Tiedemiehet väittävät: koronarokotukset sisältävät tappavia aineita

Olemme koonneet jäljempänä olevaan artikkeliin todisteita, jotka paljastavat kansainvälisten suurien lääkefirmojen ruiskuttavan hallituksien siunauksella COVID –19 –injektioissaan muiden muassa grafeenioksidia, grafeenihydroksidia ja muita grafeenimuunnoksia ihmisten elimistöön. 

Mukaillen suomennetun artikkelinGrafeeni on k-rokotusten tappava annos: puhukoon todisteet puolestaan – on kirjoittanut tohtori Ariyana Love. 

Suomennamme ja referoimme oheista kirjoitusta mahdollisimman objektiivisesti. 

[Mutta ensin poikkeamme toisaalle, nimittäin: 

Euroopan parlamentin jäsen Teuvo Hakkarainen esitti EU:n komissiolle seuraavan kysymyksen:  

Grafeenioksidi  ja sen toksikologinen riski on nanofarmaseuttisen tutkimuksen kuuma aihe tällä vuosikymmenellä. Sitä väitetään toisinaan labiilien lääkeformulaatioiden liikesalaisuudeksi, eikä sitä sen tähden ole erikseen mainittu esimerkiksi Sars2 Covid-19 -rokotteiden patenttihakemuksissa. Grafeeniperheen nanomateriaaleja (GFN) ei ole hyväksytty sisäiseen käyttöön ihmisessä. 

Tämän valossa: 

1. Voiko komissio kertoa, onko EU:ssa käyttöön hyväksytyissä mRNA- tai DNA-rokoteformulaatioissa todellakin GFN-lisiä, vaikka tätä ei ole paljastettu hakemuksissa? 

2. Mitä käytännön toimia komissio suunnittelee taatakseen väestön turvallisuuden, jos rokotteiden välittäjät eivät ole julkaisseet tätä taustatietoa vaan pitäneet sen salaisena?” 

Komissio vahvistaa, että yhdessäkään EU:ssa käyttöön hyväksytyssä rokotevalmisteessa ei ole ferromagneettisia aineita eikä metalleja. 

Kunkin hyväksytyn covid-19-rokotteen koostumus kuvataan pakkausselosteen kohdassa 6, eikä grafeenioksidia mainita näiden valmisteiden koostumusluettelossa: 

— Comirnaty(1) – mRNA 

— Spikevax(2) – mRNA 

— Vaxzevria (covid-19-rokote (ChAdOx1-S [rekombinantti]))(3) – adenovirus 

— COVID-19 Vaccine Janssen, INN-Ad26.COV2-S [rekombinantti](4) – adenovirus 

EU:ssa ei tällä hetkellä ole hyväksyttyjä DNA-rokotteita covid-19-tautia vastaan. 

Yllä esitetyt numeroidut viittaukset löytyvät oheisesta jäljempänä olevasta tiedostosta: Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset. 

_____________ 

Komission vastaus on ristiriidassa esimerkiksi espanjalaisen tutkijan Ricardo Delgadon tutkimuksien kanssa, missä hän on tiettyä mikroskooppimenetelmää käyttäen havainnoinut Pfizerin rokotepullossa olevan grafeenia. 

Komission vastaukseen on syytä suhtautua hyvin varauksella, sillä kautta historian ovat kaikki imperiumit harjoittaneet räikeää valehtelua ja manipuloivaa propagandaa, niin voidaan sanoa, että tuskin nykyiset EU:n ja transatlanttiset imperiumit ovat edesmenneistä poikkeus.] 

Loven mukaan riippumattomat tutkimusryhmät, biotekniikan asiantuntijat ja eettisiin periaatteisiin sitoutuneet toimittajat ovat löytäneet todisteita, jotka ovat myös saaneet laajaa julkisuutta. 

Farmaseuttisen kartellin rahoittamat ”faktantarkistajat”, suurimmat tietotekniikkateollisuuden yritykset [BIG TECH] (Alphabet (Google), Amazon, Apple, ja (Facebook)) ja läntinen valtamedia pyrkivät kätkemään kaikki todisteet sekä mustamaalaamaan niitä toimijoita, jotka näitä todisteita nostavat esille. 

[Juuri yllä esitettyyn viitaten sekä tietotekniikkateollisuus että länsimainen valtamedia ovat tiukasti juutalaismafian kontrollissa ja hallinnassa.  Lisäksi BlackRock omistaa suurimman tai suurimpia osuuksia useista lääkefirmoista. Näitä lääkefirmoja esimerkiksi ovat: Moderna, Johnson & Johnson ja Pfizer.]  Tästä kerromme enemmän luvussa Päätelmiä. 

Artikkelissaan Love toivoo, että ihmiset ryhtyisivät takaamaan itsensä ja perheensä turvallisuuden, kun he ovat ensin tutustuneet tässä kirjoituksessa esitettyihin todistuslausuntoihin. 

Loven mukaan lakimiehet ovat jo valmistautuneet oikeusistuntoihin, joten oikeusprosessin etenemisellä ei pitäisi olla mitään esteitä. Heidän on lopetettava kuolemaa ja kärsimystä tuottavat COVID-19 –rokotukset. Todisteet rokotteiden vaarallisuudesta ovat selvät ja kuolemantapauksista on todisteet.   

Todisteiden kokoaminen 

Tohtori  Pablo Campra on Almerian yliopiston professori. 2. marraskuuta 2021 hän paljasti Raman-spektroskopian menetelmää käyttäen, että monissa COVID-19 injektiopulloissa oli grafeenia. 

Campran toimittamassa Almerian yliopiston raportissa osoitettiin grafeenin ja grafeenioksidin pitoisuuksia kahdeksassa näytteessä, jotka olivat peräisin eri ”rokotevalmistajilta”. 

Saksalainen aktiivihiilen kemian tohtori Andreas Noack tuki Campranin toimintaa. 

Andreas Noack  julkaisi korkealentoisen ja vaikuttavan videon, jossa hän kommentoi tohtori Campran raporttia. Edesmennyt tri. Noack oli kemisti ja maailman johtava asiantuntija muiden muassa aktiivihiili tekniikan alalla. Noack väitteli tohtoriksi juuri siitä, miten grafeenioksidista tehdään grafeenihydroksidia. 

Grafeenihydroksidi on yksinkertainen aktiivihiili ja siinä on liittynyt yhteen ketjuuntuen C kuusikulmioita, joiden kussakin kulmassa on hiiliatomi. 

Grafeenihydroksidia (GHO) löydettiin kaikista tutkituista rokotteista. Lisäksi Campran havaitsemista taajuuskaistoista oli grafeenihydroksidia. Grafeenioksidi muodostaa verenkiertoon noin 50 nm leveitä ja 0,1 nm paksuja rakenteita. Ne ovat erittäin ohuita, mutta erittäin vahvoja. Ne toimivat verenkierrossa kuin pienet partakoneen terät, jotka voivat leikata verisuonia. Ne eivät hajoa, sillä verenkiertoon päästyään ne ovat siellä ikuisesti (paitsi, jos henkilö saa verensiirron niiden poistamiseksi). Niiden vaikutus verisuoniin on kumulatiivinen. Mitä kauemmin ne pysyvät verenkierrossa, sitä enemmän vaurioita verisuonille tapahtuu ajan myötä. Tämä aiheuttaa kehon laajuisia verenvuoto-ongelmia.  

Täysin selvää on, että yllä mainittujen rokotteiden ruiskuttaminen ihmisten kehoon on murhaamista. 

[Voidaksemme käyttää grafeeniin perustuvia nanomateriaaleja biologisessa systeemissä, täytyy grafeeni muuntaa vesiliukoiseksi, sillä grafeenin luontainen kyky liueta veteen on alhainen.1  

Grafeenin vesiliukoisuuden parantamisessa käytetyt yhdisteet voivat synnyttää toksisuutta (myrkyllisyys). Usein käytettyjä liukoisuutta edistäviä yhdisteitä biolääketieteessä ovat polyetyleeniglykoli (PEG) sekä sen polymeerijohdannainen Pluronic F108.  

Nämä yhdisteet parantavat grafeenin liukoisuus, mutta grafeenipinnan kemiallinen muoto muuttuu merkittävästi. Pluronic 108 vuorovaikuttaa grafeenin hydrofobisten alueiden kanssa, kun taas PEG-yhdiste pystyy liukenemaan hydrofiiliseen (vesiliukoiseen) vesiliuokseen.  

Pluronic 108:n ja grafeenin muodostama yhdiste aiheuttaa hiirillä solun apoptoottista (ohjelmoitu solukuolema, tarkoittaen solun geneettisesti säädeltyä itsemurhaa) kuolemaa ajan kuluessa. On todettu, että apoptoosin aiheuttaa nimenomaan grafeeni, eikä Pluronic 108.6. Kyseisissä tutkimuksissa käytettiin pelkästään grafeenia, jonka huomattiin lisäävän mitokondriossa (aitotumallisten solujen soluelin, joka vastaa soluhengityksestä) sijaitsevan ROS-yhdisteen (reaktiiviset happiradikaalit [reative oxygen species]) kasvua, mikä johti solun metabolisen (aineenvaihduntaan liittyvän) toiminnan vähentymiseen ja usein myös solun apoptoottiseen kuolemaan.1   

Elävissä organismeissa suoritetut tutkimukset ovat myös osoittaneet muokkaamattoman grafeenin myrkyllisyyden solussa.1 Grafeeninanopartikkelien soluun pääsyn jälkeen ne saattavat olla vuorovaikutuksessa DNA:n kanssa.1 Partikkelien fysikaalisista tai kemiallisista ominaisuuksista johtuen ne voivat olla genotoksisia (fysikaalinen tai kemiallinen tekijä, joka aiheuttaa perimän vaurioita, kuten mutaatioita) ja seurauksena voi olla solun kuolema. 

Kuva: Jyväskylän yliopisto / Ia-Beate Liljedahl

Grafeenista voidaan valmistaa johdannaisena esimerkiksi grafeenioksidia GO. Muistutamme, että grafeenioksidilevyssä olevat hapettuneet funktionaaliset ryhmät ovat kuitenkin mahdollisia solumyrkyllisyyden aiheuttajia.2] 

Tri. Noack julkaisi tämän yllä mainitun videon (Graphen Hydroxid ), jossa hän varoittaa ihmisiä pakkorokotuksilla suoritettavasta kansanmurhasta. On hyvin todennäköistä, että kyseisen varoitusvideon julkaiseminen maksoi pelkäämättömän kemistin hengen. 

Noackinin vaimo epäilee julkaisemassaan päivityksessä,  että hänen miehensä joutui säteilyhyökkäyksen uhriksi. 

Videolla Noack esittää muiden muassa seuraavaa: 

Itävalta määräsi ensimmäisenä maana COVID-19 rokotepakon. He tappavat Itävallan koko väestön. Itävallan uusi liittokansleri Alexander Schallenberg on tästä vastuussa. Hän tarvitsee välttämättä oikeanlaiset neuvonantajat.  

[“Meillä on kerran jo ollut itävaltalainen, joka toi kärsimystä ja kuolemaa koko Euroopalle”. Noack ei näköjään tuntenut muuta kuin voittajien kirjoittamaa historiaa.] 

Minä vetoan teihin, että jakaisitte tätä videota kaikkialle. Schallenbergille täytyy lähettää satoja tuhansia viestejä. Hänen täytyy tietää, että tässä on kyse partateristä, joiden tarkoituksena on tappaminen.  

Kemistinä näkemykseni on, että nämä ovat partateriä. Ja tiedän sen, miten vähän lääkärit ymmärtävät kemiasta. Mutta he laittavat tämän kemian ihmiskehoihin, pieniin lapsiin ja raskaana oleviin naisiin. 

Ja nyt, kun te lääkärit tiedätte, mitä te teette? Jos te tätä vielä jatkatte, niin olette murhaajia. Tätä pyydetään jakamaan. Kirjoittakaa tästä lääkäreille ja poliitikoille. Ja, jos te jatkatte tätä, lupaan sen, että yksikään oikeussali ei tule pelastamaan teitä. Te toteutatte tässä massamurhaa. Itävalta on tästä vastuussa. He aloittivat tämän k-rokotteen pakorokottamisen. 

Schallenberg tarvitsee mahdollisimman etevät neuvonantajat. Jos hän ei kykene valitsemaan sellaisia, hänen pitää erota. Ja sama pätee terveysministeriin. Mikä on pätevyytenne? Te olette aikeissa rokottaa Itävallan koko väestön partaterillä, jotka eivät hajoa biologisesti. 

Noackin esitys grafeenihydroksidista (GHO) videolla kuulostaa järkevältä selitykseltä myös siinä suhteessa, että GHO saattaa olla urheilijakuolemien epätavallisen suureen määrän taustalla. Hänen mukaansa korkeampi verenkierto (urheilijoiden rasittavan fyysisen toiminnan seurauksena) johtaisi grafeenihydroksidin aiheuttamiin suurempiin verisuonivaurioihin ja selittäisi siten urheilijoiden kuolemia COVID-19 rokotuksen saaneiden keskuudessa.  

Tohtori Noackin nostaa tärkeiksi seuraavia kohtia

K-rokotuksen ottaminen on kuin pelaisi venäläistä rulettia. Ihmiset, joko kuolevat välittömästi tai k-rokotteen saamisen jälkeen. He ovat kuin venäläisen ruletin uhreja. Kun grafeenioksidi osuu välittömästi verisuonen seinämään, aiheutuu siitä suoraan kuolema tai terveyden romahtaminen. COVID-19 rokotuksen uhrien ruumiinavauksissa ei lääkäreille paljastu mitään. Nämä lääkärit etsivät jotain biologista kuolinsyynä, mutta grafeenihydroksidi ei ole biologinen tekijä, joten sitä ei voida havaita heidän testeissään. Siellä on kuvia, joissa nenästä tulee koaguloitunutta (hyytynyttä) verta. Ihmiset vuotavat verta sisältäpäin. Varsinkin kuolleiden huippu-urheilijoiden veri virtaa nopeasti. Mitä nopeammin veri virtaa, sitä enemmän vahinkoa parranajokoneet tekevät. 

“Jaa tätä videota eteenpäin. Kirjoita tämä sanoma. Laittakaa tämä USB-tikuille ja lähettäkää se poliitikoille ja lääkäreille. Ja tehkää heille selväksi: Jos te jatkatte tätä, te olette murhaajia.” 

Tohtori Noack ilmeisesti murhattiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli paljastanut asian ja julkaissut tämän videon.  

 Seuraavaksi vielä joitakin merkittäviä kohtia Loven artikkelista: 

Jo 5-vuotiaat lapset ovat hallituksien velvoittamien COVID-19 injektioiden ruiskutettavina. Lapsetkin siis altistetaan farmaseuttien tappopistoksille, jotka sisältävät grafeenihydroksidia sisältäviä “partateriä”. Tällä murhaavalla teknologialla leikellään lasten sisuksia ja pakotetaan lapset hirvittävän tuskalliseen kuolemaan! 

[Mikäli asianlaita on todellakin näin, niin elämme hirviöiden maailmassa.] 

19. elokuuta 2021 tutkimusryhmä nimeltään The Scientist Club”, onnistui löytämään grafeenia seitsemästä tunnetusta biotekniikan seerumista tiettyjä tutkimusmenetelmiä käyttäen. [Mainitusta linkin osoittamasta lähteestä tähän voidaan tutustua laajemmin]. Tutkimusryhmän sivuston mukaan tutkimus noudatti pätevää validiteettia eli tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittasi juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä oli tarkoituskin mitata. 

Lisäksi useiden tieteellisten artikkelien mukaan grafeenioksidia käytetään geeniterapiassa alustana mRNA-lähetin kuljettamiseksi soluihin. Tähän tarkoitukseen GHO soveltuu korkean sähkönjohtavuutensa ja solukalvojen läpäisykyvykkyytensä ansiosta. Kiteiset verkostot muodostuvat kehon nesteeseen ja replikoituvat* rokotuksen jälkeen.  Tämä muodostuminen ja replikoituminen tapahtuu myös itse seerumissa, kuten tässä Pfizer-seerumia käsittelevässä videossa voidaan havaita. Esityksestä voi saada sellaisen vaikutuksen kuin kysymyksessä olisi “nanokorkeataajuiset antennit”. 

________ 

*) DNA:n kahdentuminen ennen solunjakautumista. Replikaation tuloksena muodostuu kustakin kromosomista kaksi identtistä kromatidia 

 
Niin ikään tutkijat ovat kehittäneet uuden tavan valmistaa hiilinanoputkia Jyväskylän yliopiston Jyväskylän yliopiston NanoScience Centerissä ja Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. 

Päätelmiä 

[Kuten jo aikaisemmin sanottiin, että jopa 5-vuotiaat lapset ovat alistetut hallituksien pakottamille COVID-19 injektioiden piikityksille. Myös Suomessa lasten k-rokottaminen on mahdollistettu. 

Tätä sairaanrikollista rokotuskampanjaa halutaan toteuttaa, vaikka lasten riski kuolla koronatautiin on vain 0,005 prosenttia. Toisaalta terveitä lapsia on kuollut aivan rokotuksien jälkeen, ja haittavaikutuksia 12-17-vuotiaiden kohdalla toukokuusta marraskuulle (vuonna 2021) on kertynyt 23105, joista 1429 vakavaa ja 30 kuolemaa (VAERS-CDC, 12.11.2021). 1. marraskuuta 2021 alkaneet 5-11-vuotiaiden rokotukset tuottivat Yhdysvalloissa ensimmäisenä viikkona 444 ilmoitusta haittavaikutuksista, kolmannen viikon loppuun mennessä saatiin ilmoitukset 1581 haittavaikutuksesta sekä yhden 5-vuotiaan tytön kuolemasta (The Defender, May 26, 2021). 

Tässä yllä esitetyssä kappaleessa viitattiin kahteen Yhdysvaltaiseen tutkimukseen, jotka on julkaistu Hospital Pediatrics-lehdessä.   

COVID-19 injektointi jatkuu, vaikka k-rokotteen haittavaikutuksien luvut pitäisi terveen järjen mukaan pysäyttää nämä piikitykset: (Tarvittaisiinko tässä “puhtaan järjen kritiikkiä”, mutta hiukan eri menetelmin sovellettuna kuin Immanuel Kantin saman nimisessä teoksessa?) 

Pfizerin asiakirjan piti pysyä salaisena 55 vuotta, mutta viime vuoden puolella kuitenkin ne paljastuivat. Tietovuoto paljastaa ne haitat, jotka aiheutuivat kolmen kuukauden sisällä annetuista injektioista yhtiön COVID-rokotteella. Siinä ilmeni yhteensä 158 000 haittaa ja 1223 kuolemaa. Näiden lukujen olisi pitänyt normaalissa oikeusvaltioiden etiikan mukaisesti pysäyttää k-rokotukset (joita voidaan sanoa kokeellisiksi) välittömästi, mutta tämä kauhistuttava tilanne jatkuu edelleen.  

Juutalaismafia eli kasaarimafia on koronahysterian primus motor 

(Kasaarijuutalaiset) 

Huomion arvoista on, että WHO, kansainväliset lääkefirmat ja länsivaltioiden terveysjärjestöt, kuten Suomessa THL, ovat yhdistyneet Maailman talousfoorumin (WEF) kanssa ja WEF on instrumenttina Maailmanhallituksen toteuttamiseksi.  

Painotamme, että korona-manipulaatioon syyllisiä ovat juutalaistoimijat eli juutalaismafia. Ensinnäkin länsimainen joukkotiedonvälitys ja viihdemaailma ovat tiukasti juutalaismafian kontrollissa ja –mafian osittaisessa omistuksessa. Valtamediahan on jo kahden vuoden aikana miltei taukoamatta rummuttanut yliampuen koronauutisointeja, joiden avulla ihmiset on saatu hysteeriseksi sekä pelkäämään toisiaan ja ottamaan k-rokotuksia.  

Niin ikää on tarpeellista huomioida, että terveysterrorismin kanssa samassa veneessä olevan WEF:n sekä Young Global Leaders (YGL) -järjestön perustajana on maailmanlaajuiseen finanssieliittiin kuuluva juutalainen Klaus Schwab.  

Lisäksi BlackRock omistaa suurimman tai suurimpia osuuksia useista lääkefirmoista. Näitä lääkefirmoja esimerkiksi ovat: Moderna, Johnson & Johnson ja Pfizer.  

Kansainväliset lääkefirmat siten ovatkin voimakkaasti juutalaismafian otteissa, sillä muiden muassa BlackRock  on juutalaistoimijoiden luomus ja BR on myös voimakkaasti sekä juutalaisomisteinen että -vaikutteinen globaalitaloushirviö.  

Tosiasia on, että BlackRock ja myös Vanguard, ovat juutalaismafian hallinnassa ja sen osittaisessa omistuksessa. Nämä sijoitushirviöt omistavat siis suurelta osin ylikansallisen lääketeollisuuden jätin Big Pharman ja länsimaisen valtamedian, suuryrityksiä ja tietysti myös kontrolloivat globaalia pankkitoimintaa. Sanotaan, että BlackRock ja Vanguard muodostavat salaisen monopolin, joka omistaa lähes kaiken maailmassa.    

Lisäksi vielä mainittakoon, että esim. Pfizerin toimitusjohtajana on juutalainen Albert Bourla, Johnson & Johnsonin toimitusjohtaja Alex Gorsky on myös juutalainen. Mutta Bill Gates on täysin sionisti, ja hän rahoittaa Modernaa sekä Maailman terveysjärjestöä (WHO) 

Täten koronapelkopandemia ja vaikuttavimmat kansainväliset lääkefirmat ovat juutalaismafian hallinnassa. Tämän mafian tavoitteena on myös Uusi Maailmanjärjestys, joka olisi terveille moraalisäännöille, oikeusvaltioon, vapauteen sekä humanitäärisyyteen perustuvien valtioiden tuho.]  

Markku Juutinen

 

Lähteet 

Graphene COVID Kill Shots: Let the Evidence Speak for Itself – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

Efect ”advers” Pfizer – Cenzurat: Jurnalistului Adrian Onciu i-a fost ștearsă dezvăluirea ”Muşamalizarea dosarului Pfizer-Ursula, șantaj de 36 miliarde dolari!” (ziuanews.ro) 

OFFICIAL INTERIM REPORT IN ENGLISH (UNIVERSITY OF ALMERIA).pdf | DocDroid 

He tappavat Itävallan koko väestön – Rapsodia.fi -tekstitys (odysee.com) 

Dr Noacks widows talks about his death, MURDERED BY RAYS FROM A FAR!? VON STRAHLEN GETÖTET!? (bitchute.com) 

DR. Andreas Noack R.I.P. 26 11 2021 MURDERED by the goverment ? (bitchute.com) 

VACCINE INGREDIENTS REVEALED (notonthebeeb.co.uk) 

https://www.jyu.fi/science/fi/nsc

5.3.6-postmarketing-experience.pdf (injektiopiikki.com) 

Hakasulkujen lähteet 

 1. MacCallion, C.; Burthem, J.; Rees-Unwin, K.; Golovanov, A. ja Pluen, A., Graphene in therapeutics delivery: Problems, solutions and future opportunities, Eur. J. Pharm. Biopharm., 2016, 104, 235-250. 
 1. Dong, H. S. ja Qi, S. J., Realising the potential of graphene-based materials for biosurfaces – A future perspective, Biosurface and Biotribology, 2015, 1, 229-248. 

Sisältävätkö Sars2 Covid-19 -rokotteet grafeenioksidia? (europa.eu) 

IA – La Quinta Columna: Pfizer Vaccine Under a Microscope | Strange Structures & Their Movements (odysee.com) 

Elina Hytönen (elinahytonen.fi) (The Defender, May 26, 2021)  

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

Moderna, Inc. (MRNA) Stock Major Holders – Yahoo Finance 

Johnson & Johnson (JNJ.DE) Stock Major Holders – Yahoo Finance 

PFE.ST 492.50 1.25 0.25 : Pfizer Inc. – Yahoo Finance 

”The Great Reset” Is Here: Follow the Money. ”Insane Lockdown” of the Global Economy, ”The Green Agenda” – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

Laurence Douglas Fink – Genealogy (geni.com) 

The Same Shady People Own Big Pharma and the Media – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

https://www.globalresearch.ca/pfizer-smoking-gun-secret-document-their-deadly-covid-vaccine/5764051

Moderna, Inc. (MRNA) Stock Major Holders – Yahoo Finance 

Johnson & Johnson (JNJ.DE) Stock Major Holders – Yahoo Finance 

Pfizer Inc. (PFE.ST) Stock Major Holders – Yahoo Finance 

”The Great Reset” Is Here: Follow the Money. ”Insane Lockdown” of the Global Economy, ”The Green Agenda” – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization  

Laurence Douglas Fink – Genealogy (geni.com)  

The Same Shady People Own Big Pharma and the Media – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization  

Watch – Legacies: Pfizer CEO Albert Bourla : Museum of Jewish Heritage — A Living Memorial to the Holocaust (mjhnyc.org)  

Bill Gates to Bennett: Israeli innovation can help tackle climate change | The Times of Israel 

18 kommenttia

 1. Tehkää niin heille; mitä tahdotte heidän heidän tekevän teille. Kun murhatut ovat vielä elossa; murhaavatko he murhaajansa ?

  Näin raamattu ainakin väittää.

  Ja kansanjoukot vyöryvät ….

  Mutta näin oli tapahtuva WHO:n käskystä: Terveyskirjasto Duodecim: ”Sikainfluenssa-pandemia 2009 – 2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia.

  ”Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta, sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään aiemmassa rokotteessa.”

  On siis olemassa rokotetutkimus ”uudentyyppisten rokotteiden” vakavista haitoista ( julkiastu 22.2 2021 ).

  Kaikki tuon jälkeen olevat rokotekuolemat ovat MURHIA ! ( tietoinen ja suunniteltu teko )

  Mutta tuo tutkimus paljastaa paljon muutakin: ”WHO edellytti jäsenvaltioilta varautumisuunnitelman tekemistä”.

  Tätä KANSANMURHAA siis johdetaan WHO:n kautta !

  Kaikki Suomen kansalliset kansasta ”huolta” pitävät organisaatiot ovat tämän tutkimuksen vaienneet ja piilottaneet kansalta.

  Kansalle on VALEHDELTU tietoisesti !

  Mutta valehtelusta on saatu RAHAA: ”Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Suomea on siis johdettu Suomen ulkopuolelta LAHJOMALLA miljoonilla suurimpia ”vanhoja” puolueita !

  On TEHTY Suomeen ihmisoikeudettomat kansanjoukot : Tokentube Kimmo Leino puhuu.

  archive.today/kimmoleaks.fi

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 2. Tämä koko ”pandemia” tiedettiin jo 2010; Perustuslain tarkastamiskomiten mietintö 9 /2010 ; sivulta 60 lukien: poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot sotatilan lisäksi voidaan julistaa kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN ”pandemian” seurauksena !

  Terveyskirjasto Duodecim: ”Sikainfluenssa pandemia 2009 – 2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia”. ”Narkoleispiaan syylisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään nykyisessä rokotteessa. ”

  WHO vaati jäsenvalloiltaan systeemiä pandemian varalle .

  Koko operaatiota siis on koko ajan JOHDETTU WHO:n kautta !

  Tämä kaikki JULKISISTA eduskunnan asiakirjoista luettua !

  Tokentube Kimmo Leino puhuu

  Plusääni(11)Miinusääni(2)
 3. KORONA JA ISRAEL
  Israel teki Pfizerin kanssa sopimuksen ensimmäisenä maana. Pfizerin toimitusjohtaja on juutalainen. Pfizer on lisännyt grafeenia injektioihinsa. Onko Israel vain varoittava esimerkki. Jo itse piikkiproteeni on myrkyllistä ja aiheuttaa sairauksia ja kuolemia. Mutta grafeenihydroksidi tappaa varmasti. Miksi valtamedia ei julkaise lainkaan koronaan liittyviä tieteellisiä tutkimuksia? Siksi, koska se on juutalaisten määräysvallassa. Juutalainen mafia eli Siionin Viisaat haluaa vähentää maailman väestöä radikaalisti ja tehdä lopusta ihmiskuntaa orjia, joita hallitaan digitaalisesti rokotteiden sisältämillä alustoilla. Epäilen, että Pfizerin ”rokotteet” Israelille eivät sisällä grafeenihydroksidia. Nyt on kysymyksessä ihmiskunnan historian suurin rikos eli ”rokotukset”. Kaikki on ollut Siionin Viisaiden johtamaa. Vain he pysyvät sanomaan, mitä valtamedia saa kirjoittaa. Samoin kävi holokaustihuijauksen kanssa. Juutalaisten valta on käsittämättömän suurta. Onneksi kansat ovat heräämässä ja ryhtyvät vastatoimiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kanadan rekkamiesten suuri kampanja rajoituksia vastaan. Kiitos Markulle hyvästä artikkelista. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
 4. Klassinen viisaus on jälleen erittäin ajankohtaista. Korona on paljastanut millaista roskaa me ihmiset olemme ja vain viisas parhaina hetkinään voi nähdä tämän läpi:

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 5. Vapauden saattue suuntaa Helsinkiin – Convoy Finland – Perjantaina 4.2.2022

  ”Olemme nyt kansan vaatimuksesta ja ylläpidon yhteisestä päätöksestä sekä selkeisiin Facebook- ja Telegram-äänestystuloksiin perustuen sopineet, että Convoy Finland järjestetään pe 4.2.2022 klo 18 eteenpäin Helsingin keskustassa. Vaatimuksemme Helsingin sulun purkamiseksi ovat seuraavat:

  1) Kaikki koronatoimenpiteet ja -rajoitukset Suomessa on peruttava ja kumottava kokonaisuudessaan välittömästi, pysyvästi ja lopullisesti. Tämä pitää sisällään siis koronapassit, rokotepassit, suunnitellun digi-ID:n käyttöönoton, kokoontumis- ja aukiolorajoitukset, maskipakot, sekä kaiken muunkin asiaan liittyvän.

  2) Polttoaineiden (sekä bensiinin että dieselin) nykyisestä verotuksesta on leikattava pois 50%.

  3) Suomen nykyisen hallituksen on erottava.

  Kun nämä vaatimukset ovat täytetty, puramme Helsingin sulun.

  Allekirjoittaja: Convoy Finland 2022 – Ylläpito

  https://mvlehti.net/2022/01/30/vapauden-saattue-suuntaa-helsinkiin-convoy-finland-alkaen-perjantaina-4-2-2022/

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 6. Pian tuleekin grafeeninottopakko voimaan!

  `Hallitus on siis käsitellyt tänään koronastrategian muuttamista. Yksi asia pöydällä on ollut `koronapassin` muuttaminen rokotepassiksi. Hallitus jatkaa keskusteluja koronastrategian päivityksestä seuraavan kahden viikon aikana`.

  Hallituksen perusteluna rajoitusten jatkamiselle on sairaanhoidon kantokyvyn turvaaminen, kunnes ihmisten rokotesuoja on saatu riittävälle tasolle. Se tarkoittaisi, että rokottamaton henkilö ei enää saisi passia käyttöönsä pelkällä negatiivisella testillä. Ja rokottamaton henkilö on sellainen, joka ei ole ottanut kolmatta piikkiä ajoissa.
  Meneillään oleva keinotekoinen `sairaanhoitopiirin kantokyvyn` alasajo mahdollistaa Great Resetin eli Suuren resetoinnin (Suuri Nollaus), jossa systeemi ajataan ns. `tehdasasetuksiin`. Paluu `Vanhaan Normaaliin` ei tule enää tapahtumaan tämän manööverin jälkeen, koska `Uusi Normaali` tulee tilalle.
  Kuinka tässä voisikaan olla kysymys `sairaanhoitopiirin kantokyvystä`? Mitä tekemistä sairaanhoitopiirin kantokyvyllä on `koronastrategian` muuttamisen kanssa. Aivan seinähullu ajatus ellei satu näkemään tämän teatterin läpi.

  `Emme halua turhaan pitää rajoituksia voimassa`, Marin sanoo.

  Seuraava askel kohti totalitariaa menee juuri näin. Tulkinnanvaraisia ja väljiä rajoituksia ei enää tarvita, koska tilalle tulevat tiukat `rajoitukset` eli valvonta (rokotepassi). THL:n mukaan tiukoilla kaikille suunnatuilla rajoituksilla voidaan kyllä madaltaa sairaalakuormituksen huippua, mutta jos sitä madalletaan ja pitkitetään liikaa, saattaa monien rokotettujen saama suoja samassa ajassa heikentyä. Nyt pyritäänkin vauhdittamaan kolmatta rokotuskierrosta eli uusien tehosteannosten antamista koronan talviepidemian taltuttamiseksi.

  `Marin ei vastaa suoraan siihen, tekeekö hallitus jo tänään päätöksen koronapassin muuttamisesta rokotuspassiksi. Marin toivoo kuitenkin, että asiassa päästäisiin tänään pitkälle`.

  Koronapassin muuttaminen rokotepassiksi on aikaa sitten ennakkoon suunniteltu. Suomalaiset päättäjät eivät ole itsenäisiä päätöksenteossaan, vaan ulkopuoliset toimijat sanelevat kaiken. Se, mikä muissa maissa onnistuu, näyttää Suomessa usein olevan pahasti myöhässä tai juridisesti mahdotonta. Mutta nyt ammutaan suomalaisten rivit suoriksi.

  `Hallitus on käynyt keskustelua koronapassin korvaamisesta rokotepassilla. Marinin mukaan hallituksella on siihen halukkuutta, mutta se voi olla juridisesti Suomen perusoikeuksien näkökulmasta hyvin haasteellista toteuttaa`.

  Hallituksesta kerrottiin kuitenkin saman tien, että rokotepassimalliin siirtyminen on juridisesti haasteellista. Perustuslain ylitse on kävelty ennenkin ja niin siinä käy nytkin. Päämääränä on kansallisten perustuslakien mitätöiminen ja tämä keskustelunavaus toimii tuntosarvina tuohon päämäärään.

  `Asiantuntijat eivät kuitenkaan osanneet arvioida, milloin koronavirus olisi mahdollista poistaa yleisvaarallisten tautien listalta`.

  Selkokielelle käännettynä edellinen lausuma tarkoittaa sitä, että `a siantuntijat` pitävät kansaa tarkoituksellisesti `löysässä hirressä` väsyttääkseen näitä heille mieluisaan ratkaisuun. Koska heidän `rokotesuojansa` on vanhentunut. Nyt isketäänkin haluttomuuteen mennä kolmannelle piikille ja tämäkin on nähtävä vain ovena seuraavaan vaiheeseen. Todistetusti `omikron` sairastuttaa etupäässä rokotettuja, vaikka valtaosa sairaalaan päätyvistä esitellään rokottamattomina. Rokotetut/rokottamattomat keskustelu on hämäys, koska todellisuudessa rokotehaittoja esitellään valheellisesti `omikronina`.
  Todellisuudessa kyse ei olekaan mistään `omikronista`, vaan ihan tavallisesta kausiflunssasta/influenssasta, joka aiheuttaa normaalistikin haittaa tietyille ryhmille kuten ylipainoisille, sairailla ja vanhuksille ja he tietävät sen.

  `Marin vahvisti, että hallitus ei ole esittämässä valmiuslain käyttöönottoa eikä asiasta ole keskusteltu`.

  Käytännössä jo sodan uhatessa voidaan ottaa valmiuslaki käyttöön. Tykkien ei vielä tarvitse laulaa, riittää sodan uhka. Koska Suomi ei päätä tästäkään asiasta eli sodan uhasta, se voi saada vetoapua epäröintiinsä ulkomailta kuten Ukjrainankin tilanne osoittaa.

  `Toimittaja Jari Hanska sanoo, että valmiuslain valmistelu on herättänyt närää muun muassa oppositiossa. Hanskan mukaan valmiuslaki on aivan äärimmäinen keino. Se edellyttäisi uudelleen poikkeustilan julistamista`.

  Jotta valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön tartuntataudin perusteella, tartuntataudin tulee täyttää kaksi edellytystä:
  1. Levinneisyys. Tätä edellytystä ei tarkemmin avata valmiuslaissa, mutta valmiuslaissa viitataan tämän osalta, että lakia sovelletaan, jos tartuntatautilain antamat valtuudet eivät riitä. Tartuntatautilain nojalla ihmisiä voidaan esimerkiksi eristää vastoin heidän tahtoaan eli käytännössä lukita pois muusta yhteiskunnasta tai määrätä karanteeniin eli pysymään kotonaan. Valmiuslakia sovelletaan hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jossa sairastuneita on niin paljon, että yhteiskunnan toimivuuden vuoksi jouduttaisiin perustamaan uusia eristys- tai sairaanhoitotiloja, jotka tarkoittaisivat käytännössä esimerkiksi tartunnan saaneiden ja altistuneiden sulkemista väliaikaisiin sairaaloihin ja eristystiloihin, joina voisivat toimia esimerkiksi kasarmit tai koulut.
  2. Vaarallisuus. Tartuntataudit tappavat aina ihmisiä, jopa tavallinen flunssakin tappaa ihmisiä kaiken aikaa. Jotta valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön, on kyseessä oltava poikkeuksellisen vaarallinen tartuntatauti. Valmiuslaissa vaarallisuus rinnastetaan erityisen vakavaan suuronnettomuuteen, joista esimerkkinä mainitaan juuri ydinvoimalaonnettomuus. Tämä antaa mittakaavaa siitä, kuinka suurta vaaraa taudin on aiheutettava väestölle, jotta valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön.
  Valmiuslaki otetaan käyttöön valtioneuvoston eli hallituksen ja tasavallan presidentin yhteisellä päätöksellä ja se astuu voimaan heti päätöksen jälkeen. Tämän jälkeen eduskunta äänestää asiasta ja jos lain käyttöönotto hyväksytään niin sen voimassaolo jatkuu. Jos sitä ei hyväksytä niin se päättyy.

  Valmiuslaki – mikä se on ja mitä sen käyttöönotto tarkoittaisi:
  https://www.kpflaki.com/post/valmiuslaki-mik%C3%A4-se-on-ja-mit%C3%A4-sen-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto-tarkoittaisi

  `Yhteiskunnan toimintoja on tarkoitus avata passin avulla asteittain`.

  Yhteiskunnan toiminnot voidaan avata viimeistään silloin kun passi tulee voimaan. Aikaisintaan ne voidaan avata vaikka puolen tunnin päästä. Olemme jo liian pitkällä tässä kehityksessä että tuolla `avaamisella` olisi enää mitään merkitystä. Ei kannata mennä helppoon näennäisristiriidasta. He kyllä tulevat pitämään saavuttamansa etuisuudet vaikka henki menisi, siis tarkoitan teidän henkenne. Aluehallintoviranomaisten tehtävänä onkin nyt arvioida rajoitusten välttämättömyys THL:n ja hallituksen näkemysten `ristitulessa`.

  `Sanna Marinin mukaan passilainsäädäntöä uudistetaan ja valmistellaan paraikaa. Hallituksen tavoitteena on, että passi olisi itsenäinen työkalu eikä rajoituksista vapautumisen työkalu`.

  Itsenäinen työkalu siitä `tuleekin`. Itse asiassa siitä tulee niin itsenäinen työkalu, että mielivalta ja pakkokeinot tulevat olemaan tosiasia. `Näillä kaavailluilla muutoksilla koronapassi irtoaa aikaisemmasta tavoitteestaan eli rajoitusten lieventämisestä niissä toiminnoissa, joissa rajoituksien avulla hillitään taudin leviämistä. Tällöin nousisi kysymys siitä, mikä hyväksyttävä tavoite uudella rokotepassilla voisi olla` (proffa).
  `Uudessa muodossaan passi ei olisi enää tartuntojen leviämisen ehkäisemisen väline eikä sen käytön hyväksyttävyyttä voitaisi enää johtaa tartuntatautilakiin kirjattujen rajoitusten hyväksyttävyydestä` (proffa).

  Sanna Marin: Rajoitukset jatkumassa helmikuun puoliväliin, koronapassi palaamassa laajaan käyttöön
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/52cb99b5-63f5-428c-bbda-f150184cbf9a

  Kansalla näyttää olevan kartta hukassa ja kompassi hajalla. Juuri tähän saumaan tulevat nuo `Klaus Schwabin enkelit` ja antavat teille uuden Tiekartan ja Kompassin. Karttaan on laitettu ennakkoon suunnitellut rastit. Rastit menevät näin:

  Rasti 1. Koronapassi > Rasti 2. rokotepassi > Rasti 3. digitaalinen lompakko/digitaalinen identiteetti > Rasti 4. Siruttaminen. Mikäli saavut viimeiselle rastille, jos olet vielä elossa tämän rokoteruljanssin jälkeen, niin tulet huomaamaan kuinka kaikki olikin pluffia. Tähänkö tämä kaikki johti! Mutta edessäsi pölkyn vieressä seisoo mies mustaan huppuun ja viittaan puettuna, kädessään piilukirvas ja kysyy: Jatkatko!

  Kesällä 2020 Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) perustaja Klaus Schwab julisti `Uuden alun` (The Great Reset) alkavan. Klaus Schwab julisti avoimesti globalisaation hankkeesta näin:

  `Et omista mitään. Ja olet onnellinen` (Klaus Schwab) ja
  `Pandemia merkitsee harvinaista mutta kapeaa mahdollisuuden ikkunaa miettiä, kuvitella ja uudelleenjärjestää maailmamme` (Klaus Schwab).

  Schwabbin lausuntoa mukaellen voin todistaa: Toteutuessaan NWO merkitsee toteuttajilleen harvinaista mutta kapeaa mahdollisuuden ikkunaa miettiä, kuvitella ja uudelleenjärjestää luitaan matkalla kohti helvettiä.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. 1920, 2 miljardia sielua. 2020 8 miljardia. Sielunvihollisen suunnitelma saada mahdollisimman monta kadotukseen odottaa huipentumistaan. Moni meistä varmaan toivonut, että olisi syntynyt aikaisemmin, kun valheiden määrä yhteiskunnassa ei ollut näin suurta. Toisaalta meillä on aitopaikat katsomossa kun aurinkomme aloittaa syklinsä. Digipasseja/dystopiaa silloin enään ketään kiinnosta, koska se on menoa sit kun viikunapuuta ravistellaan. 😀

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. `On itsestään selvää, että me päätämme tästä asiasta itse ja on itsestään selvää, että Nato ei sulje oviaan, Niinistö sanoi viitaten Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen`:
  Niinistö Washington Postille: Riskit ja uhat Ukrainassa näyttävät kasvavan`:
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/politiikka/niinist%C3%B6-washington-postille-riskit-ja-uhat-ukrainassa-n%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4t-kasvavan/ar-AATlTNJ?ocid=msedgdhp&pc=U531

  On muuten itsestään selvää, että sitä mukaa kun me natoillaan venäläisille, he tulevat ottamaan sanamme vakavasti. Ja sitä paitsi mehän suomalaisina emme päätä tällaisista asioista, koska meidän politiikkaamme johdetaan ulkoa.

  `Pekka Haaviston mukaan Venäjän kirje on peräisin maan ulkoministeriltä Sergei Lavrovilta. Venäjän suurlähetystö kertoi odottavansa Suomen vastausta asiaan`:
  Ulkoministeri Haavisto: Venäjä on toimittanut Suomelle viestin turvallisuustakuista
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ulkoministeri-haavisto-ven%C3%A4j%C3%A4-on-toimittanut-suomelle-viestin-turvallisuustakuista/ar-AATmsNj?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Venäjä on toimittanut Suomelle nootin ,,, korjaan viestin ,,, jota ei sopisi vähätellä. Euroopalla on Venäjän kanssa noin 1300 kilometriä Suomen vastaista rajaa, joka on geopoliittisesti aina ollut suurvalloille tärkeä.

  Tämän kommentin pointti ei ole siinä mitä tekee USA/NATO, vaan siinä että olemme askeleen lähempänä Valmiuslain soveltamista käytäntöön kuin vielä tunti sitten. Tässä olisikin tuhannen ruplan paikka Marinin hallituksella viedä Great Resetiä melkoisen harppauksen eteenpäin, jonka agendan he tuntevat vallan hyvin.

  Katsotaanpas miten käy! Ainakin valmiuslain mahdollisuutta tullaan uutisoimaan pian!

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 8. Kun meneillään on globaali tutkimus (ihmiskoe) uusimuotoisilla rokotteilla, on varsin luultavaa, että niiden sisällöt vaihtelevat eri erissä, mistä vain valmistajat tietävät. Paitsi rokotteiden laatu tai rakenne myös niiden sisältämä tehoaineen määrä saattaa vaihdella. Kuten tiedetään, lääkkeen ja myrkyn ero on viime kädessä annoskoko. Varmaankin lääkejättejä kiinnostaa myös se, mikä on kuolettava annos mitäkin valmistetta missäkin ryhmässä..

  Olen pahoillani että käytän näistä piikkiproteiinivalmisteista sanaa ”rokote”, nehän eivät täytä rokotteen määritelmää, kuten ei koronakaan pandemian määritelmää.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
  1. On niiden erien sisältöä jo hieman päästy jäljittämään VAERS rokotehaittarekisterin avulla, Esim. täällä jotain https://www.howbadismybatch.com/

   Ja kyllä ne Covid19 – rokotteet ovat myös ihan samoja myrkyllisiä rokotteita on, kuten perinteisetkin. Mitään toimivaa rokotteen määritelmää ei ole olemassakaan. Rokotukset ovat suoraa myrkyttämistä, vahingoittamista ja tappamista. Eikä edes mitään virusta ole olemassa, jota vastaan rokotettaisiin. Rokotus on jo itsessään täysin luonnoton ja loukkaava toimenpide, kuten jokainen lapsikin luonnostaan tajuaa ja vaistoaa. Väkivaltaista puoskarointia. Idiotiaa, syvää, syvää idiotiaa. Ei ihmisten sisään kuulu ruiskuttaa metallineulalla puhdasta sontaa! Esim. se ”perinteinen” rokote sisältää usein kuollutta kudosta ihmisen sikiöstä, kanasta, kananmunasta, naudasta, apinasta jne. ja sekaan laitetaan erilaisia myrkkyjä ”adjuvantteina” aiheuttamaan reaktio, eli myrkytystila, jotta olisi jotain välitöntä mitä mitata.

   MYÖS tämä mRNA -rokote on synteettinen myrkyllinen kemiallinen seos, kuten useimmat lääkkeet ovat. Ne kutsuu itsekin tätä synteettistä mRNA :taan lääkkeeksi, eli ’drug’. Ja myrkky on aina kehollemme vain myrkky. Kehon myrkyttäminen ei auta mihinkään. Myrkky ei ole koskaan lääke, ei edes pienimmässä määrin. Keho pyrkii myrkyistä ja jopa itse kehittämistään kuona-aineista koko ajan eroon. Se detoksifikaatio on tiettyjen sisäelimiemme pääasiallinen tehtävä. Myrkky on siis vain oireiden lamaannuttaja, kemiallinen nuijanukutus siis ja siksi jotkut kokevat näiden synteettisten lääkkeiden parantavan, kun oireet vaimenevat. Todellisuudessa mikään ei parane. Keho parantaa aina itse itsensä, lääkkeet voivat vain sotkea tätä prosessia.

   Kun opiskelet todellista naturopaattista terveysoppia hieman lisää, löydät selityksen kaikkeen tähän:
   https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/07/14/toksemia/
   Tuo artikkeli jatkuu täällä

   Lääketiede on massiivinen petos

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 9. Ei ole myöskään mitätön juttu tämä toinen, etenkin perinteisten rokotteiden aiheuttama haitta nimeltä anafylaksia. Anafylaktinen reaktio on monen elimen äkillinen ja nopeasti etenevä yliherkkyysreaktio, joka vaatii nopeaa hoitoa ja hoitamattomana voi johtaa kuolemaan. Jopa jopa ns. turvalliseksi luonnehditut ns. perinteiset rokotteet voivat joissakin yksilöissä saada aikaan anafylaktisen reaktion. Ohessa syitä miksi:

  ”Rokotuksessa kehoon ruiskutetaan vieraita proteiineja. Jo pelkästään se ajaa immuunijärjestelmän häiriötilaan ja avaa ovet autoimmuunitilalle, ruoka-aineallergioille ja kroonisille sairauksille. Proteiinin injektoiminen saa kehon suhtautumaan siihen vihollisena, jolloin immuunijärjestelmä vastaa hyökkäämällä proteiinia vastaan. Rokotteissa on esimerkiksi ravintoproteiineja. Siksi meillä on nykyään niin runsaasti ruoka-aineallergioita, jopa hengenvaarallisia. Monet rokotteiden ainekset ovat samanlaisia tai samoja kuin ne proteiinit, joita meillä on omassa kehossamme, niitä on ihmisen sikiöstä, kanasta, kananmunasta, naudasta, apinasta jne. Kun nyt samankaltainen tai sama proteiini ruiskutetaan kehoon, immuunipuolustuksen hyökkäys laajenee kohdistumaan myös kehon omia samanlaisia proteiineja vastaan, koska se on ohjelmoitu näkemään ne vihollisina. Näin olemme luoneet autoimmuunitilan.”

  Lähteenä edelliseen on teksti ’AUTOIMMUUNISAIRAUDET – Elina Hytönen s. 67-68’. Lisähuomautus : Elina Hytönen käyttää hieman harhaanjohtavia valheeksi osoittautuneeseen virusteoriaan kuuluvia termejä, kuten ”immuniteetti” ja ”autoimmuuni”, mutta asia on muutoin selkeä.

  Joten mitä tapahtuu kun noita tavallisia ruoka-aineita survaistaan metallineulalla ihmiseen kehoon ? Lisää aiheesta täällä;
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/06/21/anafylaksia/

  Eli onko rokotteissa proteiineja? On todellakin – ja paljon. Kuulemma jotkut niistä ovat tavallisia elintarvikkeita, joita ei tarvitse ilmoittaa aineosina, koska niiden katsotaan olevan ”yleisesti turvallisina pidettyjä” HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ TÄMÄ ANAFYLAKTINEN PROSESSI ON TIEDOSSA!! Yksi rokotteissa käytetyistä pahamaineisesti ilmoittamatta jätetyistä proteiineista on maapähkinäöljy. Alatteko jo ymmärtää? Mistä johtuu aivan ilmiömäinen ruoka-allergioiden yleistyminen, noin esimerkiksi?

  lisätietoa täällä https://factbasedinfo.com/anaphylaxis-and-allergies-part-1/

  Aivan kuten he muuttelivat sairauksien nimiä peittääkseen rokotteiden epäonnistumisia, he näyttävät kutsuvan nyt anafylaksiaakin uusilla nimillä. ”Sytokiinimyrsky” ja ”ADE (antibody-dependent enhancement, vasta-aineriippuvainen voimistuminen)”. Molemmat vain anafylaksiaa.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 10. Tarkistakaa oheisesta linkistä onko teillä tai ystävillänne oheiselta listalta löytyvää k-rokotteen eränumeroa?

  https://www.howbadismybatch.com/pfizerforeigndeaths.html

  Tuolta yo. sivustolla voi tarkistaa, kuinka vaarallisesta k-rokote-erästä on kyse. Toki kaikki rokotteet ovat vaarallisia, mutta tuolle sivustolle on saatu hieman asiaa jälkiteltyä, k-rokote valmistuserä kohtaisesti.

  Ohessa taustatietoa asiasta – suomeksi tekstitettynä:
  https://tokentube.net/view?v=1471144316

  Esim oheisessa lehtikuvassa näkyvä erä-numero FF4213 löytyy tuolta listalta, eli
  https://img.ilcdn.fi/HsKhWxlHLOeZidKqRmMwTzvRdEY=/full-fit-in/612×0/img-s3.ilcdn.fi/8d8cc6ab2c3912b3cb9edcbb55f4c9c6bcb7809dc3b72033dbe0bb6231935955.jpg

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 11. Jepulis: Mikä ”immuniteetissa” häiritsee? Miten virusteoria on osoittautunut valheelliseksi ja miten immuniteetti liittyy siihen erityisesti?

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
  1. Koska viruksia ei ole. Tässä vastauksia :
   https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/12/28/viruksia-ei-ole-olemassa-aloita-tasta/

   Siksi ’Immuniteetti’ jo sanana on ihmeellinen, miksi jotain luonnossa esiintyvää vastaan pitäisi olla immuniteetti? Mikrobit ovat osa meitä ja tärkeitä toksiinien poiston operaattoreita meissä, joten miksi niitä vastaan pitäisi olla ’puolustuskeino’, eli immuniteetti?

   Ja etenkin kun mitään uhkaa (eli patogeenisiä pieneliöitä) ei ole edes olemassa. Miksi siis taistelelisit kummituksia vastaan, ’vahvistamalla immuniteettiäsi’? Voit toki vahvistaa elinvoimaasi ja terveyttäsi monin tavoin, jos sillä sitä tarkoitetaan. Sellainen on ihan suotavaa tietenkin.

   Ja myös sana ’autoimmuunisairaus’ on ihmeellinen. Kääntyykö luonto (eli ihmisen biologia/elintoiminnot) muka koskaan tai missään tilanteessa itseään vastaan? Tätä sietää pohtia. Ehkä Elina tarkoittaa tuossa tuota anafylaksiaa?

   Ei olisi pitänyt laittaa koko Elina Hytösen lainausta tuohon, se johtaa vain harhaan.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
   1. Tätä keskustelua on käyty tällä foorumilla ennenkin joten eiköhän tämä riitä. Tuohon viittaamasi materiaaliin tutustun kunhan ehdin. Mutta voinet vastata vielä, miten mielestäsi kulkutaudit leviävät, vai onko niin, ettei niitä olekaan?

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Jospa kuitenkin tutustuisit ENSIN tuohon linkittämääni aineistoon. Tämä menee muuten siihen, että minä alan tivaamaan sinulta: ”Miksi väität ettei yksisarvisia ole olemassa – onhan niistä kertovia tarinoita olemassa vaikka miten paljon?”

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
     1. Tietysti vastaavasti voisin heittää sinulle linkin lähteisiin, joissa kerrotaan Olennaisia faktoja tauteja aiheuttavista mikrobeista (joihin myös virukset luetaan), mutta en siihen leikkiin lähde. Halusin vain kuulla sinun mielipiteesi tai käsityksesi, eikä sen kertomisen pitäisi olla iso vaiva, minulle riittää muutama rivi. En mielestäni ole ottanut kantaa itse asiaan.

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
     2. Heti kun lopetat nälvimisen yritykset, voin ottaa tähän paremmin kantaa. Mitä ”kulkutauteihin” tulee, sen tiedän, että mikään tartuntatauti, eli teidän kielellä ”kulkutauti” ei ole hävinnyt rokotteiden ansiosta; syy siihen, että joistakin taudeista on päästy ainakin toistaiseksi, on parantunut hygienia, elinolosuhteiden parantuminen, puhdas vesi, vesijohdot, puhdas ravinto, viemäröinti, jätehuolto jne. Niin on päästy eroon myrkyistä, jotka ovat olleet syy moniin tauteihin (eivät siis virukset tai bakteerit).

      Tauteja eivät aiheuta mitkään mikrobit, kuten väität, muutoinhan kuolisimme omiin suolistobakteereihimme yms. ja täällä ei kirppua isompaa lajia eläisi. Nämä pieneliöt olisivat vieneet voiton ajat sitten.

      Ei siis ole olemassa mitään hyviä tai pahoja versioita näistä pikkuotuksista, sillä miten ja millä kukaan ottaa mitään selvää – mikä on oikeasti hyvä mikrobi ja mikä haitallinen kullekin yksilölle? Luonto ei sinänsä tunne hyvän ja pahan käsitettä. Bakteerit voivat ulostaa tietyissä oloissa haitallisia aineita, jolloin niitä ei pidä syödä esim. pilaantuvan ruuan mukana, mutta bakteerien olemassaolo itsessään ei enimmäkseen aiheuta meille vaaraa.

      Kaikki riippuu siitä millainen ympäristö bakteerilla on. Tietyissä olosuhteissa ne ovat meille vaarallisia, mutta mikään tauti ei niiden välityksellä sinänsä tartu. Bakteerit eivät siis ole taudinkantajia ja mitään patogeenejä ei ole olemassakaan. Koko virusteoria proteiineineen on pelkkää kuvittelua. Tästä olisi ollut lisää noissa linkeissä ja keskusteluissa mitä täällä on vähän väliä käyty, mutta kun et halua niihin perehtyä, niin minkä minä sille voin. Olkoot asia siis minun osaltani tässä. En voi enempää auttaa. Kiitos ja näkemiin.

      Plusääni(9)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat