Suomesta banaanivaltio kansainvälisen eliitin hyödyksi

Suomen kurjistumisen historiaa

Ensinnäkin todettakoon, kuinka Suomen poliittinen eliitti on saanut maamme noudattamaan Suomea köyhdyttävää kansainvälisten rahoituslaitosten sanelemaa toimintaa. Tämän poliittisen operoinnin tarkoituksena on ollut ja on edelleen ajaa esimerkiksi Euroopan valtioita konkurssiin EU:n liittovaltion ja maailmanvaluutan synnyttämiseksi.

Esittäkäämme lyhyesti Suomen sortovallan historiaa. Suomen systemaattinen ryöstäminen aloitettiin, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin 1987. Lisäksi ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää sangen rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua merkittävästi. Elintason laskeminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä [1] ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä [2], tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä [3].

Vapaamuurari ja entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen aloitti osaltaan Suomen hyvinvointivaltion romuttamisen.
Vapaamuurari ja entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen aloitti osaltaan Suomen hyvinvointivaltion romuttamisen.

Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin. Bruttokansantuote laski ja työttömyys nousi, kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat jatkuvasti realisoimaan omaisuuttaan. Suomessa jäljellä olevaa omaisuutta alkoi siirtyä nopeassa tahdissa ulkomaiseen omistukseen.

Elintason hupenemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 % ja työttömyys nousi 3,5 %:sta 18,9 %:iin [4]. 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Vuoden 1994 tienoilla Suomi onnistui jäämään valtion velkaloukkuun, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot. Vuonna 2013 valtionvelka oli 89,7 mrd. € [5]. Kansainvälisen pankkiirieliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Vaikka tuolloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi, niin silti pääomia ei kertynyt, sillä kukin velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

 

Suomi kansainvälisten keinottelijoiden uhrina

Suomi on ajautunut globaalien talous- ja pankkiirieliitin kuristusotteeseen, Suomen sisäisten vihollisten eli kotimaisen poliittisen eliitin ansiosta. Siten poliittinen johto on asettanut ylikansallisten pääomaimperialistien edut Suomen ja sen kantaväestön hyvinvoinnin edelle.

Nykyisin on jo kohtalaisen tunnettua kansainvälisen pankkitoiminnan hengenvaaralliseen sairauteen verrattava korkoa-korolle-vaikutus, johon lähes kaikki valtiot ovat altistuneet velkaantuen näille globaaleille rahoituslaitoksille, jotka ovat tunnetusti sionistitaustaisten vaikuttajien kontrollissa. Tästä aiheesta olen kirjoittanut lähteineen aikaisemmin muiden muassa otsikolla Sionistisen eliitin maailmanvalloitus.

Myös Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmästä eli Federal Reserve systeemistä (Fed) mainittakoon muutama sananen. USA:n keskuspankkijärjestelmään sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven (Fed) rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli. Yhdysvalloista onkin tullut velallinen näille sionistien pankeille, sillä todellisuudessa USA:n valtiolla ei ole rahan luontioikeutta, vaan sen on tyytyminen sionistien antamaan korolliseen velkarahaan. USA:n valtio olisi säästynyt tähtitieteelliseltä velalta, jos se olisi pitänyt itsellään oikeuden rahanluontiin ja itsenäiseen keskuspankkiin [6].

Samoin kuin USA velkaantuu yhä hirvittävämpiä summia rahaa vampyyrimaisille luotottajilleen, niin velkaantuu maailman muut valtiot sionistipankeille. Niinpä tässä suhteessa oli suotavaa esittää maailman rahataloutta selventääkseen myös mainittua Fed-funktiota.

Ajatelkaapa kuinka satumaisen äveriäs on esimerkiksi juutalaisten Warburgien pankki sen kyetessä lainoittamaan kymmeniä valtioita [7].pankkien uhrit Kuitenkaan juu­talaiset pankit eivät ole olleet hyödyksi ihmiskunnalle, vaan lainanneet rahaa ja ottaneet korkoa ja koron korkoa tuottaen siten hirvittävästi taloudellista vahinkoa kaikille kansoille. Tätä on osuvasti luonnehdittu ihmiskunnan talouden syöpäkasvaimeksi.

Tästä vakavasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Sionistinen eliitti hallitsee esimerkiksi seuraavia kansainvälisiä pankkeja: Goldman Sachsia (GS), jonka johtajana toimi 26 vuotta juutalainen Robert Rubin, ennen 1990-lukua [8]. Lisäksi hän toimi Citigroupin hallituksen johtajana v. 2007 [7] sekä johti muita globaaleja investointi pankkeja, joita ovat esimerkiksi: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch [8]. Ainakin osa näistä pankeista muodostaa Fedin yhteenliittymää.

 

Kuinka Suomi on ajautunut kansainvälisten keinottelijoiden uhriksi?

Vastaamme nyt lyhyesti tähän ala-otsikkoon. Suomen liittyminen Euroopan Unionin jäseneksi oli maallemme suuronnettomuus. Valtion alijäämää on osaltaan kasvattanut Suomen eurojäsenyys. EU:n myötä olemme ajautuneet nettomaksajiksi, negatiivinen globalisaatiokehitys on kiristynyt ja maa on ollut helpompi höynäyttää eurojäsenyyteen. Euro kurittaa SSuomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen.

Samoin eurojäsenyys tarkoittaa, että näihin kriiseihin tai euroalueen sisäisiin talousahdinkoihin ei voida harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa, vaan siitä päätettään EU:ssa. Valtion velka onkin lisääntynyt tasaisesti vuodesta 2006 alkaen.

Esimerkiksi Sauli Niinistö on syyttänyt kansaa ylivarojen elämisestä ja Sipilä on peräänkuuluttanut talkoohenkeä Suomen taloudellisen taantuman taittamiseksi. Eikö Suomen poliittinen johto, Sipilä mukaan lukien tajua, että maamme taloudellinen taantuma johtuu ajautumisesta globaalien talous- ja pankkiirieliittien kynittäväksi. Siten on muodostettu illuusio itsenäisestä talousalueesta, vaikka mainitut globalistiset vaikuttajat kuppaavat kansallisvarallisuuttamme alati kiihtyvällä tahdilla. Taloudellinen riippumattomuus syntyy vain itsenäisellä ja korottomalla rahapolitiikalla sekä tuottavuudesta saatujen ansioiden pysymisellä valtakunnan rajojen sisäpuolella. Luonnollisesti tulee harjoittaa vientiä ja tuontia.

Tällaisia rikollisia ja valtion kannalta onnettomia ratkaisuja on Suomen poliittinen eliitti tehtaillut jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Suomi ja sen kantaväestö on siis joutunut ylikansallisten suurpääoman haltijoiden lypsettäväksi Suomen poliittisen eliitin toimesta.

Sipilä onkin jo uhkaillut komission puuttumisella leikkauksiin, ellei Suomen alijäämää saada kuriin. Juuri yllä mainitut poliittiset ratkaisut (ajautuminen globaalien pääomaimperialistien uhreiksi) ovat vaikuttaneet Suomen velkaantumiseen, eikä palkansaajat, yrittäjät, lapsi perheet, työttömät etc. Myös Sipilän tulisi muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Mutta Suomen nykyinen hallitus ja erikoisesti Sipilä on selvästi asettunut Suomea ja sen kantaväestöä sortavan ja köyhdyttävän kansainvälisen rahaeliitin asiamieheksi. Eikö poliittista johtoamme hävetä?

Uuden hallituksen säästöohjelma on saanut voimakasta kritiikkiä osakseen, sillä ne suuntautuvat lähes täysin yhteiskunnan köyhimpiä kohtaan. Poistoja kaavailtiin ennen Sipilän suurta puhetta kohdistuvaksi asuntovelallisen korkovähennysoikeuden eliminoimiseen, työttömyysturvan puolittamiseen, pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamiseen, sähköveron nostamiseen, lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuus lakkauttamiseen. Muitakin kavennuksia oli suunniteltu, kuten esimerkiksi palkansaajien palkkojen pienentämistä 10 prosentilla ja palkankorotuksien pysäyttämistä hamaan tulevaisuuteen [9].

Pääministeri Juha Sipilä asettui myös hartaassa puheessaan ylikansallisten pääomapiirien edunvalvojaksi. Huolehtiminen sionistisen pankkiirieliitin saatavista ei ole niin tärkeä tehtävä kuin Suomen ja sen kantaväestön etu. Sipilä halusi puheessaan alistaa vuorotyön raatajat taipumaan pakkolainsäädännöllä menettämään sopimusvapautensa, supistamaan sairauslomapalkkoja, ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä.

Sipilän esittämät palkkojen ja muiden etuuksien pienentämiset tulisivat vain kaventamaan tuotantoa ja siten huonontamaan kilpailukykyä.

Verratkaamme mikä on teollisuustyön hinta muissa maissa: Suomessa se on 35,9 €, Saksassa 37,1 € ja Ruotsissa 41,8 €. Tästä huolimatta Saksassa ja Ruotsissa kilpailukyky on jopa parempi kuin Suomessa [10].

Kilpailukykyyn vaikuttaa inflaation kasvu, verotuksen kiristyminen sekä yrityslainojen korkotaso ja kenties niiden heilahtelut eurovaluuttaan sitoutuneina.

Miksi Sipilä ei puhunut ja ennen muuta miksi leikkauspolitiikassa ei huomioida harmaantalouden tai veroparatiisien aiheuttamia miljardien eurojen verotappioita?

Onko oikeudenmukaista epäoikeudenmukaisen suvaitsevaisuuden nimissä avata pakolaisille veräjät selälleen, kun valtion talous on kuralla ja väestö jakautuu kahtia; rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin? Lisäksi hiveleekö kantaväestön oikeudentajua suomalaisten asunnottomuus, kun heidän nenänsä edessä annetaan asuntoja muukalaisille? Miksi veronmaksajilta ei kysytä suostumusta huippuhintoihin nousevan pakolaispolitiikan ja kotouttamisen kustannuksien ylläpidosta? Parantavatko nämä seikat kilpailukykyä?

 

Kalergi-suunnitelma ja EU:n syntyprosessi

Koska Euroopan Unionilla on tehokasvaikutus Suomen taantumaan, itsenäisyyden menetykseen, liittovaltio kehitykseen ja ynnä muihin direktiivien järjettömään viidakkoon on täten suotavaa esittää EU:n syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

EU:n taustoihin viitaten luomme katsauksen kreivi Richard Nicolaus Coundenhove-Kalergin (C-K) kirjoituksiin, joita voidaan lyhyesti kutsua Kalergi-suunnitelmaksi.

Muiden muassa C-K oli vanhimman Euroopan yhdentymistä ajavan kansanliikkeen, Paneurooppa-unionin isä.

EU: taakse kätkeytyy raadollinen kehitys kohti harvainvallan super-Neuvostoliittoa.
EU: taakse kätkeytyy raadollinen kehitys kohti harvainvallan super-Neuvostoliittoa.

Julkisen siunauksen saaneet julkaisut esittävät C-K:n vuonna 1923 ilmestyneen teoksen Paneuropa olevan huolestunut Euroopan kehityksestä kohti suursotaa, elleivät maanosan valtiot päätä yhdistyä vapaaehtoisesti.

Pian C-K:n mietteiden ympärille kehkeytyi kansanliike, Paneurooppa-unioni, jonka tärkeimmäksi pyrinnöksi asetettiin pysyvä rauhan tila vapaassa, yhtenäisessä Euroopassa.

Vaikka C-K:n Paneuroopa-unionin idea verhotaan edistykselliseen ja moraaliseen verhoon, löytyy kulissien takaa paljon raadollisempi ajatus Euroopan kehittymisen suunnista.

Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa juutalaisen Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa:

Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan.

Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin.

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat katoavat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden [11].

Hänen mukaansa Euroopan muodostuessa kristilliseksi olisi se silloin juutalainen ja mikäli Eurooppa olisi moraalinen, se olisi silloin myös juutalainen. C-K toteaa juutalaisista jalostuvan uuden henkisen kehittyneen rodun, joka tulee muodostumaan herrakansaksi Eurooppaan. Tämä ”juutalaisten” ylhäisöllisyys mahdollistuu muka heidän henkisestä ylivertaisuudestaan Euroopan kansoihin verrattuna [11].

Niin ikään koulutusmaailman ja tiedonvälityksen tehtäviksi tulisi maailman modernisointi ja jalostaminen verettömästi, ilman voimakeinoja. Hänen mukaansa koulussa voidaan kehittää tai tuhota lapsen sielu ja vastaavasti medialla ylletään samoihin päämääriin varttuneiden kohdalla. C-K:n oli huolestunut silloisesta (v. 1925) koulusta ja lehdistöstä, jotka olivat hengettömän älymystön hallussa. Hän julistaa niiden takaisin saamisen jokaisen aatteellisen poliitikon ja kunkin idealistisen vallankumouksen tärkeimmäksi tehtäväksi [11].

Yllä mainittu lapsen sielun jalostaminen tarkoittanee paremminkin mielen manipulointia uutta ”uljasta” imperialistista ja monikulttuurista tai mieluummin monokulttuurista Eurooppaa varten. Näihin yhtäläisiä tavoitteita tarkoittanee C-K median eli lehdistön vaikutuksella.

 

Päätelmiä

Coundenhove-Kalergilla ja hänen kauttaan muodostuneella kansanliikkeellä on eittämättä liikkeelle laittavavoima EU:n kehittymisessä. EU:sta on myös pitkälle muodostunut C-K:n kirjoituksien mukainen super-Neuvostoliitto.

Kuitenkin sionistisen eliitin osuus C-K-suunnitelman toteutumisessa on niin kiistaton, että ilman kyseistä eliittiä ei esimerkiksi Euroopan Unioni olisi toteutunut. Esimerkiksi rahoittihan sionistitaustainen pankkiiri innokkaasti Pan-Eurooppa-liikettä. Sionistien osuuden EU:n syntyprosessissa todistaa jo tuonpuoleiseen siirtynyt tohtori Karl Steinhauser (KS) useissa eri teoksissaan: Hän nimeää vapaamuurari Coundenhove-Kalergin Pan-Eurooppa-liikkeen perustajana, EU:n henkiseksi isäksi. KS:n mukaan silmiinpistävänä todisteena vapaamuurareiden hallinnasta Euroopan Unionissa on se, että EU:ssa kunkin poliittisen liikkeen edustajat tulevat keskenään mainiosti toimeen. Tämä siitä huolimatta, vaikka kotimaissaan heillä on eri ideologinen maailmansa, ja siten he ajautuvat vähän väliä keskenään tukkanuottasille. Löytyy kuitenkin yksi rauhan kehto, jossa nämä vapaamuurarit, vaikkakin edustavat vastakkaisia maailmankatsomuksia, ovat sopuisasti ja eroavat toisistaan pitkien keskustelujen jälkeen riitelemättä. Se paikka on nimittäin loosi.

KS:n mukaan EU:sta kehittyy (on siis jo kehittynyt) byrokraattinen, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa oleva super-neuvostoliitto, mitä vapaamuurarien salapuolue diktatorisesti hallitsee. Karl Steinhauser ei nimeä suoraan EU:n taustavoimiksi sionistista tai juutalaista eliittiä, vaan sen sijaan hän osoittaa EU:n luojiksi ja kehittäjiksi vapaamuurarit, nuo vallanhimoiset miehet. Vapaamuurarit ovat kuitenkin sionistisen mafian yksi tärkeimmistä operointivälineistöistä kansainvälisen hegemonian saavuttamiseksi. Niinpä todellisuudessa myös KS osoittaa kohteliaasti mainioissa kirjoissaan sionistisen mafian Euroopan Unionin synnyttäjiksi.

Lopuksi yhteenvetona esitettäköön, että Suomen nykyinen hallitus on edesmenneitä hallituksia kärkevämmin alistunut kotimaansa sisäiseksi viholliseksi uhraten Suomen ja sen kantaväestön hyvinvoinnin kansainvälisten pääomaimperiumien hyödyn alttarille. Suomen ei tarvitse olla huolissaan siitä, että pystymmekö maksamaan valtionvelkaamme sionistien pankeille. Suomen itsenäisyys, sen kaikkinainen kehitysprosessi ja kantaväestön hyvinvointi tulisi olla etusijalla. Tätä Suomen syömistä ja sen kansallisen omaisuuden ryöstämistä ovat palvelleet Coundenhove-Kalergin Pan-Eurooppa-liikkeen toteutus aina EU:n syntymiseen saakka. Suomen itsenäisyyden menettäminen ja maan turmeleminen on vain realisoitunut voimakkaasti Suomen liittyessä EU:n ja euroon. Tulevaisuudessa meitä odottaa nippu uusia kansainvälisiä sopimuksia, kuten esim. TTIP ja Nato, jotka tulisivat toimimaan pitkänä naulana Suomen itsenäisyyden ruumisarkussa.

Totisesti suomalaisten pitäisi tehdä Islannit!

Siten jo alustavasti pyytäisin muodostamaan toimintakeskuksia ainakin Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun, kansannousun värväystoimintaa silmällä pitäen. Verkostoituminen tulisi tapahtua muutenkin kuin internetin kautta. Tavallaan mainittuihin kaupunkeihin tulisi muodostaa esikunnat, jotka huolehtisivat muiden muassa tiedottamisesta, organisoimisesta etc..

Suomen poliittisen eliitin yhtenä pyrkimyksenä on maan halvaannuttaminen pakolaistulvalla ja siten vauhdittaa maan ajautumista syvemmin ylikansallisten pääomaimperiumien haltuun.
Ehdotan voimakasta vastarintaa hallitusta ja eduskuntaa vastaan. Rekrytoidaan väkivallaton vastarintama, joka miehittää kymmenien tuhansien ihmisten joukoilla Sibelius Akatemian konserttisalin, jossa eduskunta kokoontunee Eduskuntatalon remontin aikana.
Mukana tässä kansannousussa voisi olla muiden muassa traktoreita, kuorma-autoja yms. raskasta kalustoa.

Hallitukselle ja päättäjille yleensä esitettäisiin nämä vaatimukset: Nykyinen eduskunta pitäisi panna viralta. Siten myös tulisi muodostaa hätätilahallitus, joka koostuisi erialojen asiantuntijoista, jotka arvostaisivat yhteistä hyvää ja isänmaata. Uudesta hallituksesta muodostuisi Suomen ja sen kansan palvelija.
Hallituksen täytyisi muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

Ehdottomana vaateena olisi virallisen Suomen parlamentaarisen työskentelyn aloittaminen Suomen eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja NATO:n isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluonti oikeus. Vapaamuurarius tulisi ehdottomasti kieltää virkamiehiltä ja poliitikoilta tai ainakin heidän tulisi ilmoittaa ennen nimittämistä kuulumisensa vapaamuurareihin ja sen aste. Niin ikään valtamedian kontrolli ja valtius tulisi eliminoida eliitiltä.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. HS (2009). Suomen sosiaaliturva.
 2. Omakaupunki.hs.fi/Pääkaupunkiseutu/opettajatkin.
 3. Tilastokeskus 2009; Taloussanomat 2010.
 4. Tieteessä tapahtuu.
 5. Valtionvelka (2013).
 6. Taloudenperusteet.
 7. Encyclopedia Britannica. Retrieved 6 November 2013; Encyclopedia Britannica. Retrieved 6 November 2013.
 8. Robert Rubin; Valtionkonttori/Treasuryfinland
 9. Valtioneuvosto/hallitusohjelma.
 10. Taloussanomat.
 11. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG.

26 kommenttia

 1. Suomen pelastaminen kiinnostaa. Meilitse voi ottaa yhteyttä.

  Plusääni(38)Miinusääni(1)
 2. Kansallisvaltio, jolla olisi oma raha ja rahanluontioikeus. Velaton valtio, jonka verotulot saataisiin kansalaisten käyttöön, eikä sionistimafian koronkiskontaan. Hyvä kirjoitus.

  Plusääni(45)Miinusääni(1)
 3. Älijäke on mukana rintamassa! Suomi kuuluu suomalaisille!

  Plusääni(35)Miinusääni(1)
 4. Todella hieno kirjoitus ja olen itsekin hyvin pitkälle samaa mieltä. Maamme pitäisi erota EU:sta ja eurosta ja sen pitäisi ottaa rahanluontioikeus omalle keskuspankilleen. Nykyinen eduskunta ja hallitus ja jopa presidentti tulisi laittaa viralta ja valita maahan uusi eduskunta, hallitus ja presidentti, nykyisten valtapuolueiden ulkopuolisista toimijoista. Sellaisista toimijoista joiden ainoa päämäärä ja tehtävä olisi suomen valtion ja sen kansalaisten etujen ajaminen. Myös suurin osa maamme solmimista kansainvälisistä sopimuksista tulisi irtisanoa, ainakin sellaiset jotka eivät ole maan edun mukaisia.

  Nyt jos koskaan tarvittaisiin kansannousua laajalla rintamalla, kun poliittinen eliitti on pettänyt kotimaansa ja kansansa, tulisi meidän kansalaisten pelastaa lastemme ja heidän lastensa tulevaisuuus. kansannousulle pitäisi saada kunnon organisointii ja sen pitäisi tapahtua mahdollisimman väkivalllattomasti. Sähköpostiin voi laittaa minullekin ehdotuksia kansannousun järjestämisestä, jos keinot ja tavoitteet ovat yhteneväisiä omien tavoitteideni kanssa, ollen valmis tulemaan mukaan.

  Plusääni(39)Miinusääni(1)
 5. Ilmauksen ”Ajatelkaapa kuinka satumaisen äveriäs on esimerkiksi juutalaisten Warburgien pankki sen kyetessä lainoittamaan kymmeniä valtioita” johdosta seuraavaa: Ei juutalainen raha- ja pankkijärjestelmämme lainaa KOSKAAN mitään omaansa (eikä edes talletustileillä olevia rahoja). Se luo lainaamansa rahat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena (kyseessä laillistettu rahanväärennystoiminta – päättäjämme ovat hyväksyneet sen). Rahamme tulee liikenteeseen vain velkana; muulla tavalla rahaa ei tule liikenteeseen kuin pankeista lainaa ottamalla. Kaikki rahamme on velkaa juutalaiselle rahajärjestelmälle.

  Koska pankit eivät lainaa mitään omaansa, kukaan ei todellisuudessa ole pankeille mitään velkaa, ei valtio, eivät kunnat, eivät yksityiset henkilöt. Kaikki velat voidaan jättää maksamatta. Jos asia menee oikeuteen, pankit eivät kykene todistamaan, että he olisivat lainanneet jotain omaansa (siksi pankit eivät allekirjoita lainasopimusta). Pankit eivät kykene esittämään otetta tilikirjoistaan, että olisivat lainanneet jotain omaansa. Millään tavalla ne eivät kykene vahvistamaan velan olemassaoloa.

  Parempi on kirjoituksen ilmaus ”että uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun velkaannutaan yksityisille pankeille”.

  Koska yhteiskunnassa on pankeille takaisin maksettavaa aina enemmän kuin rahaa on olemassakaan (maksettavaa velka + korko; rahaa olemassa vain velan verran), yhteiskunta joutuu (keskimäärin) koko ajan ottamaan lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi. Syntyy VÄKISIN velkakierre, velkaorjuus, kaikenlainen muukin orjuus ja tuho (kuten nähdään). Tämän voi estää vain juutalaisesta velkarahajärjestelmästä irtautuminen ja oman kansallisen, velkaan perustumattoman rahajärjestelmän luominen. Raha- ja pankkijärjestelmämme (todellisuudessa velka- ja kontrollijärjestelmä) on se perusase, jolla meidät tuhotaan. Ja se ase perustuu tyhjään, ”ei mihinkään” (pankit luovat rahat tyhjästä). Meidän tuhotaan pelkällä tyhjällä (tämä on osoitus ei-juutalaisten äärimmäisestä typeryydestä; sen juutalaiset tuntevat – ja ovat oikeassa).

  Rahan kohtalo on aina kansan kohtalo – ja nyt meillä ei ole omaa rahaa lainkaan.

  Vaikka kirjoituksessa suositellaan kansannousua, siihen ei tule ryhtyä. Jumalan sana sanoo:

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

  Esivaltaa tulee kyllä opastaa ja neuvoa (esim. lähetystöjä päättäjien luokse) ja tarvittaessa jopa viedä oikeuteen tai pilkata, mutta kapinaan ei tule ryhtyä. Huono esivalta on Jumalan rangaistus (kaikki esivaltahan on Jumalalta, ks. raamatunkohta yllä), joten oikea toimintatapa on kansan parannukseentulo (katumus + usko Kristukseen, syntien anteeksiantamukseen). On pantava pois esimerkiksi lastenmurhat (abortit), homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, viinanjuonti ja huorinteko. Kun Jumala huomaa kansan tehneen parannuksen, hän suo lujan ja oikean esivallan, joka taistelee Jumalan johdatuksessa vihollisia ja rikollisia vastaan. En ole missään havainnut kansan ryhtyneen parannuksentekoon, sen sijaan kapinoita ja rähinöitä suunnitellaan pian kaikkialla – ja saadaan siitä tuomio eli tilanteen paheneminen, kuten raamatunkohta yllä sanoo.

  Ilmauksen ”Hallituksen täytyisi muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia ja kannattavat humanitäärisiä arvoja” johdosta seuraavaa: Juuri humanismi (usko ihmiseen ja ihmisen kaikkivoipaisuuteen) on väärällä raiteella oloa ja väärälle raiteelle viemistä. Ihminen on luonnostaan syntiinlankeemustilassa, perkeleen orja. Humanismi on perkeleen orjaksi julistautumista, perkeleenpalvontaa (ihminen tekee itsestään ja järjestään jumalan). Silloin kukaan ei tee parannusta Jumalan lain edessä. Silloin kaikki voi vain huonontua.

  Hallituksen tulee muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita ja LUJIA – heidän tehtävänsä on RANGAISTA PAHAA (ei edistää sitä olemalla ”humanisti” eli suvakki). Pahat on pantava vastuuseen, tarvittaessa vankilaan tai jopa hirsipuuhun:

  ”Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. – – jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se (esivalta) ei MIEKKAA turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:3-4).

  Hallituksen tehtävä on Jumalan sijaisena rangaista pahoja, ei silitellä pahoja ”humanistina” eli suvakkina. Hallituksen tehtävä ei ole noudattaa pahojen (kansan) tahtoa vaan päinvastoin voimakeinoin lannistaa se. Hallitus on Jumalan (Jumalan lain) palvelija, ei pahojen (kansan) palvelija.

  Olisi hyvä pysyä totuudessa, ettei koko ajan hukuttaisi vain yhä syvemmin.

  Valitettavasti kaikki vaihtoehtomediamme palvelevat pahoja (kansaa) ja vievät yhä syvempään tuhoutumiseen.

  Sääli.

  Jumalaa ei tunneta. Eikä haluta tuntea.

  Kaikki näyttää nykyisin syöksevän kansan tuhon syöveriin, tehtiin mitä tehtiin.

  Vesa-Ilkka Laurio

  Plusääni(20)Miinusääni(6)
  1. Kirjoituksesi mukaan huono esivalta on Jumalan rangaistus kansan syntien tähden. Yhdysvalloissa on varmaan kaikkein eniten uskovia kristittyjä väkilukuun nähden. Kuitenkin maan johto on kaikkein korruptoitunein ja maailmanhallitusta eniten ajava johto, mitä voi maan päältä löytää. Jotain on pielessä…

   Raamatun mukaan tämä maailma on Jumalan vihollisen eli perkeleen hallussa. Itse olen sitä mieltä, että kyllä nykyisten esivaltojen asettaminen tulee pikemminkin viholliselta eikä Jumalalta.

   Sanot, että hallituksen tehtävä Jumalan sijaisena on rangaista pahoja. Käytännössä tapahtuu kuitenkin päinvastoin. Pahat ja kierot maanpetturit porskuttavat ilman rangaistusta, mutta hyvät ja oikeudenmukaisuutta ajavat ovat todella vaikeuksissa.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Eivät USA:n kristityt ole oikeita kristittyjä vaan teeskenteleviä saatanoita, kuten muuallakin maailmassa (Suomen ”kristityt” tutuin esimerkki). Sen näkee heidän kirkkokunnistaan, opeistaan ja elämästään. USA:ssa lienee vain pari kirkkokuntaa, joissa vielä oikea oppi (Raamattu) jotenkin on pysynyt, vaikka niissäkin se todellisuudessa on kovaa vauhtia luhistumassa, Lutheran Church Missouri Synod ja Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Todellisia kristittyjä on USA:ssa hyvin vähän.

    Mielipiteesi, että nykyiset esivallat tulevat perkeleeltä, on raamatunvastainen ja siksi perkeleestä (olet syntiinlankeemustilassa, katumaton syntinen siis, ja silloin perkeleen orja). Raamattu sanoo:

    ”Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1).

    Tavat, joilla Jumala esivaltoja asettaa, ovat monenlaisia, hän voi mm. sallia jumalattoman kansan asettaa oman esivaltansa (demokratia), jolloin esivallasta tulee saatanallinen, hyviä ihmisiä, isänmaata, kuria ja totuutta rankaiseva ja pahoja ihmisiä, vihollisia, kurittomuutta ja valhetta kiittävä ja palveleva, kuten Suomessa. Varma tapa tuhota jokin kansa on antaa sille vapaat kädet yhteiskunnassa (silloin vapaat kädet annetaan perkeleelle).

    Oikean, Jumalan tarkoittaman esivallan tehtävä on rangaista pahoja, Room. 13:3-4. Oikean esivallan Jumala suo jumalaapelkääväiselle, pääosin kristitylle kansalle. Kansalle, joka palvoo ja palvelee perkelettä (siis itseään ja himojaan; ihminen on luonnostaan syntiinlankeemuksen peruina sataprosenttisesti perkeleen orja), Jumala antaa rangaistukseksi huonon esivallan, joka rankaisee hyviä ja kiittää ja edistää pahoja. Näin Jumala tuhoaa kyseisen kansan/maan.

    Huono esivalta, kuten kaikki muutkin vitsaukset, on samalla Jumalan keino ajaa kansaa katumukseen ja uskoon, parannuksentekoon siis. Siksi julistan täällä parannusta. Kun kansa ottaa vastaan Jumalan uskossa Jeesuksen Kristuksen hankkimaan syntien anteeksiantamukseen, Jumala ei tuhoakaan kansaa/maata vaan antaa sille suojeluksensa, mm. oikean, lujan miehisen esivallan, joka panee pahat ihmiset ja viholliset kuriin. Joonan kirja toteaa:

    ”Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä” (Joona 3:10).

    Mitä tulee ”hyviin ja oikeudenmukaisiin”, niin todellisesti, sydämessään, sellaisia voivat olla vain sydämen kristityt (perkele on joutunut kaikkoamaan heidän sydämistään ja Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki tullut tilalle – yksin Jumala on hyvä: ”Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin”, Mark. 10:18). Ja sydämen kristityt eivät sydämissään elä enää tässä maailmassa vaan Jumalan iankaikkisessa valtakunnassa, jonne ruumiskin nousee viimeisenä päivänä, Joh. 5:28-29. Sen vuoksi kristityille on – mitä heihin itseensä tulee – samantekevää, millainen esivalta missäkin on. Olivatpa olot millaiset hyvänsä, ne koituvat aina kristittyjen parhaaksi (esim. sortava esivalta kukistaa kristityissä vielä jäljellä olevaa syntiä, ”vanhaa aatamia”):

    ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut” (Room. 8:28).

    Mutta eihän krpälauma tällaisesta mitään ymmärrä. Se riehuu ja vaahtoaa:

    ”Yltympäri jumalattomat rehentelevät” (Ps. 12:9).

    Plusääni(5)Miinusääni(3)
    1. Puuttuneeko Jumala nyt kaikkeen ihan noin intensiivisesti, kyllä nämä kaikki nykyiset ongelmat ovat ihan tämän perkeleen vaikutuksen alaisen kansan omia hankkeita (Snl. 1:24-32). Ei Jumalan hankkeita. Jumala ei ole paha. Hän ei usuta mitään kimppuumme tai rankaise näin käytännöllisin toimin. (saatan toki erehtyäkin…)

     Jumala vain sallii tämän kaiken tuhon tapahtuvan. Vai lieneekö tämä jopa vääjäämätöntä ?

     Koska meiltä kansana puuttuu nyt varjelus, joka tulisi Jumalan sanan kautta Jeesuksen sijaisovituksen omanneiden ihmisten sydämistä keskuuteemme, pyhän hengen vaikutuksesta siis, ei luonnolisen ihmisen omin toimin. Nyt varjeluksen puuttuessa ohjat asioista ottaa perkele, samoja reittejä pitkin siis (ihmisydän). Tai siis sehän siellä alunperinkin on vallalla.

     Sananl. 16:25 ”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.”

     Kaikki on siis tavallaan ihan loogista.

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
     1. Kaikki enkelit ovat Jumalan luomia, Ps. 104:4 + Hebr. 1:7; Hebr. 1:14 (ks. myös 1. Moos. 2:1), myös perkele (alkuun hyvä enkeli, mutta lankesi). Luotuna olentona perkele on siis Jumalan vallassa ja kontrollissa. Perkele voidaan siis esimerkiksi voittaa ”Jumalan sota-asulla”, Ef. 6:10-12 (ks. myös Matt. 16:18; Room. 16:20)

      Perkele on Jumalan enkeli, ja Jumala käyttää häntä a) jumalattomien rankaisemiseen, ks. esim. 2. Tess. 2:11-12, jossa mainittu ”eksytys” tulee luonnollisesti perkeleestä, ja b) hurskaiden kurittamiseen ja koettelemiseen, ks. Job 1:7-12; Job 2:6; 2. Kor. 12:7; Ps. 78:49.

      Jumala rankaisee syntejä toisten ihmisten synneillä.

      Raamattu ei opeta, että perkele olisi Jumalan vallan ja kontrollin ulkopuolella. Eikä Pyhä Jumala sellaisenaan ole ihmisen käsitettävissä. Hän on paljastanut itseään vain Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa; muutoin häntä ei voi käsittää. Raamattu, jonka Pyhä Henki on kirjoittanut apostolien ja profeettojen välityksellä, sanoo:

      ”Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1).

      Tämä ei tarkoita, että jos Jumala antaa esivallan, se on jumalattomille ”hyvä”, siis jumalattomia silittelevä ja heidän himojaan suosiva. Jumala voi perkeleen välityksellä antaa huonon esivallan (jopa tyrannin), jumalattomalle kansalle rangaistukseksi ja myös Kristuksen luo ajajaksi (ahdinko ajaa kohti katumusta ja uskoa). Jumala voi myös käyttää jumalatonta kansaa itseään jumalattomien olojen (esim. huonon esivallan) luomiseksi kansan rangaistukseksi.

      Jumala on kaikkitietävä ja kaikkinäkevä. Mitään ei tapahdu hänen tietämättään. Esimerkiksi Matt. 10:29-30 sanoo:

      ”Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.”

      Esivalta on JUMALAN PALVELIJA, olipa se millainen hyvänsä. Se on kansan palvelija vain silloin kun kansa on kristitty kansa, jossa Jumala asuu. Silloinkin se on Jumalan palvelija.

      Plusääni(3)Miinusääni(4)
     2. Miten niin ”miehen” mielestä? Tuossa tarkoitetaan ihmisen mieltä, ei pelkästään miehen.

      Painu v_ttuun feministi, emme tarvitse miesvihaasi, saasta.

      Ja sinä, Vesa, olet aivopesty hihhuli joka ei tajua mitään. Mutta eihän sitä aivottomalta uskikselta voi odottaakaan.

      Mitäpä jos teet palveluksen ja kuolet pois?

      Plusääni(2)Miinusääni(3)
  2. Kuulehan, Vesa, kukaan vähänkään tervejärkinen ihminen ei halua olla missään tekemisisissä mielisairaan, murhanhimoisen, homofobisen psykopaatti ”jumalasi” -joka on oikeasti demoni, Baal- kanssa. Sinä siis palvot joko tietäen tai tietämättäsi Helveteistä siinnyttä pahuuden lähettilästä. Jumalasi on mielenvikainen, saastainen paholainen, jota te aivottomat Kristityt palvotte. Olet myös saatanallinen homofoobikko, mutta senhän sinä jo tiesitkin.

   Todellinen Jumala on kaukana sinun saastaisesta, Helveteistä nousseesta murhaaja jumalastasi. Sinä Vesa olet rienaava, homofobinen eksyttäjä, juuri niitä joita Jeesus kutsui kyykäärmeiden sikiöiksi. Helvetin liekit odottavat sinua jo ahnaasti, Saatanan palvoja.

   Lopuksi haluan ilmaista, että väkivalta on täysin toimiva ja hyväksyttävä ratkaisu tietyissä tilanteissa. Vihaan Kristinuskossa juuri tuota alistuvaa, nöyrää asennetta. Te kristityt olette kuohilaita, eunukkeja jotka ansaitsevat tulla pilkatuiksi ja vihatuiksi.

   Plusääni(7)Miinusääni(2)
   1. Nimimerkille ”länkytä lisää” at 19.52.

    Kirjoitat: ”Vihaan Kristinuskossa juuri tuota alistuvaa, nöyrää asennetta. Te kristityt olette kuohilaita, eunukkeja jotka ansaitsevat tulla pilkatuiksi ja vihatuiksi.”

    Asia on kuitenkin niin, että ihminen on luonnostaan, syntiinlankeemuksen peruina, perkeleen orja. Ja Jeesus Kristus teki ristintyössään tyhjiksi perkeleen teot, 1. Joh. 3:8. Perkele siis – ja hänen mukanaan luonnollinen ihminen – on Jumalan edessä itse häviö, itse heikkous, itse turhuus. Joudutte heikkouttanne lopulta helvettiin, riehuitte miten riehuitte.

    Sydämen uskossa (jonka Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa) Jeesuksen lunastustekoon perkele joutuu kaikkoamaan sydämestä ja Pyhä Henki (Jumala itse) tulee tilalle. Tämän ilmenee luonnollisen ihmisen kuolemisena (heikkous) ja uuden ihmisen syntymisenä (voima). Uudessa ihmisessä asuu itse VOIMA, Pyhä Henki:

    ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen” (2. Tim. 1:7).

    Mitä heikommaksi ihminen (vanha ihminen) tulee uskossa, sitä täydellisemmäksi voima (uusi ihminen, Pyhä Henki hänessä) tulee:

    ”Ja hän (Herra) sanoi minulle (Paavalille): ’Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa’. Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä” (2. Kor. 12:9-10);

    ”Jos minun (so. Paavalin) kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani” (2. Kor. 11:30).

    Evankeliumi on siis voiman, tuo todellisen voiman:

    ”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima” (1. Kor. 1:18);

    ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi” (Room. 1:16).

    Usko siis tappaa vanhan ihmisen, jossa perkele asuu, ja synnyttää uuden ihmisen, jossa Jumala asuu:

    ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

    ”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20);

    ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ’Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan'” (Joh. 14:23).

    Kristityssä siis asuu Jumala, kaikkein suurin voima, itse asiassa kaikki voima:

    ”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 8:38-39);

    ”Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan” (1. Kor. 3:21-23).

    Jumalalta tulee kaikki:

    ”Totisesti, totisesti minä (so. Jeesus) sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen” (Joh. 14:12-14);

    ”että mitä ikinä te anotte Isältä minun (Jeesuksen) nimessäni, hän sen teille antaisi” (Joh. 15:16);

    ”Totisesti, totisesti minä (Jeesus) sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni” (Joh. 16:23).

    Sääli, että oikean kristinuskon opetus on lopetettu kirkoissa, kouluissa ja kodeissa. Siksi tietämys Jumalasta – ja hänen voimastaan – on kadonnut. Siksi myös kaikki ajautuu tuhoon ja lopulta lähes koko kansa joutuu helvettiin syntiensä vuoksi.

    Siksi umpikuja ja epätoivo vallitsee kaikkialla.

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
   2. Koeta nyt päättää kumpia, alistujia vai miljoonien ihmisten murhaajia, ”kristittyjä” syytetään molemmista. Sanoisin, alistuja juutalaisherran tahtoon vastoin Kristuksen opetusten on myös murhaaja niin kuin sinäkin itsesi esittelit. Et tunnu ymmärtävän, että toisen posken kääntäminen on katseen kohdistamista pääviholliseen eli vallanhimoisiin koronkiskureihin ja patologisiin valehtelijoihin.

    Jos minä olisin jumala, ja mitä olen revisionistien sivuilta esimerkiksi saksalaisten 2. MS:n aikaisesta kansanmurhasta oppinut, alkaisi nimittäin kostonkirves viuhua aika tiuhaan tahtiin. No hyvä etten ole edes sinne päin. Mitä Kristus tähän sanoo on, että TOTUUS JULKI, VAIKKA HENKI MENISI. Ja kyllä se vielä joltain revisionistilta saattaa mennäkin. Mutta se on kuitenkin Kristuksen opetusten mukainen vastaveto vääryyteen. Ja jos ja kun totuus tulee esiin ympäri Maapallon, ovat juutalaiset ja heidän lakeijansa niitä pilkattuja ja vihattuja.

    Asiasta toiseen, onnistuuko sinulta kirjoittaa Vihaan Juutalaisuudessa juuri tuota alistuvaa nöyrää asennetta kultin rabbiinista keskuspankkivaltaa kohtaan? Jos onnistuu, kirjoita, sinulla kun tuntuu olevan homous aikalailla tärkeämpi asia kuin kansainvälinen rahoitusjärjestelmä.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Kyllä ne Sipilät ja muut tajuavat, ymmärtävät ja tietävät mikä on Suomen kansallinen etu. Muutoin he eivät osaisi toimia täysin päinvastoin kuin on Suomen kansallinen etu.

  Ohessa esimerkki (tämänkin mies avautui asioista vasta eläkkeelle jäätyään) :
  http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1440991231170

  Maamme johto ja kaikki puoleet ym. on siis solutettu häikälemättömillä rikollisilla, jotka eivät todellakaan toimi siellä tietämättömyyttään, tai tyhmyyttään uskonnoksi naamioidun rahanväärentäjäkartellin hyväksi, vaan täysin tahallisesti, joko palkkiota tai painostusta vastaan.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/04/01/wolfgang-hackert-mord-und-perversion-1/

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
 7. Turhista tuomioista nimiä ylös! Jokainen löytää pöytäkirjoista!! Tuomarit, syyttäjät, ym!!!! Koska lakia ei enää ole niin miksi vitussa kenenkään pitäisi sitä noudattaa!!

  Tietenkin vastaanvanlaisista tuomioista tekijät, edellinen rekisteri ja verrattavissa olevat tuomiot esiin! Jos poikkeaa valko ihoisen tuomio veroja maksavan tuomio liikaa tumma ihoisen tuomiosta, niin koti käynti, koska lakiahan ei ole enää!!!

  Eli jos potkitaan maassa makaavaa syytöntä ja varastetaan ja tuomio ei ole törkeä, niin eikö silloin tuomioiden antajat ansaitse saman kohtalon???????

  Oikeusvaltio vitun paskat eliitin valtio!! Jotka ei tuota mitään vaan hyväksi käyttävät tuottavaa kansan osaa!! Ketäs ne pankkiirit ovatkaan???

  Juutalainen on pettävä paska ja tulee aina olemaan! Vitun holokausti paskakin! Saatanan aivokuolleet idiootit!!!!!!”

  http://carolynyeager.net/fred-leuchter-talks-jim-rizoli-about-his-experiences-governments-and-law

  Vittu pistää vihaksi!! Vammaiset suomalaiset ettekö tajua!!! Teitä vedetään höplästä!!!!

  SUVAITAAN!! Hevetti afrikassa tämä nainen joka suvaitsi hänet raiskattii!! No ei se mitään sen jälkeen tapettiin!! Typerät suvakit te olette suomen huoria!!!!

  Internet soturi 🙂

  http://www.jewwatch.com/

  http://silentcrownews.com/wordpress/

  October 14, 2015
  The Secretive Trans-Pacific Partnership: Washington’s Strategy to Isolate China

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 8. historia toistaan itseään! Aiheutetaan sota jolloin katseet kääntyvät pois meistä pankkiireista!! Jotka nyt sattuvat olemaan juutalaisia! Muslimeja eurooppaan? Mitä tekee kantaväestö heidän kulttuurinsa antaa pedofiliaan ja väärä uiskoisten hakkaamiseen! Mitä tekee PERUS PERTTI no inhoaa muslimeja ja aloittaa sodan heitä vastaan 🙂 :)! Kuka voittaa? Kuka alun perin halusi tämän sekasorron? VITUN VAMMAISET GOJIMIT TE LANKEATTE SAMAAN LANKAAN VUODESTA TOISEEN!!! Luuletteko vittu tosiaan että nämä asiat tapahtuvat vahingossa :)! IDIOOTIT mailmassa ei tapahdu mitään ilman rahavaltiaiden suostumusta!!

  Miltä teistä mailma näyttää muslimeja otetaan toisten uskontojen sekaan ja suvakikki huorat luulevat että kärsivät hätää 🙂 🙂 Nämä ovat sota karkureita ja pelkureita paskoja!!

  Luuletteko ettei tämä invaasio ole isomman tahon edelle panema?

  Länsimaisen suvaitsevaisuus huoraa käytetään hyväksi 100 nolla!!! Näin se saatana eli lusifer tapaa tehdä tuhotakseen teidät!! VAMMAISET TYPERÄT IDIOOTIT!! herätys!!

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 9. Jos Hallitus alentaisi itsensä tavallisen kansan palvelijaksi, silloin kyseessä olisi Kristuksen opetusten perusteella Jumalallinen Esivalta. Mutta kun ei alenna, vaan palvoo maanpäällistä herraa, joka tyhjästä painetulla rahalla ylentää hänet tavallisen kansan yläpuolelle politiikko uran lisäksi myös lopuksi ajaksi elämästään.

  Ei tässä mistään Jumalan rankaisusta ole kysymys, vaan ihmisen rahan- ja vallanhimosta toisen ihmisen yli. Eli turha syyttää myöskään kuviteltua perkelettä, joka on pelkästään ihminen omien himojensa ja pelkojensa orja. Kristityt ulkoistavat omat pahat tekonsa perkeleelle ja Juutalaiset ulkoistavat omat pahat tekonsa jumalalle, koska hehän ovat valittuja ja kaikki heidän tekemänsä onkin jumalan tahto.

  Oletetaan kaksi ukkoa, yksi leipä ja talvi tulossa. Perkeleellisen eloonjäämiskurssin käyneen mukaan, jos tuo toinen kupsahtaisi, saattaisin syödä yksinään koko leivän ja selvitä talven yli. Mutta jos molemmat ovat käyneet saman kurssin, tappavat toinen toisensa ja rotta syö leivän selviten komeasti talven yli. Kristuksen opetusten mukaan kaksi silmäparia näkee eteenpäin paremmin kuin yksi.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
  1. JSL 23.00

   Kansa on siis perkele. Ja tavallista kansaahan hallitus on aina palvellut, sillä kansa valitsee päättäjät ja kansa on täällä yksinvaltias lain määräyksellä: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Kansa = hallitus.

   Hallitus on suonut kansalle päättäjien valitsemisen vapauden lisäksi lastenmurhien vapauden (abortit), homoseksuaalisuuden oikeudet, jumalanpilkan oikeudet, viholliselle antautumisen oikeuden, viinanjuonnin vapauden ja huoraamisen vapauden. Mitä vain pyydätte, sen hallitus teille antaa. Nyt teille on avattu kapinoinnin, räyhäämisen ja väkivallan vapaus. Mitä puuttuu?

   Pojan eloonjäämiskurssi on se, että hän tuli ja kuoli.

   Lastenmurhista koituu kuolemantuomio, 1. Moos. 9:6: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava.”

   Homoseksuaalisuudesta koituu kuolemantuomio, 3. Moos. 20:13: ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.”

   Kaikista synneistä koituu kuolemantuomio, Room. 6:23: ”Synnin palkka on kuolema.”

   Suomen kansa on ansainnut kuoleman, tuhoutumisen.

   Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus, puuttuu. Ja silloin puuttuu kaikki.

   Mitään ei jää jäljelle.

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
   1. Kyllä olemme ongelmissa koska ihmiset ovat hylänneet tietoisuutensa ja saattaneet perheensä ja jälkipolvensa tuhoon tuijottaessaan tvtä,ahmiessaan roskaa ja uskoessaan yksinkertaisimpia valheita päivästä toiseen. Sinäänsä ovat siis hylänneet ”jumalan”. Olin kirjoittamassa että olet väärässä mutta olet oikeassa.

    Mielestäni ei tarvitse olla mikään pirullinen ihminen että tulee tukeneeksi tätä mätää systeemiä ja omaa tuhoaan. Tarvitsee vain uskoa että töitä tekemällä ja veroja maksamalla asiat menevät hyvin.

    Plusääni(9)Miinusääni(0)
   2. ”Hallituksen tehtävä ei ole noudattaa pahojen (kansan) tahtoa vaan päinvastoin voimakeinoin lannistaa se. Hallitus on Jumalan (Jumalan lain) palvelija, ei pahojen (kansan) palvelija.”

    Toisaalta tämä on aika roskaa ,hallitus on kansaa varten. Mitä jos kansa olisi mielestäsi hyvä? Oikein kiltti ja viinaa juomaton uskovainen raamattu kansa. Olisiko silloin hallituksen tehtävä noudattaa kansan tahtoa ja olla lannistamatta sitä vaiko edelleen kohdella kansaa pahana.

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
    1. Ei hallitus ole hyvien pelkona:

     ”Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi.

     Esivalta kiittää hyvää, jumalaapelkäävää (= Jumalaa kunnioittavaa) kansaa. Tässä esivalta toimii Jumalan sijaisena.

     Hyvällä kansalla on oikeudenmukainen ja luja esivalta. Se rankaisee kaikkia vihollisia ja rikollisia (esim. lastenmurhaajia, homoja, jumalanpilkkaajia, huorintekijöitä, juopottelijoita, vihollisen kanssa veljeileviä), tarvittaessa vankilatuomioin ja teloituksin. Vihollisia vastaan luja esivalta toimii puolustussotien avulla. Hyvässä kansassa on vähän rangaistavaa.

     Suomen jumalaton ja röyhkeä kansa on tuhonnut täältä kaiken. Sillähän hän on ollut yksinvalta (hirmutyrannia) maassa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Jumalan kannalta sopivin ja tehokkain tapa tuhota tämä heittiökansa on päästää se vapaasti riehumaan (yksinvalta maassa, demokratia, vapaudet, ihmisoikeudet jne., jotka kaikki ovat perkeleen valtaa, perkeleen oikeuksia ja perkeleen vapauksia). Se tuhoaa itse itsensä täydellisesti. Nyt tämä kansa riehuminen ja tuhoprosessi on saavuttamassa ekstaasin, hurmoksen.

     Vesa-Ilkka Laurio

     Plusääni(3)Miinusääni(3)
     1. Tässä täytyy lisätä, että koska Suomessa on huono esivalta, se rankaisee hyviä ja kaikkea, mikä on hyvää, oikeaa ja totta. Se myös palvelee vihollisia.

      Tällaista saa aikaan heittiökansa, jolla on yksinvalta maassa (demokratia, perustuslaki 2§).

      Plusääni(5)Miinusääni(1)
 10. Kalle Isokallio on sitä mieltä ,että vaaleissa äänestämällä ei pystytä korjaamaan enää mitään ja että tämä annetaan ajautua kiville. Olen vahvasti samaa mieltä ja ainoa keino saada asiat järjestykseen on ,joko kevyempi tai hieman raskaampi kansannousu. Puolueet saavat lakkauttaa toimintansa hyödyttömänä.

  Plusääni(20)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat