Pääkirjoitus: Juutalaismafian suunnaton valta – holokaustin kritisointi kriminalisoidaan Suomessa

Suomi joutuu kiristämään kiihottamisrikoksia koskevaa lainsäädäntöään. 

Euroopan komissio on määritellyt, että Suomen nykyinen rikoslaki ei ole linjassa EU:n vuonna 2008 tekemän puitepäätöksen kanssa. Sen mukaan jäsenmaiden on kriminalisoitava joukkotuhon kieltäminen sekä vähättely. Esimerkkinä on väitetty “holokausti”, jonka toteuttajana valtavirtahistorian mukaan oli kansallissosialistisen Saksan. 

Ylen uutisoinnin mukaan Suomessa on tätä ennen ymmärretty, että rikoslain pykälät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan mahdollistavat puuttumisen holokaustin kieltämiseen tai vähättelyyn. 

Miksi Suomessa tiukennetaan lainsäädäntöä? 

Professori Lina Papadopouloun mukaan lain tarkentaminen on tarpeen, sillä holokaustin kiistäminen on luonteeltaan epäsuoraa vihapuhetta. 

– Jos sanot, ettei keskitysleirejä tai kaasukammioita ollut tai ettei vainoissa oikeasti kuollut miljoonia juutalaisia, väität juutalaisia epäsuorasti valehtelijoiksi, Papadopoulou esittää. 

[Papadopouloun väittämä on epäviisas. Ensinnäkin holokaustia ovat markkinoineet “juutalaisten” muodostama eliitti, eivät kollektiiviset juutalaiset. Holokaustia on käytetty poliittisena aseena Israelin valtion perustamisessa, ja sen kansainvälisessä poliittisessa operoinnissa. Toisaalta, mikäli tiedemiesten ryhmittymä on tutkinut holokaustin historiaa, ja päätynyt siihen käsitykseen, että tutkimustulokset poikkeavat yleisen historian väittämistä, niin tällä ei ole mitään tekemistä valehtelun kanssa. Erittäinkin sillä ei ole mitään yhteyttä siihen, että väitettäisiin juutalaisia epäsuorasti valehtelijoiksi.  

Mikäli joku esittää tieteellisen faktan, joka kyseenalaistaa virallisen holokaustin tutkimuksen totuusarvon, onko hän valehtelija, onko hän syyttänyt juutalaisia valehtelijoiksi ja onko hän syyllistynyt viharikokseen? Ei mielestäni mihinkään niistä. Toim. huom.

Kuinka on mahdollista, että totuutta, joka on tutkittu todeksi, ei saa sanoa totuudeksi? 

Kiistatta holokaustista on muodostettu uskonnonkaltainen tabu, jolle on annettu lain voima riippumatta siitä, onko se totta vai valhetta. Historiallinen revisionismi on paneutunut myös holokaustin tutkimukseen, paljastaen tiedemiesten voimalla, että valtavirtaiseen holokaustiin liittyvällä historian tutkimuksella ei ole minkään kaltaista tieteellistä eikä oikeustieteellistä totuuteen yhdistyvää näyttöä. Tätä revisionismin muotoa kutsutaan myös denialismiksi, jolta kielletään revisionismin olemus.  

Jokainen voi halutessaan perehtyä holokaustin kriittisen tutkimuksen maailmaan, joten en liitä tutkimuksista tänne lähteitä tässä yhteydessä. 

Juutalaismafia (voimakas kansainvälinen verkosto, jonka pääesikunta on Israel) on vaikuttanut merkittävän voimakkaalla globaalilla hegemoniallaan myös Suomen holokaustiin liittyvän lainsäädännön kiristymiseen. Muutoin tällainen “laillisuuteen” nojautuva totalitarismi ei olisi mahdollista. Suppea verkostoitunut mafia siis päättää itsekkäiden hegemonia tavoitteiden ajamana koko Euroopan lainsäädännöstä. 

Tähän viittaa rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion lausunto Ylen verkkosivuilla, jossa hän ylistää sitä, että Suomi kriminalisoi holokaustin kieltämisen: ”Oikeastaan kyse on siitä, kuulummeko Eurooppaan vai emme”, sanoo Nuotio. Mikä yhteys on Euroopalla ja holokaustin kritiikillä? Nuotiota soveltaen sellainen, että: Pitää kuulua sellaiseen Eurooppaan, joka antaa tabulle, jota kutsutaan holokaustiksi, lain voiman  

Kieltämällä virallisen holokaustin kyseenalaistaminen, loukataan sananvapauden lisäksi tieteellisen tutkimuksen vapautta, mitkä pitäisi edustaa vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa Eurooppaa. 

Lopuksi 

Holokaustiin liittyvien epäkohtien paljastaminen on maailman tärkein poliittinen kysymys. Historiankirjoituksen oikaisulla on valtavat globaalit seuraukset. Kuten Jürgen Graf artikkelissaan Viimeinen taistelu” osoittaa. Graf kirjoittaa: “Israelin heikoin kohta, sen Akilleen kantapää, on holokaustipropaganda, jonka ansiosta se on olemassa”. Voidaan sanoa, että kuolemantehtaat, kaasukammiot sekä kaasutusautot ovat ainoastaan juutalaismafian tekemä poliittinen instrumentti. Ja myös kuuden miljoonan luku perustuu vaisusti ilmaisten pseudotieteelle. Näiden epäkohtien paljastaminen murtaisi juutalaismafian globaalin hegemonian ja sen johtama “Uusi Maailmanjärjestys” tuhoutuisi ja samalla rusahdellen murtuisi loisvaltio Israelin taloudellinen, sotilaallinen sekä poliittinen selkäranka.  

Markku Juutinen 

Lähteet 

Pauliina Tolvanen (26.9. 2023). Yle-uutiset. Juutalaisten joukkotuhon kiistäminen on kohta rikos – Suomi joutuu muuttamaan lakia Euroopan komission vaatimuksesta. Saatavissa: https://yle.fi/a/74-20051976  

Jürgen Graf (–). Radio Islam. Viimeinen taistelu. Saatavissa: https://islam-radio.net/finish/rev/graf.htm  

7 kommenttia

 1. EU:n komissio vaatii Suomea ottamaan rikoslakiinsa holokaustin kieltämisen kriminalisoinnin. Tästä oli juttu tänään Ylen verkkosivulla. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää hyvänä, että Suomi kriminalisoi holokaustin kieltämisen: ”Oikeastaan kyse on siitä, kuulummeko Eurooppaan vai emme.” Me kuulumme Eurooppaan, jolla kuulumisella ei ole mitään tekemistä holokaustin kieltämisen kanssa. Holokaustista on paljon kriittisiä, tieteellisiä artikkeleja, joita ei juutalaisten pelosta uskalleta julkaista. Kyseessä on sananvapauden mitä törkein loukkaaminen, sillä sananvapauteen kuuluu myös valtavirrasta poikkeavien mielipiteiden vapaa ilmaiseminen. Se, että monet EU:n jäsenvaltiot ovat ottaneet holokaustin kieltämisen kriminalisoinnin rikoslakiinsa, todistaa vain juutalaisten painostusjärjestöjen suurta vaikutusvaltaa. Hyvä sivu holokaustista: https://islam-radio.net/finish/index.htm#rev

  Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenka sanoi jotain sellaista, mitä ei yleensä kuule valtioiden päämiehiltä. Lukashenkan mukaan juutalaiset ovat onnistuneet saamaan koko maailman kumartamaan edessään. ”Kukaan maailmassa ei uskalla korottaa ääntään ja kiistää holokaustia, koska juutalaiset ovat saaneet maailman polvistumaan edessään”, Lukashenka sanoi itsenäisyyspäivän puheessaan. Hän siis rivien välissä kiisti holokaustin.

  Eisenhowerin, Churchillin ja De Gaullen laajoissa muistelmissa toisesta maailmansodasta ei ole sanaakaan holokaustista. Arvovaltainen World Almanac antaa juutalaisten lukumääräksi vuonna 1940 (sivu 129) 15 390 359 ja v. 1949 (sivu 289) 15 713 638. Toisen maa­ilman­so­dan vuosikymmenenä siis juutalaisten luku­­­määrä kasvoi yli 300:lla tu­hannella. Natsien arkistoista ei ole löytynyt ohjelmaa juu­talaisten tuhoamisesta.

  Natsit vainosivat ja surmasivat monin tavoin juutalaisia, mutta mitään juutalaisten joukkotuhosuunnitelmaa heillä ei ollut. Juutalaiset puhuivat ”kuudesta miljoonasta tuhotusta juutalaisesta” myös ensimmäisessä maailmansodassa ja Venäjän pogromeissa, sillä heidän perimätietonsa mukaan ”juutalaisten tulee kärsiä kuuden miljoonan tuho ennen saapumistaan Israeliin”. ”Kuusi miljoonaa” on vain juutalaisten valhe, jolla he ovat saaneet sympatiaa ja tähtitieteelliset varat ja perustaneet tälle valheelle Israelin valtion.

  Suomen rikoslaissa on pykälä ”kiihottaminen kansanryhmää kohtaan”. Se riittäköön. Hallitus vaatii myös, että 27.1. oleva ”vainojen uhrien muistopäivä” muutettaisiin ”holokaustin muistopäiväksi”. Armenian ja Ukrainan ynnä muut kansanmurhat siis unohdettaisiin ja ainoastaan holokausti saisi jäädä ihmisten mieliin. Holokaustin kieltämisen kriminalisointi olisi vakava loukkaus sananvapautta kohtaan ja tieteellistä historian tutkimusta kohtaan.

  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(22)Miinusääni(2)
 2. Kehotan kaikkia isänmaallisia suomalaisia julkaisemaan holokaustivalheeseen liittyvää aineistoa resurssiensa mukaan paperimuodossa niin kauan kun se vielä on laillista. Ne, joilla on varaa rohkeuteen, tekevät sitä varmasti jatkossakin. Julkaistavaa aineistoa löytyy internetistä riittämiin ja tuskin jo ilmestyneisen teosten kirjoittajat (jotka ovat saaneet jo rangaistuksensakin) uusintapainoksista loukkaantuvat. Painettujen kirjojen ja kirjasten takavarikointi ja leviämisen estäminen on ”demokraattiselle” yhteiskunnalle huomattavan työlästä, joten toimeen!

  Plusääni(12)Miinusääni(0)
 3. Mihinkäs Benjamin on sun kaikki hienot tittelit kadonnu?

  Plusääni(3)Miinusääni(6)
 4. Epäviisas myös siksi, että sehän oli juutalainen ”holokaustiselviytyjä” J. Ginsburg, joka leiriltä poispäästyään ihmetteli, mistä ihmeen holokaustista media puhuu kun hän ei sellaista nähnyt. Haastatteli useita muita ”holokaustiselviytyjiä” jotka eivät myöskään olleet sitä havainneet. Joten tuo Lena Papadopoulou syyttää itse juutalaisia valehtelijoiksi. https://en.metapedia.org/wiki/Josef_Ginsburg

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 5. Katson parhaaksi esiintyä pelkällä nimelläni.
  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
 6. Harmi että ihmiskunta on manipuloitu uskomaan törkeään kaulaan asti ulottuvaan holokaustivalheeseen.
  Surettaa ihmisten tyhmyys. Lampaat! Miksi ette jaksa ymmärtää?!

  Jos Itse Edustaja Ben Zyclowhitch lukee tämän, voisitko kirjoittaa vaikka kuolinvuoteellasi juutalaisesta totuudesta; rahasta; vallasta; sodista sekä tietenkin holokaustilla lypsämisestä. Ehkä myös siitä mitä Israel lonkeroineen tekee maailmanpolitiikassa kun Kiina on nyt selvästikin noussut hevosen selkään?

  Terveisin: suomalainen

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 7. Komissio on esittänyt asiaa vuonna 2008 ja menettelyä on käynnistetty, mutta kyllä tässä ovat valtiot pystyneet vastustamaan ja laittaneet varaumia liittyen perintyeiseen sananvapauskulttuusiin ym. Kyllä tämä on sionistipuolueiden kok, ps ja kd juttu

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat