Turvapaikanhakijoiden aalto nousussa – Mykkänen haluaa lisää kiintiöpakolaisia

Eurooppaan halutaan etnisen rakenteen totaalinen muutos. Tietyn globaalin eliitin ”ajatushautomoiden” suunnittelun tuloksena pakolaisinvaasio halutaan monin kertaistaa. Euroopasta halutaan laboraatiokokeilu, jossa eri etniset ryhmät ja kulttuurit halutaan sulauttaa yhteen. Maahanmuuttovirasto kehottaa varautumaan uuteen ”turvapaikanhakijoiden” aaltoon, ja sisäministeri Kai Mykkänen (kok) haluaa lisää kiintiöpakolaisia.

Kai Mykkänen ja kukko
Kai Mykkänen.

Mykkänen jopa pohtii, että tarvitaanko me turvapaikkajärjestelmää ollenkaan. Voisko meillä olla niin, että Eurooppaan voi muuttaa vapaasti.

Tosin tämä ei ainakaan vielä ole mahdollista, sen Mykkänenkin ymmärtää.

Mykkänen viittasi Helsingin Sanomille antamaansa haastatteluun siitä, mihin suuntaan turvapaikkajärjestelmää tulisi jalostaa. Myös hänen mukaan nykyjärjestelmän probleemaksi on osoittautunut esimerkiksi, että se pakottaa hakijat turvautumaan salakuljettajien apuun.

Mykkäsen ratkaisu ongelmaan oli se vanha tuttu keino: kiintiöpakolaisia pitäisi ottaa leireiltä enemmän Eurooppaan.

 

Maahanmuuttoinvaasion alkuräjähdys; onko tälle ilmiölle kattoa ollenkaan!

Tässä artikkelissa emme keskity pohtimaan poliitikkojen ja valtamedian ilmoittamia keinoja ”turvapaikkajärjestelmän” kehittämiseksi, vaan argumentoimme sitä, mitä tarkoittaa ilmoitus varautumisesta ”turvapaikanhakijoiden” määrän kasvuun?

Vuosina 2015 ja 2016 alkoi niin kutsuttu ”pakolaiskriisi”, joka on laajin ”kriisi” sitten toisen maailmansodan. Tämän pakolaisinvaasion aikana suuri lukumäärä ”turvapaikanhakijoita” saapui yhdellä kertaa Lähi-idästä, Afrikasta sekä Etelä-Aasiasta Euroopan unionin alueelle. Vuonna 2014 saapui lähes kuusisataatuhatta henkilöä ja vuonna 2015 noin miljoona kolmesataa tuhatta. Pääreitiksi jäsentyivät, kuten aikaisemminkin, Välimeren reitti, joka johti Italiaan, Kreikkaan ja Maltalle. Näistä maista lukuisat ”turvapaikanhakijat” halusivat jatkaa matkaansa muihin, houkuttelevampiin EU-maihin kuten Saksaan, Sveitsiin, Ranskaan ja Ruotsiin.

Kreikkaan saapuneet olivat pääosin Lähi-idästä, Italiaan tulokkaat ovat olleet, ja ovat edelleen pääasiassa Afrikasta kuten Nigeriasta, Guineasta, Norsunluurannikolta, Malista, Sudanista, Tunisiasta jne.

Yllä mainittuun kappaleeseen käytetty lähde ei puhu pakolaiskriisistä kriittiseen sävyyn, joka vivahde on allekirjoittajan.

Vuonna 2015 Euroopan unioni päätti 160 000 pakolaisen ja turvapaikanhakijan siirtämisestä Italiasta ja Kreikasta muihin EU-maihin. Vuonna 2017 Suomi oli ottanut heistä vastaan 14 prosenttia tavoitteistaan. Toisin sanoen Italiasta siirrettiin Suomeen 707 ja Kreikasta 1078 Suomen 2078 ”turvapaikanhakijan” tavoitteista.

Juuri yllämainittuun liittyen sisäministeri Paula Risikko (kok) ja ulkoministeri Timo Soini (uv) olivat 2015 samaa mieltä siitä, että kaikkien EU-maiden tulee jatkossa hoitaa omat velvollisuutensa ”pakolaistaakan” jaossa, mihin Suomi vedettiin myös mukaan.

Huomion arvoista on vielä sekin, että Italiaan ja Kreikkaan saapuneista ”pakolaisista” on suuri osa peräisin Afrikasta, kuten esimerkiksi Pohjois-Afrikasta, eikä tulijoiden määrä vielä vuonna 2017 ollut sieltä tyrehtymässä, päinvastoin. Joidenkin arvioiden mukaan salakuljettajien kyytiä odotti Afrikassa vuosi sitten jopa miljoona ihmistä.

Viime vuonna Ranskaan tuotiin uuden eurooppalaisen pakolaishankkeen puitteissa ensimmäistä kertaa ”turvapaikanhakijoita” suoraan Afrikasta, kertoi Die Welt. Näitä tulijoita oli 3000.

Suomeen tuli vuonna 2015 ennätysmäärä ”turvapaikanhakijoita”, yhteensä 32 476 henkilöä.

Tällä hetkellä Suomeen tulee vuositasolla noin 5 100 ”turvapaikanhakijaa”, joka määrä on ilmeisesti lisääntymään päin.

Pakolaiseksi nimetyn statuksen eli hyväksytyn turvapaikan sai tänä vuonna Suomessa 2040 ”turvapaikan” hakijaa eli 40 prosenttia 5100 hakijasta.

Kustannukset

Aivan ohimennen sanottakoon muutama sananen ”pakolaispolitiikan” kustannuksista.

Norjassa on arvioitu, että jokainen turvapaikan saanut irakilainen tulee elinaikanaan maksamaan noin seitsemän miljoonaa kruunua eli noin 800 tuhatta euroa. Mikäli olettaisimme jokaisen tulijan kustannukseksi Suomessa saman, maksaisi koko vuoden 2015 tulleet suomalaiselle veronmaksajalle yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa.

Suomen hallituksen julkaisema vuoden budjetti oli tehty 5,3 miljardia euroa alijäämäiseksi. Näin Suomea ja suomalaisia on poljettu maanrakoon jo vuosikymmeniä; ”pakolaiskriisi” on vain yksi ilmenemismuoto tästä kurjistamisesta. Negatiivisen globalisaation asiamiehenä toimivat vallanpitäjät ovat tehneet suomalaisista torppareita ja kerjäläisiä omassa maassaan.

 

Todellista tarvetta ”pakolaisuuteen” ei ole

Suurin osa ”turvapaikanhakijoista” tulee Irakista ja Afrikasta kuten esimerkiksi Somaliasta, Nigeriasta, Guineasta, Norsunluurannikolta jne.

Maahanmuuttovirasto toteaa vuoden 2016 päivityksessään, että Afganistan, Irak ja Somalia ovat turvallisia maita.

kuva Somaliasta
Näkymä jostakin Somaliasta.

Suomeen on tullut eniten turvapaikanhakijoita Irakista ja Somaliasta.

Tanskalaisarvion mukaan jopa 87 prosenttia Somaliasta saapuvista ”turvapaikanhakijoista” jättää kotimaansa elintasoon liittyvistä syistä. Tulijat ovat esimerkiksi opinnoissaan hyvin pärjänneet opiskelijat tai työttömyydestä kärsivät nuoret aikuiset. Koska ”turvapaikanhakijoista” lähestulkoon kaikki ovat nuoria miehiä, voidaan päätellä, että onnenonkijoiden, elintasopakolaisten ja seikkailijoiden osuus tulijoista on noin 80–90 prosenttista, riippumatta mistä lähtömaasta he ovat peräisin.

Esimerkiksi Somaliaan paluumuuttanut Said arvostelee kovin sanoin suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa; hänen mukaansa Suomessa avataan ovet elintasopakolaisille.

 

Pakolaisinvaasio on värväyksen tulosta

Kuten muissakin kirjoituksissani olen todennut, Euroopan pakolaiskriisin eli elintasopakolaisuuden taustalla on yhtenä esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan George Soroksen luoman Open Society Foundation värväystoiminta.2

William Engdahl väittää selvityksessään Nato-sotilasliiton yhteydessä olevien ajatushautomoiden kontrolloivan Euroopan unionin pakolaispolitiikkaa. Siten Saksan liittotasavaltaa ja EU:ta koordinoitaisiin Atlantin takaa.3

Näitä aivoriihiä tai ajatushautomoita ovat: European Stability Initiative (ESI) ja ECFR (European Council on Foreign Relations). Lisäksi on sellainen yhdistys kuin Open Society Fellow –järjestö. 3

Lontoossa vuonna 2007 perustettu ECFR on juutalaispankkiirien Rockefellerin ja JP Morganin luomia järjestöjä, jotka koordinoivat englantilais-amerikkalaista maailmanlaajuista ulkopolitiikkaa. Sionisti George Soros on ECFR-ajatushautomon rahoittaja.

Kukin tykönään ymmärtää mihin heimokulttiin tämänkin jättiläismäisen pakolaisinvaasion prosessin jäljet johtavat.

Mykkäsen hurjat lukemat

Mykkänen viritteli kirjoituksessaan EU:n tasoista järjestelyä, joka pohjautuisi prosessin painopisteen siirtämiseen pakolaisleireille, turvapaikanhakijoiden käännyttämiseen rajalta ja pakolaiskiintiöiden voimakkaaseen nostamiseen. Pakolaiskiintiöitä hän haluaisi kohottaa nykyisestä 25 000:sta neljännesmiljoonaan.

Mykkäsen mukaan Suomen pakolaiskiintiö voisi liikkua 7500 ”pakolaisen” vuositasolla.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen pahentaa kriisiä

Vuoden 2014 ja -15 vaihteessa maailmassa oli yhteensä miltei 60 miljoonaa pakolaista.1 Mikäli turvapaikanhakijoista suuri osa on 18–40 vuoden välillä olevia miehiä, niin silloin heitä olisi tarvittu taistelemaan maansa vapauden puolesta, sekä kehittämään sen yhteiskunnallisia olosuhteita paremmaksi.

Pakolaisneuvonta esittää faktatietona, että: Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein maailman köyhemmissä maissa. Köyhyys siis ruokkii sotien ja konfliktien syntymistä.

Kuitenkin tässä yhteydessä tulisi huomioida, että:

”Turvapaikan” myöntäminen saapuville ryhmille, jotka ovat häviävän pieni osa maailman köyhien ja pakolaisten määrästä, ei helpota hädässä olevia ihmisryhmiä, mikäli jossakin tällainen todellinen kriisi on menossa (Syyria). Lähtömaasta turvapaikan hakuun lähtevät voimakkaimmat ja kykenevimmät yksilöt. Tällöin lähtömaassa syntyy eritasoisten kykyjen poistuessa resurssivajetta yhteiskunnallisten ja valtiollisten ongelmien ratkaisemisessa. Tämä prosessi lisää vain pakolaisten määrää.

Heikommassa asemassa olevat ihmiset eivät pääse matkustamaan.

 

Euroopan etninen ja kulttuurillinen tausta halutaan tuhota

Wolfgang Hackertin teoksen: Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute 2015,(’Antigermanismi, monikulttuurisuus ja globalismi ennen ja nyt’), mukaan maahanmuuttajainvaasio on vain pitkän ja suunnitelmallisen kansanmurhaprosessin osavaihe.4

Siten voimme päätellä, että parhaillaan on käynnissä Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden tuhoamisen kampanja kauhistuttavan muukalaisinvaasion kautta. Tämän vyörytyksen tarkoituksena myös on ”kansanmurhaprosessi”, joka toteutuu Eurooppalaisen geneettisen rakenteen ja maiden kulttuurin täydellisellä tuhoamisella.

Euroopan alkuperäiskansojen rappeuttamisen jälkeen globaali harvainvalta voi asettaa omat hegemoniset valtarakenteensa tuhoutuneiden yhteiskuntajärjestelmien sijalle. Uudesta Eurooppalaisesta populaatiosta muodostuisi vähitellen sekoittunut monokulttuurinen yhteiskunta. Tällainen tasapäinen ja robottimainen väestö tarjoaisi eliitille mainion modernin ”torppariluokan”, jolle riittäisi palkkioksi ”leipä ja sirkushuvit”.

Juuri yllä mainittua tavoittelevat kansainvälisten rahoituslaitosten, suurinvestoijien ja muiden pääomanhaltijoiden luokka, joka muodostaa samalla globaalin modernin omistajaluokan.

 

Nykyiset vallanpitäjät eivät ansaitse mitään kunnioitusta

Suomalainen poliittinen johtajisto toimii täysin ylikansallisen uusliberalistisen kapitalismin ja sen hegemonisen valtahierarkian poliittisena instrumenttina maassamme. Suomalaiset ”vallanpitäjät” ovat iljettäviä isänmaanpettureita ja kansanvihollisia. Nämä luopiot sylkevät valtamedioineen ja virkakoneistoineen arvoliberalistisia eritteitä kansallismielisten naamalle ja samanaikaisesti korottavat ”maahanmuuttajat” jalustalle uhraten kaiken maan taloudellisen hyvinvoinnin globaaleille pankkiireille sekä muille talousjäteille.

Pääministeri Juha Sipilä Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuussa 2018.
Pääministeri Juha Sipilä Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuussa 2018.

Tällaiset päättäjät, politisoitunut virkamiehistö ja näiden valtavirtainen tiedonvälitys tulevat jäämään Suomen historiaan häpeätahrana, jota tuskin tulevaisuudessa riemurinnoin luetaan, joskin se riippuu kehityssuunnasta.

 

Lopuksi

Ensinnäkin on hyvä muistuttaa, että:

Ruotsin, Suomen ja muiden EU-maiden monikulttuurisuusongelmat eivät kuitenkaan ole islamistisen maailman tai muslimien aiheuttamaa, vaikka poliittisesta Lähi-idästä saapuvat ”pakolaiset” ovat yleensä muslimeja. He ovat olleet enemmänkin instrumentaalinen tekijä, tässä monikulttuurisuusprosessissa. Muslimifobiaa juuri stereotyyppisesti lietsovat sellaiset Israelin ja sionistien hännystelijät, kuten esimerkiksi Suomessa Perussuomalaisten puolue ja Ruotsissa Ruotsidemokraatit. Nämä puolueet muiden oikeistopuolueiden, sosiaalidemokraattien sekä vihervasemmiston kanssa muodostavat harhautuksen, jolla yritetään peitellä kansainvälisen sionismin osuutta Euroopan kansojen etnisessä ja kulttuurillisessa tuhoamisessa.

Kaikki turvapaikanhakijat täytyy sijoittaa Saudi-Arabiaan ja Israeliin.

Valtamedia puhuu mielellään Suomen velvollisuuksista ”turvapaikanhakijoiden” vastaan ottamisen taakan jakamisessa muiden EU:n maiden kanssa. Kuitenkaan suomalaisilta ei ole kysytty haluavatko he kotimaastaan Pohjolan Lähi-idän kaikilla mausteilla vai tahtovatko he säilyttävät suomalaisen niin harvinaisen geeniperimän, joka on niin harvinainen, että ei se sijoitu Eurooppalaiseen, eikä Aasialaiseen geeniperimään. Suomalainen geeniperimä ei sijoitu minnekään.

Suomella on vain velvollisuus palauttaa maansa poliittinen ja taloudellinen itsenäisyys ja kehittää hyvinvointivaltiota kansalaistensa käyttöön, eikä poliittisen Lähi-idän populaation törsättäväksi. Toisin sanoen yksi Suomen velvollisuuksista on laittaa rajat kiinni ”turvapaikanhakijoilta.”

Sellainen riski on myös olemassa, että joku ryhmä aloittaisi Suomessa sissisodan ”turvapaikanhakijoita” ja pakolaisstatuksen saaneita vastaan. Mitä silloin tapahtuisi? Osaltaan tieto leviäisi maasta turvattomana maana, jonne ei kannattaisi pyrkiä. Toisaalta tilanne voisi myös radikalisoitua täydelliseksi sisällissodaksi kantaväestön ja ”turvapaikanhakijoiden” välille. Tällainen tilanne on mahdollinen koko EU:n alueella yleensä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Emmi Laurila (17.5.2018). Turun Yliopisto. Maahanmuuttokriisi italialaisessa lehdistössä. Saatavina: https://blogit.utu.fi/elavaa/2018/05/17/maahanmuuttokriisi-italialaisessa-lehdistossa/

https://yle.fi/uutiset/3-10253685

https://youtu.be/jpIscneX8D8?t=476

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005718796.html

Euroopan unioni. Saatavina. http://files.snstatic.fi/IS/muse/infogram/ItaliaKreikkaPakolaiset.png

https://www.is.fi/haku/?query=paula+risikko

https://www.is.fi/haku/?query=timo+soini

https://www.welt.de/politik/ausland/article171710445/Neue-Initiative-Fluechtlinge-werden-aus-Afrika-direkt-nach-Frankreich-gebracht.html

https://intermin.fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset

https://yle.fi/uutiset/3-10003316

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel551578.ece

http://yle.fi/uutiset/ensi_vuoden_budjetti_julki__katso_mista_saastetaan_mihin_panostetaan/8227304

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/195726-suomen-uusi-linja-humanitaarinen-suojelu-loppuu-afganistan-irak-ja-somalia-nyt

https://www.ksml.fi/kotimaa/N%C3%A4m%C3%A4-mietitytt%C3%A4v%C3%A4t-pakolaisasiassa-%E2%80%93-katso-30-kysymyst%C3%A4-ja-vastausta/379176

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/312099-kidutettuja-perheita-ja-hyvin-parjaavia-opiskelijamiehia-analyysi-nain

https://www.suomenuutiset.fi/somaliaan-paluumuuttanut-said-vain-varakkaat-paasevat-taalta-suomeen/

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/251865-nakokulma-suomi-voisi-ottaa-tuhansia-kiintiopakolaisia-kasilla-maahanmuuttopolitiikan

https://www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ymparisto/201691-geenitutkijat-yllattyivat-eurooppa-nyt-jaettu-suomalaisiin-ja-ei

http://www.pakolaisneuvonta.fi/files/10_vaitetta_ja_faktaa.pdf

 1. UNHCR: World at War
 2. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/
 3. HU (16.9.2015). ”Vastuutonta” – HS: Arvostettu historioitsija syyttää laatumediaa harhaanjohtavasta pakolaisuutisoinnista. Saatavilla: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/318814-vastuutonta-hs-arvostettu-historioitsija-syyttaa-laatumediaa-harhaanjohtavasta
 4. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute

37 kommenttia

 1. Hyvä kirjoitus tosiasioista. Mykkänen ja koko se nwo-eliitti joka tämän homman takana on, on tehnyt itsensä naurettavaksi mutta pahinta on, että se tuhoaa maamme.
  Eihän Mykkäsen puheita kukaan täyspäinen käsitä, kun Mykkänen jopa ”pohtii, että tarvitaanko me turvapaikkajärjestelmää ollenkaan. Voisko meillä olla niin, että Eurooppaan voi muuttaa vapaasti.”
  Eihän tuollaisia puhu kukaan täysjärkinen ja tosiasiat tiedostava.
  On jo riittävästi faktaa että multi-kulti on oman kansan surma.

  Plusääni(39)Miinusääni(0)
  1. Mennään me eläteiksi Teheraniin, Kabuliin, Bagdadiin, Islamabadiin tai Mogadishuun. Vaaditaan täyttä ylläpitoa (somali-♂:ten työttömyys-% Suomessa 60, ♀:den 100), oikeutta pitää mielenosoituksia, perustetaan ”Somalian suomalaisyhdistys” jonka tulee saadaa satatuhatta euroa vuodessa Suomen ja suomalaisten etujen ajamiseen Somaliassa, pyydetään rahaa kirkkojen rakentamiseen jne.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Ei tosiasioiden esiin nostaminen ole ketään muuta vastaan kuin niitä, jotka haluavat estää sen.
   ”Mitä enemmän yhteiskunta (tai kansa) ajautuu pois totuudesta,
   sitä enemmän se vihaa niitä, jotka puhuvat totta. ”
   – George Orwell

   Plusääni(28)Miinusääni(0)
   1. Puruvesi-lehdessä julkaistiin 30.8.2018 tällainen mielipidekirjoitus:

    Joka kontrolloi velkaa, kontrolloi kaikkea

    Kommentti Puruvesi-lehdessä 23.8. julkaistun Kari Mielosen kirjoituksen ”Romuttaako hävittäjähankinta Suomen valtiontalouden?” johdosta.

    Ensin taloudesta. Valtionvelka on 105 miljardia euroa, kuntien 18 miljardia, kotitalouksien 150 miljardia ja yritysten 650 miljardia, siitä 200 miljardia lainojen muodossa.

    Olemme velkasyöverissä, koska rahamme on tuota korollista velkaa (velkaantumisemme syy ei ole yli varojen eläminen). Rahajärjestelmämme on todellisuudessa velkajärjestelmä. Rahaa eli velkaa tarvitaan, koska ilman sitä kaikki pysähtyy.

    Velkojamme (velanantajamme) on yksityinen (Rothschildien johtama) pankkijärjestelmä. Sen päämaja, ”keskuspankkien keskuspankki” BIS, sijaitsee Sveitsissä, ja siihen kuuluvat valtioiden keskuspankit (myös Euroopan keskuspankki EKP). Suomen Pankki on EKP:n haarakonttori, ja maamme liike- ja säästöpankit ja muut pankit kuuluvat siihen. Koko järjestelmä on täysin riippumaton (esim. valtioista tai EU:sta).

    Valtiot ovat antaneet rahanluonnin yksinoikeuden kyseiselle yksityiselle pankkijärjestelmälle. Se luo rahan tyhjästä lainoja myöntäessään, pelkkänä kirjanpitotoimena. Raha syntyy niin, että valtio, yksityiset jne. ottavat pankeista lainaa ja pankit sitten yksinkertaisesti kirjaavat kyseisen velan (eli rahan) lainanottajan tilille. Rahastamme on tehty velkaa.

    Kun pankit myöntävät lainoja, ne luovat aivan uutta rahaa. Ne eivät koskaan lainaa asiakkaiden talletustileillä olevia rahoja, sillä se ei ole sallittua eikä se olisi kannattavaakaan, koska pankit maksavat talletuksille korkoa.

    Pelkällä kynänpiirrolla tai napin painalluksella pankit luovat rahaa tyhjästä. Kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta.

    Jokaisen kierrossa olevan rahan joku on ottanut pankista lainaksi. Kierrossa on niin paljon rahaa kuin sitä on otettu pankeista lainaksi. Setelit ovat pelkkiä velan tositteita (eivät oikeaa rahaa), mutta niitä käytetään rahan tavoin, koska kansa luottaa niihin ja koska ne on lailla määrätty laillisiksi maksuvälineiksi.

    Kun pankit perivät tyhjästä luomilleen rahoille (velalle) korkoa, syntyy pyramidihuijaus. Rahaa näet on kierrossa velan verran, mutta takaisin pankeille maksettavaa on ko. velan lisäksi myös korot (joihin ei erikseen luoda rahaa), enemmän siis kuin rahaa (eli velkaa) on olemassakaan. Yhteiskuntaan syntyy näin keskimäärin jatkuva lisälainaamisen pakko (velkaantumisemme perussyy) entisistä veloista selviämiseksi. Tuolle uudelle velalle myös on maksettava korkoa, ja niin syntyy väkisin velkakierre, velkaorjuus ja tuhoutuminen.

    Valtionvelkojen lyhennysten ja korkojen maksamiseksi on säädetty tulovero, ja nyt velanhoitokulujen jatkuvasti väkisin kasvaessa valtiolle ei jää riittävästi varoja yhteiskuntamme hoitamiseksi. Toimintoja yksityistetään (altistetaan saalistukselle) ja lopetetaan. Velkarahajärjestelmä johtaa jatkuvaan rahanpuutteeseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Suomi on tuhoutumassa.

    Pankeissa ei ole oikeaa rahaa lainkaan (velka ei ole oikeaa rahaa). Pankkien tehtävänä onkin toimia yhteiskunnallisen kontrollin laitoksina.

    Koska raha syntyy ja tulee kiertoon vain velkana, lisää rahaa maahan on mahdoton saada työtä tekemällä. Palkkoja maksettaessa olemassa jo oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen.

    Velkarahajärjestelmän myötä kaikki työ Suomessa on orjatyötä. Kansa pitää verovaroillaan velkarahajärjestelmää pystyssä ja hankkii niillä (ja siis työllään) pankkiireille ilmaisen elämän koroilla.

    Koska pankit eivät koskaan lainaa mitään omaansa (ne luovat rahan tyhjästä), kukaan ei todellisuudessa ole niille mitään velkaa. Velkakirja ei voi olla (ainakaan oikeudessa) sitova, koska mitään ei ole lainattukaan.

    Sitten hävittäjistä. Suomen omistaa yksityinen velkarahajärjestelmä. Joka kontrolloi velkaa, kontrolloi kaikkea. Kari Mielosen mainitsemista hävittäjistä voidaankin todeta, että niitä hankitaan tänne pankkiirien ja heidän tavoitteidensa vuoksi, ehkä jopa kansaa itseään vastaan.

    Velka on paljon voimakkaampi ase kuin mikään armeija.

    Suomen kansa pitää itseään kristittynä kansana, ja siksi kansa kyllä tietää, miten tällaisesta vitsauksesta ja Jumalan rangaistuksesta päästään.

    Plusääni(28)Miinusääni(0)
    1. ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.”
     Muuta ratkaisua ei ole kuin oma raha ja pankki, se mitä mm. IPU ajaa. Kummallista on kun se ei kiinnosta kansaa (eliitti tietenkin on velkaorjuuden takana) velkaorjuutta enemmän.

     Kun tutustumme juutalaisten, rahanlainauksen ja koronkiskonnan historiaan, huomaamme, että eurooppalaiset poliitikot, tutkijat ja mielipidevaikuttajat ovat tunnustaneet pankkien ja yhteiskunnan välisen ristiriidan olemassaolon jo tuhansien vuosien ajan. Mikä mielenkiintoisinta, usein ristiriita on kärjistynyt taisteluksi alkuperäisväestön ja finanssialan juutalaisten välillä.
     Rikkain 1 % omistaa jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta. On täysin oikeutettua, että suomalaiset, eurooppalaiset ja kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät. Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?
     Kuten todettua, nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijoiksi.
     Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin. Nyt myös Suomessa hallitus leikkaa hyvinvoinnista, korottaa veroja, myy kansallisomaisuutta ja tuhoaa puolustusvoimia vain siksi, että valtiovarainministeriö ei saa rahoittaa julkisia menoja itse luomallaan rahalla.
     Pörssin synty ja Rothschildien nousu
     ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
     – Fjodor Dostojevski
     Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
     Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”

     Plusääni(10)Miinusääni(0)
     1. Yhä kasvava antisemitismi on muslimi-maahanmuuton syytä, sanoo Ranskalainen EU-parlamentaarikko:
      ”Tämän päivän antisemitismi on hyvin julmaa ja väkivaltaista ja sitä harjoittavat täällä asuvat muslimit.” http://beta.oikeamedia.com/o1-81206
      Olisiko kuitenkin niin että se on itse luotua koska haittamaahanmuutto Eurooppaan on sionistien suunniteltua toimintaa jolla Eurooppaa hajotetaan ja tuhotaan? — No ei tietenkään, sanoo valtamedia.
      Mutta antisemitismiä ei olisi ellei sen takana olisi tekoja (esim. muiden velkaorjuuttamista ja talousrikoksia) joita muut eivät hyväksy.

      Plusääni(9)Miinusääni(0)
     2. Niin, se on outoa ettei suomalaista duunaria, vanhusta, eläkeläistä, opiskelijaa, köyhää, sairasta, työtöntä jne. kiinnosta tämä tippaakaan.

      Vassaritkin tahtovat tänne importoitua saastaa vain ilmeisesti sen takia, etteivät itse enää olisi se alin kasti maassa. Luulisi heitäkin nyppivän, kun fattarahoista leikataan lihava siivu irakilaisille, somaleille, afgaaneille, turkkilaisille jne.!

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
     3. Juutalaiset eivät ole seemiläisiä, vaan niitä olemme me valkoiset eurooppalaiset Nooan valkoisen pojan Seemin mukaan. Hänestä on Suomi saanut nimensäkin. Juutalaiset/arabit (samaa sontaa) ovat jaafetilaisia, Nooan ruskean pojan Jaafetin mukaan. Taitaapi Suomi olla se todellinen luvattu maa. Vain Kanadasta on löytynyt vanhempaa kiviainesta kuin täältä. Siksi maastamme käydään nyt niin kova taistelu musujen, jutkujen ja ties minkä hirviöiden kesken.

      Valheellisen ja erheellisen termin ”antisemitisti” keksi juutalainen Moritz Steinschneider. Myös ”rasismi”, ”seksismi” ja ”natsismi” ovat juutalaista ulostetta.

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
    2. Huomio, huoli ja terve vihakin siinä samalla kohdistuvat ikävä kyllä suurimmilta osin täysin väärin asioihin – sen verran hyvin on sionisti suomalaistakin harhauttanut. Kaikkien ongelmien aiheuttaja on RAHAN SYNTYMEKANISMI eli KOROLLINEN VELKARAHA, joka otetaan oman kansallisen pankin asemesta yksityisiltä juutalaisilta mafiapankkiireilta.

     Rahan tarve on koron takia jatkuvasti suurempi, kuin rahaa edes liikkeellä on. Tämä on väkisinkin orjuuttava ja tuhoon ajava systeemi! Korko, joka maksetaan takaisin, maksetaan myöskin samalla lainatulla rahalla. Täten Suomen kansa ja koko Eurooppa ajautuu juutalaisen maailmanvallan orjatyövoimaksi, maksaen verorahoillaan lainojen korkomenoja kansainväliselle pankkimafialle. Lainanoton tarve siis kasvaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Myös inflaatio (yleinen hintatason nousu; rahan arvon lasku) rahan lisääntyessä kokoajan kasvaa.

     Ulkomaankauppa tuo hetkittäistä apua Suomelle, jos ajattelemme asiaa suljettuna systeeminä. Mutteihän se reaalitilanteessa sitä ole. Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

     Pirulliseksi tämän sionistisen noidankehän tekee se, ettei MIKÄÄN MÄÄRÄ LEIKKAUKSIA eikä toisaalta myöskään MIKÄÄN MÄÄRÄ KULUTUSTA tuo ratkaisua eikä helpotusta ongelmaan. Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä!

     Uusi raha – nk. »fiat-raha» (»fiat» on latinaa ja tarkoittaa »tulkoon») – tehdään aina kirjanpitotemppuna tyhjästä. Uusi laina on siis aina täysin uutta, tuoretta, siihen hetkeen asti ennen olemassaolematonta rahaa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankissa asiakkaiden talletettavana olevaa rahaa myöskään missään nimessä ikinä lainata eteenpäin, sillä siitä rahasta pankki maksaa korkoa asiakkailleen. Korko ei ole mitään muuta, kuin tuotteen nimeltä »raha» hinta. Talletettaessa asiakas myy rahaa pankille ja lainattaessa asiakas ostaa rahaa pankilta. Molemmissa tapauksissa päivän noteerattu korko on sen kauppahinta.

     Ennen rahalla oli itseisarvo eli raha oli tehty esim. kullasta tai hopeasta, ja oli kirjaimellisesti painonsa arvoinen rahassa. Nykyään seteliin (joka on puuvilla-pellavaseosta) ja kolikkoon (jotka ovat jotakin mahdollisimman halpaa, juuri ja juuri riittävän kestävää metalliseosta) on painettu sen nimellisarvo. Tuo luku ei ole mitään muuta, kuin sovittu arvo jolla kyseisen rahan voi vaihtaa hyödykkeisiin eli tuotteisiin tai palveluihin. Kuvitelkaa: koko järjestelmä on pelkkä sopimus; ykkösiä ja nollia tietokoneiden systeemeissä!

     Digirahaan siirryttäessä rahan liikkeellelaittajalla minimoituu rahan tuotantokustannukset niin alas kuin mahdollista! Nykyäänkin esim. Yhdysvaltojen keskuspankki, juutalaisomisteinen yksityispankki Federal Reserve, tekee rahaa mahdollisimman halvalla. Rahatehtaassa – josta Fed tilaa rahat valtion obligaatiota (maksusitoomusta) vastaan ja jotka USA:n kansalaiset sitten kuluttavat kiertoon – on töissä mahdollisimman matalapalkkaisia työntekijöitä, usein neekereitä. Siellä raha painetaan ja leikataan, pakataan ja lopulta myydään (huutokaupataan) parhaiten maksavalle keskuspankille, josta rahaa valuu alaspäin pienempiin pankkeihin ja sieltä kuluttajille, lähinnä asunto- ja autolainojen myötä.

     Meilläkin on eurouudistus meneillään. Sanovat, että tarkoituksena on tehdä paremmin kestävää rahaa. Todellisuudessa ainoa intressi on rahan tekeminen mahdollisimman halvalla. Tämän takia kolikoiden ja seteleiden seoksia aina joskus revisioidaan. Inflaation kasvaessa rajattomasti kohti ääretöntä, juutalainen myy meille enemmän ja enemmän rahaansa, josta me maksamme aina vain enemmän ja enemmän korkoa. Mahdoton yhtälö: luonnonvarat tulevat vastaan ja se onkin ainoa rajoite fiat-rahan määrälle. Sitä voi tehdä vain niin paljon kuin sen takeeksi on energiaa.

     Yksinkertaisia pointteja rahataloudesta ja rahan syntymekanismista:

     • MIKÄÄN MÄÄRÄ kulutusta TAI toisaalta säästöjä ja leikkauksia EI pelasta meitä tuholta tässä korolliseen velkaan perustuvassa huijaussysteemissä. Olemme aina lopulta saman ongelman äärellä: meillä ei ole tarpeeksi rahaa. Toki pärjäämme nyt luottokortteinemme ja pikavippeinemme, mutta mitä sitten, kun juutalainen kiristää hinnat niin ettei enää ole varaa ruokaan eikä puhtaaseen veteen?

     • Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

     • Juutalaiselta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE, VOITTOATAVOITTELEMATTOMALLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä!

     • Se jolla raha on (se joka rahan luo) laatii säännöt, ja se joka laatii säännöt, saa lopulta kaikki rahat. (Kaikki omaisuus ulosmitataan pilkkahintaan/ryöstetään perintöveroilla ym. kestämättömillä maksuilla ja ihmiset päätyvät orjatyövoimaksi juutalaisille. Verorahoillamme maksetaan sionistisille yksityispankeille lainojemme korkomenoja!)

     • Kaikki talouskriisit ja sodat luodaan keinotekoisesti. Markkinoita ohjataan täysin kulloinkin haluttuun suuntaan eli ne eivät ole mikään ihmisen tahdosta riippumaton, itsenäinen entiteetti! Sisäpiiri so. juutalainen, kansainvälinen pankkimafia tietää etukäteen kaikki pörssikurssien muutokset ymv. sillä he omistavat pörssit, luottoluokittajat jne. – ja nekin ovat itsessään YRITYKSIÄ.

     • Uusi, pankista lainattu raha tehdään KIRJANPITOTEMPULLA TYHJÄSTÄ. Sitä ei ole siihen hetkeen asti ollut olemassa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankki missään nimessä lainaa siellä jo olevia eli sinne asiakkaiden tallettamia rahoja, sillä niistä rahoista pankki maksaa talletuskorot asiakkailleen!

     • Toisen on hävittävä (-), jotta toinen voi voittaa (+). Molemmat (kaikki) eivät voi voittaa.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Milloin viherkommunisti-toimittajien dominoiman valtaVALEmedian jonkinlaiseen horrokseen vaivuttama osa kansasta – ilmeisesti valtaenemmistö – herää ja näkee vallankahvassa olevat maanpetturit, sudet lampaan vaatteissa, jotka ovat Brysseliä kumartaen viemässä maatamme ja kantasuomalaisia tuhoon, valkoiseen kansanmurhaan?

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ‘New Norm’”, https://www.breitbart.com/london/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

  Saksalainen professori Heinsohn: ”950 miljoonaa afrikkalaista ja arabia tekevät lopun Euroopasta vuosisadan
  puoliväliin mennessä”,
  https://www.kansalainen.fi/950-miljoonaa-afrikkalaista-ja-arabia-tekevat-lopun-euroopasta-vuosisadan-puolivaliin-mennessa/

  Unkarissa oman kansansa asiaa ajava kansallismielinen hallitus on rakennuttamansa raja-aidan ja kouluttamiensa raja-poliisien avulla osoittanut, että Heinsonin ennakoima synkkä tulevaisuus voidaan torjua –
  syrjäyttämällä ”vieraita herroja” palvelevat maanpetturit vallasta. https://magneettimedia.com/unkarin-raja-aita-torjuu-laittomat-siirtolaiset-aarimmaisen-tehokkaasti/

  Seuraavilla eduskuntavaaleilla on hyvin huomattava merkitys maamme ja kantasuomalaisten tulevaisuudelle.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 3. Mykkänen ????????????????????????????????????????????????????????

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 4. Eurooppa mätänee — 950 miljoonaa afrikkalaista ja arabia tekevät lopun Euroopasta vuosisadan puoliväliin mennessä
  Näin toteaa saksalainen professori Heinsohn, jota on kutsuttu 21. vuosisadan Karl Marxiksi. Nämä sanat synnyttävät kylmiä väreitä. Tekisi mieli huudahtaa: “Ei niin voi tapahtua! Ei koskaan!!!” Professori on varmaan viime viikkojen maahanmuuttajatulvasta kertovien tv-ohjelmien säikäyttämä lukutoukka, joka otettuaan pyöräilylasit silmiltään antoi kauhistuneena melikuvituksellisen ja apokalyptisen ennusteensa …
  Valitettavasti, kyse on vakavammasta.
  Heinsohn on pessimisti: “Ketä on jäljellä taistelemaan? Nuoriso on jo siihen mennessä muuttanut muualle”.
  Kanada, Australia ja Uusi Seelanti ottavat halukkaasti vastaan joka vuosi 1,5 miljoonaa koulutettua maahanmuuttajaa ja tekevät kaikkensa helpottaakseen heidän tuloaan maihinsa.
  Pääsääntöisesti matkaan lähtee vain lahjakkaita ja korkeasti koulutettuja asiantuntijoita.
  Professori Heinsohn ei tuomitse heitä: “Ei ole yllättävää, että nuoret työteliäät henkilöt Ranskassa ja Saksassa mieluummin lähtevät siirtolaisiksi. Eikä pelkästään siksi, että heidän harteilleen kuormataan velvollisuus “elättää” oman maansa ikääntyvä kantaväestö.
  Jos otamme 100 20-vuotiasta ranskalaista tai saksalaista, niin 70 heistä on elätettävä 30 saman ikäistä maahanmuuttajaa, sekä heidän jälkeläisensä. Monen on mahdotonta hyväksyä tätä, erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa. Juuri siksi he lähtevät.”
  Minne? Niihin anglosaksisiin maihin, joihin arabi-afrikkalaisten maahanmuuttajien on vaikea päästä – Australian, Kanadan, Uuden Seelannin linnoituksiin.
  https://www.kansalainen.fi/950-miljoonaa-afrikkalaista-ja-arabia-tekevat-lopun-euroopasta-vuosisadan-puolivaliin-mennessa/

  Yllä kuvattua kehitystä nwo- ja eu-eliitti selvästi tukee ’mykkästen’ rajat auki politiikalla ollessaan haluton tekemään mitään tilanteen korjaamiseksi.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. —Neuvostoliitto ja EU—

  Mikä yhdistää Neuvostoliittoa ja EU:ta? Milloin MV-lehti lopettaa umpikujaan juoksemisen ja pään hakkaamisen seinään? Milloin suomut lähtevät visuualisten havaitsimiemme l. silmien päältä? Pystyn vastaamaan ainakin tuohon ensimmäisenä esitettyyn knoppiin.

  Prologi: Kesäkuun 13, 2013 Venäjän presidentti Vladimir Putin piti puheen Moskovan ”Juutalaisessa museossa ja suvaitsevaisuuskeskuksessa”. (Juutalaiset ja suvaitsevaisuus – haha!) Puheessaan hän sanoi että lokakuun 1917 vallankaappauksen jälkeen ensimmäisessä Neuvostoliiton hallituksessa oli juutalaisia 80–85 %. (Suurin osa oli laivattu suoraan maailman juutalaisimmasta maasta eli USA:sta!) Jewish Telegraphic Agency ¹siteerasi Putinin englanniksi käännettyä puhetta ja viittasi ²”rabbi” Joseph I. Schneersonin – Chabad-Lubavitch-liikkeen johtajan – kirjastoon: ”Tämän kirjaston siirtämisen valtion omistukseen teki ensimmäinen Neuvosto-hallitus, joka koostui 80–85 %:sesti juutalaisista.” Jos jollakulla on pääsy dokumentteihin, jotka todistavat nämä lukemat oikeiksi, se on Vladimir Putin.

  ”Nykyajan kovat asenteet kumpuavat pelosta.” Tuollaista sontaa yrittävät juutalaiset valemediat pakkosyöttää ihmisille päivä toisensa jälkeen. Itse olen sulkenut TV:n – tuon juutalaisen nurkkajumalan – sekä heittänyt roskalehdet pois jo vuosikausia sitten. Saunaa ja takkaa lämmittäessäni näen kuitenkin päivittäin otsikoita, jotka ovat Bilderberg-kokouksissa ohjeistettuja – niin pienestä paikallisläpyskästä suuriin mielipideautomaatteihin. Vanha hegemonia ja mielipidemonopoli ovat kuitenkin murtumassa ja valejournalismin linjoja onkin hiotutettu sionistien toimesta entistäkin räikeämmäksi valehteluksi! Kaikenlaisia maahantunkeutujien ja pakoloisten ”pop-up-basaareja” ynnä muuta järjenköyhyyden hedelmää esitellään joka numerossa. Tämä parasiittien väitetty moniosaajuus on samaa kastia todenperäisyydessään ”holokaustin” (valhe, jonka ympärille koko läntisen maailman mätä moraalinen selkäranka kietoutuu) kanssa: molempia onkin median pakko tuputtaa lakkaamatta erikoisjulkaisuissaan Saksaa demonisoiden ja liittoutuneita (USA ja Juudea) ylistäen, jotta ihmiset saataisiin uskomaan niihin törkeisiin valheisiin. Pelkoa ja empatian puutetta tämä kaikki siis on valemedian mukaan. Minä pelkään vain sitä vääjäämättömän tuhon tietä, jolla kotimaani on. Suomalaisten empatian puutteesta johtuvat myös muslimien radikalisoituminen ja terrori-iskut?

  Valhetoimittelijat kehittelevät lehdenturjakkeissaan vähintäänkin luovan mielenkiintoisia teorioita kansakuntaamme sekä koko sionistista EU-helvettiä kohtaavista ongelmista. Esim. Kansallisen Vastarinnan jäsenet, tukijat tai heidän aatemaailmansa jakavat ovat kaikki automaattisesti syrjäytyneitä, kouluttamattomia ja tuosta aiemmin mainitusta ”pelosta” ja ”hädästä” kärsiviä. (Haitta)maahanmuutton vastustaminen on siis vain nuorten miesten hätähuuto omasta pahoinvoimisestaan! Sanoja laitetaan isänmaallisten, kansallismielisten ja kansallissosialistien suuhun surutta ja uutisia keksitään suoraan omasta päästä. Tämä on sitä valalla vannottua parempaa journalismia! Itse en ainakaan huomannut nk. ”hippejä” tai muitakaan habitukseltaan fatta all-starsilaisia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen marssilla Helsingissä 6.12.2016. Päinvastoin – kovin skarpin näköistä ja oloista porukkaa oli liikenteellä: mm. suomalaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia.

  Juutalainen roskalehdistö toistaa myös kehitysmaalaisten ehdottomasti meille suoman rikkauden ja holokaustivalheiden lisäksi erästä kolmatta asiaakin: nimittäin omaa rehellisyyttään ja oikeanlaisen, totuudenmukaisen journalismin tekemistä. Kyllä, tätä on joka läpyskässä ja tötterössä, olen huomannut sivuja tulisijaan tunkiessani. PISA-tulosten laskemisen syytä nämä omaa ”totuuttaan” toitottavat saunansytykkeet eivät kuitenkaan suostu kertomaan eli maahantunkeutujien ynnä muiden loisten jälkikasvun suoranaista älyllistä alikehittyneisyyttä! Suomeen importoidaan saastaa: lähi-itäläisten paikallinen ”peruskoulutus” kestää 11-vuotiaaksi asti eli se vastaa Suomen viidettä luokkaa nimellisesti. ”Korkeastikoulutetut” iranilaiset käyvät koulunsa tuohon asti n. 90 %:sesti. Afgaaneilla vastaava luku on vain n. 25 %. Suomeen roudataan vielä kaiken lisäksi ovelasti Afganistanin tadzikeja, uzbekeja ja turkmeneja, jotka ovat mongoloideja ja joita on maassa 13,5 miljoonaa. Maa onkin täydellinen esimerkki siitä, ettei monikulttuurisuus toimi. Nyt näitä kulttuurimarxistisen ³väestönvaihdon hedelmiä roudataan siis Suomeen! Meillä on tilaa – vai miten se menikään… Toimeentulo ja leppoisat päivät taataan näille syöpäläisille omalta kansalta leikkaamalla aina vain rajummalla kädellä.

  Pellepartiolaiset ynnä muut hyytelöpäät ehkä eivät tajua, että tässä ollaan tuhoamassa Euroopan sivistystä, kulttuuria ja perinteitä – puhumattakkaan itsemääräämisoikeudesta sekä vapaudesta. Suomeen siis importoidaan saastaa. Meillä on jo omasta takaa klovneja, mielisairaita, älykääpiöitä ja muita punavihersokeudesta kärsiviä sosiaalipummeja riittämiin! Euroopan Maahanmuuttoverkoston ⁴tutkimuskin sen myöntää: nämä ruskeanaamaiset, möykkäävät ja haisevat loiset ovat turhia; mihinkään kelpaamattomia. Seuraavassa faktaa – jokaisen ammattimädättäjän, suvakin ja sionistin pahinta vihollista – Suomea kohtaavasta rikkauden aallosta.

  ”Kansainvälistä suojelua tarvitsevat” eli maahantunkeutujat eli loiset verrattuna muualta EU:n ulkopuolelta tulleisiin IHMISIIN:

  • neljän ensimmäisen vuoden aikana tunkeutujien työllisyys nousee 27:ään prosenttiin
  • yhdeksän vuoden aikana 40:een prosenttiin
  • neljässätoista vuodessa 60:een prosenttiin ja
  • 20–30 vuoden aikana 66:een prosenttiin – eli yhä 34% työttöminä!

  Nuo ovat pelkkää käytöstavatonta saastaa, kuten sanoin. Tuovat tänne kaikin puolin sopimattoman ja ilskottavan olemuksensa meidän riesaksi, vaikka oma kansa tekee kuolemaa keinotekoisesti avustetun budjetti-itsemurhan avulla. Eivät osaa lukea, kirjoittaa saatika ymmärrä muita kieliä tai kulttuureita – siis oikeita kulttuureita. Noiden sotiminen, sotkeminen, möykkääminen ja tuhoaminen eivät ole kulttuuria, vaan pelkkää jätettä meidän näkökulmasta, kuten nuo ”kulttuurinsa” tuotokset itsekin. Heidän aikaansaamisiaan kotimaissaan tai täällä ei voi missään valossa siis esittää tai arvottaa kulttuurina tai minkäänlaisena sitä korvaavana vastikkeena – ikinä! Jokainen hiemankin tervettä järkeä omaava yksilö ymmärtää välittömästi, ettei niiltä yksinkertaisesti voi odottaa mitään positiivista. Rajalla jokaisen pääsy tänne tulisi ehdottomasti estää. Tänne jo päässeet on kaikki palautettava välittömästi. Ei penniäkään enää noihin kamaliin taakkoihin tai pian Suomikin voidaan lukea nk. ”kolmansiin maihin”.

  Nyt tulee paras kohta: tutkimuksen mukaan ”turvapaikan” saaneiden loisten työllistyminen on ratkaisevan tärkeää, jos hyvinvointivaltion palveluita halutaan vielä ylläpitää. Eli heitä tuodaan ylläpitämään tulevaisuuden Suomea itselleen? Mitä kummaa minä juuri luinkaan? Se on virallista nyt: tämä kirottu maa on menettänyt järkensä lopullisesti. Vielä kerran: importoidaan sosiaalipummeja (koska omiahan ei ole tarpeeksi) kehitysmaista rasittamaan yhteiskuntaa ja sitten itketään, kun nämä juotikkaat juuri rasittavat sitä systeemiä? Huh-huh – ei voi muuta sanoa. Myönteisten päätösten prosentti kasvaa myös kohisten: 2015 52 % hyväksyttiin, kun 2010 luku oli vasta 25 %. Entäs tämä: kaikissa EU-jäsenmaissa iilimadoille on lain mukaan pääsy työmarkkinoille. Se ei kuitenkaan takaa työllistymistä ja EU-maiden välillä onkin suuria eroja työllisyyspalveluiden tarjoamisessa. Suomi saa kansainväliseltä juutalaiselta eliitiltä kiitosta tarjotessaan luku-, kirjoitus- ja kielitaidottomille loisijoille koulutuksen. Suomalaisten koulutukseen määrärahat taasen ovat nk. ”melko finito”. Ammattitaidon (ihan kuin näillä hiekka-aavikkolaisilla sellaista olisi!) arvioinnista suitsutetaan myöskin, kuten asunto- ja talousneuvonnasta sekä vuokravelkojen järjestelemisestä.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Sinulta puuttuu Jeesus Kristus ja hänen mukanaan kaikki. Jeesus on tie kaikkivaltiaan Isän Jumalan yhteyteen, Joh. 14:6., sillä hän on syntien anteeksiantamus. ”Euroopan kulttuuri, sivistys ja perinteet” ovat kammottavaa murhaa ja valhetta (ytimeltään Jeesuksen Kristuksen kieltämistä SYDÄMISSÄ) eri muodoissaan, hyökkäys elävää Jumalaa vastaan (kuten sinun kirjoituksesikin). Siksi Eurooppa on ansainnut kaikki mahdolliset Jumalan vitsaukset ja rangaistukset (jotka ajavat sydämen katumukseen ja sydämen uskoon Jeesuksen sijaissovitukseen – parannukseen ja Jumalan vihan kaikkoamiseen). Jos Eurooppa ei Jumalan sanan (lain ja evankeliumin) voimasta tule parannukseen, se tuhoutuu omasta syystään, ansiosta. Sinulla ei ole harmainta aavistusta siitä, että kaikkivaltias Jumala ohjaa kaikkea. Ette voi pettää häntä; hän näkee sydämet. Kun Euroopalta puuttuu elävä, oikea Jumala, täällä on vain perkele tuhansissa eri ilmenemismuodoissaan. Ihminen on luonnostaa – syntiinlankeemuksen seurauksena – perkeleen orja (perkele eli myrkkykäärme on ihmissydämessä kerällä ja ohjaa sieltä kaiken ihmisessä, niin Suomessa kuin Euroopassa ja maailmassa). Vain Jeesus Kristus (syntien anteeksiantamus) on tie Jumalan vihan poistumiseen yltämme ja Jumalan varjelukseen ja siunaukseen (vain hän voi poistaa vitsaukset ja rangaistukset). Nyt Euroopassa ja maailmassa vallitsee pimeys, koska ihmissydämissä vallitsee pimeys, perkele, Ef. 5:8; Ap. t. 26:18; Matt. 6:23.

   Tekipä Eurooppa tai Suomi mitä hyvänsä, kaikki on syntiä: ”Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23). Joka ikinen sana, ajatus ja teko Euroopassa on syntiä Jumalan silmissä. Jeesus Kristus, Vapahtaja, on kaikkialla sydämissä hylätty (ulkonainen kristityn teeskentely ei auta; sellainen ulkokultaisuus suututtaa Jumalan entisestään).

   Jumalan viha johtaa Suomen ja Euroopan tuhoutumiseen (Joh. 3:36), eikä kukaan pysty omin voimin (jotka siis kumpuavat sydäntä hallitsevasta perkeleestä) sitä estämään. Ihminen pystyy luonnollisessa tilassaan vain tuhoamaan. ja vetämään Jumalan vihan ylleen. Malliesimerkkinä Suomi ja Eurooppa.

   Vesa-Ilkka Laurio, pelastunut Jumalan lapsi

   Plusääni(5)Miinusääni(2)
   1. Kai Mykkänen — kansanpetturi!

    Tule, Vesku, joskus mukaan SVL:n marssille! Siellä on hyvä, tervehenkinen meininki päällänsä aina!

    Kyllä Jeesuskin ajoi väkivalloin koukkunokat temppelistä pois, kuten hyvin tiedät!

    Iso Herra hoitaa sitten sen isomman koston:

    »Muista, Herra, Jerusalemin tuhopäivä, kosta se Edomin lapsille [=juutalaisille], jotka sanoivat: ”Hajottakaa se, hajottakaa perustuksia myöten!”
    Tytär Baabel, sinä häviön oma, autuas se, joka sinulle kostaa kaiken, minkä olet meille tehnyt!
    Autuas se, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon!»
    Psalmi 137:7–9

    »Te [juutalaiset] olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.»
    Joh. 8:44

    Plusääni(2)Miinusääni(2)
    1. Minusta on lihallinen korska ja maailmallinen marssiminen kuollut. Kaikki omat marssini ovat loppuneet, ja kuljen maailman voittajan kärryissä, Joh. 16:33 (”Minä, Jeesus, olen voittanut maailman”). Sydämeni usko, jonka Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa, tappaa vanhan syntisen vanhan minäni, ja niin vanhurskas uusi minäni on syntynyt ja jatkuvasti kasvaa. SITEN, uudestisyntymällä sanan voimasta ja siten pyhittymällä, olen noussut valtaistuimelle:

     ”siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa” (Matt. 19:28) – – ”Pyhät tulevat maailman tuomitsemaan” (1. Kor. 6:2) – – ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa” (Juuda 14-15).

     Olen siis itselleni kuollut, ja niin syntyneeseen tyhjään aukkoon on tullut Jeesus Kristus itse asumaan; siksi minua sanotaan kristityksi: ”Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus asuu minussa” (Gal. 2:19-20); ”joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä”(Room. 6:7). Olen siis maailman voittaja, koska minussa asuu maailman voittaja Jeesus (Joh. 16:33 yllä). Minua itseäni ei ole enää olemassa.

     En elä enää minä, vaan Kristus asuu minussa. Ja hän on maailman voittaja. Ihmisen ”oma minä” ja ”oma tahto” ovat perkele ihmisessä, sillä Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksessa koko ihmiskunta joutui perkeleen orjuuteen. Omavoimainen marssiminen, omavoimainen ”meininki” ja omavoimainen ”koukkunokkien pois ajaminen” ovat siis perkeleen toimintaa, toimintaa ilman Jeesusta Kristusta ja siis Jumalaa. Se ei ole koskaan ”hyvää, tervehenkistä meininkiä” vaan pahaa, sairashenkistä meininkiä – ja vie yhä nopeammin tuhoon. Ihmisen itsensä tulisi tulla tuomituksi ja tapetuksi, että Jumala voisi uskossa astua tilalle ja saattaa siten ihminen voittoon. Jos luonnollinen, Kristuksessa pelastumaton ihminen alkaa omin voimin riehua ja sotia, se on perkeleen riehumista ja sotimista, ja se vie jo lähtökohdissaan tappioon, perkeleen vahvistumiseen ja perkeleen voittoon. Luonnollisen ihmisen meininki ei ole koskaan tervehenkistä, sillä se on perkeleen meininkiä.

     Jeesus Kristus yksin on voitto:

     ”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta” (Jes. 53:4-12).

     Hän siis alistui kuin lammas. Herra runteli häntä sijastamme. Hän alistui, eikä hän avannut suutaan.

     Mitä tulee jakeisiin Ps. 137:7-9, niin ”Edomin lapset” eivät ole juutalaisia. Edomilaiset olivat Jaakobin (Israelin) veljen Eesaun jälkeläisiä. Juutalaisia olivat Jaakobin pojan Juudan jälkeläiset (pakkosiirtolaisuuden jälkeen sitten kaikkia israelilaisia kutsuttiin juutalaisiksi). Edom oli ollut aktiivinen Jerusalemin tuhoamisessa, mistä syystä heitä uhkasi jumalallinen kosto, Jer. 49:7-8. Babylonialle myös toivotaan samasta syystä kostoa, sen pienten lasten murskaamista kallioon (ettei nousisi uutta sukupolvea, joka nousisi valtaan). Kyseessä ei ole henkilökohtainen kostonhalu, vaan tässä puhuu Herran profeetta Herran nimissä. Jumalallisen oikeuden oli tapahduttava Jumalaa pilkkaavia vihollisia kohtaan. Samasta syystä ”Isä meidän” -rukouksessakin rukoillaan: ”päästä meidät pahasta”.

     Mitä sitten tulee jakeeseen Joh. 8:44, niin siinä ei tuomita juutalaisia heidän juutalaisuutensa vuoksi vaan heidän epäuskonsa vuoksi: tuomitsevat lihan mukaan (j. 15); eivät tunne Poikaa eivätkä Isää (j. 19); kuolevat synteihinsä, elleivät usko Jeesusta siksi, joka hän on (j. 24); tavoittelevat Jeesusta tappaakseen hänet, koska hänen sanansa ei saa sijaa heissä (j. 37); tekevät, mitä ovat kuulleet isältään perkeleeltä (j. 38; perkele on KAIKKIEN epäuskoisten isä); haluavat tappaa Isältä Jumalalta totuuden kuulleen Jeesuksen (j. 40); eivät kärsi kuulla Jeesuksen sanaa (j. 43); eivät ole Jumalasta (j. 47).

     Lihan puolesta juutalaiset voivat pelastua uskossa Jeesuksen lunastustekoon ristillä kuten muutkin ihmiset, Gal. 3:28; Kol. 3:11; Room. 10:12.

     Ne, jotka eivät tule osallisiksi Jeesuksen ihmiskunnalle hankkimasta (ja jo jakeessa 1. Moos. 3:15 julki lausutusta) pelastuksesta, hukkuvat ikuiseen helvettiin, koska jokainen ihminen on Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen vuoksi luonnostaan perisynnin turmelema ja perkeleen orja. Tämä koskee myös SVL:n väkeä, myös nimimerkkiä ”The Swindler’s List”.

     Jumalan Poika käskee ottamaan hänen ikeensä päälle ja oppimaan hänestä, sillä hän on ”hiljainen ja nöyrä sydämeltä.”

     Itse asiassa Jumalan sana tappaa luonnollisen ihmisen, että uusi, vanhurskas ihminen syntyisi:

     ”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija” (Hebr. 4:12) – – ”Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa?” (Jer. 23:29) – – ”Minä (Herra) kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni” (5. Moos. 32:39) – – ”Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen” (1. Sam. 2:6).

     Kunnian edellä käy siis nöyryys, ei uho eikä uhittelu: ”Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys” (Snl. 15:33) – – ”Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys” (Snl. 18:12) – – ”Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä” (Snl. 22:4) – – ”Sinä pelastat nöyrän kansan” (2. Sam. 22:28) – – ”Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella” (Ps. 149:4) – – ”minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä” (Jes. 66:2).

     Esivaltaa vastaan ei saa nousta kapinaan (sanallisesti toki saa moittia, Job 12:21): ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

     Kristittyjen tulee rukoilla esivallan puolesta (ei-kristittyjä Jumala ei kuule): ”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa” (1. Tim. 2:1-2).

     Mitä tulee nimimerkin lauseeseen ”Kyllä Jeesuskin ajoi väkivalloin koukkunokat temppelistä pois, kuten hyvin tiedät!”, niin se, mitä tiedän, on se, mitä Raamattu sanoo: hän ei ajanut pois ”koukkunokkia” vaan ”kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä” (Matt. 21:12); ”ne, jotka (pyhäkössä) myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä” (Joh. 2:14,15); ”(pyhäkössä olevat) myyjät” (Luuk. 19:45); ”niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä” (Mark. 11:15). Syy Jeesuksen tekoon oli se, että he olivat tehneet Jumalan rukoushuoneesta ”ryövärien luolan” (Matt. 21:13), hänen Isänsä huoneesta ”markkinahuoneen” (Joh. 2:16); ”Jumalan rukoushuoneesta ryövärien luolan” (Luuk. 19:46; Mark. 11:17). Siksi Jeesus ajoi heidät pois; ei heidän mahdollisen ”juutalaisuutensa” (”koukkunokkaisuutensa”) vuoksi; olihan Jeesus itsekin juutalaista lihaa ja verta äitinsä puolelta. Jumalan huone ei ole kaupankäynnin, huijaamisen ja ryöväämisen huone.

     Suomen kansa hukkuu ikioman jumalattomuutensa (sydämen epäuskonsa) vuoksi, mikä on melkoista hulluutta: ”jumalattomain tie hukkuu” (Ps. 1:6) – – ”jumalattomat hukkuvat pimeyteen; SILLÄ MIES EI OMALLA VOIMALLAAN MITÄÄN VOI” (1. Sam. 2:9). Turhuutta ja hulluutta on siis kaikki omavoimainen ponnistelu vailla Jumalaa. Tie Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus Jumalan edessä.

     Plusääni(4)Miinusääni(2)
   2. Syvä tyytyväisyys valtaa mieleni. Yllä olevassa kommentissani sain esitettyä tiivistetysti kaiken, mitä koskaan olen tahtonut sanoa. Olen myös syvästi kiitollinen, että se julkaistiin (todella kiitollinen!).

    Ei meillä ole muuta apua kuin elävä, todellinen Kaikkivaltias Jumala, joka on luonut kaiken ja ylläpitää kaikkea ja joka itsessään (2. Kor. 5:19) sovitti meidät Aadamin ja Eevan syöstyä syntiinlankeemuksessaan kaiken ihmiskunnan perkeleen, synnin, kuoleman, onnettomuuden, sairauden ja helvettiin hukkumisen uhan orjuuteen, vailla kykyä omin voimin selvitä siitä. Vain Jeesuksessa Kristuksessa, hänen suorittamassaan sijaissovituksessa, meillä on pelastus:

    ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Ap. t. 4:12).

    Apostoli Paavalikin syvästi on murheellinen Kristuksen ristin vihollisista, esim. nykyisestä Suomesta ja Euroopasta:

    ”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on KADOTUS, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä” (Fil. 3:18-19).

    Kuitenkin aina on epäuskoisia nurjia ja häjyjä ihmisiä:

    ”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen” (2. Tess. 3:1-2).

    Ja perimmäinen syy, miksi vielä tämänkin kommentin kirjoitan, on se, että tahdon varoittaa epäuskoisia ja lohduttaa Jumalan omia: Valtavan luopumuksen aallot (2. Tess. 2:3) vyöryvät maailmassa, ja se on merkki viimeisen päivän pikaisesta tulemisesta ja Jeesuksen Kristuksen (Soturin, Sankarin, Kuninkaan, Jumalan, Vapahtajan) paluusta kunniassaan ja voimassaan. Silloin tapahtuu viimeinen tuomio: epäuskoiset Jeesuksen hylkääjät ikuiseen helvettiin, koska hylkäsivät pelastumisen, ja uskovat ikuiseen autuuteen, ikuiseen elämään.

    Hän saapuu aivan näillä hetkillä!

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
   3. Martti Luther totesi muukalaisinvaasion hengellisisitä taustatekijöistä vähän samaan tyyliin kuin Laurio: Lutherin mielestä ”Islam oli paholaisen työtä ja muslimit vitsaus, jonka Jumala oli lähettänyt rankaisemaan kristittyjä näiden erehdyksistä ja luopumuksesta”.
    Eli perusongelma on kristityn Euroopan luopumus oikeasta uskosta. EU:n peruskirjoista jätettiin aikoinaan kokonaan pois maininta Jumalasta tai kristinuskosta Euroopan kulttuurisena peruskulmakivenä, jonka päälle EU:n supervaltiota alettaisiin rakentaa. Näin EU julisti olevansa pakanallinen tai kommunistivaltioiden tapaan ateismin pohjalle rakentuva helvetinkone, josta ilman muuta muodostuu kansalaisiaan tyrannisoiva ja orjuuttava dystopia. Taustalla häärivät tietenkin kaiken inhimilliset ulottuvuudet jo ajat sitten hylänneet, Mammonaa palvovat suuryritykset ja liikepankit, joiden taustaryhmät ovat lähes aina kytköksissä Paholaisen ja sen demonijoukkojen palvontaan sen monissa eri muodoissa.

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
    1. Ei muukalaisinvaasiolla ole ”hengellisiä” taustatekijöitä vaan ”hengettömiä” (vailla Pyhää Henkeä, siis vailla elävää Jumalaa, vailla Jumalan oikeaa sanaa, olevia) taustatekijöitä. Tulee muistaa, että olemassa on vain kaksi uskontoa: Jumalalta tullut kristinusko, joka on alusta loppuun Jumalan (Pyhän Hengen) omaa tekoa, ja luonnollisesta ihmisestä ja häntä (syntiinlankeemuksen peruina) hallitsevasta perkeleestä sikiävät kaikki muut maailman uskonnot, joissa ihminen yrittää omilla tempuillaan ja omilla voimillaan kiivetä jumalan luo ja joissa tuo ”jumala” on vain hämärä ja tuntematon mielikuva (ei todellista Jumalan tuntemusta), jonka luokse yritetään jotenkin luikerrella ja livahtaa. Kristinusko on Jumalasta, kaikki muut uskonnot ovat ihmisestä ja häntä hallitsevasta perkeleestä. Näissä muissa uskonnoissa ei voi olla henkeä tai hengellisyyttä (Pyhää Henkeä). Hurskastelua, petosta ja verukeakrobatiaa niissä kyllä riittää, mutta ei hengellisyyttä.

     Islam on siis perkeleestä ja luonnollisesta ihmisestä lähtöisin, koska siinä hylätään Jumalan oikea sana, Raamattu, ja vedetään tilalle sepitetty jumalan sana (huijaten luonnollisen ihmisen, Muhammedin, ”näyillä” – luonnollisessa ihmisessä EI ole Henkeä eikä niin ollen yhteyttä Jumalaan). Jeesus Kristus kyllä mainitaan, mutta ei Vapahtajana, Lunastajana ja Jumalana vaan vain yhtenä profeettana. Islam on niin ollen suora ja kavala hyökkäys elävää Jumalaa ja hänen sanaansa vastaan. Sellaisena on perkeleestä, ja siksihän islam (syntynyt 700-luvulla j. Kr.) on aina pyrkinyt tuhoamaan kristinuskon ja tuomaan tilalle maallisen uskonnon (islamissa ei ole hengellisyyttä, Pyhää Henkeä). Siksi islam on pyrkinyt valloittamaan Euroopan ja tekemään siitä islamin (ja siis perkeleen) valtaaman maanosan, kalifaatin, jossa kristinusko (ja siis elävä Jumala ja PELASTUMINEN) hävitetään. Euroopassa oikea kristinusko kyllä onkin liki hävinnyt, mutta ei islamin aiheuttamana vaan koko maanosaa koskevan luopumuksen vuoksi. Nyt islamilla on tänne vapaa pääsy, jopa fanfaarien säestyksellä. Maahanmuutto ja perkeleen opin invaasio on Jumalan rangaistus, aivan oikea toimi.

     Kuten Luther selitti, kristityt eivät voi ryhtyä vastustamaan islamia lihallisin keinoin (sotien avulla tms.), sillä perkelettä ei voi hävittää lihallisin keinoin. Perkele on henki. Kristityt sotivat perkelettä – esim. islamia ja juutalaisuutta – vastaan hengellisin keinoin (usko, rukous, parannuksen teko jne.), sillä vain evankeliumi tehoaa perkeleeseen (esim. islamiin ja juutalaisuuteen). Luther kyllä halusi, että esivalta, joka siis toimii maallisessa valtapiirissä eikä hengellisessä, ryhtyy vaikka sotien avulla työntämään uhkaavan muslimi-invaasion ja siihen liittyvän pahojen tekojen tulvan takaisin. Esivallan ei tarvitse olla kristitty tai hengellinen (Room. 13:1-5), sillä se toimii maallisesti pahantekijöitä (joita maahantunkeutujat ja kristinuskonhävittäjät ovat) vastaan, että maailmassa olisi mahdollista ylipäätään elää ja että Jumalan sanasta voisi siten syntyä uusia Jumalan lapsia Jumalan ikuiseen valtakuntaan. Olisi kyllä hyvä, jos esivallan joukossa on kristittyjä, sillä sitä paremmin he ottavat huomioon kristinuskon edun. Mutta varsinaisesti esivalta toimii vain maallisessa valtapiirissä lakien, rangaistusten, puolustussotien jne. avulla. Hengelliseen valtapiiriin (Kirkkoon) esivalta ei saa sekaantua.

     Nimimerkki ”White Rabbit” siis erehtyy siinä, että maallisen Euroopan (valtioiden, EU:n) tulisi olla kristillinen. Ei Jumalan sanan mukaan valtioiden tai EU:n tule olla ”kristillisiä”, sillä hengellisyys ei mitenkään kuulu maalliseen hallintaan vaan yksinomaan Kirkkoon. Kirkkoa ja valtiota ei koskaan saa sekoittaa toisiinsa, sillä muutoin molemmat tuhoutuvat. Kirkko toimii hengellisessä valtapiirissä (Pyhän Hengen kirjoittaman Raamatun pohjalta, evankeliumin pohjalta), ja esivalta (valtiot, EU) toimii maallisessa valtapiirissä pahantekijöiden rankaisemiseksi ja hyvää tekevien palkitsemiseksi, Room. 13:1-5. Jumala nimenomaan on asettanut maallisen valtapiirin, että maailmassa säilyisi järjestys ja Jumalan sanan julistus voisi menestyä ja kristittyjä syntyä sanasta.

     Laitanpa kyseiset jakeet tähän:

     ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia” (Room. 13:1-7).

     Ei EU:n peruskirjoissa mitenkään tarvitse olla mainintaa Jumalasta tai kristinuskosta, eikä kristinusko myöskään ole mitään ”kulttuuria” vaan sydämen usko Jumalan sanaan, hengellinen asia, uudestisyntyminen Jumalasta. Kirkkoa ja valtiota ei saa, kuten sanottu, sekoittaa toisiinsa. Kristinusko Euroopassa kuuluu yksin Oikealle Kristilliselle Kirkolle, joka toimii hengellisessä valtapiirissä, evankeliumin ja kaikkivoivan (Joh. 14:13-14; 15:7; 15:16) rukouksen voimin (huom. Kristuksessa pelastumattomien rukouksia Jumala ei kuule, Joh. 9:31). Valtioille ja EU:lle kuuluu yksinomaan maallinen valtapiiri, pahantekijöiden rankaiseminen ja hyvää tekevien palkitseminen. Toki valtion ja EU:n maalliset edustajat voivat olla kristittyjä, ja siten he voivat pitää silmällä Kirkon etua, mutta KIRKKOA EI PIDÄ PYSTYSSÄ MAALLINEN VOIMA VAAN EVANKELIUMI, RUKOUS JA SIIS JUMALA ITSE (kristityn rukouskin sydämessä nousee Pyhästä Hengestä, Jumalasta). Jos Kirkkoa aletaan puolustaa ja pitää pystyssä maallisin voimin (esim. kirkollisveroin, joita valtio kerää), se tuhoutuu, sillä silloin on luovuttu turvaamasta uskoon, rukoukseen, parannuksentekoon, Jumalaan. Näin on tapahtunut Suomessa.

     Ei EU siis ole ”pakanallinen” tai ”ateistinen” vaan ainoastaan maallinen. Se toimii maallisessa valtapiirissä, ei hengellisessä. On hyvä, jos EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa esivallat koostuvat oikeudenmukaisista, lujista ja lahjomattomista miehistä (maallinen hallinta ei kuulu naisille; heidän valtapiirinsä on koti ja siellä tapahtuva lasten kasvatus), mutta aina tilanne ei ole niin onnellinen. Hallitusmiesten ei tarvitse olla uskovia tai hengellisiä, vain ainoastaan kyvykkäitä rankaisemaan pahoja (elleivät ole, sekin on Jumalan rangaistus kansalle/kansoille).

     EU on Jumalasta, hänen sallimuksestaan (rangaistuksena, piiskana tms.), ehkä sen vuoksi, että Euroopan kansat ovat tuhonneet kaiken oman esivaltansa ryhtymällä itse omiksi hallitusmiehikseen ja hallitsijoikseen (demokratia). Kukapa itseään ryhtyisi pahoista teoista (joita Suomikin nyt on täynnä) rankaisemaan! Jumala voi lähettää tänne hirmuisen tyrannin, joka panee jokaiselta täällä suun tukkoon. Hän on kuitenkin sallinut EU:n ja sen, että kansat Euroopassa tosiasiallisesti tuhoavat demokratialla kaiken kuria pitävän esivallan. Jumala sallii sen, että eurooppalaiset itse vapaasti tuhoavat itsensä ja valtionsa ja kaiken. Euroopassa riehuu vapaasti perkele, eikä ketään ole estämässä. Eurooppalainen itse on perkeleen orja, perkeleen toteuttaja, helvetinkone, kaiken rienaaja ja tyranni – täällä ei ole esivaltaa, joka todellisesti pitäisi perkeleen orjat (ihmiset) kurissa, päinvastoin, ”esivallat” edistävät kaikin voimin perkelettä, turmelusta ja pahantekoa. On lopun aika, ja Kristus palaa nyt koska vain, ja silloin tapahtuu viimeinen tuomio. Ne, jotka eivät ole pelastuneet uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen (ristinkuolemaan puolestamme + kuolleista ylös nousemiseen – Kasteeseen), hukkuvat ikuiseen helvettiin, omien tekojensa kaatuessa heidän niskaansa, koska niistä ei ole otettu vastaan sovitusta.

     Eurooppalaista auttaa yksin parannuksenteko, siis sydämen katumus + sydämen usko. Niin hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi, ja koko vanha ihminen kuolee synteineen.

     Ihmisten on näköjään vaikea tunnustaa sitä, että he ovat syntiinlankeemuksesta (1. Moos. 3. luku) johtuen luonnostaan perkeleen orjia, niin että perkele hallitsee heidän sydämissään kaikkea heissä, ajatuksia, sanoja ja tekoja. He eivät suostu näkemään, että heidän koko minuutensa on luonnostaan perkele heissä, että heidän tahtonsa on luonnostaan perkeleen tahto, että heidän ymmärryksensä on luonnostaan perkeleen ymmärrys ja että heidän toimensa ovat luonnostaan perkeleen toimia.

     ”Jos se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!!!!”, Matt. 6:23. Sanoo Jeesus, Jumala. Siksi oikein toimiva ja oikein selittävä ja kirjoittava ihminen on Suomessa ja Euroopassa suuri harvinaisuus. Kaikki ovat eksyneet, koska Jeesus Kristus, Vapahtaja, on kaikkialla hylätty. Ja perkele (luonnollinen ihminen) riemuitsee tästä hävittämisestä, kuten suomalainen yhteiskunta osoittaa. Kaikkea hallitsee ja ohjaa perkele, ja häntä suuresti palvotaan ja edistetään. Kaikkea tätä kutsutaan Elämäksi, Oikeudeksi ja Edistykseksi, ja sitä voimallisesti opetetaan lapsille kouluissa ja kodeissa.

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
 6. Mykkänen on sairas isänmaanpetturi, kuten suuri osa hallituksesta. Sipilä, berner ja muut rosvot ovat sijoittajina pakolaisbisneksissä, lataavat tänne mahdollisimman paljon lisää muukalaisia ja nostavat sitten osingot veronmaksajien rahoista. Kuinka muuten esim. luona oy, riihenaika oy ym. saavat ulkoistamalla miljardien palvelusopimukset valtiolta näitä muukalaisia palvelemaan ja hoivaamaan. Poliitikot nostavat osingot – kansa maksaa. Lisäksi jos katsoo tätä valtavaa muukalaismassaa esim. pääkaupunkiseudun kaduilla maleksimassa ja veronmaksajien elätettävinä, YKSIKÄÄN niistä ei edes näytä pakolaiselta. Merkkivaatteet, älykännykät, kahvit ja tupakat. Junissa ja busseissa ei makseta lippuja, mikään ei näille maksa mitään. Asevelvollisuutta ei ole, ei työvelvollisuutta. Kansaa kepitetään jatkuvast aktiivimalleilla, mutta tämä mykkäsen suojelema muukalaisjoukko elää täällä ilmaiseksi. Miksi suostumme maksamaan tämän?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Venäjä ei tarvitse kiintiöpakolaisia. Maa pitää huolen jälkikasvusta. Aborttien määrä laskussa ja ortodoksinen kirkko tekee työtä elämää tukevien arvojen ja perhepolitiikan eteen.
   Myös Putin on ollut asiassa aktiivinen.
   Abortion Rates Plummeting in Russia, Orthodox Church Helping Nation Embrace Pro-Life Values
   The Russian Orthodox Church has been working very, very hard to see Russia’s abortion industry overturned. They push incrementally for a total ban on abortion, and in the process, they work with the government to chip away at abortion access throughout the nation
   https://russia-insider.com/en/abortion-rates-plummeting-russia-orthodox-church-helping-nation-embrace-pro-life-values/ri25386

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Israelin opetusministeri Bennett haluaa ”ammu ja tapa” politiikan käyttöön Gazassa
  Opetusministeri Naftali Bennett sanoi eilen, että hän aikoo määrätä ”ammu-tapa” -politiikan Gazassa, myös palestiinalaisia vastaan.
  Bennett kysyttiin sitten, aikooko hän myös kehottaa Israelin armeijaa ottamaan käyttöön tapa politiikan palestiinalaisia vastaan, johon hän vastasi: ”He eivät ole lapsia, he ovat terroristeja. Emme saa huijata itseämme ”, kertoi Israelin ajat.
  — Tietenkään sionistit eivät suosittele samaa Eurooppaan, täällä pitää ottaa vastaan terroristejakin järjestetyn pakolaisvirran mukana josta sionistit sotineen pitävät huolen.
  Palestiinalaiset on tarkoitus tappaa ja ajaa Välimereen. Kuten Ben Gurion jo sanoi: expel them! (karkoittakaa heidät)

  Israel’s Bennett wants ‘shoot to kill’ policy in Gaza
  Israel’s Education Minister Naftali Bennett said yesterday that he would impose a “shoot to kill” policy in Gaza, including against Palestinian children.
  Bennett was then asked if he would also instruct the Israeli army to adopt a shoot to kill policy against Palestinian children, to which he replied: “They are not children — they are terrorists. We are fooling ourselves,” the Times of Israel reported.
  https://www.middleeastmonitor.com/20181009-israels-bennett-wants-shoot-to-kill-policy-in-gaza/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177544
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177540

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat