Valtion raunioittamisen kolme peruspilaria

Julkaisemme uusintana ja samalla ajankohtaistettuna vuonna 2019 Magneettimediassa julkaistun Yuri Bezmenovin analyysiin siitä, kuinka valtio ja sen osanen yhteiskunta voidaan valloittaa ilman fyysistä väkivaltaa. Yuri Bezmenov oli entinen KGB:n agentti, jonka tehtävänä oli levittää propagandaa Neuvostoliiton ulkopuolisissa valtioissa.  

Kirjoituksen päivittämistä tarvitaan, sillä artikkelin ensimmäisen julkaisun jälkeen on maailmalla tapahtunut todella paljon. Olemme siirtymässä täysin uudelle aikakaudelle. Nimittäin Maailman talousfoorumin perustaja juutalainen Klaus Schwab antaa kirjassaan The Great Reset, selvän viittauksen siitä millaiseksi maailma on muodostuva muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.  Davosin agenda antaa mallin valtavaan harppaukseen kohti juutalaismafian ja heidän lakeijoidensa eli globalistien utopiaa tai paremminkin dystopiaa, minkä yhteydessä poliittinen, taloudellinen sekä teknologinen valta keskitettäisiin Schwabin piirin eli juutalaismafian kontrolliin.   

Koronahysteria globaalin vallan välineenä 

Kansallisvaltioiden tuhoamisohjelmassa on uutena menetelmänä käytetty ylilietsottua koronahysteriaa, jonka avulla on luotu pelkopandemia maailman laajuiset rajoitteet, sulkutilat, poikkeustilat, koronapassit, koronarokotukset, ja jopa osittain pakotetut koronarokotukset. Esitämme laajemmin huomioita liittyen “koronakriisiin” alaluvussa “Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 3:”. 

WHO:n sekä Suomessa THL:n sekä valtioneuvoston virheelliset rajoituspäätökset päätökset johtuvat Covid-19-“pandemian” suunnattomasta ja tahallisesta liioittelusta. Tämä liioittelu on tapahtunut globaalin valtaeliitin toimesta, mitä EU-maiden hallitukset, parlamentit ja virkakoneistot sokeasti tottelevat. Yhtenä tavoitteena valtaeliitillä on ollut EU:n liittovaltio kehitys, jota myös Davosin agendan mukaisesti WEF:n järjestelyihin sisällytetty The Great Reset –operaatio, edistää. Koronatilanne ei ole niin vaarallinen kuin mainitut instituutiot valtamedia välityksellä ovat antaneet sen ymmärtää.       

Valtioiden tuhoamisen taustalla on tietty globaalieliitti, joka yllä pitää uusliberalistista järjestelmää, kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, manipuloivaa valtamediaa sekä viihdemaailmaa ja ynnä muita hegemonian instrumentteja. Yksittäisten valtioiden hallitukset ja eduskunnat ovat alistetut tämän globaalin eliitin marioneteiksi kotimaissaan. Tämä pätee erikoisen hyvin myös nykyisen Suomen poliittiseen ilmapiiriin. 

Vaikka oheinen kirjoitus on linjassa Bezmenovin lähteeseen, olemme täydentäneet kirjoitusta omilla havainnoilla sekä kommenteilla. 

Yhteiskunnan tuhoaminen sisältäpäin 

Benzmenovin mukaan yhteiskunnan raunioittamisessa sisäisesti käytetään kolmea eri menetelmää, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ainakin osittain tämän menetelmän tehokkuus perustunee siihen, että lähestulkoon kaikki ihmiset ovat manipuloituja toteuttamaan näitä tekniikoita kuin huomaamattaan kotimaansa tuhoamiseksi. Tähän sortuvat jopa nekin, jotka luulevat taistelevansa paremman sekä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Nykyisin länsimaisissa yhteiskunnissa, kuten Suomessakin, ovat käytössä nämä kolme yhteiskunnan tuhoamisen menetelmää. 

Yllä mainittua kontrollointi- ja manipulointimenetelmää käytettiin esimerkiksi edesmenneessä Neuvostoliitossa, jonka totalitaristisen valtion hallinta perustui kommunistisen puolueen ja salaisen poliisin tarkkaan valvontaan. Aleksandr Solzenitsyn mukaan Neuvostojärjestelmä tavoitteli ja nojasi siihen, että ihmiset oppivat olemaan puhumatta järjestelmälle epäsuotuisista asioista sisäistäen kyseisen toimintatavan sitä kyseenalaistamatta. Neuvostojärjestelmässä kansalaiset kyttäsivät toisiaan, antoivat ilmi toisiaan, ihmisiä vangittiin usein ilman syytä ja heidät kyyditettiin vankileirien saaristoon, joka oli saanut substantiivin GULAG.2 

Koronapelkopandemialla on luotu länsimaihin samanlainen kyttäysjärjestelmä kuin oli edesmenneessä juutalaismafian rakentamassa Neuvostoliitossa. Covid-19 –kauteen liittyen “terveydellistä” hyvesignaalia ylläpitävät “kunnonkansalaiset” katsovat kieroon kanssaihmisiään, jotka eivät käytä hengityssuojainta, tai jotka muutoin näyttävät laiminlyövän turhia koronarajoituksia. Onpa sattunut sellaistakin, että fanaattiset koronadogmin noudattajat ja samalla auktoriteettiuskovaiset ovat äityneen väkivaltaiseksi niitä kohtaan, jotka eivät esim. ole käyttäneet “maskia”. 

Mutta nämä yhteiskunnan ja laajemmin valtion degeneroimisen kolme peruspylvästä ovat: 

1. Isänmaallisuuden ja kansallisen identiteetin raunioittaminen: Eettisten arvojen väljähtäminen: esimerkiksi henkisten sekä moraalisten periaatteiden mitätöiminen. 

2. Kollektivisoidaan ajattelu, jonka mukaan individualistisella tai yksilöllisellä ajattelulla ei ole arvoa. Tällöin vain laumasieluisuutta korostetaan. Niin ikään ydinperheen formaatti eli perinteinen avioliittoinstituutio tuhotaan. Samalla mainostetaan pikaravintolaketjujen tarjontaa sekä virvotusjuomia, mitkä ovat säännöllisesti käytettynä terveydelle hyvin vahingollisia johtaen muiden muassa fyysiseen ja psyykkiseen veltostumiseen. 

Kommenttina täydennettäköön seuraavaa: Huomion arvoista on, että terveellinen ruokavalio ja liikunta pitävät kansanterveyden korkealla, jolloin fyysinen, kuten myös psyykkinen virkeystaso säilyvät ja jopa kohentuvat. Laadukkaita hiilihydraattilähteitä esimerkiksi ovat täysjyvävilja, kasvikset, marjat, hedelmät, pähkinät sekä siemenet, koska ne sisältävät paljon ravintokuitua, vitamiineja, kivennäisaineita ja muita suojaravintoaineita. Proteiinin terveellisimmät lähteet ovat kala, siipikarjanliha, kananmuna, palkokasvit ja pähkinät. Tämä tietysti oli vain materialistinen katsantokanta kyseiseen asiaan. 

3. Toimivan ja luotettavan markkinatalouden tuhoaminen. Yksityistä ja julkista taloutta tuhotaan korkoon perustuvalla lainarahoituksella. Lisäksi yksityistä taloutta rampautetaan markkinointiin sisältyvien mainoskampanjointien kautta, sillä ihmiset velkaantuvat ostaessaan tuotteita, joita eivät välttämättä tarvitse. Tämähän on sitä kulutushysterian tai -manian ylläpitämistä, mikä on myös sairaalloinen tila nykyisessä yhteiskunnassa. 

Liitämme tähän osioon myös haittamaahanmuuton edistämisen ja sananvapauden rajoittamisen. 

Demoralisointi 

Demoralisointi tarkoittaa jonkin asian tarkoituksellista turmelemista. 

Henkisen degeneraation jaksona, jossa siis demoralisointia tapahtuu, voidaan pitää noin 20 vuotta, jonka kuluessa tavanomaisesti aina yksi sukupolvi koulutetaan. Erilaiset kasvatus- ja oppilaitokset ovat tässä demoralisoinnin prosessissa avain asemassa, ja esitetty  prosessi alkaa jo esikoulussa. 

Jaamme jäljempänä käsiteltävän luvun yllä esitetyn valtion degeneroimisen kolmen peruspylvään osoittamiin numeroituihin jaksoihin. 

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 1: 

Yllä esitettyjen metodien avulla demoralisoidaan manipuloiden kansaa vähättelemään omaa etniskulttuurista taustaansa, isänmaallisuutta, miehen sekä naisen muodostamaa perhemallia, kristillistä arvomaailmaa ja ylipäätään halveksimaan eettisiä periaatteita. Vastaavasti näiden edellä mainittujen arvojen tilalle hallitseva eliitti, sitä tukeva mediakoneisto ja siihen liittyvä viihdeteollisuus syöttävät ihmisille täysin korkeiden moraalikäsitysten vastaisia prinsiippejä. 

Perinteinen perhemalli halutaan tuhota.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 2: 

Yhteiskunnan henkisen tason rappauttaminen tapahtuu luonnollisesti, kuten yllä jo viitattiin, valtamedian kautta. Toimittajille suodaan mediayhtiöiden välityksellä monopoliasema tiedolliseksi auktoriteeteiksi ja sitten on vielä Mediapooli orwellilaista sanan vapautta puolustamassa. 

Tähän voidaan jälleen kommenttina huomauttaa, että: 

Yhdysvalloissa vaikuttavan massamedian eri kanavoiden kautta muokataan jatkuvasti ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa Washington politiikassa ja myös muualla maailmassa. 

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintämaailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat juutalaisesta eliitistä – harvainvallasta. 

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa. 

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin vaan vallitsemista kunkin kansan kautta. 

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee juutalaismafiaan kuuluvien Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien saattelemana ja Suomessa Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bonnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja.3, 4, 5, 6, 7 

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.8 

Median välityksellä meille tyrkytetään valmiita käyttäytymisen normistoja siitä, kuinka kustakin yhteiskunnallisesta ilmiöstä tulisi ajatella. 

Valtavirtainen tiedonvälitys opastaa meitä myös siinä, kuinka näihin ilmiöihin tulisi suhtautua, jotta osaisimme olla loukkaamatta tiettyjä vallitsevia arvoliberaaleja periaatteita. Tämä sama ”käyttäytymisen malli” soveltuu suhtautumisena kulttuuriin: media sanelee suunnat sille, mitkä kirjat esimerkiksi ovat ”edistyksellisiä”, ja mitkä elokuvat ovat todella ”katsottavia” ja niin edelleen. 

Mutta toisaalta median kautta demonisoidaan tai stigmatisoidaan arvokkaita yhteiskunnallisia periaatteita ja arvoja. 

Esitämme jälleen kommentteja, tällä kertaa stigmatisoimisesta

Näitä arvokkaita demonisoinnin kohteina olevia perinteitä ovat esimerkiksi koti, uskonto ja isänmaa, mitkä ovat nykyisin asetettu jopa kriminalisoitavaksi. Tästähän on tuoreita esimerkkejä nykyisin riittävästi. Esimerkiksi mainittakoon valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen päätös käynnistää esitutkinta kansanedustaja Päivi Räsäsenvuonna 2004 kirjoittamasta tekstistä “Mieheksi ja naiseksi hän meidät loi”, jonka julkaisi Suomen Luther-Säätiö.9 

Yleensä asenne on sellainen, että konservatiivis-kristillisten katsomuksien suhteen tietyt toimijat ovat valmistautuneet julistamaan ne vihapuheeksi, rasistiseksi viestinnäksi sekä ihmisoikeuksien vastaisiksi. Oikein tulkittuna kristinuskoon kuitenkin sisältyy lähimmäisenrakkauden sanoma ja  ihmisoikeuksien  noudattamista. Mitä vahinkoa yhteiskunnalle voi olla aviorakkauden palauttamista sille kuuluvaan arvoonsa? Tällaisten ajattomien klassisten arvojen toteuttaminen juuri onkin turvallisen kodin ja isänmaan perusta. 

Kymmenen Käskyä ovat sekä henkisen että luonnollisen yhteiskunnan perusta. 

Ketkä sitten ovat tämän ”vihapuheeseen” liittyvän vainon ja konservatiivisten arvojen demonisoinnin taustalla? Jotkut tahot sanovat, että kyseisen arvoliberalismin synnyttäjinä ovat kulttuurimarxistisia vaikutteita saaneet vasemmistoradikaalit, monikulttuurisuusideologit ja muut seksuaalivallankumousintoilijat. Nämä edellä mainitut kylläkin ovat vaikuttajina, mutta vaikuttajina ovat lähestulkoon kaikki poliittiset valtapuolueet (kaikista vähiten kuitenkin Perussuomalaiset), virkakoneisto sekä valtavirtainen tiedonvälitys. Kuitenkaan nämä nimetyt vaikuttajat eivät ole tämän rappeutuneen ilmiön synnyttäjiä. Ketkä sitten ovat? 

Terveiden perinteisten arvojen tuhoajina ovat globaalin eliitin toimijat, mutta EU-maiden hallitukset ja eduskunnat ovat vain tämän agendan toteuttajina. Aivan kuten ylikansallisen pääoman haltijat vaikuttavat lobbauskulttuurillaan Brysselin politiikkaan, ja samalla EU-maiden johtavien politiikkojen päätöksiin, vaikuttaa juutalaismafian luoma arvoliberalistinen sekä monikulttuurinen ideologian systeemi globaalisti jokaiseen länsimaahan. 

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla, sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon.10 

Mikä sitten motivoi frankfurtilaisia? Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”. Ryhmään kuulunut Walter Benjamin puolestaan totesi, että häntä ajoivat eteenpäin muistot juutalaisten ”orjuutettujen esi-isiensä” kokemasta nöyryytyksestä.10 

Juutalainen eliitti t. juutalaismafia on myös  manipuloivan median ja mädättävän viihdemaailman synnyttäjinä sekä taustavaikuttajina, kuten aikaisemmin jo tässä kirjoituksessa todettiin. Juutalaisella eliitillä on täydellinen valta kansainvälisessä pankkitoiminnassa, joka valtaosin perustuu USA:n keskuspankin täydelliseen hallintaan sekä osittain sitä kautta täydelliseen hegemoniaan kansainvälisessä pankkitoiminnassa.11 

Jatkakaamme demoralisoimisen selittämistä

Demoralisointia tapahtuu niin ikään lehdistön, Internetin, elokuvien, ja ylipäätään viihdemaailman sekä kasvatus- ja koulutusmaailman välityksellä. 

Lisäksi on syytä mainita, että yhteiskunnan rapauttamista toteutetaan myös lietsomalla ristiriitoja perusyhteisöissä, mikä ilmenee kyvyttömyytenä selvittää erimielisyyksiä. Tästä johtuen pienetkin riidat viedään oikeuslaitosten selvitettäviksi. Myös ydinperheet tuhotaan erilaisia kasvatusmenetelmiä käyttäen. Näitä avioliiton myrkyttäjiä ovat muiden muassa sukupuolineutraalikasvatus, sateenkaari-ideologia, pride-kulkueet, jonne otetaan mukaan myös pienet lapset ja koulutusmaailma yleensä. 

Pride kulkue. 

Millaista sitten on tuhoamistoiminta koulutuksen kautta. Jo peruskoulussa, ja aikaisemminkin aloitetaan massiivinen aivopesu. Nykyisin esikouluista alkaen kasvatus ja opetus ovat arvoneutraaleja, koko maailmaa syleilevää yhteisöllistä vastuuta korostavaa ja samalla yksilöllisyyttä neutralisoivaa opetusta. Perinteisiä arvoja ei tietenkään korosteta, eikä niitä opeteta laisinkaan. Sen sijaan vieraskulttuurit saavat etusijan kouluissa. Opetus on sekularistista ja materialistista, ja siten kaiken hengellisyyden vastaista. Sen sijaan monikulttuuriset arvot, sukupuolineutraaliuden ja muiden perverssiyksien opetus on täysin legalisoituja peruskoulussa.12, 4 

Kuva homojen Pride-marssilta.

Suomen opetushallituksen sivuilta voidaan lukea: 

 

”Kun suomalaisen koulun synty edellytti snellmanilaista pyrkimystä kulttuurisen yhtenäisyyden rakentamiseen yksi mieli, yksi kieli -periaatteella, niin tämän päivän koulun haaste on monikulttuurisuuden rakentaminen monta mieltä ja monta mieltä -lähtökohdista.”13

– Kaija Matinheikki-Kokko Suomen opetushallituksen sivuilla

Lisäksi ihmiset houkutellaan opiskelemaan jatko-opiskeluina kaikkea muuta kuin hyödyllisiä aineita, joita ovat esimerkiksi sukupuolitutkimus, kasvatustieteet, sukupuolitietoisuuteen viittaavat kurssit tai opintoviikot ja niin edelleen. Nämä ovat täysin turhia ja suorastaan ihmisiä tyhmentäviä opintoja, ja näiden tilalle voitaisiin tarjota jotain yleishyödyllistä ammattiopetusta. Myös opettajakoulutus voitaisiin aivan hyvin siirtää ammattikoulujen tai ammattiopistojen piiriin. Niitä ei tarvitse opettaa korkeakouluissa tai yliopistoissa. 

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 3: 

Globaali valtaeliitti pyrkii hallitsemaan kymmeniä kertoja liioiteltujen uhkakuvien kautta, joita ovat esimerkiksi ilmastouhat ja koronahysteria. Ilmastonmuutoksen hysterialla lietsotaan uhkakuvia, kuten stimuloidaan koronan pandemiapelolla. Nämä ovat poliittisia instrumentteja ulkoisen ”vihollisen” luomiseksi, ja siten kansojen hallitsemiseksi.  Koronahysterian varjolla on valjastettu poliittinen mekanismi, jonka tarkoituksena on kansallisvaltiot ja kansalaiset saattaa aivan huomaamattaan palvelemaan ja antamaan kaikkensa kasvottoman valtaeliitin globaalien pyrkimysten hyväksi. Nämä tavoitteet palvelevat yhteiskunnallisen, poliittisen ja taloudellisen tyrannian toteutumista, minkä päämääränä on juutalaismafian hallitsema maailman hallituksen keskusvalta. 

Euroopan unioni on tarkoitettu Euroopan kansallisvaltioiden suvereniteetin hävittämiseksi, ja poliittisen sekä taloudellisen vallan keskittämisen pienen elitistisen ryhmän käsiin. 

EU on kehittymässä liittovaltioksi, joka on askeleina kohti WEF:n järjestelyihin sisällytettyä The Great Reset –operaatio, jonka päämääränä on maailmanhallitus. Tätä maailmanhallinnon luisumista yksien ja harvojen käsiin edistävät juuri sekä ilmastonmuutos- että koronahysteria. Elpymispaketti eli tulonsiirtorahasto johtaa unionin liittovaltioon. Tulonsiirtorahasto  on saanut hyväksynnän kaikkien jäsenmaiden parlamenteilta, niinpä on täysin selvää, että Suomi muiden EU:n jäsenmaiden tavoin on menettänyt täydellisesti itsenäisyytensä, ja on sitoutunut Euroopan unionin liittovaltiokehitykseen. Tämä elpymispaketin hyväksyminen oli kuolinisku, jolla Suomen itsenäisyyden viimeiset tunnusmerkit tuhottiin lopullisesti. 

Juutalaismafia on kirous tälle planeetalle 

Juutalaismafia on siis kaiken pahan alku ja juuri planeetallamme. Esimerkiksi kyseisen mafian kansainvälinen tiedonvälitys ja viihdeteollisuus ovat hedonismillaan tuhonnut läntisen maailman ihmiset henkisesti, valtiot ja kansalaiset ovat ahdettu velkaorjuuteen ja elämään lähes täydellisessä vapauden sekä taloudellisen vapauden illuusiossa. Koronahysterian synnyttämän pelkopandemian ja ilmastomuutoshassutuksen varsinaisina luojina ovat juutalaistaustaiset toimijat ja heidän sidosryhmänsä. Mikäli he onnistuvat The Great Reset –operaatiossa, siitä seuraa kansallisvaltioiden demoralisointi, missä prosessissa ihmiskunta vajoaa vähitellen robottimaisten apinoiden tasolle, jotka omaavat kuitenkin riittävän ajattelukyvyn täyttämään itsekkäitä tavoitteitaan sekä ennen muuta palvelemaan juutalaismafiaa eli herravaltaa.  

[Viittaus pelkopandemiaa: Tämän vuoden alkupuolella uutisoitiin, että testeistä yli 90 prosenttia on negatiivisia ja karanteenissa olleista alle 1 % sairastuu koronaan. Suurimmassa osassa sairaaloita on ollut vain joitakin koronapotilaita ja useissa sairaaloissa ei ole havaittu koronapotilaita ensinkään.14 

Tuoreimpien (25.8.2021) THL:n tietojen mukaan sairaaloiden tehohoidossa oli 28 henkilöä. Tehohoitopaikkoja Suomessa on normaalisti noin 300, mutta vuoden alussa niitä kasvatettiin ”hätätilan” takia 400 paikkaan. Sairaalapaikkoja on noin oli ainakin vuoden alussa 11 000, joista 56 on tällä hetkellä koronapotilaiden käytössä – ylikuormittumisen vaaraa ei tunnu olevan.] 

Kuten yllä jo sanottiin, Maailma integroituisi miltei yhdeksi massiiviseksi hallintoalueeksi, jota johtaisi Siionin Viisaiden johtama keskushallinto. Käsitteet inhimillisyys ja armahtaminen olisivat tässä maailmassa täysin tuntemattomia käsitteitä. “Kourallisella” modernilla globaalilla omistaja luokalla olisi samanlainen suhde ei-juutalaisiin orjiinsa kuin nykyisin on tilanomistajalla karjaeläimiinsä tai orjien asema olisi vieläkin kurjempi kuin nykyisten karjaeläinten.  

Tulevaisuudessa moderni omistajaluokka omistaisi kaiken, ja yksityiset ihmiset vuokraisivat vain kaiken, eivätkä omistaisi yhtään mitään. 

Demoralisoinnin muita menetelmiä ovat valtionvelan kasvattaminen, maan puolustusvoimien heikentäminen, rikotaan suhteet naapuri valtioihin, kuten Suomen suhteen tärkeään itänaapuriin Venäjään on tuhottu ja Yhdysvaltojen armeijan kolonnat parveilevat maamme rajojen sisäpuolella. Suomessa Venäjä on demonisoitu täysin. Lisäksi yhteiskunnan tehokkaaksi rapauttamiseksi on tullut haittamaahanmuutto, kuten Ruotsin tilanne sen osoittaa. Tästäkin maahanmuuttajien vyörytyksestä saamme kiittää juutalaista eliittiä. Lisäksi sananvapauden riistolla pyritään tukahduttamaan kaikenlainen kriittisyys vallanpitäjiä kohtaa. Tästä suiden tukkimisen kampanjoista tunnetuimpia ovat vihapuhekampanjat, joita on palkattu valvomaan jopa osa poliisivoimista. 

Venäjän ja samalla Putinin demonisointia. 

Kriisivaihe 

Kriisivaiheen yhtenä lähestymisen merkkinä on, että poliisit eivät voi mennä kaikille alueille kaupungeissa. Näitä alueita kutsutaan no-go alueiksi, joita on esimerkiksi jo Ruotsissa. Kriisivaiheen syventyessä, ja sen aiheuttamana tavarat loppuvat kaupoista, mikä aiheuttaa mellakoita kaupungeissa. 

Tässä vaiheessa eliitin suunnitelmat toteutuvat täydelliselle vallan kaappaamiselle, jolloin poliisijuntta tulee ja laittaa kansan kuriin väkivalloin. Lopullinen hegemonia otetaan siis poliisijuntan avulla. 

Päätelmät 

Suomessa myös ollaan luisumassa kriisivaiheeseen. Ruotsissa siihen on tietyillä alueilla jo ajauduttu. Elintarvikkeet eivät sentään ole siellä kaupoista vielä loppuneet, mutta sekin vaihe ilmeisesti on vielä edessä. 

Globaali eliitti ja sen kotimaiset kätyrit ovat vaivuttaneet meidät uneen, josta meidän tulisi nyt herätä, joka sekään ei yksin riitä, vaan täytyy toimia. Ensinnäkin tulisi pyrkiä yhtenäisyyteen unohtamalla poliittiset ja ideologiset näkemyserot? Eikö päätavoitteena pitäisi olla itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kuten hiukan yli 100 vuotta sitten niin myös nykyisin tarvitsemme uutta kansallista heräämistä kansallisen identiteetin palauttamiseksi, kansallistunteen sekä itsenäisyystahdon synnyttämiseksi. 

Suomen on erottava EU-jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja olla liittymättä NATO-jäsenyyteen sekä vapaakauppasopimuksiin. 

Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. 

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. 

Uuden valtiomuodon kehittämiseen sisältyy paljon muutakin kuin yllä esitetyt asiat, mutta artikkelin esittämää asiaa ajatellen tärkeintä näin aluksi olisi havahtua hereille globaalin eliitin manipulaatiosta ja koota rivit kansan yhtenäistämiseksi. The Great Reset –operaatioon liittyvä koronahysteria rokotteineen ja pakotteineen on asettanut kansakunnan yhtenäisyydelle vapauden sekä itsenäisyyden puolesta entistä suurempia vaatimuksia.  

Markku Juutinen 

Lähteet 

1. Yuri Bezmenov. Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=5gnpC… 

2. Solzenitsyn,  Aleksandr (2012). GULAG Vankileirien saaristo. Bookwell Oy, Juva. 

3. Kauppalehti (29.4.2011). Sanoma myy WSOY:n ruotsalaiselle Bonnierille. Saatavina: 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sanoma-myy-wsoyn-ruotsalaiselle-bonnierille/8a279a3a-54a7-3e8a-aabb-690b192d862e

4. Yle (11.11.2015). Aja kondomiajokortti! Nykyajan seksivalistus käy suoraan asiaan. Saatavina: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/11/aja-kondomiajokortti-nykyajan-seksivalistus-kay-suoraan-asiaan

5. Bonnier Books (2018). AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA. Saatasina: https://www.akateeminen.com/oma-paikka-haussa-9789523450271.html 

6. HS (14.2.2018). Saatavina: https://www.hs.fi/elama/art-2000005565223.html 

7. Aamulehti (5.5.2016). Tuore kirja: Pirkkalan koululaisia aivopestiin kokeilulla, jonka piti olla sosialismin alkusoittoa. Saatavina: 

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tuore-kirja-pirkkalan-koululaisia-aivopestiin-kokeilulla-jonka-piti-olla-sosialismin-alkusoittoa-23631269

8. Radio Islam. Saatavilla: Den judefråganhttp://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm (Valitettavasti tämän sivuston Internetosoite on sensuroitu). Mutta tämä linkki toimii ainakin toistaiseksi: http://islam-radio.net//finish/power/jew-rule.htm 

9. AL. (19.11.2019). Saatavina: https://www.aamulehti.fi/a/4530c008-afe5-48d0-837b-4b0383726b0a 

10. Macdonald, Kevin. The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances. Saatavina: http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf 

11. Amed Rami. Radio Islam. Jewish Power and Influence in U.S. 
and World Business and Finance. Saatavina: http://islam-radio.net//islam/english/index_finance.htm 

12. Heini Paavola (2007). Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Saatavina: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19984/monikult.pdf?sequenc 

13. Suomen opetushallitus: http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/monikulttuurinen_koulu/monikulttuurisuus_koulussa/kaija_matinheikki-kokko  (Valitettavasti kyseistä sivua ei löydy.) 

 
14. (erikoislääkäri) Lehtinen, Jorma | Lempäälän Vesilahden Sanomat (25.2.2021): Realismia koronahysteriaan. Saatavina: Realismia koronahysteriaan     

_ _ _ _ 

Jewish-Israeli World Power and Influence – Radio Islam (islam-radio.net) 

Tilannekatsaus koronaviruksesta – Infektiotaudit ja rokotukset – THL 

31 kommenttia

 1. Kukaan ei yritä tuhota perinteistä perhemallia. Vaihtoehtoisen perhemallin harjoittaminen ei ole toisenlaisen perhemallin tuhoamista.

  Enkä myöskään lakse mitäään twitter-hörhön mielipiteitä oikeiksi mielipiteiksi, koska sillä tavalla voisi löytää minkä vain hullun mielipiteen asioista. Jos joku twitter-hörhö oikeasti väittää haluavansa tuhota perinteisen perhemallin, niin ei hänellä ole minkään näköistä merkitystä oikeassa elämässä ja politiikassa.

  Ja jos laskisimme twitterin mielipiteet oikeiksi mielipiteiksi, täytyy myös muistaa, että vastapuolelta löytyy henkilöitä jotka haluavat tuhota vaihtoehtoiset perhemallit, kuten sateenkaariperheet.

  Plusääni(4)Miinusääni(13)
 2. ULULO,  ERGO   SUM — (I howl, therefore I am … Ulvon, siksi olen olemassa) … “Ubi Deus ….. Ubi Deus ….. Where is God?”
  While we await the fate of South Africa, it’s worth reading how it will play out for us.
  ”We Are Building Society On A Delusion”—A Race Realism Primer
  JARED TAYLOR • AUGUST 2, 2021
  … As you can see on this graph, those genetic patterns are distributed as we would expect: Lowest in Africans, highest in Asians.
  https://www.unz.com/jtaylor/we-are-building-society-on-a-delusion-a-race-realism-primer/
  
… Etelä-Afrikan kohtaloa odotellessa kannattaa lukea miten sama kohtalo, itsenäisten kansallisvaltioiden tuho, uhkaa Euroopassa ja oman maamme kohdalla toteutua. Kääntäjän avulla teksti avautuu kieltä osaamattomallekin
  https://www.deepl.com/Translator
  Blacks, Books and Bedlam: What Jews Did to South Africa They’re Now Doing to America (and Europa)
  TOBIAS LANGDON • AUGUST 3, 2021
  https://www.unz.com/article/blacks-books-and-bedlam-what-jews-did-to-south-africa-theyre-now-doing-to-america/

  Näinkin homma voidaan hoitaa
  Israel’s Death Squads Run Riot in the Occupied Territories
  https://www.darkmoon.me/2021/israels-death-squads-run-riot-in-the-occupied-territories/#more-157322

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. USA/Israel/Nato+deepstate-neokonnat ja v-muurarit jatkavat ’luovan tuhon’ strategiaa joka on heillä geeneissä, he eivät tule toimeen ilman vihollisia, eivät osaa elää rauhan tilassa ja siksi vihollinen luodaan itse omista sisäisistä tuhon voimista käsin.
   Täältä tulevat terroristit. Again
   Philip Giraldi
   26. elokuuta 2021
   Uusien vihollisten etsiminen jatkuu riippumatta siitä, kuka on presidentti tai mikä puolue hallitsee kongressia, Phil Giraldi kirjoittaa.
   Oli miten oli, terrorismi on kansallisen turvallisuuden du jour-makuasia seuraavan vuoden tai useamman vuoden ajan. Ainoa todellinen kysymys on: ”Onko se kotimaista vai ulkomaista?”. Niin tai näin, loputtomilta tuntuvat sodat Afganistanissa ja Irakissa jäävät historiaan, mutta uusien vihollisten etsiminen jatkuu riippumatta siitä, kuka on presidentti tai mikä puolue hallitsee kongressia.
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/26/here-come-terrorists-again/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Nukkemestarit luovat vastakkainasetteluja sekä ongelmia, joihin tarjotaan heidän agendansa mukaisia ratkaisuja. Terrorismin vastaisessa sodassa tai koronassa on ollut helppo havaita, kuinka ’problem-reaction-solution’- kaavaa viedään eteenpäin. Kansaa pelotellaan ja luodaan massapsykoosi, johon ratkaisuksi esitellään totalitarismin ja kaikenlaisen pakkomyynnin lisäämistä aivan naurettavuuksiin asti. Kansaa kypsytellään ja esiohjelmoidaan huolellisesti ratkaisuihin, joita se normaalissa tilassaan pitäisi kohtuuttomina ja järjettöminä. Kyseessä on kansan hivuttaminen kohti uutta normaalia psykologisen manipulaation avulla. Esimerkiksi koronassa kaikki tuntuvat tietävän, mitä hulluutta seuraavaksi tapahtuu ja kansalle annetaan aikaa prosessoida tuleva uuden normaaliuden aste. Jossain vaiheessa vasara lyödään alas ja reaktio on sopivan mieto, koska tiedettiin odottaa sitä, mitä on tulossa. P*skamedia pitää huolen ohjelmoinnista. Järkevät vaihtoehdot vaiennetaan kuoliaaksi.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. Yuri Bezmenovin paljastama yhteiskunnan tuhoamismalli on yksinkertainen ja tehokas. Siinä on neljä vaihetta eli demoralisaatio, destabilisaatio, kriisi sekä Uuden Normaalin vakiinnuttaminen. Tietyn vaiheen jälkeen kehitystä ei voi enää pysäyttää. Jokainen demoralisoidun henkilön kanssa tekemisissä ollut aavistaa tämän. Demoralisoitu henkilö pitää destabilisaatiovaihetta kuten massamaahanmuuttoa tai koronatotalitarismia normaalina ja suotavana kehityksenä.

  Juutisen artikkeli kuvaa varsin hyvin, kuinka nämä vaiheet ovat edenneet Suomessa. Suomen väestön, infrastruktuurin ja luonnonvarojen sulauttaminen Uuteen Normaaliin ja EU:n totalitaristisen liittovaltion alaisuuteen on edennyt destabilisaatiovaiheeseen. USA:ssa on myös vastaava kehitys meneillään, joskin sille mantereelle kootaan Pohjois-Amerikan supervaltioita. Kanada on jo lähes alistettu kommunistiselle diktatuurille eikä aivopesty kansa siellä juurikaan kapinoi ja suhtautuu vapauden rajoituksiin melko tyynesti. Viimeisiä kristinuskon rippeitä ollaan maasta kitkemässä pois.

  Kristinusko on kommunistien ehdoton vihollinen ja sen pois kitkeminen suunnitelmien kannalta olennaisen tärkeää. USA on vahvoine raamattuvyöhykeineen ja kansalaisten oikeuksia korostavine perustuslakeineen ollut globalisteille kova pähkinä. Maata ollaan nyt pikavauhdila viemässä valtavaan sisäiseen kriisiin pakkorokotuskampanjan avulla. Myös ruokapula ja elinkustannusten huima nousu aiheuttaa maassa levottomuuksia. USA:n armeija on demorisoitu ja riisuttu pois isänmaallisesta aineksesta esim. rokotevaatimuksen avulla. Tarkoituksena on synnyttää maahan niin valtavia sisäisiä levottomuuksia, että sinne on ”pakko” kutsua vieraita, esimerkiksi kiinalaisia asejoukkoja YK:n mahdaatilla. Euroopassa vastaavaa menetelmää sovelletaan ainakin Ranskassa, missä kansa on puolustanut sitkeästi oikeuksiaan. Rokotepakon vaatiminen on ollut toimiva keino kansan hajottamisessa ja sen yllyttämisessä levottomuuksiin. Perusoikeuksia härskisti rikkovalla rokotepassilla voidaan synnyttää lähes epätoivoisen kiivas vastarinta. Tämä muododtaa syvenevien kriisien sarjan, joka puolestaan vaatii sota- ja poikkeustilan julistamaista ja kriisin sotilaallista hallintaa kansainvälisten elinten alaisuudessa. Tämän jälkeen syntyy Uusi Normaali ja kaiken vastarinta-aineksen väkivaltainen nujertaminen ja sen saattaminen vanki- ja tuhomisleireille koronaeritystyksen varjolla. Tällöin tie klaus schwabilaiseen teknologiseen dystopiaan on auki.

  Suomessakin valtaeliitti on valmis viemään eteenpäin dystopiaa kansan suuren enemmistön nukkuessa ruususen unta. Hitaat demoralisaatiomenetelmät ovat sulattaneet maan väestöstä pois kaiken moraalisen selkärangan sekä kyvyn havaita politiikan kehityksen hälyttäviä kehitysvirtoja. Uutismedia on turruttanut kansan täysin vääriin käsityksiin kansainvälisestä tilanteesta. Koronakriisin todellisia vaikuttimia ja päämääriä ei pystytä havaitsemaan. On hyvin turhauttavaa keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka seuraa pääasiassa vain suomenkielistä valtamediaa ja uskoo sen kautta syötettävän kuvan maailmasta ja sen tilanteesta. Myrkyllisen uutismedian seuraaminen vaivaa myös kansallismielisempää oppositiota kuten perussuomalaisia, joiden tilannekuva maailmasta ei ole tehokkaan oppositiotoiminnan vaatimalla tasolla. Tämän vuoksi puolue kerta toisensa jälkeen hajoaa, kun osa sen jäsenistöstöä herää todellisuuteen ja osa sitkeästi pitää kiinni valtamedian luomista turruttavista narratiiveista, joille uskollisuutta pidetään vaatimuksena valta-asemiin pääsemisessä.

  Plusääni(12)Miinusääni(1)
 4. GREAT RESET ETENEE
  Monet kuvittelevat, että pian koittaa parempi aika, kun lähes kaikki on rokotettu mRNA-rokotteilla.
  Näin ei valitettavasti käy. Sulkutilat, maskisuositukset ja turvavälit jatkuvat. Nuo mRNA-injektiot eivät estä rokotettuja tartuttamasta muita eikä saada tartunta. Puheet laumasuojasta ovat turhia, sillä laumasuoja on ollut jo ennen pandemiaa useimmilla ihmisillä. Tilanne menee siis aina huonompaan suuntaan: työttömyys jatkuu, konkursseja valtava määrä ja koronapiikkien haittavaikutukset lisääntyvät. PCR-testi antaa yli 90 & vääriä positiivisia tuloksia. Rokottaminen jatkuu uusilla tehosterokotuksilla ja rokotekuolemat lisääntyvät. Mutta Suomen hallitus luottaa WEF:ään ja THL:ään ja jatkaa häikäilemätöntä politiikkaa, jossa ei kunnioiteta perustuslakia. Hallitus ottaa jatkuvasti lisää velkaa ja koko talous romahtaa, kun korot alkavat nousta. Kansalaiset eivät tajua mistä on kysymys, sillä valtamedia on mukana hämäysoperaatiossa, joka tekee vaarattomasta influenssaviruksesta tappajaviruksen. Kun kaikki kansat on rokotettu, WEF julistaa kaikki velat anteeksi ja kansoista tehdään digitaalisia orjia, niistä, jotka eivät kuole koronapiikkeihin. Mutta piikkeihin kuolee valtava määrä ihmisiä. WEF:n lause ”En omista mitään, minulla ei ole yksityisyyttä ja olen onnellinen, toteutuu. Planeettaa hallitsee miljardöörikerho, jonka ytimessä ovat Siionin Viisaat. Tällainen tapahtuu viimeistään vuonna 2025. On myös syntynyt voimakas vastarintaliike, joka vastustaa rokotepasseja, rokotuksia, sulkutiloja, kasvomaskeja jne. Taistelusta tulee äärimmäisen kova. Sitä käydään oikeussaleissa ja informaatiosotana. Uskon, että vastarintaliike lopulta voittaa ja EU hajoaa ja kansat vapautetaan. Suomi on Great Resetin pilottimaa, jota johtaa nykyinen hallitus toteuttamalla WEF:n perustuslain vastaista politiikkaa. Perustuslaissa on kansamme turva ja tuki. Se takaa ihmisoikeudet ja maamme itsenäisyyden. Siksi perustuslakia rikkoneet ja rikkovat on saatettava syytteeseen. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 5. Kiina ei anna pahuuden voimille (nwo-mafialle) pikkusormeakaan. Se tietää millä strategialla meidän läntinen anglo-sionistinen kulttuuri on tuhottu ja ajettu kaaokseen jossa saatanalliset rahaa hallitsevat voimat voivat tuhota kaiken arvokkaan.
  —Kiina pyrkii korjaamaan ”fanipiirikulttuuria”, joka vääristää alaikäisten arvoja ja vaarantaa yhteiskunnallisen hallintotavan.
  Ulkomaiset voimat voivat käyttää hyväkseen harhaanjohdettujen fanien yksinkertaista ajattelua ja taistelutahtoa, mikä uhkaa poliittista turvallisuutta.
  https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232642.shtml

  Kiinan kommunistinen puolue on puolue, joka puolustaa perhettä ja perinteisiä arvoja
  Kiinan sosialismi on käytännössä malli, joka koskettaa täydellisyyttä mallina yhteiskunnan järjestäytymiselle, ja juuri tästä syystä Kiina hautaa ja lopulta lopullisesti ylimielisen lännen moraalisesti häpeällisen ”liberalismin”.
  Kiinan kommunistinen puolue on viime vuosikymmeninä tehnyt sen, että se luo perustan futuristisimmalle ja vauraimmalle yhteiskunnalle, joka on koskaan ollut maan päällä . Jokainen, joka on ollut Kiinassa ja jolla on ollut tilaisuus tarkkailla omin silmin, mitä sanon täällä, tietää, että tämä on vain puhtainta totuutta ja että siinä ei ole mitään hyperbolia. Minun on siis vain lähetettävä sydämelliset onnitteluni Kiinan kommunistiselle puolueelle ja presidentti Xi Jinpingille, sanoo artikkelin kirjoittaja.
  https://toranja-mecanica.blogspot.com/2021/07/o-partido-comunista-da-china-e-um.html

  Michael Hudson:
  Se, mitä teemme, on samaa taistelua tänään, jota Jeesus kävi vastustajiaan vastaan ​​2000 vuotta sitten. Se on täsmälleen sama taistelu. Ihmiset, jotka väittivät olevansa oikeita kristittyjä, olivat ihmisiä, jotka taistelivat Jeesusta vastaan ​​ja olivat seuraavat kolme vuosisataa häntä vastaan.
  Jonathan Wilson-Hartgrove:
  Todellakin. Olet tutkinut pyhiä kirjoituksiasi. Näin luin sen myös, veli.
  Jim Vrettos:
  Ja et tee köyhille mitään hyvää, kun hallitus auttaa eri ohjelmien kautta vain rikkaita, oikein? Hallituksesta tulee vihollinen.
  Michael Hudson:
  Mutta se yrittää esiintyä ystävänä. Mitä Biden halusi tehdä, oli käyttää köyhiä välineenä antaakseen rahaa vaalipiirilleen, kampanjan lahjoittajille. Jonathanin mainitsemat vuokranantajat, taloudelliset edut ja uusliberalistit. Se on todella hänen vaalipiirinsä. Kuinka voit odottaa heidän antavan todella paljon apua, kun katsot heidän vaalipiirinsä sijaintia? He oppivat retoriikan. He lukevat 1984 ja tietävät, mikä on kaksinkertainen ajattelu ja kaksinkertainen puhuminen. Se on ongelma, jossa olemme.
  … Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle.
  https://www.unz.com/mhudson/imagining-an-end-to-poverty/

  Michael Hudson:
  Olen viettänyt paljon aikaa Kiinassa, ja minulla on professuuri useissa sikäläisissä yliopistoissa. Se on varmasti pohjimmiltaan erilainen kuin Yhdysvallat.
  … Olette ehkä huomanneet, että Kiina on viime kuussa ryhtynyt toimiin Jack Ma:ta vastaan, joka oli kehittämässä tietotekniikkajärjestelmäänsä luottojärjestelmäksi. He tyrmäsivät hänet, pysäyttivät uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun, listautumisannin, ja sanoivat, että vain hallitus voi pitää rahoitus- ja luottotoiminnan yleishyödyllisenä.
  Yhdysvalloissa irrottauduttiin siitä, että hallitus omistaa ja hallinnoi suoraan monia julkisia palveluja,… Viimeisten 40 vuoden aikana sääntelyä ei ole ollut lähes lainkaan.
  Pitämällä julkiset yleishyödylliset palvelut julkisina Kiina tarkoittaa, että ne eivät ole välineitä, joiden avulla voidaan keinotella , nostaa vuokria, eli periä monopolivuokria.
  So China is, by keeping public utilities in the public domain, that means that these are not vehicles for rent extraction, that is for charging monopoly rents
  https://www.unz.com/mhudson/economics-of-the-new-cold-war-and-us-super-imperialism/

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
  1. Miksi länsimaalaisia näyttää pääosin vatuttavan kun Kina pitää maansa elinvoimaisena ja estää lännen ’5.kolonnien’ tuhoisat hyökkäykset itseään ja omaa kulttuuriaan vastaan? Nämä ’vattuuntuneet’ eivät näytä enää huomaavan tai tiedostavan omaa alennustilaansa ja näkevät Kiinan pyrkimykset estää kansalaistensa (ja maansa) ajautuminen samaan missä me olemme jopa totalitaarisina hankkeina?
   Tätäkö on länsimainen ’soros-demokratia’: Kun Kiina rajoittaa sellaista väärää ja tuhoisaa vapautta joka lopulta päätyy oman kulttuurin ja kansalaisten lännen kaltaiseen lgbt-hulluuteen ja multikulti-tuhoon niin me emme hyväksy sitä koska meidän mielestä ihmisten ja kansan tulee saada vapaasti tulla hulluiksi ja tuhota itsensä.?
   ”Kiina ei ole länsimaalaisen mielestä edelleenkään miellyttävä valtio.”
   Miksei? Kyse on kulttuurien erosta. Länsi on tottunut elämään eri tavalla.
   Filosofi Martin Heidegger on sanonut asian hyvin: tottunut elämään miten haluaa, ei miten tulisi elää. Siis narsistisesti viettien ja mieli- ja vallanhalun eikä järjen tai viisauden ohjaamana kuten Kiina.
   Se ’ikävä’ puoli siinä todella on ettei voi elää hedonistisesti viettiensä ja vallanhalunsa ohjaamana jos elää järkevästi ja viisaasti. Siihen länsi on kompastunut. Se on ottanut liikaa järjen sivuuttavia vapauksia. Pitkässä juoksussa järki kuitenkin aina voittaa. Kannattaa asettua sen vaatimiin rajoihin.

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
 6. lgbtq hoax, climate hoax, covid hoax = sielunvihollisen endgame.
  2022 pitää olla koronapassi tai ilman sitä olet lainsuojaton, eli et voi ostaa etkä myydä jne. aika pedonmerkin toimintaa.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 7. Nykypäivän uusi kylmä sota on lännen finanssikapitalismin taistelua teollisuuskapitalismia vastaan. Finanssikapitalismi on korporaatio- na pankkiirimafian sotaa ihmiskuntaa vastaan tarkoituksena tuhota kansallisvaltiot ja ajaa maailma tuon keinottelu-mafian omaan häkkiin jossa vain se voi omistaa ja muut ovat onnellisia kun saavat raataa sen hyväksi.
  Oma maamme on lähtenyt tukemaan tätä keinottelumafiaa.

  Rahoituskapitalismi vastaan teollisuuskapitalismi: Vuokratalouden nousu ja haltuunotto
  Michael Hudsonin julkaisu : Sage Journals
  Tiivistelmä — https://www.deepl.com/Translator

  Marx ja monet hänen vähemmän radikaalit aikalaisuudistusmielipiteensä näkivät teollisen kapitalismin historiallisena tehtävänä poistaa feodalismin perintö – maanomistajat, pankkiirit ja monopolistit, jotka saivat taloudellista vuokraa tuottamatta todellista arvoa. Tämä uudistusliike kuitenkin epäonnistui. Nykyään rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (FIRE) on ottanut hallituksen takaisin hallintaansa ja luonut uusrivitalouden.
  Tämän jälkiteollisen finanssikapitalismin tavoite on vastakohta 1800-luvun taloustieteilijöiden tuntemalle teolliselle kapitalismille: se tavoittelee vaurautta ensisijaisesti taloudellisen vuokran irrottamisen, ei teollisen pääoman muodostamisen kautta.
  Kiinteistöjä suosiva verotus, öljyn ja mineraalien louhinnan yksityistäminen sekä pankki- ja infrastruktuurimonopolit lisäävät elämisen ja liiketoiminnan kustannuksia. Työvoimaa riistetään yhä enemmän pankkien, opiskelijoiden ja luottokorttien veloilla, kun asuntojen ja muiden tuotteiden hintoja paisutetaan luotolla, jolloin tulot jäävät pienemmiksi tavaroihin ja palveluihin käytettäväksi, kun taloudet kärsivät velkadeflaatiosta.
  Tämän päivän uusi kylmä sota on taistelua tämän vuokrakapitalismin kansainvälistämiseksi yksityistämällä ja rahastoimalla maailmanlaajuisesti liikenne, koulutus, terveydenhuolto, vankilat ja poliisitoiminta, posti ja viestintä sekä muut alat, jotka aiemmin olivat julkisia. Läntisissä talouksissa tällaiset yksityistämiset ovat kääntäneet teollisen kapitalismin vauhdin päinvastaiseksi. Yksityistettyjen palvelujen monopolihintojen lisäksi rahoitusjohtajat kannibalisoivat teollisuutta käyttämällä velkavipua ja korkeita osingonmaksuja osakekurssien nostamiseksi.
  1. Johdanto
  2. Marxin näkemys kapitalismin historiallisesta kohtalosta: Vapauttaa taloudet feodalismista
  3. Kapitalismin pankkien ja teollisuuden liitto demokraattisen poliittisen uudistuksen edistämiseksi.
  4. Pankkialan lobbaaminen kiinteistöalaa vastaan, 1815-1846.
  5. Pankkialan liittouma kiinteistöalan ja muiden vuokrahakuisten alojen kanssa
  6. Vuokralaisten painostus talousarvioihin: Velkadeflaatio varallisuushintainflaation sivutuotteena.
  7. Rahoituspääoman taistelu julkisen infrastruktuurin yksityistämisestä ja monopolisoinnista.
  8. Rahoituskapitalismi köyhdyttää kansantalouksia ja kasvattaa niiden kustannusrakennetta.
  9. Nykypäivän uusi kylmä sota on finanssikapitalismin taistelu teollisuuskapitalismia vastaan.
  10. Yhteenveto: Rahoituspääoma vuokranhakijana
  11. Joitakin loppuhuomioita: Teollisuuden, hallituksen ja ideologian rahoitusvaltaus

  Yksityisomistuksessa olevat keskuspankit eivät malta odottaa, että pääsevät imemään verta nokkiinsa Kiinaan, ja siksi Kiinaa ympäröivät Yhdysvaltojen sotilastukikohdat. Kiina luo oman kotimaisen valuuttansa juanin velattomana Kiinan keskuspankin avulla, joka on valtion omistuksessa. Näin he rahoittavat infrastruktuuria, koulutusta ja sairaanhoitoa.
  http://thesaker.is/finance-capitalism-versus-industrial-capitalism-the-rentier-resurgence-and-takeover/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. BUT before all that, here’s an overview of how a few thousand jews can ruin a country.
  From Goran Lind, in facebook:
  What Is A Sayanim ?
  The Sayanim is any Jewish person, that can be called on to assist another Jew in any cause. Since birth, the Jewish people have been taught of their superiority… and need for cohesion. The Sephardic Jews are the upper level of the race, and the Ashkenazim, which constitute 95% of all Jews, are the worker parasites of the race. Since the Sephardics first converted the AshkeNAZI, they brainwashed them into the idea that the world is their enemy and their fellow Jew is a “Quiet Guardian”.
  Who Is A Sayanim?
  Every Jewish person is expected to be a potential agent (spy/sayanim), in varying degrees.

  What Will They Do?
  If the Jewish people sense a potential threat, the Jewish Sayanim is authorized to commit anything from simple harassment to business ruin, and even multiple murders. The Columbine Massacre was a perfect example. The police knew there were seven people involved, but five students, two sets of parents, one employer and psychiatrists, provided alibis and corrupted evidence.

  Examples:
  Your Jewish accountant will relay any private bookkeeping info to a Jewish competitor, your friendly Jewish pharmacist will assist your Jewish doctor to poison you, a clerk at VISA will supply your private credit information to anyone, the list is endless.

  Sayanim Indoctrination Starts At Childhood:
  Family Life:
  Jewish children rarely are allowed to play with the gentiles. Around the house the child is constantly bombarded with the word Goy.

  Goy
  (goyim means cattle/animals), relates to menial occupations. The family maid, nannies, gardener, plumber, etc are referred to as “The Goy or goyim”.

  Grammar School:
  A public Jewish school will receive grants, and the best teachers are put in the district. 6th graders at these “Magnet schools” are the equivalent of an 8th grader at a normal school. Jewish kid’s will always be eligible for the “Gifted Programs”. Exceptional Jewish children are turned over to the Rabbi for future guidance.

  High School:
  In heavily Jewish communities the public schools will always have a “Gifted program”. For those with the resources, they will attend exclusive schools.

  Colleges & Universities:
  Here is the big payoff. Entrance into the finest schools is assured. All the larger Universities have Sayanims placed in key locations from the Dean to the Admission Officers, to the loans, and the scholarship personnel. Societies, such as Hillel, will shepherd a young Jew throughout his college career.

  Jewish professors will always favor the Jewish student. Jewish students make up 30% of the Ivy League, which they credit to their extraordinary IQ’s, which is a myth. Law schools, such as Yale, can have an enrollment of 60% +.

  Business World:
  In any Jewish controlled company, a Jew is given first preference in job interviews. If a Jew is a businessman, he gets preferential treatment on contracts where another Jewish person is involved. Getting a bank loan is a cinch if he is a Jew.

  Government:
  Jews have lined all government’s offices around the planet with their people. (parasitic infestations) ! Student loans get erased if they are a Jew or Jewess. A non-Jew business competitor can have a regulatory agency put on him by these parasites. The Judicial is 40% Jewish and another 35% are minorities they control.

  So What Is Expected Of A Sayanim?
  The standard Sayanim routine is basically favoring other Jews in ordinary transactions, but the sayanim can be called on to protect any criminal enterprise. From the traffic court Judge to an Appellate Judge – fellow sayanims receive special treatment. The special Sayanim (200,000 of them worldwide but there are probably a lot more now) will be expected to cooperate in any Israeli Mossad (Israel’s Secret Service) enterprise including murder, sabotage and any form of Fifth Column activity (does 9/11 ring a bell?). A division of the Mossad ( Katsas) keeps records, and stays in active contact with this group, the Mossad.

  The Sayanim (sleeping cells who spy/act for Mossad in the host nation they live in, sometimes pretending to be Christians, Moslems, Israelites, etc.)

  “The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists”. J. Edgar Hoover, FBI Director 1924-1972, quoted in The Elks Magazine (August 1956).

  “All Jews are provocateurs in Peacetime, saboteurs in Wartime, and subversives all the time.” 24 December at 04:05
  https://www.big-lies.org/jews-sayanim-hasbarat/index.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Sionistien ja talmudistien agendaan kuuluu kansallisvaltioiden tuhoaminen koska ne ovat esteenä heidän omalle imperium hankkeelleen.
   EU on tällainen heitä palveleva rotujen ja kansallisuuksien sulatusuuni jolla Eurooppaa kalergisoidaan. Se on alusta asti ollut pankkiiri- ja masoni-mafian hanke, jolle perusta luotiin ww2:ssa kun Saksa tuhottiin.
   Valtiota ja kulttuuria vahvimmin koossa pitävä asia on sen väestön biologinen ja sosiaalinen homogeenisuus ja sen kyky puhaltaa ’yhteiseen hiileen’. Siksi valtiota hajotettaessa ja schwabilaista pakko-kommunisma luotaessa on tärkeää murtaa sisältä käsin tuo homogeenisuus, yhteinen ja yhdistävä henki.
   Poikkeuksetta siellä missä sionisti-talmudistit ovat muuttaneet maihin joissa asuvat he ovat käynnistäneet hankkeen tuhota nuo maat sisältä käsin (NL on hyvä esimerkki) ja muodostaa kyseisissä maissa ’valtio valtiossa’, ryhmä joka on lojaali vain omilleen, ei sille maalle ja kansalle jossa he asuvat. Oma maamme on tässä hyvä esimerkki: maamme v-muurarien tukemat sionistit ovat isänmaattomia globalisteja jotka ovat valmiit kalergisoimaan ja myymään maan jossa asuvat. Siksi olemme nyt wef-mafian ja EU/ Nato-globalistien tuhoisissa kahleissa vastoin kansan enemmistön tahtoa.

   VKK (Valta Kuuluu Kansalle) puolue on juuri aloittanut ja nyt kansalla on mahdollisuus palauttaa halutessaan maamme itsenäisyys ja valta kansalle.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. VKK ”haluaa olla rohkea uudistaja ja järkevä säilyttäjä ja olla koko kansan puolue”.
    — silloin asetelma oikeisto-vasemmisto on – toisin kuin kykyhierarkia, porrastus kykyjen mukaan – tarpeeton kun toimitaan koko kansan puolueena. Se tarkoittaa sitoutumista agendaan jossa koko kansan hyvinvointi ja yhteinen hyvä ohjaa ja jota pragmaattisesti toteutetaan. Kun puolueella on tavoiteohjelma jossa kokonaisuus ohjaa se on kaikkien eikä vain muutamien tai valittujen puolella.

    VKK haluaa ”edistää vuorovaikutuksellista demokratiaa, jossa kansalaisia aidosti kuunnellaan ja jossa heille avautuu reaalinen mahdollisuus osallistua suoraan päätöksentekoon yhteisissä asioissa”.
    — demokratiaa toteutuu kun toimitaan yhdessä sovitun tavoiteohjelman pohjalta jossa tavoite on koko kansan eheänä ja yhtenäisenä pysyminen ja koko kansan kannalta tärkeiden asioiden ajaminen. Se on demokratiaa tekojen tasolla.
    Demokratia on työkalu. Se ei ole vain ihmisten oikeutta äänestää vaaleissa vaan myös oikeutta osallistua poliittisiin asioihin päivittäin. Sen pitää olla ihmisten ongelmien ratkaisemista varten.
    https://valtakuuluukansalle.fi/#/puolueohjelma

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Voihan puolueeseen aina liittyä jokainen joka haluaa ja toivottavasti moni liittyy. Puolueessa ei kuitenkaan ole tilaa sitä ja sen ohjelmaa vastaan toimivalle sionistivetoisille-eliitille kuten muissa puolueissa joissa ’lipposet’, ’vanhaset’, ’orpot’ ja ’purrat’ sanelevat. VKK:ssa kansa pitää siitä huolen kun se voi vaikuttaa asiaan kansanäänestyksillä.
     Entäpä jos nuo levelin kaveritkin ovat jo tajunneet kuinka mätä ja saatanallinen sionistien systeemi on?

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. UUSI DIKTATUURI
  Siionin Viisaiden jäsen, valtiotieteilijä Zbigniew Brzezinski puhuu uudesta ajasta, jolloin ”ihmisten kemiallinen manipulointi” ja ”geneettinen muuntelu” tulevat korvaamaan aiemman joukkoviestinnän avulla tapahtuneen manipuloinnin. Hän kuvaa uudentyyppistä diktatuuria, jossa hallitaan uusien käyttäytymiseen vaikuttavien aineiden ja muun uusimman teknologian avulla (Brzezinski: Between Two Ages, New York 1970). Siionin Viisailla on siis ollut 50 vuotta aikaa kehitellä uutta diktatuuria. Ihmisten geneettinen muuntelu on ollut jo silloin 1970-luvulla Siionin Viisaiden agendassa. Mitä kaikkia keinoja salaisissa sotilaslaboratorioissa on kehitelty tämän diktatuurin luomiseksi, sitä emme tiedä, mutta Covid-19-rokotteet ovat varmasti näitä keinoja. Nythän on paljastunut, että nämä rokotteet sisältävät mm. grafeenioksidia. Tätä uutta diktatuuria kuvaa myös Rockefeller säätiön kirja vuodelta 2010, jossa puhutaan globaalista pandemiasta, sulkutiloista ja taloudellisesta romahduksesta, josta tämä uusi diktatuuri tulee syntymään (Scenario for the Future of Technology and International Development, New York 2010). Koronahuijaus on siten miljardöörikerhon, jonka ytimessä ovat Siionin Viisaat, systemaattinen yritys uuden koko maailman kattavan diktatuurin perustamiseksi. Tätä suunnitelmaa ajavat Maailman Talousfoorumi (WEF), EU ja YK usein tietämättään, sillä ne ovat Siionin Viisaiden ohjauksessa. Tämän suunnitelman lopullisena tarkoituksena on uusi juutalaisten hallitsema maailmandiktatuuri, jossa kansat on tehty digitaalisesti ohjatuiksi orjiksi. Mutta Kiina on yksi tämän suunnitelman pahimmista uhkista, joten Kiina täytyy alistaa sodalla, joka on Siionin Viisaiden agendassa. Siksi juutalaisten ohjaama USA valmistelee koko ajan hyökkäystä Kiinaan. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, etteivät juutalaiset onnistu tässä, vaan kansoille paljastuu juutalaisten juonet, mikä tulee olemaan juutalaisten lorun loppu. Meillä Suomessa tulee taistelu uutta diktatuuria vastaan kansallismielisillä koronan vastaisilla voimilla. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Sanokaa Faitzer kun haluatte hyvää!
  Lääkejätti Pfizer kehittää nyt COVID-pilleriä, joka on tarkoitettu otettavaksi mRNA-COVID-rokotteiden rinnalle. Uuden ”henkiinjäämispillerin” odotetaan ilmestyvän vuoden loppuun mennessä, joka on otettava kaksi kertaa päivässä. Asiasta kertoi Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla.
  https://mvlehti.net/2021/09/03/pfizer-kehittaa-paivittain-popsittavaa-henkiinjaamispilleria-koronarokotusten-rinnalle/
  Lääketeollisuus näyttää sopeutuvan hyvin schwab-mafian hankkeisiin.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. ”Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 2:
  Yhteiskunnan henkisen tason rappauttaminen tapahtuu luonnollisesti, kuten yllä jo viitattiin, valtamedian kautta. Toimittajille suodaan mediayhtiöiden välityksellä monopoliasema tiedolliseksi auktoriteeteiksi ja sitten on vielä Mediapooli orwellilaista sanan vapautta puolustamassa. ”

  Miksi toimittajat vihaavat 9-11- (ja Covid ym.) totuuksien toteajia?
  Why Do Journalists Hate 9-11 Truthers?
  PHILIP KRASKE • SEPTEMBER 4, 2021
  Miksi toimittajat suosivat niin kiivaasti hallituksen versiota? Heidän hyökkäyksensä totuudenpuhujia vastaan heijastavat syvää henkilökohtaista vihaa; on selvää, ettei mikään Syvän Valtion mafia seiso heidän yläpuolellaan sanelemassa heidän artikkeleitaan. Teoriassa 11. syyskuuta 2001 tutkijoiden raskaampien löydösten – räjähdysaineen esiintyminen Manhattanilla levinneessä pölyssä, kaapatusta lentokoneesta soitetut epäilyttävät kännykkäpuhelut, kolmen lentokoneen mahdottoman suuri nopeus matalalla lentäessä – pitäisi olla toimittajien mielestä punainen lanka. Mutta kaikki tämä jätetään huomiotta tai jopa naurunalaiseksi.
  Mitä tälle demokratian ”viidennelle kolonnalle” on tapahtunut?

  Ennen television tuloa toimittajat olivat työläisiä: työväenluokan miehiä, jotka käyttivät huonoja pukuja ja polttivat liikaa. Nykyään he ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on maisterin tutkinto ja suuret tavoitteet. Heidän esikuviaan ovat CNN:n miljonääriäänet ja Eyewitness Newsin juontajat. Internetin pikkuporukoilla, jotka joutuvat kerjäämään lahjoituksia kolmen kuukauden välein, ei ole kolmen auton autotallia ja makeaa lomaa joka kesä. He saattavat päästä lähemmäs asioiden totuutta, mutta heillä ei ole lähdelounaita yhtiön kustannuksella.

  Toimittajilta ei kestä kauan ymmärtää, kummalla puolella leipää on voi. He tarttuvat hyvin palkattuihin työpaikkoihin, ja hitaasti kaikenlaisten ”salaliittoteorioiden” vastustus kasvaa. He hylkäävät vaistomaisesti nojatuolietsivien työn, ja monella tasolla.
  Toimittaja heittäytyy siis hallituksen puolelle, joka itse nauttii kotikenttäetua ulko- ja turvallisuuspolitiikassa: Amerikkalaiset, jotka ovat harvoin kiinnostuneita kummastakaan, hyväksyvät helposti hallituksen version tapahtumista. Toimittaja tekee laskutoimituksen: jos hän vastustaa virallista versiota, hänen juttunsa menevät suoraan piikkiin ja hänen työpaikkansa seuraavat nopeasti; tai hän voi olla vastustamatta, säilyttää työpaikkansa ja antaa hyödyllisen panoksen muilla, häntä erityisesti kiinnostavilla aloilla.
  (((Toimittajille))) maksetaan totuuden vääristelystä tai peittelystä, eli väärennetyistä uutisista.
  Vuonna 2021 jokaisen, joka uskoo ”viralliseen kertomukseen” 11.9. tapahtumista, on oltava täysi ääliö.
  https://www.unz.com/article/why-do-journalists-hate-9-11-truthers/
  https://www.deepl.com/Translator

  Rivo ja rietas, kansaa halveksiva ja tuhoava ILTAPÄIVÄ-LEHDISTÖ on suomalaisten globalistien sielun peili. Sanotaan että sellainen kansa (enemmistö) kuin johto. Varmaan voi myös sanoa, että sellainen kansa kuin valtamedia, kun IL on maata johtavan korruptoituneen poliittisen ja kansaa aivopesevän globalisti-eliitin ja pankkiiri-mafian sielun peili.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 12. Korona keskeisessä roolissa nwo-mafian luodessa omaa super-kapitalistien tyranniaansa, joka ei ole kommunismia kuten Makow sanoo. Makowin käsitys kommunismista kummastuttaa kun hän yhdistää sen kapitalistien hankkeeseen ottaa maailma omaan hallintaansa.
  Kommunismi on sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen (utopistinen) järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Sitähän super- tai soros-kapitalismi ei ole. … Sosialismi ei myöskään ole kommunismia.
  Covid Tyrannia-malli on juutalaisuutta
  Henrymakow.com – 5. syyskuuta 2021
  Juutalaiset olivat juutalaisuuden ensimmäiset uhrit. Nyt vapaamuurariuden kautta ihmiskunnasta on tullut uhri.
  Juutalainen Talmud koostuu sadoista laeista, jotka säätelevät jokapäiväisen elämän pieniä yksityiskohtia.
  Katso COVIDin pöytäkirjoja tässä valossa. Meille kerrotaan, minne voimme mennä, missä seisoa, mitä voimme tehdä ja ketä voimme tavata. Naamio merkitsee kuuliaisuutta.

  Mistä syntyy halu hallita ja hyväksikäyttää muita?
  Israel Shahakin kirja Juutalainen historia, juutalainen uskonto (1986) antaa vastauksen. Toiselta vuosisadalta suunnilleen kahdeksastoista-luvulle asti juutalaiset olivat rabbiensa ja varakkaiden johtajiensa vallassa. He olivat ”suljettu yhteiskunta … yksi koko ihmiskunnan historian totalitaarisimmista yhteiskunnista”. (15-15)
  Tämä on NWO:n taustalla oleva malli; nyt vain kaikki, ei vain juutalaiset, orjuutetaan.
  Rooman valtakunnan loppupuolelta lähtien juutalaisuutta pakotettiin noudattamaan fyysisellä pakottamisella. Rabbiinituomioistuimet määräsivät sakkoja, ruoskimista, vankeutta ja jopa kuolemaa, jos juutalaiset rikkoivat jotakin sadoista laeista, jotka koskivat kaikkia jokapäiväisen elämän osa-alueita.
  ”Juutalaisilta naisilta, jotka seurustelivat pakanoiden kanssa, rabbit leikkasivat nenän irti… Uskonnollisissa kiistoissa harhaoppisina pidetyiltä leikattiin kieli irti.”
  Rabbit ja rikkaat juutalaiset olivat liittoutuneet pakanallisen aristokratian kanssa, jotka panivat täytäntöön tämän tyrannian ja jakoivat saaliin. He liittoutuivat köyhiä juutalaisia ja talonpoikia vastaan. Rikkaat juutalaiset kukoistivat aina sortavissa feodaalihallinnoissa, koska byrokraatteina, ulosottomiehinä ja veroviljelijöinä he ”kehittivät talonpoikien sortoa”.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=108149

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”…juutalaiset olivat rabbiensa ja varakkaiden johtajiensa vallassa. He olivat ”suljettu yhteiskunta … yksi koko ihmiskunnan historian totalitaarisimmista yhteiskunnista”
   Meitä pelotellaan Kiinan ’totalitarismilla’. Se on vähän erilaista … maa ei ole eristäytynyt vaan tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa ja se pidetään elinkelpoisena, itsenäisenä ja vahvana; veltoille narsisteille ei ole tilaa, puolue ei salli lännen viidensien kolonnien veltostavan kansaa ja korruptoivan maataan josta rakennetaan lännen käynnistämän kylmän sodan alla sosialistista malli-valtiota… ja kansa on tyytyväistä sillä mitään ei tehdä vastoin kansan tahtoa
   http://thesaker.is/sitrep-how-democratic-is-china/

   Oman maamme kaltaisella epäpätevällä, isänmaattomalla ja maansa globalisteille lahjoittavalla ’tyttö-hallituksella’ ja kansan hylänneellä eduskunnalla tuskin olisi mitään mahdollisuuksia hoitaa maan asioita Kiinassa.

   Kiina kieltää ”nynny-miehet” televisiosta rohkaistakseen nuoria miehiä miehiseen käyttäytymiseen
   Joe McDonald – Associated Press 3. syyskuuta 2021.
   Kiinan hallitus kielsi epämiehekkäät miehet televisiossa ja käski torstaina lähetystoiminnan harjoittajia edistämään ”vallankumouksellista kulttuuria”, laajentamaan kampanjaa, jolla pyritään tiukentamaan liiketoiminnan ja yhteiskunnan valvontaa ja valvomaan virallista moraalia.
   Presidentti Xi Jinping on vaatinut ”kansallista vahvistumista”, jossa kommunistipuolueen valvontaa liike-elämässä, koulutuksessa, kulttuurissa ja uskonnossa lisätään. Yrityksiä ja kansalaisia velvoitetaan yhä enemmän noudattamaan hänen visiotaan vahvasta ja terveestä yhteiskunnasta.
   Puolue on myös tiukentamassa julkkisten valvontaa. (Iltapäivälehtien lukijoille varmaan kova isku!)
   Yleisradioyhtiöiden tulisi välttää esiintyjiä, jotka ”rikkovat yleistä järjestystä” tai ovat ”menettäneet moraalinsa”, sääntelyviranomainen sanoi. Julkkisten lapsista kertovat ohjelmat ovat myös kiellettyjä.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242184
   Suomessa eri meininki. Nynnykansa saa sitä mitä IL, eu- ja nato-mafia tilaa.
   https://mvlehti.net/2021/09/06/paivan-video-siirtolaisjengit-hallitsevat-katuja-helsinki-city-ma-omistan-tan-kaiken/
   Muutamia kommentteja: …. heidän toimintansa on itse asiassa yleisen edun mukaista. Homouden ”kieltäminen” (suurin osa ihmisistä kaikkialla maailmassa ei pidä homoista), pyrkimys estää ihmisiä palvomasta ”julkkiksia” ja rahaa (tällainen käyttäytyminen ei koskaan hyödytä todellista yhteiskuntaa), lasten tietokonepelien käytön rajoittaminen (kuinka monta zombilasta länsimaissa onkaan), sosiaalisen median ja verkkokauppa-alan yritysten hillitseminen (ovatko facebook ja amazon ystäviäsi). Kaikki nämä asiat länsimaiden pitäisi tehdä ennen kuin on liian myöhäistä.
   …”Hollywood, joka on kiireinen edistämään feminiinisiä miehiä ja maskuliinisia naisia, ei tule pitämään tästä”, sanot.
   No Holywood on 90-prosenttisesti JUUTALAISTEN käsissä, ja he ovat sukupuolen päävirran keksijöitä (kirja: Judith Butler Juutalainen) ja muita helvetillisiä asioita.
   …Ihailen suuresti Xitä ja hänen politbyroon kavereitaan, sillä kaikki mitä he tekevät, osoittaa, että he ovat löytäneet voittavan strategian, voittavan geopoliittisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ennen kaikkea moraalisesti.
   …Tämän vuoksi Kiina on juuri edennyt valtavasti maailman mielipiteissä jättäen Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen Rothschild/Rockefellerin sponsoroimat establishmentin aivopesuohjelmat, jotka monipuolistavat seksuaalisuutta sukupuolen vähentämiseksi makaamaan omassa saastassaan, degeneroituneisuudessaan ja alati kutistuvassa länsimaisessa väestössä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Xi Jinpingin huoli maansa miesten tulevaisuudesta ei ole ollenkaan perusteeton sillä erityisesti Illuminaatin (Pankkiirimafian) vallan alla elävissä länsimaissa miehet naisellistuvat ja naiset miehistyvät kovaa vauhtia. Ja feminismi jyrää vahvana, sitä mafia edistää. Siksi valtaa siirretään naisille minkä oman maamme Illu-mafian lipun alla toimiva nais-hallitus paljastaa.
    On sanottu että mieheksi tekevä Y kromosomi on epävakaa ja surkastumassa ja että steriilisyyttä aiheuttava koronarokote saattaa edistää sen surkastumista? Se siis palvelisi de-populaatiota tälläkin tavalla?

    Linkistä avautuu toisenlainen kuva asiasta:Y-kromosomi ei edes ajattele pysähtyvän.
    Y-kromosomia on perinteisesti pidetty uros-organismien heikkona kohtana, joka vähentää geneettistä monimuotoisuutta ja estää evoluutiota. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että pelot maskuliinisen sukupuolen sukupuutosta ovat liioiteltuja.
    Pariton Y-kromosomi on evoluution perusta. Uros on monien salaisuuksien verho. Osoittautuu, että tarvitsemme miespuolista sukupuolta. Hän on evoluution ja tieteellisen ja teknologisen kehityksen, historian ja kulttuurin moottori. On mahdollista, että ilman miehiä olisimme jääneet vain apinoiksi, jotka ovat oppineet kävelemään suoraan.
    https://ezoteriker.ru/fi/y-hromosoma-i-proishozhdenie-evreev-istinno-zhenskaya-h-hromosoma-bolshe/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Omaa Imperiumia rakentava Illuminaatti ja sen lakeijat yrittävät tukahduttaa Y kromosomin, Suomessakin.
     Olli Virtanen sen sanoo: ”Länsimainen naisasialiike on kaikessa irvokkuudessaankin looginen seuraus siitä, mitä tapahtuu, kun miehet eivät enää kykene täyttämään heille perinteisesti kuulunutta järjestyksen ylläpitäjän tehtävää.
     Eivät feministit oikeasti vihaa valkoista miestä siksi, että tämä olisi misogyyninen rasisti, vaan siksi, että tämä on kuohittu, selkärangaton tallukka, josta ei ole suojelemaan naistaan, lapsiaan tai edes itseään. Mikäli valkoinen mies haluaa voittaa valkoisen naisen kunnioituksen takaisin, hänen pitää potkaista murjaanit sinne, mistä ovat tulleetkin, ja ilmoittaa, että tästä lähtien Euroopassa totellaan vain ja ainoastaan häntä. Muussa tapauksessa valkoinen nainen etsii murjaanista itselleen uuden suojelijan.”
     https://sarastuslehti.com/2021/07/18/lantisen-feminismin-todelliset-kasvot/
     Tuon luettuaan ymmärtää miksi Kiina ei salli tallukoiden ja ’murjaanien’ tuhota maataan.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Soros ja Kiina: uusliberalistisen diplomatian sanasto nykypäivän uudessa kylmässä sodassa.
    MICHAEL HUDSON – 13. SYYSKUUTA 2021.
    Kiinan politiikka, jossa markkinoita muokataan yleistä hyvinvointia edistäväksi sen sijaan, että taloudellinen ylijäämä keskitettäisiin yritysten ja ulkomaisten sijoittajien käsiin, on eksistentiaalinen uhka Yhdysvaltain uusliberalistisille painopisteille, hän selittää. Presidentti Xin ”Yhteinen vauraus” -ohjelmalla ”pyritään vähentämään eriarvoisuutta jakamalla rikkaiden varallisuutta koko väestölle”. Se ei lupaa hyvää ulkomaisille sijoittajille.”[1] Uusliberalistien mielestä se on harhaoppia.
    Kun Kiina ja muut Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jäsenet hylkäävät uusliberalismin, Yhdysvallat asettaa niille kauppa- ja talouspakotteita, joiden itseään tuhoava vaikutus on ajaa ne yhdessä luomaan valtiollisen sääntelyjärjestelmän (”autokratian”) dollarisaation, rahoitusmarkkinoiden ja yksityistämisen vastustamiseksi. Siksi ne eristetään eksistentiaalisena uhkana uusliberalistisen rentier-dekadenssin dynamiikalle.
    https://www.unz.com/mhudson/soros-and-china-the-vocabulary-of-neoliberal-diplomacy-in-todays-new-cold-war/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. RR-Illluminaatin kansojen ja valtioiden raunioittaminen kuuluu osana globaalin korporaatio- ja wef-eliitin tehtäviin. Päämääränä on depopulaatio, väestön raju vähentäminen (tuhoaminen) keinoja kaihtamatta
  Makow:
  Väestön väheneminen: Globalistit näkevät ihmiskunnan ”tykinruokana”

  Ihmiskunta on kuolemansairaus, veri on myrkytetty. ”Raha” on sen verivarasto. Hölmöt esi-isämme antoivat rahan hallinnan satanisteille, jotka käyttävät sitä orjuuttaakseen ja tuhotakseen meidät. Tämä on avain nykyisen kriisimme ymmärtämiseen.
  Kansalliset johtajamme ovat vain Rothschildien juoksupoikia. YK:n ”Earth Summit” -konferenssissa vuonna 1992 he myivät meidät, kansallisen suvereniteetin, demokratian, henkilökohtaisen vapauden ja hyväksyivät kansanmurhan. ”Luonnonsuojelun” varjolla he hyväksyivät väestökatoa koskevan agendan, joka todellisuudessa tarkoittaa planeetan säilyttämistä ihmisille, jotka omistavat sen. Huijaus-tauti ja ”rokotteet” ovat tämän pitkäaikaisen Illuminatin väestökadon juonen tulos.

  Re. Yllä oleva video – George Hunt oli läsnä ”neljännessä maailman erämaa-kongressissa” vuonna 1987 ja huomasi, että sillä oli hyvin vähän tekemistä perinteisen ympäristöliikkeen kanssa, ja hän oli yllättynyt nähdessään Maurice Strongin, Edmund de Rothschildin (Pilgrims Society), David Rockefellerin (Pilgrims Society) ja James A. Bakerin (Pilgrims Society, Bohemian Grove, CFR, Carlyle, George W. Bushin neuvonantaja vuoden 2000 vaaleissa) kaltaisia ihmisiä.
  Hänen varoituksensa YK:n maailmanhallintoa ja väestökatoa koskevasta ohjelmasta esitellään jäljempänä.

  ”Vaihtoehtoinen toimenpide… olisi lisätä ehkäisykemikaaleja vesivarastoon tai yleisesti nautittuihin elintarvikkeisiin, kuten olueen, limsaan tai maitoon.”
  –Maurice Strong
  Miksi he edistävät homoseksuaalisuutta ja pedofiliaa – ”Homoseksuaalisuudella on esimerkiksi se selkeä etu, että se ei ole luova. Sukupolvien välinen seksi, varsinkin jos se aloitetaan varhain, voi avata lapselle seksuaalisuuden mahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä palvele lisääntymiskykyä.”
  — Maurice Strong
  Tämän liikkeen johtajat kannattavat tyrannimaista maailmanhallitusta ja joukkokansoituksia. Tätä havainnollistaa karmaiseva asiakirja, jonka on kirjoittanut YK-magnaatti Maurice Strong, Edmund de Rothschildin agentti, ja joka on peräisin konferenssista, johon Hunt osallistui.
  ”Nykyiseen valtavaan ylikansoitukseen, joka nyt ylittää reilusti maailman kantokyvyn, ei voida vastata ehkäisyn, sterilisaation ja aborttien aiheuttamilla syntyvyyden tulevilla vähennyksillä, vaan siihen on vastattava nykyhetkessä vähentämällä nykyisiä lukuja. Tämä on tehtävä kaikin tarvittavin keinoin. …
  https://www.henrymakow.com/2021/09/globalists-cannon-fodder.html?_ga=2.95597524.971507920.1629325034-346964864.1627224119
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Näyttäisi siltä ettei Kiinalla ole sama ’tykinruoka’-asenne kuin Rotsild-Rokkefeller- (RR)-mafialla. On mahdollista saada väestön liikakasvu ja muutkin ongelmat muullakin tavalla hallintaan kuin tuhoamalla. Mutta RR-mafialla ei ole siihen keinoja koska sitä ohjaa ’luovan tuhon’ Kabbala-agenda. Ylipäätään ihmiskunnalla ei ole mitää sellaisia ongelmia joita ei voitaisi ratkaista yhteistyöllä. Mutta RR-mafia ei halua asettua yhteistyöpöytiin vaan sanella itsekkäästi muille miten toimitaan ja vain sen ehdoilla.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Valta maassa pitäisi Kuulua Kansalle ja sitä puolustaville voimille.

   Haitta-maahanmuttoa ei saa vastustaa, EU-normit vaativat oman maan luovuttamista Illuminaatin (Pankkiirimafian) tuhottavaksi. Kansan mielipiteellä ei tässä näytä olevan mitään arvoa.

   UMV: Useat Suomen kansallismieliset ja rekisteröidyt liikkeet ryhtyivät äskettäin yhteisvoimin järjestämään maahanmuuton vastaista mielenosoitusta, joka on tarkoitus järjestää Eduskuntatalolla lauantaina 25.9.2021. Järjestäjinä on mm. SKE, Sinimusta liike, Kansallismielisten liittouma sekä Soldiers of Odin.

   Tapahtuma avattiin Facebookissa, mutta lähes välittömästi tapahtuman avaamisen jälkeen mielenosoituksen järjestäjät saivat tylyn ilmoituksen Facebookilta: EU-Suomessa ei ole ”yhteisönormien mukaista” järjestää poliittista mielenosoitusta maahanmuuttoa vastaan.
   https://mvlehti.net/2021/09/10/nouse-suomi-mielensoitus-bannattiin-facebookissa-ja-jarjestajien-tileja-suljetaan/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Illuminaatin tavoitteena on valkoisen rodun ja sen luoman sivistyksen tuhoaminen.
    On traagista että Euroopan valkoinen rotu tänään tuhoaa myös itse itseään. Se tuhosi kymmeniä miljoonia itseään maailmansodissa. Ja nyt se tuhoaa/antaa tuhota itseään Covid-pandemian avulla sen sijaan että taistelisi Illuminaatin tuhovimmaa ja kalergisointia vastaan.
    German Death Wish — Saksan kuoleman vietti
    Vuonna 2010 saksalainen teknokraatti ja hyvämaineinen liberaali julkaisi pomminvarman kirjan. Sitä ei ole koskaan käännetty englanniksi, Germany Abolishes Itself. Siksi ehdotan, että pääotsikon parempi käännös, joka kuvastaa paremmin Saksan (ja länsimaiden) lähestyvää katastrofia, olisi Germany Consigns Itself to Oblivion (Saksa hylkää itsensä unohdukseen tai jopa tekee itsemurhan … Germany Commits Suicide tai Germany’s Death Wish).
    Hänen teesinsä on, että jos muslimien tulva Saksaan jatkuu nopeasti, Saksan kansa lakkaa olemasta.
    https://nationalvanguard.org/2021/07/german-death-wish/
    Onko Saksan kohtalo myös oma kohtalomme?

    Amerikka on Euroopan vihollinen
    Eric Zuesse — 11. syyskuuta 2021
    Jos Eurooppa haluaa vakautta, miksi se on liittoutunut oman pakolaisvirtansa pääsyyllisen kanssa, Eric Zuesse kysyy.

    Miksi Eurooppaan virtaa pakolaisia etelässä ja idässä sijaitsevista maista, joihin Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hyökänneet? Onko tämä kysymys tyhmä? Onko oikea vastaus itse asiassa itsestään selvä?
    Miksi eurooppalaiset todellakin käyttävät triljoonia euroja aseistamiseen ja kouluttamiseen sotaa varten? Mitä todennäköisiä vihollisia vastaan? Onko niitä olemassa? Onko tämä todella vain huijausta aseita valmistavia yrityksiä ja niiden omistajia varten – ihmisiä, jotka hyötyvät sodista?
    …se, että EU ei ota Venäjää mukaan, merkitsee sitä, että EU on räikeästi Amerikan imperiumin vasallivaltio tai vasallivaltioiden kokoelma (sitä Jean-Claude Juncker edusti). EU on Yhdysvaltojen luoma kätyrioperaatio, joka on korvattava, jos eurooppalaisilla on tulevaisuudessa mitään realistista toivoa. Venäjä on enemmän Eurooppaa kuin mikään muu maa, joten sen sulkeminen EU:n ulkopuolelle on pöyristyttävää ja perustuu vain amerikkalaisten tukemiin valheisiin, sanoo Eric Zuesse.
    https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/11/america-is-europe-enemy/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Ruotsi on multi-kultin (Illuminaatti-sionistien) raunioittama ja tuhoama maa
  New Documentary Investigates the History of the Great Replacement and Mass Immigration In Sweden
  ERIC STRIKER • SEPTEMBER 12, 2021
  Uusi dokumenttielokuva tutkii suuren muutoksen ja massamaahanmuuton historiaa Ruotsissa.
  ERIC STRIKER – SYYSKUU 12, 2021
  Palaestra Median toimittajien uusi dokumentti ”Why Is Sweden Multicultural?” on tähän mennessä julkaistu perusteellisin tutkimus Ruotsin epäonnistuneen monirotuisen kokeilun alkuperästä.

  Elokuvassa tarkastellaan eri eturyhmien, kuten paikallisen juutalaisyhteisön, roolia sellaisen politiikan muotoilussa, joka on vienyt Ruotsin menestyvästä ja maailmalla ihailusta nauttivasta kansakunnasta nyt, vuonna 2021, epäjohdonmukaiseksi ja epäonnistuneeksi valtioksi.
  https://www.unz.com/estriker/new-documentary-investigates-the-history-of-the-great-replacement-and-mass-immigration-in-sweden/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Vasemmistolaiset eivät palvele hyvää, kaunista ja totta: he palvelevat pahaa, rumaa ja valhetta. He haluavat kaaosta ja rikollisuutta länsimaisiin kansakuntiin, koska he haluavat hallita raunioita.

   Identiteetin purkaminen lännen tuhoamiseksi: Identiteettiä, kansallisuutta ja biologiaa vastaan käytävä vasemmistolainen sota. … muutama ote artikkelista joka kuvaa brittien tilannetta
   Syyskuu 18, 2021/0 Kommentit/brittiläinen politiikka, pääartikkelit /tässä Tobias Langdon
   Emma Raducanu, vuoden 2021 US Tennis Openin naisvoittaja, on puoliksi romanialainen ja puoliksi kiinalainen. Hän on syntynyt Kanadassa ja kasvanut Lontoossa. Hän on ehdottomasti hieno urheilija, taitava tenniksenpelaaja ja viehättävä ja hurmaava nuori nainen.
   Mutta tässä on jotain, mitä hän ei todellakaan ole: britti. Juuri siksi, että hän ei ole britti, monet muut ihmiset, jotka eivät myöskään ole brittejä, ovat innokkaasti teeskennelleet, että hän on britti, ja juhlineet hänen voittoaan.
   Mutta hän ei ole brittiläinen missään todellisessa mielessä, kuten hänen oma Twitter-biografiansa avoimesti todistaa: ”london|toronto|shenyang|bucharest”. Lontoo on vain paikka, jonne hän sattui päätymään romanialaisen isänsä ja kiinalaisen äitinsä kanssa Torontossa syntymänsä jälkeen.

   Tory-puolue? Ei, Torah-puolue!
   Mutta ”konservatiivipuolue” on orwellilainen nimi, joka julistaa yhtä asiaa, mutta edustaa todellisuudessa sen vastakohtaa. Aivan kuten nykyaikainen työväenpuolue vihaa työväenluokkaa, nykyaikainen konservatiivipuolue vihaa syvään juurtuneita perinteitä ja rakastaa kansakunnan tuhoavaa globalismia. Tämä ei ole yllättävää, koska se on läpikotaisin kosher-puolue, jota juutalaiset rahoittavat ja valvovat palvellakseen juutalaisten etuja eikä brittiläisten valkoisten etuja.
   …Toisin sanoen juutalaiset nauttivat siitä, mitä olen aiemmin kutsunut ”saaliiksi ilman valvontaa”. He ilmeisesti kontrolloivat ei-kyllä-konservatiivista hallitusta, aivan kuten he kontrolloivat edellistä työväenpuolueen hallitusta. Mutta kukaan ei saa sanoa sitä tai kysyä, onko juutalaisten kontrolli hyvä asia. Ainoa hyväksyttävä vastaus juutalaisille nykyisessä Britanniassa on goyn nöyristely.
   Ensin lakkautetaan kansallisuus, sitten biologia…

   Toisin sanoen se, mikä alkaa vasemmiston valheena ”maahanmuuton tuomasta rikastumisesta”, päättyy kauheisiin kärsimyksiin naisille, joiden hyvinvoinnista vasemmisto väittää välittävänsä intohimoisesti. Vasemmiston valheessa todetaan, että maahanmuuttajat voivat olla ”yhtä brittiläisiä” kuin valkoihoiset, joiden esi-isät näillä saarilla ovat peräisin vuosituhansia sitten. Ei, he eivät voi. Romanialais-kiinalainen Emma Raducanu ei ole brittiläinen, eivätkä juutalainen Dan Rosenfeld ja musta Delroy Easton Grant.

   Vasemmiston valheet kansallisuudesta johtavat suoraan ja väistämättä vasemmiston valheisiin biologisesta sukupuolesta. Mutta ei, Israelin juutalaisen Jonathan Yanivin kaltaiset seksuaalisesti perverssit miehet eivät ole naisia eivätkä lesboja. Rotujen, uskontojen ja sukupuolten väliset rajat ovat hyviä asioita. Ne suojelevat heikkoja ja estävät vahvojen heikentymisen. Siksi vasemmistolaiset haluavat tuhota nämä rajat.
   Vasemmistolaiset eivät palvele hyvää, kaunista ja totta: he palvelevat pahaa, rumaa ja valhetta. He haluavat kaaosta ja rikollisuutta länsimaisiin kansakuntiin, koska he haluavat hallita raunioita.
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   https://www.theoccidentalobserver.net/2021/09/18/dissolving-identity-to-destroy-the-west-the-leftist-war-on-identity-nationality-and-biology/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. valkoisen rodun tuhon tiellä.
  The Jewish Origins of American Legal Pluralism
  ANDREW JOYCE • JULY 30, 2021
  ”Cohen ymmärsi, ettei riitä, että valtiota kuvataan monista poliittisista ryhmistä koostuvaksi. Tällainen lausunto ei oikeuttanut avaamaan Yhdysvaltain rajoja vieraille tai suojelemaan vieraiden etuja. Vain normatiivinen argumentti monimuotoisuuden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan elämässä saattoi antaa ulkopuoliselle paikan amerikkalaisessa yhteiskunnassa.”
  Dalia Mitchell, Oikeuden arkkitehti: Felix S. Cohen and the Founding of American Legal Pluralism[1].

  ”Cohenin elämäntyö pyöri sen ympärillä, mikä nykyisin kulkee trendikkään muotisanan monimuotoisuus alla.”
  Steve Russell, ”Felix Cohen, antisemitismi ja Amerikan intiaanioikeus”[2].
  “Cohen realised that it was not enough to describe the state as being made up of many political groups. Such a statement did not justify opening American borders to strangers or protecting strangers’ interests. Only a normative argument about the importance of diversity in individual and social life could give the outsider a place in American society.”
  Dalia Mitchell, Architect of Justice: Felix S. Cohen and the Founding of American Legal Pluralism[1]
  “Cohen’s life work revolved around what currently travels under the trendy buzzword diversity.”
  Steve Russell, “Felix Cohen, Anti-Semitism, and American Indian Law.”[2]

  …Yhdysvalloissa ja muualla otettiin 1960-luvulta lähtien käyttöön monikulttuurista kansalaisuuskäsitystä edistäviä lakeja, jotka johtivat valkoisten asteittaiseen syrjäytymiseen omalta alueeltaan. Voidaan väistellä, miten nämä tuhoisat lait voidaan jäljittää Rousseaun tai jonkun muun valistusfilosofin ajatuksiin, mutta on tieteellisesti hyödyllisempää keskittyä sen sijaan siihen, kuka nämä lait tarkalleen ottaen otti käyttöön ja mitkä heidän välittömät motiivinsa saattoivat olla. Nämä tosiasiat voidaan testata, usein viittaamalla toimijoiden itsensä yksiselitteisiin lausuntoihin ja selityksiin. Ja nämä toimijat ovat usein juutalaisia.
  … Monet Cohenin uran tapahtumat ja taktiikat ennakoivat selvästi myöhempää juutalaista aktivismia vuoden 1965 maahanmuuttolain ympärillä sekä nykyistä juutalaista aktivismia, joka edistää maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta. Erityisen kiinnostavaa on se, että Cohenin ja Margoldin kaltaiset juutalaiset näyttävät saaneen asemansa pikemminkin nepotismin ja jopa kiristyksen kuin ansioiden kautta. Mielenkiintoista on, että jo 1930-luvulla juutalaisen palkkaamatta jättäminen ”antisemitistiksi” saattoi johtaa vakaviin seurauksiin, mikä osoittaa, että juutalaiset olivat jo edistyneet huomattavasti eliittiasemaansa noustessaan.
  Lopuksi on myös huomattava, että Cohen, Margold ja heidän hallituskumppaninsa tunsivat selkeästi etnistä kaunaa valkoisia kohtaan, ja siihen liittyi täysin epäuskottavia kieltoja oman edun tavoittelusta ja pinnallisen altruismin mahtipontisia esityksiä muita vähemmistöryhmiä kohtaan (Margoldin tapauksessa mustat, Cohenin tapauksessa intialaiset). Tärkeintä näille aktivisteille oli tarve parantaa ei-valkoisten asemaa Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä joko manipuloimalla sitä, mitä kansalaisuus tarkoitti (ja mitä ”oikeuksia” ja ”velvollisuuksia” siihen liittyi), tai laajentamalla sitä, kenestä voi tulla kansalainen. Nämä oikeudelliset manipuloinnit ja peruutukset ja niiden tapahtuminen osana hyvin selkeää ja usein nimenomaista etnisten etujen yhteentörmäystä juutalaisten aktivistijuristien ja WASP-järjestelmän välillä herättävät vakavia kysymyksiä siitä, oliko Amerikka todella ”liberaalilla tiellä”, jossa nykyinen monikulttuurinen status quo oli väistämätön.
  https://www.deepl.com/Translator
  https://www.unz.com/article/the-jewish-origins-of-american-legal-pluralism/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”Cohenin ja Margoldin kaltaiset juutalaiset näyttävät saaneen asemansa pikemminkin nepotismin ja jopa kiristyksen kuin ansioiden kautta..”
   Syyllistäminen on sionistien paljon käyttämä strategia oman valtansa varmentamisessa ja valkoisen rodun tuhoamisessa. Omaa syyllisyyttään he eivät halua tiedostaa vaikka sille on paljon enemmän todellisia perusteita.
   Tässä mielenkiintoinen juuri lukemani erään saksalaisen naisen artikkeli aiheesta.
   JQ:n opiskelu ”tyynyn päällä”
   Syyskuu 22, 2021/33 Kommentit/in Ohjelmaan merkityt artikkelit / by Liv Heide
   https://www.deepl.com/Translator

   Kasvoin pohjoissaksalaisella maatilalla, en koskaan tavannut yhtään juutalaista ennen kuin aloin opiskella klassista pianoa musiikkiopistossa. Kaksi askenasialaisopiskelijaa (mies ja nainen) Englannista oli osa luokkaani, ja vuosien varrella olimme useaan otteeseen tekemisissä kuten opiskelijat yleensä, ystävällisesti ja hauskasti.
   …Sittemmin heräämiseni on jalostunut, kun olen oppinut lisää juutalaisten vastuusta Ukrainan, Armenian, Venäjän bolshevikkien ja Stalinin kansanmurhissa, jotka kohdistuivat valkoisiin pelkästään 1900-luvun aikana. Jotkut lisäävät vielä ensimmäisen ja toisen maailmansodan 80 miljoonaa kuollutta valkoista,
   mukaan lukien 1-1,5 miljoonaa saksalaista sotavankia, nuoria kauniita saksalaisia sotilaita, jotka jätettiin julmasti kuukausiksi mätänemään elävältä ja kuolemaan hitaasti Reinin niittyjen mutaiseen peltoon ilman mitään suojaa sateelta ja kylmältä.
   Lisäksi 12 miljoonaa saksalaista siviiliä, mukaan lukien monet naiset ja lapset, kidutettiin, raiskattiin, tapettiin ja näännytettiin nälkään vuoden 1945 jälkeen.
   https://www.theoccidentalobserver.net/2021/09/22/studying-the-jq-on-the-pillow/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat