Ruskea merilevä on ihmeen hyvää ihmisen terveydelle

 

 

Ihminen on syönyt merilevää jo tuhansia vuosia. Tässä ”meren kasviksessa” oleva vitamiinien, kivennäisaineiden ja hivenaineiden sekoitus muistuttaa läheisesti ihmiskehon koostumusta, mikä tekee levän ravinteista helposti imeytyviä. Eräiden tutkijoiden mukaan merilevä yksistään saattaa olla lähes täydellinen ratkaisu useisiin terveysongelmiin.

Merilevät sisältävät kasveista eniten kivennäisaineita, sillä meressä kasvaessaan ne imevät luonnostaan runsaasti merivedessä olevia kivennäisaineita. Meren kasviksissa on runsaasti kalsiumia ja fosforia sekä erittäin paljon magnesiumia, rautaa, jodia ja terveellistä natriumia. Merilevässä on paljon eri vitamiineja, kuten A, B1, C ja E vitamiineja, tiivistyneitä proteiineja ja terveellisiä hiilihydraatteja. Levä voi hyvin olla koko planeetan ravintorikkain ruoka-aine.

Merileviä on useita eri lajeja, jotka jaetaan yleensä punaisiin ja ruskeisiin leviin, joilla molemmilla on omat tyypilliset ravinto- ja terveyshyödyt. Eräät merilevien uusimmista löydöksistä keskittyvät yhdisteisiin, joita löytyy ruskeista levistä, erityisesti Ecklonia cavasta. Näitä yhdisteitä pidetään aikamme ”super”antioksidantteina. Eräs tällainen on florotanniini eckol, joka on tutkimuksissa osoittautunut keuhkoja oksidatiivisilta vaurioilta suojaavaksi. Kokeessa hamsterin keuhkojen fibroblastisoluja altistettiin vetyperoksidille ja muille tunnetuille hapettimille tarkoituksena aiheuttaa soluvaurioita. Eckol osoittautui tehokkaaksi radikaalien saalistajaksi ja esti lipidien hapettumisen, joka on yksi suurimmista syistä sydän- ja verisuonisairauksiin ja valtimotukoksiin. Hapettuneet lipidit ovat osasyynä myös veritulppiin, jotka johtavat sydänkohtauksiin ja aivoinfarkteihin. Eckol vähensi vetyperoksidille altistuneiden keuhkojen solukuolemia ja nälkiintymisen ja säteilyn aiheuttamia soluvaurioita.

Eräs Eckolin tavoista estää soluvaurioita on lisätä katalaasi-entsyymin aktiivisuutta, joka on vastuussa haitallisen vetyperoksidin muuttamisesta vedeksi ja vedyksi. Eckol lisää myös solujen ulkopuolisen kinaasin fosforylaatiota (kinaasi-entsyymi muokkaa proteiineja). Fosforylaatio on osa aineenvaihdunnan prosessia, jossa ravintoaineiden hapettumisesta vapautuneella energialla tuotetaan energiamolekyyli adenosiinitrifosfaattia (ATP).

Ecklonia cavasta löytyy myös toinen florotanniiniyhdiste, vahva polyfenoli trifloretoli-A. Florotanniineilla on ainutlaatuinen polyfenolirakenne, joka mahdollistaa biologisia toimintoja, joita ei löydy maalla elävistä kasveista. Ecklonia cavasta tehty uute edustaa aivan uudenlaista ja ainutlaatuista polyfenolien luokkaa. Polyfenolit ovat kasviyhdisteiden luokka, jolla on antioksidanttisia ominaisuuksia ja lukuisia hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Edellä mainitun Eckolin tavoin trifloretoli-A vähentää merkittävästi keuhkojen soluille aiheutuneita soluvaurioita.

Ecklonia cava uutteen hyödyllisistä vaikutuksista suuri osa saattaa johtua sen peroksinitriittiä tuhoavasta ja transkriptiotekijä NF-kB:tä estävästä vaikutuksesta. Tämä on yhtenevä tri Martin Pallin typpioksidin kiertoteorian kanssa, jolla hän selittää sairauksia, kuten Persianlahden oireyhtymä, krooninen väsymysoireyhtymä, tuoksuyliherkkyys, fibromyalgia ja 14 muuta sairautta. Tämä teoria ansaitsee ihan oman artikkelinsa. Peroksinitriitti on tri Pallin mielestä yksi pahimmista vapaista radikaaleista. E. cava uute on osoittautunut vahvaksi ja tehokkaaksi radikaalien tuhoajaksi DPPH-radikaaleja, hapettunutta LDL:ää ja peroksinitriittiä vastaan.

Mikä tekee E. cava uutteesta niin ylivoimaisen antioksidantin? Nämä radikaaleja tuhoavat ominaisuudet johtuvat sen kemiallisesta rakenteesta. Siinä on jopa 8 linkittynyttä bentseenirengasta, mikä tekee siitä 10 – 100 kertaa muita polyfenoleita tehokkaamman vapaiden radikaalien tuhoajan. Useimmissa polyfenoleissa on vain 3 – 4 rengasta, kuten vihreän teen katekiineissa, jotka ovat viime aikoina nousseet suosituiksi antioksidanteiksi, mutta ovat selvästi tehottomampia kuin E. cava uute.

Lisäksi E. cava uute on 40 %:sti rasvaliukoinen, mikä tekee siitä hyvin pitkävaikutteisen elimistössä. Sen puoliintumisaika on 10 – 12 tuntia, verrattuna maakasvien vesiliukoisten polyfenolien 30 minuuttiin. Sillä on myös kyky läpäistä aivo-veri-este, mihin maakasvien polyfenolit eivät pysty, ja se tekee siitä lupaavan hoitokeinon tiettyihin aivosairauksiin.

Viimeisten 14 vuoden aikana korealainen biokemisti tri Haengwoo Lee on tutkinut paljon E. cavaa ryhmineen Seattlessa, mukaan lukien koeputkitestejä, eläinkokeita ja nyt jo yli seitsemän kliinistä tutkimusta ihmispotilailla. Seuraavassa nämä kokeet lyhyesti:

Fibromyalgia:

8-viikkoisessa kaksoissokko- plasebokontrolloidussa tutkimuksessa fibromyalgiapotilailla E. cava uute osoitti hyödyllisiä vaikutuksia ilman haittavaikutuksia. Plaseboa saaneilla potilailla ei havaittu tilan paranemista. E. cava uutetta saaneet potilaat nukahtivat keskimäärin 47 minuuttia nopeammin, nukkuivat 1,6 tuntia pidempään ja 80 % sikeämmin. Heidän energiatasonsa nousi 71 % ja heillä oli keskimäärin 2,25 hyvää päivää enemmän viikossa, 31 % vähemmän kipuja ja heidän yleistilansa parani 39 %.

Laihduttaminen:

Diglyseridi asyylitransferaasi (DGAT) on triglyseridien synteesin avainentsyymi. Hiirikokeissa on havaittu tämän entsyymin vajauksen tekevän hiiristä vastustuskykyisiä ruokavalion aiheuttamalle ylipainolle sekä korottavan insuliini- ja leptiiniherkkyyksiä. Näiden tulosten mukaan DGAT-entsyymin estäminen voi hyvin olla toimiva hoito ylipainon lisäksi myös diabetekseen. Laboratoriorotilla, jotka oli geneettisesti muokattu kasvamaan ylipainoisiksi, E. cava uute vähensi kehon rasvaa ja sai rotat liikkumaan enemmän.

Eräässä toisessa tutkimuksessa E. cava uute aiheutti rasvapitoisella ruokavaliolla ruokituille eläimille paremman rasvan vastuskyvyn ja selvää laihtumista. E. cava uute vaikuttaisi stimuloivan kehon rasvan polttoa ja lisäävän lihasmassaa. 141 nuorelle annettiin päivittäin 200 mg E. cava uutetta virvoitusjuoman seassa. Kahdessa viikossa heidän painonsa putosi keskimäärin kilolla, lihasmassa kasvoi kilolla ja rasvakudoksen määrä putosi lähes kaksi kiloa (keskimäärin 7,48 %).

Sydän- ja verisuonijärjestelmä:

E. cava uute sisältää luonnollisia yhdisteitä, jotka kykenevät tukahduttamaan triglyseridisynteesin, samalla edistäen kolesterolin poistoa ja suojaten verenkiertojärjestelmää. Se lisää erityisesti sydän- ja verisuonitaudeille altistuvien ylipainoisten verenkiertojärjestelmän suojaa alentamalla LDL kolesterolia ja tuhoamalla vapaita radikaaleja. E. cava uute vähentää verisuonien tulehduksia sekä estämällä ja vähentämällä oksidaatiota että vähentämällä tulehduksia aiheuttavia tekijöitä, kuten prostaglandiineja.

Kolesterolin vähentäminen:

Tutkijat antoivat 6 viikon kliinisessä tutkimuksessa 39 aikuiselle (keski-ikä 55,6 vuotta) matalan annoksen (100 mg) E. cava uute-yhdisteitä. 6 viikon aikana heidän keksimääräinen kolesteroliarvonsa putosi 5,90:sta 5,79:ään, LDL kolesteroli putosi 3,65:stä 3,49:ään ja HDL kolesteroli kohosi 1,19:stä 1,31:een (tilastollisesti merkittävä). Triglyseridit putosivat 2,43:sta 2,2:een ja aterogeeninen indeksi (kyky aiheuttaa ateroskleroosia) putosi 12,5 %. Vaikka osa näistä muutoksista oli pieniä, kaikki muutokset tapahtuivat terveyttä edistävään suuntaan.

Verenpaine:

4-viikkoisessa eläinkokeessa verrattiin florotanniinia 50 mg/kg annostuksella enalapriilii-verenpainelääkkeeseen annostuksella 10 mg/kg. Hiirille oli kirurgisesti aiheutettu korkean verenpaineen tila, jossa systolinen yläpaine oli jopa 200 mmHg. Lääkittynä sekä enalapriililla että E. cava uutteella yläpaine putosi jopa 140 mmHg:aan. Kun hoitoa jatkettiin vain toisella aineista, havaittiin E. cava uutteella hoidettujen hiirien verenpaineen kohoavan hitaammin takaisin vaarallisiin arvoihin kuin enalapriililla hoidettujen hiirien.

Korkeaa verenpainetta hoidetaan usein ACE-estäjillä (angiotensiinikonvertaasin estäjät). E. cava uutteen sisältämien florotanniinien on havaittu olevan vahvoja luonnollisia ACE-estäjiä, jopa 15 kertaa vahvempia kuin maakasveista saadut polyfenolit.

Diabetes:

E. cava uute-yhdisteiden on todettu toimivan vahvoina aldehydi-reduktaasin estäjinä, mikä voi olla hyödyksi metabolisesta oireyhtymästä ja diabeteksesta kärsiville potilaille. E. cava uute esti merkittävästi haiman NF-kB tulehdusta. Harvardissa suoritetussa hiirikokeessa havaittiin hiirten haiman liiallisen rasvoittumisen johtavan suoraan NF-kB tulehdukseen ja sitä myötä täysimittaiseen 2-tyypin diabetekseen ja insuuliniherkkyyteen. E. cava uute pystyy estämään tämän ylenpalttisen rasvoittumisen.

Veren ohentaja:

E. cava uutteen on havaittu estävän veritulppia edistämällä plasmiini-entsyymin muodostusta, joka hajottaa fibriiniä ja rikkoo veritulppia (fibrinolyysi). Eikä tämä aiheuta ylimääräistä verenvuotoa.

Aivotoiminnot: Muisti, rentoutuminen ja viretila:

Tri Leen ryhmä osoitti E. cava uutteen lisäävän verenvirtauksen nopeutta kaulavaltimossa noin 10 % ja lisäävän aivosähkökäyräkuvauksissa (EEG) alfa-aaltoja (valppaus ja huomiokyky). Päiväsaikaan se estää bussinkuljettajien ja opiskelijoiden uneliaisuutta. Se suojaa aivosoluja hapen puutteen aiheuttamilta tulehdusreaktioilta. Aivojen otsalohkossa asetyylikoliinin tuotanto parani jopa 140 %. Otsalohko on erittäin tärkeä pitkäkestoiselle muistille ja ajattelulle. Hiirillä E. cava uute esti aivoihin kertyvän beeta-amyloidin, jota kertyy aivoihin erityisesti Alzheimer-potilailla.

Nivelreuma ja neuropaattinen kipu:

E. cava uute on verrattavissa tulehduskipulääke selekoksibiin (Celebra ja Onsenal) reuman ja tulehdusoireiden hoitoon, mutta ilman vaarallisia sivuvaikutuksia sydän- ja verisuonijärjestelmälle. 40:n hermokivuista kärsivän potilaan tutkimuksessa E. cava uute vähensi kipuja 40 % neljässä viikossa ja paransi 32 potilaan tilaa.

Allergiat ja astma:

E. cava uute vaikuttaa helpottavan merkittävästi allergisia reaktioita ilman antihistamiinien väsyttävää ja huimaavaa vaikutusta ja muita sivuvaikutuksia. Eosinofiiliset valkosolut, sytokiinit ja ilmateiden limaisuus vähenivät kaikki noin 75 %, kuten myös ilmateiden epiteelikudosten liikakasvu. Keuhkojen kollageenia muodostava fibroosi väheni 20 – 32 %. Näiden löydösten mukaan E. cava uute-yhdisteet voisivat estää ja parantaa kroonisia keuhkosairauksia, kuten astma ja keuhkoahtaumatauti.

Erektiohäiriö:

Kuusi kuukautta kestäneessä 31:n erektiohäiriöstä kärsivän miehen tutkimuksessa vertailtiin E. cava uutteen ja Viagran käyttöä kahdeksan viikon ajan kumpaakin. Kaiken kaikkiaan E. cava uute toimi huomattavasti paremmin kuin Viagra, kuten alla oleva tulostaulukko osoittaa:

                                                          E. cava uute:      Viagra:

Orgasmi                                           87 %                    27 %

Tyytyväisyys yhdyntään                 74 %                    44 %

Kokonaistyytyväisyys                     62 %                    39 %

Erektiotoiminta                               66 %                    66 %

Turvallisuus:

Ecklonia cava uute valmistetaan syötävästä merilevästä. Kymmenet tuhannet ihmiset kautta maailman ovat nauttineet E. cavaa monissa eri muodoissa ilman mitään sivuvaikutuksia. Sitä on testattu useilla toksisuuskokeilla, eikä minkäänlaista toksisuutta tai haitallisuutta ole löydetty. Ecklonia cavasta uutettuja tuotteita on patentoitu ainakin tuotemerkeillä Seanol ja Ventol. Markkinoilta löytyy useita E. cavaa sisältäviä lisäravinteita ja niitä mainostetaan mm. reumaan ja laihduttamiseen.

Alkuperäinen artikkeli: http://alignlife.com/articles/depression/brown-seaweed-is-miraculous-for-the-human-body?fb_ref=recommendations-bar

4 kommenttia

 1. Oikea määrä vetyperoksidia keuhkoille ei aiheuta soluvaurioita vaan on tehokas parannuskeino esim. syöpää vastaan:

  Kirjoittaja on langennut happiradikaaliteorian ansaan ja lääketehtaat ovat siitä hyvin mielissään…

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Oikein kovasti tykkään merilevästä ja syön sitä joka päivää noin 50-70 grammaa (mustan leivän päälle makean teen kanssa – näminämi). Tilaan sitä jollekin Venäjältä (joka kerta 1-kg ämpärin). Onko se myynissä Suomessa? Missä? Kiitos.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Valitettavasti merilevä absorboi Fukushiman reaktorin plutoniumia ja muita vaarallisia aineita, raskasmetaleja ja kemikaaleja, joten sen syöminen on vaarallista. Katsoin videon youtubesta, missä testattiin merilevän olevan radioaktiivista. Kurja juttu, olisin halunnut tehdä ensimmäistä kertaa elämässäni raw vegan sushia.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat