Ruotsin pandemialaki antaa hallitukselle vapauden riistää perustuslaillisia oikeuksia

COVID-pandemian varjolla toteutetut perustuslaillisten oikeuksien riistämiset ovat herättäneet laajasti vastarintaa kansalaisten keskuudessa. Täten koronarajoituksilla on ollut suora vaikutus esimerkiksi kokoontumisvapauden, yrittämisen ja työnteon oikeuksien mitätöimiseen. Edellä mainittujen rajoitusten tehostamiseksi Ruotsin korkein hallinto-oikeus on taannoin päättänyt, että maan hallitus voi ilman seuraamuksia vapaasti loukata perustuslaillisia oikeuksia eikä loukkauksien kanteita käsitellä oikeusistuimissa. 

Samnytt –lehden mukaan “koronapandemian” vastustamista on perusteltu myös sillä, että hallitusten julistamat toimenpiteet ovat liian kauaskantoisia ja ne ovat ristiriidassa sekä perustuslain että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. 

Ruotsin korkein hallinto-oikeus estää tietyt oikeudenkäynnit 

Jokainen, joka arvelee, että hänen ihmisoikeuksiaan on loukattu, voi vaatia niin kutsuttua oikeudenkäsittelyä. Kuitenkin ennakkopäätöksessään Ruotsin korkein hallinto-oikeus on estänyt niiden -käsittelyiden mahdollisuuden, mitkä sisältyvät rajoituksiin, joita valtioneuvosto on asettanut tai suunnitellut asettavansa COVID-pandemian sekä taudin leviävyyden alentamiseksi. 

Pandemialaki päätöksessä harpataan jopa askelta pidemmälle, sillä sen mukaan oikeuslaitosten valvontavaltaan ei sisälly sellaisia yleissopimukseen kirjattuja ihmisoikeuksia tai perustuslakiin kuuluvia kansalaisoikeuksia niiden tarkoituksista riippumatta, mikäli nämä oikeudet ovat yhteisöllisiä, mutta eivät yksilöllisiä. 

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (HFD) kirjoittaa, että Ruotsin valtioneuvoston asettamat rajoitukset tarkoittavat seuraavaa: Yleissopimuksella suojatut ihmisoikeudet ja perustuslailliset kansalaisvapaudet sekä tartuntojen torjuntaan liittyvät oikeudet ovat luonteeltaan ohjeellisia päätöksiä. Koska valtioneuvoston päätökset eivät koske yksittäisiä henkilöitä, ei näitä päätöksistä voida nostaa oikeuskäsittelyä. 

Oikeuksien riisto ja mielivalta 

HFD painottaa sitä, että nämä [oikeuksien riisto ja mielivalta], eivät rajaudu koskemaan vain COVID-pandemiaan kytkeytyviä rajoituksia. Nimittäin hallitus voi vapaasti loukata kansalaisten ihmisoikeuksia sekä kansalaisvapauksia parhaaksi katsomallaan tavalla ilman, että siitä seuraisi oikeudellisia toimenpiteitä. Oikeuskäsittelyistä ei ole pelkoa, jos asiat hoidetaan ohjeellisten säädösten mukaisesti, jotka ei koske yksittäisiä henkilöitä. 

Korkeimman hallinto-oikeiden päätöksen ovat tehneet tuomari Helena Jäderblom, Ulrik von Essen ja Marie Jönsson. HFD:n päätöksen voi ladata ja lukea täältä. Päätöksestä ei voi valittaa. 

Lopuksi 

Yllä olevan uutisoinnin perusteella Ruotsin yhteiskunta on siirtynyt oikeudellisesti likipitäen täydelliseen mielivaltaan ja siten kansalais- ja perustuslaillisten oikeuksien mitätöimiseen. 

Mutta myös Suomessa eri tasoinen korruptio ja perustuslaillisten oikeuksien rikkominen ja tietoinen  mitätöiminen jyllää. 

Huomion arvoista on, että Suomessa korruptio on sisäänrakennettu esimerkiksi poliittisiin etuoikeuksiin ja hyvä-veli verkostoihin. Maassamme merkittävän tasoiset talousrikollisuudet ovat mahdollisia niin kauan, kuin päättäjät sen sallivat olemalla reagoimatta niihin mitenkään. Irvokkaana huomiona sanottakoon, että vaikutusvallan väärinkäytöstä tehtiin rikos vasta vuonna 2016. 

Koronan pelkopandemian varjolla on saatu aikaan mainittu Ruotsin pandemialaki ja yleensä ottaen säädökset, pakotteet, sulkutilat, rajoitteet ja pakkorokotukset myös tietyissä muissa länsimaissa. Tätä kaikkea käytetään tehokkaasti hyödyksi tavoiteltaessa maailmanlaajuista poliittista päämäärää. Tässä on tavoitteena raunioittaa valtioiden taloudet, jotta Uuden Maailmanjärjestyksen (UMJ) pyrkimykset voitaisiin toteuttaa. Tämä tarkoittaa juutalaisen Klaus Schwabin unelmaa neljännestä teollisesta vallankumouksesta (Fourth Industrial Revolution, 4IR), jossa Davosin agendan mukaisesti ja WEF:n järjestelyihin sisältyen toteutetaan The Great Reset –operaatio. Tässä  Schwabin unelmassa tai dystopiassa kaiken omistaa globaalista eliitistä muodostunut hallintojärjestelmä, mutta siinä ihmiset eli orjat eivät omista mitään ja silti ovat “onnellisia”.   

Ruotsia, kuten muitakin Euroopan unionin maita ja länsimaita yleensä, hallitsee juutalaismafia ts.  Siionin  Viisaat, siis oikea perkele ilman metaforaa. Tämä länsimaisten yhteiskuntien, kuten yllä oleva uutisointi osoittaa, totaalinen demoralisointi on askeleina maailman suurimpien imperiumien  fuusioitumisesta, kohti maailman laajuista imperiumia, jota tulevaisuudessa johtaisi juutalainen Mefistofeles, joka tarkoittaa Siionin Viisaista koostuvaa globaalin hegemonian pyramidin huippua. 

Joudumme tässä yhteiskunnallisessa syöksykierteessä toteamaan jälleen, että läntiset valtiot Suomi mukaan lukien ovat perikadon omat, mikäli emme taistele globaalia hirmuvaltaa vastaan. Taistelu on oleva parlamentaarinen, oikeudellinen, informaatiollinen ja vielä kenttätaistelullinen. Nämä neljä taistelun muotoa yhdistyvät samaksi liikehdinnäksi, mutta tällä hetkellä edelleen on tärkeimpänä informaatiosota.  Tämän taistelun voitokkuus kuitenkin vaatii kaikkien aitojen negatiivisen globalisaation vastavoimien yhdistymistä ja yhteistyötä. Kaikkien ylikansallisen tyrannian vastaisten voimien pitäisi liittyä yhteiseen rintamaan poliittisesta ja uskonnollisesta katsomuksesta riippumatta. 

Markku Juutinen 

Lähde 

Fritt fram för regeringen att kränka medborgarnas mänskliga rättigheter » Samnytt  

6938-21.pdf (domstol.se) 

Jyrkinen – Poliittinen ja taloudellinen korruptio Suomessa – koontisivusto 

Radio Islam – Svenska huvudsidan (islam-radio.net) 

Live From New York, It’s Steve Schwarzman – The New York Times (nytimes.com) 

BlackRock Announces Strategic Alliance With Rothschild in Australia (businesswireindia.com) 

”The Great Reset” Is Here: Follow the Money. ”Insane Lockdown” of the Global Economy, ”The Green Agenda” – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

Rothschild Investment Corp /il reports 0.24% increase in ownership of VIG / Vanguard Dividend Appreciation Index Fund – 13F, 13D, 13G Filings – Fintel.io 

Luther.pdf (helsinki.fi) 

11 kommenttia

 1. Koronakampanjalla luodun hysteerisen mielipidehegemonian avulla tyranniaa arvostelevat mielipiteet on onnistuttu leimaamaan vähäarvoisiksi. Media ja hallitukset ja näitä taustalla ohjeistavat tahot ovat onnistuneet luomaan tosiasiallisen tyrannian ja hegemonian, joka pyritään nyt saattamaan lainsäädäntöön ja uudeksi valtiomuodoksi. Toimeenpanovallan ylin haltija eli hallitus sekä tiedotusvalta kaappaavat näin yksinvallan ja onnistuvat saamaan myös lainsäädäntövallan ja tuomiovallan puolelleen korona-jyrän avulla. Kaikki tämä tapahtuu suurten kansalaismassojen hiljaisen hyväksynnän myötä. Mediavalta muokkaa massojen mielipidettä ja saa tämän käyttäytymään lyhytaikaista kuviteltua hyötyä eli korona-suojaa tavoitellen omat perusoikeutensa tyrannialle luovuttaen.

  Kansalaiset hyväksyvät orjan tai lapsen asemansa, koska heidät on siihen pitkien aikojen saatossa kasvatettu ja ehdollistettu. Tärkein keino tässä on ollut liioiteltu turvallisuuskulttuuri. Kehitys on ollut pitkäaikaista. Esimerkiksi Suomessa käytiin joskus periaatteellista kansalaiskeskustelua turvavöiden pakollisuudesta. Turvavöiden käyttö julkistettiin pakolliseksi vuona 1975 vasemmistohegemonian ollessa suurimmillaan Suomessa. Rangaistavaksi laiminlyönti tuli vasta 1983 eli henkilökohtainen vapaus ja vastuu turvavöiden käytön osalta murrettiin vaiheittain. Turvavälineiden pakollisuus ja niiden laiminlyönnin rangaistavuus loi Suomeen ilmapiirin, jossa virkamies voi pakkokeinoin puuttua myös niihin ihmisen yksilöllisiin päätöksiin, joista ei aiheudu sivullisille vaaraa tai haittaa.

  Turvavälineiden pakollisiksi saattamisen jälkeen hallituksen ja mediat jatkoivat ylikorostuneen turvallisuuskulttuurin ajamista läpi. Esimerkiksi päiväkotien pihoilla lapset leikkivät räikeävärisissä ja epämukavissa turvaliiveissä. Siirtyminen maskeihin ja pakkorokotteisiin on tällaisessa ympäristössä helppoa, koska turvavälineiden käytölle ei ole enää järjellisiä perusteita, kuten turvaliivien kohdalla näkyvyys autoilijoille. Mikä tahansa turvaväline missä tahansa on hyvästä. Turvavälineiden haittapuolia vähätellään tai jätetään kokonaan huomioimatta.

  Suomalaiset on syvästi aivopesty kollektiiviseen turvallisuuskulttuuriin. Esimerkiksi turvavyöpakon kyseenalaistamista pidetään typeränä ja naurettavana eikä pystytä hahmottamaan asian periaatteellisia ulottuvuuksia. Suomalaiselle yksilön oikeudet ja omakohtainen vastuu ovat yhdentekevä asia ja kollektiivisten sääntöjen noudattaminen kaikki kaikessa. WOKE-kulttuurilla on viety läpi ”turvallisen tilan” vaatimuksia aivan naurettavalle tasolle. Suomesta on tehty kuin suuri itkupillien ja lasten tarha. Vain korkeinta eliittiä eivät yhteiset säännöt sido, mikä on nähty usein koronarajoitusten kohdalla. Rajoitukset eivät koske eliittiä muuten kuin kameroiden edessä. Eliitti voi myös avoimesti ja median suulla vihata sitä osaa väestöstä, joka uhmaa sen tavoitteita tai paljastaa sen tekopyhyyden.

  Yhteiskunnan ilmapiirin tarkka havainnoitsija aavisti jo 1980-luvulla, että Suomessa mennään kohti kommunismia ja totalitarismia kovalla vauhdilla eikä suomalaisissa ole ainesta puolustamaan omia oikeuksiaan ja aikuista ihmisarvoaan. Itse olen miettinyt sitäkin, että onko suomalaisten orjuutus ja mahdollisesti joukkotuhoaminen myös oikeutettua, koska kansa omilla valinnoillaan ja toimillaan osoittaa olevansa pelkkää karjaa ja laumaa, jossa jokainen erottuva yksilö lyödään virkavallan tai tarvittaessa politisoituneen tuomarin vasaralla lyttyyn? Miksi arvostella globaalia eliittiä, joka pitää tällaista laumaa vain hyödyttöminä syöjinä tai pitää sitä vain leikkikalunaan?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Yksilökohtaisten kansalaisoikeuksien murtamisella globaali eliitti tavoittelee tulevaisuudessa eräänlaista muurahaiskeko-yhteiskuntaa. Projekti kulkee mm. ”Global Brain”- työnimellä. Eliitillä on pakkomielle toteuttaa Raamatussakin jo ennustettu ”raudan” ja ”saven” sekoittaminen, mikä käytännössä tarkoittaa ihmisen hermo- ja tajuntajärjestelmän aukotonta liittämistä digitaali- ja tietokonetekniikalla toteutettuun internet- ja tekoälyverkkoon. Eliitin suunnitelmissa ei ole eroa biologisen tai elektroniikkaan perustuvan tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron välillä.

   Koronassa pyritään ajamaan läpi valtion tai yritysten määräämä ihmisten pakollinen lääkitys ja tälle alustalle myöhemmin pakollinen geenimuuntelu ja sirutus eli erilaisten implanttien ja sondien istutus ihmiskehoon. On täysin hyödytöntä keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät tätä ilmiselvää suunnitelmaa havaitse ja vieläkin vaahtoavat ”pandemiasta” kuin vajaaälyiset eläimet. Ikävä kyllä näitä tylsimyksiä on yhä niin suuri osa kansaa, että eliitin suunnitelma suurella todennäköisyydellä onnistuu. Ainoastaan korkeampien voimien puuttuminen asiaan voi sen estää. On vaikea sanoa, kuinka orgaaniseen ja spirituaaliseen kehityslinjaan sitoutuneet ihmiset aikanaan pelastetaan. Raamattu ja Ilmestyskirja antavat yhden näkökulman tähän.

   https://www.bitchute.com/video/COibw6mnyweD/

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  2. Oikeutta puhua ja ajatella vastaan hyökätään tiheään tahtiin.
   Pääasiallisiksi kohteiksi joutuvat ne, jotka pyrkivät politiikassa, akateemisessa maailmassa ja journalismissa avaamaan hieman tilaa kriittiselle ajattelulle yhteiskunnastamme ja siitä, miten valtaa käytetään väärin. Länsimaiset instituutiot ovat yhä huolestuneempia siitä, että noin vuosikymmen sitten sosiaalisen median mukana tulleet kansan vapaudet ovat laajentuneet ja mahdollistaneet eliitin etujen ja strategioiden analysoinnin ja kritisoinnin. Tämä on muodostanut hyvin ilmeisen uhan establishmentin jatkuvalle kyvylle propagandoida meitä, ja se on johtanut paljon arvaamattomampiin ja epävakaampiin sosiaalisiin ja poliittisiin maisemiin.
   Lisääntynyt kykymme ohittaa yritysten ja miljardöörien omistamat tiedotusvälineet on johtanut väistämättömään polarisaatioon. On syntynyt kolme vastakkaista heimoa, jotka perustuvat pitkälti tapaan, jolla kukin käyttää mediaa.
   Liberaalit ja perinteinen oikeisto eivät ole juurikaan kiinnostuneita uudesta kriittisestä tiedosta, vaan pitävät arvovaltaisina vain niitä tiedotusvälineitä, jotka kuuluvat yritysmediaan. Tämän seurauksena liberaalit ja perinteinen oikeisto pyrkivät olettamaan, että järjestelmä toimii suhteellisen hyvin tai että se ainakin toimii heidän edukseen. He suosivat valtavirran poliittisia puolueita, jotka suojelevat eliitin etuja.
   Populistinen vasemmisto on hitaasti ymmärtänyt, että meitä hallitsevat instituutiot ja vallan verkostot ovat järjestelmällisesti korruptoituneita ja että ne jatkavat nykyisellä tuhoavalla tiellä säilyttääkseen valtansa. Tämä vasemmisto on sisäisesti jakautunut – ja suurelta osin tehoton – koska se ei pääse yksimielisyyteen siitä, onko korjaavana keinona määrätietoisempi pyrkimys uudistuksiin vai korruptoituneen järjestelmän kukistaminen.
   Myös populistinen oikeisto ymmärtää, että järjestelmä on korruptoitunut, mutta sen on vaikea nähdä tätä korruptiota muuna kuin väliaikaisena ongelmana.

   Molemmat näistä kahdesta viimeisestä ryhmästä ovat potentiaalinen uhka länsimaisille instituutioille, varsinkin jos ne pystyvät tehokkaammin murtautumaan propagandan sumun läpi ja näkemään selvästi, mitä meillä todella on vastassamme.
   Tämän seurauksena olemme nähneet, kuinka valtaapitävät ovat ryhtyneet vastatoimiin digitaalisia vapauksia vastaan, jotka viimeaikaiset teknologiset innovaatiot ovat tahattomasti vapauttaneet ja leimanneet tämän hyökkäyksensä oikeutta vastaan tietää, mitä todella tapahtuu, ”demokratian puolustukseksi”.
   Suuri osa uuden kriittisen ajattelun tukahduttamisesta tapahtuu kuitenkin salaa. Kaikki eliittiin kohdistuva kritiikki – olipa se sitten tietoon perustuvaa, joka perustuu WikiLeaksin kaltaisten ryhmien julkaisemiin tietovuotoihin, tai harhaanjohtavaa, jota tyypillistävät tyytymättömien oikeiston Pizzagate-tyyliset salaliitot – niputetaan yhteen ”valeuutisiksi”. Algoritmeja manipuloidaan vähitellen niin, että molempien lajien kriittiset äänet katoavat, kun taas sosiaalisen median yritykset hyödyntävät yleisön uutta sensuroivaa mielialaa – jota eliitit ovat lietsoneet – perustellakseen sosiaalisen median kieltoja, jopa Yhdysvaltain istuvan presidentin osalta. Näinä orwellilaisina aikoina sananvapaus esitetään uhkana vapaudelle.
   Journalismista on tullut keskeinen taistelukenttä. Viime vuosikymmenen aikana on syntynyt uudenlaista populaarijournalismia, jonka on mahdollistanut digitaalitekniikan tasapäistävä rooli.
   Julian Assange, WikiLeaksin perustaja – joka teki ilmiantajien kannalta turvallisemmaksi tiedottaa yleisölle eliittimme tekemistä rikoksista ja valheista – on nyt lontoolaisessa korkean turvallisuuden vankilassa syytettynä ”vakoilusta”, koska hän on paljastanut Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan sotarikokset Afganistanissa ja Irakissa. Hänen pitkäaikainen vankeutensa ja psykologinen kidutuksensa ovat lähettäneet muille toimittajille voimakkaan viestin siitä, millaisia vaaroja eliitin etujen tutkimiseen liittyy.

   Lisää linkistä
   JONATHAN COOK – 12. TAMMIKUUTA 2022.
   https://www.unz.com/jcook/rachel-riley-libel-ruling-is-the-latest-judicial-attack-on-political-speech/
   Translated DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Onko korona suunniteltu rikos
  Suomalainen sisäpiirin ilmiantaja syyskuussa 2019: ”Maailmaan levitetään virus ja tappava rokote”
  MKR kertoo tänään hyvin mielenkiintoisesta ja suomalaisia koskettavasta tietolöydöksestä, jonka mukaan tuntematon suomalainen ”sisäpiiriläinen” ilmiantoi syyskuussa 2019 internet-alustalle ennakkotietoa tuolloin tulossa olleesta viruksen tahallisesta levittämisestä maailmaan ja siihen lääkkeeksi esiteltävistä myrkkypiikeistä.

  https://mvlehti.net/2022/01/14/suomalainen-sisapiirin-ilmiantaja-paljasti-syyskuussa-2019-maailmaan-levitetaan-virus-ja-tappava-rokote/

  Se, mitä sittemmin on kutsuttu uudeksi maailmanjärjestykseksi (NWO), on Britannian imperiumin jatke, jossa brittiläisen, amerikkalaisen ja juutalaisen imperialistisen eliitin edut ovat erottamattomat.
  juutalais-brittiläinen ”egregore” on myös NWO:n takana, on syytä muistaa, että – tämän ajattelutavan mukaan – vain NWO:n ”uskovaiset” ovat ihmisiä ja kaikki muut ovat eläimiä, joita voidaan käyttää hyväksi tai teurastaa.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=197123

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 3. Marinin hallitus ja perustuslailliset oikeudet:

  1. Tartuntatautilain muutos > sotelaiset pakolla rokotuksiin!
  2. Joukko sotelaisia kieltäytyi ja jätti työnsä!
  3. Koronapiikitetyt töitä jatkavat sotelaiset joukolla sairaslomilla!
  4. Tilanne kestämätön sairaanhoitopiireissä!
  4. Valmiuslaki voimaan > erotetut sotelaiset pakolla takaisin töihin?

  Aiotko erota – Sanna Marin?

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. RUOTSI EDELLÄ, SUOMI PERÄSSÄ
  Suomessa eduskunta hyväksyi hoitoalan pakkorokotukset. Nyt ”omikron-variantti” on tehty valheellisilla PCR-testin positiivisilla tuloksilla laajalle levinneeksi ja suuret ihmismäärät ovat saaneet muka tartunnan. Todellisuudessa kyse on vain tavanomaisesta flunssaviruksesta, josta PCR-testi antaa vääriä positiivisia tuloksia. Suomi on myös kulkemassa kohti koko kansan pakkorokotusta. Tähän Marinin hallitus pyrkii, koska se saa ohjeensa Suomen ulkopuolelta. Pala palalta perustuslain ihmisoikeudet kumotaan ja saavutetaan totaalinen tulos, missä kansalaisten kaikki perusoikeudet ovat kumotut. Tämän on ennustanut jo Rockefeller-säätiön kirja vuodelta 2010. Kyse on ennalta määrätystä dystopiasta, jossa autoritaarinen hallitus yhdessä suuryhtiöiden kanssa hallitsee kansoja. Totuudesta ei enää välitetä, vaan valtaa pitävien sana on totuus. Ihmispopulaatiota myrkytetään ”rokotteilla” eli myrkkyinjektioilla, jolloin miljoonat kuolevat. Kyseessä on ihmiskunnan historian kammottavin rikos. Tätä vastaan taistelemme, kun levitämme tietoa koronahuijauksesta. Osallistu mielenosoituskulkueeseen, joka lähtee Senaatintorilta Helsingissä 22.1.2022 klo 14.00. Nyt tarvitaan joukkovoimaa estämään hallituksen pakkotoimet.
  Äänestä VKK:ta aluevaaleissa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
 5. Rivit rakoilee! Katsokaahan nyt näitä otsikoita! Ja tämä ei ole kuin murto-osa siitä kaikesta sekaannuksesta mitä olemme kuulleet kaiken aikaa. Helvetin äkkiä tunkiolle tuo hallitus ja toimitusministeriö tilalle.

  `Moraalisen kompassinsa hukanneet fanaatikot ja `tärkeät päätökset`:
  https://mvlehti.net/2022/01/15/moraalisen-kompassinsa-hukanneet-siististi-pukeutuvat-fanaatikot-tarkeiden-paatosten-takana-umv-raportti/

  `Jos lopputulemana on, että rokotesuojan hankkimisesta huolimatta päättäjien vastaus on lockdown, miten se mahtaa vaikuttaa ihmisten motivaatioon ottaa uusia piikkejä? Varsinkin kun yhä useampi näkee jo, että omikron tuottaa vain vähäisen taudin. Kansa puhuu omikronflunssasta`:
  `Päätoimittajan kommentti: Aikooko sosiaali- ja terveysministeriö kaapata vallan – ja ajaa Suomea lockdowniin?`:
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paatoimittajan-kommentti-aikooko-sosiaali-ja-terveysministerio-kaapata-vallan-suomessa-ja-ajaa-suomea-lockdowniin/8327370#gs.mhfw8q

  `Opetusministeri Andersson MTV Uutisille: En pidä mahdollisena, että baarissa voidaan ryypiskellä, mutta lapset eivät voisi mennä kouluun`:
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/opetusministeri-andersson-mtv-uutisille-en-pida-mahdollisena-etta-baarissa-voidaan-ryypiskella-mutta-lapset-eivat-voisi-menna-kouluun/8327016#gs.mhh4ju

  `THL ehdottaa karanteenin lyhentämistä viiteen vuorokauteen – Salminen MTV:lle: Rokottamattomat todennäköisesti jäämässä ulkopuolelle`:
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-ehdottaa-karanteenin-lyhentamista-viiteen-vuorokauteen/8327046#gs.mhefmm

  `IL:n tiedot: Kolmatta rokotekierrosta ei ole nopeutettu, vaikka hallitus vaatii`:
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/0541d1ca-f803-4de0-8c0a-5ba10b07820e

  MTV-toimittelija Ilkka Ahtiaisen esilletulo omalla alustallaan on jokseenkin outoa. Eihän valtamediassa näin pitänyt käydä. Koronavirus alkaakin saada sille kuuluvan paikan – sehän onkin vain tavallinen kausiflunssa. Tällaista vouhkaamista sitä ei kuulkaas purematta niellä.

  Nyt kansalaiset heräävät ja alkavat kysellä kuka on tämän sadun koronaviruksesta pääarkkitehti. Hallitus on tukkanuottasilla, THL ja STM antavat toisistaan poikkeavaa informaatiota ja kunnat menettelevät iham niinkuin lystäävät.

  Mikään ei ole enää niin varmaa kuin epävarmaa. Aivan oikein WEFn Klaus Schwab ennusti kuinka tuleva pandemia antaa lyhytkestoisen mahdollisuuden järjestäytyä Great Resetin kautta NWOhon.

  Vahinko on jo tullut niille sadoilletuhansille rokotetuille, jotka ovat luottaneet tiedotusvälineiden välittämiin tietoihin pandemiasta. Mutta kannattaa muistaa: Murha tai maanpetos ei vanhene koskaan. Loppupeliä ei käydä lehtien sivustoilla syytellen toinen toisiansa. Loppupeli käydään kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

  Mikä mahtaa olla WEFn seuraava siirto? Ihmisethän alkavat ajatella itse ja tämä kauhistuttaa eliittiä. Eiväthän kansalaiset saa ajatella, koska me (eliitti) ajattelemme ja päätämme heidän puolestaan!

  Mutta hei, nythän ei ollakaan muualla, nyt ollaan Suomessa. Suomalaiset ovat pesunkestäviä individualisteja, sissejä, jotka eivät ole koskaan pystyneet tiimityöskentelyyn ja pystyvät tarvittaessa toimimaan ilman johtajia.

  Pahoin pelkään, että incide jobina toteutetut kybergyökkäykset alkavat ja syyllinen on ullatus ullatus – Venäjä!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Tämäkin kaaos voi olla osa suunnitelmaa.
   Ote Siionin Viisainen pöytäkirjojen johdannosta:

   ”…Give bad advice to governments and everyone else.
   Eventually the goyim will be so angry with their governments,
   because we blame them for the resulting mess, that they will
   gladly have us take over. We will then appoint the descendant
   of David as the King of the World.”

   Klaus Schwab: ”We Have to Prepare for a More Angry World”.

   https://www.investmentwatchblog.com/wtlf-we-have-to-prepare-for-a-more-angry-world-klaus-schwab/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Alunpitäen kansoille esiteltiin, että rokotteista saataisiin laumaimmuniteetti, joka suojaisi koronatartunnoilta. Kävikin päinvastoin!

  Koronarokotteet aiheuttavat jokaisessa, jotka sen ovat ottaneet immuniteetin romahtamisen. Nyt tulevat kaikki ne mahdolliset ja mahdottomat taudit, joukkokuolemista puhumattakaan, jotka iskevät läpi immuunipuolustusjärjestelmän.

  Miten käy esimerkiksi tietokoneen, josta puuttuu palomuuri ja virustentorjuntaohjelma. Tietenkin siten, että kaikki haittaohjelmat ja virukset menevät läpi.

  Seuraavan `virus`-aallon pitäisi olla `pii`-variantti. Luulenpa, että seuraavaa varianttia esitellään valheellisesti aikaisempien rokotusten aiheuttamien haittojen pohjalta uudeksi virusmuunnokseksi.

  Mutta koronapassista tai rokotepassista ei luovuta. Kaikki ne jotka kannattavat ko. älyttömyyttä (koronapassia) ovat jonkun muun asialla. Tämä asiahan ei ole ollut alun alkaenkaan lääketieteellinen vaan poliittinen, joka nyt käy selvästi ilmi.

  Tähän saumaan on valittu täksi illaksi elokuva `Tuntematon uhka` (AVA 21:15-). Sattumaako?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Kansalaisadressi

  Nyt jos koskaan olisi paikallaan kansalaisadressi ryhmäkanteen aikaansaamiseksi. Joukossa on voimaa, eikä sitä voitaisi sivuuttaa olan kohautuksella. Näinhän maailmalla on jo toimittu – miksi ei meilläkin?

  Nimiä saattaisi kertyä paljon ja verrattain lyhyessä ajassa!

  Tarkoitus olisi valtuuttaa puolueeton tutkijaryhmä tutkimaan covid-rokotushaittoja sekä rokotukseen liittyviä muita lainvastaisia toimia. Virka-apua saa varmasti esimerkiksi entisiltä Pfizerin pitkäaikaisilta työntekijöiltä, jotka ovat olleet kehittelemässä mRNA rokotetta.

  Adressin aiheerna olisi tuoda julki esimerkiksi kansainvälisten tutkijoiden jo valmiit tutkimustuloset covid-rokotusten lievistä, vakavista ja kuolemaan johtaneista rokotehaitoista. Unohtaa ei sovi myöskään rokottamattomien perustuslainvastaista syrjintää työpaikoilla.

  Ryhmäkanteen sekä syrjinnän tutkimustulokset voisi sisällyttää esitutkintamateriaalina syyttäjälle.

  Puolustetaan nyt niitä, jotka eivät voi itseänsä puolustaa – lapsia ja lastemme lapsia!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. NATO-OPTIO

  En hyväksy EU-armeijaa, mutta en myöskään vastusta sitä, koska kysymys on Suomi nimisen valtion säilymisestä. Mitä NATO-optioon tulee niin mikä ihmeen NATO-optio?

  EU-jäsenvaltioilla on jo yhteinen maksujärjestelmä ja yhteisenä maksuvälineenä Euro.

  Syventääkseen integraatiota EUn pitäisi perustaa oma EU-armeija. Ei mitkään hajanaiset EUn taistelujoukot, vaan kiinteät ja yhteiset maa-, meri-, ilma- ja avaruusjoukot. Tämä ei ole globaali hanke, vaan se rajoittuu EUn alueelle, pitäkööt muut Unionit huolen omista asioistaan.

  USA/NATOn vaikutusyritykset Atlantilta EUn kautta Venäjälle saataisiin kilvettyä. Luuleeko jenkki tosiaan, että EU on ikään kuin jokin Villin-Lännen saluunanovi, josta rampataan sisälle coltit paukkuen kuten isäntämaasopimuksen varjolla Suomeen.

  Jopa Britannia, ydinasevaltio, alkaisi harkitsemaan uudestaan brexitiään., koska eihän mikään valtio tulevaisuudessa voi jäädä Unionien maailmassa liittymättä johonkin Unioniin.

  Mikäli EU valtioilla olisi yhteinen armeija niin NATO lakkaisi olemasta. Mitenkähän mahtavat noiden jäsenmaksujenkaan laita olevan. Taitaa olla pystyssä pitemmältä ajalta.

  EU-armeijan ilmaantuminen kääntäisi USAn hegemonian vaikutusyrityksen Venäjää vastaan Tyynenmeren yli Kiinan kautta. Näin saataisiin tulpattua jenkki omalle saarelleen, koska Idän kuninkailla ei nyt vaan satu olemaan saluunanovia.

  Ei tällaisilla vanhoilla dinosauruksilla kuten NATOlla tule olemaan muutenkaan jatkossa mitään sijaa Unionien maailmassa. Se lakkautuu omaan mahdottomuuteensa. Olisihan se mahtavaa jos saisimme lyötyä NATOn laudalta.

  EU-armeijan aikana ei tarvita mitään katteettomia `turvatakuita` tai NATO-optioita, koska armeija nyt sattuu olemaan oman Unionin armeija. Näin saataisiin lakkautettua maltillisesti myös Suomen isäntämaasopimus.

  Sitä paitsi EU on valittu tiennäyttäjäksi muille Unioneille. EU-armeija takaisi jäsenvaltioille kuten Suomelle pax-EUn. Tämä ei jäisi huomiotta muilta Unioneilta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat