Uusi poliittinen ohjelma

Uuden hallituksen säästöohjelma on saanut voimakasta kritiikkiä osakseen, sillä ne suuntautuvat lähes täysin yhteiskunnan köyhimpiä kohtaan. Poistot kohdistuvat asuntovelallisen korkovähennysoikeuden eliminoimiseen, työttömyysturvan puolittamiseen, pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamiseen, sähköveron nostamiseen, lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuus lakkauttamiseen. Muitakin kavennuksia on tiedossa, kuten esimerkiksi palkansaajien palkkojen pienentämistä 10 prosentilla ja palkankorotuksien pysäyttämistä hamaan tulevaisuuteen.1

Artikkelin kaikki kohdat eivät välttämättä edusta Magneettimedian linjaa.

Yhteisöveroa alennettiin 4 prosenttia. Tämä toimisi yritystoiminnalle piristysruiskeena ja siten talouden elvyttäjänä, jos ei toisaalta annettaisi varakkaiden pörssiyhtiöiden jaella valtavia summia osinkoja, joista ainakin puolet siirtyy ulkomaille.2

Myös eläkeläisten asumistuki ohjautuu yleiseen asumistukeen. Eli uudistuksen jälkeen eläkkeensaajan asumistuen sekä julkisen asumistuen välinen valintaoikeus menetettäisiin. Tällöin myös eläkkeensaajan asumisetuutta nauttineet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin.3

Lisäksi hyvin härskiä on koulutuksesta leikkaaminen. Esi- ja perusopetuksesta jo vuoden 2014 hallituksen toimesta supistettiin 600 miljoonaa euroa. Toisen asteen eli ammattikoulujen ja lukioiden menoja vähennettiin 500 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen 350 miljoonalla.

Myös vuoden 2015 hallitus supisti koulutuksesta 600 miljoonaa euroa. Koulutuksesta karsiminen on vähän niin kuin leikkaisi oksaa, jolla istuu. Korkealaatuisella koulutuksella pidetään yllä kansakunnan huipputasoista osaamista ja tiedon tasoa, jotka ovat edellytyksenä sivistykselle ja vauraudelle tulevaisuudessa.

 

Suurin osa säästöistä ja sopeutuksesta kohdistuu toisen asteen koulutukseen. Lisäksi vähennetään opintotukea, jonka indeksisidonnaisuus myös lakkautetaan. Niin ikään rajataan opintokuukausien määrää.

Hallitus tekee kuitenkin siinä oikein, että asettaa lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille. Myös kehitysavusta karsiminen ja maanpuolustuksen vahvistaminen olivat hyviä ratkaisuja.

Palkkojen ja etuuksien kaventaminen sekä hyvinvointivaltion raunioittaminen vähentävät vain kansalaisten ostovoimaa alentaen osaltaan kansantaloutta.

 

Poliittinen ohjelma

Nykyinen hallitus jatkaa Kataisen ja Stubbin hallituksien jalanjälkiä. Ellei se paranna tapojaan ja eroa EU:sta ja eurosta, täytyy eduskunnan sekä hallituksen erota. Tämä tarkoittaisi tietyn kaltaista vallankumousta, jolloin luotaisiin täysin uusi ja kehittyvä valtiojärjestelmä. Poliittisilla muutoksilla pyrittäisiin saamaan isänmaamme jälleen itsenäiseksi, omavaraiseksi ja oikeudenmukaiseksi valtioksi. Edessä on väistämättä itsenäisyystaistelu, joka toivon mukaan olisi veretön. Joka tapauksessa isänmaallisten ihmisten on koottava vapaustaistelijoiden joukko ja pelastettava jälleen kerran Suomen vapaus.

Viimeisen 20 vuoden aikana itsenäisyys ja osa Suomen kansallisvarallisuutta, sekä osittain suomalaisten verorahat ovat häipyneet globaalien- talous- ja pankkiirieliittien pohjattomaan säkkiin. Köyhyys on suorastaan ryöpsähtänyt silmille. Maasta on tulossa kerjäläisten valtakunta, joka komeilee jo lähes miljoonan köyhän ihmisen joukolla. Samaan aikaan maa on jakautunut yhtäältä ökyrikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tämä ei ole kansalaisten vika, vaan johtuu poliittisesta eliitistämme.

Esitämme lyhyesti poliittisen ohjelman.

 

1. Erotaan Euroopan unionista ja eurosta.    

Hallituksen tulee aloittaa parlamentaarinen työskentely Euroopan Unionista eroamiseksi, Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) luopumiseksi, Itsenäiseen talouspolitiikkaan ja omaan valuuttaan siirtymiseksi, hyvinvointivaltion uudelleen luomiseksi ja sen kehittämiseksi.

EU-jäsenyyden kirjaamisella Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja mahdollisesti maan tulevaisuus syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaisi yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme siis tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomen ja suomalaisten rakentama hyvinvointivaltio on kohta historiaa. Entistä maatamme hallitsee demokratian ulottumattomissa oleva Super-neuvostoliitto alati kasvavine direktiivien viidakkoineen. Lisäksi globaalien talous- ja pankkiirieliittien kuristusote erilaisine vapaakauppasopimuksineen on jättämässä Suomen periferiaan kuuluvaksi Euroopan unionin maakunnaksi. Kaikki tämä tapahtuu Suomen poliittisen johdon siunauksella. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden.

Suomi on menettänyt henkisen ja taloudellisen itsenäisyytensä ja tilalle on tarjottu vapauden illuusiota. Emme saa enää suosia suomalaista tuotantoa emmekä harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Kansalaisten hyvinvointi ja työllisyys on liittynyt eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi olemme kansainvälisten kriisien armoilla. Suomalaisen työn hedelmät ropisevat globaalien korporaatioiden ja pankkimafian hyödyksi.

1. 1 Eurosta eroon

Suomen liittäminen Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n on aiheuttanut osaltaan Suomen ylivelkaantumista euroon sitoutuneena maana. Suomen tulee erota eurosta. Valtion velka onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen.

Suomen sitoutuminen eurovaluuttaan on Suomelle taloudellisesti arvaamatonta ja turmiollista.
Liittyminen euroon on ollut Suomelle taloudellisesti arvaamatonta ja turmiollista.

Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen.

Samoin eurojäsenyys tarkoittaa, että näihin kriiseihin tai euroalueen sisäisiin talousahdinkoihin ei voida harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa, vaan siitä päätettään EU:ssa.

 

2. Suomen ei tule liittyä Natoon eikä muihin itsenäisyyttä uhkaaviin järjestöihin

Suomen ei pidä solmia Nato-jäsenyyttä. Lisäksi meidän tulee erota isäntämaasopimuksesta. Puolueettomuuspolitiikka luo Suomelle parhaimman turvallisuuden.

Suomessa on jo vuosikymmeniä vaikuttanut globaalin kapitalistisen pankkiiri- ja talouseliitin horjumaton tukijalauma, nimittäin Suomen poliittinen eliitti. Ylikansallisen neoliberalistisen oligarkian pyrkimykset siunataan valtioterroristien käsikassaran, Naton välityksellä.

Naton operointi juuri hyödyttää globaaleja eturyhmiä ja rakenteita, kansainvälistä pankkiirieliittiä, investointipankkeja, IMF:ää, EVM:ää, EKP:tä, (ehkä) vapaakauppasopimuksia jne.

Pienen maan on parempi pysyä loitolla suurten ongelmista.
Pienen maan on parempi pysyä loitolla suurten ongelmista.

Yleisesti ottaen mainittu ”puolustusliitto” hyödyttää kaikkia niitä organisaatioita ja instituutioita, jotka ovat kansainvälisten sionistien hapatuksella ”suurustettu”.

Koska Suomen poliittinen johto katsoo, että ”maallemme” on erinomaisen tärkeää ja moraalista, että

 1. a) Natoon liittymisen myötä saamme tilaisuuden puolustaa ylikansallisia verenimijöitä,
 2. b) saamme epärealistisen optimaalisesti näyttää pitkää nenää Venäjälle ja harrastaa muuta kevyttä ulkopoliittista naljailua idän suuntaan,
 3. c) vihdoin saamme tilaisuuden puolustaa sionisteja, tuota väärin ymmärrettyä mafiaa
 4. d) ja lopuksi meille löytyy tilaisuus tapattaa itsemme kasvottomien pankkiiri- ja korporaatioeliittien alttarille,

niin siten suomalaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata orjuuttajiaan ja purjehtia Naton turvaisaan satamaan. Vai pitääkö meidän sittenkään?

Naton haitat Suomelle lyhyesti: Naton kaltaisessa globaalissa sotilasliitossa pienellä Suomella ei olisi tarpeeksi sananvaltaa, vaan siinä olisi tyytyminen isompien päätöksiin. Siten on aivan turhaa väittää, että tulee olla siellä missä päätöksiä tehdään. Sama pätee Euroopan Unionin päätöksentekoon. Unionissa tosin korostuvat useiden johtavien yritysten etujärjestöjen ohjeistus.

Esimerkiksi Euroopan teollisuustyönantajien pyöreä pöytä ajoi voimakkaasti yhteismarkkinoiden luomista ja nykyään sen syventämistä ja laajentamista myös palvelualalle. (ERT)

Nato-jäsenenä suomalaiset sotilaat joutuisivat kenties uhraamaan henkensä ylikansallisen kapitalismin päämäärien alttarille. Onko jo nykyisin sotilasvalaan tehty muutoksia vastaamaan Nato-jäsenyyttä? Aikaisemmin ei ainakaan sellaista velvoitetta ollut.

Oleellinen tekijä on myös Suomen ja Venäjän yhteinen – pitkä rajalinja. Nato-jäsenenä Suomen alueelle sijoitetut liittoutuman sotilaallisesti strategiset järjestelmät synnyttäisivät paineen Venäjälle vahvistaa sotilaallista varusteluaan Suomen suuntaan.

Strategisena keskipisteenä Suomi joutuisi pommitusten kohteeksi selkkauksen sattuessa lännen ja idän välille. Tähän liittyen Suomen hallituksen ja presidentin tulisi ottaa vakavasti Ukrainan kriisin näkyvät ja näkymättömät viestit. Mainitun konfliktin välityksellä pyritään myös Naton eskaloitumiseen itään.

Natoa voidaan pitää valtioterrorismin instrumenttina, sillä se nujertaa ne valtiot, jotka eivät taivu neoliberalistisen eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin, joiden mukaan Suomi on vain eräs tulevan Euroopan unionin liittovaltion imperialistiseen hallintaan sisältyvä syrjäinen maakunta.

Suomen on aivan turha nojautua Naton helmoihin, sillä tarvittaessa Naton sotavoimat kootaan jäsenvaltioiden sotavoimista, joiden käytön osallistumisesta päättävät jäsenvaltiot. Sieltä ei ole pienelle Suomelle apua saatavilla. Myös puolustuksellisesta turvallisuudesta on huolehdittava itse.

 

2. 1 Isäntämaasopimuksesta on luovuttava

Suomen on peruttava Isäntämaasopimus, joka muodostaa sotilaallisen miehistön vastaanottamisen kriisitilanteessa aiempaa helpommaksi.4 Näin Suomen integrointi lähemmäs Natoa etenee jälleen yhden harppauksen. Tällä sopimuksella Suomi antaa pyydettäessä ilmatilan, satamat ja lentokentät Naton käyttöön.

Kyseinen sopimus rikkoo Suomen ja Venäjän solmimaa Naapuruussopimusta, joka ei salli Nato-joukkoja Suomen maaperällä ja siten myös ilmatilan, satamien ja lentokenttien käyttäminen Naton tarkoituksiin olisi kiellettyjä.5

 

3. Suomen ei pidä liittyä vapaakauppasopimuksiin

Suomen ei tule allekirjoittaa Vapaakauppasopimuksia, joita ovat esim. ehkä EU:n ja USA:n välille syntyvä Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus-sopimus (TTIP), CETA ja TISA.

TTIP-sopimuksen neuvotteluita on käydään suljettujen ovien takana. Toteutuessaan sopimukset mitätöivät demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden.

TTIP-sopimuksen investointisuoja luovuttaa ulkomaisille sijoittajille vahvan painostuskeinon valtioiden kanssa käytäviin neuvotteluihin. Välimiesoikeudessa kansallisen oikeusjärjestelmän rinnalle perustetaan kansainvälinen oikeusjärjestelmä, jossa asiat hyväksytään vain jälkimmäisen oikeus-systeemin päätöksillä. Proffessori Martti Koskenniemen mukaan investointisuojan realisoituessa yritykset voisivat lähettää lakimiehensä lakimuutosta työstävään sosiaali- ja terveysministeriöön kertomaan, ettei esitystä hyväksytä ja mikäli se toteutuu, luvassa on haaste kansainväliseen välimiesoikeuteen.

 

3. 1. Maanpuolustusta on kehitettävä

Suomen maanpuolustuksen tueksi pitäisi saada oikeus perustaa kodinturvajoukot. Tähän todella olisi tarvetta, sillä Suomen puolustusta on ajettu asteittain alati alemmaksi. Sionistisen lännen ja ennen muuta Amerikan Yhdysvaltojen uhmakkuus Naton geopoliittiselle laajentumiselle itään, on luonut turvallisuusuhan Suomelle. Tätä vaaratekijää on kärjistetty vielä harkitsemattomilla ulkopoliittisilla päätöksillä. Näitä ovat yllä mainittu Suomen solmima isäntämaasopimus ja sotatarvikkeiden myyminen Ukrainaan yms. ajattelemattomat ulkopoliittiset signaalit esimerkiksi Venäjää kohtaan.

Kodinturvajoukkoja ovat vastustaneet julkisesti perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, keskusta, ruotsalainen kansanpuolue ja kokoomuslaiset ovat pysytelleet välinpitämättömänä.

Suomen puolustusvoimien tehostamisella ja kodinturvajoukkojen perustamisella olisi kysyntää. Tämä siitäkin syystä, että Suomen poliittisen eliitin on aivan turha nojautua Naton turviin, kuten edellä jo esitettiin.

 

5. Rahanluontioikeus tulee olla valtiolla

Esimerkkinä mainittakoon kuinka Amerikan Yhdysvaltojen Keskuspankki Federal System (FED) on yksityisen sionistisen pankkiryhmän omistuksessa ja tälle yksityisten pankkien liittymälle saatiin rahanpainamisen monopoli vuonna 1913. Niinpä USA:n hallitus on velkaantunut tälle ”rajanväärentäjä” koplalle jo yksistään korkoina tähtitieteellisiä summia. Kuinka hirvittävästi valtio olisi säästänyt, jos se olisi varannut itselleen rahanluontioikeudet. Sitä ei uskalla edes ääneen lausua (Steinhauser 1994).

Nämä sionistisen eliitin pankit eivät tuota mitään hyötyä maailmalle. Pankkiiri eliitti lainaa rahaa maailman valtioille, ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on ihmiskunnan talouden syöpäkasvain.

Osa rahasta on virtuaalisena ja osa painettuina seteleinä, jotka keskuspankit luovat Yhdysvalloissa ja EU:n alueella tyhjästä.

Siten uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Tästä tulee irrottautua!

Juuri yllä mainittu aiheuttaa niukkuutta.

Plutokratian (talous- ja rahanvalta ovat suppean rikkaan eliitin kontrollissa) sijaan tulisi ottaa käyttöön talousdemokratia (talous- ja rahanvalta ovat kansan hallinnassa).

Rahanluonti oikeus tulee olla valtiolla.
Rahanluonti oikeus tulee olla valtiolla.

Rahanluontioikeus tulisi varata valtiolle. Pankit siis kansallistettaisiin, eikä rahan synnyttäminen olisi yksityisten tahojen käsissä. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Tämä tarkoittaa tietyn asteista reservivaatimusta.

Valtionvelan ja velkakierteen katkaisemiseksi on parasta luoda oma valtiollinen valuutta.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta.

Nykyisin on ainakin osittain käytäntönä virtuaaliraha. Mutta, jos painetaan rahaa konkreettisesti ja päästetään se kiertoon, niin tällöin syntyy inflaatiota.

Virtuaalirahassa on asia hiukan toisin:

On syytä huomauttaa, että setelirahoitus ei ole sama asia kuin rahan painaminen. Setelirahoituksessa keskuspankki (KP) esimerkiksi ostaa kiinnitysvakuudellisia velkakirjoja liikepankeilta, hyvittää (KP) silloin suorituksen sähköisesti. Tätä rahaa ei liikepankki kuitenkaan saa lainata asiakkaille, jos sitä ei saada vaihdettua muiden pankkien paperivarallisuuteen. Mikäli kyseinen raha ei päädy reaalitalouteen, ei se silloin synnytä inflaatiota. Kuitenkin usein riskinä on, että setelirahoitus kiihdyttää pääomien virtausta maasta, tukalin taloudellisin seurauksin.

Pankkimaailmaan viitaten voitaisiin vielä esittää, että liikepankit tulisi erottaa spekulatiivisista investointipankeista sekä arvopaperikeinotteluista. Tämä estäisi tallettajien varojen anastamisen liikepankeista, sillä tällainen ryöstely voisi olla mahdollista myös Suomessa, ellei talous ja pankkimaailmaan löydy inhimillisempää suuntausta.

 

6. Erotaan kansainvälisistä rahoitusinstituutioista noudattaen itsenäistä talouspolitiikkaa.

Suomen olisi erottava Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF), velkariisinhallintavälineistä, kuten EVM sekä ERVV. Kuten myös eduksi olisi olla Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ulkopuolella. BIS on tietyn kaltainen pankki maailman keskuspankeille. Näiden globaalien rahoitusinstituutioiden jäsenenä ei tulisi olla siksi, että esim. rahan antaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa valuutat, lainat, eivät mene Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat häipyvät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Nämä globaalit rahoitusinstituutiot ruokkivat vain valtion orjallista asemaa, josta todellakin täytyy vapautua.

Uusliberalistista globaalia talous- ja pankkiirieliittiä ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin.

 

7. Suomen kansan ei tule alistua monikulttuurisuuteen.

Isänmaallisuus tulee palauttaa jälleen sille kuuluvaan arvoonsa. Suomalaisuutta romutetaan itsekkyyteen tähtäävällä sionistisella ”Hollywoodin” kaltaisella henkisellä jätteellä. Lisäksi meitä manipuloidaan pakkomonikulttuurisuudella. Maamme väestönkasvusta likipitäen 80 prosenttisesti saadaan maahanmuutosta – ja vieraskielisten osuus on tätäkin mittavampi. Luonnollisesti meidän tulee olla avoimia ja oppivaisia muiden kansojen kulttuureista ja pyrkiä elämään harmoniassa maassa olevien vieraiden kulttuurien kanssa.

Kritiikkiä tulee kohdistaa maahanmuuttovirastoja sekä pakolaispolitiikasta päättäviä politiikkoja kohtaan.

Tulee muistaa, että monikulttuurisuuden agenda on osittain sionistisen eliitin poliittinen välinen länsimaisten valtioiden ja kansojen hajottamiseksi ja hallitsemiseksi. Tästä esimerkiksi Ruotsin ja Suomen monikulttuurisuus ovat malliesimerkkejä.

Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Tilastot kertovat synkkää tarinaa monikulttuurisuuden ihanuudesta. Jo vuoden 2009 tilastojen (tilastokeskus) mukaan Suomessa asuville ulkomaalaisille väkilukuun suhteutettuna kertyi rangaistuksia tuomioista 1,6 kertaa eli 60 prosenttia enemmän kuin Suomalaisille.

Rikostilastot ja taloudellisen tilanteen huomioiden herätti runsaasti ihmetystä Stubbin hallituksen päätös, jonka mukaan Suomen pakolaiskiintiötä nostetaan 750 henkilöstä 1050 henkilöön (hallituksen pakolaiskiintiö esitys vuodelle 2014). Suomi ei voi ottaa enää vastaan pakolaisia, sillä maan täytyy hoitaa sisäiset asiansa järjestykseen.

 

8. Tiedotusvälineiden on oltava avoimia sekä totuudellisia. Edistetään Suomen alkuperäiskulttuuria.

Suomalainen valtamedia jäljittelee uskollisesti kansainvälisen lehdistön valtavirtaa. Se ajaa yksityisten pankkien, monikansallisten suurkorporaatioiden ja EU:n etua. Suomessakin massamedia suosii maahanmuuttoa ja suomalaisen alkuperäiskulttuurin mitätöintiä. Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava oikeus tarvittaessa kansallistaa suuret tiedotusvälineet, mikäli ne tekevät aktiivista työtä kansan hyvinvointia vastaan.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on, että maan kansalaisista on huolehdittava ensisijaisesti ja omaa kulttuuriperintöä tulee vaalia harmonisesti toisten kulttuurien rinnalla nostamatta vieraan populaation kulttuuri-historiaa tärkeimpään valokeilaan. Oma kulttuuriperinne tuo rikkautta ja eikö kulttuurien sekamelskassa katoa moninaisuus kulttuurien sekä kansojen väliltä, synnyttäen lopulta monokulttuuria.
Joku voi ajatella, että luonnollisesti pakolaisista on huolehtiminen, koska heidät on maahan otettu vastaan. Mutta kysymys kuuluukin, että onko pakolaisille avattava portteja, kun oma valtio on ”rauniona” mitättömien ja eliittejä palvelevien poliittisten päättäjien ansiosta?

 

9. Kansa on kansanedustajien työnantaja.

Hallituksen ja yleensä kansanedustajien täytyy palvella Suomen kansaa, sillä kansa on heidän työnantajansa.

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

 

10. Koulutus- ja kasvatusjärjestelmä tulee olla laadukasta.

Myös nykyinen hallitus on alkanut tuhota suomalaisen koulutuksen rakenteita. Koulutus täytyy pitää korkeatasoisena, mutta ulkomaisille opiskelijoille ei pidä tarjota ilmaista opetusta, jota ei onneksi nyt olla täysin antamassakaan.

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on miltei täysin sionistisen eliitin saastuttamia.

Tästä koulutus- ja kasvatusmaailman perikadosta olkoon esimerkkinä Tukholman Södermalmilla toimiva Egalia-niminen esikoulu, jossa pyritään pojista ja tytöistä eliminoimaan sosiaalisen lobotomian avulla sukupuoliroolit. Tässä esikoulussa on keskitytty sukupuolipedagogiikkaan, ja kaikki leikkimiseen ja oppimiseen käytetty kirjallisuus ja välineistö on suunniteltu palvelemaan sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteita.6

Tämä sukupuolirooliton indoktrinaatio on rantautunut myös Suomeen. Sen mukaan tarhan pojat pukeutuvat mekkoon ja tytöt leikkivät autoilla. Tämä villitys on otettu käytäntöön Etelä-Haagan-päiväkodissa Tottulassa. Kyseisessä hölmöydessä on ollut mukana muutamia päiväkoteja Helsingistä.6

Yllä mainituilla menetelmillä kasvatetaan vain persoonatonta massaa, jota on helppo manipuloida kansainvälisen talous-, pankkiiri- ja poliittisen eliitin uskollisiksi lakeijoiksi.

Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Juuri yllä esitettyihin negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monikulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..

Opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä opetuksia edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Luonnollisesti koulutusmaailman on pysyttävä teknisen ja automaatio kehityksen mukana sekä huomioitava tämä opetuksessa.

 

11. Perinteisiä perhearvoja on vaalittava.

Yhteiskunnan tulee asettaa sellaiset edellytykset, että ne suosivat perinteisen miehen ja naisen muodostaman avioliiton ja sitä kautta lapsiperheen perustamista. Jo koulutuksesta lähtien ihmiset tulee kasvattaa henkisesti takaisin oikeille perhearvoille. Luonnollisesti taloudelliset edellytykset tulee säilyttää perheen perustamista kannustaviksi. Lapsilisä ei siis tule alentaa ja työllisyysaste täytyy yrittää pitää korkeana. Nykyisin kasvatusmaailman lisäksi viihdeteollisuus halventaa perinteisiä arvoja ja markkinoi ydinperheen tilalle kaupallistettua seksuaalisuutta, sinkkuelämäntapaa ja sukupuolivähemmistöjä. Tästä tulee irtisanoutua.

Perhe muodostaa yhteiskunnan perus-solun.
Perhe muodostaa yhteiskunnan perussolun.

Sionistien instrumentiksi naamioitu vasemmisto kannattaa yliampuvan hölmöä ja suorastaan kylmänkiskoista ja aggressiivista feminismiä ymmärtämättä, että vain oikeassa uskonnonfilosofiassa toteutuu naisten ja miesten täydellinen tasa-arvo. Tällaisen uskonnonfilosofian mukaan metaforisesti ilmaistuna, avioliitossa nainen toimii puolisonsa sydämenä ja mies vastaavasti vaimonsa keuhkona. Tässä sydän merkitsee vastaavaisuuden tieteen mukaan hyvyyttä viisaudessa ja keuhkot puolestaan viisautta hyvyydessä. Tällainen liitto on taivaallinen avioliitto ja puolisot ovat sielultaan kuin yksi, mutta vartaloiltaan kaksi.

Yllä mainitun kaltaisessa avioliitossa toteutuu siis myös naisen tasa-arvo täydellisenä ja siitä pitäisi terveellä järjellä ottaa oppia myös aikamme feminististen fanaatikkojen.

 

12. Julkinen sektori vastaisi terveyden- ja sairaudenhoidosta.

Terveyden- ja sairaudenhoidon palveluja ei saa antaa yksityisen sektorin hoidettavaksi. Ne tulee olla julkisten palveluiden piirissä. Terveyden- ja sairaudenhoidon alueelle tulee valtiovallan antaa tarvittavat resurssit sekä taloudelliset edellytykset. Tämä alueet tulee säilyttää korkeatasoisena ja laadukkaana. Sama koskee myös vanhustenhoitoa, jossa vallitsee myös räikeitä epäkohtia, kuten esim. huutavaa pulaa henkilökunnasta.

Kuten olemme todenneet, on kansalaisten terveys liian arvokas asia, jotta siitä huolehtiminen voitaisiin globaalissa talousjärjestelmässä jättää yksityisen sektorin vastuulle.

Nykyisin on jo yksityisiä lääkärikeskuksia.

Suurimmat yksityiset lääkärikeskukset – Mehiläinen, Attendo ja Terveystalo – ovat ulkomaisessa omistuksessa. Näiden yhdysvaltalaiset omistajat tulisivat saamaan muun muassa TTIP:n myötä merkittävän roolin valmisteltaessa säädöksiä, joilla puututtaisiin lääkärikeskusten tuottoihin. Nämä ulkomaiset omistajat eivät ajattele ihmisten hyvinvointia, vaan taloudellisen voiton maksimointia.

Elintarvikkeiden aluperä esimmerkiksi TTIP:n myötä tulisi olemaan entistä arveluttavampi.
Elintarvikkeiden aluperä esimmerkiksi TTIP:n myötä tulisi olemaan entistä arveluttavampi.

TTIP-vapaakauppasopimus paljastaa, että monikansalliset geenimuunnellut elintarvikkeita tuottavat yhtiöt ovat maailman voimakkaimpia lobbaajia. Poliitikkojen lisäksi varakkaat suuryhtiöt vaikuttavat tiedotusvälineiden ja yksittäisten toimittajien työhön. Näennäiset objektiiviset lehtiartikkelit valehtelevat meille lääkkeillä ja lisäaineilla kyllästetyn ravinnon turvallisuudesta. Kritiikille ei juuri anneta kuuluvuutta. Monikansallisen rahan ylivalta on turmelemassa suomalaisen kansanterveyden.

Suomessa on ryhdyttävä tuottamaan luomuruokaa ilman mitään terveydelle haitallisia lisäaineita. Jos olisimme itsenäinen valtio, voisimme panostaa tällaiseen agraarituotantoon tehokkaasti ja työvoimaa kyllä olisi tarjolla.

 

13. Yhteiskuntajärjestyksestä yms.

Yhteiskuntajärjestelmä voi tarkoittaa taloudellisen ja poliittisen valta-aseman organisointia yhteiskunnan sisällä. Käytännön yhteiskuntajärjestelmät ovat tavallisesti olleet valtion laajuisia. Näitä järjestelmiä ovat edustaneet esimerkiksi kapitalismi, reaalisosialismi, diktatuuri, proletariaatin diktatuuri jne.

Seuraavaksi argumentoimme hiukan taloudellisten toimijoiden, esim. yrityksien funktioita.

Perusideana on jo esille tullut omavaraisuus: Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on globalisoitunut ja siksi kilpailu on kovaa. Naapurimaista ja varsinkin köyhistä maista tuleva tuonti tekee paikallisen yrittämisen mahdottomaksi. Suomessa ei enää juurikaan ole esimerkiksi vaateteollisuutta, koska se on kannattamatonta.

Suomessa olisi tehtävä yritystoiminta niin edulliseksi, että firmoja ei siirrettäisi ulkomaille. Jos suomalaisten palkkatasoa ja hyvinvointia ei lasketa, niin silloin meillä olisi varaa ostaa aina kotimaisia tuotteita, vaikka ne maksaisivatkin hiukan enemmän kuin vastaavat ulkomaiset artikkelit.

Lisäksi voitaisiin ajatella tukipaketteja yrittäjille, näihin löytyy rahaa esimerkiksi kiristämällä todella rikkaiden ihmisten verotusta.

Valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, joutuisi sulkemaan rajansa halpatuonnilta. Kansainvälinen kauppa voitaisiin vapauttaa vain sellaisten tuotteiden ja yritysten osalta, jotka olisivat sitoutuneet korkeisiin työvoimaa ja ympäristöä koskeviin standardeihin ja palkkoihin.

Suomi voisi kehittää myös omaa vientiteollisuutta, kuten metsäteollisuudessa. Lisäksi Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta. Lisäksi tulisi kehittää auto- ja kaivosteollisuutta.

Suomen kaivoslakiin tulisi tehdä sellainen muutos, joka kieltää ulkomaisten toimijoiden tekemästä aluevaltauksia Suomessa.

Selvää tietysti on, että ihmisten työhönsä panostettu energia tuottaa tuotteiden kautta karttuvan hyödyn. Näin on asianlaita muun muassa maatalouden, rakennusalan, terveyden- ja sairaanhoidon sekä teollisuuden eri tuotannonalojen suhteen.

Mikäli hyöty näistä tuotannon hedelmistä putoaisivat omaan maahan ja sen kansalaisille, eikä välistä vetäville globaalisteille, vaurastuisi valtio, joka oikeudenmukaisesti hyötyä jakamalla turvaisi kansalaisilleen taloudellisen ja sosiaalisen elämän korkean tason.

Koska yllä mainittu systeemi toimii omavaraisena valtion sisällä, vaatii se myös runsaasti kotimaista työvoimaa. Näin ollen voisi ajatella, että sana ”työttömyys” olisi harvinaisuus esittämässäni valtiossa.

 

13. 1 Osuuskuntien verkosto

Osuuskunta (osk.) on yksi yhtiömuodoista ja osk:n päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet. Osuuskunnan pyrkimyksenä on tyydyttää jäsentensä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia tarpeita sekä päämääriä yhteisomistukseen perustuvan demokraattisesti hallinnoiden yrityksen avulla.

Oikeudenmukaisesti toteutettuna osk sallii jäsenilleen taloudellisen, kulttuurillisen ja yhteiskunnallisen vapauden irrottautumiseksi globaalien valtaeliittien taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta orjuudesta.

Suomeen luotaisiin siis osuuskuntienverkostot, joita sijoitettaisiin jokaiseen kuntaan. Osuuskuntina olisivat esimerkiksi seuraavat sektorit:

 • tuottajaosuustoiminta
 • kotieläinjalostusosuuskunnat
 • liha- ja einesalan osuuskunnat
 • munapakkaamo-osuuskunnat
 • osuusmeijerit
 • vihannesosuuskunnat
 • metsäosuuskunnat

Metsäosuuskuntiin liittyen olisi mahdollista laajentaa toimintaa puutavaran jatkojalostamiseksi, ei vain paperi- ja lautatavarana, vaan myös käsityöteollisuudessa.

 • kuluttajaosuustoiminta
 • osuuskaupat
 • puhelinosuuskunnat
 • sähköosuuskunnat
 • vesiosuuskunnat
 • palveluosuustoiminta
 • osuuspankit
 • luotto-osuuskunnat
 • keskinäiset vakuutusyhtiöt (muistuttavat osuuskuntia)
 • palvelu- ja asiantuntijaosuuskunnat
 • hankintaosuuskunnat
 • kehittämisosuuskunnat
 • kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat
 • markkinointiosuuskunnat
 • matkailuosuuskunnat
 • sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osuuskunnat
 • energiaosuuskunnat

Myös valtamedia voisi sisältyä osuuskunnan piiriin.

 

13. 2 Työeläkerahastot

Tulee kiinnittää huomiota myös työeläkerahastoihin, joita rahaverkosto hallitsee ja saavuttaa itselleen ja kuppikunnilleen ekonomista hyötyä ja valta-asemia. Myös tämä kansallisvarallisuuden alue on siirtymässä EU:n rahaeliittien kontrolliin ja isännöintiin.

Luonnollisesti tämä, kuten muukin kansallisvarallisuuden lähde pitää saada Suomen kansalaisten etuudeksi. Nämä varat pitäisi saada kansalaisten hallintaan ja oikeudenmukaiseen valvontaan. Pääomia ei saa hallita vain harvat ja valitut, joten suosittelisin hajautettua mallia.

Toinen asia on, että kansaneläkerahastojen tulisi hankkia tuottoa oikeudenmukaisilla tavoilla, eli muulla kuin erilaisella keinottelulla. Eläkerahastot olisi erinomainen kehitysavun muoto, jota voitaisiin käyttää investointeihin kehittyvissä maissa (liian suuret valtion epävakauteen liittyvät riskit tietysti huomioiden).

 

13. 3. Lisää vihjeitä talouden ja työllisyyden elvyttämiseen

Koska työeläkerahastot ovat periaatteessa työntekijöiden ja yrittäjien omaisuutta, niin lyhyesti voidaan ehdottaa tästä rahastosta otettavaksi tiettyä summaa energiainvestointeja varten. Näin suomalaisten oma varallisuus hyödyntäisi kansantalouttamme ja etuudet pysyisivät kotimaassa.

Energiataloudessa voisimme hyödyntää metsiämme, roskapuustoa, soitamme sekä muita luonnonvaroja.

Hyödynnettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi:

 • Kotimaiseen energiaan perustuvat voimalat, kuten esim. biokaasuvoimalat, aurinkoenergian, tuulivoiman, maalämmön, turve-energian, hakkuujätteiden, jätteiden ja roskapuun hyväksikäyttäminen energiamuotona.
 • Myös rakennukset voisivat toimia kotimaisella energialla.
 • Myös autoteollisuutta Suomessa voitaisiin kehittää. Esimerkiksi valmistaa biokaasu- ja sähköenergialla toimivia autoja.
 • Kaikkia maamme ylijäämäpeltoja olisi hyvä käyttää kotimaiseen hyötytarkoitukseen kuten biopolttoaineen tuotantoon.
 • Lisäksi osuuskunta toiminta tulisi palauttaa toimintaansa. Tämä vapauttaisi ihmiset ja yhteisöt ylikansallisten talous- ja pankkiirieliittien ja heidän suomalaisten kätyriensä orjuudesta.
 • Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

Lisäksi seuraavaa:

 • Poliittista päätöksentekoa valvoisi tehtävään asetettu puolueeton perustuslakituomioistuin.
 • Poliittinen, taloudellinen ja lainsäädännöllinen hegemonia tulee palauttaa takaisin Suomeen sekä suomalaisille.
 • Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveyden- ja sairaudenhuolto palvelut, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurin kunnosta.
 • Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.
 • Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön, eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky

1. Valtioneuvosto/hallitusohjelma.

2. Veronmaksajat/yhteisveroprosentit.

3. Ajankohtaista-henkilöasiakkaat.

4. Yllättävä Nato sopimus nostaa kynnystä uhata Suomea.

5. Finlex.fi/sopimukset.

6. Stockholm.se/Serviceenhetsdetaljer/; Mtv.fi/uutiset/stereotypiat-romukoppaan-tarhan pojat mekoissa.

13 kommenttia

 1. Paakohta on Eurosta eroaminen. Euro kay valiaikaisesta rinnakkaisvaluuttasta kunnes markka saadaan tayteen vauhtiin. Kreikan pitais tehda tama heti.

  Sveitsissa on ollut pitkaan kaytossa rinnakakisvaluutta WIR, mita maan yrritysmaailma kayttaa Sveitsin sisaisessa kaupankaynnissa – tassa valuutassa ei ole inflaatiota eika sen arvon vaihtelua. Useiden kauppojen ikkunoissa nakyy ilmoitus ”Liikkeemme Hyvaksyy WIR:in ostosten maksuun”. Mikaan liike ei kuitenkaan hyvaksy mitaan ulkomaisia valuuttoja.

  Malliesimerkkeja loytyy muuallakin mutta BIS:n kotimaan ja maailman yksityisen rahan keskuksen Sveitsin pitaisi riittaa!

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
 2. Hyvä artikkeli. Alussa oli vain miljardit ja miljoonat menny sekaisin.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 3. Varsin kannatettava ohjelma. Seuraava on vain hyvin pahaenteistä siltä kannalta, että edes osia ohjelmasta toteutettaisiin:
  ”Bilderbergiin Suomesta Alexander Stubb, Leena Mörttinen ja Matti Apunen!
  Marionettien vuosittainen aivopesusessio alkamassa…”, http://mvlehti.net/2015/06/08/bilderbergiin-suomesta-alexander-stubb-leena-morttinen-ja-matti-apunen/

  Bilderberg-kokoksissa läntisten maiden vallanpitäjiä, propaganda-median toimittajia ja elinkeinoelämän edustajia käy vuosittain hakemassa ohjeistusta Uuden Maailmanjärjestyksen super-tyrannia-agendan edistämiseksi, jonka takapiruihin kuuluvat mm. sellaiset ihmiskunnan arkkiviholliset kuten Rockefeller, NWO-pääarkkitehti ja juutalainen sotarikollinen H.Kissinger ja läntistä velkahuijaus-rahajärjestelmää hallitseva kasaari-juutalainen johtava sionisti Rotschild.
  Tässä on aikaisemmilta vuosilta näitä mm. kansallisvaltioiden so. myös Suomen tuhoamis-ohjeistusta hakeneita koko joukko:
  ”Ahtisaari, Wahlroos, Niinistö…
  Nämä suomalaiset ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin”, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml

  Esim. Katainen oli kaksi kertaa Bilderberg-kokouksessa ja hän on sitä paitsi vapaamuurari, ks. http://ebolakani.blogspot.fi/2012/03/foliohattu-paahan-vie.html Tämän herran aikaansaannokset tunnetaan hyvin – Kataisen ylikansalliset feodaaliherrat palkitsivat hänet ’hyvin’ suoritetusta tuhotyöstä Suomessa politrukin viralla Brysselin lihapatojen äärellä!

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
 4. Niinpä niin.

  Juutisen artikkelissa ei sanaakaan Jumalasta. Jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus.

  ”Ja Jeesus tuli heidän (opetuslasten) tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä'” (Matt. 28:18).

  ”sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh. 15:5).

  Niinpä niin.

  Pelkkää haihattelevaa liirumlaarumimia tuollaiset Juutisen ohjelmat ja kaikki muutkin ohjelmat Suomessa. Suomi on hylännyt oikean Jeesuksen Kristuksen (Vapahtajan, syntien anteeksiantamuksen), tien Jumalan yhteyteen, ja silloin Suomi on hylännyt kaiken. Jäljellä on hirvittävä, perkeleestä nouseva suunsoitto, joka yltyy pian keskinäiseksi teurastukseksi ja maailmanlaajaksi teurastukseksi. Tietä tähän suuntaan johtavat totuudenpuhujat ja revisionistit. Sisäisesti Suomi on suuri autiomaa, hengellisesti kuolleitten autiomaa, valtava hautausmaa. Täällä ei ole mitään. Pelkkä tyhjä autius kaikkialla.

  Plusääni(10)Miinusääni(5)
 5. Juutalaiset ja heidän kaikki kätyrinsä on lähetettävä madakaskarille ja katsottava myös etteivät he tule takaisin ja tämä toimenpide pitää toteuttaa joka maassa,Muussa tapauksessa kannattaa varautua sotaan kun pikku juutalaisressukat suuttuvat.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 6. Huoruus ja kaikenlainen hulluus vallitsee kaikkialla Suomessa, eli hyvin ovat juutalaiset saaneet kansan käännytetyksi. Suomi ei tule säästymään Jumalan vihalta, se on varmaa.

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 7. Onhan se hyvä että ohjelmia riittää. Mutta kun tämä puhuminen eimaksa MITÄÄN! Milloinka näitä ohjelmia ryhdytään toteuttamaan käytännössä? Huulenheitto ja kapakan nurkassa möriseminen ei ole juuri varsinaisesti sitä toimintaa mitä tarvitaan. KADULLE saatana ja niin että varmasti näkyy ja tuntuu.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Organisoitko sinä tämän ehdottamasi mielenilmauksen? Missä se sitten on ja milloin? Minä voin tulla mukaan heiluttamaan banderollia. Ja miksei voisi olla vaikka kerran kuukaudessa koottu mielenilmaus jokaisessa suuressa kaupungissa, niin nähtäisiin miten kansa alkaa heräilemään ja liittyisi mukaan. Näin voitaisiin jossain vaiheessa koko kansa kadulle, muuten tämä jää vain tänne kirjoitteluksi. Näistä tapahtumista voisi tehdä myös yleisötapahtumia ja jakaa vaikka tuhannelle ensimmäiselle ilmaisen ämpärin, niin kannatus olisi taattu. Tätä pitää ideoida ja kehittää, sen jälkeen voidaan organisoida jalkautumiset kaduille. Tässä on paljon asiaa ja pelkästään SISU saa kaduille sankoin joukoin porukkaa, niin kansakunnan pelastamisen luulisi kiinnostavan vielä hitusen enemmän. Tästä kirjoituksesta voidaan ammentaa hyvät iskulauseet banderolleihin ja jokaista kohtaa varten voisi olla oma kaveri huutamassa totuuksia, eli edestä lähtisi ja perään päättyisi ja uusi kierros. Joko mennään?

   Plusääni(3)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat