Välimeren tilanne; siirtolaisten jakaminen EU-maiden kesken sekä yhteiskunnallinen murros

Hiljattain käsiteltiin Välimeren tilannetta sisäministerien kokouksessa Maltalla. Euroopan suurvallat, mukana vähäinen Suomi, näyttivät vihreää valoa siirtolaisvirtojen jakamiselle EU-maiden kesken. Suomen pelastuksena on vain onnistunut yhteiskunnallinen murros.

Afrikasta tulevien siirtolaisten jakaminen EU-maiden kesken

Hiljattain uutisoitiin kuinka Italia ja Ranska ovat valmiita Schengen sopimuksen sivuuttamiseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoittavat olevansa yksimielisiä uudesta, automaattisesta siirtolaisten jakamisesta  EU-maiden kesken. Tällä tarkoitetaan Afrikasta saapuvia siirtolaisia. Mainitussa suunnitelmassa ovat mukana Saksa, Luxemburg, Malta, Portugali, Espanja ja Romania.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ja Ranskan pääministeri Emmanuel Macron.
Italian pääministeri Giuseppe Conte ja Ranskan pääministeri Emmanuel Macron.

Tätä Välimeren tilannetta käsittelevä sisäministerien konferenssi pidettiin Maltalla 23. syyskuuta. Kokoukseen, jonka Maltan sisäministeri oli kutsunut koolle, osallistui Suomesta sisäministeri Maria Ohisalo.

Suomen sisäministeriön varautumiset

Yllä oleva Välimeren tilanteeseen kytkeytyvä siirtolaisten jakamisen suunnitelmat näyttävät olevan linjassa Suomen osalta jo aikaisemmin Suomen sisäministeriön (SM) varautumiseen kaikin mahdollisin keinoin ja lainsäädännöllisesti massiiviseen maahanmuuttajien tulvaan sekä kriiseihin lähiaikoina. Tuolloin Maahanmuuttovirastossa (Migri) ajateltiin, että esimerkiksi 100 000 tulijaa pystyttäisiin hoitelemaan ongelmitta.

Rinteen hallitus ei puolusta Suomen rajoja

Sisäministeri Maria Ohisalon vastaus Jukka Mäkysen kirjalliseen kysymykseen voidaan tulkita siten, että Rinteen hallituksella ei ole pienintäkään aikomusta suojella Suomen rajoja mahdollisen uuden ”pakolaiskriisin” toteutuessa.

Siirtolaisten lennättämiset Afrikasta Saksaan on jo aloitettu

Siirtolaisten jakamiseen EU-maiden kesken viittaa myös jäljempänä oleva uutisointi:

IOM:n pääjohtaja William Lacy sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon allekirjoittivat asiakirjan, jolla IOM yhdistettiin yhdeksi YK:n yhteistyöjärjestöksi YK:n yleiskokouksen siirtolaisiin ja pakolaisiin liittyvässä korkean tason täysistunnossa 19.9.2016 New Yorkissa.

”Tämän historiallisen sopimuksen allekirjoittaminen tuo maailman johtavan siirtolaisjärjestön, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n (International Organization for Migration) Yhdistyneisiin Kansakuntiin – 65 vuoden suhteen huipentuma. Ensimmäistä kertaa 71 vuoteen YK:lla on nyt ’YK:n siirtolaisuusjärjestö’”, pääjohtaja Swing sanoi ja lisäsi: ”Tämä on erityinen kunnia meidän järjestöllemme – ja aito saavutus siirtolaisille, jäsenvaltioille ja tietenkin tälle kokoukselle.”

IOM:llä on myös toimisto Suomessa.

IOM on nyt aloittanut Euroopan tilauslennot Afrikasta Saksaan matkustajinaan somaleja. IOM:n tiedotteen mukaan lennolla oli 63 miestä, 91 naista ja 47 lasta. Lennot luonnollisesti jatkunevat edelleen.

IOM juhli saavutustaan Twitterissä, 15.10.2019:

Siirtolaisia Afrikasta Saksaan

”Se on tapahtunut! Ensimmäinen koskaan YK:n siirtolaisasian kansainvälinen tilauslento Etiopiasta, mukanaan 154 pakolaista, laskeutui Addis Ababasta Kasseliin Saksaan, Saksan uudelleensijoitusohjelman alaisuudessa. Toinen lento on suunniteltu lähtemään marraskuun puolivälissä, mukanaan 220 pakolaista lisää”.

Invasion New Wave

Siirtolaisvyörytykseen liittyen mutta ei yllä mainittuihin tilauslentoihin, liittyvät myös saksalaisen FB-sivuston lataama video, jossa siirtolaisjonot vyöryvät pitkinä virtoina kohti Euroopan maiden yltäkylläisyyttä. Mikäli  16.10.2019 kuvatun videon sanomaan voidaan luottaa, on syytä varautua EU-maissa uuden maahanmuuttaja-aallon vastaanottamiseen lähitulevaisuudessa.

Väestönsiirto ja kansanmurha

Eurooppalainen kantaväestö on päätetty vaihtaa poliittisen Lähi-idän populaatioon. EU-maiden hallitukset ja eduskunnat (tässä Suomi on mallioppilas) antaumuksellisesti täyttävät globaalin eliitin pyrkimykset pienintäkin yksityiskohtaa myöten jättiläismäisessä väestönsiirrossa poliittisen Lähi-idän alueelta Eurooppaan (mukaan lukien tietyt Afrikan alueet), joka itse asiassa tulee tuhoamaan eurooppalaisen etniskultuurellisen ja yhteiskunnallisen struktuurin.

Suomen halveksittava ja kriminaali poliittinen koneisto on päättänyt toteuttaa suomalaisten kansanmurhan, jonka instrumenttina toimivat maahan tulvivat poliittisen Lähi-idän nuorisopullistumat (etniset ryhmät, jotka koostuvat tässä tapauksessa nuorista miehistä).

Professori Gunnar Heinsohn väittää demografisen eli väestötieteellisen realismin perusteella lännen yhdeksi pääuhaksi jo 21:n vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä Lähi-Idän ja Saharan eteläpuolisen Afrikan nuorisopullistuman. Nuorisopullistuma tarkoittaa sitä, että yli 20 prosenttia väestöstä on nuorisoa, jotka ovat iältään 15–24 vuotta. Vastapainona Itä-Aasian ja latinalaisen Amerikan työikäisen ikäluokan pullistumalle vallitsee Japanissa ja Euroopassa vanhuuspullistuma.1

Lisäksi Heinsohn esittää muslimien Euroopan valloitusteoriaan todisteena, että:

Nykyisin kutakin 100 iäkästä henkilöä (55–59 -vuotta) kohden Saksassa ja Itävallassa on 70-80 teinipasifistia. Kuitenkin lähitulevaisuudessa jokaista 100 veteraani-ikäistä kanta-asukasta kohden tulee olemaan jo 300–700 hillitöntä ilman koulutusta, tulevaisuuden näköaloja sekä selkeitä elämän päämääriä vailla olevaa afrikkalaista.1

Tähän Heinsohnin tulevaisuuden skenaarioon kannattaisi suhtautua vakavasti. Voimme säilyttää kotimaamme itsenäisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin ja Euroopan vapaana muukalaisinvaasiosta, jos nujerramme viipymättä kotimaiset hallituksemme ja päättäjämme pohjustaen uuden valtiomallin oikeudenmukaisuuden, itsenäisyyden ja viisauden perustuksille. Itsenäistyneet valtiot kykenevät lähettämään tunkeutujat lähtömaihinsa; siinä ei ole mitään ongelmaa.

Pelastuksena ovat vain radikaalit toimenpiteet

Ensinnäkin pelastuakseen henkisesti on Suomen kansan luovuttava materialistisesta ja hedonisesta kulttuurista, jota sionistien kontrolloimista joukkoviestimien annista ja viihdemaailmasta alituisesti pursuaa.

Tulee myös luopua protestanttisesta uskonnon orjuudesta, joka tyrkyttää sielun pelastusta ”yksin uskon” kautta. Sitä vastoin on nojauduttava uskontoon, joka johtaa ihmisen henkiseen kehitykseen sekä ikuiseen elämään siunatussa tilassa, ja samalla vastaa kaikkiin filo­sofisiin kysymyksiin, selittäen älykkyyden todellisen olemuksen.

Tällainen teologinen sanoma, joka paljastaa Raamatun kirjojen salaisen henkisen merkityksen asettamalla valaistuneen älykkyyden sokean uskon tilalle, on jo ilmestynyt Taivaallisena Oppina Jumalalta Emanuel Swedenborginkynän kautta.

Emanuel Swedenborg (1688-1772).
Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Swedenborgin välityksellä ilmestyneestä Taivaallisesta Opista voidaan esittää kiteytys, joka voi toimia yhtenä kristinuskon perusohjeista: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua” (Matt. 16: 24). Swedenborg tarkoittaa tässä kohdassa ihmisen uudestisyntymis­prosessia, missä ihminen kiu­sausten eli hen­kisten koet­telemusten (risti symbolisoi kiusausta) avulla puh­distuu aiemman elämänsä pahuuksista ja vääryyk­sistä sekä jalostuu henkiseksi ihmiseksi, joka on monin verroin uu­destisyntymätöntä ihmistä älykkääm­pi. (Henkinen kehitys siis tapahtuu Jumalan voimalla ja uudestisyntyvän omalla aktiivisuudella).

Yllä esitetty teologinen osuus julkaistiin siksi, että valtion sekä yhteiskunnan kehittymisessä tarvitaan välttämättä myös henkinen jalostuminen, joka toteutuu siis yksilöjen eli individualistisen uudestisyntymisen kautta.

Aineellisen ja sosiaalisen yhteiskunnan regeneraatio synnyttää potentiaalia myöhemmälle yksilöiden henkiselle kehittymiselle poistaessaan keskuudestaan rappeutuneita kulttuurimaailman ilmiöitä. Tällöin kehittynyt yhteiskunta voi tarjota esimerkiksi joukkoviestinnän kautta mahdollisuutta arvokkaiden sekä korkeatasoisten henkisten tietojen levitykseen laajoille kansankerroksille.

Materialistinen ja sosiaalinen murros

Yllä esitetty suppea viittaus todelliseen henkiseen kehittymiseen kestää vuosisatoja, ennen kuin kansakunta kokonaisuudessaan, tai edes valtaosaltaan siitä saavuttaa jalostumista.

Suomessa toteutuu parhaillaan yhteiskunnallinen romahdus. Kuitenkin Suomen yhteiskuntarakenteet, hallintomuodot ja virastot ovat teknisesti toimivia. Maan talousmalli, kulttuurimuodot sekä joukkoviestintä viihdemaailmoineen ovat täysin mädäntyneet. Lisäksi poliittiset päättäjät ovat valtio- ja maanpettureita, jotka ovat alistaneet Suomen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset ylikansallisten korkoa kiskovien rahoitusmarkkinoiden sekä globaalien pääomanhaltijoiden nyljettäväksi. Uusliberalistiset voimat temmeltävät maassa vapaasti.

Viime vuosina Suomeen on kohdistunut enimmäkseen nuorista miehistä koostuva maahanmuuttajien invaasio, joka ilmeisesti tulee jatkumaan entistä rajumpana lähitulevaisuudessa, kuten kirjoituksen alkuluvuissa todetaan.

Koska maahanmuuttajien jatkuva saapuminen tuhoaa lopulta Suomen alkuperäisen etnisen ja kulttuurillisen perimän ja hidastaa tai jopa estää Swedenborgin kautta saapuneen teologian omaksumista, ovat suomalaiset pelastuakseen pakotettu nopeaan yhteiskunnalliseen sekä poliittiseen vallankumoukseen. Mikäli joku ajattelee ateistisesti, voi hän kuitenkin tehdä vallankumouksen esi-isiensä vuotaneen veren sekä heidän työnsä tähden. Veren ja työn tähden, joka on mahdollistanut suomalaisen yhtenäisen kansakunnan kehittymisen, jota kehitystä nyt tuhotaan parhaillaan.

Antaudummeko nyt vapaaehtoiseen ja häpeälliseen kansanmurhaan, vai päätämmekö suistaa poliittisen mafian sekä sitä tukevan valtamedian vallasta luoden samalla itsenäisen ja kauniin isänmaan? Valitkaamme näiden kahden väliltä.

Jäljempänä olevassa osiossa käsitellään vallankumousta teoreettisesta näkökulmasta:

Täysin selvää on, että nykyistä Suomelle ja sen kansalle hyvin vahingollista poliittista eliittiä ei saada syrjäytettyä parlamentaarisin keinoin. Mikäli haluamme todellakin saavuttaa itsenäisyyden, on edessä ennen pitkää yhteiskunnallinen murros – vallankumous.

Jo John Locken mukaan kerran valittu ylin valtiovalta voidaan tarvittaessa myös kumota. Locken mielestä huono, itsekäs ja tyrannimainen esivalta menettää laillisuutensa ja se voidaan oikeutetusti panna viralta, tarvittaessa jopa väkivallan avulla eli vallankumous on tietyissä tilanteissa oikeutettu (Locke 1689).

Locken mukaan hallinto voi olla oikeutettu vain, jos sille annetaan hallittavien suostumus ja se suojelee elämän, vapauden ja omaisuuden luonnollisia oikeuksia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Locken Yhteiskuntasopimuksen mukaan Suomen hallituksella ja eduskunnalla ei ole minkäänlaista oikeutta olemassa oloonsa.

Vallankumouksella pyritäisiin lyhyesti seuraavaan:

Koska eliitti ei tule luopumaan vallastaan vapaaehtoisesti, on tällöin vallankumous ainoa ratkaisu kuin myös uuden yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi. Vallankumous voi tapahtua vain ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoin, ja kansan ollessa kypsynyt kumoukseen, voidaan viimeinkin nujertaa raunioituvan materialistisen kapitalismin rakenteet.

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Tarvitaan itsenäinen rahatalous. Tarvitaan oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa, joka Suomessa olisi esimerkiksi Suomen markka. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava. .Suomen tulisi siis siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus, kuten yllä mainittiin.

Kaikki julkiset hankkeet tulisi rahoittaa valtion korottomilla lainoilla. Verotuksella turvattaisiin sosiaaliset oikeudet ja yhteiskunnan eri sektoreiden rahoitus. Veroaste ei saa nujertaa kuluttajia. Lisäksi verotuksen täytyy rohkaista perustamaan yrityksiä. Rahan painaminen on suhteutettava todellisen työn arvoon. Turhaa väljää rahaa ei saa painaa, sillä se osaltaan ruokkii inflaatiota.

Tässä yhteiskuntamallissa valtakunta kokonaisuudessaan panostaisi yhteisen hyvän eteen ja unohtaisi luokkaristiriidat, siten perusideana olisi valtion ja sen kansalaisten omavaraisuuden lisääminen niin, että taloudellinen riippumattomuusaste olisi kyllin vahva vapauden säilyttämiseen.

Rahanluontioikeus olisi valtiolla, joten tällainen valtio ei enää olisi suurten yksityisten pankkien orjuudessa. Näin veronmaksajat vapautuisivat liiallisten korkojen taakasta ja säästyneet kustannukset voitaisiin käyttää kansan parhaaksi.

Lisäksi kaikki elintasopakolaiset pitäisi palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat tulisi sulkea ”turvapaikanhakijoilta”.

Yhteiskunnallisen murroksen tavoitteena olisi taloudellisten toimijoiden, rahoitusmekanismien, tuotantolaitoksien, tuotantosuhteiden dramaattinen muuttaminen, jonka kautta päästäisiin muuttamaan koulutuksen, median, tieteiden, kulttuurin ja lainsäädännön formaattia edistyksellisemmäksi. Näin menetellen tapahtuisi sekä yhteiskunnallinen että poliittinen vallankumous.

Poliittinen järjestelmä kokonaisuudessaan tulisi hajottaa. Hallitus, eduskunta ja kaikki eduskuntapuolueet pitäisi hävittää.

Lisäksi pelkkä eliitin syrjäyttäminen ei riitä vaan vanhat valtarakenteet täytyisi murskata täydellisesti.

Mutta on huomioitava, että uusliberalistisen valtion elimet ja virkakoneisto yleensä voidaan siirtää palvelemaan vallankumouksellista yhteiskuntaa. Mainittua koneistoa ei siis tarvitse hajottaa, mikäli se on vain mekaaninen, toisin sanoen instrumentaalinen tekijä.

Lisäksi muutamia lisähuomioita tiivistäen vallankumouksesta:

•Pakolaisvyörytys on loputtava ja elintasopakolaiset palautettava lähtömaihinsa
• Avoimien rajojen politiikka tulee lopettaa (muiden muassa rajat kiinni ”turvapaikanhakijoilta”)
• Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta luopuminen
• Talousdemokratian reformi voimaan
• Euroopan Unionista eroaminen
• Itsenäinen talouspolitiikka; oma valuutta ja sen paino-oikeus
• Hyvinvointivaltion uudelleen luominen sekä sen kehittäminen
• Erottava isäntämaasopimuksesta
• Palautettava ystävälliset ja yhteistyökykyiset suhteet Venäjään (puolueettomuuspolitiikka kunniaan)

• Nykyisen hallituksen ja myös menneiden hallituksien ja poliitikkojen toiminnan laillisuuden tutkiminen

Muita tavoitteita:
• Suomea ei saa liittää Pohjois-Atlantin liitto Naton-jäseneksi
• Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin (esim. TTIP)
• Puoluetuki lopetettava

Koska poliittiset vallanpitäjät ovat nousseet ”isänmaataan” ja kansalaisiaan vastaan ja samalla negatiivisen globalisaation lakeijoiksi sekä Brysselin mallioppilaiksi, eivät he ansaitse mitään kunnioitusta vaan kansan syvää halveksuntaa.

Markku Juutinen

Rinnakkaisjulkaisu: Vainovalkea

Lähteet

https://www.dw.com/en/italy-france-agree-on-automatic-distribution-of-migrants/a-50489114

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sisaministeri-ohisalo-maltalle-keskustelemaan-valimeren-turvapaikanhakijatilanteesta

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4042445/Sotesolmu+vaikeuttaa+turvapaikanhakijoiden+laajaan+maahantuloon+varautumista++uudet+lait+jumissa+maakuntapaketissa

https://www.suomenuutiset.fi/makynen-rinteen-hallituksen-arvopohja-tullut-harvinaisen-selvaksi-tule-suojelemaan-oman-maansa-kansalaisia-uudessa-siirtolaiskriisissa/?fbclid=IwAR0Eyw6ScqKTMiN6fewuSA6Bz04EWay766w3mD9CO0_sK5rQvYi1norXXBY

https://iom.fi/fi/iom-nyt-osa-yk-j-rjestelm

https://ethiopia.iom.int/first-iom-international-charter-flight-ethiopia-brings-154-refugees-new-homes-germany

http://novahierosolyma.fi/10–LUKU%3A-%C3%84LYKKYYDEN-KEHITT%C3%84MINEN%3A–uudestisyntymisprosessin-tarkastelua.php

———-

1. Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Orell Füssli,2003

Locke, Johan (1689). Second Treatise of Government. Suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

7 kommenttia

 1. Länsimaat ja niiden liittolaiset hyökkäsivät Syyrian kimppuun, koska se on geopoliittisesti tärkeä, itsenäinen maa, joka ei taipunut lännen hegemonistien tahtoon.
  https://vastavalkea.fi/2019/10/28/syyrian-traaginen-sota-kaannekohdassa/

  Sodan tarkoitus oli saattaa Syyria kaaokseen, ”eliminoida” (lue: murhata) presidentti Assad ja asettaa hänen tilalleen lännelle myötämielinen nukkehallitsija. Hyökkääjät ehkä myös halusivat pilkkoa Syyrian pienempiin osiin, joissa kukin valloittaja saisi sitten kukkoilla.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Yksi mahdollinen skenaario Jeesuksen toiselle tulemiselle on arjalaisen sivilisaation nousu Antarktikalta kolmannen maailmansodan alettua kunhan USA ja Venäjä ovat ensin toistensa voimat kuluttaneet. Hitler tuskin kuoli bunkkerissa.

  Tässä suht hyvä dokumentti Neuvosto venäjän jälkeisistä arkistoista. Se on tyypillisestä anti-natsi säyvstä huolimatta faktisempaa kuin monet lännen disinfo medioiden natsi-ufo jutut.

  Lisää aiheesta:

  http://truth.prabhupada.org.uk/flat-earth-a-psyop-to-cover-the-truth-about-hollow-earth-the-imperial-germans
  http://truth.prabhupada.org.uk/ww3-subtle-nuclear-weapons-the-return-of-the-imperial-germans-demigods

  Hurjin teoria on siis se, että Hitler ja Jeesus ovat siellä Shambalassa ja valmistautuvat viimeiseen koitokseen. Tai ns. Reichsdeutchen (Imperial Germans) jotka jonkun ET sivilisaation tuella ovat onnistuneet kehittämään huipputeknologiaa jo ennen viime sodan loppua. He alkoivat kuitenkin häviön häämöttäessä lastaamaan siirtokuntaa varten paljon kalustoa Etelämantereelle. Ehkä ihmiskunta ei ollut valmis vielä ja Itä-rintaman petollisuus osoitti liian suurta langenneisuutta.

  Operation Highjump oli todella outo tapahtuma, eikä mikään perusjärki, virallinen selitys tai logiikka sitä voi selittää. Ja väitetään että mm. Adolf Eichmanin tuomiopäivänä Washington DC:n yllä olisi pörrännyt ufoja erityisen paljon.

  http://www.imperialgermans.com/

  P.S Tuon sivuston vetäjän Alexander Kernin jutuista tulee vähän vinksahtanut vaikutelma, että saa disinfo/PsyOp hälärit soimaan, mutta on siinä perääkin. Monet täpit osuus täysin kohdilleen. Usein juutalaislähteet ja muut yleisemmin tunnetut disinfo agentit yrittävät vääntää asian ympäri niin, että ne piilottelevat ”kuunatsit” olisivat se pelottava antikristus. Siihen nähden tämä on aidompi ja moraalisesti järkeenkäypä tulkinta.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
   1. Lienee Supon kontrolloidun opposition agentit tuon ”haluan uskoa” kommentin takana. Eikö teillä ei ole muuta tekemistä kun seuloa meilejä bittiavaruudesta ja ghostailla kommenttiosioissa? En perustele tätä tämän enempää. Jätetään kryptiseksi.

    Plusääni(0)Miinusääni(2)
 3. Miksi Yle ryhtyi uutisoimaan Ruotsin maahanmuutto-ongelmista?
  ….Eli ovatko Ylen toimittajat oivaltaneet, että naapurimaan tilanne on oikeasti hirveä – ja Suomessa ollaan menossa samaa tietä yhteiskunnalliseen kaaokseen etenkin kun vallassa on tämän muutoksen varsinainen kätilö eli vihervasemmisto?
  Blogi: Professorin Ajatuksia, ma 04.11.2019 22:01

  https://beta.oikeamedia.com/o1-124303

  Mihin unohtui oikeisto-eliitti? Kyllähän se on se varsinainen kätilö ja vihervassarit enemmänkin peesaavat. Eivät ne saisi mitään aikaiseksi ilman oikeiston sionisti-rappareita.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Goimeille hyviä vartiointi hommia tarjolla. ’Jutikat’ erityis-suojeluun EU:ssa.
   EU Anti-Semitism Apparatchik Calls For Jews To Have Police Protection ‘Anywhere’ They Go

   According to Karoline Edtstadler, the new head of the working group on anti-Semitism in the European Parliament, the European Union needs to do much more to protect its Jewish community, including stationing police wherever Jews congregate:

   The truth will set you free
   https://christiansfortruth.com/eu-anti-semitism-leader-calls-for-jews-in-to-have-police-protection-wherever-they-meet/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat