Tarvitseeko vastasyntynyt K-vitamiinipistosta?

Kun toinen lapseni oli muutaman tunnin ikäinen, minulta kysyttiin haluaisinko että hänelle annetaan K-vitamiinipistos. Onnekseni olin tietoinen tutkimuksesta, jossa K-vitamiinipistoksen havaittiin olevan yhteydessä lapsuuden leukemiaan. Sairaalalla, jossa synnytin, oli käytäntönä antaa vitamiinia vain oraalitippoina, joten suostuin koska ajattelin että se on ’pelkkää vitamiinia’ ja vitamiinithan ovat hyväksi. Sallin heidän antaa tippoja lapselleni. Vasta myöhemmin sain tietää, että kyseessä oli keinotekoista K-vitamiinia, joka oli kaikkea muuta paitsi oikeaa vitamiinia.

K-vitamiinin puutos aiheuttaa verenvuotoa

Sairaus tunnettiin aiemmin vastasyntyneen verenvuototautina, ja tohtori Townsend kuvaili sen oireet ensimmäistä kertaa vuonna 1894. Joka 10000. lapsen arvellaan kärsivät vuodosta jossakin vaiheessa syntymän jälkeen. Verenvuototautia on kolmea tyyppiä:

Tavallinen verenvuototauti: Ilmenee 1-7 päivän kuluttua syntymästä. Lapsi voi vuotaa napanuoran pätkästä tai ruoansulatuselimistöstä. Joskus harvoin vuotoa voi esiintyä aivoissa. Jos lapsella on pistohaavoja injektioista tai suonensisäisestä kanyylistä, nämä kohdat voivat vuotaa. Tämäntyyppinen vuoto on kaikkein yleisin ja johtuu yleensä ongelmista synnytyksessä, kuten ennenaikaisesta synnytyksestä, synnytyksen aikana syntyneistä vammoista tai rintaruokintavaikeuksista synnytyksen jälkeen. Synnytyksen yhteydessä käytetyt lääkkeet voivat vaikuttaa vauvan valppauteen ja kykyyn syödä ja näin vaikuttaa sairauden kehitykseen, kuten myös napanuoran liian aikainen katkaisu.

Varhaisessa vaiheessa alkava verenvuototauti: Ilmenee ensimmäisten päivien aikana, esiintyy harvoin. Sairaus kehittyy yleensä vain silloin kun äidillä on lääkitys, kuten antibioottikuuri, raskauden aikana. Jos olet raskaana, antibiootteja ei tulisi käyttää ellei kyseessä ole hengenvaarallinen hätätilanne. Muita sairauden laukaisevia lääkkeitä ovat antikonvulsantit ja verenohennuslääkkeet, kuten varfariini. Varhaisen vaiheen verenvuototaudista kärsii jopa 12 prosenttia vauvoista, joiden äidillä on ollut lääkitys raskauden aikana.

Myöhäisessä vaiheessa alkava verenvuototauti: Alkamisaika 8 päivää – kuusi kuukautta syntymän jälkeen. Puolessa tapauksista vauvalla on piilevä maksatauti, eikä lapsi kykene hyödyntämään maidon vitamiineja. Muita syitä ovat äidin huono ruokavalio (esimerkiksi ei sisällä vihreitä kasviksia ja tuoreita elintarvikkeita, alkoholin kulutus, roskaruoka ja huumeiden ja lääkkeiden käyttö). Olet mitä syöt, ja jos syöt roskaruokaa niin rintamaitosi on huonolaatuista.

Fyllokinoni K-vitamiinipistos

Tuoteseloste on otettu Merckin rokotevalmistajalta, joka valmistaa myös kyseisen injektionesteen.

Ainesosat: Fyllokinoni 2 tai 10 mg, polyoksietyloidut rasvahapot 70 mg (tuoteselosteessa ei mainita mistä rasvahapot ovat peräisin, mutta toisessa vastaavassa tuotteessa käytetään naudan sappirakon rasvahappoja, joten oletan että tässäkin), dekstroosi, bentsyylialkoholi ja vesi. Muissa tuotemerkeissä, kuten Roche Pharmaceuticalsin tuotteissa, ainesosat voivat vaihdella. Roche sisältää myös hydrokloridihappoa. Hospira Inc:n versio sisältää alumiinia.

Varoitukset: Tämä injektioneste tulisi antaa subkutaanisella injektiolla (ihon alle), sillä intramuskulaariset (suoraan lihakseen) ja suonensisäiset pistokset ovat aiheuttaneet vakavia sivuvaikutuksia, jotka ovat johtaneet jopa kuolemaan. Näitä sivuvaikutuksia ovat yliherkkyysreaktio, anafylaktinen shokki sekä sydämen ja hengitysjärjestelmän lamaantuminen.

Säilöntäaineena käytetty bentsyylialkoholi on yhdistetty myrkytysoireisiin vastasyntyneillä (miksi sitä sitten käytetään vastasyntyneille tarkoitetuissa injektionesteissä?).

Haittavaikutukset: lihakseen tehty pistos ja suonensisäinen pistos voivat johtaa kuolemaan, punoitus, huimaus, nopea ja heikko pulssi, ylenpalttinen hikoilu, matala verenpaine, hengenahdistus, syanoosi, kipu, turvotus pistoskohdassa, allergiaherkkyys ja pitkäaikaiset skleroderman kaltaiset iholeesiot. Vastasyntyneillä on esiintynyt hyperbilirubinemiaa K-vitamiinipistoksen jälkeen. Tätä lääkettä ei ole testattu karsinogeenisyyden varalta, eikä tiedetä aiheuttaako se mutaatioita tai heikentääkö hedelmättömyyttä. Ei tiedetä aiheuttaako se haittaa sikiölle tai erittyykö se ihmismaidon mukana.

Sairaudet, jotka estävät pistoksen käytön

Yliherkkyys mille tahansa ainesosalle (kuinka he voisivat tietää vastasyntyneen yliherkkyydestä?). On mielenkiintoista huomata, että K-vitamiinipistos annetaan lihakseen vaikka osa valmistajista, kuten Merck, sanoo tämän olevan vaarallista.

Hospiran tuoteselosteessa sanotaan näin:

’Bentsyylialkoholi on yhdistetty hengenvaaralliseen ”hengenhaukkomissyndroomaan” keskosilla.
Varoitus: Tämä tuote sisältää alumiinia, joka voi olla myrkyllistä. Alumiinin pitoisuus voi nousta myrkylliselle tasolle pitkittyneen sisäisen annostelun seurauksena, jos munuaisten toiminta on häiriintynyt. Keskosilla on erityisen suuri riski, sillä heidän munuaisensa eivät ole kehittyneet, ja he tarvitsevat suuria määriä kalsium- ja fosfaattiliuosta, joka sisältää alumiinia.
Tutkimusten mukaan potilaat, joiden munuaisten toiminta on häiriintynyt, kuten keskosilla, ja jotka saavat alumiinia sisäisesti annosteltuna yli 4-5 mcg/kg päivässä, alumiinipitoisuus nousee niin korkealle että siitä on haittaa keskushermostolle ja luille. Kudosrasitusta voi ilmetä jopa pienemmillä määrillä.’

Lasten leukemia

Vuonna 1970 tehtiin tutkimus, jossa tarkasteltiin lasten syövälle altistavia riskitekijöitä. Tutkimuksessa tutkittiin 16193 vauvaa, jotka kaikki olivat syntyneet huhtikuussa 1970. Kontrolliryhmän lapsista 99 sairastui syöpään 10 ikävuoteen mennessä ja 33 toisesta ryhmästä. Tutkijat havaitsivat, että kun lapsi saa K-vitamiinipistoksen ensimmäisen elinviikon aikana, heidän syöpäriskinsä kolminkertaistuu. He eivät tarkastelleet nimenomaan K-vitamiinia eivätkä odottaneet moista yhteyttä, joten he lähestyivät Roche Pharmaceuticalsia ja pyysivät heitä tekemään lisätutkimuksia. Alkuun he kieltäytyivät, kunnes tarinat K-vitamiinista ja syövästä ajoi heidät nurkkaan. He halusivat osoittaa tuotteensa turvalliseksi ja aloittivat uuden tutkimuksen. 588 tervettä lasta ja 195 syöpäsairasta lasta tutkittiin. Kaikki lapset olivat syntyneet toisessa Bristolin kahdesta sairaalasta. Toinen sairaala käytti oraalisia K-vitamiinitippoja ja toinen pistoksia. Tutkijat havaitsivat lasten leukemiatapausten kaksinkertaistuneen niillä, jotka saivat pistoksen. He totesivat, että Isossa-Britanniassa K-vitamiinipistos oli syynä jopa 980 vuosittaiseen lasten leukemiatapaukseen.

Uudemmat tutkimukset, joista viimeisin on tehty 1998, tuntuvat vahvistavan tämän. Kaksi British Medical Journal –lehdessä julkaistua tutkimusta osoitti, että syntymän jälkeen pistoksen saaneilla 1-6-vuotiailla lapsilla oli kaksinkertainen leukemiariski, ja pistoksen saaneilla myös muiden syöpien riski oli ”huomattava”.

Vaihtoehtoinen näkökulma K-vitamiinin puutostilaan

Osa lääketieteen ammattilaisista pitää kyseenalaisena, onko vastasyntyneillä K-vitamiinin puutostila vai onko se heidän normaali tasonsa. Tasoja pidetään matalina verrattuna aikuisten tasoihin, mutta tässä ei ole järkeä, sillä aikuisia ja vastasyntyneitä ei voi verrata monessakaan mielessä. Esimerkiksi painoa tai ravinnontarvetta ei voi verrata keskenään. Myös lasten lääkkeiden annostelussa on eroa.

Kaikilla lapsilla on ”vähän” K-vitamiinia, joten ehkäpä se on normaali taso? Normaalius perustuu siihen mitä enemmistö on. Ehkä vauvat tarvitsevat vähemmän K-vitamiinia kuin me tarvitsemme?

Archives of Disease in Childhoodin (1997) mukaan vauvalle annettava K-vitamiinipistos sisältää 300 kertaa enemmän vitamiinia kuin mikä on aikuisille suositeltu määrä ja on 9000 kertaa suurempi kuin veren plasman pitoisuus. Tämän vuoksi osalle lapsista voi kehittyä keltatauti, lääkkeen yliannostuksen sivuvaikutuksena. Bilirubiini on luonnollinen sivutuote, jota muodostuu kun elimistö pilkkoo punasoluja. Maksa poistaa ylimääräisen bilirubiinin. Keltatauti kehittyy kun bilirubiinia on liikaa eikä maksa kykene puhdistamaan verta ts. maksa ylikuormittuu. Koska vauvat saavat suuren annoksen K-vitamiinia, yhdistettynä muihin myrkyllisiin ainesosiin, maksan ylikuormitus ei yllätä. Keltatauti voi aiheuttaa kernikterusta (aivovaurio joka johtuu korkeista bilirubiinitasoista) ja hemolyysiä (punasolut tuhoutuvat) mikä on kuvattu tiedejulkaisuissa kuten British Journal of Obstetrics and Gynaecology –lehdessä 1996.

Totuus rintamaidosta

K-vitamiinin puutostilasta puhuvat parjaavat rintamaitoa, ja lääkereiden ja lääkevalmistajien mukaan rintamaito sisältää ”liian vähän” K-vitamiinia. Kuten rokotteissakin, kyse on äidin aliarvioinnista vihjailemalla että hän ei ole tarpeeksi hyvä lapselleen, mikä saa turvautumaan lääkkeisiin syntymästä lähtien.

Myös monia muita tekijöitä on syytä ottaa huomioon, kuten se onko lapsi syönyt ja kuinka usein häntä on rintaruokittu, millainen hänen yleinen olotilansa on, tai onko hän altistunut antibiooteille.

Tutkimukset ovat osoittaneet että:

 • Rintaruokitut lapset, joiden äidit söivät vihreitä kasviksia raskauden aikana, eivät sairastuneet verenvuototautiin.
 • Rintaruokitut lapset, joiden äidit söivät K-vitamiinilisää raskauden aikana, eivät sairastuneet verenvuototautiin.
 • Ternimaidossa on enemmän K-vitamiinia, vauvan ensimmäisessä maidossa, joten on tärkeää että lapsi pääsee juomaan ternimaitoa niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. British Medical Journal –lehdessä 1992 julkaistu tutkimus osoitti, että vauvat jotka saivat rintaa heti syntymän jälkeen, ja joita rintaruokittiin ennen 24 tunnin ikää, eivät sairastuneet verenvuototautiin.

Näin suojaat lastasi K-vitamiinin puutostilan aiheuttamalta verenvuodolta

Yhteenveto:

 1. Älä käytä lääkkeitä raskauden aikana. Jos olet epileptikko ja sinulla on lääkitys, keskustele lääkärisi kanssa lääkityksen muuttamisesta. Älä käytä antibiootteja ellei kyseessä ole hengenvaarallinen hätätilanne.
 2. Älä juo alkoholia raskauden aikana.
 3. Syö runsaasti vihreitä kasviksia ja tuoretta ruokaa.
 4. Vältä roskaruokaa, erityisesti rasvoja ja margariinia. Margariini sisältää butyloitua hydroksitolueenia, mikä heikentää K-vitamiinin toimintaa.
 5. Suosi luomusynnytystä. Lääkkeiden käyttö synnytyksen aikana voi tehdä lapsesta pahoinvoivan tai uneliaan, rintaruokinnan häiritseminen kohottaa verenvuototaudin riskiä. Vältä pihtisynnytystä. Niitä ei tarvitse käyttää, edes vaikeassa tapauksessa, on olemassa muita tapoja auttaa lapsi maailmaan.
 6. Älä sulje napanuoraa liian aikaisin. Katkaise vasta kun napanuora on lakannut sykkimästä.
 7. Rintaruoki lasta välittömästi syntymän jälkeen. Jos lapsi ei halua, yritä tarjota. Jos lapsi on sairas eikä voi imeä, varmista että lapsi saa rintamaitoa putken välityksellä pian syntymän jälkeen.
 8. Jos lapsi on poika, ÄLÄ ympärileikkauta häntä! Tutkimukset ovat osoittaneet, että ympärileikkaus voi aiheuttaa verenvuotoa ja johtaa verenvuototautiin.
 9. Jos harkitset synteettistä K-vitamiinilisää, valitse suun kautta annosteltava pistoksen sijaan. Se on vähemmän stressaava lapselle, eikä sillä ole havaittu yhteyttä syöpään. Tarkista ainesosat huolellisesti. Osa voi sisältää eläinperäisiä tuotteita, fenoleita tai alumiinia.
 10. Harkitse käyttäväsi luontaista K-vitamiinivalmistetta raskauden aikana ja imettäessäsi lasta, sillä niillä ei ole samanlaista sivuvaikutusriskiä kuin lääketeollisuuden valmistamilla yhdisteillä.

 

Lähde: Vaccine Awareness Network

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat