Toisen maailmansodan aikaiset ilmakuvat paljastavat: Treblinka ei ollut kuolemanleiri, kuten juutalaistoimijat valehtelivat

Julkaisemme referoituna ja suomentaen Renegade Dribune -lehdessä olevan artikkelin “Wartime Aerial Photos of Treblinka Destroy jewish Death Camp Lies” [Sota-ajan ilmakuvat paljastavat: Treblinka ei ollut kuolemanleiri, kuten juutalaistoimijat valehtelivat], jonka ovat hiljattain kirjoittaneet Mark Weber ja Andrew Allen.  

Kirjoituksessa esiintyvät, Magneettimedian toimittajan lisähuomautukset ovat merkityt suluilla (). 

Virallisen juutalaistoimijoiden painostaman historiankirjoituksen mukaan Treblinka oli toisen maailmansodan aikana kansallissosialistisen Saksan perustama tuhoamisleiri, jossa on arvioitu surmatun 700 000 – 1 400 000 ihmistä. Suurin osa näistä arvioidaan olleen juutalaisia. Väitetään, että Treblinka oli yksi kolmesta itäiseen Puolaan operaatio Reinhardiksi kutsutun systemaattisen juutalaisten tuhoamisen takia perustetuista leiristä. Muut kaksi olivat Sobibór ja Belzec. Treblinkaa pidetään valtavirtahistorian mukaan Saksan toiseksi tärkeimpänä sodanaikaisena tuhoamiskeskuksena. Vain Auschwitz-Birkenaun on väitetty tuhonneen enemmän ihmishenkiä. 

Yllä esitetyt historialliset väittämät tuhoamisleireistä ovat juutalaismafian valheellista propagandaa, ja holokausti kokonaisuudessaan on maailman röyhkein sekä suurin valhe, kuten jäljempänä esitämme. 

Ivan kauhea

Treblinka oli jälleen maailman huomion keskipisteenä  vuosien 1987-1988 välillä käydyn oikeudenkäynnin saattelemana. 14 kuukautta kestäneessä oikeudenkäynnissä Jerusalemissa syytettynä oli  ukrainalaistaustainen amerikkalainen tehdastyöläinen John (Ivan) Demjanjukin. 14 kuukautta kestäneen oikeudenkäynnin aikana Jerusalemissa. ”Ivan Kauhean” väitettiin käyttäneen koneita, joiden avulla olisi surmattu kaasuttamalla satojatuhansia juutalaisia Treblinkassa. Israelilainen tuomioistuin, joka tuomitsi hänet kuolemaan huhtikuussa 1988, totesi juutalaisten “silminnäkijälausuntoihin” vedoten, että Treblinkassa olisi surmattu yli 850 000 juutalaista heinäkuun 1942 sekä elokuun 1943 välisenä aikana. 

Kuolemantuomion julistamisen jälkeen Ivan Demjanjukin perhe onnistui löytämään aiemmin salattuja todisteita, jotka olivat suurimmaksi osaksi entisen Neuvostoliiton arkistoista. Nämä arkistot osoittivat, että ”Ivan Kauhea” olikin toinen ukrainalainen henkilö, joka oli nimeltään Ivan Marchenko (tai Marczenko). Nämä uudet todisteet tekivät tyhjäksi viiden juutalaisleiriltä selvinneen oikeudessa antamat todistajanlausunnot, joista kukin oli tunnistanut Ivan Demjanjukin Treblinkan sadistiseksi joukkomurhaajaksi.1 

”Kuten historioitsijat tietävät ja kuten terve järki sanoo, tällaiset vuosikymmeniä vanhat todistukset ovat paljon vähemmän luotettavia kuin aikalaisrekisterit tai rikostekniset todisteet. ”2  

(Yllä oleva vahvistaa sitä väittämää, että holokausti perustuu valheille, mielikuvitukselle ja painostukselle. Tätä vahvistaa osaltaan Jürgen Grafin mainio artikkeli – Holocaust or Hoax?, jonka mukaan valtavirtahistorioitsijoiden väitteiden tutkiminen paljastaa nopeasti, että koko “holokausti” on kokonaan toivoton sekä ristiriitainen kyhäelmä. Virallinen tarina ”juutalaisten joukkotuhonnasta” muuttuu koko ajan. 

Holokaustitarinoiden kuviot ovat yhtäläiset 1984 ilmestyneen George Orwellin romaanin kanssa: ainutta sallittua ”totuutta” varjelevat virkamiehet muuttavat lakkaamatta hyväksyttyä historiantulkintaa.) 

Huomionarvoista on, että Treblinkan maine “tuhoamisleirinä” perustuu lähes kokonaan juuri tällaisiin entisten vankien subjektiivisiin ja vääriin todistajalausuntoihin, jotka ovat osoittautuneet tunnetusti epäluotettaviksi useissa suurissa oikeudenkäynneissä, joissa on oikeudenkäynnin kohteena olleet ”kansallissosialistisen Saksan sotarikokset”.3  

”Ei ole olemassa mitään asiakirjanäyttöä siitä, että Treblinka olisi ollut tuhoamiskeskus. Itse asiassa aikalaisasiakirjat viittaavat siihen, että leirillä oli hyvin erilainen tehtävä.”  

 

Ilmakuvia “tuhoamisleiristä”

Vuonna 1944 saksalainen ilmatiedustelu otti valokuvia Treblinkan ”kuolemanleiristä”, mitkä kuitenkin jäivät visuun kätköön Washingtonin kansallisarkistoon. Valokuvien saadessa julkisuutta 45 vuoden salassapidon jälkeen, ovat ne herättäneet vakavia epäilyjä laajalti hyväksyttyä virallista Treblinkan tarinaa kohtaan, minkä mukaan kyseessä oli teollinen ihmisten tuhoamiskeskus. 

Ilmakuva Treblinkasta.

Vuonna 1989 julkisuuden saaneet ja löydetyt saksalaisten ottamat lentotiedustelukuvat, jotka julkaistiin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa osoittavat sen, että Treblinka oli todellisuudessa kauttakulkuleiri.4       

Nämä valokuvat osoittavat, että selvästi pienehkö Treblinkan  leirialue ei ollut eristetty ja puhumattakaan kunnollisesta vartioinnista. Valokuvista ilmenee, että leirialuetta ympäröivät puolalaisten maanviljelijöiden viljelysmaat, joihin siis kylvettiin ja niistä korjattiin satoa. 

(Yllä olevan mukaan leiri oli suhteellisen julkinen, missä ei ole voinut tapahtua mitään tuhoamisteollisuutta.) 

Lisäksi leirin hautausmaan alue vaikuttaa aivan ilmeisen pieneltä satojen tuhansien vainajien hautausmaaksi. Kuitenkin on annettu ymmärtää, että kaikki Treblinkassa kuolleet ihmiset haudattiin sinne. 

Nämä kuvat kyseenalaistavat laajalti hyväksytyn tarinan sadoistatuhansista Treblinkan uhreista ja viittaavat sen sijaan siihen, että sinne haudattiin vain ne ihmiset, jotka olivat kuolleet matkan aikana. Rautatiekuljetuksien matkat olivat nimittäin pitkiä.  

Höyrykammiot 

Aikamme valtavirtaisen tiedonvälityksen mukaan Treblinkassa tapettiin satojatuhansia juutalaisia kaasukammioissa, joissa käytettiin polttomoottoreiden myrkyllisiä pakokaasuja. Joskin ”alkuperäisin” Treblinkassa käytetyt tuhoamismenetelmät olisivat olleet juutalaisten tappamista ”höyrykammioissa”.  

(Yllä oleva moottorien yhteydessä tarkoittanee kaasukammioita, joissa uhrit olisi muka surmattu  Puna-armeijalta kaapatun tankin polttomoottorin pakokaasulla. Kyseessä olisi siis ollut vesijäädytteinen V-8 bensiinimoottori.) 

“Lontoossa 1942 Varsovan ghetton maanalaisen järjestön silminnäkijälausunnon mukaan juutalaisia surmattiin Treblinkan ”tuhoamisleirillä” “höyryllä”, joka virtasi kammioon lukuisten putkien rei’istä”.5 “Elokuussa 1943 New York Times –lehti uutisoi, että Treblinkassa oli jo tapettu kaksi miljoonaa juutalaista höyryttämällä heidät hengiltä.6 

Treblinkan leirien höyrymenetelmällä tappamisen tarina esitettiin yksityiskohtaisesti myös New Yorkissa vuonna 1943 julkaistussa teoksessa The Black Book of Polish Jewry, jota ”sponsoroivat” Albert Einstein, rouva Eleanor Roosevelt, kongressiedustaja Sol Bloom, New Yorkin pormestari Fiorello LaGuardia sekä tietyt muut tunnetut vaikuttajat.7 Myyttiä esiteltiin myös teoksessa Lest We Forget, jonka Maailman juutalaiskongressi julkaisi New Yorkissa vuonna 1943. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti kuinka juutalaisia höyrystettiin kuoliaaksi, ja lisäksi kirjassa on kuvaus kaaviosta, josta ilmenee väitetyn kattilahuoneen sijainti, missä tätä “elävää höyryä” tuotettiin.8 

“Yhdysvaltain tärkeimmän tiedustelupalvelun OSS:n vuonna 1944 laatiman silminnäkijäkertomuksen mukaan Treblinkan leirin juutalaiset ”tapettiin yleensä höyryllä, eikä kaasulla, kuten aluksi epäiltiin”.9 

Nürnbergin oikeudenkäynnissä (tai paremminkin näytösoikeudenkäynnissä) 1945-1946 aikana esitettiin kaksi ristiriitaista tarinaa: höyrystäminen sekä kaasuttaminen. Treblinkan entinen vanki Samuel Rajzman todisti, että juutalaiset tapettiin siellä kaasukammioissa.10 Sekoittaakseen asioita entisestään Rajzman oli muutamaa kuukautta aikaisemmin todennut, että juutalaisia tapettiin Treblinkassa laitteella, joka imi ilman pois kammioista, jossa uhrit siten tukehtuivat.11 

Nürnbergin oikeudenkäynnissä amerikkalaiset syyttäjät kannattivat höyryllä surmaamisen tarinaa. Todisteeksi esitettiin 5. joulukuuta 1945 päivätty Puolan hallituksen raportti USA-293. Siinä väitettiin, että juutalaisia tapettiin leirillä ”kammioissa, jotka oli täytetty höyryllä”. Kyseinen raportti, jossa ei ole ainuttakaan merkintää myrkkykaasumurhista, julkaistiin Nürnbergin oikeudenkäynnin virallisessa pöytäkirjassa asiakirjana PS-3311.12 

Eräs amerikkalainen syyttäjä viittasi mainittuun raporttiin pitäessään puhetta tuomioistuimelle 14. joulukuuta 1945.13 

Vaikka yksikään hyvämaineinen historioitsija ei nykyään tue ”höyry”-tarinaa, eikä siitä ole kuultu juuri mitään viime vuosikymmeninä, se herätettiin henkiin vaikutusvaltaisen juutalaisen Anti-Defamation League of B’nai B’rith -järjestön julkaisemassa laajalevikkeisessä kirjasessa vuosina 1979 sekä 1985.14  

Jonkin kaltaisia ”höyrykammioita” on saatettu tosin käyttää, mutta vain tauteja levittävien syöpäläisten tuhoamiseen, eikä ihmisten. Tällaista desinfioivaa höyrystämistä käytettiin yleisesti saksalaisten leireillä liittoutuneiden sotavankien, kuten myös juutalaisten terveyden ylläpitämiseksi.15 

Treblinkan siirto- ja työleirillä, ja etenkin Auschwitzin työleirillä oli moderneja syanidikaasukammioita. Tätä ei kiistä kukaan. Kaasua ei kuitenkaan käytetty ihmisten murhaamiseen vaan vaatteiden desinfiointiin ja kulkutautien torjumiseen. Kaasukammioilla siis pelastettiin juutalaisten ja muiden vankien henkiä.  

Miltei välittömästi toisen maailmansodan jälkeen Juutalaisten maailmankongressi julkaisi 559-sivuisen teoksen The Black Book (Mustakirja), jossa kerrottiin todellisista ja kuvitelluista juutalaisiin kohdistuneista sodanaikaisista julmuuksista. Kirjassa väitetään, että pelkästään Treblinkassa tapettiin kolme miljoonaa ihmistä, ja että tappamiseen olisi käytetty kolmea pirullista tekniikkaa, kuten esimerkiksi myrkkykaasua ja höyryä, joiden välityksellä olisi saatu hengiltä noin 10 000 juutalaista päivittäin. Mutta eniten käytetty menetelmä oli kuulemma hapettomat kammiot, joista ilma olisi pumpattu ulos tehokkailla erikoispumpuilla.16  Eräs entinen vanki todisti pian sodan jälkeen, että Treblinkan uhrit ”myrkytettiin erilaisilla kaasuilla tai tukehdutettiin kammioissa, jotka olivat tyhjiöitä”.17 

Yhdysvaltalainen tuomari Michael Angelo Musmanno lausui Nürnbergin näytösoikeudenkäynnissä, että: 

 ”kuolema aiheutettiin täällä [Treblinkassa] kaasulla, höyryllä sekä sähkövirralla.” 

 Viitaten Nürnbergin asiakirjaan PS-3311 Musmanno totesi: 

 ”Kun kammiot olivat sulloutuneet [ihmisistä] täyteen, ne suljettiin ilmatiiviisti ja höyry päästettiin sisään.”18  

Eräässä oudoimmassa Treblinkan “tuhoamisleirin” “joukkotuhontaan” liittyvässä kertomuksessa väitettiin, että juutalaiset tapettiin siellä ”hitaasti vaikuttavalla” kaasulla. Tarina oli julkaistu puolalaisessa maanalaisessa lehdessä syyskuussa 1942.19   

Näin lehdessä uutisoitiin: Kaasukammioihin mennään 300-500 ihmisen ryhmissä. Ryhmän saapuessa kammioon suljetaan se välittömästi ja ilmatiiviisti sekä kaasutetaan. Näin menetellään kunkin ryhmän kohdalla. Kaasu ei vaikuta heihin välittömästi, koska juutalaisten on vielä jatkettava matkaa muutaman kymmenen metrin päässä oleviin kuoppiin, joiden syvyys on 30 metriä. Siellä he menettävät tajuntansa, ja kaivinkone peittää heidät ohuella maakerroksella. Sitten saapuu toinen ryhmä. 

Vaikka esimerkiksi Treblinkan ”kaasutuksista” kertoneiden tarinat eivät vakuuta enää edes holokaustifundamentalisteja, ei asiasta saa puhua ääneen. ”Vapaat” ja ”demokraattiset” maat, kuten Saksa, Ranska, Sveitsi ja Itävalta (ehkä pian myös Suomi) ovat päättäneet, että ristiriitaisuuksista puhuvat vaiennetaan oikeusteitse. Emme saa nähdä, sanoa emmekä kuulla mitään, sillä muutoin loukkaamme holokaustiuskovaisia. 

Sitten keksittiin kaasukammiot 

Höyrykammiot, happokylvyt, sähkökammiot, uppoavat lattiat ja kalkkijunat ovat menettäneet uskottavuutensa sekä vaipuneen historian lehtien unholaan. Mutta ne on korvattu ”kaasukammioilla”. Valtavirtahistorioitsijat ovat jo vuosikymmenten ajan kinastelleet siitä, missä kaasukammiot sijaitsivat? 

Artikkelin loppuosa 

Artikkeli käsittelee vielä esimerkiksi juutalaisten tappamista dieselkaasulla20 ja silminnäkijälausunnon21, mitkä ovat jo siinä määrin ylimitoitetun mielikuvituksellisia, että niiden julkaiseminen ei ole edes tarpeellista. Mainitsemisen arvoista on vielä jäljempänä esitetty Treblinkan työleiri. Nimittäin puolalaisia ja juutalaisia työskenteli suuressa hiekka- ja soranlouhoksessa Treblinkan työleirillä.22 

Kuten sodanaikaiset ilmatiedustelukuvat kiistatta osoittavat, Treblinka T-I -työleiri sijaitsi sen rautatien päässä, minkä varrelle sijoittui myös väitetty Treblinka T-II -tuholeiri. Tämä seikka vahvistaa sitä väittämää, jonka mukaan T-II-leiri ei ollut erityisen salainen, koska rangaistustyövangit kuljetettiin junalla julkisesti T-I- leirille ja sieltä takaisin välittömästi oletetun huippusalaisen T-II-”tuhoamisleirin” ohitse.23  

Todellisuudessa Treblinka toimi siirtoleirinä. Treblinka ei ollut ensinkään salainen, eikä tuhoamisleiri. Mainittulla leirillä ei ollut kunnollista vartiointia, leiri ei ollut salainen, kuten Treblinkan entiset vangit että virkamiehet ovat sen vahvistaneet. 

Juutalaisvanki Richard Glazer todisti myöhemmin ”Salassapito? Hyvänen aika, Treblinkassa ei ollut mitään salaisuutta”. ”Kaikkien puolalaisten Varsovan ja sen läheisyydessä on täytynyt tietää siitä sekä elää sen tuotoilla. Kaikki talonpojat tulivat tekemään vaihtokauppaa, Varsovan huorat tekivät kauppoja ukrainalaisten kanssa – se oli sirkus kaikille.” 

Puolalaiset maanviljelijät viljelivät peltojaan, jotka rajoittuivat suoraan leiriin. ”Ja monet muutkin”, kertoi juutalainen eloonjäänyt Berek Rojzman, ”he tulivat aidan luo tekemään vaihtokauppaa, mutta enimmäkseen ukrainalaisten kanssa, mutta myös meidän kanssamme.”24 

Ilmavalokuvat ja leirin pohjapiirustukset 

Treblinka II

 

Yllä olevaa Treblinka II -leirin kaaviota käytettiin ”Treblinka-oikeudenkäynnissä” Düsseldorfissa, jossa kaikki syytetyt ja todistajat muka ”hyväksyivät sen”. Tässä kaaviossa leirin yleinen muoto ei ole ainoastaan epätarkka, vaan siinä ei myöskään ole mittakaavaa, mikä antaa harhaanjohtavan vaikutelman näyttämään alueen todellista suuremmalta. Väitetyt ”tuhoamiskaasukammiot” ovat merkityt kohtiin 32 ja 33. Uskotellut joukkohautauspaikat, jotka ovat piirretyt numerolla 34, eivät ole tarpeeksi suuria, jotta niihin olisi voitu haudata satojatuhansia vainajia, joiden vakuutetaan olleen haudattu sinne. [From: Eugen Kogon, et al., Nationalsozialistische Massentotungen durch Giftgas (Frankfurt: 1986), s. 342.]. 

Encyclopedia of the Holocaust -teoksessa on esitetty tämä Treblinkan leiriä kuvaava kaavio, joka kuvastaa epätarkasti suorakulmion muotoista leiriä. Tuhoamistarkoitukseen väitetyt ”kaasukammiot” ovat merkityt kohtiin 32 ja 33. Oletetut joukkohautausalueet on merkitty 34. [From: Israel Gutman, toimittaja, Encyclopedia of the Holocaust (New York: Macmillan, 1990), nide 4, s. 1485.] 

Treblinka kakkosen rakennuksien ja kohteiden numerointi. 

Alla oleva kuva on Treblinka II -leiristä vuosien 1942-1943 väliltä. Kuva perustuu sodanaikaisiin ilmakuviin, julkaistuihin, lähteisiin sekä sodanjälkeen paikan päällä tehtyihin tarkastuksiin. (Tekijänoikeus 1991, Janusz Patek. Jäljennetty luvalla.) 

Ilmakuva Treblinka kakkosesta.

Treblinka kakkosen (”kuolemanleirin”) sijaintipaikka on tämän ilmatiedustelukuvan keskellä. Kuva on otettu ilmeisesti syyskuussa 1944. Puolalaisten maanviljelijöiden viljelemät pellot ovat havaittavissa suoraan T -II -leirin vieressä, mikä viittaa siihen, että leiriä ei ollut vartioitu tai suljettu huolellisesti. Oikealla ylhäällä näkyy pieni osa Malkinia-Siedlce-päätietä. Alhaalla näkyy selvästi Treblinka I:n työleirialuetta, joka sijaitsee aivan louhosalueen alapuolella. 

TI ja TII

 

Lopuksi 

Holokausti on lukuisilla revisionistien kirjoituksilla ja tutkimuksilla todistettu huijaukseksi. Miten on mahdollista, että siihen uskoo yli 90 prosenttia ihmisistä. Selitys on siinä, että juutalaismafialla on hallussaan niin paljon tiedotusvälineitä, he johtavat maailman vapaamuurarijärjestöä, heillä on varaa lahjoa historioitsijoita ja tiedottajia ja heillä on voimakkaat kansalliset sekä globaalit painostusjärjestöt. 

Se, että holokausti myytti on saatettu uskonnon asemaan nauttimaan oikeudellista suojelua, kertoo aukottomasti juutalaismafian hyvin merkittävästä kansainvälisestä valta-asemasta. 

Huomionarvoista on, että Nürnbergissä holokaustihuijaus kypsyi nykyiseen muotoonsa. Liittoutuneet saivat haluamansa tarinan murhaamalla ja kiduttamalla todistajia valikoidusti. Nürnbergin näytösoikeudenkäynnit alkoivat 1946, jolloin maailmankuulu ”kuuden miljoonan uhrin” lukumäärä oli jo kirjoitettu kiveen

Tuomioistuin ei päätynyt lukuun ”6 000 000” objektiivisen tutkimustyön kautta. Sen sijaan lukua pidettiin kyseenalaistamattomana lähtökohtana ja sitä toistettiin saksalaisvangeille kidutuksen yhteydessä. Kidutus päättyi vasta, kun vangit suostuivat ”tunnustamaan” 6 000 000 juutalaisen holokaustin tuomareille. 

Kaikki merkittävät vastaajat ovat kertoneet, etteivät he tienneet mitään juutalaisten joukkotuhonnasta ennen Nürnbergin näytösoikeudenkäyntejä. 

Juutalaismafian ja holokaustin valta-asema on järkkymätön 

Israelia ja poliittista juutalaisuutta jo vuosikymmenten ajan tutkinut Norman Finkelstein kutsuu ilmiötä holokaustiteollisuudeksi. Hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan The Holocaust Industry, joka on lainattavissa myös monissa Suomen kirjastoissa. Finkelstein on itsekin juutalainen, joka kuitenkin vastustaa jyrkästi sionismia sekä muiden muassa juutalaisverkostojen laitonta toimintaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Finkelsteinin molemmat vanhemmat olivat Puolassa toisen maailmansodan aikaan. Sotavuodet olivat rankkoja, eivätkä eurooppalaiset juuri pitäneet juutalaisista. Finkelstein menetti omien sanojensa mukaan kaikki sukulaisensa vanhempiaan lukuun ottamatta. Moneen vuoteen ketään ei kuitenkaan kiinnostanut hänen sukulaistensa kohtalo. Yleinen asenne oli, että historiaa ei tulisi jäädä suremaan. Laaja kiinnostus ”holokaustia” kohtaan heräsi vasta, kun ilmiön taloudellinen ja poliittinen potentiaali selvisi. Yhtäkkiä kaikki aikakauslehdet, radio-ohjelmat, kirjat ja elokuvat olivat täynnä juutalaisten kärsimyksiä. 

Holokaustiteollisuus on ”holokaustin” käyttämistä hyväksi esimerkiksi taloudellisen, poliittisen (sionismi) ja kulttuurillisen hyödyn tavoittamiseksi. Kaupallinen ja tuotteistettu ”holokausti” on historiallista kuvastoa jäljittelevää fiktiota. Se on myös väkivaltapornoa, jossa ”jalo” päämäärä oikeuttaa tökeröimmätkin valheet toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista. Klassisena esimerkkinä tästä mainittakoon ihmisen nahasta tehdyt lampunvarjostimet. Koska holokaustioppiin liittyy ajatus siitä, että juutalaisten kärsimys on ainutlaatuinen luku historiassa, ei järjettömimpiäkään kauhutarinoita ole kohteliasta epäillä. Kun esimerkiksi Jerzy Kosinskin ultraväkivaltainen teos Kirjava lintu(”maailman vanhin holokaustihuijaus”) paljastui väärennökseksi, sionistit eivät suostuneet lopettamaan kirjan markkinointia. ”Kaikki kirjassa väitetyt asiat olisivat voineet tapahtua, kärsimystarinamme on ainutlaatuinen!” 

Juutalaismafian järkkymätön hegemonia paljastuu selvästi Sveitsin tapauksessa. Siellä maan hallitus ja pankit painostettiin holokaustiteollisuuden koneistoon, jossa paine oli poliittista, taloudellista ja kulttuurillista. Instrumentteinaan mafia käytti nöyryytystä, uhkailu ja taivuttelua, missä juutalaisjärjestöt vaativat Sveitsiltä 7–20 miljardia dollaria, joiden väitettiin jääneen nostamatta ”holokaustin uhrien” henkilökohtaisilta tileiltä. Tähtitieteelliseen summaan oli päädytty jonkinlaisessa rinnakkaistodellisuudessa kehitetyllä holokaustimatematiikalla, sillä arviolle ei ollut mitään perusteita. Sveitsi ilmoitti, että maan pankeilla on yhteensä 775 uinuvaa tiliä ja niissä on yhteensä noin 32 miljoonaa dollaria rahaa. Tietenkään kaikki uinuvat tilit eivät kuuluneet juutalaisille ja vielä harvemmat niistä kuuluivat toisen maailmansodan aikoihin talletuksia tehneille Euroopan juutalaisille. Sveitsin kokema poliittinen paine oli kuitenkin niin kovaa, että maa lupasi lahjoittaa koko 32 miljoonan dollarin potin juutalaisjärjestöille! Olisiko mikään muu etninen ryhmä voinut marssia Sveitsin valtiojohdon puheille ja pakottaa valtion lahjoittamaan pankkien ylimääräiset varat itselleen? Koko tapahtuma oli täysin absurdi! 

32 miljoonaa dollaria ei kuitenkaan riittänyt juutalaisille. Itse asiassa he raivostuivat ja pitivät Sveitsin “mitätöntä” tarjousta loukkaavana. Juutalaiset kutsuvat asennettaan chutzpahiksi, joka tarkoittaa ei-juutalaisten ylimielistä ja röyhkeää kohtelua. Typerys ei ole se, joka vaatii, vaan se, joka antaa. Kiristäessään pankkeja juutalaisilla oli kaksi identiteettiä. Julkisuudessa he esiintyivät vainottuna uhrikansana, joka ”holokaustin” jälkeen joutui kärsimään arabien ja kitsaiden sveitsiläispankkien ”antisemitismistä”. Poliitikkoja ja pankkeja uhkaillessaan juutalaiset sen sijaan sovelsivat chutzpahia ja esiintyivät piinkovina, kylmäverisinä sekä kansainvälisesti verkostoituneina pelureina, jotka voisivat murskata Sveitsin, mikäli se ei taipuisi. Kiristystä johti kansainvälinen sionistinen lobbausryhmä World Jewish Congress (WJC). WJC käytti hyväkseen suhteitaan erittäin rikkaaseen US Holocaust Memorial Museum -museoon sekä pahamaineiseen Simon Wiesenthal Centeriin. Kolmikolla on Yhdysvalloissa niin paljon vaikutusvaltaa, että se pystyi patistamaan myös maan kongressin ja edustajainhuoneen pankkikomiteat liikekannalle. Tämä ei ole ”antisemitistinen salaliittoteoria”, vaan tapausta tutkineen juutalaisen Norman Finkelsteinin objektiivinen kuvaus siitä, kuinka sionistinen talous ja maailmanpolitiikka toimivat yhteistyössä juutalaisten etujen ajamiseksi. 

Merkillista on, että ”antisemitismistä” ja ”rasismista” alituiseen valittavat juutalaiset käynnistivät myös äärimmäisen rasistisen mustamaalauskampanjan Sveitsiä vastaan. Kun maa ei suostunutkaan maksamaan 20 miljardia dollaria WJC:lle. Simon Wiesenthal Centerin palkkaamana englantilainen toimittaja Tom Bower esimerkiksi kutsui sveitsiläisiä julkisuudessa ”verirahoja rohmunneiksi varkaiksi”, ”maailman ahneimmaksi kansaksi”, ”kansanmurhankauppiaiksi”, ”yksinkertaisiksi mutta kaksinaamaisiksi” sekä ”harvinaisen vastenmieliseksi kansaksi, joka ei ole tuottanut suuria taiteilijoita, sankareita tai valtiomiehiä”. Mitä tapahtuisi, jos tunnettu toimittaja sanoisi samaa juutalaisista? 

Juutalaismafian poliittinen ja julkinen paine Sveitsiä vastaan jatkui vuosia. Sveitsin asema kävi yhä tukalammaksi, joten 32 miljoonan dollarin tarjousta nostettiin ensin 500 miljoonaan ja sitten 600 miljoonaan. Juutalaiset olivat hurjistuneita ja he protestoivat näyttävästi sveitsiläisten ”saituutta” vastaan. Oli aika nostaa panoksia. 1998 Juutalaiset onnistuivat pakottamaan Yhdysvaltojen hallituksen uhkaamaan Sveitsin valtiota talouspakotteilla, mikäli valitun kansan tahtoon ei välittömästi alistuttaisi. Sveitsi myöntyi lahjoittamaan juutalaisille 1,25 miljardia dollaria vastineeksi vuosien uhkailusta ja mustamaalauksesta. Tapauksen rohkaisemina juutalaiset ovat aloittaneet samanlaisia hankkeita myös muissa Euroopan maissa (luonnollisesti Saksassa, mutta lisäksi esimerkiksi Kreikassa ja Unkarissa) sekä Yhdysvalloissa. Mikään muu etninen ryhmä ei kykene tähän. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

  1. F. Dannen, “How Terrible is Ivan?,” Vanity Fair (New York), June 1992, pp. 132 ff.; “New Evidence: Demjanjuk a Nazi Guard, Probably Not ‘Ivan’,” Los Angeles Times, January 16, 1992.; C. Haberman, “Soviet Files Are Presented… ,” The New York Times, June 2, 1992, p. A6. 
  1. On the unreliability of such testimony, see John Cobden’s review of Witness for the Defense (by E. Loftus and K. Ketcham) in The Journal of Historical Review, Summer 1991, pp. 238-249.; Samuel Gringauz, a Jewish historian who was himself interned in the Kaunas ghetto during the war, wrote: “Most of the memoirs and reports [of Holocaust survivors] are full of preposterous verbosity, graphomanic exaggeration, dramatic effects, overestimated self-inflation, dilettante philosophizing, would-be lyricism, unchecked rumors, bias, partisan attacks and apologies.” (Jewish Social Studies, New York, January 1950, Vol. 12, p. 65.). 
  1. On the unreliability of such “eyewitness” testimony in the illustrative case of Frank Walus, who was falsely accused of murdering Jews as a Gestapo officer in Poland, see, for example, “The Nazi Who Never Was,” The Washington Post, May 10, 1981, pp. B5, B8. 
  1. These aerial reconnaissance photos are on file in the National Archives (Washington, DC), Cartographic Division (Record Group 373). 
    Several of these reconnaissance photos were published in Germany in 1990 by Udo Walendy in the booklet “Der Fall Treblinka,” Historische Tatsachen, Nr. 44, 1990. (Postfach 1643, D-4973 Vlotho, Germany). See especially pages 13, 31, 34, 35, 38. In this booklet, Walendy cites specific archival source references from the US National Archives for these photographs. Unfortunately, these specific references are not always quite accurate. The specific source references cited by Walendy are:GX 12225 (or 122225?), Exp. 257 (and 258, 259?). (November or May 1944) 
    GX 180 D F 934/44 SK , Exp. 246 (May 18, 1944) 
    GX 12299 B A -2249, Exp. 014 (July 10, 1944) 
    GX 72 F 933/44 SK, Exp. 139, 140 (May 13, 1944) 
    GX 1946 F 2926 /44 SK, Exp. 062 (Sept. 18, 1944) 
    GX 937 F 13 A 6099, Exp. 74 
    GX 12250 F 2795 SK, Exp. 045 (Sept. 2, 1944) 
    GX 12290 F 3086 SK r 2600, Exp. 68 (Oct. 16, 1944) 
    GX 1946 / 44 SD, Exp. 076. 
    GX 12373, Exp. 11 (Sept. 2, 1944)The most important of these Treblinka aerial photographs were made public for the first time in the United States in January 1991 at a meeting in Palo Alto, California. (IHR Newsletter, Feb. 1991, p. 3.). 
    We gratefully acknowledge the assistance of the Polish Historical Society (Stamford, Connecticut) in compiling this essay. 
    Soviet wartime aerial reconnaissance photographs of the Treblinka camp site almost certainly exist, and are very probably still held in Russian archives. If so, they should be made public. 
  1. “Likwidacja zydowskiej Warszawy, Treblinka,” Biuleytn Zydowskiego Instytutu Historycznego (Warsaw), Jan.-June 1951, pp. 93-100. Quoted in: Carlo Mattogno, “The Myth of the Extermination of the Jews,” The Journal of Historical Review, Fall 1988, pp. 273-274, 295 (n. 16). 
  1. New York Times, Aug. 8, 1943, p. 11. Reprinted in: The Record: The Holocaust in History (New York: ADL, 1985), p. 10. (The Record was also distributed as an advertising supplement to the New York Post, April 17, 1978.) 
  1. Jacob Apenszlak, ed., The Black Book of Polish Jewry (New York: 1943), pp. 142-143, 145. 
  1. World Jewish Congress, Lest We Forget (New York: 1943), pp. 4, 6-7.; See also the reference to killings at Treblinka by “hot steam” in Hitler’s Ten-Year War On the Jews (p. 149), a book published in New York in 1943 by the “Institute of Jewish Affairs,” an agency of the American Jewish Congress and the World Jewish Congress. 
  1. OSS document, April 13, 1944. National Archives (Washington, DC), Military Branch, Record Group 226 (OSS records), No. 67231. 
  1. International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg: 1947-1949, (“blue series”), Vol. 8, p. 325. (Feb. 27, 1946) 
  1. Rajzman text in: Yuri Suhl, ed., They Fought Back (New York: 1967), p. 130.; This story also appears in: Isaiah Trunk, Jewish Responses (New York: 1982), p. 263. 
  1. IMT, Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal (IMT “blue series”/ 1947-1949), vol. 32, pp. 153-158; Also published in: Nazi Conspiracy and Aggression (NC&A “red series”/ 1946-1948), Vol. 5, pp. 1104-1108. See also: NC&A (“red series”), vol. 1, pp. 1005-1006. 
  1. IMT, Trial of the Major War Criminals (“blue series”), vol. 3, p. 567-568. 
  1. The Record: The Holocaust in History. (The NYT report of Aug. 8, 1943, is reproduced here.) 
  1. Major S. G. Cowper, “A Note on a Disinfestation Plant Used in a Typhus Hospital for Prisoners of War in Germany,” Journal of the Royal Army Medical Corps, Sept. 1946, Vol. 87, No. 3, pp. 173-176.; “Typhus,” 1922 supplement to Encyclopaedia Britannica. Facsimile reprint in: Carlos Porter, Made in Russia (1988), p. 364.; Globocnik reported in Jan. 1944 that textile goods seized in the course of “Aktion Reinhardt” were disinfected. See: 4024-PS. IMT “blue series,” vol. 34, p. 84. 
    Jacob Seewald, a Polish Jew, spent the war years working as a forester in a German labor camp. When he came down with a severe illness, he was transferred to a hospital, where he recovered. After the war he emigrated to the United States. In a 1983 interview, he recalled that the camp authorities “took us [Jewish workers] into a shower for the steam to kill lice. There we got no clothes, just a bundle with our names on them. Naked. Then they turn on the water for a second — scalding water.” (John C. Bromely, “Stories from the Darkness,” The Denver Post Magazine, Sunday, June 12, 1983, p. 20.) Similar events at Treblinka may perhaps have provided a basis for the camp’s “steam” legend. 
  1. Jewish Black Book Comm., The Black Book (1946), pp. 407-408. 
  1. Isaiah Trunk, Jewish Responses (New York: 1982), p. 263. 
  1. Trials of the War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals (NMT “green series”/ Washington, DC: 1949-1953), vol. 5, pp. 1133-1134. 
  1. “Information Bulletin,” Sept. 8, 1942, published by the command of the Polish underground “Armia Krajowa.” Quoted in: Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka (Bloomington: 1987), pp. 353 f. 
  1. F. Berg, “The Diesel Gas Chambers,” The Journal of Historical Review, Spring 1984, pp. 15-46. 
  1. Shoah (Paris: Fayard, 1985), pp. 126-129. (I am thankful to Dr. Faurisson for pointing this out.) See also: Bradley R. Smith, “Shoah: Abraham Bomba, the Barber,” The Journal of Historical Review, Summer 1986, pp. 244-253. 
  1. I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust (1990), p. 1482. 
  1. Note particularly the aerial photograph dated Sept. 2, 1944, in: U. Walendy, “Der Fall Treblinka,” Historische Tatsachen, Nr. 44 (1990), p. 31.; Even today, a visitor to the site is struck by the large size of the quarry pit there. Hundreds (and perhaps thousands) of rail cars must have gone to and from the site (passing by the T-II “extermination camp”) to carry away the sand and gravel excavated from the large pit. 
  1. Gitta Sereny, Into That Darkness (London: A. Deutsch, 1974), p. 193.; The Lanzman film “Shoah” also confirms that Polish farmers worked the fields right next to Treblinka. 

_ _ _ _ _ _ 

Wartime Aerial Photos of Treblinka Destroy jewish Death Camp Lies (renegadetribune.com) 

J. Graf: Holocaust or Hoax? (vho.org) 

[Testimony of SS Scharführer Erich Fuchs in the Sobibór-Bolender trial, Düsseldorf.] Yitzhak Arad: Belzec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps ( 

 Testimonies of SS men, with sources 

McVay, Kenneth: The Construction of the Treblinka Extermination Camp Yad Vashem Studies, XVI. Jewish Virtual Library.org 

The Auschwitz ”Gas Chamber” Illusion | CODOH 

Swiss toll | Books | The Guardian 

Myth and the Russian Pogroms Part 3 – The Jewish Role – The Occidental Observer 

Germany’s Holocaust Payoff to Israel and World Jewry (ihr.org) 

404 Not Found (noodls.com) 

Muita tiedostoja ja kirjallisuutta 

Radio Islam – Suomi | Finnish (islam-radio.net) 

  1. Even more logical and efficient than a gasoline engine — in the view of engineer Friedrich Berg — would have been the “Holzgas” generator, which were in very widespread use in Europe during the war years. See: F. Berg, “The Diesel Gas Chambers,” The Journal of Historical Review, Spring 1984, pp. 38-41. 
  1. Case against J. Hirtreiter, LG Frankfurt, 1951. Justiz und NS-Verbrechen (Amsterdam: 1972), Band 8, p. 264 (270 a-4). 
  1. Hans Peter Rullmann, Der Fall Demjanjuk (Sonnenbühl: 1987), p. 149. Source cited: Adalbert Rückerl, NS-Vernichtungslager (1977).; An unsatisfactory explanation has been offered for this remarkable testimony: these witnesses must have been inmates of the nearby Treblinka labor camp, or for some other reason were never in the “extermination” section of the T-II camp. 
  1. R. Hilberg, Destruction (1985), p. 879. 
  1. Central Commission…, German Crimes in Poland (Warsaw: 1946-1947), vol. 1, p. 97.; Yitzhak Arad, “Treblinka,” in: I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust, pp. 1483, 1485. 
  1. Shoah (Paris: Fayard, 1985), pp. 126-129. (I am thankful to Dr. Faurisson for pointing this out.) See also: Bradley R. Smith, “Shoah: Abraham Bomba, the Barber,” The Journal of Historical Review, Summer 1986, pp. 244-253. 
  1. Directive of Nov. 15, 1941. Amtsblatt für den Distrikt Warschau, Dec. 16, 1941, p. 116. Facsimile reproduction in: S. Wojtczak, “Karny Oboz,” Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Warsaw), Vol. 26, 1975, pp. 155-156.; Also published in: Amtlicher Anzeiger, Dec. 2, 1941. Cited in: Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka (1987), p. 352. Facsimile reproduction in: C. Pilichowski, No Time-Limit for These Crimes (Warsaw: 1980), no page number.; An internal German document dated July 7, 1942, refers to the “Treblinka labor camp,” which means that it was operating at the same time as the nearby “extermination center.” Facsimile is reprinted in: H. Eschwege, ed., Kennzeichen J (East Berlin: 1966), p. 245. 
  1. I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust (1990), p. 1482. 
  1. Note particularly the aerial photograph dated Sept. 2, 1944, in: U. Walendy, “Der Fall Treblinka,” Historische Tatsachen, Nr. 44 (1990), p. 31.; Even today, a visitor to the site is struck by the large size of the quarry pit there. Hundreds (and perhaps thousands) of rail cars must have gone to and from the site (passing by the T-II “extermination camp”) to carry away the sand and gravel excavated from the large pit. 
  1. Facsimile documents in: Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Warsaw), Vol. 26, 1975, pp. 171-182.; These records also show that (presumably empty) trains were promptly returned to their points of origin.; See also: Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews (1985), p. 488 (and notes). 
  1. Ganzenmüller to Wolff, July 28, 1942. Document NO-2207. R. Hilberg, Destruction (1985), p. 491. 
  1. Main rail office (Gedob) in Krakow, directive No. 548. Facsimile in: Biuletyn Glownej Komisji … (Warsaw), Vol. 26, 1975, p. 171. 
  1. Main rail office (Gedob) in Krakow, directive of Aug. 27, 1942. Facsimile in: Biuletyn Glownej … (Warsaw), Vol. 26, 1975, p. 182.; Also quoted in: Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka (1987), p. 96. 
  1. Biuletyn Glownej… (Warsaw), Vol. 26, 1975, pp. 178 f.; Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka (1987), p. 145. 
  1. Gerald Reitlinger, The Final Solution, (London: Sphere, pb., 1971), p. 150. 
  1. Martin Gilbert, Final Journey (New York: 1979), p. 119. 
  1. R. Hilberg, Destruction (1985), p. 488 (and notes). 
  1. For one thing, the surviving documents are not at all clear about the numbers of deportees, and certainly do not confirm the deportation of hundreds of thousands of Jews to the camp. 
  1. Dr. Arthur Butz has concluded that Treblinka served both as a labor camp and as a transit center for Jews being deported eastwards: A. Butz, The Hoax of the Twentieth Century (1983), p. 221.; See also: Steffen Werner, Die Zweite Babylonische Gefangenschaft (1990), pp. 70-71, 171. 
  1. Y. Wiernik, in: A. Donat, ed., The Death Camp Treblinka (New York: 1979), p. 166.; Jewish Black Book Comm., The Black Book (1946), p. 399. 
  1. I. Trunk, Jewish Responses (1982), pp. 197-198, 261-262.; A. Donat in: B. Chamberlin, M. Feldman, eds., The Liberation of the Nazi Concentration Camps (Washington, DC: 1987), p. 171.; This point is also confirmed in US Dept. of Justice (OSI) interviews with Treblinka survivors. Portions of several such OSI interview reports are reproduced in facsimile in UFFA Bulletin (Stamford, Conn.), Oct. 1990, p. 6. 
  1. Adalbert Rückerl, ed., NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse (Munich: DTV, 1977), p. 198. This work by the main German official responsible for prosecuting war crimes cases is based on records of postwar German court cases. 
  1. Yisrael Gutman, The Jews of Warsaw, 1939-1943 (Bloomington, Ind.: Indiana Univ., 1982), p. 219.; Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews, (New York: Bantam, pb., 1976), pp. 414, 451.; L. Dawidowicz, Holocaust Reader (New York: 1976), pp. 356, 364.; See also: Abraham Lewin, A Cup of Tears (New York: 1988), pp. 38-39. (Holocaust historians maintain that because none of the “resettled” Jews from Warsaw survived Treblinka, these letters and postcards therefore are either forgeries or were written under duress.) 
  1. Gitta Sereny, Into That Darkness (London: A. Deutsch, 1974), p. 193.; The Lanzman film “Shoah” also confirms that Polish farmers worked the fields right next to Treblinka. 
  1. Aerial reconnaissance photos from the US National Archives. Published in: U. Walendy, “Der Fall Treblinka,” HT Nr. 44 (1990), pp. 31, 34, 35, 38. 
  1. I. Trunk, Jewish Responses to Nazi Persecution (1982), p. 263.; Jewish Black Book Comm., The Black Book, pp. 400, 407. 
  1. Leon Poliakov, Harvest of Hate (New York: 1979), p. 334.; Uwe Adam, in: F. Furet, ed., Unanswered Questions, (New York: 1989) p. 146.; R. Hilberg, The Destruction of the European Jews (1985), p. 893.; Encyclopaedia Judaica, vol. 15, p. 1371.; Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews (Bantam pb., 1976), p. 200.; Y. Arad in: I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust, p. 1486.; A. Rückerl, ed., NS-Vernichtungslager (DTV, 1977), p. 199 (n.).; Glen Frankel, “Demjanjuk Proceeding Unites Israel,” Washington Post, Feb. 21, 1987, p. A 17.; K. Feig, Hitler’s Death Camps (1981), p. 311.; Gitta Sereny, Into That Darkness (1974), p. 250. 
  1. For example: I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust, pp. 1482, 1485.; Gitta Sereny, Into That Darkness (New York: McGraw-Hill, 1974), p. 146.; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 (Warsaw: 1979), p. 526.; E. Kogon, et al., Nationalsozialistische Massentötungen (1986), p. 342.; 
  1. U. Walendy, “Der Fall Treblinka,” HT Nr. 44 (Vlotho: 1990), pp. 31, 34, 35, 38.; This same layout is also shown in: Central Commission…, German Crimes in Poland (Warsaw: 1946), Vol. 1, fold-out diagram between pp. 96-97. 
  1. Central Commission…, German Crimes in Poland (1946), Vol. 1, p. 96.; Janusz Gumkowski, K. Lezczynski, Poland Under Nazi Occupation (Warsaw: Polonia, 1961), p. 72.; “Treblinka,” Encyclopaedia Judaica (1971), vol. 15, p. 1367.; One hectare equals 10,000 square meters. One square mile is 640 acres. 
  1. E. Kogon, et al., Nationalsozialistische Massentötungen (1986), p. 162.; Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka, p. 41.; I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust, p. 1483.; Note also the discussion of this matter in: U. Walendy, “Der Fall Treblinka,” HT 44 (1990), passim. 
  1. Central Commission…, German Crimes in Poland (Warsaw: 1946-1947), Vol. 1, p. 96.; This is equivalent to about 142 by 142 meters. 
  1. A. Donat, ed., The Death Camp Treblinka (1979), pp. 318-319. 
  1. Louis FitzGibbon, Katyn (IHR, 1980), p. 141.; According to one informed historical researcher, the 1944 aerial reconnaissance photographs indicate that the burial area of the Treblinka II camp was about one-fifth smaller than the mass graves area in the Katyn forest. Also, contrary to claims made during the Demjanjuk trial and elsewhere, the 1944 aerial photos also suggest that the retreating Germans left the camp’s burial area intact. 
  1. Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka (1987), pp. 174-177.; E. Kogon, et al., Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas (1986), p. 190.; On the other hand, the World Jewish Congress claimed in 1946 that the bodies of Treblinka’s victims were cremated immediately after gassing in large crematory furnaces. See: Jewish Black Book Comm., The Black Book (New York: 1946), pp. 410 f.; And according to one “eyewitness” account, bodies were burned while still in the large burial pits. This is physically all but impossible. See: Abraham Krzepicki, in: A. Donat, ed., Death Camp Treblinka, p. 92. 
  1. Rachel Auerbach, “In the Fields of Treblinka,” in: A. Donat, ed., Death Camp Treblinka (1979), p. 38.; Similarly, former prisoner Wiernik claimed that “the bodies of women were used for kindling the fires” at Treblinka. J. Wiernik, in: A. Donat, ed., Death Camp Treblinka, p. 170. 
  1. Moshe Perlman, The Capture and Trial of Adolf Eichmann (New York: Simon and Schuster, 1963), pp. 303-304. 
  1. R. Auerbach, “In the Fields of Treblinka,” in: A. Donat, ed., Death Camp Treblinka, pp. 19, 69, 71, 72. 
  1. Facsimile of report, Nov. 13, 1945, in: Biuletyn Glownej Komisji… (Warsaw), Vol. 26, 1975, pp. 183-185. (Translation provided to the author).; Note also photo of skulls and large bones on p. 151. This is similar to the photo in: A. Donat, ed., Death Camp Treblinka, p. 266. 
  1. Central Commission …, German Crimes in Poland, Vol. 1, pp. 96-97. 
  1. After cremation, between five and about ten pounds of residual ash and bone are left from each corpse. (Frederick Peterson, with Haynes and Webster, Legal Medicine and Toxicology, vol. 2, pp. 877, 883. Facsimile in: C. Porter, Made in Russia, pp. 346, 351.) If, let us say, 700,000 Jews were killed at Treblinka, and each cremated corpse resulted in five pounds of ash and residual bone, 1,750 tons of remains would have been left at the camp site. Nothing like this quantity of remains has ever been found and identified. 

35 kommenttia

  1. Liittoutuneiden kaupunkien pommitukset olivat vakavan laatuinen sotarikos. Historiallisten kaupunkien keskustoja tuhottiin, vaikka niillä ei ollut mitään yhteyttä sodan käyntiin. Sen voi jokainen havaita Saksan vierailun aikana.
    Saksalaiset oli siten leimattava vielä suuremmiksi sotarikollisiksi, jotta pommituksiasta ei ruveta puhumaan. Saksalaiset olivat sotarikollisia ainakin Suomessa, kun tuhosivat Lapin alueen pelkästään ilkeyttään, kun Suomi irrottautui sotaliitosta aivan pakosta oman itsenäisyytensä säilyttääkseen.
    Holokausti, jonka tutkiminen ja epäileminen ovat rikollista monessa maassa, johtaa epäilyihin sen todellisuudesta, vaikkei tapahtumista olisi mitään tietoja. Tosiasioitten paljastuminen on aina kiellettyä joka maassa, jos ne uhkaavat uskomuksia virallisiin ”totuuksiin”.

    Plusääni(11)Miinusääni(1)
    1. Lapin polttaminen ei ollut rikos eikä sitä tehty pelkkää ilkeyttä mielessä. Pikemminkin se oli normaalia sodankäyntiä. Eihän asukkaita mennyt mukana, vaan heidät evakuoitiin. Saksalaiset pikemminkin samalla, kun harjoittivat poltetun maan taktiikkaa, tekivät tosiasiassa palveluksen Suomelle. NL:n miehityshalut pienenivät, kun majoitusmahdollisuudet ym. kapenivat. Näin moni saksalaisveteraani on kertonutkin eli tosiasiassa polttamisella tähdättiin puna-armeijan vastustamiseen. Saksa oletti puna-armeijan miehittävän Suomen. Kun näin ei tapahtunut, saattoi polttaminen olla yksi seikka painamassa vaakaa tähän.

      Plusääni(12)Miinusääni(5)
  2. TREBLINKA-HUIJAUS
    Hyvän käsityksen Treblinka-huijauksesta saa osoitteesta https://uppochnersehr.wordpress.com/2021/02/20/kl-treblinka/ Kyseessä on juutalaisten holokaustihuijauksen tökerö muoto. Treblinka-leiri oli työleiri eikä mikään tuhoamisleiri.
    Kuinka hirvittävä on juutalaisten mediavalta maailmassa. He pysyvät tekemään törkeästä valheesta tieteellisen totuuden. Holokausti eli Suuri Kusetus on maailmanhistorian suurin valhe, josta on tehty uskonto. Tämän kaiken taustalla on juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan. Holokaustivalheen tarkoituksena on saattaa kansat hämmennykseen, jotta he eivät uskaltaisi paljastaa mitään juutalaisten rikosta eikä heidän maailmanvaltaussuunnitelmiaan. Nyt menneillään oleva koronahuijaus on myös osoitus juutalaisten mediavallasta. Juutalaiset saavat minkä tahansa valheen näyttämään totuudelta. Holokaustivalhe ja koronavalhe ovat todiste juutalaisten maailmanvallasta, joka ei vielä ole täydellistä, mutta joka tulisi täydelliseksi, kun kansat saataisiin alistettua Great Reset -huijauksella. Kun vastustamme EU:ta ja koronahuijausta, vastustamme samalla juutalaisten maailmanvaltauspyrkimyksiä. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    http://sinikkatyynela.blogspot.com/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(12)Miinusääni(3)
  3. Erittäin hieno asia että MM paljastaa näitä maailmansotiin-kin liittyviä sionistien huijauksia joilla he yrittävät väkipakolla ottaa maailmaa omaan hallintaansa. Tätä kautta ihmiset pääsevät selville totuudesta ja voivat muodostaa realistisemman kuvan maailman asioista.

    Plusääni(8)Miinusääni(2)
  4. Sionisti-huijareiden ja heidän lakeijoiden sielun maisemaan porautuvaa Henry Makowia on aina kiva lukea. Kun konekäänsin tämän artikkelin itseäni varten niin miksen laittaisi sitä tämän artikkelin yhteyteen.
    Hyvä pitää mielessä että talmudistien ja sionistien ’kommunismi’ ei todellakaan tarkoita muinaisten essealaisten ja Jeesus-lahkon kommunismia vaan marxilaisiksi naamioituneiden fariseusten ehdotonta ylivaltaa ja herruutta, siis juuri sitä superkapitalismia jossa me ’lännen lokarit’ tänään elämme.
    COVID-huijaus täydentää muinaista kabbalistien salaliittoa
    Emme voi edes tunnustaa ihmiskuntaa kohdannutta onnettomuutta olematta ”poliittisesti epäkorrekti”, vanha kommunistisen puolueen termi, joka on nyt yleisessä käytössä.
    Se saa meidät kaipaamaan sitä lyhyttä loistavaa hetkeä sata vuotta sitten, jolloin valtavirran tiedotusvälineet saattoivat vielä mainita kaikkien aikojen kiireellisimmän ongelman.
    Heinäkuussa 1920 vakiintunut konservatiivinen tory-sanomalehti The Morning Post julkaisi 18 artikkelin sarjan, jossa sanottiin, että jo pitkään on ollut olemassa ”kuin syöpä sivilisaatiomme sydämessä salainen vallankumouksellinen lahko, joka on pääasiassa juutalaista alkuperää ja joka pyrkii tuhoamaan kaikki kristilliset valtakunnat, alttarit ja valtaistuimet”.
    Ensimmäisessä artikkelissa okkultismin asiantuntija Copin Albancelli totesi, että ”vallankumouksellisen vapaamuurariuden taustalla toimiva okkultistinen voima on juutalaisen kansan salainen hallitus”.
    Artikkelissa siteerattiin kristinuskoon kääntynyttä juutalaista, abbedissa Joseph Lehmania, jonka mukaan ”heprealainen vastarinta kristinuskoa kohtaan oli saanut juutalaiset käyttämään salaseuroja”.
    Mooseksen ajoista lähtien salainen salaseura oli ”heprealaisen uskonnon ylevimpien totuuksien” vartija, ja toisin kuin keskiverto juutalainen, se pyrki helvetinmakuisesti maailmanherruuteen.

    SIIONIN PÖYTÄKIRJAT EIVÄT OLE HUIJAUS.
    The Morning Post yhdisti pöytäkirjat Venäjän vallankumoukseen. Se tunnusti kabbalistijuutalaisten tukevan sosialisteja, kommunisteja ja anarkisteja pankkiirien ”väitetyn kiihkeän halun palvella työväenluokkaa” varjolla.

    Ne julkaistiin myöhemmin vihkomuodossa otsikolla ”The Cause of World Unrest” (1920), jonka esitteli H. A. Gwynne. Nesta Webster oli yksi kirjoittajista. Tämä salaliitto on nyt toteutunut COVID-huijauksen muodossa, joka on kommunismin naamio.
    Vapaamuurari juutalainen salaliitto – viimeinen selvänäkemisen hetki oli 100 vuotta sitten.
    kirjoittanut Henry Makow, PhD. – (Päivitetty 1. huhtikuuta 2012)
    Bolševikkivallankumouksen jälkeen kristityt kansat heräsivät hetkeksi unissaan ja tunnustivat, että ”juutalaisten salaliitto” ei ollut kiihkoilijan mielikuvituksen tuotetta, vaan pikemminkin avain historian, nykyisten tapahtumien ja ihmiskunnan tilan ymmärtämiseen yleensä.
    Historia on kabbalististen (satanististen) keskuspankkiirien pitkän aikavälin okkulttisen suunnitelman tulos, jonka tarkoituksena on alistaa ihmiskunta käyttämällä sodan (kansanmurhan), ”vallankumouksen”, sosiaalisen suunnittelun, taloudellisen romahduksen ja nyt ”rokotteiden” käyttöä tärkeimpinä välineinä.

    Sekä sionismi että kommunismi ovat saman Luciferin salaliiton oikean ja vasemmanpuoleisia pihtejä. Churchill, sionistisen haaran palkattu kätyri, teeskenteli välttelevänsä kommunismia mutta teki yhteistyötä Stalinin kanssa.
    Kirjassaan ”Lännen rappio” (1918) Oswald Spengler totesi, että lähes kokonainen sukupolvi Saksan ja Englannin hallitsevia luokkia oli menehtynyt ensimmäisessä maailmansodassa.
    ”Näin anglosaksinen rotu oli siirtynyt peruuttamattoman taantuman kauteen, jossa se väistämättä antaisi tilaa toiselle voimakkaammalle rodulle, todennäköisesti idästä.”
    Kommunismin nousun ja juutalaisten muuttoliikkeen myötä Yhdysvaltoihin monet samaistivat tämän valloituksen juutalaisiin.
    Heinäkuussa 1920 konservatiivinen tory-sanomalehti The Morning Post julkaisi 18 artikkelista koostuvan sarjan, jonka johdannon oli kirjoittanut päätoimittaja H.A. Gwynne (vas.). Siinä sanottiin, että jo pitkään oli olemassa ”kuin syöpä sivilisaatiomme sydämessä, salainen vallankumouksellinen lahko, joka on pääasiassa juutalaista alkuperää ja joka pyrkii tuhoamaan kaikki kristilliset valtakunnat, alttarit ja valtaistuimet”.

    Ensimmäisessä artikkelissa okkultismin asiantuntija Copin Albancelli totesi, että ”vallankumouksellisen vapaamuurariuden taustalla toimiva okkultistinen voima on juutalaisen kansan salainen hallitus”.
    Artikkelissa siteerattiin kristinuskoon kääntynyttä juutalaista, abbedissa Joseph Lehmania, jonka mukaan ”heprealainen vastarinta kristinuskoa kohtaan oli saanut juutalaiset käyttämään salaseuroja”.
    Mooseksen ajoista lähtien salainen salaseura oli ”heprealaisen uskonnon ylevimpien totuuksien” vartija, ja toisin kuin keskivertojuutalainen, se pyrki helvetinmakuisesti maailmanherruuteen.

    SIIONIN PÖYTÄKIRJAT EIVÄT OLE HUIJAUS.
    The Morning Post vahvisti sitten, että Siionin vanhimpien pöytäkirjat eivät ole huijaus. Sen tavoitteena oli perustaa ”maailmanhallitus Daavidin verta olevan kuninkaan toimesta”.
    Pöytäkirjat yhdistivät juutalaiset vapaamuurariuteen. Oli olemassa ” sisäinen eli juutalainen vapaamuurarius, todellinen hallitseva voima, ja ulkoinen eli ei-juutalainen vapaamuurarius, joka sokeasti seuraa [edellisen ohjausta].

    Postin mukaan pöytäkirjat ottivat kunnian Ranskan vallankumouksesta: ”Gojmien luonnollisen aristokratian raunioille olemme pystyttäneet koulutettujen luokkiemme aristokratian, jota johtaa raha-aristokratia.”

    The Morning Post yhdisti pöytäkirjat Venäjän vallankumoukseen. Se tunnusti kabbalistijuutalaisten tukevan sosialisteja, kommunisteja ja anarkisteja pankkiirien ”väitetyn kiihkeän halun palvella työväenluokkia” varjolla.
    Suunnitellun taloudellisen romahduksen jälkeen goijien ”on pakko tarjota meille kansainvälistä valtaa, jonka avulla voimme vähitellen ottaa haltuumme kaikki maailman suuret voimat ja muodostaa superhallituksen”.
    Kuulostaako NWO:lta? Pakanakarja tulee työskentelemään kabbalistijuutalaisille herroilleen. Koulutusjärjestelmä pyyhkii ”kaikki muistot heidän aiemmasta tilastaan” goijien mielestä ja ”vakiinnuttaa juutalaisen uskonnon yleismaailmalliseksi uskoksi”.

    JUUTALAISTEN VAARA
    The Morning Postin hälytys vastasi Lontoon Timesin hälytystä. Toukokuussa 1920 lordi Northcliffe, The Timesin osaomistaja, painatti Siionin pöytäkirjoja koskevan artikkelin otsikolla ”The Jewish Peril, A Disturbing Pamphlet, A Call for an Enquiry”. ” Siinä todettiin:
    ”Puolueeton tutkimus näistä muka-dokumenteista ja niiden historiasta on erittäin toivottavaa… Onko meidän tarkoitus jättää koko asia tutkimatta ja antaa tällaisen kirjan vaikutuksen toimia hillitsemättä?”

    Mutta hälytys osui suurelta osin kuuroille korville. Kuten Hillaire Belloc selitti teoksessaan Juutalaiset (1922), brittiläinen imperiumi oli suurelta osin juutalaisen finanssialan ja brittiläisen aristokratian välisen liiton tuote kabbalismin eli vapaamuurariuden nimissä. Kabbalistinen ”juutalainen” maailmanjärjestys on brittiläisen imperialismin jatke.
    Kuten Douglas Reed kuvaili kirjassaan A Controversy of Zion, lordi Northcliffe julistettiin mielisairaaksi ja myrkytettiin vuonna 1922. Howell Gwynne, Morning Postin päätoimittaja, selvisi hengissä vuoteen 1937 asti, jolloin Rothschildin liittolaiset ostivat lehden ja se sulautettiin The Telegraphiin. Rothschildit eivät ottaneet riskejä toisen maailmansodan lähestyessä.

    YHTEENVETO
    Tällä hetkellä (läntinen) maailma edustaa vuosisatoja sitten laadittujen ja Siionin vanhimpien pöytäkirjoissa esitettyjen suunnitelmien lähes täydellistä toteutumista.
    Demokratia on huijausta. Meitä hallitsee saatanallinen kultti. Kabbalistiset pankkiirit omistavat poliitikot vasemmalta ja oikealta. Maahanmuuttajat piirittävät enemmistöä. Koulutus typeröittää meidät. Joukkotiedotusvälineet ja sosiaalinen media päästävät myrkyllistä myrkkyä kulttuurin verenkiertoon. Lapset seksualisoidaan ja heitä kehotetaan kyseenalaistamaan sukupuolensa. Meitä opetetaan hyväksymään homoseksuaalisuus. Karja on kastroitava ja kesytettävä.
    Emme voi edes tunnustaa onnettomuuttamme olematta ”poliittisesti epäkorrekteja”. Se saa meidät nostalgisoimaan sitä lyhyttä loistavaa hetkeä 100 vuotta sitten, jolloin valtavirran tiedotusvälineet saattoivat vielä mainita kaikkien aikojen polttavimman ongelman.
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=46182
    https://www.henrymakow.com/morning_post.html?_ga=2.95278164.971507920.1629325034-346964864.1627224119

    Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

    Siionin viisasten pöytäkirjojen toteutuminen?

    Plusääni(11)Miinusääni(1)
    1. Jokainen Siionin Viisaiden Pöytäkirjoja lueskellut voi todeta niiden sisältämien suunnitelmien toteutuneen lähes 100%:sesti. Ainoastaan ”Daavidin pojan” näkyvä nouseminen maailman kuninkaaksi on vielä toteutumatta. Pöytäkirjoista on olemassa myös modernisoituja versioita, esimerkiksi ”Silent Weapons for Quiet Wars”, jossa kuvataan nykyinen eliitin ja kansan välinen sotatila ja siinä käytettävät menetelmät. Kovaotteinen eugeniikka sekä teknokraattinen ja teknologinen ”science fiction”-diktatuuri ovat tulleet uutena piirteenä mukaan. ”Pöytäkirjat” ei ota kantaa depopulaatioon tai hallinnon teknologisin menetelmiin, vaan jättää meidät goyimit jopa henkiin palvelemaan ja palvomaan herrakansaa eli juutalaisia. Huoli maapallon kantokyvystä on saanut luciferistisen eliitin tarkentamaan suunnitelmia ja päämääränä on resursseja syövän goyim-lauman pääluvun tuntuva rajoittaminen. Uusi teknologia otetaan selvemmin mukaan jäljellejäävien hallitsemisessa. Nykyinen rokote-kampanja yhdistettynä 5G/6G-verkkoon sekä tekoälypalvelimiin voi hyvinkin toimia suunnitelmien toteutuksen välineenä. Tällaisella mekanismilla voidaan toteuttaa pääluvun harvennus ilman, että ympäristöön levitetään bioaseita, jotka olisivat eliitille itselleenkin vaarallisia. Koronassa havaittiin, ettei fyysistä tuhoa edes tarvita, vaan pelkkä massapsykologinen pelottelu riittää laumojen hallintaan. Paikallisesti voidaan käyttää flunssan oireita aiheuttavia myrkkyaineita, joita voidaan levittää lentokoneista tai muuten. Kuolleet saadaan aikaan käyttämällä vaarallisia lääkkeitä ja terapioita esim. ’Remdesivir’- viruslääke sekä hengityskone tai epäämällä hyödyllisten lääkeaineiden kuten ivermektiinin käyttö.

      Tulevaisuudessa tietoverkon kautta toteutettava harvennus voidaan yhdistää vaikkapa tekoälyn laskemiin sosiaalisiin pisteisiin. Tietenkin tätä ennen kaikki, jotka eivät suostu rokotettaviksi tietoverkkosondilla, täytyy tuhota esim. korona-eristysleireillä, joita jotkut maat jo pystyttävät. Leiriteema on siis jälleen ajankohtainen.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
    2. Kristinuskoon kääntyneenä Kanadan juutalaisena Makowin tieto omata heimostaan lienee luotettavaa. Hänen isänsä David oli fyysikko. Tosiasia on että valkoinen rotu, kristityt ja kristinusko ovat tänään enemmän kuin koskaan omaa imperiumia rakentavien sionistien vainon kohteena.
      Covid, paholainen ja juutalaiset
      https://www.henrymakow.com/the-devil-and-the-jews.html?_ga=2.66818278.971507920.1629325034-346964864.1627224119
      (Juutalaiset ja erityisesti israelilaiset saavat myös ”rokotteen”. Saavatko he lumelääkettä?)
      Henrymakow.com – 14. syyskuuta 2021.
      Rabbi Trachtenbergin vuonna 1983 ilmestynyt kirja keskiaikaisesta juutalaiskäsityksestä paljastaa kabbalistisen (vapaamuurari-) juutalaisten salaliiton laajuuden ja jatkuvuuden.
      Rabbi Trachtenberg kirjoittaa, että 1200-luvulta jKr. lähtien kristityt ovat pelänneet:
      ”Kauhea salaperäinen juutalaislauma, joka oli piilossa jossain idässä, odotti merkkiä syöksyä kristinuskon kimppuun ja tuhota sen.
      Huhut Antikristuksen syntymästä … 1300-luvun jälkeen pitivät Euroopan jännityksessä odottaen ’punaisten juutalaisten’ veristä puhkeamista.” …. …. (40)
      Juutalaisuutta ei määrittele Toora vaan Talmud ja kabbala. Kabbala esittää, että kabbalistit edustavat Jumalaa ja määrittelevät todellisuuden uudelleen kääntämällä sen ylösalaisin (”vallankumous”.) Sairas on terve; ruma on kaunis; luonnoton on luonnollinen; valhe on totuus ja epäoikeudenmukaisuus on oikeudenmukaisuutta.
      Kaikki, mikä pyrkii syrjäyttämään Jumalan, on satanismia. Tästä ovat peräisin ”maallistuminen” ja ”humanismi”, ihmisen palvonta, kabbalistien paikkansapitäjät. Se on myös Uuden maailmanjärjestyksen ydin, jossa satanismi korvaa kristinuskon ja todellisen uskonnon.
      Kabbalistipankkiirit ja heidän vapaamuurarien kätyrinsä (johtajamme) edistävät sotaa, lamaa ja huijausta NWO:n edistämiseksi.
      Kabbalisti kommunistien menestys riippuu kristittyjen epäonnistumisesta.
      Tavalliset juutalaiset ja vapaamuurarit ovat tietämättömiä siitä vaarasta, johon heidän suuruudenhullut johtajansa heidät asettavat.
      Twitter-kyselyni 270 ihmisen keskuudessa: 90 % pitää todennäköisenä, että kabbalistijuutalaiset suunnittelevat kristittyjen holokaustia.
      Kun Eurooppa oli kristillinen teokratia, esimerkiksi vuosina 1050-1650, juutalaisuutta pidettiin saatanallisena kultina ja juutalaisia paholaisen asiamiehinä.
      Juutalaisten vainokompleksi on meille tuttu. Tänä aikana kristityillä oli samansuuntainen pelko. He uskoivat, että juutalaiset sekä vihasivat heitä että vehkeilivät tuhoamaan kristikunnan. He uskoivat, että kauan odotettu juutalainen ”Messias” oli itse asiassa Antikristus.
      Lisää linkistä
      Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
      1. Kirkkokuntiin järjestäytynyt kristinusko on perinteisesti aina tiennyt joidenkin juutalaisten olevan tuhon enkeleitä. Tämä tuodaan selvästi ilmi jo Uudessa Testamentissa, jota juutalaiset ja kommunistit vihaavat. Pelkästään Vanhaan Testamenttiin eli Mooseksen ja profeettojen opetuksiin tukeutuvat juutalaiset ovat kunnon väkeä, mutta heitä on vain vähän. Talmud on laaja sarja rabbiinista kirjallisuutta ja siellä voi olla paljon hyviäkin ajatuksia, mutta paljon myös erittäin vaarallista antikristillistä ja ei-juutalaisia halveksivaa roskaa. Juutalaiskysymys on hankala, koska vaikuttaa, että vain osa heistä on tuholaisia. Moderni oikeuskäsitys suo ihmisille yksilöllisen tarkastelun eikä tuomitse häntä kansanryhmään kuulumisen perusteella. Tämä oikeuskäsitys on tosin hylätty koronapolitiikassa. Jos et ole rokotettu, sinun asemasi on sama kuin väitetysti juutalaisella 1930-luvun Natsi-Saksassa. Kun yhteiskunta ajautuu kaaokseen ja sivistysarvoista luovutaan, yleistyy primitiivinen oikeuskäsitys, jossa ihmisen voi tuomita pelkästään tiettyyn ryhmään kuulumisen perusteella. On hyvin mahdollista, että sotaonnensa menettänyt ja rajun pommituskampanjan kohteeksi joutunut Saksa on päätynyt myös erittäin brutaaliin toimintaan juutalaiskysymyksen suhteen. Holokaustikertomus on tietenkin rankasti liioiteltu, mutta eräs sen tarkoitus on toimia yleisluontoisena varoituksena kansanmurhaava totalitarismia vastaan. Tämä siis kansallissosialismin demonisoinnin ohella. Koronapolitiikka osoittaa, ettei ihmiskunta ota holokaustikertomusta varoituksena ja toteuttaa aivan samaa politiikkaa, mihin Natsi-Saksan väitetään sortuneen. Samat ihmiset, jotka saarnaavat meille Natsi-Saksan kauheuksista, ovat rajun ja syrjivän koronapolitiikan puolestapuhujia. Tekopyhyyden ja kaksinaismoraalin huippu on kai tässä saavutettu. Ihmisen psyyke on niin hauras, että varoittavaksi tarkoitetut kertomukset toimivat esiohjelmointina ja saavat ihmiset toteuttamaan orwellilaisen dystopian yhdistettyinä kansanmurhaan.

        Plusääni(1)Miinusääni(1)
        1. On W Rabbitillä otsaa jatkaa holokaustivalehtelua. Todisteita ei ole mistään murhaamisesta eikä brutaalista menettelystä juutalaiskysymyksen suhteen. Natsien leirit olivat inhimillisiä verrattuna esim. USA:n leireihin saksalaisille ja japanilaisille kansalaisilleen. Juutalaisten lukumäärä jo paljastaa, että ei ole suinkaan mahdollista, että mitään brutaalia menettelyä olisi ollut. Siis vaikka saksalaisia murhattiin. Tässä juuri huomaamme saksalaisten sivistyksen ja toisaalta vastapuolen (juutalaismafia ja proxyt) moraalittomuuden

          Plusääni(5)Miinusääni(1)
  5. PLANEETAN VALTIAAT
    Kukaan ei pysty kieltämään, että juutalaiset hallitsevat planeettaamme. Juutalaisilla on, 1) kansainvälinen pankkimafia (Rothschild, Warburg, Federal Reserve), 2) suuryritysten osakeomistus (BlackRock, Vanguard), 3) Israel ja Mossad, 4) kansainväliset painostusjärjestöt (WJC, WZO, Simon Wiesenthal Center), 5) kansalliset painostusjärjestöt, 6) vapaamuurarijärjestöt, joiden johdossa juutalainen B’nai B’rith, 7) USA:n media (radio- ja tv-yhtiöt, Hollywood, suuret sanomalehdet ja aikakauslehdet, kirjankustantamot, Internet, some ja Google), 8) länsimaiden median omistuksia, 9) poliittisia ja taloudellisia huippuvirkoja länsimaissa, 10) juutalaiseliitin valtavat omistukset ja miljardöörit (Rothschild, Bill Gates. Soros etc.). Kaikkea tätä hallitsevat Siionin Viisaat, joka koostuu 300 johtavasta juutalaisesta. Holokaustihuijaus on näyttö juutalaisen tiedotusmafian tehokkuudesta: siihen uskoo 90 % maapallon väestöä ja se on aiheuttanut sen, ettei kukaan uskalla julkisesti paljastaa juutalaisten kansainvälistä politiikkaa, joka tähtää koko maailman valtaamiseen. Juutalaisten toimintaa ohjaa Talmud, joka on rasistinen, perkeleellinen uskonto, joka pyrkii maailmanvaltaan ja muiden kansojen orjuuttamiseen. Juutalaiset ovat nopeasti omaksuneet uudet tieteelliset keksinnöt kuten radion, tv:n ja elokuvaviihteen. Nyt juutalaiset ovat löytäneet salaisissa laboratorioissa kehitetyn menetelmän luoda gojimeista geneettisesti orjakansaa, joka alistuisi juutalaisten johtamaan Uuteen Maailmanjärjestelmään. Sitä varten täytyy kaikki kansat rokottaa, minkä avulla tämä geneettinen manipulointi toteutetaan. Tätä toimintaa ohjaa Maailman Talousfoorumi (WEF), joka on juutalaisten miljardöörien ja vapaamuurarien ohjauksessa. Mutta tämä voi myös epäonnistua, jos kansat heräävät. Siksi koronahuijauksen, joka on juutalaisten juoni, paljastaminen on ensi askel tässä taistelussa juutalaista hegemoniaa vastaan. Toinen askel on holokaustivalheen paljastaminen. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    http://sinikkatyynela.blogspot.com/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(8)Miinusääni(1)
    1. LISÄYS EDELLISEEN
      11) juutalaiset johtavat myös rikosliigojen toimintaa Venäjällä, jossa Putin on juutalaisoligarkkien komennossa. Juutalaiset muodostavat myös vahvoja rikollisjoukkueita USA:ssa ja kansainvälisesti.
      Nämä joukkueet toimivat usein yhteydessä tiedustelupalveluihin. Juutalaisen Mossadin sormi on monessa mukana. Katso esim.
      https://uppochnersehr.wordpress.com/2021/03/25/venajan-mafia-ja-vaihtoehtovaen-petos/

      Plusääni(6)Miinusääni(1)
    2. Geneettinen muuntelu on yksi osa orjuutussuunnitelmaa, mutta se toteutunee täysin vasta, kun rokotusohlema etenee vielä muutaman kierroksen verran eteenpäin. Tärkeämpi osuus on sekä grafeenioksidilla ja nanopartikkeliaineksilla, jotka mahdollistavat rokotetun tunnistamisen tietoverkon kautta. Esimerkiksi älylaite tunnistaa rokotteen ihmisessä ja mukana on mekanismi, jolla voidaan identifioida yksilö biologisen aukottomasti. Näin tietoverkko tietää aina, missä yksilö on ja mikä on hänen fysiologinen tilansa ja onko hänet rokotettu vallanpitäjien tahdon mukaisesti.

      Tulevaisuudessa mikä tahansa sähköinen laite voi tunnistaa ihmisen ja lähettää tiedot eteenpäin verkkoon. Tunnistaminen ja aktiiviteetin valvonta on tärkein asia. Jatkossa voi seurata myös ihmisen fysiologian hallintaa. Liian lähelle vallanpitäjiä pääsevä epäilyttävä ihminen voidaan eliminoida tietoverkon kautta. Huonosti suoriutuvia ihmisiä voidaan rangaista fysiologisesti. Rankaisuun useimmin kuitenkin riittää sosiaalisten pisteiden alentaminen, joka vie ihmiseltä kyvyn toimia yhteiskunnassa. Ihmisen digitaalinen kukkaro liitetään suoraan hänen sosiaalisiin pisteisiinsä. Erityisesti rokottamattomilta evätään oikeus ostaa tai myydä eli näin toteutuu Raamatun pedon merkki jo aivan lähitulevaisuudessa. Anti-kristus ja saatanan synagooga ovat hankkeen takana, mutta myös goyimit ovat myös mukana ja suomalaisistakin valtaosa on nyt rakentamassa itselleen digitaalista ja bioteknistä vankilaa, jonka rinnalla natsien keskitysleiri tai bolshevikkien ojennusleiri ovat huvittelulaitoksia.

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
  6. SANNA MARIN ON WEF:N AGENTTI
    Sanna Marin (ja myös Annika Saarikko) kuuluvat Maailman Talousfoorumin (WEF) nuoret globaalit johtajat (Young Global Leaders, YGL) nimiseen järjestöön. Järjestön jäsenet ovat sitoutuneet WEF:n tavoitteisiin mm. tehdä maailmasta koronapandemian avulla uudentyyppinen hallintosysteemi eli toteuttaa Great Reset (Suuri Nollaus). Tähän tavoitteeseen päästään, kun kansallisvaltiot on tuhottu ja ihmisistä on tehty digitaalisia orjia, joita pieni miljardöörieliitti diktatorisesti hallitsee. Tuleva maailma olisi sellainen, missä maailmanhallitus eli miljardöörit johtavat suurille yrityksille perustuvaa tuotantoa ja jossa ihmisistä on tehty digitaalisesti valvottuja orjia. Käteinen raha on korvattu digitaalisella rahalla ja ihmisten aivot on yhdistetty digitaalisesti tekoälyyn, jolla kontrolloidaan ihmisten käyttäytymistä. Ei ole enää lainkaan kansallisia valtioita vaan EU:sta, USA:sta ja muista globaaleista yhtymistä on tehty liittovaltioita, jotka hallitsevat maailmaa ja joita globaali miljardöörikerho johtaa kulisseista. Tällaiseen agendaan on sitoutunut Suomen pääministeri Sanna Marin, joka syyllistyy toiminnallaan törkeään valtiopetokseen. Sanna Marin palvelee YGL:n agendaa, joka on itsenäisen Suomen lakkauttaminen ja alistaminen EU-liittovaltion maakunnaksi. Palkinnoksi Sanna saisi huippuviran EU:ssa. Nyt ymmärtää, miksi Marin käyttää yli miljardin valheellisiin PCR-testauksiin, laittaa sulkutiloja, kannattaa rokotepasseja ja ennen kaikkea yrittää saada koko Suomen kansan myrkytetyksi vaarallisella injektiolla eli koronapiikillä. Juristi Jaana Kavoniuksella olisi töitä eli saattaa Sanna Marin syytteeseen. Lienee turha mainita, että suurin osa tästä miljardöörikerhosta on juutalaisia. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    http://sinikkatyynela.blogspot.com/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(7)Miinusääni(1)
  7. Perussuomalaiset osoittaa tukea rokote-erottelun ”natsipassille”
    – Kenttä pimennossa puolueen kannasta
    https://mvlehti.net/2021/09/21/perussuomalaiset-osoittaa-tukea-rokote-erottelun-aloittavalle-natsipassille-kentta-pimennossa-puolueen-kannasta/
    Tuosta ’natsipassi’ sanasta näkee kuinka kansallissosialismia yhä käytetään luomaan mielikuva sen negatiivisesta tai yli-totalitaarisesta luonteesta. Totuushan ei ole sellainen mitä se valtamediassa ja paljolti kansan mielessäkin on. Sen vertaaminen nykyisen korona-hankkeen totalitaarisiin pyrkimyksiin ei oikein kestä päivänvaloa kun tavoitteet olivat aivan jotain muuta. Valittujen joukko tai ’herrakansa’ ymmärrettiin eri tavalla ja se käsitti Euroopan ja valkoisen rodun eliitin joka toimi aivan muiden ja ylevämpien päämäärien kuin rahan ja vallanhimonsa innoittamana kuten nykyinen nwo-mafia. Tärkeä myös ymmärtää että Saksan kansa todistetusti tuki äänestyksillä H:n pankkiiri-mafian vastaista politiikkaa jonka päämääränä oli vapauttaa kansa sen orjuudesta eli kyse oli demokratiasta josta tänään ei voi puhua.
    Aika suurella varmuudella voi sanoa että jos kansallissosialistit olisivat voittaneet niin Euroopan tilanne olisi kokonaan toinen kuin nyt kun valkoinen rotu tuskailee ja tekee kuolemaa kun Eurooppa kalergisoituu ja muuttuu nwo-mafian satanistien työ- ellei keskitysleiriksi.
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242818
    https://mvlehti.net/2021/09/20/hippokrateen-kuolema-ja-kuopaus-ihmisten-valineellistaminen-muka-valittamalla-umv-raportti/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Yleiskielessä sanaa ’natsi’ käytetään tiukkapipoistesta kontrollinhaluisesta psykopaatista, joka ei kunnioita toisten ihmisarvoa. Sanoja käytetään usein tavallaan väärin ja vastoin niiden alkuperäistä merkitystä. Ehkä kansallissosialisteille pitäisi kehittää joku uusi neutraalimpi sana, esimerkiksi ’kanso’.

      Natsipassi tai orjapassi ovat hyviä nimityksiä koronapassille. Sen laajamittainen hyväksyntä osoittaa hyvin, mikä on todellisuus Suomessa syksyllä 2021. Media, elinkeinoelämä ja kaikki valtavirtapoliitikot oikealta vasemmalle ajavat avoimesti medical apartheidia Suomeen. Nämä tekopyhät ovat valmiit pitämään pitkiä saarnoja siitä, kuinka Natsi-Saksa harjoitti brutaalia sortopolitiikkaa juutalaisia ym. vähemmistöryhmiä vastaan ja ovat nyt aikeissa tehdä samaa omille kansalaisilleen täysin merkityksettömästä syystä. Tämä on suurta ja jälkijättöistä hulluutta, sillä k-rokotekriittistä tietoa on saatavilla jo valtamediankin kautta (Suomen valtamediosta tosin en tiedä, koska en niitä seuraa). 100% rokotekattavuuteen pyrkiminen on järjetöntä totalitarismia, vaikka rokote olisi kuinka hyvä ja testattu tahansa, mitä se ei suinkaan ole.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
      1. ”Brutaali sortopolitiikka” = vaikutusvalta pois, ei annettu ottaa yhteiskuntaa haltuun, vaan purettiin ylisuurta sekä perättiin omaisuutta, joka oli saatu vilpillisin keinoin. Lopulta toki potkaistiin maasta, mutta tosiasiassa juutalaisten kohtelu siiihen saakka oli erittäin asiallista.

        Muita vähemmistöjä? Siis mitä yrtät taas valehdella? Ei siellä mitään vähemmistöjä sorrettu. Romanien irtolaisuus johti joskus leirityksiin, mutta tämä on kai ikuinen konflikti heilläkin kaikkialla. En nyt keksi mitään muita vähemmistöjä. Vaikutat antinatsistiselta viholliselta

        Plusääni(0)Miinusääni(1)
        1. Tällä kertaa en ottanut itse kantaa Natsi-Saksan tekemisiin. Kerroin kuinka tekopyhät toimivat eli pitävät alinomaan saarnoja Natsi-Saksan väitetyistä tekemisistä eivätkä huomaa itse kannattavansa hyvin ”natsimaista” sortopolitiikkaa koronassa.

          Olen kuitenkin tuonut esiin oman kantani, etten pidä kansallissosialistisen Saksan valkopesua ja sen esikuvaksi ottamista järin hyödyllisenä. Tietenkin Saksan sotarikollisuutta on rajusti liioiteltu, jotta saataisiin näyttämään kansallissosialismi tai kansallisuusaate huonoilta vaihtoehdoilta, jotka aina ja vääjäämättä johtavat rajuihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Näinhän ei tietenkään ole ja kyseessä on aivopesu, jonka myötä meidän tulisi reagoida kansallissosialismiin kuin Palvovin koirat vaistomaisesti kaikki järkevä tarkastelu torjuen.

          Plusääni(1)Miinusääni(1)
          1. Siis faktoja ei saa ketoa, koska se on ”valkopesua” ja siis aivopestyn massan mielestä oletetusti jotenkin luotaan työntävää? Ja siksi pitää valehdella? Omituisesti vaikka et puhu muka aiheesta, niin koko ajan puhut hyvin ikävästi ja vihjailevasti kansallissosialistisesta Saksasta. Entisyytesi huomioiden asiasta voi tehdä johtopäätöksiä.

            Olet myös tuonut esiin, että pidät Kolmatta valtakuntaa ihan oikeasti suurens syntisenä, vaikka liitoitteua siis on ollut. Mutta tässä tunnut siis noudattavan ns. isonvalheen taktiikkaa ja ainakin teeskentelet, että osa valheista olisi mennyt läpi.

            Minusta ei ole mitään pestävää.

            Plusääni(0)Miinusääni(2)
    2. Mikähän tämä kansallissosialistien ”passi” oikein olikaan? Onko näillä meuhkaajilla jotain faktaa siitä? Onko se nyt siis jokin terveystietokortti, jossa esim tietoa rokotuksista tms? Jokaisen suomalaisen tiedot on nyt dikitaalisesti koottuna yhteen ja saatavilla. Aiemmin oli monilla paperinen kortti, jossa merkki rokotuksista muistin virkistämiseksi

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
  8. Makowia on aina kiva lukea, sanoin ylempänä.
    Tämä artikkeli oli kuitenkin takaisku, joiltakin osin:
    ”Johtajamme” ovat vannoneet verivalan. He vannoivat edustavansa kansalaisia, mutta heidän todellinen uskollisuutensa on saatanismille (kommunismille). He ovat pettureita ja heitä tulisi kohdella sellaisina.
    Our “Leaders” Have Taken Blood Oaths
    They swore an oath to represent citizens, but their true loyalty is to Satanism (Communism.). They are traitors and should be treated as such
    Makow Comment – ”CK viittaa ”kaksoisuskollisuuteen” ja kahdessa veneessä seisomiseen, mutta on selvää, että johtajillamme on vain yksi uskollisuus, ja se on Saatanalle. Heidän julkiset valansa ovat petoksia.
    Lopullinen valinta on hyvä tai paha. Minkä valinnan tekevät ne, joilla on verivala?”
    https://www.henrymakow.com/2021/09/communist-traitors-blood-oaths.html?_ga=2.138246648.971507920.1629325034-346964864.1627224119
    Makow sanoo edelleen: Kiinan kommunistinen puolue (KKP) on ”johtajiemme” tavoin satanisteja. …
    Yllättävää. Miksi Makow näin vastoin selkeitä faktoja uskoo? Eikö hän sittenkään ole hyvän puolella vaan näkee joka puolella vain pahaa? Ja ketä tämä lopulta palvelee? Cui bono?
    Tietenkin sionistien Nwo-hanketta. Nyt Kiinakin on siinä Makowin mielestä mukana. Kysymys on nyt siitä voiko Makowiin luottaa. Totuutta ei saa vääristää.
    Kuitenkin KKP on kaukana satanistien perversioista eikä palvo tekojen tasolla kahta herraa. Se on selvästi vain yhdessä omassa veneessä, ja se on uskollinen omaa kansaa kohtaan. Xi Jinpingin puhe osoittaa selvästi, mihin puolue keskittyy: vain oman kansansa, ja koko Euraasian rauhoittamiseen, sopuun ja sen etuun.
    Presidentti Xi, jolla on tapana puhua asiaa, julisti, että Kiina on vihdoin saavuttanut tavoitteensa rakentaa kaikin puolin kohtuullisen vauras yhteiskunta. Hän kiinnitti huomiota Kiinan viimeaikaisiin saavutuksiin: köyhyyden vähentämiseen ja talouden vakauteen. Puheesta heijastui luottamuksen ja ylpeyden tunne, johon liittyi nöyryyttä, kun presidentti Xi sanoi, että Kiinasta on tulossa kaikin puolin suuri moderni sosialistinen maa.
    On tärkeää, että presidentti Xi korosti puheessaan myös sitä, miten KKP on saavuttanut suurta menestystä ihmisten yhdistämisessä, käynyt läpi vallankumouksen, nälänhädät ja sodat ja myöhemmin käynnistänyt uudistukset, avautumisen ja marssinut eteenpäin uudella aikakaudella.
    Kaksi tuhatta vuotta kestäneen länsimaisen ”valkoisen ylivallan”, muiden värillisten ihmisten ja kulttuurien häikäilemättömän hyväksikäytön, kolonisaation, syrjinnän ja suoranaisen orjuuttamisen jälkeen on tullut aika kääntää pyörää – ja kääntää ihmiskunnan tulevaisuus kohti rauhanomaisempaa, oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa, Xi sanoi.
    Seuraavan sadan vuoden aikana ja Kiinan kommunistisen puolueen johdolla Kiina johdattaa idän nousevan auringon aikakauteen – se merkitsee vaurautta ja hyvää terveyttä kaikille, Xi uskoo. Keskeinen väline inhimillisen hyvinvoinnin tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa on Belt and Road -aloite, joka tarjoaa tasaisen virran uusia ideoita, luomuksia, kulttuurivaihtoa ja vastavuoroista oppimista.
    http://thesaker.is/how-cpc-succeeded-in-transforming-china-into-a-global-power/
    Eikö tätä kaikkea pitäisi arvostaa eikä leimata vain satanistien puuhaksi. Tällainen toiminta ei kuulu Nwo-Satanistien agendaan. Tällaista puhetta emme kuule ”bidenistien” emmekä DeepState-neokonnien ja globalistien suusta. Sitä ei myöskään kuule Brysselin EU:n eliitiltä, jonka pyrkimykset ovat nivoutuneet yhteen Washingtonin Nato-mafian satanistien kanssa.
    Ja Kiinalla, kuten Venäjälläkin, on omat covid-rokotteensa, joita ei ole suunniteltu tappamaan omaa kansaa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. SCO juuri käänsi maailmanjärjestyksen.
      Shanghain yhteistyöjärjestön 20-vuotisjuhlakokouksessa keskityttiin laserilla kahteen keskeiseen tavoitteeseen: Afganistanin aseman parantamiseen ja Euraasian integraation käynnistämiseen.
      PEPE ESCOBAR – SYYSKUU 22, 2021
      Dushanbessa, Tadžikistanissa pidetyn historiallisen Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) 20-vuotisjuhlakokouksen kaksi ratkaisevaa hetkeä oli pakko saada aikaan – kenenpä muun – Venäjän ja Kiinan strategisen kumppanuuden johtajien pääpuheista.

      Xi Jinping: Jinjiang: ”Tänään käynnistämme menettelyt Iranin ottamiseksi SCO:n täysjäseneksi.”
      Vladimir Putin: ”Haluaisin korostaa yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka allekirjoitettiin tänään SCO:n sihteeristön ja Euraasian talouskomission välillä. Sen tarkoituksena on selvästi edistää Venäjän ajatusta Suur-Euraasian kumppanuuden perustamisesta, joka kattaa SCO:n, EAEU:n (Euraasian talousliitto), ASEANin (Kaakkois-Aasian maiden liitto) ja Kiinan Belt and Road -aloitteen (BRI).”

      Se, mitä vuonna 2021 annetussa SCO:n Dushanben julistuksessa sanottiin Afganistanista, on varsin paljastavaa:

      1. Afganistanin tulisi olla itsenäinen, puolueeton, yhtenäinen, demokraattinen ja rauhanomainen valtio, joka on vapaa terrorismista, sodasta ja huumeista.
      2. On ratkaisevan tärkeää, että Afganistanissa on osallistava hallitus, jossa on edustajia kaikista Afganistanin yhteiskunnan etnisistä, uskonnollisista ja poliittisista ryhmistä.
      3. SCO:n jäsenvaltiot, jotka korostavat alueellisten ja naapurimaiden afgaanipakolaisille vuosia tarjoaman vieraanvaraisuuden ja tehokkaan avun merkitystä, pitävät tärkeänä, että kansainvälinen yhteisö pyrkii aktiivisesti helpottamaan heidän ihmisarvoista, turvallista ja kestävää paluutaan kotimaahansa.

      Vaikka se kuulostaa mahdottomalta unelmalta, tämä on Venäjän, Kiinan, Iranin, Intian, Pakistanin ja Keski-Aasian ”valtioiden” yhtenäinen viesti. Toivotaan, että Pakistanin pääministeri Imran Khan on valmis tehtäväänsä ja valmis SCO:n lähikuvaansa varten.
      Kuten Putin vihjasi avauspuheessaan, tästä Suur-Euraasian kumppanuudessa on kyse: Euraasian talousliitto (EAEU), BRI, Intian aloite, ASEAN ja nyt SCO kehittyvät yhtenäiseksi verkostoksi, jonka toimintaa ohjaavat ”suvereenit päätöksentekokeskukset”.
      https://www.unz.com/pescobar/eurasia-takes-shape-how-the-sco-just-flipped-the-world-order/

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Kiina ajaa kaksilla rattailla. Maa on omassa sosialismissaan sisäänpäin lämpiävä, mutta se tarjoaa resurssejaan kernaasti YK-vetoisen maailmanlaajuisen kommunismin levittämiseen. Alla oleva videoklippi antaa vihjeitä siihen suuntaan, että monet länsijohtajat toimivat yhteistyössä Kiinan kommunistisen puolueen kanssa, jotta the Great Reset- tai Agenda 2030-projektit voidaan viedä läpi niitä osin, kun se vaatii länsimaiden väestöjen vastarinnan fyysistä kukistamista. Suunnitelma vaikuttaa selvältä. Erityisesti englanninkieliset maat ajetaan poikkeustilaan kovaotteisella koronapolitiikalla ja sen jälkeen kutsutaan kiinalaisia joukkoja maahan pitämään yllä järjestystä YK:n mandaatilla. Kiinalaisilla ei ole estoja teurastaa länsimaiden kapinoivaa siviiliväestöä. Vaisto kertoo, että juutalaiset tai kans. väliseen illuminaattiin kuuluvat toimijat ovat laatineet käsikirjoituksen tälle. Kiinaa ei ajeta alas kulttuurimarxismilla, koska sen sotajoukkojen halutaan olevan toimintakykyisiä. Kulttuurimarxismi tekee kansakunnasta toimintakyvyttömän erityisesti miehistä kuntoa vaativissa asioissa. Toisaalta Kiina on toiminut koelaboratoriona valvonta- ja orjayhteiskunnan teknisille ja sosiaalisille innovaatioille.

      Kiinassa on varmastikin ryhmiä, jotka pyrkivät muodostamaan opposition kans. väliselle juutalaisuudelle/illuminaatille. Tällä hetkellä heidän asemansa on horjuva ja tuskinpa paljon parempi kuin lännessä, joka on 99% alistettu em. ryhmälle.

      https://www.bitchute.com/video/tMY6D7hEHmn3/

      Plusääni(2)Miinusääni(2)
      1. Tuo Kiinan kaksilla rattailla ajo on väite jota sionisti-media hokee. Se on sen hajota-ja-hallitse strategiaa. Aika yliampuvaa minusta tuo mitä kirjoitat. Faktat eivät tuollaista tue. Taidat olla itse nyt tuon ala-arvoisen bitchut-videon pelottelema kun tällaisiin olet mennyt mukaan.
        Kiina ei ensinnäkään ole kommunistinen maa vaan sosialistinen valtiojohtoinen markkinatalous tai valtiokapitalismi. Jos maata ohjaa kommunistinen puolue niin ei se tarkoita että maa olisi kommunismin vallassa. Kyllä se pitää näkyä muullakin tavalla. Xi on vielä itse sanonut ettei Kiina ole kommunistinen ja näkyyhän se maan toiminnassa.
        Mitä noihin apuun kutsuttuihin kiinalaisiin YK-järjestysjoukkoihin joilla ei olisi estoja tappaa siviiliväestöä suhtaudun kuten muuhunkin Kiina-propagandaan: Illuminaatin (nwo-mafian) pelottelua jolla ajavat omaa tyrannia-agendaansa ja jota epäluotettava ja katsojia kalastava bitchute on lähtenyt välittämään. Uskotko todella että Kiina lähtee tällaiseen järjettömään Rotsild-mafian juoksupojan rooliin?
        Sehän merkitsisi kaiken kiinalaisen perinteen hylkäämistä ja oman maan luovuttamista vieraiden voimien haltuun. Ja onhan Kiina tehnyt selväksi että se haluaa rakentaa vain omaa sosialistista mallivaltiota tyrkyttämättä sitä muille. Ei Xi ole huijari minun kartalla, ainakaan vielä. Siitä ei ole todisteita. Annetaan Kiinan rakentaa omaa maataan rauhassa kun se ei muita uhkaile.

        Plusääni(0)Miinusääni(4)
        1. Ei Kiina ketään uhkaa. Vain Illuminaatti uhkaa kaapata koko maailman. Mutta jos yhteistyö lasketaan uhaksi niin silloin Kiina on toki vakava uhka siihen kyvyttömille illuille.
          Moskova näkee uuden sotilaallisen AUKUS-liittouman uhkana Venäjää ja Kiinaa vastaan

          Sotilaallinen yhteistyösopimus (AUKUS) solmittiin 15. syyskuuta Australian, Britannian ja Yhdysvaltojen välillä. Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev kuvaili AUKUS-liittoumaa sotilaallisena ryhtymisenä Venäjää ja Kiinaa vastaan, joka uhkaa koko Aasiaa.
          https://mvlehti.net/2021/09/23/moskova-nakee-uuden-sotilaallisen-aukus-liittouman-uhkana-venajaa-ja-kiinaa-vastaan/

          Sekä AUKUS että EU:n armeijan nousu ovat kasvavan moninapaisuuden ilmentymiä, ja ne voivat olla ratkaisevia vakauden ja niiden vihamielisyyksien vähenemisen kannalta, joita atlanttisuuden maailmanlaajuiset pyrkimykset tällä hetkellä aiheuttavat. Vaikka AUKUS on muodollisesti olemassa Kiinan torjumiseksi, se tekee sen yhteisen historian ja vaikutuspiirien perusteella. Tämä tarkoittaa, että Kiinan hillitsemisen logiikka tällaisissa puitteissa sisältää myös AUKUSin. Sivilisaatioiden sfäärit, kuten anglosfääri, eurosfääri tai Kiina (joka itsessään on sivilisaatio), asettavat kaikki selkeät legitimiteettirajat. Tämä on täysin ristiriidassa sen tuhoisan yrityksen kanssa rakentaa yksi ainoa maailmanjärjestys abstraktien ja universaalien arvojen pohjalta, jotka sanellaan keisarillisesta keskuksesta käsin.
          Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
          https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/20/aukus-expedites-coming-eu-army-nato-irrelevance/

          Plusääni(0)Miinusääni(2)
          1. AUKUS valmistelee ydinsotaa Taiwanin pitämiseksi
            Thierry Meyssan
            Viralliset reaktiot Australian, Britannian ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen (AUKUS) julkistamiseen koskevat vain Australian ja Ranskan välisen asesopimuksen irtisanomista. Niin kauheaa kuin tämä onkin telakoiden kannalta, se on vain sivuseuraamus liittoutumien kääntämisestä, jonka tarkoituksena on valmistautua sotaan Kiinaa vastaan.
            https://www.voltairenet.org/article214159.html

            Plusääni(0)Miinusääni(0)
  9. Ylempänä kommentissa ”Jatko-osa” 15.9.2021 at 19.40 totesin:
    ”Kristinuskoon kääntyneenä Kanadan juutalaisena Makowin tieto omata heimostaan lienee luotettavaa”.

    Vaikka M kirjoittaa monesta asiasta osuvasti niin hänen käsitystä Illuminaatista (Rotsild-mafiasta) en allekirjoita siinä että sen valta olisi kiistaton kaikessa siten ettei mitään todellista vastarintaa sitä vastaan ole vaan kaikki vastarinta on sen kontrolloimaa.
    Niinpä esim. Hitler olisi tehnyt kulissien takana työtä vain sille ja edisti sen agendaa tuhoamalla Saksan. Ja tänään Venäjä ja Kiina olisivat vain sen johtamia näennäis-oppositioita jotka todellisuudessa palvelevat vain sen agendaa eli globaalista pankkiirimafian kommunismia.
    Itse olen eri mieltä ja uskon ainakin vielä ettei näin ole. Faktat eivät tätä tue. Hitler ei ollut Nwo-mafian agentti eikä Kiinan johtama SCO toimi sen ohjaamana. Tarvitaan lisää tätä tukevaa tietoa.

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
  10. ”Eisenhowerin ristiretki Euroopassa on 559 sivun kirja; Churchillin toisen maailmansodan kuusi nidettä on yhteensä 4448 sivua; ja de Gaullen kolmiosainen Mémoires de guerre on 2054 sivua. Tässä kirjoitusmassassa, joka on yhteensä 7061 sivua (lukuun ottamatta johdantokappaleita), julkaistu vuosina 1948-1959, ei löydy mainintaa natsien ”kaasukammioista”, ”juutalaisten” kansanmurhasta ”tai” kuudesta ” miljoonasta ’sodan juutalaisesta uhrista.’
    https://www.unz.com/ldinh/juden-uber-alles/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  11. America Is a Nation of Hate
    RACHES • OCTOBER 1, 2021
    Viha vapaan maailman kansoja kohtaan
    Time.comin mukaan seuraava kuva julkaistiin Life-lehdessä 22. toukokuuta 1944. Kuvassa näkyvä kuvateksti kuuluu: ”Arizonalainen sotatyöläinen kirjoittaa laivaston poikaystävälleen kiitosviestin japsikallosta, jonka tämä lähetti hänelle” (klikkaa suuremmaksi).
    https://www.unz.com/proems/america-is-a-nation-of-hate/
    Time.com-sivuston mukaan kuvan otti Ralph Crane (myöhemmin Lifen henkilökunnan valokuvaaja), ja se esiteltiin ”Lifen” (!) ”Viikon kuvana” (!!!) tämän tekstin kera:

    Kun hän hyvästeli kaksi vuotta sitten Natalie Nickersonin, 20, sotatyöläisen Phoenixista, Arizonasta, isokokoinen, komea laivaston luutnantti lupasi hänelle japsin. Viime viikolla Natalie sai ihmiskallon, johon luutnantti ja 13 ystäväänsä oli kirjoittanut nimikirjoituksensa ja jossa luki: ”Tämä on hyvä japsilainen – kuollut japsilainen, joka on poimittu Uuden-Guinean rannalta.” Lahjasta yllättynyt Natalie antoi sille nimen Tojo. Asevoimat paheksuvat jyrkästi tällaista.

    Lifen toimitus yritti siten vastuuvapauslauseketta, ja teki vain pahemman myönnytyksen. Jos asevoimat ”paheksuvat jyrkästi” sotilaidensa toimintaa, sitä varten niissä on jotain, jota kutsutaan kurinpidoksi – mukaan lukien sotaoikeudet. Pelkästään kurinpidollisista syistä, puhumattakaan siitä, miten liian armollinen Führer tuomitsi tällaisen raakuuden undeutschina, jokainen hypoteettinen saksalainen sotilas, joka lähetti vihollisen kalloja kotiin psykopaattisarjamurhaajien trofeina, olisi oppinut ”natsikurin” merkityksen. Amerikkalaiset taas murhasivat pseudo-oikeudellisesti saksalaisia ja japanilaisia korkea-arvoisia sotilaskomentajia todellisten tai kuviteltujen epäonnistumisten vuoksi kurinpidon ylläpitämisessä alempien sotilaidensa keskuudessa. …
    Sota on rauhaa. Vapaus on orjuutta. Kuolema on ELÄMÄ. Mitä amerikkalaisten standardien mukaan pitäisi kutsua ”hyväksi amerikkalaiseksi”?
    Amerikka on vihan kansakunta.
    Sen kulttuuri ja perimä ovat korjaamattomasti ja parantumattomasti täynnä rappeutuneiden, alhaisen luokan uskonnollisten fanaatikkojen vihaa ja kateutta, jotka pakenivat isänmurhaavassa vihassa Euroopan järjestystä ja kulttuuria. Heidän veljemurhanhimoiset jälkeläisensä murhasivat, häpäisivät ja orjuuttivat sitten etelän parempia veljiään – pääasiassa amerikkalaisia, jotka matkustivat Uuteen maailmaan paremmista syistä, amerikkalaisia, jotka olivat pohjimmiltaan eurooppalaisia – veljiä, jotka olivat kasvamassa liiaksi isän kaltaisiksi. Kun viha oli näin hegemoniassa Amerikassa, amerikkalaiset hyökkäsivät sitten kahdesti Eurooppaan, tuhosivat eurooppalaisen isänmaan ja aloittivat pitkäaikaisen joukkomurhan, joka on tehnyt Amerikasta maailman halveksituimman kansakunnan.

    Katsokaamme nyt mielikuvia rauhaa, rakkautta ja ystävyyttä kansojen ja rotujen välillä edustavasta kansakunnasta.
    Tässä on natsipropagandaa, jossa japsilainen – amerikkalaisittain, ei ”hyvä japsilainen” – opettaa vaaleaa natsi-saksalaista natsiystäväänsä (kuva) käyttämään noita taidokkaita pikku keppejä, jotka aina hämmentävät ja hämmentävät länsimaalaisia:
    IMDB:n[2] mukaan tämä blondi ei ollut yhtä onnekas kuin Death-lehden pääkallofetisisti neiti ”Natalie”: Fräulein Eweler kuoli 1. lokakuuta 1947[3] 31-vuotiaana ”tuolloin tunnetusti aliarvostetussa Berliinissä” syistä, joita ”ei tiedetä”. Vapisten en halua spekuloida kauniin vaalean filmitähden tulevaisuudennäkymiä Berliinissä vuosina 1945-47. No, hän oli saksalainen natsi, jolla oli veli SS:ssä; hän varmaan ansaitsi sen. Hän oli paha – niin paha, että hänellä oli päärooli vieraan kulttuurin kunnioittavassa, hellässä ja myönteisessä kuvauksessa eurooppalaisille. Sen sijaan hänen olisi pitänyt tehdä elokuvaystävästään ”hyvä japsilainen” ja kerätä hänen kallonsa kuten neiti Natalie Nickersonin. Rasistinen, fasistinen Fräulein Eweler oli natsi, täysin amerikkalaisen ”ELÄMÄNTAVAN” vastainen!

    Kuten olen sanonut aiemmin, Adolf Hitler oli vapaan maailman johtaja. Ja kansallissosialistinen Saksa, vapaa ja itsenäinen Saksa, oli myös suuri rakentaja, joka rakensi tuhoutumatonta harmoniaa rotujen ja kansojen välillä: Rotujen välinen ystävyys ilman syrjintää, kansainvälinen rauha ilman kansainvälistä bolsevismia, kulttuurien välisten siltojen kunnioittava rakentaminen ilman niin kutsutun ”monikulttuurisuuden” vastakulttuurista massatuhoa.

    Näin ollen, riippumatta siitä, mitä rotua itse olen, riippumatta siitä, mistä olen kotoisin, toivon hartaasti, että olisin syntynyt maailmaan, jossa Saksa ja sen ystävät olisivat voittaneet sodan – Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton vihan liiton sijasta.
    Tietenkin amerikkalaiset, nuo suuren valheen suuret mestarit, syyttävät saksalaisia siitä, että he tekivät sen, mitä amerikkalaiset itse asiassa tekivät: Saarnasivat ”rauhaa” valheena samalla kun riehuivat ympäri maailmaa murhanhimoisella verenhimolla ja suurilla verilöylyillä. Amerikka, vihan kansakunta, on myös tekopyhyyden, chutzpahin ja sen tempun kansakunta, että syyttää omia uhrejaan rikoksista, joihin itse syyllistyy heitä vastaan.

    Niinpä saksalaisia, jotka ennen kaikkea uskalsivat rakastaa itseään, rotuaan ja perinteitään, syyttävät ”vihasta” ne, jotka saarnaavat rakkautta ja harjoittavat samalla vihaa: Amerikkalaiset, joille viha on käytännössä kansallinen uskonto. Ja saksalaisia syytetään usein siitä, että he ovat solmineet sotilasliiton pelkän mukavuudenhalun vuoksi – niiden taholta, jotka eivät voi kuvitellakaan olevansa kiinnostuneita toisten kansojen kulttuureista ilman kaksinaamaista, salakavalaa, hyväntekijän kulttuuri-imperialismia.
    Saksalaisten vilpittömät ystävyydenosoitukset muille sivistyneille kansoille saivat vastakaikua. Itä ja länsi yhdistyivät kulttuuriharmoniaan…
    …koska ne liittyivät poliittisesti ja sotilaallisesti komentajien vastaiseen sopimukseen. ”Komintern” oli bolshevikkien oma lyhenne sanoista Kommunistinen Internationaali. Saksa ja Japani, jotka olivat tuolloin vapaista kansakunnista voimakkaimpia, yhdistyivät sotilaallisesti puolustaakseen yhdessä omia vapauksiaan.

    Ja vapauden akseli meni paljon pidemmälle. Keskellä Kiinan monisuuntaista sisällissotaa sekä Saksa että Japani ojensivat ystävällisesti kätensä kiinalaiselle johtajalle, joka oli menestyksekkäimmin torjunut brittiläistä vaikutusvaltaa – vapaalle ja itsenäiselle kiinalaiselle johtajalle, jota maolaiset ja amerikkalaiset ”historiankirjat” haukkuvat ”nukeksi”.
    Wang Jingwei ei suinkaan ollut ”sätkynukke”, vaan hän oli tuolloin ainoa uskottava kiinalainen johtaja, joka 1) ei ollut Neuvostoliiton eikä Yhdysvaltojen vaikutusvallan alainen ja 2) hallitsi merkittävää osaa Kiinan alueesta.
    Saksa, Japani ja Wangin Kiina liittoutuivat myös suuren intialaisen kansallismielisen johtajan kanssa, jota intialaiset kunnioittavat vielä tänäkin päivänä ja jota Mahatma Ghandi kutsui syvistä filosofisista erimielisyyksistään huolimatta ”(intialaisen) isänmaallisuuden prinssiksi”: Subhas Chandra Bose. Suunnitelman mukaan japanilaiset kouluttaisivat ja aseistaisivat Intian kansallisen armeijan Singaporessa, jotta Bose voisi hyökätä omaan maahansa ulkopuolelta, kaataa Britannian vallan ja liittää vapaan Intian vapaan Kiinan ja vapaan Japanin kanssa yleisaasialaiseksi suurvaltablokiksi. Kun tämä itäinen linnake olisi liittynyt arjalaiseen Eurooppaan Saksan johdolla, vapaa maailma olisi pelastunut neuvostoliittolais-amerikkalaiselta globalisti-internationalistisen valloituksen tyrannialta.
    Se oli kaunis maailma, joka olisi voinut ja jonka olisi pitänyt olla. Juutalaisten janitarit tuhosivat tuon maailman: Amerikkalaiset, jotka eivät voi siirtää omien rikostensa syyllisyyttä juutalaisille, joista he tekivät herrojaan, sen enempää kuin goy-tappaja voi siirtää kaiken syyllisyyden juutalaiselle pomolleen, joka määräsi murhan.

    Vapaan maailman tulevaisuus
    Saksan johtama vapaa maailma on menetetty. Korruptio ja tyrannia hallitsevat nyt maailmaa. Olemme nyt uudessa pimeässä ajassa.
    Omalta osaltani en vihaa mitään rotua, paitsi juutalaisia, amerikkalaisia rimanaluksia. Haluan ojentaa käteni rauhassa ja ystävyydessä tämän maailman kunnollisille kansoille siinä toivossa, että tulevaisuudessa voidaan rakentaa uusi vapaa maailma.

    Ilman erityistä järjestystä (ja ottamatta kantaa joidenkin näiden kansojen välisiin traagisiin jännitteisiin) kutsun kunnioittavasti Proemsin japanilaiset, kiinalaiset, hindutraditionalistit, jotka ovat nähneet amerikkalaisjohtoisen länsimaisen liberaalin vaikutuksen tuhonneen kulttuurinsa vielä ”itsenäisyyden” jälkeenkin, arabit, jotka kunnioittavat eurooppalaisten oikeutta kotimaahansa yhtä paljon kuin minä Irakia ja Palestiinaa, Iranilaisia, afganistanilaisia ja tietenkin eurooppalaisia, jotka haluavat palauttaa eurooppalaisen veren, kunnian ja alueellisen suvereniteetin – venäläisiä, jotka ymmärtävät, että sodan synnyttämä vihani kohdistuu ensisijaisesti neuvostohallitukseen, jonka amerikkalaiset pakottivat Venäjälle ja jota juutalaiset hallitsivat – ja toisinajattelevia yksittäisiä amerikkalaisia, jotka ovat samaa mieltä kuin suurin amerikkalainen patriootti, professori Revilo P. Oliverin kanssa:
    Saksalainen kirjailija kuvailee oikein etelävaltioiden hyökkäystä ”yhdeksi maailmanhistorian kauheimmista sodista”, ja hän on lähes aina oikeassa lähimenneisyydestä, kun amerikkalaiset, jotka ovat henkisesti mädäntyneet kristillisen vanhurskauden tappavasta viruksesta, sallivat, että heistä tehdään jiddiläisten isäntiensä tuomareita ja poliiseja maailmassa…

    Sellainen oli meidän typeryytemme. Syyllisyytemme on kiistaton. Sitä ei voi lieventää. Me teimme juutalaisista herrojamme, ja juuri meidän valtamme toteutti lännen itsemurhan. Ja on vain luonnollista, että eurooppalaiset saavat nyt tyydytystä oman tuhonsa keksijöiden rappiosta ja tulevasta hajoamisesta. … artikkeli jatkuu vielä linkissä monine kommentteineen
    … Nick Kollerstrom says:
    Next New Comment
    October 11, 2021 at 10:19 am GMT • 5.1 hours ago • 100 Words   ↑
    Thank you Mr Unz, for having this article. Two books of mine covered the very profound cultural-moral-spiritual-physical destruction of Germany in 20th century, viz ‘the Holocaust myth and Reality’ and ‘how Britain initiated both world wars.’
    Its time now for Germany to start asking US troops to leave, then eventually sign a peace treaty for WW2!
    John Wear: You might also enjoy reading my book “Germany’s War.” Ron Unz has published it on this website at
    https://www.unz.com/book/john_wear__germanys-war/.
    Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  12. Jasenovac: uusin holokaustin häpeäpilkku … muutama ote linkin artikkelista https://www.deepl.com/Translator konekäännöksenä
    Hassua, miten se menee holokaustitarinan kanssa: kerta toisensa jälkeen esiin lipsahtaa ruma totuudenpätkä. Kun näin tapahtuu, vielä yksi pala lisää huijauksesta tulee esiin, kaikkien nähtäväksi. Lyhyen hetken ajan yksi kiusallinen totuus nousee julkisuuteen, mutta joutuu sitten nopeasti muistiaukon syvyyksiin. Vain ahkeruudella, kovalla työllä ja pienellä tuurilla tällaiset asiat saavat suuremman merkityksen.

    Tällä kertaa tarkat silmät havaitsivat lipsahduksen. Kyseessä on hämärä toisen maailmansodan aikainen keskitysleiri Jasenovac nykyisessä Kroatiassa.
    Kyseessä on artikkeli, joka ilmestyi lyhyesti Postin verkkosivuilla otsikolla ”This disgraceful mocking of the Holocaust needs to stop now” (nyt saatavilla täällä; alkuperäinen URL-osoite on poistettu). Australialaisen toimittajan David Goldmanin kirjoittamassa lyhyessä esseessä käsitellään pakkomielteisesti kolme vuotta vanhaa Kroatian televisiohaastattelua, jossa historioitsija ja Kroatian juutalainen Ivo Goldstein selostaa Jasenovacin ”yhä ongelmallisempaa” leiriä. Haastattelussa, joka on vuodelta 2018, Goldsteinilta kysyttiin muun muassa seuraavaa: ”Monet ovat kommentoineet rikosteknisten todisteiden puutetta juuri tästä leiristä. Voitteko selittää, miksi näin on?”
    Ehkä merkittävintä on se, että tämä pieni episodi tuo mieleen samanlaiset väitteet Auschwitzin, Treblinkan ja Belzecin kaltaisista merkittävämmistä leireistä. Fyysisten todisteiden puuttuessa miten voimme perustella väitteet tuhansista, sadoista tuhansista tai miljoonasta holokaustin uhrista näillä leireillä? Toimittaja Goldmanin mielestä Jasenovacia koskevat valheet kuitenkin vain ”saastuttavat” laajemman holokaustitarinan, jonka hän hyväksyy kyseenalaistamatta. Kuten hän sanoo: ”Miksi sallia holokaustin historian saastuttaminen paikalla [Jasenovacilla], joka ei pysty antamaan mitään riippumatonta rikosteknistä näyttöä muutamaa tuhatta uhria suuremmasta määrästä ja jonka jatkuvasti kasvava – myös vuonna 2021 – uhrilista on toistuvasti todistettu väärennetyksi?”. Todellakin; ja voimme kysyä saman kysymyksen lähes kaikista perinteisistä holokaustikohteista. Seuraukset ovat vakavia juutalaisille kaikkialla.
    Mutta tämä herättää jälleen saman kysymyksen muiden leirien osalta: Missä ovat Auschwitzin lähes miljoonan juutalaisen ruumiiden jäännökset? Tai 900 000 juutalaisen ruumiit Treblinkassa? Tai 600 000 juutalaisen ruumiit Belzecissä? Onko meillä mitään? Ruumiita, luita, tuhkaa – mitä tahansa? Onko meillä edes kuoppia maassa, joihin saksalaisten sanottiin hautaavan satojatuhansia uhreja vain kaivamaan heidät myöhemmin esiin ja polttamaan heidät ”tuhkaksi” avotulessa puupölkkyjen päällä? Vuosien tutkimustyöni perusteella vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on ”ei”.
    Entä se väitetty miljoona juutalaista, jotka tapettiin eri ghetoissa? Missä heidän jäännöksensä ovat? Entä ne väitetyt 1,6 miljoonaa juutalaista, jotka tapettiin ampumalla, lähinnä itärintamalla; missä ovat heidän jäännöksensä? (Kaikki asiantuntijamme mainitsevat tai antavat ymmärtää tällaisia lukuja, ja ne ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta pääsemme pakolliseen ”6 miljoonan” kokonaissummaan). Eivät kaikki heidän jäännöksensä, tai edes suurin osa heistä. Olisimme tyytyväisiä vaikkapa puoleen tai jopa neljäsosaan, kunhan meillä olisi hyvä selitys lopuille. Mutta sen sijaan saamme tarinoita ”600 ruumiista, jotka löydettiin täältä” ja ”250 ruumiista, jotka löydettiin sieltä”, ja tuhkaa, joka vastaa ehkä korkeintaan ”muutamaa tuhatta ruumista”. Nämä ovat niin kaukana ”6 miljoonasta”, että ne kumoavat tehokkaasti juuri tämän luvun. Aivan kuten ”700 000-1 miljoonasta” Jasenovacissa on farssi, niin on myös ”6 miljoonaa juutalaista” laajemmin holokaustin osalta[5].
    Silti peloton toimittajamme David Goldman on julkeutunut kirjoittamaan: ”Ne, jotka ovat sekoittaneet ainoan [!] sota-ajan keskitysleirin, josta ei ole mitään todennettavissa olevia tietoja, tieteellisesti todistettuihin [!] holokaustin tosiasioihin, ovat tehneet mittaamatonta vahinkoa juutalaisten historialle.” Hän on joko tietämätön totuudesta tai peittelee tarkoituksella todellisuutta. Todellista ”mittaamatonta vahinkoa” ovat aiheuttaneet hänen juutalaiset lajitoverinsa ja heidän älylliset lakeijansa, jotka ovat vuosikymmenien ajan edistäneet kestämätöntä myyttiä juutalaisten kärsimyksistä.
    https://www.unz.com/article/jasenovac-the-latest-holocaust-embarrassment/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  13. Weber tarkastelee vähän tunnettua tarinaa kurjuudesta ja kuolemasta, jonka voittajat aiheuttivat hävinneelle Saksalle toisen maailmansodan jälkeen.
    Liittoutuneet vallat aiheuttivat ”tuntemattoman holokaustin”, joka koostui tuhosta, ryöstelystä, nälänhädästä, raiskauksista, ”etnisistä puhdistuksista” ja joukkomurhista. Yli 14 miljoonaa saksalaista karkotettiin tai pakotettiin pakenemaan Itä- ja Keski-Euroopasta. Noin kolme miljoonaa saksalaista kuoli tarpeettomasti – noin kaksi miljoonaa siviiliä, enimmäkseen naisia, lapsia ja vanhuksia, ja miljoona sotavankia. Weber korostaa myös liittoutuneiden kaksinaismoralismia, kun saksalaisia johtajia tuomittiin kuolemaan politiikasta, jota liittoutuneet itse toteuttivat, joskus paljon laajemmassa mittakaavassa.
    http://www.ihr.org/audio/archives/unknown-holocaust
    http://www.ihr.org

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  14. Leirit olivat itse asiassa lomakeskuksia, jonne ystävälliset Saksalaiset toivat Juutalaiset turvaan sodan hirveyksiltä ja julmuuksilta. Leireillä oli itse asiassa varsin lokoisat ja turvalliset oltavat, mikä käy myös ilmakuvista hyvin ilmi. Höyrysauna ja vaatteiden desinfiointi kuuluivat peruspalveluihin, mikä ei tuona aikana ollut mikään itsestään selvyys. On selvää, että laajassa joukossa ryypiskely, rietastelu ja väkivalta toisinaan puhkesi ja Saksalaisten oli pakko toimia järjestyksenvalvojana. Näistä toimenpiteistä monet pahat puheet ovat saaneet alkunsa. Leirillä myös kuoli ihmisiä,
    kuten normaalioloissakin. Krematorio oli tuohon aikaan ja on edelleenkin hyvä tapa vainajan leposijan valmisteluun. Leirien pitäminen ei ollut ilmaista ja sotaponnistelut vaativat veronsa, joten Juutalaiset joutuivat maksamaan kohtuullisen korvauksen leirillä olosta. Sen saattoi suorittaa myös työllä. Vastineeksi he saivat suojaa ja turvaa vihamielisiä tahoja vastaan. Historia kirjoitetaan voittajan kynällä.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat