Pinaatti auttaa suojaamaan silmänpohjan rappeumalta

Suurimmalle osalle meistä tulee kehittymään silmänpohjan rappeuma ikääntymisen myötä. Voimme kuitenkin hidastaa kehitystä ja jopa ehkäistä sen noudattamalla tietynlaista ruokavaliota. Lue, kuinka pinaatin sekä muiden ruokien ja ravintolisien avulla voit ehkäistä yleisimmän sokeutta aiheuttavan sairauden.

Makula sijaitsee keskellä silmänpohjaa ja vahingoittuu helposti jäädessään vaille suojaa. Makula voi myös vaurioitua jos katsoo suoraan aurinkoon tai pitkittyneen kirkkaalle valolle altistumisen seurauksena. Mutta silmänpohjan rappeuman todennäköisyys – joka on yhteydessä ikääntymiseen – pienenee kun makulan oma pigmentti suojaa sitä.

Kun makulan pigmenttikerros ohenee, se päästää lävitseen valoa, joka aiheuttaa helposti vaurioita makulaan. Sininen valo on eräs haitallisimmista. Suuri osa tietokoneiden ja monien televisioiden valosta on sinistä valoa. Myös osa auringonvalosta on sinistä, vaikkakin auringonvalo sisältää myös monia terveydelle hyödyllisiä aallonpituuksia, jotka tasapainottavat sinisen valon vaikutusta.

Kyllä, hyväkuntoisessa makulassa on keltaista pigmenttiä, joka suojaa siniseltä valolta. Tämän voisi ajatella vaikkapa siten, että makulalla on omat aurinkolasinsa. Makulan pigmentti koostuu kolmesta keltaisesta karotenoidista – tarkemmin määriteltynä luteiinista, kseaksantiinista ja mesokseaksantiinista.

Kseaksantiinia on enemmän makulan keskiosassa, jossa siitä on lähes 75 prosenttia. Keskiosasta poispäin yleisin komponentti on luteiini, jota on 65 prosenttia tai enemmän kokonaismäärästä. Kaikista kudoksista makulassa näiden karotenoidien pitoisuus on korkein.

Kun saamme ruoasta vähemmän näitä tärkeitä karotenoideja, makulan pigmenttikerros ohenee. Oheneminen voi edetä ihmisen ikääntyessä, mutta kerros voi ohentua jos ruokavaliosta saa vähän luteiinia ja kseaksantiinia.

Matala makulan pigmentin optinen tiheys

Kun makulan pigmenttikerros ohenee, tilaa kutsutaan matalaksi makulan pigmentin optiseksi tiheydeksi tai matalaksi MPOD-arvoksi. Matala MPOD on yhdistetty monissa tutkimuksissa silmänpohjan rappeumaan. Silmänpohjan rappeuma voi kehittyä ihmisen ikääntyessä – jota kutsutaan ikääntymiseen liittyväksi silmänpohjan rappeumaksi – tai johtua altistuksesta – jota kutsutaan altistuksesta johtuvaksi silmänpohjan rappeumaksi.

Kummassakin tapauksessa makulan pigmenttikerros ohenee, sininen valo pääsee läpi ja vaurioittaa makulaa. Tämä johtuu siitä, että karotenoidipigmenttiä ei ole absorboimassa sinistä valoa.

Sininen valo on osa auringosta saapuvan näkyvän valon spektriä. Sininen valon aallonpituudet ovat pitkiä, 400 ja 500 nanometrin väliltä. Ultraviolettisäteily on 220 ja 400 nanometrin väliltä, UV-C:n ollessa lyhyin 220-280 nm ja UV-A 320-400 nm. Sarveiskalvo suodattaa alle 295 nanometrin ultraviolettisäteilyn. Pidemmät UV-aallonpituudet ja sininen valo kuitenkin läpäisevät sarveiskalvon kuten myös muut näkyvän valon aallonpituudet (400 ja 700 nanometrin väliltä).

Kuten mainitsin, tietokoneiden, puhelinten ja muiden digitaalisten näyttöjen valosta suhteettoman suuri osuus on sinistä valoa. Tämä on yksi syy siihen, miksi silmät väsyvät nopeammin katsellessa ruutuja – mikä riippuu myös makulan pigmenttipitoisuudesta.

Mistä tiedän onko makulani pigmenttitiheys matala?

Meistä jokaisella makulan pigmenttikerroksen tiheys on erilainen, tiheys riippuu iästä, yleisestä terveydentilasta ja ruokavaliosta. Pitoisuus voi tosin olla huomattavan alhainen. Matala tiheys kasvattaa silmänpohjan rappeuman riskiä – tai nopeuttaa rappeutumista ikääntyessämme.

Sokeus johtuu useimmiten silmänpohjan rappeumasta.

Makulan pigmenttikerroksen paksuus tai tiheys voidaan mitata teknisillä laitteilla kuten ZeaVisionin QuantifEye-laitteella. Koe ei ole invasiivinen, ja se voidaan suorittaa optometristin vastaanotolla. Makulan pigmentin optinen tiheys asettuu 0 ja 1 välille. Alle 0,21 MPOD-arvoa pidetään matalana. 0,22-0,44 pidetään normaalina, ja arvoja 0,45 ja 1,0 väliltä pidetään korkeana – ja parempana terveydelle. Mitä korkeampi pigmenttitiheys on, sitä paremmin makula on suojassa säteilyn aiheuttamilta vaurioilta.

Korkeampi makulan pigmenttitiheys voi myös parantaa näkökykyä merkittävästi. Se voi myös auttaa ehkäisemään esimerkiksi valoherkkyyttä. Paksumpi pigmentti voi myös auttaa näkemään paremmin pimeässä.

Makulan pigmenttitiheys voi muuttua. Voimme vaikuttaa siihen ruokavaliolla.

Etkö usko?

Pinaatin kulutus kasvattaa makulan pigmenttipitoisuutta

Japanilaiset tutkivat testasivat teoriaa siitä, että yksilön ruokailutottumuksilla voidaan vaikuttaa huomattavasti makulan pigmentin tiheyteen. Niinpä he rekrytoivat 11 tervettä henkilöä ja testasivat 22 silmää. Kukaan heistä ei tupakoinut, heidän ikänsä vaihteli 21- ja 45-vuoden väliltä.

Tutkijat testasivat koehenkilöiden makulan terveyden tilan ja makulan pigmentin tiheyden. He myös teettivät heillä verikokeet ja tutkivat silmän yleiskunnon.

Tämän jälkeen koehenkilöiden tuli syödä 75 grammaa pakastepinaattia päivittäin kahden kuukauden ajan.

Pinaatti testattiin, ja 75 grammaa pakastepinaattia sisälsi 10 mg luteiinia – kseaksantiinin sisarkarotenoidia. He myös kysyivät koehenkilöiltä näiden ruokailutottumuksista.

Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöiden näkökyky parani – näöntarkkuustestillä mitattuna. He myös havaitsivat, että makulan pigmenttitiheys kasvoi merkittävästi. Edistystä tapahtui sekä kuukauden että kahden kuukauden kuluttua pinaattikuurin aloittamisesta. He vahvistivat yhteyden luteiiniin havaitsemalla veren luteiinipitoisuuden kasvaneen koehenkilöillä.

Tutkijat päättelivät:

”Jatkuva luteiinipitoisen pinaatin nauttiminen kasvatti sekä MPOD-arvoa että seerumin luteiinikonsentraatiota.”

Muut tutkimukset, jotka vahvistavat makula/karotenoidi-yhteyden

Monet muut tutkimukset ovat osoittaneet, että karotenoidit luteiini, kseaksantiini ja/tai mesokseaksantiini edistävät makulan terveyttä:

Saksalaisen Friedrich Schillerin yliopiston tutkimuksessa kahdellekymmenelle silmänpohjanrappeumaa sairastavalle potilaalle annettiin joko 50 millilitraa lehtikaaliuutetta tai plaseboa neljän viikon ajan. He myös testasivat potilaat kahta viikkoa ennen ja neljä viikkoa (puhdistusjakso) ravintolisän nauttimisen jälkeen.

Päivittäinen lehtikaaliuuteannos sisälsi 10 milligrammaa luteiinia ja 3 milligrammaa kseaksantiinia.

Tutkijat havaitsivat, että makulan pigmenttitiheys kasvoi merkittävästi hoitoryhmässä. Hoitoryhmän henkilöiden tiheysarvot ja veren pitoisuudet laskivat kuitenkin merkittävästi puhdistusjakson aikana. Arvot olivat paremmat kuin alussa, mutta ne alkoivat laskea heti kun lehtikaaliuutteen käyttö lopetettiin.

Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että karotenoidipitoisia ruokia on syötävä jatkuvasti.

Monet tutkimukset ovat vahvistaneet käsityksen. British Journal of Nutrition –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat suorittivat meta-analyysin useista tutkimuksista. Näissä tutkimuksissa tarkasteltiin luteiinipitoisten ruokien kulutuksen ja kseaksantiinin ja silmänpohjan terveyden välistä yhteyttä.

Tutkimus vertasi niitä jotka kuluttivat vähiten kasvikarotenoideja niihin jotka kuluttivat niitä eniten. Tutkijat havaitsivat, että ikääntymiseen liittyvää silmänpohjan rappeumaa esiintyi 26 prosenttia vähemmän niillä, jotka kuluttivat eniten karotenoidipitoisia ruokia.

He myös havaitsivat, että karotenoidien suurempi kulutus laski myös toisen ikääntymiseen liittyvän silmänpohjan rappeumasairauden, neovaskulaarisen silmänpohjan rappeuman, riskiä 32 prosentilla.

Entäs karotenoidilisät?

Mitä tulee ravintolisiin, Irlannin Ulsterin yliopiston ja Wisconsin yliopiston 2015 tutkimuksessa testattiin 67 henkilöä, joilla oli alkava ikääntymiseen liittyvä silmänpohjan rappeuma. Tutkijat jakoivat heidät kolmeen ryhmään ja antoivat eri ravintolisien yhdistelmiä. Kolmen vuoden ajan yksi ryhmä otti 20 mg luteiinia ja 0,86 mg kseaksantiinia päivässä. Toinen ryhmä sai mesokseaksantiinia 10 mg, 2 mg kseaksantiinia ja 10 mg luteiinia päivässä. Kolmas ryhmä sai mesokseaksantiinia 10 mg, 2 mg kseaksantiinia ja 10 mg luteiinia päivässä. Kolmen vuoden kuluttua potilaiden silmänpohjan tila ja makulan pigmenttitiheys mitattiin. Pitoisuuksia verrattiin pitoisuuksiin tutkimuksen alussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikkien ravintolisiä saaneiden potilaiden tila kohentui. Kuitenkin niiden, jotka ottivat ravintolisiä mesokseaksantiinin kanssa, makulan pigmenttitiheys ja kyky erottaa sävyt toisistaan oli hieman parempi.

Tutkijat myös havaitsivat, että potilaiden makulan pigmenttien määrä jatkoi kasvuaan toisen ja kolmannen vuoden aikana niillä, jotka saivat myös mesokseaksantiinia.

Tutkijat myös huomasivat, että yhdenkään ravintolisiä ottaneen potilaan silmänpohjan rappeuma ei edennyt pitkälle.

Luteiinin ja kseaksantiinin lähteet

Kyllä, pinaatti todellakin on yksi parhaista näiden karotenoidien lähteistä. Tämän vuoksi tutkijat keskittyivät pinaatin kulutukseen. USDA:n ravintotietokannan mukaan kupillinen raakaa pinaattia sisältää niinkin paljon kuin 13,3 milligrammaa luteiinia. Pinaatti myös sisältää niinkin paljon kuin 5,9 milligrammaa kseaksantiinia ja yhteensä jopa 12,6 milligrammaa luteiinia ja kseaksantiinia.

Muita hyviä luteiinin ja kseaksantiinin lähteitä pinaatin lisäksi ovat (milligrammoina (mg)):

  • Lehtikaali – jopa 26,5 mg luteiinia/kseaksantiinia ja 2,2 mg kseaksantiinia
  • Pinaatti – jopa 12,6 mg luteiinia/kseaksantiinia, 13,3 luteiinia ja 5,9 mg kseaksantiinia
  • Kaalinlehdet – jopa 15,3 mg luteiinia/kseaksantiinia ja 5,1 mg kseaksantiinia
  • Nauriinlehdet – jopa 12,1 mg luteiinia/kseaksantiinia, 0,4 mg kseaksantiinia
  • Parsakaali – jopa 3,5 mg luteiinia/kseaksantiinia ja 1,6 mg luteiinia
  • Vihreät herneet – jopa 2,3 mg luteiinia/kseaksantiinia, 2,2 mg luteiinia
  • Keltainen maissi – jopa 3 mg luteiinia/kseaksantiinia, 0,6 mg luteiinia ja 0,9 mg kseaksantiinia

Muita hyviä kseaksantiinin ja luteiinin lähteitä ovat appelsiinit, tangeriinit, lehtisalaatti, pavut, selleri, persikat ja porkkanat – lueteltuna järjestyksessä pitoisuuden mukaan.

Mitä eroa on luteiinilla, kseaksantiinilla ja mesokseaksantiinilla?

Luteiinilla, kseaksantiinilla ja mesokseaksantiinilla on kaikilla sama rakennekaava. Ne eroavat vain niiden renkaan kaksoissidoksen osalta.

Tämän vuoksi niillä on samankaltainen vaikutus, ja niitä esiintyy usein samoissa ruoissa. Osa ruoista sisältää pelkkää luteiinia ja osa pelkkää kseaksantiinia. Suurin osa kuitenkin sisältää molempia. Tämä tarkoittaa, että ihmisen elimistö saa kaikkia niistä – mutta huomattavasti suurempi osuus jommasta kummasta imeytyy kun niitä saa erikseen.

Vain kasvit tuottavat kahta mainituista yhdisteistä, luteiinia ja kseaksantiinia. Tutkimuksen mukaan kolmatta karotenoidia, mesokseaksantiinia, syntyy verkkokalvolla luteiinista, mutta myös kasvit tuottavat sitä, ja sitä syntyy uuttoprosessin yhteydessä. (Jopa osan ravintolisistä, joiden sanotaan sisältävän vain luteiinia ja kseaksantiinia, on osoitettu sisältävän myös mesokseaksantiinia.)

Veren karotenoidipitoisuus riippuu ruoan tai ravintolisien karotenoideista, mutta imeytymisessä voi esiintyä ongelmia. Erityisen tärkeitä ovat kehon lipoproteiinit, sillä lipoproteiinit kuljettavat karotenoidit veri-aivoesteen ja veri-silmäesteen läpi. HDL on kaikkein tehokkain siirtäjä ja LDL on vähiten tehokkain.

Näin ollen yhdistelmäravintolisät nostavat tasoja dramaattisesti ja niistä ne imeytyvät hyvin. Näiden ravintolisien sisältämä mesokseaksantiini on peräisin kasveista. Tarhakehäkukka on lähteistä tärkein.

Näiden ravinteiden imeytymiseen liittyy kysymyksiä. Näiden karotenoidien toiminnallisista ryhmistä hydroksyyliryhmät kykenevät läpäisemään veri-aivo- ja veri-silmäesteen. Muut karotenoidit, kuten beetakaroteeni tai lykopeeni, eivät kykene läpäisemään esteitä.

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

Ruokavalio vaikuttaa näöntarkkuuteen – näin parannat sitä
Ravinto, ravintolisät ja elämänvalinnat, jotka pitävät näön kunnossa
Pinaatti – todellista terveysruokaa!
Miten pysäyttää silmänpohjan rappeuma?

1 kommentti

  1. Olis mukava saada joltain alan tuntijalta lausunto siitä miten Suomalainen nokkonen vaikuttaisi silmänpohjarappeumaan. Nimittäin, nokkonen kepittää pinaatin yleensä mennen tulen joka asiassa.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat