Paavi vetoaa maailmanhallituksen perustamisen puolesta

Uusliberalismi aiheutti kriisin, me tarvitsemme uuden maailmanhallituksen, sanoo Vatikaani.

Paavillinen Oikeuden ja Rauhan konsiili on antanut julkilausuman, jonka mukaan uusliberaalit ideologiat aiheuttivat kriisin. Vatikaani vetoaa ”kansainvälisen raha- ja finanssisysteemi reformin puolesta”, ”universaalin julkisen auktoriteetin”, jota hallitukset rahoittaisivat, kertoo italialainen Corriere della Sera-lehti.

Vatikaani varoittaa teknokraateista, jotka eivät välitä yhteisestä hyvästä ja ehdottaa samalla globaalipankin perustamista. Vatikaani uskoo, että liberaalit ideologiat ovat syynä sotiin.

Paavillisen neuvoston mukaan maailmasta tulee Baabelin torni, jos yhteisen hyvän maailmaa ei aleta luomaan – ja tähän rakenteeseen siis tarvitaan globaalipankki sekä maailmanhallitus, siteeraa Corriere della Sera Vatikaanin julkilausumaa.

Lehti muistuttaa myös aiempien paavien, Johannes XXIII:n ja Benedictus XVI:n ehdottaneen ´Caritas in Veritate´ -paimenkirjeissään maailmanhallitusta.

Pyhä istuin kannattaa myös globaalia verotusta, joka kohdistuisi taloudellisiin transaktioihin, eritoten sekundaarisilla markkinoilla.

Paavillinen Oikeuden ja Rauhan neuvosto katsoo, että globalisoituvan maailman keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevilla mailla on voimakas tarve uudistaa esimerkiksi YK:sta maailmanhallitus, jotta maailmanperheen konsepti saisi lihaa luidensa ympärille.

”Tämä, totta kai, toteutetaan vähittäisen, tasapainotetun vallansiirron myötä: kansallisvaltiot siirtävät valtaansa maailmanhallitukselle ja alueellisille auktoriteeteille, mutta tämä on välttämätöntä. Ihmiskunnan ja talouden sekä teknologinen edistys ovat jo murentaneet rajoja globalisoituvassa maailmassa”, kertoo tv-kanava CNBC paavin lausunnosta.

Suomen perustuslakia muutettiin perjantaina 21.10 2011 tavalla, joka saattaa mahdollistaa tällaisen vallansiirron Suomen kansalta globaalille maailmanhallitukselle. Suomen perustuslaissa lukee nyt perustuslain 94§ ja 95§:ssä: ”…valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle…”. Samalla perustuslakiin 1§:n kirjattiin Suomen olevan Euroopan Unionin jäsen. EU:n voisi siis katsoa edustavan paavin kaavailuissa mainittua alueellista auktoriteettia.

Vatikaani on myös vaistoavinaan voimakkaan tarpeen löytää uusia innovatiivisia keinoja ottaa käyttöön Velvollisuus suojella – doktriini, kertoo Corriere della Sera. Kyseistä doktriinia on käytetty aiemmin mm. oikeuttamaan hyökkäys Libyaan tämän vuoden maaliskuussa.

Paavillinen neuvosto perustelee Velvollisuus suojella -doktriinin tehostettua käyttöä tehokkaamman poliittisen, oikeudellisen ja taloudellisen järjestyksen saavuttamiseksi sekä maailmanlaajuisen aseistariisunnan onnistumiseksi. Paavi itse näkee tarpeen todellisen poliittisen auktoriteetin luomiseen, jolla olisi kylliksi toimivaltaa ja keinoja toimiakseen maailmanhallituksena.

Maailmanhallituksen rakenteeseen tulee liittää uusi globaali pankki, koska IMF on epäonnistunut sille luotetussa tehtävässä. Maailmanpankkia tarvitaan koko maailman rahaliikenteen kontrolloimiseen.

Pyhään kolmiyhteyteen tarvitaan globaalipankin ja maailmanhallituksen lisäksi myös pyhä henki. Paavi ehdottikin vuonna 2009, että kristillisten ja muslimien tulisi aloittaa molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuva dialogi ja hedelmällinen yhteistyö.

Termi ”velvollisuus suojella” on perua filantroopiksi ja sijoittajaneroksi kutsutun George Sorosin rahoittaman Global Centre for Responsibility to Protect-järjestön iskulause-oppikirjasta. GCRP puolestaan poimi iskulauseen International Commission on Intervention and State Sovereignty-organisaatiolta.

Responsibility to Protect eli velvollisuus suojella-doktriinia on kuvailtu sen perustajien ja luojien taholta välineeksi, jolla edistetään maailmanhallituksen muodostamista samalla, kun sallitaan kansainvälisen yhteisön tunkeutua itsenäisen valtion rajojen sisäpuolelle tiettyjen ehtojen täyttyessä.

 

Lue myös:

Kommentti: UR – Uusi uskonto Vapaudesta

Väestön kasvun kontrollointi-ohjelma

 YK:n Our Global Neighbourhood – 12 avainkohtaa

 

Lähteet:

http://www.corriere.it/economia/11_ottobre_24/vaticano-documento-crisi-liberismo_ddda6984-fe28-11e0-bb8b-fd7e32debc75.shtml

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.htm

Vatican Calls for ’Central World Bank’ to Be Set Up

http://www.cnbc.com/id/45013499

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15411173,00.html

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat