Vaalit 2015: maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Vuoden 2015 perussuomalaisten vaaliohjelmaan kuuluu puolustuspoliittinen, maaseutu- ja maahanmuuttopoliittinen (MMP) ohjelma. Käykäämme hieman läpi PS:n maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Artikkeli ei ole kannanotto perussuomalaisten puolesta, vaan katsaus valtamedian laajalti sensuroimaan poliittiseen kysymykseen.

PS:n maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan Suomen pitäisi irtisanoutua jo 25 vuotta jatkuneesta vapaan maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ideologiasta.

Siirtolaisuutta on tapahtunut kautta ihmiskunnan historian, mutta ihmisten liikkuvuutta on aina myös kontrolloitu. Liikkuvuuden ei olla tahdottu haittaavan yhteiskunnan poliittista vakautta ja kehitystä. Avokätinen hyvinvointivaltio ja avoimet rajat eivät ole yhteen sovitettavissa. Perussuomalaisten ohjelma esittää, että korkea veroaste ei houkuttele paljon puhuttuja ulkomaalaisia huippuosaajia. Sen sijaan verovaroilla rahoitetut julkiset palvelut ja tulonsiirrot viekoittelevat elintasosiirtolaisuutta.

Perussuomalaiset kiteyttävät MMP-ohjelmansa viestin:

”Suomen on pysyttävä avoimena yhteiskuntana niille, joilla on kyky ja halu huolehtia omista asioistaan ja elää talossa talon tavalla. Samalla sen on ehkäistävä kalliiksi tulevien vapaamatkustajien maahan muuttoa. Myös turvapaikkajärjestelmän yleinen hyväksyttävyys paranee, kun sen hyväksikäyttö siirtolaisuuden väylänä tehdään vaikeammaksi.”

 

Mistä muuttoliike aiheutuu?

Tiivistäen PS:n mukaan Eurooppaan suuntautuu nykyisin ennennäkemätön siirtolaisuuden aalto Afrikasta sekä Lähi-idästä. Muuttoliikkeeseen vaikuttavat ajankohtaiset sodat ja katastrofit. Erityisesti muuttoliikettä ylläpitää suuri elintasokuilu maanosien välillä.

perheen yhdistaminen

Euroopan – ja ennen muuta Pohjois-Euroopan – antelias sosiaaliturvajärjestelmä houkuttelee sellaisia siirtolaisia, jotka eivät useinkaan täytä työmarkkinoiden vaatimuksia tai jotka eivät uskonnollisten sekä kulttuurillisten syiden takia tahdokaan integroitua esimerkiksi eurooppalaisiin käsityksiin sananvapaudesta ja tasa-arvosta.

 

Vapaan liikkuvuden merkitys MMP:ssa?

Vapaa liikkuvuus on aiheuttanut sen, että Välimeren yli saapuneet siirtolaiset voivat käytännössä itse valita, mihin jäsenmaahan turvapaikkahakemuksensa lähettävät. Turvapaikkakalastelun ansiosta kourallinen pohjoismaisia EU-jäseniä joutuu ottamaan vastaan lähestulkoon kaikki unionin alueen turvapaikan hakijat.

Turvapaikkamenettely on luotu vainoa pakenevien ihmisten auttamiseen, mutta siitä on tullut käytännössä merkittävin siirtolaisuuden väylä. Näin ei tietenkään saisi olla.

 

Mihin maahanmuuttopolitiikan pitäisi perustua?

Maahanmuuttopolitiikan täytyy perustua kansallisen edun puolustamiseen eikä sinisilmäiseen maailmansyleilyyn. Etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina veronmaksajien oikeustajun mukaan on väärin, että mahanmuuton kustannuksia jatkuvasti kasvatetaan.

Kansalaiset katsovat epämoraaliseksi menettelyn, jossa turvapaikkajärjestelmän perheenyhdistämismenettelyä käytetään häikäilemättömästi elintasosiirtolaisuuden väylänä.

Euroopan suurkaupunkeja ovat viime vuosina riivanneet etniset mellakat ja lähinnä maahanmuuttajanuorista koostuneet väkivaltaiset jengit. Maahanmuuttoa ei pidä nähdä eikä käsitellä kokonaisuutena. Pakolais- ja turvapaikkapolitiikka on siis pidettävä erillään työperäisen maahanmuuton hallinnoinnista.

Suuri osa maahanmuuttajista tulee Suomeen töihin ja osallistuu panoksellaan yhteiskunnan rakentamiseen. Pelkkä verojen maksaminen ei kuitenkaan tee heistä automaattisesti suomalaisia. Suomalaisuus on muutakin kuin byrokraattinen kansallisuus. Mikäli Suomeen muutta ihmisiä ulkomailta, eivät he saa muodostaa uhkaa kantakulttuurille tai suomalaiselle väestöpohjalle.

Maahanmuuttopolitiikan ja -lainsäädännön pyrkimyksenä on ihannetilanteessa mahdollistaa Suomen kannalta hyödyllinen siirtolaisuus. Samaan aikaan politiikan täytyy ehkäistä sellaista muuttoliikettä, josta on väestöllistä, kulttuurillista tai yhteiskunnallista vahinkoa Suomelle.

Edellisissä eduskuntavaaleissa niin sanottu Nuiva vaalimanifesti aiheutti keskustelua.
Edellisissä eduskuntavaaleissa niin sanottu Nuiva vaalimanifesti aiheutti keskustelua.

 

Mitä seuraa, jos maahanmuuttoa ei pystytä hallitsemaan?

Julkisen maahanmuuttokeskustelun on muututtava pikaisesti. Maahanmuuttajaväestömme on kasvanut ja kasvaa nopeammin kuin missään muualla Länsi-Euroopassa. Samalla kantaväestön syntyvyys on ollut koko ajan laskussa.

Suomessa asuu tällä hetkellä jo noin 300 000 ulkomaalaistaustaista ihmistä, mikä vastaa 5,5 % osuutta kokonaisväestöstä. Vuosittainen nettomaahanmuutto on kymmenessä vuodessa paisunut lähes 20 tuhanteen ilman, että poliittisesti siihen olisi reagoitu mitenkään. Mikäli maahanmuuton voimakas kasvutrendi jatkuu entisellään, ei Suomi millään muotoa kykene kotouttamaan tulevaisuudessa onnistuneesti maahan saapuvia ihmisiä, eikä takaamaan sosiaalisen rauhan säilymistä maassamme. Suomalaisista tulee lopulta myös vähemmistö omassa maassaan.

 

Kiintiöpakolaisjärjestelmää arvioitava

Maailmassa on vain kourallinen valtioita, joilla on kiintiöpakolaisjärjestelmä. Koska Suomeen hakeutuu enenevässä määrin niin sanottuja spontaaneja turvapaikanhakijoita, on arvioitava, onko kiintiöpakolaisjärjestelmän ylläpitäminen enää mielekästä.

Joka tapauksessa pakolaiskiintiön koko täytyy sopeuttaa yleiseen taloustilanteeseen. Jos valtiontalous on alijäämäinen, menoja rahoitetaan velanotolla ja perustoimintoja leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava.

 

Työllisyysohjelma kuntoon

Suomalaisia työnantajia täytyisi nykyistä enemmän kannustaa palkkaamaan työttömiä suomalaisia sen sijaan, että työvoimaa alettaisiin haalia maamme rajojen ulkopuolelta. Valtiolla on tässä merkittävä rooli. Nyt maahanmuuttajat ovat halpatyövoimaa, joiden palkkaaminen voi olla houkutteleva vaihtoehto. Valtion on taattava, että suomalaisten palkkaaminen on työnantajan kannalta aina kaikista edullisin valinta.

 

Ghettoutuminen kuriin

Ei-työperäiset maahanmuuttajat hakeutuvat niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa mielellään suuriin kaupunkeihin. Heidän asumisensa jäädessä suurelta osin julkisen sektorin järjestettäväksi ja maksettavaksi keräytyvät he tiettyihin kaupunginosiin. Tämä sekä paikallisten koulujen ”monikulttuuristuminen” karkottaa maksukykyisiä asukkaita pois näiltä alueilta.

Lopputuloksena on lähinnä maahanmuuttajien asuttamia ghettoja, jotka toimivat kasvualustana muun muassa uskonnolliselle radikalismille. Ghettojen asukkaat syrjäytyvät pian ja muodostavat oman pienoisyhteiskuntansa.

Tulonsiirtojen varassa elävien maahanmuuttajien määrä täytyy erilaisilla toimenpiteillä saada vähenemään, jotta heidät voidaan kohtuullisilla resursseilla kotouttaa osaksi yhteiskuntaa. Lisäksi tällaiset maahanmuuttajat tulee hajasijoittaa eri puolille Suomea sinne, missä heidän asumisensa voidaan edullisimmin järjestää. Tällainen asutuspolitiikka ehkäisee tulijoiden kasautumista ja siten edistää heidän integroitumistaan.

 

Suomen maksuton korkeakoulujärjestelmä ulkomaalaisille on kestämätön

Suomalaiset korkeakoulut houkuttelevat köyhiä ulkomaalaisia opiskelijoita maksuttomalla opetuksella ja yleensä englanninkielisillä opetusohjelmilla. Tämän ”kansainvälistymisen” väitetään edistävän Suomen kilpailukykyä ja nostavan yliopistotutkimuksen laatua.

Tuskinpa maailman arvostetuimmat oppilaitokset houkuttelevat huippuyksilöitä ilmaisella opetuksella, vaan sen korkealla laadulla. Laatua saa rahalla, ja tuohta kerätään usein varsin korkeilla lukukausimaksuilla. EU-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille pitää asettaa lukukausimaksut.

Suomen maksuton korkeakoulutus on suomalaisten rahoittama, eikä siihen siksi voi olla oikeutta muilla kuin suomalaisilla.

 

Lopuksi

Olen henkilökohtaisesti samaa mieltä siinä, että maahanmuuttopolitiikka tulee olla maltillista ja järkevästi suunniteltua, kuten perussuomalaiset MMP-ohjelmassaan antavat ymmärtää.

hallis

Täytyy kuitenkin muistaa, että Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on tunnustautunut Israelin ystäväksi. On hiukan ristiriitaista, että sionistimielisen Soinin puolue väittää vastustavansa monikulttuurisuutta. Sionistisen eliitin yhtenä tavoitteena on nimittäin levittää monikulttuurisuuden ilosanomaa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sekä samalla voimistaa rasistista sionismia Israelissa. Israelin lietsomat levottomuudet ja sodat Lähi-idässä ovat pitkälti synnyttäneet arabipakolaisten virran, jonka patoamista perussuomalaiset nyt vaativat.

 

Markku Juutinen

 

Lähde: Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015

54 kommenttia

  1. Jos Soini sanoo olevansa Israelin ystävä ei se automaattisesti tarkoita että Perussuomalaiset ovat jutskujen valeoppositio. Ottakaa jo ne foliohatut pois päästä jookosta?

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Lenin on sanonut – paras tapa hallita oppositiota on luoda se itse. PS – puolue on juuri tälläinen valevastarintapuolue.

      Sionistinen rahaeliitti on tämänkin puolueen luonut kärpäspaperiksi massoille, jotta saisivat olla itse rauhassa. Sama juttu on vasemmiston kanssa – rahaeliitin luomus.

      Ehkä kaikki isot puolueet ovat tälläisiä ?
      Solutettuja ainakin.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
      1. Kokoomuksessa nuoret Super-neuvostoliitto-politrukit ovat ottaneet vallan. Ns. sinivalko-siipeä edustavat ihmettelevät taka-alalla ”hyödyllisinä idiootteina” (sekin bolsevikki-massamurhaaja Leninin lanseeraama sanonta), että minne katosivatkaan ”koti, uskonto ja isänmaa”!

        Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Kyllä se sitä automaattisesti tarkoittaa. Tämän vuoksi ääni persuille ei oikeasti merkitse parasta vastustusta mamutukselle. Päin vastoin. Tietenkin suuri kiusaus olisi ajatella, että täytyisihän persujen voitto tai ainakin hallituspaikka merkitä väkisinkin pienempää mamutusta tai koko mamutuksen vastaisen taistelun kannalta parasta saatavilla olevaa vaihtoehtoa, jonka menestys johtaisi suurimpaan jarrutukseen. Mutta näin ei kuitenkaan voi olla, koska puolue toimii Israelin ja sionistien ohejiden mukaan. Se ei voi olla muuta kuin valeoppositio, vaikka Soini olisi aito lahkolainen. Mutta selvä huijarihan hän on ja koko puolue lähinnä vitsi. Niin juutalaismielinen se on.

      Melko varmasti joko sama kuvio toistuu kuin tähän asti tai sitten puolue pääsee jopa hallitukseen eikä siellä saa aikaan mitään hyvää, vaan kosmeettista mamutuksen osalta ja kauheaa tuhoa juutalasikriitikoiden ja sananvapauden osalta. Nämä punaniskathan ovat koko ajan huutaneet poliisillekin lisää valtuksia jne.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Markku Juutinen: ”Maahanmuuttopolitiikan täytyy perustua kansallisen edun puolustamiseen eikä sinisilmäiseen maailmansyleilyyn. Etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina veronmaksajien oikeustajun mukaan on väärin, että mahanmuuton kustannuksia jatkuvasti kasvatetaan.
    Kansalaiset katsovat epämoraaliseksi menettelyn, jossa turvapaikkajärjestelmän perheenyhdistämismenettelyä käytetään häikäilemättömästi elintasosiirtolaisuuden väylänä.
    Euroopan suurkaupunkeja ovat viime vuosina riivanneet etniset mellakat ja lähinnä maahanmuuttajanuorista koostuneet väkivaltaiset jengit. Maahanmuuttoa ei pidä nähdä eikä käsitellä kokonaisuutena. Pakolais- ja turvapaikkapolitiikka on siis pidettävä erillään työperäisen maahanmuuton hallinnoinnista.
    Suuri osa maahanmuuttajista tulee Suomeen töihin ja osallistuu panoksellaan yhteiskunnan rakentamiseen. Pelkkä verojen maksaminen ei kuitenkaan tee heistä automaattisesti suomalaisia. Suomalaisuus on muutakin kuin byrokraattinen kansallisuus. Mikäli Suomeen muutta ihmisiä ulkomailta, eivät he saa muodostaa uhkaa kantakulttuurille tai suomalaiselle väestöpohjalle.
    Maahanmuuttopolitiikan ja -lainsäädännön pyrkimyksenä on ihannetilanteessa mahdollistaa Suomen kannalta hyödyllinen siirtolaisuus. Samaan aikaan politiikan täytyy ehkäistä sellaista muuttoliikettä, josta on väestöllistä, kulttuurillista tai yhteiskunnallista vahinkoa Suomelle.”

    Juuri näin ja PerusSuomalaiset ovat ainoa puolue, joka tällaista ajaa.

    ”Täytyy kuitenkin muistaa, että Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on tunnustautunut Israelin ystäväksi.”

    Tämä on monimutkaisempi juttu, jota en osaa selittää. Varmasti se on poliittisesti järkevä sanonta, sillä silloin ei ota itselleen hankalaa vastustajaa… Toinen asia on: Israelin ja Suomen liput ovat valkoisella pohjalla, johon on sinisellä kuvioitu. Tätä en osaa itse selittää: näistä asioista siionismia vastustavat ja israelia ihannoivat joukopihot jauhavat jatkuvasti. Minulla ei ole tietotaitoa selittää tätä.

    Kiitos Markku Juutinen hyvästä jutusta.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  3. Kompastut omaan epäjohdonmukaisuuteesi.

    Kokoomus, Keskusta, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, RKP ja Kristilliset ovat kaikki toimineet hallituksissa.
    Lopputulos on sen mukainen.

    Ei maahanmuuttopolitiikka voi ainakaan huonompaan suuntaan mennä mikäli Perussuomalaiset ovat hallituksessa.

    Ei se että joku poliitikko(kuka tahansa) ilmoittaa olevansa Israelin ystävä tarkoita sitä että kaikki muut siinä puolueessa ovat.

    Yleistät vastoin parempaa tietoa kaikki juutalaiset yhdeksi ja samaksi. Juutalaiset ovat paljon individualistisempia kuin muslimit.

    Yleisradion koraanin lukijoilla ja Tapanilan joukkoraiskaajilla on paljon enemmän yhteistä kuin konsanaan maailman eri juutalaisilla keskenään.

    Sitten kun yleistät muslimeita samalla tavalla kuin juutalaisia alan ottaa kommentoitisi vakavammin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  4. Vaaditaan Herran valoa, jotta näkisi syvempiä totuuksia. Herran valoa saa vain noudattamalla Hänen Kymmentä Käskyään käytännön elämässä.
    Jo se, että perussuomalaiset ovat tehneet liiton perkelesiionismin kanssa sanoo kaiken, mitä yleensä tarvitsee tietää tästä puolueesta. Joka vihaa Herraa ei pääse taivaaseen. Se joka antaa Herralle kaiken kunnian on oikeassa. Se joka katsoo ihmisiin ja vaatii heiltä kunniaa on helveteistä. Koko perussuomalaisten filosofia perustuu ajatukseen ”kansa kaikkivaltias”. Se on Herran vihaamista.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  5. Klassinen valeopposition taktikka: sijoitetaan ainakin osittain kiinnostaviakin tyyppejä puolueeseen, jota johtaa diktatorisesti Israelia ja juutalasiia palvova sionisti ja jossa on vilisemällä muitakin Israel-lahkolaisia. No oikeasti puolue ei edes teeskentele mitään vaihtoehtoa. On vain olevinaan ”vähän parempi”. Mutta tämä on petollinen vaikutelma.

    Persujen ja Soinin ulosanti on niin läpinäkyvää, että huijaus paistaa silmiin. Oikeastaan etenkin Soinilla on tapana möläytellä suoraan asioita paljastavasti. Koko puolue on aivan karsea ja sitten siis vielä niin räikeä petos ja harhautus kuin vain voi olla.

    Kiakki puolueet liputtavat nykyisin hyvin selkeästi Israelin ja/tai juutalaisten puolesta.

    Israelin ja eliitin asialla oleva puolue yksinkertaisesti ei tule mamutusta patoamaan. Eliitti ja Israel ajavat mamutusta ja Soini puolueineen varmistaa kaiken keräämällä protestiäänet ja toisinajattelijat Israelia tukemaan. Kosher-nationalisteista ja -poulisteista ollaan tekemässä joka maassa EU:n piirissä kohtuullisen kokoista valeoppositiota. Sen vuoksi persuille laskettin ääniä niin paljon ja nyt Le Penin puolueelle ja sen takia persut saavt nin paljon julkisuutta eli ilmaista mainosta sim. YLE:ssä. Näennäisesti tosin toimittajien inhokkina, mutta näin siitä pelataan sitä vastavoimaa esittävää ryhmää, jota kaikki näin puijataan äänestämään.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  6. Soini taas puhaltaa savua peppuun,
    vaalipuhetta juuri siittä mitä suomalaiset haluavat,eli vähemmän tai ei yhtään maahanmuuttajaa/elinkeinohuijaria suomeen.
    Soini tietää mistä nännistä suomenpoikaa ja flikkaa lypsätään,paskapuhetta ja tyhjiä lupauksia suoltaa jotta taas saisi ääniä kalastettua.

    jos ei äänestämällä ei saada vallanvaihtoa aikaiseksi niin mitäs sitten sen jälkeen?
    Maistuuko se kossu ja makkaran pätkä perjantai iltana millekkään jos sipilä ja soikka upottaa suomen suohon,urpilaisen nato puheista puhumattakaan.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  7. Vielä Soiniin viitaten, tässä linkki hänen lyhyeen vaaliesittelyyn:

    https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokkaat/timo-soini

    ”Jokainen ihmiselämä on arvokas, ainutkertainen ja korvaamaton.

    Olen tullut tunnetuksi Perussuomalaisen puolueen puheenjohtajana, maisterisjätkänä ja kansanomaisena miehenä. Olen kristitty poliitikko, en poliittinen kristitty. Arvoni kumpuavat Raamatusta ja kristillisestä uskosta, ja ne vaikuttavat omiin arvostuksiini. Niille täytyy myös olla uskollinen, koska jos itsensä pettää, mitä jää jäljelle?

    Toimintaani on kautta linjan leimannut suora puhe, ihmisestä välittäminen, lähimmäisenrakkaus ja huolenpito heikommista.

    Suomen tilanne on tällä hetkellä karumpi kuin moni ymmärtääkään. Euroalueen ja siihen kuuluvan Suomen talous on ollut jäässä jo viisi vuotta. Keskeiset rakenteelliset uudistukset ovat jääneet tekemättä.

    Nykyiseltä hallitukselta on puuttunut kyky ja rohkeus tehdä päätöksiä saati panna uudistuksia toimeen. Eurokriisikään ei ole ohi, vaan se on ajautunut seuraavaan vaiheeseen.

    Nyt on saatava aikaan käänne. Suomi tarvitsee hallituksen, joka kykenee korjaamaan edeltäjiensä virheet ja oikaisemaan Suomen suunnan. Tarvitsemme hallituksen, joka varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen ja pitää huolta heikompiosaisistakin. Suomessa on miljoona pienituloista ihmistä, jotka elävät alle tonnilla kuussa.

    Minä luotan kansaan. Kansa ei äänestä väärin.

    Toiminnastani, ajatuksistani ja mielipiteistäni löydät ajantasaista tietoa kotisivuiltani http://www.timosoini.fi

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  8. Soini, Sampo Terho ja kummapnit haluavat kuolemanrangaistuksen Suomeen. Kaikki merkit viittaavat siihen, että persut haluavat kuolemantuomion juutalaisvastaisuudesta, holokaustirevisionismista tai terrorismin suunnittelusta.

    Sampo Terhon linja ja puolueenkin ei ole kovinkaan pienen ja köyhän ihmisen asialla ollut muutenkaan.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Niin, toteaisin lopuksi, että niinpä he tappoivat Jumalan Pojankin. Samoin apostolit ja kaikki vanhurskaat siihen mennessä:

      ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin; että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'” (Matt. 23:33-39).

      Saattavat he tappaa ei-kristittyjä totuudenpuhujiakin; tosin nämä saadaan yleensä vaikenemaan jo uhkaamalla hengen menetyksellä tai muilla uhkauksilla.

      Itse olen lopettanut blogin pitämisen siitä syystä, että tälle perkeleen orjien laumalle, joka Suomen kansa ja sen johto ovat, on absoluuttisen turhaa puhua totuutta mistään asiasta. Suomen kansa on perkeleestä, siis valheesta ja väkivallasta ja tietenkin Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan pilkasta ja siten kaiken vanhurskaan pilkasta.

      Mitä maallisiin, siis yhteiskunnan hoitoon, tulee, niin voivatko tänne kirjoittavat maankiertäjät kertoa, miksi Soini, Terho ja kumppanit, Koivisto, Ahtisaari, Halonen, S. Niinistö, Lipponen ja ne juutalaiset, joita he palvelivat/palvelevat, saavat vielä kulkea vapaudessa?

      Nyt näyttää siltä, että he kulkevat vapaudessa tänne kirjoittelevien maankiertäjien ansiosta, jotka eivät tee elettäkään rikollisten ottamiseksi kiinni. Nämä, maankiertäjät ja kaikki Suomen perkeleen orjat (Suomen kansa), ovat vastuussa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, Perustuslaki 2§.

      Kuolemanrangaistus TULEE ottaa käyttöön, mutta sitä tulee soveltaa rikollisiin, esim. yllä lueteltuihin. Mutta koska Suomen kansa on perkeleen orjien joukko, se ei tule ottamaan kuolemanrangaistusta käyttöön, koska se haluaa suojella kaikkia perkeleen orjia (ja heidän rikollisuuttaan), ja jos se ottaakin sen käyttöön, se alkaa soveltaa sitä vanhurskaisiin, esim. minuun, Laurioon. Vai mitä, juutalaiset? Vai mitä perkeleen muutkin orjat, Suomen kansa?

      Mutta siten te vain alistatte itsenne minulle ja nostatte minut yhä korkeammalle ikuisuudessa Jumalan valtakunnan autuudessa ja ihanuudessa.

      Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

      ”Sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee” (Matt. 24:44).

      Turha saatanoitten riehuskella kuolemantuomioilla! Itse joudutte ikuiseen kuolemaan, sielun kuolemaan.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
        1. Olet jumalaton ihminen matkalla kohti kadotusta. Jumalan valtakunta mainitaan Raamatussa kymmeniä kertoja, esim. Mark. 4:30; 10:15; Luuk. 6:20 ja Joh. 3:3.

          Totta kai kristityn ruumis lahoaa haudassa, ja se on erinomaisen riemullinen asia. Kristittyhän ei puhdistu lihansa synneistä kertaheitolla tullessaan uskoon; puhdistuminen (pyhittyminen) vasta alkaa silloin ja synnillä ei ole enää ehdotonta valtaa yli ihmisen (kun sydämeen tulee sanan myötä Pyhä Henki, tämän Pyhän Hengen voimassa kristitty alkaa pystyä vastustamaan syntiä eikä ole enää sen orja). Tämän elämän aikana kukaan kristitty ei täysin kykene puhdistumaan lihansa synneistä, vaikka pystyykin vastustamaan niiden muuttumista teoiksi. Siksi myös kristittyjen täytyy kuolla. Kuolema on vain synnin palkka (Room. 6:23), ei mikään luonnon välttämättömyys. Siksi itsessään synnittömän Jumalan Pojan täytyi nousta ylös kuolleista (hän kuoli vain meidän syntiemme vuoksi niiden sovittamiseksi).

          Jokaisen kuolevan kristityn lihassa on siis jäljellä syntiä, mutta kuolemakin joutuu vain palvelemaan kristittyä: mädättäessään ruumiin haudassa se puhdistaa sen lopuistakin synneistä ja niin viimeisenä päivänä, kun ruumis nousee ylös, se on kuoleman kokonaan puhdistama ja valmistama Jumalaa varten. Ylösnoussut ruumis on sama kuin täällä maallisessakin elämässä, kuitenkin eri muodossa (kuten Jeesuksella).

          Uskossa, jonka Jumalan sana (ei ihminen itse) vaikuttaa, kristitty saa syntien anteeksiantamuksen (siksi Jumalan Poika kuoli), jolloin tuo ihmisen Jumalasta erottava tekijä, synti, pyyhkiytyy uuden ihmisen osalta pois ja ihmisen sielu liittyy Jumalaan, elää siis ikuisesti autuudessa. Uskossa Pyhä Henki, siis Jumala, jää elämään ihmisen sydämeen ja perkele (siis ihminen itse omine viisauksineen, järkineen, tahtoineen ja voimineen) joutuu kaikkoamaan. Jumalassa ihminen elää ikuisesti.

          Plusääni(0)Miinusääni(0)
  9. ”Minä luotan kansaan. Kansa ei äänestä väärin.”
    Eipä taida luottaa, kun kerran kannattaa sensuuria ja vihapuhelakeja. Minä en luota ainakaan Soiniin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Junnu:
      Toi on meille mattimeikäläisille tarkoitettu.
      kun kansa kapinoi korruptiota vastaan ja vasenvihreämarxilainen anarkomarko(t)toimii mellakassa agitaattorina niin sen jälkeen laki saatetaan voimaan jotta paatriotit saadaan ”laillisesti”tapettua.

      fraasi:
      The Death Penalty will be applicable for the crimes of RIOTING, CIVIL UPHEAVAL and DURING WAR.
      Ruotsihan on ratifioinut sopimuksen,kuitenkaan yhtään mamua ei ole hirressä roikkunut,
      Meille omanmaanmutuille tämä on suuniteltu,made by juutalainen.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  10. Suomalaisilla on yhtä paljon sananvaltaa Euroopan foorumeissa kuin saamelaisilla on eduskunnassa.

    Poliittisiin puolueisiin vaikuttavat tekijät: Imperatiivisen mandaatin kielto, puolueen sisäinen ryhmäkuri, lobbaus ja yleinen mielipide pistävät edustajillemme päitset suihin ja suitset päihin. Sitä paitsi me emme ole suomalaisia, vaan Euroopan suomalaisia mitä maahanmuuttopolitiikkaan tulee. Euroopan suomalaisina me taas olemme sitoutuneet toteuttamaan siionistista maahanmuuttopolitiikkaa.

    Euroopan suomalaisina suomalaisilla mepeillä on vielä vähemmän sanan- ja päätäntävaltaa yleensä mistään, vaan kaikki tulee suomalaisille silkkana saneluna – direktiiveinä.

    Näin alkajaisiksi maahanmuuttopolitiikasta heidän mitäänsanomattomia latteuksiaan tästä:

    Enemmän tai vähemmän maahanmuuttoa kriittisesti käsitteleviä sivustoja:
    http://uutisvirta.blogspot.fi/
    Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tutkimukset ja seuranta:
    http://mediaseuranta.blogspot.fi/

    Lisää hiiren karjaisuyrityksiä tästä:

    Norjassa aletaan kotiuttaa rikollisia maahanmuuttajia, Ranskassa perutaan ISIS joukkoihin siirtyneiden maahanmuuttajien sosiaalisia etuisuuksia, Saksan Angela Merkel tiedosti jo hyvän aikaa sitten: Me olemme epäonnistuneet maahanmuuttopolitiikassamme täysin. Ranskan Sarkozy samoilla linjoilla.

    Mutta Ruotsissa vasta alkaa joukkomaahanmuutto ja Suomi tulee seuraamaan Ruotsin esimerkkiä.

    `Mikään instanssi ei iki kuuna päivän tule hyväksymään karkotuksia tai muita vastaavia. Pakko myöntää että kyllä itsekin tekisi mieleni provosoitua ja langeta nettitrollaajien ansoihin`:

    Sanktiot rikollisille mamuilla:
    http://mvlehti.net/2015/03/24/sanktiot-rikollisille-mamuille/

    Todellisuus on kuitenkin taruakin ihmeellisempää. Seuraavissa linkeissä käy ilmi, mikä taho on vastuussa sekä USAn että EUn maahanmuuttopolitiikasta.

    Open Immigration Law Of 1965
    http://www.realjewnews.com/?p=50
    Jews are behind racial subversion laws in Europe and US
    https://www.youtube.com/watch?v=0ip2A4Khjac
    AJC on tehnyt selväksi kuinka sekä Euroopan että USAn joukkomaahanmuutto on talmudistien lukuisten lobbausjärjestöjen (ja niitä on paljon) orkestroimaa, mutta Israel ei ota vastaan edes niitä kansalaisiaan, jotka eivät ole riittävän siionistisia saatikka maahanmuuttajia.
    http://www.ajc.org/site/c.7oJILSPwFfJSG/b.8467015/k.CC42/Immigration_Reform.htm

    Edellisten lisäksi on otettava huomioon kulttuurimarxistien, synagoogalaitosten, valtamedian, Demlan, yleisen mielipiteen jne. vaikutus, niin alkaa jo hahmottua, miksi yleistä kansallista mielipidettä ei kuunnella.

    Selaamalla seuraavaa listausta maahanmuuttopolitiikan toimijoista ja vaikuttajista ja tutkimalla niitä lukuisia yhdistäytyneitä toimijoita, joita kunkin nimikkeen alle on koottu, tulee huomanneeksi kuinka suomalainekin yhteiskunta on jo sitoutunut ei tavanomaiseen, vaan joukkomaahanmuuttoon. Suomesta tehdään maahanmuuton mallimaa.

    Maahanmuuttopolitiikan toimijat ja vaikuttajat:
    http://maahanmuuttotieto.wikidot.com/vaikuttajat

    Puolueet: Kokoomus, SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, RKP.

    Ministeriöt ja virastot: Sisäasiainministeriö (Julkaisut, Asiantuntijaelimet, Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO), Maahanmuuttovirasto (Maahanmuuttoviraston neuvottelukunta), Rajavartiolaitos, Poliisi, Kunnat, Työvoima- ja elinkeinokeskukset.

    Vähemmistövaltuutetun toimisto: (Vähemmistöasiain neuvottelukunta).

    Tiedotusvälineet, toimittajat

    Vastaanottokeskukset: Helsingin VOK (Helsingin kaupunki), Metsälän VOK (Helsingin kaupunki), Joutsenon VOK, Kajaanin VOK, Kemin VOK (SPR), Kontiolahden VOK (Oy), Kotkan VOK (Kotkan Kaupunki), Oravaisten VOK, Oriveden VOK (SPR), Oulun VOK, Punkalaitumen VOK (SPR), Rovaniemen VOK (SPR), Turun VOK (SPR).

    Kansalaisjärjestöt ja asiantuntijat: Amnesty International, Demla ry, ENAR-Finland, ETMU ry, Familia Club, Ihmisoikeusinstituutti, Ihmisoikeusliitto, Kehitysyhteistyön palvelukeskus (Kepa), Kirkko, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Monika-Naiset, Naisasialiitto Unioni, Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta, Pelastakaa lapset r.y., Rasmus, Suomen Punainen Risti (SPR), UNHCR, Vapaa liikkuvuus, Väestöliitto.

    Maahanmuuttajajärjestöt, yhteistyöelimet: Espoo, Helsinki, Maahanmuuttajaneuvostot, Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), Islamilaiset Yhdyskunnat, Islamilainen puolue, Suomen Somaliliitto ry, Somalien etujärjestö Sorasod, SONDIP

    Valheellista ilmastonmuutosagendaa tullaan käyttämään aseena maahanmuuttopolitiikassa. Lähitulevaisuudessa pakotetaan vastaanottajamaita sijoittamaan huomattavia määriä `ilmasto`- ja `ympäristöpakolaisia`.

    Ajatelkaas, että esimerkiksi 18 maailman väkirikkainta aluetta/kaupunkia sijaitsee vain noin keskimäärin metrin korkeudella merenpinnasta, tietyt alueet maa-planeetalla kuumenevat kaiken aikaa (kuten Afrikan sarven alue), maanjäristykset ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti, uutena ilmiönä aletaan puhua meteotsunameista, kansakuntien katokorvausmäärärahat ovat lopussa jne. jne.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Vastoin kuin yllä olevassa viestissä sanotaan, Suomessa ei ole ”yleistä kansallista mielipidettä”. Olen vuosia (kohta vuosikymmenen) tuonut julki sitä totuutta, että Suomen kansa on pikkujuutalaisten kansa; yleinen mielipide täällä on juutalainen, ei kansallinen. Suomen kansa on pikkujuutalaisten lauma, ja koska opillisesti fariseuksista polveutuvat juutalaiset ovat perkeleestä (Joh. 8:44), Suomen kansa on ”pikkuperkeleiden” (käytännössä kokoperkeleiden) lauma. Kaikki, mikä Suomessa tapahtuu, juontuu suoraan juutalaisista ja perkeleestä, ja TÄMÄ on Suomen kansan ”yleinen kansallinen mielipide”. Mainittujen kulttuurimarxistien, synagoogalaitosten, valtamedian ja Demlan mielipidevyöry on juuri suomalaisten kansallista mielipidettä: kaikkien synnillisten lihan himojen ja syntien vapautta, auktoriteettien hävittämistä, perkeleen ja siten ihmisen itsensä (syntiinlankeemuksen peruina perkeleen orja) ihanaa ja täydellistä vapautta, lopullista ihmisen (lue: perkeleen) vapautta, kaiken täyttymys. Tämä on kansallista suomalaisuutta.

      Olen vuosia myös tuonut esiin, että juutalaiset ja heidän maailmanhallintaelimekseen luoma YK (YK on puhtaasti juutalainen maailmantuhoamisorgaani) ovat massamaahanmuuton takana. Juutalaiset haluavat massamaahanmuutolla tuhota Euroopan kansat kokonaan ja lopullisesti. Osa tuhotaan, lopuista tehdään orjia (ettei velkarahajärjestelmänsä myötä maailmanherruuteen nousseiden juutalaisten tarvitse tehdä työtä – tämä on kommunismin ja kapitalismin olemus: juutalainen maailmanvaltio). Vuoden 2000 lopussa eurooppalaisissa sanomalehdissä oli YK:n ilmoitus, että seuraavien 50 vuoden aikana Eurooppaan tulee 650 tuoda miljoonaa maahanmuuttajaa (Gerd Honsik: ”Rassismus legal? Der Juden drittes Reich? Halt dem Kalergi-Plan!”, s. 26).

      Kun katsotaan yllä olevan viestin listaa ”maahanmuuttopolitiikan toimijoista ja vaikuttajista” ja JOUKKOMAAHANMUUTON toteuttajista, niin sieltä löytyvät muun muassa:

      Suomen poliittiset puolueet (ne ovatkin kaikki kansainvälisen juutalaisuuden haarakonttoreita) – siitä vain äänestämään!

      Sisäministeriö ja sitä johtava kristillisten ministeri Räsänen. Ei hän mikään kristitty ole. Hän edistää juutalaista maahanmuuttoagendaa, jolla maamme ja kansamme tuhotaan (alkuun menee identiteetti, sitten sen myötä kaikki), ja silloin hän on juutalaisten asialla, joiden Jeesus sanoi olevan ”isästä perkeleestä” (Joh. 8:44) ja jotka ovat matkalla helvettiin (Matt. 23:33). Kristitty EI ole perkeleen joukkojen asialla.

      Poliisi on myös massamaahanmuuton ja Suomen tuhoamisen asialla. Poliisi!

      Myös Rajavartiolaitos! Mitähän rajan takaa on odotettavissa!

      Samoin meidän kuntamme ajavat Suomen tuhoamista massamaahanmuutolla!

      Tiedotusvälineet ovat myös kannattamassa Suomen tuhoamista massamaahanmuutolla. Tämän monet jo tietävätkin.

      Kirkko myös ajaa juutalaista (lue: perkeleen) agendaa tuhota Suomi massamaahanmuutolla. Jo arkkipiispa John Vikströmiä kutsuttiin arkkihereetikoksi (harhaoppisen perikuvaksi), ja sen jälkeen kaikki arkkipiispat ovat ajaneet juutalaista agendaa kaikessa. Kansa on tässä juutalaisen kirkollisen agendan ajamisessa täysin rinnoin mukana.

      Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto (!) on juutalaisen tuhotyön kannalla. Samoin SPR.

      Myös VÄESTÖLIITTO puolustaa Suomen tuhoamista massamaahanmuutolla! Väestöliitto! Mitähän perverssiä nyt on odotettavissa!

      Huomattakoon, että maahanmuuttajajärjestöt, siis esim. Suomen muslimit ja somalit, ajavat Suomen tuhoamista massamaahanmuutolla.

      Näin pitkälle suomalaiset miehet, esim. tännekin kirjoittelevat maailmankiertäjät, ovat maansa ja kansansa pettäneet. Koko maa on tuhottu (PL 2§: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”). Sen sijaan on vuosikymmenet ryypätty, huorattu ja kiroiltu.

      Kuinka kukaan enää kehtaa pitää tällaisia sivustoja suomalaisille ihmisille (pikkujuutalaisille) ja kirjoittaa tänne? Mitä hyötyä tästä on? Eikö osata hävetä?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
      1. Korjaan sanajärjestystä 2. kappaleessa: lause ”Eurooppaan tulee 650 tuoda miljoonaa maahanmuuttajaa” kuuluu olla ”Eurooppaan tulee tuoda 650 miljoonaa maahanmuuttajaa.”

        Junnun videossa ”Jews behind racial subversion…” esiintyy myös James Traficant, ja kohdassa 5:11-5:21 Barbara Spectre ilmaisee, mikä taho eurooppalaisen massamaahanmuuton takana on.

        Laajemmassa perspektiivissä, Raamattu ilmaisee, mitä tälle planeetalle pian tapahtuu:

        ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’ Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä’. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:3-13).

        Tämä maa palaa, ja tilalle Jumala luo omilleen (sydämen kristityille) uudet taivaat ja uuden maan. Niissä asuu vanhurskaus, joten siellä ei ole ainoatakaan Jeesuksessa puhdistumatonta.

        Kuten raamatunkohdasta käy ilmi, Jumala haluaa ihmisten tulevan parannukseen, mikä on sitä, että Jumalan laki (siinä vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta) murskaa ihmisen kokonaan niin että ihminen tulee sydämen epätoivoon syntisyytensä vuoksi Jumalan edessä ja luhistuu kokonaan ja että sitten Jumalan evankeliumi (sanoma Kristuksen ristillä meille hankkimasta syntien anteeksiantamuksesta) tekee synnyttämänsä uskon myötä (ihminen ei voi vaikuttaa uskoa itsessään, sen vaikuttaa Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki) ihmisen kokonaan uudeksi ja eläväksi niin että ihminen tulee syvään sydämen iloon – hänestä tulee sydämen kristitty, jossa ei elä enää ihminen itse (so. perkele) vaan Kristus hänessä, Gal. 2:19-20; 1. Kor. 3:16.

        Koska maamme ja kansamme on ansaitusti perikadon partaalla syntien vuoksi, olen useaan kertaan esittänyt Joonan 3. luvun (Vanhassa testamentissa) esimerkkinä siitä, että jos kansa ja sen päättäjät tulevat aitoon parannukseen, Jumala poistaa vitsaukset ja aikomansa rangaistukset. Tietooni ei ole tullut, että missään olisi tultu katumukseen ja uskoon (siis parannukseen). Minua nähtävästi pidetään höyrähtäneenä suunsoittajana. No, joka tapauksessa tiedän, että koska kansa ei tule parannukseen, Jumala tuhoaa sen. Ansiosta.

        Itse elän jo Jumalan valtakunnassa, koska uskossa (syntien anteeksiantamuksessa) olen jo sieluni puolesta liittynyt Jumalaan (ns. ensimmäinen ylösnousemus), ja viimeisenä päivänä myös ruumiini nousee Jumalan yhteyteen (toinen ylösnousemus). Elän siis sekä sielun että ruumiin puolesta ikuisesti Jumalan yhteydessä autuudessa, ja siksi minua eivät suuremmin tämän maailman asiat tai edes fyysinen kuolema (todellisuudessa vain uni ennen ruumiin ylösnousemusta) liikuta. Yritän kuitenkin jotakin sanoa auttaakseni ja tuodakseni ymmärrystä. Itseäni suuresti auttoi uskonpuhdistaja Martti Luther, jonka tekstit on liki hävitetty ihmisten saatavilta, mutta teologisten tiedekuntien kirjastoista niitä vielä löytyy.

        Kaikki todellinen apu tulee yksin Jumalta, jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus eli syntien anteeksiantamus, Joh. 14:6.

        Plusääni(0)Miinusääni(0)
      2. Totuusblokille (https://totuusbloki.wordpress.com) ilmestyi tänään seuraava kommentti:

        ”Turkissa uusi laki sallii mielenosoittajien tappamisen. Netti julistettiin sensuuriin. Joka puolella maailmaa diktatuurikehitys edistyy. Venäjällä stalinismi alkaa olla täysin palannut ja Putinin ’kirurgi’-järjestöt aikovat kitkeä juurineen kaikki toisinajattelun alutkin. Kaikkialla maailmassa juutalaiset ottavat totaalista valtaa itselleen ja ovat murskaamassa kaiken vastarinnan. Koko maailma luisuu totaaliseen juutalaishelvettiin.”

        Kirjoitin kommenttiin seuraavan vastauksen:

        Kiitos ei-juutalaisten, erityisesti ei-juutalaisten miesten (= ensimmäisen luokan narttujen)! Jo Raamatussa todetaan, että tässä maailmassa pahojen rankaisemiseksi on oltava esivalta, joka suorittaa välttämätöntä kurinpitotoimintaansa ”miekan”, siis kuolemantuomioiden, lakien ja puolustussotien avulla, Room. 13. luku. Kuitenkin esim. Suomessa ensimmäisen luokan nartut ovat luovuttaneet vallan toisen luokan nartuille (naisille), KIELTÄNEET kuolemanrangaistukset (!!!!!!), muljanneet lait suosimaan pahoja, rikollisia ja vihollisia ja rankaisemaan lujia, pahojen rankaisemista vaativia miehiä (joita ennen oli jonkin verran!), tuoneet kaikkialle suvaitsevaisuuden (vihollisten ja rikollisten suosimisen ja ”ymmärtämisen”), rasisminvastaisuuden (kaiken mahdollisen vieraan vihollisuuden ja rikollisuuden sallimisen) ja miehisyydestä luopumisen (esim. nartuiksi ryhtymisen eli homouden, elämänmittaisen ryyppäämisen, huumeen vetämisen ja lääkkeen vetämisen, aivopesun imemisen televisiosta ja mistä vain vihollinen sitä ensimmäisen luokan narttujen turpaan työntää), vesittäneet armeijansa, valinneet johtajikseen kaltaisiaan, läpikyvyttömiä yhteiskunnallisia iniseviä eunukkeja, jotka kulkevat poliittisilla huoraamisretkillä juutalaisissa ja luovuttavat kaiken mahdollisen miehisen vallan vihollisille, ryhtyneet itkemään äitin tissiä kaivaten foorumeilla, vieläpä äärimmäisen pelkuruutensa ja luihuutensa paljastaen nimensä piilottaen (nimimerkeillä!), rypeneet viihteessä ja jumalanpilkassa jne.

        Kiitos, kiitos, kiitos.

        Ei ole mitään alhaisempaa kuin ei-juutalainen mies, todellinen ihmiskunnan saastainen pohjasakka (syöksevät lapsensa ja vaimonsa, kotiseutunsa ja isänmaansakin tuhoon ja vihollisen valtaan). Hirvittävä kaikkien asioiden eunukki, jumalaton suunsoittaja ja elostelija, joka-asian pelkuri, nartteuden esikuva, myrkkyä kuolaava barbaari (lastenmurhat liukuhihnalta), sukupuolipervertti, jokapaikanitkijä ja -potkija. Ei kukaan voi sanoa, etteikö tätä ensimmäisen ja toisen luokan narttujen sikolättiä ja helvettiä tuhota ansiosta. Mikään ei ole enemmän oikein kuin että Suomi ja sen saastainen roskaväki (Suomen kansa) tuhotaan maan tasalle. On aivan oikein, jos Jumalan lähettämät diktaattorit tekevät lopun tästä kuvottavasta ja luihusta heittiölaumasta. On aivan oikein, jos tämä kansa tuhotaan. Tapahtuu oikeus. Nartuilta, niin ykkösluokan nartuilta kuin kakkosluokan nartuilta, tukitaan vihdoinkin turpa. Kaikki, mikä täällä on virrannut, on noussut suoraan perkeleestä. Vuodesta vuoteen, vuosikymmenestä toiseen. Nyt kyrvät saavat ansionsa mukaan. VIHDOINKIN.

        Olisi suuri epäoikeudenmukaisuus, jos tätä saatanalaumaa ei tuhottaisi eikä sen turpaa tukittaisi.

        Nuhteluita ja kehotuksia parannuksentekoon se ei ole kuullut.

        Vesa-Ilkka Laurio

        Plusääni(0)Miinusääni(0)
  11. Repe epelius: ”Soini, Sampo Terho ja kummapnit haluavat kuolemanrangaistuksen Suomeen. Kaikki merkit viittaavat siihen, että persut haluavat kuolemantuomion juutalaisvastaisuudesta, holokaustirevisionismista tai terrorismin suunnittelusta.”

    Hihhuuu, oot väärin ymmärtänyt – kuolemanrangaistusta vaaditaan kastemadoille. Onhan se väärin, että niitä kidutetaan koukkuun työntämällä. Jätkät on nyt rysselissä kehittänyt kastemadoille sähkötuolit; kepulit jo lisenssoinut oikeudet hölmölään, nyt jokaisella kalastajalla pitää olla oma kastematosähkötuoli. Eka ydinvoimasähköllä madolta nirri, sitten vasta ongenkoukkuun.

    Niks naks, juutalainen Putin vielä valvoo kaukoputkella, että näin toimitaan; ykskin jätkä lipee niin itärajan takaa nukea niskaan – oppivatpa olemaan, Perkeleet!!!

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  12. Vesa-Ilkka Laurio, oletko lukenut nämä kohdat kymmenestä käskystä?

    2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.

    8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

    Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Terästotuudelle.

      Eikö superpojalla (teräspojalla) ole nimeä? Petät jo lähtökohdissa. Ja katsos, niin tekevät kaikki muutkin kommentoijat täällä. Eikö teillä ole nimiä? Oletteko tekin teräspoikia, jotka vakaumuksellisesti luotatte omaan itseenne, omaan järkeenne ja omien lähtökohtienne ja perusteidenne oikeellisuuteen, siis oman syntiinlankeemuksessa turmeltuneen itsenne (so. perkeleen) oikeellisuuteen ja valtuutukseen? On juutalainen tapa peittää nimensä, huijata siis sillä tavalla jo lähtökohdissa, esiintyä ikään kuin omana salaseuranaan. Mutta kun Raamatusta tiedetään, että luonnollisessa tilassaan (Jeesuksessa puhdistumattomana) elävä ihminen on jumalaton (elämä kokonaan vailla perustaa ja luotettavuutta) perkeleen orja, niin ettekö olekin savi- tai sontapoikia ja savi- tai sontatotuuksia? Tiedän, mihin te omassa varassanne päädytte yhteiskunnassa ja ikuisesti. Jo nimenkäyttönne on huijaus ja totuuteen nähden savea ja sontaa, ja niin on kaikki sitä seuraavakin. Koko elämä.

      Olisiko tosiaan, perijuutalaiseen tapaan, nyt keskuudessanne nouseva trendi, että ryhdytte esiintymään kiiltävänapaisina hurskastelijoina (teräsnapoina) – fariseuksina? Iljettää sanoa, että tämä trendi osoittaa perkeleen ryhtyneen entistä syvempään pettämiseen. Kuten saatana tekeytyy VALKEUDEN enkeliksi, niin samoin tekevät hänen orjansakin, 2. Kor. 11:14-15. Suomalainen totuudenetsintä koristautumassa juutalaisen nimenpeittämisen ohella juutalaiseen farisealaisuuteen? Oletteko te kaikki juutalaisia, pikkujuutalaisia? Minkälaisiin totuuksiin teräspojat päätyvät? Minkälaisiin olette jo päätyneet? Mitkä siis ovat teräsminuuksien meriitit?

      Jos tavallisen pettämisen lisäksi suomalainen totuustoiminta alkaa esiintyä myös hurskastelun kaavussa, kaikkoan lopullisesti. Sellainen on kuvottavaa ja iljettävää.

      Mitä teikä sanoo? Lausunko taas väärän todistuksen teikästä?

      Onko meikä Jumalan nimeä väärinkäyttävä valehtelija?

      Kerro, teikä.

      Teikä?

      ??

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
      1. Täydennän. Nimenkäytöllä huijataan täällä toisinkin päin – onhan tämä suomalainen totuusfoorumi. Täällä on nähtävästi paljon oikeita juutalaisia (Joh. 8:44) esiintymässä ei-juutalaisilta kuulostavilla nimimerkeillä tai etunimillä petostarkoituksessa. Niinpä mikä tahansa nimi voi täällä (ja itse asiassa koko Suomessa) kätkeä taakseen todellisen juutalaisen, otetaan summassa vaikka nimi nimipäiväluettelosta. Tänään nimipäivää viettää Sauli. Onko Sauli juutalainen? Näin voitaisiin kysyä tänään kaikkialla Suomessa.

        Plusääni(0)Miinusääni(0)
  13. Sampo Terho ainakin ajaa kuolemanrangaistusta ja lukemattomat persutrollit netissä. Tämä on vakava asia, sillä persut väittävät uskovansa kaikkiin näytösoikeudenkäynteihin ja terroriuhkiin ja falseflageihin. He raivoavat ”uusnatseja” ja holohoaxin paljstajia ja juutalaisten agendan vastaisesti puhujia vastaan. He haluavat, että juutalaisille alistuttaisiin eikä heistä saisi puhua vapaasti edes tosiasioita. He nuoleskelevat juutalaisia. Tätä on koko netti täynnä ja persupoliitikkojen kannanotot. Israelia palvovat uskonlahkot tulevat väkevästi puolustamaan mitä tahansa Israel vaatii. Tietenkin myös silloin, kun juutalainen vaatii esim. holokaustirevisionistien tai ”natsien” tappamista yms. Koko yhteiskuntahan jo pasaa viimeaikaisten tapahtumien perusteella ”ääriliikkeistä” ja on puhunut heti yhteen ääneen ”natseista” (ääri-islamilaisten) terroristien kanssa. YLE niputti jo aamulähetyksensä keskusteluaiheen otsikossa nämä kaksi vihan kohdetta ja propagoi niiden olevan samankaltaisia ilmiöitä ja uhkia. Persuthan ovatkin aina huutaneet kansallissosialistien ja islamin liittolaisuudesta, antisemitismistä ja muka samankalataisuudesta niin historiassa kuin nykyisin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Täällä olisi semmosta asiaa että kone saattoi olla Etähallittu ja joku aakkoslaitos tiputti koneen…
      http://www.veteranstoday.com/2015/03/27/350535/

      Anti-Hijack System

      Again, we mention the same thing we brought up during the disappearance of MH370: Modern “fly by wire” planes have, for years, had auto-land systems onboard that are in place to keep planes from being hijacked and crashed into nuclear power plants. We are told the planes can land using this system in winds up to 30 knots.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  14. Tässä hommassahan ylikansallisia feodaaliherrojaan kumartavat vallanpitäjämme ovat täysin rinnoin mukana : ”EU täyttää Suomen mamuilla”, http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/03/eu-tayttaa-suomen-mamuilla

    Ks. myös http://tappis.0catch.com/Kalergi_suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi.htm

    Näin käyttäytyy Super-Neuvostoliitto politrukki provinssin alamaisia kohtaan: ”Stubb ja törkeyden huippu: “Mitä me täällä tuppukylässä teemme…?””, http://mvlehti.net/2015/03/27/stubb-ja-torkeyden-huippu-mita-me-taalla-tuppukylassa-teemme/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  15. Pistetään nämä petoksen voitelemat ”kansan”edustajat seinää vasten.

    Kansalaisaloite rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittamiseksi on melkein valmis.

    Kun uusi eduskunta aloittaa se joutuu heti ensimmäiseksi ottamaan tämän kansalaisaloitteen käsittelyyn.

    https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/970

    Silloin erotetaan jyvät akanoista.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  16. Raha on Jumala ja Rotschild on hänen profeettansa!

    Finanssipiirit tukevat avoimesti massamaahanmuuttoa. Raha on voimallinen keino asenne- ja mielipiteenmuokkauksessa. Ihmiset tekevät ihmeellisiä tekoja kun kysymyksessä on raha. `Söeshän sitä vaekka matolääkkeet jos suapi ilmattein` (mummo).

    Pohjoismaat ovat viimeinen linnake, jota monikulttuurisuus ei ole vielä saavuttanut täydellä voimallaan. Mutta nyt tämäkin `epäkohta` korjataan. Vaalit lähestyvät ja politrugit puhuvat leikkauksista ja säästökohteista. Näin tosin tulee tapahtumaan, mutta mihin säästetään ja ketä varten leikataan – ja mistä? Minne fyffe menee? Mittava tulojen ja varallisuuden siirto on edessä!

    Esimerkiksi perintövero tulee ajamaan Suomesta menestyviä yrityksiä, vapaa työvoiman liikkuvuus on ajanut ja ajaa koulutettua populaa leveämmän leivän toivossa ulkomaille, YT-neuvottelut ovat kiihtyneet kaiken aikaa, maassa on massatyöttömyys, tuotantoa on siirretty ns. kolmansiin halvan kustannustason maihin, pääoma pakenee Suomesta, terveydenhoito priorisoidaan jne.

    Tähän saumaan Suomeen tullaan ottamaan massoittain ulkomaalaisia `osaajia`. Meneillään olevaa liikettä Pohjoismaihin voisi hyvinkin kutsua kansainvaellukseksi, jollaista ei ole nähty kuin sitten viimeksi varhaiskeskiajalla.

    Tämä kaikki on kuitenkin kustannettava, mutta lasku lähetetään suomalaiselle veronmaksajalle. Suomen talous on ajettu vähälle aikaa kuralle ja tähänkö pitäisi ottaa lisää merkittävää velkaa. Eikö esimerkiksi kehitysmaa-apu ole lähtökohdiltaan absurdi – otetaan yksityiseltä sektorilta velkaa (elvytetään), jotta velkarahalla voidaan maksaa kehitysmaatukiaisia.

    Jossakin vaiheessa tähän tulee piste. Ei minkään maan talous kestä tällaista menoa rajattomasti. Eräänä kauniina päivänä huomataan kuinka meillä on sankoin joukoin maahanmuuttajia keskuudessamme, joitten hyvinvointia emme pysty pitämään yllä. Mutta niin näkevät maahanmuuttajatkin

    Katsokaahan vaan, niin tapahtuu kulttuurien yhteentörmäys Euroopassa. Yleisin yhteiskuntamuoto tulee olemaan anarkia.

    Näin meillä:
    http://www.velkakello.fi/

    RAY ilmoitti lopettavansa sokeiden tukemisen – ja samaan aikaan muualla….??!!:
    http://mvlehti.net/2015/03/30/ray-ilmoitti-lopettavansa-sokeiden-tukemisen-ja-samaan-aikaan-muualla/

    Vaikka alla oleva listaus on edellisessä linkissä, niin en malta olla ottamatta sitä tähän, koska tämä on niin pöyristyttävää. Listauksessa oleellista eivät ole tuen määrät, vaan huomio pitäisi kiinnittää niihin toimijoihin, jotka saavat tukea. Heidän mielipiteensä maahanmuuttopolitiikassa on ostettu. Kannustimena maahanmuutto myönteisyyteen käytetään rahaa – ja se toimii.

    80 000 euroa Daisyladies ry, Maahanmuuttajanaisten syrjäytymisen ehkäisemiseen / Turku ja Turun lähialueet
    70 000 euroa Eläkeläiset ry, (Ck) Ikääntyneiden maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen osallistumiseen kansalaisjärjestötoiminnan kautta (Teemme yhdessä- vuorovaikutteista, interkultturista kansalaisjärjestötoimintaa) (2011-2012)
    200 000 euroa Erityishuoltojärjestöjen liitto ehjä ry, Maahanmuuttajanuorten ja ilman huoltajaa maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden nuorten tukiasumistoimintaan (2006-2012)
    147 000 euroa Espoon järjestöjen yhteisö ry, (Ci) Maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen, nuorten osallisuuden kasvun ja aktiivisen kansallisuuden tukemiseen ja nuorten identiteetin vahvistamiseen (Kulo -kulttuurilla osalliseksi -projekti, 2012-2015)
    49 998 euroa Espoon mielenterveysyhdistys – esbo mentalh.för ry, (Ci) Mielenterveysongelmista kärsivien maahanmuuttajien vertais- ja ryhmätoimintamallien kehittämieen (Monimieli, monikulttuurisuus ja mielenterveys 2011-2013)
    77 000 euroa Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Neuvonta- ja kriisipisteen toimintaan maahanmuuttajille
    51 000 euroa Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys ry, Maahanmuuttajanuorten viikonlopputoimintaan (yökoripallo).
    170 000 euroa Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys ry, (Ci) Isien hyvinvoinnin edellytysten, perhekeskeisyyden, miehille tarjottavien vapaaehtoisareenoiden ja maahanmuuttajaisien sosiaalisten verkostojen kehittämiseen (Mitä isot edellä – sitä pienet perässä, 2011-2013)
    959 000 euroa Hiv-säätiö, Yleisen HIV-tietoisuuden edistämiseen ja tartuntojen ennaltaehkäisyyn (avustusta on käytettävä myös miesten kanssa turvallisesti – ja maahanmuuttajiin kohdistuvaan preventiiviseen toimintaan)
    180 000 euroa Ihmisoikeusliitto ry, Kunniaan liittyvien konfliktien sovittelun kehittämiseen maahanmuuttajayhteisöjen sisällä (Kitke!-hanke, 2010-2012)
    92 000 euroa Kainuun nuotta ry, (Ci) Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen parantaminen ja osallisuuden lisääminen (Osallisuus vahvistaa), (2012-2015)
    70 000 euroa Kanava nuoriso ry, (Ci) Rasismin ehkäisyyn ja rasismia kohtaavien maahanmuuttajien tukemiseen (Katso peiliin -projekti, 2012-2015)
    120 000 euroa Kuopion setlementti puijola ry, Maahanmuuttajien kotoutumista edistävään toimintaan (Kompassi)
    100 000 euroa Lounais-suomen mielenterveysseura ry, (Ci) Traumatisoituneille maahanmuuttajille suunnattujen tukimuotojen kehittämishanke (Serene, 2012-2016)
    101 000 euroa Lyömätön linja espoossa ry, Maahanmuuttajamiesten käyttämän väkivallan ehkäisyyn (Miehen Linja -toiminta)
    120 000 euroa Maria akatemia yhdistys ry, Maahanmuuttajataustaisten naisten käyttämän väkivallan tunnistamiseen ja kohtaamiseen (MASU -projekti, 2010 – 2013)
    196 000 euroa Marttaliitto ry, Erityisryhmien kotitalousneuvontaan (maahanmuuttajat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, Arki-sujuvaksi-toiminta)
    120 000 euroa Miessakit ry, Maahanmuuttajamiesten tukiprojektiin (Vieraasta Veljeksi 2007-2013)
    54 000 euroa Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki mimosa ry, Monikulttuurikeskus Mimosan toimintaan (Mikkelin seudun maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatoiminta)
    85 000 euroa Monika-naiset liitto ry, Maahanmuuttajalapsiin ja -nuoriin kohdistuvan väkivallan matalankynnyksen toimipisteen Malla toimintaan (2012-2014)
    208 000 euroa Mosaiikki ry, Maahanmuuttajatiedotukseen100 000 euroa Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto moniheli, (Ci) Maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyöverkoston kehittämiseen (2011-2013)
    82 000 euroa Rovalan setlementti ry, Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen (Koti)
    150 000 euroa Rovalan setlementti ry, (Ck) Maahanmuuttajien tukemiseen (Suomi Kotina) (2011-2013)
    109 998 euroa Setlementti louhela ry, Maahanmuuttajatyön, tiedotus- ja neuvontapisteen ja ryhmätoimintojen kehittämiseen (Osaksi yhteisöä, 2010-2013)
    57 000 euroa Setlementtinuorten hämeen piiri ry, (Ci) Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen, maahanmuuttajien osallisuuden ja aktivoinnin tukemiseen (Vapari -projekti 2012-2014)
    96 000 euroa Setlementtiyhdistys naapuri ry, Naistarin maahanmuuttajatoimintaan
    51 000 euroa Suomen diabetesliitto ry, Erityisryhmien sopeutumisvalmennustoimintaan (diabetesta sairastavat maahanmuuttajat, kehitysvammaiset ja mielenterveyspotilaat)
    84 999 euroa Suomen mielenterveysseura ry, (Ck) Kidutusta kokeneiden ja traumatisoituneiden maahanmuuttajien tunteiden hallinnan, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen (Tasapainovalmennus, 2012-2014)
    163 000 euroa Suomen pakolaisapu ry, Maahanmuuttajien vertaistukitoimintaan (Kasvokkain)

    224 000 euroa Suomen pakolaisapu ry, Maahanmuuttajayhdistysten voimavaraistamiseen (Järjestöhautomo)
    225 000 euroa Suomen pakolaisapu ry, Konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön sekä asumisneuvonnan kehittämisprojektiin maahanmuuttajille (2006-2013)
    286 000 euroa Suomen pakolaisapu ry, (Ci) Toimintamallin luomiseen 18-25-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi (Kurvi 2012-2015)
    255 000 euroa Suomen punainen risti, Maahanmuuttajatoimintaan
    82 000 euroa Turun nmky-kfum i åbo ry, Maahanmuuttajien henkilökohtaiseen palveluohjaukseen 2011-2013 (MAHKU)
    85 000 euroa Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, (Ck) Maahanmuuttajaomaishoitajien tukemiseen vapaaehtoistoiminnan avulla (2012-2015)
    120 000 euroa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, (Ci) Työpajoilla tehtävän maahanmuuttajatyön edistämiseen (MaMuPaja 2011-2013)
    102 000 euroa Vammaisfoorumi ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskuksen toimintaan
    86 000 euroa Vanhustyön keskusliitto ry, Ikääntyvien maahanmuuttajien elinoloja edistävään toimintaan (IkäMamu)
    82 000 euroa Vantaan järjestörinki ry, Maahanmuuttajayhdistysten toimintaedellytysten kehittämiseen ja maahanmuuttajien neuvontaan
    100 000 euroa Varsinais-suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry sondip Maahanmuuttajayhdistysten tuki-, ohjaus- ja tiedotustoimintaan (Makosa)
    210 000 euroa Väestöliitto ry (Ci), Koulutettujen maahanmuuttajanaisten mentorointimallin valtakunnallistamiseen ja juurruttamiseen (WOMENTO, 2012-2014)
    85 000 euroa Walter ry, (Ci) Maahanmuuttajataustaisten sekä kantaväestön lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn lähiöalueilla (Urbaanit lapset ja nuoret 2012-2014)
    541 000 euroa Helsingin diakonissalaitoksen säätiö, Kidutettujen pakolaisten psykiatriseen kuntoutustoimintaan (2012)
    277 000 euroa Kesälukioseura ry, Pakolaislasten lomatoimintaan (Asiakkaat on valittava hakemusten perusteella, Avustuslaki 15 §)
    320 000 euroa Oulun diakonissalaitoksen säätiö, Kuntoutuskeskuksen perustamiseen kidutetuille pakolaisille (2006-2012)
    91 000 euroa Pakolaisneuvonta ry, (Ck) Paperittomien siirtolaisten oikeudellisen neuvonnan kehittämiseen ja tiedontuotantoon (2012-2014)
    90 000 euroa Suomen somaliliitto ry, Somalialaisen kansalaistoiminnan vahvistamiseen Suomessa (Soke, 2011-2014, avustusta voi käyttää vuoden 2011 aikana syntyneisiin kuluihin)
    32 000 euroa Barnavårdsföreningen i finland rf, För semesterverksamhet bland flyktning- och invandrarbarn (Kunderna bör väljas på basen av ansökan, Lagen om penningautomatunderstöd 15§)
    65 000 euroa Föreningen luckan i huvudstadsregionen rf, För lågtröskel möteplats samt rådgivnings- och handledningstjänster för invandrare (2012-2014)

    Suomalaiset eivät päätä omista asioistaan, sen tekevät muut, ja kaikki poliittiset puolueet kannattavat heidän agendaansa, tahtoivatpa sitä tai eivät.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Ei ole fiksua. Massamaahanmuutto ei-juutalaiseen Eurooppaan on juutalainen kansanmurhaprojekti. Vuonna 2000 Euroopan valtalehdissä oli juutalaisten sodan jälkeen maailmanhallintaelimekseen luoman YK:n ilmoitus, että Euroopan tulee seuraavien 50 vuoden aikana vastaanottaa 650 miljoonaa maahanmuuttajaa muualta maailmasta (juutalaiset ovat päässeet Euroopan/maailman kansoista niskan päälle velkarahajärjestelmänsä avulle – heidän rahansa, siis velka, orjuuttaa). Tällä projektilla juutalaiset haluavat tuhota koko Euroopan saadakseen sen pois tieltä maailmanvaltaansa rakentaessaan.

      Paavolan kirjoituksessa ei mainita juutalaisista mitään, vaikka tämä ihmiskunnanmurhaprojekti on heidän projektinsa. Hän syyttää maailmanvaltapyrkimyksistä muslimeja ja katolista kirkkoa/jesuiittoja! Sopivasti Paavola unohtaa varsinaiset rikolliset! Onko Paavola harhaopettaja, juutalaisten kätyri? Miksi muuten hän laatii tuollaisen pitkän kirjoituksen, jonka tarkoitus on puhua asian ohi?

      Paavola myös julistaa Israelin kansan Jumalan silmäteräksi, mikä osoittaa hänet karkeaksi harhaopettajaksi. Sanoohan jo normaali ymmärrys, että kristityt (uskossa Kristuksen lunastustekoon pelastuneet) ovat Jumalan silmäterä, Kristushan (Vanhassa testamentissa luvattu ”siemen”, heti 1. Moos. 3:15 alkaen) on Raamatun sanoma ja hänessähän ainoastaan on pelastus.

      Eräässä lehtijutuissani kirjoitin tästä Jumalan silmäterä -asiasta, jo kopioin sen tähän:

      Juutalaiset kuulemma ovat Jumalan silmäterä. Kuitenkin Sakarjan jakeet 2:2-9, joissa asiasta puhutaan, osoittavat, että kyseessä on lupaus hengellisestä Jerusalemista, kirkosta: se on muuriton (j. 4), vaikka Nehemia ja Esra sanovat Jerusalemin muurilliseksi; kyseessä ei voi olla maallinen Jerusalem, koska pakanakansat eivät ole joutuneet juudalaisten orjiksi (j. 9: ”orjiensa saaliiksi”); jakeissa 8 ja 9 puhuja on Herra, ei Sakarja (Herra puhuu itsestään), eikä Sakarjaa lähetetty ”pakanakansojen luokse”, Herra, evankeliumi, lähetettiin. Kristityt ovat Jumalan silmäterä.

      Ei ole fiksua tuoda Paavolan, harhaopettajan, tekstejä tänne. Tuoja tulee itsekin syylliseksi. Tuoja myös pilkkaa lukijoita täällä tuollaisilla teksteillä.

      Tämä Magneettimedia tulvii kommenttiosastonsa puolesta huijausta, valhetta, propagandaa ja väärää opetusta. Siihen pitäisi saada korjaus. Toisaalta se on ymmärrettävää, sillä mitä muuta tämä saatanalauma, joka Suomen kansa on, voi tuottaa kuin huijausta, valhetta, propagandaa ja väärää opetusta – ja vähitellen myös myös puhdasta väkivaltaa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  17. ”Lisäksi tällaiset maahanmuuttajat tulee hajasijoittaa eri puolille Suomea — edistää heidän integroitumistaan.”

    Tämä lause kertoo PS:n olevan valeoppositio.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  18. Vesa-Ilkka Laurio:

    ”Terästotuudelle.”

    Kiitos 🙂

    ”Eikö superpojalla (teräspojalla) ole nimeä?”

    Toki on, niin on Batmanillakin: Bruce Wayne. On tilanteita, jolloin on hedelmällisempää esiintyä rooliasussa, jotta voi mättää useammalla rintamalla.

    Käyttämäsi halveksuva kieli minua kohtaan kertoo mielestäni narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Älä nosta itseäsi, anna sen tehdä muut. Tuo Sinun harjoittama hannujortikkamainen ihmisten halveeraaminen ei aja ollenkaan Suomen agendaa. Etkö tosiaan tiedä, että tuollainen kieli ei ole rakentavaa?

    ”Mitä teikä sanoo? Lausunko taas väärän todistuksen teikästä?”

    Kulttuurimarxsistit – kuten jyrkilehtola – käyttää juuri tuollaista kieltä. Onko tuo hyvien tapojen mukaista?

    ”Onko meikä Jumalan nimeä väärinkäyttävä valehtelija?”

    Vastakysymys: onko toimintasi kymmenen käskyn mukaista?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  19. Vesa-Ilkka Laurio:

    ”Kyllä käsittääkseni on. Jos ei ole, osoita se täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti, ei yleisinä heittoina. Missä olen rikkonut Jumalan käskyjä vastaan?”

    Kirjoitin aikaisemmin:

    ”2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.”

    Mielestäni käytät tätä itsesi nostattamiseen.

    ”8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.”

    Panettelet ihmisiä kulttuurimarxsistisesti, kuten minua.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Ei sitten löytynyt mitään täsmällistä. Luultavasti Savitotuus kokeen vain oman kiiltävän teräsnapansa tulleen tahratuksi.

      Jos olisit kristitty tai edes älyllisesti rehellinen, ymmärtäisit (edes kontekstista, jossa puhun), että en panettele yhtään ketään, en ihmisiä enkä sinua. Minä nuhtelen Raamatun käskyn mukaan. Nuhtelen jumalattomia ja varoitan heitä heitä uhkaavasta kohtalosta, ikuisesta helvetistä. Tällainen nuhtelu nousee RAKKAUDESTA:

      ”Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä minun päähäni, siitä minun pääni älköön kieltäytykö” (Ps. 141:5); ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta” (Jaak. 5:19-20).

      Ja tähän työhön Raamattu minua KÄSKEE:

      ”Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehota” (2. Tim. 4:2); ”Kehota ja nuhtele kaikella käskyvallalla” (Tiit. 2:15); ”Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät” (1. Tim. 5:20); ”Nuhdelkaa kurittomia.” (1. Tess. 5:14); ”Nuhdelkaa pimeyden hedelmättömistä teoista” (Ef. 5:11); ”Nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi” (Tiit. 1:13); ”Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa” (Snl. 9:8); ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa” (2. Tim. 3:16); ”Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa; semmoisilta on suu tukittava” (Tiit. 1:10-11).

      Raamattu UHKAA minua hirvittävällä kohtalolla, ellen nuhtele:

      ”Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi” (3. Moos. 19:17); ”Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut” (Hes. 3:18-19).

      Raamattu YLISTÄÄ sitä, joka ottaa vastaan nuhtelun:

      ”Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa” (Snl. 12:1); ”Ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelot ylenpalttiset.”

      Raamattu lausuu TYLYT SANAT siitä, joka vihaa nuhtelua:

      ”Pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa” (Snl. 13:1); ”Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!” (Snl. 13:18).

      Ehkä Terästotuutta eivät miellytä sanat, joita käytän. Jos et, Terästotuus, ole Jeesuksen pelastama, toivotko lievempää nuhtelua? Sitäkö korvasi sietää? Olisiko parasta, ettei nuhdella ollenkaan?

      Mitä nuhtelusanoihin tulee, niin Jumala itse sanassaan uhkaa jumalattomia helvetillä! Raamattu sanoo luonnollista ihmistä perkeleen lapseksi (Joh. 8:44; 1. Joh. 3:10). Ap. t. 26:18 sanoo, että luonnollinen ihminen (so. Jeesuksessa pelastumaton ihminen) on saatanan vallassa. 2. Tim. 2:26 sanoo, että luonnollisen ihmisen on perkele vanginnut tahtoansa tekemään. Jeesus ja Johannes Kastaja käyttävät nimityksiä ”kyykäärmeitten sikiöt” ja ”käärmeet” (Matt. 3:7; 12:34; 23:33). Luuk. 13:32 käyttää nimitystä ”kettu”. Fil. 3:2 puhuu ”koirista” ja ”pilalleleikatuista”, Matt. 7:6 ”koirista” ja ”sioista” ja Ps. 22:17 ja 21 ”koirista”. Ps. 116:11 ja Room. 3:4 sanovat kaikkia ihmisiä valehtelijoiksi. Ap. t. 20:29 puhuu ”susista.”

      Room. 1:29-32 antaa luonnollisista, himojensa vietävissä olevista ihmisistä tällaisen kuvauksen: ”He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

      Room. 3:10-18 antaa ihmisistä seuraavan kuvauksen: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.”

      2. Tim. 3:1-5 antaa luonnollisista ihmisistä tällaisen kuvauksen: ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.”

      Ulkokultailevia ihmisiä (esim. Suomen kansaa) Raamattu kuvaa näin: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta” (Matt. 23:27-28); ”Sinä valkeaksi kalkittu seinä” (Ap. t. 23:3).

      Ef. 2:1-3 kuvaa luonnollisia ihmisiä ”rikoksiinsa ja synteihinsä kuolleiksi” ja ”vihan lapsiksi”. Koska Room. 14:23 sanoo: ”Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä”, niin KAIKKI luonnollisen ihmisen ajatukset, sanat ja teot – koko elämä – ovat syntiä Jumalan silmissä. Jer. 17:9 sanoo: ”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen.” Jer. 51:17 sanoo: ”Järjetön on jokainen ihminen, tietoa vailla.”

      Ps. 62:10 sanoo: ”Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa’assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys.” Jes. 40:15, 17 sanoo: ”Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa’assa. – – Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä.” Ps. 144:4 sanoo: ”Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niin kuin pakeneva varjo.”

      Snl. 12:15: ”Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas.”

      Snl. 18:2: ”Tyhmän halu ei ole ymmärrykseen, vaan tuomaan julki oma mielensä.”

      Luther kirjoittaa Isossa Katekismuksessaan kahdeksannen käskyn kohdalla, että julkisista synneistä (siis esim. foorumeilla esitetyistä valheista, huijauksista ja muista synneistä) tulee myös rangaista julkisesti: ”Jos taas synti on täysin julkinen, selvästi tuomarin ja kaikkien muidenkin tiedossa, silloin voit syntiin syyllistymättä välttää asianomaista ja antaa hänen olla oloissaan. Hänhän on jo itse turmellut maineensa. Lisäksi voit julkisesti todistaa häntä vastaan. Koska asia on päivänselvä, kysymys ei voi olla mistään juoruilusta, väärästä tuomitsemisesta eikä väärin todistamisesta. Onhan esimerkiksi kaikki se, mistä nyt moitimme paavia ja hänen oppiaan, täysin avoimesti julkaistu kirkossa ja kuulutettu koko maailmalle. Kun näet synti on julkinen, tulee myös rangaistuksen ansaitusti olla julkinen, jotta jokainen oppisi varomaan syntiä.”

      Mitä Terästotuuden mielipiteeseen tulee, että käytän Jumalan nimeä itseni nostattamiseen, niin tuollainen väitehän on täysin mieletön! Minulle ei ole kuuna päivänä tullut mieleen ”korottaa itseäni”. Puhun Jeesuksesta sen tähden, että olen SYNTINEN, kuoleman ja helvetin ansainnut, ilman Jeesusta Kristusta. Miksi muuten Jeesus Kristus olisi huulillani? Olen kuitenkin pelastunut Kristuksessa, ja siksi sydämeni pakottaa minut korottamaan, kiittämään ja ylistämään häntä! Terätotuuden silmät ovat sokeat, kun hän tuollaista väittää. Loukkaantuisin, ellen tietäisi, että loukkauksen takana on hengellinen sokeus.

      Minä siis nuhtelen, Terästotuus, en vihaa. Nuhtelen jatkossakin sinua ja ihmisiä niillä sanoilla, jotka Pyhä Henki sydämeeni tuo. Nuhtelun on syytä loppua vasta sitten, kun tulet katumukseen Jumalan lain (käskyjen) edessä ja joudut omantunnon hätään. Silloin sinulle tulee julistaa evankeliumia ja pelastut. KAIKKI ihmiset, myös sinä, ovat syntisiä (Room. 3:9, 19, 23; 11:32; Gal. 3:22). Synnin palkka on kuolema, helvetti. Synnin rangaistuksesta pääsee vain Kristuksessa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  20. Vesa-Ilkka Laurio: ”Ja vielä: Kenen kanssa minulla on kunnia keskustella?”

    Terästotuuden.

    Jos asia pysyy asialinjalla, keskustelusta voi kasvaa hyvinkin hedelmällinen.

    Kiitos hyviin tapoihin palaamisesta, kiitos.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  21. Friedrich Nietzsche: ”Joka taistelee hirviöitä vastaan, katsokoon, ettei hän itse muutu siinä hirviöksi.”

    Käytöksesi on narsistinen. Vastapuoli vain nauraa partaansa sille kuinka tyhmiä nuo goymit ovat: tappelevat vain keskenään. Olimme oikeassa : ) Narsisti tulkitsee kaiken negatiivisen johtuvan muista. Näin toimit juuri, et pysty edes samalla tavalla ajattelevien kolmen muun kanssa yhteistyöhön.

    ”(2. Tim. 4:2); ”Kehota ja nuhtele kaikella käskyvallalla””

    Sinä olet yksityishenkilö, ei sinulla ole käskyvaltaa. Narsistiset lestadiolaiset tekevät tuollaisia tulkintoja: he ovat samalla säädäntävalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta – juuri kuten kommunistit. Ilmankos on yleistä lestadiolaisten keskuudessa, että rikoksen uhri syyllistetään ja rikoksen tekijä nostetaan korkeammalle jalustalle. Miksi lestadiolaisten alueet ovat muuttotappioalueita?

    Et pysty sivistyneeseen keskusteluun, ei ole mitään järkeä jatkaa keskustelun yrittämistä Sinun kanssasi.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Harrastakaa vain ihmeessä edelleenkin pyrintöjänne, en kaiketi teitä ole estämässä. Päämääräänne te varmasti pääsette ja näkemäni perusteella ilman sen suurempaa vaivaa te siihen myös päädytte. Mukaan saatte – kun valistus lähtee leviämään – todennäköisesti yllättävänkin suuren osan kansasta, joten eihän tässä mitään ongelmaa ole. Saattaa syntyä hedelmällinenkin ja (kuten sanot) sivistynyt yhteistyö kansan keskuudessa. Silloin päämäärä ikään kuin tulee itsestään.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  22. Nietzsche oli filosemiitti ja saksalaisvihaaja juutalaisten etujen ajaja. Miksi muutoin hänestä olisi tehty muotifilosofi?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  23. Nietzsche vihasi erityisesti kristinuskoa. Monta teosta on omistettu yksinomaan kristinuskon häpäisylle ja vastustamiselle. Nietzsche oli Fredrik Töbenin tietojen mukaan myös homo.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat