Trollit levittävät tahallaan väärää informaatiota suosikkisivustoillasi – tarkoituksena suututtaa ja vedota tunteisiin

Oletteko koskaan miettineet, miksi nuo samat ärsyttävät, ylimieliset ja satunnaiset käyttäjät vain sattuvat ilmestymään aina kellon tarkkuudella heti kiisteltyjen viestien jälkeen? He seuraavat, odottavat ja iskevät samoihin aiheisiin ärsyttääkseen ja vedotakseen käyttäjien tunteisiin sosiaalisessa mediassa ja tuhansilla muilla sivustoilla. Oli kyseessä sitten rokotteet, GMO, luomuruoka tai mikä tahansa muu luonnollisen terveyden aihe tai valtavirrasta poikkeava mielipide, nämä ”trollit” paljastuvat osaksi laajempaa monimutkaista operaatiota, joka palvelee monikansallisia ruokajättiläisiä, lääketeollisuuden kartelleja, suurta maatalousbisnestä ja kemikaaliyhtiöitä, joiden liikevaihto pyörii yhteensä biljoonissa dollareissa.

Codex Alimentarius komissio (CAC) muodostui YK:n aloitteesta vuonna 1962 yhteistyössä Maailman Terveysjärjestön (WHO), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Maailman Kauppajärjestön (WTO), Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) ja maatalousministeriön (USDA) kanssa. Codex Alimentarius itsessään on kokoelma kansainvälisiä elintarvikealan standardeja, ohjeita ja muita vastaavia suosituksia, jotka määrittelevät kaikki ruokaan liittyvät vaatimukset, niin jalostettuihin, puolijalosteisiin, geenimuunneltuihin kuin tuoreeseen ruokaan.

Codex Alimentariuksen alla toimivat organisaatiot ovat palkanneet dis-informaatiospesialisteja soluttautumaan internetin keskusteluihin, muokkaamaan mielipiteitä ja kylvämään epäsopua tavallisten käyttäjien välille.

Kansainvälinen lisäaineiden neuvosto (IFAC) on kansainvälinen järjestö, joka edustaa yrityksiä, jotka valmistavat kaikkialla maailmassa käytettyjä ruokien valmistus- ja lisäaineita niin tavallisiin kuin luomutuotteisiin. Ryhmä on hyvin aktiivinen Codexissa. Mutta miten voi tietää keitä he ovat ja ketä he edustavat, kun on lähes mahdotonta tietää keitä jäsenet ovat?

Monet aktivistit ympäri maailman ovat keskittyneet taistelemaan pelättyä maailmanlaajuista ”Codex Alimentarius” ruoan standardisointia vastaan (joka rajoittaisi vakavasti kykyämme ylipäätään tuottaa terveellistä ruokaa riittävästi ja korjata ruokavaliota tarpeellisilla ravintolisillä, mikä hyödyttäisi suuresti lääketeollisuuden jättiläisiä ja maailman Monsantoja). Taistelusta huolimatta Euroopan Unionissa on otettu käyttöön lähes identtinen standardisointi.

Kansallinen Terveyden keskusjärjestö (NHF) on ainoa terveyden vapautta edustava järjestö, jonka on sallittu puhua Codex kokouksissa ja he kertovat olevan käytännössä mahdotonta saada listaa jäsenistä (mikä paljastaisi luonnollisesti rahoittajat ja mahdollisesti kulissien takaiset agendat).

Ruokafirmat palkkaavat lobbaajia edistämään lainsäädäntöä heidän edukseen ja vastustamaan heille haitallisia lakeja. Kauppajärjestöt ovat virallisia lobbausjärjestöjä, joiden kautta ruokafirmat yhdistävät voimavaransa saadakseen enemmän vaikutusvaltaa. Yksi esimerkki ruokateollisuuden kauppajärjestöstä on kansallinen naudanlihantuottajien järjestö (National Cattlemen’s Beef Association), joka edustaa lihateollisuutta. Jokaiselle eläintuotteelle (sika, siipikarja, kananmunat, maitotuotteet) on oma kauppajärjestönsä. Samalla tavoin virvoitusjuomateollisuutta edustaa American Beverage Association ja elintarvike- ja juomateollisuutta edustaa Grocery Manufacturers Association sellaisine valmistajineen kuin General Mills, Coca-Cola ja Kraft Foods.

Kauppajärjestöjen ollessa avoimia siitä, ketä edustavat, eturyhmät eivät ole. Eturyhmillä on usein harhaanjohtavia nimiä ja ne yrittävät luoda positiivisen julkisuuskuvan, jolla salataan heidän rahoittajiensa taloudelliset motiivit. Lisäksi useimmat eturyhmät keskittyvät pääasiassa pr-kampanjoihin lobbauksen sijaan.

Kun perehdytään tarkemmin kansainvälisen lisäainejärjestön IFACin taustatietoihin, huomataan että sen perusti vuonna 1980 Patrick M. Farrey, joka on sattumoisin Kellen Company-ryhmän varapresidentti. Sen lisäksi, että Kellen Company liittyy läheisesti IFACin syntyyn, se myös hallinnoi sitä taustalta. Vaikka kunnon listaa IFACin jäsenistä ei ole saatu, ovat jäsenet varmasti samanlaisia kuin hallinnoiva osa, eli lisäainevalmistajia mukaan lukien keinomakeutusaineiden ja natriumglutamaatin valmistajat.

Jokainen elintarvikeviraston FDA:n vastuu kansan suojelemiseksi muuttuu lopulta uskollisuudeksi suuryrityksille. FDA itse asiassa levitti Monsanton propagandaa asiakirjalla, jonka oli saanut Kansainväliseltä ruokatietoneuvostolta (IFIC).

Mitä virheinformaatio saa aikaan suosikkisaiteillasi

Kaikki dis-informaatiokampanjoista tehdyt eettiset analyysit päätyvät samaan johtopäätökseen: Törkeää totuuden välttelemistä ja harhaanjohtavia väitteitä ”huonosta” tieteestä. Kampanjoille on yhteistä:

– Törkeä totuuden välttely

– Keskittyminen tuntemattomiin muuttujiin ja tunnettujen muuttujien sivuuttaminen

– Harhaanjohtavat väitteet ”huonosta” tieteestä

– ”Eturyhmien” luominen

– Tekaistun tieteen tuottaminen

– Ajatushautomokampanjat

– Harhaanjohtavat PR-kampanjat

– ”Astroturf”-ryhmien luominen (tekaistut ruohonjuuritason kansalaisjärjestöt)

– Journalistien ja tiedemiesten kyberkiusaaminen

Sosiologinen kirjallisuus kuvailee dis-informaatiokampanjoiden ilmiötä vastaliikkeeksi, joka on siis yhteisöllinen liike, joka on muodostunut reaktiona jollekin toiselle yhteisölliselle liikkeelle.

Sustainable Food Newsin mukaan yli 50 tällaista ruoka- ja bioteknologian kauppajärjestöjen puolesta toimivaa eturyhmää on muodostanut uuden liittouman nimeltään Alliance to Feed the Future. Tätä liittoumaa taas koordinoi lisäaineita suojeleva International Food Information Council (IFIC). Liittouman ilmaisema tavoite on ”tasapainottaa julkista keskustelua modernista maanviljelystä ja ruoan suurtuotannosta.”

Artikkelissa kerrotaan: Alliance to Feed the Future kertoi liittouman jäsenien haluavan ”auttaa tyydyttämään maailman alati kasvava ruoan tarve vastuullisesti, tehokkaasti ja edullisesti kertomalla modernin ruoan tuotannon ja teknologian ’todellisen tarinan’ ja hälventämällä siihen liittyviä väärinkäsityksiä”. Sustainable Food Newsin kysyessä, mitä väärinkäsityksiä ryhmä haluaa hälventää, liittoumaa koordinoivan IFIC:n toimitusjohtaja Dave Schmidt vastasi: ”Tavallisimmat väärinkäsitykset, joita viljelevät laajan populaarikulttuurin kirjat ja elokuvat, ovat yleensä teknologiaa tuomitsevia ja haikailevat aikaan ennen teknologista vallankumousta. Vallalla olevan käsityksen mukaan ruoan teollinen jalostaminen tai suurtuotanto on pahasta.

…Liittouman tavoite on sivistää ’mielipidejohtajia’ yliopistosektorilla, ammattiyhteisöissä, journalismissa ja hallituksen virastoissa. Lisäksi he kohdentavat informaatiotaan verkossa ’valistuneille kuluttajille’.”

Liittouma vaikuttaa yrittävän tukahduttaa kuluttajien vahvistuvan näkemyksen, että modernilla ruoantuotannolla saattaa olla negatiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja ympäristöön, kuten luonnonmukaisen ja kestävän kehityksen ruoantuotannon liike on tiedottanut.”

Kaikkialla verkossa, Facebookista keskustelusivustoille ja forumeille, jopa ammattisivustoille, nämä dis-informaatio spesialistit käyttävät asiantuntijoiden kehittämiä taktiikoita totuuden halventamiseen, harhauttamiseen ja tuhoamiseen. Eturyhmien tärkeimpiä keinoja ovat propaganda ja virheinformaatio. Tärkeitä taktiikoita ovat:

Astroturffaus (valheellinen ruohonjuuritoiminta)

Ryhmä teeskentelee edustavansa tavallista kansaa, yleensä kuluttajia, pienyrittäjiä ja maanviljelijöitä. Tavoitteena on saada kansa uskomaan ryhmän olevan heidän puolellaan ja heidän aatteensa ja tavoitteidensa olevan eliitin ja hallituksen hyökkäyksen kohteena.

Viestintuojan ampuminen

Kriitikoiden ja arvostelijoiden halventaminen mollaamalla ja nimittelyllä, kuten ”ruokapoliisi” ja ”kiihkoilija”, sekä muilla tavoin alentaminen.

Tieteellisten todisteiden ostaminen

Tutkimusten maksaminen, asiantuntijapuhujien palkkaaminen, tiedeartikkeleiden maksaminen mediassa, kaikki paljastamatta ristiriitaisia intressejä.

Pelon lietsonta

Ihmisten pelkojen vaaniminen ja hyväksikäyttö, erityisesti talouteen liittyvät, kuten jonkin uuden käytännön siirtyminen hintojenkorotukseksi tai työpaikkojen menetykseksi.

Eräs yleinen eturyhmien käyttämä taktiikka on käyttää spesialisteja kumoamaan suosittuja myyttejä maanviljelykäytännöistä ja ravitsemusneuvoista. Eturyhmät kuvaavat vastustajien ryhmät, asiantuntijat ja virkamiehet pelonlietsojiksi, jotka eivät ymmärrä tiedettä tai tunne faktoja. Tavoitteena on saada eturyhmien asema vaikuttamaan järkevältä ja hyvin perustellulta, kun vastustajasta tehdään samalla epälooginen ja jopa salaliittomainen.

Useat näiden dis-informaatio taiteilijoiden käyttämistä tempuista ja ominaisuuksista on loistavasti ja yksityiskohtaisesti paljastanut H. Michael Sweeney. Mitä enemmän jokin tietty ryhmä sopii näihin ominaisuuksiin ja syyllistyy niiden sääntöjen noudattamiseen, sitä todennäköisemmin kyseessä on ammattimainen suurta bisnestä palveleva dis-informaation levittäjä. Ihmisiä voi ostaa, uhkailla tai kiristää levittämään väärää tietoa, joten monesti myös tunnetun ”hyvän tyypin” motiivit voivat olla epäilyttäviä.

Kyseessä on massiivinen operaatio samanaikaisesti monella eri tasolla. He kirjautuvat Facebookiin ja uutiskommentteihin eri nimillä auttaakseen tukemaan omia tarkoitusperiään. Usein näitä trolleja näkee eri sivustoilla jättämässä täsmälleen samoja kommentteja, aina negatiivisia, ja vain tietyistä aiheista. Rokotukset on yksi suosituimmista aiheista, mutta myös GMO, luomu ja kannabis ovat kuumia aiheita, joilla he ratsastavat. Paljastavia ovat usein samat fraasit ja sama kielenkäyttö. Eräs Facebook-käyttäjä paljastui jäätyään kiinni 52 eri profiilin kera, kaikissa eri kuvat ja tiedot. Jäätyään kiinni hän poisti kaikki 52 FB-tiliä samanaikaisesti.

Järkevä ihminen tutkii todistusaineistoa ja todisteluketjua arvioidakseen johtopäätöksen paikkansa pitävyyttä. Virheinformaation levittäjän tavoitteena on vaikuttaa todisteluketjun linkkien uskottavuuteen ja ohjata ihmisiä kauemmas totuudesta. Usein pelkästään prosessin sotkeminen ja hidastaminen auttaa saavuttamaan ainakin osittaisen voiton, sillä ajan venyessä ja keskustelun lisääntyessä apatian määrä kasvaa. Jos todisteluketjun linkit pitävät, totuus voittaa. Ei ole mitään hävettävää, jos ei pysty tuottamaan täydellistä todisteluketjua, kunhan vilpittömästi tavoittelee totuutta. Trollit vetoavat usein tunteisiin ja pilkkaavat kaikista virheistä yrittäen siten estää tai häiritä järkevää keskustelua.

Trollien ja heidän naruista vetelevien taustavaikuttajiensa (joilla on eniten hävittävää totuuden voittaessa) on PAKKO estää järkevä ja kunnollinen todisteluketjun tarkastelu. Koska tosiasiat ja totuus eivät yleensä itsestään kaadu tai häviä, on heidän turvauduttava valheisiin ja petoksiin. Yleensä valheen ja petoksen ammattilaiset, kuten järjestäytynyt rikollisuus ja tiedustelupalvelut, käyttävät toiminnassaan selvästi määriteltäviä ja havaittavia apukeinoja. Kuitenkin tavallinen kansa on kehnosti valmistautunut kohtaamaan ja tunnistamaan näitä toimintatapoja ja yllättävän usein jopa mediaa ja virkavaltaa EI OLE KOULUTETTU tunnistamaan saati käsittelemään näitä tilanteita. Useimmissa tapauksissa vain pelin pelaajat itse tuntevat pelin säännöt.

DIS-INFORMAATION 25 SÄÄNTÖÄ

1. Älä kuule, näe tai puhu pahaa.

Mitä tahansa tiedätkin, älä puhu siitä, varsinkin jos olet julkisuuden hahmo, uutisankkuri tms. Jos sitä ei ole uutisoitu, sitä ei tapahtunut, eikä siihen tarvitse koskaan puuttua.

2. Ilmaise epäuskoa ja närkästystä.

Vältä keskeisistä asioista keskustelua ja keskity sen sijaan sivuasioihin, joita voi käyttää osoittamaan koko aiheen olevan ristiriidassa jonkun muutoin pyhän ja loukkaamattoman teeman tai ryhmän suhteen. Tämä taktiikka tunnetaan myös ”kuinka julkeat?!” –vetona.

3. Leimaa juorujen ja huhujen levittäjiksi.

Välttele asioista keskustelua kuvailemalla kaikkia syytöksiä, paikasta ja todisteista huolimatta, pelkiksi huhupuheiksi ja täysin perättömiksi ja villeiksi syytöksiksi. Muutkin halventavat termit, jotka kuvastavat totuuden vastaisuutta, voivat toimia. Tämä menetelmä toimii erityisen hyvin median hiljaisuuden kera, sillä kansan ainoa keino saada tietää totuus ovat tällaiset ”väiteltävissä olevat huhut”. Jos väitteen pystyy yhdistämään internetiin, kannattaa ”villin huhun” mainita todistettavasti olevan peräisin ”joiltain kakaroilta internetistä”, jolloin sillä ei voi olla mitään todellisuuspohjaa.

4. Käytä olkinukkea.

Etsi tai luo vastustajan argumentointiin jokin osa tai elementti, jonka voit helposti murskata saaden itsesi näyttämään hyvältä ja vastustaja surkealta. Keksi jokin asia, jonka voit turvallisesti antaa muiden ymmärtää olevan olemassa vastustajasi argumentoinnissa, tai valitse heikoimman argumentin heikoin aspekti. Vahvista asian merkitystä ja tuhoa niin täydellisesti, että se vaikuttaa romuttavan kaikki teoriat, niin todelliset kuin keksityt, samalla kun vältyt keskustelemasta mistään todellisista asioista.

5. Ohjaa vastustaja sivuraiteille nimittelemällä ja halventamalla.

Tämä taktiikka tunnetaan myös keskeisenä ’viestintuojan kimppuun hyökkäämisessä’, vaikka muitakin vastaavia tekniikoita löytyy. Liitä vastustajiin epäsuosittuja nimityksiä, kuten rasisti, terroristi, radikaali, oikeisto, vasemmisto, liberaali, salaliittofriikki, uskonnollinen fanaatikko, sotahullu, kahjo, pervo jne. Tämä aiheuttaa häntä tukevien vetäytymisen pelkästä pelosta saada sama leima, eikä sinun tarvitse enää käsitellä koko asiaa.

6. Iske ja pakene.

Hyökkää lyhyesti ja pakene ennen vastausta tai jätä vastaus täysin huomiotta. Toimii erittäin hyvin internetissä ja kirjeitä-päätoimittajalle-ympäristössä, joissa uusia identiteettejä tulee jatkuvana virtana, eikä kriittistä järkeilyä tarvitse selittää. Hyökkää ja jätä vastustajan vastine huomiotta, sillä vastaamalla siihen antaisit sille jotakin arvoa.

7. Kyseenalaista motiivit.

Vääristele tai korosta mitä tahansa asiaa, joka voisi viitata siihen, että vastustajalla on omia salaisia tarkoitusperiä tai ennakkoasenteita. Tällä pystyy helposti väistämään itse asian ja pakottamaan vastustajan puolustuskannalle.

8. Vetoa auktoriteettiin.

Väitä olevasi tai liitä itsesi auktoriteettiasemaan ja kuorruta argumenttisi riittävällä jargonilla ja yksityiskohdilla vakuuttaaksesi olevan ”joku joka tietää”. Kerro yksinkertaisesti että asia ei ole niin (kuin vastustaja sanoo) keskustelematta asioista, perustelematta tarkemmin tai viittaamatta tietolähteisiin.

9. Näyttele tyhmää.

Tarjotuista todisteista tai loogisista väitteistä riippumatta vältä keskustelemasta asioista muutoin kuin kieltämällä uskottavuuden, järkevyyden, todistearvon, niiden sisältämän logiikan, ja johtopäätöksen. Parhaan tuloksen saa sekoittamalla vähän kaikkea.

10. Väitä vastustajan väitteiden olevan uudestaan lämmitettyjä vanhoja uutisia.

Tämä on olkinuken johdannainen. Mitä suurempi asiakokonaisuus ja/tai korkeampi profiili, sitä suuremmalla todennäköisyydellä joku esittää helposti kumottavia syytöksiä aikaisin tai joku toinen tekee saman myöhemmin. Jos tämmöisiä tilanteita on ennakoitavissa, kannattaa luoda jokin vähäpätöinen asia olkinukeksi ja tuhota se, jolloin siihen voi palata myöhemmin tai jopa samaistaa uusia asioita, huolimatta viitekehyksestä tai uusista todisteista, ja sivuuttaa ne lyhyesti muistuttamalla niiden asioiden tultua kattavasti ja lopullisesti käsitellyksi jo aikaisemmin. Vielä parempi, jos vastustaja oli mukana keskustelussa jo alkuperäisen olkinuken tuhoamisen aikoihin.

11. Luo itsellesi ja käytä perääntymisasemia.

Käyttämällä totuudesta jotain vähäpätöistä asiaa tai elementtiä voi esiintyä kunnioitettavalla tavalla ja ’tunnustaa’ jälkikäteen jonkin viattoman erehdyksen, mutta väittää vastustajien tarttuneen tilaisuuteen ja suurennelleen sitä kohtuuttomasti, minkä lisäksi voi vielä vihjata muihin törkeyksiin ja ilkeyksiin, jotka ovat asiattomia ”ja vain yksinkertaisesti väärin”. Tällä saa muut puolelleen ja joku voi jopa puolustaa ja ”vaatia hölmöilyn lopettamista”, koska olet jo ’tehnyt oikein’. Oikein tehtynä tällä saa kalasteltua sympatiat puolelleen rehellisyydestä ja suoraselkäisyydestä omien virheidensä suhteen ja välttyä käsittelemästä vakavampia asioita.

12. Mysteereille ei ole vastauksia.

Maalaile tapahtumista ja moninaisista tekijöistä sellainen mysteeri, että kokonaisuus tuntuu aivan liian monimutkaiselta ratkaistavaksi. Tapausta ja sen käsittelyä seuraavat menettävät mielenkiintonsa nopeammin ja näin välttyy käsittelemästä itse keskeisiä asioita.

13. Liisa Ihmemaassa –logiikka.

Välttele asioista keskustelua järkeilemällä takaperin tai käyttämällä näennäisesti deduktiivista päättelyä, joka estää minkään todellisen tosiasian esilletulon.

14. Vaadi täydellisiä ratkaisuja.

Välttele asioiden käsittelyä vaatimalla vastustajalta täydellistä ratkaisua.

15. Sovita tosiasiat vaihtoehtoisiin johtopäätöksiin.

Tämä vaatii luovaa ajattelua, ellei rikosta itsessään suunniteltu sisältämään valmiita vaihtoehtoisia johtopäätöksiä.

16. Hävitä todisteita ja todistajia.

Jos se ei ole olemassa, se ei ole tosiasia, eikä todiste. Ei tarvitse käsitellä asiaa.

17. Muuta puheenaihetta.

Yleensä käyttämällä jotain näistä muista juonista vaihda keskustelun suuntaa terävillä ja ristiriitaisilla kommenteilla, jotka suuntaavat huomion uusiin ja helpommin hallittaviin asioihin. Toimii erityisen hyvin, jos omalta puolelta löytyy kumppaneita, jotka voivat ’väitellä’ kanssasi uudesta aiheesta ja keskittää keskustelun paremmin tämän uuden asian ympärille, jolloin voidaan välttää tärkeämmät asiat.

18. Ärsytä ja yllytä vastustajaa ja vetoa tunteisiin.

Jos ei muu auta, hauku ja pilkkaa vastustajaa yrittäen saada hänet vastaamaan tunteella, joka yleensä saa hänet vaikuttamaan hölmöltä ja ylikiihkeältä sekä heidän kantansa sekavammalta. Tällä välttää keskustelemasta asioista ja lisäksi saa kättä pidempää, jolla voi neutraloida seuraavat argumentit väittäen heitä ”niin herkiksi kritiikille”.

19. Jätä tosiasiat huomiotta ja vaadi mahdottomia todisteita.

Tämä voi olla ”näyttele tyhmää”-juonen muunnelma. Vastustajan esittämistä todisteista välittämättä vaadi tätä esittämään jotain mahdotonta, jotain mitä hänellä ei juuri silloin ole tai joka on turvallisesti kadonnut, tuhottu tai piilotettu, kuten murha-ase. Mikäli haluaa täysin välttää asiasta keskustelemisen, voi joutua kategorisesti kieltämään täydellisesti median, kirjat, todistajanlausunnot ja jopa hallituksen virkamiesten lausunnot.

20. Tekaistuja todisteita.

Aina kun mahdollista tuo keskusteluun uusia tosiasioita ja vihjeitä, jotka ovat ristiriidassa vastustajan esittämien kanssa. Niillä voi neutraloida arkoja asioita ja estää päätöksen syntymisen. Tämä toimii parhaiten, jos rikos itsessään on suunniteltu sisältämään varasuunnitelmia.

21. Vaadi Suurta valamiehistöä, erikoissyyttäjää tai muuta valtaa käyttävää tutkintaelintä.

Kumoa prosessi omaksi hyödyksesi ja neutraloi tehokkaasti kaikki arat asiat ilman avointa keskustelua. Oikein käsiteltynä todisteet ja todistajanlausunnot voidaan vaatia salaisiksi. Jos sattuu pitämään syyttäjää taskussaan, voi hän varmistaa, ettei valamiehistö kuule raskauttavia todisteita ja tapauksen päätyttyä todisteet salataan ja sinetöidään. Kun suotuisa tuomio on saatu, voidaan asiaa pitää ratkaistuna. Yleensä tätä tekniikkaa käytetään syyllisen vapauttamiseksi, mutta sillä voidaan myös saada aikaan syyte, jos halutaan lavastaa joku syylliseksi.

22. Väärennä itse oma totuutesi.

Luo omat asiantuntijat, ryhmät, kirjailijat, johtajat tai vaikuta olemassa oleviin, jotka ovat halukkaita murtamaan rajoja suosiollisten tieteellisten, tutkivien ja sosiologisten tutkimusten tai todistusten kautta. Tällä tavoin, jos on aivan pakko keskustella asioista, voi tehdä sen auktoriteetilla.

23. Luo suurempia harhautuksia.

Jos mikään edellä mainituista ei harhauta aroista asioista tai estä mediaa uutisoimasta tilanteista, joita ei voi välttää, kuten oikeudenkäynnit, pitää luoda suurempia uutisia enemmistön harhauttamiseksi.

24. Vaienna arvostelijat.

Jos edellä mainitut menetelmät eivät tuo menestystä, voi harkita vastustajien eliminointia lopullisella ratkaisulla siten, ettei enää tarvitse käsitellä asiaa. Tämän voi saavuttaa heidän kuolemalla, vankeudella, kiristämisellä tai tuhoamalla heidän persoonansa julkaisemalla kiristysmateriaalia, tai tuhoamalla heidät taloudellisesti, henkisesti tai vahingoittamalla vakavasti heidän terveyttään.

25. Katoa.

Jos olet keskeinen salaisuuksien haltija tai muutoin hyvin perillä asioista ja uskot paineen käyvän liian kovaksi, voit välttää asioiden käsittelyn katoamalla joksikin aikaa.

DIS-INFORMAATION LEVITTÄJIEN 8 LUONTEENPIIRRETTÄ

1) Välttely

He eivät koskaan oikeasti keskustele asioista suoraan tai anna jotain rakentavaa keskusteluun, vaan välttelevät lähteiden tai tunnistetietojen mainitsemista. He mieluummin vihjaavat sitä ja tätä. Käytännössä kaikki heidän esityksessään vihjaa auktoriteettiin ja asiantuntemukseen ilman mitään todisteita uskottavuudesta.

2) Valikoivuus

Heillä on tapana valita vastustajansa tarkkaan, joko käyttämällä iske-ja-pakene taktiikkaa pelkkiin vastustajaa tukeviin kommentoijiin, tai keskittäen raskaampia hyökkäyksiä avainvastustajiin, jotka tunnetusti käsittelevät asioita suoraan. Jos satunnainen kommentoija sattuu argumentoimaan menestyksekkäämmin, keskittyy hyökkäys heihin molempiin.

3) Sattumanvarainen

Heillä on tapana putkahtaa esiin sattumanvaraisesti kiistanalaisen aiheen yhteydessä ilman aiempaa selvää historiaa kyseessä olevalla areenalla käydyissä keskusteluissa. Vastaavasti he myös katoavat, kun aihe ei ole enää yleisen kiinnostuksen kohde. Heidät todennäköisesti ohjattiin tai valittiin jostain syystä paikalle ja he katoavat sen syyn mukana.

4) Ryhmätyöskentely

He toimivat yleensä vastavuoroisesti ja omakehua harjoittavina ryhminä, vaikka näin voi tapahtua luonnollisesti millä tahansa julkisella forumilla, mutta näiden ammattimaisten ryhmien toiminnassa on usein toistuvien sananvaihtojen säännöllinen kaava. Toisinaan yksi ryhmän jäsenistä soluttautuu vastustajan leiriin kylvääkseen siemenen olkinukelle tai jollekin muulle strategialle, jolla voidaan vesittää vastustajan vahvuudet.

5) Salaliittovastaisuus

He tuntevat lähes aina vastenmielisyyttä ”salaliittoteoreetikkoja” kohtaan ja niitä, jotka uskovat millään tavalla, että Lee Harvey Oswald ei tappanut John F. Kennedyä. Vaikka heillä on päivänselvä vastenmielisyys salaliittoja kohtaan, he kuitenkin jostain syystä roikkuvat puolustamassa vastustavia mielipiteitä, vaikka heidän voisi kuvitella sen sijaan vain yrittävän tehdä kaikista naurunalaisia. Heidän erikoiselle keskittymiselleen on jokin salainen motiivi.

6) Teennäiset tunteet

Heillä on epätavallisen paksu nahka ja oudon teennäiset tunteet. Jopa musertavan ylivoimaisen kritiikin ja torjumisen edessä he pysyvät järkähtämättöminä ja kestävät, mutta heidän tunteensa pysyvät kummallisen viileinä, ikään kuin he näyttelisivät roolia, tekisivät sitä työkseen. Useimmilla ihmisillä loukkaantuneet tunteet ja viha paistavat läpi kaikista kommenteista, mutta ei trolleilla.

7) Epäjohdonmukaisuus

Usein he tekevät virheitä, jotka paljastavat heidän todellisen minänsä tai motiivinsa. Tämä voi johtua joko aihepiirin vajavaisista tiedoista tai Freudilaisesta lipsahduksesta heidän kannustaessaan sisimmissään vastapuolta. Usein he paljastavat teeskentelynsä antamalla ristiriitaista tietoa, kuten eräs laivaston lentäjäksi esittäytynyt, joka myöhemmin perusteli huonoja kommunikointitaitojaan pelkällä kansakoulutasoisella koulutuksella (kuinka moni pääsee kansakoulutasolla laivaston lentäjäksi?), tai eräs tyypillinen trolli, joka ensin sanoi, ettei ollut mikään asiantuntija, mutta myöhemmin väitti tietävänsä hyvin paljon juuri omakohtaisen kokemuksen vuoksi.

8) Aikavakiot

Tämän näkee toimivan erityisesti silloin, kun suuri bisnesmaailma, hallitus tai muu valtaa käyttävä tekijä on sekaantunut peittelyoperaatioon:

 • Minkä tahansa totuutta kannattavan kohteen viesti uutissivustolla johtaa VÄLITTÖMÄÄN vastineeseen. Näillä operaatioilla on käytettävissään rajattomasti analyytikoita ja trolleja istumassa ja odottamassa tilaisuutta aiheuttaa vahinkoja. Jotta dis-informaatio toimisi uutissivuston kommenteissa, pitää lukijan nähdä se, siksi vaaditaan nopea vastausaika, muutoin satunnainen kävijä saattaa taipua totuuden suuntaan.
 • Suorempi kommunikointi virheinformaation lähteen kanssa, kuten sähköposti, vaatii pidempää viivettä, yleensä 2 – 3 vuorokauden viivettä. Tämä mahdollistaa ryhmän strategiakeskustelun sopivasta vastineesta parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja jopa tarvittaessa luvan selvittämisen tai lisäohjeiden kysymisen ylempää komentoketjusta.

Merkittävää on se, ettei edes mediaa ja virkavaltaa ole koulutettu tunnistamaan saati käsittelemään näitä tilanteita. Useimmissa tapauksissa vain pelin pelaajat itse tuntevat pelin säännöt.

On aika paljastaa verkon trollit ja todelliset tahot heidän taustalla. Käyttäkää yllä olevia sääntöjä näiden syyllisten tunnistamiseen. Älkää antautuko heidän ärsytyksilleen, vaan korkeintaan kiittäkää heitä kommenteista ja siirtykää eteenpäin (he vihaavat sitä). Näitä operaatioita on alkanut nousta syrjäyttämään jo organisaatioiden sisällä olevat ryhmät, jotka ovat nähneet valon. Yhdessä me voimme vaikuttaa asioihin.

 

Alkuperäinen artikkeli: http://preventdisease.com/news/13/053013_Surging-Disinformation-Analysts-On-Your-Favorite-Websites-Commenting-To-Emotionalize-and-Antagonize.shtml

30 kommenttia

 1. Jokseenkin kaikki muut kohdat kuin ’salaliittovastaisuus’ sopii myös tämän tekeleen omiin juttuihin aika hyvin ..

  Ja ei, näitä höpöjuttuja kritisoivat henkilöt eivät ole mitään palkattuja spesialisteja – ovatpahan vain olleet peruskoulun ja lukion luonnontieteiden tunneilla sen verran hereillä, että ovat jotain oppineetkin.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Ateistien aivopesulassa ovat oppineet ainakin sen, että ovat apinasta sytyneet. Nyt ainakin tiedän mistä heidän juttunsa kumpuaa. Sen tasoisia koulukirjojen manifestit ovat, apinatarhasta kaikki. Sillä selviää pitkälle elämässä: suurin osa aikuisista elää vieläkin sen uskomuksen varassa, että ovat apinasta syntyneet. Tälle ateistiselle fantasialle ovat sadat miljoonat länsimaiset ateistit perustaneet tietoisuuden omasta elämästään – ja jälkikin on sen mukaista. Ateistit ovat käyttäytyneet kuin apinat ja tekevät sitä vieläkin. He ovat tappaneet toisiansa kuin apinat ja tekevät sitä vieläkin suuren apinauskontonsa edestä. Yksi merkittävä syy tähän onkin yksiselitteisesti se, että he a) pitävät itseään apinoina, apinasta syntyneinä b) ovat omaksuneet sen ”tosiasian”, että ovat apinoita ja c) perustavat käytöksensä siihen perintöön, joka on ollut heille halki aikojen säilytettynä apinatarhassa.

   Ateistinen valehtelu syöttää maailmankatsomuksellisia manifesteja kyseenalaistamattomana totuutena oppikirjojen kautta, joita ei saa kyseenalaistaa. Kyseenalaistaminen on sama kuin uskonhäväistys – ja sitähän se onkin, ateistisessa uskonnossa, jota harjoitetaan hartaalla vakaumuksella DDR-jäänteisessä koulujärjestelmässämme. Ja tätä ”tieteellistä” eli ateistisuskonnollista uskontokuntaa eräät kutsuvat tieteenalaksi, jota se ei todellakaan ole. Se on tieteenala, joka perustuu teoreettisiin näkäkohtiin ja mielipiteeseen asiasta, josta ei ole yhtä totuutta olemassa. Sen vuoksi luonnontieteellinen oppiaine on uskomusopetusta, sillä se perustaa näkemyksensä maailmankaikkeudelliselle näkökulmalle asiasta, jossa on useampia sellaisia. Toisinsanottuna opetus perustuu uskomukseen jostakin asiasta, ei todeksi osoitettuun tosiasiaan, josta voidaan osoitetusti olla yhtä mieltä. Ateismin mädättämät rikkaat kakarat itkevät sormi suussa kun uskonnontunnilla puhutaan Jeesuksesta, mutta auta armias kun sanot jotain ateistiuskonnon pyhästä lehmästä niin huuto raikaa opettajien kurkuista kuin kirkonkellot.

   Hyvin huolestuttavaa, mutta humanisti-ideologit ja muut tieteisfanaatikot ja heidän islam-liittolaisensa pitävät tätä lasten pakottamista, aivopesua ja uhkailua suurena sivistyksellisenä etuoikeutena – tulla aivopestyksi samalla tavalla kuin Kim Jong Unin ateistisessa paratiisissa ihmiset tekevät. Se näyttääkin olevan yksi ateistiuskovaisten suurista fantasioista: ateistinen paratiisivaltakunta. Tämän tapaiseen utopian ateistinen uskonnonopetus kouluissamme pyrkii. Valitettavasti historia on jo useampaan kertaan näyttänyt, että nämä ateismin myrkyttämät murhaleirit ovat sortuneet omaan hulluuteensa hyvinkin kohtalokkaasti.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
    1. Taitaa olla ironiaa, tuo Valheet valoon. Ei sitä ainakaan voi tosissaan lukea. Alkuperäinenkin artikkeli epäilyttää, kun on tuota salaliittoteorian makua. Pätee nuo argumentaatiotavat moneen ihan normikansalaiseenkin. Voi parkoja, kun jokaista keskustelupalstan osallistujaa aletaan pitää trollina. Saattaa niitä trolleja ollakin, mutta kuka olisi kiinnostunut näin pienen väestön kuin suomalaisten mielipiteenmuodostuksesta? Taitaa pikemminkin päteä noihin suurten kielialueiden sivustoihin. Terve järki ja lähdekritiikki tuottavat tässäkin asiassa parhaimman tuloksen. Kun lukee itse tutkimukset ja asiantuntijalausunnot, niin asiat selviää parhaiten.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. ”Useimmilla ihmisillä loukkaantuneet tunteet ja viha paistavat läpi kaikista kommenteista, mutta ei trolleilla.”

  Jos vainoharhainen vaahtoaminen VIHAISESTI CAPSLOCKIT PÄÄLLÄ on merkki normaaliudesta, niin olen tyytyväisesti peikko joka luottaa järkeen enemmän kuin tunteeseen terveysasioissa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Magneettimedia se jaksaa jatkaa uskollisesti omalla linjallaan. Jotenkin kuvittelin, että äskettäiset oikeuden antamat tuomiot ja avainhenkilöiden vaihtuminen olisivat jotenkin voineet vaikuttaa tähän linjaankin. Näköjään ei.

  Sapienti sat.

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 4. Tämä artikkelipa valaisi jo hurjan paljon missä näillä kyseisillä sivuilla mennään. Ihan mukiin menevää kirjoitusta tässä artikkelissa. Täytyy vaan lukea uudestaan vähän tarkemmin. Olin jo kyllä miettinyt että mistä kiikastaa tuo ihme suhtautuminen eräisiin ilmeisesti näille trolleille epämieluisiin asioihin. No selvisi kyllä, eikä haittaa minua lainkaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Hyvä, että joku viimein otti asiallisesti esiin tämänkin ongelman. Aivan uskomatonta, mitä ihmiset suostuvat rahasta tekemään! Harrastan aktiivisesti keskustelupalstoja, ja lähes aiheesta kuin aiheesta joku tulee aina tyrkyttämään ”virallista” ”totuutta”. Tästä artikkelista saikin hyvin ”ammuksia” keskusteluihin 🙂

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 6. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ja liittovaltiolliset viranomaiset ovat käyttäneet näitä mielipiteenmuokkaus- ja mustamaalaustekniikoita jo vuosien ajan sosiaalisessa mediassa. Yhdysvalloissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja ilmeisesti myös Ranskassa viranomaiset harjoittavat ja ovat jo pitempään harjoittaneet virtuaalisia propagandakampanjoita itsenäisiä tutkijoita, kirjailijoita, blogisteja, tiedonvälityssivustoja ja muita valtakartellien ulkopuolisia voimia vastaan. Internet on ollut jo kauan uhkana rajattoman määrän rahaa maksavan valtamedian, poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen muodostaman ’demokraattisen’ valtakartellin hallitsevalle asemalle ihmisten kontrolloimiseksi. Internet on syössyt kertarysäyksellä koko miljardeja maksavan länsimaisen demokratiakompleksin tyrannian vallasta, jonka vuoksi virtuaalisesti väkivaltaista valtapeliä on käyty kulissien takana jo kauan verkon sisällä.

  Tämä on yksi tehokas alue vaikuttaa vauhdilla kasvavan verkkoyleisön yleiseen mielipiteeseen. Sosiaalinen media on korruptoituneen valtakartellin taistelutanner. Valtaapitävät ovat huomioineet verkon merkittävän vaikutuksen myös julkisessa päätöksenteossa ja ovat sen vuoksi siirtäneet korruptiota harjoittavat lonkeronsa myös Internetin palstoille.

  On havaittu, että esimerkiksi uutissivustojen uutisten välittämää mielipidettä lukijoitten mielissä rakentaa suurimmilta osin kommenttien osuus, ei niinkään itse uutinen. Sen vuoksi ohjaamalla keskustelua kommenttien osalta kyetään luomaan mielipiteellinen konteksti, jota lukija tulkitsee ja yhdistää sen uutiseen, jonka johdosta lukija vakuuttuu kommenttien ja uutisen tuottamasta synteesistä tietyllä tavalla. Kukaan ei osaa arvioida, että keskustelua ohjaa valtamedian ”agentti”, joka tekee työtään valtamedian hyväksi. Valtamedioilla, suuryrityksillä ja valtion johdolla on tarjolla työpaikkoja, joiden työtehtävänä on soluttautuminen sosiaaliseen median ja sosiaalisen median kautta toimiva ’positiivinen vaikuttaminen’ yritystoimintaan, yrityksen imagoon, tutkijan imagoon jne.

  Länsimaisen valtamedia edustaa mafiakartellin harjoittamaa laillista ”presstituutiota”. Presstituutio tarkoittaa korruptoitunutta mediamaailmaa, joka valikoi uutisaiheita omien intressiensä ajamiseksi, jolloin tiedonvälityksen tavoitteena ei ole tiedon välittäminen julkiselle yleisölle, vaan tiedon manipuloiminen julkisen yleisön hallitsemiseksi. Kyse on vallankäytöstä, joka edustaa korruptoitunutta harvainvaltaa. Harvainvallan ja valtamedian välinen avioliitto pitää yllä korkeateknistä teknokratiaa, jota tama harvainvalta kutsuu kansalaisten vallaksi.

  Prestituoitunut media rakentaa itse yleisen mielipiteen yksipuolisella uutisoinnilla, käyttää tätä mielipidettä hyväkseen etutoimihenkilöidensä etujen ajamiseen yhteiskunnassa, mustamaalaa vastustajia röyhkeillä valheilla ja hallitsee yhteiskuntaa ylivoimaisella asemallaan, joka johtaa valtaapitävien rikollisten ja mafioosojen suojelemiseen sekä itsenäisten ja korruptoitumattomien tutkijoiden ja aktivistien mustamaalaamiseen. Valtamedia muodostaa nyky-länsimaisessa demokratiassa perustavan pilarin osana julkista hallintoa. Korruptiolle prestituoitunut media toimii osana valtaapitävän eliitin hallintojärjestelmää, jolle se on tavallaan valtaapitävien äänitorni, jonne huudetaan million mitäkin ja nämä örähdykset muodostuvat kyseenalaistamattomiksi totuuksiksi julkkiksia, epäjumalia ja rahaa palvovien kansalaisten mielettömissä pääkopissa.

  Mediakorruptio ja siihen liittyvä häikäilemättömyys niin verkossa kuin sen ulkopuolella on yksi korruptoituneen valtakartellin kannattavista voimista. Sen vuoksi korruptoitunut hegemonia on hyvin aggressiivinen kaikkea sen asemaa haastavaa toimintaa vastaan. Ehkä huomionarvoisimmista tosiasioista tässä kaikessa on se, että tämän korruptiolaitoksen, presstituution, alla on kasvanut kokonainen sukupolvi, jolla ei ole minkään näköistä kykyä kritiikkiin valtavaa ylhäältä käsin hallittua mafiatiedonvälitystä vastaan. Uusi sukupolvi on litkinyt itsetuhoisan soppansa EU-, maahanmuutto-, monikulttuuri-, seksuaalivähemmistö-, ja islammyönteisyydestä sekä valtaapitävien median, että tämän mafiarakenteen liittolaisen eli julkisen koulujärjestelmän kattiloista pohjia myöten.

  Kun kaikki yhdessä vaikuttaa globalistimafioosojen ja heidän solujensa parhaaksi maamme tuhoamiseksi, on hyvin ymmärrettävää, miksi uusi sukupolvi on niin täydellisesti valtahullujen kontrollissa. Heidän ajattelunsa on ulkoaopeteltu ja ylhäältä pain syötetty. Uusi sukupolvi on aivopesty palvomaan homoja, EU-eliittiä ja islamfanaatikoita, jotka haaveilevat tämän sukupolven tuhosta. Hyvin surullista, mutta totta.

  Ei ole ihme, miksi eduskunnan korruptoitunut vapaamuurarien verkosto kykenee ”laillisesti”, siis ns. ’kansan valitsemana’ harjoittamaan tätä kansakunnanhävityspolitiikkaa, jota maamme poliitikot tällähetkellä sairastaa. Valtakartellilla on kokonainen sukupolvi työvoimana uudessa hankkeessaan ryöstää, tuhota ja hävittää kokonainen kansakunta, valtio ja yhteinen tulevaisuus.

  On siis väistämättömän tärkeä tietää, mistä on kaikessa tässä on lopulta kyse. Kyse on vallanhimosta, korruptiosta ja taistelusta korruptiota vastaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Juutalaisviha on yksi tehokkaimmista vapaamuurarien aseista upottaa todellinen täysin marginaalinen oppositio ideologiseen suohon, jonka loputtomista konflikteista ei ole ulospääsyä. Nämä konfliktit palvelevat vapaamuurarien ja heidän islamherrojen hyökkäystä länsimaita vastaan. Juutalaisviha palvelee vapaamuurareiden tavoitteita. Vapaamuurarit ovat valjastaneet tähän tehtävään erityisen hyeenalauman, käsistä riistäytyneen kummeli-uskonnon – islamin, ajamaan tätä petollista tuhon agendaa länsimaiden tuhoamiseksi.

    Vapaamuurarit ovat juutalaiskristillisen sivilisaation vihollisia. He vihaavat kaikkea Jumalan, Herran Sebaotin luomaa ja asettamaa, jolle länsimainen sivilisaatio perustu. Heidän tavoitteenaan on tuhota kristinusko ja sen henkinen perintö, jolle juutalaiskristillinen sivilisaatio rakentuu; Herran Sebaotin Kymmenen käskyä. Tässä he ovat onnistuneet eivät pelkästään muslimiliittolaisten ja arabiherrojensa kanssa valloittamalla sivistyslaitos korruptoituneella monikulturismilla opettaen islamismia jumalisena ideologiana länsimaita vastaan, vaan ovat ennen kaikkea sabotoineet kokonaisen sukupolven korruptoituneen mediasaastutuksen avulla. Yksi käytännönläheinen ja tehokas ase juutalaiskristillisen järjestyksen rapauttamiseen länsimaisten sympatismia väärinkäyttäen on ollut islamfanatismin ylistämisen ja edustamisen rinnalla lasten aviopeseminen seksualismiin ja homoseksualismiin median välityksellä. Tämä homoilun ja esiaviollisen seksin palvominen länsimaisten nuorten keskuudessa on suorastaan murskannut tulevan sukupolven käsityksen kestävästä elämästä ja hyvinvoinnista yksilöllisellä ja kollektiivisella tasolla.

    Tätä myrkkyä vapaamuurarit ovat kylvänneet. Kaiken tämän myrkytyksen, valehtelun ja uhittelun keskellä vapaamuurarit syöttävät internetin keskustelupalstoilla löyhkäävää juutalaisvihaa viattomille ihmisille, jotka etsivät todellista lähdeaineistoa internetin arkistoista. Juutalaisviha on vapaamuurarien lempilapsi, sillä he ovat havainneet sen tehokkaaksi välineeksi eksyttää oppositiota ja kääntää todellisten vastarintataistelijoiden ja valtakontrollille immuunien yksilöiden huomion pois todellisesta ongelmasta joka on vapaamuuraruus ja heidän islam-mafiansa.

    Vapaamuurarit ovat kauhuissaan Jumalan seurakunnan voimasta heidän rikollisen valhekulttinsa rinnalla, joka palvelee saatanaa. Juutalaiset, sionistit, ovat kristittyjen kilpi ja suojus. Näin ei ole pelkästään uskon perintönä, vaan nykymaailmassa myös poliittisena, sotilaallisena ja maantieteellisenä voimatekijänä ennen muuta Euroopalle. Vapaamuurarit ja heidän muslimiliittolaiset, joita vapaamuuraririkolliset käyttävät ympäri maailmaa terrorisoidakseen suvereeneja valtiomahteja ja vapaamuurarikontrollista riippumattomia hallituksia sekä luodakseen keinotekoista terraria ja kauhua saavuttaakseen lopullisen päämääränsä eli täydellisen kontrollin ihmisten ja poliittisten voimien yli, ovat perin tietoisia tosiasiasta, että mikäli he aikovat hallita länsimaailmaa, heidän on liittouduttava ensin juutalaisia vastaan ja sen jälkeen kristityt on helposti hoidettavissa

    Ole siis juutalaisten ystävä ja taistele vapaamuurarien valehtelua vastaan.

    Plusääni(0)Miinusääni(2)
  1. Erittäin hyvä kirjoitus ja lukemisen arvoinen. Näistä ”homo” jutuista olen kyllä erimieltä, sillä olen tutustunut työelämäni kautta joihinkin homoihin enkä voi heitä ihmisinä moitia. Olen törmännyt vain ihan mukaviin, ahkeriin ja välittömiin ihmisiin työkavereina ja lisäksi päivien piristäjiin juttuineen. Katson myös, ettei minulla ole edes mitään oikeutta eikä tarvetta, aliarvioida mitään vähemmistöjä niinkuin esim. Homoja, heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin minullakin. Tuosta Islamimyönteisyys, josta en ymmärrä ja siitä haluaisinkin enemmän tietoa. Lisää tällaisia kirjoituksia! Tämä nyt oli vain minun henkilökohtainen mielipiteeni asioista.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Siis homoutta ylistetään joka paikassa ja homoseksuaalisuus on julistettu normaaliksi ja terveeksi elämäntavaksi eikä poikkeavuudeksi. Homot kiertävät kouluissa opettamassa lapsielle, että homous on muka normaalia ja ihan ok. Miksi minun pitäisi uskoa ja väittää, että homot olisivat ilman muuta ihan kuin muut ja ”normaaleja”? Miksi homot saavat yrittää taivutella lapsia homoiksi homoleireillä? Tällaista on käsittääkseni ainakin jossaoin länsimaissa.

    Miksi homoja pitää tunkea joka paikkaan esim. televisiossa? Miksi se, joka ei ole tästä kaikesta yhtä mieltä, olisi heti jotain hyvin ikävää, mitä sinäkin vihjaat tuossa kommentissasi?

    Totta kai homoilla olkoon oikeutensa ja velvollisuutensa, mutta miksi heidän pitää saarnataa homouttaan joka paikassa? Pysyisivät yleensä kaapissa. Itse asiassa monet homot ovat myös häpeissään pride-kulkueista yms. ilmiöistä. Kyllä tässä on kuöttuurin mädättäminen kyseessä eli viha ja terrori länsimaalaisia kohtaan. Homoaktivisteja käytetään tässä hyväksi ja he ovat yhteiskunnan tuote.

    Pian tämäkin kommentti on jotain vihapuhetta ja johtaa rangaistuksiin. Tätä ajetaan Euroopassa ja USA:ssa. ADL on perustanut maanpetturipoliitikkojen kanssa inkvisition. Joka maassa poliisilla on vihapuheyksikkönsä. Kuka uskoo, kun Marko Forssista väitettiin, että olisi itse ollut idean isä kun alkoi nettipoliisiksi. hah.

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
   2. 1. Homoudesta puhuttava kovaa ja usein mediassa eli tehotoisto (perinteinen manipulaation keino.)
    2. Konservatiivisten kirkkojen katsannot muutettava ja tuettava homomyönteistä teologiaa.
    3. Kirkkojen moraalinen arvovalta murennettava.
    4. On vedottava tieteeseen ja julkiseen mielipiteeseen vaikka ilman perusteita.
    5. Homojen on tietoisesti otettava uhrin asema vaikka ovat haastajia.
    6. On vedottava kaikessa syrjintään samoin kuin metodisesti maahanmuuttajat rasismiin.
    7. Homot on kuvattava positiivisesti.
    8. Vastustajat on leimattava : Asiallisilla perusteilla ei väliä.
    9. Homouden arvostelijat on saatettava huonoon valoon.
    10. Homofobia ( sairaalloinen pelkotila= fobia ) propagandatermin käyttö. Sillä saadaan vastustaja leimattua erittäin syrjivällä tavalla. Vastustaja ei enää vakavasti otettava.
    11. Perinteiset instituutiot on vallattava sisältäpäin: koulu, kirkko, media.

    Tämä ohjelma on Guide-homolehden marraskuun numerosta v. 1987. Toteutunut pilkulleen ja erittäin tehokkaasti vai mitä?
    http://library.gayhomeland.org/0018/EN/EN_Overhauling_Straight.htm

    Tässä vielä video jossa Juha Ahvio puhuu tästä kyseisestä aiheesta eli seksuaalivallankumouksesta TV7:n haastattelussa.
    http://www.youtube.com/watch?v=Y5gnenhtxxQ

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Jos joku saarnaa jollekkin vaikka uskonnosta niin se on heti monien mielestä järkyttävää, mutta kun homot saarnaavat homoutta niin se on sitten muka ihan ok, joitakin asioita näköjään saa tuputtaa ja joitakin ei. Itse en ole minkään tuputtamisen kannalla, koska se on jotenkin liian päälle käyvää. Homopropaganda on juuri tuollaista tuputtamista.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Saakohan nykyään sanoa, mistä pitää?

  Yritetään.

  Minä pidän valkoisista ihmisistä. Esim. Etelä-Afrikassa tunsin olini oikein hyväksi, kun ympärillä oli paljon mukavia, valkoisia ihmisiä. Toisaalta tunsin esim. Johannesburgissa oloni erittäin uhatuksi, kun kaduilla illalla erilaiset mustien porukat päivystivät kadunkulmissa. Saako tämän sanoa?

  Minä en pidä juutalaisista. Mielestäni he eivät välitä muista kuin toisista juutalaisista. En tiedä yhtäkään tapausta ihmiskunnan historiassa, jossa jutalaiset olisivat kollektiivisesti auttaneet valkoisia hätätilanteessa. Tietääkö kukaan muu? En pidä siitä, että he syyllistävät loputtomiin meitä valkoisia heidän paljon puhumastaan ”holokaustista”. En ole siihen syyllinen ja en halua kuulla heidän minua syyllistävän. Haluaisin, että puhuttaisiin myös heidän johdollaan tapahtuneesta massamurhasta Venäjällä bolshevistisen vallankumouksen jälkeen. Haluaisin, että Genrich Yagodasta puhuttaisiin yhtäpaljon kuin saksalaisesta nimeltä Hitler, joka oli muuten vegetaristi ja suuri eläinten ystävä.

  En pidä siitä, että yhtä ryhmää, jota kutsutaan juutalaisiksi, ei saa arvostella, mutta samaan aikaan meitä valkoisia saa syyllistää. En pidä siitä, että meidän suomaistenkin täytyy rajatomasti auttaa mm. Syyriasta tulevia pakolaisia, kun maailman upporikas juutalaisyhteisö ei ole vielä auttanut yhtäkään pakolaislaivaa Israelin rannikolla.

  Miksi he eivät auta? Miksi meidän pitää auttaa, kun upporikkaat juutalaiset eivät auta? Haluaisin tietää.

  Saako näin kirjoittaa? Jaa-a…

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Oikeastaan minä arvelen, että jokaisella meillä on kuin onkin oikeus sanoa, mista itse kukin pitää tai ei pidä.

  Jos näin ei ole, niin ”Hyvien ihmisten” (saks. ”Gutmensch”) pitäisi nyt sitten säätää lakiin, mistä jokaisen on pidettävä ja mistä kukaan sitten taas ei saa pitää. Lakihan määrittää sen, mitä voi tehdä.

  Laki sanoo, että en saa murhata juutalaista. Ilmeisesti ainakin toistaiseksi, en myöskään saa murhata valkoista nationalistia? Vai saako jo?

  Toistaiseksi ilmeisesti ei vielä ole lakia, jossa sanotaan, että en saa kirjoittaa, että en pidä juutalaisista. Vai onko se vihakirjoitusta, jos sanon, että en pidä heistä. Mistä muusta en saa kirjoittaa, että en pidä tästä ja tuosta.

  Saako muuten kirjoittaa, että vihaa ns. uusnatseja? Ja jos saa niin miksi? Voisiko eduskunta säätää lain, jossa tarkasti määriteltäisiin, mitä saa vihata ja mitä ei. Minusta tämä olisi hyvä, jotta me kaikki voisimme alkaa käyttäytymään kuin kunnon kansalaiset. Nythän joku varmasti vihaa tietämättään laittomasti.

  Miten viha määritellään? Onko se vihaa, jos ei pidä? Onko se vihaa, jos vain sanoo vihaavansa, mutta ei kuitenkaan vihaa? Kyllä lain pitäisi olla selvempi.

  Saako sanoa, että vihaa amerikkalaisia, koska he murhasivat atomipommilla satojatuhansia japanilaisia toisen maailmansodan lopussa? Miksi ei saa? Jos amerikkalaisia ei saa vihata, niin miksi niin moent saavat vihata saksalaisia, vaikka hei eivät ole koskaan tiputtaneet atomipommia siviilien niskaan vain piruuttaan?

  Saanko sanoa vihaavani Sheldon Adelsonin kaltaista monimiljardööriä, joka ylimielisesti ja naureskellen uhkaa miljardiensa suojasta viatonta Iranin kansaa Teheraniin pudotettavalla atomipommilla? Miksi häntä ei saisi vihata, jos hän julkisesti seminaarissa puhuu tuollaisia? Minusta hän on hyvin, hyvin paha ihminen.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Viha ei ole hyvästä mielestäni missään tilanteessa, koska jos vihan kautta yrittää lähteä ratkaisemaan tilanteita niin se johtaa harhaan. Inhoa voi tuntea vastenmielisiä asioita kohtaan. Totuuden kertominen esim. juutalaisista tai mistä vaan on hyvä asia ja totuuden kertominen ei ole vihaa vaan eteenpäin vievää voimaa jolla voidaan tehdä yhteiskunnasta parempi paikka, kun ihmiset tulevat tietoiseksi valheista joita heille on syötetty ja valheet paljastettu. Jotkut vaan yrittää kaikin keinoin estää totuuden esille tuomisen ja siihen ei pidä alistua, totuus on totuus vaikka miten ikävältä tai hyvältä se tuntuu. Tämä on minun mielipiteeni asiasta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Totta joka sana, mutta ongelma onkin, että juutalaiset ovat muutaneet valkoisen ihmisen maailman sellaiseksi, että totuuden kertominen tulkitaan vihapuheeksi.

   Siionismi on selkeästi juutalaisnationalismia. Sitä ei voi paatuneinkaan Gutmensch kieltää. Israel on siionismin eli juutalaisnationalismin tulos. Israelilla on ydinaseita. Ja Israel nimenomaan ei halua, että yhdelläkään Israeliin kriittisesti suhtautuvalla maalla olisi ydinaseita.

   Mutta annas olla, jos yksikin valkoinen maa käyttäytyy julkeasti nationalistisesti ja jos yksikin valkoisen ihmisen maa vaatisi Israelia luopumaan ydinaseista? Mitä luulet, tuomittaisiinko tämä? Olisiko se antisemitismiä ja vihapuhetta?

   Voit olla varma, että olisi.

   Tämä luo vihaa.

   Meidän pitää käyttäytyä katuvasti, olla nöyriä, emme saa koskaan käyttäytyä nationalistisesti, emme saa vaatia, että esim. Israelia pitäisi pommittaa ydinaseilla, koska israelilainen historioitsija Martin van Creveld on selkeästi ilmoittanut, että ”koko Eurooppa on Israelin ydinaseiden kohde”. Sanalla sanoen, meidän pitää käyttäytyä kuin kuuliaiset orjat, kun samalla siionistit voivat ylpeillä sillä, että he voivat tuhota Rooman, jos jokin koskaan uhkaa Israelia.

   Tämä luo vihaa.

   Pitäisi siis puuttua siihen, mikä luo vihaa eikä yksisilmäisesti syyttää ihmisiä siitä, että he vihaavat.

   Valkoinen ihminen on liian reilu, liian hyvä ja sitä käytetään aamusta iltaan meitä vastaan.

   Sanon vielä kerran: Me olemme me. Meidän ei tarvitse hävetä mitään. Ja jos meitä uhataan, meillä on oikeus vihata uhkaajaa.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. Kun asioita tarkemmin ajattelee, niin Valkoisen Ihmisen pitäisi toimia täsmälleen samalla tavalla kuin siionistit.

  Ai miten?

  Helppoa.

  Ensinnäkin, päätetään, että Valkoinen Ihminen tarvitsee, aivan kuten siionistikin, oman valtion, omalle etniselle ryhmälle. Teemme vain täsmälleen samoin, kuin siionistit. Nyt vain porukalla mietitään, kaikki tämän maapallon Valkoiset Ihmiset, mihin me haluamme tämän ikioman Valkoisten Ihmisten Valtion (VIV). Mietitäänpä? Syyriaan? Ei viitsi, liian lähellä Israelia, ei kestä niitä naapureina, iankaikkista kitinää.

  No, nyt mä hokasin: Skandinaviaan. Otetaan Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, sekö Baltian maat ja otetaan se takaisin niille ketkä ovat sen rakentaneet. Juutalaisethan tulivat takaisin, omien sanojensa mukaan, isiensä maille. Meidän ei tarvitse edes muuttaa, teemme vain kuten juutalaiset tekivät palestiinalaisille ja karkotamme, eristämme ja kaikella tavalla poistamme muut kuin alkuperäiset, etnisesti yhtenäiset. Teemme juri niinkuin siionistit tekivät. Ei enempää, ei vähempää.

  Sitten hankitaan, horioppia, ydinase, kemiallisia aseita ja biologisia aseita. Aivan niin kuin sheldonadelsonit, vain samalla tavalla. Sitten uhataan kaikkia naapureita niillä, jos ne eivät heti ehdoitta hyväksy kaikkea tekemäämme. Minkäänlaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ei tietenkään liitytä, olemmehan samanlaisia kuin juutalaiset, ei enempää, ei vähempää.

  Mielellään hankitaan selkänojaksi joku iso Valkoinen Valtio, joka heti sotii vihollisiamme vastaan, kun vähän yskäisemme. Näinhän siionistit tekevät USA:n kanssa, Me voisimme tämänverran liittoutua Venäjän kanssa. Äiti Venäjä ja Me. Vapise, maailma… 🙂

  Oppikaamme siionisteilta. Ei enempää, ei vähempää.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 12. Lisää siionisteista, Valitusta Kansasta:

  Tässäpä ryhmä maita. Angola, Pohjois-Korea, Burma ja Israel.

  Mikähän yhdistää näitä maita? Elintaso? Uskonto? Kansalaisten elinikä?

  Ehei.

  Ihan jotain muuta.

  Yksikään näistä maista ei ole ratifioinut kemialliset ja biologiset aseet kieltävää sopimusta.

  Paariakansoja.

  Muista aina: Siionisti on epäluotettavin ihmisryhmä maailmassa.

  Siionisti saarnaa ja esiintyy arvovaltaisesti, mutta toimii kuin pahin maantierosvo.

  MOT.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Sensaatiomainen antisemitistinen lausunto Yeshiva-yliopistolla:

  Aldon Shedelson, upporikas kasinoilla rikastunut ökyukko, on vaatinut USA:ta pommittamaan ydinaseilla Israelia!

  Miksi häntä ei laiteta oikeuteen tästä ihmisryhmää vastaan kiihottamisesta?

  Kammottavaa, kuinka antisemitismi taas nostaa päätään.

  Hakusanat: Sheldon Adelson, Yeshiva-yliopisto, rabbi.

  Voi, voi, voi tätä maailmaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Poliisivaltio tarvitsee trollinsa, jotka työskentelevät todennäköisesti PersuKokoomuksen puoluetoimistoista, jotka pakkomaksatetaan veronmaksajilla ja joiden vaalimainonnan hoitaa Bilderberg-Yle, IS, Suomi 24 yms mediat.
  Sananvapautta rajoitetaan, että vain trollit pääsevät esille ja niiden tuottama sisältö = monikansallisten yhtiöitten ja veropakolaiseliitin etujen mainonta, saa kaiken palstatilan ja näyttäisi siltä, kuin ”tavalliset ihmiset” olisivat sitä mieltä, mitä trollit nyt yleensä ovatkaan.
  Samaan aikaan, kun esim. Yle sensuroi vasemmiston, tai muuten vaan porvarieliitin kanssa eri mieltä olevien, esim. uskonnon tuputtamista vastustavien ihmisen kirjoituksia, on sen johtaja äänekkäästi huolissaan sananvapaudesta, siis rikkaitten ja valta-asemissa olevien sananvapaudesta hän on huolissaan, ei meidän tavallisten ihmisten. Meidät sensuroidaan ulos medioista, joita meillä pakkomaksatetaan. Trollien tehtävä on näyttää, että olisi sananvapautta vielä Suomessa, vaikkei ole.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat