Pankkikartellit viitoittavat valtioiden poliittisen suunnan

Globaali pankkiirieliitti eli pankkikartellit toimivat nykyisin hyvin tehokkaasti kansallismielistä ja isänmaallista arvomaailmaa vastaan. Nämä kartellit muodostavat valtioiden itsenäisyyttä ja taloudellista riippumattomuutta sekä omavaraisuutta tuhoavaksi voimaksi.

Omavaraisuus ja riippumaton rahatalous ovat sekä yksilön että taloudellisen vaurastumisen ydin, mikä oikein suunnattuna voi palvella myös yhteiskunnan hyvinvointia.

 

Poliittinen eliitti pankkiirien verikoirana

Myös Suomen hallitus ja muu puoluekoneisto on innostunut raatelemaan 1990-luvun laman velkaisia uhreja myöntämättä armahdusta tekaistun laman uhreille, vaikka valtio pystyisi heidät velkaorjuudestaan armahtamaan.

Valtion omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal jatkaa yhä valtiovarainministeriön päätöksellä saataviensa perintää. 1 Arsenalin saatavien perintä 25 vuotta pankkikriisin jälkeen ei ole enää kohtuullista eikä ensinkään tarkoituksenmukaista. Valtiovarainministeriön päätöksellä ei kuitenkaan pankkiirieliitin uhreja vapauteta kärsimyksistään. Suomen poliittinen valtakoneisto toimii suoraan kansainvälisen pankkikartellin verikoirana suomalaisten raatelussa.

Vuosina 1990–1993 järjestetty lama oli seurausta 1980-luvulla Suomen siirtymisestä globalistien lypsettäväksi;2 tällöin purettiin rahamarkkinoiden sääntelyjärjestelmä, joka tarkoitti käytännössä sitä, että globaalit pankkiirit jakoivat Suomessa halpaa velkarahaa. Tämä kiihdytti talouden ylikierroksille ja kasvatti voimakkaasti velallisten määrää. Tästä seurasi velkakuplan räjähtäminen ja Suomen markan arvon romahtaminen, joka samalla kohotti ulkomaisen velkarahan arvon huippuunsa. Tuolloin Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri täysin romutettiin. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet eliminoida markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen tiliin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi syöstiin noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi valtava joukko ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä velkakriisissä olevien pankkien pelastaminen oli niin kutsutun Koiviston konklaavin saavutus.3

Lähes kaikki puolueet Suomessa ovat globalisaation ja pankkiirien asialla

Nykyisin puolueilla ei ole enää selvää poliittista ideologiaa vaan sekä vasemmisto että oikeisto edustavat samoja arvoliberalistisia arvoja. Esimerkiksi sosiaalidemokraatit, osittain vasemmisto, ja tietysti oikeisto kannattavat Unionia ja sitä kautta negatiivista globalisaatiota (esimerkiksi kansainvälisen pankkiirieliitin taloudellinen valta). Nämä suvaitsevaiset ja Suomen poliittinen puoluekoneisto, virkakunta ja näitä tukeva valtamedia ovat avanneet sydämensä monikulttuurisuudelle, jota myös pankkiirieliitti edistää. Suomessa Kansallinen Kokoomus, Keskustapuolue ja Perussuomalaiset eivät ole ”yrittäjien asialla”, sillä ne ovat pankkiirien edunvalvojia yrityksiä sekä palkansaajia vastaan.

Relaterad bild

Kansainväliset sijoittajat ja pankit ovat moderni omistajaluokka

Stephen Gillin ja Claire Cutler toimittamassa teoksessa New Constitutionalism and World Order laaja tutkijoiden joukko tarkastelee kansainvälisen kauppaoikeuden demokratiaa vahvistavia vaikutuksia. Tämän vahvistamisen, oppiminen tai ehdollistaminen näyttää olevan tarkoituksellista, ei suinkaan kansan enemmistön suhteen, vaan omistajaluokan tarpeita ajatellen. Teoksen mukaan ja siinä esitetty käsite ”uusi perustuslaillisuus” viittaavat yhtäältä nykyiseen kansainvälistymisen prosessiin, joka on muuttanut parlamentaarista lainsäädäntöä madaltaen sen asemaa oikeusjärjestyksen huipulta. Toisaalta käsite alleviivaa sitä, että muutoksen myötä poliittisen kansalaisuuden määritelmä on uudistunut lainsäädännöltään ja oikeudelliselta perusteiltaan koskemaan ennen muuta suuryrityksiä eikä yksityisiä ihmisiä tai kansalaisia. Tulee huomata, että nämä oikeudellisten lähtökohtien modernisoinnit koskevat positiivisuudessaan juuri monikansallisia jättiläisyhtiöitä ja omistavaa luokkaa yleensä.4 On syytä täsmentää, että kansainvälinen rahan- ja pääoman imperiumi muodostaa oleellisimman osan globalisteista eli uudesta omistajaluokasta, joita vuosisadan vaihteessa vielä olivat maanomistajat sekä patruunat.

Mikäli länsiblokit tullaan sitomaan yhteen vapaakauppasopimuksilla, juuri yllä esitetyt kansainvälisen kauppaoikeuden lainsäädännöt vahvistaisivat omistajaluokan oikeudellisia ja poliittisia asemia siinä määrin, että voitaisiin puhua modernista sekä globaalista totalitarismista. Jo ilman vapaakauppasopimuksia (TTIP, TPP ja CETA), on tilanne kansalaisten, valtioiden itsenäisyyden ja taloudellisen riippumattomuuden osalta täysin turmeltunut.

EU-maiden vallanpitäjät globalistien lakeijoina

Myös juuri yllä esitetyn luvun mukaan ylikansallisen pankkiirieliitin globaalien suuryhtiöiden toiminta pyrkii murskaamaan tehokkaasti kansallismielistä ja isänmaallista arvomaailmaa. Näiden yhtiöiden ja rahoituslaitosten toiminta ja politikointi muodostavat valtioiden itsenäisyyttä ja taloudellista riippumattomuutta sekä omavaraisuutta tuhoavaksi voimaksi. Yllä olevat luvut kertokoon mainitun tuhotoiminnan mekanismin, jota ei tässä tarvitse enää käsitellä. On syytä vielä korostaa, että tällä artikkelilla kokonaisuudessaan pyrimme paljastamaan sen, että:

Valtiovarainministeriö, joka on Suomen valtioneuvoston osa, Suomen puoluekoneisto, viranhaltijaelimet ja näitä imagollisesti sponsoroiva valhe- eli valtamedia muodostavat tehokkaan entiteetin, joka puolustaa vimmatulla innolla monikansallisten pääoman imperiumien sekä laillistettujen globaalien pankkirosvojen (uusi omistajaluokka) taloudellisia ja poliittisia etuja omaa maataan ja kansaansa vastaan. Onko tämä normaalia käyttäytymistä? Nykyisin se näyttää sitä olevan.

Voidaan hyvin puhua entiteetistä, sillä entiteetti voi olla olioiden joukko, jolla on tiettyjä ominaisuuksia. Yllä esitetyn entiteetin ominaisuudet ovat arvoliberalismi, kulttuurien ja voimakas halu sulattaa yhteen eri etniset ryhmät ja kulttuurit, yllä esitetyn modernin omistajaluokan nostaminen oikeusjärjestelmän ytimeen, kansallisten arvojen ja taloudellisen riippumattomuuden tuottama fobia ja niin edelleen.

Joskin on olemassa ainakin kaksi kansainvälisen politiikan entiteettiä: ensimmäisenä johtava globaali entiteetti eli globalistinen eliitti, joita palvelevat eri maiden hallitukset ja vallanpitäjät.

 

Uudesta on luotava maa

Bildresultat för Uudesta on luotava maa kuvaEU-maiden kansallisvaltiot ovat tuhottu ja niiden etniskulttuurillinen arvo, oikeus sekä vapaus ovat perikadon partaalla. Tästä lopullisesta tuhoutumisesta ei selvitä ilman poikkeuksellista radikalisoitumista ja eri maiden kansallismielisten ja isänmaallisten järjestöjen yhteistyötä. Tarvitsemme uuden ”Pohjolan hellaan”.

Radikalisoitumien tähtäisi vapaustaisteluun, jonka tavoitteena olisi lyhyesti päästä irti EU:sta, eurosta, isäntämaasopimuksesta, palauttaa itsenäisyys ja hyvinvointivaltio, ottaa käyttöön talousdemokratian linjaukset itsenäisenä talousreformina ja siirtyä puolueettomuuspolitiikkaan.

Aivan hyvin voitaisiin soveltaa kansallissosialismin parhaita puolia, joita esimerkiksi ovat: sääntelevä valtiovalta, työnarvon antikapitalistinen korostus, tavoite rajoittaa plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Lisäksi suunnitelmataloutta kannattaisi kokeilla, samoin kuin vaihtotaseensa stabiloimista kiintiöimällä maahantuonti sekä harjoittamalla ulkomaista tavaroiden vaihtokauppaa, jolloin rahan käyttäminen kaupankäynnissä syrjäytyisi tai vähenisi. Tällöin kysymyksessä olisi myös sekataloua.

Uudessa valtiomallissa kokeiltaisiin korporatismin toimivuutta. Siinä ammattiliittojen edustajat valittaisiin eduskuntaan. Kansa kokonaisuudessaan kokoaisi yhteisen voimansa keskusjohtoisen hallinnon alaisuudessa yhteisen hyvän eteen. Etusijalla tulisi olla isänmaa, oma kansa ja sen kulttuuri uskontoineen ja vasta sitten ajateltaisiin ulkomaiden tarpeita.

Kysymyksessä olisi kansan proletarismi vaan ei luokkaproletarismi. Itse asiassa sota olisi luokkasodan teoriaa vastaan.

Markku Juutinen

 

Lähteet

1.     Petri Sajari (12.5.2018). HS 1990-luvun laman uhreilta karhutaan yhä velkoja, vaikka valtio on todennut saatavat lähes arvottomiksi. Saatavilla:

https://www.hs.fi/talous/art-2000005677054.html

 1. Jaakko Kiandet Laman opetukset ISBN 951-561-380-9
 2. Aho, Erkki (2013). Nettikirja. Valtiopetos on tosiasia Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa. Saatavilla: https://valtuustoaloite.blogspot.com/

4.     Gilli, Stephen ja Clutleri, Claire (2014). New Constitutionalism and World Order . Cambridge University Press; Serfati, Claude (2015). The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): A Controversial Agreement and Dangerous for Workers. Saatavilla: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658630

19 kommenttia

 1. Suomessa pankkikartelli jo käyttää lähes täyttä lainsäädäntövaltaa:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille”

  Jorma Heikkinen ( sisäpiiriläinen ): Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.

  Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Millaisesta lainsäädännöstä sitten puhutaan ?

  Iltalehti 19.2. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata.

  Eli ”lailla 444/2012” siirrettiin pienyritysten jopa 3 miljardin omaisuusmassa pankki-vakuutuslaitosten omaisuudeksi !

  Tämä vaati ”valmisteluja” 2 ”eduksunnalta”.

  Julkinen lakitietokanta Finnlex: PL 118 § ..Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Lisätietoja Suomen ”lainsäädäntötyöstä”

  archive.is/kimmoleaks.fi

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 2. Vielä 5-15 vuotta sitten näille kansallissosialismista vaikutteensa saaneille kirjoituksille olisi voinut naureskella, mutta ei missään nimessä enää. Sipilän hallituksen raju kurjistuspolitiikka yhdistyneenä holtittomaan maahanmuuttopolitiikkaan on saanut monet hereille ja ajattelemaan, että melkein mikä tahansa vaihtoehto on parempi kuin tämä nykyinen ylikansallisten pankkien ja korporaatioiden käskyttämä ja median häthätää peittelemä fasismi, jota ikävä kyllä, monet harhautuneet maailmanparantajat eli ”suvakit” on saatu kannattamaan.

  Yksi osoitus korporaatioiden heikosta arvostelukyvystä on niiden ajama väestönsiirtopolitiikka, jossa kokonaan sivuutetaan kulttuuriset, etniset ja rodulliset kysymykset ja lopputuloksena näyttäisi olevan totaalinen kaaos eikä suinkaan korporaatioiden haikailema väestöjen ja talouksien hallittu kasvu. Ne ilmeisesti haikailevat itselleen vain riittävän suuria väestöpohjia sekä kuluttajiksi että työvoimareserveiksi. Niillä ei ole mitään käsitystä mistään muusta kuin puhtaasti materiaalisista arvoista ja materialismin orjiksi ne ovat nyt myös väestöjä ajamassa. Tämmöinen ei voi olla herättämättä vastarintaa ja jokaisen henkisesti suuntautuneen ihmisen on syytä herätä konkreettisiin toimenpiteisiin tätä kehitystä vastaan. On myös vaikea nähdä muuta vaihtoehtoa kuin kansallisvaltio-instituution elvyttäminen, mikäli ylikansallisia korporaatioita haluttaisiin laittaa kuriin eli pois politiikasta ja pois turmelemasta luontoa, kulttuureja ja esi-isiltä perittyjä arvokkaita aatteita ja elämän muotoja.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. Miten on mahdollista puoluetuilla ostetaan suuria osakehuoneistoja jonka jälkeen ne säätiöitetään. Nämä veronmaksajien rahat pitäisi saada takaisin lopetammalla puoluetuet . Miten on mahdollista että kaikilla puolueilla on yhdistyksiä perustettu toimintatapojen mukakaan esim Ravintola toiminta ym. eikä makseta veroja eli Alv. Puolueet pyörittävät miiljoonien yritystoimintaa joista ei makseta veroja. suomessa tarvittaisiin valtavasti Poliiseja turvaamaan omia kansalaisiaan. Kansanedustajilla turvatoimet huippuluokaa ja sen maksaa kansa . Kansalaisten turvalisuus asiat on saatava kuntoon pikaisesti. Maahanmuutto ja siihen liittyvät sosiaalikulut ovat pöyrityttvän suuret ja niistä vain ei puhuta. Kelan toimistot täynnä maahanmuuttajia hakemassa heille kuuluvaa osaa. Nuoria terveitä isänmaan pettureita jotka on lähtenyt elintasopakolaisiksi Suomeen kun täällä mammat on sinisilmäisiä. Suomalainen pieneläkeläinen ei ole minkään arvoinen Kelassa.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Meillä on ylikansallisia takapirujaan kumartavat maanpetturit vallankahvassa.

   Britti-patriootti David Noakes:

   ””The EU has BRIBED 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. Its much cheaper than building weapons and going to war…”

   ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
   The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.”
   ”Expose the EU dictatorship and its police state”,https://eutruth.org.uk/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Suomeksikin tekstiä läntistä velkahuijaus-rahajärjestelmää hallitsevasta kasaarijuutalaisesta johtavasta sionistista Rotschildista:

  ”Uusi maailman (epä)järjestys – Rotschild ja NWO”,
  http://nwoumj.blogspot.com/2014/08/rotschild-ja-nwo.html

  EU-diktatuurin ja euron avulla vallankahvassa olleet maanpetturit kytkivät Suomenkin Rotschildin velkaponziin.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Ron Unz: A Defender of Truth — Paul Craig Roberts

  We Need Great Historians Like David Irving – Our Knowledge of WW2 Is Completely Wrong
  ”The history of WW II is incorrect … it glorifies the victors and demonizes the vanquished … Irving’s histories are far more accurate than those written by court historians … (who) teamed up with Zionists to smear and demonize the best historian of our time.”https://www.paulcraigroberts.org/2018/06/08/ron-unz-defender-truth-paul-craig-roberts/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. J nyt kun EU on hyväksynyt täyden nettisensuurin ilmoitan; että tekstejäni saa vapaasti lainata mm. archive.is/kimmoleaks.fi .

  Epäilen sivuston näkyvyyden poistuvan samalla hetkellä, kun EU-artiklat ratifioidaan … joten laittakaa talteen !

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Joskus vasemmistossa eli terve henki joka ajoi kansan asiaa. Nyt siitä on tullut pankkikartellin apuvoima, velan ottaja joka rakentaa tulevaisuutta velkarahalla ja rahoittaa näin yksityistä pankkiirimafiaa kansalta kerätyillä varoilla kuten Juutinen hyvin paljastaa kirjoituksessaan.
  Velastahan maksetaan korkoa joka mahdollistaa pankkiiri-eliitin ’nukkuessa rikastumisen’. Lisäksi se kahlitsee ihmisen velkaorjuuteen ja tanssimaan pankkirien pillin tahdissa.
  Muistona menneiltä ajoilta tämä hyvä kirjoitus. Voisiko vasemmisto palata takaisin vanhaan hyvään aikaan jolloin se ei suostunut pääoman rengiksi?
  Mihin on tämä artikkelin hyvä aloite unohtunut?

  Demokraattinen ’kansanpankki’ on hyvä idea (Jonne Pohjois-Koivisto)
  Vasemmistoliiton tuore aloite perustaa voittoa tavoittelematon kansanpankki osuu nykyisen pankkikriisin aiheuttaneiden syiden ytimeen. Yksityiset voittoa tavoittelevat riistopankit keinottelevat globaaleilla finanssimarkkinoilla, joiden kuvitellaan olevan reaalitaloudesta irrallaan. Todellisuudessa finanssikapitalismissa pelataan koko maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudella.
  Miksi valta tulevaisuudestamme on annettu pankinjohtajille ja huippusijoittajille, jotka New Yorkin pilvenpiirtäjistä käsin hallitsevat koko maailman rahavirtoja? Heistä on tullut rajoittamattomilla finanssi-markkinoilla maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, joita emme voi vaaleilla vaihtaa. Emmehän edes tiedä keitä he ovat!
  Emme tarvitse pankkeja, jotka keinottelevat ihmisen käsityskyvyn ylittävillä rahasummilla. Ostavat toisena päivänä 100 biljoonaa dollaria, ja toisena päivänä myyvät ne 0,000001% kalliimmalla pois, tienaten miljoonia epäoikeudenmukaisilla keinoilla.
  Pankit pystyvät helposti nyhjäisemään rahaa tyhjästä. Myytävät tuotteet ovat immateriaalisia: sijoitusrahastoja, lainoja ja muuta arvopaperistamista, jossa velkoja niputetaan ja paketoidaan myytäviksi finanssituotteiksi, joiden myyntiarvosta lähes 100% on tyhjästä revittyä lisäarvoa. Muutamalla hiiren klikkauksella siirtyvät miljardit biljardit, kymmenien nollien pituiset luvut ja valtioiden budjettien kokoiset summat toiselta puolelta maapalloa. Maailmalla pyörivän valuuttakaupan arvo onkin noussut 125-kertaiseksi siitä, mikä tavarakauppaan riittäisi.
  Kaikki maailman raha on peräisin keskuspankeilta, joilta valtiot ovat ottaneet sitä lainaksi. Pohjimmiltaan raha on siis jonkun velkaa jollekin pankille. Kaiken maailman rahan voidaan siis sanoa syntyneen tyhjästä – pankeissa. Amerikan keskuspankki, Fed, on poikkeuksellisesti yksityisessä omistuksessa, ja se onkin juuri maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki. Maailmanmarkkinoille pumpattiin jostain syystä vuosien 2004 ja 2008 välillä enemmän dollareita, kuin koko aiemman historian aikana yhteensä. Mistä se johtui? Ainakin saatiin aikaiseksi valtaisa pankkikriisi sekä globaali lama. Oliko kyse öljypelistä? Oliko kyse Irakin sodan aiheuttamista kuluista? En tiedä, mutta tuollaista valtaa vaikuttaa maailman tulevaisuuteen ei pitäisi mielestäni antaa yksityiselle taholle.
  Tarvitsemme pankkeja rahan tallettamiseen, rahan siirtelyyn sekä lainojen ottoon, jotta voisimme suunnitella taloudellista tulevaisuuttamme. Tarvitsemme pankin, jonka toiminta perustuu yleishyödyllisyyteen, joka saavutetaan vain demokraattisen kontrollin kautta. Tarvitsemme pankin, joka kannustaa ihmisiä pienyrittäjyyteen, antamalla lainoja pienimmällä mahdollisella korolla – ilman voiton tavoittelua. Kansanpankin alkupääoma kerättäisiin verovaroista, mutta sen jälkeen se pyörisi lähes omillaan, tuottaen yhteiskuntaan lisäarvoa. Verovaroilla perustettava pankki voisi tuottaa välillä tappiotakin, kunhan se palvelisi tarkoitustaan. Joudutaanhan yksityisiäkin pankkeja pelastamaan verovaroilla aina laman sattuessa.
  Rahaan sisältyy taloudellista valtaa, joka pitää mielestäni säilyttää demokratialla – eli tavallisilla ihmisillä heidän varallisuuteensa katsomatta. Varallisuus syntyy ihmisten työstä, mutta raha syntyy pankeissa!
  Koska raha on valtaa, pitää myös sen alkulähteet säilyttää demokraattisessa kontrollissa, ettei maailman tulevaisuus karkaa kaoottiseen virtuaalitodellisuuteen. Maailmaa ei voida pelastaa ilmastonmuutokseltakaan, jos valta säilyy omaa etuaan tavoittelevilla, demokraattisia valtioita suuremmilla yrityksillä ja pankeilla. Aidosti demokraattisessa kontrollissa oleva solidaarinen talous on mahdollinen, jos haluamme ohjailla tulevaisuuttamme.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Kun tutustumme rahanlainauksen ja koronkiskonnan historiaan, huomaamme, että eurooppalaiset poliitikot, tutkijat ja mielipidevaikuttajat ovat tunnustaneet pankkien ja yhteiskunnan välisen ristiriidan olemassaolon jo tuhansien vuosien ajan. Mikä mielenkiintoisinta, usein ristiriita on kärjistynyt taisteluksi alkuperäisväestön ja finanssialan juutalaisten välillä.
  Rikkain 1 % omistaa jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta.
  On täysin oikeutettua, että suomalaiset, eurooppalaiset ja kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät. Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?
  Kuten todettua, nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijoiksi.
  Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin. Nyt myös Suomessa hallitus leikkaa hyvinvoinnista, korottaa veroja, myy kansallisomaisuutta ja tuhoaa yhteiskunnan rakenteita vain siksi, että valtiovarainministeriö ei saa rahoittaa julkisia menoja itse luomallaan rahalla.

  Pörssin synty ja Rothschildien nousu
  ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
  – Fjodor Dostojevski
  Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
  Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”

  Aalto-yliopiston professori sanoo suorat sanat juutalaisuudesta
  .. nämä Jumalan valitsemat kahelit ovat perustaneet kavalalla petoksella nykymaailman kaikkein äärifasistisimman yhteiskunnan..
  “Juutalaiset varmasti ovat erityinen, erityisempi kuin mikään muu ihmisryhmä. He ovat perustaneet kaikkein rasistisimman uskonnon, johon yhdistyy suora perimyslinja heidän Jumalaansa antaen heille lupauksen maasta, orjia, omaisuutta, luvan tappaa ei-juutalaisia.”
  “Seuraamalla näitä uskonnollisia kappaleita, jotka on kuvattu heidän Talmudissaan… nämä Jumalan valitsemat kahelit ovat perustaneet kavalalla petoksella nykymaailman kaikkein äärifasistisimman yhteiskunnan…”
  Lähde: Professori Kinnusen julkinen Facebook-sivu
  Aiheeseen Aalto-yliopiston professori sanoo suorat sanat juutalaisuudesta..
  “Juutalaiset varmasti ovat erityinen, erityisempi kuin mikään muu ihmisryhmä. He ovat perustaneet kaikkein rasistisimman uskonnon, johon yhdistyy suora perimyslinja heidän Jumalaansa antaen heille lupauksen maasta, orjia, omaisuutta, luvan tappaa ei-juutalaisia.”
  “Seuraamalla näitä uskonnollisia kappaleita, jotka on kuvattu heidän Talmudissaan… nämä Jumalan valitsemat kahelit ovat perustaneet kavalalla petoksella nykymaailman kaikkein äärifasistisimman yhteiskunnan…”
  Lähde: Professori Kinnusen julkinen Facebook-sivu
  http://mvlehti.net/2016/04/24/aalto-yliopiston-professori-sanoo-suorat-sanat-juutalaisuudesta/
  http://mvlehti.net/2016/04/25/israelin-ja-palestiinan-valisen-konfliktin-syyt-video/
  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/386914-lehti-juutalaisvastainen-professori-hammentaa-natsivertauksillaan
  http://www.valomerkki.fi/uutiset/professori-kutsui-juutalaisia-talmud-kahjoiksi
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=132184

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Tässä tietoa Rotschildien pankkimafiasta jota myös kansallissosialismi yritti myöhemmin kaataa:
   Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
   Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Kuten jo todettua, juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
   Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
   Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
   Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
   Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
   Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.
   Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
   Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
   Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.
   Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
   Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. ”Kun hallitsevat eliitit yrittävät vahvistaa uskoamme niihin patoloogisiin instituutioihin, joiden varaan heidän valtansa ja etuoikeutensa rakentuvat, voimme yksilöllisillä ja kollektiivisilla valinnoilla kasvaa olemaan itse osa ekonomisia instituutioita ja kulttuuria, jossa oikeudenmukaisuus, kestävyys ja myötätunto ovat ne perusteet, jolta kaikkia hyödyttävä elävä talous toimii,” sanoo Korten upeasti.
   David Kortenin PFN (Positive Futures Network) järjestön tavoite on purkaa välineellistävä yhtiö- ja rahanvalta ja saada aikaan luova tasapaino markkinoiden, yhteisön, tieteen, uskonnon sekä rahan ja hengen välillä.
   https://en.wikipedia.org/wiki/David_Korten
   Talouskasvun myytti on nykyisin pyhimpiä asioita. Kasvun odotetaan tuovan potkaisun yhteiskunnan kehitykselle ja tuottavan hyvää yhteiskunnan kaikille osapuolille.
   Korten tuomitsee tämän teorian kohtalokkaaksi ja vääräksi. Hän osoittaa, että tärkeintä ei ole se, paljonko rahaa on, vaan se, kuinka varallisuus jaetaan.
   Viime vuosina on havahduttu tajuamaan, että teknologisen kehityksen aikana työpaikat eivät lisäänny ja että talouskasvun tuomat voitot jakautuvat vain pienelle osalle ihmisistä – lähinnä pääoman-omistajille ja sijoittajille. He voivat pörssissä rikastua nukkuessaan kun tuntevat pelin säännöt ja korjata näin sen kasvun, joka pitäisi jakaantua kaikkien osaksi.

   Kasinotalous on puhdas väline, jolla pieni eliitti kerää omaisuutta itselleen ja siten ryöstää muiden tekemän työn hedelmät omaan koriinsa.
   KORTEN: FROM EMPIRE TO EARTH COMMUNITY
   http://www.youtube.com/watch?v=Tx6CCetFF5s&feature=related
   Author of: ”The Great Turning: from Empire to Earth Community.” Time for real change has arrived; ONLY we the people can make it happen. Government & institutions will not accept change and…”

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Puruvesi-nimisessä paikallislehdessä julkaistiin 30.8.2018 tällainen mielipidekirjoitus:

  Joka kontrolloi velkaa, kontrolloi kaikkea

  Kommentti Puruvesi-lehdessä 23.8. julkaistun Kari Mielosen kirjoituksen ”Romuttaako hävittäjähankinta Suomen valtiontalouden?” johdosta.

  Ensin taloudesta. Valtionvelka on 105 miljardia euroa, kuntien 18 miljardia, kotitalouksien 150 miljardia ja yritysten 650 miljardia, siitä 200 miljardia lainojen muodossa.

  Olemme velkasyöverissä, koska rahamme on tuota korollista velkaa (velkaantumisemme syy ei ole yli varojen eläminen). Rahajärjestelmämme on todellisuudessa velkajärjestelmä. Rahaa eli velkaa tarvitaan, koska ilman sitä kaikki pysähtyy.

  Velkojamme (velanantajamme) on yksityinen (Rothschildien johtama) pankkijärjestelmä. Sen päämaja, ”keskuspankkien keskuspankki” BIS, sijaitsee Sveitsissä, ja siihen kuuluvat valtioiden keskuspankit (myös Euroopan keskuspankki EKP). Suomen Pankki on EKP:n haarakonttori, ja maamme liike- ja säästöpankit ja muut pankit kuuluvat siihen. Koko järjestelmä on täysin riippumaton (esim. valtioista tai EU:sta).

  Valtiot ovat antaneet rahanluonnin yksinoikeuden kyseiselle yksityiselle pankkijärjestelmälle. Se luo rahan tyhjästä lainoja myöntäessään, pelkkänä kirjanpitotoimena. Raha syntyy niin, että valtio, yksityiset jne. ottavat pankeista lainaa ja pankit sitten yksinkertaisesti kirjaavat kyseisen velan (eli rahan) lainanottajan tilille. Rahastamme on tehty velkaa.

  Kun pankit myöntävät lainoja, ne luovat aivan uutta rahaa. Ne eivät koskaan lainaa asiakkaiden talletustileillä olevia rahoja, sillä se ei ole sallittua eikä se olisi kannattavaakaan, koska pankit maksavat talletuksille korkoa.

  Pelkällä kynänpiirrolla tai napin painalluksella pankit luovat rahaa tyhjästä. Kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta.

  Jokaisen kierrossa olevan rahan joku on ottanut pankista lainaksi. Kierrossa on niin paljon rahaa kuin sitä on otettu pankeista lainaksi. Setelit ovat pelkkiä velan tositteita (eivät oikeaa rahaa), mutta niitä käytetään rahan tavoin, koska kansa luottaa niihin ja koska ne on lailla määrätty laillisiksi maksuvälineiksi.

  Kun pankit perivät tyhjästä luomilleen rahoille (velalle) korkoa, syntyy pyramidihuijaus. Rahaa näet on kierrossa velan verran, mutta takaisin pankeille maksettavaa on ko. velan lisäksi myös korot (joihin ei erikseen luoda rahaa), enemmän siis kuin rahaa (eli velkaa) on olemassakaan. Yhteiskuntaan syntyy näin keskimäärin jatkuva lisälainaamisen pakko (velkaantumisemme perussyy) entisistä veloista selviämiseksi. Tuolle uudelle velalle myös on maksettava korkoa, ja niin syntyy väkisin velkakierre, velkaorjuus ja tuhoutuminen.

  Valtionvelkojen lyhennysten ja korkojen maksamiseksi on säädetty tulovero, ja nyt velanhoitokulujen jatkuvasti väkisin kasvaessa valtiolle ei jää riittävästi varoja yhteiskuntamme hoitamiseksi. Toimintoja yksityistetään (altistetaan saalistukselle) ja lopetetaan. Velkarahajärjestelmä johtaa jatkuvaan rahanpuutteeseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Suomi on tuhoutumassa.

  Pankeissa ei ole oikeaa rahaa lainkaan (velka ei ole oikeaa rahaa). Pankkien tehtävänä onkin toimia yhteiskunnallisen kontrollin laitoksina.

  Koska raha syntyy ja tulee kiertoon vain velkana, lisää rahaa maahan on mahdoton saada työtä tekemällä. Palkkoja maksettaessa olemassa jo oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen.

  Velkarahajärjestelmän myötä kaikki työ Suomessa on orjatyötä. Kansa pitää verovaroillaan velkarahajärjestelmää pystyssä ja hankkii niillä (ja siis työllään) pankkiireille ilmaisen elämän koroilla.

  Koska pankit eivät koskaan lainaa mitään omaansa (ne luovat rahan tyhjästä), kukaan ei todellisuudessa ole niille mitään velkaa. Velkakirja ei voi olla (ainakaan oikeudessa) sitova, koska mitään ei ole lainattukaan.

  Sitten hävittäjistä. Suomen omistaa yksityinen velkarahajärjestelmä. Joka kontrolloi velkaa, kontrolloi kaikkea. Kari Mielosen mainitsemista hävittäjistä voidaankin todeta, että niitä hankitaan tänne pankkiirien ja heidän tavoitteidensa vuoksi, ehkä jopa kansaa itseään vastaan.

  Velka on paljon voimakkaampi ase kuin mikään armeija.

  Suomen kansa pitää itseään kristittynä kansana, ja siksi kansa kyllä tietää, miten tällaisesta vitsauksesta ja Jumalan rangaistuksesta päästään.

  [mielipidekirjoitus päättyy]

  Aikaperspektiiviä vielä velan luomaan orjuuteemme:

  Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo v. 1865 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurrruhtinaskunta, siis valtio eli Suomen kansa, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9% BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja joita yhteyksiä hän piti koko ajan yllä). Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin velan aiheuttamaan orjuuteen).

  Koko 153 vuoden ajan (vuodesta 1865 lähtien) Suomen kansa on ollut lypsylehmä, jonka kaikki tuotos (työ) on valunut kansainvälisten pankkiirien taskuun. Muuta merkitystä tai vapautta Suomen kansalla ei ole missään vaiheessa ollut. Suomen kansa on viimeiset sadat vuodet ollut orjakansa, kaikkia oleellisia asioita myöten (”itsenäisyys” on pelkkä ulkonainen kulissi kansan harhauttamiseksi). Kansaa pidetään sen verran hengissä, että sitä voidaan lypsää. Jumala on katsonut hyväksi tällä tavalla pitää himosyntistä kansaa kurissa, joten orjuudessa ei ole mitään epäoikeudenmukaista.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus. Näin toteaa v1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisemassa artikkelissa ”Criminality Among Jews: An Overview”.
   — Miksei myös nykyinen ihmiskuntaa kurjistava rahan hallinta olisi tällainen rikos?

   Tietoa Rotschildien pankkimafiasta jota myös kansallissosialismi yritti myöhemmin kaataa:
   Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
   Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
   Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
   Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
   Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
   Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
   Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.
   Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
   Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
   Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.
   Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
   Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.

   ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
   – Fjodor Dostojevski
   Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
   Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”

   Juutalaiset, pankit, koronkiskonta

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. Kun syyllistän muita saan itselleni ’luvan’ tehdä vääryyksiä ja jopa rikoksia eikä minua tuomita kuten muita. Nyt ’tavikset’ elävät sionisti-eliitin luomassa hysteerisessä holo- ym syyllisyyden tunnossa joka ei perustu tosiasioihin ja siksi ikäänkuin sen halvaannuttamina eivät uskalla puuttua vääryyksiin joihin tulisi puuttua.
    Tätä strategiaa muukin psykopaattinen eliitti käyttää toimissaan kansaa vastaan sen terveen vastavoiman tukahduttamiseen.

    Fjodor Dostojevski on oikeassa. Terävä havainto.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Mitä järkeä on siis haaveilla markkaan paluusta? BIS antaa varmasti meidän vaihtaa valuuttamme nimen takaisin markaksi, jos kansa näin haluaa ja silti velkaorjuus jatkuu. Rahanlainaajan valta ei muutu valuutan nimen vaihdon myötä mihinkään. Mitä vaan voidaan tehdä kansan hämäämiseksi. Vaikka rahareformi. BIS ei halua kilpailijoita. Luultavasti myös bitcoin on BIS:n oma luomus?

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/02/12/bis/

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. Jos lainan antaja on itsenäisen maan OMA pankki niin lainan korot voidaan minimoida ja käyttää koko kansaa palveleviin hankkeisiin kun ne nyt menevät yksityisten pankkiirien taskuun ja pois maasta. Ja niillä rahoitetaan jopa sotia.
    Perehdy asiaan äläkä levitä propagandaa!

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
   2. ”FED, joka on yksityinen rahanpaino firma ilman mitään vastuuta USAn päävaltiolle,on myöskin täydellisesti siionistien omistama.
    Se jolla on painokoneet, tekee maapallolla mitä haluaa, koska mikään ei ole rahasta kiinni.” (linkin viim. komm.)
    https://vastavalkea.fi/2018/02/01/sodat-elintarkeita-globalistien-agendalle/
    Juuri tämän takia jokaisella maalla tulisi olla oma valuutta ja oma pankki joka ei ryöstä kansan rahaa pienen yksityisen eliitin taskuun.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat