Ruotsalaisen journalismin naljailua; pakolaiskriisin taustat

Ruotsalaisen Express-lehden toimittaja Lotta Gröning kirjoitti kolumnin, jossa kritisoidaan suomalaisten kielteistä suhtautumista pakolaispolitiikkaan ja sivutaan yleensä ”turvapaikanhakijoihin” liittyvää poliittista kenttää. Grönin myös ivailee Suomelle sen kokemasta avuntarpeesta sodan aikana. Juttu julkaistiin suomeksi.1

 

Ruotsalaista ivailua historian suuntaan

Ruotsalaisilla ei pitäisi olla mitään syytä halpamaisesti naljailla Suomen kokemaan toisen maailmansodan historiaan, jolloin Ruotsi otti vastaan muun muassa lapsia Suomesta. Nimittäin Suomi on toiminut puskurivyöhykkeenä Ruotsin ja Venäjän välillä. Venäjää tosin on syytelty monesti turhaan, sillä Ruotsin tiettyjen poliittisten tahojen ja kuninkaiden ahneet ja vallanhaluiset pyrkimykset ovat itse aiheuttaneet Venäjän ärsyyntymisen. Näin oli asianlaita esimerkiksi hattujen sodassa 1740–432 ja Kustaa III:n Venäjän sodassa 1788–90.3

alvi- ja jatkosodassa suomalaiset miehet eivät muodostaneet pakolaisjonoja.
Talvi- ja jatkosodassa suomalaiset miehet eivät muodostaneet pakolaisjonoja.

Talvi- ja jatkosodassa suomalaiset miehet eivät muodostaneet pakolaisvirtoja, vaan taistelivat viimeiseen veripisaraan asti ylivoimaista Neuvostoliittoa vastaan turvaten Suomen itsenäisyyden, jota nykyisessä EU-Suomessa ei enää ole.

 

Eikö Ruotsissa havaita monikulttuurisuuden kaksoismoraalisuutta?

Gröningin mukaan Ruotsissa laajasti kummeksutaan Suomen integraatiopolitiikkaa. Hän toteaa Suomen olevan pieni maan, kuten Ruotsi, jolla Suomen tavoin on suuret maa-alueet käytössään. Toimittaja toteaa myös Suomen tarvitsevan monimuotoisuutta ja siirtolaisia selvitäkseen globaaleista haasteista.

Gröningin pitäisi muistaa millaista monimuotoisuutta pakolaisinvaasio merkitsee kohdemaalle. Kulttuurien yhteentörmäys kantaväestön ja tulokkaiden välillä on nykyisissä oloissa melkein väistämätöntä. Tämä johtuu pakolaisten suuresta määrästä, kantaväestön asettamisesta alempiarvoiseen asemaan pakolaisiin nähden, vallitsevasta taloudellisesta taantumasta, poliitikkojen ja virkakoneiston järjettömyyksiin menevästä monikulttuurisuuden positiivisesta korostamisesta, pakolaistaustaisten henkilöiden rikollistilastojen kartuttamisesta, ja sopeutusten ja kotouttamisen tuomista kustannuksista.

Monikulttuurisuuden aiheuttamasta rikollisuudesta ja muista sen ongelmista olen kirjoittanut lähteineen artikkelissa Monikulttuurisuuden monet kasvot. Saksalainen Die Welt –lehti kirjoitti hiljattain, että on turha luulla, että kaikki pakolaiset kunnioittavat ihmisoikeuksia. Artikkelin mukaan pakolaiskeskuksissa esiintyy muslimien taholta syrjintää vähemmistöön jääviä kristittyjä kohtaan.4

Yllä esitetyt pari paragrafia soveltuvat vallitsevaan Suomen, kuten myös soveltaen Ruotsin tilanteeseen.

Grönigin mielipiteet ovat hyvinkin poikkileikkaus ruotsalaisten asenteista liittyen integraatiopolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen. Tämä johtuu siitä, että ruotsalaiset ovat, kuten länsimaalaiset yleensä, manipuloituja sionistisen eliitin valtamedian ansiosta pitämään monikulttuurisuuden agendaa tärkeämpänä kuin oman maansa kantaväestön hyvinvointia ja kulttuuriperimää. Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään sionistitaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit.

Ruotsalaisten ja ennen muuta toimittajien pitäisi ymmärtää, että monikulttuurisuus ja sitä palvelevat pakolaisvyörytykset ovat sionistisen eliitin yksi kansainvälinen ase Euroopan valtioiden tuhoamiseksi. Jo tohtori Karl Steinhauser pääsi tutkimuksissaan siihen tulokseen, että Euroopan Unionista oli alusta alkaen tarkoitus kehittää eri ihmisrotujen sulatus-uuni.5

Valtavat pakolaisvirrat koituvat ennen pitkää kantaväestön lopulliseksi turmioksi ja tilalle syntyy sekarotuinen monokulttuuri, jota eliitin on helppo hallita, sillä tällaisella uudella ihmisrodulla ei ole selvää kansallista identiteettiä. Tästä koituu myös sellainen menetys, että itse maahanmuuttajien etninen tausta tuhoutuu.

On erittäin kaksinaamaista markkinoida Eurooppaan monikulttuurisuutta, kun samalla Israel harjoittaa diskriminointia6. Israelissa kukin päätös harkitaan juutalaisvaltion ja sen juutalaisasukkaiden edun kannalta. Palestiinalaispakolaisilla ei usein ole asiaa takaisin kotimaahansa, mutta esimerkiksi Venäjän juutalaisille kansalaisuus on rodullisista tai uskonnollisista syistä taattu. Tämä tarkoittaa etnistä puhdistusta. Sionismi syrjii arabeja miehitetyssä Palestiinassa. Sionistinen lobby puolestaan sortaa poliittisesti epäkorrektien mielipiteiden esittäjiä eurooppalaisessa keskustelussa.7

Ruotsin juutalaiseliitti on jo vuosikymmeniä ollut näkyvimpiä julkisia keskustelijoita maahanmuutto- ja sopeuttamisasioissa. Valtion tahdotaan tukevan veronmaksajien rahoilla maahanmuuttajien alkuperäisten kulttuurien säilyttämistä. Maailmalle halutaan antaa kuva ruotsalaisesta kansankodista, jonne ”kaikki ovat tervetulleita” ja jossa edelleen kuvitellaan kantaväestön tottuvan vähemmistöihin.8

Pakolaisten vastaanottaminen ei ratkaise ”pakolaiskriisiä”

Ensinnäkin tulee huomata, että maailman köyhin puolisko koostuu ainakin 3,5 miljardista ihmisestä. Nämä eivät ole kaikki pakolaisia, joidenka aiheuttajiksi ilmoitetaan sodat ja muut konfliktit. Kuitenkin he ovat potentiaalisia pakolaisia.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan konfliktien ja vainon vuoksi pakolaisuuteen ajautuneita ihmisiä oli maailmassa vuoden 2014 lopulla noin 59,5 miljoonaa. Tämä on 8.3 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna (51.2 miljoona) ja toistaiseksi suurin vuotuinen kasvu maailman pakolaismäärässä.

UNHCR:n mukaan 86 prosenttia maailman pakolaisista asuu kehitysmaissa, jossa siis köyhyys ja nälänhätä ovat arkipäivää. Suurimmat pakolaismäärät ovat Pakistanissa, Iranissa, Libanonissa, Jordaniassa, Etiopiassa ja Turkissa. Vuoden 2014 lopussa Pakistanissa oli 1,5 miljoonaa pakolaista ja Libanonissa 1.15 miljoonaa.

Pakolaisten kuljetus ympäri maailmaa on väärä auuttamisen strategia.
Pakolaisten kuljetus ympäri maailmaa on väärä auttamisen strategia.

Näiden lukujen valossa pakolaisten vastaanottaminen ei ratkaise pakolaisongelmaa, vaan peräti pahentaa sitä, sillä matkaan lähtee rikkaimmat ja hyväkuntoisimmat ihmiset, joten kotimaahan jää ongelmakenttä ilman ratkaisua, jolloin syntyy lisää pakolaisia.

 

Sodat synnyttävät pakolaisuutta

Pakolaisten joukossa on niitä, jotka ovat todella avun tarpeessa, mutta myös lukuisia ”turistimatkalaisia” sakista löytyy. Kaikkein köyhimmät tai edes tavalliset ihmiset köyhimmissä maissa eivät edes pysty reissaamaan ympäri Eurooppaa.

Länsivaltiot, erikoisesti USA, ovat sionistisen eliitin kontrollissa9. Näiden käsikassaroidensa välityksellä sionistinen lobby on vaikuttanut sotien ja konfliktien viriämiseen ennen muuta poliittisen Lähi-idän alueella.10 Yhdysvalloilla on sormensa pelissä Syyrian konfliktin kärjistymisessä. Tätä osaltaan tukee se, että jo vuonna 2012 USA:n asevoimien tiedusteluorganisaatio DIA luonnehti Isiksen syntymistä strategiseksi mahdollisuudeksi Syyrian hallituksen eristämiseen. DIA:n entinen johtaja Michael T. Flynn täsmensi mainittua raporttia määrittelemällä Yhdysvaltain hallinnon tukea salafistien eli Isiksen sekä al-Qaidan lujittamiselle Syyrian sotanäyttämöllä ”suunnitelluksi päätökseksi”.10 Nämä sodat ja selkkaukset ovat osittaisena syynä pakolaiskriisiin, mutta niiden varjolla on myös synnytetty pakolaisuutta maista, joissa ei vallitse akuuttia tarvetta muuttoon.

Tähän liittyen on syytä tarkastella muitakin kuin Lähi-idän alueita, joista syntyy pelottavan paljon pakolaistulvia. Massamedia pitää Syyrian konfliktia pakolaiskriisin keskuksena. Tämä väite on syytä kumota.

Siten valtamediassa annetaan ymmärtää, että Syyrian sisällissota näyttelisi suurinta roolia pakolaistulvan syntymisessä. Tässäkään suhteessa valtamedian väitteet eivät tunnu uskottavilta, nimittäin pakolaisia saapuu paljon myös EU:n maihin Irakista, Somaliasta tai Gazasta. Myös Libya on saanut jo vuosien ajan osansa ”pakolaisista” Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä Lähi-idästä.11

Libya ei ole täydellisessä sotatilassa, vaikka eri ryhmittymien välisiä aseellisia yhteenottoja tapahtuu paikoitellen eri puolilla maata. Myös Irakista virtaa tulijoita. Onko Irak niin vaarallinen valtio, että siellä ei voi elää?

Merkille pantavaa on se, että pakolaisten joukossa on runsaasti sotakuntoisia nuoria miehiä. Mikä tällä on tarkoituksena? Keneltä esimerkiksi Suomen hallitus saa käskynsä?

Tiettyjen teorioiden mukaan pakolaisvirtojen juokseminen EU-maihin osoittautuu Amerikan Yhdysvaltojen ja Israelin organisoimaksi. Tavoitteena voi olla taloudellisen sekä poliittisen sekasorron luominen EU:n alueella. Luonnollisesti kysymyksessä on myös ihmisrotujen sulatus-uuni, kuten aiemmin jo sanottiin. Voidaanko mieluummin käyttää termiä miehitysjoukot kuin pakolaiset?12

 

Kuinka pakolaisuuden syntymistä voidaan ehkäistä?

Mikäli sionistisen eliitin ja heidän lukuisten kumppaniensa kansainvälinen valtarakennelma saataisiin murskattua, parantuisivat maailman eri tulehduspesäkkeet tyystin. Luonnollisesti tässä tilanteessa, jossa osa pakolaisista todellakin tarvitsee pelastavaa kättä, olisi järjestettävä kansainvälistä avustustoimintaa paikallisella tasolla eikä kuljetettava ihmisiä ympäri maailmaa.

Tulee huomata, että maailman köyhyys juontuu talous- ja pankkiirieliitin suoranaiseen laillistettuun ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta. Talmudistien käsissä olevat johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Osaltaan tämä on lietsonut etnisiä konflikteja niin kutsutuissa kehitysmaissa ja muuallakin.

Jo ryöstelyyn perustuvan talous- ja pankkijärjestelmän lakkauttaminen vähentäisi köyhyyttä ja pakolaisuuden tarvetta.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Lotta Gröningenin kolumni Expressenissä
 2. Jari Aalto, Vuokko Aromaa, Pertti Haapala, Simo Heininen, Kimmo Katajala, Jaana Nieminen: Kaikkien aikojen historia 5, s. 128. Helsinki: Edita, 2011. Suomi
 3. KustaaIII:n sota.
 4. Die Welt, http://www.welt.de/print/wams/politik/article146898391/Verfolgt-in-Deutschland.html
 5. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 6. Duke, David (2013): Paideia.
 7. Rami, Ahmed (1990). Judisk häxprocess i Sverige. Kultur Förlag. Stockholm.
 8. Ruotsin monikulttuurisuudesta.
 9. Timesofisrael.com; Electronic Resistance; Goldman Sachs Rules The World; EU huomispäivän super-Neuvostoliitto; Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147; Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan.
 10. Globalresearch: greater-israel the zionist plan for the middle-east; (16.8.2014). The ISIS Islamic Terrorists are Supported by the US, Israel and Saudi Arabia; Hassan, M. | Al-Jazeera (29.6.2015). Who is to blame for the rise of ISIL? E-lähde (kohdasta 11:30 eteenpäin).
 11. Amnesty. Sekasorto ajaa siirtolaiset riskeeraamaan henkensä.
 12. Austrian intelligence says US organizations are funding immigration into Europe.

 

7 kommenttia

 1. »Kaikkein köyhimmät tai edes tavalliset ihmiset köyhimmissä maissa eivät edes pysty reissaamaan ympäri Eurooppaa.»

  Eipä, kuule, täällä Suomessakaan pysty kovinkaan moni moiseen ilman Visan tahi MasterCardin luotto-ominaisuutta. Suomalaisen velkaantumisaste huitelee jo melkoisen korkealla: jenkit jätetty jo taakse. Tämä on siionistien kostoa Suomelle ja Saksalle—sotakorvaukset on käytetty; aika maksaa lisää, natsit. Taistelematta emme kuitenkaan luovuta. Valitse puolesi ja ole paikalla lauantaina.

  Plusääni(20)Miinusääni(1)
 2. ”Keneltä esimerkiksi Suomen hallitus saa käskynsä?” EU-komissiolta. Keneltä se saa käskynsä? No, ne MEPit painelee niit nappei siel… Ai, eiks se meekää nii? O.K…

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 3. Minua ei ainakaan pysty salaa fistaamaan…

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. M͉̝̙̹͇̖̥i̓̾̈͛͌n̸̘͉̍̓u̞̫̅̉̉̏̽ͮ͞å̸͇͖̹̦ͩ͊ͦ̀̎ͮ e̜̥̥̭͕̠̊ͮͪ̀̌i͙̟̝̘̺̜̇͌̓̚͠ ̸̤͔̗̖̠̦ͦs̍͗̿ͪã͈̖̫̹̈ͅl̜̭̞̫̥̥͂̆ͤ̌́ãͧ̆ͭ̈́̚f̛̿̍i͋ͣ͑̃͗̂͂t̞̮͉̓͂ͣ̐̕ ̪͙̝̖̘̣
    ͊̑͌͘ ̵͙̞ ̖ ͓̗̹̥̗̙̯̓ͩ͘ ̥̜̤̈̽̍̽͋͜ ̴̫͈̠̳͙͖̌ͅ ̧̬̪̫͉͈̫̟ͧͯ ̖͍ ̒̇̋ͨ́ͥ ͔̫͓͉ͥ̾͌̂ͬͫ͘ ̳͉͓̬̣̼̯͋̽ ̲͈̻̈́͌̏͆̿ͮ̑̀ ͒ͦ̔̅̋ ̦͎̑ ͔͇̝̲̩̳ͬͣ͑̓ͦ̌ͩ ̟̓̽ͧͨ̚ ̘̭̮̼̤͕̐̑͌ͯ͠ ͬͫ͏̙̣͇̬̝ ̛̳ͫͬ̚ ̡̤͍̖̰̼̰̮͆̏͌ ̟͉̲͔͉̓̍͂ ̘̥̦̽͞ ̼͙̒͆̒̽͊ ̖̤̗̯̦̿̆ͨͯ ͔͇̮̎ͦͮ̃̐́̐ ̟̙ ͤ̿̚ ̤̭̝̽͆̌̎̍ͅp̖̮̤̫͌͛̀e̘͐̀̔̌ṛ͈̖͚ͫn̰̜̟̥ ̗̮̹͙͎͍̲͗̅̚k͔͇̼͎ͧḁ̎ͭ̀͡a̭͖̟̭̼̐ͮ̐̾́ͥ́ ̧͆̄p͖̮̥͙̙ͩ̀ ̐̊͛̀̚p͂͗̔ͤ̿͒ͫ͏ ̠̗͔̠̓ͅi͍̱͚̯̞͝eͮ̇̐͏̻͙ͅn̳̘͕̮̼̼ͪͅ
    ̧̰̻̲̪̪̊ͮ̏ ̢͇͍ͪͯ̉ ̬̥̀͗̑o̤͙̳͈͐ͮ ̯̱̊t̖̜͇͇̲̬̗̕e͇̥̦̙̹̖̭ͬͧt͙̻̙͕̘̹̝̿ͦ̓ͩ͐̊u̷̠̳͈̜͙̾̚t͍̰̟ͦ̑̀ͪ̉ ̜͉̲͚ͧ̆̍e͇ͬ̍̃̋̇r͉͚͒ͮ̄̀͜

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. Mitä pirua Ruåtsissa on tapahtunut. Viime sotien aikana vielä ylläpitivät Saksan sotavarustelua ja ottivat maksun juutalaisten hammaskultana. Vai onko hammaskultakin legendaa???

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat