Sauli Niinistön päiväkäsky – Suomesta Venäjän vihollismaa?

Niinistö on antanut päiväkäskynsä [1] Yhdysvaltojen ja Britannian maailmanvaltapolitiikan ja Brysselin hegemonisten tavoitteiden toteutumiseksi. Suomesta halutaan Yhdysvaltojen johtaman liittouman etulinja Venäjää vastaan. 

Niinistön päiväkäsky tukee niitä tavoitteita, mihinkä korruptoitunut valtio- ja maanpetoksellinen poliittinen koneisto on jo vuosikymmeniä Suomea ajanut. 

Viittauksia Niinistön päiväkäskyyn 

Presidentti Sauli Niinistö turvautuu suoranaiseen valehteluun ja asioiden pirulliseen vääristelyyn jo ensimmäisessä, niin sanotun päiväkäskynsä kappaleessa, jossa hän esittää seuraavaa: 

“Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on muistuttanut meitä suomalaisia rauhan ja vapauden mittaamattomasta arvosta. Kukaan ei toivo sotaa, mutta viisas varautuu pahimpaankin. Halu elää rauhassa ja suojella päättäväisesti omaamme näkyy meissä suomalaisissa.” 

Kuitenkin on aivan fakta-asia, että mainittu “Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan …” oli Venäjän erikoissotaoperaatio, jolla haluttiin suojella ja pelastaa Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen väestöä, joka on pääsääntöisesti venäjänkielistä. 

Ensinnäkin tosiasia on, että tietyt länsivaltiot pettivät lupauksensa, joiden mukaan NATOa ei laajenneta itään, ja eikä se muodosta uhkaa Venäjän kansalliselle turvallisuudelle. Lupausten pitämisen sijaan juutalaismafian hallitseman Yhdysvaltojen vallankaappauksen jälkeen 2014 Ukrainassa, tietyt NATO-maat aloittivat Ukrainan juutalaishallinnon tukemisen ja aseistamisen. 

Den judiska makten i Ukraina

Kyseinen asevarustelu johti veriseen terroriin ja suoranaiseen kansanmurhaan, mikä kohdistui yllä mainittuihin venäjänkieliseen väestöön ja heidän kulttuuriinsa.  

Oli täysin selvää, että tässä tilanteessa Venäjän täytyi puolustautua, sillä sen velvollisuus oli estää Ukrainan hallinnon joukkojen tappava terrori ja federaatiota uhkaava NATOn laajentuminen Venäjän rajoille. 

Kysymyksessä ei siis ole “Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan …”, vaan Israel-lobbyn hallitseman Yhdysvaltojen barbaarinen invaasio Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja sekä nykyisin itse Venäjää vastaan. Kuten aiemmissa artikkeleissa olemme maininneet, tietyt EU-maat, Suomi mukaan lukien käyvät välillisesti ja Ukraina välittömästi sijaissotaa Yhdysvaltojen globaalien intressien puolesta Venäjää vastaan. 

Ukrainan juutalaishallinto oli sisällissodan aloittamisen lisäksi poistanut kahdelta viideltä osalta venäjänkielisistä ihmisoikeudet. Venäjän puhuminen julkisilla paikoilla kiellettiin, päiväkodeissa, kouluissa ja korkeakouluissa sekä yliopistoissa ei saatu käyttää enää venäjän kieltä. Venäjänkielinen joukkotiedonvälitys lakkautettiin. Lisäksi Ukrainan venäläistä historiaa käsittelevät kirjat ja venäläisten kirjailijoiden teokset poltettiin.  

Muistutamme vielä, että sisällissodan yhtenä tarkoituksena oli myös  tappaa mahdollisimman paljon venäjänkielisiä ja “eheyttää” loput puhumaan vain ukrainan kieltä sekä omaksumaan vain uudenlaisen Ukrainan kulttuurin.  

Niinistö sanoo “päiväkäskyssään”: 

“Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on muistuttanut meitä suomalaisia rauhan ja vapauden mittaamattomasta arvosta.  …” 

Suomen poliittiset valtaapitävät turmelivat täysin tahallaan lähes 80 vuotta kestäneet Suomen ja Venäjän väliset ystävälliset ja yhteistyön täyteiset suhteet. 

Ei siis Venäjän erikoisoperaatiot Ukrainassa “muistuta meitä rauhan ja vapauden äärettömästä arvosta, vaan Suomen maan- ja valtiopetturi poliitikoiden rajaton pirullisuus ja typeryys, mikä on juuri aiheuttanut Suomelta ja suomalaisilta rauhan ja vapauden sekä suvereniteetin tuhoutumisen. Merkittävimpänä syynä tähän on Suomen ja Venäjän välisten suhteiden tahallinen rikkominen. 

Luultavaa on, että suomalaiset haluaisivat elää rauhassa ja suojella päättäväisesti omaansa, ja mikä näkyisi meissä suomalaisissa, mutta meille ei anneta tähän mahdollisuutta. Rauhaa ja omaa turvallisuuttamme ei ole uhannut ja rikkonut Venäjä, vaan Suomen poliittiset valtaapitävät, jotka ovat estoitta luovuttaneet maan poliittisen ja oikeudellisen hallinnan Brysselille ja antaneet Suomen maaperän sekä sotilastukikohdat Yhdysvaltain asevoimien esteettömään käyttöön.    

Suomen korruptoituneet valtio- ja maanpetokselliset poliittiset valtaapitävät 

Ensinnäkin Suomelta puuttuu nykyisellään oma ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka on ulkopolitiikan osa-alue. 

Aikaisemmin historiallisesti puolueettomuuspolitiikka on ollut Suomen ulkopolitiikan pääsääntöisenä linjana. Vaikka Suomen puolueettomuuspolitiikka oli ilman täsmennystä suhteessa Neuvosto-Venäjään, ennen toista maailmansotaa, ja jopa sen jälkeen, täytti maamme puolueettomuuspolitiikka Neuvostoliiton tarpeet. Suomen puolueettomuuspolitiikka oli tällaista siksi, että sen rakenteet eivät olleet vielä kiinteät, vaan liikkumisvapaus sallittiin. 

Nykyisin Suomi ei tietenkään voi olla ulkopolitiikaltaan puolueeton, syystä, että Suomi on EU:n jäsenmaa. Toisaalta, kuten jo ennakolta mainittiin, on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka siirretty Yhdysvaltojen ulko- ja puolustuspoliittisen doktriinin alaisuuteen.  

Suomella ei siis ole ollut vuosikymmeniin omaa ulko- ja puolustuspolitiikkaa. Ja joka neljäs vuosi “vaaleilla” valittava Suomen poliittinen koneisto on vielä täydentänyt maamme rappeuttamista kukin eduskunta osaltaan, entistä tuhoisammaksi. Tänään voidaan sanoa, että Suomen perikato on täydellinen. Olemme eristetyt vuosikymmeniksi syrjäiseksi pohjoiseksi Brysselin maakunnaksi, josta on muodostunut miltei tärkein Venäjän vihollinen. 

Mistä syystä Suomesta muodostui Venäjän vihollismaa? 

Ennen kuin vastaamme otsikon kysymykseen, esitämme hiukan taustaa. Miksi Suomi on Yhdysvaltojen johtamalle läntiselle liittoumalle erittäin hyödyllinen “lypsylehmä”?   

Tähän on selvä vastaus: Suomi on ikään kuin geopoliittisena porttina lännen sekä idän välissä. Täten Suomi muodostaa Yhdysvaltojen eturintaman Venäjää vastaan. Mainittu geopoliittinen asetelma palvelee suuresti Washingtonin globaalia imperialistista suurstrategiaa arktisen alueen suhteen, Murmanskin, Pietarin ja Kaliningradin lähialueiden suhteen ja tietysti laajemmin Venäjän hallintoa sekä Itä-Aasiaa vastaan. 

Nykyinen Suomen poliittinen johto tuhosi täysin, jo lähes 80 vuotta kestäneet ystävälliset ja yhteistyökykyiset suhteet tärkeimpään naapurimaahamme, suurvalta Venäjään. Kylmän sodan kaudella Urho Kekkosen valtakaudella lanseerattiin puolueettomuuspolitiikan määritelmä, jonka mukaan Suomi tavoitteli kaikessa pidättäytymään suurvaltojen välisten ristiriitojen ulkopuolella sekä muodostamaan kestäviä sekä hyviä suhteita kaikkien maiden kanssa. Tämä toimi hyvin myös Neuvosto-Venäjän suhteen, ja vasta EU:n liittymisen jälkeen Suomen suhteet Venäjään alkoivat hiljalleen kylmetä. Nykyinen NATO-Suomi on käytännössä julistautunut olevansa sodassa Venäjää vastaan. Lisäksi sekä Suomen solmimat Isäntämaasopimus että NATO-jäsenyys rikkovat, Suomen ja Venäjän välistä naapuruussopimusta, mikä rikkomus näyttää nykyisin uhkaavassa ulkopoliittisessa tilanteessa olevan toissijainen asia.  

Suomesta on muodostunut Venäjän vihollismaa sen tähden, että globaalit järjestöt valitsevat Suomen johtavat poliitikot virkoihinsa. Nämä järjestöt eivät suinkaan valitse edustajia välittömästi, vaan välillisesti vaikuttamalla vaalitulokseen median, teknologian ja talouden avulla. Kaikki entiset ja nykyiset merkittävässä asemassa olleet ja olevat maamme poliitikot ovat sellaisten globaalien järjestöjen, kuten esimerkiksi YGL:n tai WEF:n kouluttamia tai sitoutuneita niiden tavoitteisiin. [2] Tähän liittyen sanottakoon, että muiden muassa sionisti Mariah Levinin johtama YGL* toimii huomattavasti tunnetumman Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) alaisuudessa. 

* (Young Global Leaders, YGL; suomeksi: nuoret globaalit johtajat). 

Maailman talousfoorumin perustaja juutalainen Klaus Schwab antaa kirjassaan Great Reset, selvän viittauksen siitä millaiseksi maailma on muodostuva muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa. 

Lyhyesti sanoen  The Great Reset –operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi muiden muassa sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua sekä käyttäytymisen ohjailu “harmonisesti” luonnon kanssa. 

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian* (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla. Nykyisin länsimaisten ihmisten alistaminen tapahtuu tehokkaasti Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktin avulla. Venäjää pidetään pahuuden tyyssijana, mutta tosiasiassa Venäjä toimii esteenä mädäntyneen länsimaisen kulttuurin leviämiselle itään. 

Niinistö on uskomattoman röyhkeä valehtelija, ja transatlanttisen liittouman intohimoinen lakeija väittäessään “päiväkäskyssään”, että “kukaan ei toivo sotaa, mutta viisas varautuu pahimpaankin.” Virallinen Suomi on juuri Niinistön johdolla toivonut ja hankkiutunut sotaan Venäjää vastaan Yhdysvaltojen globaalin hegemonian puolesta. 

Suomen ja Venäjän välisten suhteiden kylmettyminen tarkoittaa, maamme eristäytymistä saarekkeeksi, jota odottaa taloudellinen, poliittinen, yhteiskunnallinen ja turvallisuuteen liittyvä pohjaton perikato. 

Jokainen voi halutessaan varmistaa yllä esitetyt asiat todeksi, nimittäin Suomen korkorahaan sitoutunut valtion velka on kohonnut huipputasolle, talouskasvu on pysähtynyt ja Suomen talous on taantumassa laman tasolle. Kokonaisuudessaan välit Venäjään on rauniona ja Euroopan unioni on kehittymässä liittovaltioksi sekä kolmas maailmansota vaanii oven takana.  

Markku Juutinen 

Lähteet 

Radio Islam (—). The Jewish oligarchs and power men of Ukraine. http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/ukraine/ukraine-jew-oligarchs.htm  

Radio Islam (—). Jewish influence and power in U.S. Politics – Radio Islam. http://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm   

Radio Islam (2020). East Europe/Fomer USSR and Jewish/Israeli influence. http://islam-radio.net/islam/english/index_easteurope.htm#ukraine  

RT (15.6.2023). Kiev intends to kill as many Russians as possible – top Zelensky aide. https://www.rt.com/russia/578070-zelensky-aid-kill-russians/  

Lehtonen, Veli-Pekka (1.5.2023). HS. Suomi neuvottelee parhaillaan sopimuksesta, joka antaisi USA:lle mahdollisuuden käyttää esteettä Suomen maaperää. Osoitteessa: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009549253.html    

Bruce Nussbaum (18.3.2008). Bloomberg. Young Global Leaders–Anderson Cooper and Leonardo DiCaprio Are In The Most Exclusive Private Social Network In The World. https://www.bloomberg.com/news/articles/2008-03-17/young-global-leaders-anderson-cooper-and-leonardo-dicaprio-are-in-the-most-exclusive-private-social-network-in-the-world-dot#xj4y7vzkg  

Davos (2021). The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org). https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021  

Schawab, Klaus (2020). Covid-19: The Great Reset. Forum Publishing. https://odysee.com/@halloftruth:c/covid-19-the-great-reset-by-klaus-schwab-thierry-malleret-ebook-pdf:f?&sunset=lbrytv  

_______ 

 1. MTV-uutiset (4.6.2023). Niinistö julkaisi ensimmäisen Nato-ajan päiväkäskynsä – lue ylipäällikön viesti sanasta sanaan. 

 2. Yle-uutiset (19.9.2021). Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän “nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa. 

2 kommenttia

 1. ninistö on sionisti jutkujen paikalla, salolaisen maalaisen poika joka turussa opiskeli j#siksi täys suomalaisten vihollinen katsokaa jo päätäkin on kuin ”flundra ” silmät sivulla . kuunnelkaa hänen puheittaan kuin robotti.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. JUUTALAISET PUUHAAVAT MAAILMANSOTAA
  Juutalaiset hallitsevat länsimaiden mediaa. He saivat lehdistöllään ja radiolla USA:n mukaan ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Nyt heidän propagandansa on pirullisen taitavaa Venäjän ja Kiinan mustamaalaamista. Ukrainan räikeä sotapropaganda menee täydestä jopa Ylessä saati sitten muissa tiedotusvälineissä. Juutalaisten johtama Ukraina (presidentti ja pääministeri sekä puolet hallituksen jäsenistä on juutalaisia) on muka ”puolustamassa eurooppalaisia arvoja”. Suomalaiset on saatu sotapsykoosiin. Juutalaiset suunnittelevat Suomesta toista rintamaa Ukrainan lisäksi Venäjää vastaan. Sitten on ohjelmassa sota Kiinaa vastaan Taiwanin avulla. Kaikki tämä, jotta juutalaiset saisivat haltuunsa totaalisen maailmanvallan. USA ja EU on jo juutalaisten käsissä. Juutalaiset ovat saaneet holokaustivalheen avulla koko maailman polvistumaan edessään. Mutta holokaustin kiistämisen on kohta kiellettyä Suomenkin lain avulla. Juutalaisten tavoitteena on maanpäällinen helvetti, jossa juutalaiset olisivat johdossa diktatorisesti. Nyt Kaitselmus tulee mukaan peliin ja juutalaisten loru on pian loppu.
  Benjamin Kivilohkare, miles Domini.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat