Kansa ei ole etusijalla: Tärkeintä on globaalin uusliberalismin etu!

Halveksuttava poliittinen valtakoneistomme on aiheuttanut maallemme perikadon yhtiöittämällä ja luovuttamalla kansallisvarallisuuttamme kasvottomille globaaleille pääomaimperialisteille, liittymällä isäntämaasopimukseen, kosiskelemalla Natoa, sallimalla Yhdysvaltalaisen sotakoneiston ”hyökkäyksen” maahamme, suhtautumalla suopeasti kaiken tuhoavalle TTIP-sopimukselle, turmelemalla ulkopoliittiset suhteemme Venäjään, sallimalla pakolaisinvaasiolla miehittää osan Suomea ja niin edelleen. Tästä kaikesta maanpetturuudestaan poliittinen kerma on saanut ja tulee saamaan huippuvirkoja Euroopan unionin byrokratiassa.

Suomen poliittinen eliitti kuuluu joko vapaamuurareihin, heidän toimihenkilöihinsä tai bilderberg-ryhmään. Tätä taustaa vasten Suomen kansallisomaisuuden myyminen, antautuminen jenkkiarmeijalle ja Venäjä vihamielisyyden sekä sotahysterian lietsominen noudattaa tiettyä johdonmukaisuutta.

 

Pohjoismaista yhteisvastuun mallia murskataan; Suomen ryöstö

Esitämme tässä tärkeimpiä Suomen ryöstämiseen ja romuttamiseen liittyviä kohtia.

 Suomen alistaminen kansainvälisten pankkirosvojen kynsiin

Suomen poliittiset pölkkypäät, nuo globaalien pankkiirien marionetit, ovat asettaneet näiden verenimijöiden edun, Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.1 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Wall Streetin pankkiirit ja maailman suurimpien talouselämän keskuksien johtajat ovat tukevasti sellaisten globaalien instituutioiden takana, kuten esimerkiksi IMF, Maailmanpankki ja WTO. Ne ovat byrokratioita ja toimivat hallitustenvälisinä säätelyeliminä voimakkaiden talous- ja finanssietujen puolesta.2

Yllä olevaan viitaten huomioitakoon, että taloudellisesti Euroopan unionin keskuksena toimii itsenäinen Euroopan keskuspankki EKP, joka on kuitenkin kansainvälisen järjestelypankin BIS:n (Bank for International Settlements) ohjausnnuorassa. BIS on keskuspankkien keskuspankki, joka vaikuttaa suoraan maailman rahaliikenteeseen, eikä vähiten USA:n, Venäjän, Israelin, EKP:n ja Kiinan keskuspankkeihin.3

Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) pääkonttori Baselissa.
Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) pääkonttori Baselissa.

Sveitsin Basellissa pidetään säännöllisesti Kansainvälisen järjestelypankin konsultatiivisen talouskomitean ECC:n kokouksia. ECC tunnettiin aikaisemmin G10:n johtajien kokouksena. Tähän vaikutusvaltaisimpaan BIS-kokoukseen osallistujat seulotaan erittäin tarkasti. ECC tekee suosituksia kolmen eri BIS-komitean toimintaan ja jäsenistöön liittyen. Komiteoissa päätetään kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä, maksujärjestelmistä ja kansainvälisestä kaupasta. Komitea valmistelee myös BIS:n järjestämiä kansainvälisiä talouskokouksia ja niiden sisältöä.3

BIS-keskuspankkien keskuspankin jäsenet olivat esimerkiksi vuonna 2013 Yhdysvaltojen keskuspankin juutalainen Ben Bernanke, Englannin Sir Mervyn King, EKP:n Mario Draghi, ja niin edelleen. Näihin piireihin kuuluu myös juutalaiset pankkiirit Strauss-Kahn ja Jean-Claude Trichet. King on toiminut johtajana BIS:n kokouksissa. Hänen edeltäjänsä oli Trichet.3

Tällä BIS:n osuudella haluttiin selventää sitä, miten syvällä kansainvälisten pankkiirien kahleissa myös pieni Suomi on.

Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisten hyvinvoinnin tuhoamiskampanja

Nykyinen Suomen valtaeliitti on ilman häveliäisyyttä laittanut maan kansallisvarallisuuden alennusmyyntiin, jolla samalla tuhotaan suomalaisten sotien jälkeen rakentama hyvinvointivaltio. Kaikki on kaupan! Ihmettelen vain miksi köyhimpiä ihmisiä ei laiteta lihoiksi ja myydä Euroopan huippuravintoloihin? Eikö muka ihmisryhmiä voisi yhtiöittää?

Hyvänä esimerkkinä Suomessa toimivista ulkomaisista omistuksista on sähköyhtiö Carunan laillistettuun ryöstelyyn perustuva sähkönsiirtohinnoittelu.4 Ulkomaiset rahastot omistavat suuria osuuksia sellaisista yhtiöistä, kuten esimerkiksi Metso, Kone, Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sambo, TeliaSonera, UMP-Kymmene ja Wärtsilä.5

Ystävällisesti huomioikaa myös kansalaisaloite. Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi uuden metsähallituslain kumoamisesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1986

Ulkomaisissa yhtiöissä ei ole ainoastaan palvelujen ja tuotteiden hinnoittelun mielivaltaisuus negatiivinen asia. Ehkä vielä kurjistavampana tekijänä on se, että megayhtiöt eivät osallistu Suomen yhteiseen hyvään tähtäävän hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä superyhtiöt pystyvät välttämään verojen maksamisen esimerkiksi korkojen kautta, siirtämällä verotettavat tulot ulkomaille verottajan ulottumattomiin.

Suomen uusi Metsähallituslaki on hyväksytty eduskunnassa. Tällä yhtiöittämisen päätöksellä haudattiin myös paljon puhutun demokratian jäänteet, sillä eiväthän äänestäjät voi enää vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, jos eduskunta päättää myydä yhtiön ulkomaille. Julkisuuslainperiaatteiden noudattamattomuus tarkoittaisi suomalaisten tietämättömyyttä osakeyhtiöön liittyvissä asioissa. Siten uuden Metsähallituslain myötä lisääntyy salailu, koska konsernia ei sido julkisuusperiaate.

Tarkennettuna, jos kokonaiset maa- ja vesialueet siirtyisivät hallintaoikeuksiltaan liiketaloudellisin säännöin konsernin alle, olisi kysymyksessä eduskunnan vallan heikentyminen sekä viranomaiselle säädettyjen julkisuusperiaatteiden hylkääminen, sillä julkisuuslaki ei koskisi konsernia.

Suomessa pääsääntöisesti verovaroin kustannetut julkisten sektorien terveyspalvelut ovat mahdollistaneet hoidon kaikille varallisuudesta riippumatta. Tämä on perustunut pohjoismaiseen yhteisvastuuseen pohjautuvaan malliin, jota nyt ollaan tuhoamassa. Uhkaavat pilvet ajelehtivat kuitenkin entistä rankemmin pohjoisen mallin taivaalle.

Niinpä Sipilän hallitus onkin päättänyt yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon. Oikeusoppineissa tätä päätöstä on kummeksuttu ja he pitävät sitä vallankumouksellisena muutoksena, mutta ei positiivisessa mielessä. Kriitikoiden mukaan sote-palveluja siirretään nyt markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä – vaikka siihen ei olisi ensinkään pakkoa.

Miksi tämän katajaisen kansan jälkeläiset syöstiin halveksittuun asemaan kansalaisiksi palvelemaan ja rikastuttamaan ulkomaisia uusliberalistisia megapääomien haltijoita? Tämäkö on yhteiskunnallisen olennon ainut tehtävä? Käsitykseni oikeamielisyydestä, yhteiskunnallisesta oikeudesta ja moraalista sotivat ankarasti yllä esitettyjä yhteiskunnallisia uudistuksia vastaan.

Eihän esimerkiksi vapauskäsite voi tarkoittaa sitä, että uusliberalistiset voimat saisivat vapaudessaan asettaa kansakunnat ja yksityiset ihmiset palvelemaan itseään. Tämä orjuuttaminen tietysti tapahtuu maiden hallitusten välityksellä, sillä kotimainen poliittinen koneisto on kotimaansa vihollinen.

Yhteiskunnassa valtion sisällä vapaus tulisi loppua välittömästi siihen, kun se tuottaa vahinkoa ympäröivälle yhteiskunnalle. Nykyisin kasvottomien pääomapiirien palvelijat, kuten poliittinen eliittimme, synnyttää vapaudessaan yhteiskunnallista vahinkoa: heidän vapautensa tulisi pysäyttää heti!

Ihminen on tosin sellainen, että hänellä on vapautensa liikkua toden ja väärän sekä toisaalta hyvän ja pahan välillä. Jos tätä vapautta ei olisi, niin ihminen ei pystyisi ikinä kehittymään henkisesti korkeammalle, tietysti Jumalan avulla.

Kansanvaellusinvaasion salliminen

Poliittisen eliitin, maahanmuuttoviranomaisten ja valtavirtaisen tiedonvälityksen suosima kansanvaelluksen kaltainen pakolaispolitiikka aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja yhteiskunnalle: maahanmuuttopolitiikkaa pidetään yllä kantaväestön hyvinvoinnin ja kulttuurin kustannuksella, poliittinen johtajisto ja sitä tukeva valtamedia on asettanut pakolaiset korkeampaan asemaan kuin kantaväestön. Itse asiassa Suomen ja sen kanväestön hyvinvoinnin tavoittelu on kirosana aikamme valtakoneiston ja suvaitsevaisten huulilla. Mieluummin he huutavat muukalaisille, että ”tervetuloa raiskaamaan meidät!”

Pakolaisinvaasion jatkuessa väestön geneettinen rakenne ja kulttuuri muuttuvat, joka pahimmillaan tarkoittaa kansanmurhaa. Rikollisuus räjähtää silmille, kuten olemme jo havainneet. Äärimmäisessä tapauksessa tämä tarkoittaa miltei loputonta ja raskasta sisällissotaa6 ja 7 Eurooppaan.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset syyllistyvät raiskauksiin useammin kuin kantasuomalaiset. Esimerkiksi Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden keskuudessa raiskausrikollisuus on 17 kertaa yleisempää kuin kantasuomalaisten keskuudessa, kun tapaukset suhteutetaan ihmisten lukumäärään.

Tulevan kesän raiskaustilastot tulisivat olemaan järkyttävää luettavaa, mikäli ne totuudenmukaisesti paljastettaisiin yleisölle, mutta globaalia pääoma- ja poliittistaeliittiä nöyristelevä kotimainen virkakoneisto ja sitä tukeva valtavirtainen tiedonvälitys tulevat sievistelemään tunkeutujien rikokset unholaan.

Pakolaisinvaasion tarkoituksena on järjestäytyneiden Eurooppalaisten yhteiskuntien ytimen romuttaminen sekä maanosan eri ihmispopulaatioiden sulatusuuni. Kun perinteiset hallintojärjestelmät ovat tuhoutuneet ja verevät kansalliset kulttuurit jauhautuneet monikulttuurisuuden myllyssä monokulttuuriksi, asettaa tietty valtaeliitti omat raudanlujat hallintojärjestelmänsä entisten tilalle.8 Tämä on pakolaisvyörytyksen tarkoitus, mutta Suomen poliittinen maanpetturi valtakoneisto ei sitä näköjään tajua. Vielä vähemmän sitä käsittävät tynnyrissä asuvat suvaitsevaiset.

EU:n pakolaispolitiikasta sananen

William Engdahl väittää selvityksessään Nato-sotilasliittoon kytkeytyvien ajatushautomoiden kontrolloivan EU:n pakolaispolitiikkaa. Siten Saksan liittotasavaltaa ja Euroopan Unionia ohjattaisiin Atlantin takaa.9

Niinpä Washington on osaltaan synnyttänyt ”arabikevään” ja muut Lähi-idän maiden konfliktit. Seurauksena tästä oli sotapakolaisten hallitsematon tulva, joka on aiheuttanut valtavan sosiaalisen epäjärjestyksen EU:n alueelle, aina Saksasta Ruotsiin ja Kroatiaan sitten toisen maailmansodan loppumisen.9

Täytyy huomata, että Lähi-idän sotaisuuksia on käytetty keppihevosena pakolaisuudelle. Vaeltajista suuri osa on elintasopakolaisia. Todelliset sodanuhrit eivät edes aina pääse pakenemaan.

Tulvivat kansanvaellukset ovat tärvelemässä eurooppalaisen sivilisaation ytimen ja sosiaalisen rakenteen.

Näitä aivoriihiä tai ajatushautomoita ovat: European Stability Initiative (ESI) ja ECFR (European Council on Foreign Relations). Sitten on vielä sellainen ryhmä kuin Open Society Fellow –järjestö.9

Lontoossa vuonna 2007 perustettu ECFR on juutalaisten pankkiirien Rockefellerin ja JP Morganin luomia järjestöjä koordinoimaan englantilais-amerikkalaista maailmanlaajuista ulkopolitiikkaa. George Soros on ECFR-ajatushautomon rahoittaja.9

Yllä esitetyn perusteella ”juutalainen” eliitti osoittautuu myös Lähi-idän konfliktien ja kansanvaelluksen synnyttäjiksi.

Syleilevä asenne tuhoisaa TTIP-sopimusta kohtaan

Tässä kirjoituksessa käsittelen EU:n ja Yhdysvaltojen välille neuvoteltavaa TTIP-kauppasopimusta (Transatlantic Trade and Investment Partnership) kansainvälisten suuryritysten ja globaalien investoijien etuvartiona, jossa keskitytään muun muassa julkisen säätelyvallan heikentämiseen sekä tullien ja muiden turvatakeiden poistamiseen. Tämä protektionismin alasajo aiheuttaa pienyrityksille ylivoimaisia vaikeuksia selviytyä kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Kiinnitän myös huomiota geenimuunteluun (GM), ympäristöuhkiin sekä välimiesoikeuteen investointisuojan takaajana.

Otsikon ilmaiseman itsevaltiuden lisäksi jo sopimuksen syntyprosessi muodostaa hyvin vakavan ongelman, koska neuvotteluiden etenemisestä vaietaan ja niitä käydään suljettujen ovien sisäpuolella. Kuitenkin neuvotteluprosessi koskettaa kansalaisia, sillä kyseessä ovat julkiset palvelut, energiantuotanto, Euroopan unioniin ja sen yksittäisiin jäsenvaltioihin kytkeytyvä lainsäädäntö, raaka-aineet ja elintarvikkeet. Muitakin otsakkeita löytyisi.

Neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltain välisestä TTIP-sopimuksesta käynnistyivät vuonna 2013. Neuvottelut ovat viimeisin vaihe 1990-luvulla alkaneesta prosessista, jolla pyritään luomaan kattavat transatlanttiset yhteismarkkinat EU:n ja USA:n välille.10

Hyötyjä väitetään tulevan

Kuitenkin globaalin uudenliberalismin kannattajien mukaan TTIP olisi positiivinen asia. Niinpä Euroopan komission, Yhdysvaltain kauppapoliittisen edustuston ja monien yritysjärjestöjen sekä tutkimuslaitosten mukaan EU:n ja Yhdysvaltain välisen taloudellisen yhteistyön kiinteyttäminen edistäisi noususuhdannetta, synnyttäisi uusia työpaikkoja ja selkiyttäisi avoimen talouden pelisääntöjä maailmanlaajuisesti.

Komission tilaaman vaikutusarvion mukaan sopimus alkaisi vuoteen 2027 mennessä tuottaa vuosittain 119 miljardin euron arvosta taloudellista hyötyä EU:ssa ja 95 miljardin euron edestä Yhdysvalloissa. Mikäli luvut jaettaisiin tasan kaikille neljän hengen kotitalouksille, se vastaisi 546 euron suuruista summaa per kotitalous EU:ssa ja 655 euron summaa Yhdysvalloissa. Näiden hyötyjen kuvitellaan koituvan sopimuksen seurauksena avautuvista uusista markkinoista, kaupan esteiden purkamisesta sekä yhteisten standardien ratifioinnista.

Turhaan optimismiin ei kannata tuudittautua

TTIP-sopimuksen on sanottu virheellisesti tuottavat markkinoiden ja työllisyyden kasvua muun muassa siksi, että:

 1. Euroopan komissio ei ole esittänyt todellista näyttöä siitä, että sopimus lisäisi työllisyyttä sekä kasvattaisi taloutta.
 2. Komission esittämä vääristävä näyttö on peräisin komission rahoittamista matemaattisista laskelmista, joissa ajatellaan markkinoilla vallitsevaksi tasapainon, eikä epätasapainoa kuten työttömyyttä.
 3. Jos epätasapainoa on, se ei johdu markkinoista vain rakenteellisista ongelmista markkinoilla ja hyvinvointivaltiossa.
 4. Lisäksi mitä hyödyntää yksittäisiä kotitalouksia se, että kansainväliset pankkiirit, megayhtiöt ja globaalit sijoittajat saavat taloudenkasvusta kaiken hyödyn? Bruttokansantuotanto (BKT) voi kasvaa, mutta se jakaantuu myös hyvin eriarvoisesti. Tällaisena uusliberalismin kulta-aikana yhtiöt luisuvat ulkomaiseen omistukseen, joten ne eivät hyödynnä kotimaan reaalitaloutta. Vaikka potentiaalinen tuotanto olisi lähes maksimissaan eli kansantalouden kapasiteetti olisi miltei huipussaan, luisuisivat noususuhdanteen etuisuudet megayhtiölle ja kansainvälisille suursijoittajille.

Päätelmiä ja havaintoja

TTIP orjuus

Säätelystä

Toteutuessaan sopimus synnyttää uusia globaaleja elimiä, jotka valvovat että sopimus pannaan toteen ja että sopimusta voidaan laajentaa lisää ilman neuvotteluja. Ne eivät ole demokraattisia elimiä vaan palvelevat kasvottomia pääomaetuja. Kansalaiskeskustelussa sopimuksen pelätään aiheuttavan julkisten palveluiden purkamista ja niitä koskevien laatuvaatimusten heikentämiseksi. Suomi on jo tekemässä tätä yhtiöittämällä palveluitaan ja leikkaamalla julkisia menoja.

Markkinoillepääsy

TTIP-sopimus tulisi toteutuessaan mitä ilmeisimmin heikentämään valtion roolia markkinoiden säätelijänä. Tämähän juuri antaisi vapauden suuryrityksille tehdä vain itsensä ja sijoittajien kannalta edullisia ratkaisuja, kotimaan intresseistä piittaamatta. Tähän juuri uusliberalistit haluavat.

Geenimuuntelu (GM) ja ympäristöuhat

Geenimuunnellut tuotteet ovat yhtenä uhkana TTIP-sopimuksessa. Esimerkiksi USA:ssa viljellään soijapapuja, joiden geneettisen mallin omistaa 90-prosenttisesti biotekniikkajätti Monsanto. Korkeiden proteiinipitoisuuksien vuoksi näitä papuja käytetään myös Euroopan karjataloudessa. Monsanto on harjoittanut niin tehokasta lobbausta, että biotekniikkayritykset ovat saaneet omat säätelyvaatimuksensa sallituiksi Yhdysvalloissa.11

Supistaessaan tuntuvasti valtioiden oikeutta ja kykyä puuttua kaupankäyntiin kansalaisten tai ympäristön suojelemiseksi TTIP-sopimus pönkittää yhtiöiden ja sijoittajien valtaa ihmisoikeuksien ja ekologisen kestävyyden kustannuksella.12

Riitojensovittelu; välimiesoikeudet

TTIP-sopimuksen sijoittajansuoja siirtäisi yrityksille oikeusturvan parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolella ja mahdollistaisi, että yhtiöt kieltävät esimerkiksi yhtiöitettyjen palvelujen siirtämisen takaisin julkiseksi. Sijoittajasuoja voi merkitä, että yritykset voivat estää myös yleishyödyllisiä tarkoituksia kuten ympäristön tai terveyden suojelua. Oikeusoppineiden mukaan sijoittajasuoja voi ”jäädyttää” yleishyödylliset päätökset ja kieltää niiden muuttamisen tulevaisuudessa, jos niistä vain seuraisi haittoja yhtiöille tai globaaleille eliiteille.

Välimiesmenettelyllä voidaan siis ohittaa kansalliset oikeusjärjestelmät ja siten uhata demokraattisten oikeusvaltioiden periaatteita. Sopimus antaa investoijalle yksipuolisen oikeuden viedä valtion kanssa syntyneet riidat ratkaistavaksi valtion oman kansallisen oikeusjärjestelmän ulkopuolelle. Riidan syy voisi olla esimerkiksi väite siitä, että valtio on lainsäädännöllään muuttanut investoijan toimintaympäristöjä investoijan odotusten vastaisiksi. Tällaisessa tilanteessa riidan ratkaisisi kansainvälinen kolmesta välimiehestä koostuva paneeli.

Martti Koskenniemi antaa esimerkkejä siitä, miten välimiesoikeus kyykyttää kokonaisia valtioita:

Toukokuun 23. päivänä 2013 luxemburgilainen tuomioistuin jäädytti noin 30 miljoonan euron arvosta Slovakian valtion luxemburgilaisiin pankkeihin tallennettuja varoja. Siten pantiin täytäntöön hollantilaisen vakuutusyhtiö Achmean kanteeseen liittyvä kansainvälisen välitystuomioistuimen päätös. Sen perusteella Slovakia oli määrätty maksamaan Achmealle korvauksia voitosta, joka yhtiöltä jäi saamatta maan terveydenhuoltolainsäädäntöön suoritettujen muutosten takia.

Vuonna 2004 Slovakian hallitus yksityisti päätöksellään osan maan sairausvakuutusjärjestelmästä, mutta vuonna 2006 valtaan tullut vasemmistohallitus peruutti nämä toimet. Tämän johdosta joukko ulkomaisia sairausvakuutusyrittäjiä nosti kanteen Slovakian valtiota vastaan yritysten kotivaltioiden ja Slovakian välisten investointisuojasopimusten nojalla. Välitystuomion mukaan kyseessä oli pakko-otto, josta piti maksaa täysi korvaus.13

Toisaalta, jos sijoittajansuoja jätetään pois lopullisesta sopimuksesta, ei silloin sopimusta välttämättä tarvitse hyväksyttää EU:n jäsenmaiden kansallisissa parlamenteissa, vaan EU:n parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston hyväksyntä riittää.

Lopuksi sanoisin, että:

TTIP:n kaltaisista vapaakauppasopimuksista hyötyvät tietysti kasvottomat globaalit suurkorporaatiot, ylikansalliset investoijat ja muut pääomapiirit.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen TTIP:n neuvotteluista vastaa Euroopan komissio. Tämä on järkyttävää, sillä EU:n komissio ei ole demokraattisesti valittu elin ja sen valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla.

TTIP-vapaakauppasopimus ei tarkoittaisi ainoastaan harvojen demokratian rippeiden surkastumista, yksityisten valtioiden kuolevan itsenäisyyden armonlaukausta, vapauden hiipumista, elintarvikkeiden alkuperän tuntemattomuutta, oikeusturvan sekä terveyden- ja sairaanhoidon romahtamista jne., vaan se merkitsisi myös eräänlaista maailmanhallitusta.

Sopimuksessa annetaan kansainvälisesti vahvoille pääoman, sijoittajapääoman ja talouden eri toimijoille niin valtavat globaalit hegemonian aseet, että tätä voidaan verrata jonkinlaiseen valtioon. Kourallinen eliittiä kontrolloisi maailmaa. Tämä ei ole hyväksyttävää.

Isäntämaa sopimus, Naton kosiskelu ja jenkkiarmeija ”miehittää” Suomea

Sionistis-yhdysvaltalaiseen poliittiseen ohjelmaan sisältyy keinotekoisen sotahysterian lietsominen Eurooppaan. Tätähän juuri isäntämaasopimus, Naton levittäytyminen Venäjän turvavyöhykkeelle, Ukrainan-kriisi, Itämeren-sotaharjoitukset ja jenkkien tunkeutuminen Suomen maaperälle palvelevat. Tällä kaikella haetaan sotilasliitto Naton suosiota ja lisää jäseniä.

Entinen ulkoministeri Keijo Korhonen epäilee sitä onko Suomessa ymmärretty Naton luonne oikein. Onko mennyt jakeluun, että Nato jäänteenä kylmän sodan ajalta ja että sen toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa. Täysin turhaa on kuvitella, että toiset Nato-maat rientäisivät Suomen avuksi, mikäli Venäjä joutuisi hyökkäämään Suomeen.14

Kasvottomia ylikansallisia pääomaimperialisteja kansan kustannuksella syleilevä halveksuttava poliittinen johtajistomme on asettanut Suomen ja suomalaiset välittömään hengenvaaraan kumartamalla Natolle, hyväksymällä isäntämaasopimuksen ja sallimalla Yhdysvaltojen armeijan kutsua itsensä miehittämään Suomea.

USA:n armeija kalusto miehistöineen on Suomen maaperällä. Tulevaisuus näyttää mihinkä tämä johtaa?
USA:n armeijan sotakalusto miehistöineen on Suomen maaperällä. Tulevaisuus näyttää mihinkä tämä johtaa?

Tälle Suomen poliittiselle sirkukselle nauretaan salaa Yhdysvalloissa, taputetaan Euroopassa ja itketään Venäjällä. Tämä ei ole pelkästään ulkopoliittista sirkusta, vaan isäntämaasopimuksen ja USA:n sotakoneiston sijoittumisen osalta Suomen maaperälle silkkaa maanpetturuutta.

Läntistä uusliberalistista linjaa ja Natoa myötäilevä viikkolehti Ruotsin suomalainen kirjoitti kuinka kansainvälisten tutkijoiden mukaan Baltian maille sopisi hyvin Ruotsin ja Suomen Nato jäsenyys.15

-Mikäli Suomessa ja Ruotsissa alettaisiin käydä todella keskustelua maiden Nato-jäsenyydestä, Venäjä voisi reagoida siihen rajusti vahvistamalla joukkojaan Kaliningradissa, joka lisäisi jännitystä ja pelkoa, sillä siinä lähellä sijaitsee Gotlanti, jonne Venäjän kalusto pystyisi siirtymään nopeasti –toteaa Tarton yliopiston tutkija Eoin McNamara.15

Venäjällä ei juuri ole ollut hyökkäysintoa länttä kohtaan, puhumattakaan Suomesta. Venäjä uhan lietsominen on länsimielisten Nato-intoilijoiden propaganda- ja pelottelukampanjoita, eikä mitään analyyttisiä tutkijan suulla esitettyjä lausuntoja. Näiden kampanjoiden tarkoituksena on saada ihmiset kannattamaan, niin Suomen kuin myös Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Tämä on hyvin halpamaista touhua läntiseltä tutkijoilta ja valtavirtamedialta. Mutta luonnollisesti myös Venäjän on tehtävä omat siirtonsa, jos vastakkainasettelua tapahtuu.

Tulee muistaa, että viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan hyökännyt Suomen kimppuun, paitsi silloin kuin Suomen valtias Ruotsi hyökkäsi ensin tai suuren eurooppalaisen sodan osana. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota. Jättimäiset eurooppalaiset sodat ovat viimeisten 200 vuoden aikana syttyneet pintapuolisesti sanoen Saksan ja Ranskan riidan takia. Eihän Saksa ja Ranska enää sotisi keskenään, sillä niitä kontrolloi nyt nimeltä mainitsematon harvainvalta, kuten USA:ta hallitsee se samainen eliitti, jonka lonkerot ulottuvat myös Venäjälle.

Venäjästä ei ole uhkaa lännelle, vaan mahdollisuus.

 

Parannus-suosituksia lyhyesti

Päätavoite tulisi olla hallituksen lakkauttaminen ja eduskunnan kaataminen. Tilalle perustettaisiin hätätilahallitus isänmaallisista, oikeudenmukaisista ja viisaista edustajista. Pankit tulee kansallistaa, eikä rahan synnyttäminen olisi yksityisten tahojen käsissä. Suomella täytyy olla oma valuutta ja rahan luontioikeus.

 

 • Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta luopuminen
 • Euroopan Unionista eroaminen
 • Sionistisen eliitin pääseminen johtaviin ja vastuullisiin virkoihin ja toimiin olisi estettävä
 • Vapaamuurarius olisi lakisääteisesti kiellettävä
 • Itsenäinen talouspolitiikka; oma valuutta ja sen paino-oikeus
 • Hyvinvointivaltion uudelleen luominen sekä sen kehittäminen
 • Erottava isäntämaasopimuksesta
 • Palautettava ystävälliset ja yhteistyökykyiset suhteet Venäjään (puolueettomuuspolitiikka kunniaan)
 • Nykyisen hallituksen ja myös menneiden hallituksien ja poliitikkojen toiminnan laillisuuden tutkiminen

 

Muita tavoitteita:

 

 • Suomea ei saa liittää Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi
 • Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin (esim. TTIP)
 • Lisäksi pakolaisvyörytys on loputtava ja elintasopakolaiset palautettava lähtömaihinsa
 • Avoimien rajojen politiikka tulee lopettaa
 • Puoluetuki lopetettava

 Markku Juutinen

 

Lähteet

 

 1. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.
 2. Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 18 – 26 s.
 3. Tyler Durden 12.4.2015 Zero Hedge. Meet The Secretive Group That Runs The World.
 4. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”.
 5. Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.
 6. Bogár, László (8.1.2016). Echo TV –kanava.
 7. W2eu – Tervetuloa EU:hun ;SkyNews (17.9.2016). Sky Finds ’Handbook’ For EU-Bound Migrants.
 8. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
 9. http://journal-neo.org/2016/04/27/how-nato-linked-think-tanks-control-eu-refugee-policy/; Engdahl, F, William (27.4.2016). NEO. How NATO-linked Think Tanks Control EU Refugee Policy.
 10. Meyer, Henning & Luenen, Chris (2008), Transatlantic Economic Cooperation: A London: Global Policy Institute.
 11. Baines, Joseph (2013) | New Political Economy (Vol. 19, No 1): Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System.
  http://bnarchives.yorku.ca/359/2/20130422_baines_food_price_inflation_as_redistribution_aam.pdf
 12. Séralini, Gilles-Eric et al. | Environmental Sciences Europe (2014): Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.
  http://www.enveurope.com/content/pdf/s12302-014-0014-5.pdf
 13. Koskenniemi, Martti (23.10.2014). Investointisuoja loukkaa demokratiaa.
  http://www.uutistamo.fi/investointisuoja-loukkaa-demokratiaa/
 14. SUOMEN KUVALEHTI (6.3.2015). Keijo Korhonen: Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.
 15. Nikula, Sanna (4.5.2016). RS. Baltialle sopisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys.

17 kommenttia

 1. Jos Suomi vapautuisi juutalaispankkiireiden ikeestä niin venäjä tai nato hyökkäisi suomeen jollakin verukkeella tai sitten molemmat,Ensiksi tietysti menisi kaikki ulkomaan kauppa tietenkin kun kukaan ei haluaisi käydä kauppaa suomen markoilla,Toisekseen olisi parempi jos kaikissa euroopan maissa johto vaihtuisi suomessa on vaan niin aaseja kansalaisia että sittenkin vain ihmeteltäisiin mitä Euroopassa tapahtuu,Isaskarin heimon tunnus on aasi ja aivan oikeutetusti kun suurin osa suomalaisista on aaseja.

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
  1. Hyvä vain että menisi kauppasuhteet. Nimittäin ulkomaalaiset riistäjälobbarit nestleet, coca-colat ja monsantot syövät kotimaista tuotantoa, omavaraisuutta ja verotuloja. Protektionismi olisi hyvä. Me emme imperiumilta kaipaa mitään.

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
 2. II maailmansodassa Suomi ei sotinut venäläistä veljeskansaamme vastaan, vaan juutalaista bolševikkixenokratiaa vastaan.

  Plusääni(27)Miinusääni(0)
  1. Tuo on niin totta Helvetenskap!!

   Monesti meiltä Suomalaisilta unohtuu se tosiasia että Venäjän ”vallankumous” oli Jutku-bolshevikkien järjestämä ja aikaansaama murha/ryöstöretki Venäjän kansaa kohtaan.

   Venäjä ei hyökännyt Suomeen vaan Stalinin johtama bolshevikkien raiskari-armeija.

   Jos joku ei tätä usko niin miksi sitten niitä todellisia Venäläisiä palveli Hitlerin armeijassa noin puolitoista miljoonaa!

   Plusääni(26)Miinusääni(0)
   1. Stalin oli jutku, Trotski oli jutku ja Lenin crypto-jutku, ja tälle viimeiselle on suomeen pystytetty oikein patsas. Oksettavaa touhua. Silti monet kristittyinä itseään pitävät uskovat juutalaisten olevan Jumalan valittuja, vaikka Jeesus itse kirosi nämä Saatanan palvojat suoraan Helvettiin, ja syystä.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 3. Tuleeko Nato miehittämään Suomen tämän kuun aikana ?

  Jos nykyinen hallitus alkaisi suunnittelemaan Euro- ja EU-eroa, niin ei kuluisi paljon aikaa kun alkaisi Suomessa tapahtumaan False Flag-iskuja ja provokaatio 3.maailmansodan sytyttämiseen.

  Suomessa on jo nyt tuhansia Naton lähettämiä pääasiassa Irakilaisia palkkasotureita, joita Suomen hallitus ja muut viranomaiset suojelevat. Se on yksi pääsyitä nykyiseen MV-lehden ajojahtiin.

  On käsittämätöntä että kaikki Eduskunnassa paikalla olleet Perussuomalaiset äänestivät Metsähallituksen yksityistämisen puolesta. Myös tämä hallitus on yksityistämässa terveydenhuollon, tieverkostot, VR:n ja varmasti kaiken minkä keksivät ja kaikki vaan TTIP: takia. Miten kansanedustajat voivat myydä isänmaansa ja katsoa tavallisia Suomalaisia ihmisiä enää silmiin. Kyllä kaikkien kansanedustajien pitää olla täysiä pelkureita tai täysiä psykopaatti-narsisteja. Ei tällä menolla enää tarvita Eduskuntaa, koska kaikki asiat päätetään kuitenkin muualla.

  Suomalaisten on aika ymmärtää että äänestämällä vaaleissa ei muuteta mitään. Mitä tahansa puoluetta ja politiikkoa äänestää, äänestää maanpetturia. Se on varmaa…

  Plusääni(21)Miinusääni(0)
  1. Artikkelissa kuvataan koko kauheudesssaan se raaka todellisuus, johon maanpetturi-vallanpitäjämme ja muut rikolliset ovat Suomen ajaneet.

   Jokaisen nykyisen eduskuntapuolueen johtoon on masinoitu EU/NWO-maanpetturit, valeoppositio persut mukaan luettuna.

   Ks. myös ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella” ”, http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

   Lienee luvattu paljon valtaa ja mammonaa erityisesti niille maanpettureille, jotka kannattavat rikollista TTIP-hanketta.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. oletko koskaan ihmetellyt miksi poliitikot eivät näytä välittävän järjestä mitään? tässä on selitys. sanoo:

  Heillä on salainen petosuskonto (talmudismia), jonka sokaisemana he ovat valmiita tekemään melkein mitä tahansa. Siis kun tekevät kauhistuttavaa pahuutta suomalaisille, suomalaiset petturipoliitikot luulevat olevansa hyvyyden asialla. Käsittääkseni Herra tarkoitti mielettömillä juuri kyseisen kaltaisia ihmisiä? Siis sellaisia ihmisiä, jotka nimittävät helvetillisiä asioita taivaallisiksi. Pahan tekemistä hyvyydeksi.
  Herra sanoi mm. mielettömyyttä pahaksi mikä saastuttaa ihmisen Evankeliumissa Markuksen mukaan 7:20-23

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Tai sitten he ovat tietoisesti pahuuden ja Luciferin asialla, eli ovat tietoisesti pahoja sadisteja jotka nauttivat pahan tekemisestä. Luin jostain että korkeimmalle asteelle vapaamuurariudessa nousevat ne, jotka ovat oikeasti pahoja ja valmiita myymään sielunsa Luciferille. Alemman tason rapparit ovat niitä hyväuskoisia typeryksiä, joita Talmudisti satanistit vedettävät.

   Juutalaisuus on nimenomaan äärimmäistä pahuutta ja demonien palvontaa.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Valtamedia käyttäytyy kaikessa täsmälleen samalla tavalla kuin Neuvostoliiton media.

  Uutisointi on jatkuvaa, loputonta ylistystä EU:lle, ”rauhalle” ja toisaalta loputonta toisinajattelijoiden vainoa. Taloudessa uutisoidaan ”merkeistä noususta” ja esimerkiksi otetaan joku kebab-pizzerian vetäjä tai ”angry-birds-uutinen”. Neuvostoliitossakin kaikki meni median mukaan hyvin: aina saavutettiin jokin tavoite matkalla lopulliseen onnelaan.

  Tosiasia on kuitenkin, että kuin juna maa menee tuhoon. Veturinkuljettaja tietää, että mutkan takana on rotko, jonka yli ei olekaan siltaa, mutta punaliput heiluvat ja laulu raikaa.

  Suomen talouden peruskiveä tuhotaan suurella lekalla aamusta iltaan, vuodesta toiseen, mutta siitä ei uutisoida. Uutisiin haetaan joku ”pakolaislapsi”, joka on ”tulevaisuus”. Toisaalta meille saarnataan, kuinka ”nuo ja nuo työt häviävät” ja ”vain koulutuksella voi menestyä”. Mutta toisaalta maahan tuodaan kirkkain silmin lukutaidottomia ääliöitä matalapalkkatöihin, joiden juuri kerrottiin ”poistuvan”.

  Totuutta kukaan ei uskalla kertoa, kerrotaan vain tarinoita. Tarinankertojina ovat valtaeliitin jäsenet ja prostituoidut toimittajat. Tarina kulkee niin, että meidän kuuluukin menettää työpaikkamme, ne ovat ”menneisyyttä”. Me olemme menneisyyttä. Meidän maamme on menneisyyttä. Itse asiassa onkin parempi, että meitä ei ole.

  Tulevaisuus on pakolaisissa. Lukutaidoton ääliö on tulevaisuus.

  Kansaa valmistellaan jo kurjuuteen.

  ”Syökää torakoita!” ”Itsensätyöllistäminen on uusin huipputrendi!” ”Voice of Finland!” ”Talent of Finland” ”X-Factor of Finland!” ”Tom of Finland!”

  Lapsille opetetaan, että viis koulutuksesta, opettele esiintymään erilaisissa ”kykyjä etsivissä” tilaisuuksissa.

  Joka paikassa törmäät mustaan naamaan, koska tulevaisuus on, kirjaimellisesti, musta. Se on yönmusta, valkoisille.

  Samaan aikaan kukaan ei kysy miksi Israel sulkee rajansa ja on ultranationalistinen. Toimittajat ovat huoranneet aivonsa ja sielunsa, kukaan, yksikään, sielu ei kysy: Miksi juutalaisvaltio ei ota ”diversiteettiä” luokseen? Miksi juutalainen kannattaaa rajoja auki Suomessa ja rajoja kiinni omassa maassaan? Miksi Soros tukee muuttoliikettä Eurooppaan, mutta ei omaan maahansa?

  Ei, kaikki ovat huoranneet aivonsa, sielunsa, silmänsä, korvansa. Kukaan ei näe, kuule, puhu, tunne mitään.

  Musta saa olla ylpeä siitä, että on musta, latino ylpeilee latinolaisuudellaan, mutta valkoinen on rasisti, jos hän ylpeilee valkoisuudellaan.

  Ja vielä joku kysyy minulta, miksi olen radikalisoitunut? Miksi vihaan eliittiä?

  Sallikaa minun nauraa.

  Minä vihaan sitä ylläolevista syistä. Leppymättömästi. Se tuli palaa ja ei sammu.

  Tulkoon viha, tulkoon sota. Eliitti saa juuri sitä, mitä eliitti tilaa. Ja sääliä ei tule. Ei tippaakaan.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 6. Saisiko täällä laittomasti notkuvia jenkki-imperialistisotajoukkoja vastaan jotain sabotaasia aikaiseksi?

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 7. Meidän verorahat menevät valtionvelan korkolyhennyksiin ym. turhaan. Hieno systeemi. Eikä tänne Suomeen mitään »oikeita sotapakolaisiakaan» tarvita. Runnelkoon maansa ja toisensa kuoliaiksi, jos Herran tahto niin on. Me emme VOI ottaa kaikkea maailmaan saastaa tänne luvattuun maahamme.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. »Komission tilaaman vaikutusarvion mukaan sopimus alkaisi vuoteen 2027 mennessä tuottaa vuosittain 119 miljardin euron arvosta taloudellista hyötyä EU:ssa ja 95 miljardin euron edestä Yhdysvalloissa. Mikäli luvut jaettaisiin tasan kaikille neljän hengen kotitalouksille, se vastaisi 546 euron suuruista summaa per kotitalous EU:ssa ja 655 euron summaa Yhdysvalloissa.»

  Suomessa tuo summa menee todellisuudessa 55-550 henkilölle eli jaettava potti näille juutalaisille on 0,216-2,16 miljardia euroa. Puhtaana käteen — tottakai!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat