Suomen ryöstön ja pakolaisinvaasion sosiaalinen hinta sekä politiikkasuositukset

Suomi on rauhan ajan pahimmassa talouskriisissä. Julkista taloutta supistetaan ja työn hintaa kavennetaan. Sipilän hallitus muiden muassa vähentää etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Esimerkiksi korotetut etuudet kansan- ja leskeneläkkeistä sulavat pois. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia valtion hupenevasta taloudesta. Poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.

Fixit: kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä.
Fixit: kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä.

Aluksi on syytä huomauttaa, että Suomen itsenäistyminen ja taloudellinen riippumattomuus hyvinvointivaltion rakentamiseksi saavat ensiaskeleensa eroamalla Euroopan Unionista. Kanna kortesi kekoon kohti itsenäisen Suomen aamun sarastusta ja allekirjoita lakialoite eli Kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen EU-jäsenyydestä. Lakialoite voidaan allekirjoittaa sähköisesti täällä. Tunnistautuakseen sivuille tarvitaan suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset. Vaihtoehtoisesti voidaan myös ladata, tulostaa ja täyttää paperinen kannatuslomake.

Sananen Suomen hallituksen muutamista innovaatioista

Suomen ja suomalaisten taloudellista asemaa tuskin helpottaa Sipilän hallituksen päätös yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto. Oikeusoppineet kummastelevat päätöstä ja pitävät sitä vallankumouksellisena muutoksena, mutta ei positiivisessa mielessä. Kriitikoiden mukaan sote-palveluja siirretään nyt markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä – vaikka siihen ei olisi ensinkään pakkoa.

Hyvinvointivaltion alasajaminen on käynnissä. Suomessa esimerkiksi pääsääntöisesti verovaroin kustannetut julkisten sektorien terveyspalvelut ovat ehkä mahdollisia tulevaisuudessa varallisuudesta riippuen.
Hyvinvointivaltion alasajaminen on käynnissä. Suomessa esimerkiksi pääsääntöisesti verovaroin kustannetut julkisten sektorien terveyspalvelut ovat kohta historiaa. Terveyspalveluita ehkä tulevaisuudessa saadaan varallisuudesta riippuen.

Lisäksi kansantaloudelle tuskin on hyötyä, päinvastoin ostovoiman vähentymisen myötä vahinkoa, hallituksen uudesta huippuinnovaatiosta hallituksen uutena työllistämiskeinona: siitä että työtön tekee töitä ilman palkkaa, työajalta ei kerry lomaa ja eläkettä eivätkä työterveyspalvelut ole käytössä. Tämä moderni orjatyön muoto voi johtaa palkattomien koeaikatyöllistettyjen kierrätykseen. Itse asiassa tämä, kuten muutkin Suomen hallituksen suunnitelmat toimivat tulojen siirtäjinä työntekijöiltä ja yrityksiltä globaalille pankkiirieliitille.

 

Kiky

Myöhemmin alkukesällä valmistuneella kilpailukykysopimuksella (kiky)  kumottiin Juha Sipilän uhkailemat pakkolait. Kiky-sopimuksella kyykytetiin palkansaajat ja osittain yritykset kansainvälisten pankkirosvojen eli korkoa, korolle velan, osittain aiheuttaman taantuman maksumieheksi.  Työ- ja virkasuhteessa olevien työehtosopimusten sopimuskausia jatketaan 12 kuukaudella palkkoja korottamatta.

Kiky-sopimuksella sovittiin esimerkiksi, että: Työaikaa pidennetään palkkaa muuttamatta 24 tunnilla vuodessa.

Julkisella sektorilla lomarahoja pienennetään 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina 2017–2019 ja työnantajien maksuja siirretään työntekijöiden maksettaviksi.

Kiky-sopimuksen heikentäessä ostovoimaa, kärsivät myös yritykset ja kilpailukyky. Siten sopimus ei johda työllisyyden parantamiseen ja on siten epäuskottavaa luottaa sopimuksen synnyttävän luvatut 35 000 työpaikkaa.

Leikkaukset ja palkanalennukset suuntautuvat sisäiseen devalvaatioon, eli viennin kilpailukyvyn tehostamiseen.  Euron arvo muuttuu muutamassa kuukaudessa noin 3 prosenttia, jonka kyseisellä sopimuksella ajatellaan parantavan viennin kilpailukykyä, joten todellista kilpailukyvyn kasvua ei ole havaittavissa.

Suomen alijäämään ja taloudelliseen taantumaan yleensä eivät ole syyllisiä palkansaajat, yrittäjät, lapsi perheet, työttömät tai muut tavalliset kansalaiset. Nämä ongelmat johtuvat maan poliittisen valtakoneiston ajautumisesta globaalien pääomaimperialistien asiamieheksi Suomessa.

 

Mitkä ovat syynä Suomen taloudelliseen taantumaan?

Suomen valtaeliitillä on nykyisin menossa todellisen Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisten hyvinvoinnin tuhoamiskampanja: Suomen luonnonvaroja yhtiöitetään ja taloudelle keskeisiä yhtiöitä myydään ulkomaille. Erikoisesti Metsähallituksen yhtiöittämiseen liittyen olisi muistettava, että TTIP-sopimuksen myötä yhtiöittämisestä voi koitua kohtalokkaita seurauksia. Se mikä on yhtiöitetty, on myös myytävänä. Yhdysvaltalaiset sijoittajat vaanivat silloin Suomen luonnonvaroja.

Suomen kansallisomaisuuden ulkomaisesta omistuksesta olkoon esimerkkinä kansalle surullisen kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka korotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla, eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei verokarhun käpälät ylety.1

Megayhtiöt pystyvät velmuilemaan esim. korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomaille verottajan ulottumattomiin. Ulkomaiset rahastot omistavat suuria osuuksia sellaisista yhtiöistä, kuten esimerkiksi Metso, Kone, Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sambo, TeliaSonera, UMP-Kymmene ja Wärtsilä.2

Poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen tuo runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille, jossa ne esim. kohottavat osakkeiden arvoa rikastuttaen pientä kansainvälistä suursijoittajien eliittiä.3

Saksan kehitysministeri Gerd Müller toteaa Welt am Sonntag -lehden haastattelussa Eurooppaan pyrkivistä pakolaisista saapuneen vasta 10 prosenttia perille. Eurooppaan olisi tulossa kesän kuumimpaan aikaan ainakin 10 miljoonaa kehitysmaalaista.4 Tietysti Suomi saisi tästä osansa. Pitäisikö laittaa rajat kiinni? Pitäisi.

Mutta nykyisinhän ei saisi enää olla pakolaiskriittinen: Onhan Suomen poliisi on julistanut aloittavansa uhkailla maahanmuuttovastaisia kansalaisia riippumatta siitä, uskotaanko näiden syyllistyneen rikokseen tai ei.5 Tämä ilmoitus on varmaankin eriasteista viranhaltijakoneistoa ja poliittista kermaa myötäilevän valtavirtaisen tiedonvälityksen mieleen.

 

Muutamia suosituksia taloudellisen ja sosiaalisen taantuman eheyttämiseksi

Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen. Siksipä Suomen pitää erota sekä EU:sta että eurosta.

Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa.

Suomen poliittinen johto on asettunut myös globaalin pankkiiri eliitin lakeijaksi. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on ihmiskunnan talouden syöpäkasvain.6 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen tekemän työmäärän palkasta.

Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Tästä tulee irrottautua!

Pankkien kansallistaminen olisi enemmänkin kuin suositeltavaa ja rahan synnyttäminen olisi äkkiä poistettava yksityisten tahojen käsistä. Valtiolla tulee olla oma valuutta ja sen paino-oikeus. Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Luonnollisesti myös vienti tulee saada vetämään kunnolla: uudet innovaatiot ovat lääkkeenä tähän. Miksi Suomessa ei kehitetä omaa autoteollisuutta ja metsäteollisuuden eri alueita?

 

Lopuksi vielä sananen pakolaispolitiikasta

Mikäli sionistisen mafian ja heidän lukuisten kumppaniensa kansainvälinen valtarakennelma saataisiin murskattua, parantuisivat maailman eri tulehduspesäkkeet tyystin. Luonnollisesti tässä tilanteessa, jossa osa pakolaisista todellakin tarvitsee pelastavaa kättä, olisi järjestettävä kansainvälistä avustustoimintaa paikallisella tasolla, eikä kuljetettava ihmisiä ympäri maailmaa.

Mistä muusta maailman köyhyys juontuisi kuin talous- ja pankkiirieliitin suoranaisesta laillistetusta ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta? Talmudistien käsissä olevat johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Eikö tämä ole osaltaan lietsonut etnisiä konflikteja niin kutsutuissa kehitysmaissa ja muuallakin?

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”.
 2. Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.
 3. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner).
 4. Die Welt (10.1.2016). Erst zehn Prozent der Fluchtwelle angekommen.
 5. Kaleva (11.4.2016). Poliisiylijohtaja: Poliisi puuttuu jatkossa tehokkaammin netin vihapuheisiin.
 6. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

 

5 kommenttia

 1. Eilen ja tänään saatiin taas ensikäden EU-apua.

  Eli tämän toivottoman tilanteen keskellä EU on keksinyt, että juuri EU pelastaa maailman ”päästöistä” ja nyt ”on yksityisautoilua vähennettävä ja esim. talojen öljylämmityksestä luovuttava” ja muuta sontaa.

  Siis kun Eurooppaan tuodaan miljoonia neekereitä juuri ja nimenomaan kasvattamaan niitä ”päästöjä” niin samaan aikaan VAIN EU tinkii kaikesta.

  Kaikki tietävät, että Kiina, Venäjä, Afrikka ja ylipäätänsä koko islamilainen maailma EI TINGI MISTÄÄN, EI VÄHENNÄ MITÄÄN, EI VÄLITÄ ASIASTA TIPPAAKAAN, mutta oma idioottieliittimme ei todellsien työn puutteessa keksi muuta kuin rampauttaa horjuvaa taloutta uusilla idioottimaisilla säännöillä.

  EU ei ole pystynyt koko olemassaolonsa aikana tuomaan mitään muuta kuin toivottoman, lohduttoman velkaantumisen, käsittämättömän, typerryttävän liikaväestön maahantuonnin ja sitten päälle järjettömän, suorastaan psykopaattisen eliitin, joka ei näe muuta kuin tarpeen tyrehdyttää vähäinenkin taloudellinen aktiviteetti.

  Koko maailma näkee, että juuri Kiina ryöstöviljelee maailman taloutta ja samalla viittaa kintaalla kaikille toimille ”vähentää päästöjä”. Miljardit ihmiset eivät ole mukana koko asiassa ja eivät missään tapauksessa tee mitään asian hyväksi ja nyt suomalaisten pitää taas ”tinkiä, tinkiä ja tinkiä”.

  Ja samaan aikaan muslimi/mustalisääntymismylly käy täysillä Afrikassa ja Lähi-Idässä ja nyt myös EU:ssa.

  Johtajamme eivät ole pelkästään lahjottuja, he ovat totaalisen tyhmiä, suorastaan seinähulluja. Itse asiassa KAIKKI nykyisen Euroopan päättäjät ovat seinähulluja.

  Eurooppa toipuisi välittömästi tästä, kun vain yksinkertaisesti toimittaisiin OMIEN ETUJEN mukaisesti. Kukaan ei pakota meitä polvistumaan Kiinan edessä. Mikä kiima siinä on, että Kiina voi tehdä mitä vain ja meidän pitää aina tinkiä ja supistaa? Onko Eurooppa varattu teemapuistoksi, johon kiinalaiset voivat tulla nauramaan ”monikulttuurisuutta”?

  Miksi helvetissä meidän pitää elättää Afrikan liikaväestö? Meillä ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia elättää neekereitä. Piste.

  EU on kammottava painajainen, jossa tyhmimmät, ahneimmat, surkeimmat ihmiset pettävät kokonaisen kulttuurin ja samalla koko muu maailma nauraa, pilkkaa ja yksinkertaisesti hyväksikäyttää Eurooppaa. Tavalliset ihmiset tietävät tämän olevan idioottimaista, mutta ajatteleminen on kriminalisoitu, puhuminen on vaarallista, ihmisen pitää alistua idioottien edessä ja tuhota oma maansa.

  Jos joku kysyy, miksi radikalisoidun niin vassokuu, katsokaa, mitä meidän elämästä erkaantunut eliittimme tekee. Se riittää. Eliitti tulee saamaan juuri sitä, mitä eliitti tilaa. Vihaa.

  Plusääni(19)Miinusääni(1)
 2. Kiina tekee järjestelmällistä elinkauppaa, ihmisen eri kehon osia järjestelmällisesti otetaan esim vangeilta ilman vangin suostumusta. Falun Gong jäsenet myös uhreina tässä elinten väkivaltaisessa ottamisessa , ja miten reagoi tähän asiaan Suomen korkein johto ? Ei mitenkään, ei yhtikäs mitään eli asia tietoisesti vaietaan eli asia on juha Sipilälle täysin hyväksyttävä asia, lestadiolainen käsitys on että se on hyväksyttävää toimintaa. Samaan aikaan sama eliitti vallanpitäjä tukee stooria jossa kauhistellaan nazien toimintaa esim Mengelen , mutta Kiinan rikollinen elinryöstö kampanja saa täyden tuen maamme päättäjiltä. Tupla standartit käytössä siis.

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 3. Nykyeliitin lähtölaskenta on jo alkanut, kirjaimellisesti.

  Media ei enää kykene muuta kuin epätoivoisesti puolustamaan ja suojelemaan eliittiä. Millään rintamalla ei ole enää ”hyvää” reservissä. Talous on täydellisessä, suorastaan totaalisessa, umpikujassa kaikkialla EU-alueella. Kreikka, Portugali, Espanja, Italia, tuhottu. Suomi kovaa vauhtia tuhoutumassa.

  Maahanmuutto on täydellinen katastrofi. Terrorismi ryöstäytyy käsistä. Kaikkea peitellään, mutta mitään positiivista ei ole enää kerrottavana. Työpaikat tuhoutuvat kiihtyvällä tahdilla, mutta eliittimedia voi tarjota tähän vain loputonta ”festivaalinarratiivia” neekereineen.

  Eliittimme on jo kuin Neuvostoliiton Punaisen Torin kalkkeutuneet lobotomiajohtajat.

  Lapsia makaa murhattuina kaduilla, teollisuus tuhotaan, kaupungit ghettoutuvat, naiset eivät uskalla kulkea ulkona yksin, mutta eliitti heiluttaa irvokkaita home/lesbomeemejä lasipalatseissaan.

  Kansa köyhtyy, tulevaisuus on päivä päivältä surkeampi, mutta mitääntekemättömien suvaitsevaisuustyöntekijöiden ja – johtajien määrä lisääntyy eksponentaiaalisesti. Rahaa otetaan koko ajan olennaisesta turhuuteen – ja velaksi.

  Tämä eliitti tulee kokemaan, kirjailmellisesti, ceaucescut. Sanokaa minun sanoneen.

  Koruton, lyhyt oikeudenkäynti. Epätoivoista sönkötystä – ja sitten: loppu.

  Plusääni(14)Miinusääni(2)
 4. Kun kuuntelen tässä aivan loistavaa musiikkia eli Nick 13 ja ”Carry My Body Down” niin kirjoitanpahan tähän fiktiivisen välähdyksen lähitulevaisuudesta:

  ”Pääkaupunki palaa, hallitsemattomia tulipaloja on kaikkialla.

  Eliitti pakenee pohjoisesta lähestyvän Kansallisen Rintaman armeija tieltä. Satamissa on täydellinen kaaos. Raskaasti pakattuja laukkuja ahdetaan kaikkiin mahdollisiin veneisiin, jo aivan läheltä kuuluu konetuliaseiden ja panssarivaunin piiskan ääntä.

  Nyt kukaan ei marssi kaduilla, sateenkaariväki on hävinnyt ja asemien tienoilla ei ole basaari, vaan kadut ovat autiot.

  Stockmannin edustelle ilmestyy neljä panssarivaunua ja vaunun sisältä nousee nauravia nuoria miehiä. He ottavat nyt oman maansa takaisin…”

  Tällainen välähdys… Repikää siitä, suvakit. 🙂

  Plusääni(9)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat