Sauli Niinistö vakuutti YK:n yleiskokouksessa Suomen uskollisuutta globalisaatiolle ja tapasi sotarikollisen

Suomen sionistipresidentti Sauli Niinistö osallistui YK:n yleiskokouksen avajaisviikolle New Yorkissa.  Sauli Niinistö on myös tavannut Yhdysvaltain matkallaan juutalaismafian piirissä arvostetun sotarikollisen  ja Yhdysvaltain entisen ulkoministerin juutalaisen Henry Kissingerin

[Täytyy huomata, että Suomi ei ole ollut itsenäinen valtio Euroopan unioniin liittymisensä jälkeen. Nykyisin Suomi on yksi pohjoisista EU:n maakunnista tai hallinto provinsseista.]

Niinistön puhe YK:n yleiskokouksessa 

Niinistön matkan tarkoituksena  New Yorkiin oli niin ikään osallistuminen  YK:n yleiskokouksen avajaisviikolle . 

YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa Niinistö hehkutti voimakkaasti muiden muassa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda 2030:n, Pariisin ilmastosopimuksen sekä biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksen puolesta. 

Näitä tavoitteita Niinistö halusi toteutettavan Helsingin hengessä, millä  viitattiin vuonna 1975 kolmenkymmenviiden valtionpäämiehen kokoontumisesta Helsinkiin, jossa he kirjoittivat alle Helsingin päätösasiakirjan. 

Puheessaan Niinistö ei malttanut olla piikittelemättä sitä, että Talebanit ovat nyt vallanpitäjinä Afganistanissa. “… viittasi tapahtumiin Afganistanissa, jotka ovat jälleen kerran muistuttaneet, kuinka hauraita rauha ja turvallisuus ovat”. 

Niinistöä harmittaa Talebanien valtaan nouseminen, joka parhaimmillaan tarkoittaa juutalaismafian hallitseman ja näennäisesti Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman alkavaa murenemista ja Itä-Aasian blokin vahvistumista. 

Nimittäin Afganistan ja Kiina ovat nyt yhteistyöymmärryksessä. Hiljattain uutisoitiin, että Kiinan  ulkoministeri Wang Yi otti taannoin lämpimästi vastaan Taliban-liikkeen edustajia Tianjinin kaupungissa pääkaupungin Pekingin kupeessa. Vierailulla oli mukana esimerkiksi Taliban-liikkeen pääneuvottelija Mullah Abdul Ghani Baradar

Toisin kuin usein väitetään, Kiina ei ole kommunistinen valtio, vaan on hallitusmuodoltaan kansantasavalta, jota hallitsee Kiinan kommunistinen puolue (KKP). Talousjärjestelmältään se ei ole enää ollut aikoihin  kommunistinen, vaan ”sosialistinen markkinatalous”, joka on tietynlainen yhdistelmä suunnitelmataloutta sekä markkinataloutta. Kansantasavalta tarkoittaa kansandemokratiaajoka eroaa porvarillisesta demokratiasta siten, että valta on työväenluokalla. 

Noin vuonna 2010 Linda Jakobson Ulkopoliittisesta instituutista ihmetteli kirjoituksessaan sitä asiantilaa, että kuinka pitkään Kiinan taloudellinen voimistuminen voi jatkua? Kirjoituksessa päädyttiin siihen, että tämä seikka riippuu yhteiskuntavakaudesta, johon tietysti vaikuttaa oleellisesti kansalaisten tai ruokakuntien elintason nousu. Tietysti näillä elementeillä on vaikutusta hallinnon (KKP:n) luoman järjestelmän olemassaoloon.  

Kiinan kehitykseen vaikuttavat myös monet ulkopoliittiset seikat, joita emme nyt tarkastele. 

Jakobsonin mukaan Kiina pysyminen  vakaana (poliittinen yhtenäisyys) vuoteen 2030 asti on todennäköistä. Kuitenkaan hänen mukaansa ei tuolloin ollut odotettavissa, että silloinen talouskasvu (vuonna 2010) olisi jatkunut seuraavat kaksi vuosikymmentä noin 10 prosentin vuosivauhdilla.  

Mutta tämän vuoden Kauppalehden uutisoinnin mukaan Kiinan bruttokansantuote on karttunut 18,3 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen. 

Selvästi voidaan siis havaita, että nykyisin maailmanpolitiikan, vallan ja talouden painopisteen siirtyminen atlanttiselta sektorilta Tyynelle valtamerelle. Toisin sanoen Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma on saanut haastajan edellä mainituilla alueilla Aasiasta, josta erikoisesti vastustusta antaa Kiina, ja ehkäpä myös Intia. Vallansiirtymä atlanttiselta sektorilta Tyynelle valtamerelle voi myös tapahtua rauhanomaisesti (Tammen 2000). 

Sauli Niinistö on negatiivisen globalisaation tavoitteiden edistäjä 

Sionistipresidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksessa ja hänen tapaamisensa  juutalaisen sotarikollisen Henry Kissingerin kanssa. Kertovat karua kieltään Suomen yhteiskunnallisesta asemasta maailman suurvaltojen temmellyskenttänä.  

Niinistön kannattama YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 sisältää saman suuntaisia tavoitteita kuin juutalaisen Klaus Scwabin perustama  Maailman talousfoorumiin (WEF) sisältyvä The Great Reset –operaatio. 

Pähkinän kuoressa  The Great Reset -operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi esimerkiksi sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniassa luonnon kanssa.  Näitä samoja tavoitteitahan Agenda 2030 myös tavoittelee. 

Yllä olevaan viitaten ihmiset alistettaisiin Uuden maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla. Tällaisessa yhteiskunnassa yksityinen ihminen tai yritys ei omistaisi yhtään mitään, vaan kaikki vuokrattaisiin, hyväksymällä pienen ylimystön totalitaristiset säännöt.    

Yllä olevan mukaan Niinistö haluaa kaikessa edistää negatiivisen globaalin eliitin maailman laajuista hegemoniaa, missä suomalaiset ja Suomen poliittinen hallinto ovat alistetut globaalien rahaimperiumien maksumiehiksi sekä EU:n liittovaltion kehityksen saattamaan torppariuteen, ja sitä alemmaskin.   

Niinistö näyttää juuttuneen vanhoihin maailmanvaltapoliittisiin asetelmiin (valta on  nyt siirtymässä Atlantiselta akselilta Tyynen valtameren akselille ), eikä huomaa sionistisen Yhdysvaltojen harjoittaman maailmanvaltapolitiikan asteittaista luhistumista. Tämän seikan havaitseminen olisi varmasti myös Suomen ulkopoliittinen ja taloudellinen etu, sillä Venäjän naapurina kaikkinainen kanssakäyminen sekä Venäjän että Itä-Aasian suuntaan olisi erityisen tärkeää tulevaisuuden Suomelle. 

Niinistö kahvitteli Kissingerin kanssa 

Niinistön osallistuessa YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa, hän tapasi samalla reissulla juutalaismafian keskuudessa arvostetun sotarikollisen  ja Yhdysvaltain entisen ulkoministerin juutalaisen Henry Kissingerin. Nämä tapaamiset eivät tietenkään ole mitään tavanomaisia kahvittelu hetkiä, vaan taustalla on kansainvälisen politiikan suuntaviivat, joita viitoittamassa oli itse juutalaismafian yksi vaikutusvaltaisimmista toimijoista korkeasta 98 vuoden iästään huolimatta. 

Henry Kissinger Davosin kokouksessa Sveitsissä.

Niinistön mukaan hän oli Kissingerin kanssa juurta jaksain keskustellut muiden muassa valtapolitiikkaan ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. Eli kyseisessä tapaamisessa puitiin yllä esitetyn toisen juutalaisen mahtimiehen suunnitelmia, ja niiden kautta avautuvaa tulevaisuuden skenaariota, nimittäin Schwabin neljännestä teollisesta vallankumouksesta (Fourth Industrial Revolution, 4IR). Tällä siis tarkoitettiin, kuten yllä jo sanottiin, digitalisoimista, robotisoimista, automaatiota sekä totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin.   

Suomi on sionistisen Yhdysvaltojen suunnitelmille hyvin keskeinen geopoliittinen alue. Ensinnäkin se toimii porttina NATOn laajentumiselle ja sotilaallisille operaatioille Itä-Euroopassa, minkä yhtenä järkyttävänä esimerkkinä on Ukrainan kriisi, jossa myös Suomen poliittiset pölkkypäät ovat asettuneet tukemaan Yhdysvaltojen ja EU:n valtapoliittisia pyrkimyksiä. Todennäköisesti Kissinger otti esille Suomen aseman Yhdysvaltojen määrittelemänä puskurivyöhykkeenä Venäjää vastaan. Huolimatta siitä oliko siitä puhetta, vai ei, niin Yhdysvaltojen “puolustusdoktriinin” soveltaminen Euroopassa tarkoittaa eittämättä Euraasian sydänmaan eli Venäjän ympäröimistä Yhdysvaltojen johtamalla koalitiolla. Tällä pyritään estämään Venäjän sotilaallinen ja taloudellinen yhteistyö Itä-Aasiaan. 

Mutta, mitä järkeä Euroopan sydänmaan teorialla on siinä tapauksessa, mikäli molempia suurvaltoja sekä Yhdysvaltoja että  Venäjää hallitsee juutalaismafia? On siinä järkeä juutalaismafian kannalta, sillä ei kyseisellä mafialla ole isänmaata, vaan koko maailman valta on heidän tavoitteensa. 

Tällä tarkoitamme sitä, että Venäjän valtakunnalle ja sen hallinnollisille rakenteille tuotetut vahingot, kuten Venäjään kohdistuvasta jatkuvasta mustamaalaamisesta, pakotteista, painostamisesta ja läntisen koalition aiheuttamasta saartamisesta aiheutuu, eivät vaikuta juutalaismafian toimintaan muutoin kuin siten, että he saavat kerättyä Venäjältä luonnonvarat ja muut rikkaudet hallintaansa. 

Muistamme vielä kuinka Neuvostoliiton hajotessa teatterimaisen vallankumouksen yhteydessä 1991, juutalaismafia ryösti valtion varat ja luonnonrikkauksien hallinnan luhistuvasta Neuvostoliitosta. 

Tätä ryöstelyyn tähtäävää projektia varten perustettiin Avoin Venäjä (Open Russia Foundation) –säätiö, jonka käytännön toimijaksi valittiin juutalainen Jukos-öljy-yhtiön johtaja Mihail Hodorkovski, joka on nimetty myös säätiön perustajaksi. 

Säätiön hallituksen muodostavat tai muodostivat Arthur HartmanMihail Hodorkovski, Henry KissingerMihail Piotrovski ja Jacob Rothschild

Nämä kaikki siis ovat hyvin tunnettuja juutalaisia, tosin Arthur Hartmanin tausta on tuntematon. 

Avoin Venäjä -säätiön esikuvana on juutalaisen George Sorosin perustama Open Society Institute. 

Henry Kissingeristä voidaan vielä mainita seuraavaa: 

Lukemattomiin siviilimurhiin vuosikymmenten varrella syyllistynyt juutalainen sotarikollinen Henry Kissinger on lisäksi vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi luoda Uusi Maailmanjärjestys koronakriisin saattaman sekasorron keskelle. Turhaan ei ole Kissingeriä kutsuttu Yhdysvaltojen “epäviralliseksi presidentiksi”, sillä hän on ohjaillut valtionpäämiesten ulkopolitiikkaa kulissien takaa jo monien sukupolvien ajan. 

Lisäksi voidaan mainita, että Israelin etua ajava niin kutsuttu Israel-lobby on hallinnut Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa jo vuosikymmenten ajan. 

Lopuksi 

Suomi on kansanpetturi ja isänmaan petturi poliitikoittensa johdolla tilanteessa, jossa maa on ajautunut maailman suurvaltojen myrskynsilmään. Suomessa ei ole omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan enemmistön kannatus muodostuu valtamedian ja Brysselin villakoirien valheille. Samalla Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkaa, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa. Lisäksi Suomi on alistettu globaalien rahoituslaitosten ryöstettäviksi ja jättiläismäiset globaalit pääomanhaltijat saavat maan taloudesta entistä suuremman jalansijan.   Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaa hallitaan nykyisin ulkomailta käsin. 

Voidaan sanoa, että Sauli Niinistö Suomen presidenttinä vakuutti jälleen Suomen olevan valmis uhraamaan kaikkensa negatiivisen globalisaation hyväksi. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Sauli Niinistö puhui YK:n yleiskokouksessa – presidentti nosti esille Helsingin hengen – Päivän Lehti (paivanlehti.fi) 

Kiina otti Taliban-liikkeen lämpimästi vastaan, kun USA:n joukot poistuivat Afganistanista – Kiinalle oma uiguuriväestö on Talibania suurempi uhka | Yle Uutiset | yle.fi 

Kiina_ja_muu_Ita-Aasia.pdf (defmin.fi) 

Kiinan talous kasvoi yli 18 prosenttia vuodentakaisesta | Kauppalehti 

Russian oligarch in London fatalistic about his safety from attack | Mikhail Khodorkovsky | The Guardian 

This man is now the people’s billionaire (telegraph.co.uk) 

Vladimir Putin, Chabad: What’s behind the Russian president’s close relationship with an Orthodox Jewish sect? (slate.com) 

Open Russia Foundation Closes (philanthropy.com) 

The Real Crime of M. Khodorkovsky, by F. William Engdahl (voltairenet.org) 

John Mearsheimer and Stephen Walt · The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 23 March 2006 

_ _ _ _ 

Tammen, Ronald I. … (2000). Power Transitions: Strategies for the 21st Century 1st Edition. Washington, DC: CQ Press. 

18 kommenttia

 1. ISÄNMAAN PETTURI
  Niinistö valtiopäivien avajaisissa 5.2.2013: ”Uusi maailmanjärjestys on muokkautumassa. Sen lopputulosta on vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että se on parasta kohdata osana suurempaa yhteisöä. Olkoon se meillekin Eurooppa.” Niinistö ei siis usko Suomen yksinään pystyvän toimimaan Uudessa Maailman Järjestyksessä, vaan siihen tarvitaan Suomen itsenäisyyden menettäminen EU:lle. Näin ajattelevat myös muut nykypäivän poliitikot. He turvaavat EU:hun, sen sijaan että löytäisivät itsenäisen suomalaisen ratkaisun. Suomalaiset luulevat, että EU on aidosti itsenäisten valtioiden liitto, eivätkä näe, että se on kansainvälisten pimeiden voimien pystyttämä diktatuuriksi muodostuva liittovaltio. Suomalaiset ovat liian sinisilmäisiä. Ei ymmärretä kansainvälistä politiikkaa, vaan luotetaan siihen, mitä kansainvälinen valtamedia kirjoittaa. Pahin virhe on se, ettei nähdä kansainvälisen juutalaisuuden vaikutusta maailmanpolitiikkaan. Juutalaiset hallitsevat valtamediaa ja käyttävät sitä hyväkseen. EU on tuleva kansojen vankila, jossa ihmisoikeudet on kumottu ja kansalaiset on orjuutettu digitaalisesti ohjatuiksi orjiksi. Tähän tähtää Maailman Talousfoorumin (WEF) Great Reset, joka saadaan aikaan keinotekoisella koronapandemialla. Mutta onneksi on myös havaittavissa tätä globalismia vastustavan liikkeen kasvu. Vaihtoehtomedioissa paljastetaan koronahuijaus ja EU:n liittovaltiokehitys ja ajetaan agendaa EU:sta ja eurosta eroon ja koronapandemian paljastamista huijaukseksi. Lisäksi havaitaan Suomen valtaapitävien syyllistyneen valtiopetokseen ja heidän saattamiseksi tuomiolle ollaan jo valmistautumassa. Tästä on hyvä esimerkki juristi Jaana Kavonius, joka on lähtenyt tekemään uraauurtavaa työtä haastamalla oikeuteen valtiopetokseen syyllistyneet isänmaan petturit, niiden etunenässä Sauli Niinistö. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
 2. Jälkikäteen arvioituna YK:sta ei ole ollut Suomen kansalle mitään muuta kuin haittaa. Järjetön kehitysaputoiminta on pitkälti YK:n alajärjestöjen alaisuudessa organisoitua vauraiden maiden varallisuuden kuppaamista hankkeisiin, jotka eivät lopulta hyödytä ketään muita kuin hankkeissa puuhastelevia tahoja. YK organisoi ja hallinnoi maailman pakolaisvirtoja ja kehitysmaiden asukkaiden massiivisesta siirtämisestä länsimaihin on tullut YK:n siirtolaispolitiikan päälinja. Ilmiötä tehostavat USA-Israel-akseli ja Nato pommituskampanjoilla tai aiheuttamalla levottomuuksia ja värivallankumouksia lähtömaissa. Surkeaa on ollut myös YK:n omaksuma totalitaristinen ja teknokraattinen terveyspolitiikka ja siihen kuuluva pandemioihin valmistautuminen ja tähän liittyvä maaninen rokotusvimma.

  Ilmastopolitiikassa YK ja sen rinnakkaisjärjestöt kuten ilmastopaneeli IPCC tähtäävät kaikkien maapallon asukkaiden elämän kurjistamiseen ja näiden alistamiseen ilmastopolitiikan hallitsijoiden, kuten hiilikauppaa hallitsevien oligarkkien tiukasti valvottaviksi orjiksi. Myös depopulaatio kuuluu YK:n politiikkaan, joskaan ei yhtä avoimen agressiivisesti kuin monilla globalisteilla.

  YK in perustettu yhtä maailmanhallitusta suunnittelevien luciferistien periaatteita noudattaen. Alun perun kristittyjen länsimaiden kulttuurinen ja taloudellinen vahingoittaminen on aina ollut YK:n yksi selkeä päämäärä. Moraalisen ryhtinsä avulla vaurastuneita maita pyritään latistamaan ja kehittyviä maita nostamaan tosin hankkeissa jatkuvasti epäonnistuen. Kaaoksen luonti on todellinen päämäärä ja noudattelee vapaamuurarien ’ordo ab chao’- oppia, jossa ensin luodaan valtava kaaos, mistä puolestaan nousee uusi luciferistinen maailmanjärjestys eli NWO (tai Jewish World Order). Miltei kaikki YK:n vaikutuspiirissä toimivat ovat jonkinasteisia terroristeja tai vähintäänkin parasiitteja, useat tosin tietämättään ja aivopestyinä.

  Tällaisten Niinistö-pupettien toimintaa on kauheaa katsella, kun tietää, mikä on todellinen päämäärä ja millainen on se käsi, joka nukkea heiluttaa tai järjettömyyksiä sen suusta päästää. Päämääränä on suomalaisten elämän muuttaminen mahdollisimman surkeaksi teknologisesti valvotuksi orjanelämäksi tai sen jopa lopullinen lopettaminen. Suomalaiset ovat kuitenkin niin aivopestyä kansaa, että äänestävät näitä niinistöjä eikä tuhoa voida enää välttää. Keskustelu keskivertosuomalaisen kanssa on ajanhukkaa eikä aikuisen ihmisen aivopesua voi yleensä pyyhkiä enää pois. Vain Jumala voi parantaa tällaisen ihmisen, mutta Jumala kunnioittaa ihmisten vapaata tahtoa. Aivopesukin perustuu siihen vapaaehtoisuuteen, jossa ihminen valitsee maallisen hyvän ja helppouden Jumalan palvelemisen ja sitä kautta aidon vapauden säilyttämisen sijaan. Suomessa helppous tarkoittaa menemistä median aivopesemien massojen mukana ja uskomista globaalin kommunisti- ja juutalaismafian luomiin valheisiin teknologian tuottamasta onnelasta sekä muihin sen anti-kristillisiin ja moraalin ylösalaisin kääntäviin oppeihin. Lopulta Valheen Ruhtinas korjaa tällaisen ihmisen saaliikseen.

  Plusääni(16)Miinusääni(1)
  1. Hyvä analyysi YK:sta, jota voisi verrata oman maamme hallitukseen tai eduskuntaan joka ottaa käskyjä muualta ja tuhoaa omaa maataan vastoin kansan tahtoa.
   Tietenkin on kummallista että meillä on tällainen hallitus ja eduskunta kun uskomme että meillä on kansanvalta. Sama on YK:n suhteen. Senkin uskotaan olevan maailman kansojen eikä ulkopuolista tahtoa edustava organisaatio kun sen jäsenet ovat jokaisen maan hallituksen valitsemia joiden siksi pitäisi olla ’demokratian lapsia’.
   Tästä nähdään kuinka suuri huijaus koko länsimainen demokratia on: sen avulla voidaan toteuttaa kansan ja kansojen vastaista globaalia politiikkaa. Mikäli maailman valtioiden kansat voisivat vaikuttaa YK:n päätöksiin ’kansojen äänestyksellä’ niin sekin toimisi eri tavalla kuin nyt pienen Nwo-mafian toimintaa peesatessaan.
   Tämä länsimaisen demokratian petollisuuden laaja-alainen ymmärtäminen on edellytys mikäli YK:sta uskotaan olevan ihmiskunnan pelastajaksi. Vasta silloin kun YK:ssa olevat lähettiläät edustavat oman kansansa tahtoa eikä vain omien hallitusten nwo-mafian agendaan sitoutunutta tahtoa, se voi auttaa ihmiskuntaa sen ongelmissa.

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
 3. Hyvä artikkeli taas Markku Juutiselta.
  Niinistö on nyt kymmenen vuotta ajanut maatamme ’trotskilaiseen rysään’. Hän on selkeästi antanut ymmärtää olevansa uusliberaali globalisti eikä sellaiselle Suomi ole isänmaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Tuo rysä johon olemme joutuneet on suuri jwo-rysä jolla sionistit ja v-muurarit pyydystävät saalistaan. Kun sinne ajautuu niin hukkuu muiden joukkoon eikä enää ole oikeastaan mitään, vain yksi särki muiden joukossa, vain yksi maailman kansalainen.
  YK nykymuodossaan on hyvä väline jolla rysään ajautumista ohjataan. Siellä kalastava eliitti tekee päätöksiä kansojen tahtoa kuulematta vain rokkefeller-hengessä.
  Niinistö ja lakeijansa ovat saaneet ihmeen hyvin maamme vasemmiston ja hallituksen toteuttamaan hankkeitansa jotka palvelevat isompaa saalistajaa. Vasemmisto ei ole vallanhimossaan ymmärtänyt että demokratia on jotain muuta kuin rysään ajautumista ja sinne tukehtumista. Se ei jostain syystä tajua että rysässä ei voi enää neuvotella eikä olla eri mieltä asioista kansan parhaaksi. Siellä mennään vain kalastajan eli pankkiiri-mafian ehdoilla.
  Niinpä VKK:lle on nyt suuri tilaus, mikäli kansa vielä haluaa ja osaa uida vapaasti rysän ulkopuolella.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Niinistö on viihtynyt ja viihtyy hyvin ’kissingerien’ seurassa joiden intressi on vainota Venäjää ja yrittää estää EU:n ja Venäjän lähentyminen. Taustalla kummittelee pelko itsenäisestä ja vahvasta Euroopasta joka ei enää olisi Usan neokonnien ja Naton trotskilaisen tossun alla.
   Amerikka on Euroopan vihollinen … kirjoittaa Eric Zuesse — 11. syyskuuta 2021

   Jos Eurooppa haluaa vakautta, miksi se on liittoutunut oman pakolaisvirtansa pääsyyllisen kanssa, Eric Zuesse kysyy.
   Miksi Eurooppaan virtaa pakolaisia etelässä ja idässä sijaitsevista maista, joihin Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hyökänneet? Onko tämä kysymys tyhmä? Onko oikea vastaus itse asiassa itsestään selvä?
   Miksi eurooppalaiset todellakin käyttävät triljoonia euroja aseistamiseen ja kouluttamiseen sotaa varten? Mitä todennäköisiä vihollisia vastaan? Onko niitä olemassa? Onko tämä todella vain huijausta aseita valmistavia yrityksiä ja niiden omistajia varten – ihmisiä, jotka hyötyvät sodista? Onko se toisin sanoen tuhlausta, ellei jopa varkautta (poliittisen korruption ja lobbauksen avulla) – pommien ja muiden (nykyaikana) joukkotuhoaseiden valmistajien osakkeenomistajien tekemä varkaus kansalaisilta?
   Onko Eurooppa nyt vain soppa Yhdysvaltain hallituksen ja sen liittolaisten monille hyökkäyksille? Haluammeko todella jatkaa liittolaisina Amerikan vallankaappausten, pakotteiden ja hyökkäysten kanssa? Mitä hyötyä näistä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten hyökkäyksistä on oikeastaan ollut Euroopalle?

   HUOM: ”Euroopalla” on tässä viitattu koko Eurooppaan lukuun ottamatta Euroopan suurinta maata, joka on Venäjä. Jopa CIA:n muokkaaman ja kirjoittaman Wikipedian artikkelin ”Euroopan Venäjä” mukaan ”Euroopan Venäjällä asuu 80 % eli 4/5 Venäjän kokonaisväestöstä”. Sen pinta-ala on yli 3 995 200 neliökilometriä, ja sen väkiluku on 113 miljoonaa – mikä tekee Venäjästä Euroopan suurimman ja väkirikkaimman maan.” (Sillä on ylivoimaisesti suurin pinta-ala kaikista maista koko maailmassa.) Venäjän kokonaispinta-ala on 6 599 921 neliökilometriä, joten 77 % Venäjästä on Aasiassa. Euroopan kokonaispinta-ala on 3 931 000 neliökilometriä, joten Euroopan ei-Venäjän osuus on 61 prosenttia Euroopasta. (Venäjä on 39 prosenttia Euroopasta.) Ukraina on Euroopan toiseksi suurin maa, 232 951 neliökilometriä, mikä on 15 prosenttia yhtä suuri kuin Euroopan Venäjä. Koko muu kuin venäläinen Eurooppa on 2 388 400 neliökilometriä (1,55 kertaa Euroopan Venäjän kokoinen); koko Venäjä on siis 2,76 kertaa niin suuri kuin koko muu kuin venäläinen Eurooppa. …. Näin ollen se, että EU ei ota Venäjää mukaan, merkitsee sitä, että EU on räikeästi Amerikan imperiumin vasallivaltio tai vasallivaltioiden kokoelma (sitä Jean-Claude Juncker edusti). EU on Yhdysvaltojen luoma kätyrioperaatio, joka on korvattava, jos eurooppalaisilla on tulevaisuudessa mitään realistista toivoa. Venäjä on enemmän Eurooppaa kuin mikään muu maa, joten sen sulkeminen EU:n ulkopuolelle on pöyristyttävää ja perustuu vain amerikkalaisten tukemiin valheisiin.
   https://www.deepl.com/Translator
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/11/america-is-europe-enemy/

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
   1. Nimimerkki ”Miksi?” kirjoittaa: ”eurooppalaiset todellakin käyttävät triljoonia euroja aseistamiseen ja kouluttamiseen sotaa varten.” Suomalaisessa järjestelmässä triljoona tarkoittaa 10 potenssiin 18 eli 1000 000 000 000 000 000. Tällainen summa on enemmän kuin kaikkien maiden rahavarat yhteensä. Amerikkalaisessa järjestelmässä triljoona on tuhat biljoonaa (suom. miljardia) eli 10 potenssiin 12 eli 1000 000 000 000 (suom. biljoona).

    Plusääni(4)Miinusääni(2)
    1. Linkin artikkelin teksti: Indeed, why are Europeans spending trillions of euros to arm, and to train, for war? Against what likely enemies?
     Tässä ’trillions’ tarkoittaa DeepL:n kääntämänä vain ’suunnattoman suurta rahasummaa’ ilman numeroita. Suomen kielessä ei yleensä ymmärretä näin vaan triljoona ymmärretään numeroina. Voisi tosin ajatella että jos sanon että hän tuhlasi triljoonia niin se ymmärretään että tuhlasi valtavasti.

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
   2. Onnistuuko Saksa irrottautumaan angloamerikkalaisen imperiumin kuolettavasta otteesta?
    Cynthia Chung
    26. syyskuuta 2021
    Kun Saksa siirtyy yhä lähemmäs venäläis-kiinalaista moninapaisuutta, onnistuuko se välttämään viimeisen puristuksen angloamerikkalaisen imperiumin kuolinkourasta?
    Kuten Pepe Escobar kaunopuheisesti ilmaisi esseessään ”Requiem for an Empire: A Prequel”
    https://www.strategic-culture.org/news/2021/07/28/requiem-for-an-empire-a-prequel/
    … typerät kylmät soturit yhä haaveilevat Saksa-Japani-akselista ja Washingtonin tilaisuudesta pystyttää itsensä ”vapaan maailman” ylimmän maailman paradigman pelastajaksi, tai 1990-luvun yksipuolista paistattelua mauttomassa ”historian lopun” juhlinnassa samalla kun ”myrkylliset neokonservatiivit, jotka ovat saaneet alkunsa sotien välisenä aikana New Yorkin trotskilaisuuden gnostisen salaliiton kautta, juonittelivat vallankaappaustaan”.
    Escobar arvioi oikeutetusti, että ”nykyään… Venäjän, Kiinan ja Saksan liittoutuman haamu pelottaa Hegemoonia euraasialaisena kolmikkona, joka kykenee lähettämään amerikkalaisen globaalin ylivallan historian roskakoriin”.
    https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/26/will-germany-succeed-in-detaching-itself-from-death-grip-of-anglo-american-empire/

    Plusääni(2)Miinusääni(3)
  2. ”Niinistö ja lakeijansa ovat saaneet ihmeen hyvin maamme vasemmiston ja hallituksen toteuttamaan hankkeitansa…”
   Myös vihreät ovat menneet vallanhimonsa sokaisemina samaan rysään. He uskovat naivisti että globalisti eliitti jolle raha on isänmaa voisi rakastaa muutakin kuin rahaa eivätkä ymmärrä että luonto ja sen saastuminen ei tuolle eliitille merkitse muuta kuin hyvää jätteiden siivous bisnestä. Se ei tee mitään jätteiden vähentämisen ja luontoa rasittavan turhan kulutuksen eteen koska se tietäisi suurinta saastetta, rahaa, täynnä olevan oman kukkaron laihtumista.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. ”Niinistö ja lakeijansa ovat saaneet ihmeen hyvin maamme viher-vasemmiston ja hallituksen toteuttamaan hankkeitansa …”
   Nämä sinun rahoillasi skoolaavat shanpanjasosialistit on helppo korruptoida mukaan kun joku vain maksaa laskut
   Julkisuudessa on väitetty, että Keskusta on vasemmistohallituksen kynnysmatto. Väite on virheellinen, sillä rooli on luultua aktiivisempi.
   https://beta.oikeamedia.com/o1-166007

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 4. Ei liity suoraan tähän artikkeliin, mutta osaako joku sanoa, kuten Tsang nimimerkki, onko historioitsija Martti Turtola kuuntelemisen arvoinen?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Turtolalla on ikäviä vetoja, kuten väite suomalaisten aikeesta tappaa Leningradin siviilit perustuen epämääräiseen juoruun. Silti valtavirtahistorioitsija eikä taida olla punikkikaan. Tykkäsin siitä hänen sukulaisjääkäristään kertoneesta kirjasta (kyllä täällä kaatuakin voidaan). Tietoa on varmaan paljon, vaikka eliitin valheet tietenkin esim. Talvisodasta. Varmaan osaa kai kiinnostavasti kertoa erinäisistäkin aiheista, joten menisin kylä kuuntelemaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kiitos vastauksesta. Kävin kuulolla ja hyppäsin suoraan kuumaan perunaan puheen jälkeen kun pääsin henkilökohtaisesti kysymään. Nimittäin S-32 kansioon. Hän pitää sitä fantasiana. Ja väitti Maanpuolustuskorkeakoululla olevan alkuperäiset dokumentit(tai joskus muka ollut), johon muistutin Erkki Hautamäkeen viitaten alkuperäisten ”kadonneen” ja vain kopioiden olevan jäljellä. Hän alkoi luistelemaan tilanteesta ja vastauksena jatko kysymykseeni kiisti omaavansa tuollaisen kannan siksi, että pitäisi myötäillä virallista narratiivia, koska on jo eläkkeellä.

   Mitkä siis ovat argumentit tuota vastaan tai puolesta? Onko ainoa syy siis tarkoitus pitää valtavirtainen maine ja olla keikuttamatta venettä ja joutumatta eläkkeellä sylkykupiksi.

   Esitelmäpuhe itsessään oli ihan suht ok ja tasapainoinen eikä kosketellut liikaa poliittisesti epäkorrekteja teemoja.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Olen lukenut Turtolalta sen yllä mainitun lisäksi vain kirjat Airosta ja Konstantin Pätsistä. Jonkunlainen valtavirtainen ja melko liberaali ja länsimaita nuoleskeleva perinteinen linja miehellä on. Omitusta oli myös tuomita Viron tistelemattomuus, ikään kuin VBiro ilman muuta olisi menestynyt paremmin kuin nyt, jos olisi pannut vastaan.

    Turtolalta loppuisivat kyllä luennot ja luentopalkkiot, jos alkaisi sylkykupiksi.

    Maanpuolustuskorkeakoulussa saattaa olla vuoden 1994 paperit tai sitten siivottu versio 2002 papereista. Joka tapauksessa Ylikangashan meni möläyttämään paljastavia asioita vuoden 2002 papereista, kun niihin sai tutustua. Sen jälkeen saattoi jopa maan ulkopuolelta tulla käsky olla hiljaa.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Voe hyvänen aika taas.

  Kiina ei ole edelleenkään mikään globalistien vastavoima, vaan se todellinen uusi maailmanjärjestys.

  Rockefellerit ovat rakentaneet Kiinalle ja Venäjälle uuden maailmanjärjestyksen johtoroolia toisen maailmansodan päättymisestä lähtien ja varmaan paljon aikaisemminkin. Kissinger on Putinin läheinen tuttava.

  USA:n on nyt aika siirtää viestikapula Kiinalle ja tämä tapahtuu täysin globalistien suunnitelman mukaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 7. What Is Shanghai Cooperation Organization?
  Strategic Infographics
  September 28, 2021
  Virtually unknown across the West, the Shanghai Cooperation Organization (SCO) is the foremost Eurasian political, economic and security alliance. Founded in 2001, it is the world’s largest regional organisation in geographic scope and population, covering three-fifths of the Eurasian continent, 40% of the world population, and more than 20% of global GDP.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/28/what-is-shanghai-cooperation-organization/
  Linkistä löytyy hyvä kartta josta saa käsityksen SCO:n laajuudesta.
  Kannattaako meidän olla vihaisissa väleissä näin laajan organisaation kanssa?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Amerikan ”terrorismin vastainen sota”, joka on sotaa globalismin puolesta, on saattanut Yhdysvallat kansainvälisesti huonoon maineeseen. Se nähdään maailmanlaajuisesti roistovaltioksi, joka on kaksinaamainen ja lainsuojaton, … rikolliseksi hylkiöksi, joka ei tunne raakuutensa rajoja.
  Sen teeskentelevä johtajan viitta on repeytynyt riekaleiksi. Sen väitteet demokratian ja oikeusvaltio periaatteen puolustamisesta ja siitä, että se on korvaamaton suurvalta, ovat irvikuva. Todellisuudessa se on itsekkäiden humanismia teeskentelevien hyväksikäyttäjien liittouma.
  Miksi olemme mukana tällaisessa liittoumassa?

  Yhdysvaltain imperiumi turvautui syyskuun 11. päivän tapahtumiin lujittaakseen globaalia valtaansa. Iljettävä hanke päättyi surkeaan epäonnistumiseen sen rikollisen luonteen vuoksi. Kun tarkastelemme 9/11-tapahtuman, Afganistanin ja muiden Yhdysvaltojen sotien jälkeisiä raunioita viimeisten 20 vuoden ajalta, Yhdysvaltain oma imperialistinen hegemonia on ehkä merkittävin uhri. Sanoinkuvaamattomista inhimillisistä tragedioista huolimatta se on viime kädessä hyvä asia.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/10/two-decades-after-9-11-biggest-casualty-is-us-empire/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008312701.html

  Kiina on jo ennestään yhtä huonossa maineessa Venäjän tapaan. Uiguureja kidutetaan tunnustukseen Stalinin tapaan.

  Kiinassa ei ole lockdownia enää, koska se on jo kommunistinen. Sen lockdown oli vain esimerkki koronahuuman alkuvaiheessa. Kiinan tehtävä oli olla vuokraisäntänä viruskehittelylle, jotta sitä voitiin kätevästi syyttää koko jutusta. Se taas saattoi syytellä vuokraajaa eli Faucia ja co. tai siis heidän ”alihankkijoitaan”.

  Kiinalla on jo kommunismi ja passi, johon voitiin yhdistää rokotejututkin. Länttä vasta ajetaan puhtaaseen kommunismiin

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat