Tutkimukset vahvistavat ”pahan” LDL-kolesterolin auttavan elämään pidempään

Jos tyhjennämme mielemme valtavirran lääketieteen tuputtamista valheellisuuksista, huomaamme totuuden terveydestämme löytyvän täysin vastakkaisesta suunnasta kuin lääketieteen ajatusmalli. Useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet selvästi sen tosiasian, että korkean kolesterolin omaavat ihmiset elävät pidempään. Mainosmiesten tarjoama hämärä tiede yleisesti tieteeseen naiivisti suhtautuvalle kansalle on johtanut yleiseen uskomukseen, että meidän tulisi korvata joitakin ruokavaliovalintojamme erityisesti ”kolesterolin alentamiseen” suunnitelluilla tuotteilla.

Jo vuonna 1994 Yalen yliopiston kardiologian laitoksen tohtori Harlan Krumholz julkaisi JAMAssa artikkelin siitä, miten vanhuksista matalan kolesterolin omaavat kuolivat kaksi kertaa useammin sydänkohtaukseen kuin korkean kolesterolin omaavat vanhukset. Kolesterolin alentamisen puolesta kampanjoivat ihmiset, jotka järjestelmällisesti tarjoavat virheellistä tietoa LDL-kolesterolista, jättävät aina huomiotta nämä tulokset tai pitävät niitä harvinaisina poikkeuksina, jotka eroavat useista lääketieteen rahoittamista tutkimuksista, jotka tuottavat päinvastaisia tuloksia.

Kyseessä ei kuitenkaan ole poikkeus, sillä nykyään löytyy suuri joukko tutkimuksia, joiden tulokset ovat ristiriidassa lipiditeorian kanssa. Tarkemmin sanottuna useimpien tutkimusten mukaan korkea kolesteroli ei ole riskitekijä vanhusten sydän- ja verisuonisairauksissa. Medlinen tietokannassa on monia tutkimuksia, jotka käsittelevät erityisesti kysymystä, miten korkea kolesteroli voi suojata infektioilta ja ateroskleroosilta. Kymmenet tutkimukset ovat osoittaneet, että korkea kolesteroli ei ennusta tai aiheuta korkeampaa kuolleisuutta.

Yli 90 % sydän- ja verisuonisairauksista todetaan yli 60-vuotiailla. Lisäksi tutkimusten mukaan korkea kolesteroli ei ole juuri koskaan riskitekijä naisille. Tämä tarkoittaa korkean kolesterolin olevan riskitekijä vain 5 %:lle niistä, jotka kuolevat sydänkohtaukseen. Korkeasta kolesterolista ”kärsiville” on kuitenkin lisää hyviä uutisia. Kuusi tutkimusta tuotti tuloksia, joiden mukaan kuolleisuus väheni joko korkean kokonais- tai LDL-kolesterolin tai molempien myötä. Pitkän iän kannalta korkea kolesteroli on siis parempi kuin matala kolesteroli.

Uuden tutkimuksen mukaan matalan ”pahan” LDL-kolesterolin ja lisääntyneen syöpäriskin välillä saattaa olla syy-yhteys. Tuftin yliopiston tutkijat tarkastelivat 201 syöpäpotilasta ja 402 syövätöntä potilasta ja havaitsivat, että syöpään sairastuneilla potilailla, jotka eivät olleet käyttäneet kolesterolia laskevia lääkkeitä, oli alhaisempi LDL-kolesterolin taso keskimäärin 19 vuotta ennen syöpädiagnoosiaan. Toisin sanoen he olivat ”terveempiä” LDL-mustamaalaajien mukaan, kunnes sairastuivat syöpään.

Aikaisemmat tutkimukset, joissa tarkasteltiin kolesterolia alentavia lääkkeitä syöneitä potilaita, löydettiin vahvoja todisteita matalan LDL-kolesterolin ja korkeamman syöpäriskin välisestä riippuvuudesta.

Valtavirran lääketieteen toitottama iskulause ”HDL on hyvä ja LDL paha kolesteroli” on vähintäänkin törkeä yksinkertaistus. Elimistö tarvitsee LDL-kolesterolia lihaskudoksen rakentamiseen, mikä on tärkeää ihmisen ikääntyessä. LDL suojaa aivoja ja matala pitoisuus voi pahentaa ongelmia, kuten dementiaa ja muistihäiriöitä. Tri Joseph Mercola huomauttaa, että kolesteroli ei ole ”hyvää” tai ”pahaa” ja kaikki yritykset keinotekoisesti alentaa kolesterolia voivat olla vaarallisia vakavien sivuvaikutusten, kuten lihasvaurioiden, vuoksi.

Steve Riechman kertoo tutkimustensa paljastaneen, ettei LDL-kolesteroli ole terveyden paha Darth Vader, joksi sitä on yritetty tehdä viime vuosina. Hänen mielestään LDL:n suhteen pitää omaksua uusia asenteita. Hänen ja kollegoidensa Pittsburghin, Kent Staten, Johns Hopkinsin ja Ontarion yliopistojen lääketieteellisistä tutkimus julkaistiin Journal of Gerontologyssa. He tutkivat 52 aikuista iältään 60 – 69, jotka olivat yleisterveitä, mutta eivät harrastaneet aktiivisesti liikuntaa. Tutkimuksen mukaan reippaan liikuntaharjoituksen jälkeen lihasmassa kasvoi eniten niillä, joilla oli korkein LDL-kolesterolin pitoisuus. ”Tulos oli odottamaton ja yllätti meidät kaikki. Se todistaa, että lihasmassan kasvattamiseen tarvitaan tietty määrä LDL-kolesterolia. Epäilemättä elimistö tarvitsee molempia, sekä HDL- että LDL-kolesterolia, ja totuus on se että kolesteroli on hyväksi. Elimistöstä ei voi jättää pois vain ”pahaa” kolesterolia aiheuttamatta vakavia ongelmia.”

Terveysruokia mainostavien tuottajien hämärä tiede yrittää vakuuttaa meidät siitä, että on olemassa ”hyvää” ja ”pahaa” kolesterolia. Tämä on kuitenkin täysin väärin. Kolesteroli itsessään on täysin samaa, kuljetti sitä sitten lipoproteiini HDL tai LDL. Kolesteroli on elimistölle välttämätön aine, jota tarvitaan säännöllisesti ympäri kehoa terveyden ylläpitoon ja solujen tehokkaaseen toimintaan. Kolesterolia kuljettavat lipoproteiinit HDL ja LDL ovat myös olennainen osa ihmiskehon tehokasta kuljetusjärjestelmää.

Ongelmia voi kuitenkin muodostua, kun pienet ja suuremman kuljetuskapasiteetin omaavat LDL-hiukkaset kuljettavat liikaa kolesterolia ympäri kehoa ja HDL:n pienempi kuljetuskapasiteetti ei pysty palauttamaan ylimääräisiä maksaan.

Kolesteroli ja krooninen sydämen vajaatoiminta

Tri Donna Vredevoe ryhmineen Los Angelesin lääketieteellisestä yliopistosta tutki yli 200 vakavasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivää potilasta testaamalla viittä eri antigeeniä ja seuraten heitä 12 kuukautta. Sydämen vajaatoiminnan syy oli puolella sepelvaltimotauti ja lopuilla jokin muu sydänsairaus. Lähes puolet potilaista oli anergisia ja heistä sepelvaltimotaudista kärsivillä oli muita korkeampi kuolleisuus.

Huomattavan keskeinen löydös oli tutkijoiden yllätykseksi korkeampi kuolleisuus anergisten potilaiden lisäksi niillä, joiden lipidipitoisuudet olivat alhaisimmat, mukaan lukien triglyseridit ja HDL-, LDL- ja kokonaiskolesteroli. Jälkimmäisen havainnon vahvisti vielä tri Rauchhaus yhteistyössä useiden saksalaisten ja englantilaisten yliopistosairaaloiden kanssa. He totesivat kuolemanriskin olevan korkeampi niillä kroonisen sydämen vajaatoiminnan potilailla, joiden kolesteroli, LDL-kolesteroli ja triglyseridit olivat alhaisemmat. Korkeammat arvot omaavat potilaat elivät merkittävästi pidempään.

Myös muut tutkijat ovat havainneet saman ilmiön. Suurimman tutkimuksen tekivät Los Angelesin lääketieteen yliopiston tutkijat Horwich, Hamilton, Maclellan ja professori Fonarow. Tutkimuksessa seurattiin yli tuhatta vakavasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivää potilasta. Viiden vuoden jälkeen 62 % potilaista, joiden kolesteroli oli alle 3,34 mmol/L, oli kuollut, mutta niistä, joiden kolesteroli oli yli 5,78 mmol/l, oli kuollut puolet vähemmän.

Kolesteroliteorian kannattajien kuullessa näistä matalan kolesterolin aiheuttamista huonoista tuloksista, joita on lukuisia, he yleensä väittävät vakavasti sairaiden potilaiden kärsivän aliravitsemuksesta, joka aiheuttaa alhaisen kolesterolin. Kuitenkin tässä tutkimuksessa kuolleisuus ei riippunut lainkaan ravitsemuksen tasosta, matala kolesteroli ennakoi aikaisempaa kuolemaa, oli potilas aliravittu tai ei.

Aiheuttaako alhainen LDL-kolesteroli syöpää?

Aiheuttaako syöpä LDL-kolesterolin alenemisen vai edeltääkö alhainen LDL-kolesteroli syövän kehittymistä? Framinghamin sydäntutkimuksen seuraajien uudet tiedot auttavat valaisemaan asiaa pääasiassa eliminoimalla käänteisen syy-seuraussuhteen, jonka mukaan syöpä olisi vastuussa merkittävästi alentuneeseen LDL-kolesteroliin.

”Halusimme vastauksen kysymykseen, laskeeko kolesterolin taso vasta syövän aikana, vai onko se laskenut jo ennen syövän alkua”, kertoi tutkimusjohtaja Paul Michael Lavigne Heartwirelle. ”Näiden tulosten pohjalta havaitaan, että alhainen kolesteroli on edeltänyt syöpää jo hyvin pitkään. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että alhainen kolesteroli aiheuttaisi syöpää. Sen on voinut aiheuttaa moni muukin tekijä, mutta ainakin se sulkee pois teorian syövän aiheuttamasta LDL-kolesterolin alenemisesta. Emme tiedä miksi kolesteroli alenee ennen syöpää, mutta sitä ei voi laskea itse syövän syyksi.”

Lavigne esitteli tuloksiaan American College of Cardiologyn tiedeluennoilla vuonna 2012 todeten, että yhteys alhaisen kolesterolin ja syövän esiintymisen välillä dokumentoitiin jo 30 vuotta sitten. Lavignen kollegat samasta Bostonin Tuftin lääketieteellisestä yliopistosta tohtorit Alawi Al-Sheikh-Ali ja Richard Karas koostivat vuonna 2007 meta-analyysin, joka osoitti selvän ja lineaarisen suhteen LDL-tasojen ja uusien syöpätapausten riskin välillä. Samoilta tutkijoilta vuonna 2008 julkaistu tutkimus osoitti vastaavan suhteen LDL-kolesterolin ja syöpätapausten välillä.

Suojaako korkea kolesteroli sydän- ja verisuonitaudeilta?

Ilmeisesti mikro-organismeilla on osansa sydän- ja verisuonitaudeissa. Ne saattavat olla yksi prosessiin vaikuttava tekijä vahingoittamalla verisuonien endoteeliä. Toissijainen tekijä akuuteissa sydänsairauksissa saattaa olla niiden osallisuus infektioihin. Infektion aiheuttava mikro-organismi tarttuu helpommin verisuonessa kohtaan, joka on jo aiemmin vaurioitunut, aiheuttaen paikallisen hyytymisen ja veritulpan muodostumisen, joka voi haitata verenkiertoa. Siinä tapauksessa korkea kolesteroli voi suojata sydäntaudeilta sen sijaan, että olisi syy siihen.

Joka tapauksessa ajatus sydämen suojaamisesta kolesterolilta ruokavalion avulla on pahasti ristiriidassa korkean kolesterolin infektioita vastaan suojaavan vaikutuksen teorian kanssa. Koska molemmat eivät voi olla oikein, käydään läpi lukuisat tosiasiat, jotka ovat ristiriidassa ”pahan” kolesterolin teorian kanssa.

– Korkea kolesteroli ei aiheuta kohonnutta ateroskleroosin riskiä, vaan ennemmin vähentää sitä.

– Kolesterolin alentaminen ei vähennä samassa suhteessa ateroskleroosin prosessia.

– Korkea kolesteroli ei ole sydänsairauksien ja aivoinfarktien riskitekijä kaiken ikäisillä, molemmissa sukupuolissa ja kaikissa etnisissä ryhmissä. Se ei siis voi olla yleismaailmallinen riskitekijä sydänsairauksiin.

– Kolesterolia alentava statiinilääkitys ei ole parantanut eniten potilaita, joilla on korkein kolesteroli ja eniten pudonnut kolesteroli. Annostelusta riippumattomia seurauksia ei voi laskea yksin lääkkeen ansioksi, varsinkin kun itse kolesterolin laskeminen ei ole vaikuttanut merkittävästi sydänsairauksista paranemiseen.

– Kolesterolin mahdollinen suojaava vaikutus heikkenee statiinien vaikutuksesta, mitä statiinien muut hyödyt tasapainottavat. Useat seurantakokeet ovat vahvistaneet tämän tasapainottavan reaktion, jossa statiiniannostuksen kasvattaminen ei tuo lisää hyötyjä.

Miten on siis mahdollista, että verisuonille ja sydämelle haitallinen kolesteroli, joka aiheuttaa yleisintä kuolinsyytä sydänsairauksia, auttaakin ihmisiä elämään pidempään?

Keho ei selviä ilman kolesterolin kaikkia muotoja

Yksi kolesterolin tärkeimpiä tehtäviä elimistössä on pitää soluja konkreettisesti kasassa. Se on yksi miljardien solujen seinämien rakennusaineista ja ilman kolesterolia solut hajoaisivat.

Lisäksi kaikki kehon steroidihormonit syntetisoidaan kolesterolista. Näihin kuuluvat kortisoli, kortikosteroidit, DHEA, estrogeenit, testosteroni, progesteroni, aldosteroni ja prohormoni pregnenoloni. Kolesteroli on kaikkien näiden välttämättömien hormonien esiaste. Ei siis ole mikään ihme, että osa kolesterolia alentavien lääkkeiden sivuvaikutuksista ovat väsymys, lihaskato, seksuaalinen haluttomuus ja adrenaliinin puutos.

Kaiken kukkuraksi juuri LDL-partikkelit kuljettavat kolesterolia (”paha” LDL-kolesteroli) solujen hormonireseptoreihin.

Miksi siis valtavirran lääketiede demonisoi LDL-kolesterolia?

Voiko syynä olla se, että se hyödyttää rahallisesti miljardien dollarien arvoista kolesterolilääketeollisuutta? Amerikkalaisista jo joka neljäs yli 45-vuotias popsii kolesterolilääkkeitä. Suuri Lääketeollisuus olisi pahoissa ongelmissa, jos kolesterolilääkkeiden kulutus yhtäkkiä putoaisi rajusti. Itse asiassa saman tien, kun tutkimuksen syöpätulokset julkaistiin, eräs sydän ”asiantuntija” varoitti heti, ettei LDL-kolesterolin alentamiseen käytettyjä statiineja saa lopettaa, jos niillä pystytään asianmukaisella käytöllä vähentämään sydänsairauksien riskiä.

Valtavirran lääketiede siis neuvoo pitäytymään näissä ”ihmelääkkeissä”, vaikka niihin liittyy riski hermovaurioista, lihasvaurioista, maksan entsyymien häiriöt, jänneongelmat, anemia, asidoosi, kaihi, seksuaalinen kyvyttömyys, tyypin 2 diabetes ja nyt syöpä.

Jopa tunnettu sydänkirurgi, jolla on kokemusta yli 5000 leikkauksesta 25 vuoden ajalta, on tunnustanut olleensa väärässä sydänsairauksien todellisesta syystä, joka ei ole kolesteroli.

Statiinit vähentävät keinotekoisesti kolesterolia estämällä tärkeä entsyymin HMG-CoA reduktaasin toimintaa, jolla on tärkeä osa kolesterolin tuotannossa maksassa. Seurauksena on tulehduksia ja fysiologisten järjestelmien patologisia romahduksia.

Tulevaisuudessa statiineista tulee kultakaivos, mutta ei lääkefirmoille, vaan heidän sotkujaan ratkoville asianajajille. Siinä vaiheessa on kuitenkin aivan liian myöhäistä heille, jotka popsivat niitä nyt.

Lääketieteen koulutusta ja opetusta pitää uudistaa siltä osin, mikä todella aiheuttaa sydänsairaudet ja miksi kolesteroli on keholle luontainen ja välttämätön ainesosa, eikä mikään pahuuden lähde. Lopettamalla lääketieteellisten valheiden kuuntelun voimme aloittaa oman kehomme tarpeiden kuuntelemisen ja saada terveellisemmän version itsestämme.

Alkuperäinen artikkeli: http://preventdisease.com/news/13/080813_Scientific-Papers-Prove-That-People-With-High-So-Called-Bad-LDL-Cholesterol-Live-Longest.shtml

4 kommenttia

 1. Kysymyksessä on suuri lääketieteen harjoittama huijaus. Siksi aiheesta ilmestyneen kirjankin nimi on ”Suuri kolesterolihuijaus”, jonka ovat kirjoittaneet tri Matti Tolonen ja Leino Utriainen. Kolesterolia tarvitaan myös esim. D-vitamiinin muodostumiseen iholla. Tuon prosessin estää aurinkovoiteiden käyttö, jota lääketiede myös suosittelee. Miksiköhän?

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Aurinkorasvat aiheuttavat syöpä, eivät estä sitä. Niitä markkinoidaan massiivisesti varsinkin lapsiperheille. Miksi?

  Myös statiineja markkinoidaan massiivisesti kaikille, jotka ylittävätä kokonaiskolesteroli 5.0, vaikka kolesterolin kuuluu olla yli 5. Viralline taho pelottelee jo lapsikain jollain rasvajuosteila, josita tulee kalkkeutumaa.

  Pig Pharma ja elintarviketeollisuus voittaa, ei kukaan muu.

  http://personal.inet.fi/koti/remeli/Suomalainen_ravitsemuspolitiikka.htm

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 3. Koko ajan ilmenee vaan huolestuttavia uutisia kemiallisista lääkkeistä http://www.iltalehti.fi/terveys/2013082317390421_tr.shtml, http://www.iltalehti.fi/terveys/201308230082307_tr.shtml, ei voi muuta sanoa kuin että luonnonlääketiede kunniaan. Virallinen lääketiede ei suostu edes kuuntelemaan luonnonlääkinnän ammattilaisia, koska heidän mielestään kaikki millä ei voi tienata miljoonia on humpuukia. luonnonlääketieteen tulisi toimia yhdessä modernin lääketieteen kanssa, vuorovaikutuksen tulisi toimia puoleen ja toiseen ja modernin lääketieteen tulisi lopettaa sairauksien aiheuttaminen ja niillä tienaaminen ja alkaa kuuntelemaan luonnonlääketiedettä ja keskittyä oikeasti sairauksien ehkäisyyn, poistamiseen ja parantamiseen, eikä niiden ylläpitämiseen ja ihmiskehon tuhoamiseen.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Olen täysin samaa mieltä, mutta niinkauan kun on heitä jotka eivät ymmärrä omaa parastaan niin lääkemyrkkytiede lääkäreineen kukoistaa ja voi hyvin vaikka lääkkeiden käyttäjä ” potilasparka” vain heikkenee sekä henkisesti, että fyysisesti kunnes on enää myöhäistä palauttaa terveyttä takaisin kun kaikki elämänvoima on menetetty niiden kemiallisten koktailien ansiosta. Todella järkyttävää toimintaa sairaiden kustannuksella.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat