Sauli Niinistö vaatii NATO-lain pikaista käsittelyä; Suomi on USA:n hallinnassa

Helsingin Sanomien mukaan presidentti Sauli Niinistö vaatii eduskuntaa käsittelemään niin kutsutun NATO-lain tarvittaessa jo ennen kuin Turkki ja Unkari ovat ratifioineet Suomen liittymispöytäkirjat. 

Yllä esitetty ilmenee presidentin kanslian lausunnosta, joka käsittelee hallituksen esitysluonnosta Suomen liittymiseksi Pohjois-Atlantin liittoon eli NATOon. 

Hallituksen esitysluonnoksen merkittävin sisältö on, että eduskunta hyväksyisi Pohjois-Atlantin sopimuksen liittymispöytäkirjoihin muunnellun muodon. Esitysluonnoksen yksi vaarallisimmista kohdista Suomelle ja suomalaisille on se, että Suomi ei aseta mitään jäsenyyteen liittyviä varaumia. 

NATO-lain liittymiskirjan mukaan muiden muassa todetaan seuraavaa: 

“Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin sopimukseen tulee voimaan, kun Suomen liittymiskirja talletetaan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Tavoitteena on, että Suomi ja Ruotsi tallettavat liittymiskirjansa samaan aikaan, jolloin Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy toistensa liittymispöytäkirjoja erikseen. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus tulee Suomen osalta voimaan, kun Suomi tallettaa ratifioimiskirjansa Yhdysvaltojen hallituksen huostaan.” 

Tämän mukaan Suomen ja suomalaisten turvallisuus alistetaan tai nujerretaan Yhdysvaltojen holhoukseen, Yhdysvaltojen, jota johtaa verenhimoinen juutalaismafia, joka vaikuttaa ratkaisevasti ydinasevaltio Israelin sisä- ja ulkopoliittisiin ratkaisuihin.  

Toimittajan välihuomiot 

NATO on Yhdysvaltojen keulakuva ja astinlauta Eurooppaan.  Juutalaismafian hallitseman Washingtonin maailmanvallan tavoitteluun käytetään USA:n lisäksi myös  tiettyjä muita NATO-maita. Siihen käytetään myös Suomea, vaikka sen NATO-jäsenyyttä ei ole edes ratifioitu. 

Maan puolustusministeriön julkaiseman, Base Structure Report for Fiscal Year 2003, (Tukikohtien rakenneraportti verovuodelle 2003) tutkimuksen mukaan Pentagon omistaa tai on vuokralla 702 tukikohdassa noin 130 eri maassa Yhdysvaltojen ulkopuolella.   

Suomen poliittiset valtaapitävät ovat pettäneet isänmaansa täydellisesti ja viskanneet Suomen sotakaluston rattaisiin. 

Miksi kansanedustajat toimivat näin pirullisesti maataan ja kansaansa kohtaan? 

Syitä tähän on useita, ja vika voi olla kasvatuksessa, materialistisessa ja ateistisessa elämän katsomuksessa (jumalattomuus), saattaa johtua henkilökohtaisten etujen ja kunnian tavoittelusta ja siitä, että ei kyetä antamaan arvoa isänmaalle ja sen itsenäisyydelle, vaan sen sijaan ihannoidaan globaalia ulottuvuutta sekä suunnatonta ylikansallista yhteisöä, jossa kuitenkin pienet valtiot sortuvat isompien jalkoihin. 

Lisäksi yhtenä varteenotettavana tekijänä kansanedustajien petturuudelle on syynä Mediapoolin vaikutus.  Nimittäin Mediapoolin sisältö on sovitettu yhteen Yhdysvaltojen, NATOn ja Euroopan unionin pyrkimyksien sekä etujen kanssa. 

Eli Suomeen on rakennettu militaarisen tiedusteluoperaation kontrollointijärjestelmä, jonka ansiosta Suomi alkoi kiihkomielisesti hakea NATO-jäsenyyttä vuoden 2022 kuluessa. 

Myös NATOon liittymisen prosessi on laiton ja rikollinen 

Suomen poliittisilta vallanpitäjiltä on rikollinen toiminta juurtunut tavaksi. Jo Suomen liittyminen Euroopan unioniin,  euroon ja Isäntämaasopimukseen olivat täysin laittomia ratkaisuja. 

Niin myös Suomen liittymisprosessi NATOon on laiton. 

Poliittinen johto, aina presidenttiä myöten ovat painottaneet, että Suomen NATO-jäsenyyden hakeminen ei edellytä kansanäänestystä. Kansanäänestyksen tarpeettomuutta nämä roistot puolustelivat   hyvin hämäräperäisillä ja vääristelevän kuvan antavilla gallup-tuloksilla, joilla muka mitattiin suomalaisten kannatusta ja vastustusta NATO-jäsenyyteen. “NATOn korkeaa kannatusta” on myös perusteltu ainoastaan parin tuhannen kansalaisen gallup-tuloksella. 

Kyseinen gallup-kysely ei myös ole kovinkaan luotettavaa siinäkään suhteessa, että niiden taustalla on yhtiö (Dun & Bradstreet), joka kytkeytyy Maailman talousfoorumin (WEF) yhden Maailmanhallituksen orjuuttaviin tavoitteisiin. 

Huomionarvoista on, että muiden muassa Maailman talousfoorumin (WEF) perustaja ja visionääri on maailmanlaajuiseen finanssieliittiin kuuluva juutalainen Klaus Schwab. 

Muistamisen arvoista on, että  EVAn NATO-tutkimuksen mukaan vuosina 1998-2021, Suomen mahdollista NATOon-liittymistä kannatti noin 19-26 prosenttia suomalaisista, mutta jo keväällä 2022 kannatuslukemat kääntyivätkin toisin päin. 

Sauli Niinistö painostaa eduskuntaa käsittelemään nk. NATO-lain jo ennen kuin Turkki ja Unkari ovat ratifioineet Suomen liittymispöytäkirjat. Tämä tarkoittaa sitä, että negatiivista globalisaatiota palvelevat suomalaiset poliitikot ovat hyväksyneet Sanna Marini hallituksen valmistaman NATO-lain ennen Suomen NATO-jäsenyyden hyväksyntää kaikkien maiden osalta. 

Tällainen menettely on NATOn sääntöjen vastainen ja siten laiton, koska NATOn jäsenyyttä ei voida hyväksyä Suomessa ennen kuin kaikki NATO-maat ovat parlamentaarisesti ratifioineet Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen. 

Ilmeisesti yllä mainittu NATO-lain mahdollinen ennakkokäsittely vaatisi perustuslain muutosta. 

NATOon liittymisellä on todellakin vaikutusta suvereniteettiin. 

Koska “… Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus tulee Suomen osalta voimaan, kun Suomi tallettaa ratifioimiskirjansa Yhdysvaltojen hallituksen huostaan.” 

Yllä olevan mukaan Suomi alistetaan välittömästi Yhdysvaltojen valtapolitiikan toteuttajaksi ja luovutetaan Suomen puolustuksellinen hallinta Yhdysvalloille. Tämä täyttää sekä valtio-, että maanpetoksen tunnusmerkit. 

Eivät suomalaiset ole antaneet suostumustaan liittyäkseen Washingtonin sijaissotijaksi Venäjää vastaan. 

Suomi syöstään tuhoon 

Suomen hallitus ei aseta varauksia  NATO-jäsenyyden suhteen, joten Suomen maaperälle voidaan virittää  ydinaseita.  Suomesta tehdään siis Yhdysvaltojen rintaman etulinja Venäjää vastaan, vaikka Venäjä ei ole tehnyt Suomelle mitään väärää. Suomen ajautuessa sodan kurimukseen, ovat kärsimysten syynä Suomen poliittinen johto, joka on luovuttanut maansa parlamentaarisen hallintovallan ulkomaisille suurvalloille, syy ei ole siis Venäjän. 

Washington on nyt uhraamassa Euroopan ja Venäjän reunavaltiot, ylläpitääkseen ja lujittaakseen entistä hegemonia-asemaansa maailmanpolitiikassa. Muistettakoon kuitenkin, että juutalaismafia hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen kautta. Siten sekä Yhdysvallat että EU toimivat kuin yhtenä Maailmanhallituksen luomiseksi, yhdistyen täten Maailman talousfoorumin tavoitteisiin.    

Suomen kelvottomien johtajien takia maamme ollaan nyt uhraamassa transatlanttisen maailman valtapolitiikan alttarille. Yhdysvaltojen sijaissota Venäjää vastaan vaatii myös Suomelta konkreettisia sotatoimia itäistä suurvaltaa kohtaan. 

Mahdollinen sota Venäjää vastaan on motivoitu Mediapoolin alituisella vihan lietsomisella, josta suomalaisten ei ole ollut helppo suojautua. Tämä turha ja täysin typerä sota, läntisten suurvaltojen puolesta Venäjää vastaan myös Suomen osalta on siis alkamassa. 

Suomen ja suomalaisten pelastamiseksi on vallankumous välttämätön 

Suomen turvatakuut muodostuvat puolueettomuuspolitiikasta sekä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta.   

Ei pidä sallia sitä, että maamme alistetaan suurvaltojen valtapolitiikan, kansainvälisten rahoituslaitosten ja ylikansallisten pääomien lypsettäväksi, vaan Suomen roistomaiset poliittiset johtajat, jotka ottavat käskynsä ulkomailta, on syöstävä vallasta sekä maamme hallinta on kokonaisuudessaan otettava isänmaallisten poliittisten johtajien valvontaan. 

Suomen on taistelemalla itsenäisyytensä puolesta, luomalla vahvan ja omavaraisen puolustuksen sekä valitsemalla yhteistyön erikoisesti Venäjän kanssa, täten edistäen tehokkaimmin tulevaisuudessa maailmanjärjestyksen rakentumisen Itä-Aasiassa, eikä transatlanttisessa ympäristössä. Suomen on erottava EU:sta ja eurosta sekä hylättävä Isäntämaasopimus. Maamme täytyy johtaa poliittiseen, taloudelliseen sekä kulttuurilliseen itsenäisyyteen. Suomen on otettava käyttöön valtion oma valuutta – Suomen markka ja aloitettava talousdemokratian reformi.   

Itsenäisyyttä tavoittelevat uudet puolueet voisivat tehdä vaaliliiton, joita vaihtoehtomediat tukisivat. Mutta vallankumouksen keskiöön nousee Vallankumoustuomioistuin eli vallankumoustribunaali, joka mahdollisesti tuomitsee niitä, jotka ovat syyllistyneet valtionpetokseen ja maanpetokseen sekä muihin poliittisiin rikoksiin. 

Voitaisiin lopuksi huomauttaa, että länsimaisten poliitikkojen tärkeimpänä tehtävänä olisi painostaa Ukrainan johto niihin rauhanehtoihin, jotka Venäjä sille tarjoaa. Ukrainaan pitäisi lopettaa täysin sotilaallisen avun ja asevarustelun antaminen, mitkä vain pitkittävät sotaa ja Ukrainan kansan kärsimystä.   

Markku Juutinen 

Lähteet 

Presidentti patistelee eduskuntaa käsittelemään Nato-lain jo ennen Turkin ja Unkarin ratifiointeja – Politiikka | HS.fi 

When Jews Rule The World – Radio Islam (islam-radio.net) 

Radio Islam – Svenska huvudsidan (islam-radio.net) 

(1) Markus Kartesalo ???????????????????????????????????????? on Twitter: ”Kuka olisi tämän kyselyn taustat arvannut, itse veikkasin talousrikollisen Eero Lehden firman tuottamaksi, mutta olin väärässä. https://t.co/v5sOPeZsMH” / Twitter 

60 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen Natoon – ja päätöksen jo tänä vuonna – Eva 

11 kommenttia

 1. Ei paljon kiinnosta. Minä erosin reservin palveluksesta jo kauan sitten ja palautin sotilaspassini. Niin että tapelkoot NATO-kiimaiset niiden sotia. Minä en tappele.

  Ja samaa suosittelen muillekkin. Nimittäin, NATO:lla kun ei ole maajoukkoja niin kuka sinne sitten oikein hyökkäisi? Ihan yksinkertaista.

  Plusääni(28)Miinusääni(7)
 2. Petturinlinnassa Itsenäisyyden Muistojuhlan vastaanotto 6.12.

  HERÄTKÄÄ IHMISET!

  Plusääni(31)Miinusääni(4)
  1. Presidentti Sauli Niinistö on vain marionetti, jota kiristetään hänen tekemillään alaikäisiin kohdistuneilla seksuaalirikoksilla. Ei tule kulumaan pitkääkään aikaa kun nämä teot tulevat julki, aivan liian moni tietää niistä ja yrittää pelastaa nahkansa viime hetkillä.
   Todella sairasta kun Sauli Niinistön kaltainen pedofiili isännöi itsenäisyyspäivän juhlia.

   Plusääni(23)Miinusääni(3)
 3. NIINISTÖ ON TÄYSI PASKA
  Niinistöllä on kova kiire saada Suomi liitetyksi NATO:on ennen eduskuntavaaleja. Näin Niinistö pääsisi historialliseen tavoitteeseen Suomi NATO:n jäseneksi. Suomi alistuisi USA:n sotakoneen osaksi ja menettäisi viimeisenkin pisaran itsenäisyydestä. Niinistö kuuluu elinkaudeksi vankilaan, koska kuolemanrangaistusta Suomessa ei käytetä. NATO ei ole muuta kuin USA:n käsikassara maailmanpolitiikan harjoittamisessa. NATO on ottanut Venäjän vihollisekseen. Suomella on ollut naapuruussopimus Venäjän kanssa, eikä Venäjä ole millään tavoin uhannut Suomea. Sanna Marin: Ukraina puolustaa eurooppalaisia arvoja ja sen tule voittaa sota Venäjää vastaan. Ukraina on juutalainen diktatuuri, jossa oppositio on kielletty ja tiedotusvälineet takavarikoitu ja vain hallituksen tiedottaminen sallittua. Sanna Marin kuuluu myös vankilaan valtiopetoksesta. Törkeä Ukrainan sotapropaganda kukoistaa valtamediassa. Venäjästä on tehty sylkykuppi mantralla ”Venäjä hyökkäsi ilman syytä Ukrainaan”. Valtamedia on asetettava rikostutkintaan sotapropagandan levittämisestä. Venäjä-viha leviää kulovalkean tavoin.
  Vain pysymällä pois NATO:sta pysymme myös pois sodasta. Venäjä on ystävällinen naapurimme. Venäjäpakotteet on lakkautettava ja NATO-sopimus revittävä pieniksi palasiksi. Suomen hallitus on kaikkien aikojen typerin. Suurin syy on kuitenkin valtamedia, jonka propaganda on aivopessyt monet suomalaisista vihaamaan Venäjää. Elämme todella kriittisiä aikoja. Vaihtoehtomedioiden merkitys on nyt suuri. Eroon EU:sta, eurosta ja isäntämaasopimuksesta. Ei NATO:lle ja USA:n sotapropagandalle. Asevienti Ukrainaan lopetettava. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(24)Miinusääni(3)
 4. Suomalainen lainsäätäjä on ollut jo pitkään ulkomaisessa ohjauksessa. Kaikkia Länsiliittoumaan ja erityisesti EU:hun kuuluvia maita ohjataan keskitetysti. Mediassa kiertävät samat jutut, joilla kansoja aivopestään käyttäytymään omien intressiensä vastaisesti. Esimerkiksi koronassa tai nyt Ukrainan sodassa ja itseaiheutetussa energiakriisissä valtamedian otsikot ja teemat ovat kaikkialla länsimaissa samat. Suomessa aikaisemmin täysin tuntematon ja teknisesti banaanivaltio-luokkaa edustava termi ’kiertävät sähkökatkot’ on esitelty suurelle yleisölle kaikissa länsimaissa samaan aikaan pyrkien tällaisten rappioilmiöiden normalisointiin. Tämä on osa laajempaa teollisuuden alasajo-kampanjaa länsimaissa ja erityisesti Euroopassa (deindustrialization). Termiä viljellään sielläkin, missä pulaa energiasta ei oikeasti ole kuten USA:ssa. Tämä on osa sitä psykologista sodankäyntiä, jossa kansainväliset, globalistiset organisaatiot käyvät sotaa länsimaiden kansoja ja niiden kansallisvaltioita vastaan. On tietenkin kaikkein pahinta, jos tämä psykologinen sodankäynti otetaan kineettisen sodan lietsonnan välineeksi kuten Suomessa uhkaa nyt käydä. Kaikki pyrkimykset kohentaa ja ylläpitää järkeviä naapuruussuhteita Venäjän kanssa leimataan putinismiksi. Tällä voidaan demoralisoida ne harvat, joilla on järkeä ja sydäntä pyrkiä katkaisemaan sotaan johtava tie. Ja vaikka sotaa ei tulisikaan, niin naapurisuhteiden totaalinen ja nähtävästi pitkäaikainen katkaisu on erittäin haitallista Suomelle.

  On ollut jo tarpeeksi kuvottavaa seurata seurata sivusta balttien ja Puolan russofobista toimintaa. Ne ovat aina haluneet eskaloida kaikkea mahdollista Venäjää vastaan käytävää nahistelua täysin piittaamatta siitä, mitä haittoja se aiheuttaa Euroopan kansoille. Tälle itsetuhoiselle käytökselle ne ovat löytäneet runsaasti aulista tukea anglo-amerikkaisten neokonservatiivien tai uusliberalistien parista. Näillä on käytössään runsaat rahavarat ja huikea medianäkyvyys. Näillä on myös kytkentä sionismiin, jolla on paljon vaikutusvaltaa länsimaiden päätöksentekokoneistoon jopa rikollisen korruption kautta (esim. tapaus Jeffrey Epstein). USA:n mahtava sotakoneisto tuntuu olevan tiukasti uuskonservatiivien komennossa.

  Edellämainittujen piirien lietsoma russofobia on Euroopan tuhon ja deindustralisaation varmistaja. On ollut ikävä yllätys havaita, kuinka helposti myös suomalaiset on yllytetty balttilaistyyliseen täysin patologiseen ja järjen sumentavaan vihaan, jossa aiotaan käydä Venäjää vastaan piittaamatta seurauksista. Tämä onnistuu siitäkin huolimatta, että näemme Ukrainassa nyt ”suorana lähetyksenä” sen, mitä patologisesta Venäjä-vihasta seuraa erityisesti sen rajanaapurille.

  Plusääni(26)Miinusääni(3)
 5. Virallinen Suomi orjallisesti pyrkii miellyttämään Amerikkaa sanoo:

  Alkaa todenteolla ällöttää tämä monen suomalaisen Amerikan ihannointi! Amerikka ei välitä Suomesta yhden sentin vertaa, uhraisi suomalaiset vain tilaisuuden tullen. Miten Amerikka voisi välittää suomalaisista yhtään millään lailla kun ei edes välitä omasta kansastaan.

  Plusääni(20)Miinusääni(2)
 6. Kuka haluaa kuolla NATON, Sauli Niinistön tai Sanna Marinin puolesta ensi vuonna alkavassa sodassa venäjää vastaan. NATO kiihkoilijat ovat hyvää tykinruokaa. Kannattaa ehdottomasti erota armeijasta ja reservissä ennen kuin sota alkaa Suomessa. Kun sota alkaa Suomi sulkee rajansa ja pakottaa paljon ihmisiä tykinruuaksi ja varmaan kuolemaan. Nyt on vielä vähän aikaa muuttaa pois Suomesta tai erota reservistä. Levitä tietoutta ja toimi, koska kohta on myöhäistä.

  https://eroa-armeijasta.fi/

  Plusääni(31)Miinusääni(3)
 7. Hitto tätä nuijien touhua - pistää ihan vihaksi sanoo:

  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/06ba69b0-3246-450f-8daa-4bd85a4afcd5?ref=ampparit:9e44

  Jutun otsikossa sanotaan, että ohjuskauppa ”tukee USA:n avainprioriteettejä”. Juttu on Amppareiden peukutetuimpien joukossa. Tässä siis ollaan. Tuetaan jenkkien avainprioriteettejä – kun pitäisi jukolauta tukea ensisijaisesti omia ja oman maan prioriteettejä. Ja jengi diggaa. Ihmiset on kyllä tulleet sokeiksi ja tyhmiksi. Vaikka rivienvälissä sanotaan noin selkeesti, että jenkkien ehdoilla mennään niin porukka sen kuin ihannoi.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 8. Niinistön suurella hosumisella on kiire. Ulkoministeriö jukaisi 4.11.2022. lausuntopyynön kansalaisille Nato asiasta. Pyyntö oli poikkeuksellisen lyhytaikainen ja suljettiin 23.11.
  Kaipa tällä kiirehdittiin Niinistön tarpeita liitymiasiassa.
  Kävi kuitenkin poikkeuksellisesti, lausunnon antoi muutamia ryhmiitymiä, esimerkiksi EK suosi Natoon liittymistä, muut antoivat epämääräistä tukea tai vastustivat. Noin 1600 kansalaista antoivat lausunnon, joissa ei kannatettu Natoa. Naton kannatus jäi 0,1 prosenttiin.
  Lausunto näkyi netissä muutaman päivän ja sitten se poistettiin poikkeuksellisesti. Muut lausunnot ovat edelleen nähtävissä. Valtamedia ei tästä kerro, vaikka julisti maaliskuussa sodan alettua, että 54% kannattaa jäsenyyttä.
  Suomi ja valtamedia on täydellisesti epärehellisen politiikan vallassa. Vilpillistä tietoa levitetään, mutta todellisista tiedoista vaietaan.
  Rehelliset kansanedustajat tutustukaa lausuntoihin ja vaatikaa asiasta kansanäänestys. Se voi pelastaa Suomen Ukrainan tapaiselta sodalta, johon olette muus tapauksessa syyllisiä.

  Plusääni(24)Miinusääni(3)
 9. Wef (world economic Forum) tarkoituksena on viedä omat asunnot keskiluokalta ja pakottaa vuokralle kaikki paitsi rikkaat ja poliitikot. Vuokria luonnollisesti korotetaan joka vuosi enemmän ja enemmän. Pääkeinoina käyttävät sitä, että EU direktiivin mukaan jokaisella asunnolla on pakko olla vähintäänkin D energiamerkintä vuoteen 2033 mennessä. Tuon D energia merkinnän saamiseksi asuntoihin on laskettu, että se maksaa keskimäärin 100 000 euroa. 2040 mennessä kaikki asunnot on pakko olla hiilineutraaleita ja päästöttömiä. Korkeilla sähkönhinnoilla on tarkoitus saada pieni ja keskisuuret yritykset konkurssiin. Alla video aiheesta.

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
 10. Maailma muuttuu ja me sen mukana – vai muuttuuko!

  `Macron tunnusti Venäjän presidentin Vladimir Putinin huolen siitä, että `Nato käyttää aseita, jotka uhkaavat Venäjää`, ja sanoi, että Yhdysvaltain johtaman liittouman jäsenten `on valmistauduttava` tarjoamaan `takeet Venäjän federaation turvallisuudesta`, kun Moskova liittyy Kiovaan ja länteen neuvottelupöydässä`.
  `Naton on valmisteltava Venäjälle `turvallisuustakuut` – Macron.
  https://www.rt.com/news/567622-macron-security-deal-russia/

  No niin tässäpä se tulikin tuore uutinen jolloin Ukrainan Kiovan laittoman hallinnon rauhaan pakottaminen estää Suomen Nato-jäsenyyden. Kommentin viimeistely jääköön – jäämme seuraamaan tilannetta!

  Ikävä kyllä jäljelle jää vielä MoU ja MNNA- kortit! Nato tosin kuoleutuu kuin pystyyn paskannettu lapamato mutta nyt tilanne onki paljon vaarallisempi kuin sapelinkalistelun aikaan.

  Suomen NATO-jäsenyys

  Force majoure.

  Jääräpäisesti Suomen tasavallan presidentti, valtioneuvosto, johtavat poliitikot ja muut asiaan vaikuttavat tahot kuten Media taluttavat kuin kädestä pitäen Suomea tiellä kohti Sotaa. Voisiko olla niin että he tekevät sen minkä tekevät tuntematta lainkaan tekojensa seurauksia.

  Nato-valinnoilla ja -päätöksillä joita Suomen nyt tehdään kansalaisten puolesta tulee olemaan kammottavat seuraukset. Juuri tätä seikkaa silmällä pitäenkö Suomen hallituksen kvintetti on valittu koostumaan helposti johdateltavista nuorista tyttösistä.

  He tulevat olemaan avainvastuussa tulevasta sodasta. Kollegiaalinen syyllisyys ei tule suojaamaan heitä koska juuri he tulevat olemaan vastuussa tulevasta sodasta. Selitäpä siinä sitten lukemattomille omaisille jotka ovat menettäneet lapsiaan rintamalla että `teimme päätöksemme sen hetkisen tiedon varassa` yms. paskaa.

  Näinköhän silloin vedätte hihastanne `ukraina-kortin` joka mielestänne oikeutti teidät tekemään valintanne suomalaisten puolesta.

  Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > Nato > EU) tahtotila on käydä sotaa Suomen maaperällä viimeiseen suomalaiseen sotilaaseen. Kun he käynnistävät sodan niin he eivät itse tule olemaan edes paikalla koska tietävät minkälaisen voiman kanssa ovat tekemisissä. Näin on käynyt kaikilla niillä taistelukentillä joissa he olisivat joutuneet kohtaamaan vertaisensa.

  `Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä. Ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioiden`. (eduskunnan hyväksymästä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta).

  Edellisestä: `Valinnanmahdollisuuden ylläpitäminen` `säilyttää mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä`, osoittaa poliittisen tahtotilan suuntaviitan. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko tarkoittaa käytännössä sitä että Suomi hakee Naton jäsenyyttä ja tämän linjauksen takana seisoo Sanna Marinin istuva hallitus.

  `Mutkikas tie Naton luo` (MOT).
  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/17/mutkikas-tie-naton-luo

  ,,, ja yhä mutkikkaammaksi se tulee käymään.

  Suomen johtavat poliitikot yrittävät kävellä jälleen kerran perustuslain yli. Tämä näkyy Mediassa siten että vähätellään Nato-ratifioinnin todellinen valtiosopimuksellinen luonne ikään kuin olisimme liittymässä johonkin golf-kerhoon ja jonka hyväksyttäminen olisi pelkkä läpihuutojuttu. Neuvottelupöydän toisella puolella (Länsiliitossa) taas on tullut tavaksi suhtautua halventavasti kansainvälistä oikeutta kohtaan ja tästä menettelystä näyttää olleen tulleen uusi normaali.

  Seuraavat tekijät (I – XI) voivat vielä estää Suomen Nato-jäsenyyden.

  SISÄLLYSLUETTELO

  I PARIISIN RAUHANSOPIMUS 1947
  II SUOMI
  III VENÄJÄ
  IV UNKARI
  V TURKKI
  VI NATO
  VII SOTA
  VIII RAUHA
  IX KAPINA
  X NATON HAJOAMINEN
  XI NWO

  I PARIISIN RAUHANSOPIMUS 1947

  Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 on vieläkin voimassa olevaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja -oikeutta eikä opponentin mielipide muuta sitä miksikään.

  Vuoden 1947 Pariisin rauhansopimusta jonka mukaan osapuolet sitoutuivat olemaan ryhtymättä liittoutumiin ja koalitioihin jotka kohdistuvat toista sopijaosapuolta vastaan löytyvät sanasta sanaan seuraavasta linkeistä.

  Pariisin rauhansopimus (1947)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauhansopimus_(1947)
  Rauhansopimus Suomen kanssa.
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2

  Venäjän kanta Suomen Nato-jäsenyyteen: sensuroimaton teksti jossa otetaan kantaa Pariisin rauhansopimukseen tästä.
  https://kohudosentti.blogspot.com/2022/05/venajan-kanta-suomen-nato-jasenyyteen.html

  II SUOMI

  Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. (Katso 1 ja 2 pykälä sekä artiklat 3, 4 ja 12.)

  63/1992
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063

  `3. artikla
  Sopimuspuolet sitoutuvat säilyttämään yhteisen rajansa hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti sen loukkaamattomuutta ja toistensa alueellista koskemattomuutta kunnioittaen.
  4. artikla
  Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti.
  Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.
  Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.
  12. artikla
  Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtamispäivänä.
  Sopimus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen sen voimassaolo jatkuu viisivuotiskausittain, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti tehtävällä ilmoituksella vähintään vuotta ennen voimassaolokauden päättymistä.
  Tehty Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1992 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset`.

  Havaintoja (1 ja 2 pykälä sekä artiklat 3, 4 ja 12.) Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1992 tehty Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus suhteiden perusteista seuraavasti.

  -Tehdyn sopimuksen mukaan Suomi ei voi liittyä Natoon.
  -1992 solmittu sopimus on edelleen voimassa.
  -Korvasi YYA-sopimuksen.
  -Sopimus on uudistunut tammikuussa 2022.
  -Irtisanomisen pitäisi tehdä vähintään vuotta ennen kuin sopimuksen voimassaoloaika päättyy.
  -Seuraava viisivuotisjakso alkaa vuonna 2027.
  -Suomi voisi irtisanoa sopimuksen vuonna 2026.
  -Sitoutua säilyttämään yhteinen raja hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti sen loukkaamattomuutta ja toistensa alueellista koskemattomuutta kunnioittaen.

  III VENÄJÄ

  Sama kuin edellisessä (I – II).

  IV UNKARI

  Unkarilla on yhä mahdollisuus estää Suomen Nato-jäsenyys jättämällä se ratifioimatta parlamentissaan.

  V TURKKI

  Turkilla on yhä mahdollisuus estää Suomen Nato-jäsenyydet jättämällä se ratifioimatta parlamentissaan.

  VI NATO

  Naton/Suomen välinen jäsenyyssopimus edellyttäisi että Nato-jäseneksi aikovalla ei voi olla voimassa olevia kansainvälisiä sitoumuksia minkään muun sopimuspuolen kanssa tai minkään kolmannen valtion välillä.

  Vuoden 1947 Pariisin rauhansopimus ja vuoden 1992 Venäjän/Suomen keskeinen kumppanuussopimus estää Suomea liittymästä Natoon koska silloin Suomesta tulisi Nato-maa jonka uhka ja vihollinen olisi nykyinen Venäjän federaatio.

  Naton 8. artikla kuuluu näin:

  `Each Party declares that none of the international engagements now in force between it and any other of the Parties or any third State is in conflict with theprovisions of this Treaty, and undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty` (8. artikla).

  `Kukin sopimuspuoli julistaa, etteivät mitkään nyt voimassa olevat kansainväliset sitoumukset sen ja minkään muun sopimuspuolen tai minkään kolmannen valtion välillä ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa ja sitoutuu olemaan solmimatta kansainvälisiä sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa` (8. artikla).

  The North Atlantic Treaty (Washington D.C., April 4, 1949)
  Naton artiklat tästä.
  http://web.archive.org/web/19980130060520/www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm

  VII SOTA

  Nato ei vahvista sotatilassa olevan maan jäsenhakemusta. Mikäli joku ulkovalta tekisi tuona `harmaana aikana` offensiivin Suomeen – hakuprosessi keskeytyisi. Lisäksi Nato-jäseneksi hakemisen ja jäsenyyden hyväksymisen välisenä aikana ei ole voimassa mitään turvatakuita.

  `Sinä aikana (hakemuksen jättämisestä sen hyväksymiseen) Suomen asema olisi samankaltainen kuin Ukrainan tilanne oli ennen Venäjän hyökkäystä. Olisimme ryhtyneet hakemaan Naton jäsenyyttä, jota Venäjä vastustaa. Venäjä on ilmoittanut, että Suomen jäsenyydellä olisi sotilaallisia ja poliittisia seurauksia`. (Uuden Suomen blogissa; Paavo Väyrynen).

  Venäjä ei ole uhannut Suomea tai suomalaisia millään tavalla. Venäjä on ainoastaan todennut mitä Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta seuraa. Uhkauksella ja toteamisella on erilainen luonne koska uhkaus voi olla ehdollinen mutta toteaminen ei.

  Finland & Sweden in NATO would trigger response – Russia.
  https://www.rt.com/russia/544413-nato-sweden-finland-russia/?fbclid=IwAR0hCjoVAhns2dcnjpjN8IDk8orv5a5Us7yzvO-7Bk_LRy1xjCXx29SmZPI

  VIII RAUHA

  `Venäjälle vähimmäisehto on alueluovutusten ohessa varmistaa, että Ukraina ei koskaan liittoudu sotilaallisesti. Jos Ukraina ja länsi joutuvat tähän jossakin rauhanehtojen kokonaisuudessa taipumaan, se loisi uuden turvallisuuspoliittisen status quon Eurooppaan. Se on tilanne, jossa olisi vakava riski Suomenkin Nato-oven sulkeutumiseen. Jäisimme silloin harmaalle alueelle. Oma vahva puolustus, EU-jäsenyys ja kahdenväliset sopimukset antaisivat hieman turvaa, mutta olisimme ilman Naton turvatakuiden tuomaa suojaa.
  On vaikea arvioida, kauanko tässä skenaariossa aikaa Nato-oven sulkeutumiseen olisi jäljellä. Mutta todennäköisesti jo tulitaukosopimus ja todellisten neuvottelujen aloittaminen Ukrainan ja Venäjän presidenttien välillä voisi johtaa tilanteeseen, jossa Yhdysvallat ja muut Nato-maat eivät haluaisi kärjistää herkkää tilannetta Suomen Nato-hakemuksella`.

  Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
  https://kauppakamari.fi/blogi/naton-hakuprosessin-riskeista/

  IX KAPINA

  Suomessa on toteutettu ja toteutetaan parhaillaan perustuslain ja valtiosääntöjen vastainen sekä täysin epädemokraattinen EU:hun, Euroon, MoU:hun ja Natoon liittyminen. Kansalaisista 70 – 80 % vastustaa Nato-jäsenyyttä.

  Suomen johtavat poliitikot vetoavat siihen että Suomen kansan enemmistö haluaa Natoon. Heidän kantansa perustellaan sillä että Galluppien mukaan enemmistö Suomen kansalaisista kannattaa Natoon liittymistä.

  Muutaman tuhannen otoksen gallupit eivät kuitenkaan ole Suomen kansan enemmistö eivätkä ne oikeuta syrjäyttämään kansanäänestystä niin kuin nyt on käynyt. Mikäli halutaan puhua kansan enemmistön tahdosta niin sen pitää perustua kansanäänestykseen eikä gallupeihin. Mutta nyt gallupit ovat syrjäyttäneet kansanäänestyksen.

  Kansalaiset ovat heränneet kaikkialla Euroopan Unionin maissa ja alkaneet protestoida Nato-sopimusjärjestelmää vastaan. Mikäli EU ei ota huomioon heidän protestiaan se voi johtaa pahempaan kapinaan joka on suunnattu myös EUta vastaan.
  `Let’s get out of NATO! .. HUGE protests all over Europe`.

  Kapinoinnilla pyritään muuttamaan epätyydyttäväksi koettu asiantila. Kapinoinnilla on pyritty esim. hallituksen kaatamiseen ja vallankaappaukseen tai yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen vallankumouksella. Historiallisesti kapina-sanaa käytettiin epäonnistuneesta vallankaappauksesta tai -kumouksesta.

  X NATON HAJOAMINEN

  Naton hajoaminen alkoi Afganistanista.

  Vain kourallinen Nato-maita koalitiossa – muut livistivät koska turvatakuulauseke (5. artikla) mahdollisti sen.
  Afganistanin sota (1979 – 1989).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Afganistanin_sota

  Ei yhteistä Nato- konsensusta hyökkäyksestä eikä turvatakuupykälän käyttöönotosta. Nato jakautui USA vs. EU-maat (Ranska, Saksa + myöhemmin Italia, Luxemburg, Belgia ja Hollanti).
  Irakin sota (2003 – 2011).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Irakin_sota

  Nato täysin hajallaan. Ranska ja Britannia hyökkäsivät. Myöhemmin USA mukaan. Komento-ongelmia pitää Nato-joukot koossa. Rasmussen koettaa saada kiinni Nato-maa karkulaisia – ei onnistu.
  Libyan sisällissota (2011 -).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Libyan_sis%C3%A4llissota

  Naton yhtenäisyys revennyt. USA/Nato/CIA pelkää Venäjän läsnäoloa Syyriassa. Ranska + Britannia salaa mukana, joita edustavat erikoisjoukot. Nato-yhteistyö ei onnistu. Ranska + Britannia kulkee eri teitä kuin USA (asemyynnit).
  Syyrian sisällissota (2011 – ).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Syyrian_sis%C3%A4llissota

  Ranska ja Saksa epäsivät Georgian ja myöhemmin Ukrainan Nato-jäsenyyden. USA + muutama Nato-maa kouluttivat georgialaisia Afganistaniin tykin rehuksi.
  Georgian sota (2008).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Georgian_sota

  Nato yllyttää, kouluttaa ja varustaa Venäjän rajanaapurivaltioita sotaan Venäjää vastaan. Ranska + Saksa epäsivät Ukrainan Nato-jäsenyyden.
  Itä-Ukrainan sota (2014 – ).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/It%C3%A4-Ukrainan_sota

  USA/Nato kouluttaa, yllyttää ja varustaa suomalaisia sotaan.
  Suomen sota (Pvm. tähän: xxxxx)
  Linkki tähän: xxxxxxxxxxxxxx

  Islanti on uhannut erolla ja Kelflavikin silloisen tukikohdan lopettamisella. Islannin uhkaukset johtuivat siitä että Islanti kävi ns. turskasotaa Iso-Britannia vastaan ja pyysi Natolta apua mitä se ei saanut.

  Ranska tosin erosi Naton sotilaallisista rakenteista väliaikaisesti vuonna 1966 kun maa ei päässyt Yhdysvaltojen kanssa yhteisymmärrykseen Ranskan ydinaseohjelmaan liittyen.

  Kreikka erosi Naton sotilaallisista rakenteista vuonna 1974 protestina Turkin hyökättyä Kyprokselle ja miehitettyä saaren pohjoisosan.

  USAn presidentti Donald Trump julisti että koko Naton voisi lopettaa kun USAn osuus järjestön kustannuksista on liian suuri tai pikemminkin muiden jäsenmaiden kustannusvastuut ovat liian pieniä. Trump antoi myös lausuntoja joiden mukaan USAn ei pitäisi osallistua sotiin muualla maailmassa missä USAlla ei ole erityisiä intressejä.

  Ranskan presidentti Emmanuel Macron on hiljattain julistanut että Nato on `aivokuollut`.

  Turkki omilla teillään.

  XI NWO

  Suuntana on Naton hajoaminen ja uuden huippukokouksen luoma maailmanjärjestys – NWO.

  Sopimusjärjestö Nato kuuluu OWOn (Old World Order = Vanha Maailmanjärjestys) aikaan. NWO (New World Order = Uusi Maailmanjärjestys) järjestys tulee lakkauttamaan sopimusjärjestö Naton.

  OWOn tilalle asetetaan DWO (Dekapolar World Order = Kymmennapainen Maailmanjärjestys) joka käsittää Kymmenen Tullipiiriä eli Unionia. YK lakkautetaan. DWO asettaa NWGn (New World Governement = Uusi Maailmanhallitus).

  Maailmanhallitus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanhallitus
  Ennakkona Yhdistyneiden Kansakuntien parlamentti-hanke.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneiden_kansakuntien_parlamentti

  `Tällä tiellä (elpymisrahasto) jatkamme vakaasti eteenpäin. Se johtaa niin kauan kaivattuun fiskaaliunioniin. Se on Euroopan `Hamiltonian Moment` (Europe 2021-konferenssissa; Olaf Scholz).

  Fiskaaliunioni-hanke tulee toteutumaan – ensin unionikohtaisesti esimerkiksi EUssa mutta lopulta universaalisti. Tässä vaiheessa globalisaation integraatio on saavuttanut kypsyytensä.

  Maailmanvaluutta-idea toteutuu – tässä ennakkoarvio.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanvaluutta

  Kuhunkin DWO-järjestelmän Unioniin perustetaan NWGn johtama palkka-armeija järjestelmä. Kokonaisuutta kutsutaan Universaaliksi Maailmanarmeijaksi.

  Entäpä sitten turvatakuut ja -vakuutukset (Naton 5. artikla)?

  Kansanedustajilla on nyt melkoinen vastuu ja siksi heidän tulee pohtia tarkkaan minkälaisia päätöksiä tekevät.

  0 JOHDANTO
  I NATON ARTIKLAT
  II NATON 4. ARTIKLA
  III NATON 5. ARTIKLA
  IV NATON 5. ARTIKLA KÄYTÄNNÖSSÄ
  V RUOTSIN SAAMA TURVAVAKUUTUS
  VI RUOTSIN ANTAMA SOTILAALLINEN TUKI
  VII MoU (memorandum of understanding).
  VIII MIKSI KONFLIKTI UKRAINASSA ALKOI?
  IX LOPUKSI.

  0 JOHDANTO

  Ruotsi lupaa sotilaallista tukea Balttian maille ja Suomelle, Alexander Stubbin mukaan Suomi osallistuisi Viron puolustamiseen mikäli tilanne niin vaatisi, Boris Johnson kävi antamassa `vahvat turvatakuut` Suomelle, kahdenvälinen puolustusyhteistyö esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa syvenee jne. Aiheet viittaavat turvatakuisiin.

  Suomessa on siirrytty ns. `Nato-optio-` keskustelusta sujuvasti ns. `turvatakuu` keskusteluun vaikka Nato-jäsenyydestä ei ole tietoakaan. Selkokielellä sanottuna olemme siirtyneet illuusiosta illuusioon koska kumpaakaan sen enempää Nato-optiota kuin turvatakuutakaan ei ole edes olemassa.

  Sekä Nato-jäsenyydessä että MoU-isäntämaasopimuksessa on kysymys sotilaallisen avun antamisesta, kauttakulusta ja Suomen käyttämisestä hyökkäysalustana rajojen ulkopuolelle tähtäävään offensiiviin. Suomi on ajautunut ns. Nato-ansaan.

  Suomen MoU sopimuksessa annetaan avoin asianajovaltakirja käydä sotaa Venäjää vastaan Suomen maaperällä. MoU sopimuksessa Suomi (= Deep State + johtavat poliitikot) eivät rajaa mitään vaihtoehtoa pois koska sopimus on laadittu `ilman ehtoja`. Lisäksi MoU sopimuksessa luvataan paljon sellaista joka tekee tyhjäksi Suomen suvereniteetin.

  Suomessa on ajettu kolmisenkymmentä vuotta Nato-yhteensopivuutta. Viimeistään nyt jokaisen pitäisi herätä – Suomi valmistautuu sotaan:

  -Yhdysvallat on lisännyt huomattavasti sotilaallista läsnäoloa Suomen alueella.
  -perustumassa Naton tukikohtia joiden sijoituspaikat ja työnjako.
  -Valmistelu näkyy useiden vuosien budjeteissa ja investoinneissa.
  -Naton sotilasmateriaalia on varastoissa Suomen satamissa.
  -Sukellusveneiden huoltotiloja on saaristossa.
  -Konsensus vallitsee eduskunnassa.
  -Mediapooli pitää yllä sotapropagandaa.
  -Poliisin valtuuksia laajennetaan.
  -Tiedonhankintalaki mahdollistaa uusia urkintakeinoja.
  -Valmiuslait on säännelty.
  -Suunnitelmallinen sotakabinetti.
  -`Terrorismin` vastaisten toimintojen nousu.

  Naton Tukikohdat, Sotakabinetin ja Suomen Rooli Naton Alusmaana!!
  https://mvlehti.net/2015/01/19/naton-tukikohdat-sotakabinetin-ja-suomen-rooli-naton-alusmaana/

  Seuraavassa muutamia aiemmin julkaistuja otsikoita (1. – 4.) turvatakuista:

  1.) Briteiltä vahvat turvatakuut Suomelle ja Ruotsille – Tarvittaessa ilmavoimat ja merivoimat alueelle.
  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/briteilta-vahvat-turvatakuut-suomelle-ja-ruotsille-tarvittaessa-ilmavoimat-ja-merivoimat-alueelle/bbfe8d9e-d460-47c6-8749-8e7127893a4a
  2.) Alexander Stubb: Suomi on jo turvatakuiden piirissä.
  https://www.verkkouutiset.fi/a/alexander-stubb-suomi-on-jo-turvatakuiden-piirissa/#3551ff84
  3.) Suomi ei nykyisessäkään tilanteessa voisi jäädä konfliktin ulkopuolelle, jos esimerkiksi Viroon kohdistuisi hyökkäys, Stubb puhui.
  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201705082200125868
  4.) Niinistö sai Bidenilta niin hyvät turvatakuut kuin tässä tilanteessa voi saada.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paatoimittajan-kommentti-niinisto-sai-bidenilta-niin-hyvat-turvatakuut-kuin-tassa-tilanteessa-voi-saada/8371096#gs.joiza4

  Ketähän he oikein huijaavat. Mainittuihin turvatakuisiin ja -vakuutuksiin eivät usko sopijaosapuolet itsekään saatikka kansalaiset ulkopuolisista tahoista puhumattakaan. Koska mainittujen otsikoiden totuusarvoon ei usko kukaan niin kysymys kuuluu – kenelle tämä satuilu on tarkoitettu? Kylmäävä totuus on se että tositilanteessa Suomi on yhtä yksin nyt kuin WWIIn aikana.

  Tämän hetkinen tilanne on suorastaan eriskummallinen. Valinnoissaan Suomi on ulko- ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tehdessään jättäytynyt vapaaehtoisesti harmaalle alueelle josta se ei osaa pois.

  Venäjä on jo antanut Suomelle pitävät turvatakuut mutta Suomi on purkanut ne yksipuolisesti. Tämäkään ei ole riittänyt koska nyt valmistaudutaan Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > NATO + MNNA) yllyttämänä sotaan Venäjän federaatiota vastaan joka ei ole asettanut minkäänlaisia uhkaa.

  Suomi kulkee vielä toistaiseksi solidaarisuusliikkeen hengessä mutta tulee jatkossa kantamaan täyden vastuun valinnoistaan. Tämä tulee näkymään siten että Suomi jää asteittain yksin kunnes siitä tulee täydellinen hylkiö. Tavalla tai toisella Länsiliittouma (Yhdysvallat > Britannia > Nato > EU) provosoi Suomen sotaan Venäjää vastaan.

  Nato hyödyntää Suomen geopoliittista ja -strategista asemoa asettaakseen eksistentiaalisen uhan Venäjälle aloittaakseen toisen rintaman sodan. Tämä on Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > NATO + MNNA > EU) (YBNE) pitkän tähtäimen yleissuunnitelma Venäjän eristämiseksi ja heikentämiseksi.

  Meneillään olevassa Ukrainan konfliktissa jossa YBNE käy avointa sotaa Ukrainan kautta Venäjää vastaan on alkamassa aivan uusi jakso jolloin Venäjä ryhtyy puolustussotaan. Tämä on kivenkova realiteetti jonka me suomalaisetkin tulemme kohtaamaan ellei kurssin muutosta parempaan ilmaannu. Tämä on surullinen todellisuus.

  `Hallituksen esitysluonnoksen mukaan päätös Natoon liittymisestä voitaisiin tehdä eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä eli päätökseen riittää se, että yli puolet kansanedustajista kannattaa sitä`.
  `Ulkoministeriö salaa NATO-laista toimitetut lausunnot – Presidentti Niinistö vaatii NATO-ratifiointia Suomessa säännöistä piittaamatta`.
  https://mvlehti.net/2022/11/25/ulkoministerio-salaa-nato-laista-toimitetut-lausunnot-presidentti-niinisto-vaatii-nato-ratifiontia-suomessa-saannoista-piittaamatta/

  Naton 5. artikla yhteisestä puolustuksesta on pelkkä valhe siten kuin se on julkisesti esitetty. Kannattaa tarkistaa ja lukekaa hyvin huolellisesti mitä ko. artiklaan on kirjattu. 5. artiklassa ei anneta ymmärtää että yhden Nato-jäsenmaan joutuessa hyökkäyksen kohteeksi toiset Nato-jäsenmaat olisi velvoitettu käymään sotaa tämän puolesta. Parhaiten tämä näkyisi minkä tahansa ns. `varjo`-Nato-maan (MoU tai MNNA maan) kohdalla jolle ei loppupeissä anneta mitään muuta kuin velvollisuuksia vailla minkäänlaisia oikeuksia.

  Naton 5. artiklassa todetaan selväsanaisesti kuinka hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Nato-maan kohdalla muut Nato-jäsenmaat voivat käyttää harkintaansa osallistuako sotaan tämän puolesta vai ei.

  Mikäli Länsiliittouma (YBNE) sallii esimerkiksi Suomen asemoida itsensä tuhoamaan muuta Eurooppaa – niin kuin se on juuri nyt tekemässä – niin tämän pitäisi olla selvä merkki Suomen päättäjille siitä että muu Eurooppa pysyy erossa todellisesta konfliktista ja he tulevat käyttämään Naton 5. artiklaa juuri siten kuin se on kirjattu. Tämä taas johtaa siihen että Suomen sotakone neutralisoidaan täydellisesti.

  I NATON ARTIKLAT

  1.) Pohjois-Atlantin sopimus (allekirjoitettu Washington DC:ssä 4. huhtikuuta 1949) on Naton peruskirja. Sopimuksessa on yhteensä 14 artiklaa.
  Pohjois-Atlantin sopimus.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjois-Atlantin_sopimus
  2.) The North Atlantic Treaty (Washington D.C., April 4, 1949)
  Naton artiklat tästä.
  http://web.archive.org/web/19980130060520/www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm

  II NATON 4. ARTIKLA

  Naton 4. artiklaan on kirjattu:

  `The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened`.
  `Osapuolet neuvottelevat keskenään aina, kun ne katsovat, että niistä alueellinen koskemattomuus, poliittinen riippumattomuus tai jonkin osapuolen turvallisuus on uhattuna`.

  `Artiklan mukaan Naton jäsenmaat neuvottelevat virallisesti yhdessä, jos jonkun mielestä jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna`. 4. artiklaan on vedottu kuusi kertaa aiemmin.
  Kun Naton 4. artikla otetaan käyttöön niin se tarkoittaa:
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/aa605e17-a1a7-4700-b09a-476cb64c4338

  III NATON 5. ARTIKLA

  Naton 5. artiklan teksti kokonaisuudessaan:

  `The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
  Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security`

  `Sopimuspuolet sopivat siitä että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksensa ne sopivat että jos tällainen aseellinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä harjoittamalla omalla tai yhteistä Yhdistyneitten kansakuntien peruskirjan 51 artiklan tunnustamaa itsepuolustusoikeuttaan auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimuspuolta ja sopimuspuolia ryhtymään välittömästi, yksin tai yhdessä toisten sopimuspuolten kanssa, sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä.
  Jokaisesta aseellisesta hyökkäyksestä ja kaikista toimenpiteistä, joihin sen seurauksena on ryhdytty on ilmoitettava välittömästi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle. Kyseiset toimenpiteet on lopetettava kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi`.

  `Naton 5. artikla on Naton yksi perustamissopimuksen artikloista joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita`.
  Naton 5. artikla.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Naton_5._artikla

  YKn peruskirjan 51. artikla johon edellisessä (Naton 5. artikla) viitattiin eli toimenpiteet rauhaa uhattaessa tai rikottaessa taikka hyökkäystekojen sattuessa:

  `Jos jokin Yhdistyneiden kansakuntien jäsen joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ei mikään tämän peruskirjan säännös saa rajoittaa sen luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ne toimenpiteet, joihin jäsenet ovat ryhtyneet käyttäessään tätä puolustautumisoikeutta, on heti ilmoitettava turvallisuusneuvostolle, eivätkä ne saa millään tavoin vaikuttaa turvallisuusneuvoston tämän peruskirjan mukaiseen oikeuteen ja velvollisuuteen ryhtyä kulloinkin niihin toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi`

  `YKn peruskirja & Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö`.
  https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/yk_peruskirja_2015_net.pdf
  Sama Finlexissä.
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2

  YKn 51. artiklan kohdalla mennäänkin kansainvälisoikeudellisen juridiikan tulkintaan. Kysymys on siitä voiko YKn peruskirjan 51. artiklan käsittää tarkoittavan esimerkiksi 1.) voiko Ukrainan sotaan osallistua ulkopuolinen taho ilman YKn mandaattia ja 2.) ovatko ulkopuolisen tahon toimesta ase-, varuste- ja puolisotilaallisen avun antaminen Ukrainalle YKn peruskirjan 51. artiklan mukaan sallittuja.

  1.) YK:n peruskirjan 51. artikla sallii aseavun Ukrainalle.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/laurioinonen/ykn-peruskirjan-51-artikla-sallii-aseavun-ukrainalle/

  2.) Korhosen mukaan tarvittaisiin YK:n valtuutus, jotta Nato tai sen jäsenmaa voisi osallistua laillisesti Venäjän vastaiseen sotimiseen Ukrainassa niin halutessaan. Nato tai yksittäinen maa tarvitsee YK:n valtuutuksen, jos menisi taistelemaan Ukrainaan Venäjää vastaan.

  Pääsääntö on se, että kollektiivinen voimankäyttö on YK:lle monopolisoitu. Ja sen pitää olla yhteistä, eli ei lähdetä sooloilemaan, sanoo Korhonen.

  Myös aseiden, varusteiden ja puolisotilaallisen avun kuten neuvonantajien toimittaminen Ukrainaan ilman YK:n valtuutusta on oikeudellisesti vähintäänkin kyseenalaista. Korhonen sanoo, että YK:n periaatteet rajoittavat asevientiä konfliktialueille.

  Kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, tarvitseeko Nato YK:n luvan Ukrainan sotaan osallistumisesta.
  https://yle.fi/a/3-12342290

  Ei ainoastaan tässä kohdassa vaan monissa muissakin kohdin tulee esille YKn kyvyttömyys joka on johtanut siihen että: `Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein` (Tuo 17:6). Kansat seilaavat maailman merillä ilman järjestystä.

  IV NATON 5. ARTIKLA KÄYTÄNNÖSSÄ

  Epävarmuus ei tule vähenemään vaikka Suomi ratifioitaisiinkin Naton jäseneksi vaan se tulee kasvamaan. Suomen kohdalla Nato-jäsenyys johtaisi vääjäämättä paljon puhuttuun `turvallisuuspoliittiseen muutokseen` – todelliseen epävarmuuteen eikä kuviteltuun niin kuin nyt. Esimerkiksi `puolustusliiton` 5. artikla kehottaa Naton jäsenmaita kollegiaaliseen puolustukseen – mutta vain kehottaa – se ei velvoita mihinkään.

  Käytännössä Naton 5. artiklaa ei ole testattu kertaakaan. 5. puolustusartikla on tosin aktivoitu aikaisemmin vain yhden ainoan kerran 911-iskun yhteydessä joka sekin isku suoritettiin `väärän lipun` alla. Iskun suorittajiksi nimettiin lähes välittömästi pelkät luolissa lymyilevät kamelikuskit.

  911 antoi Yhdysvalloille `oikeuden` kiristää, uhkailla ja lahjoa muita Nato-maita mukaan sotilaallisen intervention Lähi-Idän maihin. Siinä käytettiin naureskellen vahvemman oikeutta päämääränä ryöstää heikompien luonnonvaroja. Mutta nyt Ukrainan tapauksessa tilanne erilainen koska potentiaalinen vastustaja on vertainen eli suurvalta Venäjä.

  Naton omalla virallisella nettisivulla sanotaankin avun antamisen periaatteesta 5 artiklan aktivoituessa: `Sen vuoksi on kunkin yksittäisen jäsenvaltion harkinnassa päättää, miten se osallistuu`.

  `Kun 5 artiklaa laadittiin 1940-luvun lopulla, vallitsi yksimielisyys keskinäisen avunannon periaatteesta, mutta pohjimmiltaan oli erimielisyyksiä tämän sitoumuksen täytäntöönpanosäännöistä. Eurooppalaiset osallistujat halusivat varmistaa, että Yhdysvallat tulee automaattisesti heidän apuunsa, jos joku allekirjoittaneista joutuu hyökkäyksen kohteeksi; Yhdysvallat ei halunnut antaa tällaista lupausta ja sai sen näkymään 5 artiklan sanamuodossa`.

  Seuraavassa Turun sanomista poimittu lukijan aihetta valaiseva kommentti:

  (Sitaatti alkaa) `Turun Sanomissa oli 18.6. valaiseva analyysi Ruotsin Suomelle lupaamasta sotilaallisesta avusta mahdollisen kriisin sattuessa. Kirjoituksessa kerrottiin, aivan oikein, että varsinaisesti lupaus ei sido mihinkään, sillä tilanteen vaatiessa apua siitä pitää erikseen sopia. Näin se, että asianomaisessa tilanteessa Ruotsi ei apua lähetäkään, on täysin `sovitun` mukaista. Kyse on vain mahdollisuudesta.

  Useimmiten unohdetaan, että Suomen ikiaikaiseksi turvaksi kaivattu Nato-jäsenyys ja sen kuuluisa 5. artikla toimii aivan samoin. Se ei velvoita minkäänlaiseen käytännön apuun, vaan vain ainoastaan antaa lupauksen sellaisen mahdollisuudesta.

  Naton 5. artikla on tuolta osin yhtä sitova kuin Ruotsin nyt antama `apulupaus`: Aseellinen hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenvaltioita vastaan.

  Jokainen jäsen tulee avustamaan hyökkäyksen kohdetta, erikseen ja yhdessä muiden osapuolten kanssa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien aseellinen voima, turvallisuuden ja palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi Pohjois-Atlantin alueella`.

  5. artikla on siis täyttynyt, jos jäsenmaa katsoo esimerkiksi `voimakkaan protestin` riittäväksi etujensa ajamiseksi. Mihinkään se ei velvoita, vaan ainoastaan mahdollistaa. Ja varmaa on, että jos aseellinen apu on jäsenmaan etujen mukaista, sitä annetaan, oli hyökkäyksen kohde jäsen tai ei` (Sitaatti päättyy).

  Lukijalta: Naton 5. artikla ei velvoita, vaan antaa lupauksen.
  https://www.ts.fi/lukijoilta/4625333

  `Sopimustekstiä laadittiin 1940-luvun lopulla, niin juuri Yhdysvallat oli se osapuoli, joka ei halunnut sitoutua automaattiseen avunantoon ja siksi artikla muotoiltiin niin kuin se nyt on`.
  Naton artikla 5 ei takaa yhtään mitään – Lue artikla!
  https://mvlehti.net/2022/06/27/naton-artikla-5-ei-takaa-yhtaan-mitaan-lue-artikla/

  Esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Italiassa vastustetaan muiden Nato-maiden puolustamista jos se merkitsisi konfliktia Venäjää vastaan! Vastaavasti Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on julistanut ettei Yhdysvallat osallistu konfliktiin raskaimmilla aseillaan ellei Yhdysvaltain alueelle hyökätä. Tuliko kenties turvallinen olo?

  V RUOTSIN SAAMA TURVAVAKUUTUS

  Sinänsä outoa että julkisuudessa edes keskustellaan turvatakuista hakuajaksi koska Natolla ei ole ylikansallisia valtuuksia sitoutua minkään hakijamaan turvaamiseen tässä asiassa. Vielä oudompaa on että Ruotsille myönnetään turvavakuutus. Ja ettei asian outous jäisi tähänkään niin turvatakuuseen ja -vakuutukseen on sidottu ns. turva-avustus.

  Juridisesti asia menisi siten että jäsenyydelle pitäisi olla kansalliset hyväksynnät kaikissa Nato-maissa ennen kuin mistään turvatakuista ja/tai turvavakuutuksista voitaisiin edes puhua. Turvatakuu- ja turvavakuutusasiassa Nato ylittää nyt toimivaltuutensa esiintymällä jonkinlaisena sotilaallisia palveluja tarjoavana instituutiona.

  Tilanne turvatakuiden ja -vakuutusten suhteen näyttäisi pikemminkin Naton sodan lietsonnalta kuin siltä miltä se nyt on annettu näyttää.

  Tilanteen absurdiutta voitaisiin kuvata vaikkapa sillä että esimerkiksi Ukraina ei ole saanut lainkaan laillisia turvatakuita tai -vakuutuksia. Silti sinne on viety jumalattoman paljon sota-avustuksia sen kaikissa muodoissaan vaikka Naton 5. artiklan mukaan muutakaan avunantoa kriisitilanteessa ei ole edes selvästi määritelty.

  Nato-sotahaukoilla (kyyhkyjähän siellä ei ole) näyttää nyt olevan kiire jonnekin koska missään sotaisan historiansa vaiheessa se ei ole taannut yhdenkään hakijamaan turvallisuutta hakuprosessin aikana eikä edes keskustellut siitä. Näin ollen Naton antamat turvatakuut ja -vakuutukset on nähtävä laittomina `sitoumuksina` hakijamaalle osallistua Naton sotaisiin suunnitelmiin.

  Totuuden mukaan on sanottava että Nato-sopimusjärjestö ei edes piilottele ideaansa harjoittaa politiikkaa. Käsittääkseni politiikanteko kuuluu esimerkiksi Euroopan johtaville poliitikoille eikä sotamiehille. Nato siis sooloilee ja ohjailee poliittista suuntaa. Turvatakuu- ja vakuutusasia on ideana uusi koska se on sotilaallinen tuki eikä se näytä liittyvän poliittiseen tukeen.

  Suomi hakee turvatakuita ja Ruotsi sai turvavakuutuksen – mihin? Suomi nauttii jo nyt EUn keskinäisen avunannon suojasta, on Nato-kumppani, puolustusvoimien Nato-yhteensopivuutta on sovitettu kolmisenkymmentä vuotta, tehnyt kahden- ja monenvälisiä puolustusyhteistyösopimuksia, on aktiivinen YKn jäsen jne. Mitä Suomi tekee turvatakuulla tai Ruotsi turvavakuutuksella muuta kuin että niitä yllytetään sotaan Venäjää vastaan.

  Turvatakuut ja -vakuutukset aseapuineen = provokatiivinen toimi.

  Suomi on EUn jäsenmaa ja kuuluu siten perussopimuksessa määritetyn keskinäisen avunannon piiriin jossa sovelletaan 42.7 artiklaa ja se kuuluu näin:

  `Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin`.

  Artikla on juridisesti sitova ja velvoittaa auttamaan `kaikin käytettävissä olevin keinoin`. 42.7 mukaan kukin jäsenmaa pitää itsellään oikeuden määrittää `keinot` joilla apua annetaan. Artiklan käyttö edellyttää konfliktia eikä sitä ole laadittu käytettäväksi rauhan aikana. Vetoaminen `turvallisuuspoliittiseen muutokseen` ei vielä täytä 42.7 käytön ehtoja joten ko. pykälää käytetään nyt provokatiivisiin tarkoituksiin.

  Britannia on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Pohjoismaissa koska se on riippuvainen Norjasta tuotavasta energiasta. Pohjoismaiden yhteiset sotaharjoitukset, JEF-joukkojen perustaminen, ilmavoimien ja laivaston läsnäolo pohjoisilla vesillä jne. ovat näkyviä merkkejä Britnnian edunvalvonnasta. Suomen ja Ruotsin ajaminen Länsiliiton (Yhdysvallat > Britannia > Nato) turvavyöhykkeeksi on näin ollen perusteltu.

  Ainut valtio joka juuri nyt tarvitsisi turvatakuita Länsiliitolta (Yhdysvallat > Britannia > Nato > EU) on Venäjä koska Nato laajenemisessa ei ole kysymys viattomasta Naton laajenemisesta sinänsä vaan sodan lietsonnasta Venäjän naapurimaissa Venäjää vastaan.

  Suomen ja Nato-maiden välinen MoU 2014 ja sitä tukeva vastavuoroinen laki kansainvälisen avun vastaanottamisesta ja saamisesta (2017) madaltaa kynnystä joutua sotaan Venäjää vastaan entisestään.

  On huomionarvoista että `puolustusliitto` Nato ei ole vielä olemassaolonsa aikana puolustanut ketään. Mutta itsenäistä politiikkaa harjoittavana se on tehnyt `humanitaarisia offensiiveja` eli interventioita moneenkin maahan joissa iskuissa välitön siviiliuhrien määrä hipoo neljää miljoonaa.

  `En tietenkään mene yksityiskohtiin, mutta olen erittäin luottavainen, että meillä on tässä amerikkalainen sitoutuminen. Se ei ole konkreettinen turvatakuu, koska sen voi saada vain Naton jäsen, Linde jatkoi`.
  Ruotsin ulkoministeri: Yhdysvallat takaa Ruotsille `turvavakuutuksen`, kunnes mahdollinen Nato-jäsenhakemus on ratifioitu.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ruotsin-ulkoministeri-yhdysvallat-takaa-ruotsille-turvavakuutuksen-kunnes-mahdollinen-nato-j%C3%A4senhakemus-on-ratifioitu/ar-AAWVZYY

  VI RUOTSIN ANTAMA SOTILAALLINEN TUKI

  Ruotsin ja Suomen tiivistynyt puolustusyhteistyö edistää merkittävästi Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > Nato) sotilaallisia intressejä Pohjolassa koska se on kytketty Länsiliittouman ohjelmaan. Ex presidentti Barak Obama totesi aikoinaan että `mikäli me saamme Pohjoismaat mukaan niin sen jälkeen meidän ei tarvitsen tehdä juuri mitään. Vastaavasti Ruotsin etu on Suomen oman alueen puolustuskyvyn kasvattaminen.

  Kaikessa hiljaisuudessa ruotsalaisten suunnitelmiin kuuluu ns. `Ruotsin käytävän` (ilma-, meri-, rautatie-, ja maantierahti) avaaminen koska 80 – 90 % Suomen ulkomaankaupasta toteutuu meriteitse. Mikäli meritie katkeaisi niin Suomi olisi eristyksissä. Voitte olla varmoja että mitään mitä nämä `kustaa vaasan perilliset` sitten tekevätkään Suomen hyväksi niin he eivät tee sitä epäitsekkäistä syistä.

  Ilman Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > Nato > EU) vetoapua Ruotsin kautta suoritettava huoltokuljetukset eivät voisi edes toimia siinä volyymissä kuin olisi tarpeen koska Ruotsin laivasto on tähän tehtävään aivan liian pieni jolloin se pystyy huoltamaan vain oman maansa.

  Silti luottaen Länsiapuun Ruotsin takaa-ajatuksena on järjestää toimivat yhteydet Suomelle esimerkiksi Nato-avun välittäjänä. Suunnitelmat ovat pitkällä koska Ruotsissa ei ole harhaluuloja sen suhteen joutuuko Suomi sotaan Venäjän kanssa vai ei. Mutta `Svea Mamman` oma maa-alue – jos mahdollista – on pidettävä sotatoimista kaukana.

  Käytännössä Ruotsin huoltoreitin toteutuminen Suomeen tapahtuu Ruotsin länsirannikon ja Pohjanlahden satamien kautta sekä pohjoisten maayhteyksien mahdollistamana. Tilanne on verrattavissa Ukrainaan jossa Länsiliittouman (Yhdysvallat > Britannia > Nato > EU > Suomi) huoltokäytävä kulkee Puolan kautta Kiovaan ja Kiovasta itärintamalle.

  Koska Länsiliittouma ja Ukraina eivät taivu rauhaan niin seuraava kohde tulee olemaan juuri mainittu Puolan huoltokäytävä. Tämä tulee olemaan merkittävä askel tiellä kohti rauhaan pakottamisessa. Ukrainasta on jo sammutettu valot – seuraavaksi katkeaa huolto ellei päästä sopuun.

  Satelliittikuva Ukrainasta yö-aikaan.
  https://e3.365dm.com/22/03/768×432/skynews-ukraine-maps-forensics_5699168.jpg?20220308183027
  Satelliittikuva Pohjois-Koreasta yö-aikaan.
  https://assets1.cbsnewsstatic.com/hub/i/r/2017/05/10/d547fcad-edd9-4e94-b7d6-05793ca8a8a6/thumbnail/1200×630/6858abd0b925e90d31802cebed16dcce/north-korea-empty-country.jpg
  Satelliittikuva Suomesta yö-aikaan. `Illoo ja valloo` niin kauan kuin sitä kestää!
  https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/europe-satellite_2.jpg

  Suomen tuleva tilanne ei kuitenkaan ole Ruotsin huoltokäytävän varassa. Tämän kaltainen ajatusrakennelma on ehdottomasti illuusio. Pohjoisen Atlantin alueella olevat Pohjois-Norjaan sijoitetut ilma- ja merivoimien joukot sekä kalusto ja tukikohdat ovat edellä kuvatun huoltosuunnitelman heikko kohta. Mikäli tämä geostrateginen Norjan-lukko poistuu tavalla tai toisella tavalla pois pelistä siitä aiheutuisi Norjan ja Ruotsin sekä Suomen huoltoyhteyksien katkeaminen.

  `Pohjois-Norjan lukko` ei ole uusi ilmiö. Samoin oli laita WWIIn aikana Aadolf Hitlerin `Narvan lukon` suhteen.

  Tässä nimenomaisessa tilanteessa Ruotsin kanta perustuu Lissabonin sopimuksen solidaarisuusjulistuksen henkeen ja siihen se tulee jäämäänkin. Julistus kehottaa mutta vain kehottaa EU-maita antamaan tukea `kaikin keinoin` jos johonkin jäsenmaahan hyökätään. Tuen on kuitenkin noudateltava YK:n sääntöjä. Kysehän ei ole sotilaallisesta liittoumasta.

  `Ruotsi lupaa sotilaallista tukea Baltian maille ja Suomelle, jos niitä uhataan, kertoi MTV3:n uutiset`.
  https://www.ts.fi/uutiset/89979

  VII MoU (memorandum of understanding)

  Suomea sitoo nykyisin vuonna 2014 allekirjoitettu Naton isäntämaasopimus. Tähän liittyy myös Suomen valtamedian vaikenema `Operaatio Atlantic Resolve`, joka on vuonna 2014 alkanut ja Yhdysvaltain johtama `sotilaallinen ratkaisu Venäjää vastaan`. Juuri tähän `lopulliseen ratkaisuun` Suomi on liitetty.

  NATO:n isäntämaasopimus velvoittaa eli määrää Suomen antamaan lännen sotilasliiton standardit ja vaatimukset täyttävä logistinen sekä puolustuksellinen tuki mahdolliseen Nato-joukkojen keskitykseen Suomen alueelle, josta päätökset tekee NATO:n esikunta. Suomen Puolustusvoimat ja infrastruktuuri alistettiin Naton johdettavaksi ja käytettäväksi.

  Kysymykseen: Millä tavalla tämä poikkeaa sotilasvallankaappauksesta?; on vain yksi ainoa ja oikea vastaus: Ei millään tavalla! Esimerkiksi ainoastaan Naton isäntämaasopimus voi selittää Tampere-Pirkkalan lentoaseman muuttamisen massiiviseksi ilmatukikohdaksi.

  Operation Atlantic Resolve
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Atlantic_Resolve#:~:text=Operation%20Atlantic%20Resolve%2C%20though%20not%20a%20%22named%22%20operation%2C,It%20was%20funded%20under%20the%20European%20Deterrence%20Initiative.

  Tällaiseen uhkaan jokainen valtio varautuu sille mahdollisilla tavoilla. Käytännössä MOU-sopimus tekee Suomesta Naton eteentyönnetyn tukikohdan ja näin ollen Venäjän mahdollisesti suorittaman ensi-iskun kohteen Suomeen sijoitettuja sotavoimia ja mm. liikenteen solmukohtia vastaan.

  vrt.
  NATO Enhanced Forward Presence
  https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Enhanced_Forward_Presence

  Isäntämaasopimusta ei ole voitu tuoda eduskunnan käsittelyyn koska menettely olisi ollut perustuslain vastainen. Valvonnan puutteessa MoUn ratifioiminen oli mahdollista kiertää muilla `hallinnollisilla menettelyillä` koska meiltä puuttuu instanssi joka voisi vaikuttaa asiaan.

  Samoin on laita kaikissa niissä solmukohdissa jotka vain liittyvät jotenkin Länsiliittoumaan (Yhdysvallat > Britannia > Nato > EU) toimintojen yhteensovittamiseksi suomalaisiin vastaaviin. Lain kirjaimen mukaanhan niistä ei mene yksikään `kansan` päätös. Jopa Naton johdossa olevat henkilöt ihmettelivät kuinka nopeasti Suomi pystyy tekemään tämänkaltaisia päätöksiä.

  Mikäli Natossa tiedettäisiin Suomen (Deep State + johtavat poliitikot) Nato-suhmuroinnit niin Suomi asetettaisiin tai ainakin pitäisi asettaa rikollisvaltioiden listalle koska Suomen liittymä ei ole noudattanut virallista parlamentaarista protokollaa vaan kaikki EU- ja Nato-kytkyt on tehty laittomasti. Kysymys ei ole ainoastaan Suomen säännösten rikkomisesta vaan myöskin myös Naton säännösten rikkomisesta.

  `Perustuslakituomioistuin muun muassa antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta sekä antaa päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maan perustuslain kannalta`.
  Perustuslakituomioistuin
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

  `Suomen hallitus teki isäntämaasopimuksen Naton kanssa salassa kansalaisilta ja jopa ilman eduskuntakäsittelyä. Kyse on nimenomaan sopimuksesta, vaikka hallitus on muuta väittänyt välttääkseen sille epämukavan eduskuntakäsittelyn.
  On merkittävää, että sopimuksessa ei ole mitään varaumia edes Suomen alueen käytölle ydinaseiden tukialueena.
  Sopimus tuo vakavan sotilaallisen uhan Suomelle, sillä se sisältää Suomen alueen käyttämisen Venäjää vastaan`.

  IPU (Itsenäisyyspuolue) käänsi NATOn isäntämaasopimuksen (MOU) suomeksi.
  https://mvlehti.net/2016/09/26/ipu-kaansi-naton-isantamaasopimuksen-mou-suomeksi/

  VIII MIKSI KONFLIKTI UKRAINASSA ALKOI?

  Ukrainan konfliktin todelliset syyt ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Juuri näitä syitä pitäisi toistaa yhtä sinnikkäästi kuin valtamedia suoltaa omaa sotapropagandaansa. Keskusteluissa olen huomannut miten alkuaan kiihkeästi mielipiteitään puolustava porukka hiljenee kun heille valottaa mistä Ukrainan konflikti sai alkunsa.

  Sergei Lavrov Italian valtamedialle: `Kukaan ei halua muistaa miksi konflikti Ukrainassa alkoi`.
  https://mvlehti.net/2022/07/02/sergei-lavrov-italian-valtamedialle-kukaan-ei-halua-muistaa-miksi-konflikti-ukrainassa-alkoi-video/

  IX LOPUKSI

  Kannattaisiko kuunnella 1.) Valkoisen talon pitkäaikaista konkaripolitiikkoa Pat Buchanania ja 2.) entistä CIAn johtavaa viranomaista Scott Ritteriä mitä heillä on kerrottavaa:

  1.) USA:n konkaripoliitikko Pat Buchanan: `Pitäisikö meidän sitoutua sotaan Venäjää vastaan – Suomen takia`?
  https://mvlehti.net/2022/04/16/usan-konkaripoliitikko-pat-buchanan-pitaisiko-meidan-sitoutua-sotaan-venajaa-vastaan-suomen-takia/

  2.) `Entinen CIA:n johtava viranomainen ja YK:n asevalvonnan tarkastaja, Scott Ritter, varoittaa suomalaisia`.
  Scott Ritter : `Suomi on kohtaamassa julman totuuden`.
  https://mvlehti.net/2022/04/18/sotilasasiantuntija-scott-ritter-varoittaa-suomalaisia-nato-liittoutumisesta-venaja-tuhoaa-suomen-modernina-yhteiskuntana-video/

  Plusääni(12)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat