Suomi länsivaltojen uhrina Stalinille vuosina 1939–1940

Opetusneuvos, res. majuri Erkki Hautamäki on kirjoittanut kiinnostavan kirjan, Suomi myrskyn silmässä. Se tuo viime sotien ajalta esille asioita, joita ei ole tiedetty tai joista on vaiettu tai joista ei haluta kertoa mitään. Kirja muuttaa merkittävästi viime sotien historiankirjoitusta.

 

Johdanto

Erkki Hautamäki kuvaa teoksessaan Suomi myrskyn silmässä hämmästyttävän paljastuksen Suomen joutumisesta suurvaltojen salajuonien temmellyskentäksi. Teoksen mukaan Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus Saksan kanssa 23.8.1939 oli vain taktinen veto ajan voittamiseksi. Liittoutuneiden apu Suomelle paljastuu kelvottomana juonena, jonka välityksellä voitaisiin miehittää Norja ja Ruotsi sekä samalla luovuttaa Suomi ja Baltia Neuvostoliiton ”syleilyyn”. Hitlerin rooli toisen maailman sodan pyörteisissä tapahtumissa, vastoin yleistä ”aggressiivista” kuvaa paljastuu kaikin tavoin rauhaan pyrkivänä miehenä.

Hautamäen teos tukeutuu marsalkka Mannerheimin henkilökohtaisen erikoisagentin Vilho Tahvanaisen todistusaineistoon, S-32-kansioon, joka käsittää Mannerheimin asiakirjat kolmena niteenä vuosilta 1930–1940, 1941–1946 ja 1947–1949. Nämä kolme alkuperäistä asiakirjaa Mannerheim luovutti tammikuussa 1950 presidentti Juho Kusti Paasikivelle. Alkuperäiset S-32-kansion asiakirjat ovat kadoksissa. Mutta ennen kuin alkuperäiset asiakirjat luovutettiin Paasikivelle, pyysi Mannerheim erikoisagenttiaan V. Tahvanaista kopioimaan ja järjestämään keskeiset aineistot dokumenteista. Tämän tehtävän Tahvanainen myös suoritti perusteellisesti. Suomi myrskyn silmässä nojautuu myös kirjailijan tutkimuksiin ulkomaisista arkistoista, jotka sisältävät 2. maailmansodan suurvaltojen taustapolitiikkaa. Teoksen perusteella sodanaikaiset johtajat eivät syyllistyneet rikoksiin, eivätkä olleet syyllisiä sotiin, joihin Suomi kiskaistiin mukaan 1939–1945.

 

Neuvostoliiton ekspansionismi Skandinaviassa, Suomessa ja Baltian maissa 1930–1932 s.29

Neuvostoliitto yritti esimerkiksi emigranttien välityksellä laajentumishankkeita Suomessa 1930–1932. Ilmeisesti ensimmäiset emigrantit olivat saapuneet neuvostoliittoon Leninin ja kominternin houkuttelemina tai kutsumina. Vilho Tahvanainen paljastaa teoksessaan Erikoistehtävä, kaksi kommunistien erittäin varteen otettavaa vallankaappaussuunnitemaa Suomessa 1930–1932. Kertomansa perusteella molemmilla kerroilla Tahvanaisen onnistui saada vallankumouskonseptit käsiinsä ja kiikutettua ne hengenvaarallisten ponnistusten välityksellä Suomen viranomaisille. Ensimmäinen vallankaappauspaljastus tapahtui 1930 lokakuussa ja toinen kerta toteutui 1932 elokuussa, jolloin paljastui suomalaisten kommunistien värvätty ryhmä, joka oli matkalla koulutettavaksi Neuvostoliittoon punaupseerikouluun. Sattuma tai paremminkin Kaitselmus oli tällöin saattanut vallankumous hahmotelmat Tahvanaisen haltuun. Koska jo toistamiseen Vilho T. oli antanut ilmi Neuvostoliiton laajentumispyrkimykset Suomeen, tuli Mannerheim siihen tulokseen, että Tahvanainen oli esimerkiksi tavallista neuvokkaampi, sisukkaampi, luotettavampi ja joukkoon sulautuvampi sekä siten päätti tehdä V. Tahvanaisesta salaisenasiamiehensä erikoistehtävineen (1932–1945) (Tahvanainen 1971). Tahvanainen paljasti muitakin vallankumouspyrkimyksiä, mutta tässä mainittiin nämä kaksi.

 

Oliko liittoutuneiden apu Suomelle 1939–1940 hävytöntä huijausta?

Nykyisen tutkimuksen mukaan Stalinin tarkoituksena oli talvisodan avulla 1939–1940 miehittää Suomi kokonaisuudessaan ja liittää se Neuvostoliittoon, eikä ainoastaan hankkia rajakorvauksia Leningradin puolustuksen tehostamiseksi. Yleisessä tiedossa on Saksan Norja-invaasio 9.4.1940. Tämä tapahtui hiuksen hienosti ennen ranskalais-brittiläistä maihinnousua Narvikissa verukkeena Suomen auttaminen sen taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Kuitenkin Ranskan ja Iso-Britannian perimmäisenä tarkoituksena oli ottaa haltuunsa Ruotsin malmikentät sekä avata Skandinaviassa rintama käynnissä olevan suursodan välttämiseksi ja sen sijoittumiseksi muualle kuin Ranskaan. Harhaan johtavasti on vallitsevan tiedon mukaan kuviteltu, että ranskalais-brittiläinen operaatio sai Stalinin suoraan solmimaan rauhan Suomen kanssa 12.3.1940. Nimittäin Stalin halusi välttää sodan länsivaltojen kanssa. On luultu tämän pelastaneen Suomen muuttumisen Neuvosto-Suomeksi. V. Tahvanaisen todistusaineiston mukaan Englanti ja Ranska sekä Neuvostoliitto operoivat yhteisymmärryksessä, huolimatta Hitlerin & Stalinin sotasopimuksesta (elokuussa 1939). Tarkoituksenaan heillä oli hyödyntää miehitettyjä Pohjoismaita ja Baltiaa sotatoimien tukikohteina ratkaisevalle liittoutumalle Hitlerin lyömiseksi. Itse asiassa Ranskalla ja Englannilla oli päämääränään jättää Suomi Neuvostoliiton kynsiin. Näin menetellen Suomesta ei olisi ollut haittaa Ranskan ja Britannian Skandinavian operaatiolle. Tämä asiantila on ollut kätkettynä visusti sodan puhjettua ja laajasti aina nykyisyyteen saakka.

 

Sotaretki Puolaan: Hitler Stalinin pelinappulana

Hitler oli joutunut Stalinin huijaamaksi Puolaan suunnattujen sotatoimien yhteydessä. Tuolloin Stalin ja Hitler olivat sopineet yhteishyökkäyksestä Puolaan (1.9.1939), mutta Stalin puijasi Hitleriä jäämällä pois sotaretkestä. Kolmannen valtakunnan johtaja oli provosoitu ja houkuteltu hyökkäykseen Puolaa vastaan siksi, että länsivallat – Amerikan Yhdysvallat mukaan lukien – ja Neuvostoliitto saisivat tekosyyn vastaoperoinnille Saksaa kohtaan. Hitlerin päämäärinä oli ollut Puolan suhteen neuvotteluratkaisun löytäminen rajakysymyksen lopulliseksi selvittämiseksi, eikä Puolan valtiollisen legimiteetin hävittäminen (Hautamäki 2005 s. 107–115).
Puolan tilanne: Saksan alistamassa Versailles’n rauhansopimuksessa Puolalle annettiin Saksalta Posenin alue ja osa Länsi-Preussia, josta muodostui Itämereen saakka ulottunut Puolan käytävä. Välittömästi sen itäpuolelle jäi pääasiassa saksalaisten asuttama Danzigin vapaakaupunki, joka julistettiin Kansainliiton valvomaksi vapaakaupungiksi. Puolan käytävällä erottiin Itä-Preussi, alueen muusta Saksasta. Puolalla oli vain muodollinen itsenäisyys, mutta joka oli käytännössä poliittisesti riippuvainen länsivalloista. Puola oli siis länsivaltojen vasallimaa, kuten myös Tšekkoslovakia. Hitler toivoi, että Puola olisi suostunut siirtämään maiden välistä rajaa ns. Danzigin käytävän kohdalla niin, että Itä-Preussi olisi saanut maayhteyden emämaahan Saksaan. Korvauksena tästä Saksa olisi luovuttanut Puolalle Gdynian alueen uudeksi käytäväksi Itämerelle ja sinne tulevalle satamalle. Länsivallat kielsivät Puolaa neuvottelemasta Saksan kanssa ja Puola kieltäytyi neuvotteluista. Puola käyttäytyminen Saksaa kohtaan oli muuttunut erittäin ylimieliseksi ja provosoivaksi sen saadessa takuut Saksaa vastaan Ranskalta ja Englannilta 31. Maaliskuuta 1939. Lyhyesti sanoen Puola oli uhkaavilla operoinnillaan syyllinen länsivaltojen kanssa sotaan Saksaa vastaan. Valheellisen propagandan avulla Saksa leimattiin sotaan syylliseksi, vaikka Saksa pyrki ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti. Itse asiassa Saksaa ei voida syyttää sodan aloittamisesta.

 

Saksa kehottaa Neuvostoliittoa rauhaan: talvisodan loppunäytös

Kuten yllä olevasta kappaleesta saadaan viitteitä, Stalin ja länsivallat olivat ovelasti onnistuneet tekemään Saksan yksin syylliseksi Puolaan hyökkäämisestä. Hitler oli ajettu nurkkaan. Stalin tuli mukaan Puolaa koskevaan sotaoperaatioon, mutta ei ”hyökkääjänä, vaan venäläisen väestön ”suojelijana”. Tämä tapahtui kolme viikkoa Hitlerin kanssa sovitun yhteishyökkäyskohdan jälkeen. Neuvostoarmeija aloitti välittömästi laajat teloitukset ja puolalaisten massakarkotukset Siperiaan. Hitler esittää rauhantarjouksen 6. lokakuuta 1939 Englannille ja Ranskalle. Yksilöity ja uskottava esitys rauhasta Euroopassa ja aseriisunnasta yhteisneuvotteluineen asioiden järjestelemisestä eivät saa hyväksyntää Englannilta, kuin ei Ranskaltakaan. Ne eivät saaneet suopeaa vastaan ottoa, sillä länsivallat ja ehkä myös Neuvostoliitto olivat sopineet Saksan nujertamisesta.

Saksalaisten lentokonekaappaus vuonna 1940 paljasti 15. lokakuuta v.1939 solmitun Ranskan, Iso-Britannian ja Neuvostoliiton välisen kolmikantasopimuksen, jonka esille tulo muutti Saksan poliittiset suuntaviivat. Kolmikantasopimuksen mukaan Churchillin ja länsivaltain kanssa luovutti kaikki pienet rajavaltiot Neuvostoliiton alaisuuteen. Tässä oli tarkoituksena mittavampi ja syvempi alistus kuin Molotov & Ribbentrop-sopimus oli velvoittanut intressipiireineen. Kolmikantasopimuksen valmiussuosituksen, Churchillilta Stalinille, täytäntöön panoon sisältyi muun muassa seuraavaa: Koko Suomi tuli vallata. Suomenlahden rannikkoseutu ja Suomenlahden saaret täytyi olla hyökkäysvalmiiksi miehitetty toukokuun 15. päivään 1940 mennessä. Edellä mainittuun tuli meriministeriön varautua siten, että englantilaiset merijalkaväen joukot nousevat maihin viimeistään toukokuun 4.-15. päivien välisenä yönä 1940 Norjassa aikaisemmin sovituissa kohteissa. Lisäksi englantilaiset miehittäisivät Tanskan. Ranskalaisten joukkojen kanssa Englannin merijalkaväki tulisi ottamaan haltuunsa Ruotsin Göteborgin ja miehittäisi Etelä-Ruotsin, jne. (Hautamäki 2005 s. 130–132). Tällöin paljastui Hitlerille koko mahtavan Saksan tuhoamiseksi suunniteltu salaliitto.

Kolmikantasopimuksen paljastumisen myötä Saksa katsoi Neuvostoliiton vihollisekseen ja siten neuvostoliittolais-saksalaiset sopimukset eivät enää olleet voimassa. Niinpä Hitlerin kuriiri tiedottaa Mannerheimille 10. Helmikuuta 1940, että Saksa nootissaan Neuvostoliittoon kehotti sitä pyrkimään rauhaan Suomen kanssa ja lopettamaan enemmät sotatoimet välittömästi. Tätä kehotusta Neuvostoliitto ei kuitenkaan heti toteuttanut ja tilanne Suomen rintamilla oli romahtamispisteessä. Maaliskuun 3. päivänä 1940 Hitler antoi Neuvostoliiton Saksan asianhoitajalle kirjallisen määräyksen, joka lyhennettynä on seuraava: Ellei Neuvostoliitto heti, viimeistään huomispäivänä 4.3.1940, lopeta sotatoimia Suomea vastaan, niin Saksa tulee antamaan suomalaisille aseellista apua ja ajamaan Neuvostoliiton sotavoimat pois Suomen alueelta. Ranskalais-englantilainen liittoutuma tyrkytti Suomelle petollista apuaan, jonka Mannerheim tyrmäsi, sillä hän oli tietoinen Saksan kautta suurvaltapolitiikan uudesta käänteestä ja siitä, että Ranskalla ja Iso-Britannialla oli ketunhäntä kainalossa Suomen ”auttamisen” motivaation suhteen. Mannerheim kehotti allekirjoittamaan rauhansopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välille heti. Rauha solmittiin 12. Maaliskuuta 1940. Näin Suomen talvisota oli päättynyt!

Yllä olevasta voidaan päätellä, että tieto ranskalais-brittiläisestä operaatiosta ei saanut Stalinia pikaiseen rauhan solmimiseen talvisodan päättämiseksi. Stalinin myöntyminen rauhaan täytyi johtua Hitlerin uhkauksesta sotaoperaatioilla Neuvostoliittoa vastaan, sillä Stalin ei ollut vielä varustautunut suursotaa varten. Pelastiko siis Hitler Suomen?

 

Hitlerin toimet rauhan saamiseksi Euroopassa

Kuten luvusta ”Saksa kehottaa Neuvostoliittoa rauhaan: talvisodan loppunäytös” saadaan viitteitä, että Stalin ja länsivallat olivat ovelasti onnistuneet tekemään Saksan yksin syylliseksi Puolaan hyökkäämiseen. Hitler oli ajettu nurkkaan. Stalin tuli mukaan Puolaa koskevaan
sotaoperaatioon, mutta ei ”hyökkääjänä, vaan venäläisen väestön ”suojelijana”. Tämä tapahtui kolme viikkoa Hitlerin kanssa sovitun yhteishyökkäyskohdan jälkeen. Neuvostoarmeija aloitti välittömästi laajat teloitukset ja puolalaisten massakarkotukset Siperiaan. Hitler esittää rauhantarjouksen 6. lokakuuta 1939 Englannille ja Ranskalle. Yksilöity ja uskottava esitys rauhasta Euroopassa ja aseriisunnasta yhteisneuvotteluineen asioiden järjestelemisestä eivät saa hyväksyntää Englannilta, kuin ei myös Ranskaltakaan. Ne eivät saaneet suopeaa vastaan ottoa, sillä länsivallat ja ehkä myös Neuvostoliitto olivat sopineet Saksan nujertamisesta.

Miltei välittömästi Moskovalle 10. helmikuuta 1940 suunnatun vaatimuksen jälkeen jäädyttää sotaoperointi Suomea vastaan, Saksan johto otti yhteyttä USA:n Berliinin lähettilään William E. Doddin välityksellä presidentti Rooseveltiin aloitteena keskusteluille Euroopan poliittis-sotilaallisen tilanteen ratkaisemisesta pasifistisin metodein. Roosevelt suostuu tähän, edellyttäen kuitenkin Englannin ja Ranskan mukanaoloa, olivathan maat sotatilassa Saksan kanssa 3.9.1939 alkaen. Tässä oli kysymyksessä Saksan esityksien hyväksyminen rauhasta tai sen pakottamisesta sotimaan ja aiheuttamaan maailmansota kurjuuksineen. Mutta Englannin Churchillin ja Ranskan Daladierin ehdot rauhanneuvotteluille ovat tyrmäävät: ehtona nimittäin oli, että englantilais-ranskalaiset joukot miehittäisivät ensin saksan ja ottaisivat sen valvontaansa sekä laittaisivat Hitlerin viralta! Selvää tietysti oli, että Saksa ei voinut tällaiseen suostua. Siten Englanti ja Ranska torpedoivat orastavan rauhan mahdollisuuden ja valitsivat suursodan kurimuksen.

Ryhtyessään suunnittelemaan Norjan ja Tanskan miehittämiseen pyrkivään vaaralliseen operaatioon, alkoivat Saksan johto lähestyä jälleen USA:n presidenttiä Rooseveltiä. Hitler ehdotti 12. huhtikuuta 1940 rauhantarjousta ja yhdeksän maan sovintokonferenssin pitämistä. Tähän Roosevelt vastasi nopeasti seuraavaa: Englannin ja Ranskan kanta Saksan rauhantarjoukseen on sama kuin mikä annettiin maaliskuussa 1940 edelliseen rauhanehdotukseen. Suomen ja Neuvostoliiton välinen tilanne on rauhanteon (13.3.1940) jälkeen niiden välinen asia, johon Ranska ja Englanti eivät enää halua puuttua. Yhdysvallat ei näissä olosuhteissa näe mahdollisuutta sovintokonferenssin järjestämiseen.

Churchill tahtoi sodan jatkumista ja sai myös USA:n presidentin, F.D. Rooseveltin tulemaan mukaan sotaan. Churchill oli lausunut: Minun tarvitsee ainoastaan nostaa sormeni aikaan saadakseni rauhan, mutta sitä en tahdo tehdä. Mannerheim/Vilho Tahvanainen: Tämän sodan arkkitehdit ja rakennusmestarit ovat Stalin ja Churchill.

Nürnbergin Kansainvälinen sotarikostuomioistuin tuomitsi Saksan johdon syylliseksi hyökkäykseen Tanskaan ja Norjaan vuonna 1945–1946. Kuitenkin Mannerheimin kansion S-32 asiakirjojen mukaan kyseessä oli Saksan ennaltaehkäisevä operaatio. Tämä nopea ennaltaehkäisevä hyökkäys tapahtui siksi, että Saksan suorittama lentokonekaappaus oli paljastanut Hitlerille muun muassa englantilais-ranskalaisen Skandinavia-operaation ja sen luonteen. Sen avulla haluttiin estää Ruotsin malminvienti Saksaan ja myöhemmin ”auttaa” eli jättää Suomi Stalinin käsiteltäväksi.

Länsiliittoutuneiden keskeinen hyökkäysrintama (M) murtui Saksan salamasodan seurauksena. Tämä johti 22. kesäkuuta 1940 Ranskan antautumiseen, aselepoon ja välirauhaan. Tässä tilanteessa Hitler esittää jälleen rauhantarjouksen Rooseveltin välityksellä, mutta jälleen kerran Saksan ehdotus rauhasta evättiin! Hitler oli lausunut monta kertaa kenraaleilleen, että Saksa ei koskaan tulisi tekemään sitä virhettä, että lähtisi valloittamaan Englannin saaria ja jättäisi selkänsä taakse hyökkäysvalmiin puna-armeijan … yhdessä Puolan ja Tsekkoslovakian sissiliikkeiden kanssa.

Valtiopäiväpuheessaan 19. heinäkuuta 1940 Hitler ehdottaa Englannille rauhan tarjousta Euroopassa lausuen seuraavaa: Tällä hetkellä tunnen velvollisuuteni jälleen kerran vedota terveeseen järkeen! En voi nähdä mitään syytä siihen, että tämä sodan tarvitsisi jatkua. Surulla ajattelen niitä uhreja, joita se tulisi vaatimaan. Sen haluaisin välttää jo omankin kansani kohdalla. Mutta kuinka vastaa tähän rauhan ehdotukseen Churchill: Britannia ei suostu rauhaan ennen kuin natsi-Saksa on tuhottu! Taistelu jatkuu voittoon saakka, me emme antaudu koskaan! Saksa oli odottanut kolme kuukautta, että englantilaiset olisivat lopettaneet pommitukset, mutta turhaan! Sitten tuli Saksan vuoro.

 

Toimittajan pohdintoja ja yhteenveto

Hautamäen ja Tahvanaisen teoksien mukaan Suomi joutui 2. maailmansodan aikana suurvaltojen salaisen taustapolitiikan uhriksi. Länsivallat eivät halunneet aidosti auttaa Suomea, vaan sitä vastoin olisivat, omien intressiensä puitteissa, luovuttaneet maamme Neuvostoliiton hallintaan.

Hitler osoittautuu vastoin valtamedian luomaa ”belicosolista eli sotaisaa kuvaa”, rauhan rakentajaksi Euroopassa. Nämä orastavat rauhan pyrkimykset tulevat kuitenkin tyrmätyksi länsivaltojen ja Stalinin imperialistisilla suurstrategioilla. Näyttää jopa siltä, että Neuvostoliitolla olisi ollut vuosien 1936–1939 kaksi manuskriptiä eli käsikirjoitusta, ensimmäinen olisi ollut englantilais-ranskalais-akselille ja toinen Saksalle.

Nykyisin Suomi ei enää ole itsenäinen valtio. Maamme on ajautunut Uuden maailmanjärjestyksen kammottavaan syleilyyn. New World Order, (NWO) muodostuu Euroopan unionin, USA:n ja Israelin etupiiristä. Uuden maailmanjärjestyksen johtavana poliittisena katalysaattorina toimii sionistinen eliitti. Maamme poliittinen johto on uhrannut Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten hyvinvoinnin EU:n ja siihen liittyvien uusliberalististen globaalistien alttarille.

Tilanteen negatiivinen vaikutus ilmenee miltei jokaisella Suomen yhteiskunnan tasolla. Uusi maailmanjärjestys on tosiasia: Tästä uudesta maailmanjärjestyksestä kirjoittaa myös Chossudovsky teoksessaan Köyhyyden globalisointi (2004). Uuden maailmanjärjestyksen strategiaan liittyy terrorismin vastainen taistelu, Lähi-idän politiikka ja Israelin voimistuva asema, luonnonvarojen kontrollointi ja sekä ravinnon ja veden hallinnan keskittäminen omaan etupiirin kuuluville valtioille ja muutaman suuren yrityksen käsiin.

Sionistisen eliitin tai rabbiinisen ylimystön instrumentteja tai lobbausjärjestöjä muutamia mainitakseni ovat: CAMERA-ryhmä, massamedia ja sen vahtikoirat, ADL, Wall Sreetin pankkiirit jne. Näitä harvainvallan järjestöjä ja salaisia poliittisia liikkeitä on paljon muitakin, mutta tässä oli esimerkkinä muutamia (Mearsheimer & Walt 2007, 196), (Rami 1988). Siten sionistinen eliitti voidaan myös jakaa kolmeen osa-alueeseen: pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita vaikutusvaltaisia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit. Toisena osa-alueena on globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt. Näitä poliittisia instrumentteja ovat esimerkiksi seuraavat: Erilaiset Israelin lobbaajat, American Israel Public Affairs Committee -järjestö (AIPAC), American Civil Liberties Union (ACLU), bilderberg-ryhmä, vapaamuurarit, ”juutalainen” vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith (johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä) jne.

Kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esim. viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan (Ginsberg 1993), (Maariv 2.11.1994) ja (Steinhauser 1994).

Suomi on jälleen tehnyt virhearvion länsivaltojen ”ystävällisyydestä”. Virallisen Suomen Nato kiihkoilu on hengenvaarallista, sillä geopoliittinen asemamme ei ole muuttunut itäisen naapurimme kyljessä.

Toisaalta Suomen kannattaa suhtautua varovaisen viisaasti Euraasian Unionin multipolarismia eli maailman moninapaisuutta tavoitteleviin hankkeisiin. Lyhyesti sanottuna ”valtiollemme” olisi parasta hedelmällinen yhteistyö naapureittemme kanssa puolueettomista lähtökohdista ajatellen.

Lisäksi Neuvostoliiton synnystä ja ensimmäisen ja toisen maailman sodan tausta voimista esitettäköön seuraavaa: Venäjän kirjeenvaihtajana toimineen Robert Wiltonin mukaan Venäjän vallankumous oli erään tietyn eliitin aikaan saannos: Teoksessaan ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Wilton julkaisi bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsentenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Luettelon hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Listauksesta paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimainen enemmistö muodostui juutalaisista, joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Siten historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli ollut tietyn organisaation, oligarkian suorittama vallankaappaus Venäjällä (Wilton 2000). Kuten sanottu tämä harvainvalta rahoitti, organisoi ja toteutti vallankaappauksen tsaarilta mutta myös venäläisiltä. Tästä oligarkiasta tai paremminkin mafiasta on nykyisin käytetty termiä esimerkiksi sionistinen eliitti, juutalaiseliitti, illuminatit jne.

Juutalaisen oligarkian synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä.

Sionistiset eli juutalaiset pankkiirit ovat olleet Talmud-ideologiansa mukaisesti kristittyjen tuhoamisen taustalla. Tätä edustaa venäjän vallankumous ja Neuvostovaltion luominen, vaikka ne olivat ateistisia suuntauksia. Useat sodat ja vallankumoukset ovat olleet kyseisen oligarkian synnyttämiä tai tukemia. Näitä olivat esimerkiksi 1. maailmansota ja 2. maailmansota, toisen maailman sodan jälkeen USA:n (myös Naton) ja Israelin sodat jne. (Jew watch).

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaiset länsimaiset johtajat kuten esim. W. Wilson Rooseveltin, Churchill, Daladier, jne., olivat pelkkiä sionistisen harvainvallan sätkynukkeja, jotka toteuttivat valtaeliitin hegemonisia pyrkimyksiä. Esimerkiksi kansainväliset juutalaiset olivat syypäitä, kuten yllä jo mainittiin, sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi. Sionistinen eliitti sopi Englannin kanssa Amerikan Yhdysvaltojen tulemisesta ensimmäiseen maailmansotaan, saaden siitä palkkioksi ns. Balfourin julistuksen eli lupauksen juutalaisvaltiosta Palestiinaan. Juutalainen ylimystö veti myös USA:n toiseen maailmansotaan muun muassa, kun sionistit estivät viranomaisia varoittamasta Pearl Harborin tukikohtaa, vaikka japanilaisten offensiivi tiedettiin ennakolta (Jew watch).

Juutalaiset olivat menettäneet osan hyvästä asemastaan Saksassa 1. maailmansodan jälkeen, kun sionistinen eliitti oli pettänyt Saksan niin kutsutulla mainitulla ”Balfourin julistuksella”. Niinpä juutalaiseliitti alkoi vaatia asemansa palauttamista. Tämä edellytys toteutettiin juutalaisten maailmankonferenssissa 1933. Saksa kieltäytyi suostumasta vuonna 1933 Juutalaisten maailmankonferenssille Amsterdamissa. Herra Untermeyer, joka oli Amerikan delegaation päämies ja konferenssin puheenjohtaja, palasi Yhdysvaltoihin ja meni ABC:n studioille. Siellä Untermeyer esiintyi maanlaajuisessa radiolähetyksessä, joka oli sisällöltään tällainen: ”Maailman juutalaiset julistavat pyhän sodan Saksalle. Nyt me olemme yhdistyneet pyhään selkkaukseen saksalaisia vastaan. Saadaksemme heidät antautumaan me näännytämme heidät maailmanlaajuisella boikotilla. Tämä tuhoaa saksalaiset, koska he ovat riippuvaisia vientikaupastaan.” Todellakin kaksi kolmasosaa Saksan ruokavaroista täytyi tuoda ulkomailta, joka onnistui viennistä saaduilla tuloilla. Joten, jos Saksa ei pystyisi viemään tuotteitaan ulkomaille, kaksi kolmasosaa Saksan kansasta kuolisi nälkään. Ruokaa riittäisi vain kolmannekselle kansalaisista. Nämä em. mainitut sionistien toimet saksalaisia vastaan synnyttivät niin sanottua juutalaisvastaisuutta Saksassa eikä mikään rotuviha. Versailles’n rauhan tuottama alennustila Saksalle ja juuri yllä mainitut tapahtumat olivat osittain syynä toiseen maailmansotaan johtaneisiin tilanteisiin (Jew watch).

YLE mustamaalaa Mannerheimia: Mannerheim kantoi Suomen armeijan sotien aikaisena ylipäällikkönä raskaan vastuun talvisodan ja jatkosodan aikana. Jatkosodan lopulla hänestä tuli presidentti, joka johti maan sodasta rauhaan. Länsivaltojen vilpillisen Suomen tukemiseen sijasta, Mannerheim valitsi Saksan kumppanuuden. Ovatko nämä hänen sotien aikaiset liittolaisten valinnat syynä siihen, että sionistisen eliitin vaikutuspiiriin kuuluva YLE-media heittää lokaa Mannerheimin päälle. Yle-areenassa esitti ”mainos” farssin Mannerheimistä, Mannerheim-elokuvan esityksen välityksellä. Mannerheimin roolissa oleva henkilö ei edusta oikealla tavalla päähenkilöä, eikä hänen kulttuuritaustaansa (Yle-areena).

Lisää Mannerheimia halventavia julkaisuja löytyy Ylen uutisoimana: Miksi Mannerheim kuohuttaa? Yleisradio on myös kunnostautunut Mannerheimin mustamaalaamisessa osittain tuottamassaan animaatioelokuvassa Uralin perhonen (2008). Tässä Ylen pilkkakirves toimii ilman totuutta olevan seksuaalisen suuntautumisen välineenä. Jokainen tietysti voi muodostaa yksityisen mielipiteensä Mannerheimista, mutta ei valtamedian silti tarvitse ryhtyä pilkkaamaan sotien aikaisia vastuunkantajia.

Markku Juutinen

 

erkkihautamaki

 

Artikkeli kokonaisuudessaan perustuu Erkki Hautamäen teokseen Suomi myrskyn silmässä (2005) sekä osittain Tahvanaisen kirjaan Erikoistehtävä (1971).

 

Katso myös: Finlandia-hymni

 

Lähteet:

Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee

Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan.

Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag, 309 s; Jewis Chronicle 1974; Jewish Post and Opinion 1974.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Tahvanainen, Vilho (1971). Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932–1945. Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino Hämeenlinna.

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Jew watch. Saatavilla (http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-USSR.html).

Jew watch. Saatavilla (http://www.jewwatch.com/jew-leaders-freedman.html).

Yle-areena. Saatavilla. http://yle.fi/uutiset/katso_mannerheim_yle_areenassa_-_sana_on_vapaa/6314373

Miksi Mannerheim kuohuttaa? Saatavilla. http://yle.fi/uutiset/miksi_mannerheim_kuohuttaa/6256781

Ilta-Sanomat (25.2.2008). Saatavilla http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288337340236.html

104 kommenttia

 1. ”taktinen veto ajan voittamiseksi”

  Pikemminkin Molotovin ja Ribbentropin allekirjoittama sopimus vaikuttaa yritykseltä rohkaista Saksa toimiin. Samalla on puhuttu paljon siitä, kuinka ”NL oli aina halunnut saada muut sotaan ja sitten se voisi hyökätä sopivaan aikaan ja korjata hedelmät.” Nyt kuitenkin NL oli vain juutalaisten nukkevaltio, vain eri tyylinen maa kuin läntiset nukkevaltiot. Juutalaisten tavoitteena oli saada aikaan suuri sota, mikä ei onnistuisi vain kaikkien hyökkäyksellä Saksaa vastaan. Eritoten lempilapsi kommunismi oli määrä olla saava osapuoli ja jo sodan alkuvaiheissa Roosevelt kaavaili valtaosan maailmaa bolshevisointia.

  Siksi kai oli salaa laskettukin kaikkein syvimmissä poteroissa ja korkeimmilla portailla vallan linnakkeita, että ainakin Puola, mutta ehkä myös Ranska kukistuisi. Todellisuudessa ei ollut mielestäni kuitenkaan tarkoitus, että koko maailmasta tulisi kommunistinne, vaan USA.n maihinnousut ja Euroopan jaot oli suunniteltu etukäteen. Siten NL:n ja Saksan suuri voimain mittelö ja toistensa lahtaaminen oli mielestäni tavoiteltu juttu. Stalin selvästi tahallaan uhrasi Saksaa vastaan keräämänsä joukot. Ilmeisesti siis 1941 tappiot oli suunniteltu etukäteen eikä Stalin piitannut Venäjästä yhtään.

  Toinen huomautus: Gdynia oli jo rakennettu ennen kriisiä eikä Puola olisi tarvinnut edes satamaoikeuksia Danzigissa. Saksa oli kuitenkin valmis sallimaan sille satamaoikeudet, kunhan se lopettaisi kiusanteon. Puola teki kaikenlaista kiusaa eikä noudattanut liikennesopimuksia. Siksi oli tärkeää Saksalle saada oma yhteys Itä-Preussiin. 1938 Saksa tarjosi Puolalle liittoa ja pyysi vain Danzigia (joka oli täysin saksalainen , mutta jota Puola tavoitteli itselleen) sekä käytävästä vain liikenneyhteyttä eli rautatietä ja maantietä. Saksa olisi antanut vastineeksi kaupungin etelästä (!) ja taannut Puolan länsirajan (!)

  Käytävän kansanäänestyksiä Puolan karkotustoimia edeltävältä pohjalta Saksa vaati vasta, kun Puola oli tehnyt kaikki konnantyönsä. Silti siis olisi jätetty satamaoikeudet ja Gdingenin (Gdynian) satama ja yhteys sinne. Tältä pohjalta Saksa ehdotti neuvotteluita Puolalle ja Englannille. Molotovin ja Ribbentropin sopimusta Saksa esim. Scheilin mukaan käytti epätoivoisena yrityksenä painostaa Länsi rauhaan. Muuten ei sopimusta olisi ehdotettu vielä päivää ennen sotaa.

  Puola oli törkeillyt koko sotien välisen ajan ja aloitti siis absoluuttiset toimet loppuosaa saksalaisvähemmistöään kohtaan jo kesällä 1939. Lisäksi se oli mobilisoinut ja solminut liittosopimuksia Saksaa vastaan. Se uhkasi hyökätä pikapuoliinja miehittää Danzigin ( ja aloittaa vastaavan terrorin siellä). Puolan johto oli luvannut ”pakotaa Saksan sotaan” jo keväällä Lännen neuvottelijoille. Puola oli sotaa edeltävällä viikolla tehnyt rajaloukkauksia ja saartanut täydellisesti Danzigin, jonka vientituotteet pilaantuivat siis satamassa.

  Sanalla sanoen, Saksan sotasyyllisyys on yhtä naurettavalla pohjalla kuin Syyrian johdon syyllisyys, Gaddafin syyllisyys jne. Länsimedia valehtelee kaiki pälaelleen ja valehteli silloin. Niiden naurettavista valheista pakotetaan länsimaihin virallinen historiakäsitys.

  Hitler vastusti sotaa viimeiseen asti ja yritti kaikkensa, jotta se olisi rajoittunut vain Puolan kuriin laittamiseen. Hän ei aikonut lakkauttaa Puolan itsenäisyyttä, mutta Stalin pakotti siirtämään ratkaisun tästä tulevaisuuteen.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. ”Hitler vatusti sotaa viimeieen asti”.
  Huhhuh.

  Suomi oli todellakin pelinappula, mutta Saksan ja Neuvostoliiton välisessä jallituksessa.

  Molotov-Ribbentrop- sopimuksen mukaan Suomen piti olla Stalinin suupala, toisin kävi.
  Saksa kyllä vaikeutti talvisodan aikana Suomen asemaa, mm. hävittäjätoimituksia jarruttamalla(mm. Fiat
  g.50- koneiden saanti Italiasta takkuili Saksan toimien seurauksena).
  Saksa ei halunnut herättää epäluuloja NL:ssa, jonka kanssa oli tehnyt hyökkäämättömyyssopimuksen.
  Saksa käänsi kelkkansa Suomen suhteen vasta kun alkoi valmistella operaatio Barbarossaa.

  Jatkosota sitten keikautti Suomen aseman maailman silmissä, kun Suomi asettui Saksan puolelle.
  Saksa oli ainoa taho josta konkreettista apua oli saatavissa.

  Jatkosodan syistä, väistämättömyydestä ja oikeutuksesta tultaneen esittämään toisistaan eriäviä näkemyksiä maailman tappiin saakka…

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 3. Saksa ei aloittanut vuonna 1940 mitään siviilialueiden pommituksia edes kostoksi englantilaisten 3 kuukuatta jatkuneesta murhaamisesta huolimatta. Saksa aloitti vastavetona vain myös sellaisten sotilaallisten tuotantolaitosten pommittamisen, jotka sijaitsivat kaupungeissa. Coventryssä tuho oli suurta, koska kaikki varusteluteollisuus oli keskustassa ja sitä oli tuntuvasti. Siviiliuhreja oli kaikesta tästä johtuen hyvin vähän.

  Vasta 1944 Saksa aloitti umpimähkäisen pommittamisen V-aseilla. Tämä oli oikeutettua, jotta Englanti olisi saatu muuttamaan rikollista toimintaansa.

  Hyökkäys N-liittoon johtui siitä, että Saksa oli saanut selville Länsivaltojen ja N-liiton lähentymisen (myös muuta kautta kuin S-32 -kansion tietojen perusteella) 1940 ja koska Stalin siirsi valtavaa hyökkäysarmeijaa rajalle. Aika oli vihollisen puolela ja koska Englanti ei tehnyt rauhaa, tämä merkitsi sitä, että USA tulisi sotaan presidentinvaalien jälkeen (se ampui jo saksalaisia muutenkin ja tuki vihollista). NL oli rikkonut sopimuksia koko ajan ja oli aggressiivinen.

  1980-luvulla oli valtavirtahistorioitsioiidenkin parissa osalla käsitys, että Rudolf Hess yritti viime tingassa saada rauhaa Englannin ja Saksan välille ja TÄMÄ OLISI MERKINNYT MYÖS N-LIITON RAUHOITTUMISTA JA KOKO SODAN LOPPUMISTA. SAKSA SIIS YRITTI VÄLTTÄÄ MYÖS IDÄN SODAN.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Tahvanaisen jutut saavat täyden tuen kaikista tapahtumista ja arkistotiedoista ym.

  Talvisodasta on alkanut syntyä se kuva, että ainakin aluksi Stalin soti tahallaan huonosti ja ilmeisesti pyrki saamaan aikaan Lännen invaasion Norjaan ja Ruotsiin. Vai oliko sekin petosta ja pyrittiinkö vain eskaloimaan sotaa ja ehkä salaa jopa häviämään tahallaan? Ainakin sujuvasti saatiin lahdattua N-liiton kansoja järjettömällä taktiikalla ja liian vähillä joukoilla. Myöls suomalaisten verta oli tarkoitus vuodattaa. Ehkäpä maa oli tarkoitus bolshevisoida jopa vasta myöhemmin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Ja minullahan ei ole tunnetusti kritiikkiä yhtikäs mihinkään.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Adolf sen sanoo:

  http://www.youtube.com/watch?v=yd3ZsraeaWA

  Vapaamuurarit ym. eivät voi kumota historiallisia faktoja milläänvalheillaan.

  Totuus voittaa, jos se vain sallitaan tulla kerrotuksi. Mutta kyllä se aina versoo joka puolelta. Vaikka kuinka kitkettäisiin ja murhattaisiin.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Näin se vaan on että meille on ala-asteesta lähtien valehdeltu historiasta ja paljon muustakin, pitää vaan kyseenalaistaa viralliset historian tiedot ja ottaa itse asioista selvää.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Ainoat jotka ovat valehtelusta kiinni jääneet ovat uusnatseja. Kerropa uusnatsi mitä saksan sana ’ausrottung’ merkitsee? Himmler käyttää juuri kyseistä sanaa. Samoin voit kertoa mitä ’Vernichtungslager’ merkitsee?

   Plusääni(0)Miinusääni(8)
    1. Kerropa uusnatsi mitä saksan sana ‘ausrottung’ merkitsee? Himmler käyttää juuri kyseistä sanaa. Samoin voit kertoa mitä ‘Vernichtungslager’ merkitsee?

     Et taida myöskään tietää että natsien virkakielessä ”evakuointi” merkitsi murhaamista? He olivat tarpeeksi ovelia käyttääkseen peitekieltä.

     Plusääni(0)Miinusääni(8)
 8. Toi uusnatsi läppä alkaa olee aika väsynyttä juttua, mielestäni ei ole mitään vikaa kyseenalaistaa virallisia näkemyksiä ja ottaa itse asioista selvää, jos se on mielestäsi uusnatsismia niin meillä on sitten aika eri käsitys asiasta.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 9. Onko Kaalepilla tietoa miten juutalaiset kohtelevat palestiinalaisia, se jos mikä on rasismia. Otapa asioista selvää ennen kuin haukut ketään natsiksi tai joksikin muuksi.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Täällä on selvästi paljon fiksua jengiä, joita kiinnostaa totuus, mutta muutama heppu täällä ei osaa sanoa kyllä mitään järkevää vaan haukkuu jengiä natsiks tai antisemistiksi. Kommenteista huomaa aika selvästi että nämä uuden maailman järjestyksen kannattajat ei osaa keskustella järkevästi kuten muut vaan alentuvat koko ajan vaan rähisemään ja olemaan vihamielisiä muita kohtaan. Tollanen älytön viha ihmisiä kohtaan ei ole hyväksi. Lähimmäisen rakkautta on paljastaa totuus asiasta kuin asiasta.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Itse en ainakaan vihaa juutalaisia vaan heidän järkyttäviä tekojaan ja tietenkin muidenkin järkyttäviä tekoja, eikä nyt tietenkään kaikki juutalaiset ole pahoja vaan lähinnä juutalaiseliitti ja kyllä pahoja ihmisiä muistakin kansakunnista löytyy, mutta toi palestiinan tilanne on ikävä kyllä fakta, lue vaikka juutalaisten omista lähteistä niin huomaat että siellä lietsotaan aikalailla vihaa ei-juutalaisia vastaan ja se tuntuu olevan ihan normaalia siellä. Itse en kannusta vihaamaan mitään kansakuntaa vaan pahoja tekoja.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tero! Totta on että, kumpikin osapuoli Israel ja ” Palestiinalaiset” ( arabit) syyllistyy ylilyönteihin.
   ”Palestiinalaiset” ovat itse aiheuttaneeet oman kurjuutensa. Israel on toiminut monesti, tarjoamalla rauhanomaisia ratkaisuja, jotka ”Palestiinalaiset” ovat torjuneet. ”Palestiinalaiset” julistavat Israelin tuhoamista.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Palestiinalaisethan ovat asuneet jo tuhansia vuosia samassa paikassa kun taas juutalaiset tulivat israeliin vasta 1948 jolloin saivat oman valtion ja ovat sen jälkeen ajaneet alkuperäisväestöä pois kotimailtaan ja perustaneet laittomia siirtokuntiaan koko ajan. Palestiinalaisilla on mielestäni oikeus olla tyytymätön tähän ratkaisuun, mitä itse tekisitte jos valloittajat tulisivat tänne ja potkis meidät pellolle? Aika erikoinen väite tuo että palestiinalaiset olisivat itse aiheuttaneet kurjuutensa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tero! ” Palestiina” nimistä valtiota ei ole milloinkaan ollut. Raamattu puhuu juutalaisista , jotka Mooses
   johdatti Egyptin orjuudesta tuhansia vuosia sitten. Israel on tunnettu raamatun alusta alkaen. Israel
   sai itsenäisyyden 1948. Sinun pitää kerrata historian tietojasi.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Tero! Ei oikein ole mahdollista, että israel olisi valloittaja, omassa maassaan. Näinäpäivinä riidellään alueista. Vuoden 1967 käydyn sodan , Jordanian kanssa, Israel .vapautti ”länsirannan” takaisin itselleen.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ainoa kommentti 123:lta, josta voin olla samaa mieltä. Sehän on tosiasia. Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita tunnustamaan tosiasiota, eikä sitä, ettei ihminen ole koskaan käynnyt kuussa eikä keskitysleireillä ollut kaasukammioita. Eikä juutalaisista tehty keskitysleireillä lampunvarjostimia eikä saippuaa. Neuvostopropagandaa, johon monet vieläkin uskovat. Juutalaisvankeja kuoli keskitysleireillä muiden vankien tavoin lavantautiin yms. mutta korkeintaan joitain satoja tuhansia, kuten kansainvälinen Punainen Risti, joka oli jatkuvasti vieraillut keskitysleireillä asiasta totesi 1956.

    Kaikki keskitysleirit siirtyivät liittoutuneiden käyttöön vuonna 1945 ja useilla leireillä menehtyi todistetusti enemmän vankeja murhattuina ”neuvostoaikana”, kuin niiden ollessa saksalaisten kontrollissa. Yllättävää on myös se, että juutalaisia päästettiin lähtemään Puolassa sijainneilta keskitysleireiltä vielä 1946, 1947 ja 1948. Miksei Stalin päästänyt heitä lähtemään ”vapautettuaan” leirit? Kuinka paljon näillä leireillä tapettiin juutalaisia Puna-armeijan vallattua ne?

    Stalinin vallattua Itä-Puolan syyskuussa 1939 siellä alkoivat puhdistukset. Joistain kaupungeista katosi 85% sen juutalaisväestöstä Siperiaan. Yhteensä 2 miljoonaa puolalaista ja juutalaista oli kadonnut kesäkuuhun 1941 mennessä Neuvostoliiton miehittämiltä alueilta. Nämäkin taidetaan yhä laittaa Hitlerin piikkiin kuten Katynin joukkomurha vuosikymmeniksi laitettiin?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Hyvä kirjoitus. On totta että Puolan tilanteessa Hitler yritti neuvotella Englannin kanssa mutta Churchill sanoi että Saksa on tuhottava. Sotaan tarvitaan aina useampi kuin yksi osapuoli. Sodan aloittaminen ei ole koskaan yhden ihmisen tai valtion teko ja historian kirjoittavat aina voittajat. Mm. Dressenin kaupungin maantasalle pommittaminen oli yksi 2 maailmansodan verisimmistä teoista.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. Stalinilla ei ollut todellisuudessa Saksastakaan mitään huolen aihetta. Stalin oli juutalaisten marionetti ja NL oli todellisuudessa osa juutalaista maailmanimperiumia, jonka käytännössä muodostivat tuolloin USA, Englanti, Ranska ja NL. Hitler ei halunnut sotaa, mutta juutalainen maailmanimperiumi halusi Saksan tuhoa.

  Saksan varustautuminen oli varsin vähäistä meille uskoteltuun verrattuna. Media jauhaa edelleen harhakuvia, vaikka tiede on hieman ryhdistäytynyt.

  Saksa oltaisiin voitu liiskata kuin torakka. Mutta imperiumi halusi suurta sotaa ja verenvuodatusta. Tilanne laskettiin tahallaan siihen, että sota käytiin pääosin Neuvostoliiton alueella. Tämä vaati vielä sen, että Stalin hävisi tahallaan 1941.

  Veikkaan, että koko Talvisota oli stalinin puolelta teatteria eikä Suomea oikeasti aiottu vallata. Saksa olisi joutunut liian tukalaan asemaan ja sota olisi lopunut liian aikaisin.

  Suomen kautta ei Saksalla ollut resursseja hyökätä ja 1941 Suomi kielsi painopisteen siirtämisen sillä tavalla alueelleen.

  Mutta siis ennen sotaa ei ollut pienintäkään syytä olettaa, että Suomen kautta hyökättäisin millään tavalla tai sotaa yleensä tulisi. Sota vaati Stalinin suostumisen Lännen kanssa juonitteluun. Ja kuten sanoin, leningradin ympäristössä sodittiin, koska NL oli kakkosluokan orjamaa ja vapaamuurarikokeilu ja USA:lle oli suunniteltu johtoasema. Koko maailmaa ei vielä haluttu vaivuttaa juutalaisbolshevismiin.

  Suomesta ei ollut kerrassaan mitään uhkaa, mutta meidänkin verta haluttiin vuodattaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Enemmän pidän todennäköisenä sitä että Adolf Hitler alusta alkaen suunnitteli häviävänsä sodan ja samalla halusi aikaansaada ennennäkemätöntä sekasortoa ja hävitystä. Siinä hän onnistui enemmän kuin hyvin.

   Kerropa Repe miltä uusnatsihuuhaasivulta pihistit tuon paskapuheen vai keksitkö sen itse sumppaamalla kaikki huuhaavalheet yhteen?

   Plusääni(0)Miinusääni(3)
 15. Hyvä kirja suosittelen kaikkille luettavaksi. Koska ilmestyy osa 2?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Juu ja sinun lukema historia täysin faktaa? Olen hiljalleen tajunnut. Mikä oli todellinen luonne 2 maailmansodan ja se oli tosiaan hieman erilainen kuin tämä. Ajatus siitä lähti jo ennen tämän kirjan lukemista ja nämä vain vahvisti asiaa. Mene sinä trolli lukemaan sionistien propaa se on ilmeisemmin totuus..

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Nyt tiedän mihin mannerheim elokuva kaatui. Siihen, että totuus olisi paljastunut tai sitten elokuva olisi ollut fiktio.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Omaa pohjustuksena tuo vapaamuurarit tähän mukaan. USA on vapaamuurarien luomus samoin Neukkulaa rahoitti vapaamuurarit. W. Churchill ja Roosevelt olivat vapaamuurareita, Stalinista en tiedä. Voi olla, että oli.
  Hitler kielsi Saksasta vapaamuurarit tai rajoitti ainakin heidän toimintaa. Tässäkö syy miksi sionistit ja vapaamuurarit halusivat tuhota Saksan ja Hitlerin, koska hän tuli heidän tielleen.
  Hitler piti puheen n.5kk kaapattujen asiakirjojen jälkeen jossa otti esille salaliiton/vapaamuurarit ja juutalaiset. Hän ilmoitti puheessaan, että Churchill todella halusi sotaa, vaikka se ei ollut Hitlerin halu. USA tuki vahvasti Englantia ja jopa NL:toa. rahallisesti. Avustukset kulkivat NL Murmanskin rataa pitkin ja USA tuki NL satojen miljoonien arvosta. Olisiko kansainväliset pankkiirit rahoittaneet länttä ja NL pysymään sodassa Saksaa vastaan?
  Totuus on tosiaan todellakin erilainen mitä meille on se annettu ymmärtää.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Unohdit uusnatsi Temppeliritarit ja assassiinit tuosta sekoyhtälöstä. Samalla voinet varmaan kertoa myös siitä liskoihmisten salaliitosta ihmiskuntaan soluttautumiseksi. Tai harmaiden avaruusolentojen salaisesta sodasta niitä vastaan. Samalla voit kertoa kuinka monennen asteen salaisvapaamuurari Hjalmar Schacht oli, sillä hän oli kansainvälisen (juutalaisen) pankkitoiminnan mestari. Kerropa myös miten mongoli-imperiumia estettiin iskemästä omaa lusikkaansa soppaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(4)
    1. Juutalainen huijaussivusto nyt ei liene kovin merkittävä uhka totuudelle. Nizkor ja holokaustimuseot suioltavat noita valheita ja petoksia sivuillaan. Järki-ihminen huomaa kaiken heti. Ei noita varmaan edes kukaan lue, vaan mallikansalaiset niitä linkittävät muiden huijarien kanssa.

     Yhtä sikamaista valehtelua ja väärentämistä ja surkeaa lavastamista, kuin koko holokaustitarina. Pelkkää roskapuhetta. Maailman röyhkein ja törkein valhe ja sitä puolustetaan vastaavalla törkeällä valehtelulla. Goyim ei ansaitse edes kunnon valehtelua.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 18. Tämä uusnatseiksi (tarkoittavat varmaan näitä kaljupäisiä, pilottitakkisia räyhääjiä jotka pikemminkin ovat vasemmistolaisia anarkisteja eli kommunistisia luomuksia vesittämään todellisen saksalaisen kansallissosialistin luonteen ja toimen) leimaaminen 123 ja kaalepin toimesta on pelkkää mielikuvien luomista ja totuuden peittelyä. Rasistiset ja muut ovat omaa luokkaansa ja jääkööt vihoineen itsekseen.Mutta jos asialliset yksittäiset ihmiset haukutaan aantisemitiksi ja rasistiksi sen takia, että haluavat tutkia historiaa, niin haukkuminen paljastaa, että on jotain salattavaa kun ei rauhassa saa jutella ja tutkia.

  Tekisi mieli laittaa tänne Lutherin kirja juutalaisten valheesta jolla he uskottelevat olevansa niitä israelilaisia jotka ovat ikuisesti valittu kansa vaikka ovat Jumalan sanan hylänneet jo kauan sitten.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Sori vaan uusnatsi, mutta olen tehnyt enemmän tutkimusta natsiaatteeseen liittyen kuin sinä. Johtuu ehkä siitä että uskallan lukea kaikkien osapuolien näkökantoja. Tosiasioiden kiistäminen mitä te teette ei ole tutkimusta. Se että huonosti sepitettyjen ja ”poliittisesti” motivoituneiden valheiden vouhoajaa sanoo rasistiseksi antisemitistiksi koska hän käyttäytyy siten ei ole mitään haukkumista. Se on tosiasioiden toteamista.

   Luuletko uusnatsi etteikö natsi-Saksan hallinnossa ollut ihan vain tavallisia kynänpyörittäjiä jotka eivät olleet kiinnostuneita politiikasta? Kerropa muuten miksi SS-Rottenführer Oskar Gröning on sitä mieltä että te valehtelette?

   Plusääni(0)Miinusääni(6)
 19. 123 ja kaaleppi, mitä Kristus merkitsee teille vai oletteko ateisteja?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 20. On se kumma, kun mietitään 2maailmansodan syitä ja politiikkaa yms. niin alkaa joku tunkemaan todisteita auswichin leireistä ja hölökaustista jossa ei todellakaan kuollut 6miljoonaa. 3v. aikana saksalaisten olisi pitänyt murhata 5500 päivässä, eikä kuulosta jo sinällää mahdottomalta?? Uhriluku korkeintaa muutama satatuhatta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Natsien tekemän massamurhan mittakaava voi kyllä monen käsityskyvyn ylittää. Mutta jo Treblinkan tuhoamisleirin komentaja Franz Stangl kehuskeli pystyvänsä ”käsittelemään” koko junalastillisen (noin 6000 henkeä) juutalaisia kello seitsemän aamiaisen ja puolenpäivän lounaan välillä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Sori vaan uusnatsi, mutta 5500 uhria päivässä ei ole ollenkaan mahdoton luku kuolemantehtaalle. Hieman laskentaa.

   500 tunnissa tarkoittaa 12 000 päivässä. Sellaisella tahdilla vuoden ajassa syntyy 4 380 000 ruumista. Tuo vain yhdessä paikassa. Eli kuolemanleirin toiminnassa ei ole mitään mahdotonta. Lisätään yhtälöön se että kuolemanleirejä on useita, keskitysleirejä (joissa murhataan vähemmän tehokkaasti) on vielä enemmän ja kuolemapartioita samoin.

   Uusnatsin valehtelut osoittautuivat taas valheiksi.

   Plusääni(0)Miinusääni(4)
   1. En ole uusnatsi vaan kyseenalaistava ”historianmiettijä”. Noista kuoleman tehtaista ei todellakaan ole mitään todisteita. Mieti nyt taas.. Kambotzan punakmeerien kansanmurhaa pidetään yhtenä maailman suurimpana jossa eri arvioiden mukaan kuoli yli 1,5 miljoonaa ja luuletko, että sakut kerkesi 6miljoonaa? Ei ikinä! En usko 6miljoonaan se on sula mahdottumuus luvut korkeintaa jossain sadoissa tuhansissa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Te ”kyseenalaistajat” olette ainoastaan itsepetoksessa eläviä uusnatseja. Tai sitten vain valehtelevia uusnatseja.

     ”Noista kuoleman tehtaista ei todellakaan ole mitään todisteita. ”

     Niistä on enemmän kuin tarpeeksi todisteita. Kelpaako lista kuolemanleireistä näin alkuun? Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka ja Auschwitz-Birkenau. Selitäpä miksi natsit viittasivat noihin juurikin tuhoamisleireinä? Ei keskitysleiri vaan TUHOAMISLEIRI.

     Punakmehrit pääsivät kaikista TEHOKKAIMPAAN kansanmurhaan. Väestömäärä mitä heidän joukkomurhansa koski ei ollut lähelläkään sitä määrää mitä asui natsien miehittämillä alueilla.

     Yksinkertainen matematiikkani osoitti että yli viisi miljoonaa (tarkin arvio) murhattua n. kolmessa vuodessa ei ole mitenkään mahdoton saavuttaa jos Birkenau pystyi käsittelemään yli miljoona ihmistä vuodessa ja se oli kaikki hidastukset ja kuljetusvaikeudet huomioiden. Treblinkassa murhattiin reilussa vuodessa 700 000 ihmistä. Tuo sopii hyväksi osviitaksi murhaamisen nopeudesta ja Treblinka oli vain yksi monista kuolemanleireistä.

     Yrityksesi hämätä ja sumuttaa ei onnistunut ja epätoivoinen kiistämisesi ei tehoa. Olette uusnatsi ja myöntäkää se.

     Plusääni(0)Miinusääni(5)
     1. Tutkittu on historiaa ilman intohimoja. Teidän uusnatsien halu piilottaa ja vääristää totuus loukkaa jokaista jolla on edes alkeellinen ymmärrys tieteellisen metodin soveltamisesta.

      Miksi ette suurentele idolienne saavutuksia? Miksi kiellätte Hitlerin kestävimmän saavutuksen?

      Plusääni(0)Miinusääni(3)
     2. Ei muuten juuri puhuta niistä miljoonista murhatuista Puolan ja itä-euroopan kansoista joita Stalin kylmästi suoritti, koska ne murhat ovat neuvostojuutalaisten tekemiä siksi niistä ei puhtuta vaan nostetaan hölökausti esiin. Hyvä häive. En muista tarkkaan, mutta 2-4 miljoonaa puolalaista lähetettiin Siperiaan työleireille heistä vain neljännes palasi.

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
    2. hei Trolli ota easymmin kauhea mekkala. Saattaa jokin asia kaihertaa sinua totuudessa, kuin näin käännät asiat vain hölökaustiin, kun artikkelissa puhuttiin toiseen maailmansotaan ja Suomeen liittyvissä asioissa.
     Ne olivat työleirejä johin kuoli kyllä varmasti paljon, mutta tuhoamisleireijä tuskin oli.
     Stalinin n.4 miljoonasta puolalaisesta jotka lähetettiin työleireille siperiaan palasi vain neljännes… Tuo disinffo ja suoranainen propaganda joka jatkuu tänäkin päivänä kertoo vain jostain häivetetystä valheesta jota pitää edelleen pönkittää, koska valhe on niin suuri. Ei siinä juutalaisia varmasti kuoli sinä aikana, mutta koko maapallon uhriluvut ovat jossain 65-70 miljoonassa, luvut vaihtelevat tietolähteestä riippuen, mutta ilmeisesti juutalaisten”holokaustia” ei saa kyseenalaistaa tai sen naurettavan yliammuttua uhrilukua.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    3. Kerropa uusnatsi miksi natsit itse viittasivat tiettyihin leireihion (jotka tiedetään) käsitteellä tuhoamisleiri? Miksi erittely oli tarpeellinen?

     Kerropa uusnatsi miksi Raul hilberg (itävaltalainen) sai ensisijaisesti saksalaisiin lähteisiin perustuvassa tutkimuksessaan uhrimääräksi reilu viisi miljoonaa? Hän muuten teki työtään vuosien ajan ja kertoo jokaisen lähteensä ja milloin viittaa niihin.

     Plusääni(0)Miinusääni(4)
 21. Eikös Neuvostoliiton toimesta tapettu jotain 60 miljoonaa ihmistä, se jos mikä on järkyttävää.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. En tiedä ketkä Stalinia ohjaili vai ohjailiko kukaan, mutta Leniniä ja NL rahoitti vapaamuurarit. USA on vapaamuurarien luomus samoin EU. NL ei koskaan ollut uhka USAlle, koska se oli samojen ryhmien rahoitus ja luomus. Simple as that? NL asui aikanaan maailman suurin juutalaisväestö.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. 60 miljoonaa on vähän yläkanttiin – Stalin ei tainnut päästä kuin jonkun verran 20 miljoonan pahemmalle puolelle. Mao pani Kiinan sisällissodan jälkiselvittelyissä reilusti paljon pahemmaksi, mutta Aatu jäi alle 20 miljoonan. Aatun ’saavutus’ oli kyllä sikäli ylivertainen, että aikaa ei ollut käytössä kuin 12 vuotta, ja paikalliset ’perinteet’ kansanmurhaamiselle em. kilpailijoihin verrattuna aika heikot – Stalinhan taas peri Leniniltä hyvässä vireessä olleen ’tappokoneen’, joka tarvitsi vain laajentamista ja lisää kierroksia ..

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Sinä Änkyrä taidat olla vain palkattup*skatrolli.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Juutalainenhan ei tunnetusti mieti kun rahaa, siksi sinäkin hinnoittelet kaiken. Holokaustin luvut ovat räikeästi yliammutut ja voittajat ovat täten saaneet edelleen jauhamastaan asiasta suojakilven omille hirmuteoilleen 2msodan aikaan ja sen jälkeen. Simple as that?

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. MICE

     Otapa uusnatsi selvää mitä tuo akronyymi merkitsee. Te uusnatsit kiellätte tosiasiat ja olette vielä niin typeriä että ette edes ymmärrä ostaa itsellenne osaavaa propaganda-apua. Se saattaa selittääkin propagandanne alkeellisuuden.

     Kerropa muuten millainen hirmuteko Berliinin ilmasilta oli?

     Plusääni(0)Miinusääni(4)
 23. Sinä trolli joka uskot edelleen täysin kyseenalaistamatta sitä alat murtumaan. Koita pärjäillä paljastuvan totuuden kanssa. Älä ala riehumaan kuten neuvostojuutalaiset.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Häviäjän sanoja ja kommentointia.
   Minua ei kiinnosta valheet vain totuus. Luotan Erkki Hautamäen historian tutkimukseen ja en ole asiota ajatellut pelkästään hänen kirjansa pohjalta vaan monista asioita jota olen lukenut. Yksinkertaisesti se määrä propaganda painotteista juttua mitä valtamediassa tulee edelleen 2msodasta saa minut ajattelemaan, että tässä on jotain mätää ja niihän siinä näyttää paljon olevan sellaista joka muuttaa käsitystä siitä ja sen syyllisistä. Syy/seuras kannattaa aina miettiä, kuin meuhkata tunnepitoisesti jostain sivuseikoista jotka oli käynnissä olevan sodan tuottosta.

   Ajatelkaa ite, tutkikaa. Typeryksillä on tapana leimata uusnatseiksi. En ole pilotti nahkapää, se joukko on osin idiootteja rasisteja, mutta olen ja ajattelen, kyseenalaistaa pitää. SE on vaatimus tälläisessä maaimassa. Ei jakseta jauhaa enää holokausteista.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. Säälittävää kommentointia, mutta mitä huonolta häviäjältä voikaan odottaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 25. Blogista: Toi nennäke mys, Kol masnäke mys, M or anen ja jokainen voi tehdä johtopäätöksen ennen kuin 123 ja kaaleppi huutavat nazip..kaa! Miten saatte em nimimerkit nukuttua yöllä kaiken vaahtoamisen ja haukkumisen jälkeen? Vai toimiiko teillä periaate, että työt jää työpaikalle?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 26. Kommentit näköjään laitetaan väärään paikkaan kun näkyy muiden seassa ylhäällä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 27. Tämän höpöjutun taso näkyy jo siitä, että vaikka aiheena on v. 1939 ja 1940 alkukuukaudet, koko ajan puhutaan Churchillista, vaikka tuohon aikaan mies oli ’vain’ laivastoministeri (First Lord of the Admiralty) – pääministeri Winstonista tuli vasta 10. toukokuuta 1940. Sepitelmän aiheena olevana aikana UK:n pääministerinä oli Neville Chamberlain, jota koko jutussa ei näytä mainittavan kertaakaan ..

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 28. Hienoa että on paljon muitakin suomalaisia jotka ovat alkaneet heräillä unestaan!! Pitääpä lukea tuo Suomi myrskyn silmässä-kirja 🙂

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 29. Valtamedia ei tästäkään asiasta uskalla kirjoittaa vaikka varmasti joku toimittaja on asioista tietoinen, on se vaan ihmeellistä kun yli 75 vuotta vanhoja asioita ei uskalleta paljastaa. Totuus on ilmeisesti edelleenkin niin raskauttava asia joillekin tahoille, että sitä peitellään viimeiseen asti.
  Saksasta ja sen johtajista kuitenkin vähän väliä saamme lukea jotain uutta ”luotettavien” todistajien ja tutkijoiden kertomina. Saksan sotahistoriasta löytyy koko ajan jotain ”uutta” mutta Suomen sotahistoriasta ei haluta kirjoittaa totuutta.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 30. Erittäin hyvä juttu, kiitos siitä. Valtamedia ei tästäkään asiasta uskalla kirjoittaa vaikka varmasti joku toimittaja on asioista tietoinen, on se vaan ihmeellistä kun yli 75 vuotta vanhoja asioita ei uskalleta paljastaa. Totuus on ilmeisesti edelleenkin niin raskauttava asia joillekin tahoille, että sitä peitellään viimeiseen asti.
  Saksasta ja sen johtajista kuitenkin vähän väliä saamme lukea jotain uutta ”luotettavien” todistajien ja tutkijoiden kertomina. Saksan sotahistoriasta löytyy koko ajan jotain ”uutta” mutta Suomen sotahistoriasta ei haluta kirjoittaa totuutta.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat