Ukraina suurvalta hierarkian pelikentässä

Todennäköisesti transatlanttinen uusliberalistinen maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä Tyynenmeren akselille. Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on se turvautunut voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta. 

Kansainvälinen järjestelmä ja maailmanjärjestelmä 

Kansainvälisellä järjestelmällä virallisesti ymmärretään  käsitteitä kansainvälisten suhteiden teorioista, liittyen geopolitiikkaan ja kansainvälisen oikeuden määrittelemään suhteisiin pääsääntöisesti valtioiden välille. Nykyisin kansainvälinen järjestelmä on muutoksen kourissa ja suoranaisessa välitilassa tai hallinnollisessa välitilassaan. Tätä välitilaa on esittänyt muiden muassa väitöskirjassaan Petri Minkkinen1 .  

Kansainvälisen järjestelmän välitilaa lienee helppo perustella, sillä onhan Yhdysvaltain toistuvat hallinnot selvästi toisen maailmansodan jälkeen ja sittemmin erikoisesti George Walker Bushin uusoikeistolaisen tai neokonservatiivisen hallinnon välityksellä tavoitellut luomaan modernin maailmanimperiumin uusliberalistisen politiikan avulla. 

Kun kansainvälinen järjestelmä määritti ensisijaisesti valtioiden välistä järjestystä ja hierarkiaa, määrittää maailmanjärjestys puolestaan kansainvälisen järjestyksen organisaationa tai systeeminä. Voidaan ajatella, että maailmanjärjestys ei ole imperiumi, mutta se voi vaikuttaa ratkaisevasti imperiumien toimintaan. 

Vallitseva maailmanjärjestelmä on ainakin toisen maailmansodan jälkeen, ja jopa 1920-luvulta alkaen, ollut kapitalistinen (USA:n hegemonia) maailmanjärjestys, jota nykyisin voidaan kuvailla uusliberalistiseksi järjestelmäksi, jonka aggressiivisin edustaja on ollut Yhdysvallat. Kuitenkin näillä järjestelmillä on aina ollut alkunsa ja loppunsa, ja nyt on käsillä transatlanttisen uusliberalistisen maailmanjärjestyksen loppuminen, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä Tyynellemerelle, millä tässä yhteydessä tarkoitetaan Aasian sekä Tyynenmeren maailmaa. 

1500-luvulta alkaen maailmanjärjestyksen syklejä on ollut ainakin kuusi, joiden hegemoniaa ovat edustaneet Espanja/Portugali, Hollanti, Englanti I, Englanti II, Yhdysvallat I ja Yhdysvallat II.2 Nämä kävivät lävitse kolonialismin, kaupallisen ja tuotannollisen laajentumisen sekä saavuttivat myöhemmin kapitalismin imperialistisen vaiheen tunnetusti maailmanhistoriallisesti järkyttävillä kokemuksilla. (Tähän emme paneudu tässä yhteydessä tämän tarkemmin). 

Yhdysvalloilla on nykyisin tarkoituksena liittoutua Euroopan unionin kanssa, turvatakseen transatlanttiselle akselille maailmanpoliittisen ja taloudellisen maailmanjärjestelmän sekä sen hegemonian. Tiettyjen maailmanjärjestelmäanalyysien mukaan ennustettiin jo vuosikymmeniä sitten, että Yhdysvaltojen dominoiva asema laskee 2000-luvun alkaessa. Näiden analyysien perusteella tämä johtaisi globaalin poliittisen vallan ja taloudellisen aseman ylläpitämiseksi suursotaan vuosina 2040-2050. 

Nämä maailmanjärjestysanalyysit ovat olleet oikeassa siinä suhteessa, että yllä mainittu Yhdysvaltojen dominoivuus on todellakin alkanut madaltua 2000-luvulta alkaen. Mutta suursodan uhka on jo parhaillaan käynnissä ja odottaa vain ekspansiotaan. Suursotaan viittaa Ukrainan konflikti: NATOn laajentuminen aina Venäjän rajoille saakka ja lännen militarisoidun Ukrainan hallituksen joukkojen kohdistamat väkivaltaisuudet Donetskin kansantasavaltaa vastaan ovat lisänneet Ukrainan rajoille jännitteitä, jotka ovat puhjenneet Venäjän puolustukseksi Ukrainaa kohtaan sekä NATOn laajentumista vastaan. 

________ 

 1. Minkkinen (2004) 
 1. Käkönen (1986) 

Yhdysvaltojen johtaman maailmanjärjestyksen syklin uupumisvaihe havaitaan Ukrainassa 

Näyttää siltä, että tulevaisuuden maailmanjärjestyksen perusteet rakennetaan suurella todennäköisyydellä Itä-Aasiassa eikä transatlanttisessa ympäristössä. 

Tätä Itä-Aasian nousemista johtavaan asemaan maailmanpolitiikassa ja taloudessa voidaan perustella Kiinan voimakkaalla talouskasvulla. Jo vuonna 2014 Kiinan BKT uhmasi Yhdysvaltojen taloudellista valtaa, muiden BRICS-maiden (BRICS-maat: Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka) jäädessä selvästi jälkeen näistä kahdesta suurvallasta. Vaikka Kiinan BKT ei ollut vuonna 2014 USA:n BKT:n tasolla, oli Kiinan taloudellinen kasvunopeus diagrammissa aikayksikköä kohden nopeampaa kuin Yhdysvaltojen BKT:n kohdalla.3 

Mutta Kiinan bruttokansan tulo (BKTL) on kuitenkin ollut jo vuosikymmeniä Yhdysvaltojen vastaavaa arvoa korkeampi. Todellisuudessa Kiinalla on mittarista riippumatta nyt maailman suurin talous. 

Transatlanttinen painoarvo on siis muuttunut, ja muuttuu hiljalleen Tyynenmeren akselille, mihin poliittisesti voidaan sijoittaa lähes kaikki Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jäsen maat, ja SCO yltää samalle viivalle militaristisessa voimassa NATOn kanssa. 

Yllä mainittu painoarvon siirtymä on synnyttänyt jännitteitä Itämerellä, mikä on heijastunut nykyisen Itä-Ukrainan sotana ja juuri nyt Ukrainassa vallitsevana konfliktina. 

BRICS-maita voidaan tarkastella yhteenliittymänä tai blokkina, jota verrattaisiin Yhdysvaltoihin. Tämä vertailu osoittaa, että BRICS-liittouma on jo saavuttanut Yhdysvaltojen aseman ainakin taloudellisen vallan osalta, mikä merkitsee transatlanttisen johtajuuden raunioitumista. BRICS-blokin ja Yhdysvaltojen osuudet maailmanlaajuisesta BKT:sta ovat yhtä suuret4 

Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty pitämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on sen turvautuminen voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. 

Sukellusveneestä koeammutun amerikkalaisen Trident II D5 ohjuksen lähtölaukaus.

Käydäkseen sotaa ympäri maailmaa on Yhdysvallat status quo asemansa säilyttämiseksi itsepintaisesti väittänyt oikeuksiinsa kuuluvan sodan käynnin maailman “roistovaltioita” vastaan. Nyt Yhdysvalloista on siunaantunut uhka itselleen ja myös muulle maailmalle. USA:n ja sen johtaman tietyistä suurvalloista koostuvan koalition ja Israelin militaristiset operaatiot maailmalla ovat niin verisiä ja lukemattomia, että emme kertaile niitä enempää tässä yhteydessä. Sitä vastoin pyrimme kuvaamaan kuinka Yhdysvallat yrittävät säilyttää globaalin hegemoniansa Euroopan avulla ja tarkemmin sanoen juuri nyt Ukrainassa. 

Miksi Yhdysvallat haluavat vahvistaa näivettyvää globaalia suurvalta-asemaansa juuri Ukrainassa? Ensimmäinen tekijä tähän on Ukrainan geopoliittinen sijainti Itä-Euroopassa. Katsokaamme karttaan niin huomaamme, että Ukrainan rajanaapureita ovat idässä Venäjä, pohjoisessa Valko-Venäjä, lännessä Puola, Slovakia, Unkari ja lounaassa Romania sekä Moldova. 

Näistä EU:n porttina tunnettu Puola on NATOn jäsenmaa ja myös Slovakia ja Unkari kuuluvat NATOon. 

NATO on laajentunut melkein kaikkiin entisiin Varsovan liiton maihin eli entisen Neuvostoliiton etupiirin maihin. Myös useat Balkanin sekä Baltian maat ovat pyrkineet NATOn jäseniksi ja ne on otettu rauhankumppanusmaina mukaan jäseniksi valmentavin ohjelmiin. 

Itä-Ukrainan sodan puhjettua 2014 Yhdysvaltojen johtama koalitio asetti Ukrainaan länsimielisen ja venäläisvihamielisen nukkehallinnon, ja maa alistettiin globaalien rahoituslaitosten ja ylikansallisten finanssi-imperiumien lypsylehmäksi. 

Vuonna 2008 NATO aloitti jäsenyyden laajentumisen myös Ukrainaan.  Jokainen voi ymmärtää sen, että tällöin lännen raskaasti militarisoima Ukraina olisi muodostanut Venäjällä todellisen uhan, johon nyt Venäjä pakonsanelemana reagoi. Venäjän puolustusota Ukrainassa tosin keskeytti Ukrainan liittymisprosessin NATOon.   

Toisin sanoen Ukraina sijaitsee geopoliittisesti ja sotilasstrategisesti keskeisellä alueella Venäjän ja EU:n välissä. Niin ikään Ukrainalla on myös keskeinen sijainti Itä-Euroopassa aivan NATO-maiden ympäröimänä ja kohtuullisella etäisyydellä Länsi-Eurooppaan sekä Itämereen. 

Atlanttisella akselilla on siis tavoitteena toteuttaa maailmanpoliittisen ja –taloudellisen hegemonian säilyttäminen ja vahvistaminen Ukrainan avulla. Tähän vaikuttaa osaltaan yllä esitetty Ukrainan geopoliittinen asema. 

Atlanttisella akselilla eli Yhdysvaltojen johtamalla läntisellä blokilla on uskottavana pyrkimyksenään ollut luoda Venäjälle pelote ja todellinen uhka NATOn laajentumisen yrityksellä Ukrainassa aina Venäjän rajojen tuntumaan. Samalla Venäjälle pesiytyneen juutalaisen oligarkian avulla läntisen blokkin vastaavat hengenheimolaiset koittavat saada Venäjälle sellaisen hallinnon ja presidentin, mikä avaisi Venäjä luonnonrikkaudet länsimaisille suursijoittajille. Transatlanttinen hegemonia tarkoittaisi myös Venäjä ortodoksisen kulttuuriperinteen täydellistä tuhoa ja federaatioon tunkeutuisi länsimainen rappeutunut monikulttuurisuus, arvoliberalismi ja sateenkaariliikkeet ja muu äärimmäisen mielipuolinen feministinen  liikehdintä. 

_________ 

 1. Yueh (2010) 
 1. Huntington (1999) 

Maailman kehitysindikaattori 

Arktis suurvaltojen huomion kohteena 

Arktiselle alueelle kätkeytyy taloudellisesti huomattavia luonnonvaroja. Useat arviot viittaavat siihen, että arktisilta alueilta löytyisi ainakin 13 prosenttia vielä löytymättömistä öljyvaroista sekä 30 prosenttia maakaasusta.Pelkästään öljyn ja maakaasun hyödyt ovat arvioitavissa tuhansissa miljardeissa Yhdysvaltojen dollareissa, mutta kokonaisuudessaan arktisen alueen talouspotentiaali on paljon suurempi. Tämä suuruus pohjautuu pohjoisen alueen luonnonvarojen monipuolisuuteen sekä siihen oletukseen, että “ilmastonmuutoksen” saattelemana jäistä vapautuva Koillisväylä tarjoaisi uusia mahdollisuuksia. Koillisväylällä tarkoitetaan Atlantin ja Tyynenmeren yhdistävää reittiä. 

Kuva: Turpopankki.fi

Mutta suurvallat, niin Yhdysvallat, Venäjä kuin myös Kiina ovat hyvin kiinnostuneita arktisesta alueesta, ja eikä vähiten sen harvinaisista maametalleista ja kalakannoista sekä energiaresursseista. Viime vuosina arktisen alueen sotilaallinen toiminta on lisääntynyt, sillä Atlanttisen akselin ja Tyynenmeren akselin, johon myös Venäjä poliittisesti kuuluu, väliset suhteet ovat globaalien hegemonia pyrkimyksien takia kiristyneet. Yhdysvallat tavoittelee entisen maailmanpoliittisen valtansa säilyttämistä ja lujittamista, mikä tavoittelu kulminoituu juuri USA:n osalta jopa aggressiivisena kiinnostuksena arktiseen alueeseen. Venäjä ja Kiina eivät tietenkään ole sivuuttaneet Yhdysvaltojen ulottuvuutta arktisella alueella. 

Muutama vuosi sitten julkaistun Suomen uuden arktisen strategian luonnoksessa todetaan, että  

”arktisen alueen turvallisuuspoliittisella kehityksellä on vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen. Suomen kannalta arktisen alueen turvallisuus on kiinteästi yhteydessä Itämeren alueen ja muun Euroopan turvallisuustilanteeseen, joka on 2010-luvulla muuttunut aiempaa jännitteisemmäksi.”6 

Yllä olevan strategian mukaan voidaan päätellä, että Suomi sijaitsee suurvaltojen näkemyksien mukaan strategisesti keskeisellä paikalla. Näyttää siltä, että Suomessa poliittiset vallanpitäjät eivät ole kyseistä Suomen strategista keskeisyyttä vakavasti ymmärtäneet. Ei ole huomioitu, että Yhdysvallat ja tietyt muut NATO-maat ovat kiinnostuneita Suomesta vain siksi, että maamme alue toimii vipuvartena Yhdysvalloille kilpailussa arktisen alueen tulevaisuuden poliittisesta ja taloudellisesta hallinnasta. Mainittu Suomen asema lännen vipuvartena tarkoittaa muiden muassa sitä, että länsi on houkutellut Suomen solmimaan isäntämaasopimuksen ja lähentymään NATO kumppanuutta sekä yhteisiin sotaharjoituksiin tiettyjen NATO-maiden kanssa. Suomesta on siis muotoutunut transatlanttisen liittouman tukikohta Venäjää vastaan. Nyt, kun sota riehuu Ukrainassa on Suomen asema Yhdysvaltojen lypsylehmänä Venäjän kyljessä todellakin vaarallinen, ja syystä. 

NATO on kontroversiaalinen sisäänpäin rakennettu sotilasliitto, joka valmistautuu aina vastustamaan paperilla, jotakin ulkopuolista uhkaa vastaan, mutta käytännössä siitä ei ole turvaa kenellekään, sillä tämä paperijärjestö moniportaisista sotilashallinto esikunnistaan huolimatta ei omista omia joukkoja. NATOn sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa. 

NATO on kansainvälisen järjestelmän alainen. Tällöin siihen vaikuttaa vain ja ainoastaan suurvaltapoliittiset intressit, mutta ei kansalliset.  

NATOn sijasta olisi pitänyt luoda sotilasliitto, joka olisi koostunut kaikista maailman suurvalloista, mukaan lukien Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat. Ehkä tämä olisi estänyt sotilaallisen vastakkainasettelun nykyistä järjestelmää tehokkaammin. 

Mutta Suomen on itsenäistyttävä ja itsenäisen Suomen on otettava puolueettomuuspolitiikka käyttöön ja muodostettava kestävät sekä yhteistyökykyiset suhteet tärkeimpään naapuriimme suurvalta Venäjään. Toisaalta Suomi voisi tinkiä puolueettomuudesta siinä mielessä, että se pystyisi muodostaan löyhän sotilaallisen yhteistyöulottuvuuden Venäjän kassa, mikä turvaisi Suomen ulkopoliittisen aseman. 

Jopa valtavirtaisessa NATO-keskustelussa, NATOn kannattajat ovat sanoneet, että se vihollinen tulee tietynväliajoin aina idästä.  Tarkkaan ottaen tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 

Katsokaamme historiaan: viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan hyökännyt Suomen kimppuun, paitsi silloin kuin Suomen valtias Ruotsi hyökkäsi ensin tai suuren eurooppalaisen sodan osana. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota. Jättimäiset eurooppalaiset sodat ovat viimeisten 200 vuoden aikana syttyneet pintapuolisesti sanoen Saksan ja Ranskan riidan takia. Eihän Saksa ja Ranska enää sotisi keskenään, sillä niitä kontrolloi nyt juutalaismafian harvainvalta, kuten USA:ta hallitsee se samainen eliitti7 jonka lonkerot ulottuvat myös Venäjälle. 

________ 

 1. USGS (2009) 
 1. VNK (2021) 
 1. Mearsheimer & Walt (2007) 

Radio Islam 

Loppupäätelmä 

Yllä oleva artikkeli käsittelee varsin laajasti Yhdysvaltojen johtoisen läntisen liittouman pyrkimyksiä säilyttää ja eheyttää mureneva hegemonia maailmanpolitiikassa ja –taloudessa. Yhdysvaltojen hegemonian rinnalle on uhkaavasti nousemassa Tyynenmeren akseli. Osaltaan tämän globaalin valtataistelun johdosta käydään nyt Ukrainassa sotaa ja kilpaillaan ankarasti arktisen alueen herruudesta. 

Kuitenkin on syytä huomata, että Yhdysvallat, Euroopan unioni ja NATO ovat pelkästään instrumentteja, joiden avulla juutalaismafia tavoittelee koko maailman valloittamista saavuttaakseen Telluksella täydellisen poliittisen, kulttuurillisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen valta-aseman.  

Yhdysvaltojen johtaman maailmanjärjestyksen strategian välityksellä juutalaismafia on kehittänyt globaalin valtasysteemin, joka noudattaa jäljempänä esitettyä systeemiä:  

 1) Pääomien valtaaminen globaalilla velkarahoitusjärjestelmällä, 2) median, viihdemaailman ja kasvatus- ja koulutusaineiston valtaaminen hankkimillaan pääomilla ja 3) ei-juutalaisten, ja ennen muuta “kristityiden” alistaminen juutalaiseliitin johtamien järjestöjen, kuten vapaamuurarijärjestön hallittavaksi ja velkarahoitusjärjestelmällä sekä finanssikeinottelulla mahdollistettu maailmanlaajuinen lahjonta. Edellä mainitut kolme kohtaa ovat vaikuttaneet siihen, että nykyinen maailma on lähestulkoon totaalisesti alistunut juutalaismafian vallansysteemin osoittamaan tahtoon. Kuitenkin vallan huipulle sijoittuvat “näkymättömät” Siionin Viisaat. 

Nämä maailman vallanhuipulla olevat Siionin Viisaat voidaan sijoittaa myös maailman valtapyramidin ylimmille portaille, joita voisivat olla esimerkiksi portaat 6 ja 7. 

Näillä ylimmillä vallan asteilla on Talmud-uskontoon perustava juutalainen eliitti, jonka johdossa on aina mies Rothschildien suvusta. Nämä ihmiset toimivat näkymättömissä. Tälle asteikolle sijoittuu mitä todennäköisimmin Israelin tiedustelupalvelu Mossad

Mutta korkeimmalla juutalaistoimijoiden hierarkiassa (esim. porras 7:n) ovat ne, jotka saavat voimansa syvimmän helvetin virtauksesta. Tätä Siionin Viisaista muodostuvaa korkeinta astetta voidaan kutsua perkeleeksi ilman metaforaa. Tämä entiteetti muodostuu juutalaisuudesta, jonka perustana on Talmud. Kaikista uskonnoista syvimmällä helveteissä on juutalaisten Talmudiin  perustuva uskonto, joka on rasistinen maailmanvaltaukseen suuntautuva “uskonto”, ja jonka vuoksi äärimmäisen juutalaisuuden kautta saapuu virtausta pahimmista helveteistä eli itse perkeleeltä, jolla nimellä näitä helvettejä kutsutaan. 

Juutalaismafian kansainvälinen valta on suurelta osuudeltaan peräisin juutalaisten Rothschildien luomasta systeemistä eli kansainvälisestä rahan ja omaisuuden ryöstöjärjestelmästä.8,9,10 ja11 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiitteja, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa.  

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita. 

Juutalaismafian valta on järkkymätöntä 

Juutalaismafia on nyt luomassa yleiseurooppalaista sotaa, jossa Ukrainan juutalaismafian näyttelee pääosaa. Myös Ukrainan sota, joka sai alkunsa vuonna 2014 oli juutalaismafian operaatio. Juutalaismafian vaikutus Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan on järisyttävä.12 Tämän mafian kontrolloi myös Brysselin politiikkaa tehokkaasti. Juutalaismafian ohjaamana Yhdysvallat ja EU tavoittelivat vuodesta 2014 kaappaamaan Ukrainan monikansallisille suuryhtiöille. NATOn laajentuminen Venäjän rajoille kuuluu tähän näytelmään. 

Juutalaismafian globaali valta keskittyy Yhdysvalloista,  Israeliin muodostuvalle akselille eli pahan ja väärän akselille. Yhdysvallat on sitoutunut tukemaan ydinasevaltiota Israelia, joka on täydellinen murha- ja terroristivaltio sen karmaisevimmassa merkityksessään. Tästä huolimatta Yhdysvallat tukee loisvaltio Israelia järkyttävän mittavasti sekä taloudellisesti että sotilaallisesti. Jo tästä voidaan päätellä, että suurvalta Yhdysvallat ovat juutalaismafian ja Siionin Viisaiden ohjaksissa, ja ne ovatkin näiden ohjaksissa hyvin tiukasti. 

On syytä vielä mainita, että: 

Nykyiseen Ukrainan sotaan liittyen voidaan sanoa, että  aškenasijuutalainen Benjamin Freedman esittää kuinka ”juutalaisvaltaisen” eliitin jäsenet olivat syyllisiä paikallisten sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi

Markku Juutinen 

__________ 

 1. Taibbi (2010) 
 1. Steinhauser (1994) 
 1. Jewish E. (1906) 
 1. Hudes (2013) 
 1. Mearsheimer (2006) 

Sefaria (Talmud) 

Freedman (1961) 

Lähdeluettelo 

 1. Minkkinen, Petri (2004). Kaktus, Bush ja Pohjois-Amerikan tulevaisuus. 
 1. Käkönen, Jyrki (1986). Luonnonvarat ja konfliktit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä. Tutkijaliitto 
 1. Yueh, Linda (2010).  The Economy of China, Cheltenham: Edward Elgar. 
 1. Huntington, Samuel (1999). Is American Hegemony  Working? 
 1. USGS (2009). “Assessment of undiscovered oil and gas in the Arctic”, https://pubs.er.usgs.gov/ publication/70035000   
 1. VNK (2021): ”Luonnos Suomen arktisen politiikan strategiaksi”, https://www.lausuntopalvelu.f/FI/ Proposal/Participation?proposalId=9a1d438a-91fd4344-8caa-42451383b8ce&proposalLanguage=da44 08c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744 
 1. Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan. 
 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405  
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.  
 1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild  
 1. Hudes, Karin (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 
 1. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby 

Maailman kehitysindikaattorit – Google Public Data Explorer 

Sanhedrin 69b:5-6 with Connections (sefaria.org) 

20 kommenttia

 1. Mutta olihan ne tavan tyhmiä jos ne kuvitteli voivansa myydä sen suihkumoottoritehtaan USA:lle. Todella tyhmiä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Suomalaiset kommentaattorit ovat todistaneet täydellisen kyvyttömyytensä lukea geopolitiikkaa ja havaita globaalin tason muutoksia talousjärjestelmissä. Nykyajan kriisien keskiössä on länsimaisen keskuspankkijärjestelmän hidas romahtaminen sitä myötä, kun järjestelmä on saturoitunut velalla, jota kukaan ei pysty maksamaan takaisin.

  Järjestelmä ajautuu aina kriisiin muutaman vuosikymmenen välein, koska siinä luodaan yleiseksi maksuvälineeksi velkarahaa. Velan takuumiehinä toimivat periaatteessa veronmaksajat. Tuloverojärjestelmä on alun perin luotu keskuspankkiirien aloitteesta heidän velkarahajärjestelmänsä pystyssä pitämiseksi (näin ainakin USA:ssa). Velan osuus saturoituu ajan myötä kuitenkin niin nopeasti, etteivät veronmaksajatkaan pysty sitä uskottavasti hoitamaan. Korruptio lisää jatkuvasti valtion menoja, eivätkä poliitikot lopulta välitä siitä, kuka velat aikanaan maksaa takaisin. Velkavuoren kasvaessa myös maksuväline tai sen yksikkö menettää arvoaan nopeasti etenkin, jos ja kun se on irroitettu kulta-kannasta.

  Keskuspankkiirit ovat luoneet spekulatiivisen pörssitalouden, jonka avulla romahdusta voidaan siirtää jonkun aikaa. Spekulativisessa keinottelutaloudessa pääomien nimellisarvot kasvavat jonkun aikaa varsin nopeasti ja kumoavat rahan arvon heikentymisen ja näin sirkus voi jatka vielä hieman kauemmin kuin mitä ilman spekulatiivista osuutta se olisi voinut. Jossain vaiheessa pää tulee kuitenkin vetävän käteen. Systeemi romahdus tulee eteen.

  Muutama lisävuosi järjestelmälle saadaan kiihdyttämällä rahan painamista räikeästi ilman vastaavaa arvonmuodostusta reaalitaloudessa. Ilmiö on kiihtynyt koronan aikana ja moni on sitä mieltä, että korona-plandemia luotiin savuverhoksi talousjärjestelmän alasajamiseksi. Koronaan liittyy myös länsimaiden voimakas pyrkimys hallita väkijoukkoja sekä median että poliisivaltiokoneiston toimesta. Näillä ehkäistään ja hillitään levottomuuksia, joita seuraa, kun talousjärjestelmä ajetaan alas. Myrkyillä piikitetyt kansalaiset eivät jaksa kapinoida ja iso osa heistä menehtyy ennenaikaisesti kuten globalistipankkiirit ja monet isorikkaat ovat toivoneetkin.

  Plusääni(10)Miinusääni(24)
 3. Putin’s Speaks to 200,000 people in Moscow March 18, 2022
  Vladimir Putin puhui perjantaina Moskovassa Luzhniki-urheilukeskuksessa järjestetyssä konsertissa, jolla juhlistettiin kahdeksan vuotta Krimin yhdistymisestä Venäjään.
  Putin sanoi, että Donbassissa ja Ukrainassa käynnistämämme sotilasoperaation ”päätavoite ja motiivi” oli vapauttaa Donbassin kansa ”kansanmurhasta”, jota Ukraina aiheutti vuosia jatkuneella ”systemaattisella tykistöammunnalla ja lentokoneiden pommituksilla”.
  ”Donbassissa ja Ukrainassa käynnistämämme sotilasoperaation päätavoite ja motiivi on vapauttaa nämä ihmiset kärsimyksestä, tästä kansanmurhasta”, Putin sanoi. ”Tässä vaiheessa muistutan Pyhän Kirjoituksen sanoja: ”Suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin se, että ihminen antaa henkensä ystäviensä puolesta.””
  Makowin kommentti – Järjestäytynyt juutalaisuus, joka tanssii Rothschildien sävelen mukaan, kuten kaikki muutkin länsimaissa, valmistautuu aloittamaan KOLMANNEN maailmansotansa. Venäjän vaatimukset ovat täysin oikeutettuja. Tämä on ensimmäinen vakava haaste, jonka globalistijuutalaiset ovat kohdanneet. Meidän pitäisi tukea Venäjää sen sijaan, että hyväksymme ydinkatastrofin. Venäjä voi muuttaa lännen rapeaksi muutamassa minuutissa. Tätäkö te haluatte? Länsimaiset ”johtajat” ovat pettureita ja Rothschildien juoksupoikia.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=251124
  ——
  Jostain syystä läntinen arvoyhteisö väheksyy Putinin muuttumista ja hänen puhdistuksiaan Venäjällä joiden tavoite on vahvistaa maan kansallista itsetuntoa ja vastustaa nwo-mafian globalistien moraalitonta hirmuvaltaa. Myös Putinin uskonnollista ortodoksista vakaumusta vähätellään ikään kuin se ei olisi aitoa.
  Niinistökin sanoi että P on muuttunut.
  Ei muutoksen tarvitse tarkoittaa mitään ’hurahtamista’ vaan se voi olla henkistä kypsymistä, syvempää ymmärrystä, sellaista jota nyt vaadittaisiin lännen arvoyhteisöltäkin joka keskittyy vain muiden tuhoamiseen ja oman sairaan vallanhimonsa maksimoimiseen. Miksi Länsi (oman maamme hallitus ja valtamediakin) ei halua nähdä asiaa näin? vaan keskittyy vain Putinin ja Venäjän mustamaalaamiseen ja disinformaatioon eli väärän tiedon antamiseen ja jopa valehteluun?
  Onko se jo niin syvällä omassa moraalisessa rappiossaan ettei se edes ymmärrä tätä? Ei ymmärrä että se ei voi enää jatkaa näin ja vaatia että muiden on sitä seurattava.
  Olisiko jo korkea aika valtamedian lopettaa Putin-propaganda jolla se on häpäissyt itsensä ja menettänyt kokonaan uskottavuutensa ja luotettavuutensa.

  Plusääni(7)Miinusääni(23)
  1. Tällaisia terveisiä rapakon takaa: Vaikka Ghislaine Maxwell, tiedustelupalveluun kytköksissä olevan pedofiilin ja seksikauppiaan Jeffrey Epsteinin ”madam” ja pääkumppani, todettiin viime vuoden lopulla syylliseksi roolistaan alaikäisiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, hän saattaa pian kävellä vapaaksi.
   Kuten useimmat nyt tietävät, Ghislaine ja Epstein pyörittivät myös seksuaalista ihmiskauppaa ja seksuaalista kiristystä, johon liittyi alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä, jota käytettiin vaikutusvaltaisten henkilöiden, erityisesti demokraattisten poliitikkojen, viettelemiseen ja houkuttelemiseen. Lisäksi kaksikon yhteydet tiedustelupalveluihin ovat sittemmin paljastuneet, ja silminnäkijöiden mukaan ne ovat alkaneet 1980-luvulla Robert Maxwellin suorasta osallistumisesta. Kuten tässä artikkelissa todetaan, Robert Maxwell yritti kuollessaan nousta New Yorkin yläluokan ”kuninkaaksi”.
   …Jatkuva väite, jonka mukaan Ghislaine Maxwellin toimintaa harjoitettiin vain Jeffrey Epsteinin miellyttämiseksi, joka pyrki vain kiristämään taloudellisesti tiettyjä henkilöitä henkilökohtaisen hyötynsä vuoksi, on epärehellistä, kun otetaan huomioon asian tosiasiat ja asiayhteys, jossa heidän toimintansa tapahtui. Se myös vähättelee sekä Ghislaine Maxwellin että Jeffrey Epsteinin tekemästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä selviytyneiden kokemuksia, sillä heidän monimutkaisten liiketoimiensa jatkuva peittely tarkoittaa, että heidän tukijoitaan ei koskaan tulla tuomitsemaan oikeuden eteen, kun taas niiden henkilöiden nimet, joihin he vaikuttivat perusteettomasti, eivät koskaan tule julkisuuteen. Kyseessä on paljastus, jota vallanpitäjien on kaikin keinoin estettävä yleisöä ymmärtämästä, jotta amerikkalaiset eivät ymmärtäisi, että Yhdysvallat on jo pitkään ollut maa, jota ovat hallinneet takaovikaupat, laittomat tiedusteluoperaatiot ja kiristykset.
   https://www.unz.com/wwebb/meet-ghislaine-heiress-to-an-espionage-empire/
   Kovasti kehuttu artikkeli.
   Ja tällaista ’rajatonta Liberalismia’, jossa oligarkit sanelevat (tiettävästi Ukraina on ollut tässä alaikäisten seksikaupassa mukana) meidänkin iltapäivälehdet hehkuttavat ja wef-mafian ohjaama hallitus ja eduskunta tukevat kansan selän takana kun haluavat pitää maan lännen ’arvoyhteisössä’, sen sairaita arvoja puolustamassa ja jopa aseita Ukrainaan lähettäen ja Venäjän oman kulttuurinsa puolustamista kauhistellen … ja kun/jos joudutaan globalistien innolla vaatimien nato-siipien alle niin sitten varmaan onkin pakko tukea?

   Plusääni(4)Miinusääni(21)
   1. Why the West Hates Putin
    PAUL CRAIG ROBERTS • MARCH 22, 2022
    Putin on liberaali siinä vanhanaikaisessa mielessä, jota ei enää ole länsimaissa. Hän uskoo sellaisten lakien ja sopimusten verkoston ylläpitämiseen, joilla riidat ratkaistaan väkivallan sijasta diplomaattisesti. Hän uskoo, että hallituksen pitäisi palvella kansaa eikä eliitin taloudellisia etuja. Hän uskoo, että uskonto on tärkeä osa sosiaalista yhtenäisyyttä ja ylläpitää moraalista käyttäytymistä, josta yhteiskunta on riippuvainen. ….
    https://www.unz.com/proberts/why-the-west-hates-putin/

    Plusääni(3)Miinusääni(14)
 4. Blatoon ,,, eiku ,,, Natoon nuoret sotilaat!

  Suomi USAn, EUn ja NATOn riippakivi!

  Zelenskyi valmis puhumaan Putinille: `Kolmas maailmansota on edessä, jos neuvotteluja ei saada aikaan`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/zelenskyi-valmis-puhumaan-putinille-kolmas-maailmansota-on-edess%C3%A4-jos-neuvotteluja-ei-saada-aikaan/ar-AAVhYsG?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Tilanteen eskaloituminen WWIIIksi ja ydinsodaksi ei ala Ukrainasta. Ukrainan kansan tosiasiallinen vihollinen ei ole Venäjä vaan siionistien ohjailema siionisti Zelensky jonka toimet ovat johtaneet Ukrainan tuhoon.

  Ydinsota (WWIII) käynnistyy vasta Iranin kriisin laukaisemana mutta kytky Ukrainaan on olemassa: 1. Venäjän rauhanturvaoperaatio Ukrainan Lännen tukemaan ydin- ja bioohjelmaan > 2. Lännen interventio Venäjän ja Kiinan tukemaan Iranin ydinohjelmaan Israelin aloittamana > 3. rajoitettu ydinsota.

  Jäljempänä olevissa linkeissä viitataan Kuuban kriisiin joka onkin paralleeli Ukrainan kriisiin verrattuna. Tässä tapauksessa provosoijat Itä ja Länsi ovat vaihtaneet paikkaa. Merkillistä oli että Kuuban kriisin ratkaisuun vaikutti vain kaksi vakoojaa: Greville Wynne ja Oleg Penkovski. Näiden tiedustelumateriaalin pohjalta JFK pystyi tekemään oikeat ratkaisunsa.

  Aiheesta on olemassa erinomainen elokuva nimeltä `Kuriiri` jota tähdittää Benedict Cumberbatch. Löytyy ainakin täältä: https://viddla.fi/film/7285260

  Suomelle Natoon liittyminen tai liittymättä jääminen ovat molemmat huonoja ratkaisuja. Mikäli Suomi liittyy Natoon niin käy huonosti ja mikäli Suomi ei liity Natoon niin käy yhtä huonosti! Kahdesta huonosta ratkaisusta opportunistisen Suomen Natoon liittymispyrkimys jää yritykseksi. Mutta tämä voi johtaa kolmanteen vaihtoehtoon eli pakotettuun Fixitiin – ulosajoon EUsta.

  Suomi selviytyisi vakavilta vaurioilta mikäli neutralisoisi tilanteen eli valitsisi kolmannen vaihtoehdon ennen kuin muut tekevät sen nöyryyttävästi hänen puolestaan. Mutta sillä on hintansa!

  Toki neljäs vaihtoehto on meneillään jolloin Natolta revitään kynnet ja hampaat. Tämä skenaario toteutuu aikanaan jolloin myös jenkki lähtee kauemmas kuin Berliinin muurin kaatuessa:
  Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi tarkoittaa pysyvää muutosta EU-maiden ajatteluun valtionvelasta, elvytyksestä ja budjettikurista. Mario Draghi painottaa investointeja EU:n yhteiseen puolustukseen, josta voisi muodostua merkittävä tuki ja kumppani Natolle.
  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/euroopan-turvallisuustilanteen-muutos-vaatii-poikkeuksellisia-toimia-uusi-elvytyspaketti-budjettikuri-pysyvasti-jaihin-mario-draghi-emme-voi-sallia-paluuta-siihen-etta-rajoista-pidetaan-kiinni-asevoimin/22f8aa89-2511-414a-9024-2b49abb19ecb

  Nato hakemusprosessin aikana USAssa, EUssa ja Natossa nostettaisiin esille Suomen vahvistama mutta rikkoma aikaisempivaltiosopimus Suomen ja Venäjän välillä. Sopimusrikkomus ennen Nato-sopimuksen ratifiointiyritystä antaisi Venäjälle `luvan` poliittiseen ja sotilaalliseen puuttumiseen koska Suomi menisi nyt liian pitkälle hänen mielestään.

  Nato tietää että Suomi on sitoutunut Pariisin rauhansopimukseen `Venäjän federaation` kesken. Sitä paitsi USAssa, EUssa ja Natossa tiedetään varsin hyvin että valtiosääntöoikeudellisesti Suomi ei ole ollut sekuntiakaan EUn jäsen. Yksipuolinen Pariisin rauhansopimuksen irtisanominen oli alun pitäen nulliteetti! Eli Suomi voidaan uhrata milloin tahansa se heille sopii.

  Mutta niin houkuttavaa kuin Suomen uhraaminen olisikin rauhan aikaansaamiseksi vetää ahneus pitemmän korren. Suomen läsnäolo varmana nettomaksajana, eläkekassa, pohjavedet (arvio n. 800 mrd.), metsät, litium- ja öljykentät sekä geostrateginen asema jäämeren rikkauksille on vielä sosialisoimatta. Esimerkiksi ns. `isäntämaasopimus` ei ole tarkoitettu miksikään turvatakuuksi Suomelle vaan sillä luotiin optio pitää kiinni (edunvalvonta) edellämainituista seikoista.

  USA, EU ja Nato ei halua provosoida Venäjää Suomella siten että se panisi itsensä likoon. Asia on hoidettava toisella tavalla jolloin Suomi saatetaan vastuuseen omista tekemisistään. Tämä johtaa samanlaiseen tilanteeseen kuin Ukrainassa. Tukea kyllä tulee mutta sen provosoimassa muodossa.

  Mediassa esiintyy toistuvasti niinkin hubaa tuubaa kuin että Venäjä ei ole uskaltanut hyökätä kertaakaan yhteenkään Nato maahan. Kertomatta on jäänyt ettei varteenotettavaa Venäjää provosoivaa tilannetta ole vielä kertaakaan ollutkaan. Kun länsiliittouma huomasi että Venäjä on tällä kertaa tosissaan se vetäytyi ja uhrasi Ukrainan! Tämä on Suomen tie!

  Kaiken lisäksi `Kanki` juoksentelee ympäri Eurooppaa tilasto kainalossaan (torigallup) joka muka osoittaa että 62 % suomalaisista kannattaa Natoa. Tällainen hämäyspaperi tulee tekemään vaikutuksen Natossa – suomalainen on suomalainen vaikka sen voissa paistaisi!

  Suomi Natoon vai ei? Debatissa vastakkain Heikki Patomäki ja Juho Romakkaniemi
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ven%C3%A4j%C3%A4-muistuttaa-seurauksista-jos-suomi-hakee-natoon-j%C3%A4senyytt%C3%A4-kannattava-keskuskauppakamarin-romakkaniemi-sill%C3%A4-ne-uhkailut-loppuvat/ar-AAVhgpp?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Koska Suomen Nato-jäsenyys ja sitä myöten 1 300 kilometriä lisää Nato-rajaa Venäjälle ei olisi Patomäen mukaan liennytyspolitiikan mukaista toimintaa, niin sitä ajava Nato-jäsen voisi estää Suomen Nato-jäsenyyden.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/natoa-vastustava-professori-suomen-j%C3%A4senhakemus-voisi-olla-yksi-askel-kohti-naton-ja-ven%C3%A4j%C3%A4n-sotaa-nyt-on-aito-ydinsodan-riski/ar-AAVgBmr?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Suurin uhka ei liity siihen, mitä Venäjä tekisi Suomelle. Suurin uhka liittyy siihen, että tämä Ukrainan sota laajentuisi Naton ja Venäjän väliseksi sodaksi. Se voi tapahtua aika helpostikin, Patomäki pohtii.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nama-ovat-nato-jasenyydet-uhat-ja-mahdollisuudet-arvioivat-kannattaja-ja-vastustaja-suurin-uhka-ei-liity-siihen-mita-venaja-tekisi-suomelle/8382012

  Lyhyesti! Puhdistetaan pöytä käymällä ensin valtiopetosoikeudenkäynnit > Haetaan vasta sitten laillisesti ja puhtain paperein EU jäsenyyttä! > Haetaan `Nato-jäseneksi` joka siinä vaiheessa on jo myöhäistä koska EUlla on uusi kaikkia jäsenmaita velvoittava puolustusliitto – EU armeija! > Nyt ajoitus olisi oikein!

  Plusääni(4)Miinusääni(21)
 5. SUOMI ON VAARASSA
  Nyt NATO-uskovaiset ovat pääsemässä tavoitteeseensa. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käytetään röyhkeästi hyväksi NATO-propagandassa. Eduskunnan enemmistö on saatu kannattamaan NATOon liittymistä. Lännen propaganda Venäjää vastaan on saanut kamalat mittasuhteet. Ei huomioida lainkaan Venäjän motiiveja hyökkäykselle. Ukrainassa kahdeksan vuotta riehunut sisällissota on unohdettu ja Venäjästä on tehty syntipukki. Ukraina olisi voinut välttää Venäjän hyökkäyksen yhdellä lauseella: ”emme liity NATOon”. Venäjä on myös selvästi ilmoittanut, että se ryhtyy sotilaallisiin järjestelyihin, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon. Suomella on naapuruussopimus Venäjän kanssa. NATO on Venäjän vihollinen numero 1. Miksi Suomen pitäisi liittyä NATOon? Mitään järkisyytä ei ole. Älykästä olisi julistautua puolueettomaksi peruuttamalla isäntämaasopimus NATO:n kanssa ja lopettamalla Venäjän pakotteet. Emmehän halua olla mukana ydinsodassa NATO:n puolella ja ottamassa vastaan Venäjän ydinhyökkäyksen. Nyt on kysymys Suomen olemassaolosta. NATO-jäsenyys tulee estää hinnalla millä hyvänsä. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://injektiopiikki.com/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(24)
  1. Elimme sodan jälkeisen kauden NAAPURISOPUA vaalien, kauppaa käyden,Neuvostoliiton kanssa ja suurvaltojen ristiriitoja välttäen, tämä kulminoitui URHO KEKKOSEN persoonaan.
   Mauno Koivistoon kulminoituu kaikki edellä mainitun politiikan tuottaman turvallisuuden, vakauden ja kansallisen hyvinvoinnin, suunnitelmallinen alasajokauden aloitus, yhteiskunnallisen omaisuuden / palveluiden yksityistäminen / pörssittäminen puolueettomuuspolitiikan hämärtäminen / uhraaminen. Hän avasi portit kansainvälisille kainottelijoille ja yhtenä ”arkitehtinä” on alusta-alkaen häärinyt Sauli Niinistö, kehuen jo silloin yhden maailmanhallituksen tulevaisuutta.

   Tilastollisesti näin pienelle kansalle, kuin Suomi on, voi vaan kerran 100v.ssa syntyä Kekkosen kaltainen Valtiomies joka pystyi luotsaamaan maansa vaikeuksista hyvinvointiin, sillä eivät Häntä haastaneet ainoastaan ulkopoliittiset paineet, vaan niitä piisasi ritävästi myös maan sisäpolitiikassakin.
   Tässä lainaus hänen 27.11.1962 pitämästä puheestaan Paasikivi-Seurassa: -Puolueettomuspolitiikkaamme haitaa myös ulkopoliittinen loiskiehuminen, joka aiheutuu asiallisesti katsoen toisarvoisista syistä, mutta joka voi maaimanpoliittisen ylikuumenemisen aikana johtaa koko puolueettomuuspolitiikkamme epäonnistumiseen sen epäluulon ja epäluottamuksen vuoksi, minkä tuo loiskiehuminen aiheuttaa.Ulkopoliittisen asemamme ymmärtämättömyyden ohella sen syitä ovat viha tai nurjamielisyys, pelko… tai ”sankarillisuus”, henkilökohtainen katkeruus ja kauna tai sammumaton hyvityksenjano… Ne voivat olla henkilökohtaisesti ylitsekäymättömiä syitä, mutta kansakunnan turvallisuuden rinnalla ne ovat toisarvoisia.-

   Lainaan viellä yhtä Kekkosen lausumaa yöpakkas-kaudelta hänen torjuttuaan ulkoiset avuntarjoukset, väistäen näin Suomen joutumisen suurvaltojen pelinappulaksi:
   -Lännelle kenties olisi houkuttelevaa esitellä meidät ”vapauden martyyreina”, mutta me kiitämme kunniasta. Talvisodan ajalta meillä on tätä martyyriutta parin sukupolven ajaksi; ja hautaristejäkin riittämiin. Ynnä täyttämättömiä lupauksia avusta.-

   Mauno Koivisto jo silloin v.1958 nuorena tohtorina kirjoitteli piikikkäitä lehtikirjoituksia Kekkosen politiikasta, mutta jotui kyttäämään 22 vuotta pääsyä harjoittamaan omanlaistaan politiikkaa, jonka ”hedelmiä” nyt nautimme eläessämme, kuin Talvisotaa edeltävien aikojen kopiota.

   Plusääni(10)Miinusääni(24)
 6. Jännä miten Suomen ”kansallismielisissä” piireissä on pitkälti ohitettu se, miten Venäjällä on käynnistynyt suuri globalisminvastainen kansallistunne. Onko vastaavaa missään muussa maassa maapallolla, jossa yhtä avoimesti laajat ihmisjoukot tuomitsevat globaalin ihmisoikeuksia ja vapauksia vastaan hyökkäävän globalismin?

  Plusääni(6)Miinusääni(14)
  1. Mikä ihmeen globalisminvastainen? Onko Venäjä puuttunut esim. virus/koronavalheeseen?
   Tarpeeksi korkealle pyramidissa kun mennään nämä Puttet ja Trumpit ovat kaikki kamuja keskenään ja heillä on yhteinen päämäärä. Nehän ampuu siellä jopa omiaan.

   Aatu ja hänen puolueensa oli se aito NWO – vastainen liike. Hän tunnisti asiat ja puhui rehellisesti ja suoraan ulos sen – mistä on kysymys:
   https://tokentube.net/v/1302973481/KETK%C3%84-OVAT-KAIKEN-TAKANA-

   Joka ikinen rintamasotilas Aatun joukoissa tiesi nämä asiat myös:
   https://tokentube.net/v/3372896275/THE-HEROIC-GERMAN-FIGHT-AGAINST-BOLSHEVISM-AND-THE-JEW-WORLD-ORDER

   Plusääni(7)Miinusääni(12)
   1. Aatu ja kansallissosialismi ovat luku sinänsä. Ei niitä pidä verrata Venäjän tilanteeseen ja sillä perusteellä vähätellä Putinia. Venäjällä on vahva globalismin ja NWO-vastainen kansallistunne, se on tosiasia eikä sellaista ole muualla kuin Kiinassa ja BRICS maissa, ainakin osittain.
    Ja tämä tunne tulee jakamaan pian koko maailman kahtia.

    Plusääni(5)Miinusääni(8)
 7. Tosiasioista huolimatta maamme ’hullu-ahot’ natottavat innolla maatamme ja tekevät siitä tulevaisuudessa Venäjän vihollisen ja ydinohjusten kohteen.
  Kummallinen tuhokiima vaivaa maamme natottajia globalisteja ja he yrittävät vetää kansan oman tuhoviettinsä taakse.
  Larry C. Johnson: ”The Ukrainian Army Has Been Defeated. What’s Left Is Mop-Up”
  MIKE WHITNEY • MARCH 21, 2022
  Question 7– How does this end? There’s an excellent post at the Moon of Alabama site titled “What Will Be The Geographic End State Of The War In Ukraine“. The author of the post, Bernard, seems to think that Ukraine will eventually be partitioned along the Dnieper River “and south along the coast that holds a majority ethnic Russian population.”
  Larry C. Johnson– I agree with Moon. Putin’s primary objective is to secure Russia from foreign threats and effect a divorce with the West. Russia has the physical resources to be an independent sovereign and is in the process of making that vision come true.
  https://www.unz.com/mwhitney/larry-c-johnson-the-ukrainian-army-has-been-defeated-whats-left-is-mop-up/

  Plusääni(4)Miinusääni(20)
 8. Volodymyr Zelenskyi (VZ)

  Ukraina väittää: Venäjän ammukset ja ruoka loppuvat pian – myös tankkituotanto keskeytyi
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2cabfecd-ee02-407e-a516-f2436622d786

  Valtamedian valehteleva ja mahtipontinen lööpitys on ennalta arvattavaa. He eivät pysy uutisoinnissaan totuudessa koska keskusuutistoimistot pitävät siitä huolen. Juuri tästä viemäristä heidän sotapropagandansa juontuu.

  Ukrainan tavalliset kansalaiset väittävät jotakin muuta. `Tämä nyt tiedetään`!

  VZ esiintyy tällaisena ,,,
  https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-708803ad4ae2120bed8589a3b40dc64d-lq
  ,,, todellisuudessa hän on tällainen (oligarkki Kolomonskyi taustalla)
  https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-85d3629ee4fcc561f030a975bfebb739-lq

  Mitä mieltä ukrainalaiset ovat stand up -show koomikko Volodymyr Zelenskyistä (yhdistetty useista lähteistä)!

  Suljettujen mielipidemittausten mukaan VZn kannatus olisi niinkin alhainen kuin 15 %. Avoimet mielipidemittaukset luonnollisesti valehtelevat. Todellisten mielipidemittausten julkaiseminen on kielletty.

  VZn kannatus on laskenut entisestään eikä häntä ja hänen toimiaan kannata juuri muut kuin ne jotka siitä jotenkin hyötyvät. Hänen legitiimiytensä vaaleilla valittuna presidenttinä on jo menetetty. Länsivaltojen tuki ja median myötäily VZlle aiheuttavat väkivaltaa Ukrainan kansalaisia kohtaan.

  Yleensä VZ ei käsitellyt ennen `sotaa` mitään kysymystä joka häiritsi ukrainalaisia kuten hintojen ja tariffien nousu, teollisuuden ja maatalouden nopeaa selvitystilaa, joukkotiedotusvälineiden valtiollista häirintää, korruptiota hallinnossa ja energian hintakehitystä. `Sodan` aikana hänen ei tarvitse sitä tehdä. Riittää kun uhriutuu ja esiintyy länsimaille vainotun kansan vainottuna edustajana. Läpi menee koska tämän näytelmän käsikirjoitus on kirjoitettu lännessä – pääosissa VZ!

  VZ antaa itselleen ja tiimilleen erinomaisia arvosanoja siitä kuinka erinomaisia he ovat. Esimerkiksi `antisemitismi` sanktioitiin ensitöikseen joten jokainen joka ei esitä `kivapuheita` hallitsevalle luokalle (VZ, hänen kabinettinsa ja oligarkit) on tuomittava vihapuhujana.

  Kuka vain ei ole samaa mieltä kuin VZ ja hänen hännystelijänsä on siten antisemiitti ja/tai hänet leimataan Putinin trolliksi tai peräti vakoojaksi. Tiettyjen poliitikkojen ja poliisiin pesiytyneen korruption tutkinta lopetettiin heti alkuuna. `Antisemitistiset` leimakirveet viuhuivat koska rikollisesta korruptiosta vastasivat etupäässä siionistit ja heitä oli suojeltava paljastumiselta.

  VZllä olisi ollut erinomaiset mahdollisuudet päästä historian lehdille Ukrainan parhaana presidenttinä mutta tämä ei ole hänen päämääränsä. Hänen poliittinen ohjelmansa olisi ollut selkeä ja realistinen mutta se oli vain hämäys. 73 prosenttia ihmisistä äänesti häntä. Sen sijaan hän on toiminut täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mitä hän alussa lupasi. Hän on onnistuneesti tuhonnut Ukrainan talouden, tappanut sananvapauden rippeetkin ja ajanut toimillaan ukrainalaiset maanpakoon ja raunioittaa maan.

  Seuraavassa muutamia ukrainalaisten yleisimpiä havaintoja koskien VZn presidenttiyttä: VZ on auttamaton narkomaani, hän ei ole tarpeeksi älykäs tai kokenut ollakseen hyvä presidentti, hänellä ei ole asianmukaista luonnetta jatkaa sodan johtamista, hän on todellinen pelkuri ja mahdollinen petturi, hän toimii kuin oikea petturi, hän hoitaa oligarkkien asioita kansalaisten kustannuksella varsinkin ystäväpiirinsä kuten Kolomonskyin, hän on suuruudenhullu pelle, hän on varas joka tukee hyväsiionistiverkostoa ja on siten vienyt korruption aivan uudelle tasolle, hän oli alkuaan venäläinen agentti joka juurrutettiin Ukrainaan kaappaamaan valta, hän auttaa venäläisiä voittamaan sodan.

  Team Zelensky: Who are they?
  https://www.unian.info/politics/10522845-team-zelensky-who-are-they-photo.html?msclkid=389d38a0a93211ecae7a12f97a533bdd

  Koskaan Ukrainan historiassa ei korruptio ole kukoistanut siten kuin nyt kun VZ on hoitanut presidenttiyttään. Demokratia toimii vain rikollisliigan ehdoilla. Hänen ystävällään oligarkki Kolomonskyillä tiedetään olevan pahamaineinen ja ivallinen motto: Vain pelkuri maksaa velkansa! Tämä motto sisältää suuret velat valtiolle!

  Ihor (Benya) Kolomoyskyi. Kutsumanimi Benya viittaa kuuluisaan ukrainalaiseen juutalaiseen suurrikolliseen)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi?msclkid=3d5aac76a93311ecb773de43de9b6dde

  VZ nosti jo ennestään rehottavan korruption vastaamaan siionistista talmudismiin perustuvaa moraalia ja etiikkaa. Keskivertokansalaisen elämä huononi välittömästi hänen noustuaan valtaan. Mikäli kansalaiset olisivat tienneet edes hitusen tuosta korruption laajuudesta he eivät olisi antaneet ääniään VZlle.

  Vladimir Putinin pyrkimys säilyttää oman kansakunnan kansallinen perintö loataan nyt kansainvälisen median mahdilla ja hänet saadaan näyttämään propagandojen `Hitleriltä`. Samojen lähteiden mukaan VZ pyritään kanonisoimaan nykyaikaiseksi marttyyriksi. Voiko mikään mennä enää pahemmin kieroon.

  Toki korruptio on elämäntapa myös Ukrainassa niin kuin lukemattomissa muissa maissa – myös Suomessa. Se on enemmän tai vähemmän piintynyt `maan tapa` lähes kaikissa yhteiskunnissa. Ihmiset ovat tosin oppineet käsittelemään ukrainalaista korruptiota. He yksinkertaisesti tietävät mitä odottaa. Monen monet hyötyvät korruptiosta. Tämän takia korruptiota vastaan nousevat henkilöt ovat epäsuosittuja. Mutta mitään vastaavaa korrruption tasoa ei olla koskaan nähty Ukrainassa ennen kuin VZn presidenttikaudella.

  Ukrainalaiset ajattelevat nyt että onko olemassa mitään laillista keinoa poistaa tämä haitallinen klovni (VZ) vallasta. Hänen tuhotoimintansa on niin laajamittaista ettei se juurikaan voi enää pahentua. He ihmettelevät että onko edes olemassa veretöntä keinoa vaihtaa valta. Näyttää siltä että ei ole muuta tapaa selviytyä ja säilyttää arvokkuuden rippeet kuin poistaa tämä nilkki keinolla millä hyvänsä.

  Venäläiset eivät tule olemaan VZn viimeinen asia jonka hän maallisilla silmillään näkee vaan ukrainalaiset. Hänelle tulee käymään kuin esikuvalleen `neukkujen ensimmäiselle presidentille` Sverdloville. Toisin kuin yleinen historia väittää Yakov Sverdlovin hakkasi halolla kuoliaaksi venäläinen musikka tehdaskombinaatissa. Juuri Sverdlov oli vastuussa tsaariperheen teloittamisesta (E.Radsinskyn ja Leninin mukaan). Tosin mies lähti mutta haju jäi koska tämän saatanan muistopatsaita ei ole vieläkään saatu kaadettua.
  Yakov Sverdlov
  https://en.wikipedia.org/wiki/Yakov_Sverdlov?msclkid=b1745bd7a93611ec9a5c9be491c00660

  Presidentinvaalien alla VZ lupasi paljon ukrainalaisille. Luonnollisesti! Hän lupaili tietyille ammattiryhmille huomattavia palkankorotuksia ja yrittäjille helpotuksia. Nyt ukrainalaiset sanovat – piru vie! – me uskoimme häntä ja jopa äänestimme häntä. Nyt ei puhutakaan kaikkien maiden poliitikkojen tavanomaisesta valehtelusta – nyt puhutaan VZstä. Ukrainassa VZn presidenttikaudella asiat kääntyivät kerta kaikkiaan nurinkurin. Protesteja nousi mutta ne eivät johtaneet mihinkään muuhun kuin mielensäpahoittajien ja – osoittajien ongelmiin. Jopa liikenne estettiin vähäisestäkin protestista.

  Kerran protestoijat saapuivat aivan rauhanomaisesti konserttisalin edustalle jossa VZ esiintyi ystäväjoukkonsa kanssa. He pyrkivät saamaan mielipiteensä kuuluville. Tapahtumassa ei ollut väkivaltaisuuksia eikä mellakoita. Protestaattorit tulivat vain muistuttamaan annetuista lupauksista ja vaatimuksistaan niiden toteuttamiseksi rauhanomaisesti ja hallitusti.

  Mutta mitä VZ tekikään! Kaikki konserttisalin lähellä olevat metroasemat täyttyivät kansalliskaartilaisista jotka tarkistivat matkustajien kantamusten sisällönkin. Itse konserttisalia ympäröi valtava määrä kansalliskaartilaisia. Lyhyesti sanottuna presidentti VZ käytti kansalliskaartia mahdollistaakseen ystäviensä ansaita rahaa konsertissa.

  On totta että kaikki poliitikot valehtelevat. Poliitikkoja pitäisi vaihtaa yhtä usein kuin sylilapselle vaippoja ja ihan samasta syystä. Mutta VZn aikana valehtelemisen ja kieroilemisen taso tuli yllätyksenä.

  Ukrainalaisten mielestä kansallinen onnettomuus joka personoitu VZn valinnassa johtui kahdesta virheajattelusta jonka mahdollistamana VZ keräsi peräti 73 % annetuista äänistä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat ne jotka huijattiin mainoksilla sosiaalisen median toimesta. Toinen ryhmä koostui niistä onnettomista jotka äänestivät yksinkertaisesti siionisti Porosenkoa vastaan.

  VZn äänet eivät olisi koskaan riittäneet mikäli kansalaiset olisivat äänestäneet hänen puolestaan. Ukrainalaiset toteavat nyt katkerina kuinka ironista on että nyt VZ on `ainoa vaihtoehtomme`.

  VZ ei aiokaan täyttää ainuttakaan vaalilupauksta ukrainalaiselle kansalle. Vaalilupaukset olivat pääosin totta mutta hyötyjinä eivät tulisi olemaan Ukrainan kansalaiset. VZn antamat vaalilupaukset ovatkin suunnattu täyttymään hänen lähipiirilleen kuten oligargeille ja tietyille ulkomaisille intressiryhmille. Tavallisten ukrainalaisten elämä vaikeutui kaiken aikaa kunnes he joutuivat jättämään jopa kotinsa – siis ne jotka päästettiin. Ukrainalaiset odottavat antautumista ja olojen rauhoittumista.

  Yksi vakava esimerkki on siinä että VZn hallinto ja parlamentti lobbaavat voimakkaasti Ukrainan maatalousmaiden myymiseksi ulkomaisille yrityksille. Tämä on viimeinen arvokas voimavara joka Ukrainassa on enää jäljellä. Jos maatalousmaata myydään, ukrainalaiset eivät ole enää oman maansa omistajia. Ukrainalaiset maanviljelijät ovat protestoineet tällaista lakia vastaan. Heidän näkemyksiään ei kuitenkaan ole otettu huomioon ja maan myynti ulkomaisille tahoille on tosiasia. Apajille saapuvat ulkomaiset agribisnes korporaatiot.

  VZn hallinnon kabinetin ensisijainen tehtävä on suojella oligarkkien etuja. Ukrainalaiset PK yrittäjät ajetaan vararikkoon sodalla ja verotuksellisin keinoin mutta tämä ei koske millään tavalla oligarkkien veronkiertoa ja heidän offshore-tilejään esimerkiksi Kyproksella. Kabinetti painostaa raskaalla kädellä tavallisia kansalaisia mutta eivät nosta sormeaan oligarkkien räikeälle riistolle.

  Jälkeenpäin ajatellen tuntuu uskomattomalta että 73 % ukainalaisista äänestäjistä uskoi todellakin että elokuvahahmo ja tavallinen poliitikko olisivat yksi ja sama asia. VZllä ei ollut aavistustakaan siitä mitä on edes olla todellinen presidentti. Mutta nyt VZllä on enemmistö parlamentissa ja he voivat tehdä mitä haluavat – ja myöskin tekevät.

  VZ ja ystäväpiirinsä kuvailee karikatyyrisesti `perinteisiä ukrainalaisia` tyhmiksi henkilöiksi. Esimerkiksi hän kuvaili Ukrainaa `saksalaisen aikuisviihteen elokuvien näyttelijäksi` koska maa joutui ottamaan lainan IMFltä. Tämä koettiin todella loukkaavaksi kun tiedettiin vallan hyvin ne tahot jotka mahdollistivat lainaprosessin.

  Toisaalta monet VZn puujalkavitsit olivat sarkastisia ja saattoivat perustua henkilökohtaisten fyysisten ominaisuuksien pilkkaamiseen kuten esimerkiksi ivaillessaan tunnetun Vitaly Klitschkon kyvyttömyyttä puhua yleisölle mumisematta.

  Todistettavat siteet oligarkki Igor Kolomoiskyyn tekivät väitteistä `uudesta verestä politiikassa` vieläkin ironisempia. Esimerkiksi vaalikampanjan aikana VZ käytti hyväkseen Kolomoiskyn tv-kanavaa, Kolomoyskylle ja tytäryhtiöille kuuluvia autoja ja jopa hänen henkivartijoitaan.

  Ukrainalaiset tietävät että on olemassa sellainen termi kuin `chutzpah`. Termi viittaa henkilöön joka tapettuaan isänsä ja äitinsä heittäytyy tuomioistuimen armoille valittaen olevansa orpo.

  VZn suurin huolenaihe saattaa tulla yllätyksenä länsivalloille – tai sitten ei. VZ ja hänen kabinettinsa ovat nostaneet syytteitä juuri niitä viranhaltioita vastaan jotka ovat antaneet huomattavan panoksen Ukrainan suojelemiseen Venäjän hyökkäyksiltä. VZ lähipiirerineen kaivavat vaikka tikulla joitakin rikkomuksia ja/tai ylilyöntejä näistä viranhaltijoista kuten upseereista vastaan saattaakseen heidät tuomioistuimen eteen.

  Suoraan sanoen he tuomitsevat armeijaa joka puolustaa Ukrainaa Venäjän hyökkäyksiltä. Selkäänpuukotus tapahtui huolellisella taustatyöllä ja kohdistui armeijaan joka vapaaehtoisesti asettui asemiin puolustaakseen aseellisesti venäläisiä taistelijoita vastaan. Tämä johti siihen että Ukrainan armeija luovutti alueitaan hyökkääjälle pala kerrallaan venäläisten tekemättä juuri mitään kuin marssia sisään.

  Toki ukrainalaiset `patriootit` jotka aikaisemmin antoivat äänensä VZn `vastustajalle` Porosenkolle halveksivat myös VZää joskin eri syistä. Nämä molemmat (PP ja VZ) ovat pesunkestäviä siionisteja joiden molempien liikkeelle paneva voima on ajaa oligarkkien, byrokraattien ja piskuisen henkilökohtaisen ystäviensä etuja ja samalla peitellä heidän rikkomuksiaan.

  Kampanjapolulla VZ lupasi puhdistaa Ukrainan oligarkkien hallitseman hallintojärjestelmän. Ja hän vastusti poliitikkoja kuten upporikasta istuvaa presidenttiä Petro Porošenkoa, joka piilotti omaisuutensa ulkomaille. Viesti toimi. Zelenskiy sai 73% äänistä ja istui sittemmin pääkaupungissa Kiovassa sijaitsevassa palatsissa joka on koristeltu kullatuilla stukkikatoilla.

  Tutkivien journalistien kansainväliselle konsortiolle (ICIJ) vuotamat pandora-paperit, jotka jaettiin Guardianin kanssa osana maailmanlaajuista tutkimusta viittaavat kuitenkin siihen että VZ on samanlainen kuin edeltäjänsä.

  Revealed: ‘anti-oligarch’ Ukrainian president’s offshore connections
  https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy?msclkid=1df276a4a92d11ec85a79ea266a4c255

  Plusääni(5)Miinusääni(22)
 9. Mielenkiintoinen tosiasia
  Miksi ”rokotetut” haluavat SOTAA Venäjän kanssa, kun taas ”rokottamattomat” eivät halua?
  Koko vuoden 2020 ajan meille kerrottiin väistämättä, että naamarin (tai kahden tai kolmen) laittaminen tekee ihmisestä hyvän ihmisen (”Pukeutuminen on välittämistä”); ja sitten koko vuoden 2021 ajan meille kerrottiin väistämättä, että ”rokottaminen” oli (kauheaa Bergogliota lainatakseni) ”rakkauden teko”, joten ystävällisimpiä ja huomaavaisimpia meistä olivat ne, jotka olivat ottaneet mahdollisimman monta pistosta.
  Sitä vastoin ”naamion vastustajat” esitettiin vaarallisina meille kaikille, ei vain siksi, että he varmasti tappaisivat meidät (tai ainakin ”tappaisivat mummon”) myrkyllisillä uloshengityksillään, vaan myös siksi, että he olivat syttyvän ”äärioikeistolaisia” ja vihamielisiä kaikkia kohtaan, jotka uskaltautuivat sanomaan heille, mitä heidän pitäisi tehdä – bussinkuljettajia, turvamiehiä. Tätä sanahelinää tukeva propaganda alkoi sitten esittää ”rokotevastaisia” hirvittävän itsekkäinä eläiminä, jotka ovat täysin välinpitämättömiä siitä valtavasta (kuvitteellisesta) riskistä, jonka he aiheuttavat niille, jotka ovat saaneet pistoksen – väite on yhtä ilmeisen väärä kuin se oli (ja on) tieteellisesti absurdi.
  Ja sitten olemme myös kuulleet ja jotkut meistä ovat nähneet tietynlaista persoonallisuuden synkistymistä ”rokotettujen” tai joidenkin heistä keskuudessa – merkittävää uutta ilkeyttä, suvaitsemattomuutta, räjähdysherkkyyttä, aivan kuin nuo ”rokotteet” olisivat täynnä suuttumusta tai sen nanoteknologista vastinetta. Minä ainakin olen joutunut hiljattain rokotettujen hullujen hyökkäysten kohteeksi, aivan tyhjästä, ja muut ovat raportoineet samasta asiasta.
  Tämä historia ilkeydestä niitä kohtaan, jotka eivät noudata sääntöjä, on se asiayhteys, jossa meidän pitäisi nyt tarkistaa ja jakaa nämä Kanadasta saadut kyselytulokset: katso taulukko linkistä
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=251239
  Selitys sotainnolle Venäjää vastaan selittyy siis samasta syystä kuin halukkuus piikille. Lammas on lammas eikä osaa ja uskalla ajatella omilla aivoilla.

  Plusääni(8)Miinusääni(24)
 10. ”Uskon, että nykyajan teologia on päinvastoin arveleva, rationalistinen. Se perustuu ”rikkauteen”, joka on järki. Kuvaavaa on se, mitä arkimandriitta Sophrony sanoo: ”Eräs toinen mielikuvituksen laji, josta haluamme puhua, on älykkyyden yritys tunkeutua olemisen salaisuuteen ja käsittää jumalallinen maailma. Tällaisiin pyrkimyksiin liittyy väistämättä mielikuvitus, jolle monet ovat taipuvaisia antamaan korkealentoisen nimityksen jumalallinen inspiraatio. Askeetti, joka omistautuu aktiiviselle sisäiselle hiljaisuudelle ja puhtaalle rukoukselle, taistelee päättäväisesti tätä ”luovaa” impulssia vastaan itsessään, koska hän näkee siinä olemisen todellisen järjestyksen vastaisen ”processuksen”, jossa ihminen ”luo” Jumalaa omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen” (47).
  ”Teologi, joka on intellektuelli [loogikko], rakentaa järjestelmäänsä niin kuin arkkitehti rakentaa palatsin tai kirkon. Empiiriset ja metafyysiset käsitteet ovat hänen käyttämänsä materiaali, ja hän on enemmän huolissaan ideaalirakennuksensa mahtavuudesta ja loogisesta symmetriasta kuin siitä, että se vastaisi asioiden todellista järjestystä.

  ”Niin oudolta kuin se tuntuukin, monet suuret miehet eivät ole kyenneet vastustamaan tätä [rationalismia], itse asiassa taidotonta kiusausta, jonka salattu syy on ylpeys.

  ’”Ihminen kiintyy älykkyytensä [rationalismin] hedelmiin kuin äiti lapseensa. Älymies [loogikko] rakastaa luomustaan kuin itseään, samaistuu siihen, sulkeutuu sen kanssa. Kun näin tapahtuu, mikään inhimillinen väliintulo ei voi auttaa häntä – jos hän ei luovu siitä, mitä hän pitää rikkautena, hän ei koskaan saavuta puhdasta rukousta ja todellista teoriaa” (48).

  Schismin jälkeisen länsimaisen uskonnon kaksi napaa
  http://thesaker.is/the-two-poles-of-post-schism-western-religion/

  Helppo ymmärtää miksi ortodoksinen Venäjä ei voi ottaa vastaan katolilaisten ja protestanttien tekopyhyyttä. Se näkyy hyvin Venäjän suuressa restauraatiossa V: Viihdeteollisuuden itsemurha
  https://www.theoccidentalobserver.net/2022/03/18/the-great-russian-restoration-v-the-suicide-of-the-entertainment-industry/
  18. maaliskuuta 2022// by Rolo Slavski:
  Kyse on siitä, että Neuvostoliiton valtion tiedotusvälineitä hallitsi pieni ideologien klikki, ja vielä pienempi viihdyttäjien klikki hallitsi sitä seuraavana aikana. TV:hen pääseminen tarkoitti heidän kauttaan kulkemista. Mitä tulee siihen, keitä ”he” olivat, niin se oli sekoitus monia neuvostokansoja (paljon armenialaisia ja georgialaisia), ja juutalaiset olivat suhteettoman paljon edustettuina ja johtivat show’ta, tietysti.
  Kaiken kaikkiaan Venäjä ei menetä yhtään mitään, jos sen niin sanottu ’luova kulttuuriluokka’ päättää perua (resettaa) itsensä ja kotiutua takaisin Israeliin. Itse asiassa tämä saattaa olla juuri se ravistelu, jota Venäjä niin kipeästi tarvitsee, jotta vanhat lahjattomat, arvottomat hyypiöt saadaan pois valta- ja vaikutusvalta-asemistaan, jotta uudet, nuoremmat venäläiset lahjakkuudet voivat nousta heidän tilalleen. Tämä näyttää tapahtuvan riippumatta siitä, oliko se suunniteltu vai ei.
  — Näin Rolo

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Ukrainan sota Venäjää vastaan herättää kaipuun kansallissosialistiseen Saksaan josta läntinen media-propaganda on tehnyt ’viimeisen pahiksen’ mutta jossa kuitenkin todellisuudessa oli jotain sellaista henkevyyttä mihin itseensä rakastunut länsi ei enää yllä.
   Tuhottiinko Saksa lopullisesti henkisessä mielessä? Ja onko nyt Venäjän vuoro?

   ”Kaksi sielua, valitettavasti, asuu rinnassani, / kumpikin pyrkii hallitsemaan ilman toista”
   J.W Goethe, Faust, osa I, rivit 1112-1113.
   https://www.unz.com/article/race-research-in-germany-1933-1945/

   Plusääni(2)Miinusääni(9)
 11. Venäjän taistelu Ukrainassa on suunnattu Amerikkaa ja ”globaalia liberaalia eliittiä” vastaan, sanoo venäläinen äärioikeistolainen ideologi Alexander Dugin, jota on kutsuttu ”Putinin aivoista” ”Putinin Rasputiniin” ja ”maailman vaarallisimmaksi filosofiksi”. Hän varoitti myös, että Venäjän tappio merkitsisi maailmanloppua.
  Tunnettu venäläinen filosofi, historioitsija ja sosiologi Aleksandr Dugin väitti lauantaina Al-Jazeeran haastattelussa, että Venäjää uhkaa eksistentiaalinen uhka, ja siksi sen on mahdollista menestyä nykyisessä konfliktissa.
  ”Venäjän kohtalona on voittaa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa”, hän sanoi. ”Tämä on meille eksistentiaalinen uhka, joten voitto on ainoa vaihtoehtomme.”
  ”Voittomme jälkeen maailma ei ole enää samanlainen kuin nyt”, hän lisäsi.

  Kun häneltä kysyttiin, oliko Ukrainan taistelu viime kädessä suunnattu Yhdysvaltoja vastaan, Dugin, jonka teos Foundations of Geopolitics (Geopolitiikan perusteet) auttoi muokkaamaan Venäjän poliittisen ja sotilaallisen eliitin näkemyksiä 1990-luvun lopulla ja antoi vanhoille ennakkoluuloille länsimaita kohtaan uuden muodon ”euraasialaisen” ideologian avulla, vastasi myöntävästi.
  ”Tämä on taistelua amerikkalaista hegemoniaa vastaan, mutta ei vain amerikkalaisten hegemoniaa vastaan”, hän sanoi ja lisäsi, että nykyinen vastakkainasettelu kohdistuu myös ”globaalia liberaalia eliittiä vastaan, joka yrittää vallata maailman”.
  Erityisesti antiliberaali filosofi väitti, että Venäjä ”taistelee hegemonista totalitaarista liberaalijärjestelmää vastaan, eikä Yhdysvaltoja maana, Eurooppaa tai Ukrainaa maana vastaan”.
  ”Se on sota (näitä) periaatteita vastaan”, hän lisäsi. ”Se on aatteellinen sota.”
  Dugin väitti myös, että Venäjä pyrkii antamaan muille kansoille niiden oikeuden ”itsemääräämiseen”.
  ”Taistelemme liberaalia maailmanjärjestystä vastaan ja antaaksemme muille kansoille ja kulttuureille itsemääräämisoikeuden sen sijaan, että olisimme amerikkalaisten sätkynukkeja”, hän sanoi.
  Duginin mukaan, jos entinen presidentti Donald Trump olisi pysynyt vallassa, nykyinen skenaario ei olisi koskaan kehittynyt.
  ”Jos Trump olisi edelleen vallassa, kaikkea tätä ei olisi tapahtunut”, hän sanoi. ”Hän oli realistinen ja pidättäytyi painostamasta meitä. Hän ei välittänyt liikaa Ukrainasta tai Naton leviämisestä.”
  Presidentti Vladimir Putinin roolista kysyttäessä Dugin totesi, että Venäjän presidentti on jossain määrin ”monarkin tai keisarin asemassa”, ja huomautti, että Qatarissa – jossa al-Jazeera sijaitsee – jossa on monarkia, ”menee hyvin” ja ”siinä ei ole mitään vikaa”.
  ”Putin on luonnollinen monarkki, ei siksi, että hän haluaa olla monarkki, vaan siksi, että me haluamme hänen olevan sellainen”, hän sanoi.
  ”Tämä on kansan vaatimuksesta syntynyt monarkia”, hän lisäsi. ”Haluamme, että hänestä tulee monarkki ja että hänestä tulee Venäjän valtion ja hengen ruumiillistuma.”
  Sulki pois tappion mahdollisuuden, ”koska niin ei voi tapahtua”, ja jos niin tapahtuisi, ”ei ole Putinia, ei Venäjää eikä maailmaa, sikäli kuin tiedän, koska olemme laittaneet kaiken peliin”, nationalistinen venäläinen filosofi varoitti Putinin kuuntelemisen tärkeydestä mahdollisen ydiniskun suhteen.
  ”Jos Nato puuttuu asiaan, kosto tulee olemaan samanlainen”, hän sanoi. ”Siksi päätös jatkaa operaatiota viimeiseen hengenvetoon asti on tehty, eikä meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin voittaa.”
  Kun häntä pyydettiin selventämään, varoittiko hän siitä, että Venäjän tappio johtaisi Venäjän ydiniskuihin, sitä seuraavaan ydinholokaustiin ja maailmanloppuun, Dugin vahvisti, että näin on ”juuri”.
  ”Nämä ovat presidenttimme sanoja”, hän sanoi. ”Ilman Venäjää ei ole ihmiskuntaa.”
  ”Jos haluatte elää tällä maapallolla, teidän pitäisi hyväksyä Venäjä itsenäisenä suvereenina supervaltana.”
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=251301

  Plusääni(3)Miinusääni(21)
  1. USA innoissaan Putinista…
   RS: Oligarkkien vetäytyminen ja pakenemnen … Siviilit eivät ole ainoita, jotka yrittävät paeta konfliktia. Olemme jo puhuneet julkkiskastista ja toimittajakastista, joten on järkevää käyttää nyt hieman aikaa oligarkkikastiin, eli niihin ihmisiin, jotka rahoittavat ja tukevat liberaalidemokratiaa Venäjällä (tai oikeastaan missä tahansa demokraattisessa maassa).
   Samaan aikaan yksityiset suihkukoneet jatkavat joukkopakoa Israeliin, Kyprokseen ja Persianlahden valtioihin. Kun Dmitri Medvedeviä pyydettiin kommentoimaan oligarkkien vaikeuksia, hän vastasi tyynesti, että ehkä näiden henkilöiden ei olisi pitänyt sijoittaa ja piilottaa rahojaan länteen, ja lisäsi, ettei hänellä itsellään ole asuntoja Miamissa tai huviloita Italiassa.

   Venäjän suuri restauraatio VI
   ROLO SLAVSKIY – 23. MAALISKUUTA 2022
   Trumpilla oli todellakin Rubicon-hetkensä, ja kuten me kaikki näimme, hän ajautui virtaan lopulta myyden omat kannattajansa ja luopuen kaikista todellisista mahdollisuuksista jättää pysyvä perintö. Putin sen sijaan on jo ottanut Rooman haltuunsa. On syytä mainita, että armollisuus on ominaisuus, joka on erityisen yleinen poikkeuksellisilla miehillä ja joka on näin ollen koitunut monen suuren miehen kohtaloksi. Voimme vain toivoa, että Putin kieltäytyy kaikista loukkuun jääneistä optimisteista, jotka anelevat takaisinottoa ja armahdusta epälojaalisuutensa vuoksi. Armo pitäisi varata kansalle, ei petolliselle kansainväliselle oligarkkieliitille, joka ansaitsee enemmän kuin kukaan muu korjata tyytymättömyytemme satoa.
   https://www.unz.com/article/the-retreat-of-the-oligarchs/

   ”En ole ortodoksi (en myöskään ole suuri kristinuskon ystävä), mutta jos Putinista tulisi uuden Venäjän tsaari Vladimir I, se olisi aika siistiä. Valkoinen monarkki hallitsisi tämän planeetan mahtavaa maata, pääsisimme takaisin oikeille raiteille.
   Mitä minuun tulee, enkä ole venäläinen, eikä suonissani kulje pisaraakaan venäläistä verta, joten suhtautukaa tähän täysin ulkopuolisen näkökulmasta, VVP on ansainnut tsaarin arvonimen lisäksi myös näkyvän paikan historiassa ja luultavasti joitakin katedraaleja tai mitä ikinä te ortodoksit teettekään, jotka on omistettu hänen muistolleen.
   Tämä kaikki riippuu siitä, että maailma on vielä olemassa viikon päästä. Toivottavasti ydinaseiden käyttö voidaan pitää minimissä.” (yksi monista artikkelin kommenteista)

   Plusääni(1)Miinusääni(13)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat