Richard K Moore: Vapauden loppu – globaali poliisivaltio, osa 1

Teollisuuden vallankumouksen alkaessa Britanniassa 1700-luvun lopulla oli helppo tehdä paljon rahaa sijoittamalla tehtaisiin, avaamalla uusia markkinoita ja varmistamalla raaka-aineiden kontrolli.

Hollanti oli johtava länsimaa 1600-luvulla ja sen juutalaistaustaiset pankkiirit johtavia kapitalisteja. Voittojen tavoittelussa hollantilaista pääomaa virtasi brittimarkkinoille ja hollantilaiset rahoittivat Britannian nousun.

Eliitin suunnitelma: uusi globaali yhteiskuntajärjestys

Britannian industrialismia alkoivat hallita varakkaat sijoittajat, ja kapitalismista tuli hallitseva taloussysteemi. Kun kapitalismista tuli hallitseva, niin kapitalistit alkoivat hallita poliittisesti. Vero-, tuonti- sekä vientijärjestelmät muuttuivat investoijien eduksi maaomistajien kustannuksella.

Ei ollut enää kannattavaa pitää maatilaa maaseudulla. Se oli muutettava tuottavampaan käyttöön. Sen ajan aristokratian tarinat kertovat perheistä, jotka olivat pakotettuja myymään omaisuutensa.

Finanssikapitalistinen liiketoiminta on pääoman hallintaa, ja tämä hallinta hoidetaan pankkien ja pankkiiriliikkeiden kautta. Siksi investointipankkiireista tuli kapitalistisen hierarkian ja vaurauden valtiaita. Ja itse asiassa on olemassa kourallinen pankkiiriperheitä, kuten Rothschildit ja Rockefellerit, jotka ovat alkaneet hallita taloudellisia ja poliittisia päätöksiä länsimaissa.

Toisin kuin aateliset, finanssikapitalistit eivät ole sidottuja paikkaan tai tilan ylläpitoon. Pääoma on uskoton ja liikkuva – se virtaa sinne, missä löytyy eniten kasvua, kuten se virtasi Hollannista Britanniaan, sitten Britanniasta Yhdysvaltoihin, ja viimeksi kaikkialta Kiinaan. Aivan kuten kuparikaivosta voidaan käyttää hyväksi ja sitten hylätä, niin kapitalismissa koko kansaa voidaan hyödyntää ja sitten hylätä, kuten näemme Amerikan ja Britannian ruostuneilla teollisuusalueilla.

Tämä irrottautuminen paikasta johtaa kapitalismissa erilaiseen geopolitiikkaan aristokratiaan verrattaessa. Kuningas menee sotaan, kun hän näkee kansansa edun sitä vaativan. Historioitsijat voivat selittää esikapitalististen sotien olleen liioiteltua hallitsijoiden ja kansojen mahtailua.

Finanssikapitalisti taas lietsoo sotaa tehdäkseen voittoa. Pankkiirieliitti on viime vuosikymmeninä rahoittanut usein suurten sotien molempia osapuolia. Tästä syystä historioitsijoilla ei ole ollut helppoa, kun he ovat yrittäneet selittää sen taustasyiksi kansalliset motivaatiot ja tavoitteet.

Esifinanssikapitalististen aikojen sodankäynti oli kuin shakkia, jossa kumpikin puoli yrittää voittaa. Finanssikapitalismissa sodankäynti on enemmän kuin kasino, jossa pelaajat taistelevat niin kauan kuin he voivat saada luottoa uusia pelimerkkejä varten ja todelliseksi voittajaksi päätyy pankkiiri, joka rahoittaa sodan ja päättää, kuka tulee olemaan viimeinen pystyssä pysyvä mies.

Eivät vain sodat ole kannattavimpia finanssikapitalistien hankkeita. Myös valitsemalla voittajia ja toimitusjohtajia jälleenrakentamiseen, pankkiirieliitti pystyy ajan mittaan virittämään geopoliittisen rakenteen omia etujaan tukevaksi.

Kansallisvaltiot ja väestöt eivät ole muuta kuin moukkia pelissä. Miljoonia kuolee sodissa, infrastruktuuria tuhotaan ja maailman murehtiessa pankkiirit laskevat voittojaan sekä tekevät suunnitelmia sodan jälkeisiä investointejaan varten.

Valta-asemastaan käsin hallitusten rahoittajana pankkiirieliitti on hionut omia kontrollimenetelmiään. Pysyen aina kulissien takana se kontrolloi mediaa, poliittisia puolueita, tiedustelupalvelua, osakemarkkinoita ja hallituksen virastoja tai elimiä. Ja ehkä sen suurin valta on valuutan kontrolli. Keskuspankkiensa avulla se järjestää nousuja ja romahduksia ja painaa rahaa tyhjästä ja sitten lainaa sitä korolla hallituksille. Pankkiirieliitin valta on sekä ehdotonta että ovelaa.

”Muutamat Yhdysvaltojen suurimmista ovat peloissaan jostakin. He tietävät että jossain on valta, niin organisoitu, ovela, tarkkaileva, monitahoinen, täydellinen, tunkeileva, että heidän pitää pidättää henkeään kun he tuomitsevat sen,” totesi Woodrow Wilson.

Kasvun loppu – ”banksterit” vs. kapitalismi

On aina ollut selvää, että tällä planeetalla on rajat kasvulle. Teollistumisen myötä törmäys näihin rajoihin on kahden viime vuosisadan aikana tapahtunut nopeasti. Tuotanto on tehostunut, markkinat ovat tulleet globaaleiksi ja lopulta ikuisen kasvun paradigma on saavuttanut kohdan, jossa alkaa lasku.

Tämä kohta saavutettiin jo 1970. Siitä lähtien pääoma ei ole etsinyt kasvua kasvavasta tuotannosta vaan puristamalla voittoja suhteellisen matalasta tuotantotasosta. Siksi globalisaatio, joka vei tuotannon matalapalkkaisiin maihin tarjoten enemmän voittoa; siksi yksityistäminen, joka siirtää tulovirtaa investoijille, joka ennen meni kansallisiin rahastoihin; siksi johdannaiset ja valuuttamarkkinat, jotka luovat illuusion talouden kasvusta tuottamatta mitään reaalimaailmassa.

Melkein 40 vuoden ajan kapitalismi piti itsensä toimintakykyisenä näillä keinoilla, jotka eivät olleet kytköksissä tuottavuuteen. Ja sitten syyskuussa 2008 tämä korttitalo kaatui ja hetkessä pisti globaalin finanssisysteemin polvilleen.

Kun tutkii sivilisaatioiden tuhoa, oppii, että kyvyttömyys sopeutua vie tuhoon. Onko sivilisaatiomme putoamassa tähän loukkuun? Meillä oli kaksi vuosisataa todellista kasvua ja sitten neljä vuosikymmentä keinotekoista kasvua, jolla kapitalismia ylläpidettiin korttitalon avulla. Ja nyt kun korttitalo on romahtanut, kaikki keinot otetaan käyttöön kasvun ”palauttamiseksi”! On helppo havaita, että sivilisaatiomme on romahtamassa ja se perustuu kyvyttömyyteen sopeutua.

Todellisen tilanteen ymmärtäminen vaatii eron tekoa finanssikapitalistisen eliitin ja kapitalismin itsensä välillä. Kapitalismi on ekonominen systeemi jonka moottorina on kasvu; finanssikapitalistinen eliitti taas on joukko, joka on ottanut kontrolliinsa läntisen maailman kapitalismin. Kapitalistinen systeemi on mennyttä ja pankkiirieliitti on tietoinen tästä – ja on sopeutumassa siihen.

Kapitalismi on väline, joka auttoi pankkiirit absoluuttiseen valtaan, mutta heillä ei ole lojaalisuutta tätä systeemiä kuten ei paikkakaan tai mitä tahansa tai ketä tahansa kohtaan. He ajattelevat globaalisti siten, että kansakunnat ja väestöt ovat pelinappuloita. He määräävät mitä raha on ja he luovat sen – aivan kuten pankkiiri Monopoli-pelissä. He voivat myös luoda uuden pelin, joka toimii uudella rahalla. He eivät ole kytköksissä tiettyyn systeemiin säilyttäessään valtansa. Kapitalismi oli kätevä aikansa, mutta kasvun lakattua on kehitettävä uusi peli.

Niinpä kapitalismin ei annettu kuolla luonnollisesti vaan se saatettiin loppuun kontrolloidulla tuholla. Ensin se muutettiin elämää suojaavaksi systeemiksi globalisaation, yksityistämisen, valuuttamarkkinoiden, ynnä muun avulla.

Sitten siihen ruiskutettiin eutanasiamyrkkyä asuntokuplan ja myrkyllisten johdannaisten muodossa. Ja lopulta BIS-pankki – kaikkien pankkien keskuspankki – veti korkin elämää suojelevalta systeemiltä: mark-to-market-sääntömuutos teki kaikista riskipankeista hetkessä varattomia, vaikka kesti hetken ennen kuin asia valkeni. Jokainen askel oli suunniteltu.

Itsemääräämisoikeuden loppu – vanhan hallinnon paluu

Aivan kuten finanssiromahdus oli huolellisesti suunniteltu, niin myös sen jälkeinen skenaario tuhoisine pankkituki- eli bailout-ohjelmineen.

Kansallisia budjetteja oli jo kiristetty; niissä ei ollut reserviä pelastaa vararikkoisia pankkeja. Siten tukiaissitoumukset merkitsivät tähtitieteellisiä uusia lainoja hallituksille, ja jotta varmistettiin sitoumukset, velka oli otettava samalta finanssilaitokselta, jota pelastettiin!

Ei ollut niin, että pankit olivat liian suuria kaatumaan, vaan ”banksterit” (gangsteripankkiirit) olivat liian vahvoja kaatumaan: ne tekivät poliitikoille tarjouksen josta he eivät voineet kieltäytyä. USA:ssa kongressille kerrottiin, että ilman tukiaisia astuisi seuraavana aamuna voimaan sotatila (Martial law). Irlannissa kerrottiin, että seuraus on finanssikaaos ja katumellakat. Todellisuudessa, kuten Islannin tilanne osoitti, viisas tapa reagoida ja toimia oli antaa varattomien pankkien ajautua konkurssiin.

Pakolla toteutetut tukiaiset siirsivät varattomuuden pankeista kansallisille rahastoille. Pankkien velat muuttuivat aidoiksi veloiksi ja budjettivajeiksi. Nyt yllättäen ovat valtiot hakemassa tukiaisia ja ne saadaan sitovilla ehdoilla. Sen sijaan että pankit menisivät konkurssiin, nyt menevät valtiot.

John Perkins kertoo kirjassaan Confessions of an Economic Hit Man kuinka ns. kolmas maailma on viimeisten vuosikymmenien aikana pakotettu ikuiseen velkaorjuuteen. Velkoja ei voida koskaan maksaa pois vaan ne määräajoin uudistetaan, ja joka kerta velkataakka kasvaa IMF :n sanelun mukaan.

Finanssisysteemin romahduttamisen ja ”liian suuria kaatumaan” –juonittelun jälkeen banksterit ovat Caesarin tavoin ylittäneet Rubikonin: Perkinsin kuvaama talouspalkkamurhastrategia on rantautunut nyt myös teolliseen maailmaan.

(Rubikon on joki Pohjois-Italiassa, jonka diktaattoriksi valittu Julius Caesar lainvastaisesti ylitti 49 eaa. Senaatti murhasi hänet yhteisvoimin 23 tikariniskulla viisi vuotta myöhemmin tasavallalle liian vaarallisena miehenä.)

EU:ssa ensimmäinen kuolevien maiden joukko on ns. PIGS – Portugal, Irlanti, Kreikka, ja Espanja. Harha, että PIGS-maat voisivat selviytyä tukiaisistaan pankeille, perustuu oletukseen, että rajaton kasvu jatkuu. Mutta banksterit tietävät hyvin, ettei niin tapahdu. Luultavasti PIGS on pakotettu jättämään maksut ja samalla koko EU vajoaa ja hajoaa; kaikki kontrolloitua tuhoprojektia.

Kun valtio ajautuu velkaorjuuteen, se lakkaa olemasta itsenäinen valtio, jota hallitaan omalla sisäisellä politiikalla. Se ajautuu IMF-diktatuuriin, ja kuten olemme nähneet kolmannen maailman ja nyt myös Euroopan kohdalla, tämä diktatuuri tarkoittaa köyhyyttä ja yksityistämistä. Hallitusten vastuut eliminoidaan tai yksityistetään, ja kansalliset varat myydään pankkiireille. Pala palalta kansallisvaltio on tuhottu ja lopulta hallitukselle jäävät tehtävät ovat poliisivoimien ylläpito ja verojen kerääminen bankstereille.

Todellisuudessa kansallisvaltioiden riisuminen alkoi paljon aikaisemmin kuin 2008. USA:ssa ja Britanniassa se alkoi 1980 Reaganin ja Thatcherin johdolla. Euroopassa se alkoi 1988 Maastrichtin sopimuksella. Globalisaatio kiihdytti prosessia kaikkine siihen liittyvine hankkeineen ja WTO :n perustamisineen. Tapahtumat 2008 jälkeen ovat vauhdittaneet asiaa, joka oli jo kauan vireillä.

Romahdus, tukiaiset ja totaalinen epäonnistuminen tehokkaiden uudistusohjelmien luomisessa ovat selviä signaaleita: systeemi saa romahtaa täysin ja tehdä tilaa jo valmiina olevalle ”ratkaisulle”. Kun kansallisvaltiot on tuhottu, uusi globaali hallinto tulee tilalle ja kuten näemme WTO:n, IMF:n ja Maailmanpankin kohdalla, uusi globaalinen systeemi ei teeskentele olevansa demokraattinen: järjestys määräytyy autokraattisesti globaalien byrokratioiden muodossa, joiden takana on suoraan tai epäsuorasti banksterieliitti.

Kirjassaan Köyhyyden globalisointi (The Globalization of Poverty) Michel Chossudovsky selvittää, kuinka globalisaatio ja IMF:n toimet loivat massiivisen köyhyyden kolmanteen maailmaan viimeisten vuosikymmenten aikana.

Kuten voimme nähdä, on tämä dramaattinen köyhyysilmiö nyt ylittänyt Rubikonin. Tässä uudessa maailmanjärjestyksessä ei ole vaurasta keskiluokkaa. Uusi hallinto muistuttaa entisiä kuninkuuden ja orjuuden aikoja (Ancien Régime).

Banksterit ovat uusi kuningasperhe ja muu maailma heidän hallintansa alla. Teknokraatit, jotka johtavat globaaleja byrokratiakoneistoja ja virkamiehet, jotka näyttelevät poliitikkoja kansallisvaltioiden jäänteissä, ovat etuoikeutettu yläluokka. Loput meistä, siis ylivoimainen enemmistö, saa toimia köyhinä maaorjina, mikäli onnistuvat pysymään hengissä romahduksen jälkeen.

Tänään amerikkalaiset ovat raivoissaan, jos YK lähettäisi joukkoja Los Angelesiin turvaamaan järjestystä, mutta huomenna he ovat iloisia siitä; erityisesti, jos heille on kerrottu, että on olemassa ulkoinen joko todellinen tai keksitty, heidän olemassaoloaan uhkaava vaara. Silloin kaikki maailman kansat rukoilisivat maailman johtajia pelastamaan heidät pahuuden voimilta.

Asia, jota kaikki pelkäävät, on tuntematon. Siksi kun toimitaan näin, ihmiset ovat valmiita luopumaan vapaaehtoisesti oikeuksistaan, kun heidän ”hyvinvointinsa” takaa maailmanhallitus.

Vapauden loppu – globaalin tyrannian oikeuttaminen

Neljän viime vuosikymmenen aikana olemme saaneet nähdä vallanvaihdoksia vanhasta uuteen globalisaatioon. Vanhassa ensimmäisen maailman valtiot olivat suhteellisen demokraattisia ja vauraita, kun taas kolmas maailma sai kärsiä poliisivaltiotyranniasta, massojen köyhyydestä ja hyväksikäytöstä.

Kuten aiemmin todettiin, on muutosprosessia kuvailtu ”Rubikonin ylittämisenä” – tarkoittaen sellaisten poliittisten toimien ja käytäntöjen, jotka aiemmin rajoittuivat koskemaan kolmatta maailmaa, tuomista ensimmäiseen maailmaan.

Niinpä IMF-velkaorjuus ylitti Rubikonin ”romahdus–tukiaiset” –juonen muodossa, ja nyt puolestaan massaköyhyys on ylittämässä Rubikonin IMF:n luomilla säästötoimilla ja sen osake- ja velkakirjavallan voimilla. Myös imperialismi on ylittänyt Rubikonin, kun ”ensimmäinen maailma” (meidät) on otettu bankstereiden ja heidän byrokratiansa haltuun, uuden verkoston haltuun, joka on kaikkien kansallisten identiteettien ulkopuolella.

Eikä suinkaan yllättäen myös poliisivaltiotyrannia on ylittänyt Rubikonin: kolmannen maailman köyhyystasoon pakottaminen vaatii kolmannen maailman kaltaista sortoa.

Globalisaation vastainen liike voidaan nähdä yleisen vastarinnan alkuna hallitusten vaihdoksille. Samoin poliisin reagointi Seattlen mielenosoituksessa marraskuussa 1999 voidaan nähdä Rubikonin ylittämisenä poliisityrannian luomiseksi. Tämän reagoinnin valtava ja mielivaltainen väkivalta – käsittäen tekoja, kuten ihmisten silmien aukipitäminen väkisin ja pippuriruiskutuksen niihin – oli aiemmin ennenkuulumatonta väkivallattomia mielenosoittajia kohtaan ensimmäisen maailman kansojen keskuudessa.

Ironista kyllä, tämä poliisin reagointi, varsinkin saadessaan laajaa huomiota, näytti vahvistavan antiglobalisaatioliikettä. Kun mielenosoitus laajeni ja vahvistui, myös poliisin toiminta koveni ja muuttui väkivaltaisemmaksi. Samankaltainen ilmapiiri nähtiin Genovassa 2001, kun molemminpuolinen väkivalta alkoi muistuttaa sisällissotaa.

Tuolloin antiglobalisaatioliike hallitsi kansainvälisen lehdistön sivuja, ja globalisaation vastustus sai suuret mittasuhteet. Näkyvä liike oli vain jäävuoren huippu, ja näytti kuin todellinen radikaali kansanliike lännessä olisi ollut alkamassa. Liikkeen johto ajatteli finanssikapitalismin vastaisesti ja ilmassa oli poliittista liikettä. Vallitsi tunne, että jotain olisi tehtävissä ja valistunut kansanliike voisi onnistua muuttamaan tapahtumien kulkua.

Sitten kaikki muuttui 9.11.2001, kun WTC tornit vedettiin alas. Globalisaation vastainen liike mukanaan itse globalisaatio katosi melkein kokonaan yleisestä tietoisuudesta sinä kohtalokkaana päivänä. Yhtäkkiä syntyi kokonaan uusi globaali skenaario, uusi mediasirkus, uusi vihollinen, uudenlainen sota, sota ilman loppua ja aaveita vastaan: ”sota terrorismia vastaan”.

Aikaisemmin näimme, kuinka suunniteltu pörssiromahdus syyskuussa 2008 mahdollisti tiettyjen, meneillään olevien hankkeiden nopeuttamisen, kuten valtioiden itsemääräämisoikeuden kitkemisen ja köyhyyden sisäänajon. Aivan samoin syyskuun 2001 tapahtumat mahdollistivat saman koskien kansalaisoikeuksien ja kansainvälisen lain hylkäämistä.

Jo ennen kuin tornit olivat romahtaneet, ”terrorisminvastainen” ja kansalaisoikeudet romuttava Patriot Act –ajatuspoliisilaki oli valmiina, mikä paljasti selkeästi, että poliisivaltio oli jo olemassa USA:ssa.

Ennen pitkää vastaavia ”antiterrorismilakeja” on syntynyt kautta koko läntisen maailman. Jos jokin systeemiä vastustava liike nostaisi päätään – kuten tapahtui Kreikassa –, voidaan mielivaltainen poliisivoima luoda vastarinnan tukahduttamiseen. Mikään kansanliike ei saisi häiritä bankstereiden hallitustenvaihtomallia.

Globalisaation vastainen liike oli huutanut: ”tätä on oikea demokratia”. 9/11 oli bankstereiden vastaus: ”tätä on todellinen sorto”.

9/11 tapahtumat johtivat heti Irakin ja Afganistanin sotiin ja auttoivat luomaan ilmapiirin, joka salli suvereenien valtioiden miehityksen toinen toisensa jälkeen. Kansainvälinen laki voitiin hylätä yhtä helposti kuin kansalaisoikeudetkin. Aivan kuten kaikki esteet poliisitoimille poistettiin niin tapahtui myös geopoliittisten interventioiden kohdalla. Mikään ei saanut olla bankstereiden hallitustenvaihtoagendan esteenä.

”Teknotroninen aikakausi tarkoittaa yhä kontrolloidumman yhteiskunnan syntyä. Sitä dominoi perinteisistä arvoista riippumaton eliitti. Tämä eliitti ei epäröi käyttää viimeistä modernia tekniikkaa vaikuttaakseen ihmisten käyttäytymiseen.

Jatkuvat sosiaaliset kriisit, karismaattisten henkilöiden ilmaantuminen ja valtamedian käyttö ihmisten luottamuksen saamiseksi ovat portaita Yhdysvaltojen hitaassa muuttamisessa kontrolloiduksi poliisivaltioksi.

Lisäksi on mahdollista – ja houkuttavaa – käyttää strategisiin poliittisiin päämääriin pääsemiseksi aivotutkimuksen ja käyttäytymistieteiden hedelmiä.”

Näin totesi Zbigniew Brzezinsky kirjassaan Between Two Ages; America’s Role in the Technetronic Era.

Jälkikapitalistinen aika – uudet myytit ja uusi kulttuuri

2012 ei ole välttämättä tarkka tai oikea aika [artikkeli kirjoitettu 2011. Suom. huom.], mutta on vaikea nähdä loppupelin kestävän paljon sen ohi.

Mikä tarkka ajankohta sitten onkaan, kaikki punaiset langat vedetään yhteen niin geo- kuin sisäpoliittisesti, ja maailma muuttuu. Tulee uusi aika aivan kuten kapitalismi aristokratian jälkeen ja kuten ”pimeä keskiaika” seurasi Rooman valtakuntaa. Jokaisella ajalla on oma struktuurinsa, oma taloutensa, omat sosiaaliset norminsa ja oma mytologiansa. Näiden täytyy olla johdonmukaisesti suhteessa toisiinsa ja niiden luonne riippuu kaiken perustana olevista voimasuhteista ja systeemin taloudellisista tekijöistä.

Aina kun aikakausi muuttuu, menneestä tulee demoni uudessa mytologiassa. Kun tasavallat kehittyivät, oli monarkkien demonisointi tärkeä osa muutosta. 2012 jälkeisessä maailmassa demokratia ja kansallinen itsemääräämisoikeus ovat demoneja mikä on tärkeää, jotta ihmiset saadaan hyväksymään mielivaltainen totalitarismi:

”Noina pimeinä aikoina ennen ihmiskunnan siunauksellista yhdentymistä anarkia hallitsi maailmaa. Kansakunta saattoi hyökätä toisen kimppuun kuten villi saalistaja. [lue: Nyt hyökkää vain meidän orjuuttava, julma ja sydämetön sotakoneistomme ja byrokratiamme.]

Kansoilla ei ollut pitempää yhteenkuuluvuutta, äänestäjät vaihtoivat puoluetta yhtämittaa pitäen hallitukset koko ajan liikkeessä ja hämmennyksessä. Kuinka joku saattoikaan ajatella, että kouluttamattomat kansat saattoivat hallita itseään ja johtaa monimutkaista yhteiskuntaa? Demokratia oli pahansuopa kokeilu joka johti vain korruptioon ja kaoottiseen hallintaan. [lue: Me sen sijaan loimme upean tyrannian, jossa tiedämme mikä teille on parhaaksi.]

Kuinka onnellisia olemme nyt, kun saamme olla tässä hyvin toimivassa maailmassa, jossa ihmiskunta on vihdoin kasvanut aikuiseksi ja jossa ne joilla on paras taito tekevät koko maapalloa koskevat päätökset. [lue: Kuinka onnellisia olemmekaan kun näemme teidät alistettuina lampaina, joita saamme kohdella miten haluamme.]”

Kapitalismi on kasvua, liikettä ja muutosta. Sen tausta-arvot, kuten kunnianhimo, aloitekyky ja kilpailuhenkisyys ovat suosiossa, koska ne palvelevat sitä. Kapitalismissa ihmisillä pitää olla annos vapautta ja annos varallisuutta, jotta sen dynamiikka voi toimia. Ilman vapautta ambitioita ei voida purkaa ja miten voi ilman varallisuutta tavoitella kertymää?

Pankkiirien havittelemassa jälkikapitalistisessa maailmassa kapitalistiset arvot ovat demoneja. Tämä on erittäin tärkeää, jotta ihmiset saadaan hyväksymään köyhyys ja eliitin hallinto:

”Kaiken pahuuden juuri on rahan ahneus, ja kapitalistinen systeemi oli vahvasti korruptoitunut ja tuhlaava. Markkinoilla vallitsi anarkia, kun korporaatiot sokeasti metsästivät voittoja välittämättä inhimillisistä tarpeista ja planeetasta.

Kuinka paljon terveempiä ovat meidän tuotantoketjumme tuottaessaan vain sen, mitä tarvitsemme ja käyttäen vain sitä mikä on kestävää. Kapitalismi ruokki ahneutta ja kulutusta; ihmiset taistelivat toisiaan vastaan selviytyäkseen siinä oravanpyörässä.

Kuinka paljon viisaampia olemme nyt, kun elämme annoskiintiöissämme ja hyväksymme meille laaditut tehtävät, mitä ne sitten ovatkaan palvellessamme ihmiskuntaa. [lue: Nyt on vain meidän ahneutemme ja taistelumme teitä vastaan. Te elätte kiintiöissänne ja te hyväksytte kiltisti orjan roolinne.]”

Tässä vallanvaihdoksessa, joka astuu voimaan kapitalismin jälkeen, näemme tietoisen ekonomian, politiikan, geopolitiikan ja mytologian suunnittelun koordinoituna prosessina.

Täysin uusi realiteetti avautuu, täysin uusi globaali kulttuuri. Kun siihen saavutaan, kulttuurin muuttuminen on lopullisesti taattu, sillä vain yhden sukupolven aikana uudesta kulttuurista tulee tapa elää. Entä mikä voisi enää olla esteenä hallituksen tuleville manipuloinneille, joita banksterien kuninkaallinen perhe suunnittelee?

Siitä asti kun koulutus alkoi, valtio ja perhe ovat kilpailleet lapsuuden aikaisen ehdollistamisen kontrollista, sillä juuri lapsuudessa kulttuuri siirretään seuraavalle sukupolvelle.

Jälkikapitalistisessa tulevaisuudessa näemme ehkä sosiaalisen kontrollin lopullisen ratkaisun, kun valtio monopolisoi lasten kasvatuksen. Näin eliminoidaan vanhempi–lapsi-suhde yhteisöltä ja ylipäätään perhekeskeisistä siteistä. Enää ei ole sukulaisia, vain mehiläisparven tovereita. Perheestä tulee tai tehdään demoni.

Irlannissa on jo päivittäisiä TV –mainospätkiä joissa dramatisoidaan lasten kärsimystä, joita käytetään hyväksi tai laiminlyödään vanhempien toimesta:

”Kuinka pelottava olikaan vanha aika, kun epäpätevät ja kouluttamattomat vanhemmat saivat omistaa herkät ja haavoittuvat lapsensa suljettujen ovien takana neurooseineen, riippuvuusongelmineen tai perversioineen.

Kuinka tämä patriarkaalisen orjuuden jäänne, tämä turvallisen kodin naamioitu lasten hyväksikäyttöluola, saattoi olla elossa niin kauan ilman että siihen reagoitiin?

Kuinka paremmin kaikki onkaan nyt kun lapset kasvatetaan tieteellisesti pätevien toimesta ja heille opetetaan kuria ja terveitä arvoja. [lue: Heille opetetaan kaikki, mikä on tarpeen ja ennen muuta kuria, kuinka tulee toimia meidän haluamalla tavalla ja meidän ylivertaisten parhaaksi.]”

Tämä tiivistetysti kääntämäni ja muutamalla omalla sulkeissa olevalla kommentilla maustamani artikkelisarja ei pyri esittämään keinoja, joilla banksterikoplan valta ja hankkeet murretaan ja kumotaan.

Sen tarkoitus on auttaa ymmärtämään ongelmia ja rohkaista meitä ajattelemaan miten ongelmat voitaisiin voittaa, sanoo Richard Moore. Lisää osassa 2 myöhemmin.

 

Seppo K.J. Utria
Utria on eläkkeellä oleva psykiatrian erik. lääkäri

 

Lähteitä:

New Dawn 1, 2
Global Research
Vainovalkea
Escaping the Matrix
Richard K Moore

18 kommenttia

 1. Hyvä Seppo !

  Kyllä minun Wendorfiini- tasoni laski reippaasti alle 13 luettuani tämän jutun !!

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 2. Kansa taistelee!

  Nyt on enää 10 päivää Tukholman mielenosoitukseen.

  Pohjoismainen Vastarintaliike ei ole alistunut eikä vapise tämän globaalieliitin hirmuhallinnon edessä.

  Eläköön voitto!

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 3. Kiitos hyvän artikkelin suomentamisesta. Siinä on kompaktisti kuvattu kuinka yksilönvapauksia rajoittavaa kollektivismia on ajettu sisään näennäisesti oikeistolaisen ajattelutavan eli uusliberalismin voimalla. Paljon hyviä pointteja. Artikkelissa kuvattu Orjuuden Henki on ovela ja vahva ja sen uhriksi joutuu aina vain pätevämmän oloisia ihmisiä, joista tulee lopulta vain eläviä ruumiita. Siksi tämmöiset kirjoitukset ovat tärkeitä, koska uusorjien osuus väestöstä alkaa olla hälyttävän suuri ja toivo tilanteen paranemisesta alkaa mennä.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 4. D.Estulin ja NWO…….Espanjalaisen toimittajan ja Bilderberg-tutkijan Daniel Estulinin kirjasta “The True Story of the Bilderberg Group”  käy ilmi mm. seuraava:
  ” Bilderbergien päämäärä on uusi maailmanjärjestys, New World Order (NWO), jossa on yksi valuutta, yksi armeija, yksi pankki ja yksi talousalue. Tarkoituksena on keskittää poliittinen, taloudellinen, intellektuaalinen ja uskonnollinen valta yhden maailmanhallinnon alle…Tässä uuden maailmanjärjestyksen hirmuvallassa ei ole keskiluokkaa, vaan vain eliitti ja sitä kuuliaisesti palvelevat köyhät alamaiset, joiden elämä on läpikotaisin kontrolloitua huipputeknologian valvomassa poliisivaltiossa…
  Siirtyminen toteutetaan asteittain yhdistämällä pieniä alueita suuremmaksi, kuten Euroopan valtiot Euroopan unioniksi, USA, Kanada ja Meksiko Pohjois-Amerikan unioniksi ja Aasian maat Aasian unioniksi [huomaa että Suomen kuntauudistuksessa kuntien lukumäärä halutaan murto-osaan nykyisestä!]. Euroopan unionin valmistelu laitettiin alulle 50-luvun Bilderberg-kokouksissa. Lord Rothschild ja Laurence Rockefeller valitsivat 100 vaikutusvaltaisinta elitistiä integroimaan Euroopan – ei suinkaan muodostaakseen mielekkäämmän tulevaisuuden tavalliselle kansalaiselle, vaan tehokkaammin toimivan valvontakoneiston ja kaiken alistamisen talouden ylivallalle.”
  (Estulinin kirjan suomenkielinen painoshan sensuroitiin, http://paavosaariranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/70309-kataisen-viides-kolonna. Ks. myös http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml ].
  Täytyy siis ottaa huomioon, mikä on EU:n TODELLINEN tarkoitus takapiruineen Rotschild & Rockefeller & Co ja tähän päämäärään pääsemiseksi annettu (pakotettu!) epädemokraattinen hallintomuoto – vaaleilla valitsemattomat komissaarit ja KUMILEIMASIN-PARLAMENTTI ilman demokratialle olennaista lakialoiteoikeutta. –
  Britti-patriootti David Noakes sanoo perehtyneensä kaikkiin kuuten EU-perustamissopimukseen. Hänen mukaansa: ”…the EU has the constitution (the six treaties) of a DICTATORSHIP, the laws of a police state, and when enforced, its 120,000 regulations will close most of our 4.5 million small businesses, make most of their 13.5 million employees unemployed, and create a soviet style command economy: dictatorships cause poverty… The [Lisbon] Treaty sets up an unelected three tier politburo executive in Brussels with absolute power, a dictatorship on the soviet model. The EU parliament has no power and is a sham.”, http://eutruth.org.uk/  .
  Edelleen suomalaiset saatiin EU:hun ja euroon ensinnäkin suoranaisella rikosoikeudellisella petoksella (”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä “A-nelosella””, http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php ) ja erityisesti kolmen suurimman valtamedialehden osaksi valheellisella propagandalla ennen EU-äänestystä, jonka Olli Pusa on tuonut esille nettikirjassaan otsikon ”Media mukana valtapiireissä” alla, http://www.pusa.fi/Renkien%20valta.pdf .
  Tie Super-Neuvostoliitto-helvettiin ja edelleen lopulliseen  NWO:hon eli maailmanhallitukseen köyhdytettyine, mikrosirutettuine orja-alamaisineen, on kivetty politrukkiemme kauniilla lupauksilla!  – Valitettavasti em. Noakesin sivusto  näyttää taas kerran olevan ’disabled’; lyhyehkö suomenkielinen kooste sivuston sisällöstä on seuraavassa: http://jussisiitarinen.blogspot.fi/2013/06/vesa-ilkka-laurio-eu.html .

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Totuus on mielivaltaa käyttävän eliitin suurin vihollinen. Tuo eliitti pyrkii vääryydellä ja valheella valtaan ja haluaa hallita mielivaltaisesti sananvapauden kieltämällä.
  On nähtävissä merkkejä siitä, että se leimaa vihapuheeksi itseensä ja toimiinsa kohdistuvan kritiikin ja sensuroi tiedonvälitystä omien itsekkäiden tavoitteidensa pohjalta turvatakseen mielivaltansa.

  https://vastavalkea.fi/2016/10/31/totuus-viharikoksena-sananvapauden-kuolinkamppailu/

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 6. Tukholmassa 12.11.2016 Pohjolan Vastarintaliike osoittaa voimansa!

  Kaikkia valkoisia kansoja vastaan hyökätään tällä hetkellä säälittä ja tämän hyökkäyksen ainoa tavoite on kaikkien valkoisten kansojen kansanmurha. Tästä ei ole pienintäkään epäselvyyttä. Meitä kohti hyökkäävä eliitti on tämän itse tehnyt selväksi.

  ”Monikulttuurisuus” tarkoittaa meidän murhaamme. Jos alistumme ja painamme päämme tämän edessä, meidät murhataan demografisesti niin, että me olemme aivan kohta omissa kotimaissamme vähemmistössä. Ja me kaikki tiedämme, mitä tämä tarkoittaa: Meidät murhataan.

  Tämä vastenmielinen (((eliitti))) haluaa tätä meidän maihimme, mutta ei tee samoin omassa maassaan, Israelissa. He ovat ah niin pakolaismyönteisiä Euroopassa, mutta he sulkevat rajansa tankeilla, muureilla ja piikkilangalla omassa maassaan. Tämä ryhmä valehtelee meille ja esittää olevansa ”hyvä”, mutta he ovat kaikkea muuta. Heidän ainoa intressinsä tässä makaaberissa kansojemme murhassa on vain ja ainoastaan heidän oma etunsa. He tietävät, että kun me olemme muuttuneet negroidimassaksi, me olemme lopullisesti heidän orjiaan.

  Tätä (((eliittiä))) palvelevat maanpetturit. Itävallassa nämä alhaistakin alhaisemmat maanpetturit vapauttivat lapsenraiskaajan, koska ”lapsi ei osannut kieltäytyä raiskaajan kielellä” ja/tai ”raiskaaja ei ymmärtänyt lasta, kun tämä kieltäytyi”.

  Huomaatteko minkälaisen saastan keskellä me joudumme elämään? He spekuloivat sillä, kuka ymmärsi ketä ja ymmärsikö kukaan, ja KYSYMYKSESSÄ ON KYMMENVUOTIAAN PIKKUPOJAN RAISKAUS.

  Minulla ja meillä kansallismielisillä on tähän vastaus:

  Me tulemme jakamaan oikeutta. Meidän maissamme lapsenraiskaajat saavat oikeutta. Ja aivan ensimmäiseksi oikeutta saavat ne tuomarit ja ne ihmissaastat, jotka ovat tuoneet tämän saastan keskellemme. He tulevat saamaan oikeutta. Siitä ei ole pienintäkään epäselvyyttä.

  Jokainen rikoksia peittelevä huoraava saasta saa myös oikeutta. Jokainen maatamme pettävä poliitikko saa oikeutta. Jokainen iso tai pikkuvirkamies saa oikeutta, kun hän asettaa oman etunsa kansansa ja maansa edelle. He tulevat saamaan oikeutta.

  Jokainen meidän lapsemme koulutuksen uhrannut ”multikulturalisti” saa oikeutta. Jokainen television ilveilevä ”rubenstiller” saa oikeutta.

  Jokainen kuntiemme pikkunilkki, joka oman etunsa takia hylkää oman kansansa, meidän vanhuksemme, meidän lapsemme, meidän työtä tehneen kansansa, saa oikeutta.

  Sen me lupaamme. Kaikki kansaa vastaan rikkoneet saavat oikeutta.

  Kansallismieliset ympäri maailman ovat saaneet tarpeekseen tästä huoraavasta, ilveilevästä (((eliitistä))), jolla ei ole mitään annettavaa. He eivät ole koskaan tuoneet kansoillemme muuta kuin onnettomuutta.

  Mitä he lupaavat?

  He lupaavat sen, että me varmuudella jäämme vähemmistöön omissa maissamme. He lupaavat, että tuhansia vuosia rakennettu kulttuurimme vajoaa Afrikan tapaiseen barbariaan. Me näemme jo täällä Pohjolassakin, naapurimassamme Ruotsissa, kuinka koko yhteiskunta on henkitoreissaan tämän (((saastan))) sosiaalisten kokeilujen kanssa. Tämä (((saasta))) asuu parhailla alueilla, mutta kansamme tämä (((saasta))) ajaa slummeihin, odottamaan tuhoa.

  Tämä (((saasta))) ei ole tuonut työtä, he eivät lupaa muuta kuin jatkuvasti huononevia oloja, siis meille. Koko Afrikalle ja ns. ”kolmannelle maailmalle” he lupaavat, että meidän maamme ovat heidän hoitokotinsa. Että me vapaasti uhraamme lapsemme ja kansamme, jotta muurien takana ja ydinaseiden takana ilkkuva (((kansa))) voi nauraa meidän tuhoamme.

  Et koskaan, milloinkaan kuule tämän ryhmän puolustavan meitä, vaikka he ovat luoneet kaikki rikkautensa meidän maissamme. He ovat rikastuneet meistä ja mitä he antavat vastineeksi: meidän murhaamisemme.

  On aika nousta ja sanoa: NYT, SAATANA, RIITTÄÄ!

  Ja se alkaa 12.11.2016 !

  Eläköön voitto!

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Olette, ilveilijät, jo tuhonneet tämän maan. ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Ei auta enää kiljuminen.

   Kansankiihottaja, luetko sinä juutalaisesta paperista tuota pullisteluohjelmaasi? Ajat kansaa sotaan. Juuri sitä viholliset haluavatkin, että tapatte toinen toisenne heidän puolestaan. Pidän sinua palkattuna vihollisen agitaattorina. Jos minulla olisi valta, heittäisin sinut siis rajan yli.

   Teissä ei ole miestä kohdata omia tekojanne ja niiden seurauksia. Teissä ei ole miestä esiintyä omilla nimillänne. Teissä ei ole miestä tunnustaa raadollista totuutta. Te olette jo tuhonneet tämän maan juuria myöten. Kiljumisesi vaikuttaa sen vuoksi koomiselta.

   ÄLÄ USUTA, PELLE, KANSAA TAPPELEMAAN ja VUODATTAMAAN VERTA! Kuule pelle, pukeudu säkkiin ja heitä katumuksessa tuhkaa päällesi, ehkä Jumala vielä näkee katumuksenne ja ainakin hieman lievittää rangaistustaan, jota hän nyt tämän syntisen kansan päälle on heittämässä.

   IHMEELLINEN PELLE. Vaikka asiasta on lukuisia kertoja jo puhuttu, vieläkään eivät totuus ja kaikkivaltias Jumala (joka yksin voi ottaa rangaistuksensa kansan päältä) kelpaa. Usuttamalla kansaa kapinointiin (vastoin raamatunkohdan Room. 13:1-2 sanoja) ja sotaan paljastat olevasi sisäisesti murhaaja. Ja niin olet osaltasi kasvattamassa Jumalan vihaa ja viemässä kansaa pois oikealta tieltä, parannuksenteosta, syntien pois panemisesta.

   Vai luuletko pelle, ettei Jumalaa ole olemassa?

   Tiedä, että ilman häntä sinua ei olisi olemassa. Ilman häntä et voisi elää hetkeäkään. Ilman häntä et voisi liikahtaakaan. Ilman häntä et voisi olla missään.

   ”sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme” (Ap. t. 17:28).

   Vain siihen pystyt, että teet syntiä, teetpä mitä hyvänsä:

   ”sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

   Koska olet osoittanut hylkääväsi Jeesuksen Kristuksen, tien Isän Jumalan yhteyteen, niin koko elämäsi on syntiä, kaikki ajatuksesi, kaikki sanasi, kaikki tekosi. Sellainen olento saa vain tuhoa ja hävitystä aikaan, kuten sanoillasi todistatkin. Saat aikaan vain Suomen tuhoutumista.

   Plusääni(2)Miinusääni(11)
 7. PeLeX:ltä hyvä kirjoitus(kommentti).

  Nämä Suomen tuhoojat, ammattimädättäjät, maanpetturit kehtaavat vielä juhlia, eli kerskailla nylkemällään ”itsenäisyydellä” linnan juhlissa.

  Mädättäjät eivät anna meille hetken rauhaa. He tekevät tuhoaan yötä päivää kuin rotat.

  Kuvitelkaa Presidentinlinna itsenäisyyspäivänä täynnä rottia. Parkettilattialla, pöydillä, ikkunalaudoilla – joka puolella rottia kehumassa toisilleen miten paljon tuhoa ovat saaneet aikaiseksi. Rotat hymyilemässä väkinäisesti ja irvokkaasti YLEn rottatoimittelijoille.

  Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen(vapaamuurari(t) johtama Helsinki ei millään haluaisi luopua Guggenheimista(juutalaisliiga). Kun valtio ei suostu kustantamaan rotille lisäpröystäilyä joku luihu keksi että Helsingin kaupunki voisi osallistua G-heimin rakentamiseen. YLEn rottapaja tiedotti että hanke kuulemma lisäisi työpaikkoja. Kaksi osa-aikaista lipunmyyjää. G-heim museot ovat tuhoontuomittuja hankkeita.
  Silti Propaganda ja Monikultturiministeri Grahn-Laasonen rehentelee että miljoonia kyllä riittäisi G-heimin syövereihin Veikkausvaroista!

  Kaatuneiden Guggenheimien kokoelma:
  http://www.mikkoniskasaari.fi/node/131

  Mielipide: Guggenheim-museo hankkeen taustavoimat ja G-säätiön elitistiset kytkennöt

  Rakennetaan Helsinkiin näkyvälle paikalle valtava mausoleumi. Tämä mausoleumi tiukan ilmatiiviisti muovikelmuun ja viisi miljoonaa hautakiveä sen ympärille.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 8. Artikkelin tarkoitus on auttaa ymmärtämään ongelmia ja rohkaista meitä ajattelemaan miten ongelmat voitaisiin voittaa, sanoo Richard Moore.
  Linkistä erään miehen mallia ongelmien ratkaisuun. Helppoa se ei tule olemaan vaan kovaa työtä ja vaivaa. Mutta ilman sitä muutosta parempaan on turha odottaa:
  https://vastavalkea.fi/2016/10/20/mies-istutti-puita/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Moore: Artikkelin tarkoitus on auttaa ymmärtämään ongelmia ja rohkaista meitä ajattelemaan miten ongelmat voitaisiin voittaa.
  Ellemme niitä yhdessä löydä ja voita niin edessämme on poliisivaltion karu todellisuus. On syytä aloittaa vastarinta pian ja valita uusi johto joka tekee yhteistyötä kansan enemmistön kanssa. REFORMI.ME on hyvä vaihtoehto.
  Linkistä erään miehen mallia ongelmien ratkaisuun. Se on kuitenkin liian pitkä ja hidas tie eikä nyt ole paras mahdollinen:
  https://vastavalkea.fi/2016/10/20/mies-istutti-puita/
  http://reformi.me

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Eikö mitään mainintaa siitä että He , jotka vallassa loivat -30-40 luvulla uuden järjestelmän jossa jokainen syntynyt ihminen lihaa ja sielua myöten lyötiin/muutettiin rahaksi tai velkakirjaksi SYNTYMÄTODISTUKSELLA.

  Aivan , ennen tuota ihmiset rekistöröitiin vain tavallisilla kynällä tehdyillä yksinkertaisilla kirjoituksilla, mutta sen jäljeen he keksivät miten heitä voisi käyttää hyväksi vaatimalla ihmiset olemaan orjia heti syntymästään asti vaatimalla vanhempia allekirjoittamaan syntymätodistuksen , joka on itseasiassa sopimus asiakirja ja korporaation osakekirja.

  Parhaita orjia ovat ne jotka eivät tieä olevansa orjia. (tiesitkö sinä että vanhempasi allekirjoittivat sopimuksen )

  https://www.youtube.com/watch?v=wN2x746Bo-o

  Eli sinun ja minun syntymätodistus = osakekirja , jonka arvo on mittava , sitä tosin ei kukaan koskaan kerro kenellekään, varsinkaan kun vanhemmat menevät rekistöröimään lapsensa ja erehtyvät allekirjoittamaan sen .

  Käsittääkseni tuota syntymätodistusta hyväksi käyttäen ovat eri ihmiset voineet pyyhkiä pois asuntolainoja ym velkojaan , joten näyttää siltä että sillä todellakin on arvoa .

  Tuossa ekassa videossa ihminen puhuu että teidät on ”monetized” . Monetized määritelmä :

  mon·e·tized, mon·e·tiz·ing, mon·e·tiz·es

  1. To convert (an asset) into cash, as by selling the asset or using it as security for a loan.
  2. To convert into a source of income: monetized website visitors by selling advertising space.
  3. To express or render in terms of money: monetize environmental benefits that stem from the avoidance of greenhouse gases.
  4. To purchase (government debt) in the open market using central bank funds, leading to an expansion of the money supply.
  5. To establish (a metal) as a currency, especially by minting coins.
  6. To convert (an economy or sector) from a system of barter to one based on the exchange of money.

  Eli jostain -30-40 luvulta lähtien ihmiset ovat syntymästään asti lyöty osakekirjaksi, käsittääkseni niin on tehty Globaalisti kaikkialla oli syntynyt missä tahansa maassa likipitäen. Tuli juuri mieleen että sattumalta Globaalisti velka on paisunut ja painut sitä mukaan kun populaation mailmassa on paisunut , onko näillä tekijöillä mitään tekemistä sen kanssa että kun lisää ihmisä syntyy niin syntyy myös lisää osakekirjoja/ velkakirjoja ?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat