Rokotteiden ja tyypin 1 diabeteksen välillä on yhteys

Yhdysvalloissa joka tunti kolmella lapsella diagnosoidaan tyypin 1 diabetes.1 Tyypin 1 diabetesta esiintyi erittäin vähän 1900-luvun alkupuolella. Se yleistyi 1900-luvun loppupuoliskolla, erityisesti pienillä lapsilla.

Tapausten määrä on noussut hälyttävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 1 Tutkijat ovat havainneet myös muiden autoimmuunisairauksien määrissä kasvua. Tietyt autoimmuunisairaudet eivät ole vain entistä yleisempiä, vaan autoimmuunisairauksia ylipäätään ilmenee useammin.2

Sen jälkeen kun joukkorokotukset aloitettiin, pienillä lapsilla on esiintynyt enemmän autoimmuunisairauksia. Kuten tutkimukset osoittavat, rokotteiden adjuvantit voivat tuhota sisäsyntyisen vastustuskyvyn ja saada immuunijärjestelmän käymään itseään vastaan. Tarkastellaan lähemmin mekanismia, jolla rokotteet voivat aiheuttaa tyypin 1 diabeteksen lapsellesi.

Terveestä immuunijärjestelmästä rokotteisiin ja tyypin 1 diabetekseen

Keskustelimme jokaisesta päätöksestä joka koski tytärtämme sekä tutkimme ja harkitsimme erilaisia vaihtoehtoja. Häntä rintaruokittiin ja kylvetettiin joka päivä. Rokotukset annettiin eri aikaan, ettei hänen herkkä immuunijärjestelmänsä olisi rasittunut liiaksi (tuolloin en ymmärtänyt rokotteiden adjuvanttien tarkoitusta). Hänelle syötettiin terveellistä ruokaa, ja hänen ympäristönsä oli virikkeellinen. Kolmen vuoden ikään mennessä kaikki oli hyvin, mikä olisikaan voinut mennä pieleen?

Yksi asia jäi huomaamatta. Hänen immuunijärjestelmänsä kävi hänen haimansa kimppuun, tai tarkemmin sanottuna haiman insuliinia tuottavien solujen kimppuun. Kun hänen haimansa alkoi tuottaa entistä vähemmän insuliinia, hänen verensokerinsa nousi ja paino alkoi laskea, ja hänestä tuli ärtyneempi. Veimme hänet lääkärin vastaanotolle ja sitten lastensairaalan ensiapuun. Hänellä diagnosoitiin tyypin 1 diabetes. Olimme ihmeissämme. Kuinka hän voisi sairastaa diabetesta? Hän ei ollut ylipainoinen. Hänelle annettiin vain terveellistä ruokaa. Hän on aina ollut aktiivinen ja terve lapsi. Kuinka lapsellamme voi olla diabetes?

Tyttärellemme annettiin MPR-rokote 22. huhtikuuta 2011, toinen hepatiitti B –pistos 15. kesäkuuta 2011, kolmas hepatiitti B –pistos 10. elokuuta 2011 ja PCV13-rokote 22. elokuuta 2011. Kymmenen päivää MPR-rokotteen jälkeen puhkesi vakava ihottuma, jota esiintyi ympäri vartaloa. Muutaman viikon kuluttua toisesta hepatiitti B –pistoksesta hän ärtyi pienemmistä asioista. Muutaman päivän kuluttua PCV13-pistoksesta hänellä puhkesi nokkosihottuma lähes koko vartalon alueelle. Hänellä diagnosoitiin tyypin 1 diabetes lastensairaalassa 27. syyskuuta 2011.

Opimme pian mitä eroa on tyypin 1 ja 2 diabeteksella. Meille kerrottiin, että kuka tahansa lapsi voi sairastua tyypin 1 diabetekseen, eikä sillä ole mitään tekemistä ruokavalion tai ravinnon kanssa. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus kuten astma. Johannan immuunijärjestelmässä tapahtui jompi kumpi tai molemmat seuraavista:

Hänen B-solunsa tuottivat vasta-aineita, jotka “merkkasivat” insuliinia tuottavat betasolut. Tappaja-T-solut, jotka yleensä tuhoavat vierasperäisiä tunkeutujia, alkoivat tuhota hänen insuliinia tuottavia solujaan.

 1. Hänen säätelijä-T-solut eivät tehneet eroa terveiden ja vierasperäisten tunkeutujien välille, näin ollen hyökkäys saattoi tapahtua.
 2. Kun tarkastellaan lähemmin mekanismia jolla rokotteet voivat aiheuttaa tyypin 1 diabetesta, loin yksinkertaistetun kaavion, ja lisäsin tueksi tutkimustietoa.

Säätäjä-T-soluilla on kriittisen tärkeä rooli kehon omien solujen, kuten insuliinia tuottavien solujen, suojaamisessa, ettei immuunijärjestelmä hyökkää niitä vastaan. Kun tarkastelemme rokotteiden toimintatapaa, on ilmeistä että immunisaation ja tyypin 1 diabeteksen kehittymisen välillä on oltava yhteys. B-solujen erittämät vasta-aineet kiertävät ympäri elimistöä ja hyökkäävät verenkierrossa tai solujen välillä vaanivien mikrobien kimppuun ennen kuin ne ehtivät infektoida soluja. Kun vasta-aineet tarttuvat mikrobin pintaan, sen toiminta estyy. Vasta-aineet hälyttävät makrofagit ja muut puolustussolut paikalle syömään mikrobin. Vasta-aineet toimivat yhdessä muiden verenkierrossa liikkuvien, komplementtiproteiineiksi kutsuttujen molekyylien kanssa. B-solujen toimintaa kutsutaan humoraaliseksi immuunivasteeksi, tai yksinkertaisesti vasta-ainevasteeksi. Lähes kaikkien rokotteiden tarkoituksena on saada aikaan tämä vaste. Usein pelkät vasta-aineet riittävät päihittämään tartuntavaaralliset mikrobit, ilman tappaja-T-solujen apua.3 Rokotteet taas on suunniteltu stimuloimaan B-soluja tai B-solujen toimintaa. B-solut tuottavat vasta-aineita, jotka hyökkäävät insuliinia tuottavia soluja vastaan.

”Vuonna 1991 Italian hallitus otti käytäntöön pakollisen hepatiitti B –immunisaatiohjelman, joka edellyttää että kaikki lapset rokotetaan kolmen kuukauden tai kahdentoista vuoden ikäisenä. Tutkimuksessa rokotuksia ei annettu minkään muun ikäisille ihmisille, eikä mainitunikäisten lasten väliin jäävien rokotuksia saatettu ajantasalle. Tutkimuksessaan tieteilijät tarkastelivat tyypin 1 diabeteksen esiintyvyyttä Keski-Italiassa rokotetuilla ja rokottamattomilla lapsilla. He myös tarkastelivat ikään liittyviä eroja rokotushetkellä. Tyypin 1 diabeteksen suhteellinen riski rokotetuilla verrattuna rokottamattomiin oli 1,34. Tämä tarkoittaa että hepatiitti B –rokotteen saavat lapset sairastuvat diabetekseen 34 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä kuin rokottamattomat. Vaikka diabeteksen kokonaisriski ei vaikuta korkealta, tilastollisesti tarkasteltuna huomattava nousu havaittiin lapsilla, jotka rokotettiin kahdentoista vuoden ikäisenä. Tuossa ryhmässä suhteellinen riski oli 2,58. Toisin sanoen, kahdentoista vuoden ikäisenä hepatiitti B –rokotuksen saanut lapsi sairastuu 2,5 kertaa todennäköisemmin tyypin 1 diabetekseen kuin rokottamattomat ikätoverinsa. Tieteilijät tulivat johtopäätökseen, että hepatiitti B –rokotteen saaneilla lapsilla on kohonnut riski sairastua tyypin 1 diabetekseen. He myös ehdottivat, että “hepatiitti B –rokote itsessään, tai sen antamisen ajoitus, on mietittävä uudelleen jotta siihen liittyvät riskit saadaan minimoitua” 4

Useat 1990-luvulla suoritetut laajat tutkimukset ovat antaneet näyttöä siitä, että rokotteet voivat olla yhteydessä tyypin 1 diabeteksen kehitykseen. Uudessa-Seelannissa vuonna 1996 tutkijat havaitsivat lapsuusajan diabeteksen kasvaneen 60 prosentilla sen jälkeen, kun maassa oli käynnistetty mittava hepatiitti B -rokotuskampanja 1988 – 1991 kuuden viikon ikäisille tai sitä vanhemmille imeväisille. Suomessa on ollut käytössä rokotusohjelma vuosikymmenten ajan, ja National Institute of Healthin entinen tutkija, lääketieteen tohtori J. Barthelow Claasen on tutkinut rokotteiden ja diabeteksen välistä yhteyttä. Hänen mukaansa diabeteksen esiintyvyys pysyi vakaana alle neljävuotiailla lapsilla ennen kuin hallitus teki muutoksia rokotusohjelmaan. Vuonna 1974 yhteensä 130 000 lasta kolmen kuukauden ja neljän ikävuoden väliltä sai Hib- tai aivokalvontulehdusrokotteen. Vuonna 1976 hallitus lisäsi toisen hinkuyskäkannan hinkuyskärokotteeseen. Vuosina 1997 – 1979 tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys nousi 64 prosentilla verrattuna vuosiin 1970 – 1976. Eli lapsuuden diabetes kasvoi 147 prosentilla alle kolmevuotiaiden lasten keskuudessa rokotemuutosten jälkeen.5

Lopuksi

Mitä toivon kaikkein eniten? Että olisin tiennyt tyypin 1 diabeteksesta ja rokotteista ennen kuin päätin rokotuttaa lapseni. Vanhempana toivon, että olisin tiennyt, että kyseinen sairaus voi iskeä lapseeni huolimatta siitä, kuinka hyvin hänestä on huolehdittu. Toivon, että olisin tiennyt että rokotteiden (tai rokotteiden adjuvanttien) tiedetään aiheuttavan autoimmuunisairauksia.

Miksi lapseni lääkäri ei kertonut asiasta? Olisinpa tiennyt, olisin tehnyt asioita toisin. Olisin ollut vastuullisempi ja varautuneempi enkä olisi antanut hallituksen ja terveysviranomaisten pelotella itseäni rokotuttamaan lastani. Jälkiviisaus on paras viisaus, ja kokemus on opettanut mitä olisin voinut tehdä ja mitä jättää tekemättä. Ja olisin jättänyt lapseni rokottamatta.

 

Lähde: PreventDisease.com

Lue myös:

Vahvoja diabeteslääkkeitä raskauden aikana estämään rokotteiden lapsille aiheuttamaa ylipainoa ja diabetesta
Rokotetut lapset sairastavat jopa viisi kertaa enemmän kuin rokottamattomat

24 kommenttia

 1. On hirveää, että teidänkaltainen uutissivusto on olemassa. Tehtävänne on levittää ympärillenne kemikaalivihaa, ruokavihaa, rokotevihaa. Mitä ihmettä te tavoittelette? Vuotta 1500? Onneksi nykyään joillain on vielä olemassa terve järki..harmi vaan että monta ihmistä sattuu tämän sonnan vielä uskomaan.

  Plusääni(10)Miinusääni(30)
  1. Johanna, taidat olla niitä ihmisiä jotka kulkevat laput silmillä ja uskovat kaiken mitä nk. valtamediat meille valheellisesti syöttävät!

   Vai oletko kenties THL:n väkeä ja huolissasisi kun kiinnostus rokotteita kohtaan on jatkuvasti vähenemään päin?

   Kysyt ”mitä ihmettä tavoittelette”?

   Miten olisi Johanna TOTUUS??

   Nykyajassamme jokainen joka uskaltaa puhua totta joutuu lähes aina jonkun sortin vainon kohteeksi.
   Näin on myös Magneettimedian laita.

   Sanot että onneksi nykyään on olemassa vielä terve järki. No miten sitten et tuolla ”terveellä järjelläsi” näe hitustakaan totuudesta joka näistä suurenmoisista artikkeleista esiin paistaa.

   Taitaa olla tuo ”terve järkesi” todellisuudessa aivopestyn lampaan helposti johdateltavissa oleva rikkonainen ja hauras mieli!!

   Kiitokset jälleen Magneettimedialle hyvästä terveysaiheisesta artikkelista ja Hyvää Kesän odotusta!!

   Plusääni(25)Miinusääni(6)
   1. Voisitko hieman perustella miksi Antti on suurimpia turhakkeita?
    Senkö vuoksi että ei ole samaa mieltä kanssasi?

    Antti on niitä harvoja lääkäreitä jotka uskaltavat julkisuudessa paljastaa lääkefirmojen saatananmoisen ahneuden ja korruption!

    Hän on myös paljastanut meille Suomalaisille THL:n johtajien kytkökset lääke/ruokafirmoihin joiden myyntiä lisääviä ravintosuosituksia nämä mätäpaiseet sitten meille suosittelevat.

    Hän on tehnyt pitkön uran lääkärinä yli 40v. kokemus kliinisestä lääkärin työstä!

    Sanot että hän edustaa soopaa joka ei johda mihinkään??!!

    Antti on kivunhoitoon perehtynyt kirurgi, ortopedi ja traumatologian erikoislääkäri.

    Antti on menestyksekkään uransa aikana auttanut tuhansia ihmisiä tervehtymään ja pääsemään eroon lääkkeistään loppuelämänsä ajaksi.
    Varsinkin diabeteksen kohdalla.

    Lisäksi Antti on viime vuosina tuonut meidän Suomalaisten tietoon D-vitamiinin tärkeyden ja kertonut mistä sitä parhaiten saa.

    Listaa voisin jatkaa vaikka kuinka pitkälle!

    Niin Johanna Antti kyllä tunnetaan jo ja tiedetään mikä hän on miehiään.
    Mutta kuka helvetissä sinä olet?

    Oletko kokenut pitkän uran tehnyt lääkäri?

    Oletko tutkija/tiedemies?

    Vai oletko sittenkin Big Pharman maksama trolli?

    Lääkefirmojen korruptoituneisuus ja häikäilemätön ahneus ihmisten terveyn kustannuksella ei ole mikään folio juttu vaan dokumentoitu fakta!

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
   2. Ensinnäkin olen kokeillut Antin ohjeita käytännössä ja toimivat AIVAN UPEASTI!

    Toiseksi kaikissa Antin väittämissä koskien terveysasioita ja lääkefirmojen kusetuksia ym. on aina mukana kunnolliset lähteet.

    Olen tarkastellut niitä usein eikä kertaakaan ole valittamista ollut.

    Suosittelen käymään hänen sivullaan ja tutustuvan hänen blogi arkistoonsa:

    http://www.anttiheikkila.com/blogi/

    JOO OOON IIIHHHAAAAN TTOOOOOSSIIIIISSSAAAANNNNIIIIIII!!!

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
  2. Suosittelen Johanna, että luet artikkelin ”Lääkäri Antti Heikkilä kirjoittaa lännen poliittisesta korruptiosta”, https://magneettimedia.com/laakari-antti-heikkila-kirjoittaa-lannen-poliittisesta-korruptiosta/

   Antti Heikkilä on itse otsikoinut artikkelinsa ”Vale jossa elämme”. Heikkilän artikkeli ei koske pelkästään politiikkaa vaan sairauksien parantamiseen liittyvät asiat ovat siinä myös vahvasti mukana.

   Plusääni(12)Miinusääni(2)
   1. Osuipa silmiini saksalais-ruotsalaisen Henning Witten tuore artikkeli liittyen ’kemikalivihaasi’: ”Historisk process mot chemtrails i Kanada öppnad”, http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/1547.html

    Uutista on turha hakea Brysselin Pravdasta tai muusta valta- eli vale-mediasta, joka on korruptoitu rikollisten vallanpitäjiemme sylikoiraksi. Artikkelissa tarkoittettuja myrkkyjä ruiskutetaan jatkuvasti Suomenkin taivaalle hengitettäväksemme, rikollisten vallanpitäjiemme suostumuksella.

    Jotkut trollit yrittävät hämätä väittämällä että chemtrailit olisivat sama asia kuin contrailit. Visuaalisti havaittavana erona on se, että contrailit häviävät näkyvistä melkein saman tien, mutta chemtrailit vähitellen hajaantuvat leveämmiksi alhaalta katsoen ja ovat näkyvillä jopa kymmeniä minuutteja. Kemiallinen analyysi näyttää sitten, että kysymyksessä on kaksi täysin eri asiaa.

    Plusääni(7)Miinusääni(1)
     1. Tässäkin Johannalle hiukan ’kemikalivihaa’, josta rikollisten vallanpitäjiemme sylikoira-media tuskin kertoo:
      ”Monsanto Put On Trial In The Hague – For Crimes Against Humanity”,
      http://tapnewswire.com/2016/04/monsanto-put-on-trial-in-the-hague-for-crimes-against-humanity/

      ”The, Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), Millions Against Monsanto, joined by dozens of global food, farming and environmental justice groups will put Monsanto MON (NYSE), a US-based transnational corporation, on trial for crimes against nature and humanity, and ecocide, in The Hague, Netherlands, this year on World Food Day, October 16, 2016.

      Since the beginning of the twentieth century according to the groups, Monsanto has developed a steady stream of highly toxic products which have permanently damaged the environment and caused illness or death for thousands of people.

      These products include:

      PCBs (polychlorinated biphenyl), one of the 12 Persistent Organic Pollutants (POP) that affect human and animal fertility
      2,4,5 T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), a dioxin-containing component of the defoliant, Agent Orange, which was used by the US Army during the Vietnam War and continues to cause birth defects and cancer
      Lasso (Alachlor), an herbicide that is now banned in Europe
      RoundUp, the most widely used herbicide in the world, and the source of the greatest health and environmental scandal in modern history. This toxic herbicide, designated a probable human carcinogen by the World Health Organization, is used in combination with genetically modified (GM) RoundUp Ready seeds in large-scale monocultures, primarily to produce soybeans, maize and rapeseed for animal feed and biofuels…”

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. Rokotteesta johdettuja polioviruksia Nad Alissa Etelä-Afganistanissa kesäkuun 2009 ja helmikuun 2011 välisenä aikana:
  Sharif S1, Abbasi BH2, Khurshid A3, Alam MM3, Shaukat S3, Angez M3, Rana MS3, Zaidi SS3. Evolution and circulation of type-2 vaccine-derived polioviruses in Nad Ali district of Southern Afghanistan during June 2009-February 2011. PLoS One. 2014 Feb 18;9(2):e88442. doi: 10.1371/journal.pone.0088442. eCollection 2014.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24558390

  Rokotteesta johdettujen poliovirusten esiintyvyys immuunivajavaisten lasten ulosteissa Etelä-Afrikassa:
  Pavlov DN1, Van Zyl WB, Van Heerden J, Kruger M, Blignaut L, Grabow WO, Ehlers MM. Prevalence of vaccine-derived polioviruses in stools of immunodeficient children in South Africa. J Appl Microbiol. 2006 Dec;101(6):1367-79.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17105568

  Rokotteesta johdettujen poliovirusten esiintyvyys immuunivajavaisten lasten ulosteissa Etelä-Afrikassa:
  Pavlov DN1, Van Zyl WB, Kruger M, Blignaut L, Grabow WO, Ehlers MM. Poliovirus vaccine strains detected in stool specimens of immunodeficient children in South Africa. Diagn Microbiol Infect Dis. 2006 Jan;54(1):23-30. Epub 2005 Nov 14.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16290028

  Rokotteesta peräisin olevan polioviruksen leviäminen ja immuunivaste HIV-tartunnan saaneilla ja infektoitumattomilla pikkulapsilla Zimbabwessa:
  Troy SB1, Musingwini G, Halpern MS, Huang C, Stranix-Chibanda L, Kouiavskaia D, Shetty AK, Chumakov K, Nathoo K, Maldonado YA. Vaccine poliovirus shedding and immune response to oral polio vaccine in HIV-infected and -uninfected Zimbabwean infants. J Infect Dis. 2013 Aug 15;208(4):672-8. doi: 10.1093/infdis/jit208. Epub 2013 May 9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23661792

  Rokotteesta johdetun polioviruksen leviäminen immuunivajavaisesta lapsesta, joka kärsii poliohalvauksesta:
  Cherkasova EA1, Yakovenko ML, Rezapkin GV, Korotkova EA, Ivanova OE, Eremeeva TP, Krasnoproshina LI, Romanenkova NI, Rozaeva NR, Sirota L, Agol VI, Chumakov KM. Spread of vaccine-derived poliovirus from a paralytic case in an immunodeficient child: an insight into the natural evolution of oral polio vaccine. J Virol. 2005 Jan;79(2):1062-70.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15613335

  Oraaliset poliorokotteet voivat tehdä viruksista patogeenisiä, mikä aiheuttaa taudin puhkeamista ja poliomyeliittiä:
  Yakovenko ML1, Korotkova EA, Ivanova OE, Eremeeva TP, Samoilovich E, Uhova I, Gavrilin GV, Agol VI. Evolution of the Sabin vaccine into pathogenic derivatives without appreciable changes in antigenic properties: need for improvement of current poliovirus surveillance. J Virol. 2009 Apr;83(7):3402-6. doi: 10.1128/JVI.02122-08. Epub 2009 Jan 7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19129444

  Rokotteesta peräisin oleva poliovirus aiheuttaa pitkäaikaista uhkaa rokotettujen keskuudessa:
  Shulman LM1, Manor Y, Sofer D, Swartz T, Mendelson E. Oral poliovaccine: will it help eradicate polio or cause the next epidemic? Isr Med Assoc J. 2006 May;8(5):312-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16805227

  Polioviruksia jätevedessä:
  Zurbriggen S1, Tobler K, Abril C, Diedrich S, Ackermann M, Pallansch MA, Metzler A. Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. Appl Environ Microbiol. 2008 Sep;74(18):5608-14. doi: 10.1128/AEM.02764-07. Epub 2008 Jul 18.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18641161

  Vesirokkorokote kaksinkertaistaa riskin sairastua vyöruusuun:
  Ogunjimi B1, Willem L1, Beutels P1, Hens N1. Integrating between-host transmission and within-host immunity to analyze the impact of varicella vaccination on zoster. Elife. 2015 Jul 11;4. doi: 10.7554/eLife.07116.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26259874

  Lastenlääkäri kertoo, että rokottamattomat lapset ovat uskomattoman terveitä:
  http://healthwyze.org/index.php/component/content/article/433-the-marvelous-health-of-unvaccinated-children.html

  Jotkut vauvat tulevat kuolemaan:
  http://journeyboost.com/2015/06/24/some-babies-will-die/

  Rokotteisiin liittyvät reaktiot, sairaudet, vaivat, vammat ja kuolemat:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/vaccine-related-reactions-illnesses-disorders-disabilities-and-deaths/

  Tyttö sai vakavia vaurioita isorokkorokotteesta lapsena. Hän kuoli sairaalassa vuonna 2004 lääkkeiden yliannostukseen:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/smallpox-vaccination-destroyed-my-daughters-life/

  Sisarukset saivat vakavia vaurioita rokotteista:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/recovering-our-children-from-near-fatal-vaccine-injuries/

  Tyttö sairastui autismiin rokotteista ja kuoli 4-vuoden iässä:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/my-daughters-vaccine-related-autoimmune-disorder-and-death/

  Meningokokki B-rokote-tutkimukset herättävät huolta Norjassa ja Uudessa-Seelannissa:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/the-meningococcal-b-vaccination-experiments-in-norway-and-new-zealand-revisited/

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 3. Polioviruksia jätevedessä Italiassa, useita vuosia rokotusten jälkeen:
  Battistone A, Buttinelli G, Fiore S, Amato C, Bonomo P, Patti AM, Vulcano A, Barbi M, Binda S, Pellegrinelli L, Tanzi ML, Affanni P, Castiglia P, Germinario C, Mercurio P, Cicala A, Triassi M, Pennino F, Fiore L. Sporadic isolation of sabin-like polioviruses and high-level detection of non-polio enteroviruses during sewage surveillance in seven Italian cities, after several years of inactivated poliovirus vaccination. Appl Environ Microbiol. 2014 Aug;80(15):4491-501.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24814793

  Rokotteesta johdettuja polioviruksia poliomyeliittipotilailla Albaniassa 1980 – 1995:
  Diamanti E1, Ibrahimi B, Tafaj F, Mezini E, Dodbiba A, Dobi V, Catone S, Genovese D, Simeoni P, Fiore L. Surveillance of suspected poliomyelitis in Albania, 1980-1995: suggestion of increased risk of vaccine associated poliomyelitis. Vaccine. 1998 May-Jun;16(9-10):940-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9682341

  Neurologisia komplikaatioita yhdistetty oraaliseen poliorokotteeseen ja rokotekantojen genominen vaihtelevuus:
  Friedrich F1. Neurologic complications associated with oral poliovirus vaccine and genomic variability of the vaccine strains after multiplication in humans. Acta Virol. 1998 Jun;42(3):187-94.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9842449

  Polioviruksia, joilla luonnollisia yhdistelmägenomeja, eristetty henkilöistä, joilla on rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio:
  Furione M1, Guillot S, Otelea D, Balanant J, Candrea A, Crainic R. Polioviruses with natural recombinant genomes isolated from vaccine-associated paralytic poliomyelitis. Virology. 1993 Sep;196(1):199-208.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8102826

  Rokotteesta johdettuja viruksia eristetty ulosteista henkilöiltä, joilla on rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio:
  Li J1, Zhang LB, Yoneyama T, Yoshida H, Shimizu H, Yoshii K, Hara M, Nomura T, Yoshikura H, Miyamura T, Hagiwara A. Genetic basis of the neurovirulence of type 1 polioviruses isolated from vaccine-associated paralytic patients. Arch Virol. 1996;141(6):1047-54.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8712922

  Rokotteesta johdetun polioviruksen pitkän aikavälin erittymistä terveellä lapsella:
  Martín J1, Odoom K, Tuite G, Dunn G, Hopewell N, Cooper G, Fitzharris C, Butler K, Hall WW, Minor PD. Long-term excretion of vaccine-derived poliovirus by a healthy child. J Virol. 2004 Dec;78(24):13839-47.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15564492

  Rokotteesta johdetun polioviruksen pitkän aikavälin erittymistä:
  Martín J1. Vaccine-derived poliovirus from long term excretors and the end game of polio eradication. Biologicals. 2006 Jun;34(2):117-22. Epub 2006 May 2.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16650772

  Rokotteesta johdettuja polioviruksia jätevedessä Japanissa:
  Nakamura T1, Hamasaki M2, Yoshitomi H2, Ishibashi T2, Yoshiyama C2, Maeda E2, Sera N3, Yoshida H4. Environmental surveillance of poliovirus in sewage water around the introduction period for inactivated polio vaccine in Japan. Appl Environ Microbiol. 2015 Mar;81(5):1859-64. doi: 10.1128/AEM.03575-14. Epub 2015 Jan 2.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25556189

  Rokotteesta johdettu poliovirus Filippiineillä vuonna 2001:
  Shimizu H1, Thorley B, Paladin FJ, Brussen KA, Stambos V, Yuen L, Utama A, Tano Y, Arita M, Yoshida H, Yoneyama T, Benegas A, Roesel S, Pallansch M, Kew O, Miyamura T. Circulation of type 1 vaccine-derived poliovirus in the Philippines in 2001. J Virol. 2004 Dec;78(24):13512-21.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15564462

  Rokotteesta johdettu poliovirus Egyptissä 1983 – 1993:
  Yang CF1, Naguib T, Yang SJ, Nasr E, Jorba J, Ahmed N, Campagnoli R, van der Avoort H, Shimizu H, Yoneyama T, Miyamura T, Pallansch M, Kew O. Circulation of endemic type 2 vaccine-derived poliovirus in Egypt from 1983 to 1993. J Virol. 2003 Aug;77(15):8366-77.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12857906

  Tyttö sai aivovaurion rokotteesta ollessaan 4-kuukautta vanha. Nyt 31-vuotiaana hänellä on cp-vamma, epilepsia ja autismi:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/my-sister-laurens-vaccine-injury/

  Intialainen oikeuslaitos kertoi, että rokotetutkimustiedon julkistaminen pelästyttäisi suuren yleisön:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/indian-court-told-releasing-vaccine-data-would-alarm-public/

  Terveysviranomaiset myöntävät, että yli puolet vauvoista tulee kärsimään rokotteiden sivuvaikutuksista. Sen sijaan, että he suojelisivat vauvoja, he kehottavat hoitamaan sivuvaikutuksia vaarallisilla lääkkeillä:
  http://www.naturalhealth365.com/vaccination-fever-asthma-1574.html

  Lääkeyhtiö Merckin entinen myyntiedustaja kertoo, miten pakollisia rokotteita tyrkytetään Big Pharman voittojen vuoksi, eikä suinkaan terveyden vuoksi:
  http://www.naturalnews.com/051241_mandatory_vaccination_Brandy_Vaughan_Big_Pharma_profits.html

  Poliorokotteet aiheuttavat halvauksia Intiassa:
  http://www.naturalnews.com/051247_polio_vaccines_paralysis_India.html

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 4. Rokotteesta johdettu poliovirus liittyy taudin puhkeamiseen Nigeriassa:
  Wassilak S1, Pate MA, Wannemuehler K, Jenks J, Burns C, Chenoweth P, Abanida EA, Adu F, Baba M, Gasasira A, Iber J, Mkanda P, Williams AJ, Shaw J, Pallansch M, Kew O. Outbreak of type 2 vaccine-derived poliovirus in Nigeria: emergence and widespread circulation in an underimmunized population. J Infect Dis. 2011 Apr 1;203(7):898-909. doi: 10.1093/infdis/jiq140.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21402542

  Rokotteesta johdettu poliovirus liittyy poliomyeliitin puhkeamiseen Pohjois-Nigeriassa:
  Burns CC1, Shaw J, Jorba J, Bukbuk D, Adu F, Gumede N, Pate MA, Abanida EA, Gasasira A, Iber J, Chen Q, Vincent A, Chenoweth P, Henderson E, Wannemuehler K, Naeem A, Umami RN, Nishimura Y, Shimizu H, Baba M, Adeniji A, Williams AJ, Kilpatrick DR, Oberste MS, Wassilak SG, Tomori O, Pallansch MA, Kew O. Multiple independent emergences of type 2 vaccine-derived polioviruses during a large outbreak in northern Nigeria. J Virol. 2013 May;87(9):4907-22. doi: 10.1128/JVI.02954-12. Epub 2013 Feb 13.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408630

  Rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio 4-kuukautisella poikavauvalla:
  Kim SJ1, Kim SH, Jee YM, Kim JS. Vaccine-associated paralytic poliomyelitis: a case report of flaccid monoparesis after oral polio vaccine. J Korean Med Sci. 2007 Apr;22(2):362-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17449951

  Rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio pikkulapsella:
  Edwards EA1, Grant CC, Huang QS, Powell KF, Croxson MC. A case of vaccine-associated paralytic poliomyelitis. J Paediatr Child Health. 2000 Aug;36(4):408-11.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10940185

  Rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio vauvalla, jolla on peräaukon paiseita:
  Higashigawa M1, Maegawa K, Honma H, Yoshino A, Onozato K, Nashida Y, Fujiwara T, Inoue M. Vaccine-associated paralytic poliomyelitis in an infant with perianal abscesses. J Infect Chemother. 2010 Oct;16(5):356-9. doi: 10.1007/s10156-010-0065-5. Epub 2010 May 7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20449625

  Paralyyttinen polio liittyy rokotteesta peräisin olevaan virukseen Bahrainissa:
  Khalfan SA1, Chomel JJ, Mallet L, Fernandes E, Lahlou AI, Lina B, Aymard M. Paralytic poliomyelitis associated with the Sabin 3 revertant strain of poliovirus in Bahrain. Ann Trop Paediatr. 2001 Sep;21(3):223-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11579860

  6-kuukautta vanha poikavauva sairastui transversaaliin myeliittiin oraalisen poliorokotteen jälkeen:
  Kelly H1. Evidence for a causal association between oral polio vaccine and transverse myelitis: A case history and review of the Literature. J Paediatr Child Health. 2006 Apr;42(4):155-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16630313

  Oraaliset poliorokotteet voivat aiheuttaa transversaalia myeliittiä:
  Thorley B1, Kelly H, Nishimura Y, Yoon YK, Brussen KA, Roberts J, Shimizu H. Oral poliovirus vaccine type 3 from a patient with transverse myelitis is neurovirulent in a transgenic mouse model. J Clin Virol. 2009 Apr;44(4):268-71. doi: 10.1016/j.jcv.2009.01.014. Epub 2009 Mar 9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19269246

  Rokotteisiin katsottiin liittyvän alhainen riski sairastumiseen, vaikka ne aiheuttivat aivojen turvotusta, anafylaksiaa, poliota, toksista sokkioireyhtymää, sepsistä, monielinhäiriötä, kätkytkuolemaa ja vammautumista:
  Galindo BM1, Concepción D, Galindo MA, Pérez A, Saiz J. Vaccine-related adverse events in Cuban children, 1999-2008. MEDICC Rev. 2012 Jan;14(1):38-43.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22334111

  Kouristuksia 44-vuotiaalla miehellä Japanin aivotulehdusrokotuksen jälkeen:
  Schulze C. A 44-year-old patient with a new-onset seizure disorder after vaccination against Japanese encephalitis: a case report. J Med Case Rep. 2013 Mar 12;7:66. doi: 10.1186/1752-1947-7-66.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497732

  Sairaalasta myönnetään: Rokotteet aiheuttavat hengityskatkoksia vauvoille.
  https://www.youtube.com/watch?v=crqHWOMVnx0

  WHO yrittää vedota ihmisten tunteisiin saadakseen enemmän rokotteita kaupaksi:
  http://www.naturalnews.com/051261_vaccine_industry_emotional_influence_World_Health_Organization.html

  Elinten talteenottamisesta rokotteiden aiheuttamaan autismiin: Miten Yhdysvaltain hallitus sensuroi totuuden lasten teurastamisesta:
  http://www.naturalnews.com/051265_abortion_vaccines_violence_against_children.html

  Lääkärit rokotteita vastaan:
  http://www.naturalnews.com/051421_vaccination_dangers_doctors_immunization_research.html

  Tohtori Suzanne Humphries kertoo, miten rokoteteollisuus edistää epärehellisyyttä:
  http://www.naturalnews.com/051631_Suzanne_Humphries_vaccine_industry_medical_schools.html

  Hallitus heitti 13 miestä samaan vankilaan sen jälkeen, kun heidän lapsensa kuolivat mahdollisesti rokotevaurioihin:
  http://www.naturalnews.com/051835_vaccines_false_imprisonment_parents.html

  Vauva kuoli rokotteiden jälkeen:
  http://vactruth.com/2015/09/05/infant-dies-after-5-vaccine-doses/

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 5. Fosfolipidivasta-aineoireyhtymä jäykkäkouristusrokotteesta:
  Dimitrijević L1, Živković I, Stojanović M, Petrušić V, Živančević-Simonović S. Vaccine model of antiphospholipid syndrome induced by tetanus vaccine. Lupus. 2012 Feb;21(2):195-202. doi: 10.1177/0961203311429816.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235053

  Influenssarokotukset voivat aiheuttaa psoriasista:
  Gunes AT1, Fetil E1, Akarsu S1, Ozbagcivan O1, Babayeva L1. Possible Triggering Effect of Influenza Vaccination on Psoriasis. J Immunol Res. 2015;2015:258430. doi: 10.1155/2015/258430. Epub 2015 Aug 25.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26380315

  Jäykkäkouristus-kurkkumätärokotuksen aiheuttama psoriasis:
  Macias VC1, Cunha D. Psoriasis triggered by tetanus-diphtheria vaccination. Cutan Ocul Toxicol. 2013 Jun;32(2):164-5. doi: 10.3109/15569527.2012.727936. Epub 2012 Oct 10.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23050604/

  Rokotteiden aiheuttama psoriasis, yksi tapaus BCG-rokotuksen jälkeen ja yksi tapaus influenssarokotuksen jälkeen:
  RAASCHOU-NIELSEN W. Psoriasis vaccinalis; report of two cases, one following B.C.G. vaccination and one following vaccination against influenza. Acta Derm Venereol. 1955;35(1):37-42.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14387477/

  Pisarapsoriasis BCG-rokotuksen jälkeen:
  Koca R1, Altinyazar HC, Numanoğlu G, Unalacak M. Guttate psoriasis-like lesions following BCG vaccination. J Trop Pediatr. 2004 Jun;50(3):178-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15233196/

  Pisarapsoriasis H1N1-rokotuksen jälkeen:
  Shin MS1, Kim SJ1, Kim SH1, Kwak YG2, Park HJ1. New Onset Guttate Psoriasis Following Pandemic H1N1 Influenza Vaccination. Ann Dermatol. 2013 Nov;25(4):489-92. doi: 10.5021/ad.2013.25.4.489. Epub 2013 Nov 30.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24371399

  Vihurirokkorokotukset voivat aiheuttaa nivelsporiaasia:
  Pattison E1, Harrison BJ, Griffiths CE, Silman AJ, Bruce IN. Environmental risk factors for the development of psoriatic arthritis: results from a case-control study. Ann Rheum Dis. 2008 May;67(5):672-6. Epub 2007 Sep 6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17823200/

  BCG-rokotuksen aiheuttamat psoriaattiset ihovauriot:
  Takayama K, Satoh T, Hayashi M, Yokozeki H. Psoriatic skin lesions induced by BCG vaccination. Acta Derm Venereol. 2008;88(6):621-2. doi: 10.2340/00015555-0496.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19002352/

  Isä kertoo, miksi hän vastustaa rokotteita. Hänen tyttärensä sai rokotteesta haittavaikutuksia 1970-luvulla ja hän kärsi niistä koko elämänsä ajan. Hän kuoli sairaalassa lääkkeiden yliannostukseen vuonna 2004:
  http://vactruth.com/2015/09/11/anti-vaccine-crusader/

  5-vuotias tyttö kuoli MPR-rokotteen aiheuttamaan enkefaliittiin:
  http://vactruth.com/2015/09/24/hollys-law/

  Ravistellun vauvan oireyhtymä vai rokotteiden aiheuttama kuolema? Lääkärit puhuvat:
  http://vactruth.com/2015/10/27/mistaken-shaken-baby-syndrome/

  Yhdysvaltain hallitus on kaikessa hiljaisuudessa poistanut rokotetuomioistuimen raportit, jotka aikaisemmin päivittyivät kuukausittain:
  http://www.naturalnews.com/051889_vaccine_injury_statistics_CDC_data_Big_Pharma.html

  Kaksi lasta kuoli ja seitsemän on kriittisessä tilassa tuhkarokkorokotuksen jälkeen:
  http://www.nation.co.ke/counties/Marakwet-Two-children-die-after-measles-vaccination/-/1107872/2863036/-/10paefr/-/index.html

  Tyttö sairastui krooniseen väsymysoireyhtymään HPV-rokotteen jälkeen:
  http://www.ilfordrecorder.co.uk/news/health/is_hpv_vaccine_safe_hainault_mum_says_daughter_s_chronic_fatigue_is_linked_to_cancer_drug_1_4246583

  Tytöt saivat vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://www.kentnews.co.uk/news/did_hpv_cervical_cancer_vaccine_cause_life_changing_illnesses_in_kent_teenagers_1_4241748

  Äidit kertovat, että HPV-rokotteet aiheuttivat kouristuksia heidän tyttärilleen:
  http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/health/mums-claim-hpv-vaccine-left-10160217

  Rokotteet aiheuttavat syöpää koirille rokotteiden pistoskohtiin:
  http://www.thedogplace.org/VACCINES/Vaccine-reaction-essay-tumor-photos-P.Jordan-DVM-136158.asp

  Liittovaltion rokotetuomioistuin maksaa 61 miljoonaa dollaria lapselle, joka sai vakavia haittavaikutuksia rokotteesta. Tunnin kuluttua rokotuksesta vauvalla alkoi olla kouristuksia, epänormaalia hengitystä ja epäsäännöllisiä sydämen lyöntejä. Seuraavana aamuna hänen sydämensä pysähtyi kokonaan. Hän on viettänyt viimeiset kuusi vuotta elämästään kärsien kognitiivisistä viiveistä, CP-vammasta, enkefalopatiasta ja kouristuksista:
  http://www.prweb.com/releases/2011/7/prweb8600435.htm

  Kansallinen rokotekorvausrahasto maksaa perheelle 7,4 miljoonaa dollaria naisen saatua rokotteesta enkefalopatian, joka aiheutti hänelle pysyvän aivovaurion:
  http://www.wnem.com/story/28183081/feds-give-family-74-million-over-disabling-vaccines

  2-kuukautta vanha vauva kuoli rokotuksen jälkeen:
  http://www.ansa.it/english/news/general_news/2015/07/02/2-mth-old-baby-dies-after-vaccination_6e7a9e17-e10e-4fc2-850b-931e7ccce230.html

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 6. Vaurio BCG-rokotuksen pistoskohdassa:
  Hoque SR1, Cliff SH. A lesion at BCG vaccination site. Clin Exp Dermatol. 2009 Jan;34(1):117-8. doi: 10.1111/j.1365-2230.2007.02417.x.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076817

  Lupus vulgaris BCG-rokotuksen pistoskohdassa: kolme tapausta.
  Farsinejad K1, Daneshpazhooh M, Sairafi H, Barzegar M, Mortazavizadeh M. Lupus vulgaris at the site of BCG vaccination: report of three cases. Clin Exp Dermatol. 2009 Jul;34(5):e167-9. doi: 10.1111/j.1365-2230.2008.03041.x. Epub 2008 Dec 15.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19094126

  BCG-rokotteen aiheuttama lupus vulgaris:
  Izumi AK, Matsunaga J. BCG vaccine-induced lupus vulgaris. Arch Dermatol. 1982 Mar;118(3):171-2.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7065666

  Toistuva lupus vulgaris toistuvan BCG-rokotuksen jälkeen:
  Saşmaz R1, Altinyazar HC, Tatlican S, Eskioğlu F, Yurtsever P. Recurrent lupus vulgaris following repeated BCG (Bacillus Calmette Guèrin) vaccination. J Dermatol. 2001 Dec;28(12):762-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11804076

  Lupus vulgaris lapsella BCG-rokotuksen jälkeen:
  Kokcam I1, Kose A, Yekeler H, Doymaz MZ. Lupus vulgaris in a child following BCG immunization. Australas J Dermatol. 2001 Nov;42(4):275-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11903161

  BCG-rokotteen aiheuttama lupus vulgaris edellisen BCG-rokotuksen pistoskohdassa:
  Walker SL, Lozewicz S, Sood R, Mann TA, Campalani E, Hubbard VG. Lupus vulgaris due to Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guérin (BCG) at the site of previous BCG vaccination. Clin Exp Dermatol. 2009 Oct;34(7):e213-5. doi: 10.1111/j.1365-2230.2008.03057.x. Epub 2008 Dec 22.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19120384

  BCG-rokotteen aiheuttama lupus vulgaris Kiinasta adoptoidulla lapsella:
  Samuel A1, Browning J, Campbell J, Metry D. Bacillus Calmette-Guérin vaccine induced lupus vulgaris in a child adopted from China. Pediatr Dermatol. 2007 Sep-Oct;24(5):E44-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17958779

  BCG-rokotuksen aiheuttama lupus vulgaris lapsella:
  Najem NM1, Zadeh VB, Al-Abdulrazzaq AH, Al-Otaibi SR, Kadyan S, Joneja M. Bacillus Calmette-Guérin vaccine- induced lupus vulgaris in a child. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2009 Dec;18(4):195-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20043060

  Tohtori Obomsawinin luento rokotteista:
  http://www.activistpost.com/2015/10/vaccine-hocus-pocus-dramatically-blown-out-of-the-water.html

  Meningiittiin kuollut poika oli saanut meningokokkirokotteen:
  http://www.mitchellrepublic.com/news/local/3861894-jim-keeter-questions-effectiveness-bacterial-meningitis-shots

  190:n lapsen vanhemmat kertovat, miksi he eivät rokotuta lapsiaan:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/personal-choice/parents-who-refuse-vaccination/

  Äiti kertoo, miten hänen tyttärensä kärsii HPV-rokotuksen jälkeen:
  http://www.granthamjournal.co.uk/news/local/my-daughter-is-suffering-after-hpv-vaccination-says-grantham-mum-1-7028869

  Perhe epäilee, että influenssarokote aiheutti halvauksen ja näköhäiriöitä heidän tyttärelleen:
  http://abc13.com/health/family-believes-flu-shot-left-girl-paralyzed-vision-impaired/1058567/

  Äiti kertoo, miten HPV-rokote vammautti hänen tyttärensä:
  http://www.irishexaminer.com/ireland/mother-gardasil-disabled-my-child-362753.html

  Oikeudessa kerrottiin HPV-rokotteen hirvittävistä haittavaikutuksista:
  https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/high-court/court-told-of-horrendous-adverse-effects-of-hpv-vaccine-1.2414549

  Vanhempien mukaan HPV-rokotteet ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita heidän tyttärilleen:
  http://www.independent.ie/irish-news/worried-parents-claim-daughters-have-been-seriously-injured-by-cervical-cancer-vaccine-34173349.html

  Vesirokkorokote aiheuttaa vyöruusuepidemioita lapsilla ja aikuisilla:
  http://www.naturalnews.com/052006_shingles_epidemic_chickenpox_vaccine_herpes_zoster.html

  Poikavauva kuoli rokotteiden jälkeen:
  http://journeyboost.com/2014/10/15/a-mothers-anguish/

  HPV-rokotteen hirvittävät haittavaikutukset tulevat lopultakin päivänvaloon tuomioistuimessa:
  http://www.naturalnews.com/052045_HPV_vaccines_cervical_cancer_vaccine_side_effects.html

  Onko Bill & Melinda Gatesin säätiö syyllistynyt petokseen Intiassa?
  http://indiaopines.com/bill-melinda-gates-foundation-guilty-india-vaccine-fraud-garvi/

  Nykyaikaisen lääketieteen todellinen tarkoitus on väestömäärän vähentäminen:
  http://www.naturalnews.com/052750_engineered_genocide_depopulation_humanity_self-destruction.html

  Tyttö kuoli sydänkohtaukseen, joka johtui HPV-rokotteen komplikaatioista. Hänet haudattiin 16.01.2016.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205226332768391&set=o.136725669714295&type=3

  CDC, rokotteet ja autismi. CDC:n salaiset asiakirjat ovat ensimmäistä kertaa suuren yleisön luettavissa. Asiakirjat voi ladata sivustolta. Ne kannattaa ottaa talteen siltä varalta, että ne häviävät yllättäen.
  http://truthinmedia.com/cdc-vaccines-autism-coverup/

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 7. Granulomatoottinen reaktio BCG-rokotuksen jälkeen:
  Lyu SM1, Choi YW, Oh CW, Choi HY, Byun JY. Granulomatous reaction after BCG vaccination histologically mimicking reticulohistiocytoma. Eur J Dermatol. 2013 Jul-Aug;23(4):527-8. doi: 10.1684/ejd.2013.2101.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24001994

  BCG-rokotteen aiheuttama granulooma ilmaantuu yli 50 vuotta rokotuksen jälkeen:
  Seishima M, Fujisawa T, Yamanaka S, Ishii N, Mori S, Ohashi K, Suzutani T. BCG granuloma appearing more than 50 years after vaccination. Arch Dermatol. 2006 Feb;142(2):249-50.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490863

  Vakava osteomyeliitti BCG-rokotuksen komplikaationa:
  Kwon HJ1, Chung BH, Choi BM, Park KU, Kim YK. Severe osteomyelitis as a complication of Tokyo-172 BCG vaccination. J Korean Med Sci. 2012 Feb;27(2):221-4. doi: 10.3346/jkms.2012.27.2.221. Epub 2012 Jan 27.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22323874

  Haavaisia vaurioita BCG-rokotuksen pistoskohdassa lapsella, joka sairastaa Kawasakin tautia:
  Kuniyuki S1, Asada M. An ulcerated lesion at the BCG vaccination site during the course of Kawasaki disease. J Am Acad Dermatol. 1997 Aug;37(2 Pt 2):303-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9270532

  Influenssarokotteen aiheuttamat vakavat haittavaikutukset Koreassa 2003 – 2010:
  Choe YJ1, Cho H, Kim SN, Bae GR, Lee JK. Serious adverse events following receipt of trivalent inactivated influenza vaccine in Korea, 2003-2010. Vaccine. 2011 Oct 13;29(44):7727-32. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.07.129. Epub 2011 Aug 7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21827815

  Rokoteallergiat:
  Chung EH1. Vaccine allergies. Clin Exp Vaccine Res. 2014 Jan;3(1):50-7. doi: 10.7774/cevr.2014.3.1.50. Epub 2013 Dec 18.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24427763

  Lasten yliherkkyysreaktioita rokotteiden ainesosille:
  Franceschini F1, Bottau P2, Caimmi S3, Crisafulli G4, Lucia L5, Peroni D6, Saretta F7, Vernich M8, Povesi Dascola C9, Caffarelli C10. Vaccination in children with allergy to non active vaccine components. Clin Transl Med. 2015 Feb 14;4:3. doi: 10.1186/s40169-014-0043-0. eCollection 2015.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25852819

  Sabin-rokotteen aiheuttamat yliherkkyysreaktiot lapsilla, joilla on lehmänmaitoallergia:
  Parisi CA1, Smaldini PL, Gervasoni ME, Maspero JF, Docena GH. Hypersensitivity reactions to the Sabin vaccine in children with cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy. 2013 Feb;43(2):249-54. doi: 10.1111/cea.12059.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23331566

  Lapsen allergiset reaktiot rokotuksen jälkeen tai allergiat rokotteiden ainesosille:
  Echeverría Zudaire L1, Ortigosa Del Castillo L2, Alonso Lebrero E3, Álvarez García FJ4, Cortés Álvarez N5, García Sánchez N6, Martorell Aragonés A7; en representación de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). [Consensus position document on the child with an allergic reaction after vaccination or an allergy to vaccine components][Article in Spanish] An Pediatr (Barc). 2015 Jul;83(1):63.e1-63.e10. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.11.002. Epub 2015 Jan 29.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25648960

  Allergiset reaktiot rokotteisiin:
  Turkalj M1, Erceg D. [Allergic reactions to vaccines]. [Article in Croatian] Lijec Vjesn. 2012 May-Jun;134(5-6):173-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22930937

  Poikavauva kuoli nukkuessaan saatuaan kuusi annosta rokotteita:
  http://vactruth.com/2015/11/06/baby-dies-after-6-vaccine-doses/

  9-vuotias tyttö halvaantui ja sokeutui kaksi päivää sen jälkeen, kun hän sai influenssarokotteen:
  http://vaccines.news/2015-11-03-9-year-old-texas-girl-paralyzed-and-blinded-two-days-after-receiving-flu-shot.html

  Tyttö sai aivovaurion ja halvaantui influenssarokotteen jälkeen:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2818414/10-year-old-Florida-girl-paralyzed-rare-brain-infection-receiving-flu-shot.html

  Murhatut holistiset lääkärit havaitsivat, että rokotteisiin on piilotettu syöpää aiheuttavaa entsyymiä:
  http://www.disclose.tv/news/murdered_holistic_doctors_discovered_cancercausing_enzyme_being_added_to_all_vaccines/124734

  11 myrkyllistä, sairauksia aiheuttavaa ainetta rokotteissa:
  http://www.naturalhealth365.com/vaccines-thimerosal-1649.html

  Skvaleenia sisältävät rokotteet aiheuttavat erittäin voimakkaan vasta-ainevasteen, mikä voi aiheuttaa kuoleman joillekin ihmisille. Skvaleeni-adjuvantit saavat myös myrkyt kulkeutumaan veri-aivoesteen läpi:
  http://www.vaccines.news/2015-11-01-fda-expediting-approval-process-for-deadly-flu-shot-linked-to-autoimmune-disorders-paralysis-and-fatalities.html

  2-kuukautta vanha vauva kuoli rokotteisiin:
  http://healthimpactnews.com/2015/a-mothers-anguish-2-month-old-baby-lost-to-vaccine-injuries/

  Irlannissa valtamedia kertoo HPV-rokotteen haittavaikutuksista:
  http://healthimpactnews.com/2015/ireland-pushes-back-against-gardasil-vaccine-program-as-mainstream-media-reports-on-real-vaccine-issues/

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 8. Välitön allergia jäykkäkouristusrokotteesta:
  Mayorga C1, Torres MJ, Corzo JL, Alvarez J, García JA, Rodríguez CA, Blanca M, Jurado A. Immediate allergy to tetanus toxoid vaccine: determination of immunoglobulin E and immunoglobulin G antibodies to allergenic proteins. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003 Feb;90(2):238-43.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12602673

  Anafylaktinen reaktio kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotteesta lapsella:
  Martín-Muñoz MF1, Pereira MJ, Posadas S, Sánchez-Sabaté E, Blanca M, Alvarez J. Anaphylactic reaction to diphtheria-tetanus vaccine in a child: specific IgE/IgG determinations and cross-reactivity studies. Vaccine. 2002 Sep 10;20(27-28):3409-12.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12213411

  Tulehdukselliset myopatiat ja rokotukset:
  Stübgen JP1. A review on the association between inflammatory myopathies and vaccination. Autoimmun Rev. 2014 Jan;13(1):31-9. doi: 10.1016/j.autrev.2013.08.005. Epub 2013 Aug 31.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24001753

  Yhteys HPV-rokotuksen ja primäärin munasarjojen vajaatoiminnan välillä:
  Gruber N1, Shoenfeld Y. A link between human papilloma virus vaccination and primary ovarian insufficiency: current analysis. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015 Aug;27(4):265-70. doi: 10.1097/GCO.0000000000000183.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26125978

  HPV-rokotteet voivat aiheuttaa autoimmuniteettia:
  Baker B1, Eça Guimarães L, Tomljenovic L, Agmon-Levin N, Shoenfeld Y. The safety of human papilloma virus-blockers and the risk of triggering autoimmune diseases. Expert Opin Drug Saf. 2015 Sep;14(9):1387-94. doi: 10.1517/14740338.2015.1073710. Epub 2015 Jul 28.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26216756

  Rokotteiden adjuvantit ja autoimmuniteetti:
  Pellegrino P1, Clementi E2, Radice S1. On vaccine’s adjuvants and autoimmunity: Current evidence and future perspectives. Autoimmun Rev. 2015 Oct;14(10):880-8. doi: 10.1016/j.autrev.2015.05.014. Epub 2015 May 29.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26031899

  Alumiiniadjuvantit aiheuttavat erittäin viivästynyttä systeemistä translokaatiota hiirillä:
  Crépeaux G1, Eidi H2, David MO3, Tzavara E4, Giros B4, Exley C5, Curmi PA3, Shaw CA6, Gherardi RK7, Cadusseau J8. Highly delayed systemic translocation of aluminum-based adjuvant in CD1 mice following intramuscular injections. J Inorg Biochem. 2015 Jul 22. pii: S0162-0134(15)30031-3. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2015.07.004.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26384437

  HPV-rokotteeseen liittyvät autoimmuuniset haittavaikutukset:
  Geier DA1, Geier MR. A case-control study of quadrivalent human papillomavirus vaccine-associated autoimmune adverse events. Clin Rheumatol. 2015 Jul;34(7):1225-31. doi: 10.1007/s10067-014-2846-1. Epub 2014 Dec 23.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25535199

  BCG-rokotteeseen liittyvä osteomyeliitti/osteiitti:
  Chiu NC, Lin MC, Lin WL, Wang SY, Chi H, Huang LM, Tang RB, Huang YC, Liu CC, Huang FY, Lin TY. Mycobacterium bovis BCG-associated osteomyelitis/osteitis, Taiwan. Emerg Infect Dis. 2015 Mar;21(3):539-40. doi: 10.3201/eid2103.140789.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695272

  Rokotuksen aiheuttama akuutti enkefalopatia pikkulapsella:
  Liu Y1, Wu T, Wang H, Ding Y, Song J, Li X, Zhang Y, Wang Q, Yang Y2. [Acute encephalopathy induced by vaccination in an infant with methylmalonic aciduria cblA]. [Article in Chinese] Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2015 Jan;53(1):62-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25748407

  Kahdeksan myrkyllistä ainetta rokotteissa:
  http://www.vaccines.news/2015-11-06-8-toxins-hiding-in-vaccines.html

  Rokotteiden alumiini yhdistetty ihovaurioihin, autoimmuunisairauksiin ja aivotulehdukseen:
  http://www.vaccines.news/2015-11-03-aluminum-in-vaccines-linked-to-skin-lesions-autoimmune-disorders-and-brain-inflammation.html

  2-vuotias tyttö kuoli rokotteiden jälkeen. Hän oli lakannut hengittämästä ja hänen ihonsa oli muuttunut purppuran väriseksi. Kun häntä yritettiin elvyttää, hän oli puristanut hampaansa niin tiukasti yhteen, että niitä ei saatu erotettua toisistaan:
  http://www.vaccines.news/2015-09-30-two-year-old-found-dead-following-lethal-vaccine-schedule.html

  Eläinlääkäristä tuli holistinen lääkäri hänen havaittuaan, että rokotteet aiheuttivat sairauksia eläimille:
  http://www.naturalnews.com/052176_annual_revaccination_holistic_pets_Dr_Falconer.html

  CDC:n ilmiantaja paljastaaa, että CDC:n tutkijat pitivät kokouksen tuhotakseen dokumentit, jotka osoittavat autismin yhteyden rokotteisiin:
  http://www.naturalnews.com/052186_CDC_scientists_autism_study_documents_MMR_vaccine.html

  Rokotekirja paljastaa CDC:n 32 vuotta jatkuneen tieteellisen petoksen:
  http://www.naturalnews.com/052238_vaccine_whistleblower_vaccine-autism_link_CDC_scientists.html

  CDC valehtelee videolla:
  http://www.naturalnews.com/052320_CDC_lies_MMR_vaccines_perjury.html

  Johtuuko lateksiallergiaepidemia siitä, että pikkulapsiin injektoidaan lateksia ja myrkyllisiä kemikaaleja?
  http://www.naturalnews.com/052321_latex_allergies_vaccines_chemical_injections.html

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 9. Laaja myeliitti oraalisen poliorokotuksen jälkeen:
  Kozic D, Turkulov V, Bjelan M, Petrovic K, Popovic-Petrovic S, Vanhoenacker FM. Extensive myelitis after oral polio vaccination: MRI features. JBR-BTR. 2014 Nov-Dec;97(6):358-60.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25786294

  Keltakuumerokote yhdistetty tappavaan viskerotrooppiseen tautiin:
  DeSilva M, Sharma A, Staples E, Arndt B, Shieh WJ, Shames J, Cieslak P; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Notes from the field: fatal yellow fever vaccine-associated viscerotropic disease–Oregon, September 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Mar 20;64(10):279-81.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25789744

  Keltakuumerokotteeseen liittyvä viskerotrooppinen sairaus:
  Douce RW1, Freire D, Tello B, Vásquez GA. A case of yellow fever vaccine associated viscerotropic disease in Ecuador. Am J Trop Med Hyg. 2010 Apr;82(4):740-2. doi: 10.4269/ajtmh.2010.09-0570.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20348528

  Keltakuumerokotteeseen liittyvä viskerotrooppinen sairaus:
  Muñoz J1, Vilella A, Domingo C, Nicolas JM, de Ory F, Corachan M, Tenorio A, Gascon J. Yellow fever-associated viscerotropic disease in Barcelona, Spain. J Travel Med. 2008 May-Jun;15(3):202-5. doi: 10.1111/j.1708-8305.2008.00209.x.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494699

  Keltakuumerokote yhdistetty visketrooppiseen sairauteen ja kuolemaan:
  Doblas A1, Domingo C, Bae HG, Bohórquez CL, de Ory F, Niedrig M, Mora D, Carrasco FJ, Tenorio A. Yellow fever vaccine-associated viscerotropic disease and death in Spain. J Clin Virol. 2006 Jun;36(2):156-8. Epub 2006 Apr 4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16597510

  Viskerotrooppinen sairaus keltakuumerokotuksen jälkeen:
  Whittembury A1, Ramirez G, Hernández H, Ropero AM, Waterman S, Ticona M, Brinton M, Uchuya J, Gershman M, Toledo W, Staples E, Campos C, Martínez M, Chang GJ, Cabezas C, Lanciotti R, Zaki S, Montgomery JM, Monath T, Hayes E. Viscerotropic disease following yellow fever vaccination in Peru. Vaccine. 2009 Oct 9;27(43):5974-81. doi: 10.1016/j.vaccine.2009.07.082. Epub 2009 Aug 11.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19679215

  Immuunivaste haittavaikutusten aikana keltakuumerokotuksen jälkeen:
  Bae HG1, Domingo C, Tenorio A, de Ory F, Muñoz J, Weber P, Teuwen DE, Niedrig M. Immune response during adverse events after 17D-derived yellow fever vaccination in Europe. J Infect Dis. 2008 Jun 1;197(11):1577-84. doi: 10.1086/587844.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18419548

  Vakava neurotrooppinen ja viskerotrooppinen sairaus keltakuumerokotuksen jälkeen:
  Silva ML1, Espírito-Santo LR, Martins MA, Silveira-Lemos D, Peruhype-Magalhães V, Caminha RC, de Andrade Maranhão-Filho P, Auxiliadora-Martins M, de Menezes Martins R, Galler R, da Silva Freire M, Marcovistz R, Homma A, Teuwen DE, Elói-Santos SM, Andrade MC, Teixeira-Carvalho A, Martins-Filho OA. Clinical and immunological insights on severe, adverse neurotropic and viscerotropic disease following 17D yellow fever vaccination. Clin Vaccine Immunol. 2010 Jan;17(1):118-26. doi: 10.1128/CVI.00369-09. Epub 2009 Nov 11.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19906894

  Keltakuumerokotteeseen liittyvät vakavat haittavaikutukset:
  Thomas RE, Spragins W, Lorenzetti DL. How many published cases of serious adverse events after yellow fever vaccination meet Brighton Collaboration diagnostic criteria? Vaccine. 2013 Dec 16;31(52):6201-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24436960

  Keltakuumerokotteeseen liittyvät vakavat haittavaikutukset:
  Thomas RE1, Lorenzetti DL, Spragins W, Jackson D, Williamson T. Reporting rates of yellow fever vaccine 17D or 17DD-associated serious adverse events in pharmacovigilance data bases: systematic review. Curr Drug Saf. 2011 Jul;6(3):145-54.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22122389

  Intialaiset lääkärit haastavat Bill & Melinda Gatesin säätiön oikeuteen. Syynä ovat HPV-rokotetutkimukset, joissa suostumuslomakkeita ilmeisesti väärennettiin, monet lukutaidottomat vanhemmat pakotettiin allekirjoittamaan suostumuslomake eikä heille kerrottu, mistä on kyse. Useat lapset kuolivat ja sairastuivat rokotteesta:
  http://www.naturalnews.com/052265_vaccine_experiments_Bill_Gates_India.html

  Nuoret ja aikuiset ovat saaneet uuden diagnostisen kriteerin. Sitä kutsutaan nimellä Sudden Adolescent/Adult Death Syndrome (SAADS). Aivan kuten kätkytkuolema (Sudden Infant Death Syndrome/SIDS), sekin tapahtuu usein parin tunnin tai parin päivän sisällä rokotuksesta:
  http://prn.fm/is-the-gardasil-vaccine-killing-1-out-of-every-733-healthy-adolescents/

  Raskaana olevia naisia on käytetty rokotteiden koekaniineina heidän tietämättään:
  http://healthimpactnews.com/2015/is-your-unborn-baby-part-of-a-vaccine-experiment/

  Formaldehydi: Myrkky ja karsinogeeni.
  http://www.thevaccinereaction.org/2015/11/formaldehyde-a-poison-and-carcinogen/

  Rokotteisiin ja autismiin liittyvän puheen laillista sensurointia:
  http://jurist.org/forum/2015/12/mary-holland-vaccines-autism.php

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 10. Kyllä rokotteissa on ongelmia. Autojakaan ei ole tarkoitettu tappamaan ihmisiä, silti ihmisiä kuolee autojen vuoksi jatkuvasti, mutta oli kehityskin aika puolitiessä ja kaikki niitä haluavat käyttää. Ei kukaan lääkäri koskaan (tai sitten hän ei ole pätevä) ole sanonut, että rokotteisiin ei sisältyisi mitään riskejä. Tämä on lääketieteen kinkkinen eettinen kysymys, punnita mikä on suurempi ja mikä on pienempi paha. Voitte olla varmoja, että tutkimusta tehdään jatkuvasti rokoteturvallisuuden parantamiseksi. Menemättä yksityiskohtiin voin sanoa, että tiedän jotain asiasta. Jos nyt kaikki lopettaisivat rokotuttamisen kuin seinään, olisi mm. lapsikuolleisuus 1800-luvun tasolla, mitä sitähän me emme halua kokeilla, emmehän?

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 11. Ja jokainen voi tehdä testin, mutta minä en ota mitään vastuuta sen lopputuloksesta! Odottakaa, että jäykkäkouristusrokotuksenne vanhenee, olikos se 10-vuotta edellisestä, siten puutarhahommiin. Möyhikää maata, pari raapaletta käteen, nostelkaa rosoisia maahan hautautuneita metalliesineitä paljain käsin ym. Kaikille teistä ei osu jäykkäkouristus kohdalle, mutta osalle osuu.

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 12. Otin joskus 2002 ton hepatiitti-b rokotuksen ensimmäisen piston,mutta en koskaan käyny ottamassa tehostetta. En ottais kyllä koskaan enään mitään rokotusta,ihan terveenä olen pysyny. En pelkää sairauksia,enemmän maailman tulevaisuutta. On todella typerää ja haitallista väittää että rokotuksista ei ole haittaa,on niin paljon ihmisiä kertonut kuinka täysin terve lapsi onkin yhtäkkiä vakavasti sairas,mitä hemmettiä johanna sun päässäs oikeen liikkuu? On todella helppoa nähdä kuinka kiero tämä koko hemmetin homma on,lääkebisnes on luutavasti maailman tuottavimpia bisneksiä ja kaikkihan sen tietää että liika ja valta raha vie ihmiseltä järjen ajatella sydämellä. Ottasit sinäkin pään pois sieltä persiistä.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 13. Sain reaktiivisen artriitin seurakseni influenssarokotteesta vuonna 2007. Kukaan ei sitä myönnä, mutta koskaan en niin paljon ole sairastanut ja niin kipeä ollut kuin sen jälkeen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat