Stefan Lanka: Korona-harhakuva

Magneettimedia julkaisee Vesa-Ilkka Laurion suomentaman artikkelin ”Korona-harhakuva” Das Corona-Phantom (Lanka 2021). Myönnettäköön, että tämä artikkeli ei kaikilta osin vastaa Magneettimedian linjaa. Kuitenkin julkaisemme erilaisia ”korona” aiheisia artikkeleita, jotka muodostavat näkemyksiensä mukaisesti vastavoiman valtavirtaisen tiedonvälityksen ja terveysviranomaisten kautta käynnissä olevalle suunnattomalle koronahysterian lietsonnalle. Edelliseen liittyen, vaikka joku ei pitäisi “koronapandemiaa” täydellisenä huijauksena, voidaan selvästi havaita, että koronapakotteilla, pelotepandemialla ja koronarokote painostuksella pyritään luomaan järjestelmä, jolla globaalin valtaeliitin hallinnassa olevat eduskunnat ja hallitukset pystyvät tehokkaasti pakottamaan kansalaisensa kasvottoman valtaeliitin intressien mukaiseen aitaukseen. Siksi näistä aiheista kannattaa puhua. 

Stefan Lanka: Korona-harhakuva

Suomennos Stefan Lankan artikkelista ”Das Corona-Phantom” (julk. 12.1.2021). Artikkelissa Lanka esittää kehotuksia perehtyä joihinkin asioihin, ja niin tehdessään hän viittaa artikkeliin liittämiinsä kirjallisuus- ja artikkeliviitteisiin (osassa linkki). En liitä viitteitä tähän, koska ne ovat saksankielisiä. Saksantaitoiset löytävät ne alkuperäisestä artikkelista:

Das Corona-Phantom

Mikä se sitten on, jos viruksia ei ole olemassa?

Suosittelen kolmea tietä koronakriisi-ilmiön ymmärtämiseksi ja yleiskuvan saamiseksi.

Ensimmäinen tie on katsoa niihin kumoamisiin, joissa virologit, jotka väittävät sairaaksi tekeviä viruksia olevan olemassa, on kumottu heidän omilla lausunnoillaan. Silloin tulet havaitsemaan, että virologien lausunnot ja toiminta ovat erittäin epätieteellisiä. Valokuvat, joissa sanotaan olevan sairaaksi tekeviä viruksia, esittävät todellisuudessa solujen tyypillisiä rakenteita tai keinotekoisia proteiini-rasva-saippuakuplia, joita sellaisia sekoituksia pyöriteltäessä syntyy. Näissä valokuvissa on ratkaisevaa se, ettei niissä olevia rakenteita ole koskaan karakterisoitu biokemiallisesti. Esitetyistä rakenteista, joiden sanotaan esittävän viruksia, ei ole koskaan etsitty sitä pitkää geenisubstanssin pätkää, jota sanotaan viruksen ydinosaksi, viruksen perintöainesrihmaksi tai genomiksi.

Mitä kaikkien sairaaksi tekevien virusten olemassaoloväitteiden kohdalla tehdään, on se, että hyvin lyhyistä ihmisen ja mikrobin biokemiallisen aineenvaihdunnan geenisekvenssipätkistä rakennetaan puhtaasti ajatuksellisesti tietokoneiden avulla hyvin pitkä geenisekvenssipätkä, jota todellisuudessa ei ole olemassa.

Enemmän vielä: Vain hieman yli 50% tällöin käytetyistä geenisekvensseistä on todellisia, siis peräisin ihmisen ja mikrobin aineenvaihdunnasta. Loput niistä sekvensseistä, joita tarvitaan, jotta saadaan kasaan 100% väitetyn virusgenomin ajatuksellisesti rakennetusta geenisekvenssistä, keksitään vapaasti.

Mutta asia käy vielä paremmaksi: Ne todellisesti olemassa olevat hieman yli 50% niistä geenisekvensseistä, joita käytetään virusgenomin rakentamiseen, ovat itse vain tilastollinen keskiarvo niin sanottujen geenisekvenssien loputtomasta ja jatkuvasti muuttuvasta moninaisuudesta. Ei virus vaan aineenvaihdunta tuottaa alituisesti muuttuvia ”geenisekvenssejä.” Todellisuudessa nämä lyhyet ”nukleotidit” palvelevat muutoksiin sopeutumista ja ovat olennainen edeltävä tapahtumasarja sille, kuinka biologinen elämä tulee meille näkyviin.

Jokaisessa ihmisessä ja jokaisessa eläimessä tuotetaan siis alituisesti uusia nukleotidisekvenssien kombinaatioita. Jos etsitään sellaisia lyhyitä nukleotidijaksoja, jotka ovat samanlaisia kuin ne ”geenisekvenssit”, joita sanotaan viruksen osaksi, löydetään aina ja alinomaa muutoksia, joita – jälleen vailla minkäänlaista tieteellisyyttä – väitetään osoitukseksi viruksen mutaatiosta. Sellainen oletettu koronavirusmutantti – nyt kuulemma Englannista tuleva – palvelee nyt rajoitusten kiristämistä, hyvin myrkyllisten ja väärien koronahoitojen vaikutusten peittelyä ja jatkuvasti yhä laveammin määriteltyyn ”Covid-19”-syndroomaan annettavien hyvin myrkyllisten nanopartikkeli- ja geenirokotusten aiheuttamien nopeiden, keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin rokotevahinkojen ennalta nähtävien oireiden mukaan tulemista.

Kyseenalaistaminen ja kriittinen tarkastelu on jokaisen tiedemiehen ensimmäinen ja tärkein, kirjallisesti määrätty velvollisuus. Se, joka sanoo tätä tieteellistä kriittistä tarkastelua salaliitoksi, todistaa siten itsensä tieteellisyydenvastaiseksi, epäsosiaaliseksi ja sellaisen harhauskon kannattajaksi, jota ei saa tarkastella kriittisesti. Sellainen, mitä ei saa tarkastella kriittisesti, on aina vaarallista, manipuloivaa ja perusta tuholle ja itsetuholle. Koronapaniikkitoimenpiteiden aiheuttamien näkyvien tuhojen ja itsetuhojen aikaansaamiseen ei tarvita mitään ”virusta.” Tässä riittää väestön enemmistön historiallisesti kasvanut ja sen vuoksi huomaamaton harhausko ja pari tiedotusvälineiden vahvistamaa hyvä-paha-ylipappia.

Toinen tie, jota suosittelen yleiskuvan ja varmuuden saamiseksi, on tarkastella sitä historiaa, missä, miksi ja miten sellaiset ajatukset ovat syntyneet, että luonto on pahansuopa ja että biologiassa on itsenäinen pahuus. Loogisista syistä ei voi olla olemassa sellaista pahan materiaalistuvaa periaatetta, että paha (”syöpä”) kykenee vaeltamaan kehon sisällä (”metastaasit”) ja kehon ulkopuolella (”taudinaiheuttajat, virukset”). Kuitenkin se, joka uskoo siihen, että ”syöpä” on pahanlaatuinen sairaalloinen muodostuma, eikä tunne todellisia syitä, uskoo myös lentäviin mini-metastaaseihin näkymättömien virusten muodossa.

Tulet historiaa läpikäydessäsi toteamaan, että tämä nykyisin hallitseva hyvä-paha-materialismi syntyi nimenomaan vastareaktiona uskontojen pelottelulle ja vallan väärinkäytölle antiikin Kreikassa. Vastareaktiona kirkkojen vuosisatoja kestäneelle vallan väärinkäytölle tästä tietoisuutta vailla olevasta, hengettömästä ja sieluttomasta materialismista tuli valistuksen ja biologisen ja lääketieteellisen tieteen perusta. Lääketiede ja tiede valtiollistettiin tämän mukaisesti v. 1858, ja tuosta ajasta lähtien on harjoitettu melkein yksinomaan valetiedettä jo v. 1858 kumotun ja koskaan todistamattoman elämän ja sairauksien soluteorian, Rudolf Virchowin solupatologin, säilyttämiseksi.

Kolmas ja sinulle todennäköisesti hyödyllisin tie yleiskuvan ja varmuuden saamiseksi on vaarin ottaminen vuodesta 1981 lähtien kehittyneestä paremmasta elämän, terveyden, sairastumisen ja paranemisen selityksestä. Sairauksia eivät aiheuta kumotusta solupatologiasta pakostakin tuloksena olevista taudinaiheuttajia tai pahoja geenejä koskevista teorioista. Ilmiöitä, joita me yhä vielä ja perusteettomasti pidämme itsenäisinä sairauksina, aiheuttavat sellaiset tapahtumat (kuten esim. koronadiagnoosi), jotka kohtaavat yllättynyttä ihmistä eksistentiaalisesti odottamatta ja jotka tosiasiallisina tai koettuina eristävät hänet hänen lähiympäristöstään.

Tuhansien dokumentoitujen tietojen perusteella on yksiselitteisesti osoitettu, ettei luonnossa, kehossa ja elämässä ole olemassa oletettua ja väitettyä itsenäistä pahaa. Biologia ei voi olla hyvää eikä pahaa. Biologia ON. Elimistö käyttäytyy aina niin, että se myös äärimmäisissä tilanteissa tekee elossa säilymisen mahdolliseksi. Tällöin yleensä kiihdytetään asianomaisten elinten toimintoja. Jos se ei riitä olemassaoloa uhkaavasta tilanteesta pääsemiseksi, silloin lisätään joko kudosten luomista tai kudosten hajoamista, jotta niin saadaan elämä optimaalisesti sopeutettua elämää uhkaavaan tilanteeseen. Koululääketiede pitää tuota aina itsenäisenä sairautena, jota sen mukaan aiheuttavat vajavuudet, pahat geenit, huonot immuunitoiminnot, infektiot tai jokin niiden kombinaatio.

Jos aiheuttavasta traumasta tosiasiallisesti päästään eroon tai jos ihminen onnistuu muuttamaan suhdettaan siihen niin, että sille voidaan jälleen ”hymyillä”, elimistö yrittää sen jälkeen palauttaa alkuperäisen tilan. Ylimääräinen kudos hajotetaan tai hajonnut kudos rakennetaan jälleen. Koululääketiede pitää näitä ilmiöitä taas toisena sairautena, ja sen vuoksi se uskoo, että tämän sairauden aiheutti toinen vajavuus, infektio jne. Nykyisen ”lääketieteen” (oppi oireiden tukahduttamisesta aineilla) perspektiivistä seuraavat asiat tulkitaan väärin toisistaan riippumattomiksi ja aina itsenäiseksi sairaudeksi:

1. Kehon sopeutuminen jonkin trauman tai biologisen konfliktin aiheuttamaan pitkittyneeseen hälytystilaan.

2. Toinen vaihe, parantumisvaihe trauman/biologisen konfliktin käytännössä tapahtuvan tai toimenpiteillä aikaansaadun lakkaamisen jälkeen päämääränä alkuperäisen tilan palauttaminen.

3. Vaihtumisvaiheessa traumavaiheen pitkittyneen hälytystilan ja täydellisen toipumisen välissä tapahtuu parantumiskriisejä, jotka aina biologisten konfliktien keston ja intensiteetin mukaan voivat olla enemmän tai vähemmän rajuja. Myös nämä ilmiöt (äkisti puhkeava migreeni, päänsäryt, hermosäryt, hajuaistin ja suuntavaiston menetys, huimaus, epilepsia, sydäninfarkti, keuhkoveritulppa, psykoosit jne.) on tieteellisesti selvitetty, joten ne ovat helposti ymmärrettäviä, jälkeenpäin koeteltavia ja ennakoitavia siinä määrin kuin mitä syyhyn kohdistuva ja siten toimiva ennaltaehkäisy tai hoito sallii.

Tämän ”universaalibiologian” tarkastelutavan avulla (sisältyy hyvin myös positiivisessa mielessä monitulkintaiseen nimitykseen ”biologia Hamerin mukaan”, koska tri Ryke Geerd Hamer poisti ns. pahan biologiasta ja lääketieteestä), laajennettuna ravitsemustieteen, osteopatian, fysiologian, toksikologian, tyyppiopin, kuten esim. ”terlusollogian” ja ”human designin”, tiedoilla, Bruno Gröning-piirin sensaatiomaisilla ja dokumentoiduilla tutkimustuloksilla ja muilla tiedoilla, voidaan johdonmukaisesti selittää kaikki oireet, ja erityisen helposti koko ajan kasvava oirekokonaisuus ”Covid-19”, ilman että tällöin täytyy ottaa esiin solubiologian kumottuja olettamuksia ja niiden apuhypoteeseja, mainitusta solubiologiasta pakostakin tuloksena olevia infektio-, immuuni-, geeni- ja syöpähypoteeseja.

Lääketiet. tri Ryke Geerd Hamer on tietokokoelmansa positiivisessa johtopäätöksessä (tietokokoelmalleen hän on viimeksi antanut nimen Germanische Heilkunde tai ”Germanische”, sitä ennen Germanische Neue Medizin, Medicina Sagrada, Neue Medizin) yksiselitteisesti osoittanut, että jokainen kehon paikka, jokainen jonkin elimen toiminta-alue, on jonkin tietoisuuskokonaisuuden materialisaatio. Siihen itseensä voi osua jokin sana, ja silloin se voi joutua hälytystilaan, jopa tappavaksi muodostuvaan pitkäaikaiseen hälytystilaan: ”Sana voi tappaa”, mutta myös: ”Sana voi parantaa.”

Tästä perspektiivistä jokainen aiheeton pelon tuotanto on eräänlainen itsestään täyttyvä ennustus, joka koskee varsinkin sellaista ihmistä enemmän, joka uskoo materiaalistuvan pahan olemassaoloon ja itsenäisyyteen sairauden, sairausgeenien, syövän, taudinaiheuttajien, virusten jne. muodossa. Tri Hamer on tarkkailemalla ja tunnistamalla biologian mielekkäitä ja luonnossa vallitsevia sääntöjä löytänyt jälleen siteen alkuperäiseen Ayurveda-filosofiaan, jossa sielulla ”atma” on ratkaiseva rooli. Niistä kiinnitetään seuraavassa huomiota aineenvaihdunnan erilaisiin ilmenemismuotoihin (kaikki veteen sidottuja).

Niin saavat sellaiset oireet kuin äkisti alkava päänsärky, makuaistin ja suuntavaiston menetys ja huimaus yksinkertaisen selityksen. Niiden katsotaan kuuluvan testien käyttöönottamisesta lähtien jatkuvasti kasvavaan oirekokonaisuuteen ”Covid-19.” Alun perin, ja koronapaniikkia laukaisten, oli vain diagnoosi ihmisistä, joilla oli keuhkokuume, jossa ei voitu osoittaa mitään ”keuhkokuumetta aiheuttavaa taudinaiheuttajaa” (= atyyppinen pneumonia).

Päänsäryt, jos paikannettavissa, johtuvat esimerkiksi aina hapenpuutteesta, kun edeltävän pitkittyneen hälytystilavaiheen jälkeen, jossa aineenvaihdunta automaattisesti vaihtuu hengityksestä käymiseksi, palataan jälleen takaisin hengitykseen eikä riittävästi happea ole käytettävissä tai happea voidaan kuljettaa vain vaivoin tai ei lainkaan ”happamien” aivoalueiden kautta. Pitkittyneeseen hälytystilaan joutuneen nervus trigeminuksen (kolmoishermon) aiheuttamat päänsäryt sekä verenvuotojen tms. aiheuttamat päänsäryt on tämän lisäksi selitetty ammattikirjallisuudessa.

Tylppiä päänsärkyjä aiheuttaa mm. se, ettei käymisen voimakkaasti lisäämää maitohapon ja veden vapauttamista voida kuljettaa pois, ennen kaikkea kun kraniosakraalisten liikkeiden väheneminen ja/tai munuaiset rajoittavat veden kuljetusta pois aivoista.

Hajuaistin ja suuntavaiston (joka aina on kytköksissä hajuaistiin!) heikkeneminen ja huimauksen syntyminen on myös selvitetty. Nuhassa turpoavat hajulimakalvot johtavat usein haju- ja makuaistin menettämiseen tai heikkenemiseen. On myös muita mahdollisuuksia, jotka voivat johtaa hajuaistin menettämiseen.

Universaalibiologian tietämyksen mukaan hajuaistin menetyksen voi aiheuttaa myös jokin laukaiseva tapahtuma (shokki), kun jotakin ei haluttaisi haistaa. Vaarasta (hajuinformaatiosta) tai vain jostakin pahasta hajusta halutaan päästä eroon. ”Hajuvaarat” koetaan yksilöllisesti. Tällöin kyse voi olla todellisesta vaarasta, esimerkiksi tulipalosta (savu), tai vaarasta, joka koetaan assosiaationa, esimerkiksi fiktiivisestä viruksesta. Maski, joka asetetaan myös nenän päälle ja joka levittää epämiellyttävää hajua, voi myös johtaa hajuaistin menetykseen. Makuaistin menetyksen aiheuttaa universaalibiologian tietämyksen perusteella jokin laukaiseva tapahtuma, kun jotakin ei haluttaisi maistaa/nielaista. Vaarasta (makuinformaatiosta) tai vain jostakin pahasta mausta halutaan päästä eroon.

Koronapaniikin perustana oleva primaarinen oire, keuhkokuume, on aina korjaustapahtuma, joka itse asiassa – epäilemättä aina – voi tulla kriittiseksi. Jos tähän tulevat lisäksi paniikki, liiallinen hoito, väärä hoito ja/tai erilaiset sairaudet (monisairaalloisuus, kuten Kiinassa, Italiassa, Saksassa ja kaikkialla asianlaita oli ja on), seuraukset voivat tulla nopeasti dramaattisiksi ja tappaviksi. Tämä ei ole koskaan ollut mitään uutta. Katso tästä asiasta kaikkia saatavilla olevia tilastoja ennen koronakriisiä ja sen aikana.

Johtopäätös

Kun olet tarkistanut tuon kaiken, tulet havaitsemaan, ettei koronakriisi ole muuta kuin minun ja muiden ennustama täysin järjenvastaisen hyvä-paha-hysterian itsestään tapahtuva leviäminen, hysterian, jolla ei ole minkäänlaista yhteyttä tosiasialliseen tieteellisesti käsitettävissä olevaan biologiseen todellisuuteen.

Ole sinäkin nyt mukana ratkaisemassa, tuhoaako koronakriisin hysteriaan viemien harhauskoisten tähänastinen enemmistö edelleen biologisen, yhteisöllisen ja taloudellisen elämän perusteita vai syntyykö kokonaisvaltaisuuteen, järkeen ja todelliseen tieteeseen vetoavien ihmisten enemmistö, joka osaa käyttää koronakriisiä mahdollisuutena kaikille: kääntymiseen pois hyvä-paha-ajattelusta, -toiminnasta ja -tuntemisesta kohti syvempää ymmärrystä.

Stefan Lanka 12.1.2021

SUOMENTAJAN LISÄYS:

Koska tämä Stefan Lankan artikkeli on eräänlainen johdatus koronapeikon ymmärtämiseen, laitan tähän loppuun linkit omiin asiaa koskeviin artikkeleihini ja niissä oleviin kommentteihini (niissä mm. useita suomennoksiani):

Amanda Vollmer koronasta: Kuule selvät sanani – se on huijaus

Koronavirusta ei ole olemassa

Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista

Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?

Toiseksi alin linkki (”Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista”) sisältää aivan sen kommenttiosion lopussa (päivämäärällä 29.3.2021) yhdeksän kommentin kommenttisarjani, jossa ovat kaikki tärkeimmät suomennokseni asiasta + pari muuta kommenttiani kielellisesti tarkistettuina. Kommenttisarjan nimi on:

”KORONAVIRUS JA KORONA OVAT KAIKKIEN PÄÄTTÄJIEMME JA KAIKKIEN TERVEYSVIRANOMAISTEMME HUIJAUS. KOKO KANSAA ON HUIJATTU. HEIDÄT ON SAATETTAVA RIKOSOIKEUDELLISEEN VASTUUSEEN”, osat 1-9.

Asiasta on olemassa myös ”TODISTEKOOSTE”, jossa todisteeni on koottu yhteen. Se löytyy näistä linkeistä:

TODISTEKOOSTE – Ei ole olemassa viruksia

TODISTEKOOSTE

Materiaaliani saa vapaasti levittää ja julkaista. Nimeni saa jättää pois tai ottaa se mukaan, kuinka vain.

Vesa-Ilkka Laurio

lääketiet. lis. (eläkk.)

Lähde:

Stefan Lanka (12.1.2021). Corona-Phantom. Saatavina: https://www.bag-ivi-swissmedic-fall.ch/Corona_Phantom_13-1-2021.pdf

57 kommenttia

 1. ”… tulet havaitsemaan, ettei koronakriisi ole muuta kuin minun ja muiden ennustama täysin järjenvastaisen hyvä-paha-hysterian itsestään tapahtuva leviäminen, hysterian, jolla ei ole minkäänlaista yhteyttä tosiasialliseen tieteellisesti käsitettävissä olevaan biologiseen todellisuuteen.”
  ”… vai syntyykö kokonaisvaltaisuuteen, järkeen ja todelliseen tieteeseen vetoavien ihmisten enemmistö, joka osaa käyttää koronakriisiä mahdollisuutena kaikille: kääntymiseen pois hyvä-paha-ajattelusta, -toiminnasta ja -tuntemisesta kohti syvempää ymmärrystä.”

  Tuon kumoaa kaikki se mitä asioista perillä olevat ovat kirjoittaneet esim. vain unz-sivustolla, erityisesti erittäin korkean ÄO:n omaavan ja asiaan todella huolella perehtyneen Ron Unzin itse kirjoittamat perusteelliset selvitykset.
  Minun on vaikea tai mahdoton uskoa Stefan Lankan käsityksiä joita olet suomentanut ja joita itsekin tunnut edustavan. Niihin uskomalla koko korona-pandemialta putoaa pohja sellaisena kuin sen asioihin syvemmin perehtyneet ja laajemman perspektiivin omaavat näkevät.
  Pahojen, jopa saatanallisten voimien bioaseena koronaa olisi vaikea ellei mahdoton levittää ellei se olisi laboratoriossa tuotettu virus. Niin on kuitenkin tehty ja näyttää varmistuvan että sen tavoitteena on ollut tuhota Kiinan liian hyvin menestyvä talous mutta se iski levittäjiinsä pahemmin kuin Kiinan talouteen jolla menee tänään hyvin ellei entistä paremmin.
  American Pravda: George Orwell’s Virus Lab-Leak
  RON UNZ • MAY 31, 2021
  Evidence Favors a Biowarfare Attack Rather Than a Random Lab-Leak
  https://www.unz.com/runz/american-pravda-george-orwells-virus-lab-leak/

  Plusääni(2)Miinusääni(16)
  1. Koko virus-”korona” alusta loppuun ja joka osaltaan alusta alkaen on ollut pelkkä kultin jymäytys, ja sitä on suunniteltu vuosikymmeniä, viimeksi oli lokakuussa 2019 siitä jopa ennakkoharjoitus (Event 201). Palaan asiaan vielä muutaman päivän päästä, kun saan uuden suomennokseni tehtyä. Näen sinut ja Unzin kultin palvelijoina, tehtävänä diversion (huomio siirretään sivuasiasta muualle) avulla harhauttaa ihmisiä. Älykkyys on kokonaan muuta kuin toimintanne ja sananne. Kiiltävä on usein puhdasta kakkaa ja pissaa. Sorry to say that, but I have to, because we are in war now.

   Plusääni(17)Miinusääni(7)
   1. ”Näen sinut ja Unzin kultin palvelijoina,…”
    Tietenkin oma asiasi on miten näet. Kannattaisi vaan perehtyä Unzin artikkeleihin sillä ei hän mitään kulttia palvele. Kun sellaista puhut niin sinun pitää osoittaa se todeksi. Muuten puheillasi ei ole mitään arvoa.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
    1. No, diversioharhautuksestanne kuitenkin sen verran (sehän on meillä aivan nenämme edessä), että Unzin ja sinun ”bioasetta” (virusta/virustautia) tai ”viruksen laboratoriovuotoa” tai ”laboratoriossa tuotettua virusta” ei voi olla olemassa, koska viruksia ei ole olemassa, ei siis myöskään ”laboratoriossa tuotettuja” viruksia. Ymmärrätkö? Kukaan ei ole koskaan todistanut tieteellisesti yhdenkään viruksen olemassaoloa. Niitä ei ole. Ovat siis huijaus.

     Tätä koronavirushuijausta vetävä kultti pelkää juuri nyt, että ihmiset alkavat tajuta, ettei mitään virusta ole olemassa, ja siksi se (esim. USA:n presidentti Bidenin ja Unzin suulla) on alkanut puhua koronaviruksen laboratoriovuodosta ja sen ”tutkimisesta.” Juuri tuo on diversioharhautus. Ymmärrätkö? Kun viralliset ja muut tahot alkavat puhua viruksen laboratoriovuodosta, silloin ihmiset kautta maailman otaksuvat automaattisesti, että silloin jonkin viruksen täytyy olla olemassa, koska sen vuodosta puhutaan. Kuitenkaan viruksia ei ole olemassa. Tämä (että ei ole viruksia) on se totuus, jonka te haluatte piilottaa ja salata, koska jos ihmiset alkavat ymmärtää, ettei mitään virusta ole eikä ole koskaan ollutkaan, silloin kultin agenda vaarantuu. Kun puhutte virusvuodosta, siirrätte huomion pois siitä tosiasiasta, ettei viruksia ole olemassa. Tämä siis on se diversioharhautus. Tämän saman mekanismin huomasin Unzin teksteissä muissakin asioissa aikoinaan – asia oli helposti havaittavissa.

     Toivottavasti ymmärrät, että jos virusta ei ole, se ei voi vuotaa tai aiheuttaa mitään sairautta. Ei ole olemassa Covid-19-nimistä virussairautta. Se oireisto (”Covid-19”), joka on ollut liikkeellä, on tavallista jokavuotista kylmettymistä (ilman ”virusta” siis) ja joissakin tapauksissa keuhkojen kautta tapahtuva myrkkyjenpoisto-operaatio. ”Tapausten” ja kuolemien määriä on myös voimakkaasti manipuloitu.

     Tuossa aiemmassa sinulle osoittamassani kommentissa on näköjään yksi korjattava asia. Siinähän lukee: ”huomio siirretään sivuasiasta muualle”. Pitää tietenkin olla: ”huomio siirretään pääasiasta muualle.” Kiireessä tuli tuollainen virhe.

     Plusääni(11)Miinusääni(3)
     1. ”Kuitenkaan viruksia ei ole olemassa. ”
      Jatkat tuon saman jauhamista … että kaikki johtuu vain kylmettymisestä, että miljoonia kuolee vain siksi että kylmettyvät. Eihän niin voi mitenkään olla.
      Se ettei jotain virusta tai virukseksi nimettyä ole löydetty ei sulje pois sitä etteikö se olisi olemassa.

      ”Toivottavasti ymmärrät, että jos virusta ei ole, se ei voi vuotaa tai aiheuttaa mitään sairautta.”
      Tuon jokainen ymmärtää. Mutta sinä et ymmärrä että ihminen sairastuu kun virus tarttuu häneen ellei hänellä ole hyvä vastustuskyky.

      Plusääni(1)Miinusääni(11)
     2. Ei ole olemassa viruksia, eksosomeja, eikä nanoteknologia rokotteita jotka muokkaavat meidän DNA/RNA:ta. ÄLÄ silti OTA KORONAROKOTUSTA. Ei voi tietää mitä myrkkyjä niissä litkuissa oikeasti on. Koska sama lääketieteellinen CABAL on valehdellut meille median avustuksella lähes kaikessa vuosikymmenet.

      Minkään taudin oire ei tartuta ketään. Oire ei ole koskaan minkään sairauden syy. Palomiehet eivät ole tulipalojen syy.

      Plusääni(12)Miinusääni(4)
     3. Tänne näyttää pesiytyneen jonkinlainen ’Laurion klaani’ joka järjen vastaisesti vastustaa maailman huippututkijoita ja asioihin syvemmin perehtyneitä. Ihmetyttää millä perusteella tuo ’lanka-teoria’ elää niin voimakkaana täällä kun sille ei suurempaa kannatusta heru muualla.

      Plusääni(1)Miinusääni(8)
     4. Jepulisjepsiksen kommenttiin 5.6.2021 at 9.52.

      Luulen, että tuo Jepulisjepsiksen kohta ”Ei ole olemassa eksosomeja…” on osittainen virhe, joka on peräisin minun virheestäni, ja siksi a) pyydän anteeksi, ja b) laitan tähänkin virheellisen kommenttini alle kirjoittamani korjauksen. Virheellinen kommenttini on artikkelissani ”Amanda Vollmer koronasta: Kuule selvät sanani – se on huijaus” oleva kommenttini 25.5.2021 at 9.14, siellä sen kohta 5, joka käsittelee eksosomeja.

      Korjaukseni on tämä:

      ”Korjaus kommenttiini 25.5.2021 at 9.14, sen kohtaan 5. eksosomeista (solunulkoisista vesikkeleistä). Ryhdyin soveltamaan esittelemässäni videossa eksosomeista sanottua (videon kohta 38.40-43.00) virheellisesti. Video toteaa oikein, että eksosomit ovat kuolleen solumassan tyypillisiä struktuureja, eivät eläviä, ja tulin virheellisesti soveltaneeksi tätä niin, että kirjoitin, ettei eksosomeja ole elävissä organismeissa/kudoksissa. Virhe on siinä, etten tullut ajatelleeksi, että olioiden (esim. ihmisten) aineenvaihdunta ja solujen kuoleminen tuottavat koko ajan aineenvaihduntatuotteita ja debristä, jotka eivät ole eläviä. Siis: eksosomeja, jotka ovat kuolleita, omaa aineenvaihduntaa vailla olevia struktuureja, löytyy elävistä kudoksista ja organismeista.

      ”Se, mistä tuo videon kohta varsinaisesti puhuu, on se, että koska kehoistamme löytyvät eksosomit ovat kuolleita struktuureja, niillä ei voi olla omia ”tehtäviä” eivätkä ne ”tee” mitään. Ne eivät ”välitä tietoa”, ne eivät ”liiku” eivätkä ne ”mene soluihin”. Tällaista aikoinaan väitin luettuani jostakin sellaista (esim. tri Thomas Cowan aiemmin sanoi niin, ei enää). Eksosomit ovat yksinkertaisesti kuollutta soludebristä, kuolleita vesikkeleitä, joiden sisällä on pieni pätkä kuolleen solun geeniainesta. Eksosomeja ei saa yrittää tunkea biologiaan, koska ne eivät ole eläviä.

      ”Näitä kuolleita eksosomeja on tulkittu myös viruksiksi, mutta jälleen: tuollainen kuollut vesikkeli ei voi ”tehdä” mitään. Se ei voi ”olla vaarallinen”, ”aiheuttaa sairautta”, ”levitä” tai ”tunkeutua solun sisään.” Se ei voi kuulua biologiaan tai mikrobiologiaan. Sairautta aiheuttavia viruksia ei ole olemassa. Huom. internetissä ”viruksista” esitetyt kuvat ovat fiktiivisiä, tietokoneilla tuotettuja kuvia, eivät todellisia.

      ”Eksosomeja on siis olemassa kaikissa organismeissa, mutta ne ovat omaa toimintaa vailla olevaa kuollutta soludebristä, eivät muuta.”

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
     5. Nimimerkille ”Lauriolle pohdittavaa” (4.6.2021 at 19.14)

      Nimimerkin sanoma minulle on: ”V-I Laurio, katsohan tämä video ja mieti asioita uudelleen.”

      No, katsoin sen, vaikka tiesin, mitä on tulossa (olen entuudestaan tietoinen Yeadonista – yhdestä diversioeksyttäjästä). Ei tarvinnut miettiä asioita uudelleen, tuhraantui vain aikaa tyhjän tähden.

      Biokemisti ja toksikologi (!) Yeadonin erikoisala ja myös kiinnostuksen kohde ovat lääkkeet allergisten, respiratoristen ja immunologisten sairauksien hoitamiseksi. Hän uskoo myös rokotteisiin (video 38:10). 32 vuotta hän on palvellut lähinnä suuria lääketehtaita lääketutkimuksen ja lääkkeiden kehittämisen (!) parissa. Viimeiset kymmenen vuotta hän on ollut itsenäinen yrittäjä, ja viiden vuoden ajan hänellä on ollut oma BIOTEKNIIKAN ALAN (!!!) YRITYS. Yeadon toimisi oikealla tavalla, jos hän toimisi lääkkeiden (myrkkyjen) ja rokotteiden (myrkkyjen) lopettamiseksi ja sen puolesta, että ihmiset saavat elää vapaasti terveinä, vapaina lääkityksen ja rokottamisen tuhoisasta pakkopaidasta ja lääketieteestä (terrorisoivasta ja tappavasta puoskaroinnista).

      Yeadonin koko sanoma rakentuu sen pohjalle, että viruksia on olemassa (hän sanoo, että niitä on ollut tuhansia vuosia). Kuitenkaan ei ole olemassa viruksia, ei ole koskaan ollut. Virologien virukset ovat tietokoneluomuksia, fiktioita (tästä olen kirjoittanut jo tarpeeksi, joten en enää mene siihen). Tästä Yeadon EI (!) puhu mitään.

      Yeadon jopa puhuu HIRVITTÄVISTÄ TAUDINAIHEUTTAJISTA (44:50) ja toisessa paikassa ”tartuttavista kontakteista”, vaikkei sairautta aiheuttavia bakteereja tai viruksia ole olemassa.

      Koronavirusta, jota ei ole olemassa, hän kutsuu keskivertovirukseksi. Vanhoilla ja sairailla kuulemma on muita suurempi riski KUOLLA (!) siihen.

      Yeadon kertoo, että ennen rokotteita valmistettaessa virusta kasvatettiin ja sitten se tapettiin. Kuitenkin se, mitä virologit väittävät ”virukseksi” on biokemiallisesti kuollut (omaa aineenvaihduntaa vailla oleva) struktuuri, jossa on pikkupätkä geneettistä ainesta (solujen hajoamistuotteita) ja proteiinia. Kuollutta ei voi tappaa.

      Jo videon alkuvaiheissa hän ryntää ”variantteihin” (virusmuunnoksiin), vaikkei alkuperäistäkään virusta ole olemassa. Hän kertoo, että variantit poikkeavat vain vähän toisistaan ja alkuperäisestä, ja sitten, yhtäkkiä, hän hyökkää (tämä on ensimmäinen selvä seikka, joka todistaa hänet diversioeksyttäjäksi). Hän sanoo, että jotkut tahot väittävät toisin ja sanovat, että variantit poikkeavat niin paljon toisistaan, että ne ovat itsenäisiä taudinaiheuttajia ja tarvitsevat varianttirokotteita. Hän sanoo näiden tahojen valehtelevan (!) meille (9:11) ja esittävän epätosia väittämiä.

      Videon loppupuolella Yeadon jälleen puhuu varianteista ja sanoo niiden olevan hänen SUURIN HUOLENAIHEENSA (!). Hän kertoo, että poliitikot puhuvat koko ajan varianteista ja niihin modifioitujen rokotteiden tarpeesta. Ja hän kysyy, ”mitä varianttirokotepulloissa on?” Tämä on Yeadonin huoli. Tämä on toinen selvä seikka, joka todistaa hänet diversioeksyttäjäksi. Hän sanoo: ”Lääketeollisuus voi tuottaa IHAN MITÄ TAHANSA, työntää sen lääkepulloon ja sitten toimittaa sen ihmisiin rokotettavaksi” (43:55). Hän ilmoittaa, että näin toteutetaan massadepopulaatiota eli väestön määrän rankkaa vähentämistä, ts. ihmisiä TAPETAAN rokotteilla. Hän ilmoittaa, että hyvinkin saatat kuolla 3 kk – 1 v. rokotuksesta, kun tulet silloin rokotuksen jälkivaikutuksena sairaaksi ja kuolet.

      Suomessakin käytössä olevista mRNA-rokotteista (Pfizer, Moderna) hän kertoo, ettei kukaan tiedä, mihin mRNA rokottamisen jälkeen kehossa menee ja kuinka kauan sen vaikutus kestää (24:45-25:20). Tästä syystä voi tulla paljon (!) sivuvaikutuksia. Hän puhuu koronaviruksen ”piikkiproteiinista”, vaikkei sellaista voi olla olemassa, koska ei ole olemassa koko koronavirustakaan. Olipa tuo ”piikkiproteiini” sitten mikä hyvänsä, se kuulemma ”yllyttää soluja liimautumaan yhteen” ja ”panee liikkeelle veren hyytymisen”. Ruumiita tulee siis. Tuon ”piikkiproteiinin” on pakko olla jokin myrkky. Yeadon sanookin, että ne, jotka ottavat rokotuksen, ottavat myrkyllisyysriskin (35:45) (!).

      Yeadonin huoli on myös se, että rokotusten tarkoitus on viedä maailman väestö tietokantaan, jossa kaikilla on oma identiteettitunnus. Tulisi myös rokotepassin pakkopaita ja totaalinen kontrolli. Hän sanoo tätä globaaliksi petokseksi, mitä se pandemioineen ja rokotteineen onkin. Hän kertoo, että olemme keskellä psykologista operaatiota, mutta hän jättää mainitsematta, että hän itse on osa tuota operaatiota.

      Yeadon on pantu julistamaan virusten olemassaoloa, pelkopropagandaa ja diversioeksytystä (pääasiasta, virusten olemassaolemattomuudesta, hän vetää ihmiset pois ”variantteihin” ja niillä harrastettaviin kauheuksiin, ja niin kaikki jäävät uskomaan viruksen olemassaoloon, koska kerran variantteja on).

      Yeadon uskoo ”immuunijärjestelmän” olemassaoloon, vaikkei ole olemassa mitään, mitä vastaan pitäisi olla immuuni. Ei ole olemassa sairautta aiheuttavia viruksia tai bakteereja (tästäkin asiasta olen kirjoittanut jo paljon). Hän ilmoittaa nimenomaan immunologian vahvuusalueekseen (!), vaikkei immuniteettia voi olla olemassa. Ns. immuunijärjestelmäksi kutsuttu järjestelmä on kehon oma parantamis- ja parantumisohjelma (esim. ns. ”vasta-aineet” ovat todellisuudessa kehon tuottamia globuliineja, joiden tehtävä on korjata rokotemyrkkyjen aiheuttamia tuhoja ja vaurioita kehossa; ”vasta-aineet” ovat siis myrkytyksen ja vaurioitumisen mitta). Erityisesti Yeadon uskoo rokoteimmuniteettiin (48:17), vaikkei ole olemassa viruksia, joita vastaan oltaisiin immuuneja.

      Yeadon on melko hyvin harjoitellut diversioeksyttäjä, ei kuitenkaan kovin hyvä. Hän ja hänen tyrkytyssanomansa on kultin palvelemista ja ihmisten syöksemistä suoraan Moolokin kitaan, sen hirvittäviin syvyyksiin….

      Videosta en kostunut mitään, ellei mukaan lasketa sitä, että sain kirjoittaa tämän kommentin. Joten kiitos lukemisesta!

      Videon suomalaisia puuhahenkilöitä en oikein voi moittia, sillä he eivät oikein vielä tiedä, mistä on kysymys ja mitä he tekevät. Itse asiassa suhtaudun heihin jonkinlaisella lämmöllä, ehkä siksi, että heissä palaa jokin palo, vaikkei vielä kirkkaasti. Tervetuloa, pojat ja tytöt, pikkuhiljaa seuraavalle askelmalle, todellisen totuuden näköalaparvekkeelle auringonpaisteeseen! Siellä kaikki on selvää ja yksinkertaista. Ja lämmintä, ystävällistä, onnellista.

      Ei ole virusta.

      Plusääni(4)Miinusääni(1)
 2. KORONAHUIJAUKSESTA JA STEFAN LANKA
  Koronahuijaus on tosiasia. Siinä ihmisiä pelotellaan epärealistisilla tartunta- ja kuolinluvuilla. Mutta koronahuijausta voi vastustaa ilman, että omaksutaan jonkun höyrypää Lankan teorioita, jotka perustuvat 5000 vuotta vanhaan Ayurveda-filosofiaan. Sen mukaan ei ole hyvää eikä pahaa, vaan luonto on neutraali. Todellisen kristinuskon mukaan on olemassa hyvä ja paha. On vaarallista uskoa Vesa-Ilkka Laurion satuihin. Se on sama kuin uskoisi, että kuussa ei ole käyty. Nythän liikkuu aivan oikein teorioita, jotka haastavat yleisen käsityksen. Esim. Kennedyn murhan ja 11.9. tapahtumien viralliset selitykset ovat vääriä. Tästä jotkut salaliittoteorioitsijat ovat vetäneet johtopäätöksen, että myös kuussa käynti oli lavastus. Näin ei kuitenkaan ole, vaan ihminen todellakin kävi kuussa ja siitä on pitävät todisteet. Mutta ihmiset helposti uskovat yhden ja sitten toisen teorian valtamedian valehtelun johdosta. Koronahuijaus on niin vakava asia, ettei siihen pidä sotkea Stefan Lankan päättömiä teorioita. Sairastin itse vuonna 1958 aasialaisen influenssan ja vuonna 1968 hongkongilaisen. Silloin sairastui Suomessakin satoja tuhansia ihmisiä. Kyseessä oli viruksen leviäminen eikä mikään tervehtymisprosessi. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://www.elinahytonen.fi
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(22)
   1. TODISTEET KUUSSA KÄYMISESTÄ
    Todisteita löytyy mm. Googlesta. Kysymys on siitä, että ihmiset saadaan uskomaan mitä hyvänsä, kun esitetään näennäisyyksiä todisteina. Se, että valtamedia valehtelee monissa tapauksissa, ei tarkoita sitä, että valtamedia valehtelee kaikissa tapauksissa. Valtamedia valehtelee törkeästi koronahuijauksessa, mutta se ei tarkoita, että pitäisi uskoa Stefan Lankan teoriat. Virologiassa on paljon todistamatonta tietoa, mutta se johtuu siitä, että virukset ovat niin pieniä, joten niistä on vaikeata saada oikeaa tietoa edes elektronimikroskoopilla. Myöskään ihmisen immuunipuolustusjärjestelmästä ei ole tarpeeksi tietoa. Mutta kuussa amerikkalaiset kyllä kävivät.
    ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    https://www.elinahytonen.fi
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(6)Miinusääni(18)
  1. Tuosta poikkeava näkemys. Kuussa ei ole ns. liittoutuneiden valtojen puolesta käyty. Tästä on juttua idiotiantyranniasta blogissa. On kuvia joissa von Braun kävelee puku päällä lavasteissa joissa valonheittimet ja muuta lavastusrekvisiittaa näkyy. Ainoa taho maasta käsin joka sinne on mennyt on saksalaisten sodan lopulla muodostama siirtokunta eli ns. Reichsdeutschen.

   http://entityart.co.uk/who-is-on-the-moon-ufology-explained-part-3/

   Ja kyllä Ayurvedassakin on itua, mutta tämä Lanka nyt sitäkin sotkee hieman väärin tähän. Siinä keskitytään kehon heikkouksiin eikä niinkään itse sairauteen, joka sinänsä on ihan hyvä pitää mielessä myös eikä pois sulje tarvittaessa muita terveyttä tukevia nykyaikaisia metodeja kuten klooridioksidi tai otsoniterapia. Jälkimmäinen perustuu juuri kehon omien mekanismien tehostamiseen. Ja vaikka klooridioksidin teho perustuisikin vain myrkkyjen neutralointiin niin on mahdollista, että on olemassa haitallisia bakteereita, eli anaerobisia, joiden liika kavua sillä voi hillitä ja eliminoida samalla kun se jättää hyödylliset ”talonmies” bakteerit rauhaan joilla on korkeampi antioksidantti resistenssi. Otsoniterapiassa suora antimikrobinen vaikutus on vähäinen ja merkittävin vaikutus muodostuu reaktiotuotteina syntyvien entsyymien ja sytokiinien vaikutuksista ja muista prosesseista joita se kehossa laukaisee.

   Plusääni(6)Miinusääni(4)
 3. Jaa että joku vielä uskoo kuussa käynteihin? Yllättävää, että täällä

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
 4. ”THL: Raskaana oleva voi ottaa koronarokotteen – IS seuraa”

  Voi varmasti ottaa jos haluaa keskenmenon tai vakavasti sairaan lapsen. Jos joku vielä epäilee THL:n osuutta depopulaatio agendaan niin tuossa viimeistään todiste. Jotenkin sitä aina kuvittelee että Suomi olisi korruption ja pahuuden yläpuolella mutta ei. THL:n mukaan ei tietenkään tarvitse olla mitään testituloksia raskaana oleviin tai pieniin vauvoihin vaan sen kun otatte kerran ylijumalallinen Phizer-lääkeyhtiö on tehnyt meille sellaisen herkun että oksat pois. Miten ihminen on selvinnyt kaikki nämä sadat tuhannet vuodet ilman Phizerin mRNA cocktaileja? Joku viisaampi voi selvittää.

  Plusääni(18)Miinusääni(2)
 5. Hyvä setti mutta kohtalaisen raskasta luettavaa Google translatella suomennetut artikkelit.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 6. Eikö oikeasti kukaan näe tämän hysterisoinnin läpi? Tahallista pelonlietsontaa, eli tätä k-rona huijausta on valmisteltu mm. median avulla vuosikymmenet. Nyt onnistuttiin.
  https://laitonlehti.net/2021/06/01/pandemiahysteriat/

  Ohessa pieni lista menneiden vuosien melko suosituistakin tv-tuotoksista, joiden aiheena on virus ja vastalääke :

  Epidemic Movies and TV Shows

  https://www.imdb.com/list/ls072074896/

  Television series about viral outbreaks

  https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Television_series_about_viral_outbreaks

  Useimmiten noiden tv-viihde tuotosten juoni menee niin, että suurin osa ihmiskunnasta saa jostain labrasta tms. karanneen virustartunnan ja kuolee flunssan kaltaiseen tautiin tai joutuu karanteeniin tms., tai muuttuu zombiksi. Usein kuitenkin jotkut yksilöt ovatkin yllättäen immuuneja tälle virukselle ja sitten tiede kehittää näiden verinäytteiden perustella vastalääkkeen (rokote) ja maailma pelastuu.

  Asiallisesti ottaen nuo leffat ovat tietenkin silkkaa mielikuvitusta. Niiden tarkoitus on aivopesu, eli saada ihmiset uskomaan, että joku virus voisi aiheuttaa joukkotuhon.

  Wikipedian mukaan virus on kuollut. Miten kuollutta voi tappaa ? Hyvin aivopesu on kuitenkin toiminut – ja iso osa jopa ns. vaihtoehtomediasta on täysillä mukana tässä pelottelussa – taas kerran. Ei mitään omaa ajattelua taaskaan. 99% väestä ei ole edes koskaan kokenut tai nähnyt tätä uhkaa, tai virusta missään muualla kuin televisiossa. Viruksesta ei ole edes kunnollista el.mikroskooppikuvaa. Vain tietokoneella tehtyjä CGI – mielikuvituskuvia ja mielikuvitustarinointa ilmassa lentelevistä näkymättömistä ”geenisekvensseistä”. Sitäpaitsi aidoissa elektronimikroskooppikuvissa ei ole värejä – ne ovat mustavalkoisia. Värikuvat koronaviruksesta ovat väärennöksiä.

  Kun homma puetaan tuon viihteen tukemana tieteen kaapuun, niin näköjään hienosti menee läpi jopa tälle maailman viisaimmalle kansalle. Hahhah – mä nauran.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/02/21/psywar2/

  Jos meillä oikeasti olisi jokin tappava virus täällä, sen olemassaoloa ei olisi tarve tv-viihteen avulla ”mainostaa”. Aidon pandemian ollessa kyseessä ei olisi kiistaa sen olemassaolosta, ruumispinot todistaisi asiat puolestaan. Nyt ei ole mitään ruumispinoja missään, tyhjiä sairaaloiden koronaosastoja kyllä löytyy.

  Ohessa David Icke pistää hienosti tämän kusetuksen nippuun :
  Wuhan Lab ‘Virus’ Leak: A Calculated Diversion From The Simple Truth – There Is No ‘Virus’ – David Icke
  https://www.bitchute.com/video/BQpGIYJazbqF/

  Kannattaa katsoa myös tämä : This is how they pulled it off with no need for a real ‘virus’ https://odysee.com/@TruthSeeking2020:5/The-Answer-Icke-promo:0

  https://davidicke.com/2021/05/31/wuhan-lab-virus-leak-a-calculated-diversion-from-the-simple-truth-there-is-no-virus-david-icke-dot-connector/

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
  1. Korona-hysteriaa on pohjustettu ja harjoiteltu sen varalle jo vuosikymmenet. Suuren yleisön tajuntaa on esiohjelmoitu erilaisten viihdetuotantojen avulla. Näin yleisölle on myyty ajatus ehdottoman tappavasta ja tehokkaasti ihmisestä toiseen tarttuvasta viruksesta. Erityisen tärkeä uskomus hysterian luomisessa on ollut väite oireettomien tartuttavuudesta. Väitteessä voi olla hieman perääkin, mutta sitä ollaan suuresti liioiteltu ja kadotettu arkijärki ja kohtuus asiassa kokonaan. Koronassa kuten kaikissa huijauksissa täytyy olla annos totuuttakin mukana. Itse en kritisoi tarkasti ajoitettuja poikkeustoimia kuten tehostettua hygieniakampanjaa tai jopa aivan lyhytaikaisia karanteeneja. Hysterian lietsonnan vuoksi poikkeustilapolitiikka muodostui koronassa pysyväksi ”uudeksi normaaliksi”, joten taudin torjunta on suuressa mittakaavassa epäonnistunut ja länsimaiset perustuslailliset tasavallat on ajettu pysyvään pseudolääketieteelliseen poikkeus- ja sotatilaan. Tämä on valtiopetos. Tietenkin taustalla on tahoja kuten WEF, joka on tilanteeseen tyytyväinen ja suunnittelee edelleen syvennettäviä poikkeustiloja. Tulossa on kyberturvallisuusharjoitus Cyber Polygon heinäkuussa 2021. WEF:in johtajan Klaus Schwabin mukaan laajamittainen kyberhyökkäys tulee oleman koronaakin moninverroin kaaottisempi ja rajumpi tapahtuma. Ja kun WEF harjoittelee, on syytä uskoa, että myös täysimittainen false flag seuraa kohta perässä.

   Bioterrori- tai pandemiauhan torjumista on harjoiteltu simulaatioin jo useaan otteeseen USA:ssa hyvinkin nykyistä korona-kampanjaa muistuttavasti. Alla kursorinen lista harjoituksista:

   Harjoitus ”Dark Winter” bio-terroriuhkaa vastaan kesäkuussa 2001
   Harjoitussimulaatio ”Atlantic Storm” v. 2005
   ”The SPARS Pandemic 2025-2028” harjoitus v. 2017
   ”Clade X” koronavirusuhkaa vastaan v. 2018
   ”Event 201” Lokakuussa 2019 vain kaksi kuukautta ennen korona-viruksen ilmestymistä laajempaan uutisointiin.

   Plusääni(15)Miinusääni(3)
 7. On lopulta ihan sama miksi tartuttajaa kutsutaan, onko se ”virus” tai jokin muu vielä tuntematon tekijä, mutta on lukemattomia esimerkkejä kuinka vaikka sukupuolitaudit voivat tarttua. Ja esimerkkejä kuinka niitä voi hoitaa vaikka rife tekniikalla tai klooridioksidilla. Ja jopa koululääketieteen antibiooteilla. Ja jo aiemmissa vastauksissa mainitsemani herpes. Ruoasta tai vedstä voi saada herpeksen ilman, että se tarttuu ilman kautta toisiin ja ilman että siitä tulee välittömiä myrkytysoireita. Puoliso voi syrjähypystä tuoda puolisolleen jonkun taudin jne.

  Voin hyväksyä väitteen että ”koronavirusta” ei ole toteen näytetty, mutta se ei tee Lankan teoriasta kokonaisvaltaisesti totta ettei mikään tarttuisi ihmiseen tämän ulkopuolelta. Oli se sitten materialisoitunut tai kvanttienergia tasolla oleva tarttuminen. Ihmiset voivat tartuttaa jopa likaiset energiansa toiseen joka näkyy toisen aurakuvassa.

  Plusääni(2)Miinusääni(9)
  1. Muistuttaisin edelleen, ettei Lanka ole esittänyt teoriaa, vaan sanonut, että valtakulttuurin teoria ei pidä paikkaansa.

   Teorian esittäjiä ovat ne, jotka väittävät mikrobien tarttuvan ja aiheuttavan sairautta. Väitteen vastustajat taas sanovat, että asia ei ole niin. Teorian kieltäminen ei ole teoria.

   Itse olen jatkuvasti avoin uudelle informaatiolle, mutta nyt yli 14 kuukautta olen etsinyt lähes päivittäin todisteita mikrobiteorian puolesta eikä niitä löydy. Sen sijaan löytyy useita tutkimuksia, joissa tarttuvaksi oletettua sairautta ei onnistuttu tartuttamaan keneenkään.

   Pohjimmiltani haluan tietoa ja todisteita. Luulisi, että jostain löytyisi edes yksi aito ja rehellinen todiste sairauksien (saati sitten virusten) tarttuvuudesta. Eipä vain tunnu löytyvän. Jos todisteita ei löydy, vaikka tieteellä on ollut aikaa miltei sata vuotta niitä esittää – niin ainoa johdonmukainen päätelmä on, että heidän teoriansa ei pidä paikkaansa.

   Mutta jospa täällä joku osaisi jakaa noita kaivattuja todisteita?

   Plusääni(15)Miinusääni(1)
   1. Empiiriset havainnot ovat riittävä todiste monille. Jokainen vaikkapa Intiassa matkannut tietää, että käsidesin käyttö vähentää huomattavasti sairastumisen riskiä. Ja kuten sanottua sukupuolitaudeista on monilla kokemusta ja kuinka kumppani voi syrjähypyn takia tuoda sen toiselle. Ja hepatiitti itää pari viikkoa kunnes puhkeaa eli myrkytyksestä sanan perinteisessä merkityksessä ei voi olla kyse. Ignaz Semmelweis tajusi käsihygienian merkityksen sairaalassa. Haluaisitko mennä leikkaukseen jossa kirurgi ei olisi pessyt käsiään moneen päivään ja olisi vielä juuri käynyt WC.ssä ennen operaatiota ja välineensä olisivat suoraan edellisen potilaan jäljiltä pesemättä?

    Plusääni(4)Miinusääni(5)
    1. Milla tavalla tuo käsien pesu tai lotraus alkoholilla todistaa virusten olemassaolon tai sen että juuri ne aiheuttaisivat jotain tauteja?
     Ei ole kovinkaan tieteellistä sulkea kaikkia muita syitä pois ja uskoa joihinkin näkymättömiin geneettisiin kummituksiin.
     Luulin, ettemme enää eläisi missään taikauskossa, mutta erehdyin. Ihmisten taikausko tuntuu olevan vahvempaa mitä koskaan.

     Plusääni(6)Miinusääni(3)
     1. En sanonut mitään siitä onko ”viruksia” olemassa vai ei. Minulle riittää se tieto että jotain voi tarttua. Esim monet borrelia bakteerit voivat olla borrelioosin ja Lymen takana. Rife teknologialla ja klooridioksidilla on saatu hyviä tuloksia niiden hoidossa. Ja myös jonkin tarttumisesta toiseen rokotetuista on näyttöä kuten olen jo tutkimuksen linkittänyt transmissible vaccine aiheesta. Käsidesillä en löträä. En ole ollut flunssassa kolmeen ja puoleen vuoteen ja viimeisen pulentoista vuoden aikana käyttänyt käsidesiä ehkä yhden käden sormilla laskettavan määrän. Niistäkin pari kolme kertaa vahinkoja kun luulin putelista tulevan normi saippuaa. Enkä kertaakaan ole maskia pitänyt.

      https://mmstestimonials.co/lyme-disease/

      Parasiittien häätöön Albendazole voi olla joskus ihan hyväksi. Ja jo mainittu Ivermectin tietysti myös. Niiden ohessa klooridioksidiakin, yrttejä ja Rife laitetta voi käyttää.

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
    2. ”Empiiriset havainnot ovat riittävä todiste monille.”

     Empiiriset havainnot eivät ole mikään tieteellinen todiste. Niissä on aina mukana se OMA oletuksesi, eli se miten sä näät ja kuvittelet asioiden olevan.

     Esim. salama voi iskeä myös maasta ylös sinne ukkospilveen päin, vaikka me näemme sen aina iskevän vain pilvestä maahan. Tämä on näköharha joka johtuu eräistä fysiikan ilmiöistä:

     ”Does lightning strike from the sky down, or the ground up?
     The answer is both. Cloud-to-ground (CG) lightning comes from the sky down, but the part you see comes from the ground up. A typical cloud-to-ground flash lowers a path of negative electricity (that we cannot see) towards the ground in a series of spurts. Objects on the ground generally have a positive charge under a typical thunderstorm. (The charge that builds up in a small area of the Earth’s surface and the objects on it is determined by the net charge above it since the Earth’s surface is relatively conductive and can move charge in response to the thunderstorm.) Since opposites attract, an upward streamer is sent out from the object about to be struck. When these two paths meet, a return stroke zips back up to the sky. It is the return stroke that produces the visible flash, but it all happens so fast – in a few thousandths of a second – so the human eye doesn’t see the actual formation of the stroke. ”
     https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/lightning/faq/

     Plusääni(5)Miinusääni(3)
 8. Koronavirushuijauksen kulku ja syvyys selitettyinä.

  Käyn suomeksi läpi David Icken videota ”Wuhan Lab Virus Leak – A Calculated Diversion From the Simple Truth – THERE IS NO VIRUS” (”Wuhanin laboratorion virusvuoto – laskelmoitu huomion suuntaaminen toisaalle yksinkertaisesta totuudesta – ei ole mitään virusta”). Suurin osa tekstistäni on suoraa suomennosta, pienehkön osan olen jättänyt pois, ja pieni osa on referointia.

  Jaan kommenttini David Icken sanoman innoittamana kahteen osaan, osaan A, joka on puhtaasti omaa tekstiäni ja johon kuuluvat tämän kommenttini 11 ensimmäistä kappaletta, ja kohtaan B, jossa käyn läpi Icken videota. Kaikki kohdassa B oleva on videosta lähtöisin, ei minun itseni tekstiä. Video löytyy täältä (annan varmuuden vuoksi kolme eri osoitetta):

  https://davidicke.com/2021/05/31/wuhan-lab-virus-leak-a-calculated-diversion-from-the-simple-truth-there-is-no-virus-david-icke-dot-connector/

  https://tokentube.net/v/3276521683/David-Icke—Wuhan-Lab-Virus-Leak–A-Calculated-Diversion-From-The-Simple-Truth—THERE-IS-NO-VIRUS

  https://www.bitchute.com/video/ZzC1yxtXlVQl/

  OSA A. OMAA TEKSTIÄNI.

  Kuten videon nimestä näkyy, videon ydinsanoma on se, että kaikki, mitä tähän ns. Covid-19-pandemiaan liittyy, on ennalta päätettyä (jopa ”virus” ja pandemia itse, tietenkin myös rokotukset). On siis olemassa käsikirjoitus, jonka mukaan kaikki Covid-asiat maailmassa tapahtuvat, yksi kerrallaan, kukin aikanaan. Siis esimerkiksi kaikki koronatoimet on etukäteen tarkoin suunniteltu ajankohtia ja voimakkuusasteita myöten. Presidenttimme, hallituksemme, eduskuntamme, valtavirtamediamme ja THL noudattavat toimissaan ja puheissaan tuota kultin agendan käsikirjoitusta tarkoin. Kaiken takana on yksityinen (!) kultti, maailmaa velalla, siis velkarahajärjestelmällään, hallitseva kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus; velkarahajärjestelmästä ks. tämä artikkeli ja sen kommentit:

  Kaikki pankkivelat mitätöitävissä

  Covid-19 (se ”koronatauti”) on huolellisesti suunniteltu, kaikkia kansoja koskeva jymäytys. Jymäytyksen takana ovat niin ollen ylikansalliset tahot, ylimmällä tasolla mainitut maailman yksityisen velkarahajärjestelmän omistajat. Monopoliasemassa harjoitettu korollinen velkarahajärjestelmä orjuuttaa ja tuhoaa valtiot ja kansat väkisin (koron vuoksi aina takaisin pankeille maksettavaa on yhteiskunnassa enemmän kuin rahaa on olemassakaan, ja niin syntyy velkaorjuus ja sitten täysorjuus ja hirveä tuho). Tämä kansojen orjuutuksen ydin, velka – velkahirsi – on ylivoimaisesti paras tapa (parempi kuin sodat) tuhota kansat ja ihmiskunta. Olemme keskellä sotaa, sotaa, joka on kauheampi ja vaarallisempi kuin mikään tavanomainen sota.

  Muita tärkeitä kultin eli kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ylikansallisia elimiä ovat velkarahajärjestelmän omistajien alapuolella mm. sellaiset rikollisjärjestöt kuin YK, Maailman talousfoorumi WEF, maailman terveysjärjestö WHO, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Euroopan puitteissa EU.

  Koska kansojen ja valtioiden toiminnan selkäranka on raha, joka nykyisin, rikollisuuden hallitessa, on velkaa (raha tulee kiertoon vain velkana, pankista lainaa ottamalla), kansat ja valtiot ovat velan ja rikollisuuden orjia. Tästä syystä nykyisin kaikki kansojen ja valtioiden virallinen toiminta on rikollisuutta.

  Yksi kultin käsikirjoituksen kohta on se, että ensin ei hyväksytä teoriaa, että ns. virus tuli Wuhanissa Kiinassa olevasta biolaboratoriosta joko vahingossa tai tarkoituksella, ja sitten, ennakolta päätettynä ajankohtana, nostetaan tämä teoria kaikkien tietoisuuteen ja sitä aletaan jopa virallisesti ”tutkia” (tästä mm. USA:ssa presidentti Biden antoi määräyksen äskettäin, ja media kuulutti sitä kaikkialle).

  Kyseessä on siis diversio, huomion suuntaaminen pois totuudesta. Ydin ja juoni tässä on se, että kun tuosta laboratoriovuodosta kovasti, vakavasti ja maailman huipputasolla puhutaan, ihmiset USKOVAT, että se jokin virus sitten on olemassa, kun huipputahot siitä vakavasti puhuvat ja siihen vakavasti suhtautuvat. Maailma ottaa – eksytettynä – viruksen vakavasti ja alistuu peloissaan vihollisensa, hallitsijansa ja käskijänsä määräyksiin. Siksi nyt puhutaan avoimesti ”viruksen” tulosta laboratoriosta, kätketysti siis ”viruksen olemassaolosta.” Tähän on tultu siksi, että kultti kokemuksensa perusteella tietää ja tiesi jo etukäteen, että ilmestyy niitä, jotka tietävät ja sanovat, ettei virusta lainkaan ole olemassa, ja he ovat kultin agendalle vaarallisia, koska tuo totuus saattaa lähteä leviämään ja agenda (maailman valloitus, ihmiskunnan tuhoaminen) saattaa joutua vaaraan. Tätä vaaraa vastaan huomio on nyt kohdistettava muualle, Wuhaniin ja sen ”hirmuvaaralliseen” laboratorioon – sanoo käsikirjoitus.

  Ei ole olemassa koronavirusta eikä mitään muutakaan sairaaksi tekevää virusta. Virologien ”virukset” ovat tietokoneluomuksia, fiktioita. Kukaan ei ole eristänyt virusta, valokuvannut sitä sellaisenaan, karakterisoinut sitä biokemiallisesti eikä esittänyt sen genomia suoraan sellaisenaan. Kukaan ei ole koskaan nähnyt virusta. Ei ole ainoatakaan tutkimusta, jossa osoitettaisiin jonkin viruksen olemassaolo.

  ”Virus” on kultin keksintö, se mörkö, jota kaikki pelkäävät, etteivät vain kuolisi. ”Virus” on kuin sisään ammuttu luoti, kuin sisään ruiskutettu piikki, joka on kuolemanpelko. Kuolemanpelko saa ihmisen tekemään miltei mitä hyvänsä. Kultti tietää sen, samoin maamme johto ja terveysviranomaiset – ja media.

  Ei ole olemassa virustautia nimeltään Covid-19 eli ”korona.” Pandemia on kultin keksimä ”pandemia”, kuten kaikki muutkin viime vuosikymmenien ”viruspandemiat.” Nykyistä pandemiaa jopa harjoiteltiin (Event 201) muutama kuukausi ennen mitään ”koronaa” oli olemassakaan, lokakuussa 2019.

  Olemassa on vain tavanomaisia flunssia, joita aiheuttavat ilman viileneminen ja kylmyys suoraan (ilman ”virusta”) hengityselinten limakalvoilla (soluja kuolee kylmän vaikutuksesta) sekä myrkkyjen toimittaminen pois kehosta (vuodenajasta riippumatta). On siis niin, että korona = influenssa = flunssa, kaikki yksi ja sama tauti. Oireet (se ”flunssa”) ovat parantumisprosessi, jossa kehon talonmiesten, bakteerien, toiminta synnyttää kuumetta (energian määrää lisätään), limaa (kuolleet solut syödään ja hajotetaan) ja yskää (eritteet ja lima toimitetaan ulos kehosta).

  ”Flunssa” on tulos siitä, että keho, varsinkin sen hienot bakteerit, poistavat kehoon kohdistuneita vahinkoja tai myrkytyksiä (kylmyyden aiheuttamia hengitysteiden limakalvojen solujen kuolemia ja kehoon joutuneita myrkkyjä). ”Flunssa” on terveellinen parantumisprosessi. Antibiootit ovat rikos kehoa kohtaan, sillä ne tappavat noita hyödyllisiä bakteereja ja pysäyttävät paranemisprosessin. Oireet saadaan sillä tavalla ainakin hetkeksi tukahdutettua (bakteerit tapettua), mutta itse ongelma jää kehoon. Näin itse asiassa ihmisen sairaalloinen tila kroonistuu ja hän on jatkuvien ongelmien tiellä.

  OSA B. DAVID ICKEN VIEDON LÄPIKÄYNTIÄ.

  Kaikki seuraava on Icken itsensä esiin tuomaa.

  Jälleen on nostettu esiin tarina, että Covid-”virus” tuli Wuhanissa olevasta biolaboratoriosta joko vahingossa tai tarkoituksella. Se on kaikki roskaa. Punaisten valojen pitäisi syttyä aina kun poliittiset auktoriteetit, terveydenhuollon auktoriteetit ja media alkavat liikkua samaan suuntaan yhtenä yksikkönä, sillä ei tule unohtaa, että tuo on kombinaatio, joka on valehdellut meille aivan tämän Covidajan, tämän Covidhuijauksen, alusta lähtien. Se on valehdellut meille ikään kuin konekiväärillä ampuen. Ja nyt meitä pyydetään uskomaan, että tämä klovnien, roistojen ja psykopaattien joukko on juuri tullut kääntymykseen ja että he nyt aikovat kertoa meille totuuden tai ainakin pyrkiä totuuteen. Mitä hölynpölyä!

  Olen keväästä 2020 lähtien sanonut, ettei ole mitään virusta. Se on tuollaisen mittaluokan jymäytys! Kun tajuat tuon, koko korttitalo kaatuu. Yksikään kortti ei jää pystyyn. Tälle koko jymäytykselle on ratkaisevaa, että – olipa kyseessä yleisö valtavirtamedian kautta tai vaihtoehtomedian (kyselevien ihmisten) kautta – tämän valheen on pysyttävä, että on olemassa virus. Sitä ei ole.

  Olen katsonut tätä käytännöllisesti katsoen alusta asti, vuodesta 2019 vuoden 2020 alkupuolelle, ja katsoin sitä mahdollisuutta, että se oli päästetty irti tarkoituksella, mutta siinä ei ollut mitään järkeä, syistä, joihin tulen kohta reagoitaessa siihen, mitä on ollut meneillään tällä viikolla, ja mitä enemmän informaatiota keräsin ihmisiltä, jotka olivat kunnolla perehtyneet asiaan, tohtoreilta, tiedemiehiltä jne., sitä selvempää oli, ettei ollut virusta, ja vielä selvempää on nyt, ja niin jätin biolaboratoriovuodon sikseen. Sitten oli melko hiljaista, ja nyt yhtäkkiä, kuin tyhjästä, tässä viimeaikaisessa ns. paljastusten sarjassa, meillä on auktoriteetit ja mediat, jotka aiemmin työnnettyään laboratoriovuotoa sivuun nyt alkavat nostaa sitä esiin.

  Vaikka koko tämä ajatus, ettei ole virusta, kuulosti täysin naurettavalta, kun ensimmäisen kerran kuulin siitä ja kun muut, tohtorit jne., alkoivat puhua siitä keväällä 2020, seuraavina kuukausina kävi niin, että – tapahtumien ja ihmisen kokemien asioiden vuoksi – se alkoi saada vetovoimaa, ja toden totta, MISSÄ ON TODISTE SIITÄ, ETTÄ ON OLEMASSA VIRUS? Itse asiassa sellaista todistetta ei ole.

  Kuten sanoin, jotta tämä jymäytys pysyisi, meidän täytyy uskoa, että todiste on olemassa. Ja miksi tämä äkillinen muutos? Yksi syy on, että meidän täytyy uskoa, että virus on olemassa, ja se (ajatus, ettei virusta ole) oli ja on saamassa enemmän ja enemmän vetovoimaa ihmisten mielissä, mutta myös eräs käsikirjoitus on toteutumassa, ja tässä käsikirjoituksessa on erilaisia vaiheita eikä mihinkään vaiheeseen mennä ennen kuin sen vuoro tulee. Esimerkiksi kun tämä kaikki lähti käyntiin, auktoriteeteiltä kysyttiin, pitääkö ihmisten pitää maskeja, ja he sanoivat, että ei, ei, ei, ne eivät ole hyviä lainkaan, ne ovat lähes hyödyttämiä (mikä onkin totta). Mutta sitten samat ihmiset kesän 2020 edetessä eivät ainoastaan sanoneet, että ne ovat tärkeitä, he tekivät niistä pakollisia, koska siinä kohdassa käsikirjoituksen maski-osa tuli panna käyntiin.

  Yksi asioista, joita he eivät halua tehdä, on antaa ihmisille liian paljon liian nopeasti, koska silloin he saavat enemmän torjuntaa. Ihmisille annetaan alkuannos, sitten heidän annetaan tottua siihen, sitten heille annetaan jotakin muuta, sitten heidän annetaan tottua siihen, sitten annetaan heille jotakin muuta… Tämä on yksi osa selitystä, mutta vain yksi. Miksi auktoriteetit ja media, jotka ovat työntäneet taka-alalle tätä biolaboratoriosta vuotamista Wuhanissa, alkavat nyt tyrkyttää sitä?

  Tyrkyttäjiä ovat viime aikoina olleet mm. USA:n presidentti Biden, rokotepäällikkö Fauci, tri Carlson, CDC:n johtaja, Yhdistynyt kuningaskunta ja Facebook.

  On täysin selvää, ja todisteita on vaikka kuinka paljon, että tämä on suunniteltu pandemia, valepandemia. Esimerkiksi eräs Rockefeller-dokumentti vuodelta 2010 kuvasi tarkoin pandemiaa, joka lähes täydellisesti on samanlainen kuin nykyinen pandemia. Rockefellerien perhe, joka oli leikkausveitsi- ja lääkelääketieteen luomisen takana, loi mahtavan lääketeollisuuden (Big Pharma), kartellin tuottamaan nämä valerokotteet, perusti Maailman terveysjärjestön (WHO), joka on vienyt läpi tätä valepandemiaa ja on erittäin lähellä Rockefeller-perhettä ja Gates-perhettä, Gatesin ollessa tärkein edustaja julkisuudessa tälle huijaukselle, ja hän kontrolloi rahoituksensa kautta Rockefellerien luomaa Maailman terveysjärjestöä. Siis tämä sama perhe tuotti tämän dokumentin, joka oli tavaton profetia (ennustus) sille, mitä on tapahtunut. Sitten muutama viikko ennen kuin tämä huijaus pantiin käyntiin, oli Event 201, jonka rahoittaja oli Gates-säätiö, mukana Maailman talousfoorumi (WEF), jonka rahoittaja on Gates-säätiö, mukana Johns Hopkins -yliopiston operaatio, jota rahoitti Gates-säätiö. Siitä lähtien kun huijaus oli pantu käyntiin, Gates-säätiö ja Gates itse ovat olleet liikkeellä pitävä voima sen takana, mitä on tapahtunut sulkutiloineen ja kaikkine valerokotteineen ja kaikkine asioineen, joita on sen mukana tapahtunut inhimillisen yhteiskunnan tuhoamiseksi. Maailman talousfoorumi ja sen Klaus Schwab, sekä Gates, ajoivat tätä Suurta Nollausta (Great Reset) inhimillisen yhteiskunnan muuttamiseksi vasteena itse luomalleen Covid-huijaukselle. Johns Hopkins -organisaatio on koonnut lukuja maailmanlaajasti, joita media suuressa määrin on lainannut tapausten ja kuolemien ym. suhteen ja luonut pelkoa ja vienyt eteenpäin huijausta.

  On siis selvää, erityisesti kun ajatellaan nopeutta, jolla muuttaminen ja muutokset lähtivät liikkeelle sen jälkeen kun tämä huijaus oli pantu alkuun, että tätä koko Covid-jymäytystä oli suunniteltu hyvin pitkän ajan. Ja nyt meitä pyydetään uskomaan – kun kaikki oli pantu paikoilleen, valmisteltuina vuosikymmeniä -, että he istuivat pöydän ympärille odottamaan, että jokin infektoiva taudinaiheuttaja päästetään irti vahingossa jostakin laboratoriosta. Tuo on mieletöntä! Tietenkään sitä ei päästetty irti vahingossa. Koko asia on naurettava, mutta sen nämä auktoriteetit ja tämä media haluavat sinun nyt uskovan.

  Entä oliko se päästetty irti tarkoituksella? Meille on kerrottu, että tämä ”gain of function” -virus, jota on manipuloitu enemmän ihmisiin leviäväksi, päästettiin irti tästä laboratoriosta tahallaan. No, missä ovat kaikki kuolleet ihmiset, jotka olisivat seuraus siitä? Missä ovat kaikki kuolleet ihmiset kaikkialla Kiinassa, tämä tappavaksi sanottu virushan olisi levinnyt kaikkialle Kiinaan? Ja jos se oli päästetty irti Wuhanissa, siellä olisi ollut jatkuva tuho, mutta mitä tapahtui? Hyvin nopeasti, heti kun länsi oli uskonut tämän hölynpölyn ja oli toimimassa sen mukaisesti, Wuhanissa juhlittiin. Sillä aikaa kun länsi oli lukitustilassa ja toimeentulot ja taloudet olivat tuhoutumassa, Wuhanissa pidettiin uima-allasjuhlia. Tuhansia ihmisiä! Etäisyyksien pitämisille naurettiin. Missä hiton virus on? Missä on ”gain of function”, ihmisen tekemä tartuttava taudinaiheuttaja?

  Ja sitten, miksi, jos sinulla on todellinen tartuttava taudinaiheuttaja, onko sinun testattava sitä testillä, joka ei testaa sitä? Testaat tartuttavaa taudinaiheuttajaa PCR-testillä, joka, kuten sen keksijä Kary Mullis sanoi, ei testaa tartuttavaa taudinaiheuttajaa. Miksi niin täytyisi tehdä? Sinulla on todellinen virus, joka on päästetty irti laboratoriosta, ja varmasti voit vahvistaa sen ilman testiä, joka ei testaa sitä – huiputtaaksesi tapauksillasi.

  Jos sinulla on todellinen tartuttava taudinaiheuttaja, joka on jotenkin tappava, miksi sinun täytyy huijata kuolintodistuksilla? Miksi sinun on sanottava, että jos sinulla on positiivinen testi testillä, joka ei testaa virusta, ja sitten kuollaan jostakin muusta syystä 28 päivän sisällä tai myöhemmin joissakin tapauksissa, esimerkiksi ampumahaavoihin tai bussin alle jäämiseen, niin Covid-19 laitetaan kuolintodistukseen niin monissa tapauksissa kuin ihmisiä kuolee virukseesi, tartuttavaan taudinaiheuttajaasi? Jos olisi todellinen sellainen taudinaiheuttaja, he olisivat kuolleet joka tapauksessa, eikö niin? Ja he saavat infektion siitä, joten sinun ei tarvitsisi huijata tapauksilla ja kuolemilla. Mutta heidän on. Täysin peittelemättä.

  Miksi, jos olisi jokin todellinen tartuttava taudinaiheuttaja, onko heidän otettava käyttöön rahallisia kannustimia Amerikassa sairaaloissa sen diagnoosin antamiseksi? 4 600 dollaria, jos annetaan tavallisen keuhkokuumeen diagnoosi joistakin oireista, 13 000 dollaria, jos samoista oireista annetaan Covid-keuhkokuumeen diagnoosi, 39 000 dollaria, jos annetaan Covid-diagnoosi ja laitetaan potilas hengityslaitteeseen, joka lähes varmasti tappaa hänet. Miksi heidän täytyisi tehdä noin, jos olisi jokin tartuttava taudinaiheuttaja? Tietenkään heidän ei tarvitsisi tehdä niin. Mutta jos sellaista taudinaiheuttajaa ei olisi, jos ei olisi mitään virusta, tuo olisi juuri se, mitä täytyisi tehdä sen vaikutelman antamiseksi, että sellainen on.

  Mitä hyötyä on huijata ihmisiä uskomaan, että virus on olemassa? Moniakin asioita. Uskoitpa näet, että se on tapahtunut luonnollisesti tai päästetty irti vahingossa tai päästetty irti tarkoituksella, niin yhdistävä teema on tämä: on olemassa virus, on olemassa tartuttava taudinaiheuttaja, joten sen vuoksi vaikka väitellään siitä, kuinka se voi tulla, se on sen hyväksymistä, että olemassa on jokin, johon täytyy kohdistaa toimia, jokin, johon on puututtava.

  Jos saat ihmiset uskomaan, että on olemassa virus, silloin on sopiva hetki keksiä alkuperäisen viruksen variantteja (muunnoksia) aiheuttaaksesi lisää pelkoa ihmisissä, oikeuttaaksesi enemmän sulkutiloja ja ihmisten elämän ja toimeentulon tuhoamista ja oikeuttaaksesi lisää valerokotteita varianteista selviämiseksi.

  Katsotaanpa tätä toisesta näkökulmasta: mitä jos ihmiset alkavat tajuta, ettei mitään virusta ole olemassa? Silloin koko Covid-huijauksen rakennelma on kappaleina pitkin lattiaa, koska ei ole mitään, mistä täytyisi selvitä, koska sitä ei ole olemassa. Silloin ei ole mitään oikeutusta valerokotteille väestön geneettisen tilan muuttamiseksi, eikä voi olla sellaisen viruksen variantteja, jota ei ole olemassa alkuperäisessä muodossaan.

  Heti kun ihmiset ymmärtävät, ettei virusta ole olemassa, aivan kaikki, mitä on tapahtunut tämän alkamisesta lähtien, mitä on määrätty maailman ihmisille, mikä on tuhonnut elämiä, lopettanut elämiä valtavina määrinä, tulee täysin mahdottomaksi puolustaa. Ja silloin voimme alkaa saada näitä klovneja ja psykopaatteja Nürnbergin kaltaisen oikeuden eteen rikoksista ihmiskuntaa vastaan.

  Tietenkin, absoluuttisen varmasti, kultin ja sen toimijoiden intressinä on, ihmisten saamiseksi mistä tahansa syystä uskomaan, että virus on olemassa (ja tuo on perustavalla tavalla tämän viime päivinä meneillään olleen jymäytyksen ytimessä), tyrkyttää illuusiota, että jokin, jota ei ole olemassa, päästettiin jotenkin irti biolaboratoriosta Wuhanissa.

  On jotakin, jota olen vuosien kuluessa kuvannut nimellä ”designer manipulation” (suunnittelijamanipulaatio), ja se on tällainen: Tahdot ihmisten uskovan pääasiallisen kertomuksesi, tahdot heidän hyväksyvän, että se on totta, mutta tiedät, että viime aikoina on kehittynyt vaihtoehtoinen media, kyselevä media, joka ei tule hyväksymään, ei ainakaan nähtyään pitkään valheita lukuisista eri aiheista ja tilanteista – he eivät tule hyväksymään kyselemättä virallista versiotasi, sinun kertomustasi. Teet niin, että annat heille suunnittelijamanipulaation, annat heille jotakin, joka sopii siihen, mitä he uskoisivat mahdolliseksi. Annat heille salaliiton, mutta väärän salaliiton. Työnnät julkisuuteen ajatusta, että tämä virus päästettiin irti tarkoituksella osana tätä koko suunnitelmaa, ja monet ihmiset uskoisivat sen, koska se sopii kertomukseen. Yksi asia, joka ihmisten tulee muistaa aina, on se, että kun ihmiset kertovat sinulle, mitä tahdot kuulla, sinun täytyy kysellä vielä enemmän, koska kun sinulle kerrotaan, mitä haluat kuulla, se on jo työntämistä avointa ovea vasten, koska se on jotakin, jonka olet halukas hyväksymään, koska se sopii tapaasi katsoa maailmaa, eli että se oli päästetty irti salaliittona, että se oli päästetty irti tarkoituksella tästä laboratoriosta, sen voin hyväksyä. Mutta kun kerrot ihmisille, mitä he eivät tahdo kuulla, silloin ovi on lukittu, koska henkilö, aluksi ainakaan, ei tahdo uskoa, että se, mitä kerrot, on totta. Tästä syystä siis sanon, että kun sinulle kerrotaan, mitä haluat kuulla, kysele vielä enemmän.

  Se, mitä he ovat tehneet, tai mitä he ovat tekemässä, on antaa umpikuja, väärä kertomus, estääkseen ihmisiä näkemästä totuutta, josta he ovat hyvin, hyvin epätoivoissaan, etteivät ihmiset vain ymmärtäisi sitä, ettei ole virusta, ettei ole koskaan ollut.

  Kohtasin tuon hysteerisen sensuurin, joka kohdistettiin minuun viime keväänä, kun minut bännättiin monesta paikasta, koska olin sanonut, että viruksen aiheutti 5G, no, itse asiassa kun sanon, ettei ole virusta, on hyvin vaikea sanoa samalla kertaa, että viruksen aiheuttaa 5G. En koskaan sanonut niin, sanoin, ja se on totta, että 5G ja muut elektromagneettiset kentät voivat synnyttää ihmisissä flunssan kaltaisia oireita, flunssan flunssankaltaisia oireita, flunssan, joka on hävinnyt Covid-aikaudella, koska sille on annettu uusi nimi Covid-19 sen tosiasian peittämiseksi, ettei ole mitään viruksen irti pääsemistä mistään. En siis sanonut, että 5G aiheutti viruksen, vaan että se voi aiheuttaa oireita, joita viruksen väitetään aiheuttavan, ja se, mitä sanoin, oli se, ettei ole mitään virusta, ja heti kun sanoin sen, tämä hysteerinen sensuuri alkoi, koska tuo on juuri se kultakimpale ja avain kaikkeen, jota he eivät halua sinun tietävän.

  Mikä siis on tämä SARS-CoV-2? Se on tietokoneohjelma. Tätä SARS-CoV-2-”virusta” ei ole koskaan eristetty sellaisenaan, eikä sen ole osoitettu sellaisenaan aiheuttavan Covid-19-sairautta tai muuta sairautta. Se on tietokoneohjelma. Ei ole olemassa sellaista tieteellistä tutkimusta planeetta maan päällä, joka osoittaa, että tämä virus on olemassa. On esitetty kuin liukuhihnalta ”Freedom of Information Act (Laki informaation vapaudesta) -tiedusteluita eri maille kautta maailman, että ”voitteko esittää dokumentaatiota siitä, että SARS-CoV-2 on eristetty ja sen johdosta vahvistaa, että se on olemassa.” Yksikään vastaus ei ole voinut esittää sellaista. Miksei? Koska virusta ei ole olemassa.

  Saksassa on Christian Drosten niminen kaveri, joka tuotti, kuin ihmeen kautta tyhjästä, Maailman terveysjärjestön välittömällä tuella, tammikuussa 2020 protokollan PCR-testin käyttämiseksi SARS-CoV-2:n testaukseen. Hän ja hänen työtoverinsa tuottivat tuon protokollan näkemättä koskaan virusta.

  Kun näet kaikkia näitä viruksia, esimerkiksi Covid-viruksia, esittäviä kuvia, niin ne ovat tietokoneella tuotettuja kuvia! Ne eivät tietenkään ole todellisia viruksia. Voit nähdä ”viruspartikkeleita” vain elektronimikroskoopilla. Näissä puitteissa sitä, mitä he – mitä tähän ”virukseen” tulee – väittävät tapahtuvan, ei ole koskaan osoitettu tai nähty tapahtuvan.

  Tämä on todellinen jymäytys! Valtava jymäytys!

  Ei ole koskaan ollut virusta. Ja sitä tämän roskan on tarkoitus hämärtää ja peittää.

  SARS-CoV-2 on tietokoneohjelma. Ei ole olemassa ns. ”luonnollista” virusta. Onko olemassa ollenkaan todisteita, että mikään ns. ”virus” aiheuttaa mitään sairautta? Jos mennään perusteisiin, tähän kysymykseen on saatava vastaus ennen kuin edes voidaan alkaa puhua SARS-CoV-2:sta ja sen tulemisesta jostakin biolaboratoriosta. Onko olemassa näyttöä, että ns. ”virus” aiheuttaa sairautta? Ei. Ei ole.

  Kuinka he osoittavat tämän, että virus aiheuttaa jotakin? Koko virus-asia, koko viruksen ja sen vaikutusten osoittamisen metodi on peräisin Nobelin palkinnon saajalta John Endersiltä. Hän eli vuodesta 1897 vuoteen 1985. Hän oli amerikkalainen biokemian alan tiedemies, jota on kutsuttu modernien rokotteiden isäksi. Enders väitti keksineensä virusviljelmäprosessin sen todistamiseksi, että virus aiheuttaa tuhkarokon. Se metodi, jota hän käytti sen todistamiseksi (sitä hän itse asiassa ei tehnyt, mutta hän väitti niin), on täsmälleen sama metodi, jota käytetään nykyisin sen osoittamiseksi, että se, mitä he kutsuvat virukseksi, aiheuttaa jonkin sairauden tai muuta (esim. SARS-CoV-2 Covid-19:n). Tätä täsmälleen samaa proseduuria on noudattanut jokainen virologi jokaisen uuden viruksen löytämiseksi ja karakterisoimiseksi vuodesta 1954 lähtien.

  Yksi lääkäreistä, joka välittää totuudesta ja on käsitellyt tätä ajatusta siitä, onko olemassa virusta, on amerikkalainen tri Tom Cowan, ja hän kuvaa Endersin käyttämää (ja jokainen muu käyttää sitä) prosessia sen kertomiseksi, että virus aiheuttaa sairautta, ja näin hän sanoo:

  ”Jos tarkoitus on löytää pieniä geneettisen materiaalin partikkeleita (”viruksia”) tuhkarokossa olevista lapsista, näyttäisi selvältä, että viimeinen asia, jonka tekisit, on sekoittaa räkä muun materiaalin kanssa (tässä maito), jossa myös on geneettistä materiaalia. Kuinka voimme koskaan tietää, tuleeko se, mitä ikinä löysit, räästä vai maidosta? Viljelmäprosessissa käytetään myös streptomysiiniä (antibiootti), joka on myrkyllinen munuaissoluille (mikä olisi varmasti hyvin relevanttia).”

  Siis se, mitä he tekevät, on tämä: he ottavat pätkän geneettistä materiaalia, jonka sanotaan olevan viruksen sairastuttamaa, ja panevat sen kudosviljelmään, ja ensimmäiseksi he nälkiinnyttävät materiaalin katkaisemalla siltä ravintoliuoksen saannin. Kaikki ravinteet, joita materiaali tarvitsee toimiakseen, poistetaan.

  Enders kuvasi (ja kuten sanoin, sama tapahtuu nykyisin), että se viljelymedium, jolla väitetty virus kasvaa, sisälsi naudan amnionnestettä (lapsivettä) 90%, naudan sikiöuutetta 5%, hevosen seerumia 5%, antibiootteja ja fenyylipunaa (osoittamaan soluaineenvaihduntaa). Sitten he ottavat tämän geneettisen cocktailin (tai mediumin), ja se siirretään rhesus-apinan munuaiskudokseen. Sitten lisätään muut elementit, kuten antibiootit (esim. streptomysiini), koska nämä lääkkeet ovat myrkyllisiä munuaisille, ja niitä käytetään kaikissa nykyisissä virusviljelmissä.

  He luovat eri lähteistä peräisin olevan geneettisen cocktailin, he katkaisevat ravintoliuoksen saannin, he käyttävät apinan munuaissoluja ja he lisäävät antibiootteja, jotka ovat myrkyllisiä munuaissoluille, ja kun testattava materiaali alkaa hajota (miksei se hajoaisi?), he sanovat, että sen saa aikaan virus (virus, jota ei ole koskaan eristetty sellaisenaan). He eivät tee kontrollikokeita, joissa he panevat tervettä kudosta, jonka ei väitetä sisältävän virusta, saman prosessin läpi ja katsovat, hajoavatko solut samalla tavalla, koska jos ne hajoavat, virus ei ole se, joka aiheuttaa sen, vaan prosessi itse. Joka kerta kun tämän ovat tehneet totuutta etsivät ihmiset, solut ovat hajonneet täsmälleen samalla tavalla kuin ne hajosivat ns. sairastunutta kudosta käytettäessä, koska vahingon aiheuttaa prosessi, ei mikään virus.

  Tri Tom Cowan kysyi: ”Kuinka tästä noidankeitosta voi koskaan tietää, mistä jokin geneettinen materiaali tulee, kun meillä nyt on viisi erilaista rikkaan geneettisen materiaalin lähdettä sekoituksessamme? Muista, että kaikki tuo geneettinen materiaali koostuu täsmälleen samoista komponenteista. Enders esitti kysymyksen, tai vastasi kysymykseen itse siitä, kuinka tiedät, onko se väittämäsi virus vai prosessi, joka saa solut vahingoittumaan. Hän vastasi kysymykseen itse ja sanoi, että sitä ei voi tietää. Hän sanoi, ettei värjäämättömissä preparaateissa olevassa hiivassa olevia soluja voitu erottaa luotettavasti tuhkarokosta eristetyistä viruksista (eivät eristettyjä eristämisen oikeassa merkityksessä) solujen kuoleman tapahtuessa täsmälleen samalla tavalla, siirrettiinpä niitä munuaiskudokseen tuhkarokon kanssa tai ilman tuhkarokkoa.

  ”Tämä on näyttö siitä, ettei kudoksen hajoamista, itse virusperäisen sairauden aiheuttamisen todistetta, aiheuttanut mikään räässä oleva, kuten virus, koska he näkivät saman hajottavan vaikutuksen, kun räkää ei edes käytetty, ja muutokset tulevat viljelmän prosessista itsestään, eivät mistään viruksesta. Ja Enders toteaa vuoden 1957 tutkimuksessaan erään Rockwell-nimisen virologin raportoineen samanlaisia tuloksia ja lisäksi eristäneen jonkin sellaisen taudinaiheuttajan apinan munuaiskudoksesta, jota ei toistaiseksi voi erottaa ihmisen tuhkarokkoviruksesta. Toisin sanoen (Cowan sanoo), nämä tuhkarokkoviruksiksi sanotut partikkelit (ja nämä kaikki muut väitetyt virukset, kuten SARS-CoV-2) ovat yksinkertaisesti ja selvästi nälkiinnytetyn ja myrkytetyn kudoksen hajoamistuotteita eivätkä tuhkarokkoviruksia tai mitään viruksia, esimerkiksi Covid-viruksia.”

  Tällä perusteella meidän käsketään uskoa sairautta aiheuttavien virusten olemassaoloon. Tällä perusteella maailma on käännetty ylösalaisin SARS-CoV-2 virusta koskevien olemassaoloväitteiden vuoksi, vaikka sitä ei ole olemassa eikä se niin ollen voi aiheuttaa Covid-19:ää.

  Mitä ovat nämä partikkelit, joita he sanovat viruspartikkeleiksi? Kun solut tulevat myrkytetyiksi, kun ne altistetaan kemiallisista lähteistä tai säteilylähteistä – 5G! – tuleville ympäristön myrkyille, ne erittävät näitä partikkeleita; se on osa detoksikaatiovastetta (myrkyistä vapautumisen vastetta), ja lisäksi se hälyttää muita kehon osia, että ongelma on olemassa. Ja nämä ihmiset katsovat elektronimikroskoopin läpi ja näkevät nämä partikkelit (vapautettuina osana tuota mainittua prosessia), ja he sanovat: ”Tuo on virus”, ja he ”todistavat”, että tuo virus aiheuttaa sairautta, tuolla yllä kuvatulla tavalla.

  Ajatteleeko joku vielä, että infektoiva virus päästettiin irti Wuhanin laboratoriosta?

  Cowan sanoo: ”Ne struktuurit, joiden ajattelemme olevan viruksia, ovat kuolleiden ja kuolevien kudosten ja solujen normaaleja hajoamistuotteita. Kun olemme terveitä, teemme näitä partikkeleita vähemmän; kun olemme nälkäisiä, myrkytettyjä, tukehdutettuja maskien pitämisen vuoksi tai peloissamme, teemme niitä enemmän (koska pelko ja ahdistus ovat yksi solumyrkyn muoto). Ei ole mitään manipuloitua virusta kiertämässä ja tekemässä ihmisiä sairaiksi. Laboratorioissa työskentelevät ihmiset kaikkialla maailmassa tekevät geenimuokattuja tuotteita, jotka tekevät ihmiset sairaiksi, ja niitä sanotaan rokotteiksi. Ei ole olemassa mitään viromia eikä virusten ekosysteemiä. Virukset eivät ole 8%, 50% tai 100% geneettistä materiaalia, ne ovat kaikki vain erheellisiä ajatuksia, jotka perustuvat virukseksi sanottuun väärinkäsitykseen.”

  Ja tuon hölynpölyn perusteella maailma on muutettu. Bioase ei ole virus, se on rokote. Virusilluusion on tarkoitus oikeuttaa rokote, joka ei ole rokote vaan geneettisesti manipuloiva, geneettisesti muuttava synteettinen geeniterapia.

  Meidän ei pitäisi unohtaa myöskään tätä. Mies nimeltään Thomas Milton Rivers. Häntä kutsutaan yhä modernin virologian isäksi. Hän eli vuodesta 1888 vuoteen 1962, ja hän oli modernin virologian isä, joka nimitettiin aikanaan Rockefeller-instituutin johtajaksi lääketieteelliseen tutkimukseen vuodesta 1937 vuoteen 1956, jolloin hän ansioitui tekemällä Rockefeller-instituutista johtajan virustutkimuksessa, samoista Rockefellereistä, jotka loivat leikkausveitsi- ja lääkelääketieteen, loivat mahtavan lääketeollisuuden (Big Pharman), loivat Maailman terveysjärjestön (WHO:n), joka on hyvin läheisesti yhdistynyt Bill Gatesiin, ja tuottivat v. 2010 dokumentin, joka hyvin suuresti kuvasti sitä, mitä on tapahtunut siitä lähtien kun Covid-huijaus pantiin käyntiin. Kaikki sattumaa?

  Ei ole olemassa virusta, ja kun se ymmärretään, koko asia muovautuu selvyydeksi. Ihmisistä on vaikea käsittää, että näin suuri valhe ja koko maailmanlaaja muuttuminen jonkin sellaisen perusteella, mitä ei ole olemassa, olisi mahdollinen. Mutta jonkin ei tarvitse olla tapahtumassa sen aikaansaamiseksi, mikä on tapahtunut. Väestön on vain uskottava, että se on tapahtumassa, koska silloin he reagoivat ikään kuin se olisi tapahtumassa, vaikkei se ole.

  Maailman väestön, ihmisten perheen, meidän on avattava mielemme tapahtumassa olevien asioiden mittakaavalle ja sen petoksen mittakaavalle, joka meihin on kohdistettu, niin valtavan petoksen, että virus, jota ei ole olemassa, voi muuttaa maailman.

  Plusääni(14)Miinusääni(5)
  1. Viruspelon taustalla on aabrahamilaisten uskontojen mytologiaa, mutta myös koko ihmiskunnalle yhteistä tautien pelkoa sekä malleja niiden torjumiseksi. On hyvin vaikeaa ellei peräti mahdotonta pyyhkiä kulkutautien pelkoa pois ihmiskunnan kollektiivisesta muistista. Toisaalta on järjetöntä pilata yhteiskunta väärien tai liioiteltujen suojaustoimenpiteiden vuoksi. Koronassa me näemme kuinka globalistiset kommunistit tai näiden aivopesemän ihmiset käyttävät paisuteltua kriisiä välineenä ajaakseen länsimaiset yhteiskunnat sekä polittiseen että taloudelliseen kaaokseen ja ongelman ratkaisun verukkeella vallan keskittämiseen siten, ettei perustuslaillisen tasavallan valtiomuoto ole enää ’de facto’ voimassa. Siirrytään pysyvään pseudolääketieteelliseen poikkeustilaan, jonka valtiomuoto on alistettu tartuntatautien jatkuvalle torjunnalle, mikä puolestaan on veruke epähumaanille ja raakalaismaiselle väestön kontrolloinnille, josta historian hirmuhallitsijat saattoivat vain haaveilla. Siihen kuuluvat herkästi laukaistavat poikkeustilat ja mallit näille sekä ”rokotteet”, joiden määrää tullaan jatkuvasti kasvattamaan ja joiden välttäminen pyritään tekemään mahdottomaksi.

   Ruttopelko on syvällä ihmiskunnan kollektiivisessa alitajunnassa. Tautiaallot etenevät historiassa usein ilmastollisten nälänhätien tai sotien seurauksena, kun väestön fyysinen terveys ja vastustuskyky taudeille on heikentynyt. Raamatussa Jumalan sallimat kiroukset ratsastavat syntisten kansojen kimppuun kolmena aaltona sotien, talouskaaosten (nälänhätä) ja ruttotautien muodossa. Toinen ihmiskunnan historiallisesta muistista kumpuava käyttäytymismalli on sairaiden eristäminen pois yhteiskunnasta. Ensimmäinen malli tähän annetaan Mooseksen 3. kirjassa, jossa on lukuisia ohjeita spitaalitartunnan toteamista ja spitaalisten eristämistä varten. Näin itse Raamattu tuntuisi antavan tukea aaltoina kulkevien tai ihmisistä toiseen tarttuvien tautien mallille. Raamattu puhuu tautiaalloista rangaistuksina tottelemattomille kansoille tai yksilöllisinä rangaistuksina. Ensimmäinen malli karanteenista tule Raamatusta, Mooseksen 4. Kirja:

   12:10 Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin, ja katso, tämä oli pitalinen.
   12:11 Silloin Aaron sanoi Moosekselle: ”Oi, herrani! Älä pane meidän päällemme syntiä, jonka olemme tyhmyydessä tehneet.
   12:12 Älä anna hänen jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi mädännyt, kun se äitinsä kohdusta tulee.”
   12:13 Silloin Mooses huusi Herran puoleen sanoen: ”Oi, Jumala! Paranna hänet!”
   12:14 Herra vastasi Moosekselle: ”Jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävä seitsemän päivää? Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, ja sitten hän pääsköön takaisin.”
   12:15 Niin Mirjam oli suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, eikä kansa lähtenyt liikkeelle, ennenkuin Mirjam oli tuotu takaisin.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. David Icke: Intian variantti – huijaus sulkutilojen pidentämiseksi

   Suomennan, mitä David Icke sanoo videossaan ”The Indian Variant – a Scam to Prolong Lockdown.”

   https://davidicke.com/2021/06/10/the-indian-variant-a-scam-to-prolong-lockdown-david-icke/

   tai:

   https://odysee.com/@BNN:6/The-Indian-Variant—A-Scam-To-Prolong-Lockdown—David-Icke:5

   Se, mitä Britannian hallitus on tekemässä, ja tämä pätee koko maailmaan, koska Britannian hallitus… (se ei ole Britannian hallitus, meillä ei ole hallitusta, meillä on kultin miehitystila Britanniassa; demokratia ja kaikki muu vastaava on kauan sitten peruutettu, se ei toimi enää; meillä on pieni joukko ihmisiä, jotka tekevät päätökset kulisseissa pysyvien isäntiensä puolesta)… siis se, mitä he tekevät – koska se on kokonaan psykologista – on antaa ihmisille toivo. Toivo on mitään tarkoittamaton asia, koska toivo on aina tulevaisuudessa. Toivo ei koskaan ilmene nykyisyydessä. Se, mikä ilmenee nykyisyydessä, on positiivinen muutos. Toivo on tulevaisuuden projektio, mutta sitä käytetään ihmisten hiljentämiseen nykyisyydessä, koska he ovat saaneet toivon, että lopulta asiat tulevat muuttumaan.

   Britannian hallitus on siis antanut tulevaisuuteen toivon ja kertonut väestölle, että 21.6. kaikki rajoitukset poistetaan. Mutta syy siihen, miksi se kertoo ihmisille tuon, on se, että sillä on valmiina suunnitelma, joka antaa sille verukkeen, tai näennäisen verukkeen, olla tekemättä niin, ja niinpä näemme nyt sen, mitä ilmeisesti tuli tapahtumaan, sen, että Intian variantti (muunnos) on nyt ihmisten kiusana ja sen vuoksi kesäkuun 21. päivän rajoitusten poiston ei ehkä sallita tapahtua.

   Tästä syystä on erittäin tärkeää, että ihmiset käsittävät, ettei ole mitään virusta, koska kun se käsitetään, kaikki loksahtaa paikoilleen. Ei voi olla olemassa sellaisen viruksen variantteja, jota ei ole olemassa. Ei tarvita rokotteita sellaiseen virukseen, jota ei ole olemassa. Koko asia kaatuu heti kun tuo ymmärretään. Valtava paljastus, jota ihmiset eivät halua kohdata, ei suureksi osaksi myöskään vaihtoehtoinen media, ja niin näemme juttujen häviävän Britannian tämän ajan mediaan.

   Tässä eräs otsikko, yksi monista: ”Kaikki yli 50-vuotiaat saattavat olla täysin rokotettuja heinäkuun 1. päivään mennessä, kaksi viikkoa vapauden päivän jälkeen (noin he kutsuvat kesäkuun 21. päivää), mutta menee syyskuuhun asti, ennen kuin koko aikuisväestölle on annettu kaksi Covid-rokotusta kilvassa Intian variantin lyömiseksi.” Koska sitä ei ole olemassa, arvelen sen olevan melko helppo voitto. Mikä naurettava loppu otsikossa! Tietenkään KAIKKI yli 50-vuotiaat eivät tule olemaan niin typeriä, että ottavat geeniterapiansa (geneettisen rokotteensa), ja voisiko joku ystävällisesti todistaa, että on olemassa alkuperäinen virus, saati sen variantit.

   He kertovat, että kaikki nämä ihmiset on rokotettu, mutta en usko sitä. He valehtelevat refleksinomaisesti, joten itse asiassa kaikki, mitä he sanovat, on asetettava kyseenalaiseksi ja siihen on suhtauduttava suurella varauksella. He eivät myöskään olisi niin epätoivoisia kuin he selvästi ovat saadakseen jokaisen rokotettua millä tahansa mahdollisella tavalla, jos suuret määrät ihmisiä ovat saaneet rokotteen, kuten he väittävät.

   Tässä siis olemme, se oli helposti ennustettavissa. Uuden kirjani jälkikirjoituksessa sanoin, että Intian variantti on ilmestynyt ja että se on valmistettu käytettäväksi oikeutuksena uusille sulkutiloille ja kaikelle, mitä nyt on tapahtumassa. Oli helppo arvata, että noin tapahtuisi heti kun Intian variantti tuli ilmi, ja sanoessani ”tuli ilmi” tarkoitan ”keksittiin.”

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. DAVID ICKE ON OSIN OIKEASSA
  David Icke on monissa kohdin oikeassa. Esim. velkarahan, WEF:n, WHO:n ja Bill Gatesin suhteen. Mutta virologiksi hänestä ei ole. Daavid on kymmeniä vuosia etsinyt totuutta ja löytänyt mielenkiintoisia lakeja siitä, kuinka pieni ryhmä vaikutusvaltaisia ihmisiä hallitsee maailmaa. Koronahuijaushan on tämän ryhmän todistettu operaatio. Ihmisten globaali pelko on saavutettu massiivisella valheellisella tiedottamisella. Lisäksi tämä eliitti on lahjonut johtavia henkilöitä. Kaiken päämääränä on saada kansat velkaantumaan ja niiden taloudet romahtamaan. Mutta viruksia – tai joitain pieniä taudin levittäjiä kyllä on olemassa. Siitä on todisteena jokavuotiset flunssaepidemiat ja erikoisesti influenssat. Esim. vuoden 1958 aasialaiseen sairastui noin kaksi miljoonaa suomalaista, siis olivat selvästi oireellisia eikä käsitettä oireettomuus edes tunnettu. Virologiassa on paljon avoimia kysymyksiä, joihin ehkä eräät salaiset sotilaslaboratoriot tietävät vastaukset. PCR-testi on yksi tärkeimmistä huijauksen välineistä. Sen avulla saadaan valheellisia positiivisia tuloksia, joita sitten Suomenkin tiedotusvälineet toitottavat. Taas syksyllä tulee ”koronapandemia” ja sulkutilat, maskipakko ja rokotustodistukset. Kun PCR-testaukset lopetettaisiin, niin pandemia loppuisi siihen paikkaan. Mutta Daavid Icke ei ole päässyt jyvälle siitä, ketkä ovat tuo pieni pyramidin huipulla oleva ryhmä. Minun yli 50 vuoden tutkimukseni osoittavat, että sen ytimen muodostavat juutalainen eliitti eli Siionin Viisaat. Ainoastaan juutalaisilla on otsaa tuhota muita kansoja ja pyrkiä uskontonsa mukaiseen maailmanvaltaan. David Icke ei myöskään puhu vapaamuurarijärjestöstä, joka on juutalaisten käsikassara ja pitää hallussaan todellista valtaa.
  Siionin Viisaiden jäsen valtiotieteilijä Zbigniew Kazimierz Brzezinski kirjassaan ”Between two Ages” (New York, 1970) paljastaa mm., että ”uutena aikakautena” ”ihmisten kemiallinen manipulointi” ja ”geneettinen muuntelu” tulevat korvaamaan aiemman ”joukkoviestinnän avulla tapahtuneen manipuloinnin”. Hän kutsuu tätä aikakautta ”teknotroniseksi” ja pitää sitä uudentyyppisenä diktatuurina, jossa hallitaan uusien käyttäytymiseen vaikuttavien aineiden ja muun uusimman teknologian avulla. Hän puhuu myös koko ihmiskunnan henkilötietojen, mielipiteiden ja yksityiselämää koskevien tietojen syöttämisestä supertietokoneeseen. Tällaista agendaahan Maailman Talousfoorumi (WEF) vapaamuurari Klaus Schwabin johdolla suunnittelee. Joka ei tiedä juutalaisten ja vapaamuurarien vaikutusta maailmanpolitiikkaan, ei tiedä siitä yhtään mitään. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://www.elinahytonen.fi
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
  1. Icke on ehdottomasti seuraamisen arvoinen mies. Sionisteista hän käyttää nimitystä ’sabbatian-frankistit’ sekopäärabbien Sabbatai Zevi ja Jacob Frankin mukaan. Tämä on hänen oma nimityksensä illuminaattiselle kultille, joka pyrki orjuuttamaan koko maailman. Tämä on salaseurojen tai avoimien globalististen järjestöjen (mm. trilateraalinen komissio, Council of Foreign Relations tai Rockefeller Foundation) muodostama verkosto, joka on alisteinen kansainväliselle pankkikartellille. Juutalaisten yliedustus joukossa on huomattava, mutta kyse ei ole varsinaisesti juutalaisuudesta, vaan juutalaisperäisestä kultista, joka pyrkii rakentamaan Israelista ja Jerusalemista maailmanvallan keskuksen, jonne aikanaan ilmestyvä Messias asettuu ja aloittaa messiaanisen aikakauden. Juutalaiset ovat silloin herra-kansaa, jota pakanat tottelevat ja palvelevat ’Noahide’-lakien alaisuudessa.

   Kultti on omaksunut sabbatean-frankistisen käänteisen moraalin opin, jossa koko maapallo pyritään turmelemaan, jotta Messiaan tuli nopeutuisi. Länsi on ollut helppo taivuttaa kultille alamaiseksi sen jälkeen, kun se on hylännyt kultin turmeleman kristinuskon. Kulttuurimarxismi ja sen pitkä marssi läpi instituutioiden on ollut tärkeä työkalu tässä. Kristinuskoa on alettu avoimesti vainota myös lännessä esimerkiksi Kanadassa, jossa väkeä ei päästetä kirkkoihin ja kristityt jäävät vaille valtion avustuksia. Suomi on ansiokkaasti kehityksessä mukana (mm. tapaus Räsänen).

   Korona-kampanja on osoittanut, että väestön hengellinen huolto on jäänyt retuperälle ja synnintunnon raskauttama väki pelkää kuolemaa hysteerisesti ja on valmis mihin tahansa pelleilyihin ja vedätyksiin välttääkseen kuolemanvaaran. Tätä on ollut inhottavaa seurata. Pakanat, kuten David Icke ovat menneet kristittyjen ohi hengellisen huollon ja sen takaaman terveen arvostelukyvyn suhteen. Tämä auahuasca-huumekasvilla silmänsä avannut entinen urheilija tajuaa asiat paljon kirkkaammin kuin kristityt, jotka on houkuteltu naurettavaan Israel-kulttiin. Nykyajan kristityt ovat suurimpia aaseja ja aisankannattajia koko historiassa ja palvovat jo nyt tulevaa orjuuttajaansa.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
   1. ILLUMINAATIT JA JUUTALAISET
    Illuminaatit ja globalistiset järjestöt ovat vain juutalaisten apulaisia, kuten olivat Euroopan kruunupäät Mayer Amschel Rothschildille. Juutalaiset eivät omista vain pankkeja, vaan myös sijoitusyhtiöitä, jotka omistavat kaikkien suuryritysten osake-enemmistöt. Lisäksi heillä on seitsemän miljoonan yksilön vapaamuurarijärjestö absoluuttisessa kontrollissa. Ja sitten vielä juutalainen kansa (90% kasaareja), joita on noin 18 miljoonaa ja jotka palvelevat tiukan paikan tulleen kuuliaisesti Siionin Viisaita eli juutalaista eliittiä. Sionismia vastustavia juutalaisia on vain pieni prosentti. Lisäksi täytyy mainita vielä Israelin tiedustelupalvelu Mossad, joka toimii tehokkaasti joka maassa ja tietenkin Israelin valtio, joka on juutalaisuuden keskus, ja juutalaisten voimakkaat järjestöt joka maassa ja kansainvälisesti. Ja USA on täydellisesti juutalaisten kontrollissa. Illuminaatit ja globalistien järjestöt (mm. bilderbergiläiset, trilateraalinen komissio, Council of Foreign Relations, Rockefeller Foundation, WEF, WHO ja YK) ovat pikkutekijöitä. Se, että David Icke ei kerro mitään juutalaisten ja vapaamuurarien vallasta osoittaa, että hän on joko tietämätön, tyhmä tai ei uskalla paljastaa juutalaisia. Nythän juutalaiset ovat saaneet koko maailman pelkäämään heitä, sillä jokainen, joka paljastaa juutalaisten kansainvälisiä rikoksia, kuten holokaustin, leimataan antisemitistiksi, mitä pidetään kuoleman syntinä. Yli 90 % suomalaisista uskoo holokaustiin ja pitää juutalaisia viattomana kansana, vaikka kyseessä onkin maan päälle tullut ilmielävä perkele. Jeesus sanoi: ”Sillä pelastus on juutalaisista.” (Joh. 4: 22). Tämä tarkoittaa, että ihmiskunta pelastuu, kun se hävittää juutalaisen ikeen, jonka alaisena se tällä hetkellä on. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    https://www.elinahytonen.fi
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Kuussa käy vaan vapaamuurarit! Oisin luullut että Benjamin tuon oisi tiennyt?

  KAIKKI ON TEATTERIA KORKEIMMILLA TASOILLA KAIKKI OVAT HYVIÄ KAVEREITA

  There is no conflict with Russia or China, well, not the governments, but you can bet your bottom dollar that the troops from all sides will kill one another, told to do so by the governments, who are all in cahoots with their ‘enemy’ all nothing but puppets of the jew bankers.

  This is the insanity of it all. How willing these fools, in the armed forces are, to just go off and kill, without the simple question – “what has [insert enemy] done to me, that warrants me going off to invade their land and kill the inhabitants?”

  It’s surreal.
  While there’s conflict going on in this world, children of those nations are most likely playing online multiplayer with one another.

  Everything is just a play.
  The politicians are all playing their roles.
  The narrative has already been written and being fulfilled.
  There is no war with Russia, China or Iran. All politicians are simply doing what they’re told by the bankers who own them. And if you don’t believe me, look how they have all behaved with the covid nonsense?

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 11. Suomi ei ole sähköntuotannon suhteen omavarainen, vaan sähkön nettotuonnilla katetaan noin 5 % energian kokonaiskulutuksesta. Suomi on siis riippuvainen öljyn, kaasun, hiilen, ydinpolttoaineen ja sähkön tuonnista. Raakaöljyn ja öljytuotteiden osuus Suomen energialähteiden tuonnin arvosta on lähes 80 %. Myös puupolttoaineita, mm. pellettejä, tuodaan ulkomailta, mutta tuonnin osuus kokonaiskulutuksessa on hyvin pieni.

  Koittakaapa mainita reserviläisliitolle, maanpuolustus ym muille paska yhdistyksille mistä öljy ja maakaasu tulee :)! Koittakaa soittaa maanpuolustus ihan sama mihin yhdistyksiin niin saat bännit!! Kaikki nämä reserviläisliitot ym maanpuolustus paska yhteisöt ovat TÄYTTÄ PASKAA!!

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 12. Valkoisen Talon lääketieteellisen neuvonantajan tohtori Faucin sähköpostien vuotaminen ulos julkisuuteen on vahvistanut epäilijöiden asemaa. Alla oleva video kertoo selkeästi sen, kuinka komentoketju koronassa on muodostunut. Asialla ovat tutut yhtä maailmanhallitusta eteenpäin puskevat tahot. Lääketieteestä ei siis ole kysymys, vaikka enemmistö väestöstä on näin uskottu ajattelemaan ja tässä uskossa toimii omaa etuaan vastaan. Fanaatikoilla tai harhautetuilla on erilaiset tiedotusmonopolit ja hallintokoneistot ja isot työpaikat komennossaan, joten väännössä tulee kova.

  https://www.bitchute.com/video/29mI3tAdimVj/

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 13. Israelin tutkijat yhdistävät Pfizerin mRNA-koronarokotteen nuorten miesten sydänongelmiin

  Ruotsin terveysministeriön nimittämä pidemiologiaa tutkiva ryhmä on todennut raportissaan ”todennäköisyyden yhteydelle” Pfizerin Covid-19-rokotteiden ja nuorilla miehillä havaittujen sydänlihastulehdusten välillä.
  https://uvmedia.org/2021/06/03/israelin-tutkijat-yhdistavat-pfizerin-mrna-koronarokotteen-nuorten-miesten-sydanongelmiin/
  Horrifying study reveals mRNA vaccine nanoparticles are circulated throughout the entire body: Brain, heart, liver, ovaries, testes and more
  Kauhistuttava tutkimus paljastaa kuinka mRNA-rokotteen nanohiukkaset kiertävät koko kehossa: aivot, sydän, maksa, munasarjat, kivekset ja paljon muuta
  One of the biggest and most treacherous lies is that “mRNA vaccine shots stay in the arm and don’t circulate nanoparticles around the body.” Now we know that is a complete lie, as new research conducted in Japan shows that Lipid NanoParticles (LNPs) containing the mRNA code are widely circulated around the body after vaccination, reaching the brain, spleen, large intestine, heart, liver, lungs and other organs.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=235391
  https://koronarealistit.com/ala-ota-koronarokotetta-dr-michael-yeadon/

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Miten käy covid-pandemian kanssa?
   Meneillään on kova selvitystyö mistä virus on peräisin. Wuhanin laboratorio vuodosta on erilaisia teorioita … että vuoto olisi ollut mahdollinen sekä kiinalaisten että usalaisten toimesta. Itse asiassa koko viruksen alkuperä on yhä mysteeri.
   Biden klaaneineen yrittää vierittää vastuun Kiinalle.
   Jos käy toisin ja USA:n ’bideenit’ paljastuvat syyllisiksi niin onko se viimeinen niitti maan arkkuun?
   Entä miten se tulee vaikuttamaan Eurooppaan?
   Itse uskon eniten Ron Unzin teoriaan
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-the-truth-and-the-whole-truth-on-the-origins-of-covid-19/

   Voi tai pitää kysyä kenellä oli suurin motivaatio sortua tällaiseen pahuuteen?
   Siinä Usan neo- ja ’mosse’-konnat vetävät pitemmän korren. Kiinalla on mennyt hyvin, talous on kasvanut ja maa on noussut selvään ykkös-asemaan maailmassa. Yleensä häviöllä oleva alkaa kieroilla ja sortuu pahuuteen.
   Entä olisiko Kiina ottanut sellaisen riskin että kiinni jäädessä maine menee? Varsinkin kun ajatellaan silkkitietä ja sen merkitystä Euroopalle. Usaltahan maine on jo mennyt, sillä ei ole enää juuri mitään hävittävää.

   Plusääni(1)Miinusääni(2)
   1. Tuo Wuhanin laboratorio vuoto on harhautus;
    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/06/07/wuhan/

    Koeta käsittää, että ne (=medical mafia/lääkeyhtiöt) saattavat lapioida valheitaan myös ns. toisinajattelijoiden keskuuteen. Ja ennen kaikkea tämä virusteorian kyseenalaistaminen on nyt niiden pahin uhka, koska jos tämä ”salaisuus” paljastuu koko korttitalo romahtaa.
    Toinen kusetus on se shedding ja ne piikkiproteiiniteoriat.

    Plusääni(4)Miinusääni(3)
    1. Miksi muka piikkiproteiini”teoria” olisi huijaus? Löytyy paljon videoita siitä kuinka ihmiset ovat altistuttuaan rokotetuille alkaneet oirehtimaan. Ja rokotetuilla verenhyytymät ja halvaukset johtuvat siitä piikkiproteiinista.

     https://www.youtube.com/watch?v=SJyuH8zpZOc

     Jos etsii transmissible vaccine haulla niin löytyy myös tietoa, että se on todellinen ilmiö.

     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X01001840

     Ehkä sosiaalinen etäisyys sääntö on luotu juurikin suojelemaan rokottamattomia kun tässä on ehkä tarkoitus tappaa lampaat ja sittenkin suojella rokottamattomia vuohia jotka selviävät puristuksesta jossa timantit hiotaan ja näin tulevat selviämään uuteen kulta-aikaan.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
     1. Ei ole koronavirusta eikä niin ollen sen piikkiproteiiniakaan. Katso kommenttini yllä (7.6.2021 at 11.12). He ruiskuttelevat ihmisten sisään myrkkyjä. Liikakansoituksen ”hoitamista” samalla miljareja tienaten tapettavilta.

      Aivopesu uppoaa suomalaisiin kuin veitsi voihin.

      Plusääni(2)Miinusääni(4)
 14. Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti

  Lue tämä suomenkielinen teksti tai katso englanninkielinen video!

  Video asiasta löytyy seuraavista osoitteista:

  https://odysee.com/@TheBigVirusHoax:2/NoVirusesStefanLanka:1?r=GjihTVGVrg9K8WLJdMtwHsxWCJT89CtV

  https://www.bitchute.com/video/zJR4yS45L244/

  https://rumble.com/vhzlm7-the-final-refutation-of-virology-by-dr.-stefan-lanka.html?mref=bml1z&mc=75y05

  Englannintaitoisille tuo video riittää, mutta esitän asian tässä vielä suomeksi tekstimuodossa, koska kaikki eivät pidä videoista tai eivät osaa englantia. Suurin vaikuttimeni on kuitenkin se, että mitä enemmän asiaa tuodaan esiin missä tahansa muodossa ja missä tahansa paikassa, sitä parempi (pyydänkin levittämään videon lisäksi tätä suomalaista tekstiäni)! Valepandemia ja sen valerokotteet ovat näet VIHOLLISEN kavala salajuoni ja yritys orjuuttaa lopullisesti ja tuhota suurimmaksi osaksi Suomen maa ja kansa ja jopa tappaa osa kansaa hyödyttöminä turhakkeina ja laboratoriorottina (testaamattomat rokotteemme ovat näet meikäläisilläkin koerotilla tehtävä rokotetutkimus, ja koronatoimetkin tappavat meitä).

  Videossa asiaa selostaa englanniksi Heather Bruno (videossa on englanninkielinen tekstityskin), ja suomennan hänen selostuksensa. Vain siinä kohdassa, jossa hän selostaa Stefan Lankan kontrollikoetta videossa näkyvän kuvion avulla, poikkean suorasta selostuksesta, koska tekstissä se kuvio ei näy.

  Ja nyt itse videoon:

  Tervehdys, rakkaat ystävät! Tänään puhumme eräästä hyvin tärkeästä historiallisesta tapahtumasta. Kiitos mikrobiologi Stefan Lankan 21.4.2021, olemme saaneet kumoamattoman todisteen siitä, että virologia (virusoppi) ei perustu tieteellisille metodeille. Tutustutan teidät nyt tähän asiaan ja annan teille tärkeän kontekstin, joka auttaa teitä ymmärtämään aihetta.

  Jos olet virologi ja tahdot todistaa jonkin viruksen olemassaolon ja sen syy-yhteyden johonkin sairauteen, sinun on tehtävä kolme yksinkertaista asiaa:

  1. Sinun on eristettävä, ts. otettava erilleen, virus sairaasta henkilöstä ja puhdistettava se, niin että sinulla on isolaatti (eristetty materiaali), joka koostuu vain puhtaista viruspartikkeleista eikä mistään muusta.

  2. Sinun on saatava tämä virus näkyiin mikroskoopissa, otettava siitä valokuva, karakterisoitava se uniikkina biokemiallisena rakenteena, sekvensoitava sen genomi ja määritettävä, mistä proteiineista se koostuu.

  3. Sinun on siirrettävä puhdistettu virus koeisäntään ja saatava aikaan sairaus.

  Jos seuraat näitä askeleita onnistuneesti, vain silloin voit todistaa, että virus on olemassa ja että se aiheuttaa sairauden. Tämä on se, mitä kiinalaisten virologien olisi pitänyt tehdä ensimmäisillä ns. ”Covid”-potilailla Wuhanissa voidakseen väittää, että heidän hengitystievaivansa ovat viruksen aiheuttamia.

  Ihmiset kysyvät minulta usein: ”Eikö se, että tietty määrä ihmisiä Wuhanissa sairastui samaan aikaan, todista viruksen olemassaolon?” Selvittäkäämme tätä asiaa. Kun me
  näemme, että jokin määrä ihmisiä sairastuu samaan aikaan, me teemme epidemiologisia havaintoja. Epidemiologia ei todista minkään olemassaoloa, eikä se esitä spesifistä syytä näille vaivoille. Epidemiologisten havaintojen tehtävä on rekisteröidä se tosiasia, että ihmisillä on joitakin oireita, ja epidemiologit voivat myös esittää hypoteeseja, jotka on testattava näiden vaivojen syyn ymmärtämiseksi. Epidemiologia ei todista tai väitä mitään. Näiden vaivojen syyn selvittäminen tapahtuu sen jälkeen kun epidemiologiset tutkimukset on tehty ja ymmärrämme, että jotakin on tapahtumassa ja ihmisille alkaa tulla oireita.

  Jos olet sitä mieltä, että se, että ihmisiä sairastuu samaan aikaan, automaattisesti todistaa viruksen olemassaolon, silloin olet sitä mieltä, että keripukki on viruksen aiheuttama. Tapahtuihan niin, että merimiehiä alkoi tulla sairaiksi samoin oirein samaan aikaan tai toinen toisensa perään, ja sen vuoksi, hyvin pitkän ajan, uskottiin, että keripukki on tarttuva tauti, ja kaikille niille, jotka tarjosivat vaihtoehtoisia selityksiä, naureskeltiin. Samoin kävi myös sellaisten vaivojen kuin beriberi ja pellagra kohdalla, joita pidettiin infektiotauteina, vaikka todellisuudessa ne olivat ravinnollisten puutostilojen seurauksia. Eivätkä nämä ole ainoita esimerkkejä.

  Ja jos olet sitä mieltä, että se, että sairaus leviää ja ihmisille alkaa muilla alueilla tulla samoja oireita, automaattisesti todistaa, että syy tähän on virus, silloin sinun pitäisi olla sitä mieltä, ettei Tsernobyl ollut ydinvoimalassa tapahtunut onnettomuus vaan virus. Kuka tahansa tiedemies tai pätevä lääkäri olisi yhtä mieltä siitä, etteivät epidemiologiset havainnot yksin todista viruksen olemassaoloa. Se, onko se virus vai ei, jää myöhemmin selvitettäväksi.

  Rehelliset tutkijat ymmärtävät, että näitä hengitystiesairauksia aiheuttavat monet tekijät, esimerkiksi kemikaalit, ilman saastuminen, myrkylliset elintavat ja monet muut tekijät. Esimerkiksi lääkkeiden aiheuttamista keuhkokuumeista on olemassa valtava määrä tieteellistä kirjallisuutta. Yli 600 tunnetun lääkkeen tiedetään aiheuttavan keuhkokuumeita, ja tähän listaan kuuluu monia yleisiä lääkkeitä, esimerkiksi parasetamoli, antibiootit, statiinit ja jopa aspiriini.

  Todellisuudessa voimme istua tässä koko päivän ja keskustella niistä tekijöistä, jotka voivat johtaa hengitysteiden sairauteen. Sen vuoksi, jos tarkoituksesi on määrittää se todellinen tekijä, joka aiheutti sairauden jossakin henkilössä, eikä vain tyrkyttää jotakin, mikä on sopivaa vain sinulle, silloin tulet puolueettomasti tutkimaan kaikkia mahdollisia syitä etkä pidä kiinni jostakin sellaisesta, mitä on mahdoton puolustaa.

  Mitä virukseen tulee, sinun täytyy seurata kaikkia noita kolmea mainittua askelta tarkistaaksesi, onko se sairauden syy. Ja mitä arvelet, onko näitä askeleita noudatettu koskaan koko puolitoista vuotta vanhassa tarinassa nimeltään Covid-19? Ei yhtäkään kertaa. Huolimatta siitä tosiasiasta, että on olemassa suuri määrä julkaisuja, joiden otsikko väittää, että SARS-CoV-2-virus on eristetty, sitä ei todellisuudessa ole koskaan tehty.

  Eristämisen toimenpide on hyvin yksinkertainen, ja sitä on menestyksellisesti käytetty mikrobiologiassa. Se sallii sinun saada viruspartikkelit puhdistettuina kaikesta vieraasta materiaalista, ts. puhdas virusnäyte tai jokin muu näyte, jota tahdot tutkia.

  Tätä varten potilaalta otetaan keuhkonestettä ja se pannan erikoisfilttereiden (erikoissuodattimien) läpi, jotta kaikista suurista molekyyleista päästään eroon ja saadaan filtraatti, joka koostuu nanometrin mittaluokan molekyyleista. Sitten, tiheysgradienttisentrifugia käyttäen, tämä filtraatti pannaan pyörimään, jotta saadaan erotettua kaikki filtraatissa olevat erilaiset, hyvin pienet molekyylit tiheyden ja painon mukaan. Tämä luo useita molekyylikerroksia, ja kaikki ne molekyylit, joilla on sama paino ja tiheys, päätyvät samaan kerrokseen. Jos siis läsnä on viruspartikkeleita, ne tulevat olemaan yhdessä näistä kerroksista. Tämän jälkeen voit ottaa nämä partikkelit ja tutkia niitä niiden genomin ja proteiinien määrittämiseksi ja niiden patogeenisuuden (kyvyn aiheuttaa sairautta) testaamiseksi. Tällä tavalla virus eristetään.

  On tärkeää ymmärtää, että jos et ole suorittanut näitä toimenpiteitä, silloin sinulla ei ole virusnäytettä, eivätkä jatkotoimenpiteet, sellaiset kuin syysuhteen todistaminen sairauteen ja diagnostisen testin ja rokotteen luominen, yksinkertaisesti ole mahdollisia. Kuten sanoin, virologiassa tätä proseduuria ei ole koskaan tehty. Virologit ovat ainoat tiedemiehet maailmassa, jotka ovat päättäneet olla luottamatta sanan ”eristää” sanakirjan mukaiseen määritelmään, ja sen vuoksi heidän viruksen eristämismetodeillaan ei ole mitään tekemistä tämän sanan yleisen määritelmän kanssa.

  Virologiassa viruksen eristäminen ei tarkoita tämän viruksen erilleen ottamista sairaan potilaan kehosta vaan ns. ”soluviljelyn” suorittamista. He ottavat keuhkonestenäytteen, josta he eivät eristä virusta, joten heillä ei ole aavistustakaan, onko sitä lainkaan läsnä tässä näytteessä. Sitten he panevat sen Vero-solujen (apinan munuaissolujen) päälle ja lisäävät suuret määrät antibiootteja ja antimykootteja (sieniä tuhoavia aineita). He myös voimakkaasti rajoittavat solujen ravinnonsaantia, jolloin ne näkevät nälkää. Sitten he tarkkailevat sytopaattista efektiä (CPE), joka tarkoittaa solujen kuolemaa, ja väittävät, että tämä todistaa viruksen läsnäolon näytteessä ja sen patogeenisuuden.

  Kuitenkin ne antibiootit ja sieniä tuhoavat lääkkeet, joita he lisäävät nälkää näkeviin soluihin, ovat voimakkaita solu- ja munuaismyrkkyjä. Mikä siis todellisuudessa tappoi nämä solut, nämä myrkylliset lääkkeet ja nälkä vai hypoteettinen virus? Vastaus tähän kysymykseen voitaisiin saada suorittamalla kontrollikokeet, joissa virologit ottaisivat infektoitumatonta materiaalia, esimerkiksi terveen henkilön ysköstä tai steriiliä liuosta tai jopa ei mitään, mutta käyttäisivät samoja olosuhteita, siis samoja määriä antibiootteja ja vähennettyä ravinnonsaantia, ja osoittaisivat, ettei sytopaattista efektiä tapahdu. Silloin tulee olemaan 100%:sti varmaa, etteivät nämä lääkkeet ja nälkä voineet aiheuttaa solukuolemaa.

  No, luuletko, että ainakin yhdessä SARS-CoV-2:n ns. eristämistä koskevassa julkaisussa sellainen kontrollikoe on joskus suoritettu? Vastaus tähän kysymykseen on: ei ole suoritettu, ei kertaakaan. Onko sellaista koetta suoritettu edes kerran virologian koko historiassa? Ei, ei millään ns. patogeenisellä viruksella.

  Virologiassa ei ainoastaan eristäminen merkitse olla hankkimatta virusnäytettä vaan suorittaa kudosviljely, jolla ei ole mitään tekemistä eristämisen kanssa, he myöskään eivät koskaan tee kontrollikoetta, mitä tieteessä on täysin mahdoton hyväksyä. Miksei kontrollikokeita koskaan tehdä virologiassa? Koska ne tulevat antamaan sellaisia tuloksia, jotka johtavat virologian katoamiseen.

  John Enders, mies, joka tuli esiin tämän petollisen proseduurin kanssa, jota virologit kutsuvat eristämiseksi nykyisin, suoritti kerran kontrollikokeen, jonka jokainen on jättänyt vaille huomiota. Vuodelta 1954 olevassa julkaisussaan ”Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic Agents from Patients with Measles” (”Tuhkarokkopotilaista peräisin olevien sytopatogeenisten taudinaiheuttajien lisääntyminen kudosviljelmissä”), jossa hän ensimmäisen kerran kuvasi kudosviljelyn tuloksia, hän sanoo:

  ”Toinen taudinaiheuttaja saatiin apinan munuaissoluviljelmästä, johon ei oltu siirretty mitään. Niitä sytopaattisia muutoksia, joita se sai aikaan värjäämättömissä preparaateissa, ei voitu erottaa luotettavasti tuhkarokosta eristetyistä viruksista.”

  Mitä tuo tarkoittaa? Jottet menisi ymmälle, selitän: Tuhkarokkopotilaista saadut virukset ovat yksinkertaisesti sairaasta henkilöstä otettu räkänäyte. Se ei ole puhdistettu virus. Tässä tapauksessa Enders otti näytteen lapsilta. Enders sanoo, että hän teki kontrollikokeen. Hän otti soluviljelmän ja pani sen samoihin olosuhteisiin, ts. rajoitti voimakkaasti ravinnonsaantia ja lisäsi myrkyllisiä antibiootteja, mutta hän ei käyttänyt mitään materiaalia sairaasta henkilöstä. Hän käytti vain soluja, nälkiinnyttämisdieettiä ja antibiootteja. Ja hän sai tuloksia, joita, kuten hän sanoo, ei voitu erottaa niistä tuloksista, joita hän sai käyttämällä ns. infektoitunutta materiaalia, joissa on virus. Tämä on suora todiste siitä, ettei sytopaattista efektiä aiheuta mikään virus vaan kokeen itsensä myrkylliset olosuhteet.

  Mitä tapahtuu seuraavaksi? Tapahtuu niin, että solujen hajoamisen aikana solut vapauttavat valtavan määrän erilaisia partikkeleita, jotka sisältävät geneettistä materiaalia. Ne tulevat hajoavista apinan munuaissoluista, ihmisen keuhkonesteestä sekä vasikan sikiöseerumista, jota he aina lisäävät kudosviljelmään. Enders lisäsi myös lehmänmaitoa siihen. Meillä on siis useita geneettisen materiaalin lähteitä: apinan soluja, ihmisen keuhkonestettä, vasikan veriseerumia ja maitoa. Kaikki nämä sisältävät geneettistä materiaalia, joten hajoamisen aikana ne kaikki tulevat tuottamaan partikkeleita, solunulkoisia vesikkeleitä, joiden sisällä on nukleiinihappoja.

  Kuitenkin näiden partikkeleiden ilmaantumisen ilmoitetaan olevan todiste siitä, että virus on lisääntynyt. Virologit katsovat näitä partikkeleita elektronimikroskoopilla, valitsevat ne, jotka näyttävät heidän mielestään paremmilta, ottavat valokuvan ja kutsuvat niitä SARS-CoV-2-viruksiksi. He eivät koskaan eristä näitä partikkeleita; he yksinkertaisesti katsovat niitä mikroskoopilla ja valokuvaavat niitä.

  Ei ole mitään näyttöä siitä, että nämä partikkelit olisivat minkäänlaisia viruksia. Kuten sanoin, ne voivat olla kaikkien kokeessa mukana olevien materiaalien tavallisia hajoamistuotteita. Esimerkiksi se, mitä kutsutaan SARS-CoV-2-virukseksi valokuvissa, on tarkka kopio eksosomeista, ihmisen ei-patogeenisten solujen tuottamista partikkeleista. Ei ole mitään näyttöä siitä, että nämä valokuvat esittävät virusta eivätkä eksosomia.

  Katsokaamme, mitä Enders kirjoitti tästä vuodelta 1957 olevassa julkaisussaan ”Measles virus: A Summary of Experiments concerned with Isolation, Properties, and Behavior” (”Tuhkarokkovirus: yhteenveto eristämistä, ominaisuuksia ja käyttäytymistä koskevista kokeista”):

  ”Ruckle (tämä on toinen tiedemies) on hiljattain raportoinut samanlaisia tuloksia ja on lisäksi eristänyt apinan munuaiskudoksesta erään taudinaiheuttajan, jota tähän mennessä on ollut mahdoton erottaa ihmisen tuhkarokkoviruksesta. Näistä ilmeisen normaaleissa apinoissa olevista vasta-aineista vastuussa olevan taudinaiheuttajan alkuperän ongelmaa ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu.”

  Tässä Enders sanoo, että he eivät tiedä, ovatko nuo sytopaattisen efektin tuloksena saadut partikkelit viruksia vai vain solujen hajoamistuotteita. Toinen lainaus samasta julkaisusta:

  ”Heikennetystä viruksesta koostuvien rokotteiden tuottamiseen käytettyjen kädellisten soluviljelmien käyttöön liittyy potentiaalinen riski, koska mahdollisesti latentteina kädellisen kudoksissa olevien muiden taudinaiheuttajien läsnäoloa ei voida ehdottomasti sulkea pois millään tunnetulla metodilla.”

  Mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa ehdottomasti sitä samaa asiaa, jonka modernit tutkijat sanoivat vuonna 2020. Tässä lainaus aikakauslehdessä ”Viruses” vuonna 2020 olleesta artikkelista, jossa tutkijat katsovat solunulkoisten vesikkeleiden suhdetta niihin, mitä he kutsuvat HIV-virukseksi, SARS-virukseksi ja hepatiitti C-virukseksi:

  ”Nykyisin on lähes mahdoton tehtävä erottaa solunulkoisia vesikkeleitä ja viruksia vesikkeleiden eristämisen kanonisten metodien, kuten differentiaaliultrasentrifugaation, avulla, koska ne muodostavat usein pellettejä (koeputken pohjalle) yhdessä samanlaisen kokonsa johdosta. Tämän ongelman voittamiseksi toiset tutkimukset ovat ehdottaneet solunulkoisten vesikkeleiden erottamista viruspartikkeleista käyttämällä hyväksi niiden erilaista migraationopeutta tiheysgradientissa tai sellaisten spesifisten osoittimien läsnäolon käyttämistä, jotka erottavat virukset solunulkoisista vesikkeleistä. Kuitenkaan tähän päivään mennessä ei ole olemassa luotettavaa metodia, joka voi todella taata täydellisen erottamisen.”

  Tämä lainaus tarkoittaa sitä, että ns. virukset ja solunulkoiset vesikkelit ovat niin paljon identtisiä, ettei niitä voida edes erottaa toisistaan. Tämä ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Joten mitä perusteita on olemassa sen väitteen esittämiseksi, että katselet virusta etkä eksosomeja tai muita hajoavien solujen tuotteita sytopaattisen efektin jälkeen? Ei yhtäkään perustetta.

  Jos suorittaisit kontrollikokeita ja myös eristäisit nämä partikkelit ja todistaisit niiden patogeenisuuden (kyvyn aiheuttaa sairautta), silloin voisimme sanoa, että tämä on virus, mutta virologit eivät koskaan tee sitä. Endersin 1950-luvulla tekemän kontrollikokeen jätti vaille huomiota jokainen, myös Enders itse, ja hänen proseduuristaan (menetelmästään) on tullut standardiproseduuri virologiassa ja ainoa todiste virusten olemassaolosta. Tahdon korostaa, että tämä proseduuri ei ole vain yksi tavoista, joilla virologit todistavat viruksen olemassaolon. Tämä on ainoa tapa.

  Sen jälkeen kukaan ei ole suorittanut mitään kontrollikokeita. Mutta nyt loppu on tullut tälle tieteelliselle petokselle ja olemme todellisen tieteellisen vallankumouksen partaalla. 21.4.2021 saksalainen mikrobiologi Stefan Lanka teki jotakin, mitä kukaan muu tiedemies ei ole tehnyt Endersin jälkeen. Stefan Lanka teki kontrollikokeet.

  Mitä tuloksia arvelet hänen saaneen? Samat kuin John Enders. Täsmälleen sama sytopaattinen efekti (soluja tappava vaikutus) tapahtui soluviljelmässä ilman infektoituneen materiaalin lisäämistä mutta samoissa olosuhteissa, siis korkean antibioottiannoksen lisäten ja ravinnonsaantia vähentäen.

  Katsokaamme tarkemmin näitä kokeita. Kokeissa oli neljä solulinjaa. Yksi solulinja oli kontrollilinja. Muut kolme olivat linjoja, joissa koe suoritettiin. Ennen kokeen aloittamista kaikki solulinjat olivat täysin terveitä.

  Kontrollilinja oli viljelymedium, jossa oli normaali solujen ravinnonsaanti ja yksi annos antibiootteja/antimykootteja. Käytetty antibiootti oli amfoterisiini, koska se on se antibiootti, jota on käytetty kaikissa SARS-CoV-2-viruksen eristämistutkimuksissa. Kokeessa katsottiin solulinjojen tilaa yksi päivä ja viisi päivää stressin aloittamisen jälkeen. Stressi tarkoittaa ravinnonsaannin vähentämistä. Kontrollilinja, jossa siis ravinnonsaantia ei vähennetty ja jossa annettiin yksi annos antibiootteja, pysyi terveenä kokeen viidenteen päivään saakka. Mitään sytopaattista efektiä eli solujen kuolemaa ei tapahtunut.

  Toinen solulinja oli linja, joka oli lähempänä sitä, mitä virologit tekevät kokeissaan, mutta ei täydellisesti. Tässä linjassa käytettiin toisenlaista viljelymediumia, jossa on vähennetty ravinnonsaanti. Linjassa käytettiin myös vasikan sikiöseerumia (10%). Sitä käytettiin lisäravinnon antamiseksi, koska käytetty viljelymedium ei riitä solujen pitämiseksi hengissä. Tässäkin linjassa lisättiin yksi annos amfoterisiiniä. Kokeessa havaittiin, että tuo ravintomediumin muutos johti vakaviin muutoksiin soluviljelmässä. Se ei ollut yhtä terve kuin kontrollilinjassa. Solut menettivät muotonsa, eivätkä ne olleet yhtenäisiä.

  Kolmas solulinja oli täsmälleen samanlainen kuin se, jota virologit käyttävät. Tässä ravinnonsaantia vähennettiin edelleen, noin puoleen, ja vasikan sikiöseerumin määrä laskettiin 1%:iin. Lisäksi antibioottien määrä nostettiin kolminkertaiseksi, kolmeen annokseen. Tässä linjassa solut hajosivat. Jo ensimmäisenä päivänä stressin eli ravinnonsaannin vähentämisen jälkeen ne alkoivat näyttää epänormaaleilta, ja viidentenä päivänä havaittiin voimakas sytopaattinen efekti. KAIKKI TÄMÄ TAPAHTUI ILMAN MINKÄÄN INFEKTOITUNEEN MATERIAALIN LISÄÄMISTÄ, VAIN NIIDEN MYRKYLLISTEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA, JOIHIN NÄMÄ SOLUT LAITETTIIN.

  Neljättä solulinjaa käytettiin kontrollikokeena ns. genomin sekvensoimiselle, jonka aikana virologit eivät tietenkään myöskään suorita mitään kontrollikokeita. Stefan Lanka teki sen heidän puolestaan ja osoitti, että tästä soluviljelmästä, JOSSA EI OLE LAINKAAN MITÄÄN VIRUSTA, voidaan, heidän metodeitaan käyttäen, sekvensoida SARS-CoV-2-viruksen, ebolaviruksen, tuhkarokkoviruksen ja minkä tahansa viruksen genomi. Tässä kokeessa soluviljelmään lisättiin RNA-lähde, joka oli saatu hiivasta, tarkemmin sanoen sen kasvualustan substanssista. Sitä lisättiin siitä syystä, että kun virologit lisäävät potilaasta otettua keuhkonestettä soluviljelmään, he lisäävät siihen suuren määrän nukleiinihappoja. Lisäämällä hiivasta peräisin olevaa RNA:ta yritettiin jäljitellä potilaan ysköstä, jossa on paljon sellaisia molekyylejä. Hiivasta peräisin oleva RNA on täysin neutraalia, se ei ole sairautta aiheuttavaa millään tavoin, mutta tässä kokeen neljännessä linjassa havaitaan, että sen läsnäolo aiheuttaa vielä suuremman sytopaattisen efektin, vaikkei tämä liity mihinkään taudinaiheuttajaan.

  Ystävät, tämä koe kumoaa sen teorian kokonaan, jonka varaan virologia on rakennettu. Teoria, että viruksia on olemassa ja että ne aiheuttavat sairautta, on nyt täydellisesti todistettu vääräksi. Nämä kokeet osoittavat, että ne, mitä virologit sanovat näytöksi viruksen olemassaolosta kudosnäytteessä, ovat vain laboratoriokokeen olosuhteiden aiheuttamia seurauksia, eikä niitä koskaan aiheuta olemassa olemattoman viruksen läsnäolo.

  Yhteenvetona: Jos SARS-CoV-2-virusta ei ole olemassa, kuten nyt on lopullisesti tieteellisesti todistettu, se tarkoittaa, ettei ole olemassa mitään virusstruktuuria ja ettei ole olemassa mitään piikkiproteiinia. Tiedän, että joku tulee varmasti kysymään piikkiproteiinista tehdystä tutkimuksesta. Jos luet näitä tutkimuksia, tulet näkemään, että he eivät saa tätä proteiinia viruksesta. He saavat yhdistelmäproteiinin, ja tämä tehdään laboratoriossa käyttämällä tietokoneella tuotettuja geneettisiä valesekvenssejä. Ylipäätään tämä ei ole mikään todellinen piikkiproteiini, joka on peräisin todellisesta viruksesta. Ei ole olemassa virusgenomia. Niin sanottu SARS-CoV-2-viruksen genomi on täysin keinotekoinen tietokoneluomus, jolla ei ole mitään tekemistä minkään todellisen kanssa. Ei ole olemassa viruslajikkeita. EI OLE MAHDOLLISTA KEHITTÄÄ MITÄÄN DIAGNOSTISTA TESTIÄ JA ROKOTETTA. Jälleen: PCR-testi, vektori- (kantaja-)rokotteet ja mRNA-rokotteet perustuvat täysin sepitettyyn geneettiseen sekvenssiin, jolla ei ole mitään tekemistä minkään todellisen kanssa.

  On mahdotonta todistaa syysuhde jonkin sairauden ja jonkin sellaisen viruksen välillä, jota ei ole olemassa. Eivätkä mitkään hallituksen suorittamat ns. ehkäisevät toimenpiteet perustu tieteelle, ja koko Covid-19-niminen tarina on tarpeellinen vain yhteiskunnalliselle kontrollille ja ihmisten totuttamiselle diktatuuriin.

  Ystävät, kuten sanoin aiemmin, olemme aivan todellisen tieteellisen ja lääketieteellisen vallankumouksen partaalla. Pyydän jokaista teistä jakamaan tätä videota missä vain voitte, koska tämä on ainoa tapa, jolla voimme tehdä vallankumouksesta todellisuutta. Tämän Stefan Lankan tieteellisen työn julkaisua ei tulla sallimaan missään tieteellisessä julkaisussa. Tämä informaatio tullaan tukahduttamaan niin suuressa määrin kuin mahdollista. Sen vuoksi meidän jokaisen velvollisuus on jakaa tätä informaatiota. Tämä on ainoa tapa, jolla se voi saada tarpeeksi julkisuutta päästäkseen vaikuttamaan historiamme kulkuun.

  ***************
  Kaikki saavat käyttää tätä suomennostani haluamallaan tavalla.

  Kyseessä on koko koronan, koronatoimenpiteiden ja koronarokotteiden ”Great Reset”, suuri nollaus. Uusi, myrkyllisistä lääkkeistä ja rokotteista täysin vapaa lääketiede alkaa itää ja nousta. Toisin sanoen: terveys pääsee jälleen pitkästä aikaa pimeästä ja tunkkaisesta vankilastaan, ja ihmiset saavat vapaasti olla terveitä!

  Enää meitä ei hukuteta viruksilla, joita ei ole olemassa!

  Häpeä, THL! Häpeä!

  Häpeä, Valvira! Häpeä!

  Hävetkää alan asiantuntijat! Hävetkää! HÄVETKÄÄ!

  Hävetkää lääkärit! Hävetkää!

  Hävetkää, maan johto! Hävetkää!

  Häpeä, oikeuslaitos! HÄPEÄ!!! HÄPEÄ!!!

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
  1. Silmienavausta lääkäreiden ja hoitajien ja lääketieteen suhteen – ja myös meneillään olevan kansanmyrkytysoperaation (rokotusten) suhteen.

   Poimin muutamia kohtia Amandha Vollmerin videosta ”Fire Them All- ADV Speaks.”

   https://odysee.com/@FwapUK:1/yommy-doctor:3

   Siis ”antakaa potkut heille kaikille.” Kaikille lääkäreille ja hoitajille on annettava potkut.

   (2:44) Nykyiset systeemit horjuvat vakavasti, eivätkä ne auta ihmiskuntaa. Meidän on tuotava vanhat kansanparannusmenetelmämme takaisin. Meidän on säilytettävä tietämyksemme nyt, ja meidän täytyy erottaa jyvät akanoista ja saavuttaa varmuus siitä, mitä aiomme tehdä ja miksi ja mitä lääkekaapeissamme on. Tärkeää on myös, että annatte potkut heille. Teidän on annettava potkut näille puoskareille. Te ette voi kuunnella heitä. He ovat hyvin vaarallisia.

   Nyt (alkukesällä 2021) he sallivat joissakin paikoissa sellaisen vaikutelman syntyä, että kaikki on palautumassa jälleen normaaliksi. Tämä on heidän pieni metkunsa. He antavat asioiden näyttää siltä, että he ovat katsoneet nyt hyväksi ottaa paineventtiilin pois päältä ja sallia kaiken näyttää jälleen erinomaiselta, koska ihmiset ovat ottaneet rokotuksia ja kaikki on nyt hyvin, koska he ovat vain totelleet ja olleet oikein hyviä orjia, joten nyt heille annetaan hieman kesäistä kesäaikaa, kesä- kesä- kesäaikaa. Kuitenkin kun syksy tulee, ihmisiä alkaa kuolla. He ovat sairaita, he eivät voi päästä eroon myrkyistä, ja he ovat todella sekaisin.

   Silloin he (kultti) alkavat syyttää meitä, jotka olemme tienneet ja ymmärtäneet heidän kiireisen huijauksensa ja pysyneet poissa heidän myrkyistään emmekä naamioi itseämme kasvovaipoilla, meitä, jotka todella tiedämme, mitä on tapahtumassa. Emme ole aivopesussa, emme ole pieniä zombeja, ja kun noita aivopestyjä zombeja kuolee, siitä syytetään meitä, koska emme ottaneet heidän kokeellista piikkiään ja siksi ”meidän tähtemme kaikki kuolevat.”

   Tuo on kuin kaikkien aikojen suurin syntipukiksi tekeminen. Se on kuin kuinka he voivat tuntea itsensä niin syyllisiksi kuin mahdollista ja syyttää siitä meitä, tai kuinka he voivat olla ottamatta mitään vastuuta terveydestä, hyvinvoinnista ja tiedosta ja sitten vain heittää tuo vastuuttomuus heränneiden ihmisten joukon päälle? Näin asiat näyttävät menevän.

   No, aika tikittää, koska me siirrymme eteenpäin, ja me siirrymme eteenpäin ilman heitä. Tämä on se, mitä todella on tapahtumassa, ja välissä on hyvin selvä viiva: joko heräät ja ymmärrät ja siirryt tai olet rokotusten puolella. Minä en ole menossa rokotusten puolelle, ja tiedän, etteivät useimmat teistä täällä ole menossa rokotusten puolelle, ja voitte nähdä, kuinka surullista on, kun jotkut rakkaistanne ja perheenjäsenistänne ovat antaneet sielunsa rokotuksille, tahtoen tai muuten vain, kuin ajattelematta edes lainkaan, tekemättä edes minkäänlaista tutkimusta, lukematta edes aineosia, kysymättä edes, keitä nämä ihmiset ovat, vain mennen siihen suuntaan ja sanoen, että television katsominen on hyvä asia. No, se on tien pää teille, ihmiset!

   Kun me siirrymme eteenpäin, kaikki systeemimme muuttuvat. Jos käytte näiden lääkäreiden vastaanotoilla, joudutte sota-alueelle, joudutte heidän kulttinsa syyllistämiksi syntipukeiksi.

   (8:01) Olen viime viikkoina kuullut ihmisten kertomuksia näiden niin sanottujen lääkäreiden (he eivät ole edes ansainneet mitään oikeaa titteliä itselleen) aiheuttamista vahingoista ja heidän inhottavasta käytöksestään. He ovat roskaväkeä, mutta pahempaa vielä: he ovat syvässä, syvässä kultissa, eikä heillä itse asiassa ole mitään parantavaa asiaa. Meidän on annettava heille potkut. Meidän on lakattava ajattelemasta, että heillä olisi vielä jokin arvo. Heillä todellakaan ei ole mitään arvoa. Jopa perusasioita jää heiltä tekemättä. Meidän on nyt itse opeteltava tekemään niitä, esimerkiksi ostamalla heidän kirjojaan.

   Älkää menkö heidän vastaanotoilleen. Lakatkaa tukahduttamasta kaikkea heidän myrkyillään; he antavat teille vain myrkkyjä, siinä kaikki. He eivät anna teille neuvoja, he eivät anna teille vaihtoehtoja, he antavat teille vain enemmän heidän invasiivisia (kajoavia), vahingollisia, typeriä ja virheellisiä testejään, jotka eivät anna teille muuta kuin ”hyvin pahalta näyttää, ehkä sinun pitäisi lopettaa tekemästä sitä, ehkä.” Älkää antako heille enää lisää tietoja itsestänne. Älkää antako heille enää lisää vertanne. Älkää ottako heidän rokotteitaan. He yrittävät tyrkyttää niitä. He ovat hukassa, joten antakaa heille potkut. Meidän on korjattava ajattelumme täydellisesti. Nyt on aika ymmärtää, että keho on viisas ja tietää, mitä se tekee. Kun se on poistamassa jotakin, se tuottaa oireen, mutta se oire on tilanteen korjaamista. Se ei ole ongelma.

   Kuulin jälleen uuden tarinan heistä tänään. Sairaanhoitaja ärähti pahasti 4-vuotiaalle lapselle, joka ei halunnut hoitajan piikittävän hänen suoneensa ja veti ruiskun pois. Hoitaja alkoi uhkailla lasta. On aivan uskomatonta, mitä nämä hoitajat ja lääkärit ja ravintofysiologit ja idiootit tekevät ihmisille. He vahingoittavat heitä ja sitten syyllistävät heitä ja loukkaavat heitä entistä enemmän. He ovat psykopaatteja, kyllä, he ovat psykopaatteja. En näe heissä minkäänlaista ansiota tai arvoa. En kunnioita heitä millään tavalla.

   He ovat sairaita. Lisäksi he tekevät erilaisten sairauksien kultteja, oman peruskulttinsa alakultteja: on diabetes-kultti, on sydänsairaus-kultti jne., ja systeemi on pilannut nämä ihmiset siinä määrin, että he takertuvat sairauteensa kuin voitonmerkkiin. Heillä on pieniä sairausklubeja, eivätkä he koskaan tee mitään muutoksia elämässään. He syöttävät rahaa ns. seuroilleen, jotka ovat hyödyttömiä ja ovat tekevinään jonkinlaisia tutkimuksia.

   Tällaisia he ovat ja tällaista on heidän pelinsä. Älä ole yksi heistä. Älä ole osa tuota. Pysy poissa. Sinun on annettava potkut jokaiselle heistä.

   He sanovat, että pohjimmiltaan mistään ei voi parantua. Heidän typerä rokotteensa antaa lapsille diabeteksen, ja useimmat lapsuusajan diabetekset eivät ole itse asiassa muuta kuin sitä, että puoskarit myrkyttävät heitä, vahingoittavat heitä ja loukkaavat heitä ja tästä syystä he ovat sairaita. Sitten he sanovat vastaanotoillaan, että hoitona on oltava insuliini eikä mikään muu, ja insuliinihoito kestää koko eliniän, ja se on sen tarinan loppu. Tuo ei paranna. He ovat pelkkiä valehtelijoita.

   Jos kukaan ei välitä, me opetamme vain hitaan tappamisen metodia, kunnes lääketieteestämme ei ole mitään jäljellä, ja jokaisen on jäätävä idiootiksi, ääliöksi ja aivopestyksi kultin jäseneksi, joka ajattelee, että virukset ovat todellisia ja että maskin kanssa ympäriinsä kulkeminen on hieno asia. Jäätävä tuollaisiksi ihmisiksi? Hyvä. Potkut. Potkut. Potkut.

   (22:04) Viruksia ei ole olemassa.

   (22:39) Jos etulinjan lääkärit tyrkyttävät lääkkeitä sairauteen, jota ei ole olemassa, silloin meillä on ongelma.

   (23:38) Meidän täytyy suojella energiakenttiämme. Meidän täytyy ymmärtää, mitä meidän energiakenttämme ovat. Luuletko, että kukaan näistä sairaaloiden idiooteista edes ottaa huomioon, että energiakenttiä on olemassa? Kysy joltakin heistä. He ajattelevat, että olet hullu.

   (28:55) Lakkaa ajattelemasta näitä ääliöitä. Älä mene heidän vastaanotoilleen. He ovat vaarallisia.

   (30:41) En halua edes olla näiden sätkynukeiksi tulleiden ihmisten energiakenttien lähistöllä, koska luulen, että monet heistä ovat menettäneet yhteytensä sieluunsa nyt. Luulen, että he ovat hukassa. Luulen, että tämä on sielunkorjuuta monille heistä. Haluatteko, että jotakin noin törkeää pääsee tunkeutumaan energiakenttäänne? Minä en halua. Suojelen itseäni niin kiivaasti kuin mahdollista. Tulkaa pois pelon paikasta, koska pelko on vastakohta: mitä pelkäät, sen vedät lähelle, joten tulet vain tuottamaan lisää ongelmia, jos vain pelkäät heitä. Minä en pelkää aivottomia zombeja. Minun ei tarvitse pelätä näitä täysin hukassa olevia ”ihmisiä.” He vajosivat täysin psykologisen operaation palkkalaisten pesäpaikaksi. He eivät edes ymmärrä, että se on psykologinen operaatio; he ajattelevat, että kaikki on hienosti.

   (36:03) Älkää antako heidän leikata itseänne, älkää antako heidän pelotella itseänne ottamaan heidän myrkkyjään, ja muutahan heillä ei olekaan. Heillä on vain myrkkyjä. He eivät edes kerro teille, että tämä rohto on vaarallista, että tämä rohto voi antaa teille sairauksia, että tämä rohto voi tappaa teidät.

   (40:59) Jos olet menossa lääkärin vastaanotolle, niin harkitse asiaa tarkoin, koska he valvovat, ovat mukana huijauksessa, ovat myös petollisia ja kaikki, mitä he tekevät, on ihmisten vahingoittamista. Eläinlääkärit eivät ole yhtään parempia. He ovat inhottavia, erittäin inhottavia, samanlaisia kuin lääkärit: kortisolia, rokotteita, antibiootteja, typeriä ahdistuslääkkeitä, vahingoittavat elinjärjestelmiä, säteilyttävät elinjärjestelmiä, leikkaavat pois elimiä, leikkaavat pois kasvannaisia. Kaikki, mitä he tekevät, on puoskarointia, helvetinmoista sontaa, ei-lääketieteellistä roskaa.

   (47:48) Pääviestini on, että nämä kuolemanenkelit, kuoleman kultti, taikashow’n papit ja papittaret, eivät ansaitse teidän läsnäoloanne. Ainoa tapa, jolla se poistuu, on se, että lakkaamme olemasta mukana. He tulevat tekemään sitä, mitä he tahtovat tehdä, koska ihmiset ajattelevat, että he tekevät hyviä asioita, kun he tekevät pahoja asioita, ja tämä on ongelma, noin tapahtuu juuri nyt. Ihmiset ajattelevat, että jonkun toisen henkilökohtaiseen vapauteen sekaantuminen tai ihmisten oman kehon itsemääräämisoikeuden loukkaaminen on hyvä asia. He uskovat ne valheet, joita heille kerrotaan.

   He uskovat, että on olemassa laumaimmuniteetti, että se on todellinen asia, eivätkä he ole millään tavalla tutkineet näitä asioita ja alkavat toistaa TV:stä kuulemiaan sanoja ”laumaimmuniteetti”, ”laumaimmuniteetti.” Tiedättekö, mitä tuo sana tarkoittaa? Sitä ei ole olemassa. Se ei ole mitään. Rokoteteollisuus keksi sen kaupatakseen teille pahuksen myrkkyjään, joita te olette ottaneetkin ja sitten ihmettelette, miksi olette sairaita. Olette niin aivopestyjä, ettette osaa laskea yhteen yksi ynnä yksi ettekä ymmärrä asiaa. Te ette kykene näkemään, että ensin saatte rokotuksen ja sitten voitte huonosti, ja sitten kuolette vuoden päästä. Kukaan ei näytä näkevän yhteyttä, koska kukaan ei halua nähdä; he ovat sokeita, koska he kieltävät olevansa väärässä, kieltäytyvät myöntämästä virheitään, kieltäytyvät siirtämästä syrjään egoa, kieltäytyvät tekemästä tuota työtä.

   (55:52) Ei enää lääkäreiden vastaanottoja, ei enää hammaslääkäreiden vastaanottoja (AV on kehittänyt omat hoitotavat). Hammaslääkärit ovat inhottavia. Pian hammaslääkärit, lääkärit ja hoitajat, kaikki nämä työteliäät ja tuhoa tuottavat ääliömurhaajat ovat kadonneet, aika alkaa olla täynnä. Meidän on aika muistaa, keitä me olemme, ja tuoda se takaisin ja tuoda takaisin vanha tietämyksemme.

   (1:04:43) He antavat (paikallisella torilla Kanadassa) jäätelöä lapsillemme, jos he ottavat rokotuksen. He ovat hirviöitä, he ovat saatanallisia, ymmärrättekö, miten tolkuttomia he ovat. Poliisi suojelee murhaajia, he murhaavat lapsiamme, ja ympärillä on vanhempia, jotka yrittävät päästä sisään pelastaakseen lapsensa, alaikäiset lapsensa.

   (1:17:08) Et voi sanoa, että rokote estää sinua saamasta tautia, kun sinulla on valetestit ja valesairaudet etkä osaa edes määritellä, mikä sairautesi on. Kuinka voi olla rokotteen tehokkuus, kun ei ole edes tautia? Olette huijareita, ette tee tiedettä. Te keksitte sontaa, sitä te teette elannoksenne.

   Ja he luulevat olevansa hyvin tärkeitä. Sitä on ego.

   [suomentajan loppupäätelmä: lääketiede ja sen hallinto ja henkilöstö – myös tuleva tappojärjestelmä sote – ovat kansaamme tuhoava valtava pahanlaatuinen syöpä, saatanallinen kultti, murhakultti].

   Vesa-Ilkka Laurio
   lääketiet. lis. (eläkk.)

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  2. Terveydenhuoltojärjestelmämme on rikki ja korruptoitunut

   Suomennan kaksi kohtaa Amandha Vollmerin haastattelusta ”ADV – Our healthcare system is broken and corrupt”,

   https://yummy.doctor/video-list/adv-our-healthcare-system-is-broken-and-corrupted/

   (31:25-38:20) Heidän (lääkäreiden) koulutuksensa perustuu siihen, mitä heidän käsketään oppia, ja heidän käsketään oppia sairauskategoriat, joissa kaikki oireet on luokiteltu spesifisiksi sairauksiksi. Sen vuoksi lääkärit eivät kykene ajattelemaan, elleivät he tiedä, mikä diagnoosi on, he eivät etene asiassa, heillä on oltava diagnoosi tai he eivät tiedä, mitä tehdä.

   He eivät osaa vain nähdä yksilöä, arvioida heitä katsomalla, kuulemalla heidän kertomuksensa siitä, mitä tuo yksilö on kokemassa, ja yhdistää asiat. He ovat tyhmiä, he ovat totaalisen tyhmiä, joten he ovat tyhmiä ja sokeita, koska heidän täytyy myös käyttää kaikkia näitä ihmeellisiä invasiivisia (kajoavia) kuvantamistekniikoita ja tökkimistä ja kudosten ottamista ja kaikkea tällaista järjettömyyttä voidakseen jotenkin saada selville diagnoosin, ja diagnoosi saa heidät sitten tukahduttamaan oireita käyttämällä lääkkeitä, kirurgiaa ja muita kemikaaleja, ja he epäonnistuvat tuossa yhä uudelleen.

   Ihmiset kuvittelevat, että lääkäreillä on koulutuksensa perusteella riittävästi älykkyyttä selvittää heidän terveytensä, mutta asia on täsmälleen päinvastoin. Lääkärit tietävät ainoastaan, kuinka peukaloida ja sotkea se täydellinen järjestelmä, joka me olemme ja joka meidät on suunniteltu olemaan.

   He leikkaavat pois keskeisiä elimiä ja kertovat sinulle, etteivät ne ole välttämättömiä. He rokottavat sinut, ja he kertovat sinulle, että se on yhden koon kaikille sopiva rokotusohjelma ja että ei ole mitään yksilöllisyyttä ja että jokainen olisi vain taustalla oleva tila, joka aiheutti myrkyllisen reaktiosi. He kertovat tarinoita. He ovat kuin patologisia psykopaattisia valehtelijoita.

   Sitten he samaan aikaan koettavat huijata, ja he sanovat, että he ovat tiedemiehiä, tai he kertovat tarinan tieteestä, ja seuraavalla hetkellä he ennustavat kuolemasi tai he kertovat sinulle, kuinka sairautesi tulee kulkemaan, ikään kuin heillä olisi taikapallo edessään, josta he voivat katsoa. Se on absurdia. Ajattelen, että he ovat epäloogisia ja että sen on tarkoitus olla kuin kultti. Siksi puhun paljon lääketieteellisestä kultista.

   Kulteissa sinulle kerrotaan, mitä ajatella, ja olipa kultin oppi mikä hyvänsä, sen oppimiseen liittyy yleensä suuria vaatimuksia. Olet uupunut suurimman osan ajasta, jolloin ajattelutaitosi itse asiassa heikkenevät ja päädyt pisteeseen, jossa on vain yksi marssireitti, ulkoa oppiminen, ja opittava asia on pohjimmiltaan jossakin kirjassa. Se on kaikki, mitä teet, tarvitset sitä yhä uudelleen, joten tavassa, jolla etenet, ei ole mitään todella innovatiivista tai yksilöllistä.

   Kun ihmiset tulevat luokseni, voin ilmoittaa heille jo heidän tullessaan, mitä tiedän lääkärin sanoneen heidän vaivastaan ja mitä lääkkeitä heille on annettu. Voin luetella ne ilman että he edes kertovat sitä minulle, koska se on samaa roskaa joka kerta. Niinpä se tulee olemaan antibiootteja, kortisolia, kudosnäyte (biopsia), röntgenkuva tai CT-skannaus. Tiedän tarkoin, mitä he ovat saaneet kokea, ja sitten lopulta heille kerrotaan: ”Emme tiedä”, ja näin sen vuoksi, että koko prosessin tarkoitus on saada heidät tähän seulontatutkimukseen alun alkaenkin.

   Seulontatutkimukset ovat hyvin vaarallisia, ja ne ovat kaappausmenetelmä ihmisten houkuttelemiseksi tähän systeemiin, koska he aina löytävät, mitä he etsivät. He etsivät aina artefaktia, ja sitten he kutsuvat artefaktia syöväksi tai potentiaaliseksi sairaudeksi. Myös hammaslääkärit toimivat niin: ”Sinulla on reikä, meidän on paras korjata se nyt ennen kuin se on pahempi”, tai muita tällaisia tarinoita.

   Minulle se on saippuaoopperan kaltainen asia, ja se on tullut vain pahemmaksi. Hyvä uutinen on, että he ovat tulleet niin psykopaattisiksi, että kultti on tavallaan hajoamassa kulisseissa, kuten kultit aina lopulta romahtavat, koska tuomiopäivän skenaarion kiintopistettä on mahdollista siirtää vain niin monta kertaa kuin suuri määrä ihmisiä lopulta sanoo: ”Hetkinen, tämä ahne hirviö ei koskaan tule, eikö niin? Ehkä minun onkin katsottava muualle, koska tämä toistuu hieman liikaa”, ja sitten he alkavat avata silmään. Teollisuus on siis romahtamassa surkeasti, se on hyvä uutinen.

   Valitettavasti on olemassa varsin paljon uhreja, jotka yhä ovat kiitollisuuden velassa kultille ja ajattelevat, että he tulevat saamaan jonkinlaista hyötyä olemalla sen sisällä, kuten sellaisia muita hyötyjä kuin pidettynä oleminen tai ystävien saaminen tai sosiaalisiin tapahtumiin meneminen tai mitä hyvänsä, koska ovat kultissa. Nuo ihmiset ovat valitettavasti ego-maanikkoja, useimmiten heillä ei ole mitään tuntoa itsestä, he ovat pelkureita, ja he pelkäävät lähes kaikkea elävää, joten he mieluummin uhraavat yksilöllisyytensä ja rehellisyytensä ja toimintatapansa uhratakseen itsensä kultille, joka ei maksa heille mitään, ei anna heille todella mitään pitkällä aikavälillä ja itse asiassa vaarantaa heidän koko olemassaolonsa.

   Sitä on surullista katsella, mutta et voi todella vain kertoa jollekulle, että he ovat kultissa, jos olet koskaan saanut kokemusta jostakusta, joka on esimerkiksi skientologiassa tai jossakin niistä perinteisistä kulteista, jotka selviytyvät siitä, mistä selviytyvät, kuten 12 heimoa. Kukaan näet ei pysäytä näitä kultteja, ne vain jatkuvasti menestyvät, koska ne rosvoavat naiiveja, ne rosvoavat ihmisiä, jotka ovat huonoissa asemissa, ne rosvoavat sairaita, ne rosvoavat heikkoja, ne rosvoavat niitä, jotka ovat haavoittuvaisia, ja tuo on sitä, mitä tämä teollisuus tekee, se on minusta juuri tuollainen.

   Lääkärit siis uskovat, mitä uskovat, ja ongelma on se, että he eivät kuule muita tarinoita, ja se on kultin merkki, kuin kultin varoitusmerkki, kultin, jossa sinun ei sallita esittää kysymyksiä ja jossa sinun tietojasi kaihdetaan. Jos olet yksi, joka jatkuvasti kyselee, sinut yksinkertaisesti potkaistaan ulos kultista. Et esitä kysymyksiä johtajallesi, se on, mikä se on, ja jos rohkenet tehdä niin, et voi olla osa tätä uskomusjärjestelmää. Se on perimmiltään kuin hyvin kieroutunut uskonnollinen kultti.

   (45:46-53:14) Käsitykseni sairaaloista on se, että ne ovat kuolemanloukkuja, ja ne ovat paikkoja, joihin mennään joko kuolemaan tai tulemaan sairaaksi, eivät paikkoja, joissa parannutaan tai toivutaan tai saadaan apua loppujen lopuksi.

   Sairaala on paikka, johon mennään, jos tarvitaan nopeaa tyrehdyttämistä johonkin, esimerkiksi onnettomuustilanteissa verenvuotoon. Sinne mennään myös jonkin kontrolloimattoman vuoksi, koska ihmiset on pidetty tietämättömyydessä, koska teollisuus ja yhteiskunta ovat pitäneet huolta siitä, etteivät he tiedä mitään kehoistaan tai tietävät valheita kehoistaan, joten he eivät tunne hallitsevansa niitä, eivätkä he tiedä, kuinka syödä oikein, kuinka liikkua, kuinka ehkäistä sairauksia, eivätkä he tiedä edes, mitä tehdä hätätilanteissa, kuinka arvioida itse oma tilanteensa, ja he ovat niin television ohjelmoimia, että he joutuvat automaattisesti pelkotilaan, jos he saavat naarmun sormeensa. Heidät on ohjelmoitu ylireagoimaan asioihin, ei olemaan tyyniä tapahtumahetkellä ja pohtimaan, mitä he voivat tehdä itse. He luovuttavat automaattisesti valtansa heille.

   En ole sanomassa, ettei siellä ole mitään palveluita. Olen sanomassa, että paljon ihmisiä menee sairaaloihin pelon vuoksi, ei sen vuoksi, että he todella tarvitsivat sitä sinänsä. Jos olet joutunut auto-onnettomuuteen, sinut tietenkin viedään kiireelliseen hoitoon, mutta se ei ole sairaalatilanne; se tarkoittaa vain, että menet sinne saamaan elämän kannalta tärkeitä hoitotoimenpiteitä, joita tarvitaan verenvuodon tyrehdyttämiseksi tai joidenkin sirpaleiden poistamiseksi kehostasi, ja sitten se, mitä sen jälkeen tulisi tapahtua, on holistinen parantaminen ja tasapainottaminen. Vaarana on, että he mielellään rokottaisivat sinut puoskarinrokotteillaan ennen kuin he edes ryhtyvät hoitamaan käsillä olevaa hätätilannetta – niin psykopaattisiksi he ovat tulleet.

   Tulet kuulemaan keskusteluita, joissa ihmiset sanovat, että he olivat sairaalassa saamassa lapsen. Sairaala on pahin paikka, jossa koskaan saada lapsi; en koskaan menisi sairaalaan tekemään sellaisen asian. Se ei ole hätätilanne, se on normaali, luonnollinen ruumiillinen prosessi, jonka voi tehdä kotona. En koskaan kävelisi tähän helvetinluolaan, koska siellä kuljet tavallaan järjettömyydessä koko ajan: lapsimonitorit, rokotukset, pelkopropaganda, kuvantaminen, mikä kaikki on tarpeetonta; sinulle kommentoidaan, että tuo paha asia on tapahtumassa, että tuo paha asia voi tapahtua, sinulle ei sallita omaa sopivaa synnytysaikaa, kaikki nämä asiat, se on naurettavaa.

   Mutta tuo järjestelmä on olemassa sinun pelotteluasi varten, joten siinä sinun täytyy olla voimakastahtoinen, jos aiot olla tuossa valinnassasi parhaiten varustautunut.

   Liioittelematta lääketiede on pimeällä keskiajalla, se on säälittävää, ja sitä kaupataan meille jonkinlaisena uskomattomana teknologiana, ja he ovat tekemässä sitä jälleen: he ajavat tarmokkaasti tekoälyä ja robotiikkaa, kuten robottiraajoja ja kaikkea tätä järjettömyyttä, ja geeniterapioita ja sontaa, mikä on aivan demonista, se on saatanallista, se on pahaa, miksi tekisit tuota itsellesi, miksi tahtoisit tehdä tuota itsellesi?

   Minä koen tuon sairaana, tuo on kuin kultin seuraava eteneminen seuraavalle harhaiselle asteelleen, koska kultit etenevät harhoissaan, ja siten tämä on seuraava taso sille, tällaiset terapeuttiset tai tällaiset ajatukset, että meidän kaikkien on otettava se tai muuten…, ikään kuin me olisimme ne, jotka tekivät tämän ajatuksen. Tämä on sairasta; on mielen sairautta ajatella, että jokaisen on saatava tämä sama terapeuttinen myrkky sisäänsä ruiskutettuna, jotta olisimme kaikki suojattuja.

   Tuo on yksi suurimmista kultin manipulaatiovalheista, joka on tunkeutunut yhteiskuntiimme, ja se on tapahtunut kaikkien näiden systeemien kautta ja aivan selvän tietämättömyyden kautta, ja kaikki se kidutus, jota he ovat ihmisille tehneet, on tehnyt ongelmat. Kyseessä on siis hegeliläinen dialektinen ongelma-reaktio-ratkaisu-menetelmä, jossa peukaloidaan täydellistä järjestelmää, kun he ovat pikkulapsia, niin että he menevät sairaalaan, heidän kimpussaan hääräillään heti päivänä yksi, heitä tökitään, heitä injektoidaan, heitä sylkäistään silmiin, heillä ei ole kunnollista siteenmuodostusta, heidän vertaan vahingoitetaan, he katkaisevat napanuoran aikaisin, kaikki tämä roska, merisektiot, suuta ei käsitellä luonnollisella flooralla heti syntymän jälkeen – se pitäisi kerta kaikkiaan tehdä, se pitäisi luonnollisesti tehdä. He eivät katso edes omaan kirjallisuuteensa, niin surkeita he ovat.

   Näin saat siis heti vahingoittuneen lapsen, eikä ainoastaan niin, saat todennäköisesti vahingoittuneen lapsen, koska he eivät edes kerro sinulle, kuinka saat terveen raskauden asianmukaisesti. Ja he tekevät tökkimistä ja tyrkkimistä dopplereissa ja ultraäänissä ja kaikenlaisessa vastaavassa äideille, ja he kertovat näille, että heidän pitäisi myös ottaa puoskarinrokotteita kehoihinsa, että heidät pitäisi myrkyttää, se suojelee heidän lastaan. Kaikki on vain valheita valheiden päälle, ja näin he jo valmistavat tietä vahingolle, joten tietenkään et tule huomaamaan eroa, et koskaan tuntisi sitä lasta, jonka olisit saanut.

   Minä tunnen sen lapsen, joka minulla on, koska en koskaan mennyt sellaiseen. En koskaan saattaisi lastani vaaraan. Tiedän, keitä perkeleet ovat. En koskaan uhraisi häntä lääketieteellisen kultin Moolok-perkeleelle. Häntä ei koskaan uhrattu tuolle demonille, eikä häntä ole koskaan rokotettu, hän ei ole koskaan saanut lääkettä, hän ei ole koskaan mennyt sairaalaan, hän ei ole koskaan käynyt puoskarin luona. Ei mitään näistä. Ja hän on erittäin lahjakas, älykäs, terve ja elinvoimainen, ja hän elää intuitiossaan. On ainutlaatuista nähdä tuollainen lapsi, ja on ymmärrettävä, että kuume, joka sinulla on esimerkiksi, on normaali ja luonnollinen asia ja osa parantumismekanismia ja että oksentaminen on kehosi puhdistumista, kun kehosi yrittää päästä eroon jostakin toksiinista tai jostakin myrkystä.

   Olet vahingoittunut, koska he vahingoittivat sinua. Sitten he ovat niin psykopaattisia, etteivät he voi huomata, että he vahingoittivat sinua syntymän yhteydessä injektioillaan, maitoseoksillaan, ”älä anna rintaruokintaa”-järjettömyydellään ja roskallaan, eivätkä he koskaan opeta sinua syömään kunnolla. Sitten sairastut, ja he sanovat, että olet saanut jonkin tartunnan, koska he ovat ääliöitä, jotka eivät koskaan tule ottamaan vastuuta siitä vahingosta, jonka he lapsille alun perin tekivät. Joten nyt he tulevat kuvaan mukaan, he valmistavat näyttämön, olet asiakas koko ikäsi, he saavat sinut, he saavat sinut, he saavat sinut, ja he syyttävät sairastumisestasi jotakin mörkömikrobia, joka on lentänyt ilman kautta. Näin hulluja he ovat, he ovat kirjaimellisesti kaheleita.

   Näin siis näen sairaalat, näin näen lääkärit, näin näen lääketieteellisen kartellin. He ovat täysin umpihulluja.

   assentior

   Vesa-Ilkka Laurio
   lääketiet. lis. (eläkk.)

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. Mikä on sairaus? Mikä on sairauden syy?

   Kirjoitan tri J. H. Tildenin artikkelin ”What is toxemia?” (”Mikä on toksemia?”) pohjalta lyhyen selvityksen sairaudesta,

   http://www.whale.to/a/what_is_toxemia.html

   Toksemia tarkoittaa liiallista toksiinien määrää veressä.

   Toksiini = elävien solujen aineenvaihdunnassa muodostama kuona-aine eli jäteaine, joka on myrkyllinen, joten toksiini on myös myrkky. Toksiinit ovat siis peräisin ihmisestä itsestään.

   Sairaus on terve oireisto, joka johtuu elimistön ponnisteluista poistaa itsestään liika jäteaine. Nuo terveet ponnistelut tulevat näkyviin erilaisina tapahtumina, joita kutsutaan ”oireiksi” (kuume, yskä, nuha, ihottuma, rokko, rakkula, kysta, tuumori, syöpä, ripuli, oksentaminen jne.). Nämä oireet eivät varsinaisesti ole ”sairautta”, sillä ne ovat terveen parantumisprosessin merkkejä, jopa ne ovat itse parantuminen. On siis väärin kutsua oireita ”sairaudeksi.”

   Sairauksia ei itsessään ole olemassa. On vain oireita aiheuttavia terveitä parantumisprosesseja, joita on kutsuttu väärin ”sairauksiksi.” Yskä on haitallisen aineksen poistamista hengitysteistä – parantumisen merkki. Kuume on energiamäärän lisäämistä parantumisprosessien edistämiseksi – parantumisen merkki.

   Artikkelissaan tri Tilden sanoo sairauksia tokseemisen tilan (liikaa kuona-ainetta veressä) oirekokonaisuuksiksi eli kriiseiksi, ponnisteluiksi poistaa kyseisiä myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita. Sairaus = toksemiakriisi. Ilman myrkkyverisyyttä (toksemiaa) ei voi olla sairauksia.

   Mikä sitten on toksemian eli myrkkyverisyyden syy? Mikä kerää vereen ja elimistöön enemmän jäteaineita kuin se sietää? Normaalisti jäteaineita poistetaan elimistöstä yhtä nopeasti kuin niitä tuotetaan. Tri Tilden tuo esiin sen, että toksiineja kertyy vereen silloin, kun niiden poistamista estää jokin asia. Tuo estävä asia on hänen mukaansa heikentynyt hermoenergia eli hervottomuus, herpaantuminen, velttous, voimattomuus, heikkous (engl. enervation).

   Tämän enempää tri Tilden ei lyhyessä artikkelissaan kerro. Alla oleva on siis omaa tekstiäni.

   Jos heikentynyt hermoenergia johtaa jäteaineiden puutteelliseen eliminointiin, silloin on loogista ajatella, että hermoenergian palauttaminen palauttaa riittävän eliminoinnin ja terveyden, joka on liian toksiinimäärän puuttumista. Hermoenergia palautuu normaaliksi terveillä elämäntavoilla: terveellinen ravinto, riittävä liikunta, auringonvalo, vitamiinit, lääkkeiden ja rokotteiden välttäminen, haitallisen säteilyn välttäminen, psyykkisen stressin vähentäminen (pelkotilojen, ahdistuksen, vihan, katkeruuden jne. syiden selvittäminen ja ”itseensä meneminen” – itse tiedän, että kristillisen uskon myötä [Pyhä Henki synnyttää sanansa – Raamatun – kautta sydämessä sekä katumuksen että uskon ja jää sydämeen asumaan] kaikki paha alkaa sydämestä häipyä ja sinne tulee ilo, rakkaus, rauha ja varmuus, mikä kaikki muuntuu kehossa hyviksi energiavirroiksi ja myrkyllisten toksiinien vähenemiseksi – ovathan esimerkiksi pelko ja viha voimakkaita toksiinien synnyttäjiä kehossa).

   Toisaalta on otettava huomioon, että nykyisin myös aineenvaihdunnassa syntyy entistä enemmän toksiineja, ja se voi osaltaan edistää toksemiaa. Elektromagneettinen säteily esimerkiksi katkoo DNA:ta ja varmasti vaurioittaa muutenkin soluja ja kudoksia, ja silloin jäteainetta syntyy elimistössä paljon. Tämä ongelma on hoidettavissa niin, että kartetaan elektromagneettista säteilyä ja sen varassa toimivia laitteita.

   Jos oireet ovat parantumista, silloin on väärin hillitä ja tukahduttaa oireita. Tässä on nostettava syyttävä sormi kohti nykyistä lääketiedettä, joka pohjimmiltaan on juuri pelkkää oireiden tukahduttamista myrkyllisillä lääkkeillä, myrkyllisillä rokotteilla, kirurgisilla poistoilla ja muilla toimenpiteillä ja säteilyttämisellä. Näillä toimenpiteillään lääketiede hyökkää oireita vastaan ja siten kaikkea mahdollista parantumista vastaan – siksi nykylääketiede on pohjimmiltaan tappaja.

   Jos kaikki asianhaarat otetaan kuolintilastoissa huomioon, lääketiede on ylivoimaisesti suurin ihmisten tappaja, jopa tietoinen murhaaja. Kaikki lääketieteessä tähtää parantumisen (”oireiden”) väkivaltaiseen estämiseen eli toksiinien poistamisen estämiseen ja toksemian (myrkyllisen tilan) ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Tämä on ihmisten suoraa tappamista, suoraa siinä mielessä, että lääketiede katsoo velvollisuudekseen nitistää suoraan itse parantumisen prosessi, terveyden luonnollinen juuri.

   Myrkyillään lääketiede tuhoaa kaiken terveyden ja on nyt voimaperäisesti (myrkylliset rokotukset ja lääkkeet voimakkaan lääketeollisuuden pakottamina) suorastaan tappamassa koko ihmiskuntaa väkisin. Suomalainenkin lääketiede on aivan kammottavaa ja kylmäveristä massamurhaa, ja sairaalat ovat todellisia helvetinluolia. Jos maassa olisi terve tai ainakin riippumaton esivalta, se lakkauttaisi saatanalliseksi muodostuneen lääketieteen välittömästi. Vain välttämättömiin teknisluonteisiin toimenpiteisiin perustuva osa lääketiedettä (esim. ensiapu, traumatologia) tulee säilyttää. Rokotukset on välittömästi lopetettava kokonaan, eihän viruksia edes ole olemassa.

   Tuo ”suuri auttajamme”, lääketiede, on suurin tuhoajamme ja tappajamme, eräänlainen äärimmäinen murhakultti, jossa ei sallita muuta kuin kylmäverinen tappaminen myrkyillä, rokotteilla, veitsillä, säteillä ja kaiken oikean ja terveen laiminlyömisillä ja estämisillä. Kaikki, mitä lääketiede sanoo, on puhdasta valhetta ja manipulaatiota. Lapsetkin myrkytetään piikeillä HETI syntymän jälkeen!!! Kaikki lapset poistuvat synnytyssairaaloista vahingoitettuina, vammautettuina ja kehot piikityksillä raiskattuina. Maassa ei ole suurempaa saatanallisuutta kuin lääkärit, hoitajat, terveyskeskukset, sairaalat, professorit, THL ja ääriväkivaltainen lääketeollisuus eli myrkkyteollisuus – media on tietenkin pelkkä kakkaläjä. Ehkä juuri saatanallisuuden vuoksi kansa kiittää ja palvoo tuota kaikkea. Siksi tuo hirveä ja saatanallinen Moolokin kita pysyy auki koko ajan, ja pian lääketiede tappaa koko kansan väkisin kansan avuliaalla tuella (kuten nytkin kansa maskittaa, eristyttää ja rokotuttaa itsensä hartaasti, tappajaansa palvoen ja kiittäen).

   Vesa-Ilkka Laurio
   lääketiet. lis. (eläkk.)

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 15. Varsin huono uutinen: 4 500 suomalaisella lapsella, iältään 0,5-12 vuotta, tehdään Pfizerin mRNA-rokotekoe. Myöhemmin ehkä kaikki lapset rokotetaan, ja ehkä mRNA-rokotus liitetään rokotusohjelmaan. Asiasta kertoi Yle tänään uutisissa (ja taisi olla jo eilenkin).

  Suomalaiset lapset siis myrkytetään virusta vastaan, jota ei ole olemassa. On ihmeellistä, jos suomalaiset sallivat tällaisen. Lastensa myrkyttämisen tyhjää vastaan! Voi lapsipakoja! Voi pikkuisia! Voi iloisesti nauravia vesseleitä!

  Jokunen päivä sitten (3.6.) luin artikkelin, jossa joukko tiedemiehiä ja professoreita on tutkimuksissaan todennut, että juuri nämä mRNA-rokotteet (Pfizer, Moderna) ovatkin vaarallisia myrkkyjä! Niissä olevan ”koronaviruksen” mRNA:n soluissa tuottama ”piikkiproteiini” menee rokotuksen jälkeen verenkiertoon ja päätyy kudoksiin ja elimiin aiheuttaen niissä tuhoa,

  https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/

  Ei kuitenkaan ole olemassa koronaviruksia eikä niiden piikkiproteiineja (lue toinen tänne tänään postittamani kommentti, jonka otsikkona on ”Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti”). Kun mRNA-rokotteilla siis rokotetaan, siinä rokotteessa EI ole koronaviruksen RNA:ta, joka synnyttäisi rokotetun soluissa koronaviruksen piikkiproteiinin tuotannon (joka sitten elimistössä tuottaisi vasta-ainetuotannon). mRNA-rokotteilla ei ole mitään tekemistä minkään koronaviruksen tai sen piikkiproteiinin kanssa.

  Mutta jotakin he ihmisiin rokottavat. Kutsun ”virusta” vaikka ”metsänpeikoksi” ja ”piikkiproteiinia” vaikka ”peikonmyrkyksi”. Todennäköisesti mikään ei edes mene mihinkään soluun aiheuttamaan siellä proteiinituotantoa. Todennäköisesti mRNA-rokotus on suora myrkyttäminen eikä mitään muuta. Piikkiproteiini eli peikonmyrkky on SUORA MYRKKY. Kaikki rokotukset ovat myrkyttämisiä, eivät muuta.

  Mainitut tutkijat sanovat TEHNEENSÄ SUUREN VIRHEEN. Peikonmyrkky onkin heidän mukaansa MYRKKY JA SAIRAUTTA AIHEUTTAVA PROTEIINI. ROKOTTAMINEN HEIDÄN MUKAANSA ONKIN IHMISTEN MYRKYTTÄMISTÄ (lue artikkeli, en liioittele). MYRKYTTÄMINEN METSÄNPEIKON PEIKONMYRKYLLÄ aiheuttaa vaurioita sydän- ja verisuonijärjestelmään (syntyy mm. verihyytymiä, verenvuotoja ja sydänvaivoja). Peikonmyrkky rikkoo myös veri-aivoesteen päästäen kaikki elimistön myrkyt aivoihin tuhoisin seurauksin (vaikeat krooniset sairaudet, aivotulehdukset, kouristukset, epilepsia, autismi, työkyvyttömyys, vintin pimentyminen ja paljon muuta kauheaa). Peikonmyrkky aiheuttaa vaurioita mm. pernassa, luuytimessä, maksassa, lisämunuaisissa ja munasarjoissa, tosiasiassa kuitenkin kaikkialla kehossa, sillä verenkierron mukana peikonmyrkky menee kaikkialle kehoon.

  THL:n johdolla KOKO virallinen Suomi ja lasten vanhemmat ovat nyt täysin vastuuttomasti ja katastrofaalisella tavalla MYRKYTTÄMÄSSÄ lapsia myrkytettyään ensin jo suuren osan muuta väestöä. Ei voi kuin ihailla vihollisen kykyä saada kansa innokkaasti itse myrkyttämään ja tuhoamaan itsensä. Minä elän keskellä aivan hirvittävää ääliölaumaa. Myrkyttävät innolla lapsensakin! Ovat laatineet myrkyttämistä varten oikein virallisen myrkytysohjelman (kansallisen rokotusohjelman)!

  Mitään viruksia tai virustauteja ei ole olemassa! Katso tuo toinen tänään tänne postittamani kommenttini, johon yllä jo viittasin. Lue se! Levitä sitä eteenpäin! LUOVU ÄÄLIÖNÄ OLEMISESTA! JOPA: LUOVU TAPPAJANA OLEMISESTA!

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)

  Plusääni(7)Miinusääni(4)
 16. OLEMATTOMAKSI TODISTAMINEN
  Vesa-Ilkka Laurio: ”Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti.” Yleensä on vaikeaa todistaa jokin olemattomaksi. Kokonaisesta viruksesta ei ole havaintoja, mutta se ei todista, etteikö viruksia olisi olemassa. Luotan enemmän nobelpalkittuun virologi Luc Montaigneen kuin Stefan Lankaan. Lisäksi salaisissa sotilaslaboratorioissa tutkitaan viruksia, enkä usko, että he tekevät turhaa työtä. Virukset ovat vain muutaman nanometrin mittaisia, joten niistä on vaikea saada kuvaa edes elektronimikroskoopilla. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://www.elinahytonen.fi
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(2)Miinusääni(5)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat