Monikulttuurisuuden monet kasvot?

Kansanedustaja Olli Immosen (ps) englanninkielinen Facebook päivitys monikulttuurisuudesta sai osakseen kohtuuttoman negatiivisen mediamyrskyn. Kuinka on mahdollista, että tällaisen yhteiskunnallisen ongelman esille tuominen synnyttää moisen yleisen ”raivonpurkauksen”.

 

Kansanedustajan kannanotto monikulttuurisuuteen

Immonen viittasi monikulttuurisuuden ongelmallisuuteen, joka on kiistaton tosiasia, niin Suomessa, kuin myös muissa pohjoismaissa sekä yleensä länsimaissa.

Hän toi esille tahtonsa voimien uhraamiseksi kotimaan ja aidon Suomen kansan puolesta näitten päämäärien saavuttamiseksi. Tähän haluun sisältyi myös esitys voimakkaasta ja urheasta kansakunnasta, joka vapautuisi monikulttuurisuuden tuomasta yhteiskunnallisesta riesasta. Immosen retorisen kärjistyksen mukaan monikulttuurisuus on verrattava painajaiseen, josta herätään aikanaan todellisuuteen. Näin siis Immonen vapaasti ilmaistuna.

Immonen nosti Facebook-esityksessään ”kissan pöydälle”. Tämä esilletulo paljasti suomalaisen yhteiskunnan yhden kipupisteen. Suomen poliittinen eliitti ja siihen kytkeytyvät tietyt yhteiskunnalliset sektorit ynnä valtamedia, eivät siedä mainitun eliitin poliittisen instrumentin – monikulttuurisuuden – kritisointia.

Tätä Immosen esiintymistä  ei voida pitää rasistisena eikä kriminaalina toimintana. Luonnollisesti tällainen kaapista ulos harppaaminen synnyttää provokaatisen piirteen siksi, että nykyinen poliittinen maailma on kyllästetty tasa-arvon, monikulttuurisuuden ja poliittisen korrektiuden kaksinaamaisella kerroksella. On täysin hyväksyttyä moraalisesti esittää tahtonsa riisua monikulttuurisuuden ikeet yhteiskunnan harteilta.

 

Vai oliko Immosen Internetin yhteisöpalvelussa esiintyminen vain suosion keräämistä omien puolelta? Toisaalta Immosen kyseisestä esiintymisestä koituu mediallistä hyötyä myös petolliselle harvainvallan valtamedialle, pliittiselle eliitille ja kulttuurimaxismille. Oli niin tai näin, kirjoituksessa kiinnitettiin huomiota ajankohtaiseen ja tärkeään asiaan.

Artikkelin kirjoittajana totean, että esimerkiksi Suomen yhteiskunnalliset ongelmat eivät johdu yksistään monikulttuurisuudesta, vaan se on yksi tekijä rappion aiheuttajista. Pakolaisuutta synnyttävät talous- ja pankkiirieliittien sotakoneistot. Tämän kansainvälisen harvainvallan tulisi myös huolehtia pakolaisongelmasta.

 

Mitä on monikulttuurisuus ja mitä se ei ole?

Monikulttuurisuutta luonnehditaan asianyhteydestä riippuen, joko kulttuurisena monimuotoisuutena yhteiskunnan tilana; normatiivisena ajattelutapana tai ideologiana, jossa monikulttuurisuuden tilaa arvostetaan, vaalitaan tai lisätään, jolloin puhutaan multikulturismista ja monikulturismista. Monikulttuuripolitiikaksi tietyissä yhteyksissä kutsutaan politiikkaa, jonka välityksellä yritetään ylläpitää ja löytää yhteisiä normeja kulttuuriselle monimuotoisuudelle sekä kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle (Soukola 1999; Vitikainen 2014). Täytyy huomata, että nykyisin monikulttuurisuuden käsite ulottuu etnisten ryhmien lisäksi koskemaan alakulttuureita, kuten vammaiset ja sukupuolivähemmistöt.

Antoisinta kulttuuria olisi oman kulttuuriperinteen vaaliminen ja samalla tutustuminen ulkomaisiin kulttuureihin, ilman että näitä sekoitetaan mielettömästi aina yhden valtion sisällä. Tällainen kulttuurien välinen kanssakäyminen eri maiden välillä olisi todellista monikulttuurisuutta sekä kansainvälisyyttä.

Monikulttuurisuus ei nimestään huolimatta rikasta yhteiskuntaa, vaan tekee sen lopulta harmaaksi massaksi johtaen monokulttuuriin. Tämä johtuu geneettisten ja kulttuuristen tekijöiden sekoittumisesta. Rikkaat ja värikkäät kansojen alkuperäiset kulttuurimuodot häviävät etniseen ”pirtelöautomaattiin”. Tämä johtuu osittain jo siitä, että kantaväestön omaa kulttuuria ja uskontoa ei saa enää harjoittaa julkisesti. Tämä on toteutunut jo esi-, peruskouluissa, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa tilaisuuksissa. Nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa pian suvivirren laulaminen kriminalisoidaan.

 

Yhtenäiskulttuuri vallanvälineenä?

Ensinnäkin ulottuuko monikulttuurisuuden funktionaalisuus ominaisuutena kansallisen itsemääräämisen heikentymiseen entisestään? Mikäli asia on näin, silloin sillä on poliittinen funktio, joka on eliitin kannalta positiivinen asia.

Vaikka monikulttuurisuus aiheuttaa monia haitallisia vaikutuksia valtion eri sektoreilla, silti sen kritisointi saa vastenmielisen ja tympeän rasisti-kortin heiluttelun osakseen.

Se, että monikulttuurisuus on tabu, johtuu muun muassa siitä, että:

 1. Monikulttuurisuus on yksi sionistisen eliitin vallanvälineistä.
 2. Valtamedia ja pakolaispolitiikka kietoutuvat palvelemaan monikulttuurisuutta.
 3. Edellä mainitut kohdat 1 ja 2 ovat tosiasioita, joista valtamedia ja virallinen Suomi vaikenevat. Ne mykistyvät sionistisen eliitin vallan kourissa.
 4. Päämääränä monikulttuurisuudessa on yhteiskuntarauhan rikkominen eli hajota ja hallitse ohjelma. Tällä ohjelmalla lujitetaan sionistien ja sitä palvelevan poliittisen eliitin valta-asemaa.
UNHCR:n hiljattain julkaisema pakolaisraportin mukaan viime vuonna pakolaisia oli maailmanlaajuisesti 59,5 miljoonaa. Mitä tapahtuisi, jos he kaikki olisivat päässeet Eurooppaan?
UNHCR:n hiljattain julkaisema pakolaisraportin mukaan viime vuonna pakolaisia oli maailmanlaajuisesti 59,5 miljoonaa. Mitä tapahtuisi, jos he kaikki olisivat päässeet Eurooppaan?

 

 

Yllä olevien kohtien (1-4) perusteluja:

Kohtaan 1 viitaten on mielenkiintoista havaita kuinka esimerkiksi Ruotsissa vaikuttava juutalaisuuden tutkimusjärjestelmä Paideai kannattaa juutalaista nationalismia Israelissa, jonka miehityspolitiikka täyttää kansanmurhan tunnusmerkit. Vaikka Israelin väestöpolitiikka on räikeän rasistista, silti Paideia-järjestö vaatii monikulttuurisuutta Ruotsiin ja Eurooppaan yleensä (Duke 2013).

The Occidental Observer selvityksen mukaan sionistien rooli monikulttuurisuuden kasvattamisessa esimerkiksi Iso-Britanniassa on huolestuttavan voimakasta (OO 2014).

Kohta 2. Suomessa, kuten yleensä länsimaissa sionistien kontrolloima valtamedia rummuttaa kiihkeästi monikulttuurisuuden puolesta.

Sionistisen eliitin kulttuurimarxilainen ja monikulttuurellinen soluttautuminen poliittisiin laitoksiin, koulutusjärjestelmään ja nykyisin myös kirkkoihin sekä yleensä julkisille sektoreille on tuottanut tulosta. Niinpä kaikki vähänkin terveeltä vivahtavat yhteiskunnan peruspilarit ovat tuhottu, kuten esimerkiksi isänmaallisuus, itsenäiset valtiot, avioliitot, kirkot, opetus- ja koulutussektori jne.. Monikulttuurisuus ja muu tasa-arvo hömppä on vain yksi mainitun mafian instrumenteista (Hultberg 2010; Gramcsi, Antonio. 1975, 2009; Salminen 2004).

Tukholman Rinkebyn lähiössä roihusivat maahanmuuttajien sytyttämät lieskat, vuonna 2013. Onko tämäkin monikulttuurisuuden rikkauksia?
Tukholman Rinkebyn lähiössä roihusivat maahanmuuttajien sytyttämät lieskat, vuonna 2013. Onko tämäkin monikulttuurisuuden rikkauksia?

Sionismia edistävät lobbausjärjestöt ja AJC:n (Amerikanjuutalainen komitea) ovat myös tietoisesti ujuttaneet monikulttuurisuutta yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Tämä on tehty juuri siksi, että syntyisi vastakkainasettelua siirtolaisten, pakolaisten ja kantaväestön kesken. Tietysti kulttuurin ja uskonnon ideologiat arvomaailmoineen virittävät osaltaan konflikteja kantaväestön ja pakolaisten kesken.

Euroopan unionin perustaminen on sionistien hallitseman vapaamuurareiden saavutus, kuten edesmennyt tohtori Karl Steinhauser kirjassaan EU huomispäivän super-Neuvostoliitto selvästi osoittaa.

Esimerkiksi sionistien Kalergi-suunnitelmalla on pyrkimyksenä tuhota eurooppalainen geeniperimä koko maailmassa, sekä rotujensulatusuunin välityksellä synnyttää uusi sekarotu, jota olisi helppo ohjata. EU:n luomisessa Karergilla on ollut sormensa pelissä, sen alkurahoittajina ovat olleet Warburg, Baruch ja Rothchild (Kalergi 1925).

EU on verraton esimerkki monikulttuurisuuden riemujuhlasta.

Koska yllä mainittiin sionistit, niin on syytä argumentoida heidän motivaatioitaan esimerkiksi monikulttuurisuuden tausta vaikuttajina.

Miksi sionistinen länsimainen viihdeteollisuus (esim. Hollywood) lakkaamatta tuottaa elokuvia, joissa pilkataan ei-juutalaista maailmaa, alistetaan kristittyjen edustajia roistoiksi ynnä muuksi sen kaltaisiksi heittiöiksi? Mutta vastaavasti ”juutalaisten” edustajat, joko selvästi nimettynä tai mielikuvien kautta tähän edustukseen viittaavana ovat poikkeuksetta sankarin tai kekseliään uhrin roolissa. Myös afroamerikkalaisten edustajat ja muut kuin valkoisten eurooppalaisten näköiset näyttelijät ovat sympatioita keräävissä rooleissa.

Vastaus on edelliseen selvä: Viihdeteollisuuden avulla manipuloidaan ihmisten piilotajuntaa hyväksymään esimerkiksi monikulttuurisuuden aiheuttaman sekasortoisuuden tilan yhteiskunnassa. Sionistinen viihdekulttuuri syyllistää kristittyä maailmaa ja etniseltä taustaltaan valkoisia ihmisiä (ei tietenkään juutalaisia) itseruoskintaan rasismin edustajina. Viihdemaailman törky kiroaa sellaiset terveet arvot kuten esimerkiksi miehen ja naisen muodostama perhe, isänmaallisuus, uskonto ja kulttuuriperinne. Toki viihde maailmalla on muitakin pyrkimyksiä kuin yhtenäistämisagenda, mutta emme puutu tässä yhteydessä muihin asiantiloihin.

Se, että länsimainen viihdemaailma ja massamedia sekä ylikansallinen talous- ja pankkiirieliitti muodostuu sionistisista vaikuttajista ovat esitettyinä lähteineen kirjoituksissani Massamedian vaikutus ja sen omistussuhteet ja Sionistisen eliitin maailman valloitus.

Jo tästä viihdemaailman järkkymättömästä juutalaistaustaisuuden, monikulttuurisuuden ja sukupuolineutraaliuden agendasta voidaan päätellä, että sionistinen eliitti todellakin on sellaisen ilmiön taustalla kuin monikulttuurisuus. Se, joka hallitsee ja kontrolloi valtamediaa, vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnan hallintaan.

Kohdan 3 esimerkki löytyy Immosen pakolaiskritiikin synnyttämästä kuohusta. Sionistinen massamedia suorastaan jyräsi Immosen miedon monikulttuurisuuden avauksen yli, jonka tarkoituksena on täydellinen sanan vapauden ja keskustelun tyrehdyttäminen pakolais- ja monikulttuurisuuden kysymyksestä. Poliitikot ja johtavat viranhaltijat eivät uskalla tehdä päätöksiä, jotka olisivat hyödyksi Suomelle ja sen kansalle. Todellakin he mieluummin valitsevat monikulttuurisuuden painajaisen, kuin kantaväestön hyvinvoinnin. Juuri tätä sionistinen eliitti ja heidän kätyrinsä haluavat.

Alexander Stubbin mielestä monikulttuurisuus on rikkaus, vaikka kantaväestön ja sen kulttuurin kustannuksella
Alexander Stubbin mielestä monikulttuurisuus on rikkaus, vaikka kantaväestön ja sen kulttuurin kustannuksella

 

Yhteinäistämispolitiikka ja yhteiskuntarauha

(Perustelut jatkuvat)

Kohtaan 4 on syytä esittää niitä negatiivisia ilmiöitä, mitä holtiton pakolaispolitiikka on aiheuttanut esimerkiksi Suomelle ja muissa pohjoismaissa.

Rikollisuus:

Esimerkiksi Ruotsissa tilastoitujen raiskauksien määrä on kolminkertaistunut seitsemän vuoden kuluessa. Vuonna 2003 poliisille ilmoitettiin noin 2 200 raiskausta. Vuonna 2010 tapauksia oli jo 6 000 ja vuonna 2011 noin 6 638.1

Suomessa vuonna 2011 raiskauksia raportoitiin 100 000 asukasta kohden noin 20 tapausta. Vastaavasti Ruotsissa vuonna 2011 raiskauksia ilmeni 70 tapausta 100 000 asukasta kohden 2.

Korkeat maahanmuuttomäärät ovat luultavasti yksi syy raiskaustilastojen kasvulle.

Suomen ja Norjan raiskaustilastoissa on merkille pantavaa ulkomaalaisten ylivoimainen osuus verrattuna kantaväestöön, kun tapaukset suhteutetaan ulkomaalaisten määrään.4 Suomen ja Norjan tilastot antavat voimakkaan viitteen siitä, että myös Ruotsin vastaavissa tilastoissa voimakkaampina tekijöinä ovat ulkomaalaistaustaiset henkilöt.

 

Alla esitetään viitteitä Oikeustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksista nimellä Maahanmuuttajat rikoksen uhreina ja tekijöinä. (Sivut 26-36.)

Henkirikoksissa vuosien 2003–2011 välillä Kaakkois-Aasiasta, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olleilla rikollisuustaso oli selvästi kantaväestöä korkeampi.

Pahoinpitelyrikokset (2010-2011): Itä-Aasiasta ja Oseaniasta eli Tyynenmeren saaristoista saapuvilla oli suomenruotsalaisten ohella vähemmän tämän ryhmän rikollisuutta kuin suomenkielisillä suomalaisilla. Ruotsinsuomalaisilla pahoinpitelyrikoksia esiintyi kaksi kertaa enemmän, ja Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneilla ennätykselliset kolme kertaa enemmän silloinkin, kun kaikki tekijät oli vakioitu (vakioiminen tarkoittaa alue-, tulotaso-, ikä- ja sukupuolivakioitua tasoa). Nuorten miesten mittava edustus tuplasi tämänlaisen rikollisuuden todellisen arvon kuusinkertaiseksi kantaväestöön nähden. Seuraavaksi korkeinta kyseisen rikollisuus oli Suomessa syntyneillä vieraskielisillä ja muualta Euroopasta kuin EU:n alueelta tulevilla.

Vielä raiskauksista (2010-2011): Suomessa syntynyt toisen polven maahanmuuttaja raiskaa neljä kertaa todennäköisemmin kuin kantaväestöön kuuluva silloinkin kun ikä ja muut tekijät on vakioitu.

Sosiodemografiset tekijät ovat esim. sukupuoli, ikä, koulutustaso ja ammatti tai kotitaloudessa asuvien lukumäärä.

Sosiodemografisten tekijöiden vakioinnin jälkeen Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olleiden miesten raiskausrikollisuuden taso oli yhä kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden, lisäksi myös seitsemän muun maahanmuuttajaryhmän rikollisuustaso kohosi tilastollisesti merkitsevästi syntyperäisiä suomalaisia korkeammaksi.

Samoin varkaus– ja ryöstörikoksissa maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat tilastollisesti kantaväestöä korkeammalla tasolla.

Yllä mainitut asiat ovat tilastollisia tosiasioita, eikä niitä voida sysätä maton alle, vaan niistä tulee keskustella ilman rasistikortin heiluttelua. Tosiasiassa olisi Suomen ja suomalaisten etu, jos maahan ei enää saapuisi yhtään pakolaista.

Sopeuttamisohjelma vaatisi suunnattomasti enemmän varoja onnistuakseen ja tasaantuisiko rikollisuustilastot edes sittenkään?

 

Kantaväestön kulttuuri alistetaan vieraan kulttuurin ehdoille:

Luultavasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että sopeutumisen päävastuu täytyy olla maahanmuuttajalla. Heidän tulee hyväksyä ja elää vastaanottomaan lakien, sääntöjen ja kulttuurin mukaisesti, mutta kuitenkaan heidän ei tarvitse unohtaa omaa kulttuuriaan ja uskontoaan.

Mutta nykyisin on vallalla sellainen nurinkurisuus, että valtaväestö on ohjattu vapaaehtoisesti sopeutumaan maahanmuuttajien kulttuuriin ja elämään heidän ehdoillaan. Tämä on täysin väärin, eikä sitä pidä hyväksyä. Nythän esimerkiksi peruskouluissa on luovuttu lähes täysin Suomalaista kulttuurista ja kristillisestä perinteestä, ettei se vain loukkaisi maahanmuuttajia. Tähän oman kulttuurin unohtamiseen on ainakin osittain syynä Suomalaisen mediakulttuurin, mainonnan kansainvälisyys, vapaamielisyys ja suoranainen vihamielisyys uskontoja kohtaan.

Vuoden 2010 tilastoja eri rikoksista:

Henkirikoksissa Kaakkois-Aasiasta, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olleilla rikollisuustaso oli selvästi kantaväestöä korkeampi.

Hiljainen kansanmurha:

Lisäksi pitkälle viety pakolaispolitiikka hävittää kantaväestön omaa geneettistä perimää korvaten se vieraalla perimällä.

Sopeutumisen päävastuun tulee olla maahantulijalla, sillä hän vaihtaa kotimaansa uuteen maahan siksi, että hän uskoo kohdemaan olevan parempi paikka asua ja elää.

Jos näin ei tapahdu ja yhteisöllisyyttä, ts. yhteenkuuluvuutta ei pääse syntymään, katoaa myös myötätunto. Silloin leimahtavat rasismin ja väestöryhmien välisten vahvojen ennakkoluulojen kaltaiset ikävät ilmiöt. Kantaväestön (hyvin pienen vähemmistön) parissa ne voivat näkyä muukalaisvihamielisyytenä, maahanmuuttajien (hyvin pienen vähemmistön) parissa ne voivat näkyä piittaamattomuutena Suomen lakeja ja yhteiskuntajärjestystä kohtaan.

Kustannukset:

Luonnollisesti pakolaisten sopeuttaminen tai ”kotouttaminen”, kuten hölmösti nykyisin ilmaistaan, maksaa maltaita, jotka katetaan verorahoilla ja kantaväestön hyvinvoinnin kustannuksella.

Pakolaispolitiikasta vastuulliset henkilöt eivät ilmeisesti ole tajunneet sitä, että esim. Suomeen saapuvat kriisialueiden maahanmuuttajat tuskin ovat aina köyhää porukkaa. Nimittäin köyhät ihmiset eivät pääse muuttamaan yhtä hyvin kuin rikkaammat ja kenties muutenkin paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset. Jos esimerkiksi Somaliasta lähtee kaikki etevimmät pois, niin silloin Afrikan sarven alueelle tilanne voi olla tuhoisa.

 

Monikulttuurisuuden kritisointi

Järkevä monikulttuurisuuden arvostelu kohdistuu siitä vastuussa oleviin virallisiin elimiin, kuten esimerkiksi heihin, jotka ovat vastuussa pakolaispolitiikasta, sekä eturyhmiin, jotka hyötyvät pakolaispolitiikasta. Maahanmuuttopolitiikan tai monikulttuurisuuden tuomien haittatekijöiden esittämisessä ei hyökätä pakolaisia vastaan, vaan käydään yhteiskunnallista debattia monikulttuurisuuden ongelmasta.

Yllä esitettyyn nojautuen sanomattakin selvää on, että tällainen kritiikki ei ole mitään rasismia, puhumattakaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Nykyisen kaltaisesta yhteiskunnallisesta mädännäisyydestä ja Suomen poliittisesta eliitistä, joka kansaa pilkaten julkeasti palvelee kasvotonta ylikansallista harvainvaltaa, joka koostuu jättiläiskorporaatioiden omistajista, pankkiirieliitistä sekä muista kansainvälisistä valtioidenvälisistä järjestöistä, tulee päästä eroon.

Tällaisesta epäsuotuisasta tilanteesta vapaudutaan vain täydellisellä vallankumouksella. Poliittisista Suomen sisäisistä vihollisista on vapauduttava. Tällaiseen kahlitsemattomaan yhteiskunnalliseen tilaan voidaan päästä esimerkiksi puhdistautumalla valtamedian myrkyllisyydestä. /MJ.

 

Lähteet

Duke 2013: Paideia.

Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino.

Hultberg, Nelson. (2010). Cultural Marxism: The Corruption of America. Daily Bell. 27.7.2010.

Nikolaus, Richard von Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer Idealismus

Salminen, Esko. (2004). Viestinnällä vallankumoukseen. ”Demokraattisen toimittajakoulutuksen” aika 1960-luvulta 1980-luvulle. Helsinki: Edita. S. 301-303.

Soukola, Timo (1999). Monikulttuurisen yhteiskunnan ehdot ja haasteet. Sitra.

Occidental Observer (20.11.2014). Jews, Multiculturalism, and the war on free speech_ ATOO case file.

Vitikainen, Annamari (15.8.2014). Monikulttuurisuus. Filosofia.fi

1. Euroopan rikokset selvitetty

2. POLITIET Oslo politidistrikt (2010). Voldtekt i den globale byen; Uusi Suomi (25.4.2012). Raiskaukset  Suomessa

33 kommenttia

 1. No niin, Immosen naamahan se näiltä sivuilta vielä puuttuukin. Kritisoitte kovasti valtamediaa ja ns. eliittiä.
  Nämä teidän medialle kriittiset kommentit sensuroitte.
  Demokratiassa valta kuuluu kansalle, joka edustajansa valitsee. Jos tässä on epäonnistuttu, se on kansan oma vika.

  Jos oikeasti haluaisitte ajaa järkeviä asioita, ei kannattaisi kirjoittaa historiaa uusiksi ja puolustaa kenenkään hirmutekoja idässä tai lännessä. Ei harrastaa vihapuhetta, vaan kehottaa kansalaisia rauhanomaiseen rinnakkaiseloon kaikkien maapallon päällä elävien kanssa. Kai se on myös kaikkien uskovaisten perimmäinen tahto eikä Jumalan vihalla pelottelu?

  Plusääni(7)Miinusääni(68)
 2. Suomessa tosiaan näkyvimmin monikulturismia ajavat kuuluisat siionistit kuten Erkki Tuomioja ja Paavo Arhinmäki. En tiedä muista maista mutta Suomessa tuo sionistiteoria ei todellakaan pidä paikkaansa, päinvastoin!

  Plusääni(10)Miinusääni(18)
 3. `Follow the money`! Minne fyffe menee??

  Seuraavassa maailman globaali velka, USAn, ja EU-maiden velka ja lopuksi verrokkina Kreikan ja Suomen velka sekä tunnusluvut.

  Kannattaa lukaista pohjalle tämä erinomainen vuonna 1975 toimitettu teos:

  The RockefellerFile:
  http://www.heinola.org/~patato/roc.html

  Eipä ihme, että eri maiden hallitukset ovat noinkin notkeita täyttämään kaikki rahamaailman toiveet. `Raha on jumala ja Rotschild on hänen profeettansa`.

  Globaali velka:
  http://www.economist.com/content/global_debt_clock

  USAn velka:
  http://www.usdebtclock.org/

  Euroopan velka:
  http://www.debtclocks.eu/public-debt-and-budget-deficit-of-greece.html

  Kreikan velka:
  http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece

  Suomen velka:
  http://velkakello.fi/

  Plusääni(33)Miinusääni(5)
 4. Onkohan immonen keino jolla hillitään suomalaisia jotka haluavat asettua vastarintaan nykyistä siionistista hallitusta.
  perussiionistinen puoluehan on vain tyhjää ilma joka perseestä kumpuaa.

  Plusääni(35)Miinusääni(6)
 5. ”MEDIAN NATSIJAHTI KÄY JO YLIKIERROKSILLA
  Viimeisen parin viikon aikana valtamedioiden itse tuottamat some-kohut ja uusnatsien nujakoinnit poliittisten vastustajien kanssa ovat saaneet toimitukset niin tolaltaan riemusta, että poliittisten intohimojen päästessä valloilleen kaikki lähdekritiikki ja objektiivisuus on heitetty romukoppaan. Samalla se kertoo karua kieltä MEDIAN RAPPIOSTA, jossa sen päätehtävä tiedonvälittäminen on vaihtunut puhtaaksi PROPAGANDAKSI…”

  Lukemisen arvoinen artikkeli kokonaisuudessaan: http://ylewatch.blogspot.com/2015/08/median-natsijahti-kay-jo-ylikierroksilla.html

  Plusääni(24)Miinusääni(5)
 6. Susanna Kaukinen tuo blogiartikkelissaan
  ”Totuus maahanmuutosta numeroina” esille joukon tilastotietoja. Muutama poiminto hänen artikkelistaan:

  ”Kustannukset

  Maahamme halutaan kuulemma lisää työikäisiä. Ikävä kyllä työikäisten muutosta aiheutuu Suomelle 700 miljoonan euron vuosittaiset kulut. [1] Muun ikäiset tulevat toki kalliimmaksi.

  Ruotsissa on tehty viisi tutkimusta maahanmuuton kustannuksista. Niissä kaikissa maahanmuutto on todettu kansantaloudellisesti epäedulliseksi. [5]

  Norjassa länsimainen maahanmuuttaja tuottaa n. 100 000 euroa, itäeurooppalainen maksaa n. 100 000 € ja muualta tullut maksaa 500 000 € elinaikanaan. [5]

  Ruotsissa asuntojen hinnat ovat pilvissä, koska suuret muuttajalaumat täytyy asuttaa jonnekin. Tukholmassa asuntojen hinnat nousivat 19% ja Göteborgissa 24% viimeisen vuoden aikana – jo ennestään tähtitieteellisen korkeasta tasosta. Verorahoilla, tottakai. [14]

  Ruotsissa samaten 120 000 sairaalasänkyä 1960-luvun lopulta on vaihtunut nykypäivän 20 000 sänkyyn. Syöpäpotilaat laitetaan jonottamaan kuukausiksi. Kokonaisia ensiapuklinikoita suljetaan kesäisin. [14]

  Rikollisuus

  Ruotsissa vuoteen 1975 nähden väkivaltarikollisuus on kasvanut +300% ja raiskaukset +1472%. [2]

  Suomessa lähes 90% asuntomurroista on ulkomaalaisten tekemiä ja Vantaan vankilassa yli puolet vangeista on ulkomaalaisia. [2]…”

  Kaukisen koko artikkeli: http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/08/totuus-maahanmuutosta-numeroina

  Kaukisen koko artikkelin luettuaan voi jokainen yksinkertaisella kertolaskulla todeta, millaiseen tilanteeseen maassamme valtaapitävät Super-Neuvostoliitto-diktatuuri-/NWO-agendaa ajavat politrukit ovat Suomea ajamassa.
  Ks. myös http://mvlehti.net/2015/07/30/media-vaikenee-suomi-aikoo-ottaa-20-000-30-000-turvapaikanhakijaa-vuosittain/

  Plusääni(31)Miinusääni(8)
  1. Herttaisesti ja todellisuuden rajat paukkuen yhdistät kirjoituksessasi maahanmuuttajat ja ulkomaalaisten tekemät asuntomurrot. Luulin, että kaikki aikuiset ihmiset Suomessa jo tietävät, että asuntomurtoja tekevät ovat täällä vain käymässä, eivät siis maahanmuuttajia. Vai haluatko tilastojen rakastajana esittää tilaston, jossa nimenomaan maahanmuuttajat todetaan noiden murtojen tekijöiksi? Maahanmuuttaja, maassa turistina oleva, maassa työluvalla oleva JA maassa luvattomasti oleskeleva ovat neljä täysin erillistä asiaa.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 7. `Mikä vittu tuolla pamahti` (Somali, osallistuessaan lähiömellakkaan Hiroshimassa 1945).

  Plusääni(2)Miinusääni(8)
 8. Kertokaapa nyt reilusti, kuka näillä palstoilla on näitä Jyväskylän riehujia. Viranomaiset varmaan sulkevat nämä sivut aika pian, kun homma teillä meni överiksi. Autatte iltapäivälehtiä, ettei tarvitse tonkia taustojanne. Valjastakaa please nyrkit vaikka oikeisiin hommiin.

  Plusääni(3)Miinusääni(30)
 9. Ministeriö selvittää Yleisradion asemaa mediamarkkinoilla:
  http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/yle_asema_mediamarkkinat-39136

  Yle (Jyväskylän todellinen riehuja) jakaa parhaillaan mediatoimillaan kansaa kahtia. Tämä ei ole hyvä kehitys. Siinä menee samalla poliitikkojen uskottavuus. YLE tekee korvaamattomia vaurioita uutisluottavaisiin kansalaisiin. Miten palauttaa uskottavuus? Kansalaiset alkavat herätä juuri nyt. Valveutuneimmat eivät enää luota YLEn uutisointiin ollenkaan.

  Nyt jos koskaan YLEn toimintaan pitää puuttua pontevasti. Kukaan ei tarvitse Suomessa tuollaista vihanlietsonta organisaatiota niin kuin YLE on. Kohtahan täällä ei luota loputkaan poliitikkoihin elleivät he jämäkästi pyri muuttamaan sitä mitä vielä pelastettavissa on.

  Kansan syvien rivien viha näyttää siirtyvän pikku hiljaa poliitikkoihin, jotka aletaan nähdä YLEn takia epätoivottuina kansan vihollisina. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Ellette tee jotakin tälle asialle (YLElle) niin totuuden päivä tulee koittamaan, eikä se teitä miellytä. Miksi te poliitikot lietsotte passiivisuudellanne vihaa omien kansalaistenne keskuuteen. Tämän ei pitäisi olla teidän tehtävänne, mutta juuri niin se mielletään.

  Yhä kasvava kansanjoukko ei luota omiin poliitikkoihinsa enää, jos te ette tee tälle asialle jotakin. YLEn ilkeilyn on loputtava. Tällainen asennesairaus, jota YLE harjoittaa, ei kuulu vapaaseen kansalaisyhteiskuntaan. Poliitikkojen tehtävänä olisi suojella omia kansalaisiaan.

  Seuraavassa vain pienen pieni pintaraapaisu sille YLEn harjoittamalle vihanpidolle Suomen kansalaisia kohtaan, josta luemme päivittäin. Ensimmäinen tapaus taisi sattua vähän ennen: `Meillä on unelma` tapahtumaa. Mitä YLE olisi menettänyt, vaikka olisi tiedottanutkin surullisesta tapahtumasta.

  Kaksi raiskauksen yritystä: Poliisi etsii tuntomerkkeihin sopivia mamuja!!:
  http://mvlehti.net/2015/08/03/kaksi-raiskauksen-yritysta-poliisi-etsii-tuntomerkkeihin-sopivia-mamuja/

  Pian kansalaiset alkavat pitämään laajemmin omistaan huolta, jos sama meno jatkuu, eikä siihen tarvita poliitikkoja. Kansa verkostoituu, sillä he pelkäävät teitä poliitikkoja YLEn tähden ja näin ei saisi olla asiain laita, vaan kansalaisten tulisi kunnioittaa ja luottaa poliitikkoihinsa.

  Tehkää nyt hyvät poliitikot tälle kestoriesalle, YLEn harjoittamalle sortopolitiikalle jotakin. Vielä on mahdollisuus, että pelastatte omat kasvonne ja kansan aiheellisen vastareaktion; ainakin uskon ja luotan siihen.

  Paljon saatte aikaan, jos poistatte tuon ivallisen ja ilkeilevän kukkopojan (YLEn) ylimielisen mielivallan. Me tarvitsemme riippumatonta ja sitoutumatonta uutisointia, emme YLEä.

  Plusääni(24)Miinusääni(3)
  1. Yle ON (siis ON) kansalaisten kontrollissa, sillä se on kansaisten valitseman eduskunnan kontrollissa. Yle on puhtaasti ja yksinomaisesti kansan tiedotusväylä ikiomien edustajiensa välityksellä.

   Miksi kaikkialla harrastetaan pohjatonta itsepetosta?

   Plusääni(8)Miinusääni(25)
    1. A. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/12/ylen-organisaatio

     Yhtiön ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee EDUSKUNTA.

     B. Laki Yleisradio Oy:stä:

     2 luku

     Yhtiön hallinto

     4 §

     Yhtiön hallintoelimet

     Yhtiön hallintoeliminä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtajana toimiva pääjohtaja.

     5 §

     Hallintoneuvosto

     Yhtiöllä tulee olla hallintoneuvosto, jonka jäsenten lukumäärä on 21.

     Hallintoneuvoston jäsenet valitsee EDUSKUNTA vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä.

     C. https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/toimielimet/Sivut/default.aspx

     EDUSKUNTA valvoo Yleisradio Oy:n toimintaa ja nimittää hallintoneuvoston.

     ************************

     Kansalaisten itsensä juuri tänä vuonna valitsema eduskunta valvoo Ylen toimintaa. Se on Ylen ylin päättävä elin. Kansalaiset siis kontrolloivat Yleä omien edustajiensa välityksellä. Ylen luonne ja toiminta on TÄSMÄLLEEN kansan tahto, oli tuo luonne ja toiminta millaista tahansa. Toisin sanoen: vastuussa Ylen tilasta ja toiminnasta on yksin kansa.

     Plusääni(8)Miinusääni(16)
     1. Näin se on, mutta menepä sanomaan näille faktat face-to-face.
      Voit saada nyrkistä, riehujat kun ei äänestä muuta kuin väkivallalla.
      Ei ole kansallissosialistista puoluetta, mitä äänestää eikä kaikkien onneksi tule!!

      Plusääni(6)Miinusääni(15)
     2. ’Kyllä kansa tietää’ jää huitaisuksi, ontoksi. Täsmällisemmin on: ’Kyllä jumalaton kansa tietää, tietää, tietää ja tietää.’

      Demokratiassa kansa yksin on vastuussa kaikesta maassa, aivan kaikesta. Turha nähdä vika muualla, turha syytellä koko ajan muita. Asioiden tila Suomessa on täsmälleen kansan omaa aikaansaannosta, sekä aktiivista aikaansaannosta että passiivista aikaansaannosta. Demokratiahan tarkoittaa kansan hirmutyranniaa, esteetöntä diktatuuria. Vastuu kaikesta on kansalla. Miksi siis syyttää ketään muuta?

      Jos joku sanoo, ettei kansa tiedä mitään eikä kykene itse ohjaamaan itseään, se on kansan ulkopuolella. Vastuuton, maahan tallattava heittiö.

      Plusääni(6)Miinusääni(8)
     3. eduskuntaan ajetaan median propagandan avulla kaiken maailman rapparikätyreitä vilpillisillä vaaleilla ja joku vitun idiootti kehtaa väitttää tuota paskalaumaa kansan tahdoksi. Media valvoo haukan silmin pelon avulla ja tuhoaa jokaisen oikein ajattelevan poliittisen uran välittömästi. Tästä on kansan todellinen tahto kaukana.

      Plusääni(22)Miinusääni(6)
     4. Asia ei ole ihan näin suoraviivainen. Otetaanpa esimerkkinä EU-/eurovaalipetos, josta on seikkaperäinen selostus Jorma Jaakkolan sivustolla: ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
      Kun suomalaiset äänestivät EU- JA europetoksen junailleet maanpetturit eduskuntaan, he eivät tienneet äänestävänsä maanpettureita, jotka tähtäävät suomalaisen kansallisvaltiomme tuhoamiseen liittämällä sen Super-Neuvostoliitto-diktatuurin provinssiksi ja sen asuttamiseen negroidisella sekarodulla hävittäen meidät SUOMALAISET kansana (joka prosessi on jo hyvin käynnissä) Kalergi-suunnitelman mukaisesti, ks. http://tappis.0catch.com/Kalergi_suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi.htm.

      Otetaan sitten esimerkiksi sana Bilderberg. Lienee korkeintaan muutaman prosentin luokkaa niiden suomalaisten osuus jotka tietävät, mitä se heidän kannaltaan merkitsee: eräs talmudisti-juutalais-pankkigansterien Uuden Maailmanjärjestyksen supertyrannia-agendaa tukeva vuosittainen kokous, jonne näiden lakeijat kokoontuvat kuulemaan ohjeistusta MUUN MUASSA omien kansallivaltioidensa ja kansallisuuksiensa tuhoamiseksi em. diktatuurin tieltä – Euroopassa välivaiheena Super-Neuvostoliitto-diktatuurin täydellistäminen, ”Euroopan integraatio” (kuten eräs kaunisteleva propaganda-ilmaisu kuuluu!). Sen verran maanpettureita tukevan valtamedian so. läpimädän propagandamedian on ollut pakko antaa periksi – ilmeisestikin internetissä toistaiseksi vallitsevan SUHTEELLISEN sananvapauden pelosta/ansiosta – että julkaisevat luetteloita näihin kokouksiin osallistuneista – mutta luonnollisesti ei sanaakaan siitä, miksi näissä kokouksissa käydään. Esim.:

      Propaganda-media: ”Ahtisaari, Wahlroos, Niinistö…Nämä suomalaiset ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin”, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml

      Vrt. vaihtoehtomedian artikkeliin: ”Bilderbergiin Suomesta Alexander Stubb, Leena Mörttinen ja Matti Apunen!
      Marionettien vuosittainen aivopesusessio alkamassa…”, http://mvlehti.net/2015/06/08/bilderbergiin-suomesta-alexander-stubb-leena-morttinen-ja-matti-apunen/

      Palataanpa sitten Yle:een, jonka suomalaisiin kohdistuvaa mädätys-ja muuta aivopesutoimintaa johtavat BILDERBERGIT, toimitusjohtaja Kivinen ja päätoimittaja Jääskeläineen, erikoisasiantuntijoinaan mm. pahamaineisia telaketju-punafeministi-änkyröitä ja Tampereen puna-yliopistossa kommunistisen Frankfurt-koulukunnan moraalinmädätys-tekniikoihin perehtyneitä entisiä taistolaiskommunisteja, monet nykyisiä viher-kommunisteja. Koska propaganda-media ei kerro suomalaisille bilderbergeistä eikä siitä että on ylipäänsä olemassa mm. suomalaisten tuhoamisen yhdeksi apuvälineeksi kehitetyt Frankfurt-moraalinmädätys-tekniikat, niin kuinka he voivat asettua vastarintaan HEILLE NÄKYMÄTÖNTÄ vihollista vastaan? (Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

      ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”)

      Plusääni(14)Miinusääni(5)
     5. Nimimerkille Jussi.

      Ehkä et huomannut, että kirjoitin asioiden tilan olevan Suomessa myös kansan PASSIIVISTA aikaansaannosta.

      Kaikki valta maassa on perustuslain määräyksellä (2§) kansalla: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle.” Kansa ON yksinvaltias tässä maassa! Perustuslaista johtuu myös, että kansa yksin on vastuussa kaikista asioista Suomessa. Miksi tätä on vaikea ymmärtää?

      Jos eduskuntaan ajetaan median propagandan avulla kaiken maailman rapparikätyreitä vilpillisillä vaaleilla, niin juuri siinä toteutuu kansan PASSIIVINEN vallankäyttö: kansa, jolla on kaikki valta maassa, sallii sen! Kansa EI huolehdi siitä, että kukaan ei pääse harjoittamaan vahingollista mediapropagandaa. Jos kansa haluaisi, se voisi koska tahansa (maan yksinvaltiaana; esimerkiksi poliisin, oikeuslaitoksen tai jopa armeijan avulla) kitkeä maasta vahingollisen mediapropagandan. Jos maassa on vilpillisiä vaaleja, niin sehän vain osoittaa, ettei kansa ole katsonut tarpeelliseksi pitää huolta siitä, ettei sellaisia vaaleja maassa ole. Vilpilliset vaalit ovat kansan PASSIIVISTA vallankäyttöä (ei puututa asioihin), ja vilpillisten vaalien esiintymisestä on kansa yksin vastuussa (koska perustuslaki määrää kansalle kaiken vallan maassa). Kyllä huono aines eduskunnassa on kansan vastuulla. Sillä on KAIKKI vastuu. Jos maassa on pelolla valvova ja hallitseva media, kansa, jolla on kaikki valta maassa, on sallinut sellaisen median syntyä eikä ole maan yksinvaltiaana kukistanut sitä. Kyseessä on kansan PASSIIVINEN VALLANKÄYTTÖ (asioiden salliminen). Tämä on nimenomaan kansan TODELLINEN tahto. Jos kansa haluaisi maahan rehelliset vaalit ja kansaa asiallisesti palvelevan median, se toteuttaisi ne, koska sillä on kaikki valta maassa. Sillä on kaikki välineet määräysvallassaan (perustuslaki 2§). Ääritapauksessa kansa jopa voi luovuttaa kaiken vallan maassa vihollisille ja rikollisille, ja silloinkin on kyseessä kansan suora tahto. Kun ollaan puuttumatta asioihin (passiivinen vallankäyttö), silloin viholliset ja rikolliset melko helposti pääsevät valtaan. Jos kansa haluaisi pitää lain sille määräämän kaiken vallan itsellään, se pitäisi sen herkeämättä estämällä vihollisia ja rikollisia anastamasta sitä (sellainen kansa on isänmaallinen, nationalistinen kansa, ei kommunistinen kansa).

      Koska perustuslaki määrää kaiken vallan maassa kansalle, kansa on täydessä vastuussa maan kulloisestakin tilasta. Olivatpa asiat maassa millaiset hyvänsä, ne ovat aina kansan omaan aikaansaannosta, joko aktiivista aikaansaannosta (yhteiskunnan rakentaminen, lainsäädäntö jne.) tai passiivista aikaansaannosta (sallimista, suvaitsemista, asioihin puuttumattomuutta).

      Siitä, millaiset olot maassa nyt ovat, näkyy suoraan, millainen on Suomen kansa tällä hetkellä.

      Plusääni(5)Miinusääni(6)
 10. Olli Immoselle täysi tuki ja komppaus! Taistelu jatkuu…

  Plusääni(20)Miinusääni(6)
  1. ”ONKO YLEN OHJELMATYÖNTEKIJÄT (YOT) PUNAVIHREÄ MIELIPIDEKARTELLI?

   Suomalaisessa julkisessa keskustelussa ei tunnetusti märehditä kuin yhtä asiaa kerrallaan ja sitäkin pelkästään yksipuolisen propagandistisesti, vallitsevan PUNALIBERAALIN hegemonian mukaan. Varsinkin Ylessä tämä on näkynyt silloin kun PUNAVIHREÄT toimittajat pääsevät jankuttamaan mieliteemoistaan kuten homoudesta, rasismista (koskee rasistisesti vain valkoisia), feminismistä ja monikulttuurisuudesta.

   Valtionyhtiö YLESSÄ nämä SATEENKAARIARVOT on kirjattu monikulttuurismin nimissä jopa Yle-LAKIIN. Yle Watchilla ei ole tarkkaa tietoa milloin tällainen laki on tehty ja ketkä henkilöt siitä aikoinaan päättivät KANSAN TAHDON OHI, mutta sekin varmaan selviää jossain piakkoin tulevassa kirjoituksessa. Joka tapauksessa näitä kulttuurimarxilaisia arvoja puolustaa Ylessä mustasukkaisesti Ylen ohjelmatyöntekijöiden järjestö YOT. Tämä tuli ilmi, kun Aamulehti uutisoi YOT:n antamasta julkilausumasta, jossa se tuomitsee Yleen ohjelmia toimittaneen Abdirahim Husu Husseiniin kohdistuneet rasistiset solvaukset ja uhkailut, joita hän kertoi saaneensa Facebookissa. Aamulehti ei tosin kerro syytä lukijoiden kiukkuun, joka johtui Husseinin kansanedustaja Immoselle vinoilevasta fb-päivityksestä ja vaatimuksesta tämän erottamiseksi eduskunnasta. Lopullisen syyn uhkailuille YOT vierittää Olli Immoselle, jonka ”monikulttuurisuutta vastustava julistus on rohkaissut uhkailijoita”…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2015/08/onko-ylen-ohjelmatyontekijat-yot.html

   ”ME TEEMME LÄNNEN NIIN KORRUPTOITUNEEKSI ETTÄ LÖYHKÄÄ”!

   Plusääni(8)Miinusääni(3)
   1. Vastaus ensimmäiseen kysymykseesi; Kyllä on.

    Se on kunnon propagandakoneisto. Ei oikein pysty katsomaan enää mitään sen ajankohtaisia ohjelmia, kaikki toimittajat ja haastateltavat ja ”asiantuntijat” ovat vihr.-vas.-kom. tai joku rkpläinen joka sydämestään vihaa suomalaisia.

    Plusääni(8)Miinusääni(2)
  2. Hyvin on näköjään taistelu alkanut, Erkillä on jo 13 peukkua!!! Ei muuta kuin ritsat ja jousipyssyt esiin.
   Kyllä se monikulttuurisuus siitä…..Immosfaneille oma puolue, voipi olla, että jää marginaaliin ilman persuja tai isompia hartioita. Valitettavasti (ONNEKSI) tämä demokratia on tällaista, että valtaosan mielipide voittaa. Nimimerkki ”Jussi” voi myös käydä peruskoulun loppuun, että ymmärtää asian. Suomessa ei ole käsittääkseni milloinkaan todettu vaalivilppiä.

   Plusääni(3)Miinusääni(6)
 11. Hi hjgkl

  Mainitsemasi `huitaisu` ei tule olemaan suinkaan luonteeltaan `ontto?, vaan epätavallisen voimakas! Te olette herättäneet karhun hänen unosiltaan ja vieläpä pesältään. Karhun käpälä heilahtaa hyvin pian teidän päinne yli! Sitten sinä et enää sano sitä ontoksi! Näin on Herra määrännyt tälle kansalle, etkä sinä eikä kukaan muukaan voi asialle mitään.

  Plusääni(3)Miinusääni(7)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat