Venäjän vakava tilannearvio Suomen Nato-laajentumisesta; mikä pelastaa Suomen?

Puolustusministeri Sergei Shoigu puhui viime viikolla Moskovassa puolustusministeriön kokouksessa sotilasliitto Naton kasvavasta uhasta. Kysymyksessä oli Venäjältä tuleva geoboliittisen tilanteen lausunto, johon Suomen vallanpitäjien tulisi suhtautua kaikessa vakavuudessaan. Suomen vallanpitäjät, valtamedia ja monen kirjavat Nato-intoilijat ovat herkkäuskoisesti omaksuneet Yhdysvaltojen saneleman puolustusdoktriinin ainoaksi totuudeksi muodostaen siten uhmakkaan ja aggressiivisen asenteen Venäjää vastaan, jonka naapurina pienen Suomen tulisi pyrkiä yhteistyöhön.

Näin menetellen Suomen poliittinen johto on syössyt maamme, Itämeren alueen ja Ruotsin kohtalokkaaseen vaaraan, josta selviytyäkseen tulisi nopeasti vapautua Suomen poliittisista vallanpitäjistä ja ryhtyä valtiorakenteen täydelliseen uudistukseen.

Ennen muuta Shoigu paheksui Suomen ja Ruotsin lisääntynyttä Nato-yhteistyötä:

Kolmikantainen toukokuun puolustusyhteistyösopimus allekirjoitettiin Pentagonissa 8.5. 2018.

Toukokuussa allekirjoitettu sopimus mahdollistaa maiden täyden osallistumisen Naton sotaharjoituksiin ja sotilasliiton joukkojen ja asevalvontajärjestelmien käytön. Vastavuoroisesti Natolle on annettu esteetön pääsy näiden maiden ilmatilaan ja aluevesille.

– Korostan, että sellaiset läntisten kollegojemme ottamat askeleet johtavat olemassaolevan turvallisuusjärjestelmän tuhoon, kylvävät lisää epäluottamusta ja pakottavat meidät vastatoimiin, sanoi Shoigu.

Shoigu esitteli myös Venäjän puolustusvoimien panostuksia. Venäjän länsiosiin on vuoden 2016 jälkeen perustettu yli 70 uutta sotilasyksikköä, mukaan lukien kaksi divisioonaa ja kolme prikaatia. Joukot ovat saaneet viisi tuhatta uutta, päivitettyä asejärjestelmää. Lisäpanostuksia tulee Shoigun mukaan vielä tänä vuonna muun muassa majoitustiloihin.

Länsi syyllistää Venäjää; Venäjän turvallisuusstrategia

Länsimaat ja läntinen valtavirtamedia on syyllistänyt venäläistä mediaa Ukrainan konfliktiin liittyvästä informaatiosodan lietsonnasta ja propagandistisesta otteesta tapahtumiin.[1][2] Erikoisesti Krimin tapahtumien johdosta venäjää on mustamaalattu ankarasti. Länsimaat ovat kuitenkin unohtaneet sen, että Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat niitä instrumentteja, joiden kautta tietyt kansainväliset voimat ovat Ukrainan kriisin tai sodan synnyttäneet.

Lisäksi länsi näkee, että Ukrainan edelleen jatkuvan konfliktin sivuoireena jännitys Itä-meren alueella on lisääntynyt vuoden 2014 jälkeen. Läntisessä poliittisessa keskustelussa kannatusta on saanut tulkinta, jonka mukaan Itämeren alueen jännityksen lisääntyminen heijastaa suoraan Venäjän nykyistä suurvaltapoliittista toimintatapaa, joka on arvaamaton.3

Lännessä media ja Nato-myönteinen poliittinen koneisto maalailee Vladimir Putinin vallanhimoksi ja bysanttilaisen hallintokulttuurin ilmentymäksi. Keskittäminen arvioidaan uudistamisen ja johtamisen keinoiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjällä.

Venäjän turvallisuusstrategia

Strategia päivitettiin vuoden 2015 viimeisenä päivänä, joten sen uusin versio heijastelee myös Ukrainan kriisin aiheuttamia näkökulman muutoksia Venäjän ajattelussa. Strategian perusajatuksena, jolla on merkitystä myös arvioitaessa Venäjän valintoja nykyisestä kriisistä ulospääsemiseksi, on käsitys valtiosta kansalaisen turvallisuuden takaajana. Yksilön turvallisuus syntyy vahvasta valtiosta, jonka takia myös hyvinvointipolitiikka on tärkeää Venäjällä.3

Venäjän presidentti Vladimir Putin seurasi syyskuussa 2017 Zapad-harjoitusta.

Venäjä siis kokee uudessa turvallisuusstrategiassaan olevansa ‘uhattuna ja saarrettuna’. Sen oman arvion mukaan Venäjään kohdistetaan lännestä käsin operaatioita, joiden tarkoituksena on valtion toimintakyvyn rampauttaminen ja poliittisen järjestelmän epävakauttaminen.

Tietyiltä tahoilta on esitetty hypoteeseja siitä, että Putin ei edustaisi aitoa oppositiota länsimaista negatiivista globalisaatiota vastaan. Yhtenä argumenttina voidaan nähdä Putinin eli Venäjän ulkopoliittisen hankkeen alueelliseen ja taloudelliseen integraatioon Euraasian talousunionin kautta. Tällä hankkeella olisi realistisia ja kauaskantoisia tavoitteita, jotka olisivat merkityksellisiä Venäjän sisäiseen kehitykseen.

Nythän tulee muistaa, että Venäjä on Kiinan ohella, yksi tärkeimmistä BRICS- ja yhteistyöjärjestö (Shanghai Cooperation Organization, SCO:n) –maista, jotka ovat yhteistyössä Euraasian talousunionin kanssa. Siten Venäjä ja Aasia muodostavat kansainvälisen poliittisen hallinnan ja talouden järjestelmän vastakkaisena blokkina Yhdysvaltojen johtamaa ja hiipuvaa läntistä auktoriteettia vastaan.

Se, että Venäjän arvioidaan toteuttavan Euraasian talousunionin välityksellä poliittisia valtapyrkimyksiään entisten Neuvostotasavaltojen alueella, ei voida pitää relevanttina ajatuksena.

Tässä yhteydessä emme paneudu siihen, mitkä globaalit taustavoimat hallitsevat Yhdysvaltojen sekä EU:n, sekä toisaalta Venäjän ja Itä-Aasian poliittista ja taloudellista asetelmaa.

 

Miksi Venäjä on huolestunut Suomen ja Ruotsin Nato-yhteistyöstä?

Ensinnäkin Venäjä katsoo aiheelliseksi varautua puolustuksellisesti Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustusministerien allekirjoittamaan maiden puolustusyhteistyötä tiivistävään kolmenväliseen aiejulistukseen, joka allekirjoitettiin toukokuussa 2018 Pentagonissa.

Luonnollisesti Venäjä kokee turvallisuutensa uhatuksi jäljempänä esitettyjen kohtien takia:

Yhdysvaltojen johtama Nato on vyörynyt yhä syvemmälle aivan liki Venäjän etupiiriä.

Tähän prosessiin sisältyy niin kutsuttu Isäntämaasopimus, (MOU) jonka ovat allekirjoittaneet molemmat maat 4.9.2014, mutta vain Ruotsi on hyväksyttänyt sen valtiopäivillään.

Isäntämaasopimus on Suomelle vaarallinen, sillä se avaa Suomen ja Ruotsin satamat ja lentokentät Naton käyttöön niin rauhan aikana kuin kriisitilanteissakin.

Nato-isäntämaasopimuksen laillisuus on hyvin kyseenalainen. Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg sai hallitukselta valtuudet sopimuksen allekirjoittamiseen. Onko hallituksella oikeus hyväksyä lakeja maatamme laillisesti sitovia sopimuksia vai onko tämä oikeus Suomen eduskunnalla?

Lisäksi ”puolustusvoimien kehittäminen NATO-yhteensopivaksi” tarkoittaa todellisuudessa Suomen armeijan muuttamista NATO:n tarpeisiin sopivaksi. Tämä hanke ei tuo säästöjä, vaan kustannukset kohoavat pilviin yhteistyöhankkeen valmistuttua. Tällä hankkeellaan Suomi sinetöityy entistä tiiviimmin Yhdysvaltojen johtamaan Nato-yhteistyöhön, joka esiintyy Venäjää vastaan vihamielisenä hankkeena.

Esimerkkejä taustaksi Euroopan geostrategisesta kehityksestä:

– Vuonna 2007 käynnistettiin EU:n ja Naton yhteiset varusteluohjelmat modernien ohjusjärjestelmien rakentamiseksi Eurooppaan. Näitä järjestelmiä voidaan luonnollisesti käyttää Venäjää vastaan.

Tällainen varusteluohjelma oli esimerkiksi vuonna 2008 suunnitteilla ollut Tshekin tutka-asema, jonka tavoite oli Yhdysvaltojen mukaan estää Iranin ohjusiskut Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Itse amerikkalaisohjukset sijoitettaisiin Puolaan. Tämä on kylläkin koomista, sillä Iran ei ole hyökännyt kenenkään kimppuun 200:n vuoteen.

– Vuonna 2011 varustelut kiihtyivät ja Venäjä aloitti laajan vastavarustelun ohjelman koko maansa puolustamiseksi.

-Atlanttinen ratkaisu (AR)

Viime vuonna tunkeutui Eurooppaan yhteensä 4000 Yhdysvaltojen puolustusvoimien sotilasta, panssarivaunuja, sotilasajoneuvoja ja ynnä muuta taistelukalustoa. ”Invaasio” tapahtui Saksalaisen Bremerhavenin kaupungin sataman kautta, josta sotakalusto on kuljetettu eri puolille Keski- ja Itä-Eurooppaa. Tämän operaatio toimi osana, vuonna 2016 alkanutta Atlanttista ratkaisua, kuten Nato sen nimeää.4 Saksan lisäksi amerikkalaisia jalkautui Eurooppaan esimerkiksi Puolan Wrocławin kautta. Kysymyksessä on kylmän sodan jälkeisen ajan laajin amerikkalaisjoukkojen sijoitus Eurooppaan.5

Suomen maanpetturihallituksen toimeksiannosta allekirjoitettu Nato-isäntämaasopimus hyödyntää tavattomasti juuri AR:n kaltaisia operaatioita, ja liittää samalla maamme osaksi Ukrainan kriisiä sekä Itämeren geopoliittista ongelmakenttää.

Sionistisen eliitin ja muun Israel lobbyn voimakkaan painostuksen alla kieriskelevä Yhdysvallat on Ukrainan ja myös Syyrian sotien hallitseva taustavaikuttaja. Sionistien toimesta USA on rahoittanut sopiviksi katsomiaan järjestöjä vuosikausia. Yhdysvaltojen apulaisulkoministerin Nulandin mukaani Washington rahoitti Maidanin mielenosoitusten kuluessa vallankumousta 5 miljardilla dollarilla.6 Tämä ei tietenkään ole ollut sionistisen lännen ainut sponsorointi Ukrainan konfliktin lietsomiseksi. Taustatuki ei ole rajoittunut vain rahaan.

Sotilaallisen geostrategian pyrkimyksissään Venäjän pitää merkittävänä asevarustelun lisäksi myös Nato-joukkojen sijoittumisen esimerkiksi Kaliningradin läheisyyteen.

 

Nato ei pelasta Suomea

Muutamat Nato-intoilijat ovat esitelleet Venäjän tehokasta asevarustelua ja iskukykyistä miehistöä. Tietyt amerikkalaiset tutkijat ovat päätyneet siihen tulokseen, että määrättyjen Nato-joukkojen sotilaallinen joustavuus ja tehokkuus eivät yllä nykyisen Venäjän armeijan ja sotakaluston rinnalle, jos tilanne näiden välillä kärjistyisi sodaksi.

Tuskin kukaan suomalainen tai ruotsalainen epäilee Venäjän armeijan voimaa, tästä ei ole kysymys.

Pääajatus tulee kohdistaa siihen, että Suomi, kuten Ruotsi muodostavat Venäjälle vihamielisen geopoliittisen alueen tiivistäessään entistä syvemmin Nato-yhteistyötä.

Kuten Shoigu varoitti, Venäjä voi joutua tällaisessa tilanteessa puolustautumaan sotilaallisesti.

Tässä tilanteessa yksikään Nato-maa ei lähettäisi ensimmäistäkään aseellista sotilastaan Suomen avuksi.

Tilanne suorastaan kulminoituisi, mikäli:

joku Itä-Euroopan valtio ja Venäjä ajautuisivat jonkin asteiseen konfliktiin, voitaisiin tällöin Suomen puolelle sijoittaa tukikohtia ja asevarastoja sekä käyttää ilma, vesi ja maa-alueita joukkojen ja kaluston siirtoon. Tässä tilanteessa Suomi joutuisi Venäjän sotilaallisen iskun kohteeksi.

Myös tällaisessa tilanteessa Suomi sulkeutuisi täysin tai miltei täysin Nato-maiden avun ulkopuolelle.

Natoon luotetaan sokeasti

Tästä huolimatta löytyy Nato-uskovaisia, jotka pitävät Nato-jäsenyyttä ennalta ehkäisevänä pelotteena mahdolliselle viholliselle, siis Venäjälle. Näiden mielestä hyökkäys Nato-maahan olisi sama kuin hyökkäys Yhdysvaltoihin. Tämän uskomuksen mukaan, jos esimerkiksi Suomi olisi Nato-jäsenmaa, Venäjän sotilaallinen isku Suomeen olisi sama kuin hyökkäisi Yhdysvaltoihin.

Nämä Natoon turvautuvat tahot perustelevat tätä asiantilaa esimerkiksi sillä, että Yhdysvaltojen olisi reagoitava, mikäli Nato-maa altistuisi intervention kohteeksi, koska Yhdysvaltojen reagoimattomuus tarkoittaisi poliittisen uskottavuuden täydellistä kadottamista. Heidän mielestään Yhdysvalloilla ei enää silloin olisi supervalta-asemaa.

Mutta eihän Yhdysvalloilla enää ole todellista supervalta-asemaa. Tämä status on liukunut jo jonnekin Aasiaan.

Tällaiset Nato-takuisiin turvautuvat käsitykset pohjautuvat Naton luonteen väärinkäsitykseen. Naton on olemukseltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja että sen toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.7

Kuten esimerkiksi entinen ulkoministeri Keijo Korhonen, joka on toiminut Helsingin yliopiston poliittisen historian professorina ja Arizonan yliopiston vierailevana professorina, kirjoittaa:7

Viidettä artiklaa on sovellettu kerran – New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Nato-maiden tuki Yhdysvalloille jäi tuolloin lähinnä meille talvisodan ajoilta tutulle myötätunnon tasolle. Yhtään jäsenmaataan ei Nato ole joutunut asein tai muuten puolustamaan. Hampaansa ja kyntensä se on näyttänyt kerran, puolikehitysmaan Jugoslavian pommittamisessa vuonna 1999. Yhdysvaltojen sotaretkeen Irakiin 2003 ja Libyan pommittamiseen 2011 osallistui vain osa jäsenvaltioista. Isomman läsnäolon Nato onnistui rakentamaan Afganistaniin 2001–2014, loputtomaksi venytettyyn YK:n turvallisuusneuvoston toimilupaan vedoten.

Nato on ennen muuta Yhdysvaltojen johtoaseman symboli Euroopassa. Sen merkityksen omalle maalleen määritteli presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen pääneuvonantaja, ankara kommunismin ja vielä ankarampi Venäjän vihamies, puolalaistaustainen professori Zbigniew Brzezinski: ”Nato on meidän astuinkivemme Eurooppaan.” Taitaako sitä selkeämmin sanoa.

Yhdysvallat eivät ajattele poliittista uskottavuutta samoin kuin meikäläiset Nato-intoilijat kuvittelevat. Korhoselta tähän on selvä vastaus: ”Kuinka monta merijalkaväen sotilasta Yhdysvaltojen presidentti, olipa hän kuka tahansa, uhraisi Helsingin – tai Tallinnan, tai Riikan, tai Varsovan – puolustamiseksi? Vastaus kuuluu: nolla, zero. Kuka tahansa joka väittää tai odottaa muuta osoittaa, ettei hän tunne eikä ymmärrä USA:n nykyistä poliittista ilmastoa eikä kansan enemmistön ajattelua.”7

”Nyky-Suomen johto on unohtanut kaiken Suomen historiasta eikä ole oppinut siitä mitään.” Sivaltaa entinen ulkoministeri Keijo Korhonen, Seura –lehden haastattelussa.

Korhonen, joka tuntee Washingtonin ja Venäjän politiikan, väittää, että USA:n ja Venäjän suhteet ovat paljon paremmat kuin Washingtonin ja Moskovan röyhistelevä suunpieksäntä kotimaisena politiikan polttoaineena antaa ymmärtää. Todellisia eturistiriitoja ei ole ja siten myös molemmat tunnustavat toisensa suurvalta sekä etupiirit. Tämä tarkoittaisi amerikkalais-venäläisen sodan mahdottomuutta.

Toisin sanoen USA:n presidentti, olipa hän kuka tahansa, ei tule Suomen, Baltian maiden, Puolan tai Ukrainan takia ottamaan sitä riskiä, että ajautuisi sotaan ydinasevaltion kanssa. Molempien valtioiden, sekä Venäjän, että USA:n johto tietää ja ymmärtää tämän.

Kuitenkin Venäjän vastatoimet tulevat kysymykseen, kuten sanottua, silloin, kun Nato maat ryhtyvät käyttämään Suomen ilma-, meri- ja maa-aluetta tukikohtinaan. Tässä ei tarvitsisi olla välttämättä USA näkyvästi mukana, eikä kysymyksessä tarvitse olla sotatila lännen ja idän välillä.

Turvatakuut eivät ole automaatio

Naton perussopimuksen viides artikla ei suinkaan takaa monien suomalaistenkin kuvittelemaa turvallisuusautomatiikkaa. Naton jäsenilleen antama tuki on harkinnanvaraista. Kautta historian olemme kokeneet, että kaikkia hyvässäkään tahdossa annettuja lupauksia ei tosipaikan tullen ole noudatettu. Myös suurvaltojen mieli voi olla ailahtelevaa.8

Se, että Suomi saisi Naton jäsenyydellä ”turvallisuustakeet”, joiden hinta on jo etukäteen maksettu, tulee olemaan ilmeisesti hallituksen ja kenties tulevien hallituksien lyömäaseena, sen ottaessa ratkaisevaa askelta kohti Nato-jäsenyyden ratifiointia.

Konflikti; Venäjän reaktiot ja sodanjohdollinen puolustustaktiikka (Kaliningrad)

Ruotsin ja Suomen ei tarvitse olla Naton jäseniä ajautuakseen vaaraan siinä tilanteessa, jossa USA ja sen Nato liittolaiset osallistuvat esimerkiksi Baltian tai jonkin Itä-Euroopan aseelliseen konfliktiin. Naton uhkaama Venäjä olisi osa tätä kriisiä. Tuolloin hengenvaarallisen tilanteen muodostaa jo yksin isäntämaasopimus. Analysoikaamme sotilas-strategisesti tätä hypoteettista tilannetta, jossa Nato-joukot ovat Ruotsin ja Suomen maa-, vesi- ja ilmatilassa. Myös molemmissa maissa olisi sijoitettuna Nato-tukikohtia. Mitkä olisivat Venäjän reaktiot ja sodanjohdollinen puolustustaktiikka?

Kaliningrad on Venäjälle tärkeä jo siksi, että siellä toimii Venäjän Itämeren laivaston päätukikohta. Venäjä ilmeisesti varmistaisi yllä kuvatussa konfliktissa avoimen reitin Pietarista Kaliningradiin. Estääkseen Naton sota-alusten etenemisen Itämerellä Tanskan suunnasta, Venäjän tulisi miehittää Ruotsin Gotlanti. Edelleen Venäjän puolustusvoimat eliminoisivat nopealla ja tehokkaalla iskulla Nato-maiden sotajoukot sekä tukikohdat Ruotsista ja Suomesta. Venäjän sotilasoperaatioon kuuluisi myös Suomen Lapin maakunnan osittainen miehitys pohjoisen rajan turvaamiseksi.

Luultavasti Venäjä ei miehittäisi Ruotsia ja Suomea kokonaisuudessaan, mutta se voisi muodostaa esimerkiksi Suomessa valvontalinjan akselilla Lieksa, Nurmes, Kajaani ja Oulu.

Tässä tilanteessa Yhdysvallat ja sen läntiset liittolaiset eivät antaisi sotilaallista apuaan Ruotsille ja Suomelle.

 

Miksi Suomi luisuu Venäjän holhoukseen? Mikä pelastaa Suomen?

Kuten jo alussa sanottiin negatiivista globalisaatiota nöyrästi palveleva Suomen valtioneuvosto ja muu poliittinen koneisto, puolustusvoimat, poliisi-instituutio, valtamedia ja kaiken karvaiset Nato-intoilijat ovat herkkäuskoisesti omaksuneet Yhdysvaltojen saneleman puolustusdoktriinin ainoaksi autuaalliseksi totuudeksi, muodostaen siten räyhäävän sekä aggressiivisen asenteen Venäjää vastaan, jonka naapurina pienen Suomen tulisi pyrkiä yhteistyöhön.

Venäjä ei ole uhka, jos Suomi ei siitä itse rakenna uhkaa itselleen.

Juuri tämä on se syy, miksi Suomi on nyt luisumassa Venäjän hallintaan, tai ainakin sen väliaikaiseen kontrolliin. Ilmiselvästi nykyisen poliittisen vallan aikana Suomi ei pysty tekemään maataan palvelevia ja geopoliittista harmoniaa täydentäviä päätöksiä, vaan enemminkin on syöksemässä maansa ja lähialueensa turmioon.

Täten ei olisi lainkaan onnettomuus, jos Venäjä hajottaisi Suomen nykyisen hallinnon, ja veisi poliittiset päättäjät vaikka Siperiaan. Mikäli Venäjän operaatio keskittyisi edellä mainitulle sektorille, ei Venäjän toimia kannattaisi silloin vastustaa.

Itsenäisyyden turvaamiseksi Suomella pitää olla tehokas puolustusjärjestelmä, jolla kyetään torjumaan muiden muassa ohjuksia, tulipa ne sitten mistä tahansa, ja olivatpa ne minkälaisia tahansa. Tällöin kysymyksessä on ohjustentorjuntajärjestelmä. Luonnollisesti ohjuksia pitäisi pystyä itsekin lähettelemään.

Puolustuksessa eivät ole tärkeitä vain aseet, siinä tarvitaan myös koulutusta ja tärkeimpänä puolustustahto käyttää kumpaakin. Myös maavoimat ovat hyvin merkittävä osa puolustusta. Armeijan tulee olla koko kansanarmeija.

Täysin selvää on, että Suomi vastustaa kaikkia hyökkääjiä, joiden sotatoimet ovat tarkoitettu palvelemaan muun muassa suurvaltapolitiikan laajennusta, kuten tapahtui USA:n kutsuessa itsensä sotaharjoituksiin Suomen ilma-, vesi- ja maatilaan.

Välttyäksemme sotilaalliselta konfliktilta, Suomen tulee vapautua nykyisistä vallanpitäjistä, jotka ovat syösseet maan ennen näkemättömään kurjuuteen ja häpeän alhoon. Kansainvälistä kapitalistista imperiumia hyödyntävä Suomen poliittinen johto on aloittanut kiivaan puhdistuksen, jonka kautta maan kansallisvarallisuus siirretään globaaleille suursijoittajille. Talouslobbareiden komission kautta hallitsema EU huolehtii siitä, että EU-maat pysyvät Brysselin direktiivien ja näennäisen demokratian valvonnassa. Suomi on altistunut kansainvälisten korollisen velkarahajärjestelmän uhriksi. Tästäkin laillistetusta ryöstelystä saamme kiittää poliittisia päättäjiämme.

Suomen on aloitettava täysin itsenäinen linja, joka tarkoittaa talousdemokratian reformia, eroa EU:sta, luopumista eurosta, Nato-isäntämaasopimuksen mitätöimistä, hedelmällistä yhteistyötä Pohjolan ja Venäjän kanssa sekä liittoutumattomuutta.

Toisena vaihtoehtona on puolustusyhteistyö Venäjän kanssa, jolloin absoluuttinen liittoutumattomuuspolitiikka ei voisi esiintyä puhtaimmillaan.

 

Epilogi

Myös Saara Jantunen kantaa kortensa kekoon keksiessään mielenkuvituksellisia tarinoita esimerkiksi siitä kuinka poliittiset vaikutuskampanjat, vihapuhe, häiriköinti ja disinformaatio ovat muuttuneet sosiaalisessa mediassa arkipäiväisiksi. Tämä tarkoittaisi tietyn kaltaista psykologista operointia. Niinpä esimerkiksi turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ”Nato-trollin” leiman voi saada otsaansa pelkästään sillä, että kannattaa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa länsimielistä linjaa, mutta ei välttämättä esitä edes Nato-kantojaan.

Jantunen selittää kuinka oman lukunsa muodostavat venäläispropagandalle tyypilliset projektiot. Tämä käsittäisi esimerkiksi sellaisen ilmiön, jossa vihasivustoilla esiintyvän tyypillisen yleisön keskuudesta löytyisi myös moniongelmaisia, joilla voi olla huoltajuuskiistoja, päihde-, seksuaaliongelmia, ja ihan vaikka mitä vaikeuksia. Nämä ongelmaiset syyllistyvät mustamaalaamiskampanjoihin eli luonnemurhiin. Ongelmaiset esiintyvät vielä merkityksettöminä uhreina. Jantunen varmaan tässä tarkoittaa uhriutumista. Täten nämä uhriutujat peilaavat omaa vihamielisyyttään ja ilmeisen sairaita pakkomielteitään käyttäytymisensä kautta henkilöihin, joita he häpäisevät. Tämä olisi sitten se projektio.

Jantusen mukaan Suomessa on kaksi suurta ulkopoliittista teemaa, jotka jakaantuvat maahanmuuton sekä suhtautumiseen Venäjään. Nämä teemat siten sulautuvat vaikutuskampanjoissa yhteiseen linjaan muodostaen modernin ”nationalismin”, joka toteuttaa nyt Venäjän strategista tavoitetta Suomen suhteen.

Koska Suomesta löytyy instituutioita, joilla on intressejä maksaa Saara Jantusen kaltaisille tarinankertojille palkkaa siitä, että niissä suurelta osin fantasian perusteella mustamaalataan myös aidosti isänmaallisia ja kansallismielisiä ihmisiä, näyttää todellakin siltä että Jantunen on tietynkaltainen Yhdysvaltojen Naton johtaman koalition ”Tiltu”.

Tästä herää se ajatus, että Yhdysvaltojen Nato-koalitio on todellakin valjastanut kaiken mahdollisen voiman propagandainstrumenteiksi, joilla pyritään mitätöimään niitä tahoja, tai henkilöitä, jotka suhtautuvat kriittisesti aivan selvästi typerään ja vaaralliseen Yhdysvaltojen viitoittamaan puolustusdoktriiniin. Doktriiniin, joka lemahtaa imperialistisilta pyrkimyksiltä sen moderneissa muodoissaan.

Kriittinen näkökanta läntiseen turvallisuuspolitiikkaan ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö suhtautuisi sinisilmäisesti Kremlin hallintoon ja sen poliittisiin vaikutussuhteisiin.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://www.presstv.com/Detail/2018/07/25/569170/Russia-Sergey-Shoigu-Sweden-Finland-NATO

https://yle.fi/uutiset/3-8906542

https://yle.fi/uutiset/3-10196763

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87594.htm?mode=pressrelease

https://yle.fi/uutiset/3-5824260

http://www.radioislam.org/usa/jewish/lobby.htm; Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group

https://nationalinterest.org/feature/how-russia-could-divide-nato-win-war-23162

https://www.upseeriliitto.fi/files/5463/PsyOppia_somessa_kuinka_rasismista_tuli_strategista.pdf

 1. Iggins, Andrew. 16.4.2014 In Ukraine, Russia Plays a Weighted Word Game
 2. Dougherty, Jill. Heinäkuu 2014. ”Everyone lies: The Ukraine Conflict and Russia’s Media Transformation”
 3. Timo Mielonen (toim.) (2016). Euroopan yhteinen (?) puolustus. Keuruun Laatupaino. Keuruu. Saatavina: https://www.sadankomitea.fi/sites/sadankomitea.fi/files/euroopan_yhteinen_puolustus_verkko.pdf
 4. http://www.globalresearch.ca/outgoing-president-obamas-operation-atlantic-resolve-against-russia-us-sends-3600-tanks-against-russia-massive-nato-deployment-underway/5566679)
 5. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-us-troops-nato-mission-poland-message-obama-putin-a7517281.html
 6. nformation Clearing House (13.12.2013): Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, ”Democratic Institutions”.Saatavilla: http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm; Dan Murphy (6.2.2014). Security Watch US-Russia tussle over Ukraine, a leaked tape of Victoria Nuland. Saatavilla:http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0206/Amid-US-Russia-tussle-over-Ukraine-a-leaked-tape-of-Victoria-Nuland
 7. Keijo Korhonen (3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.
 8. Kirjoittaja on valtio-opin professori Turun yliopistossa.

MATTI WIBERG (17.10.2007).

Naton vastaisku ei ole automaattinen vaan harkinnanvarainen. Myöskään Naton turvallisuustakuisiin ei voi luottaa: https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/valtio-oppi/oppiaine/henkilokunta/wiberg/julkaisut/Documents/TSartikkeli171007.pdf

22 kommenttia

 1. Hyvää ja tärkeää tietoa kansalle taas Markulta. Ikävää tässä on vain se, ettei tieto mene perille kuin osaan kansasta ja se eliitti joka on vallassa viis veisaa tälle tiedolle koska se on aivopestyä joukkoa ja sillä on samat intressit kuin aivopesijöillään.
  Eli voinee sanoa ettei se ehkä ole edes aivopestyä vaan jopa ajattelee omilla realiteetista vieraantuneilla ja ’surkastuneilla’ aivoillaan vaaroja tiedostamatta. Sen omat intressit menevät yli maan turvallisuus kriteerien, ovat tärkeämpiä kuin maamme itsenäisyys.
  Valtamediassa asia on tietenkin käännetty niin, että Venäjä muka nyt UHKAILEE meitä. Meidän pitäisi voida ja saada toimia kuten haluamme eikä se saisi luoda mitään reaktioita muissa. Aika outo tapa joka kertoo tietynlaisesta suuruudenhulluudesta, myös dementiasta.
  Ja totuushan on, ettei Venäjä uhkaile vaan se vain toteaa, että kun me kerran toimimme näin niin se joutuu oman turvallisuutensa varmentaakseen toimimaan omalla tavallaan.
  Jos olisimme viisaita niin voisimme toki kysyä jo etukäteen että mikäli edistämme Nato-yhteistyötä niin miten te siellä Venäjällä tulette siihen reagoimaan mutta sellaista ei tietenkään Nato-intoinen ylpeä sotilas- ja maan-johto tee.
  Pienen korjauksen tekisin tähän: ”Kysymyksessä oli Venäjältä tuleva varoitus, johon Suomen vallanpitäjien tulisi suhtautua kaikessa vakavuudessaan.” Siis ei varoitus vaan asiallinen toteamus.

  Lopuksi on pakko ihmetellä miksemme osaa pysytellä puolueettomina ja turvata sillä tavalla parhaiten maamme tulevaisuuden.
  Vielä se että kun Macron, tämä sionistien ’kummipoika’ saapuu pian tänne Niinistön vieraaksi niin varmaan jokainen täyspäinen ymmärtää miksi hän tänne tulee Nato-kiilto silmissään ’salaisen aseensa’ kanssa.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
  1. Joo. Tuosta Macronin vierailusta on tulossa varmastikin erittäin limainen. Suomen nykyjohdolla ei taida olla viisautta pysytellä erossa tuon julkisionistin kehittelemästä ja tuhoon tuomitusta EU-armeija- /muukalaislegioona-projektista, jolle ei ole olemassa Suomen kansan tosiasiallista tukea. Ikävä kyllä suomalaisten hakkapeliitta-menneisyys todistaa, että vieraiden valtiaiden edestä sotiminen onnistuu meiltä. Melkoinen osa kansastamme on puhtaasti rahalla ostettavia opportunisteja ja loputkin melkoisen tyhmiä ja henkisesti velttoja. Vihervasemmisto on valheillaan myrkyttänyt monet tulisielut, jotka normaalisti palaisivat isänmaan asialle.

   Suomi ei siis osaa hyödyntää sitä luottamuspääomaa, mikä syntyi Venäjän ja Suomen välille mm. Kekkosen aikakaudella. Suomi sitoutui vahvasti siihen periaatteeseen, ettei se koskaan avaa aluettaan sellaisille ulkopuolisille voimille, jotka voisivat käyttää sitä hyökkäysalustana Venäjää vastaan. Venäjä ei voi mitenkään erotella sitä, olisivatko nuo ulkopuoliset voimat Suomen alueella vain puolustuksellisissa tarkoituksissa, sillä sotavoimat soveltuvat aina sekä puolustukseen että hyökkäykseen ja päätös käyttää puolustusasemia ja -voimia hyökkäyksen käy käden käänteessä. Siksi Naton näkeminen pelkästää puolustautumisen aspektissa hämää suomalaiset aliarvioimaan järjestön tai muiden vieraiden sotavoimien aiheuttamaa uhkaa Venäjälle.

   Venäläisiä ärsyttänee myös suuresti se, ettei heidän tiettyä pitkämielisyyttään ja hyväntahtoisuuttaan Suomea kohtaa arvosteta. Tässä suhteessa liikutaan aivan viimeisillä rajoilla ennen kuin Venäjän asenne Suomea kohtaan muuttuu täysin. Sen jälkeen täällä ei ole oikeasti kivaa.

   Venäjä seuraa varmastikin silmä kovana Macronin vierailua ja pienikin viite hieman arvovaltaa ja uskottavuutta saaneen presidentti Niinistön kaksinaamaisuudesta tulkitaan idässä meille vahingoksi. Nato-intoilijoille tällä ei tietenkään ole merkitystä, vaan ne haluavatkin sysätä meidät peruuttamattomalle tielle.

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
 2. Suomalaiset eivät vaan oppineet tarpeeksi toisesta maailmansodasta. Näin minä asian näen. Mitään sdptä esimerkiksi ei tulisi olla olemassakaan.

  Puolustukseksi uskon että kansan saadessa päättää asiat olisivat paremmin. Saulin lähes 70% on esimerkki räikeästä vaalipetoksesta ihansama mitä kukaan siitä sanoo. Aina luvataan jotain ja kun tullaan valituksi alkaakin kisa kuka ehtii aiheuttamaan eniten tuhoa 4 vuodessa. Kansantahto ei toteudu. Lannistettu Suomen kansa vaan ei välitä tai ymmärrä välittää mikä on todella iso syy miksi asiat menevät kuin menevät. Kiitos Markulle joka kuitenkin ymmärtää

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
 3. NATO on kultakaivos Yhdysvaltain aseteollisuudelle ja Nato tekee Euroopasta taistelukentän Venäjää vastaan
  Emme voi keskustella Euroopan unionista ottamatta huomioon, että 21 jäsenmaata 27: sta ovat Naton jäseninä Yhdysvaltain komentajan alaisuudessa.
  Emme voi sivuuttaa poliittisia ja sotilaallisia seurauksia – samoin kuin taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia seurauksia siitä, että Nato tekee Euroopasta taistelukentän Venäjää vastaan, joka kuvataan perusteettomasti uhkaavana vihollisena, uutena ”pahan valtakuntana” joka hyökkää ”maailman suurimman demokratian” kimppuun … kaikki pelkkää propagandaa/oma lisäys
  NATO Is a Goldmine for US Weapons’ Industries
  https://www.globalresearch.ca/5649188-2/5649188
  NATO is Turning Europe into a Battlefield against Russia
  We cannot discuss about the European Union while ignoring that 21 out of the 27 EU countries (after Brexit), with about 90% of the population of the Union, are members of NATO under U.S. command.
  We cannot ignore the political and military consequences – as well as the economic, social and cultural ramifications of the fact that NATO is turning Europe into a battlefield against Russia, depicted as a threatening enemy: the new “empire of evil” attacking “the greatest democracy in the world” from the inside with its army of trolls.
  https://www.globalresearch.ca/italys-election-campaign-nato-has-already-voted-before-us/5629902
  https://www.globalresearch.ca/search?q=Nato&x=12&y=7

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Amerikka pommittaa, Eurooppa saa pakolaiset. Se on pahuutta.
   Yhdysvaltain hallitus (Ranskan ja muiden Yhdysvaltojen Nato-liittolaisten kanssa) pommittaa Libyaa, Syyriaa jne .; ja pommittajamaiden hallitukset kieltäytyvät hyväksymästä tuloksena olevia rasituksia, jotka nyt rikkovat EU: ta, ja EU vajoaa talouskilpailussa Yhdysvaltojen kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Amerikan yhtiöt selviytyvät ehjin nahoin ei vain EU: n hajottavien pakolaisten vaan myös EU: n Venäjän, Iranin ja muiden hallitusten liittolaisten taloudellisten pakotteden seurauksista, joita Yhdysvaltojen hallitus yrittää kaataa jatkuvissa hyökkäyksissään ja vallankaappauksissaan.
   … Amerikka ei ole todellinen liittolainen Euroopalle. Marshall-suunnitelma on jo pitkään päättynyt, ja Amerikka on jäänyt psykopaattien vangiksi, jotka ovat Euroopan tärkeimpiä vihollisia, eivät eurooppalaisten ystäviä. (He ovat vain joidenkin eurooppalaisten aristokraattien ystäviä, mutta ei eurooppalaisen kansan.)
   Iranin ja Venäjän olisi oltava Euroopan ​​liittolaisia ​​- ne eivät ole aiheuttaneet mitään Euroopan ongelmista. Amerikka on.
   America Bombs, Europe Gets the Refugees. That’s evil.
   The U.S. Government (with France and a few other U.S. allies) bombs …
   http://washingtonsblog.com/2018/07/america-bombs-europe-gets-the-refugees-thats-evil.html

   Tähän pitää lisätä ettei Amerikan kansa ole syypää koska – kuten mm. Netanyahu on sanonut – sionistit (ns. ’neokonnat’) ovat todellisia vallan käyttäjiä Amerikassa ja siis vastuussa pommituksista.
   Toivottavasti tämä on jo lähes kaikkien tiedossa oleva fakta.

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
   1. Neokonnat vihaavat Venäjää enemmän kuin mitään muuta maata. Ja Nato on heidän tärkein työkalunsa.
    Myöhemmin 1990-luvulla Mossadin ja Israelin lobbaajat miehittivät uus-konservatismin, ja se tunnettiin julkisesti ”juutalaisena” ideologiana … Kaikki minkä neokonnat ovat aina yhdessä jakaneet, on ollut kova viha venäläisiä kohtaan. Se on kaiken muun yläpuolella – ja jopa Naton yläpuolella (tärkein neokonnien järjestö).
    Neo-konservatismin juuret ovat 100-prosenttisesti imperialistisia, siirtomaavaltaisia, ylivaltaisia ​​ja räikeästi pahoja. He vihaavat Venäjää, koska he edelleen haluavat valloittaa sitä, eivätkä tiedä, miten tämä tehdään, ilman ydinaseilla tehtyä tuhoa, mikä olisi äärimmäisen vaarallista jopa itselle. Joten he vaarantavat kaikki; he ovat koko maailman vihollisia, vaikka he olisivat liian tyhmiä ymmärtämään sen.
    Tämän lisäksi he ovat ylivoimaisia ​​räikeässä ylimielisyydessään. Ja heidät palkataan erittäin vastuullisiin tehtäviin, Amerikan miljardöörien toimesta, jotka rahoittavat molempia osapuolia. Neokonservatismista on tullut Amerikan molempien puolueiden ulkopolitiikkaa.

    Neocons hate Russia even more than they hate any other nation. — Eric Zuesse
    http://washingtonsblog.com/2018/07/neocons-hate-russia-even-more-than-they-hate-any-other-nation.html

    Plusääni(5)Miinusääni(2)
 4. Suomalainen kuvittelee, että maailman suurin uhka on Islam vaikka todellisuudessa se on vapaamuurareilla vahvistetun juutalaisen sionisti-eliitin NWO agenda (jota neokonnien kummipoika Nato palvelee) sekä kaikki orjuuttava velkaraha järjestelmä.
  Islamin vastainen sota on todellisuudessa vapaamuurareilla vahvistetun sionisti-eliitin masinoima ja heidän Nwo-agendaa (=SV-Pöytäkirjat) palveleva sota.
  Venäjä ja Syyria ovat hyviä esimerkkejä siitä, ettei sotia tarvita eri uskontoja tuhoamaan. Ne voivat elää sovussa keskenään kun niitä ei sotketa politiikkaan.
  Mutta sionisteille vain Netanyahun ’jahvelainen talmudismi’ on ainoa oikea ja siitä he aikovat tehdä asevoimin koko maailman ’uskonnon’. Sionistirabbien ylijumala Jahve ei ole kaikkien Jumala vaan palvelee vain heidän omaa hanketta, koko maailman valtaamista, siis NWO-hanketta, jota myös YK on ostettu palvelemaan ja edistämään.
  [How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 5. Ylewatch-blogisti:

  ”PAKOLAISPOLITIIKAN HÖLMÖLÄISKANSAT SUOMI JA ESPANJA

  Itä-Euroopassa on jo pitkään huolehdittu siitä, että kansan tahtoa noudatetaan ulkomaalaispolitiikassa. Visegrád-maat Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari eivät ole epädemokraattisen Euroopan Unionin painostuksesta huolimatta suostuneet ottamaan Euroopan ulkopuolelta tulevia kehitysmaiden elätettäviä. Jopa lännen puolella Itävallassa ja Tanskassa ulkomaalaispolitiikkaa on tänä vuonna reivattu enemmän kansan tahdon suuntaan. Esimerkiksi Itävallassa on karsittu kovalla kädellä vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat kolmannen maailman vapaamatkustajia hunajapurkille.

  Sen sijaan Suomessa verotuloja lypsetään loputtomasti kognitiivisesti haasteellisen afrikkalaisväestön elättämiseen, maassa pitämiseen ja jopa maahan houkuttelemiseen ”huutavan työvoimapulan” verukkeella. Verohyötyjen lypsämisestä muukalaisillle eivät ole vastuussa vain kaunaiset punavihreät ”maailmanparantajat”, vaan ensimmäisenä köyttä pitäisi viritellä lyhytnäköisen ahneille talousoikeistolaisille.

  Euroopan ulkopuolella Suomen maine hölmöläismaana korostuu turvapaikan hakumenettelyssä. Yle tv 1:n puoli yhdeksän uutiset kertoivat eilen (kohdasta 5:35 eteen päin), että Suomessa turvapaikkaa voi hakea hylkäyspäätöksen jälkeen loputtomasti, mikä on puolestaan synnyttänyt maahan valtavan joukon ulkomaalaista joutoväkeä, joka notkuu iät ajat pakolaiskeskuksista tai ”maan alla”. Pois heitä ei saada, koska Demlan juristit auttavat tekemään aina uuden valituksen, vaikka edellisestä ei ole vielä edes muste kuivunut. Samalla loputon valitusrumba on taannut ihmisoikeusjuristeille alati kasvavan leipäpuun, jonka suomalaiset veronmaksajat kustantavat. Jopa tärviölle menneessä Ruotsissa turvapaikkavalitusta ei voi tehdä neljään vuoteen edellisestä hakemuksesta. Jostain syystä maamme lainsäädännössä saa vapaasti hääriä suomalaisvihamielinen sinipunablokki, joka ei tee mitään tällaisen porsaanreiän tukkimiseksi. Kyse on imeisestä tahallisuudesta, jonka motiivina lienee hölmö vieraskoreus ja hyödyttömien maahantunkeutujien maassa pitäminen keinolla millä hyvänsä…

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2018/08/pakolaispolitiikan-holmolaiskansat.html

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Unkarin kansa ei ole äänestänyt vallankahvaan EU-diktatuurin korruptoimia maanpettureita, jotka toteuttaisivat Kalergi-suunnitelman mukaista oman maansa ja muiden eurooppalaisten valkoista kansanmurhaa:

  ”Unkarin raja-aita torjuu laittomat siirtolaiset ”äärimmäisen tehokkaasti”

  Unkarin raja-aita torjuu laittomat siirtolaiset ”äärimmäisen tehokkaasti”

  Siinä olisi opittavaa viherkommunisti-toimittajien dominoiman valtaVALEmedian tyhmentämille suomalaisille äänestäjille!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 7. Kuinka Natosta tuli pyhä lehmä navetassa
  Senaatti on lähes yksimielinen sitoutumessaan uhraamaan amerikkalaista verta ja rahaa Belgialle, Saksalle, Montenegrolle ja muille maille, joista suurin osa amerikkalaisista ei välitä tippaakaan. Mutta tämä ei aina ollut niin
  How NATO Became the Most Sacred Cow in the Barn
  The Senate is near-unanimous in its commitment to sacrifice American blood and treasure for Belgium, Germany, Montenegro, and other lands about which the vast majority of Americans care not one whit. But this was not always so
  https://spectator.us/2018/07/how-nato-became-the-most-sacred-cow-in-the-barn/

  NATO on kultakaivos Yhdysvaltain aseteollisuudelle
  ”Venäjä ei ole todistettavasti minkäänlainen uhka missään Nato-maassa, mutta tätä tosiasiaa pidetään merkityksettömänä Yhdysvaltojen asekaupan yhteydessä, joka kukoistaa ja jota kannustetaan kasvamaan ja moninkertaistumaan”
  NATO Is a Goldmine for US Weapons’ Industries
  ”There is demonstrably no threat whatever to any NATO country by Russia, but this is considered irrelevant in the context of US arms’ sales, which are flourishing and being encouraged to increase and multiply”
  https://www.mintpressnews.com/nato-us-weapons-industries/246736/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Haluatko lähettää poikasi tai tyttäresi kuolemaan Montenegroon?
  NATO voi pyytää sitä.
  Itse asiassa Balkanin valtio on hyvä esimerkki Naton laajentumisesta. Liittoutuma luotiin, kun Eurooppa astui kylmään sotiin. Tarkoituksena oli estää Neuvostoliiton Joseph Stalinin tekemästä sitä, mitä Adolf Hitler yritti tehdä: hallita Euraasiaa. Näin ollen Washington keskittyi Länsi-Euroopan suurvaltioiden suojeluun.
  Naton tapauksessa sytytin todennäköisesti olisi Georgia tai Ukraina, jotka molemmat uhkaavat Venäjää sotilaallisesti ja jotka on houkuteltu käyttämään Yhdysvaltojen tukea omien alueellisten vaatimustensa eteen. Ja kysymys siitä, miksi amerikkalaisten (eu-laisten) pitäisi kuolla Tbilisin tai Kiovan takia, tuiisi olla yhtä tärkeä kuin miksi kenenkään pitäisi kuolla Podgorikan vuoksi.

  Would You Send Your Son or Daughter to Die for Montenegro?
  NATO may ask you to.
  Indeed, the Balkan nation is a good example of the folly of NATO expansion. The alliance was created as Europe fell into the Cold War. The purpose was to prevent the Soviets under Joseph Stalin from doing what Adolf Hitler attempted: dominate Eurasia. Hence, Washington focused on protecting the major states of Western Europe.
  In NATO’s case the fuse most likely would be Georgia or Ukraine, both of which face Russia militarily and would be tempted to use America’s backing to push their own territorial claims. And the question as to why Americans should die for Tbilisi or Kiev would be as relevant as why anyone should die for Podgorica.
  https://nationalinterest.org/blog/skeptics/would-you-send-your-son-or-daughter-die-montenegro-27357

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 9. USA: n (ja Naton) sotilaallinen ylivoima on propaganda-myytti. Venäjän joukot ovat todellisuudessa paljon kyvykkäämpiä.
  Milloin Yhdysvallat on voittanut viimeksi sodan?
  Toisin kuin Yhdysvaltain liittolaisten, venäläisten aseet on suunniteltu tappaamaan, ei poikimaan rahaa ja toisaalta venäläiset ymmärtävät sodankäyntiä, koska he ymmärtävät, mitä sota todella on.
  Amerikkalaisille sodankäynti on tappaa toisen maan kamslainen, mieluiten kaukaa tai ylhäältä, samalla kun hän tekee paljon rahaa siitä. Venäläisille sodankäynti on pelkästään selviytymistä hinnalla millä hyvänsä. Ero ei voi olla suurempi.

  US Military Superiority Is a Propaganda Myth. Russia’s Forces Are Actually Far More Capable
  When was the last time the US won a war?
  Unlike their US counterparts, Russian weapons are designed to kill, not to make money and, second, Russians understand warfare because they understand what war really is.
  For Americans warfare is killing the other guy in his own country, preferably from afar or above, while making a ton of money in the process. For Russians, warfare is simply about surviving at any and all cost. The difference couldn’t be greater.
  http://thesaker.is/book-review-losing-military-supremacy-the-myopia-of-american-strategic-planning-by-andrei-martyanov/

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 10. Ei Suomea mikään pelasta. Kyse ei ole vain siitä että Nato tai Ranska (sama asiahan se on) voisi antaa apua kun maa mätänee sisältä käsin Juudas-pukkien (Enemy within) toimesta.
  Nyt Sipilä antoi lausunnon Ylellä: Suurin osa maahanmuuttajista liikkeellä taloudellisten syiden takia – ”Se on tämän epäjärjestyksen aiheuttanut Euroopassa”
  Tuo kommentti on valhetta jota kaikki asioita tutkineet ja asioista perillä olevat eivät allekirjoita. Kyse haittamaahanmuutossa on aivan muusta eli kansallisvaltioiden ja valkoisen rodun tuhoamisesta ja sen takana on nwo-eliiti joka haluaa kaiken omiin käsiinsä.
  Sipilä itse on hyvä esimerkki. Hän keräsi itselleen valtavan omaisuuden kyseenalaisella tavalla ja on ryhtynyt hyväntekijäksi (bluffariksi)? joka ei luovu omista rahoistaan vaan haluaa kansalaisia maksumiehiksi. Tuo on tyypillistä fariseusten toimintaa.
  Jos maahanmuuttajia todella haluttaisiin auttaa heidän elintasonsa nostamiseksi niin se pitäisi tehdä heidän kotimaataan auttaen mutta nyt kotimaita vain ryöstetään finanssi- ja korporaatioeliitin toimesta. Esim. Syyrian jälleenrakennus halutaan antaa kansainvälisten suuryritysten tehtäväksi jotka keräävät voitot ja ja hyvän tuoton osakkailleen ja samalla ottavat maan luonnonvarat haltuunsa kuten meilläkin.
  Putin on ehdottanut toisenlaista ratkaisua mutta siihen ei sionistirappareiden eliitti suostu. Ja tuon eliitin etuja Sipiläkin näyttäisi epäkristillisesti ajavan.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 11. Nwo-miehiä tämäkin mies. Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund käsittelee laajasti Nato-kysymyksiä keskiviikkona julkistetussa Kenraalin iltahuuto -uutuuskirjassaan.
  Kenraali Hägglund uutuuskirjassaan: Nato-optio on Suomen ulkopolitiikan valttikortti – ”Sen kieltäminen on lapsellista”
  Mitä muuta nämä ’kenut’ voivat sanoakaan … hehän syövät samasta pöydästä Nato-kenujen kanssa.
  Lapsellista horinaa, voi sanoa, Vailla mitään reaallisia perusteita pistetään kansa maksamaan uhasta jota ei ole olemassakaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 12. Naton todelliset kasvot
  Näihin sionistien käynnistämiin ja ylläpitämiin sotiin tappokone Natoa tarvitaan. Joten kannattaa unohtaa puheet ’rauhan turvaamisesta’ kun kyse on aseteollisuuden ja suuryhtiöiden edun turvaamisesta. Isis on liittouman itse luoma ’vihollinen’ jonka avulla päästään käymään sotaa, laajentamaan omaa reviiriä ja ryöstämään muiden maiden kansallisomaisuutta.
  IL-raportti Naton lentotukikohdasta Välimereltä: ”Liittolaisinemme olemme tappaneet yli 50 000 Isis-taistelijaa”
  Tänään klo 9:49
  Iltalehti pääsi ainoana suomalaisena uutismediana tutustumaan brittien Kuninkaallisten ilmavoimien Akrotirin sotatukikohtaan Kyproksella.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201809072201187533_ul.shtml

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 13. Vakoilututkija Airistosta: ”Oli vakava virhe sallia venäläisten maanomistus tärkeiden kohteiden lähellä.”
  Olikohan tuo nyt niin vakava virhe sen rinnalla miten maa on myyty laittomasti nwo-mafian ja cian käsiin joka täällä harjoittaa jo omia sotaleikkejään?
  Niistä lehmänkaupoista ei vaan mitään kirjoitella valtamediassa mutta heti kun venäläinen jotain laillisesti ostaa niin siitä tehdään iso haloo. Oliko pakko myydä? Ei varmasti ollut. Pikku juttu tämä on kun verrataan pankkirien ’rahanpesuun’.
  Ja kun maamme on myynyt itsensä globalistien deep-state ja natomafialle niin sotatilanteessa olemme kuitenkin jo valinneet ohjukset niskaamme. Olisi pitänyt pysyä puolueettomana niin mitään vaaraa idästä käsin ei olisi. Venäjähän ei ole imperialistinen kuten maailmaa valloittava ja ryöstävä USA/Israel/EU/Nato koaliitio on vaan rakentaa rauhaa ja tukee multipolaarista maailmaa jossa kukaan ei kukkoile muiden kustannuksella kuten Kiina ja koko SCO (Shanghain yhteistyöjärjestö) johon tällä hetkellä kuuluu lähes puolet maapallon vsestöstä.
  https://yle.fi/uutiset/3-10422125

  ”Tämä on tietenkin mehevä uutinen, mutta ei se vedä vertoja sille, jos suurvalta harjoittaisi sotatoimia Suomen maaperällä. Mitään todisteita sellaisesta ei kuitenkaan krp:n mukaan ole ja se olisikin erikoista, jos Suomen poliisivoimat pystyisivät muutaman talousrikostutkijan voimin valtaamaan itselleen Venäjän armeijan sotilastukikohdan.” (Mielipide kirj)
  https://www.satakunnankansa.fi/mielipide/lukijalta-olisi-erikoista-jos-suomen-poliisivoimat-pystyisivat-muutaman-talousrikostutkijan-voimin-valtaamaan-itselleen-venajan-armeijan-sotilastukikohdan-201222549/”
  Olisiko kaiken tämän valtamedian suhmuroinnin ja kansankusetuksen takana kuitenkin maamme Nato.mafia?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Venäjä valmistautuu Airistolla.
   ”Suomen kansan ja varsinkin sen valtiollista ja taloudellista elämää johtavan sivistyneistön on selvitettävä itselleen, mitä suomalainen kansallishenki meiltä nyt vaatii. Suomalaisen politiikan on ratkaisevasti noudatettava J. W. Snellmanin yli 100 vuotta sitten viitoittamaa kansallista suuntaa. Sen mukaisesti on valtakunnan kansalaisten ja kaikkien viranomaisten päätöksien oltava sellaisia, kuin Suomen kansan etu ja menestys vaatii ja on kansakunnan etu tinkimättä asetettava sekä ryhmien että yksityisten edun edelle. Kansainväliset vihollisvoimat hyökkäävät meitä vastaan kahdella rintamalla, kansainvälinen suur-kapitalismi ja sen etunenässä Englanti lännestä sekä kansainvälinen marxilaisuus, sen etunenässä Moskova idästä.”
   Snellmanilainen kansallismielisyys velvoittaa meitä edelleen rakentamaan vahvaa kansakokonaisuutta, kristillissosiaalisessa konservatiivisessa hengessä. Suomea uhkaavat sekä imperialistinen Venäjä että globalistisen isänmaaton suurkapitalismi, joka ajaa avoimia rajoja ja pidäkkeetöntä maahanmuuttoa länteen ja käyttää liittovaltiohenkistä EU-eliittiä käsikassaranaan taistelussa kansallisvaltioita vastaan ja tukee erilaisia kulttuurimarxilaisia rappiopyrintöjä.– Blogi: Juha Ahvio, pe 28.09.2018 23:23
   http://beta.oikeamedia.com/o1-84103
   Oma kommentti: aika kummallista on kun maamme ensin on myyty Venäjän suurimpien vihollisten käsiin ja sitten kun Venäjä vastaa samalla mitalla ja valmistautuu puolustussotaan itseään niin sitä kummastellaan.
   Oma mokammehan on että olemme luopuneet itsenäisyydestä ja antaneet maamme cian ja nwo-mafian käsiin. Venäjä toimii tietysti sen oman turvallisuuden vaatimalla tavalla ja haluaa varmistaa meriväylänsä josta Leningradin alue on riippuvainen.
   Onneksemme nykyVenäjä ei ole imperialistinen kuten USA/Israel/EU/Nato koaliitio vaan rakentaa rauhaa eikä haaveile maailmanherruudesta kuten sionistibolsujen NL aikoinaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Baltian valtiot ovat ’feikki maita’ – niitä perustivat, rakentivat ja asuttivat saksalaiset. Mielenkiintoinen artikkeli joka sivuaa myös oman maamme historiaa.
    The ’Baltic’ States Are Fake Countries – They Were Founded, Built and Populated by Germans
    ”The main part of the population of Baltic cities up to the 19th century consisted of ethnic Germans, and also Poles and Jews, but not at all Baltic people. In fact, the “old” (pre-revolutionary) Baltic region was completely built by Germans. Baltic cities were German cities – with German architecture, culture, and system of municipal management.
    … in the cities of the Baltic region there were almost no Estonians and Latvians.”
    https://russia-insider.com/en/baltic-states-are-fake-countries-they-were-founded-built-and-populated-germans/ri24705

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Ketä nämä Nato-eliitin harjoitukset palvelevat? Onko Pohjolassa nyt joku muukin kuin nwo-eliitin luoman velkaorjuuden ja haittamaahanmuuton uhka?
  Outoa ja vaarallista puuhaa maamme kannalta. Suurin uhka meille lienee juuri nämä harjoitukset joissa pohjustetaan sotaa Venäjää vastaan.
  Näillä Nato-mafiamme varmistaa että saamme tositilanteessa ohjukset niskaamme.
  Kun Syyriassa sota ei etene toivotulla tavalla niin Washingtonin neokonnien painopiste on siirtynyt sotaan Venäjää vastaan ja siinä Natolla on keskeinen rooli. Se tekee likaisen työn ja rotsild-mafia maksaa.
  NATO to conduct biggest military exercises since Cold War in Norway
  NATO has planned to conduct its biggest military exercise since the Cold War, drawing as much as 45,000 troops in Norway, Secretary General Jens Stoltenberg says.
  https://www.presstv.com/Detail/2018/10/02/575877/NATO-Norway-War-Game

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Pentti Sainion uutuuskirja Minne Suomi pommittaa? julkaistaan maanantaina 8.10. kello 16 Kaisa-talon Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki). Pentti Sainion kanssa aiheesta keskustelee everstiluutnantti (evp) Tuomo Hirvonen.
   Suomalaiset harjoittelevat sotaa amerikkalaisten kanssa Itämerellä. Suomi auttaa ja rahoittaa Yhdysvaltain sotatoimia Lähi-idässä. Ilmavoimat hankkii Hornet-hävittäjiin pitkän kantaman risteilyohjuksia, jotka on tarkoitettu hyökkäykseen. Missä niitä aiotaan käyttää, kysyy tietokirjailija Pentti Sainio uudessa kirjassaan Minne Suomi pommittaa?
   Teos kertoo päättäjien vaikuttimista, aseteollisuuden vehkeilystä, miljardikaupoista ja suurvaltojen suunnitelmista. Se tarkastelee lähihistorian ratkaisuhetkiä, joissa päätöksiä on tehty salassa
   https://www.facebook.com/events/291086058381269/

   Ja kuka se meidän ulkopolitiikasta kantaakaan vastuun?

   Valtion rahaa palaa vaarallisiin sotaleikkeihin ja kansa maksaa. Mutta rahaa ei ole pitämään oma maa kunnossa. Kansan kurjistuminen jatkuu mutta nwo- ja nato-eliitti voi paksusti.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat