Valtimokovettuman laajenemista voi ehkäistä ainutlaatuisella yhdistelmällä

Viimeisteltyäni 11 vuotta kestäneet yliopisto-opinnot, saavutin sydäntautien erikoislääkärin pätevyyden, mutta urani mullistui jo kolmen ensimmäisen työviikon aikana. Tuolloin opin, kuten koko lääketieteellisen maailma, ensimmäistä kertaa, että koko elämän aikana kertyneen valtimoplakin ja siten myös terveystapahtumien määrää mahdollista vähentää tekemällä elämäntapamuutoksia ja käyttämällä tarkoitukseen sopivia ravintolisiä.1 Siitä lähtien olen yhdistänyt keskenään diagnostiikkaan ja interventioihin perustuvan kardiologian luontais- ja ravintolisämenetelmät, joita olen hyödyntänyt sydäntautiklinikallani valtimonkovettumataudin etenemisen pysäyttämisessä tai kääntämisessä.

Noin kaksi vuotta sitten kävin tavalliseen tapaan läpi lääketieteellistä kirjallisuutta etsien lupaavia tai todistetusti tehokkaita yhdisteitä, joilla voi kääntää valtimokovettumataudin kehityksen, ja löysin aineyhdistelmän jolla on tällainen vaikutus ihmisillä.2

Viittaan rekisteritutkimukseen, jossa tarkasteltiin kahdesta kasvista valmistettuja uutteita, joilla on hyvin voimakas antioksidatiivinen vaikutus, ranskalaisen rannikkomännyn kaarnasta eristettyä pyknogenolia ja rohtosammakonputkea (Centella asiatica).

Tässä tutkimuksessa 50 potilasta, joiden kaulavaltimon ahtauma-aste oli yli 50 % ja oksidatiivisen stressin taso korkea, saivat yhdistelmäterapiaa, kaulavaltimot kuvattiin ultraäänellä ja heitä verrattiin kontrolliryhmään kolmen kuukauden kuluttua. Yhdistelmäterapia pienensi plakin leveyttä ja pituutta sekä plakkien määrää kontrolliryhmään nähden. Plakin stabiliteetti-indeksi kasvoi hoitoryhmässä. Plasman vapaat radikaalit parantuivat vain terapiaryhmässä.

Aloin käyttämään kahden kasvin yhdistelmää huomattavasti enemmän tutkimuksen julkaisun jälkeen. Siitä tuli vakinainen osa valtimonkovettumataudin hoito-ohjelmaa, jossa mitataan kaulavaltimoiden seinämäpaksuutta, jolla plakkien sijainti ja kehitysaste saadaan selville.3 Sittemmin julkaistu tutkimustieto vahvistaa uutteiden tehon valtimonkovettumatautiin.4

Tutkimus

Tässä tutkimuksessa 391 osallistujaa seurattiin 4 vuoden ajan. Heistä jokaisen kaula- tai reisivaltimo oli 50-60 prosenttisesti tukkeutunut, ja heille annettiin joko pelkästään pyknogenolia, pyknogenolia ja rohtosammakonputkea tai ei mitään. Kaikki kolme ryhmää saivat elämäntapakoulutusta. Ultraäänellä mitattu valtimon kalkkeutumisaste kehittyi havaittavasti hitaammin molemmissa ravintolisäryhmissä, ero oli kuitenkin merkittävä yhdistelmän eduksi (P<0,05). Hidastuminen havaittiin myös paksuimman ja pisimmän plakin etenemisen hidastumisena yhdistelmäryhmässä. Aivan yhtä vakuuttavaa oli se, että angiinatapausten esiintyvyys oli alle 3 % kahdessa ravintolisäryhmässä verrattuna 6,25 % verrokeilla. Yhdistelmäterapiaa saaneilla tapahtui vähemmän sydänkohtauksia. Sairaalakäyntiä edellyttäviä tapauksia sattui 16 % kontrolliryhmässä, 9 % pyknogenolia käyttäneillä ja vain 3 % yhdistelmäterapiaa saaneilla potilailla. Terapia lievitti oksidatiivista stressiä.

Pohdintaa

Pyknogenolin ja rohtosammakonputken yhteiskäyttö ei ole yleisessä tiedossa, mutta sen teho on vakuuttava, ja se on lupaava hoitomuoto joka hidastaa valtimoplakin kehitystä ja etenemistä kliiniseen vaiheeseen.

Aiemmin hoidon tavoitteena oli vain hidastaa valtimoiden kovettumista, mutta sittemmin on kehitetty malleja, joissa tavoitteena on pysäyttää länsimaiden tappavimman taudin eteneminen ja kääntää sen kehityssuunta. Kuten kaikessa muussakin, tärkeintä on kuitenkin ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonisairaudet. Miljoonilla ihmisillä on valtimonkovettumatauti, ja he voisivat hyötyä uusista ja turvallisista terapiamuodoista, joissa hyödynnetään kasveja. Pyknogenolin ja rohtosammakonputken yhdistelmän teho voi johtua oksidatiivista stressiä lievittävästä vaikutuksesta, mutta muutkin reitit voivat olla aktiivisia. Pyknogenolin on osoitettu alentavan kolesterolia ja triglyseriditasoja sekä lievittävän tulehdusta NF-kB-reitin välityksellä.5 Lisäksi tutkimuksissa, joissa on käytetty ihmisiä, pyknogenolin on osoitettu parantavan endoteelin toimintaa lumeyhdisteeseen verrattuna.6 Tutkimuksissa soluviljelmillä rohtosammakonputken on havaittu estävän monosyyttien kiinnittymistä endoteeliin.7 Kaulavaltimokuvauksia tehdessäni huomaan usein plakin määrän vähentyneen ja toivon, että useammat lääkärit ottaisivat tämän terapian käyttöön.

 

Lähde: LifeExtension

Lue myös: Miten puhdistaa verisuonet yhden hedelmän avulla

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat