Suomalainen virallinen turmelus jyrää

Magneettimedia julkaisee Vesa-Ilkka Laurion vertailevan lausunnon jäljempänä esitetyn Ylen uutisjutun johdosta. Tässä Laurion lausunnossa uutisjutun esittämää modernia yläkoulun seksuaalikasvatusta arvioidaan lähinnä Raamatun arvomaailman viidekehyksessä. Lausunnon kirjoittaja mukaan, pohjimmiltaan vastakkain tässä ovat Jumalan sana ja nyky-yhteiskunnan ja sen toimijoiden ja päättäjien sana – Jumalan sana ja ihmisen sana.

Eduskunnan (ja siten kansan) kontrolloima tiedotusväylä Yle julkaisi 12.1.2018 seuraavan uutisjutun (toimittajana YTM, verkkospesialisti Janne Ahjopalo):

Ääriuskonnolliset vanhemmat estäisivät koulun seksuaalikasvatuksen lapsiltaan – opettaja ei saisi mainita homoudestakaan

Nykyaikainen yläkoulun seksuaalikasvatus kannustaa itsetuntemukseen, inhimillisyyteen ja rajojen asettamiseen. Jotkut vanhemmat ovat silti takajaloillaan.

Voimakas uskonnollisuus aiheuttaa toisinaan kitkaa yläkoulun ja kodin välillä. Vanhemmat haluavat kieltää seksuaalikasvatuksen jälkikasvultaan. Ilmiö on tuttu liikunnan ja terveystiedon opettajille Lahdessa.

Liikunnan ja terveystiedon opettajat Eeva Kanerva-Loehr ja Juha Himanen antavat seksuaalikasvatusta yläkoululaisille.
Liikunnan ja terveystiedon opettajat Eeva Kanerva-Loehr ja Juha Himanen antavat seksuaalikasvatusta yläkoululaisille.

– Kunnioitan ihmisten vakaumusta, mutta totta kai opettajana toivon, että nuorilla olisi oikeus yleissivistävään tietoon. Faktatieto auttaa ymmärtämään muita, sanoo Eeva Kanerva-Loehr Mukkulan yläkoulusta.

Samoilla linjoilla on Nastolan yläkoulun opettaja Juha Himanen. Hän korostaa, että seksuaalikasvatus koulussa ei ole enää yhdyntä- tai tautikeskeistä pelottelua, vaan nuoren kokonaisvaltaista aikuiseksi kehittymisen tukemista. Tämä tarkoittaa muun muassa tietoutta itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon.

– En ole varma, ymmärtävätkö kaikki huoltajat aina tätä. Perheen uskonnollinen vakaumus voi olla niin vahva, että neuvotteluvara nuoren osallistumisesta seksuaalikasvatuksen opetukseen jää todella vähiin. Näissä tilanteissa olen myös miettinyt, että onko opettajan tehtävä keskittyä enemmänkin opettamiseen kuin pitkälliseen vanhempien kanssa neuvotteluun.

Sekä Mukkulan että Nastolan kouluissa on päädytty siihen, että seksuaaliasioiden käsittely on voitu jättää joidenkin nuorten osalta väliin. Heille on järjestetty korvaavana opetuksena muita terveyskasvatuksen asioita.

Valtakunnallisen vuonna 2017 toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 18,8 prosenttia on jo ollut sukupuoliyhteydessä vähintään kerran.

 

Marginaalinen, mutta tuttu ilmiö

Uskonnollisten vanhempien yhteydenotot ovat tuttuja myös Helsingin kaupungin kouluviranomaisille.

– Yhteyttä ottavat kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat, mutta kyllä enimmäkseen liikkeellä ollaan ihan luterilaisista lähtökohdista. Vanhemmat saattavat vaatia, että tunneilla ei saisi mainita homoseksuaalisuus-sanaa lainkaan, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen.

Vanhempien vastustus on kuitenkin Nevalaisen mukaan marginaalista. Helsingissä yhteydenottoja kouluvirastoon tulee muutamia vuodessa.

Vesa Nevalainen sanoo, että nuorten suunnalta on päinvastoin tullut vaatimusta seksuaalikasvatuksen ajantasaistamisesta nykyaikaan.

– Nuorisovaltuustoa vastaavalta nuorten vaikuttamisjärjestelmältä Ruutilta on meillä Helsingissä tullut palautetta, että perusopetuksessa suotta varotaan esimerkiksi homoseksuaalisuuden esiintuomista avoimesti.

 

Opettajan ei tarvitse tiedottaa ennakkoon – paitsi vierailijoista

Opetushallituksessa tunnistetaan tiettyjen perheiden kritiikki peruskoulun seksuaalikasvatusta kohtaan. Silloin koulun keinovalikoimassa ovat keskustelut kodin kanssa.

Opetushallituksen lakimies Sanna Haanpään mukaan opettajalla on velvollisuus antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta, johon seksuaalikasvatuskin kuuluu. Tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, jolloin opetussuunnitelman mukainen opetuksen sisältö ei voi lähtökohtaisesti olla lasta vahingoittavaa.

Opettajilla on pedagoginen vapaus toteuttaa opetustaan.

– Seksuaalikasvatukseen, kuten muuhunkin opetukseen, on oppilailla velvollisuus osallistua. Jos opetus mietityttää huoltajia, he voivat ottaa yhteyttä opettajaan ja kouluun. Silloin koulu voi oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä. Jos oppilaalla on luvaton poissaolo, siitä ollaan yhteydessä koteihin, sanoo Haanpää.

Nykyisessä ilmiöpainotteisessa opetuksessa seksuaalisuuteen liittyviä asioita saattaa tulla monessakin oppiaineessa vastaan, kuten terveystiedossa, psykologiassa ja biologiassa – ja aina silloin kun asia nousee esiin nuorten itsensä nostamana.

– Opettajalla ei ole ennakkoilmoitusvelvollisuutta kotiin siitä, että mitä asioita esimerkiksi seuraavalla tunnilla tarkasti ottaen käsitellään. Toki sisällöt on yleisesti kerrottu opetussuunnitelmassa. Jos kouluun tulee yhdistyksen edustaja kertomaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, siitä tulee informoida kotia etukäteen, jatkaa lakimies Sanna Haanpää.

(Uutisjutussa on lisäksi kaksi suurikokoista kuvaa ehkäisyvälinepakkauksista ja seksuaalisuusvalistuspaketista sekä kuva kahdesta henkilöstä ja alla teksti: ”Liikunnan ja terveystiedon opettajat Eeva Kanerva-Loehr ja Juha Himanen antavat seksuaalikasvatusta yläkoululaisille”).

 

Oma lausuntoni yllä olevan uutisjutun johdosta

Ylen verkkospesialisti Ahjopalon uutisjutussa asetetaan vastakkain toisaalta:

”ääriuskonnolliset vanhemmat”, ”voimakas uskonnollisuus” ja ”perheen uskonnollinen vakaumus”,

ja toisaalta:

”nykyaikainen yläkoulun seksuaalikasvatus, joka kannustaa itsetuntemukseen, inhimillisyyteen ja rajojen asettamiseen” (toimittaja, verkkospesialisti Janne Ahjopalon omana lausuntona), ”yleissivistävä tieto” ja ”faktatieto” (liikunnan ja terveystiedon opettaja Eeva Kanerva-Loehrin lausuntona), ”nuoren kokonaisvaltainen aikuiseksi kehittymisen tukeminen” ja ”tietous itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon” (liikunnan ja terveystiedon opettaja Juha Himasen lausuntona), ”vaatimus seksuaalikasvatuksen ajantasaistamisesta nykyaikaan” ja ”palaute, että suotta varotaan esimerkiksi homoseksuaalisuuden esiintuomista avoimesti” (Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalaisen esiintuomina) ja ”opettajalla oleva velvollisuus antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta (seksuaalikasvatusta), joka, koska sen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, ei sisällöltään voi lähtökohtaisesti olla lasta vahingoittavaa” (Opetushallituksen lakimies Sanna Haanpään lausuntona).

Kukkasena noissa jälkimmäisissä lausunnoissa on Opetushallituksen lakimies Haanpään lausunto, että koulujen seksuaalikasvatus ei voi olla lasta vahingoittavaa, koska se on opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Pohjimmiltaan vastakkain tässä ovat Jumalan sana ja nyky-yhteiskunnan ja sen toimijoiden ja päättäjien sana – Jumalan sana ja ihmisen sana. Opetushallituksen lakimies-nainen jopa julistaa ihmisen sanan terveeksi ”jumalan sanaksi”, joka ei voi olla vahingollista.

Jumala kuitenkin ilmoittaa sanansa olevan totuus (Joh. 17:17), joka ei voi raueta tyhjiin (Joh. 10:35). Ihmisen Kristuksessa uudestisyntymättömänä (esim. verkkospesialisti Ahjopalo, opettajat Kanerva-Loehr ja Juha Himanen, oppilashuollon päällikkö Nevalainen ja lakimies Haanpää) Jumala puolestaan ilmoittaa olevan Jumalaa vihaava valehtelija, täynnä vääryyttä ja petosta:

”He (jumalattomat pakanat, jotka ovat kiimoissaan syttyneet homoseksuaalisuuteen, jakeet 26–28) ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta” (Room. 1:29–31);

”Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niin kuin kirjoitettu on: ’Että sinut (so. Jumala) havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään’” (Room. 3:4);

”Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita” (Ps. 116:11);

”kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on: ’Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä’” (Room. 3:9–18).

Jumalan sanan mukaan jokainen ihminen on syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3. luku) seurauksena luonnostaan sydämessään synnin ja perkeleen orja, vailla kykyä omin voimin irtautua tuosta orjuudesta. Sen vuoksi Jumalan Pojan täytyi tulla lunastamaan meidät Jumalalle ja ikuiseen elämään. Koska luonnollisen ihmisen (esim. yllä mainittujen henkilöiden) sydämessä asuu luonnostaan myrkkykäärme eli perkele, luonnollisen ihmisen ”oma minuus” on myrkkykäärme-perkele hänessä ja luonnollisen ihmisen ”oma tahto” on sen myrkkykäärmeen pää. Siksi, pelastuakseen ja tullakseen totuuden lapseksi, ihmisen on Jumalan sanan mukaan uudestisynnyttävä (= sydämen katumus eli omantunnon hätä syntien vuoksi + sydämen usko Kristuksen sijaissovitukseen) Sanasta, jolloin Sanassa vaikuttava Pyhä Henki (eli Jumala) astuu Sanan myötä sydämeen ja perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois, Joh. 3:3, 5; Ap. t. 17:30.

Ylen verkkospesialisti Janne Ahjopalo.
Ylen verkkospesialisti Janne Ahjopalo.

Vastakkain verkkospesialisti Ahjopalon jutussa ovat Jumala ja perkele.

Kuten Ylen uutisjutusta käy ilmi, siinä mainitut henkilöt toimivat Kristuksessa uudestisyntymättöminä, siis perkele sydämissä, asettuen vastustamaan uskonnollisia perheitä ja niiden vakaumusta ja puolustamaan ”seksuaalivalistuksen”, so. irstauden, esim. homoseksuaalisuuden, pakko-opettamista lapsille. Näin he työntävät lapsia perkeleeseen ja ikuiseen helvettiin.

Ylen verkkospesialisti kutsuu uskovia vanhempia ”ääriuskonnollisiksi”, ja siinä hän paljastaa täydellisen tietämättömyytensä (ja ehkä tahallisen herjauksensa). Ei ole olemassa mitään ”ääriuskonnollisuutta” tai ”eriasteista uskonnollisuutta”, sillä ihminen voi olla vain joko sydämessään uskova (jolloin Jumala asuu sydämessä) tai sydämessään ei-uskova (jolloin perkele asuu sydämessä); ei ole välimuotoja.

Martti Luther.
Martti Luther.

Uskovat ihmiset, Jumalan sanasta uudestisyntyneet kristityt, luonnollisesti vastustavat perkeleen ja hänen elämäntapojensa (irstaus, esim. homoseksuaalisuus) opettamista lapsilleen. Kouluissa tulisi, kuten uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo, opettaa ennen kaikkea Jumalan sanaa, joka on pohja kaikelle elämälle. Mitä sitten Jumalan sana sanoo homoseksuaalisuudesta ja muusta irstaudesta? Jumalan sana sanoo (olen käyttänyt vuosien 1933/1938 Kirkkoraamattua ja uutta Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon Pyhää Raamattua vuodelta 2017):

”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan. Se on kauhistus” (3. Moos. 18:22);

”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät molemmat kauhistuksen. Heitä rangaistakoon kuolemalla. He ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13);

”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät elostelijat eivätkä miehen kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat eivätkä rosvot peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia tekin olitte, jotkut teistä, mutta olette vastaanottaneet pesun, olette pyhitetyt, olette vanhurskaiksi julistetut Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä. (1. Kor. 6:9–11);

”ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miesten kanssa makaaville miehille, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valansa rikkojille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan” (1. Tim. 1:9–10);

”Ulkopuolella ovat koirat” (Ilm. 22:15). ”Koirat” tarkoittaa tässä homoseksuaaleja, koska myös jakeissa 5. Moos. 23:17–18 ”koirilla” viitataan haureellisiin pyhäkköpoikiin (kreikan koiraa tarkoittava ”kyoon” esiintyy sanassa ”koiranpalkka”).

”Sillä Jumalan viha on ilmestyvä taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on heillä tiedossa, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa katsellaan, maailman luomisesta nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

Väittäessään viisaita olevansa he ovat tulleet tyhmiksi ja ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavan ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi.

Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hylännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen.  Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

He ovat täynnä kaikkea vääryyttä, haureutta, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, ilkeyttä, he ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavia, väkivaltaisia, ylvästelijöitä, kerskureita, kekseliäitä pahassa, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, riitaisia, rakkaudettomia ja armottomia. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaista tekevät, ovat kuoleman ansainneet, he eivät ainoastaan itse niitä tee vaan myös antavat hyväksymisensä niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:18–32);

”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha” (Kol. 3:5-6);

”Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän (so. kristittyjen) keskuudessanne – niin kuin pyhille sopii – älköön myös rivoutta, tyhmyyksiä tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa” (Ef. 5:3-5).

Ylen verkkospesialistin ja hänen uutisjuttuunsa ottamiensa henkilöiden (ja heidän edustamiensa tahojen) kannattama ja hyväksymä homoseksuaalisuuden (ja muiden irstauksien) opetus on siis (sielun ja sitten myös kaiken kannalta) äärimmäisen vahingollista. Homoseksuaalisuus on niin suuri kauhistus Jumalan edessä, että Vanhan testamentin yhteiskunnallisessa laissa Jumalan määräämänä siitä oli rangaistuksena kuolema (silloinen yhteiskunnallinen rangaistus ei enää nyt Uuden testamentin aikana ole voimassa, joten nyt esivalta voi kyseistä rangaistusta käyttää tai olla käyttämättä).

Kuitenkin Vanhan testamentin laista käy ilmi, että homoseksuaalisuus on kauhistus Jumalan edessä. Uusi testamentti ilmoittaa, että homoseksuaalit eivät voi periä Jumalan valtakuntaa; he siis joutuvat ikuiseen helvettiin, jos eivät tule Sanan voimasta parannukseen. Pelottavaa on myös tuo, että homoseksuaalisuudesta ja sen hyväksymisestä seuraa Jumalan viha. Koska siis Suomen laki, Suomen päättäjät, Suomen virkamiehet, Suomen tiedotusvälineet ja Suomen kansa (joka siis valitsee mainitut päättäjät ja on maan lainsäädännön takana) hyväksyvät homoseksuaalisuuden ja opettavat sitä kouluissa, koko tämä maa ja kansa ovat Jumalan vihan alla, kuolemaantuomittu (siksi kaikki nykyisin sortuu; sama Jumalan viha on syttynyt laillistetuista lastenmurhista aborteissa; jo n. 700 000 lasta on murhattu aborteissa aborttilakien voimaantulon jälkeen).

Yllä olevista raamatunkohdista käy ilmi myös, että julistautuessaan viisaiksi Ylen verkkospesialisti ja hänen juttunsa henkilöt ovat tulleet tyhmiksi. Homoseksuaalisuus on Jumalan sanan mukaan oman ruumiin häpäisemistä, sydämen himoa, häpeällistä himoa, kiimaa, kauheaa siveettömyyttä, valheessa elämisen seurausta ja epäjumalanpalvelemista (perkeleen palvontaa), josta siis seuraa kuolema, helvetti (sielun kuolema, ikuinen ero Jumalasta). Homoseksuaalien ja heidän hyväksyjiensä sydämet ovat Jumalan sanan mukaan täynnä vääryyttä (siksi kouluopetuskin on nykyisin miltei pelkkää turmeluksen ja huijausten opettamista). He ovat myös vailla rakkautta (homoseksuaalisuus on pelkkää kauhistuttavaa vihaa).

Varoitus Suomen kansalle ja Suomen päättäjille on se, mitä Jumala teki virallisesti hyväksyttyyn homoseksuaalisuuteen vajonneille Sodomalle ja Gomorralle:

”Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä” (1. Moos. 13:13) – – ”Niin Herra sanoi: ’Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat’” (1. Moos. 18:20).

Jumala tuhosi sitten Sodoman ja Gomorran täydellisesti kaikki niiden asukkaat ja jopa kaiken kasvullisuuden; (1. Moos. 19. luku). Uusi testamentti toteaa:

”Ja hän (Jumala) poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla” (2. Piet. 2:6-8);

”samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta” (Juudas 7).

Näissä raamatunkohdissa homoseksuaalisuus julistetaan riettaudeksi, irstaudeksi ja luonnottomaksi lihanhimoksi. Sen opetusta Ylen uutisjutussa kannatetaan.

Voidaan päätellä, että Yle (ja sen takana kansa, eduskunta ja maan johto), seksuaalikasvattajat, seksuaalikasvatusviranomaiset ja Opetushallitus ovat seksuaalisen irstailun opettamisellaan vetäneet Jumalan vihan maan ja kansan ylle ja tuhonneet Suomen. Yhä he jatkavat tätä tuhoamistoimintaansa. Lasten sieluja he hukuttavat helvettiin.

Seksuaalisuutta ei tarvitse opettaa missään, sillä se puhkeaa kussakin luonnostaan. Seksuaalisuus on puhtaasti yksityisasia, joka kuuluu avioliittoon. Seksuaalikasvatus on irstauden opettamista ja sielujen hukuttamista.

Kun Ylen verkkospesialisti Ahjopalo viisaaksi ja valistuneeksi tekeytyen kirjoittaa: ”Nykyaikainen yläkoulun seksuaalikasvatus kannustaa itsetuntemukseen, inhimillisyyteen ja rajojen asettamiseen”, niin tietäköön, että ”nykyaika” on suuren ja jatkuvasti kasvavan luopumuksen ja perkeleen vallan aikaa. Oikea ”itsetuntemus” on sitä, että ihminen Jumalan lakia (käskyjä) kuullessaan tai lukiessaan ko. laissa vaikuttavan Pyhän Hengen (Raamatun on Pyhä Henki kirjoittanut apostolien ja profeettojen välityksellä), (2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:21) vaikutuksesta tulee omantunnon hätään (= katumukseen) syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi. Jumalan laki tuo Pyhän Hengen vaikutuksesta todellisen itsetuntemuksen, synnin ymmärtämisen ja synnintunnon: ”lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20).

Muualta ei mitään itsetuntemusta ole saatavissa. Kun ihminen lain vaikutuksesta luhistuu (ns. vanha, syntinen ihminen kuolee), hän mielihyvin tarttuu sydämen uskolla ainoaan apuun, Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä. Sydämen katumus + sydämen usko = parannus eli uudestisyntyminen. Siinä perkele kaikkoaa sydämestä, kun Pyhä Henki Jumalan sanan myötä tulee sydämeen asumaan. Synnit, myös mahdollinen homoseksuaalisuus, tulevat anteeksi annetuiksi, ja ihminen puhdistuu (tämä puhdistuminen eli pyhitys jatkuu läpi elämän Pyhän Hengen työnä).

Mitä Ahjopalon mainitsemaan ”inhimillisyyteen” tulee, niin siinä viitataan perkeleeseen silloin kun ihminen ei ole syntynyt uudesti Kristuksesta. Luonnollinen (siis uudestisyntymätön) ihminen on perkeleen ja synnin orja, ja kun hänen ”inhimillisyyttään” kasvatetaan tai silitellään, silloin kasvatetaan ja silitellään perkelettä ja jätetään ihminen perkeleen valtaan. Oikea inhimillisyys on, kuten sanottu, ihmisen tappamista, niin että Jumalan lain julistuksella kuoletetaan ”vanha ihminen” (perkele ihmisessä), ja sitten ihmisen eläväksi tekemistä evankeliumin sanalla:

”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

”Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta” (Room. 7:10–11);

”Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:19–20).

Jumalan sana tappaa ihmisen tehdäkseen hänet eläväksi. Siinä on kaikki itsetuntemus.

Kun liikunnan ja terveystiedon opettaja Eeva Kanerva-Loehr ”toivoo, että nuorilla olisi oikeus yleissivistävään tietoon” ja ”sanoo, että faktatieto auttaa ymmärtämään muita”, niin ymmärtäköön, että ainoa todellinen yleissivistävä tieto ja faktatieto on, kuten Lutherkin sanoo, Jumalan sana, joka on ”hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut” (2. Tim. 3:16–17). Ainoa todellinen tieto, jota maamme nuoret ja lapset (ja kaikki täällä) tarvitsevat, on Jumalan sana. Se on elämässä ainoa todellinen ”fakta”. Ilman sitä kaikki (myös kaikki opetus ja koulutus) on täysin turhaa.

Kun liikunnan ja terveystiedon opettaja Juha Himanen ”korostaa, että seksuaalikasvatus koulussa on nuoren kokonaisvaltaista aikuiseksi kehittymisen tukemista” ja sen tarkoittavan ”muun muassa tietoutta itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon”, niin tietäköön, että ”nuoren kokonaisvaltaista aikuiseksi kehittymisen tukemista” voi olla vain Jumalan sanan opetus (joka mm. tuomitsee kaiken synnin, myös homoseksuaalisuuden).

Oikea seksuaalikasvatus on sitä, että opetetaan a) Jumalan lakia, joka tuomitsee kaiken synnin, myös seksuaaliset synnit, ja b) Jumalan evankeliumia, joka tuo syntien anteeksiantamuksen ja puhdistaa ihmistä synneistä läpi elämän. Muu seksuaalikasvatus on väkisinkin riettauksiin ja siten helvettiin hukuttamista, koska perkeleessä ei opetus muuta voi olla. Mitä tulee ”itsemääräämisoikeuteen omaan kehoon”, niin siinä tehdyt synnit (esim. homous) eivät ole yksityisasia, sillä yleisen moraalin rappeuttaminen ei ole yksityisasia. Lisäksi Jumala näkee kaiken, ja hänen vihansa kohdistuu koko yhteisöön, jos yhteisö sallii esim. seksuaaliset synnit. Avioliitossa keho ei kuulu itselle vaan puolisolle:

”Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä; mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.” (1. Kor. 7:1-4).

Kun siis Ylen artikkelin linkissä oleva vuoden 2017 kouluterveyskysely antoi tulokseksi, että peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 18,8 prosenttia on jo ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä vähintään kerran (lukion 1. ja 2. vuosien kohdalla 38 % ja ammatillisten oppilaitosten kohdalla n. 60 %), niin se on tulos aikamme ja sen opetuksen jumalattomuudesta (perkeleellisyydestä). Suomalainen yhteiskunta jättää lapsensa ja nuorensa vaille Jumalan sanan opetusta ja niin hylkää heidät lihan synteihin ja lopulta helvettiin. Jopa kouluissa opetetaan lihan syntejä ja hyväksytään esiaviolliset seksuaalisuhteet.

Kun kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen vetoaa nuorten vaatimukseen seksuaalikasvatuksen ajantasaistamisesta nykyaikaan sekä heiltä saatuun palautteeseen, että suotta varotaan esimerkiksi homoseksuaalisuuden esiintuomista avoimesti, niin tietäköön, että kouluviranomaisten tarkoitus ei ole legitimisoida nuorten herääviä synnillisiä himoja ja niin hukuttaa heitä syntien syöveriin ja lopulta helvettiin. Vanhempien ja kouluviranomaisten tarkoitus on Jumalan sanan (lain ja evankeliumin) opetuksella karsia lapsista ja nuorista synnillisiä himoja ja ohjata heitä Kristukseen, oikeaan hyvään elämään Hengen pyhityksessä. Lapsia ei saa hylätä heitteille, himojensa kuljetettaviksi.

Kun Opetushallituksen lakimies Sanna Haanpää vetoaa opetussuunnitelmaan ja sen mukaiseen opetukseen, joka hänen mukaansa tähtää oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen eikä niin ollen sisällöllisesti voi olla lasta vahingoittavaa, niin hän tekee opetussuunnitelman laatijoista ”jumalia”, jotka eivät voi olla väärässä. Hän itse asiassa antaa ymmärtää, että esim. homoseksuaalisuuden opetus voi olla vain lapselle hyväksi, koska opetussuunnitelman laatijat niin sanovat. Siksi opettajienkin on pakko opettaa homoseksuaalisuutta. Tietäköön lakimies Haanpää kuitenkin, että seksuaalimoraalin opetuksessa oikeassa eivät ole jumalattomat päättäjät vaan Jumalan sana, joka toteaa homoseksuaalisuuden kauhistavaksi ja rangaistavaksi synniksi, kuten yllä jo todettiin. Kun Jumalan sana hylätään, ollaan puhtaasti perkeleessä, ja silloin kaikki on lasta vahingoittavaa, käytettiin millaista sana-akrobatiaa hyvänsä.

Yllä siteeratusta raamatunkohdasta 1. Kor. 7:1-4 käy ilmi myös, että seksuaalisuus kuuluu yksin avioliittoon. Tämä käy ilmi myös muista raamatunkohdista:

”Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän (so. kristittyjen) pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne” (1. Tess. 4:3-5);

”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamattomana; sillä huorintekijät ja avionrikkojat Jumala tuomitsee” (Hebr. 13:4).

Onko siis seksuaalisuus himojen, halujen ja kiiman toteuttamista varten? Ei ole. Jumala on luonut seksuaalisuuden yksin (avioliitossa tapahtuvaa) lisääntymistä varten:

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa’” (1. Moos. 1:27–28);

Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa” (1. Moos. 9:1).

Jumala on luonut miehen ja naisen seksuaalisuuden toteuttamisen osapuoliksi, ja seksuaalisuuden tarkoitus on lisääntyminen (eivät synnilliset himot). Tästä näkyy suoraan, että ehkäisyvälineet ja lasten tappamiset aborteissa on vastoin Jumalan lisääntymiskäskyä ja siten syntiä. Samoin homoseksuaalisuus on vastoin Jumalan seksuaalisuudelle antamaa lisääntymistehtävää.

Kun verkkospesialisti Ahjopalon ”nykyaikainen seksuaalikasvatus” on olennaisesti sellaista kasvatusta, jossa tähdätään Jumalan määräämän lisääntymisen estämiseen ja avioliiton halveksuntaan, niin se on jumalanvastaisuutta ja niin ollen perkeleenpalvontaa.

Kun Jumalan sana sanoo: ”Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti” (Ps. 127:3), niin nykyaikainen seksuaalikasvatus ehkäisyvälineineen, abortteineen ja homoriettauksineen on suora hyökkäys ja loukkaus Jumalaa vastaan. Yksin tätä jumalatonta tehtävää varten tämä läpisyntinen kansa ja sen ympärijumalaton virka- ja päättäjäkoneisto on luonut ”seksuaalikasvatuksen”.

Vesa-Ilkka Laurio

 

Lähteinä käytetyt viittaukset:

https://yle.fi/uutiset/3-10015704

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset?alue_0=87869&mittarit_0=187209&mittarit_1=200280&mittarit_2=199315&vuosi_2017_0=v2017

27 kommenttia

 1. Eihän tuollaisia avioliittoon kuuluvia asioita pitäisi koulussa opettaa ollenkaan. Avioliittoon mentäessä voisivat antaa jonkin kirjan, mutta että alaikäisille! Törkeää ja herättää myös epäilyjä pedofiliasta.

  Plusääni(17)Miinusääni(5)
 2. Samaa kultturimarxilaista pakkohomotusta, mitä valtamediakin pakkosyöttää. Ylen pakkovero on lakkautettava.

  Plusääni(22)Miinusääni(2)
 3. Jumala on moraalinen älykkyys LUOMISEN takana (Hän loi miehen ja naisen aivan kuten luonnossakin on uros ja naaras) …
  Hän on synonyymi hengellisille ihanteille, kuten rakkaudelle, totuudelle, hyvyydelle, oikeudenmukaisuudelle ja kauneudelle, asioille jotka Satanismi haluaa tuhota.
  Uskonnon tehtävä on oivaltaa tämä ja noudattaa Hänen suunnitelmaansa. Siksi Hänen kieltämisensä tai ettei Häntä voi tuntea on jo osin Satanismia. Ottaa Jumalan paikka, kuten vapaamuurarit ja juutalaisuus tekevät, on puhdasta Satanismia.
  Siitä juuri tässä turmelevassa opetustyössä on kysymys. Satanismi jyllää nyt voimalla kun kansaa mädätetään ja maatamme ahdetaan korruptoituneen eliitin voimin vastoin kansan tahtoa NWO-mafian muottiin.
  Joutuu kysymään: miksi joillakin on niin suuri tarve tähän kristilliset arvot turmelevaan ja samalla kansakunnan tuhoavaan työhön?

  Laitan vielä Henry Makowin – hän on kristitty juutalainen – selventävän kommentin siitä kuinka NWO-mafia ja globalistit haluavat tuhota vallitsevan sosiaalisen järjestyksen ja luoda oman kommunistis-fasistisen nwo-diktatuurinsa jossa Saatana (tuo mafia jumalaksi nousseena) hallitsee ja tuhota ne arvot ja moraalin jota historian Jeesus edusti.
  ”Religio (uskonto) tarkoittaa ”mennä sisälle” eli ”tietää ja totella” Jumalaa. Jokaisessa todellisessa uskonnossa Jumala sisältää absoluuttisia hengellisiä ihanteita – rakkautta, totuutta, oikeudenmukaisuutta, hyvyyttä, kauneutta, harmoniaa – puhdasta ja siistiä. Jumala ei ole mitään, ellei Moraali – eli hyvä.
  Paha on Jumalan puuttuminen, aivan kuten pimeys on valon puuttuminen.
  Todellinen uskonto olettaa, että Jumala on läsnä ihmisen sielussa. Tämän äänen, omatunnon noudattaminen, tekee meistä ihmisen.
  Cabala sanoo, että Jumala on tuntematon ja jolla ei ole muotoa. Tämä on satanismia. Et voi totella Jumalaa, jos et voi tuntea Häntä.
  Why do the Illuminati start wars ?
  As Cabalists (Freemasons,) they are determined to 
  destroy the social order as a precursor to establishing a world
  Communist dictatorship.  Essentially, Cabalists need to turn the world
   upside down so that Satan can be on top. 
  Religio means ”to go within” i.e. ”to know and obey” God. In any true religion, God comprises absolute spiritual ideals — love, truth, justice, goodness, beauty, harmony — pure and unalloyed. God is nothing if not Moral – i.e. Good.
  Evil is the absence of God, just as darkness is the absence of light.
  True religion assumes God is present in the human soul. Obeying this voice, conscience, is what makes us human. 
  The Cabala says God is unknowable and has no form. This is Satanism. You cannot obey God if you cannot know Him. 
  https://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
  1. Liittyy minusta ylläolevaan ja Laurion artikkeliin.
   Luin juuri linkin artikkelin.
   Kannattaisi lukea ja miettiä syvemmin eikä tyrmätä ’fooliohattujen’ juttuna kuten valtamedia tekee.
   Tosiasia kuitenkin on että näin kaikki näyttää menevän ja etenevän, pikku hiljaa ja pala palalta.
   Henry Ford jo sanoi ettei tiedä ovatko Pöytäkirjat väärennös vai ei mutta ainakin käytäntö todistaa että ne eivät ole valhetta.
   The Secret Covenant of the Illuminati
   https://www.henrymakow.com/2018/01/the-secret-covenant.html

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 4. Selvennys jaetta Ilm. 22:15 koskevaan tekstini kohtaan: Suluissa oleva lisäys koskee Vanhan testamentin kreikankielistä käännöstä Septuagintaa, joten suluissa oleva kohdan tulisi kulua näin: (kreikan koiraa tarkoittava ja jakeessa Ilm. 22:15 esiintyvä ”kyoon” esiintyy myös jakeen 5. Moos. 23:18 sanassa ”koiranpalkka” Septuagintassa).

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 5. On jokaisen oma asia uskooko Raamattuun ja pitääkö sitä Jumalan sanana. Jos uskoo niin uskoo, jos ei niin ei. Uskon asiat eivät ole järjen asioita eikä niitä voi järjellä selittää.
  Sille joka ei usko vaan pitää kaikkia uskontojakin ihmisen luomuksina Raamattukin on sitä.
  Vaikka näkisi sen käsitykset ihmisen perisynnistä ja UT:n sovitusopin katteettomina tai järjen vastaisina niin silti kristinusko ja sen arvomaailma on rikastuttanut kulttuuria jossa olemme eläneet.
  Nyt kun kristinuskon alasajo on vahvana käynnissä näemme kuinka artikkelissakin kuvattu kulttuurin mädätys etenee melkein jättiläismäisin askelin monilla rintamilla. Ja kirkkokin on siinä jo mukana pystymättä puolustamaan Jumalan luomaa järjestystä kun ihminen nostaa itsensä ja omat tarpeensa kaikkein ylimmäksi.
  Materialismi ja mammonan palvonta ei näytä sopivan ihmiselle tai se johtaa perikatoon ja tuhoon jonka se on tuonut jo pelottavan lähelle. Ainakin vielä ihminen enemmistönä näyttää kyvyttömältä tekemään hyviä valintoja (valitsemaan hyvyyden, kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden) jos hän jää vain oman itsensä ja ruumiin tarpeidensa varaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 6. Lukekaa, miten Yle suoltaa suoraa sontaa ja turmelusta (”narttutietoa”):

  https://yle.fi/uutiset/3-10587597

  Harvoin näkee näin kuvottavaa tekstiä. Juttu julistaa avointa seksiä avioliiton ulkopuolella (”tuhat ekaa kertaa”), irtosuhteita ja ehkäisyä (suoraan vastoin Jumalan lisääntymiskäskyä). Kaikesta tulee vastenmielistä alapää- ja seksuaalimössöä, ”käsi-kädessä-porrasta”, muka ”rakkautta”, muka ”ihanuutta”, muka ”tunnetaitoja” jne.

  Kaikki tuo on turmeluksen opettamista ja johtaa suoraan moraaliseen tuhoon. Seksuaalisuus on yksityisasia (ei julkisten narttujen, koulujen tai vanhempien asia). Ja miten vanhemmilla on heikosti tietoa seksuaalisuuden kehityksestä, kun itse ovat ne läpikäyneet? Narttujen ja koulujen ”seksuaalikasvatus” tuhoaa kaiken normaalin seksuaalisuuden kehityksen ja kajoaa lasten ja nuorten yksityisyyteen (raiskaa heidät seksuaalimössöllä).

  Seksuaalisuus on tiukasti yksityisasia ja kuuluu yksin avioliittoon. Luonto tikan puuhun ajaa ilman mitään opastusta (”seksuaalikasvatusta”, joka on kuvottavuuden huippu).

  On sääli, että naiset on päästetty riehumaan yhteiskunnassa (osin tämä on jumalattomien miesten syytä, jotka eivät osaa olla todellisia miehiä ja Jeesuksen Kristuksen julistajia ja siten todellisen rakkauden julistajia). Naisvalta on Jumalan näpäytys kyvyttömille miehille. Jo uskonpuhdistaja Luther totesi Raamattuun vedoten, että Jumala ei tahdo naisten toimivan yhteiskunnallisissa viroissa tai kirkon pappisviroissa. Naisen paikka ja tehtävä on kaikkein kallisarvoisin toimi maan päällä: hoitaa kotia ja julistaa Jumalan sanaa lapsille, jotta he pelastuisivat ikuiseen elämään ja autuuteen Kristuksessa. Suurempaa tehtävää ja rakkautta ei ole. Nyt nainen on hylännyt paikkansa, ja kaikki tuhoutuu, myös lapset.

  Yle on jumalattomuuden, turmeluksen, perkeleen ja lasten tuhoamisen julistaja. Naiset tulisi saada pois yhteiskunnallisista viroista ja yhteiskunnallisesta riehumisesta kotiin normaaleihin tehtäviinsä, mutta se ei onnistu niin kauan kuin miehet ovat jumalattomia ja kyvyttömiä miehenkuvatuksia ja lässyttäjiä, joilla ei ole mitään todellista virkaa missään.

  Pohjimmiltaan tämä kaikki on tulos perkeleenpalvonnasta eli luonnollisen ihmisen palvonnasta, joka on syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaa synnin ja perkeleen orja. Perkele tässä kaikessa riehuu, ja se jos mikä on sanomattoman kuvottavaa ja tuhoavaa.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Homoseksuaalisuus Suomessa hyväksyttävää ja oikein,

  https://yle.fi/urheilu/3-11048513

  Jumalan edessä se on syntiä ja ”kauhistus”:

  ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus” (3. Moos. 18:22);

  ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13);

  ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat EIKÄ MIEHIMYKSET (homoseksuaalit), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10);

  ”lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille – – miehimyksille (homoseksuaaleille) – -” (1. Tim. 1:9-10);

  ”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, KIIHKO, PAHA HIMO ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha” (Kol. 3:5-6; jakeet Room. 1:26-27 ilmoittavat homoseksuaalisuuden kiihkoksi ja pahaksi himoksi);

  ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät, heidän SYDÄMENSÄ HIMOISSA, HYLJÄNNYT SAASTAISUUTEEN, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät HÄPEÄLLISIIN HIMOIHIN; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat KIIMOISSAAN syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, RIETTAUTTA JA VILLIINTYMISESTÄÄN SAANEET itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän KELVOTTOMAN MIELENSÄ VALTAAN, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, VAILLA YMMÄRRYSTÄ, LUOTETTAVUUTTA, RAKKAUTTA JA LAUPEUTTA; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:22-32).

  Yllä oleva Roomalaiskirjeen kohta osoittaa, että homoseksuaalisuus on himoa, saastaisuutta, kiimaa, riettautta, villiintymistä ja kelvottomuutta. Homoseksuaalisuus ei ole rakkautta, vaan homoseksuaalit ovat ”vailla rakkautta”. Se on saastaista himoa, riettautta.

  Kyseinen Roomalaiskirjeen kohdan loppu ilmoittaa, että ne, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden, ovat kuoleman ansainneet. Virallinen Suomi (esim. linkin Yle) ja suuri osa Suomen kansaa hyväksyvät homoseksuaalisuuden, joten heitä odottaa kuolema, ikuinen helvetti.

  Sodoma ja Gomorra olivat virallisen homoseksuaalisuuden paikkoja, lue 1. Moos. 19. luku. Jumala hävitti ne täydellisesti: ”Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden. – – Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä, katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko lakeuden, ja katso, maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. (jakeet 24, 25, 27, 28).

  Viralliselle Suomelle (esim. linkin Ylelle) ja Suomen kansalle Jumala lähettää varoituksen:

  ”Ja hän (Jumala) poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät” (2. Piet. 2:6);

  ”samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään IANKAIKKISEN TULEN RANGAISTUSTA” (Juud. 1:7).

  Tosin tiedän (kokemuksesta), etteivät virallinen Suomi (esim. Yle) ja Suomen kansan enemmistö kuule tuollaisia varoituksia. Kirjoitankin kommenttini lähinnä niille nuorille, joilla ei ole Jumalan sanan tuntemusta – että edes joku ehtisi vielä pelastua.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Yle uutisoi tänään: ”Päivi Räsäsen kirjoituksesta aloitetaan esitutkinta – Epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.” Uutistekstissä sanotaan mm.: ”Räsäsen kirjoitus ’Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi’ oli Raamattuun ja sen tulkintaan liittyvä, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto. – – Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.”

   https://yle.fi/uutiset/3-11050903

   Yllä olevassa kommentissani olevat raamatunkohdat osoittavat, että Jumalan silmissä (Raamattu on Pyhän Hengen, siis Jumalan, kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä, 2. Tim. 3:15-16; 2. Piet. 1:21; 1. Piet. 1:10-12) homoseksuaalisuus on ”kauhistus”, siis kauhistuttava synti. Homoseksuaalit ”eivät saa periä Jumalan valtakuntaa”, ts. he joutuvat ”kärsimään iankaikkisen tulen rangaistusta”. Homoseksuaalisuus on Raamatun mukaan edelleen ”sydämen himo”, ”häpeällinen himo”, ”kiima”, ”riettaus”, ”villiintyminen” ja ”sopimattomien tekemistä”. Homoseksuaalit Raamatun mukaan ”häpäisevät omat ruumiinsa”, ”ovat kelvottoman mielensä vallassa”, ja heidän tulee ”kuolettaa” itsessään tuollainen ”kiihko ja paha himo”.

   Raamatun mukaan myös ne, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden (siis esim. suuri osa Suomen kansaa ja maan johto), ovat myös ”kuoleman ansainneet” (Room. 1:32).

   Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeissa 18-32 apostoli Paavali laajemminkin kuvaa naisen tekemän syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3. luku) turmelemaa ihmiskuntaa. Nainen lankesi syntiin ja toi maailmaan synnin lisäksi synnin seuraukset: kuoleman, kärsimykset, sairaudet, perkeleen vallassa olemisen ja helvetin (siksi Jumala sanoo naisesta: ”Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen”, 1. Tim. 2:11-14).

   Koko luonnollinen (= Kristuksessa pelastumaton) ihmiskunta on siis naisen ansiosta täydellisesti perkeleen ja synnin orjuudessa. Sellaiset orjat elävät kokonaan synnissä, vailla Jumalaa, ja muiden syntien ohella he harjoittavat myös homoseksuaalisuutta. Paavali sanoo kuvauksessaan (siis Room. 1. luvussa) syntiinlankeemuksen turmelemia ihmisiä edellä mainitun (homous ja sen olemus) ohella ”jumalattomiksi”, ”vääryyden tekijöiksi”, ”totuutta vääryyden vallassa pitäjiksi”, ”Jumalaa kunnioittamattomiksi”, ”ajatuksiltaan turhistuneiksi”, ”sydämeltään ymmärtämättömiksi ja pimeiksi”, ”tyhmiksi”, ”Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi muuttajiksi”, ”sydämensä himojen” harjoittajiksi, ”saastaisiksi”, ”Jumalan totuuden valheeseen vaihtajiksi”, ”luotua enemmän kuin Luojaa kunnioittaviksi ja palveleviksi”, (tässä välissä ”homoseksuaaleiksi”, ks. kuvaus yllä), ”Jumalan tuntemisesta luopuneiksi”, jotka (jakeet 29-32 suoraan Raamatusta:) ”ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

   Voidaan hilata mieleen kysymys: Epäileekö valtakunnansyyttäjä tai Suomen kansa Jumalaa (siis Raamattua) kansanryhmää vastaan kiihottamisesta? Halventaako Jumala homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla? Aloittaako valtakunnansyyttäjä esitutkinnan Jumalan kirjoituksesta (Raamatusta)?

   Repivätkö siis Suomi ja sen viranomaiset Jumalalta silmiä päästä? Onko Suomi jo täysin saatanan vallassa – Jeesus Kristus (Vapahtaja), Jumala, pelastuminen, autuus ja ikuinen elämä kokonaan maahan tallattuna (siis jopa kirkoissa)? Onko oikea ja ainoa Suomen vihollinen ja tuhoaja Suomi ja sen virkamiehet (ja etenkin Suomen naiset)?

   Onko sokeus Suomessa täydellinen, aukoton?

   Mitä itseeni tulee, niin sen tiedän varmuudella, että Suomen jumalaton ja julkisyntinen kansa ON nimenomaan ansainnut mainitun tuhoutumisen ja ikuisen hukkumisen. Ei siinä ole mitään epäoikeudenmukaista.

   Eikä Raamattu anna ihmiselle mitään IHMISARVOA. Jumala heittää kaikki ihmiset ikuiseen helvettiin, ”iankaikkisen tulen rangaistukseen”. Nykyiset ”ihmisoikeudet” ja ”ihmisarvo” ovat perkeleen oikeuksia ja perkeleenarvo, koska ihminen on luonnostaan täydellisesti perkeleen orja (naisen ansiosta).

   ”Joka ei usko (evankeliumia), se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16). Jumala tekee esitutkinnan, ei perkele (luonnollinen ihminen, perkeleen orja).

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. Julkaistiinhan kommenttini, ehdin jo hätäillä, että julkaistaanko lainkaan. Kiitän kovasti! Miksikö hätäilin ja miksikö kiitän? Koska NYT on sitten se Suomen kohtalon aika! Kansa ja sen johto hyökkäävät tietoisesti ja avoimesti itse Jumalaa ja hänen sanaansa vastaan!!! Saatanan kaikella voimalla Suomen kansa (ainakin suuri osa siitä) hyökkää Jumalan silmille, ja Suomi on täysin samanlainen kuin Sodoma ja Gomorra! Ehdin vielä varoittaa – hirmuinen on tämän jumalattoman kansan kohtalo: ”Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin” (Hebr. 10:31). Tämä kansa on kuolemaantuomittu kansa. Saatana on saanut sen täydellisesti haltuunsa (siis Vapahtajasta on sydämissä luovuttu).

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. Kansa on ruokkinut petoa (sitähän demokratia on), ja nyt peto on kasvanut niin suureksi, että se syö koko kansan. Homot eivät siis ole vain ”kansanryhmä” vaan koko kansa. Homojahan ovat ne, jotka teoissa ovat homoja, sekä ne, jotka hyväksyvät homouden (nämä ovat sisäisesti homoja). Homo tarkoittaa koko kansaa. Peto on syönyt sen, ja pian ulostaa ulos.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Kansan (siis eduskunnan) kontrolloima Yle on pian pornosivusto, kuten koko yhteiskuntakin pian pelkkä porno- ja homoläävä. Luulen, että parin vuoden sisällä Yle on jo pääosin pornosivusto,

  https://yle.fi/uutiset/3-11048732

  On alkanut tulla aika, että luovun kokonaan Ylen sivustoilla käymisestä. Muutenkin Yle (kuten siis kansa) on täysin jumalaton turmeluksen läävä, helvetin synkkä suuaukko. Kaikki mahdolliset huijaukset ovat Ylen jokapäiväistä ”uutisointia”. Mielestäni lapsilta ja nuorilta pitää estää pääsy Ylen sivuille. Kansa jyrää (sitähän demokratia on) = alapää jyrää. Turmelus on kansan jumala, eikä mikään mahti tai voima muuta sitä.

  Kirjoitan tämän ohjausmielessä, opastaakseni niitä lapsia/nuoria, jotka ovat Jumalan valitsemia, oikeaan suuntaan, tänne:

  ”Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy” (Psalmi 1:1-3).

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Miksei minua ole valittu kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaehdokkaaksi (tai jo suoraan saajaksi)? Ainoana Suomessa olen kertonut totuuden monistakin asioista (pitkin julkista Internettiä, mm. Magneettimediassakin jo peräti liki 10 vuotta),

   https://yle.fi/uutiset/3-11054467

   Miksi katsella toisarvoisiin kirjoittelijoihin? Onko osasyynä se, että voittajan valitsee Ylen toimitusjohtajanainen, ja tiedossa on, mikä Yle on?

   No, itse Totuudenkin, Kristuksen, ihmiskunta naulasi ristiin – ja koko ajan naulaa. Ahkera on ihmiskunta koko ajan, ja sen palkitsijat, ja Peto voi paremmin kuin hyvin.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Jep, pitkään olen jo katsonut että hyvin näyttävät toteutuvan. Raamattukin taitaa olla jo aika lopussa, sillä Ilmestyskirjan kuudes peto on tapahtunut jo maan päällä.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. YLE haluaa kaikista exhibbareita, ilmeisesti. Sehän se on tervehenkinen harrastus tunnetusti. (Ei, vaan ehkä maailman kuvottavin asia. Jokainen itsensäpaljastajaan/-tyydyttäjään törmännyt tietää tämän.)

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat