Sionistisen eliitin maailmanvalloitus

Tässä kirjoituksessa esitämme pähkinänkuoressa sionistisen eliitin maailmanlaajuisen hegemonian sekä siihen liittyvät instrumentit. Kansainvälisen sionismin vaikutuksen alainen uusliberaalinen sivilisaatio eli Uusi maailmanjärjestys merkitsee maailmantalouden välityksellä toimeenpantavaa prosessia, jonka huipentumana tulisi olemaan maailmanhallitus tai maailman sivilisaatio.

Uusliberalistinen maailma tulee perustumaan ”demoniseen kolminaisuuteen” eli massamedian, politiikan ja talouden valtaan. Nämä tavoitteet turvataan USA:n ja eräiden muiden Nato-liittolaisten globaalilla ”rauhaan turvaamisella”.

Tämä tarkoittaa sydämetöntä ja itsevaltaista hallintosysteemiä, jossa valtiot tulisivat olemaan kuntien asemassa ja kansakunnat kasvottomana orjalaumana uhraamassa elämäänsä korporaatio- ja pankkiiriylimystön alttarille.

Tulee huomata, että kaikki valtiot ovat velkaa sionistisille pankkiirieliitin pankeille, USA hirvittäviä summia. Valtionvelka synnyttää alijäämäisen vaihtotaseen, jolloin maasta poistuu ulkomaille enemmän juoksevia maksuja kuin sieltä niitä saadaan. Tämä puolestaan voi kiihdyttää ulkomaisen velan kasvua ja näin yleinen kurjuus lisääntyy ennen muuta kolmansissa maissa.

Pankkiirieliitillä ja muuhun siihen liittyvällä harvainvallalla tarkoitetaan tässä kirjoituksessa sionistista eliittiä.

 

Uusliberalistisen sivilisaation hegemoniset instrumentit ja niiden käyttö

Uudenliberalistisen hegemonian taustalla on sionistinen eliitti. Tämä mafia on siis kansainvälinen järjestelmä, joka on kehittynyt vuosisatojen saatossa. Tämä harvainvalta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

 1. Pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita mahtavia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.
 2. Globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt.
 3. Tähän ryhmään voisi sisältyä julkinen sektori, kuten esim. kasvatus- ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan. Siihen sisältyy myös joukkotiedon välitys ja viihdemaailma.

 

Kansainväliset rahoituslaitokset

Ehkä tärkeimpänä instrumenttina uudenliberalistisen sivilisaation (US) pyrkimyksille on ollut kansainväliset rahoituslaitokset.

Ensinnäkin Amerikan Yhdysvaltojen keskuspankki eli Federal Reserve System (Fed) aloitti toimintansa 1913. USA:n keskuspankkijärjestelmään sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli.

Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reserven rakennus.
Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reserven rakennus.

Oikeudellinen perusta tälle salakavalimmalle metodille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina, jonka siis USA:n edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät vuonna 1913, 23. joulukuuta. Fedillä on siis hävytön oikeus painaa rajattomia määriä dollareita, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille ja kansoille (Steinhauser 1994).

Mainittu laki USA:n keskuspankista oli juutalaisen pankkiiri Paul Warburgin aikaansaannos. Itse asiassa USA:n keskuspankki on sionistiseen eliittiin kuuluvien pankkiirien kansainvälisten pankkien omistuksessa.

Pankkiirien kykyä USA:n keskuspankin hallinnointiin tehostaa Fedin pankkiirien siirtymisen joustavuus. He voivat olla Yhdysvaltojen hallinnossa ja loikata sieltä jälleen pankkimaailmaan ja vaikka sitten edelleen hypätä Fedin johtaviin virkoihin. Muistettakoon, että USA:n Federal Reserve on yksityinen pankkikartelli.

Sionistinen ylimystö tai mafia, todellakin hallitsee kansainvälistä pankkimaailmaa. Tästä vakavasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Kyseinen oligarkia hallitsee esimerkiksi seuraavia kansainvälisiä pankkeja: Goldman Sachsia (GS), jonka johtajana toimi 26 vuotta juutalainen Robert Rubin, ennen 1990-lukua [1]. Lisäksi hän toimi Citigroupin hallituksen johtajana v. 2007 [1] sekä johti muita globaaleja investointi pankkeja, joita ovat esimerkiksi: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch [2] jne.

USA:n keskuspankin hallinto.

Huomattakoon, että Citigroup on yksi Yhdysvaltain Fedin omistajista. Fedin omistajiin lukeutuu myös Rockefellerien vaikutuspiirin lukeutuva JP Morgan ja Rothschildien tuntumassa sijaitseva Barclays Capital.

Ennen yllä mainittua Citigroupin hallituksen johtotehtävää Rubin toimi USA:n valtiovarainministerinä (1995–1999) ja lisäksi Rockefellerien isännöimän USA:n ulkomaansuhteiden neuvoston (CFR) puheenjohtajana.

Silmäys historiaan osoittaa, että Goldman Sachsin perusti 1869 Yhdysvalloissa juutalainen Marcus Goldman ja nykyisin GS on yksi maailman suurimmista liikepankeista, jonka liikevaihto oli 87,97 miljardia USD (2007) ja nettotulos 11,59 miljardia USD (2007) [3]. Tähän viitaten voidaan esittää kysymys: Millä valtaeliitillä on vaarallisen suuri vaikutus maailman hegemoniaan?

 

USA:n keskuspankki ja Wall Streetin pankit maailman hallitsijoina

Wall Streetin pankkiirit ja maailman suurimpien talouselämän keskuksien johtajat ovat kiinteästi sellaisten globaalien instituutioiden takana, kuten esimerkiksi IMF, Maailmanpankki ja WTO. Ne ovat byrokratioita ja toimivat hallitustenvälisinä säätelyeliminä voimakkaiden talous- ja finanssietujen puolesta.

IMF:n, Maailmanpankin ja WTO:n tehtävänä on antaa sopeutusohjelmia ja valvoa niiden noudattamista niiden valtioiden osalta, jotka ovat ajautuneet kansainvälisten rahoituslaitosten kuolettavaan syleilyyn.

Amerikan Yhdysvallat eivät ole itsenäinen liittovaltio. Sionistit hallitsevat siellä, kuten Euroopassa.
Amerikan Yhdysvallat eivät ole itsenäinen liittovaltio. Sionistit hallitsevat siellä, kuten Euroopassa.

Mainitut säätelyelimet ovat saavuttaneet sen, että yhtäläisiä taloudellisia ohjeita noudatetaan maailmanlaajuisesti.

Tämä tarkoittaa ”poliittista konsensusta”, jonka mukaan maailman hallitukset ovat kaikkialla sisäistäneet uusiliberaaliset poliittiset ohjelmat. Tämän ”poliittisen konsensuksen” synnyttäjinä ovat Wall Streetin pankkiirit, jotka ovat sionistiseen mafiaan kuuluvia organisaatioita (Chossudovsky 2004, 18–26).

Tosin Chossudovsky ei nimitä kyseisiä organisaatioita sionistiseksi tai juutalaiseksi eliitiksi. Tämän mafian hegemonia ulottuu joustavasti kansainväliseen pankkitoimintaan, joka mahdollistaa mittavan lahjonnan ja kiristyksen. Voidaan sanoa, että kaikki valtiot ovat velkaorjuudessa mafiosoaan verrattavan eliitin pankeille, USA lienee eniten. Yhdysvaltojen romahdus tulee vetämään muun maailman taloudelliseen mustaan aukkoon.

 

Goldman Sachs: sionistinen verenimijä [5]; [6]

Goldmanista on kirjoitettu hyvin paljon – sekä puolesta että vastaan. GS on keinotteluapparaatti, kuten muutkin investointipankit. Talletusten ottaminen pankkeihin toimii pankkitoiminnan kulisseina. Pankit hankkivat tulonsa esim. osakkeilla, korkojen kiskomisella, erilaisilla investointisektoreilla, suoranaisella petkuttamisella jne.

GS on tiiviisti hallitusten kyljessä USA:ssa, Britanniassa ja muuallakin maailmassa. GS on aina ollut jollakin menetelmällä sekaantuneena markkinoiden kuohuntaan. Niinpä jo 80-luvulta alkaen GS on vaikuttanut jokaisen talouskriisin taustalla.

Esitettäköön hiukan laajemminkin Goldman Sachsin toiminnasta, jo siitä syystä, että tämän juutalaismafian investointi pankki omistaa kärjistetysti sanoen puolet maailman varallisuudesta. Täten GS muun muassa pystyy istuttamaan maiden hallituksiin halutessaan ihmisiä, jotka palvelevat GS:n ja muiden sionististen eturyhmien, kuten myös Israelin intressejä.

Jo vuonna 2011 BBC Interview:n haastattelussa väitettiin maailmaa hallitsevan juutalaisen Goldman Sachsin, eikä hallitukset. Väitteessä oli varmasti perää, sillä GS:lla oli jo tuolloin noin 50 biljoonaa dollaria 50 biljoonaa dollaria sijoitettuna johdannaismarkkinoille. Luku on likipitäen yhtä suuri kuin koko maailman BKT.

Länsimainen ”demokraattinen” kapitalismi on ajautunut tiensä päähän, josta on esimerkkinä Goldman Sachin laillistettu kansojen ryöstämiseen erikoistunut rikolliskopla. Ilmeisesti vapaat markkinat ja vapaat vaalit eivät järjestelmänä suojaa ahneuden sekä vallanhimon äärimmäisiltä muodoilta. Sionistinen GS pystyy toiminnallaan halutessaan kaatamaan ja pelastamaan haluamiaan yhtiöitä, lahjomaan poliitikkoja ja päättäjiä, ohjaamaan julkisia pelastusvaroja haluamilleen kohteille.

Juutalaisen eliitin toiminnasta esimerkiksi GS:n muodossa kärsii ennen muuta kansalaiset, huippuunsa kohonneiden polttoaineen hintojen, korkeista kulutusluotoista, supistetuista eläkemaksuista, ryöstöön verrattavasta verotuksesta pankkien kustannuksien ylläpitämiseksi ja joukkoirtisanomisista.

GS konsultoi Kreikkaa vuosituhannen alkupuolella peukaloimaan negatiivisia tilastoja näyttämään positiivisilta.

Goldman Sachsin kaltaisten liikepankkien toiminta imee valtiot taloudelliseen mustaan aukkoon.
Goldman Sachsin kaltaisten liikepankkien toiminta imee valtiot taloudelliseen mustaan aukkoon.

GS peri myös miljoonia dollareita ”vinkeistään”, neuvoen lisäksi sijoittajia eli asiakkaitaan hankkimaan CDS – johdannaisia vakuutuksina Kreikan valtion velkakirjojen konkurssin varalta.

Vaikka nykyisin Kreikka on konkurssissa, ei CDS:n korvauksia ole ilmeisesti maksettu. Saneeraus on kylläkin käynnissä ja osa on saanut velkansa anteeksi ja toisille tehdään uudelleen järjestelyitä. Yksityiset velkojat ovat suostuneet karsimaan osan velasta pois.

Osittain velkojen vähentäminen on pakon sanelemaa. Kreikkalaisia pankkeja, eläkerahastoja, sairaaloita ja oppilaitoksia on ollut konkurssin kynnyksellä, koska suostuivat omistamiensa velkakirjojen arvon parturointiin.

Velkakirjojen arvon parturointi liikutti ainoastaan yksityisiä velkojia termin PSI:n (Privet Sector Involver) mukaan, jolloin tappioihin osallistuvat vain yksityiset sektorit.

Taloudellisiin menetyksiin ei siis osallistunut IMF, eikä keskuspankkien lainat. Mutta kuitenkin yksi yksityinen taho pysytteli taloustalkoista syrjässä. Tämä on ollut Goldman Sachin SWAPS –johdannaiset ja niiden arvo nousee kohisten.

Goldman Sachsin toiminta kuvaa hyvin sionistien pankkitoimintaa Kreikassa ja myös muualla: Keinottelijapankki ujuttautuu huijauskuplaan ja alkaa myydä sijoituksia, joiden se tietää olevan arvottomia. Kuplan räjähtäessä rutisee myös valtioiden ja kansalaisten taloudellinen selkäranka, jolloin riistäjäpankki ojentaa rahoittavan kätensä asettaen korkoa korolle jne..

Näiden kansainvälisten pankkien toimista ovat saaneet kärsiä Kreikan ohella myös Portugali, Italia, Espanja ja Ranska. Tietysti lasku tulisi osoittaa näissä kaikissa tapauksissa globaaleille rahoituslaitoksille.

Rahan kaataminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille, kuten myös Kreikkaan ja muihin kriisimaihin, on puhtaasti elitistisiä operaatioita, joissa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Hyöty tästä lankeaa maailman eliitille, jonka päämääränä on maailman hallitus – uusi sivilisaatio.

Lisättäköön vielä, että Kreikan taloudellisesta romahtamisesta voidaan suurelta osin syyttää Uuden Maailmajärjestyksen mukaisia johtavia globaaleja rahoituslaitoksia ja niiden säätelyelimiä. Nimittäin Kreikan valtiontalous oli velkainen jo vuosia ennen finanssikriisin kärjistymistä, ja keväällä 2010 muut EU-maat ja IMF päättivät lainata rahaa Kreikan ”pelastamiseksi” (7).

Uutisten mukaan Kreikan toiselle lainaohjelmalle annettiin neljä kuukautta lisäaikaa. Tästä huolimatta Kreikka tuskin selviytyy taloudellisesta perikadostaan.

Jos Kreikan velkoja poistetaan, Suomen ”vakuudet” eivät tule kattamaan tappioista senttiäkään.

Suomi on taannut Kreikan velkoja ja takaajat maksavat nämä euroseikkailut. Suomen vastuu Kreikan veloista on noin seitsemän miljardia euroa ja ”vakuuksia” Suomi on jo maksanut alle miljardilla. Kreikan velkojen ”leikkaus” lyjkkäisi laskun EU:n veronmaksajien harteille.

Tuoreimpien uutisten mukaan Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti pitävänsä Kreikan pankkien hätärahoituksen toistaiseksi nykyisellä tasollaan, joka rauhoittanee tilannetta hetkeksi.

Mutta kuten sanottu, Kreikan taloudellinen romahdus on seurausta sionististen rosvopankkien (kuten GS) syytä.

EU:n valtiot, kuten myös Suomi, ovat joutuneet kansainvälisten investointipankkien aiheuttaman talouskriisin maksumiehiksi. Sen sijaan sadon voiton hedelmistä ovat keränneet hoveihinsa mainitut pankkiirieliitin keinottelupankit.

Huomionsa ansaitsee myös Kyproksen pankkikriisi: Kansantaloustieteen professorin Michel Chossudovskyn mukaan Kyproksen pankkien ”pelastusoperaatio” toimisi tulevaisuudessa yleisenä pankkiromahdusten mallina. Ollaanko siis EU:n ja USA:n alueella hahmoteltu säästöjen laillistettua ryöstämistä, jonka turvin takavarikoitaisiin pankkien talletukset, ts. yksityisten ihmisten säästöt?

Mainitut pankkien ”lunastustoimet” romuttivat täysin Kyproksen maksujärjestelmät ja talouden. Eläkkeitä ja palkkoja ei voitu maksaa ja ostovoima luhistui, minkä seurauksena ihmiset köyhtyivät ja pienet ja keskisuuret yritykset ajautuivat konkurssien syöksykierteeseen.

Mitkä kauhuskenaariot syntyisivät, jos yhtäläinen taloudellinen perikato saavuttaisi EU:n ja USA:n? Kyproksen pankkikriisin luoneet talouden mahtitekijät ovat myös EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen yhteiskunnallisesti tuhoisien säästötoimien suunnittelijoita (Chossudovsky).

Kansainvälisen finanssi-instituutin (Institute of International Finance, IIF) hahmotelmat Kyproksen toimintamallista Euroalueen ”uutena normina” palvelisivat globaalien rahoitusalan konsernien intressejä tässä pirullisessa hankkeessa. Luonnollisesti tätä tuoretta normia suosivat myös Kansainvälinen Valuuttarahasto (IMF) ja Euroopan Keskuspankki (Chossudovsky).

Kypros on tunnetusti veroparatiisi ja rahanpesula. Siten Kyproksen pankkikriisiin vaikutti myös se, että Venäjän sionistinen oligarkia siirsi varojaan Kyprokselle ja Kypros sijoitti valtavasti Kreikkaan, joka ajautui talouskriisiin. Siten Kypros menetti sijoituksiaan ja tällä oli osittainen vaikutus Kyproksen pankkiromahdukseen.

Tässä taloudellisen puhdistuksen prosessissa vaaka kallistuu Euroopan ja Pohjois-Amerikan pankkien, kuten esim. CitiBank:n, JP Morgan Chasen ja Goldman Sachsin eduksi. Sen kaltaisten pankkien alttarille uhrataan pienemmät rahoituslaitokset ja siten kahmaistaan lopulta haltuunsa koko rahoitusmaailma (Chossudovsky).

Kuten jo mainittiin, tulee huomioida talous- ja pankkimaailman avainhenkilöiden kansainvälinen ”kiertolaisuus”. Tähän viitaten esim. Mark Carney oli Kanadan keskuspankin johtajana ratkaisevassa asemassa muotoillessaan takavarikointisäädöksiä Kanadan liikepankeille. Ennen keskuspankkien uraa hän toimi Goldman Sachsin huipputason johtajistossa. GS on ollut huomattavassa roolissa kulissien takana EU:n pankkien tukipakettien ja säästötoimien toteutuksessa (Chossudovsky).

Pankkitalletusten laillistettua ryöstöä on suunniteltu jo lukuisissa eri maissa. Uudessa-Seelannissa hahmoteltiin talletusten veroleikkausta jo vuonna 1997 Aasian talouskriisin aikoihin. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on jo pankkitalletusten takavarikointia koskevia säännöksiä. Englannin Keskuspankin ja talletussuojarahasto FDIC:n yhteisessä asiakirjassa kerrotaan täsmälliset menetelmät, joilla pankkitalletukset ”muutettaisiin pääomaksi” (Chossudovsky).

Tämä tarkoittaa huostaan otettujen pankkitalletusten käyttämistä maksukyvyttömän pankin maksuvastuiden korvaamiseen. Vastineeksi tallettajille annettaisiin osakkeita konkurssin partaalla olevasta pelastetusta rahoituslaitoksesta. Siten pankkitalletukset muuttuisivat yhdessä yössä arvottomiksi osakepääoman omistukseksi. Talletusten ”anastaminen” toimeenpantaisiin lavastettuna valheelliseksi ”pääoman korvaamiseksi” (Chossudovsky).

EU:n alueella on kärsitty Uuden maailmanjärjestyksen masinoimasta talouskriisistä. Mutta Yhdysvalloissakin tapahtuu: siellä hallitukset ovat pankkien pelastuspaketeilla koordinoineet sponsorointia verovaroista pelastaakseen maksuvaikeuksiin joutuneita rahoitusalan instituutioita. Rahaa on siis juoksutettu valtiolta pankkikonsernien holveihin.

Vuosina 2008 ja 2009 Yhdysvalloissa kanavoitiin 1450 miljardia dollaria Wall Streetin rahoituslaitoksille osana Bushin ja Obaman hallitusten pelastuspaketteja. Nämä tukitoimet sisältyivät hallituksen menoarvioon ja vaativat tiukkoja säästötoimia, joiden toimesta kansalaiset ovat joutuneet kurjuuteen (Chossudovsky).

EU:n talouskomissaarin Olli Rehnin edustaja Simon O’Connor on todennut, että Kyproksen ja Kreikan talousongelmien alkuasetelmat ovat merkittävän erilaiset. Kuinka tahansa, mutta molempien ekonomisten dilemmojen synnyttäjinä olivat oleellisesti kansainväliset sionistiset pankkiirit.

Myös subrime-kriisin vaikutus on murjonut maailman taloutta. Kriisi alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2007. Tuolloin pankkiirieliitin hallitsema USA:n keskuspankki (FED) antoi liikepankeille signaalin asuntoluottojen myöntämisestä löysemmillä takuuperusteilla.

Tämä oli syynä globaaliin taloudelliseen alamäkeen, jonka seurauksena syntyi myös valtion alijäämää, joka on varmaankin lisännyt valtioiden ulkomaista velkataakkaa. Kansalaisten verorahoista maksatetaan pankeille koituvat tappiot, joiden korvaaminen kuuluisi kansainvälisille pankkiireille.

 

Länsimaisten joukkotiedotusvälineiden lähes täydellinen hallinta

Joukkoviestinnällä on oleellinen merkitys kansainvälisessä politiikassa. Voitaisiin jopa sanoa, että mikäli emme ole perehtyneet joukkoviestinnän alaan, emme voi riittävästi käsittää maailmanpolitiikkaa.

On tosiasia, että Amerikan Yhdysvaltalaisen massamedian eri välineet pyrkivät suuressa määrin muokkaamaan ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa USA:ssa ja myös muualla maailmassa.

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintä maailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat sionistisesta mafiasta – harvainvallasta.

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa.

Länsimaisten joukkotiedotusvälineiden manipuloiva vaikutus on varmaa ja katkeamatonta.
Länsimaisten joukkotiedotusvälineiden manipuloiva vaikutus on varmaa ja katkeamatonta.

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin, vaan vallitsemista kunkin kansan kautta.

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien välityksellä ja Suomessa esimerkiksi Bonnierin ja Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien kautta. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bosnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja opetusmateriaaleja.

Bonnier Publications Oy on kustannustalo, joka julkaisee opetusmateriaalin lisäksi esimerkiksi erikoisaikakauslehtiä ja elämäntapalehtiä. Yritys kuuluu kaikissa Pohjoismaissa toimivaan Bonnier Publications A/S:n ja sitä kautta kansainväliseen Bonnier AB -konserniin.

Myös Nordic Broadcasting Oy oli ruotsalaisen kustannusyhtiö Bonnier AB:n omistama yritys, joka omisti suomalaisen MTV Oy:n sekä ruotsalaisen TV4 AB:n.

Nordic Broadcasting perustettiin Bonnierin ja Proventuksen yhteisyrityksenä, mutta vuonna 2007 Bonnier osti MTV:stä ja Nordic Broadcastingista Proventuksen osuuden. Nordic Broadcasting sulautui MTV:hen 31.12.2013.

MTV-konserni siirtyi siis vuoden 2007 kaupoissa kokonaan Bonnierin omistukseen. Nimittäin Bonnier omisti jo aikaisemmin MTV:stä puolet, ja sen (2007) ostojen jälkeen toinen puolikas sijoitusyhtiö Proventus AB:ltä siirtyi Bonnierille.

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat Israel-myönteisen oligarkian omistuksessa (8).

Muutamia esimerkkejä sionistien omistamista ja kontrolloimista massamedioista: Missä ikinä katsommekin televisiota, missä tahansa näemme elokuvan, joko teatterissa tai kotona, missä hyvänsä kuuntelemme radiota tai äänitettyä musiikkia, missä milloinkin luemme sanomalehteä, kirjaa tai aikakauslehteä, on hyvin todennäköistä, että tiedon tai viihteen on tuottanut tai levittänyt joku näistä seuraavista megamedia-yhtiöistä: Time Warner, Disney, ABC-televisioverkko, CNN, Viacom, NBC Universal, Fox Television Network, Fox News, FX Channel, 20th Century Fox Films, Fox2000 jne.

Sanomalehdet: Esimerkiksi voidaan mainita kolme Yhdysvaloissa ilmestyvää sanomalehteä New York Times, Wall Street Journal ja Washington Post. Nämä lehdet dominoivat USA:n taloudellisia ja poliittisia pääkaupunkeja asettaen trendit ja suuntaviivat lähes kaikille muille sanomalehdille.

Internet: Sionistisen eliitin vaikutus on ujuttautunut tehokkaasti myös Internettiin. Juutalaiset Internet-yrittäjät tekevät yhteistyötä äärimmäiseen terrorismiin ja syrjintään perustuvan Israelin valtion kanssa. Esimerkiksi Googlen perustajat ja omistajat ovat juutalaiset Larry Page ja Sergei Brin. Kumpikin näistä kavereista omisti jo vuonna 2005 Googlen osakkeita seitsemällä miljardilla dollarilla, joka on 28,7 prosenttia Googlen arvosta. Myös useat toiset Internet mediakanavat sekä sähköpostiosoite palvelut ovat juutalaisten perustamia, omistamia tai johtamia näitä ovat muutamia mainitakseni seuraavat: Facebook (Mark Zuckerberg), Wikipedia (Jimmy Wales), sähköpostipalvelu Yahoo! (Terry Semel) jne.

 

Joukkoviestinnällä voidaan vaikuttaa tehokkaasti yhteiskunnan eri sektoreihin

Ensinnäkin joukkoviestinnän välityksellä voidaan vaikuttaa tiettyjen etupiirien taloudelliseen menestykseen. Veteranstodayn uutisoinnin mukaan Wall Streetin sionistisen ylimystön häikäilemättömät pankkiirit käyttävät innovatiivisia suunnitelmiaan pettääkseen sijoittajia vuosittain miljardeilla dollareilla. Kenties nämä salakavalat petos-suunnitelmat syntyvät sionistieliitin median toimesta. Mainittu mafia käyttää useita eri keinoja hallitsemansa massamedian välityksellä anastaessaan ei-juutalaisilta.

Kaksi tavallisinta taktiikkaa perustuu manipulaatioon ja syrjintään. Ensimmäiseksi mainittu tarkoittaa ihmisen mielen psykologista käsittelyä, joka ohjaa sijoittajia väärään suuntaan, jolloin välikädet vievä rahat.

Syrjintä on epäsuoraa varastamista, jossa juutalaisia liikkeenharjoittajia mainostetaan tarkoituksenaan lisätä heidän yrityksiensä tuotteiden kysyntää. Mikäli seurataan sijoitusraporttien asiantuntijoiden lausuntoja medioista, niin huomataan juutalaisten toimittajien haastattelevan juutalaisia asiantuntijoita. Lisäksi luottoluokituslaitokset rakentavat kuvaa terveistä ja epäterveistä talouksista ja yrityksistä.

Itse kukin meistä voi halutessaan huomata, että esimerkiksi Hollywoodin elokuvatuotannon välityksellä valtaosa kristityistä on saatu yhdistämään sionistisen tai israelilaisen valtioterrorismin kritisointi natsismiin. Valheellisella propagandalla on lisäksi onnistuttu oikeuttamaan USA:n ja muiden Nato-maiden brutaali valtioterrorismi.

Huomattakoon, että natsi-nimitys on pilkkasana kansallissosialismista, joka järkevässä suhteessa sovellettuna on edistyksellistä. Sellaisia kelvottomia pyöveli ”natseja” ei ole ollut muualla kuin sionistien Hollywood elokuvateollisuuden ja muun roskaviihteen tuotannossa.

Mainittakoon vielä, että mediakontrolli ei toteudu aina selkeiden omistussuhteiden kautta vaan usein salajärjestöjen ohjeistuksella. Tästä käy esimerkkinä Ylen hallinto. Ylen hallituksen puheenjohtajana toimii vuorineuvos Kari Neilimo, joka on vapaamuurari [10]. Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen puolestaan on Trilateraalisen komission jäsen [11].

Suomen hallitus on luisumassa entistä syvemmälle sionistien orjuuteen. Tästä esimerkkinä olkoon se, että Jewish Business Newsin mukaan Israelin valheellista propagandaa levittävä Profict Partners ”vaikuttaa Suomen hallituksen rahoitusohjelmiin laajasti liike-elämän eri sektoreilla”. Pyrkimyksenä on rahoittaa TV Format Fundin leviämistä suomalaisten veronmaksajien euroilla:

Yhteistyön päämääränä on selvittää, millaisia sijoitusmahdollisuuksia Suomi tarjoaa televisioteollisuudelle. Tämä koskee sekä suomalaisia että israelilaisia formaatteja. Rahoittamiseen osallistuu TV Format Fundin lisäksi joko Suomen hallitus tai yksityiset suomalaiset yritykset (JBN 2015).

Ohimennen on syytä mainita siitä kuinka suurella voimalla arvomaailmaltaan vääristynyt monikulttuurinen pakkomielle on vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan ja jopa oikeuskäytäntöön. Esimerkiksi Tapanilan joukkoraiskauksesta tuli vain ehdollinen rangaistus kolmelle somalitaustaiselle miehelle Helsingin käräjäoikeudessa. Tämä oli täysin uhria loukkaava päätös ja vie uskottavuuden Suomalaiseen oikeusjärjestelmään.

Ei olisi ihme, jos tällaisissa tapauksissa kansa ottaisi oikeuden omiin käsiinsä.

 

Harvainvallan järjestöt ja salaiset poliittiset liikkeet

Maailmanhallitus on tulossa. Itse asiassa se on väistämätön. Mitkään perustelut puolesta tai vastaan eivät voi muuttaa sitä tosiasiaa (Cousins 10.8.1985).

Valtaeliitin salainen poliittinen operointi tähtää Uuteen maailmanjärjestykseen (UMJ). Esimerkiksi presidentti George H. W. Bushin käytti Uusi maailmanjärjestys -termiä Yhdysvaltojen oikeiston uudesta globaalista valtastrategiasta 11. syyskuuta 1990 Yhdysvaltojen kongressille pitämässään Kohti Uutta Maailmanjärjestystä -puheessaan (engl. Toward a New World Order). Bush tarkoitti uudella maailmanjärjestyksellä rabbiinisen eliitin ja heidän globaalien instrumenttiensa valtastrategioita, joiden kannattaja Bush on.

Näistä sionistisen jättiläismafian vaikutuspiiriin liittyvistä UMJ:n instrumenteistä ovat esimerkiksi organisaatio, joka koostuvat seuraavista UMJ:n eli NWO:n johtavista istituutioista: Vapaamuurarit, Skull & Bones -järjestö, Ulkomaansuhteiden neuvosto eli CFR, Trilateraalinen komissio, Yhdistyneet kansakunnat, Bilderberg-ryhmä, Rooman klubi, kansalliset tiedustelupalvelut (CIA, FBI, MOSSAD), Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Kansainvälinen järjestelypankki, säätiöt (Rockefeller, Ford, Carnegie jne.), keskuspankit (USA, Englanti, Saksa, EU), kansainväliset keskuspankit (Rothschildin ja Warburgin pankkidynastiat, Sassoon, Lazard Freres, Kuhn Loeb & Co, Chase Manhattan Bank, Morgan Guaranty Bank, Goldman Sachs jne.) ja valtioiden ja alueellisten liittojen (EU, NATO jne.) johtohenkilöt (Lahtinen 1994). Luettelo ei käsittänyt kaikkia UMJ:n elimiä Maininnan arvoinen on myös mafiaorganisaatioon verrattava Anti-Defamation League (ADL), joka on täysin sionistinen organisaatio.

Myös Kansainvälinen järjestelypankki (Bank for International Settlements, BIS) on yksi sionistisen mafian kansainvälistä rahoitusjärjestöistä.

Täsmennys: Nimittäessäni sionisteja jättiläismafiaksi, en tarkoita sillä vain ADL:llää, vaan globaalia sionistista eliittiä, joka muistuttaa laajaa mafiaverkostoa.

Juutalaisen eliitin kansainvälinen toiminta muistuttaa tarkasti Siionin Viisaiden pöytäkirjojen vastaavaa ohjeistusta. Kantaa ottamatta näiden asiakirjojen aitouteen, voidaan sanoa niiden toteutuneen maailmassa hyvin tarkasti.

Asiakirjan mukaan kristittyjen muodostama kulttuuri tulee sekoittaa ja nostaa sen tilalle maailmanvaltio, siis täydellinen globalisaatio. Keinoina tulee käyttää muun muassa väärien periaatteiden ja teorioiden opetusta kouluissa; työläisten yllytystä lakkoihin; liberalismia, sosialismia sekä kaikenlaisia kumouksellisia liikkeitä, jotka jakavat ihmisiä vastakkaisiin leireihin koskien poliittisia; sekä sosiaalisia, rodullisia, taloudellisia ja uskonnollisia ristiriitaisuuksia. Nämä ryhmät tulee aseistaa ja niitä tulee rohkaista taistelemaan toisiaan vastaan. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki poliittiset ja uskonnolliset instituutiot on eliminoitu. Tämän jälkeen ryhmän oman diktaattorin tulee saada koko maailman valta (9).

Vaikka yllä mainittu ohjelma tuntuu osittain vanhanaikaiselta, niin silti ohjelma on toteutunut, ja on sen modernina muotona prosessoitunut yhteiskunnissa.

Valtaeliitin instrumentteja totalitäärisen hegemonian saavuttamiseksi ovat myös jo kahdessa ensimmäisessä luvussa mainitut kansainvälinen pankkitoiminta ja länsimaisten joukkotiedotusvälineiden lähes täydellinen hallinta ja valvonta.

 

Kansainvälinen politikointi, sota ja lobbausmenetelmät

Nyt siirrymme alueeseen, joka käsittelee sotaa ja siihen liittyvää salaista politikointia globaalina vallankäytön menetelmänä. Taloustieteilijä, professori Michel Chossudovsky paljastaa teoksessaan Sota ja globalisaatio, että muun muassa tiedustelupalvelu CIA on tukenut kansainvälistä terrorismia ympäri maailmaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Päämääränä on ollut USA:n taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen valta-aseman vahvistaminen ja kansainvälisen hyväksynnän saavuttaminen valtioterrorismilleen.

Sionistien läheisyys yhdysvaltojen presidentin hallintoon on ollut järkyttävän suurta.
Sionistien läheisyys yhdysvaltojen presidentin hallintoon on ollut järkyttävän suurta.

 

Chossudovskyn mukaan terrorismin vastainen sota onkin valhetta. Hänen päätelmänsä ja analyysinsä perustuvat esimerkiksi Yhdysvaltojen kongressin ja senaatin asiakirjoihin (Chossudovsky 2003).

Chossudovsky antaa ymmärtää teoksessaan ”Sota ja globalisaatio”, että terrori-iskut World Trade Centeriin ja Pentagoniin olivat CIA:n välityksellä ohjattu suuroperaatio, jonka syy vieritettiin täysin Osama bin Ladenin al-Qaida-verkoston kontolle. Luonnollisesti kyseiseen iskuun osallistui tietyllä tavalla Israelin tiedustelupalvelu Mossad.

Näiden massiivisten iskujen välityksellä Yhdysvallat sai tekosyyn terrorismin vastaiselle sodalleen eli valtioterrorismille.

Yleensä syyskuun 11. terrori-iskuista ja tuolloin romahtaneista World Trade Center (WTC) tornitaloista puhuttaessa viitataan vain tuona kohtalokkaana aamuna romahtaneisiin WTC:n kaksoistorneihin. Sen sijaan vältetään kertomasta siitä kolmannesta tornitalosta, WTC 7 -rakennuksesta, joka romahti iltapäivällä New Yorkin aikaan.

Nimittäin WTC 7 -rakennukseen ei koskaan törmännyt lentokonetta, mutta se sai jonkun verran vaurioita kaksoistorneista singonneista rakenteista.  Tästä huolimatta rakennus romahti hiukan klo 17.00 jälkeen.

Romahdus muistutti hallittua rakennusten purkuräjäytystä.

Tästä syystä voidaan vahvasti epäillä CIA:n ja Mossadin yhteyttä 9.11 terrori-iskuihin. Näin Maailman harvainvalta valjasti Bushin hyökkäämään sionistisen verkoston osoittamiin kohteisiin, terrorismin vastaisen sodan varjolla.

Tiedustelupalvelu CIA on muutenkin tukenut terrorismia ympäri maailmaa jo reilut kaksi vuosikymmentä. Esimerkiksi Talebanien tukeminen tapahtui CIA:n toimesta. Chossudovskyn mukaan Saudi-Arabiassa syntynyt Osama bin Laden, joka oli New Yorkiin ja Washingtoniin kohdistuneiden terrori-iskujen pääepäilty, oli Yhdysvaltojen ulkopolitiikan luomus. Osama värvättiin Neuvostoliiton Afganistanin sodan aikana CIA:n suojeluksessa taistelemaan silloisia neuvostoliittolaisia maahanhyökkääjiä vastaan (Chossudovsky 2003).

Muutama kuukausi iskujen jälkeen New Yorkiin ja Washingtoniin puolustusministeri Donald Rumsfeld mainitsi, että Osama bin Ladenin löytäminen ja saaminen tuomittavaksi on vaikeaa, ”kuin etsisi neulaa heinäsuovasta”. Kuitenkin Yhdysvalloilla on ollut useita tilaisuuksia määrätä vaivatta hänet pidätettäväksi ja luovutettavaksi ennen syyskuun 11. päivän iskuja.

Kaksi kuukautta ennen iskuja bin Laden, Amerikan ”etsityin rikollinen”, oli hoidettavana kroonisen munuaistautinsa takia Dubain amerikkalaisessa sairaalassa Arabiemiirikunnissa. Bin Laden oli myös uudelleen hoidettavana syyskuun 10. päivänä Yhdysvaltojen liittolaisen Pakistanin hoivissa. Jätettiinkö Osama pidättämättä siitä syystä, että saataisiin veruke ryhtyä laajamittaiseen sotilasoperaatioon Keski-Aasiassa (Chossudovsky 2003)?

Chossudovsky on suorittanut kiistattoman analyysin teoksessaan Sota ja globalisaatio. Esimerkiksi luvuissa 2, 3 ja 4 ilmenee, että ”Osama bin Laden al-Qaida-verkostoineen” on ollut CIA:n termein ”tiedusteluetu” (intelligence asset) CIA:lle. Luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, että al-Qaida- verkosto on myös ollut tiedusteluetu ennen muuta Israelin tiedustelupalvelulle Mossadille.

Sionistisen etupiirin vaikutus kansainväliseen politiikkaan on uhka koko maailman turvallisuudelle.

Nykyinen sotateknologia neutronipommeineen ja satelliittitiedusteluineen mahdollistaa voitokkaan hyökkäyssodan. USA:n johtama Nato on Israelin lobbausjärjestelmien painostuksesta edennyt askel askeleelta lähemmäksi kokonaista maailmanpaloa.

Näihin askeleisiin sisältyvät esimerkiksi vuonna 1999 Jugoslavian pommitukset, jotka olivat sionistien operaatio. KLA (Kosovo Liberation Army) puolestaan ei ollut albaanien, vaan CIA:n ja Mossadin luoma ja rahoittama järjestö, jolla mainittu ylimystö lietsoi kriisitilanteen Balkanilla.

Tämän eliitin vaikutuksesta syntyivät Persianlahden sota, jonka seurauksena Irak tuhottiin, sillä Israel oli havainnut jääneensä Irakin varjoon. Tässä tilanteessa valtaeliitti kehittelivät ovelan juonen, jossa luvattiin, ettei USA puuttuisi Irakin Kuwaitin valtaukseen. Siten Saddam saatiin ansaan.

Sionistinen mafia tuhosi Libanonin ja on aiheuttanut hirvittäviä kärsimyksiä arabikansoille, ennen muuta palestiinalaisille, joiden maan he kieroilulla ja terrorilla valtasivat. Israelilla ei ole kansainvälistä oikeutta olemassaoloonsa (Niemi 2001).

Nykyisin saamme odottaa Israelin ja USA:n hyökkäystä Iraniin ja Syyriaan. Tosin Israel on jo hyökännyt useasti Syyrian kimppuun. Israelin hyökkäysinto Iraniin on moraalitonta. Iran ei ole hyökännyt minkään naapurivaltion kimppuun yli 200 vuoteen. Vastaavasti erittäin sotaisa ydinasevaltio – Israel, joka on kaikkien kansainvälisten säännösten ulottumattomissa – hyökkäilee jatkuvasti naapurivaltioihinsa.

Näin tekevät myös USA ja eräät muut NATO-maat, toteuttaen Yhdysvaltojen kolonialistista suurstrategiaa, joka toteutuu maailmanvaltaansa suojelevan USA:n valtioterrorismin avulla.

Tekosyinä hyökkäykselle Iraniin on esitetty maan mahdollista ydinaseohjelmaa, vaikka IAEA kiistää väitteet Iranin ydinasevalmisteluista (YLE 2009; IAEA:n raportti 2011).

Syyrian ja sitten Iraniin kohdistuvien mahdollisten iskujen motiiveiksi voidaan esittää seuraavaa: Kansainvälinen juutalaiseliitti, johon linkittyvät USA:ta ja Israelia hallitsevat elitistinen ”mafia”, pyrkii maailmanlaajuisen valtatasapainon maksimoimiseen ja osittain taloudelliseen hyötyyn. Sota Irania vastaan avaisi oven kolmannelle maailmansodalle, jonka sionistit aloittavat, mikäli muuten eivät saavuta tavoitteitaan.

Arabikevät oli Israelin ja USA:n sekä sen liittolaisten masinoima operaatio Lähi-idän valmistamiseksi tulevaan suursotaan. Arabikevät huipentui Syyrian veriseen sisällissotaan, jonka tavoitteena on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinnon kaataminen ja sen korvaaminen Israelin USA:n myönteisellä nukkehallinnolla.

Lisäksi Israelilla on motiivina Syyrian sisällissodassa, Syyrian ystävän, Iranin yllyttäminen sotaan Israelin ja USA:n eturintaman kanssa. Sillä länsivallat ovat tukeneet Syyrian oppositiota [12].

Sionistisella eliitillä ja heidän lakeijoillaan on käytössään valtavasti erilaisia keinoja globaalin valtansa kasvattamiseen. Sotien synnyttäminen (1, 2, 3, 4, 5, 6) on ehkä yksi tärkeimmistä menetelmistä. Tähän liittyy USA:n sekä muiden Nato-maiden sotilaallisen voiman hyödyntäminen. Länsimaat ovat pahentaneet Ukrainan ja Venäjän välisiä suhteita entisestään. Lisäksi USA ja EU:n tietyt maat ovat tukeneet eri tavoin Ukrainan hallitusta sisällissodassa. Ukrainan kriisin lietsominen on tapahtunut sionistisen eliitin toimesta (Voltairenet 16.12.2013; VN 5.12.2013; VN 16.12.2013).

Lisäksi kirjailija ja kolumnisti Dean Hendersonin Press TV –haastattelun mukaan juuri CIA oli avustanut ISIS-järjestön luomisessa. Sittemmin ISIS-terroristit aloittivat hyökkäilynsä Syyrian hallintoa vastaan. Sionistinen eliitti hyötyy näistä konflikteista USA:n ja muiden liittolaisvaltioidensa kautta.

 

Lopuksi

Kansainvälinen pankkijärjestelmä imee kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Tällaisesta järjestelmästä tulee irtisanoutua! Rahanluontioikeus täytyy varata valtiolle. Pankit tulee kansallistaa, eikä rahan synnyttäminen olisi yksityisten tahojen käsissä.

Välttyäkseen tuhoutumiselta, tulisi luopua sionistisesta Hollywood viihdeteollisuudesta ja suosia ohjelmissa tervettä alkuperäistä kulttuuria ja aitoa uskonnon filosofiaa. Jumalan olemassa olon ymmärtäminen ja eläminen Hänen käskyjensä mukaisesti on myös avain jalostuvaan yhteiskuntamalliin. Valtiolla tulisi olla oikeus tarvittaessa kansallistaa suuret tiedotusvälineet, jos ne tekisivät aktiivista työtä kansan hyvinvointia vastaan. Niin ikään tulisi luopua täysin esimerkiksi sairaista sukupuolineutraalin, tasa-arvo villityksen, feministisyyden yms. epäterveiden kasvatusmetodien harjoittamisesta yhteiskunnassamme.

 

Markku Juutinen

Lähteet

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 18 – 26 s.

Chossudovsky, Michel (2003). Sota ja Globalisaatio. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Cousins, Norman (10.8.1985), ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen – Human Events.

HS kirjoitti 15.2.2010

Lahtinen, Pekka (1994). Maailman yhdentyminen. Helmi Media.

Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Ukraine: NATO’s Eastern Prize. (16.12.2013)

Otpor! leader was working for Stratfor. (5.12.2013)

 1. Robert Rubin.
 2. Valtionkonttori/Treasuryfinland
 3. The New york Times: Business.
 4. YLE TV1. Saatavilla http://vimeo.com/47995862
 5. Saatavilla: Taloussanomat.fi/rahoitus.
 6. Saatavilla: Goldman-secret-greece-loan.
 7. fi. Saatavilla: Kreikan talouskriisi on omaa luokkaansa.
 8. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan.
 9. Siionin Viisaiden Pöytäkirjat; 2 Siionin Viisaiden Pöytäkirjat.
 10. Yle.fi. Kari Neilimon vapaamuurarius.
 11. The Trilateral commission.
 12. Syyrian oppositio saa lisää apua.

4 kommenttia

 1. Hyvä artikkeli. Paljon tietoa talmudisti-juutalais-pankkigangstereista ja näiden organisaatioista sekä niiden lähes kaikkialle ulottuvista lonkeroista. Näiltä NWO-rikollisilta, todellisilta ihmiskunnan arkkivihollisilta kuten Rockefeller, NWO-pääarkkitehti ja juutalainen sotarikollinen H.Kissinger sekä läntistä velkahuijaus-rahajärjestelmää hallitseva kasaari-juutalainen johtava sionisti Rotschild, käy vuosittain joukko suomalaisiakin maanpettureita Bilderberg-kokouksissa kuulemassa mm. Suomen tuhoamisohjeistusta:

  ”Bilderbergiin Suomesta Alexander Stubb, Leena Mörttinen ja Matti Apunen!
  Marionettien vuosittainen aivopesusessio alkamassa…”, http://mvlehti.net/2015/06/08/bilderbergiin-suomesta-alexander-stubb-leena-morttinen-ja-matti-apunen/

  ”Ahtisaari, Wahlroos, Niinistö…
  Nämä suomalaiset ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin”, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml

  Tyypillinen esimerkki näistä niljakkeista on J.Katainen, jonka ’hyvin’ suoritetusta tuhotyöstä Suomessa hänen ylikansalliset NWO-feodaaliherransa palkitsivat pääsyllä Brysselin lihapatojen ääreen Super-Neuvostoliitto-politrukkina!

  Plusääni(18)Miinusääni(2)
 2. Joo huhhuh jos tämän pitäisi ”täysin” paikkansa nii aika idiootteja nuo sionisti mafia juutalais piipertäjät on 😀 Ei rahassa ole tässä maailmassa kuin pintaa. Oikeasti syvälle ihmiseen ei mikään raha paperi pankki politiikka mene ikuna kuuna päivänä. Idiootteja rahanvallan palvelijoita 😀 kaatuu aika nopsaa tommoset hommat ku maailmassa on kuitenkin se toinen eliitti jotka kitkee aina pahan loppujen lopuksi pois eli Peoples ei mikään voita AITOA IHMISTÄ

  Plusääni(3)Miinusääni(8)
 3. http://www.patriootti.com/hovijuutalaiset/

  Hyvä kirjoitus, jossa valotuutlaisn vaikutusltta saojvuosie aikanjo keskiajalta saakka. Kyse on juutaaisesta maailmanvalloituksesta.

  http://carolynyeager.net/first-jew-chosen-become-conductor-berlin-philharmonic

  Tuossa on kouluesimerkkki juutalaisesta vallankäyöstä juutalaismafian mädättämän yhteiskunnan toiiminnasta. Kirjoittajan kommentointi on myös timanttia hänen vastatessaan kommentteihin. Juutalaiset ottavat Saksaa haltuun Weimarin aikojen lailla. Myös muuta maailmaa. Vasemmistolainen (juutalainen)) media on yksi valtamafi välineistä.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 4. Po ”valotetaan juutaaien vaiikutusvaltaa vuosisatojen aikana keskiiajalta saakka.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat