Valtion tuhoamisen kolme peruspilaria

Yuri Bezmenov oli entinen KGB:n agentti, jonka tehtävänä oli levittää propagandaa Neuvostoliiton ulkopuolisissa valtioissa. Jäljempänä kirjoitettu esitelmä perustuu Yuri Bezmenovin analyysiin siitä, kuinka valtio ja sen osanen yhteiskunta voidaan valloittaa ilman fyysistä väkivaltaa.1

Valtioiden tuhoamisen taustalla on tietty globaalieliitti, joka yllä pitää uusliberalistista järjestelmää, kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, manipuloivaa valtamediaa sekä viihdemaailmaa ja ynnä muita hegemonian instrumenttejä. Yksittäisten valtioiden hallitukset ja eduskunnat ovat alistetut tämän globaalin eliitin marioneteiksi kotimaissaan. Tämä pätee erikoisen hyvin myös nykyisen Suomen poliittiseen ilmapiiriin.

Vaikka oheinen kirjoitus linjautuu Bezmenovin lähteeseen, on kirjoitusta täydennetty omilla havainnoilla ja kommenteilla.

Yhteiskunnan tuhoaminen sisältäpäin

Benzmenovin mukaan yhteiskunnan raunioittamisessa sisäisesti käytetään kolmea eri menetelmää, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ainakin osittain tämän menetelmän tehokkuus perustunee siihen, että lähestulkoon kaikki ihmiset ovat manipuloituja toteuttamaan näitä tekniikoita kuin huomaamattaan kotimaansa tuhoamiseksi. Tähän sortuvat jopa nekin, jotka luulevat taistelevansa paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Nykyisin länsimaisissa yhteiskunnissa, kuten Suomessakin, ovat käytössä nämä kolme yhteiskunnan tuhoamisen menetelmää.

Yllä mainittua kontrollointi- ja manipulointimenetelmää käytettiin esimerkiksi edesmenneessä Neuvostoliitossa, jonka totalitaristisen valtion hallinta perustui kommunistisen puolueen ja salaisen poliisin tarkkaan valvontaan. Aleksandr Solzenitsyn mukaan Neuvostojärjestelmä tavoitteli ja nojasi siihen, että ihmiset oppivat olemaan puhumatta järjestelmälle epäsuotuisista asioista sisäistäen kyseisen toimintatavan sitä kyseenalaistamatta. Neuvostojärjestelmässä kansalaiset kyttäsivät toisiaan, antoivat ilmi toisiaan, ihmisiä vangittiin usein ilman syytä ja heidät kyyditettiin vankileirien saaristoon, joka oli saanut substantiivin GULAG.2

Sota on rauhaa vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on tiedollisuutta

Mutta nämä yhteiskunnan ja laajemmin valtion degeneroimisen kolme peruspylvästä ovat:

1. Isänmaallisuuden ja kansallisen identiteetin raunioittaminen: Eettisten arvojen väljähtäminen: esimerkiksi henkisten sekä moraalisten periaatteiden mitätöiminen.

2. Kollektivisoidaan ajattelu, jonka mukaan individualistisella tai yksilöllisellä ajattelulla ei ole arvoa. Tällöin vain laumasieluisuutta korostetaan. Niin ikään ydinperheen formaatti eli perinteinen avioliittoinstituutio tuhotaan. Samalla mainostetaan pikaravintolaketjujen tarjontaa sekä virvotusjuomia, mitkä ovat säännöllisesti käytettynä terveydelle hyvin vahingollisia johtaen muiden muassa fyysiseen ja psyykkiseen veltostumiseen.

Kommenttina täydennettäköön seuraavaa: Huomion arvoista on, että terveellinen ruokavalio ja liikunta pitävät kansanterveyden korkealla, jolloin fyysinen, kuten myös psyykkinen virkeystaso säilyvät ja jopa kohentuvat. Laadukkaita hiilihydraattilähteitä esimerkiksi ovat täysjyvävilja, kasvikset, marjat, hedelmät, pähkinät sekä siemenet, koska ne sisältävät paljon ravintokuitua, vitamiineja, kivennäisaineita ja muita suojaravintoaineita. Proteiinin terveellisimmät lähteet ovat kala, siipikarjanliha, kananmuna, palkokasvit ja pähkinät. Tämä tietysti oli vain materialistinen katsantokanta kyseiseen asiaan.

3. Toimivan ja luotettavan markkinatalouden tuhoaminen. Yksityistä ja julkista taloutta tuhotaan korkoon perustuvalla lainarahoituksella. Lisäksi yksityistä taloutta rampautetaan markkinointiin sisältyvien mainoskampanjointien kautta, sillä ihmiset velkaantuvat ostaessaan tuotteita, joita eivät välttämättä tarvitse. Tämähän on sitä kulutushysterian tai -manian ylläpitämistä, mikä on myös sairaalloinen tila nykyisessä yhteiskunnassa.

Liitämme tähän osioon myös haittamaahanmuuton ja sananvapauden rajoittamisen.

Demoralisointi

Demoralisointi tarkoittaa jonkin asian tarkoituksellista turmelemista.

Henkisen degeneraation jaksona, jossa siis demolarisointia tapahtuu, voidaan pitää noin 20 vuotta, jonka kuluessa tavanomaisesti aina yksi sukupolvi koulutetaan. Erilaiset kasvatus- ja oppilaitokset ovat tässä demolarisoinnnin prosessissa avain asemassa, ja esitetty  prosessi alkaa jo esikoulussa.

Jaamme jäljempänä käsiteltävän luvun yllä esitetyn valtion degeneroimisen kolmen peruspylvään osoittamiin numeroituihin jaksoihin.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 1:

Yllä esitettyjen metodien avulla demoralisoidaan manipuloiden kansaa vähättelemään omaa etniskulttuurista taustaansa, isänmaallisuutta, miehen sekä naisen muodostamaa perhemallia, kristillistä arvomaailmaa ja ylipäätään halveksimaan eettisiä periaatteita. Vastaavasti näiden edellä mainittujen arvojen tilalle hallitseva eliitti, sitä tukeva mediakoneisto ja siihen liittyvä viihdeteollisuus syöttävät ihmisille täysin korkeiden moraalikäsitysten vastaisia prinsiippejä.

Perinteinen perhemalli halutaan tuhota.
Perinteinen perhemalli halutaan tuhota.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 2:

Yhteiskunnan henkisen tason rappauttaminen tapahtuu luonnollisesti, kuten yllä jo viitattiin, valtamedian kautta. Toimittajille suodaan mediayhtiöiden välityksellä monopoliasema tiedolliseksi auktoriteeteiksi.

Tähän voidaan jälleen kommenttina huomauttaa, että:

Yhdysvalloissa vaikuttavan massamedian eri kanavoiden kautta muokataan jatkuvasti ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa Washington politiikassa ja myös muualla maailmassa.

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintämaailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat juutalaisesta eliitistä – harvainvallasta.

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa.

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin vaan vallitsemista kunkin kansan kautta.

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien saattelemana ja Suomessa Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bonnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja.3, 4, 5, 6, 7

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.8

Median välityksellä meille tyrkytetään valmiita käyttäytymisen normistoja siitä, kuinka kustakin yhteiskunnallisesta ilmiöstä tulisi ajatella.

Valtavirtainen tiedonvälitys opastaa meitä myös siinä, kuinka näihin ilmiöihin tulisi suhtautua, jotta osaisimme olla loukkaamatta tiettyjä vallitsevia arvoliberaaleja periaatteita. Tämä sama ”käyttäytymisen malli” soveltuu suhtautumisena kulttuuriin: media sanelee suunnat sille, mitkä kirjat esimerkiksi ovat ”edistyksellisiä”, ja mitkä elokuvat ovat todella ”katsottavia” ja niin edelleen.

Mutta toisaalta median kautta demonisoidaan tai stigmatisoidaan arvokkaita yhteiskunnallisia periaatteita ja arvoja.

Esitämme jälleen kommentteja, tällä kertaa stigmatisoimisesta:

Näitä arvokkaita demonisoinnin kohteina olevia perinteitä ovat esimerkiksi koti, uskonto ja isänmaa, mitkä ovat nykyisin asetettu jopa kriminalisoitavaksi. Tästähän on tuoreita esimerkkejä nykyisin riittävästi. Esimerkiksi mainittakoon valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen päätös käynnistää esitutkinta kansanedustaja Päivi Räsäsenvuonna 2004 kirjoittamasta tekstistä “Mieheksi ja naiseksi hän meidät loi”, jonka julkaisi Suomen Luther-Säätiö.9

Yleensä asenne on sellainen, että konservatiivis-kristillisten katsomuksien suhteen tietyt toimijat ovat valmistautuneet julistamaan ne vihapuheeksi, rasistiseksi viestinnäksi sekä ihmisoikeuksien vastaisiksi. Oikein tulkittuna kristinuskoon kuitenkin sisältyy lähimmäisenrakkauden sanoma ja  ihmisoikeuksien  noudattamista. Mitä vahinkoa yhteiskunnalle voi olla aviorakkauden palauttamista sille kuuluvaan arvoonsa? Tällaisten ajattomien klassisten arvojen toteuttaminen juuri onkin turvallisen kodin ja isänmaan perusta.

Kymmenen Käskyä ovat sekä henkisen että luonnollisen yhteiskunnan perusta.
Kymmenen Käskyä ovat sekä henkisen että luonnollisen yhteiskunnan perusta.

Ketkä sitten ovat tämän ”vihapuheeseen” liittyvän vainon ja konservatiivisten arvojen demonisoinnin taustalla? Jotkut tahot sanovat, että kyseisen arvoliberalismin synnyttäjinä ovat kulttuurimarxistisia vaikutteita saaneet vasemmistoradikaalit, monikulttuurisuusideologit ja muut seksuaalivallankumousintoilijat. Nämä edellä mainitut kylläkin ovat vaikuttajina, mutta vaikuttajina ovat lähestulkoon kaikki poliittiset valtapuolueet (kaikista vähiten Perussuomalaiset), virkakoneisto sekä valtavirtainen tiedonvälitys. Kuitenkaan nämä nimetyt vaikuttajat eivät ole tämän rappeutuneen ilmiön synnyttäjiä. Ketkä sitten ovat?

Terveiden perinteisten arvojen tuhoajina ovat globaalin eliitin toimijat, mutta EU-maiden hallitukset ja eduskunnat ovat vain tämän agendan toteuttajina. Aivan kuten ylikansallisen pääoman haltijat vaikuttavat lobbauskulttuurillaan Brysselin politiikkaan, ja samalla EU-maiden johtavien poliitiikkojen päätöksiin, vaikuttaa juutalaisen eliitin luoma arvoliberalistinen sekä monikulttuurinen ideologian systeemi globaalisti jokaiseen länsimaahan.

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla, sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon.10

Mikä sitten motivoi frankfurtilaisia? Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”. Ryhmään kuulunut Walter Benjamin puolestaan totesi, että häntä ajoivat eteenpäin muistot juutalaisten ”orjuutettujen esi-isiensä” kokemasta nöyryytyksestä.10

Juutalainen eliitti on myös  manipuloivan median ja mädättävän viihdemaailman synnyttäjinä sekä taustavaikuttajina, kuten aikaisemmin jo tässä kirjoituksessa todettiin. Juutalaisella eliitillä on täydellinen valta kansainvälisessä pankkitoiminnassa, joka valtaosin perustuu USA:n keskuspankin täydelliseen hallintaan ja osittain sitä kautta täydelliseen hegemoniaan kansainvälisessä pankkitoiminnassa.11

Jatkakaamme demolarisoimisen selittämistä:

Demolarisointia tapahtuu niin ikään lehdistön, Internetin, elokuvien, ja ylipäätään viihdemaailman sekä kasvatus- ja koulutusmaailman välityksellä.

Lisäksi on syytä mainita, että yhteiskunnan rapauttamista toteutetaan myös lietsomalla ristiriitoja perusyhteisöissä, mikä ilmenee kyvyttömyytenä selvittää erimielisyyksiä. Tästä johtuen pienetkin riidat viedään oikeuslaitosten selvitettäviksi. Myös ydinperheet tuhotaan erilaisia kasvatusmenetelmiä käyttäen. Näitä avioliiton myrkyttäjiä ovat muiden muassa sukupuolineutraalikasvatus, sateenkaari-ideologia, pride-kulkueet, jonne otetaan mukaan myös pienet lapset ja koulutusmaailma yleensä.

Pride kulkue.
Pride kulkue.

Millaista sitten on tuhoamistoiminta koulutuksen kautta. Jo peruskoulussa, ja aikaisemminkin aloitetaan massiivinen aivopesu. Nykyisin esikouluista alkaen kasvatus ja opetus ovat arvoneutraaleja, koko maailmaa syleilevää yhteisöllistä vastuuta korostavaa ja samalla yksilöllisyyttä neutralisoivaa opetusta. Perinteisiä arvoja ei tietenkään korosteta, eikä niitä opeteta laisinkaan. Sen sijaan vieraskulttuurit saavat etusijan kouluissa. Opetus on sekularistista ja materialistista, ja siten kaiken hengellisyyden vastaista. Sen sijaan monikulttuuriset arvot, sukupuolineutraaliuden ja muiden perverssiyksien opetus on täysin legalisoituja peruskoulussa.12, 4

Suomen opetushallituksen sivuilta voidaan lukea:

”Kun suomalaisen koulun synty edellytti snellmanilaista pyrkimystä kulttuurisen yhtenäisyyden rakentamiseen yksi mieli, yksi kieli -periaatteella, niin tämän päivän koulun haaste on monikulttuurisuuden rakentaminen monta mieltä ja monta mieltä -lähtökohdista.”13
Kaija Matinheikki-Kokko Suomen opetushallituksen sivuilla

Lisäksi ihmiset houkutellaan opiskelemaan jatko-opiskeluina kaikkea muuta kuin hyödyllisiä aineita, joita ovat esimerkiksi sukupuolitutkimus, kasvatustieteet, sukupuolitietoisuuteen viittaavat kurssit tai opintoviikot ja niin edelleen. Nämä ovat täysin turhia ja suorastaan ihmisiä tyhmentäviä opintoja, ja näiden tilalle voitaisiin tarjota jotain yleishyödyllistä ammattiopetusta. Myös opettajakoulutus voitaisiin aivan hyvin siirtää ammattikoulujen tai ammattiopistojen piiriin. Niitä ei tarvitse opettaa korkeakouluissa tai yliopistoissa.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 3:

Demoralisoinnin muita menetelmiä ovat valtionvelan kasvattaminen, maan puolustusvoimien heikentäminen, rikotaan suhteet naapuri valtioihin, kuten Suomen suhteen tärkeään itänaapuriin Venäjään on tuhottu ja Yhdysvaltojen armeijan kolonnat parveilevat maamme rajojen sisäpuolella. Suomessa Venäjä on demonisoitu täysin. Lisäksi yhteiskunnan tehokkaaksi rapauttamiseksi on tullut haittamaahanmuutto, kuten Ruotsin tilanne sen osoittaa. Tästäkin maahanmuuttajien vyörytyksestä saamme kiittää juutalaista eliittiä. Lisäksi sananvapauden riistolla pyritään tukahduttamaan kaikenlainen kriittisyys vallanpitäjiä kohtaa. Tästä suiden tukkimisen kampanjoista tunnetuimpia ovat vihapuhekampanjat, joita on palkattu valvomaan jopa osa poliisivoimista.

Venäjän ja samalla Putinin demonisointia.
Venäjän ja samalla Putinin demonisointia.

Kriisivaihe

Kriisivaiheen yhtenä lähestymisen merkkinä on, että poliisit eivät voi mennä kaikille alueille kaupungeissa. Näitä alueita kutsutaan no-go alueiksi, joita on esimerkiksi jo Ruotsissa. Kriisivaiheen syventyessä, ja sen aiheuttamana tavarat loppuvat kaupoista, mikä aiheuttaa mellakoita kaupungeissa.

Tässä vaiheessa eliitin suunnitelmat toteutuvat täydelliselle vallan kaappaamiselle, jolloin poliisijuntta tulee ja laittaa kansan kuriin väkivalloin. Lopullinen hegemonia otetaan siis poliisijuntan avulla.

Päätelmät

Suomessa myös ollaan luisumassa kriisivaiheeseen. Ruotsissa siihen on tietyillä alueilla jo ajauduttu. Elintarvikkeet eivät sentään ole siellä kaupoista vielä loppuneet, mutta sekin vaihe ilmeisesti on vielä edessä.

Globaali eliitti ja sen kotimaiset kätyrit ovat vaivuttaneet meidät uneen, josta meidän tulisi nyt herätä, joka sekään ei yksin riitä, vaan täytyy toimia. Ensinnäkin tulisi pyrkiä yhtenäisyyteen unohtamalla poliittiset ja ideologiset näkemyserot? Eikö päätavoitteena pitäisi olla itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kuten hiukan yli 100 vuotta sitten niin myös nykyisin tarvitsemme uutta kansallista heräämistä kansallisen identiteetin palauttamiseksi, kansallistunteen sekä itsenäisyystahdon synnyttämiseksi.

Suomen on erottava EU-jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja olla liittymättä Natoon sekä vapaakauppasopimuksiin.

Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Uuden valtiomuodon kehittämiseen sisältyy paljon muutakin kuin yllä esitetyt asiat, mutta artikkelin esittämää asiaa ajatellen tärkeintä näin aluksi olisi havahtua hereille globaalin eliitin manipulaatiosta ja koota rivit kansan yhtenäistämiseksi.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Yuri Bezmenov. Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=5gnpC…

2. Solzenitsyn,  Aleksandr (2012). GULAG Vankileirien saaristo. Bookwell Oy, Juva.

3. Kauppalehti (29.4.2011). Sanoma myy WSOY:n ruotsalaiselle Bonnierille. Saatavina:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sanoma-myy-wsoyn-ruotsalaiselle-bonnierille/8a279a3a-54a7-3e8a-aabb-690b192d862e

4. Yle (11.11.2015). Aja kondomiajokortti! Nykyajan seksivalistus käy suoraan asiaan. Saatavina:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/11/aja-kondomiajokortti-nykyajan-seksivalistus-kay-suoraan-asiaan

5. Bonnier Books (2018). AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA. Saatasina: https://www.akateeminen.com/oma-paikka-haussa-9789523450271.html

6. HS (14.2.2018). Saatavina: https://www.hs.fi/elama/art-2000005565223.html

7. Aamulehti (5.5.2016). Tuore kirja: Pirkkalan koululaisia aivopestiin kokeilulla, jonka piti olla sosialismin alkusoittoa. Saatavina:

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tuore-kirja-pirkkalan-koululaisia-aivopestiin-kokeilulla-jonka-piti-olla-sosialismin-alkusoittoa-23631269

8. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan; http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm (Valitettavasti tämän sivuston Internetosoite on sensuroitu). Mutta tämä linkki toimii ainakin toistaiseksi: http://islam-radio.net//finish/power/jew-rule.htm

9. AL. (19.11.2019). Saatavina: https://www.aamulehti.fi/a/4530c008-afe5-48d0-837b-4b0383726b0a

10. Macdonald, Kevin. The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances. Saatavina: http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf

11. Amed Rami. Radio Islam. Jewish Power and Influence in U.S.
and World Business and Finance. Saatavina: http://islam-radio.net//islam/english/index_finance.htm

12. Heini Paavola (2007). Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Saatavina: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19984/monikult.pdf?sequenc

13. Suomen opetushallitus: http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/monikulttuurinen_koulu/monikulttuurisuus_koulussa/kaija_matinheikki-kokko  (Valitettavasti kyseistä sivua ei löydy.)

27 kommenttia

 1. Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla 29.01.2019 oli mielenkiintoisen näköinen artikkeli ja lupaava kuvitus. Esitettynä oli Amerikan lippu, jonka tähdet oli korvattu daavidin tähdillä. Hämmästyin. Oliko pahamaineinen HS vihdoinkin tarttunut USA:ta vaivaavaan juutalaiskysymykseen eli sionistien ja uuskonservatiivien suhteettomaan vaikutusvaltaan maassa ja erityisesti sen ulkopolitiikassa? USA ja sionistivaltio Israel toimivat yhdessä ikään kuin valtioliitossa. Tämän unionin arvostelu on USA:ssa lähes kielletty.

  Mutta Hesari ei ole muuttunut miksikään ja jutussa juhlistettiin sitä, että on kulunut tasan 50 vuotta kulttuurimädättäjä Philip Rothin läpimurtoromaanin ”Portnoyn Tauti” julkaisemisesta. Jutussa ei ollut päätä eikä häntää eikä siitä saanut mitään käsitystä siitä, mitä arvokasta tuo onanointikuvauksilla rikastettu roskaromaani on tarjonnut länsimaiselle sivistykselle. Sen sijaan artikkelissa kuvatun kaltaisesta demoralisaation edistämisestä se lienee varsin hyvä esimerkki. Kirja on sekä seuraus että inspiraation lähde 1960-luvun seksuaaliselle vallankumoukselle. Hesari esittelee meille kirjaa merkkisaavutuksena ja antaa ymmärtää, että sen kautta oltaisiin saavutettu jotain hyvää ja arvokasta.

  Kirja on, paitsi kovan luokan roskapommi, myös surkuhupaisan ironinen esimerkki siitä, kuinka juutalainen onnistuu turmelemaan länsimaista kulttuuria siinäkin tapauksessa, että hylkää täysin oman uskontonsa ja kulttuuriperimänsä. Silloinko juutalainen on kaikkein myrkyllisimmillään?

  Järkeviä juutalaisia on varmasti olemassa, mutta heitä tai heidän näkemyksiään ei juuri mikään media pidä esillä. Tämä ehkä siksi, että he usein arvostelevat Israelin valtion edustamaa äärisionismia tai juutalaisten käyttöä globaalieliitin pyrkimyksien suojakilpenä.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Sanot ”Järkeviä juutalaisia on varmasti olemassa…”
   Heitä on suuri määrä ja kaikki kritisoivat ankarasti sionisteja. Ron Unz on yksi heistä.

   Ron Unz: — Epärehellisyys, tekopyhyys, muiden viha ja juonittelu Juutalaisten uskonnossa
   ”… vallitsevan Talmud-opin mukaan mustat afrikkalaiset on perinteisesti sijoitettu jonnekin ihmisten ja apinoiden välille todellisessa luonnossaan, ja varmasti kaikki rabbit, jopa liberaalit, ovat tietoisia tästä uskonnollisesta opistaan.”
   ”… hallitsevan median uutiset ja viihde ovat menestyksellisesti luoneet useimpien amerikkalaisten (myös suomalaisten) henkisen allergisen reaktion juutalaisille herkille aiheille, mikä johtaa kaikenlaisiin kysymyksiin, joita pidetään ehdottomina tabuina. Juutalaiset eliitit eristäytyvät melkein kaikesta julkisesta tarkastelusta, juutalaisten ylimielisyys ja käyttäytyminen voivat kasvaa täysin ilman rajoja. ”
   ”… Näyttää siltä, ​​että huomattava määrä ašhkenazi-​​juutalaisia on ​​perinteisesti pitänyt kristittyjen verta voimakkaita maagisia ominaisuuksia omaavana ja pitänyt sitä erittäin arvokkaana osana tietyissä tärkeissä rituaaleissa uskonnollisissa juhlamenoissan.”
   ”Suurin osa näistä epäedullisista tosiasioista, jotka ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kääntäneet ymmärrykseni todellisuudesta, eivät olisi voineet tulla tietooni ilman Internetin kasvua … Mutta moni muu on varmasti tuntenut suuria osia tästä tärkeästä tarinasta kauan ennen, ja havainnut sen hyvin vakavat seuraukset, joita näillä asioilla voi olla yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Miksi julkinen keskustelu on ollut niin vähäistä? ”
   Uskonto, joka perustuu ”rakasta naapuriasi” -periaatteeseen, voi tai ei olla käytännössä toteutettavissa, mutta uskonnosta, joka perustuu ”Vihaa naapuriasi”, voi olla odotettavissa pitkän aikavälin kulttuurisen aaltoilun vaikutuksia, jotka ulottuvat kauas uskovien yhteisön ulkopuolelle. Jos lähes kaikki juutalaiset tuhannen tai kahden tuhannen vuoden ajan opetettiin tuntemaan vihaa kaikkia ei-juutalaisia kohtaan ja myös kehittämään valtavan kulttuurisen epärehellisyyden infrastruktuuri peittääkseen tämän asenteen, on vaikea uskoa, ettei tällaisella valitettavalla historialla olisi ollut väistämättä vaikutusta nykyiseen maailmaamme tai aikaisempaan lähimenneisyyteen.

   The Dishonesty, Hypocrisy, Hatred of Others, and Subterfuge in the Jewish Religion
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
   https://russia-insider.com/en/politics/dishonesty-hypocrisy-hatred-others-and-subterfuge-jewish-religion/ri24157
   Since their religious traditions regarded slavery as the natural and appropriate lot of all non-Jews, both ideological and practical factors combined to apparently make them some of the leading slave-traders of Medieval Europe, though this is hardly emphasized in our histories.

   Keitä nyky-’juutalaiset’ lopulta ovat? kun aidot hebrealaiset ovat jo kadonneet.
   Are Jews The Israelites Of The Bible?
   As the Ashkenazim finalized their naturalization as “Jews” of the bible, they sent out a loud message to the Christian world: the “kinsmen” of Christ were still around and therefore had the right as per “biblical prophecies” to return to “their homeland” Israel (temporarily called Palestine in their eyes, even though the Ashkenazim and all the other racially identifiable “Jews” are not even remotely related to our Lord Jesus Christ, and none of their ancestors ever lived neither East nor West of the Jordan).
   See Are Jews the Israelites of the Bible?
   https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/07/14/are-jews-the-israelites-of-the-bible/
   The Awkward Moment When Jews Realize They’re The Goyim
   “Give me control of a nation’s money and I care not who makes its laws” – Mayer Amschel Bauer Rothschild

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. New Yorkissa hanukkajuhlaan iskeneelle miehelle syytteet viharikoksesta
  – viittasi päiväkirjamerkinnöissään Hitleriin
  Yle

  on kyllä aokamoista touhua
  yle jätää kertomatta tämän tekijän etnisen taustan että hän on musta
  mutta luovat taas täysin valheelista mielikuvaa jostain *valkoisesta* uusio nazista

  – viittasi päiväkirjamerkinnöissään Hitleriin
  siis musta mies vai ,,,,,häh

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 3. Maamme johtavat suomalaisvihamieliset, EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelmaa tukevat joukkoharhautusmediat eli aisapari Yle ja Brysselin Pravda kumpikin pimittivät sen, että New Yorkin osavaltiossa riehunut puukkomies oli musta:

  Yle: ”Pimittäminen on valehtelua: Yle ei kertonut juutalaisvastaisen surmaajan olleen musta”,
  http://ylewatch.blogspot.com/2019/12/pimittaminen-on-valehtelua-yle-ei.html

  Brysselin Pravda 31.12.2019 kirjoittaa sivulla A25 täysin harhaanjohtavasti, mainitsematta tekijän olleen musta: ”Monet demokraattipoliitikot ovat syyttäneet ilmapiirin muutoksesta presidentti Donald Trumpia, joka ei ole riittävästi tuominnut valkoista ylivaltaa ajavan äärioikeiston toimintaa.” Toisinsanoen Pravda kääntää asian päälaelleen vihjaamalla epäsuorasti, että puukkomies olisi ollutkin valkoinen eikä musta! Uskomattoman röyhkeää vääristelyä. – Pravdan takapirun, Bilderberg-globalisti Antti Herlinin agendaan kuuluu kansallisvaltioiden tuhoaminen Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamista estävänä tekijänä ja Kalergi-suunnitelman mukainen ”värivallankumouksellinen” väestön vaihto sopii siihen erinomaisesti. IS on saman isännän agendaa palveleva Pikku-Pravda.

  Ylen osalta voidaan kysyä, missä määrin suomalaisvihamielisen monikulttuuripropagandan ja muun kulttuurisen mädätyksen (http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html) takana ovat sukupolvet ylittävää kaunaa potevat kulttuurimarxisti-stalinistitoimittajat, ks. ”Ylen TV-uutiset vaikeni Viron sisäministerin kohuhaastattelun ydinviestistä”, http://ylewatch.blogspot.com/2019/12/ylen-tv-uutiset-vaikeni-viron_78.html
  ja https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

  Kummankin johtavan joukkoharhautusmedian agendaan kuuluu Frankfurt-kommunistisen mädätyksen lisäksi alahaarana LGBT-perversioiden esittäminen yhteiskunnan ”uutena normaalina”. (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgener.)
  Varsinkin Pravdassa tuonkin propadandan laatu vaihtelee räikeästä huomaamattomaan.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. Putin pistää puita pesään … taitaa tulla joillekin iso hiki nyt.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
  1. Onpas oksettava puheenvuoro Putinilta. Antisemitismi ja antikommunismi ovat koko ajan tulilinjalla. Mitä ummehtunein voittajien valhelinja Churchillin myötäilyineen on koko ajan vallalla. Erittäin antifasistinen video.

   Münchenin sopimus oli hieno homma ja siinä kaikki ryöstön uhrit saivat takaisin heiltä varastetun alueen ja orjuutetun heimoveljeskansansa pelastetuiksi. Lopulta todellakin myös Puola oli pakottamassa tilanteen niin, etä koko Tshekkoslovakia oli jaettava ja Saksa pelasti sekä Slovakian että Protektoraatin Puolalta ja Unkarilta. Münchenin sopimus ei ollut petos, vaan Tshekkoslovakia oi petkuttanut Versaillesin lupauksensa ja lisäksi liittoutunut Neuvostoliiton kanssa.

   Tosiasiassa kyse oli Danzigista ja suhteiden parantamisesta, kunnes asiat ajettiin toisenlaiseen tilanteeseen ja oli pakko ottaa elintilaakin. Tosin juttu on kyseenalaisesta lähteestä, mutta uskottavaa retoriikkaa silti. Se on irti asiayhteyksistään taattuun voittajien tyyliin

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 5. Tämä Suomen kansa –niminen saatanalauma tuhoaa ja tappaa rokotteilla lapsensa ja pian kaiken, mikä liikkuu;

  https://www.youtube.com/watch?v=B2N35yVQcSk

  (A Shot in the Dark – (2020 Documentary))

  Hirvittävä, vastuuton ja kokonaan todellisuuden ulkopuolella elävä saatanalauma murhaa ja tuhoaa lapsensa ja sitten tekeytyy ”hyväntekijäksi” ja jopa ”pyhimykseksi” (suuri osa kansasta kuuluu kirkkoon, josta on tehty todella irvokas saatanan läävä, ulkokultailijoiden hienosto- ja perseennuolentaklubi)! Koska kansalla on kaikki valta tässä maassa (demokratia; ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§), kaikesta on tehty saatananpalvontaa. Siksi rokotteilla tuhoaminen on liki pyhässä asemassa, ”suuren terveyden” avain. Mitä irvokasta tuhoamista! Kansa on oikein pystyttänyt maahan sairauden ja tuhoamisen laitoksen: ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen”, jonka varjolla tuhoamis- ja tappamistoimintaa harjoitetaan. Lääkäri ovat murhaajia. Hoitajat ovat murhaajia. Lääketiede on murhaamista. Murhatoimet salliva hallinto on murhaajahallinto. Terveyskeskuksissa nartut neuvoloissaan työntävät tuhoavia ja myrkyllisiä rokotteitaan lapsiin ja sitten poseeraavat ”hoitajina” ja ”auttajina”! Murhaajat ansaitsevat kuoleman! Minua ei haittaisi yhtään, jos tämä kansa tuhotaan täydellisesti ja hävitetään maan päältä. Hirvittävä saatanalauma! Suorissakin lastenmurhissa (aborteissa) on murhattu jo 700 000 lasta! Olisi hyvä, jos Jumala hävittäisi tämän saatanalauman. Jokainen sana, jokainen ajatus ja jokainen teko kumpuaa tässä maassa saatanasta. Kaikki tuhotaan, aivan kaikki. Paitsi meikää, joka olen Jumalassa (ikuisessa elämässä ja autuudessa). Hyvästi, paskaläjä!

  Kansa on valtion tuho. MIKÄÄN EI VOI ESTÄÄ hirvittävää, tuskallista tuhoutumista, sillä saatana voi vain tuhota ja valehdella. Suomalainen valtio on jo nyt laho ja ränsistynyt röttelö, koska kansa on saatanalauma. Aina kun suomalainen avaa turpansa, sieltä kurkistaa myrkkykäärmeen pää. Koska kansa on maan yksinvaltias perustuslain määräyksellä, mikään ei ole estämässä rokotteilla ja aborteilla tapahtuvia tuhoamisia ja tappamisia. Itse asiassa tuhoamista ja tappamista tullaan edistämään ja vahvistamaan (sitä varten kansalla on ns. tiede ja ns. asiantuntijat), ja lopulta jäljellä on pelkkä löyhkäävä ja kuvottava paskaläjä. Turha paukuttaa päätä ”Suomen pelastamisesta” – saastainen nilkkilauma ei kykene mihinkään, mikä edes haiskastaisi pelastamiselta.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Kirjoitettuani yllä olevan kommenttini satuin käymään sivustolla Age of Autism, ja kuin tarjottimella siellä oli päällimmäisenä kirjoitus ”maailman rokotetieteen isän” Stanley A. Plotkinin pari kuukautta vanhasta artikkelista.

   Plotkinin artikkeli täällä:

   https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiz381/5610905

   Otsikko: Is There a Correlate of Protection for Measles Vaccine?

   Age of Autism –sivuston kirjoitus Plotkinin artikkelin johdosta täällä:

   https://www.ageofautism.com/2020/01/from-corvelva-.html

   Otsikko: From CORVELVA: EXPLOSIVE NEW PUBLICATION BY STANLEY A. PLOTKIN

   Maailman ylin, kokenein ja tietävin rokoteasiantuntija kertoo, että:

   1. ei tiedetä, mikä on rokotteiden tuottamien vasta-aineiden suojaa antava taso,

   2. syntyneet vasta-aineet eivät pysy kauaa koholla (pysyvää suojaa ei synny, ei siis synny mitään suojaa),

   3. rokotuskampanjat ovat tehottomia, koska virukset mutatoituvat (muuttuvat) ja siten rokotteiden tuottamat vasta-aineet eivät tehoa muuttuneisiin viruksiin (ts. rokotteilla ei ole mitään tehoa),

   4. rokotteet voivat levittää sen taudin viruksia, joita vastaan niiden on tarkoitus suojata (rokotteet siis levittävät sitä tautia, jota vastaan niiden on tarkoitus suojata).

   Rokotteet eivät ole tehokkaita eivätkä turvallisia. Rokotteiden tehokkuutta ei voida mitata, mikä tekee rokotuksista puhdasta puoskarointia (ja taikauskoa). Myöskään kukaan ei tiedä, kuinka immuunijärjestelmä toimii ja mikä rooli vasta-aineilla siinä on. Aiemmin toisessa yhteydessä täällä toin esiin, mitä tri Tenpenny kertoi: immuunijärjestelmässä on kaksi osaa: vasta-ainevälitteinen ja soluvälitteinen osa. Jälkimmäinen toimii sytokiinien välityksellä (kuume, vilunväristykset, huonovointisuus jne.), ja nuo sytokiinit säätelevät koko immuuniprosessia (mm. myös ns. syöjäsoluja, jotka syövät ja niin tuhoavat taudinaiheuttajat). Rokotuksissa sivutetaan kokonaan soluvälitteinen osa, eikä silloin synny mitään oikeaa immuunireaktiota, mikä tarkoittaa sitä, ettei rokotteilla ole yhtään mitään tehoa. Niiden ainoita vaikutuksia ovat vaaralliset ja haitalliset sivuvaikutukset, joista kuolema on yksi.

   Suomalainen Terveyden ja Ihanuuden Laitos THL on karkean puoskaroinnin ja tuhoamisen laitos. Lääketiede on puoskarointia. Lääkärit ja hoitajat ovat puoskareita. Rokotteissa on runsaasti myrkyllisiä aineita (esim. elohopeaa), jopa niissä on ainesosia abortoitujen lasten kudoksista! Jälkimmäiset aiheuttavat reaktion ihmiskudosta (ihmistä itseään) vastaan, ja niin syntyy mm. aivotulehdus kammottavine oireineen (esim. autismi). THL on murhalaitos ja sairastuttajalaitos, tämän jumalattoman kansan kuva. THL yrittää saada puoskarointiaan ja ihmisten tuhoamistaan läpi pelottelulla, valehtelulla ja pian pakottamisella. Tuhoajia ovat lääkärit, professorit, tiedemiehet, koko lääketiede, hoitajat ja tiedotusvälineet. He leikkivät ihmisten elämällä ja tuhoavat ihmisiä suurella antaumuksella. Suomen kansan (maan ylimmän vallanpitäjän, perustuslaki 2§) tuntien mikään ei muutu ja ihmisten (etenkin lasten) väkivaltainen tuhoaminen jatkuu. Tätä laumaa ei pysäytä mikään.

   ”Maailman rokotetieteen isän” Stanley A. Plotkinin kirja ”Vaccines” on rokotealan ja rokotevalmistajien rokoteraamattu. Ensimmäinen laitos siitä ilmestyi v. 1988 (kirjassa reilut 600 sivua), ja nykyinen laitos on kirjan 7. laitos (kirjassa yli 1600 sivua). Plotkin on toiminut asiantuntijatodistajana eräässä oikeudenkäynnissä, ja siitä on julkaistu kirja ”Plotkin on Vaccines” (tekijänä Plotkin itse). Lisäksi Plotkin on toimittanut kirjan ”History of Vaccine Development”.

   Plotkin myöntää avoimesti, että viruksia kasvatetaan myös aborteissa murhattujen lasten kudoksissa. Suomalaiset ovat aborttilain voimaantulon jälkeen murhanneet jo n. 700 000 lasta. Murhattuja lapsia ei siis haudata. Osa heistä siirtyy kudosalustaksi virusten kasvattamiselle ja siten heitä käytetään rokotusten välityksellä tapahtuvan tuhoamisen ja tappamisen välineinä.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Yllä mainittuun Plotkinin ”Vaccines” kirjan 7. laitokseen on alkusanat kirjoittanut Microsoftin perustaja Bill Gates. Gates on ilmoittanut olevansa huolissaan maailman ”liikakansoituksesta”, ja erityisesti kehitysmaiden väestön rokottamiseen hän on lahjoittanut suuret summat rahaa.

    Maailmassa ei ole liikakansoitusta. Koko maailman väestö mahtuisi seisomaan Laatokan jäällä.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
    1. Yllä mainittu rokoteterroristi ja rokotemurhaaja Bill Gates on nyt kehittänyt tehottomille, turvattomille ja vahingollisille (ks. yllä Stanley A. Plotkinin lausunto) rokotteilleen menetelmän, jolla rokotettavien ihoon kiinnitetään rokoterekisteri, joka voidaan sitten lukea älypuhelimen infrapunasovelluksella. Näin saadaan selville, kuka on vielä vailla jotakin rokotetta ja joka siis täytyy rokottaa, ”ettei olisi vaaraksi muille”.

     Asiasta artikkeli:

     Bill Gates, MIT Develop New ‘Tattoo ID’ to Check For Vaccinations,

     https://21stcenturywire.com/2019/12/23/bill-gates-develops-new-id-tattoo-to-check-for-vaccinations/

     Tutkimus täällä:

     Biocompatible near-infrared quantum dots delivered to the skin by microneedle patches record vaccination,

     https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162

     Rokote ja merkkauspartikkeli ruiskutetaan yhdessä rokotettavan ihoon liukenevilla mikroneuloilla. Koodattu rokote on luettavissa siis älypuhelimen sovelluksella. Partikkelin ydin koostuu kuparista, indiumista ja selenidistä ja kuori sinkkisulfidista ja alumiinista.

     Koska rokotteet ovat teoreettisestikin täysin tehottomia ja koska rokotteiden ainoat vaikutukset ovat rokotteiden sisältämien myrkkyjen, taudinaiheuttajien ja vaarallisten antigeenien (esim. jäämät abortoitujen lasten kudoksista) vaikutukset (siis vahingoittaminen, sairastuttaminen, invalidisointi ja kuoleman tuottaminen), Bill Gates ajaa voimallisesti ihmisten, erityisesti lasten, tuhoamista. Ja kaikki kansat rientävät rokotettaviksi, koska haluavat olla terveitä.

     Myös GMO-ruoat (geenimuunnellut ruoat) tuhoavat terveyden. Tämä ei ole aasinsilta edellä kirjoitettuun, sillä molemmat ovat yhtä ja samaa: terroristien ja murhaajien (velkarahajärjestelmänsä avulla maailman valtiaiksi nousseiden tahojen + hännystelijöiden) harjoittamaa tuhoamista ja tappamista (Jumalan sallimuksesta, oikeutetusti siis siitä näkökulmasta). GMO-ravinnon vaarallisuudesta seuraava artikkeli, jossa kerrotaan yli 40 tutkimuksen osoittavan, että geenimuunneltu ruoka on vahingollista terveydelle:

     40 Different Studies that Confirm GMO Foods are Destroying Your Health,

     https://wisemindhealthybody.com/wmhb/40-gmo-studies/

     Nuo 40 tutkimusta on poimittu laajemmasta listasta täältä:

     https://gmofreeusa.org/research/gmo-science-research/

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. Ansiokas rokotehuijauksen paljastaja Del Bigtree on juuri julkaissut yli 2-tuntisen videon ”WHO is lying to you?”, jossa hän paljastaa, millainen fiasko oli joulukuun alussa Sveitsissä pidetty Maailman Terveysjärjestön (World Health Organisation eli WHO, johon videon nimessä oleva WHO viittaa) huippukokous ”WHO Global Vaccine Safety Summit” (= WHO:n maailman rokoteturvallisuuden huippukokous),

    https://www.youtube.com/watch?v=82KJGSLT2e4

    Hänen järjestönsä Informed Consent Action Network (ICAN) sivusto löytyy täältä:

    https://www.icandecide.org/

    Pitkästä videosta on julkaistu ydinkohdista 15 lyhyttä (1-2 min) videota, ja ne löytyvät Bigtreen You Tube –kanavalta täällä:

    https://www.youtube.com/channel/UCq6oOuhSx7ESreh6m9LGy6Q/videos

    Esitän videosta muutamia huomioita. Kohdassa 32:45 on yhteenveto eri rokotteiden ”täyteaineista”, ja siitä näkyy, että rokotteet sisältävät DNA:ta abortoiduista lapsista.

    36. minuutilta lähtien videossa aletaan käsitellä itse huippukokousta. Kohdassa 44:27 – 45:12 johtava naispuolinen asiantuntija tuo esiin, että paitsi ihmiset yleensä myös lääkärit (”auktoriteetit”) ovat alkaneet epäillä rokotteiden turvallisuutta. Sama asiantuntija kertoo kohdassa 46:55 – 47:07, että sekä lääkäri- ja hoitajakoulutuksessa opetusta rokotteista annetaan vain n. puoli päivää koko opiskeluajan aikana. Hänen toteamuksestaan voidaan päätellä, että käytännössä lääkärit ja hoitajat eivät tiedä rokotteista todellisesti mitään, hehän ovat saaneet kuulla vain heihin pikakurssilla upotettua propagandaa. Ne tahot, jotka salaavat todellisen tiedon lääkintähenkilökunnalta, ovat rikollisia. Vajavaisin tiedoin ammattiaan harjoittavat lääkärit ja hoitajat puolestaan ovat puoskareita. Kohdassa 50:18 – 51:31 sama rokoteasiantuntija paljastaa, että rokotteiden turvallisuudesta todella on kysymyksiä. Hän ehdottaa (56:33 – 57:07), että rokotteiden vastustajia ei enää haukuttaisi ja leimattaisi vaan heihin kohdistuvaa vihapuhetta laimennettaisiin – niin kuulemma saadaan parempia tuloksia.

    Kohdassa 1:05:37 – 1:06:12 todetaan, että tarvittaisiin tieteellisiä tutkimuksia rokotteiden turvallisuudesta. Niitä ei siis ole vielä tehty (on vain joitakin muutaman päivän tai muutaman viikon seurantatutkimuksia). Rokotteiden suhteen lääketiede on siis vastuutonta puoskarointia, vailla mitään tieteellistä pohjaa. Kohdassa 1:13:50 – 1:15:15 toinen asiantuntijanainen ilmoittaa, että tarvittaisiin rokotteiden riskien arviointia (risk management), ja selvitys täytyisi tehdä joka rokotteelle erikseen. Tässäkin siis todetaan, ettei rokotteiden turvallisuutta ole todellisesti selvitetty lainkaan.

    Myöhemmin asiantuntijoiden puheenvuoroista käy selville, että rokotteiden sisältämät adjuvantit (apuaineet, lisäaineet, esim. elohopea ja formaldehydi) voivat aiheuttaa systeemireaktioita, siis ihmisen koko kehon sairastumisia (esim. autoimmuunitaudit, autismi, jopa kuolema). Asiantuntijoille ei edes ole selvää, kuinka adjuvantit vaikuttavat. Koko rokotustoiminta on täysin vastuutonta ihmisen kehon raiskaamista, puoskarointia. Se voi perustua rahallisen voiton saamisen lisäksi vain taikauskoon tai TAHALLISEEN vahingoittamistarkoitukseen. On täysin vastuutonta rokottaa lapsia, sillä lapsilla on jo luonnostaan täysin oikein toimiva puolustusjärjestelmä.

    Kohdassa 1:58:10 – 1:59:28 intialainen asiantuntijanainen suoltaa suoraa valhetta, kun hän julistaa rokotteiden turvallisuutta. Kohdassa 2:01:33 – 2:02:50 sama nainen näet toteaa, että rokotuksiin liittyy AINA riski ja että turvallisuutta ei ole tutkittu.

    Olen tuonut esiin myös, että rokotteiden teho on teoreettisestikin nolla, sillä normaaliin immuunireaktioon kuuluu vasta-ainereaktion lisäksi soluvälitteinen reaktio, jonka aiheuttavat puolustussolujen tuottamat sytokiinit. Ne myös säätelevät koko immuunireaktiota, ja vasta-ainemuodostus on vasta loppuvaihe. Sytokiinit synnyttävät vilunväristyksiä, kuumetta, huonovointisuutta jne., ja juuri KUUME tappaa taudinaiheuttajat. Rokotteilla pyritään kuumeettomaan (= sytokiinittömään) ja kivuttomaan reaktioon, ja silloin taudinaiheuttajat jätetään tuhoamatta ja muodostuneet vasta-aineetkin katoavat elimistöstä nopeasti. Rokotteilla sivuutetaan kokonaan soluvälitteinen immuunireaktio (asian koko ydin), joten ROKOTTEET EIVÄT TUOTA MITÄÄN TODELLISTA IMMUUNIREAKTIOTA EIVÄTKÄ ANNA MITÄÄN SUOJAA. Ne voivat vain vahingoittaa ihmistä ja TUHOTA normaalia puolustusjärjestelmää. Onkin mahdollista, että rokotteiden tarkoitus on vain tuhota ihmisiä, etenkin lapsia.

    Videon kuvat huippukokouksen osanottajista ovat varsin paljastavia, sillä heidän kasvoistaan näkee selvästi, että he tietävät tuottavansa rokotteillaan vahinkoa ja kuolemaa. Syyllisyys lyö leimansa syvälle kasvoihin. Rokottajat (rokoteteollisuus, sen kanssa kimpassa toimiva hallintokoneisto, lääketieteellinen järjestelmä, lääkärit, hoitajat, lapsensa rokottavat vanhemmat ja rokotteita vimmalla ajavat tiedotusvälineet) ovat puoskareita, tuhoajia, tappajia hirvittäviä elämän- ja terveydenidiootteja. Myös psykiatria lääketieteessä on psykorikollisuutta ja abortit ovat lasten murhaamista, joten suuri osa lääketiedettä (ja sen ydin) on rikollisuutta, tuhoamista. Suomen kansan tuntevana tiedän kuitenkin, että kaikki jatkuu ennallaan ja rokotteista saadaan helppoa mielenrauhaa (taikauskon voima!) ja lapset rokottamalla hyväntekemisen tunnetta (itsepetos). Ihanan elämän toivossa suomalainen on valmis rokotuttamaan vaikka peräaukkonsa, elimensä ja turpansa.

    Meikälle videon paras kohta on 29:17 – 35:02, jossa vasemmalla tyttö hymyilee ihanasti. Jos muu ei kiinnosta, se kannattaa katsoa.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. Texasissa (USA:ssa) jouduttiin sulkemaan koulu, koska oppilaisiin ja koulun henkilökuntaan iski nopeasti leviävä hinkuyskäepidemia. KAIKKI olivat rokotettuja, joten hinkuyskä iski kouluun, jossa kaikki olivat rokotettuja hinkuyskää vastaan. Lisäksi epidemia levisi NOPEASTI. Asiasta uutisointi täällä:

     https://www.naturalnews.com/2019-12-29-texas-school-100-percent-vaccination-shut-down-whooping-cough-outbreak.html

     Uutisartikkelissa todetaan, että hinkuyskärokote lisää hinkuyskän riskiä ja leviämistä (ts. hinkuyskärokote aiheuttaa hinkuyskää ja sen leviämistä). Rokotetuilla on 15-kertainen saada hinkuyskä kuin rokottamattomilla (ks. artikkeli). Rokotetut toimivat taudinkantajina ja levittävät tautia.

     Tällaiset totuudet eivät hillitse rokottamista (= tuhoamista, sairastuttamista, tappamista) Suomessa, koska Suomi on syvän rokotetaikauskon vallassa. Etenkin Suomen neuvoloiden rokotustädit (nykyisin myös rokotusäijät) ovat järkkymättömiä pyrkiessään rokottamaan kaikki, ja heitä ei heidän ”pyhässä auttamistoimessaan” pysäytä mikään. He (ja siten neuvolat yleensä) ovat pyhiä rokottamisautomaatteja, jotka toimivat maailman tappiin asti. Ollaanhan Suomessa – Terveyden ja Ihanuuden Laitoksen (THL:n) huomassa ja suojissa.

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
    2. Kyseisen WHO:n (Maailman terveysjärjestön) rokoteturvallisuuden huippukokouksesta pieni tiivistelmä:

     https://www.brighteon.com/30bcec75-baef-4aa9-9854-e90d288b6497

     (UN Comes Clean Admits Vaccine Death And Damage Cover Up)

     Rokotteet siis tappavat ja tuhoavat. Rokotteiden turvallisuutta ei ole todellisesti tutkittu. Maailman rokotealan huippukokous ei tiedä rokotteista itse asiassa MITÄÄN! Rikoksia ja murhia pyritään peittelemään!

     Rokotukset ovat karkeaa väkivaltarikollisuutta, jota presidentti, hallitus, eduskunta, kansainvälisen rikollismafian rahoittama Terveyden ja Ihanuuden Laitos (THL) sekä maamme lääketieteelinen mafia suojelevat. Maassa ei voi olla rokotteiden ja niiden vaikutusten asiantuntijoita, koska – kuten mainittu huippukokous osoittaa – maailman johtavat asiantuntajatkaan eivät tiedä niistä mitään. Varmasti muka-tietoa on paljon, kuten Suomessakin on muka-tietoa joka asiasta yllin kyllin. Maa on täynnä asiantuntijoita esittäviä täysidiootteja (esim. lääkärit ja hoitajat ja Terv. ja Ihan. Laitos), jotka pullistelevat joka suuntaan, vaikkeivät tiedä rokotteista (eivätkä edes suurimmasta osasta lääkkeitä) yhtään mitään. Rokottavat vain väkisin ja puoliväkisin, ja sitten KAIKIN tavoin yritetään peitellä tuhotyön jälkiä ja rokotettujen kuolemia ja vahingoittumisia. ”Ammatti-ihmisinä” esiintyvät ydinidiootit (Suomen nykyinen lääketieteellinen mafia) ovat kammottava ja kuvottava näky. Sattuneesta syystä minulla on ollut tilaisuus jo kauan sitten nähdä tuo likainen, röyhkeä, tietämätön ja hyvin vaarallinen idiotia, joka on tullut koko lääketieteen ja sen hallinnon ominaislaaduksi ja YTIMEKSI. Mafian idiotiasta ei koskaan voi kasvaa todellista terveyttä ja THL:n ihanuutta. Saatana EI voi parantaa. Mafia siis kuuluisi telkien taakse, kahleisiin. Tosin se ei onnistu, koska maa on demokratia (kansanvalta). Kaikki asiat maassa ovat samaa kuvottavaa sontaa.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Sivusto Children’s Health Defense on julkaissut brosyyrin ”I wish I’d Known” (= ”Kunpa olisin tiennyt”):

      https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/02-24-20-I_Wish_I_had_Known.pdf

      https://childrenshealthdefense.org/protecting-our-future/facts-you-can-use/i-wish-id-known/

      Kammottavaa tietoa rokotuksista! Eivät rokotteet ole mitään rokotteita vaan biologisia aseita! Niitä annostellaan pian kaikkiin väkisin! Kaikki sairaalat, neuvolat ja muut toimipaikat, joissa rokotuksia annetaan, ovat tuhoamis- ja tappamispaikkoja. Kaikki rokottajat tulee viedä oikeuteen ihmisten vahingoittamisesta ja tappamisesta (tai tappoyrityksistä). Lasten vahingoittaminen rokotuksilla aloitetaan jo synnytyssairaalassa! Rokotukset ovat siis tuhoisaa puoskarointia, joka tulee lailla kieltää. Samoin Terveyden ja Ihanuuden Laitos THL (rokotusten ajaja rokotevalmistajasaatanoiden – todellisten hirviöiden – orjana) tulee lopettaa ja viedä oikeuteen.

      Olisi hyvä, jos tuota brosyyria levitetään eteenpäin. Älköön yksikään lapsi joutuko enää rokotussaatanoitten uhriksi!!! Lapsilla on luonnostaan oikein toimiva immuunisysteemi (alussa, syntymän jälkeen, lasta suojaa lisäksi äidinmaito), ja yritykset korvata se rokotussaatanoitten vahingollisella korvikesysteemillä ovat lapsen kehon raiskaamista ja luhistamista. Vanhemmat, jotka rokotuttavat lapsensa, pilkkaavat lastensa luonnollista immuunisysteemiä ja siten itse lapsiaan. Ei lapsilta puutu kykyä puolustautua infektioiden aiheuttajia vastaan. Itse asiassa keinotekoinen, lapseen ruiskutettu rokote tuhoaa luonnollista immuunijärjestelmää – tuhoaa lasta! Rokotteet ovat puhdasta, hengenvaarallista ja vastuutonta taikauskoa!

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Seuraava video koronavirushysterian luonteesta ja infektioista yleensä on melkoinen kultakimpale, ja siksi tuon sen tiedoksi tänne muillekin:

      https://www.youtube.com/watch?v=HIWuAtinhsU

      (I am NOT afraid of the coronavirus)

      ”Koronaviruspandemiassa” on kyse aivan muista asioista kuin koronaviruksesta (katsokoon kukin videosta).

      Päinvastoin kuin lääketiede ja sen siivestäjätahot (esim. THL) sanovat, infektioissa ei tule katsoa ”taudinaiheuttajiin” (viruksiin, bakteereihin jne.) vaan ihmisen itsensä ja hänen immuunijärjestelmänsä tilaan. Tunnettu tosiasia on, että toiset sairastuvat infektioihin, toiset eivät. Videossa kerrotaan kolmen henkilön kokeesta, jossa tahallaan juotiin kolerapitoista vettä. Kaksi henkilöä ei sairastunut lainkaan, ja vain yksi sairastui. Ratkaiseva asia ei ole taudinaiheuttaja vaan ihmisen immuunijärjestelmän tila. Elämme symbioosissa (yhteiselossa) virusten ja bakteerien kanssa (etenkin suolisto ja iho ovat täynnä niitä), ja jos ne hävitetään, ihminen menehtyy.

      Jos ihmisellä on terve immuunijärjestelmä, koronavirus ei vaikuta häneen mitään. Tiedetään, että ANTIBIOOTIT, VIRUSLÄÄKKEET, STEROIDIT, KUUMELÄÄKKEET JA ROKOTTEET HEIKENTÄVÄT IHMISEN LUONNOLLISTA IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄ. Ne altistavat ihmiset infektioihin sairastumiselle!!

      Kuka määrää ihmisille antibiootteja, viruslääkkeitä, steroideja, kuumelääkkeitä ja rokotuksia? Lääketiede (lääkärit, lääketieteelliset tiedekunnat, professorit, tutkijat, sairaalat, terveyskeskukset)! Lääketiede siis HEIKENTÄÄ ihmisten immuunijärjestelmää ja altistaa heidät infektioihin sairastumisille ja jopa kuolemille. Kansan terveys romahtaa.

      Lääketiede ei siis ole mikään ”parantamistiede” tai ”ihmisiä auttava tiede” vaan – kuten sen nimestäkin käy selville – lääketehtaiden lääkkeiden ja rokotteiden jakelukanava – ihmisten sairastuttaja! Vastenmielisimmin lääketieteen petosluonne tulee näkyviin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, joka on kyseisten lääketehtaiden rahoittama. Räikeästi petos tulee näkyviin sen nimessä, vaikka se on luonteeltaan Sairauden ja Riuduttamisen Laitos – ihmisten immuunijärjestelmän tuhoaja. Nyt se ajaa pakkorokotuksia (pakkovahingoittamisia ja -kuolemia), joilla pyritään vahingoittamaan KAIKKIEN SUOMALAISTEN immuunijärjestelmää ja viemään heidät sairauksiin ja kuolemiin. Se on TAPPOLAITOS, kuten lääketiede on infektioasioissa TAPPOTIEDE.

      Suhtautumisen viruksiin ja bakteereihin tulee olla todellisuudentajuinen: elämme symbioosissa niiden kanssa, ja niistä tulee sairauden aiheuttajia vasta kun immuunijärjestelmämme syystä tai toisesta heikentyy. Eivät virukset ja bakteerit (mikään niistä!) ole ihmisille vaara, vaara ihmisille ovat ihmiset itse ja heidän omat systeeminsä (esim. lääketiede ja sen lääkkeet ja rokotteet). Ihmiset itse sairastuttavat ja tuhoavat itsensä, eivät virukset ja bakteerit.

      Mitä infektioihin tulee, lääketiede, lääkärit, hoitajat ja THL ovat läpimätiä, suoranainen tuhoamisjärjestelmä. Jopa autoimmuunitaudit ja krooniset sairaudet (myös sydän- ja verisuomitaudit ja monet sisäelinsairaudet) ovat tulehduspohjaisia, joten tulehduslääkkeisiin ja rokotteisiin turvaava lääketiede on niidenkin suuri aiheuttaja!

      Aivan normaali, terve elämä riittää, ja visusti on kartettava lääketiedettä ja sen lääkkeitä ja rokotteita. Niin yksinkertaista kaikki on! Ihmisillä on LUONNOSTAAN hyvä, oikein toimiva immuunijärjestelmä. Ei sitä tarvitse – eikä voi – korvata lääketehtaitten korvikeimmuunijärjestelmällä, joka on pelkkä kammottava fiasko alusta loppuun!

      Koronaviruksesta toteaisin vielä, että se tunnetaan vanhastaan aivan tavallisten kausiflunssien aiheuttajana rhinoviruksen, adenoviruksen, RS-viruksen ja parainfluenssaviruksen ohella. Iän tai kroonisen sairauden heikentämät voivat – viimeisenä pisarana – kuolla niihin tai, tarkemmin sanoen, niiden jälkitautina saatuun keuhkokuumeeseen. Kuolinprosentti on samaa luokkaa kuin nykyisen koronavirusepidemian kohdalla on raportoitu.

      Eläinkokeissa on havaittu, että kun ensin annetaan niille rokote jotakin virusta tai bakteeria vastaan, niissä ei yleensä ensin havaita mitään näkyviä muutoksia. Jos ne kuitenkin myöhemmin kohtaavat sen viruksen tai bakteerin, jota vastaan ne olivat saaneet rokotuksen, ne sairastuvat hyvin pahasti ja saattavat kuolla. Tämän reaktion syy on sytokiinimyrsky, kun puolustussolut alkavat kaikin voimin tuottaa sytokiinia taistellessaan tunkeutujaa vastaan. Immuunijärjestelmä on – rokotuksen seurauksena – tullut yliherkäksi kyseiselle antigeenille, ja se saattaa johtaa kuolemaan. Tässähän on tappoase: jos Suomen kansa saadaan pakkorokotetuksi esim. koronavirusta (siis sen aiheuttamaa tavallista flunssaa) vastaan ja myöhemmin kansa joutuu kontaktiin kyseisen viruksen kanssa, niin suuri osa kansaa vahingoittuu/kuolee. Tähän viitataan tässä videossa:

      https://www.youtube.com/watch?v=qVizW1OgQZQ

      (CORONAVIRUS: THE HIDDEN DANGER REVEALED)
      Mitä sielun rauhaan (terveyteen) tulee, se on mahdollista saada vain sydämen (sielun) uskossa Jeesukseen Kristukseen, syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä, ja sen uskon sydämessä vaikuttaa Jumalan sana ja siinä vaikuttava Pyhä Henki (Jumala itse). Jolla on sielun rauha, se pystyy elämään elämänsä terveesti ja immuunijärjestelmä optimaalisessa tilassa. Jumalaton (= Kristuksessa pelastumaton) ihminen on sairaus jo itsessään, sataprosenttinen ristiriita itsensä kanssa. Luonnollinen ihminen on perkeleen kuva (perkele asuu sydämessä syntiinlankeemuksen seurauksena), vaikka Jumala alun perin loi ihmisen omaksi kuvakseen (Jumala asuu sydämessä). Ja perkele voi vain tuhota ja sairastuttaa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    3. Yrittäessäni nyt eilen ja tänään mennä vaxxter.com -sivustolle (tri Tenpennyn sivusto) vastaani tulee troijalaisten virusten ”sarjatuli”, joka loppuu vasta poistuessani sivustolta. Onneksi virustorjunta on kunnossa.

     Sillä lailla.

     Aikooko kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus Terveyden ja Ihanuuden Laitoksen (THL:n), presidentin, hallituksen, eduskunnan, maan johtavien verkkoturvallisuusfirmojen, verkko-operaattoreiden ja maan lääketieteellisen mafian johdolla ehkä jopa listiä minut – tappaa minut? Olenhan fiaskomaisen maailman rokoteturvallisuuden huippukokouksen avulla osoittanut, mikä epätieteellinen, tuhoava, tappava ja ihmisten kehot väkivaltaisesti raiskaava tuhoase heidän rokotteensa ja rokotusohjelmansa ovat. Mainitut tahot ovat osa järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta, jonka korkeimmalla istuimella istuvat samat tahot, jotka omistavat meidät tuhoavan velkarahajärjestelmän ja kontrolloivat sitä, pitäen maailman jumalattomia kansoja (siis myös Suomen kansaa) vain sen verran hengissä, että niitä voidaan lypsää. Kaikki tämä on kansojen itse ansaitsemaa. Sekin on hyvä, jos minut listitään ja tapetaan pois päältä, pääsenhän Kristuksen luo!!!! Fil. 1:23. Se olisi todella hienoa, suuri autuus! Muutenkin, mitä enemmän saatana nyt riehuu ja oikeutetusti tuhoaa ja tappaa kansoja, sitä iloisemmaksi, rohkeammaksi ja autuaammaksi itseni tunnen KOKO AJAN,

     ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin ROHKAISKAA ITSENNE ja NOSTAKAA PÄÄNNE, sillä teidän (siis uudestisyntyneiden kristittyjen). VAPAUTUKSENNE on lähellä” (Luuk. 21:28).

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Yksi valtion tuhoamisen peruspilari on velkaan perustuva raha- ja pankkijärjestelmämme.

  Yle uutisoi tänään: ”Pikkukunnan asukas maksaa laskunsa kirjeitse, koska hänellä ei ole nettiä – viime vuosikymmenenä suljettiin lähes 800 pankkikonttoria”,

  https://yle.fi/uutiset/3-11141706

  Uutisessa todetaan:

  ”Pankkien on kuitenkin turvattava peruspankkipalvelujen saatavuus. Peruspankkipalveluja ovat muun muassa käteisen nosto ja talletus, maksutilien avaaminen ja sulkeminen sekä tilisiirrot. – Edellytämme valvojina, että eri ihmisryhmillä on mahdollisuus käyttää pankkipalveluja, vaikka ei olisi mahdollisuutta nettiyhteyteen, Koponen sanoo. Jos palvelut siirtyvät nettiin, pitää pankin tarjota asiakaspalvelua ja neuvontaa myös puhelimessa. Laskuja varten voidaan tarjota esimerkiksi maksupalvelukuoria. – – Pankkineuvonta siirtynyt kunnan tehtäväksi. – – On myös mahdollista valtuuttaa joku läheinen hoitamaan omia pankkiasioitaan.”

  Tuo maassamme häiriköivä pankkitoiminta on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. Se täytyy hävittää Suomesta. Täällä ei tarvita nykyisiä pankkeja, jotka ovat rikollispankkeja, varastamis- ja tuhoamispankkeja. Ne ovat puhdasta rikollisuutta. Niiden rahajärjestelmä on korollinen velkajärjestelmä, joten maassa ei ole oikeaa rahajärjestelmää eikä oikeaa rahaa lainkaan. On vain velkajärjestelmä ja velkaa (jonka tositteita, seteleitä, käytetään tosin rahan tavoin).

  Tuon kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden (johdossa suuret yksityiset pankkiiritalot Rothschildien johdolla) ”raha” (setelimme ja kolikkomme) syntyy velkana, ja rahamme on pelkkää velkaa, vieläpä korollista velkaa. Raha siis syntyy ja tulee kiertoon vain niin, että asiakas (valtio, kunta, järjestö, yritys, yksityiset ihmiset) ottaa lainaa pankista. Pankkiirit yksinkertaisesti kirjaavat lainaamansa summan lainanottajan tilille, ja niin on aivan uutta rahaa tullut kiertoon. Tuon lainaamansa rahan pankit siis luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimenpiteenä, eivätkä pankit koskaan anna lainaksi asiakkaiden talletustileillä olevia rahoja, joille ne joutuvat maksamaan korkoa. Kun pankit luovat rahan tyhjästä, ne harjoittavat rahanväärennystoimintaa. Koska hallintomme (siis kansa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§) on hyväksynyt tuon rahanväärennystoiminnan yhteiskuntamme toiminnan selkärangaksi, se on laillistettua rahanväärennystoimintaa ja yhteiskuntamme toiminta on siten laillistettua rikollisuutta. Kaikki kierrossa oleva rahamme on velkaa pankeille. Kierrossa yhteiskunnassamme on rahaa niin paljon kuin sitä on otettu pankeista lainaksi.

  Koska pankit perivät lainaamalleen tyhjälle (tyhjästä luodulle velalle eli rahalle) korkoa, yhteiskunnassa on aina pankeille takaisin maksettavaa (velka + sen korko) enemmän kuin rahaa on olemassakaan (sitä on velan verran). Yhteiskuntaan syntyy siis keskimääräinen pakko ottaa pankeista lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi, ja tuo uusi velkakin on korollista (näin syntyy pyramidihuijaus, jollainen rahajärjestelmämme on). Näin yhteiskuntaan syntyy väkisin velkakierre, velkaorjuus, kaikki orjuus (tässä tilassa Suomi nyt on) ja lopulta viheliäinen tuhoutuminen. Velka on voimakkaampi tuhoamisase kuin mikään armeija. Velka tuhoaa väkisin. Suomen kansa on valinnut yhteiskuntansa toiminnan selkärangaksi korollisen velan ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden.

  Rahajärjestelmämme perustuu siis laillistettuun rahanväärennystoimintaan ja pyramidihuijaukseen. Koska rahamme luodaan tyhjästä, meitä hallitaan ja orjuutetaan pelkällä tyhjällä.

  Koska pankit luovat rahan (velan) tyhjästä, ne eivät lainaa mitään omaansa. Mitään velkasuhdetta ei siis todellisuudessa voi syntyä. Kukaan ei todellisuudessa pankeille mitään velkaa. Pankit – nuo saatanalliset ja häiriköivät velkaorjuuttajat ja päällepäsmärit – tulee päättäväisesti tuhota Suomesta. Myös kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja sen pääaseen, raha- ja pankkijärjestelmän, edustajat tulee hävittää maasta (joko karkotuksin, valkeustuomioin tai teloitustuomioin sitten kun Jumalan sanan käskyn [Room. 13:4, ”miekka”] mukaisesti kuolemantuomiot on jälleen saatu laillistettua maassa). Esimerkiksi Olli Rehn ja Erkki Liikanen tulee mielestäni pankkisaatanoina teloittaa, samoin nykyinen presidentti Sauli Niinistö. Presidenttimme on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari, mutta se on näköjään pätevöittänyt hänet pankkisaatanaksi ja jopa eläinlääketieteen tohtoriksi. Niinistö on vuosina 2003-2007 toiminut Euroopan Investointipankin (siis todellisten pankkihaiden, pankkisaatanoiden) varapääjohtajana. Vuosina 1990-2003 hän on toiminut Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäsenenä (välillä puheenjohtajana), ja Kansanvälisen valuuttarahaston valuutta- ja rahoituskomitean jäsenenä hän on toiminut vuosina 2000-2001. Helsingin yliopistosta hän on saanut eläinlääketieteen kunniatohtorin arvon v. 2015.

  Nykyiset pankkimme ovat siis osa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden pankkijärjestelmää. Ne kuuluvat Suomen Pankkiin, joka on Euroopan Keskuspankin haarakonttori. Euroopan Keskuspankki on Euroopan valtioista ja jopa EU:sta täysin riippumaton, ja se kuuluu kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ”keskuspankkien keskuspankkiin” BIS:iin (Bank for International Settlements Baselissa Sveitsissä), kuten nykyisin lähes kaikki keskuspankit, myös Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen keskuspankit. BIS on täysin yksityinen kansainvälisen rikollisuuden pankki, ja sen omistavat mahtavat rikollispankkiirit, johdossa siis Rothschildit. Kaikki pankkimme (myös EKP ja Suomen Pankki) ovat siis yksityisen kansainvälisen rikollisuuden pankkeja, tuhoamis- ja ryöstämispankkeja, jotka, koska niiden ”raha” ei ole oikeaa rahaa vaan velkaa, ovat vain yhteiskunnallisen rikollisen kontrollin laitoksia, joissa ei ole todellista rahaa lainkaan. Rahallamme (siis velalla) rikolliset pitävät maatamme ja kansaamme kontrollissa. Kaikki työ, mitä Suomessa tehdään, valuu (velkojen ja korkojen muodossa) kansainvälisen rikollisuuden taskuun. Tehtiinpä siis Suomessa miten uutterasti työtä tahansa, se ei tee maata yhtään vauraammaksi (rahamme ei synny työnteosta vaan velan ottamisesta). Kun palkkioita, korvauksia ja palkkoja maksetaan, silloin olemassa jo oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen – uutta rahaa ja vaurautta yhteiskuntaan ei synny. Kun rahaa on jatkuvasti vähän, kaikkialla yhteiskunnassa vallitsee raaka sota rahasta – kansa tappelee keskenään. Koska velkamäärä koko ajan väkisin kasvaa (kuten aina käy pyramidihuijauksessa), rahanpuute yhteiskunnassa myös koko ajan kasvaa, ja pian täällä vallitsee täysi sota (tämä on yksi pankkiireiden tavoitteista ja aseista: kansa tuhoaa itse itsensä).

  Koska rikolliset ovat nyt siirtämässä toimintaansa ”pilveen” (yksityisille palvelimille, joilta ihmisten rahoja voidaan käsitellä ja kontrolloida napin painalluksella) ja elektromagneettisen sairastuttavan ja tappavan (5G, myös 4G) säteilyn avulla toimivien laitteiden (esim. älypuhelinten) varaan, niin ihmiset eivät enää voi kontrolloida omia rahojaan eivätkä kohta edes maksaa laskujaan muualla kuin ”pilvessä” (rikollisten käsissä) ja tuhoavan säteilyn alaisuudessa. 5G tuhoaa luuydintä ja elimiä, aiheuttaa korvien soimista, korvakipua, voimakasta päänsärkyä, lamaantumista, syöpää ja kuoleman. Näin rikolliset tuhoavat, ja nuo Liikanen, Rehn ja Niinistö (ja kaikki pankkisaatanat) ovat mukana tuhotoiminnassa.

  Oikea raha olisi velkaan perustumaton vaihdon väline, ja sen kontrolli (ja pankit) kuuluisi omalle valtiolle. Raha tulisi liikenteeseen valtion projekteissa, joissa työn tekijät saisivat maksun omana rahanamme (valtio siis loisi oman rahansa) ja niin oikea raha leviäisi koko yhteiskuntaan. Tällaista Suomen ylin johto (siis kansa, perustuslaki 2§) ei ole halunnut. Siitä ei ole haluttu edes keskustella. Kansa tahtoo elää rikollisten korollisella rahalla (siis velalla) tuhoutumisesta piittaamatta. Tätä olen aina ihmetellyt. Kuinka syvää voi olla välinpitämättömyys ja suoranainen idiotia? Nyt kaikkea maassa hallitsevat ja määräävät kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden instituutiot ja edustajat. Ne tahtovat tappaa Suomen kansan, ”hyödyttömät syöjät” (maailman ravinnon rikolliset katsovat kuuluvan itselleen). Ne tahtovat tappaa 95% maailman väestöstä. Tuollaisen Jumalan rangaistuksen jumalaton ihmiskunta (mukana Suomen julkijumalaton kansa) on ansainnut.

  Rahanpuutteemme ei siis johdu yli varojen elämisestä vaan korkoperusteisesta rahajärjestelmästämme itsestään, jossa pankeille on koko ajan enemmän takaisin maksettavaa kuin rahaa on olemassakaan. Syntyneessä velkakierteessä rahaa ei ole riittävästi missään. Raha- ja pankkijärjestelmämme on tappoase. Se on kansan tahto, koska valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle.

  Ei siis ole mitään Suomen pelastamisen pilaria. Suomessa on kansan tahdosta vain maan tuhoamisen massiivisia pilareita. Koko yhteiskunnan rakenne on tuhoamisen ja sortumisen rakenne.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Hyvä, Vesku! Hyvää uutta vuotta sinnekin. Pankkikusetus vielä aukeaa kaikessa yksinkertaisuudessaan suomalaisillekin. Kyllä vain, se päivä vielä tulee.

   ”Maailmassa ei ole liikakansoitusta.” Mutta kyllähän Linkola oli oikeassa, eikö?

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. ”Uusi vuoteni” on iankaikkinen autuuteni Jumalan Pojassa (Hebr. 5:9). Kiitos toki toivotuksesta ja hyvästä tahdosta. Uuteen vuoteeni minut toimitti Pyhä Henki (Jumala) sanassaan – sekä laissa että evankeliumissa -, kun hän voimallaan (Hebr. 4:12) valtasi ja peitti minut ja niin uudestisynnytti minut, ts. synnytti minussa katumuksen ja uskon (= uudestisynnytti minut, herätti minut, teki minut kristityksi, nosti minut jo nyt sieluni puolesta taivaaseen, kun hän asettui sydämeeni ja jäi sinne asumaan). Samaa toivon sinulle, ja se on uudenvuodentoivotukseni sinulle.

    Linkola ei tietääkseni puhu Herrassa Jeesuksessa vaan luonnollisessa tilassaan (siis perkeleen orjana), ja sellaisten häiskien hölötyksiä en noteeraa. Kuvaamani uusi vuosi koskee koko maailmaa, ja se koittaa nyt aivan pian, hetkenä minä hyvänsä:

    ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. – – Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme UUSIA taivaita ja UUTTA maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:10, 13);

    ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte ILOITA ja RIEMUITA IANKAIKKISESTI siitä, mitä minä luon” (Jes. 65:17-18);

    ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet” (Ilm. 21:1).

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Dream on – tää junttikansa ei tuu ikinä vaihtamaan/muuttamaan tätä onnea ja autuutta tuovaa velkajärjestelmää yhtään mihinkään. Kunnes se ja kaikki muukin OTETAAN meiltä väkisin pois. Näinhän on jo tapahtumassa :

   https://www.satakunnankansa.fi/a/89e5deb6-6008-45f7-9c93-6d74716dd36b

   En minä sano, että siinä mitään väärä olisi. Pikemminkin tapahtuu oikeus. Hölmöjen eväät syödään ekaks.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan: »Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä.»

  Jeesus alkoi puhua heille: »Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ”Minä se olen”, ja eksyttävät monia. Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua.

  Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on synnytystuskien alkua.

  Pitäkää varanne! Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden, todistukseksi heille.

  Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille.

  Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.

  Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman.

  Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.»

  MARK 13:3–13

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 8. Tavallaan jatkoa yllä olevissa kommenteissani käsittelemiini asioihin – huijauksiin. Tässä eräs huijaus:

  Myös karkealla ja häikäilemättömällä ilmastohuijauksella (”ilmaston lämpeneminen”) jumalattomia kansoja ja heidän valtioitaan tuhotaan;

  https://yle.fi/uutiset/3-11167438

  (jutun otsikko: ”Uusi ennuste Suomen ilmastotavoitteista: Päästöt uhkaavat karata heti kättelyssä ilman ennennäkemättömiä keinoja”).

  Profeettana ilmastohuijarit käyttävät ruotsalaista ilmastolasta Greta Thunbergiä, jolla siis heidän mukaansa on ylin tieto ja ymmärrys ilmastosta;

  https://yle.fi/uutiset/3-11167991

  (jutun otsikko: ”Trump Davosin talouskokouksessa: ’Amerikka voittaa vahvemmin kuin koskaan’ – Thunberg sanoi, että mitään ei ole tehty ilmaston hyväksi”).

  Ilmasto on kyllä paikallisesti (nyt esim. Suomessa) muuttunut, mutta se ei ole tavallisten ihmisten ja heidän elämäntapojensa syytä vaan ilmastohuijareiden (joihin mm. maamme johto ja puolueet ja koko virkamiehistö kuuluvat) itsensä masinoimaa. Ilmastosaatanat pystyvät muokkaamaan ilmastoa seuraavilla tavoilla:

  1. Lentokoneista ruiskutetaan kaikkialla maailmassa (ilmastohuijareiden suunnitelmien mukaan) ilmakehään kemikaalitynnyreistä kemikaalivanoja (chemtrails), jonka partikkelit sitovat vesihöyryä ja muodostavat siten pilviä, jopa valtavia pilvilauttoja mantereiden ylle. Myös lentokoneiden tavalliset polttoaineet itsessään sisältävät kemikaalipartikkeleita (esim. alumiinia, bariumia, strontiumia jne.) ja muodostavat pilviä – polttoainevanat (contrails) eivät siis ole vesihöyryä, kuten ilmastosaatanat yrittävät esittää.

  2. Pilviä taivaalle muodostetaan keinotekoisesti myös laivojen avulla. Ilmastohuijareilla on käytössään laivoja, jotka rannikon läheisyydessä käyttävät kevyempiä ja vähemmän saastuttavia polttoaineita mutta jotka ulapalla vaihtavat hyvin myrkylliseen raskaaseen polttoöljyyn, jota poltettaessa laivojen piipuista pursuaa ilmaan massiivisia höyrypilviä (ship tracks), jotka sitten myös sitovat vesihöyryä ja muodostavat pilviä.

  3. Ympäri maailmaa ilmastohuijareilla on massiivisia korkeafrekvenssisen radiosäteilyn lähetysasemia (esim. HAARP Alaskassa ja EISCAT Tromssassa Norjassa). Säteily kohdistetaan ilmakehän ylimmässä osassa (n. 50-400 km:n korkeudessa) sijaitsevaan ionosfääriin (ionisoitunut kerros), joka silloin lämpenee ja laajenee. Säteily taittuu osuessaan ionosfääriin, ja taittunutta säteilyä voidaan ohjata esim. haluttuihin kohteisiin maan päällä. Ilmastohuijareilla on USA:ssa patentit laitteilleen. Tämän säteilyaseen avulla on mahdollista ohjata massiivisia ilmastomassoja haluttuihin paikkoihin. Nyt esim. sääsatelliittikuvat paljastavat, että pohjoisnavan yllä olevaa kylmän ilman massaa on voimakkaasti lämmitetty (voimakas säteilytys massan reunaan) ja niin ohjattu pois paikaltaan. Kylmän ilman massa on keinotekoisesti siirretty tällä tavoin kohti Amerikan mannerta, ja tilalle pohjoisnavan seudulle on valunut lämpimämpää ilmaa, ja niin esim. Suomen talvi on keinotekoisesti tehty lämpimäksi. Kyseessä ei ole ”ilmastonmuutos” vaan ilmastohuijaus, ilmaston keinotekoinen manipulointi.

  Kohdissa 1 ja 2 mainitut keinotekoiset pilvet ja pilvimassat heijastavat päivisin auringon lämpöä takaisin avaruuteen, mutta estävät lämmön haihtumista maan päältä avaruuteen SEKÄ PÄIVÄLLÄ ETTÄ YÖLLÄ. Lopputulos on, että maailman lämpötila saadaan tällä manipuloinnilla lämpenemään. Lämpeneminen on huijareiden keinotekoinen aikaansaannos, ei tulos tavallisten ihmisten toimista tai hiilidioksidin määrän noususta.

  Koko Suomi on huijattu ”vähentämään hiilidioksidipäästöjä” ja niin muka hillitsemään ”ilmastonmuutosta”. Ilmaston muuttuminen kuitenkaan ei siis johdu hiilidioksidin määrästä vaan mainituista ilmastohuijareiden (ja heitä kannattavien valtioiden) toimista. Hiilidioksidi on elämälle välttämätön kaasu. Yhteyttäessään kasvit käyttävät sitä ja muuttavat sen kasvuvoimakseen (maan kasvillisuus KUKOISTAA) ja HAPEKSI. Siis HAPEKSI. Kun Suomi nyt voimakkaasti yrittää vähentää hiilidioksidia ilmakehässä, se estää kasvien elämää ja terveyttä ja VÄHENTÄÄ HAPPEA. Hapen puute johtaa tukehtumiseen ja kuolemaan. Sillä asialla Suomen johto ja Suomen kansa ovat. Kaikki Suomen ilmastotoimet johtavat luonnon kuolemiseen ja Suomen kansan hitaaseen tukahtumiseen. Pontimena ilmastohuijaus, pelkkä saastainen, saatanallinen huijaus.

  YouTubessa on näistä ilmastoasioista tehnyt videoita Mike Morales (YouTuben käyttäjänimi) jo vuosia. Hän on ostanut oikeudet käyttää sääsatelliittien tuottamaa kuvaa ja tietoa, ja niitä hän analysoi videoissaan (käsittelee myös muita asioita ohessa). Hän näyttää kerralla kaikki maapallon kemikaalivanaruiskutukset (ne ovat todella massiivisia!), laivojen taivaalle työntämät päästövanat ja ilmamassojen siirrot niiden reunoihin kohdistetun voimakkaan säteilyn avulla. Mm. Australian tulipalot ovat olleet koko ajan keinotekoisesti aikaansaatuja ja keinotekoisesti ohjattuja (poltetuille alueille halutaan rakentaa ”Uuden maailmanjärjestyksen” luotijunaratoja ja ”älykaupunkeja”, smart cities, jotka toimisivat elektromagneettisen säteilyn avulla – poltetut alueet ovat halvempia lunastaa). Myös siis Suomen lämmin talvi on keinotekoisesti aikaansaatu – se on ilmastomanipuloinnin tulos.

  Jokunen päivä sitten Mike Moralesin vaimo (ollut mukana videoiden tekemisessä) joutui pahaan auto-onnettomuuteen, ja siksi mainitulla YouTube-kanavalla ei ole ollut uusia videoita. Entisiä (esim. 15 viimeisintä) katsomalla (ilmastoa koskevat osat niistä) kaikki yllä kirjoittamani tulee selvästi havainnollistetuksi. Kaikki tulee omin silmin selvästi nähtäväksi.

  Se, että huijareilla on raudanluja ote kansoista ja koko maailmasta johtuu kansoista ja ihmiskunnasta itsestään. Maailma on hylännyt (todellisen, oikean) Jeesuksen Kristuksen ja siten elävän Jumalan, ja koska ihmiset ovat hylänneet Jumalan, Jumalakin on kääntänyt heille selkänsä. Jumala on siis jättänyt esimerkiksi suomalaiset ”saatanan haltuun, kuritettaviksi” (1. Tim. 1:20), koska suomalaiset ovat kaikkialla (myös kirkoissa) hylänneet oikean sydämen uskon, uudestisyntymisen. Saatanan valtaan joutuminen ja tuhoutuminen on Jumalan sallimus. Jos Suomi tuhoutuu, se on Suomen itsensä syy:

  ”Synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23). Ja sielun kuolema on ikuinen helvetti, ero Jumalasta. Sielu vetää helvettiin myös ruumiin.

  Jos synnin palkka on kuolema, syntisellä (esim. massiiviset lastenmurhat aborteissa, homous, jumalanpilkka, sydämen läpikotainen syntisyys, Matt. 15:19) Suomen kansalla ei ole mitään elämisen oikeutta. ”Ihmisoikeudet”, ”ihmisen vapaus”, ”ihmisen sananvapaus”, ”demokratia” (kansanvalta) jne. ovat perkeleen oikeutta, perkeleen vapautta, perkeleen sananvapautta ja perkeleen hirmutyranniaa, koska syntiinlankeemuksen johdosta kaikki ihmiset ovat luonnostaan perkeleen ja synnin orjia (siksi Jumalan Pojan itsensä täytyi tulla hengellään lunastamaan meidät). Kun luonnollista ihmistä palvotaan, palvotaan saatanaa. Tätä saatananpalvontaa (ihmisen ja hänen tahtonsa palvontaa) on koko Suomen kansa ja koko Suomen johto. Siksi Jumala on kääntänyt tälle kansalle selkänsä ja saatana saa vapaasti riepotella kansaa – ja tuhota sen. Jumalan silmissä Kristuksen hylänneellä Suomen kansalla ei ole mitään olemassaolon oikeutta.

  Syy, miksi huijarit ovat ryhtyneet huijaamaan myös ilmaston avulla, on se, että sen avulla he pyrkivät luomaan paniikkia ihmiskunnan keskuudessa (jumalatonhan PELKÄÄ kuolemaa, Hebr. 2:15) ja saamaan kansat luopumaan itsenäisyydestään ja suostumaan maailmanhallitukseen. Sen avulla sitten muka ihmiskunta ”yhdessä voi voittaa ilmaston lämpenemisen ja ihmiskunnan tuhoutumisen”. Massiivinen huijaus. Sen avulla huijarit (ja perkele) pyrkivät maailmanvaltaan fyysisestikin. Silloin he aikovat tuhota 95% ihmiskunnasta, ja vain 5% jätetään orjiksi tekemään välttämättömät työt. Kaikin voimin Suomen kansa ja Suomen johto ovat mukana ilmastohuijareiden ponnistuksissa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Koska professorit, tiedekunnat, asiantuntijat, tutkijat eikä edes suomenkielinen Wikipedia (käykää nauramassa siellä artikkeli ”Yhteyttäminen” – se on viimeksi tuotu viimeisimmän tieteen tasolle 28.11.2019) tiedä, mitä tai mikä yhteyttäminen on, niin täytyy kääntyä Marttojen puoleen. Martat toteavat marttakoulussaan, artikkelissa ”Mitä on yhteyttäminen?” (korostukset minun):

   ”Kasveja ja puita kutsutaan maapallon keuhkoiksi!

   ”Yhteyttämisellä tarkoitetaan sitä, että kasvit tuottavat auringon valoenergian avulla HIILIDIOKSIDISTA ja vedestä happea ja sokeria. Tätä sokeria, glukoosia, kasvi käyttää ravintonaan. YHTEYTTÄMISEEN TARVITSEMANSA HIILIDIOKSIDIN KASVIT SAAVAT ILMASTA ja veden juurien kautta maasta.

   ”Yhteyttämistapahtumassa vapautuu happea, joten ILMAN YHTEYTTÄMISTÄ JA KASVEJA MAAPALLOLLA EI OLISI HAPPEA! Tämän vuoksi kasveja ja puita kutsutaankin maapallon keuhkoiksi.

   ”Yhteyttäminen tapahtuu kasvisolussa olevissa viherhiukkasissa, joiden sisällä sijaitsee lehtivihreä”,

   https://www.martat.fi/marttakoulu/pikkukokki/kotikulmilla/puutarhavinkit/puutarhan-elamaa/62645-2/

   Jutun lopussa on sievä, yksinkertainen ja herttainen kuva yhteyttämisestä, käykää katsomassa!

   Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat