Totuus juurihoidoista

”Totuutta ei niinkään pimitä väärä käsitys nykytilasta, joka johtaa virheisiin, eikä puutteet päättelykyvyssä, vaan ennalta päätetty lopputulos, ennakkoasenne.” –Arthur Schopenhauer

Kuinka tietää mihin lääketieteessä ja hammaslääketieteessä voi luottaa ja mihin ei? Toisin sanoen, kuinka päätämme terveysasioissa kumpi on oikeassa, vaihtoehtoinen vai tavanomainen lääketiede? Kun samasta asiasta on monia ristiriitaisia näkemyksiä, kuinka tiedämme mihin uskoa?

Jos suosin luontaishoitoja, tulisiko minun sivuuttaa kaikki valtavirtaisen lääketieteen hoidot? Tai toisinpäin, jos luotan valtavirtaiseen lääketieteeseen, tulisiko minun hylätä kaikki vaihtoehtoiset hoitomuodot toimimattomina? Ei tietenkään. Kummassakin leirissä on hyviä ja pahoja ihmisiä. Mutta kuinka erottaa hyvät pahoista ja toimivat hoitomuodot toimimattomista?

Tunne johdonmukaisen ajattelun perusperiaatteet

Päättelyssä käytetään tiettyjä perusperiaatteita, joiden hyödyntämällä tehdään johtopäätös.

Olipa kyseessä vallitsevan näkemyksen puolustaminen tai haastaminen, on ehdottoman tärkeää että ajattelu ja johtopäätökset perustuvat tieteellisiin tosiasioihin, ei oletuksiin, ennakkoasenteisiin tai vastaavuuksiin. Näitä ajattelua ohjaavia sääntöjä kutsutaan perusperiaatteiksi. Jokaisen hypoteesin ja teorian on sekä oltava looginen että käytävä yhteen tehtyjen havaintojen kanssa. Näistä periaatteista luistaminen johtaa usein väärään johtopäätökseen.

Jos yksikin teorian väitteistä ei noudata logiikkaa tai on ristiriidassa tehtyjen havaintojen kanssa, teoria tulee hylätä virheellisenä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tehtyjen johtopäätösten tulee perustua tunnettuihin tosiasioihin eli fysiikan, kemian tai biologian lakeihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että teoria pitää paikkansa, vaan että se voi pitää paikkansa. Perustuuko näkemys tunnettuihin tosiasioihin? Voiko se pitää paikkaansa? Jos voi, ensimmäinen edellytys täyttyy. Jos ei voi, se voidaan hylätä virheellisenä.

Dinosaurusesimerkki

Väitän, että kuussa elää dinosauruksia. Täyttääkö tämä väite edellä mainitun vaatimuksen? Ei tietenkään.

Ensinnäkin, dinosaurukset ovat kuolleet sukupuuttoon. Tiedämme myös, ettei kuussa ole ilmakehää, eikä mikään happea tarvitseva eläin, kuten dinosaurus, voisi elää siellä. Teoria voidaan hylätä jo tässä vaiheessa, sillä se ei perustu tunnettuihin tosiasioihin.

Entä jos joku väittää, että kuuhun on rakennettu suuria kaupunkeja, joissa asuu tuhansia ihmisiä. Voisiko tämä pitää paikkansa? Voi, mutta se on erittäin epätodennäköistä. Tarvittava teknologia on olemassa. Vaikka se ei ole todennäköistä, se on mahdollista.

Kuinka voimme sanoa pitääkö väite paikkansa? Voimme etsiä todisteita. Voimme tehdä havaintoja. On olemassa teleskooppeja, joilla voidaan kuvata kuun pintaa, joka on maata kohti. On olemassa kuuta kiertäviä avaruusaluksia, jotka on varustettu kameroilla, ja jotka havaitsisivat kaupungin kuun pinnalla. Näemme suoraan onko kuun pinnalla rakennuksia vai ei. Jos rakennuksia ei ole, väite ei pidä paikkaansa.

Todellisuudesta esitetyn väitteen on siis täytettävä kaksi edellytystä:

1. Se perustuu tunnettuihin tosiasioihin: Jos se on mahdollista, se voi pitää paikkansa. Tämä ei tarkoita että se pitää paikkansa, vain että se voi pitää paikkansa.

2. Kokeelliset havainnot ovat yhdenmukaisia teorian kanssa: jos teoria perustuu tunnettuihin tosiasioihin ja kokeelliset havainnot ovat yhdenmukaisia sen kanssa, se pitää paikkansa.

Perusperiaatteiden soveltaminen juurihoitoihin

Kuinka voimme soveltaa aiempaa hampaille tehtäviin juurihoitoihin ja niiden mahdollisiin riskeihin?

Vallitsevan uskomuksen ja hyväksytyn teorian mukaan juurihoidetut hampaat eivät voi aiheuttaa tai olla osasyynä sairauksiin, eikä niiden kautta vuoda bakteereja tai myrkkyjä verenkiertoon. Tarkastellaan asiaa perusperiaatteiden valossa.

Määritetään ensin kaikki ominaisuudet, jotka juurihoidetulla hampaalla on. Sen jälkeen tarkastelemme, kuinka kyseiset ominaisuudet käyvät yksiin tunnettujen biologisten ja fysiologisten periaatteiden kanssa. Päättelyketju käydään läpi askel askeleelta, kunnes saavumme loogiseen johtopäätökseen. Tämän jälkeen testaamme, tukevatko havainnot tehtyä johtopäätöstä.

Tarkastellaan hampaiden juurihoidon ja sydäntaudin välistä yhteyttä. Vallitsevan näkemyksen mukaan keskeisin sydän- ja verisuonisairauksille ja sydänkohtauksille altistava tekijä on tulehdustila, joka vahingoittaa sepelvaltimon pintakudosta (endoteelia). Tiedämme myös, että infektiot ja bakteerien erittämät myrkyt aiheuttavat tulehdusta ja vaurioita endoteeliin. Kuinka sitten juurihoidot altistavat sydän- ja verisuonisairauksille?

On tunnettu tosiasia, että juurikanavien tulehdus ei lakkaa, ja tulehdustila vain pahenee ajan myötä. Amerikan hammaslääkäriliitto on tietoinen tästä. Tiedetään myös, että suun bakteerit tuottavat voimakkaita eksotoksiineja. Tri Boyd Haley on osoittanut, että myrkyt vuotavat juurihoidettujen hampaiden juurten lävitse.

Tätä et tiennyt juurihoidosta

Amerikan erikoishammaslääkäriliitto väittää, ettei juurihoidetuista hampaista vapaudu myrkkyjä. Järjestö väittää, että sekä bakteerit että myrkyt jäävät jumiin hampaan sisälle eivätkä ne kulkeudu muualle elimistöön. Ja vaikka juurihoidetuista hampaista vapautuisi bakteereja, järjestön mukaan infektio pysyy paikallisena eikä kulkeudu muualle elimistöön.

Ovatko väitteet loogisia, ja onko niiden tueksi kokeellista näyttöä?

Juurihoidettujen hampaiden bakteerit tuottavat erilaisia, pienimolekyylisiä myrkkyjä. Vapautuvatko nämä myrkyt hampaista? Kuten aiemmin mainittiin, tri Haley on tutkinut myrkkyjen vapautumista juurihoidetuista hampaista. Hän havaitsi, että juurihoidetuista hampaista vapautuu erittäin voimakkaita myrkkyjä. Molekyylit ovat hyvin pienikokoisia, ja ne poistuvat hampaiden juurien kautta.

Koepaloja ottaessa on myös huomattu, että merkittävä osa juurihoidettujen hampaiden paikoista vuotaa. Täytyy muistaa, että myrkkymolekyylit ovat erittäin pienikokoisia. Ne voivat diffusoitua juuren pinnan lävitse tai hampaan juuren kärjestä. Niitä ei voi ”vangita” hampaan sisään.

Jos teoria ei ole looginen ja on ristiriidassa tehtyjen havaintojen kanssa, se ei pidä paikkaansa

Amerikan erikoishammaslääkäriliiton esittämä väite ei ole looginen eivätkä havainnot tue sitä. Näin ollen se ei pidä paikkaansa.

Todellisuudessa bakteerien tuottamat myrkyt vuotavat ulos juurihoidetuista hampaista. Pieniä molekyylejä ei voi eristää vuotavan paikan ja juuren huokoisen pinnan sisäpuolelle. Väite ei käy järkeen. Tri Haleyn tutkimuksissa on myös saatu näyttöä, että myrkyt vapautuvat hampaista. Vapautumisen jälkeen mikään ei estä myrkkyjä kulkeutumasta muualle elimistöön.

Entäs bakteerit sitten? Järjestön väitteen mukaan bakteerit pysyvät eristettyinä juurikanavassa. Mutta pitääkö tämä paikkansa?

Havaintojen perusteella käytännössä 100 % hammastaskujen pohjan luusta oli bakteeri-infektio. En muista yhtäkään kertaa, jolloin juurihoidettua hammasta ympäröivästä luusta otetun bakteeriviljelmän tulos olisi negatiivinen.

Amerikan erikoishammaslääkäriliitto väittää, että vaikka bakteerit poistuisivat hammaskanavasta, ne jäävät ympäröivään kudokseen eivätkä kulkeudu muualle elimistöön. Järjestö myös väittää, että immuunijärjestelmä tuhoaa bakteerit ennen kuin ne pääsevät verenkiertoon ja sitä kautta muualle elimistöön.

Kumpikaan väitteistä ei pidä paikkaansa. On osoitettu, että haitalliset bakteerit voivat ”huijata” immuunijärjestelmää eri tavoin ja selvitä. DNA-analyysin avulla on myös osoitettu, että juurihoidettujen hampaiden bakteereja on löytynyt sepelvaltimoplakista ja veritulpista, jotka ovat aiheuttaneet sydänkohtauksen. Bakteerit ovat kulkeneet juurikanavista sydämen sepelvaltimoihin.

Milloin lääketiede hyväksyy totuuden juurihoidoista?

Olemme osoittaneet, että:

1. Kaikki juurihoidetut hampaat ovat infektoituneita, ja infektio pahenee ajan myötä.

2. Juurihoidettujen hampaiden sisällä olevat haitalliset bakteerit tuottavat voimakkaita eksotoksiineja, jotka vuotavat hampaista ja kulkeutuvat muualle elimistöön.

3. Juurikanavien bakteerit vuotavat hampaista sitä ympäröivään luuhun ja muualle elimistöön.

4. Immuunijärjestelmä ei aina tuhoa haitallisia bakteereja.

5. Juurihoidetuissa hampaissa olevia bakteereja on löydetty sepelvaltimoplakista, sepelvaltimotautipotilaiden perikardiaalisesta nesteestä ja revenneistä aivovaltimoista. Havainnon vahvistaa juurikanavissa eläville bakteereille ominaisen perimäaineksen löytyminen edellä mainituista paikoista.

Noudattamalla esitettyjä periaatteita voidaan tehdä johtopäätös, että juurihoidetuista hampaista leviää sekä bakteereja että bakteerien tuottamia eksotoksiineja kaikkialle elimistöön, ja että myrkyt ja bakteerit voivat aiheuttaa sairauksia tai altistaa niille.

 

Lähde: NaturalHealth365

Lue myös:

Haluaisitko kuolleen hampaan suuhusi koko loppuiäksi?

11 kommenttia

 1. Tästä asiasta olen väitellyt kähes koko ikäni hammasääkäreiden kanssa. Joka kerta kun he katsovat tiettyjä hampaitani niin ne haluavat aloittaa juurihoidot. Ja joka kerta minä sanon että ”nypi ne irti”. Kun ne kysyy että miksi, sanon:”Me säästetään molempien aikaa ja minun rahoja”. Jonka jälkeen alkaa nokkapokka siitä kumpi on oikeassa. Ja kun minä vänkään että juurihoitoa ei aloiteta vaan hampaat nypitään irti jos niitä ei pystytä paikkaamaan, niin sitten muminan kanssa paikat korjataan.

  Plusääni(17)Miinusääni(2)
  1. Meidän kokemuksiamme juurihoidoista.

   Kun lopetimme fluorin käytön hampaiden hoidossa,loppuivat juurien ongelmat,myös juurihoidot.Koska fluori on hermomyrkky se tuhoaa myös hampaan hermoja.

   Meillä vanhemmilla alkanut ikenien vetäytyminenkin pysähtyi kokonaan 🙂

   Aiemmin,kun todettiin,että hampaaseen on tehtävä juurihoito,niin aloitin hopeavesikuurin,jonka aikana tulehdus juuressa helpotti ja juurihoidon aikana puudutuskin aina tehosi hyvin,mikä on normaalisti ongelma tulehtuneessa kudoksessa.

   Kun hammas oli hoidettu,siinä ei enää ollut,eikä tullut tulehdusta hopeaveden ansiosta.Nykyään purskuttelemme päivittäin hopeavedellä,eikä reikiäkään ole enää tullut,koska kariesbakteerikaan ei kestä hopeaa nanohiukkasina 🙂

   Eli Hopeavesi on hampaidenkin hoidossa nro.1. Tietysti OIKEIN valmistettuna tislattuun veteen ja puhtaasta 99,99% hopeasta aitoustodistuksella !.Youtube colloidal silver videoiden ohjeista voi kyllä sairastua argyriaankin,koruhopean kovettimista,epäpuhtaasta vedestä,tai elektrolyysin kiihdyttimistä (Paul Karason).

   Syyt hopeaveden väärin valmistamiseen ja myrkytystiloihin on usein ihmisten kärsimättömyys.
   Minulta menee 3litran veden tislaamiseen n.4 tuntia ja itse hopeaveden elektrolyysiin toiset 4 tuntia.
   Tuotoksena kirkasta 25ppm ionista hopeavettä,joka soveltuu vaikka hengittämiseen inhalaattorin kautta 🙂

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 2. jUUTALAISET MÄDÄTTÄÄ JA SUVAKIT!!

  Paavo tajukangas ei tunnu tajuanvan juutalaisista mitään! Hölmö luulee että islam valloittaa mailman!!

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 3. jO KAUAN LAITTANUT HÄNEN SIVUILLEEN JUUTALAISISTA! MUTTA EI! Rupeaa tuntumaan että hänet on maksettu muslimien ja valkoihoisten vastaikkain asetteluun!!

  Joka pitäisi olla jokaiselle selvää! Miksi puhutaan jenkeistä kun jenkkejä hallitsee täysin juutalaiset!!

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
 4. Voi olla että olen ainoa joka ihmettelee mutta miten nuo Tajukangas-kommentit liittyvät juurihoitoon?

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 5. Lääketieteen tri Weston Price on ilmeisesti ensimmäinen asiantuntija, joka osoitti aikoinaan, että juurihoidetut hampaat voivat aiheuttaa monia terveysongelmia. Sittemmin on havaittu, että juurihoidetut hampaat tuottavat elimistöön thioeettereitä, jotka voimakkaina myrkkyinä tuhoavat solun mitokondrioita. Ei olekaan ihme, että eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 98%:lla aikuisista syöpäpotilaista oli 2-10 juurihoidettua kuollutta hammasta. Jos ihmisen jalka menee kuolioon, se leikataan pois. Miksi kuolleet hampaat pitäisi silti säilyttää suussa?

  Plusääni(4)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat