Vaihdevuositutkimuksen uusimmat virtaukset: apua luonnontuotteista

Vaihdevuosien vaivoja lievittävien kasvien lista on vakuuttava. Yksi niistä on tähkäkimikki, joka toimii paremmin kuin hormonikorvaushoito. Mutta on olemassa muutama heikommin tunnettu, kuten männynkuoriuute ja ginseng…

Kuluneen muutaman vuoden aikana on syntynyt valinnanvaraa naisille, jotka kaipaavat luonnollisia ratkaisuja vaihdevuosioireisiin.

Pellava: parantaa elämänlaatua enemmän kuin hormonikorvaushoito

Hyvin mielenkiintoisessa kolmekuukautisessa tutkimuksessa verrattiin neljää ryhmää: 5 g pellavansiemeniä + koulutusta vaihdevuosista, 5 g pellavansiemeniä mutta ei koulutusta vaihdevuosista, hormonikorvaushoito ja kontrolliryhmä, jolle ei annettu korvaushoitoa. Vaihdevuosien oireet lievittyivät 9 % pellavaryhmässä, 9,8 % pellava/koulutusryhmässä, 10 % hormonikorvaushoitoryhmässä ja pahenivat 7 % kontrolliryhmässä, mikä tarkoittaa, että pellava vastaa teholtaan hormonikorvaushoitoa. Itse asiassa se on parempaa, koska elämänlaatupisteet laskivat vielä enemmän hormonikorvaushoitoryhmässä kuin ryhmässä, joka ei tehnyt mitään, mutta nousivat pellavansiemenryhmässä (1). Näin ollen pellava parantaa vaihdevuotisten naisten elämänlaatua enemmän kuin hormonit.

Humala: lievittää fyysisiä ja psyykkisiä oireita

Yrtti nimeltä humala sisältää hopeiinia, joka on voimakas fytoestrogeeni. Niinpä tässä kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa tutkimuksessa 120 vaihdevuotiselle naiselle annettiin joko 500 mg humalaa tai plaseboa 90 päivän ajan. Greenen vaihdevuosikyselystä humalaa käyttäneet naiset saivat matalampia kokonaispisteitä: humalaryhmässä pisteet laskivat 90 %, verrattuna 3,6 % plaseboryhmässä. Naiset saivat merkittävästi parempia tuloksia ahdistusta ja masennusta, fyysisiä oireita, kuumia aaltoja ja haluttomuutta mittaavilla asteikoilla. Kuumien aaltojen esiintyvyys laski 94,5 % humalaryhmässä, mutta vain 0,8 % plaseboryhmässä. Humala oli hyvin turvallista: haittavaikutuksia ei havaittu (2).

Neidonhiuspuu, vaihdevuodet & libido

Ja mitä tulee seksuaalisen halun latistumiseen, koska monien naisten libido laskee vaihdevuosien aikana, tutkijat suorittivat kolmoissokkoutetun, plasebokontrolloidun tutkimuksen, jotta näkisivät onko neidonhiuspuusta apua. 63:lle vaihdevuotiselle naiselle annettiin 120-240 mg neidonhiuspuu-uutetta tai plaseboa 4 viikon ajan. Halukkuus parani havaittavasti neidonhiuspuuryhmässä verrattuna plaseboryhmään: seksuaalinen halukkuus nousi kohtalaisesti 64,5 % neidonhiuspuuryhmässä verrattuna 34,4 % plaseboryhmässä (3).

Rohtosarviapila

Kaksoissokkotutkimuksessa annettiin joko 500 mg rohtosarviapilan siemenjauhetta tai plaseboa kahdesti päivässä 88:lle vaihdevuotiselle naiselle. Kaikki naiset kärsivät kohtalaisesta tai vakavasta epämukavuudesta ja kokivat kuumia aaltoja 3-5 kertaa päivässä. Rohtosarviapilaa käyttäneet naiset saivat havaittavasti parempia pisteitä Greenen vaihdevuosikyselyssä. Plaseboa saaneiden pisteet paranivat vain vähän: 34,25:stä tutkimuksen alussa 30,49:ään lopussa. Rohtosarviapilaa saaneilla parannus oli havaittavasti suurempi: 34,83:sta 19,64:ään. Kuumat aallot vähenivät 47,8 % rohtosarviapilalla, ja 32 % rohtosarviapilaa ottaneista ei kokenut lainkaan kuumia aaltoja. Selkeää edistystä havaittiin myös yöllisessä hikoilussa (57,1 %), unettomuudessa (75 %) ja päänsäryssä (53,9 %) verrattuna plaseboon. Vaginan kuivuus lievittyi havaittavasti enemmän rohtosarviapilaryhmässä.

Rohtosarviapila oli plaseboon verrattuna parempi myös psykologisten oireiden osalta. Mielialan vaihtelut lievittyivät merkittävät 68,2 %. Masennus, ahdistus ja seksuaalinen haluttomuus lievittyivät huomattavasti enemmän rohtosarviapilalla. Plaseboon verrattuna myös elämänlaatu parani havaittavasti rohtosarviapilaryhmällä. Rohtosarviapilaa saaneet naiset kokivat fyysisen ja henkisen uupumuksen, keskittymiskyvyn ja työmotivaation, kuten myös yleisterveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin parantuneen.

Rohtosarviapila myös laski kokonaiskolesterolia, vaarallista LDL-kolesterolia ja triglyseridejä alentamatta sydänterveellistä HDL-kolesterolia naisilla, joiden kolesteroli oli koholla. Ja kuten pian näemme, tämä lisäetu ei tule yllätyksenä.

Rohtosarviapilaryhmässä estradioli nousi 120 prosentilla verrattuna alle 5 prosenttiin plaseboryhmässä. Tutkijat sanoivat, että estrogeeni nousi ja vaihdevuosioireet lievittyivät ”siinä määrin että voisi puhua terveestä hormonitasapainosta”. Rohtosarviapilaryhmässä ei esiintynyt myrkyllisyyttä ja haittavaikutuksia (4).

Fenkoli: tuliherä yrtti vaihdevuosioireisiin

Tässä uusi yrtti, joka auttaa selviytymään vaihdevuosista. Itse asiassa siinä ei ole mitään uutta. Mutta uutta on se, että sitä käytetään vaihdevuosiin. Tässä vasta julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että fenkoli voi auttaa kestämään vaihdevuosien oireet. Tutkimus oli kolmoissokkoutettu, ja siihen osallistui 90 vaihdevuodet ohittanutta naista. Puolet naisista sai plaseboa 8 viikon ajan, kun taas puolet naisista otti fenkolia 100 mg kahdesti päivässä. Vaikka naisten oireet olivat yhtä voimakkaat tutkimuksen alussa, lopussa fenkolia saaneiden naisten Menopause Rating Scale –asteikon tulokset olivat laskeneet havaittavasti. He voivat jo huomattavasti paremmin ensimmäisellä uudelleentestauskerralla viikolla 4. Toisaalta taas plaseboryhmässä ei havaittu selkeää muutosta. Ero toimimattoman plasebon ja toimivan yrtin välillä oli havaittava viikoilla 4, 8 ja 10 (5).

Tomaattimehu: uusi yllättäjä

Seuraavaksi jotain aivan uutta ja odottamatonta. Tomaattimehu auttaa vaihdevuosioireisiin ja parantaa veren rasva-arvoja. Tässäpä uusi käyttötarkoitus tomaattimehulle ja uusi vaihtoehto vaihdevuotisille naisille. Tutkimukseen osallistui 93 vaihdevuotista naista, joista neljälläkymmenelläyhdellä vaihdevuodet eivät olleet alkaneet, seitsemällätoista vaihdevuodet olivat meneillään, kahdellakymmenelläkahdeksalla ne olivat menneet ohi, ja seitsemällä vaihdevuodet oli käynnistetty lääkkeillä tai leikkauksella. Naiset nauttivat 200 ml suolatonta tomaattimehua kaksi kertaa päivässä 8 viikon ajan.

Sekä 4 viikon ja 8 viikon jälkeen tomaattimehu alensi havaittavasti Menopause Symptom Scale (MSS) -asteikon pisteitä. MSS mittaa kuumia aaltoja, hikoilua, vilunväristyksiä, sykettä, päänsärkyä, uupumusta, nivelten ja lihasten pakotusta, masennusta, unettomuutta ja ärtyisyyttä. Tomaattimehu myös paransi havaittavasti Hospital anxiety and depression scale (HADS) -asteikon pisteitä, osoittaen että tomaattimehu auttaa vaihdevuosien sekä fyysisiin että psyykkisiin oireisiin.

Tomaattimehu myös alentaa triglyseridejä havaittavasti, ja sillä oli suotuisa vaikutus sydämen lyöntitiheyteen. Nämä vaikutukset ovat tärkeitä, koska vaihdevuodet voivat kasvattaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Tomaattimehu myös kasvatti merkitsevästi lepoenergiankulutusta eli nopeutta, jolla keho polttaa kaloreita levossa.

Vaikka tutkimus ei ollut kontrolloitu, tämä tutkimus tarjoaa yllättäviä viiteitä siitä, että tomaattimehu voi olla hyvin turvallinen ja edullinen tapa lievittää vaihdevuosien epämukavuutta (6).

Liikunta & kuumat aallot

Mielenkiintoista kyllä, kukaan ei ole koskaan kysynyt millainen vaikutus liikunnalla on kuumiin aaltoihin vaihdevuotisilla naisilla. Tai, nyt on.

Kun 21 vaihdevuodet ohittanutta naista harrasti kohtuullisen rasittavaa vastusharjoittelua, verisuonten supistuminen, aivoverenkierto, hikoilu ja ihon lämpötila kuumien aaltojen aikana paranivat, mikä tarkoittaa, että liikunta lievittää kuumien aaltojen oireita. Harjoittelu aloitettiin 30 minuutilla kevyttä tai keskiraskasta liikuntaa kolmesti viikossa, ja rasitusta kasvatettiin 45 minuuttiin kovempaa harjoittelua 4-5 kertaa viikossa.

Tutkimuksen toisessa osassa käytettiin ”passiivista lämpöstressiä” aiheuttamaan kuumia aaltoja vaihdevuodet ohittaneille naisille. Osa heistä harrasti 16 viikon ajan keskiraskasta vastusharjoittelua, ja loput toimivat kontrolliryhmänä. Harjoittelulla oli havaittava vaikutus kuumiin aaltoihin ja kuumien aaltojen voimakkuuteen, ja se lievitti paremmin kuumien aaltojen aiheuttamaa hikoilua ja verisuonien supistumista.

Eli tutkimus vastaa kysymykseen siitä auttaako liikunta kuumiin aaltoihin. Ja vastaus on kyllä (7)!

Laventeli: tuoksu vie kuumat aallot tiehensä

Tässä kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa tutkimuksessa tarkasteltiin josko jokin niin yksinkertainen kuin laventeliaromaterapia auttaisi vaihdevuotisia naisia, joilla on kuumia aaltoja.

Laventelia annettiin sadalle vaihdevuotiselle naiselle 20 minuutin ajan kahdesti viikossa 12 viikon ajan. Laventeliryhmän naisilla oli havaittavasti vähemmän kuumia aaltoja: 10,58 viikossa verrattuna 19,7:aan (8).

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

Vaihtoehtoja hormonikorvauslääkitykselle
Soija ei suojaa vaihdevuosivaivoilta

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat