mitätöityinä, pätemättöminä ja voimassaolemattomina; ne eivät sido meitä eikä niillä ole valtaa ylitsemme. Lupauksiamme älköön pidettäkö lupauksina, sitoumuksemme eivät ole velvoittavia eivätkä valamme ole valoja.
  Talmud vahvistaa tämän (Nedarim 23a,b: Joka ei halua noudattaa vannomiaan valoja koko vuotena, kääntyköön Rosh Hashanahin [tarkoitetaan Yom Kippuria, sovituspäivää] puoleen ja sanokoon: “Kaikkien pyhät lupaukset seuraavan vuoden ajan olkoot mitättömiä ja pätemättömiä jne.”). Juutalaiset siis julistavat jo etukäteen, vuodeksi eteenpäin, kaikki lupauksensa, valansa ja sitoumuksensa mitättömiksi! Tämä on juutalaisten ns. “edeltäpäin kumoamisen laki”. Millään juutalaisten lupauksella, valalla (esim. sotaoikeudenkäynneissä, holokaustitodistuksissa, kaupankäynnissä jne.) tai sitoumuksella ei ole mitään arvoa! Juutalaiset voivat lakinsa mukaan huijata ja valehdella hyvällä omallatunnolla mielin määrin.
  “Jumalan sanaa”:
  Juutalaisille Talmud ja siihen läheisesti liittyvät kirjoitukset ovat Jumalan sanaa. Talmudin Aboth 1.1 sanoo, että Jumala antoi suullisen lain, joka myöhemmin koottiin Talmudiksi, Moosekselle Siinain vuorella. Gittin 60b ilmoittaa, että Jumala teki liiton Israelin kanssa juuri tämän suullisen lain (Talmudin) nojalla (ei siis kirjoitetun Raamatun sanan nojalla).
  Lazarus Goldschmidt, Talmudin saksantaja, sanoo käännöksensä esipuheessa:
  “Suullinen oppi” (Talmud) on Kaikkivaltiaan Isän suusta tullut.
  Hänen mukaansa Talmudia käytetään kouluissa ja kodeissa, ja se on juutalaisen kansan elinhermo.
  Juutalainen H.L. Strack sanoo kirjassaan “Introduction to the Talmud and Midrash”:
  Toora on yksi kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta osasta: suullisesta laista (Talmudin Mishna) ja kirjoitetusta laista (Vanha testamentti). Kaiken on antanut Jumala.
  Mizbeah V ilmoittaa, että “mikään ei ole Talmudin yläpuolella”. Erubin 21b sanoo jopa, että joka ei noudata rabbien säädöksiä (Talmudia), se on ansainnut kuoleman.
  Rabbi Yeckiel Eckstein:
  Nykyjuutalaisuudessa juutalaisten käsitykset kirjoitetusta sanasta määräytyvät ja muodostuvat suullisen tradition mukaan, joka kehittyi vuosisatojen ajan ja joka on koottu Talmudiin ja jota myöhemmät rabbit ovat selittäneet. – – Juutalainen elämä nykyisin juontuu farisealaisesta traditiosta (Talmudista) ja saa keskeiset uskonnolliset puitteensa siitä.
  Universal Jewish Encyclopedia 1943:
  Juutalainen uskonto on peräisin fariseuksilta – – Talmud on heidän tärkein kirjansa.
  Jewish Encyclopedia 1905:
  Farisealaisuus (Talmud) on muovannut juutalaisuuden ja juutalaisen elämän ja ajatustavan vuodesta 70 j.Kr. lähtien tähän päivään asti.
  Rabbi L. Finkelstein:
  Nykyisin kaikkien juutalaista uskontoa koskevien päätösten tulee perustua Talmudiin.
  Juutalainen Herman Wouk kirjassaan:
  Talmud on nykyisin juutalaisen uskonnon sydänveri. Mitä tahansa lakia, tapaa tai seremoniaa noudatammekaan – olimmepa ortodokseja, konservatiiveja, reformijuutalaisia tai kiihkeämielisiä sentimentalisteja – me noudatamme Talmudia. Se on yhteinen lakimme.
  Rabbi Adin Steinholtz:
  Talmud on se keskeinen tukipylväs, joka pitää pystyssä juutalaista hengellistä ja älyllistä elämää.
  Kirjassa “The History of the Talmud” M. Rodkinson ja I. M. Wise:
  Nykyajan juutalainen on Talmudin tuote.
  Rabbi Morris N. Kertzer:
  Talmud on lain ja opin käsikirja. Se on oikeudellinen lakikokoelma, joka muodostaa juutalaisen uskonnollisen lain perustan, ja se on kirja, jota käytetään rabbien koulutuksessa.
  ************************

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 3. Kannattaa tallentaa Jussin teksti juutalaisuuden opinkappaleista omalle koneelleen. Sieltä se tarvittaessa helposti löytyy, kun keskustelee ’antisemitismin tuomitsijoiden’ ja nykyisen ’Jumalan valitun kansan’ puolustajien kanssa!

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Jussin tänne kopioima antisemitistien levittämä väitettyjen Talmud-sitaattien kokoelma on sepitettyä roskaa. Osaa kirjoituksista kuten ”Libbre David” ei ole edes olemassa. Suuri osa on tahalleen selostettu vääristellen. Juuri mikään tuossa ei ole suoraa sitaattia.

   Plusääni(2)Miinusääni(5)
   1. Dibre David, 37 (rabbi David ben Shemu’el ha-Levi, 1586-1667): ”Jos juutalaista pyydetään selittämään jotain osaa rabbiinisista kirjoista, hänen tulee antaa vain väärä selitys. Jos joku ei noudata tätä määräystä, hänet tapetaan. – – Jos ei-juutalaiselle kerrotaan jotakin meidän uskonnollisista teksteistämme, se on samaa kuin kaikkien juutalaisten tappaminen, sillä jos ei-juutalaiset tietäisivät, mitä me heistä opetamme, he tappaisivat meidät julkisesti.”

    Tämä kuuluu listan alussa mainittuun muuhun rabbiiniseen kirjallisuuteen, ja on täysin linjassa kaiken muunkin juutalaisen perverssin (autoritatiivisen) kirjallisuuden kanssa. Sitä paitsi Talmudiin laajemmassa merkityksessä lasketaan kuuluvaksi paljon muutakin kuin varsinainen Talmud (babylonialainen ja jerusalemilainen).

    Plusääni(5)Miinusääni(2)
    1. Seliseli, edelleenkin kyse on sepitetystä valheesta, jonka sinäkin olet typeryyttäsi niellyt. Etsi alkuperäislähde ja kunnollinen lähdeviite, jos väität jonkun jotakin kirjoittaneen. Tuolla linkittämälläsi rasistisella huuhaasivustollakin vain arvaillaan, kuka olisi saattanut kirjoittaa sen nimisen kirjan. Kahdeksan tai yhdeksän vaihtoehtoa lueteltu. Ymmärräthän, että tällainen kirjaluettelo ei lisää väitteen vakuuttavuutta, vaan heikentää sitä.

     Plusääni(1)Miinusääni(7)
   2. Magneettimedia näyttäisi keskittyvän tekstilainauksiin jotka ovat peräisin Sionin Viisaiden Pöytäkirjoista.

    Kyseessä on Venäjän tsaarin salaisen poliisin aikoinaan kirjoittama väärennös juutalaisten pyhistä kirjoituksista. Tällä väärenöksellä on jo yli 100 vuoden ajan lietsottu antisemitismiä eri puolilla maailmaa.

    Mitä tulee kuuluisiin ”kasaarijuutalaisiin” niin nykyaikainen geenitutkimus on osoittanut ettei sellaisia juutalaisia ole olemassa. Kasaarikansa katosi yli 1000 vuotta sitten sulautumalla muihin kansoihin. Samalla katosivat kasaarijuutalaiset.

    Plusääni(0)Miinusääni(3)
 4. Tuo Jussi:n laittamaan viesti täyttää tämän, jos katsoo asiaa uskonnollisesta aspektista:
  Johanneksen ilmestyskirja 3:9 sanoo näin: ”Niinpä minä annan sinulle väkeä Saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni.”
  Ja kun vielä lisää yhtälöön vaalea-ihoisten askenazi juutalaisten kasaari -juuret saa melko mielenkiintoisen lopputuloksen, koska Israelhan oli tarkoitettu ”Abrahamin Siemenelle” -> Abrahamin jälkeläisille, eikä kasaarit tosiaankaan ole Abrahamin jälkeläisiä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Lisää juutalaisia opinkappaleita:

  Arvovaltaisesta Zoharista: Zohar, Bereshit, fol. 26a: ”Vain juutalaiset ovat ihmisiä.” Raamatun sana ”Jumala teki ihmisen” tarkoittaa, että hän teki juutalaiset (ei-juutalaiset eivät siis ole ihmisiä). Samoin Zohar, Raya Mehemna, Pinchas 3:238b sanoo (lähde: Daat Emet: Gentiles in Halacha, kohta Zohar): ”Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen” – – so. tehkäämme ihmiskunta – – ”kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1. Moos. 1:26), ja rabbit osoittivat, että sana ”ihminen” tarkoittaa juutalaisia, kuten kirjoitettu on: ”Te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset” (Hes. 34:31) – te olette ihmisiä ja muut kansat eivät ole ihmisiä, ja sen vuoksi ”iloitkoon Israel tekijästänsä” (Ps. 149:2). Zohar Yitro 86a (lähde: Daat Emet, ks. yllä) ilmoittaa, että juutalaiset ovat ansainneet sen, että Jumala kutsuu heitä ihmisiksi, koska he seuraavat Herraa Jumalaa (ja muut kansat eivät). Vielä kommentaarissaan Or Yakar (vol. 8, s. 214) rabbi Moses ben Cordovero eli Ramak sanoo (lähde: Daat Emet, ks. yllä), että juutalaiset nimenomaan tarttuvat ylevyyden salaisuuteen ja korkeimpaan muotoon, jota sanotaan ”ihmiseksi” (tarkoitetaan sisäistä ihmistä, joka juutalaisilla on pyhä; tästä Ramak kohdassa vol. 2, s. 31).

  Babyl. Talmud Sanhedrin 57a: Rabbi Hona, rabbi Jehuda ja kaikki Rabin oppilaat sanoivat: ei-juutalainen on teloitettava kaikkien seitsemän nooalaislain rikkomuksista, sillä Jumala paljasti tämän yhden rikkomuksen kohdalla (murhan: 1. Moos. 9:6: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava”), ja sen vuoksi sama pätee muihinkin rikkomuksiin (seitsemän nooalaislakia ovat Talmudin ei-juutalaisille keksimät seitsemän lakia: jumalanpilkka kielletty; epäjumalanpalvelus [esim. kristinusko] kielletty; insesti, luonnottoman seksuaalisuuden harjoitus ja huorintekeminen kielletty; murha kielletty; varastaminen kielletty; lihan syöminen elävästä eläimestä kielletty; edellä mainittujen kuuden lain valvontaa varten perustettava oikeusistuimia; nämä lait ovat juutalaisuuden mukaan ei-juutalaisille sitovia, Hagigah 11b).

  Mishneh Torah (rabbi Maimonides), Sefer Shoftim, Melachim uMilchamot IX,14: Ei-juutalainen, joka rikkoo jotakin näistä seitsemästä laista (so. nooalaislaista), teloitetaan katkaisemalla kaula. – – Ei-juutalainen voidaan teloittaa yhden todistajan lausunnon perusteella ja tuomion voi langettaa yksi tuomari. Mitään varoitusta etukäteen ei tarvita. Sukulaiset voivat toimia todistajina. Nainen kuitenkaan ei voi toimia todistajana tai tuomarina (nooalaislaissa).

  Zohar, Shemot 2:7b-2:8b; 2:10a (engl. Zohar Pritzker ed., IV, s. 23-30, 40; Berg ed. 8, s. 75-82, 97): Kun kuningas Messias saapuu, hän julistaa sodan maailman kaikille ei-juutalaisille valtakunnille (erityisesti ”Roomalle”, jonka rabbit tulkitsevat tarkoittavan kristikuntaa), voittaa ne, kostaa niille juutalaisten puolesta ja eliminoi ne maailmasta. Pelastus on siis yksin juutalaisilla tämän voitokkaan Messiaan turvin.

  Mishneh Torah (rabbi Maimonides), Sefer Madda, Avodah Kochavim [= Hilkhot Akum = Avodah Zarah] X,1: ”Juutalaisten uskonnollisena velvollisuutena on kuitenkin hävittää perin pohjin juutalaiset petturit (kristinuskoon kääntyneet juutalaiset), harhaoppiset (kristityt) ja epikurolaiset ja toimittaa heidät tuhon hornaan, koska he aiheuttavat vaikeuksia juutalaisille ja johtavat ihmisiä pois Jumalasta, kuten teki Jeesus Nasaretilainen ja hänen opetuslapsensa ja Tzadok, Baithos ja heidän opetuslapsensa. Mädäntyköön pahojen nimi.”

  Deuteronomium Rabba 5,7: Kaikista kansoista, jotka Jumala on luonut, hän rakastaa yksin juutalaisia. Ruth Rabba, johdanto 3: Hän ei voi heitä toiseen kansaan. Mekhilta Nezikin 20: Jumala on antanut nimensä juutalaisille ennen kaikkea.

  Pesikta Rabbati 15,6; Pesikta deRav Kahana 5,6; Korkea Veisu Rabba 5,2,1: Jumala on juutalaisten sydän.

  Korkea Veisu Rabba 1,15,2 ja 4 sekä 4,1,2: Juutalaiset ovat nöyriä kuin kyyhkyset.

  Tanh. Shemini 8; Tanh. Tazria 5; Tanh. Tzav 14: Juutalaisten kehoon on kaiverrettu Kaikkivaltiaan nimi shaddaj (kirjaimet shiin, daalet, jod): juutalaisten nenä on shiin-kirjaimen muotoinen, heidän kätensä daalet-kirjaimen muotoiset ja heidän ympärileikattu peniksensä jod-kirjaimen muotoinen.

  Plusääni(6)Miinusääni(4)
  1. Zohar ja Talmud eivät ole (todellisten) juutalaisten kirjoittamia. Saatanallinen sekarotu, joka polveutui pääosin edomiiteista kirjoitti nämä vastenmieliset ja Jumalaa rienaavat tekstit. Näitä ali-ihmisiä kutsutaan nykyään virheellisesti juutalaisiksi, mutta todellisuudessa he eivät sitä ole, kuten Raamattukin meille kertoo.

   Vanha Testamentti ei missään kohtaa väitä, että ainoastaan heprealaiset ovat ihmisiä. Valehtelet karkeasti. Jo Vanhassa Testamentissa kerrotaan, että minkä tahansa ihmisryhmän jäsen voi saavuttaa Jumalan valon ja pelastuksen. Annetaan pari esimerkkiä: 1 Mooseksen kirja 12:3, Psalmien kirja 22:27, Jesajan kirja 42:4, 49:6, 56:3-7, 60:1-3, Jeremian kirja 16:19-21, Sakarjan kirja 2:11, Malakian kirja 1:11. Uudessa Testamentissa aihetta tietenkin käsitellään laajemminkin.

   Annetaan pari näytettä ylläolevista, ettei kukaan vain lankea valheisiisi:

   1 Mooseksen kirja 12:3:

   (Jumala Abrahamille) Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.

   Jesajan kirja 56:6-7:

   6 Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, 7 he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat
   siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla.

   Jeremian kirja 16:19-21:

   19 Herra, sinä olet minun voimani ja väkevyyteni, pakopaikkani hädän päivänä! Maailman ääristä asti
   kansat tulevat sinun luoksesi ja sanovat: ”Valhetta saivat isämme perinnöksi turhia jumalia, joista ei ole mitään apua! 20 Voiko ihminen tehdä itselleen jumalia? Eivät ne ole mitään jumalia!” 21 Sen tähden minä osoitan heille mahtini ja voimani, minä näytän sen heille tässä ja nyt. He tulevat tietämään, että minä olen Herra.

   Malakian kirja 1:11:

   ”Auringonnousun maista auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa”, sanoo Herra Sebaot.

   Sakarjan kirja 2:11:

   Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi.

   Nimimerkki, jonka rienauksiin vastaan näyttää tuntevan Zoharin ja Talmudin hyvin. Lisäksi hän valehtelee sujuvasti Raamatun todellisesta sisällöstä. Tämä täyttää jo hyvin ikuisen valejuutalaisen tunnusmerkit! Käyttääpähän myös petoksellisesti Vesa-Ilkka Laurion nimeä, jonka perään hän valejuutalaisten tavoin kitisevään tapaan on lisännyt nimen Hitler. Mikähän sinä mahdat olla miehiäsi?

   Plusääni(1)Miinusääni(3)
 6. Ilmestyskirja 3:9 eli tämä ja Paavalin tekstit, sekä koko ut on sitten varmaan roskaa joidenkin mielestä…

  Joidenkin mielestä syksyllä 2016 olin jo gojim…

  Voi, voi tätä telluksen ja Suomenkin tilaa!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Valtaosa tai 99,9 % suomalaisista uskovista ovat tosiaan ns. kristittyjä sionisteja eli eivät kristittyjä olenkaan. Ihmeellisiä lahkolaisia, joille kaikki kaikessa näkyisi olevan juutalaisen kansakunnan palveleminen ja orjastelu. Kaikenlainen mahdollinen toiminta, josta arvellaan olevan Israelille ja yleensä juutalaisille hyötyä.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
  1. Suomen julkkisuskovaisten poliitikkojen lista on ainakin hirveä: Juha Sipilä, Timo Soini, Simon Elo, Päivi Nerg, Hannu Takkula tulevat nyt ensimmäisinä mieleen. Suomen ev. lut. kirkon johto ja erityisesti Helsingin hiippakunta eivät ole uskossa, mutta edustavat kristinuskoa ja toimivat tehokkaasti sen maineen tuhoamiseksi.

   Suhteessa juutalaisiin on kahta ilmaa. Kirkkoisistä löytyy paljon henkilöitä, jotka ovat ottaneet vahvasti etäisyyttä juutalaisiin. Tälle suuntaukselle on oma nimityskin eli korvausteologia. Amerikkalaisesta vaikutuksesta heprealaisuus eli kristinuskon kulttuurisen juuret ovat alkaneet kiinnostaa ja suhtautuminen juutalaisiin on kääntynyt osin jopa päälaelleen eli kaikki vähänkin juutalaiselta haiskahtava on hienoa.

   Siten on olemassa välilinja, jonka mukaan juutalaisissa on laaja kirjo ihmiskunnan saastaisimmista mätämunista aivan kunnolliseen tai jopa erinomaiseen väkeen. Oman (kristillisen) näkemykseni mukaan suhtautumisessa juutalaisiin on oltava varovainen, jotta ei astuisi Jumalan ”varpaille”. Hänellä on ensisijainen tuomio-oikeus (myös armahdus-) suhteessa juutalaisiin. Tästä johtuu, ettei kristityistä saa juutalaisia kategorisesti tuomitsevaa lausuntoa irti millään. Toisaalta tämä varovaisuus altistaa kristikunnan juutalaiselle lobbaukselle ja manipulaatiolle.

   Kristityt tunnistavat kansallissosialistien tai maltillisempien kansallismielisten tapaan kulttuurimarxistisen mädätyksen ja useat suhtautuvat koronkiskontaan ja globalismiin äärimmäisen kielteisesti (pl. kirkon rikollinen johto). Poliittisella tasolla moni kristitty eläisi paljon mieluummin kansallissosialistisessa järjestelmässä kuin nykyisessä näennäisdemokratiassa. Juutalaiskysymys kuitenkin erottaa kristityt ja kansallissosialistien valtavirran toisistaan. Kansallissosialistit suhtautuvat juutalaisuuteen rotukysymyksenä, kun taas kristityt näkevät juutalaisuuden olevan syvästi langenneessa tilassa ja osittain täysin avoin saatanalliselle vaikutukselle, mutta silti pelastettavissa.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Kuka tahansa ns. kristitty, joka suhtautuu myönteisesti tai edes neutraalisti nykyisiin valejuutalaisiin on erehtynyt pahasti monessa asiassa eikä ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota Raamattuunsa ja muihin raamatullisiin aiheisiin liittyvään kirjallisuuteen. Nykyiset valejuutalaiset näet eivät henkisesti polveudu muinaisista todellisista juutalaisista, jotka olivat yksi monista heprealaisista heimoista. Rodullisestikin he polveutunevat, enimmäkseen muista kansoista, etenkin edomiiteista. Ilmestyskirja puhuu Saatanan synagogasta eli ihmisistä, jotka väittävät olevan juutalaisia, mutta eivät sitä ole (2:9 ja 3:9). Profeetallinen Ilmestyskirja puhuu sekä kirjoitushetkellä tapahtuvista asioista että etenkin tulevaisuuden tapahtumista.

    Voisimme toki väittää, että kyse on vain siitä, että nämä ihmiset ovat henkisesti luopuneet ”juutalaisuudesta”, samoin kuin ei-juutalainen voi tulla henkisesti ”juutalaiseksi” eli Jumalan valitun kansan jäseneksi (Roomalaiskirje 2:28-29). Näin voikin olla, mutta kuitenkin uskon, että Ilmestyskirjan tuomiossa on kyse muusta kuin yksinomaan henkisestä lankeemuksesta, vaan myös rodullisesta epäjuutalaisuudesta, ja että tuomion kohteet eivät ole koskaan todellisia juutalaisia olletkaan, vaan ovat niitä edomiiteista polveutuneita valejuutalaisia, jotka hallitsivat Israelia Jeesuksen elinaikana, ja todennäköisesti olivat paljolti vastuussa todellisten juutalaisten henkisestä rappeutumisesta.

    On selvää, ettei enää ole olemassa rodullista kansaa, joka kutsuisi itseään juutalaisiksi ja todellakin polveutuisi todellisista juutalaisista. Todelliset juutalaiset ”kääntyivät” joko kristityksi tai sitten pakanuuteen ja sulautuivat osaksi sitä väestöä, josta muodostui nykyisin tuntemamme valejuutalaiset. En siis usko, että puhdasverisiä tai edes lähellä sellaisia olevia juutalaisia on enää olemassa. “Juutalaisuus” on nykyisin henkinen ominaisuus. Muistakaamme, että Israel, kuten Jumala Jaakobin nimesi, ei ole varsinaisesti etninen nimike, vaan merkitsee Jumalan valitsemaa kansaa. Se on arvonimi. Kaksitoista heprealaisten heimoa taas muodostivat etnisen ryhmän. Jeesuksen aikana ainoastaan juutalaiset näistä heimoista olivat vielä jossain määrin pystyssä. Siksi (todellinen) juutalaisuus=Israel. Nykyiset kristityt ovat siis muinaisten juutalaisten, viimeisenä säilyneen Israelin kansan, henkisiä perillisiä. Nykyiset valejuutalaiset, Saatanan synagoga, taas ovat tämän vastakohta. Mutta niin valejuutalaiset vain aina kääntävät kaiken päälaelleen, nuo irvokkaat totuuden vääristäjät.

    Mutta kuten yllä sanoin, nykyiset valejuutalaiset eivät polveudu muinaisista todellisista juutalaisista. He ovat sekoitus edomiitteja, joihin sulautui todennäköisesti jokunen todellinen juutalainen, muita kanaanilaisia, samarialaisia, kasaareja, etelä-eurooppalaisia ja nykyisin kaikenlaisia muita eri kansoja ja rotuja jne. Voiko joku heistä pelastua? Itse olen epäileväinen tämän suhteen, mutta tämä on tietenkin heidän ja Jumalan välinen asia. Se, että saatanalliset valejuutalaiset ovat jatkaneet tihutöitään vuosituhannesta toiseen kuitenkin kielii aika paljon heidän kollektiivisesta kohtalostaan, puhumattakaan kirouksesta, jonka he langettivat itsensä ja jälkeläistensä ylle tuomitessaan Kristuksen kuolemaan (Matteus 27:25). Ja niinpä valejuutalaiset avoimesti liehuttavat saatanallista lippuaan, josta löytyy pedon luku 666 (Ilmestyskirja 13:18) eli heksagrammi, jossa on kuusi kärkeä, kuusi kolmiota ja monikulmio, jossa on kuusi sivua.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Martti Lutherin suhde juutalaisiin muuttui, kun hän perehtyi juutalaisuuteen. Hänen viimeistä teostaan ”juutalaisista ja heidän valheistaan” voidaan pitää hänen todellisena kantanaan, koska siihen hän päätyi tiedon lisääntyessä. Tätä ennen hän oli kai ollut siinä toivossa, että heidät voisi käännyttää kristinuskoon tms. No sellaisiakin oli. Tosin harvinaisia. Reuchlin-jupakassa ”humanistien” ja juutalaisten ja korruptoituneen katolisen kirkon ja mädän keisarihallinnon vastapuolena oli juuri Talmudien polttamista vaatinut renegaatti juutalainen. Mutta Luther luki Talmudia ja huomasi maailmanpolitiikan tilanteestakin sen, että kristinuskovien olisi tullut ainakin pitää varansa ja myös suojautua ylivaltapyrkimyksiltä.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat