Valko-Venäjän selkkaus osana modernin kolonialismin prosessia

Valko-Venäjällä on puhjennut laajoja mielenosoituksia, jotka vastustavat istuvaa presidenttiä Aleksandr LukashenkoaLukashenko voitti viime sunnuntaina vaalit, jonka tulos on herättänyt epäilyksiä. Ei ole yllätys, että Lukashenkoa kohtaan on nyt kohdistunut poliittista vastustusta Euroopan johtajilta. Myös Suomen presidentti Sauli Niinistön valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeriövaliokunnan tämän viikkoisessa kokouksessa todettiin, ”etteivät vaalit olleet vapaat ja oikeudenmukaiset eikä niissä noudatettu demokratian ja oikeusvaltion normeja.” 

Lisäksi keskiviikkona Saksan liittokansleri Angela Merkel lausahti lehdistötilaisuudessaan, että Euroopan unioni ei tunnusta Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosta. Keskiviikkona myös Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) sai tilaisuuden kertoa, että ”Unioni aikoo pian asettaa merkittävän määrän pakotteita sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa väkivallasta rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan Valko-Venäjällä.”  

Juutalaistoimijat” ovat Valko-Venäjän ”kansannousun” takana 

Kuten Jugoslavian pommitukset olivat kasaarijuutalaisten hanke, jossa KLA (Kosovo Liberation Army) ei ollut albaanien, vaan CIA:n ja Mossadin luoma sekä rahoittama järjestö, jonka välityksellä ”juutalaiseliitti” lietsoi konfliktin Balkanilla, on nykyinen Valko-Venäjän ”kansannousu” ”juutalaistoimijoiden” aikaansaannos. [1,2,3] 

Sionistien nostama oppositio edustaja Svetlana Tihanovskajan.
Sionistien nostama opposition edustaja Svetlana Tihanovskajan.

Näkyvimpänä juutalaisena toimijana opposition edustajan Svetlana Tihanovskajan taustalla on häärinyt juutalainen multimiljonääri Bernard-Henri Lévy. Kuitenkin on aivan turha kuvitella, että Lévy olisi ainut ”juutalainen” toimija Valko-Venäjän selkkauksessa, minkä jäljet johtavat CIA:n ja Israelin tiedustelupalvelu Mossadiin. Kuten esimerkiksi Ukrainan konfliktin, Arabikevään, Syyrian, Irakin sotien ja selkkauksien synnyttäjinä on ollut Israel ja siihen kytkeytyvä ”juutalainen” eliitti, on myös Valko-Venäjän nykyisen kriisin taustalla sama kansainvälinen mafia. 

Lévystä puheen ollen on hän aina siellä missä selkkauksia syntyy. Yllä mainittuja Jugoslavian pommituksia ennen, Lévy sponsoroi CIA:n ja Mossadin luomaa KLA:ta, joka taisteli serbejä vastaan ja edesauttoi NATON pommituksia4, jotka moukaroivat Jugoslavian raunioiksi. 

Lévy tuki Mikheil Saakašviliä tämän noustessa vuonna 2003 Georgian johtoon, kun maan pitkäaikaisen presidentti Eduard Ševardnadzen syrjäytettiin ”ruusuvallankumouksessa”. [5, 6,7] Myös tuolloin tekosyynä syrjäyttämiselle käytettiin epäilyä vaalivilpistä.
  

Lévy käy Ranskan kulttuuripiireissä uupumatonta taisteluaan ”antisemitismiä” vastaan. Hän on myös vuosikymmenten ajan kannattanut Yhdysvaltojen ja muiden sionistivaltioiden sotia itsenäisiä valtioita kuten yllä mainittua Serbiaa vastaan. Lévyn vaatiessa uutta sotaa, vetoaa hän monien muiden juutalaispoliitikkojen tavoin aina ”Hitleriin” ja ”holokaustiin”. Kun jokin valtio itsenäisyydessään ja taloudellisessa riippumattomuudessaan uhmaa Yhdysvaltojen ja Israelin hegemoniaa, kohdistaa Lévy kaiken tarmonsa ”uuteen Hitleriin”, joka on nujerrettava.  

Lévy pitää luultavasti suurampana saavutuksenaan Libyan tuhoa sekä maan johtajan Muammar Gaddafin murhaa. 2011 New York Times kirjoitti, että Lévy piti itseään keskeisimpänä tekojänä sille, miksi Ranska asettui tukemaan sotaa Libyaa vastaan. Libya tuhottiin sionististen länsimaiden toimesta siksi, että sillä oli täysin itsenäinen pankkijärjestelmä, jonka esimerkin pelättiin innoittavan muitakin maita. Libya oli siis Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) merkittävin vihollinen.  

Seuraavaksi Lévy ilmoitti murskaavansa Bashar al-Assadin hallitseman Syyrian. Libyan tavoin Syyria oli säilyttänyt riippumattomuutensa ja päätti itse luonnonvaroistaan sekä rahataloudestaan. Lévy oli julkaissut New Republic –lehdessä kolumnin osoittaen siinä uskomatonta röyhkeyttä sekä itsevarmuutta uhkuen tyyliin: ”Gaddafin jälkeen on vuorossa Assad.”  

Bernard-Henri Lévy kakutus tilaisuudessaan.
Bernard-Henri Lévy kakutus tilaisuudessaan.

Lévy puhuu mielellään ”diktaattoreista” ja ”tyranneista”, jotka on murhattava rauhan nimissä. Kaksoismoralismi kuitenkin kukoistaa hänen syytöksissään. Israelia juutalainen Lévy nimittäin pitää demokratian sekä ihmisoikeuksien ihmisoikeuksien kehtona. 

Israel ja sionistinen länsi ovat Valko-Venäjän levottomuuksien taustalla 

Jäljempänä perustellaan premisseillä sitä, että tietyt sionistivaltiot, kuten esim. Yhdysvallat ja Israel, ovat Valko-Venäjällä puhjenneen konfliktin tärkeimmät taustavaikuttajat. 

Premissit:  

Useissa niissä tapauksissa, missä valtiot on lietsottu kansannousuun, ovat yllä mainitut sionistiset instrumentit vaikuttaneet ratkaisevasti tapahtumien kulkuun. Ajatelkaamme esimerkiksi Jugoslavian, Ukrainan, Irakin ja Syyrian sotia. Ensinnäkin syyt näihin konflikteihin ovat olleet taloudelliset ja geopoliittiset. Valtioterrorismillä on siten  vahvistettu sionistien kansainvälistä hegemoniaa.  

Kuten jo yllä esitettiin Jugoslavian pommitukset olivat tyylipuhdas kasaarijuutalaiseliitin operaatio ja Kosovon vapautusarmeija (KLA) oli CIA:n ja Mossadin luoma sekä rahoittama järjestö. [1,2,3]  

Ukrainan kriisin tautalla on myös sionistisen lännen operointi. Toisin sanoen konfliktin takapiruina ovat Yhdysvallat, EU:n suurvallat ja tietysti Israel. 

Chicagon yliopiston politiikan professori John J. Mearsheimerin mukaan Ukrainan kriisin syypäitä ovat länsimaat eikä Venäjä. [8]  

Italian television julkaiseman dokumentin ja Makedonian television jatkaman haastattelutyön perusteella Maidanin verilöyly ei ollut Ukrainan hallituksen eikä sen poliisien suunnittelema. Ukrainan poliisilta sitä tietysti olisi odottanutkin kaikkein vähiten, sillä rationaalista ei olisi tapattaa kymmeniä ihmisiä, jotka pitävät hallintoa pahana, ellei olisi suurta varmuutta, että tappamalla koko konflikti olisi ehkäisty.  

Dokumentin mukaan murhatöiden takana olivat Georgian entisen Israelin myönteisen presidentin Mikheil Saakašvilin tilaamat tarkka-ampujat. [9] Saakašvili nousi Georgian johtoon Oranssin vallankumouksen myötä. Georgian vallankumous oli saanut rahallista tukea Ukrainan oligarkilta, Petro Porošenkolta.  

Irakin tapauksessa Israel-lobbyn painostama Yhdysvallat tuotti 2003 valtioterrorismillaan Irakille ja sen kansalle hirvittävää kärsimystä kidutuksen, rypälepommien, köyhdytetyn uraanin, lukuisten satunnaisten murhien, yleisen hädän ja rappion sekä kuoleman saattelemana. Tämä on sitä sionistisen Yhdysvaltojen vapautta sekä demokratiaa, jota ystävällisesti Irakiin tuotiin. [10]  

Myös Syyrian sisällissodassa oli kysymyksessä, ja on vieläkin, sionistisen läntisen koalition sekä Israelin pyrkimyksenä suistaa Bashar al-Assad ja hänen hallintonsa pois vallasta ja korvata se Yhdysvaltojen nukkehallinnolla. Näin tapahtuu kaikille niille valtioille, jotka ovat itsenäisiä ja taloudeltaan riippumattomia omistaen vielä luonnonresursseja. 

Tähän päättyivät esimerkki premissien esittäminen ja niiden tuloksena voidaan päätellä, että pääsääntöisesti ovat mainitut sionistiset instrumentit vaikuttaneet ratkaisevasti konfliktien syntymiseen poliittisesti ja taloudellisesti itsenäisissä kansallisvaltioissa. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että myös Valko-Venäjän selkkauksen taustalla ovat sionististen 

Yhdysvaltojen, EU:n ja Israelin toimijat (johon myös Lévyn läsnäolo viittaa). Tässä länsiliittoumalla on tarkoituksena suistaa tämä tasavalta läntisten globaalien rahoitusmarkkinoiden ja yleensä finanssijärjestelmän orjuuteen.
 

Moderni kolonialismi on käynnissä 

Yhdysvaltojen johtoisen läntisen liittouman imperialistinen suurvaltapolitiikka on voimissaan Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä, Länsi-Euroopassa ja Itä-Euroopassa. Huomionarvoista tässä on, että suurvaltapolitiikan synnyttäjinä eivät ole Yhdysvallat, ei läntinen liittouma, tuskin Euroopan unionikaan, vaan näihin voimakkaasti vaikuttava kansainvälinen kasaarijuutalaisten mafia, josta voidaan käyttää nimitystä sionistieliitti, Israel-lobby ja niin edelleen. Israelin valtio on tämän kauhistuttavan mafian pääesikunta, oikea maanpäällinen helvetti. Yhdysvallat ja muut ovat vain instrumentteja.  

Yhdysvaltojen läntisen liittouman modernin kolonialismin motiiveina esimerkiksi Euraasian mantereen tiettyihin alueisiin, johtuu osaltaan alueisiin kätkeytyvistä luonnonrikkauksista. Esimerkiksi Suomessa, joka on Yhdysvaltojen protektoraatti, kuten koko Euroopan yleensä, mutta ei sentään ole Euraasian protektoraatti kokonaisuudessaan. 

Suomen vesistöjen ja metsärikkauksien lisäksi, kätkeytyy kallioperään mineraalirikkauksia, jopa hyvin harvinaisien metallien raaka-aineita. Tunnettujen esiintymien valossa Suomen kallioperässä on poikkeuksellisen paljon potentiaalia monien high–tech-metallien suhteen. Näitä metallien raaka-aineita muiden muassa ovat platina, kobolli, litium, titaani ja muut erikoismetallit. Suomesta muodostui vuonna 2012 yksi Euroopan suurimmista platinaryhmän metallien tuottajista tuotannon käynnistyttyä Kevitsan kaivoksessa. [11]  

Huomionarvoista on, että Yhdysvallat oli maailman johtava harvinaisten maametallien tuottaja 1960– 1980-luvuilla. Sen jälkeen tuotanto on siirtynyt lähes kokonaan Kiinaan, osin matalampien työvoimakustannusten ja väljempien ympäristövaatimusten takia.  

Toisaalta Yhdysvaltojen intresseissä on arktisen alueen luonnonrikkaudet. Näiden valtaamiseksi käytetään NATOn kautta Suomea, Ruotsia ja Norjaa. Suomen poliittisia Brysselin villakoiria käytetään armottomasti hyväksi arktisen alueen tulevaisuuden kolonialismissa uskottelemalla suomalaisille vallanpitäjille koituvan jotakin ”turvallisuushyötyjä” maa- vesi- ja ilmatilansa luovuttamisesta Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikalle, siis sionistien suurvaltapolitiikalle. 

Yhtäältä Suomi toimii mainiona puskurivyöhykkeenä Venäjää vastaan. Tästä vyöhykkeestä olisi Yhdysvaltojen johtamalle liittoumalle merkittävää strategista hyötyä, mikäli lännen ja idän välille puhkeaisi konflikti. 

Ukrainan sota on Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikkaa Euroopassa, jossa EU:n suurvallat ovat tietysti mukana. Lännessä pelättiin Ukrainan liittyvän Venäjän uuden imperiumin yhteyteen. Sionististen Yhdysvaltojen tavoitteena oli yhdistää Ukraina mahdollisimman lähelle EU:ta ja Yhdysvaltoja. Lännen pyrkimyksenä on muodostaa 44-miljoonaisesta Ukrainasta puskurivyöhyke Venäjää vastaan. Ukrainan halutaan alistaa ”juutalaisen” Rothschildien, ja muiden ”juutalaisten” perhedynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän ja finanssijärjestelmän ryöstettäväksi. 

Israel, Yhdysvallat ja sen tietyt liittolaiset ovat alistaneet lukuisat poliittisen Lähi-idän suvereenit valtiot, ja korvanneet niiden hallitukset marionettihallituksillaan. Itsenäisiä ja taloudellisesti riippumattomia valtioita siellä on enää jäljellä Iran ja Syyria. Turkki on NATOn jäsenmaa. 

Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten ”ennaltaehkäisevän” puolustusdoktriinia Lähi-idässä on toteutettu tiettyjen valtioiden öljy- ja kaasuvarantojen tähden, sekä Israelin suurvaltapolitiikan painostamana. [15] Taloudellisesti riippumattomat ja itsenäiset valtiot ovat myrkkyä kansainväliselle rahoitusjärjestelmälle, ja negatiiviselle globalisaatiolle yleensä. Professori ja makrotaloustieteilijä Krassimir Petrovin mukaan Yhdysvaltojen voimakkuus tietyillä talouden alueilla perustuu siihen, että vain dollaria voidaan käyttää maksuvälineenä öljystä (pedrodollari). Luhistuisiko Yhdysvaltojen imperiumi, jos dollari menettäisi ylivaltansa öljymarkkinoilla? Saddam Hussein oli aloittanut vaatia öljysuoritusten maksuvälineeksi euroa vuoden 2000 lopulla, myydäkseen öljyä euromaihin. Niinpä Saddam vaihtoi YK:ssa olevan 10 miljardin dollarin reservinsä euroiksi, tästä innostuivat muutkin maat, kuten esimerkiksi Iran, joka alkoi penätä öljystään korvausta euroina. [12, 13, 14]  

Yhteenveto 

Adrian Salbuchi osuu asian ytimeen puhuessaan maailmanmahdeista, hän kirjoittaa: Yhdysvallat johtaa maailmaa, mutta sitä ja muita maailmanmahteja hallitsee sionismi. 

Tai “Amerikka hallitsee maailmaa, me (juutalaiset) hallitsemme Amerikkaa. Koskaan ennen eivät juutalaiset ole käyttäneet näin paljon vaikutusvaltaa maailman voiman keskukseen.”– sanoi israelilainen toimittaja ja kirjailija Uri Avnery(‘The Night After’, CounterPunch, 10.4.2003.) 

Kuten yllä todistettiin ”juutalainen” mafia on myös Valko-Venäjän konfliktin synnyttäjä. Valtiollisilla toimijoilla (Yhdysvallat ja EU) on siellä vain välineellinen arvo.  

Kuten luvusta ”Moderni kolonialismi on käynnissä” paljastuu ovat Yhdysvallat ja muut sionistivaltiot aina niiden suvereenien valtioiden kimpussa, joilla on kansallistettu rahoitusjärjestelmä, ja muita ylikansallisesta finanssijärjestelmästä riippumattomia tekijöitä. Näin on asiantila myös Valko-Venäjän (V-V) kohdalla. Sionistivaltiot haluavat vapauttaa V-V:n ”demokratialle” eli uusliberalistisen järjestelmän häikäilemättömän julmalle markkinataloudelle. V-Venäjä on ilmeisesti ”vapautuva” kansainvälisten pankkirosvojen ja suursijoittajien ryöstettäväksi ja maan istuvaa presidentti Aleksandr Lukashenko syöstään vallasta hallintoineen. Nämä valtaelimet korvataan läntisten sionistivaltioiden asettamalla nukkehallituksella. Lukashenko syrjäyttämiseen tähtäävän ”kansannousun” tekosyynä käytetään presidentin vaaleja, jotka eivät herätä luottamusta. 

Eurooppa-neuvosto kirjoittaa sivullaan: 

”Valko-Venäjän tasavallassa toimitettiin presidentinvaalit 9. elokuuta. Kotimaisten tarkkailijoiden uskottavien tietojen mukaan prosessi ei ollut niiden kansainvälisten normien mukainen — EU:n valtion- ja hallitusten johtajat pitivät videokonferenssin keskustellakseen Valko-Venäjän tilanteesta. Puheenjohtaja Charles Michelin videokonferenssin päätteeksi antamissa päätelmissä todetaan, että EU ei tunnusta Valko-Venäjän viranomaisten esittämiä vaalituloksia.”  

Valko-Venäjä on presidenttijohtoinen tasavalta, jossa talouselämä on pidetty Neuvostoliiton hajottuakin valtiojohtoisena. Geopoliittisesti on merkittävää, että maa sijaitsee keskellä maantieteellistä Eurooppaa. Rajanaapureita ovat Puola ja Liettua lännessä, Venäjä idässä, Ukraina etelässä ja Latvia pohjoisessa. V-V:n maaperässä on laajoja kaliumsuola-, kalkkikivi- ja fosfaattiesiintymiä, joita hyödynnetään muun muassa lannoitetuotannossa.16 

Sionistivaltiot himoitsevat maan alistamista negatiivisen globalisaation nyljettäväksi. Toisaalta V-V miehittää ”turvapaikanhakijoilla”, joka uuden hallintojärjestelmän jälkeen olisi ilmeisen mahdollista. 

Geopoliittiset tekijät lienevät kuitenkin merkittävämpiä esimerkiksi sekä Ukrainan että Valko-Venäjän ”vapauttamisessa” ja ”demokratisoimisessa”. Geopolitiikkaa on suurvaltojen eli sionistivaltioiden keskeisin strategioiden määrittäjä. Suomen tilanne, ja vielä suuremmassa määrin Ukrainan sekä Valko-Venäjän geopoliittinen tulevaisuus perustuu Halford Mackinderin tunnettuun Heartland– eli sydänmaan-teoriaan.17 Siinä sydänmaan eli Venäjän ympärille muodostetaan lännen muodostama puskurivyöhyke (esim. Ukraina ja Valko-Venäjä jne.), jonka tarkoituksena on muiden muassa häiritä Venäjän muodostamasta tehokkaita yhteyksiä Itä-Aasiaan. 

Toisekseen geopoliittisia strategioita keskitetään myös poliittisen Lähi-idän alueelle. Näiden strategioiden päämäärät ovat varautuminen kolmannen maailmansodan näytelmään, missä esimerkiksi Kiina ja Pohjois-Korea muodostaisivat vastavoiman sionistivaltioille, kuten Yhdysvalloille sekä tietyille EU:n suurvalloille. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Wilton, Robert (2000 suomennos).Romanovien viimeiset päivät. Tabernaculum Dei ry. 
 2. TheSpotlight -lehti. 
 3. www.zmag.org/zMag/kosovo.htm 
 4. Independent(18.8.2020). Saatavina:https://www.independent.co.uk/news/people/pandora/pandora-bernard-henri-l-vy-french-gift-to-georgia-900650.html  
 5. Huffpost(20.8.2008). Saatavina: https://www.huffpost.com/entry/georgia-at-war-what-i-saw_b_120076  
 6. LeMonde (2008). Saatavina: https://www.lemonde.fr/europe/article/2008/08/19/choses-vues-dans-la-georgie-en-guerre-par-bernard-henri-levy_1085547_3214.html  
 7. ForeignAffairs –lehdessä. Saatavina: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault  
 8. Italian television dokumenttiohjelma, alkuperäinen julkaisu GlobalResearch: Saatavina:https://www.globalresearch.ca/the-hidden-truth-about-ukraine-italian-documentary-bombshell-evidence-kiev-euromaidan-snipers-kill-demonstrators/5619684 
 9. HaroldPinter:The Nobel Prize in Literature 2005. Saatavina: http://nobelprize.org/nobel_prizes/ literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html 
 10. Geologia.fi (2019). Hi-tech-metallit.http://www.geologia.fi/index.php/2019/12/08/hi-tech-metallit/ 
 11. KrassimirPetrov (23.1.2006)- Reference: LeMetropole Cafe: Saatavina:http://www.masternewmedia.org//#ixzz4Dl8Torno; Krassimir Petrov (29.9.2004). 
 12. Oilperformance in a worldwide depression. Saatavina: https://www.oroyfinanzas.com/en/2004/09/oil-performance-in-a-worldwide-depression/ 
 13. KrassimirPetrov (17.1.2006). The Proposed Iranian Oil Bourse. Saatavina:http://www.resilience.org/stories/2006-01-17/proposed-iranian-oil-bourse  
 14. Mearsheimer, John jaStephen, Walt (2006). The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Saatavina: http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/vainovalkeaaper.nsf/rwp/RWP06-011  
 15. Mineral Resources and Fossils(Valko-Venäjän mineraalivaroista)  
 16. https://tutkijaliitto.wordpress.com/2018/05/09/maailman-vaarallisin-filosofi-aleksandr-duginin-konservatiivinen-vallankumous/ 
 17.  https://tutkijaliitto.wordpress.com/2018/05/09/maailman-vaarallisin-filosofi-aleksandr-duginin-konservatiivinen-vallankumous/

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tuhansia-ihmisia-on-kokoontunut-osoittamaan-mielta-valko-venajalla-lukashenko-ja-putin-ovat-puhuneet-puhelimessa/7897636#gs.dept8c

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valko-venaja-aloittaa-rikostutkinta-opposition-toimista-uusia-vaaleja-vaativaa-neuvostoa-syytetaan-vallankaappausyirtyksesta/7902584#gs.deonlj

3 kommenttia

 1. Siihen, että valkovenäläiset soisivat pääsevänsä Lukasenkosta eroon, ei tarvinne mitään ulkopuolista vaikuttajaa. Ulkopuolinen vaikuttaja voi kyllä löytää tilaisuuden ja pyrkiä vaikuttamaan lopputulokseen.

  Nyt Valko-Venäjä on vahvasti Venäjän vallan alla ja sekin on Lukasenkon tapa pitää valta itsellään. Valkovenäläisille ihmisille ei olisi pahaksi päästä eroon Lukasenkan diktaturiasta, eikä ole sanottu, että jokin muu vaihtoehto olisi huonompi.

  Valko-Venäjän talous ei voi koskaan nousta kovin hyväksi Venäjän alusmaana, vaan se tulee pysymään lypsylehmänä. Tätä ei pidä sivuuttaa ja kuvitella, että Valko-Venäjän nykytila olisi muuta kuin Venäjän alusmaa, joka on vahvasti Venäjän vaikutusvallassa.

  Eikä myöskään pidä sivuuttaa sitä, että Lukasenko on diktaattori ja vaalit olivat vanhan neuvostomallin mukaan farssi.

  Kansalla on halu saada Lukasenko pois ja saada rehelliset vaalit. Tätä seikkaa ei voi tässä yhteydessä jättää huomiotta, koska tämä seikka on ratkaiseva.

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
 2. Aidosti itsenäisen valtion hallinnointi ja ylläpito ei ole näinä aikoina helppoa. Siksi lopputulos voi olla kaukana ihanteellisesta ja hallintotapa voi muodostua diktaattorimaiseksi. Mutta, jos sen vastakohdaksi laitetaan suomalainen näennäisdemokratia kontrolloituine oppositioineen, niin on helppo antaa anteeksi aito-itsenäisen valtion monet puutteellisuudet.

  Virallinen Suomi ei taaskaan vaivautunut ja hankkimaan Valko-Venäjän kriisistä omaa tietoa eikä osoittanut pienintäkään pyrkimystä tai halua muodostaa omaa käsitystään itsenäisesti. Arvostaisin nykyistä virallista näkemystä, jos olisi varmaa, että se pohjautuu Suomen omaan tiedonhankintaan ja vapaaseen harkintaan oman lausunnon muodostamisen suhteen. Varmasti on paljon syytä myös kritiikkiin Lukashenkon suhteen.

  Tämän sijaan prosessi meni tuttuun tapaan, jolla näennäisdemokratia Suomi yhtyy länsiblokin viralliseen Ainoaan Oikeaan Totuuteen asiassa. Valtamedioista on turha kuvitella saavansa neutraalia tietoa asiasta. Suomen aikaisempi maine puolueettomana tarkkailijana maailman kriisipesäkkeissä on lopullisesti tärvelty. Moni oli ylpeä Suomen entisestä eettisesti arvokkaasta roolista ja suree maan nykyistä langennutta huoruutta maailman raharuhtinaille. Rakkaus rahaan menee meillä kirkkaasti kaiken muun edelle. Huoraa ei kuitenkaan arvosta kukaan, vaikka se kuinka yrittäisi patsastella meille kalliilla koruillaan ja helyillään ja osallistumisillaan ruhtinaiden illallisille.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
  1. Muistan lukeneeni 90-luvulla, että 1/3 valkovenäläisisä on puhtaita venäläisiä ja toinen kolmasosa on venäjänkielisiä ruteeneja. Vain kolmasosa osasi tuolloin alkuperäiskieltä. Täten ilmeisesti valtakoneisto hallitsee rautakorolla venäläisvähemmistön tuella ja muiden ollessa jo pitkälle passivoituja. Venäläiset yleensä eivät halua demokratiaa, koska he haluavat yhtenäiskulttuuria. Siksi he viihtyvät erittäin kovan komennin alla ja sulattavat melkoiset törkeydet. Yleensähän niistä kärsivät vain separatistit ja siis tässä tapauksessa maan alkuperäinen kieli ja kulttuuri.

   Siten nimim. Minä on hyvin oikeassa siinä, että tässä käytetään vain hyväksi tyytymättömyyttä, joka on fakta. Sekä epäkohtia. Myös Ukrainassa oli ihan oikea kiista ja venäläistämisyritys. Janukovich sai vaalivilpillä presidenttiydet, koska idässä fuskattiin neuvostotyyliin. Janukovich vyörytti maata kohti Putinin hirmuvaltaa. Tähän oli olemassa ihan aito reaktio.

   On myös muistettava, että myös Venäjää hallitsevat ”sionistit” ja vastaavat. Tässä on vähän niin kuin samaa ryhmää edustavat naruista vetelijät joka suunnalla

   Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat