Obaman sota Yhdysvaltain energiantuotantoa vastaan

Iowan vaalitoimikunnat puhuvat jälleen kampanjakauden on alkamisesta. Kun me keskitymme republikaanien ehdokasasetteluun, demokraateilla on todennäköisesti vain yksi presidenttiehdokas. Jos et ole vielä vakuuttunut siitä miksi Obama tulee syrjäyttää vuonna 2012, hän aikoo viedä Yhdysvalloilta energianlähteet, joita se tarvitsee pysyäkseen pystyssä ja kilpaillessaan maailmalla.

Jos vieras valtio hyökkäisi Yhdysvaltain hiilivoimalaverkostoa vastaan, sulkisi maan hiilikaivokset, ja häiritsisi öljyn- ja maakaasuntuotantoa, maata vastaan julistettaisiin sota.

Obama käy sotaa Amerikkaa vastaan. Kun lasketaan kaikki mahdolliset syyt, aina miljardien tuhlaamisesta “vihreään” energiaan, ja kaikki hyökkäykset Amerikan energiateollisuutta vastaan, jo pelkästään se on riittävä syy, että voit napsauttaa valot päälle, käynnistää tietokoneesi, ja että Amerikan elinkeinoelämä ja teollisuus saa tarvitsemansa energian pysyäkseen pystyssä ja pitääkseen kilpailukykyään yllä.

Ajatelkaa millaista elämä olisi, jos sähköä ei saisi riittävästi, ja aina tarvittaessa.

Kuten Wall Street Journalin pääkirjoituksessa varoitettiin, “Viime viikolla Federal Energy Regulatory Commission järjesti konferenssin, jossa käsiteltiin ympäristönsuojeluviraston uusia sääntöjä, joiden on tarkoituksena pakottaa lukuisat hiilivoimalat lopettamaan toimintansa… asiantuntijoiden varoituksista huolimatta FERCin päättäjät kieltäytyvät tekemästä mitään sähkönsaantia uhkaavan vaaran torjumiseksi.”

The North American Electric Reliability Corporation (NERC) varoitti: “Ympäristösäädökset ovat suurin riski luotettavuudelle seuraavan yhden ja viiden vuoden välisellä ajanjaksolla.”

Pääkirjoituksessa huomautettiin: “Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historian aikana hiilivoimakapasiteetti on laskussa. 38 gigawatin laitosta ajetaan tälläkin hetkellä normaalia matalammalla kapasiteetilla, ja kyseinen laitos on määrätty ajettavaksi alas ennenaikaisesti. NERC ennustaakin, että 36 ja 59 gigawatin voimalat ajetaan alas vuoteen 2018 mennessä, ympäristöviraston vaatimuksista riippuen. Tämä voi tarkoittaa lähes neljännestä kaikesta hiilivoimasta.”

Tällä hetkellä hiilivoimalat kattavat lähes viisikymmentä prosenttia kaikesta Amerikassa tuotetusta energiasta! EPA pyrkii ehdoin tahdoin pakottamaan neljänneksen kapasiteetista pois käytöstä. Miksi? Koska EPA väittää, että nämä tehtaat “saastuttavat” hengitysilmaa. Amerikan ilma ei ole koskaan ollut puhtaampaa. EPA:n vaatimukset ovat kuin naru, jolla Amerikan energiahuolto kuristetaan hengiltä.

Amerikalla on yli 497 miljardia lyhyttä tonnia hiiltä (Alaskaa ei ole otettu huomioon laskuissa), mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin Venäjällä, jolla on toiseksi suurimmat varannot maailmassa. Institute for Energy Researchin mukaan “Amerikalla on enemmän hiiltä kuin viidellä suurimmalla ei-amerikkalaisella maalla yhteensä,” toisin sanoen Venäjällä, Kiinalla, Australialla, Intialla ja Ukrainalla.

Obaman hallinto viivästytti ehdotettua kanadalaista Keystone XL –hanketta, joka olisi tarjonnut Amerikalle tarvitsemansa öljyn. Se asetti laittoman kiellon öljynporaukselle Meksikonlahdelta. Samalla kun Kiina poraa öljyä Kuuban rannikolta, pääsy avomerenöljyyn on estetty sekä Amerikan itä- että länsirannikolla, ja tietysti Arctic National Wildlife Refuge –luonnonsuojelualueella. Sisäministeriön vuoden 1987 arvion mukaan alueella on 95 % todennäköisyydellä jättikenttä, jossa on 500 miljoonaa barrelia.

Jos nämä lasketaan yhteen Kanadan ja Meksikon varojen kanssa, öljyn kokonaismäärä Pohjois-Amerikassa on yli 1,7 biljoonaa barrelia! Määrä on suurempi mitä koko maailmassa on käytetty kuluneen 150 vuoden aikana, ja määrä riittää Yhdysvalloille seuraavan 250 vuoden ajaksi!

Sama pätee maakaasuun, jota usein porataan vesisärötystekniikalla. Menetelmä on turvallinen, ja sitä on käytetty yli kuudenkymmenen vuoden ajan. Maakaasun kokonaismäärä Pohjois-Amerikassa on noin 4,2 quadriljoonaa (4244 biljoonaa) kuutiojalkaa. Nykyisellä kulutuksella määrä riittää seuraavaksi 175 vuodeksi.

Durbanissa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvaltojen ja kaikkien teollistuneiden länsimaiden viholliset kokoontuivat jälleen yhteen Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokoukseen. Kokouksen päätarkoituksena oli estää teollistuneita länsimaita käyttämästä energiaa, tai tarkemmin ilmaistuna, vaatia että YK:lle maksetaan miljardeja käytön sallimisesta.

Ympäristönsuojeluvirasto perustaa vaatimuksensa ja sääntelynsä ilmastonlämpenemiseen, mikä on täyttä puppua. Ilmastonmuutos ei johdu ihmisten toiminnasta.

The Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT) osallistui konferenssiin ja raportoi: “Obama ja hänen ilmastohysteerikkotoverinsa yrittävät kiertää Senaatin ja saada Amerikka allekirjoittamaan sopimus. He laativat sivusopimuksia, jotka antavat heille juuri sen mitä he sopimukselta odottavat. Näistä sivusopimuksista ei äänestetä senaatissa tai muissa kotimaisissa lainsäädäntöelimissä. Aiemmin Yhdysvaltain senaatti on kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimuksia, kuten Kioton pöytäkirjaa, jonka tarkoituksena on rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä.

Ympäristöviraston kanta perustuu väitteeseen ilmaston lämpenemisestä, mikä on osoitettu vääräksi.

Antarktiksen merijää on lähes ennätyslukemissa ja laajenee jatkuvasti, kuten myös arktinen jääpeite. Jääkarhujen määrä on kasvussa. Meriveden pinta on itse asiassa laskussa. Maailman keskilämpötila on ollut vakaa jo vuosikymmenen ajan, ja maapallo on jäähtynyt vuoden 1998 jälkeen. Yhdysvalloissa hurrikaaneja ja tornadoja syntyy yhä harvemmin. Ei ole mitään todisteita, jotka osoittaisivat että maapallon ilmasto poikkeaisi jotenkin normaalista. Ilmastovalheiden lista on pitkä.

Kaikilla on yhteys toisiinsa, Yhdistyneistä kansakunnista Ympäristövirastoon ja muihin Yhdysvaltain hallituksen virastoihin, jotka tekevät uupumatonta työtä viedäkseen Amerikalta tarvitsemansa energian.

 

Lähde: Iceagenow.info Julkaistu 1.1.2012

Lue myös:

Ilmastosatu 97 prosentin yksimielisyydestä
Suomen WWF haluaa ampua omaan jalkaan

6 kommenttia

 1. Obama on antichristus. Seuraavan vuoden sisään rysähtää ja kunnolla.

  666+666+666+6+6+6 = 2016

  6.6.2016 on Obama ollut toisella kaudella vallassaan 42 kuukautta.

  ”3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.
  4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”
  5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
  6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
  7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
  8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. ” Johanneksen ilmestys.

  https://www.youtube.com/watch?v=-i-7dm4Kgkk

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Heprealaisessa gematriassa 666 = MSV, joka tarkoittaa ”Sulanut” tai ”Sulattava”.
   Todennäköisesti ensimmäiseksi tästä voisi tulla mieleen sulatusuuni tai pannu.
   Sionismissa ja antisionismissa on kuitenkin kyse uskonnosta; siksi tässä yhteydessä ”Sulanut” tai ”Sulattava” viittaa aurinkoon tai ukkoseen, koska sekä Auringon että salaman kuumuus on sulattavaa.
   Sionismi on ukkosen kultti: ukkosen kultteja kategorisesti vastustavat auringonkultit ovat siksi antisionistisia.
   Conor MacDari (1923) Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids todisti että heprea oli Eiren (Irlannin aito nimi) auringonkultin johtaman polyteismin pappien vanhan iirin pohjalta luoma keinotekoinen uskonnollinen kieli.
   Eire oli viimeisen jääkauden aikana Maapallon lämpimin paikka Kravun kääntöpiirin pohjoispuolella, koska Golfvirta törmäsi suoraan Eireen. Siksi Eire, Britannia, Kelttienmeren merenjalusta ja Pohjanmeren Doggerland olivat jäämassoja paenneiden ihmisten turvapaikkoja. Siksi näiden alueiden lämpimyys mahdollisti tieteellisen kehityksen alun jopa tuhansia vuosia aiemmin kuin missään muualla pohjoisella Maapallon puoliskolla.
   Nämä Eiren feeniläiset eli foinikialaiset auringonpalvojat muuntuivat Anatoliassa ubaidilaisiksi, jotka Mesopotamiassa muuttuivat sumerilaisiksi, jotka rakensivat pääkaupungikseen Urin. 2 004 eaa. Etelä-Intiasta tulleet dravidilaiset kuun ja ukkosenjumalan Soman palvojat elamilaiset valtasivat Sumerin Urin, ja omaksuivat Foinikialais-ubadilais-sumerilaisten heprean: Näin heprea muuttui auringonkultin kielestä ukkoskultin kieleksi. Elamissa Intian Kuun ja ukkosen jumala Soma-Indra muuttui ukkosenjumala Sueniksi, ja Suen muuttui edelleen Sioniksi Palestiinassa, kun elamilaiset valtasivat Levantin.
   Abramin suku valloitti Levantin n. 1680 eaa. Levantissa Abramin suku muuntui israelilaisiksi (Is = Alistaa, Ottaa Valtaansa, Ra-El = auringonjumalia). Nimi todistaa että Israelin eksistentialistinen (olemassa olon) tarkoitus on alistaa ja ottaa valtaansa auringonkultit.
   Egyptin kanaanilainen 14 dynastia kulutti voimavaransa loppuun jahdatessaan kaukopartioillaan elamilaisia ja näiden paimentolaisvasalleja ympäri Lähi-itää aina Kaukasuksen pohjoispuolelle Colchikseen asti.
   N. 1640 eaa. Israel eli Hyksot valtasivat Egyptin kanaanilaisten 14. dynastialta ja perustivat 15. – 17. Hyksodynastiat. Israelilaisten valtakausi Egyptissä loppui Akhenatenin monoteistiseen tyranniaan, joka raunioitti Egyprin kulttuurisesti ja moraalisesti.
   Egyptiläiset heittivät elamilaiset israelilaiset ulos Egyptistä 1 334 eaa. Faarao Merneptah tuhosi elamilaisen Israelin miessukupuolen sukupuuttoon 1 207. Kanaanilaiset ottivat israelilaistytöt jalkavaimoikseen, ja nämä synnyttivät kanaanilaisen Israelin vuoteen 1 050 eaa. mennessä, jolloin Saul perusti Israelin Yhtenäisen Kuningaskunnan. 980 Israel jakautui Israeliin ja Juudeaan.
   Juudeaa hallitsivat Solomonin jälkeläiset, jotka olivat auringonkultin johtamia polyteisteja.
   Israel pysyi sionistisena ja monoteistisena ukkosenjumalanpalvojana.
   Assyria valtasi Israelin 740 – 711 ja karkotti Israelin 10 Kadonnutta Heimoa ympäri maailmaa, mm. Colchikseen. Assyria salli Juudean lunastaa olemassaolonsa polyteistisen I Temppelin sionistisilla aarteilla. Foinikialaiset laivasivat israelilaiset orjikseen kaikille kauppa-asemilleen ympäri maailmaa Afrikan, Euroopan ja Intian, ja jopa Skandinavian, Arkangelin, Australian ja Amerikan rannikoilla ja suurten jokien varsilla. Tämä levitti intialaislähtöisen dravidilais-elamilaisen Soma-Suen-Sion -sionismin ukkoskultin ruton ympäri maailmaa ensimmäisen kerran.
   Iberian niemimaalle (Espanjaan) Karthagon siirtomaahan Tartesukseen orjiksi viedyt israelilaiset antoivat alun sefardijuutalaisuudelle.
   Lopulta ukkosta palvonut Babylonia tuhosi aurinkoa palvoneen Assyrian ja valtasi 586 eaa. Juudean. Babylonia karkotti juudealaiset Susaan eli entisen Elamin pääkaupunkiin esi-isiensä maille. Täällä auringonkulttilaiset juudealaiset joutuivat ukkosenkultin hyökkäysten kohteeksi kunnes lopulta antoivat periksi ja kääntyivät ukkosenkulttiin eli omaksuivat Israelin sionismin.
   Persian Kyyros Suuri valtasi Babylonin ja salli juudealaisten palata Juudeaan. Sionistiset juudealaiset vihkivät II Temppelin n. 520 eaa., joka merkitsi nykymuotoisen juutalaisuuden alkua.
   60 jaa. roomalaiset tuhosivat II Temppelin ja ajoivat juutalaiset Diasporaan, joka levitti sionismin ukkoskultin ruton ympäri maailmaa toistamiseen.
   740-luvulla Mongoliasta Kiinan Tang-dynastiaa Kasakstaniin ja edelleen Ukrainaan paenneet Kasarit valitsivat juutalaisuuden valtionuskonnokseen, ja selittivät valintansa sillä että Tiele-heimon Ashina-klaanin päällikkö Jieser, siis Ashina Jieser, oli Nooan poika Ashkenazim. Näin siis syntyi Ashkenazi-juutalaisuus.
   Loppu onkin tunnettua historiaa.

   Plusääni(1)Miinusääni(4)
 2. Maaöljy ei ole bioottista dinosaurusuutetta.
  Maan uumenissa on loputtomasti hiiltä (C), vetyä (H), kuumuutta ja painetta:
  Kovassa kuumuudessa ja paineessa hiilestä ja vedystä puristuu luonnollisessa Fisher-Tropsch -prosessissa abioottiset hiilivety-yhdisteet eli maaöljy ja maakaasu. Tämä prosessi loppuu vasta, kun Maan kuoren alaisen ytimen kaikki hiili- ja vetyvarannot ovat kuluneet loppuun, eikä se tule tapahtumaan ihan huomenna — todennäköisesti ei vielä vuosimiljardiin.
  Jatkuvasti syntyvänä nämä maaöljy- ja maakaasuvarannot ovat käytännössä ihmisen kulutuskyvyn mittakaavassa loputtomat: ihminen ei koskaan yksin kykene kuluttamaan kaikkia Maan itse tuottamia hiilivety-yhdisteitä loppuun.
  Suurin osa näistä hiilivety-yhdisteistä päätyy mustien savuttajien kautta valtamerten pohjalle mikrobien ruoaksi, ja siten edelleen ravintoketjujen perustaksi. Näin Maa ravitsee itse oman elämänsä. Moniko muistaa muutaman vuoden takaisen Meksikonlahden öljykatastrofin? Siitä uutisoitiin kuin maailmanlopun laukaisijana, vaan miten kävikään? Bakteerit söivät öljyt pois, ja juutalaiset sionistikätyreineen käärivät valtavat voitot täysin merkityksettömillä öljyntorjuntabisneksillään.
  Maaöljyn hiilivedyt ovat ruokaa, ei myrkkyä. Totta on kyllä, että maaöljyn mukana nousee Maan ytimestä myös korkeammille elämänmuodoille (kuten kalat ja nisäkkäät) haitallisia raskasmetalleja (kuten arseeni, arsenikki, lyijy jne.), mutta mikrobit jaottelevat ne pois ennen kuin ne päätyvät niiden kautta ravintoketjuihin.
  Maaöljy ja -kaasu nousee maan ytimestä kohti pintaa ja varastoituu rikkonaisen kallioperän taskuihin (ns. kenttiin), josta ne voidaan porata ja pumpata ylös.
  Virallisen totuuden mukaan Suomen kallioperästä ei löydy maaöljyä tai -kaasua siksi, että kallioperämme Fennosarmatian craton on liian yhtenäinen, jotta sinne olisi voinut syntyä kenttiä sitovia taskuja. Mutta kuten eräs nimeltä mainitsematon porilainen kommentaattori todisti näillä Magneettimedian sivuilla, Suomen kallioperä itseasiassa on vähintäänkin paikoin erittäin rikkonainen, eli riittävän rikkonainen myös öljy- ja kaasukenttien muodostumista varten.
  Mitä öljyn polttamisen vapauttamaan hiilidioksidiin taas tulee, monessakin erinomaisessa Magneettimediassa julkaistussa tieteellisessä artikkelissa on oikein ja pitävästi todistettu, ettei hiilidioksidi ole kasvihuonekaasu — ja että koko ilmastonlämpeneminen on humpuukia ja huijaus.
  Koko hiilivetyjen energiaksi polttamisen vastainen ilmastonlämpenemishuijaus on yksi niistä lukuisista keinoista, joilla valitun kansan sionistit pyrkivät alistamaan, riistämään, näännyttämään, orjuuttamaan, köyhdyttämään ja lopulta tuhoamaan meidät itsensä rinnalla arvottomiksi katsomansa elukkakansat goyimit.
  Kukahan siis todellisuudessa onkaan tämän Maapallomme viheliäisin vitsaus, me goyimit vai sionistit?

  Plusääni(8)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat